Skip to main content

Full text of "Homeri Odyssea: cum scholiis veteribus. Accedunt Batrachomyomachia : Hymni ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| D.a.t,zsdbyGOOg[C I fmi Gooi^Ic D.a.t,zsdbyGOOg[C D.a.t,zsdbyGOOg[C H O M E R I 
ODYSSEA 

CUM SCHOLIIS VETERIiUS. 

ACCEDUHT 

BATBACHOMYOMACHIA 
HYMNI 

FRAGMENTA. 

/ OXONII, 

E TYPOGRAPHEO CLABENDONIANO. 

MOCCCXXVIl. 


D.a.t,zsdbyGOOg[C MONITUM. 

IN contextu OdysBete describendo secuti Bumus editicK 
nem Oxoniensem a. 1800. Ex eadem editione repetivi- 
mus var. lectt. cod. Harl. 5674. magna cum cura a R. 
Porsono enotatas, quibus intertexuimus scripturam cod. 
Vesp. quam e mai^e exemplaris Aldini a. 1524. in bib- 
Hotheca serenissimi Ducis Vimariensis custoditi publid 
juris fecit ViUoisonus in libeUo cui titulus, " EpistoUe 
" Vimarienses" Turici VJ^fi. 4^ " His brerem digammi 
notitiam addidimus, Hejmiana iti' plerisque freti auctni- 
tate." 

De scholiis consulattn' Buttmanni prtefatio statim ac- 
cudeuda. 

In Batrachomyomafdiia et Hymnii recensionem Wol- 
fianam adoptaTimvs. D.a.t,zsdt>yG00gIC D.a.t,zsdbyGOOg[C COLLATtO 

CODICIS HARLEIANI «674 

CUM 

ODYSSEA EDITIONIS EBNESTINJE 1760. AnTEQUAM ad vBrias lectionea enotandas aoced«niuB, non 
abs re fortasee erit qiuedam de codidB habitu et indole pnefaii. 

Codex est membranaceus, forma, quam in folio Tocant, minori; 
quod ad altitudinem galicet et laQtudinem attinet, Aldino Hero- 
doto nmiliB. Membrana crassa est et firma, sed aliquando pn- 
guis ; unde fit, ut scholia qusedam lectu difficiliora tant, quiedam 
minuB eleganter scripto. Flerumque vero et textus et scholia ni- 
tide Bunt exarata. Totus primo, ut ojnnor, uno tencwe textus ab- 
solutus est ; deinde scholia addita, eademne an diTersa manu, non 
coto dixerim. Neque id sane multum refert, cum satis conBtet, 
uniuB jusBu et consilio totum MS. coocinnatum esse. Pauca qus- 
dam bonse notse margini insutit, ceteris recendora quidem, ut 
cdligo ex liquoris colore, qui est ruber flavescens, sed exiguo in- 
teTTallo recentiora. Quotquot vel emendationes vel notse multo ' 
Kcentiores videntur, de iis, quantum mibi compertum erit, sedulo 
monebo. Sed imprimis tenendum est, uIh scalpello et rasuis tex- 
lus mutatur, sspe difficillimum eese emendatoris «tatem digno- 
Kere. Post rasuram enim, fibrarum divorda ita atramentum in- 
lerdpunt, ut diverws diversarum manuum characteras prorsus 
confundant. Quocnrca, Teniam me impetraturum spero, riculn 
ptime manus emendationem recenti, aut recentis interpolationem 
primae tribui. Metri perilisdmus haud fuisse videtur Scholiaft- 
tes; is enim pnecipuus est eroeDdator; in iis e. g. verlnsrquK 
vel nmplex v vel duplez vv pro re admittunt, is fere s^per al- 
lerum addit. aliquando quidem postulante metro, ssepius \txo 
respuente. Hunc codicem decimo tertio seculo adscrilut Ca*- .(.zsdbyGOOglC [ ri ] 

LEiua, nec quicqiuun habeo, quod contradicam. Illud notandum, 
sdiptuni esse cum jam dubitari cceptum esset, utrum iota ad la- 
. jus au infra poiii deberet NoBtri enim textus media quadam via 
incedit ; cujus exempla aliquot in coUatione videbis. In scholiis 
▼ix usquam iota, quod subscriptum vocamus, ullo modo compo- 
ret Porro aberrationes omnes curiose enotare parUum mearum 
haud duxi; satis vero multas me dedisse reor, tmde codids inge- 
nium perspici queat. Ubicunque enim varis lectioni Ubrario- 
rum error adhseut, corruptelam fideliter serravi. Exempla vide 
A'. 634. ft'. 54. Hic etiam codex, ut id obiter moneam, collatus 
est a Thoua Bsntleio, sed negligenter admodum. NuUaa 
enim, certe rarismmas ejus lectioneB, prseter eas, quas in textu in- 
veniebat, eOotavit. Sed finem pnefandi fatnam, postquam addi. 
dero, loDge plura in pioribus libris scholia esse unque ad medium 
Toluminis, paudora dmde esse in posterioribus; in poetremis 
paucissima. 

HICHARDUS PORSON. tizsdbyGOOglC PK^FATIO 

PHILIPPI BUTTMANNI. CUM anno prfeterito dudum iUa proiHMBa Ilias Ambroaana 
cum adjecto acfaolionim ad OdysGeam, qufle MaiuB e codd. ^us^ 
df9D bibliothecse congesserat, Ubello ad noe tranBmissa eeaet, Ulud 
statim iDtelligebamuB, GermanOTum maxime esse, omnia que ia 
taatfe molis Wumine et ncmmn magno pretio «Hnparando, ad 
lem criticam et philolp^cam q>ectaretit e^iaraFe et cum pulvis- 
culo in parabiliorem librum trmisferre. Quam piovinciam siuuu 
amicurum in me suscep. Cumque re nondum aatis exaimnata 
putarem intra paucorum men^um spatium fieri boc posse, popu- 
lum litteratum de hoc meo oonailio certbrem statim ka. Mox 
aliquot ftJiis transcriptis id &dle sentiebam, scholia tsta, quan- 
quam siio merito noo destituta et digoa utique qiue pubUd juris 
&cta essent, tamen, quod Maius putabat, cum Vilknaoniaois illis 
non esse «RnparaDda, certe pro mole sua studioffls satiafaGere non 
posse: unde verebar ne expectationem falleiem. Ilaque conm- 
lium meum noa quidem mutari, sed amj^vi, neque repetitionem 
tantum Ambrofflanorum illorum, sed scholiorum hlmmi in Ody&> 
seam, quantnm nunc quidem fieri posset, plenisnmum darc con- 
stitiu. Piimum eium excrapta Porsoni Harloana qus partim 
quidem, ut apparet, ex iisdnn scho£iB in Harlraano etiam codice 
pbriis, partiqi ex aliis amnmtlibus in illo solo conserrads, sumptA 
sunt, ad partes vocanda eiant. Tum in collecdone In-eviorum 
qiue Tocari solent schi^arum perseepe eadem, qus in Ambro- 
aaius, inveni : unde iis quie collectioni illi pecuUaria essent nbs- 
trum librum eo minus carere posse intellexi, quod illius etiam ex- 
empla in perpauconim manibus sunt. Denique cum constaret 
inter Palatinos illos codices qm nunc denuo H^delbergse asser- 
vantur, imum erae Odysseffi qui scholia ad aliquot hbros uberiora 
contineret, hujua etiam compos fieri studui : et si quid gus ge- 
neris ahunde adhuc corradi posset, illud non negligere certum tizsdbyGOOglC viii PR^FATIO 

erat. De quibus otnnibuB nunc paulo accumtiua exponendutn 
eat. 

Et de AtnbrosanSa quidem echolUs primum e Maii prGefatione 
excerpemus qu«e Bdre noatra interest. Sic ille : " Inter codices 
** Homeii AmbrDBianos, quos ^o diligenter omnes escusa, quin- 
" que Odysseam contitiere compeii, atque ex his tres quse«tum 
" illum ctHimientariorum thesaurum exhibere. PtimuB in 4to 
*' Godez— ParL sup. B. 99. — in bombycina cbarta quarto decimo 
" BKculo scriptus frequenda babet scholta sed tamen plerumque 
*< bceria luque ad lilniim XXI. inccptum. SecuDdus item bom- 
** bycinus in 4to codex— Part. sup. £. 89. — sub eadem setate scri- 
*' ptua Chioque in Italiam derectus norem tantum priares lilwoe 
*' opmplectitur cum Bcholus cofuoris, ita tamen ut, dquando re- 
*' «entiore diuta quod non semel accidit est Bui^etus, ibi scbdia 
" pauriora siot*. Terdus in fid. codex IttieuB — Part sup. Q. 88. 
'■ — haud antiqua manu exaratus uniTersam Odysseam pretioas- 
" anuB et ubemmis ac^Iiis itntructam habet, quse tamen scholia 
" in posti^ia libris rarescunt. Hic codex ab Italo homine Ca- 
" millo Boaio bibliothecffi nostne olim donatus 6r»ca nihilominus 
" manu rine dulno scriptus fiiit, Singuli vero codicum horum 
" soriptores satis difBeilibus htterarum compendiis delectati videii- 
" tur. Jam ego ad hsac schi^ ex<^benda seu prolixa seu etiam 
" oontrecta, nec aoa ad glossas verribus interjectas diligenter ex- 
" cerpeDdas, psQenti couiplurimum men^um opsn iticubui: ne- 
" que sane lahor modicus fuit trium codicum partes in unum to- 
" lumen comfnngere, sua quodque sf^olium sede collocare, int^- 
" piUKtionem adjungere, laudatos, praeserdm Homeri, locos ab 
*' innuiitetis mendis purgare, Eustathium et minora edita soholia 
*' pro re nata consulere, plagulas quotidie emendare, typia instare, 
" Bc omnia dmique moderari ut quam ddssima editio et politjs. 
'* «ina eraderet^ In bls veilns (^uanta b^^ indicata rit ei cui 
liodNt hos codtces itmim tractare, vix monitu opus eat. Nam 
Maium tali labori nequaquam parem eBse tot ab eo edita volumina 

• De luc n sd calceni llbri /• aociiratiiu Mmim ita : " Ultra huDs libnuii noaum 
" Blhll eU iu codice E. matilo. Imnio et compluca fbliH cbarta liuea leceoUore iu 
" codeni cotin Mippleta ftianiit, cnm vetnttiara bombyciDa folla eicidluent. Jam 
'" in chartis bii receotioribaa paacinima KboliB eraat pnaterqnam initio. Quoda. 
" qidi copit cogiioicera quaiaam scbolia oodidi & ia auppleUi noviaque foUia exti- 
" lerint, ia (ciat wva mm folia «'. i— 61. 0. 10—97. )3j-~9So. y'. 11—108. {T- 
■' 308. hA fin. ■'. 1 — 11. 9'. 16 — 71. 394. ad fln. : tum et liber /. niiiTemitia recen- 
." tioribiu Mdkit E HipplcmcatiB Kriptiu e>t" tizsdbyGOOglC PHILIPPl BUTTMANNI. ii 

SBtiB Jam testata Bunt, iiamo tpse suis aos verbis docet, qui " lau- 
" datos, pnesertim Homeri, locos ab imiumeris mendis ae pur- 
" guse" in glorae parte sibi ponit. Interim illis quie taioeD ad- 
Buat fruamur; {ffsesertim cum permultos quoque Homeri locos, 
tdbi fortasBe dod inveDtoe, Maius cum ipsis mendis, quorum usum . 
crittci norunt, appoeuerit. 

Jam ex longiori oiaUone, qua meritum homm scholiorum it» 
extoUit, ut quam parum idoneua faarum rerum sstimattn- rit spoate 
cuique pateat, pauqi hsc excerpenda sunt " £t in Veneto qui- 
" d^, ait, liiBdia codice signa etiam critica Teraibus tqipoeita 
" erant : Tcrum fasec in nostris multo recentioribus Odyseeffi ex- 
" emidaribus prKtermissa fuerunt, linea ezcepta, quse ad Tersuum 
" Epuriorum ac Tcluti circumscriptorum caput plerumque, in co- 
*' dioe praeBertim Q, producntur.^— — ' ' Scripturse mendis Ambro- 
" riana ezemplaria non carent : idque vitii genuB codic^n £ pra»4 
" sertim obsedit. Htec ego sa^ sustuli, interdum vero [nope in- 
" tacta reiiqui : paucissimofl denique faiantes aut conclfUoatoB lo- 
** cos asterisds distinxi. Neque mijn Gneds adioliis Latina mea 
" edicJia quam qusedam pcmdeia aj^ndenda eese putavi." Ni- 
mirum notas Maius schofais hisce nullas adjecit, sed emendatiMieB 
aliquot suas ipsis scholiorum TerUs uncis indusas inseruit, Nos 
utramque radooem, prout quoque loco commodum riBum est, 
adoptarimus. 

Tandem ubi Ambrosiana Odysaese scholia cum Venetis IUadi» 

oHDparat, faec profert Maius, quorum ad ipsa scfat^ indicata nt. 

tiiHiem mdins habuiss^n, ri prKfationem prolixam et tam pauca 

tamen utilia propinaDtem ad siDgulus locos semper conferre per 

festinati<mem licuisBet. " Duos tantummodo notaTit Villoisonus 

looos quibus Vraietus interpres ttionm, in ddjBseam scholiorum 

meminit; nimirum ad II. «'. 294. tl S^ o-al m* l^n, ait Bcho- 

Uast^ avTfOf if$vnr/[iKv r^v avrixmitlay i»Tittaaxat,TMii • •yag 

iirrir npl Et rmrngc r^; a.niyvaxTK>i tvTiXwrn^i' iMkn^^ifui» h Tf 

y'. Tqc 'OSuirtrf ^{, .Sren mfi i%{ 'Oiwrviutf yfo^s brit^i|rM/Mv, iti' 

nrpw, ToD ^xa coi nfvrifsa^ \, toO &«xa roi. Jam Tero hic pro- 

miesUB a Veaeto Hcholiaste locus apparet dudc in Ambrofaanis 

Bchcdiis ad Od. ■/. jo." Vides, quam lepide Maius eum ipsum 

locum testem unitatis h<Hiui interpretum produrit, qui diTernta- 

tem potius probat : nam scfaolium aliegatum nihil prsbet nisi ad 

Bcripturam rouviiia voi lectitmem Zenodoti ravmti tm cum htijuB 

voi.. I. b tizsdbyGOOglC % PR^FATIO 

ratione, quam brevisamiB ; de htittMnif^ autem ilU pro cont»' 
ria ratione hetkfi^i ne veetigium qiud^. Pcrgit Mioub, ver- 
baque apponit Veneli sdioliaBtw ad II. ft'. ij?. Sf -f ^ipac ^a^f 
»t vyifjt. ovruf xtti i 'AffxaWrlntf, *afMn[Tiini ti niti jSou^ejKJwu; 
fiapSfftr lircts KXetvtjiirrai itc r^; alriam^i rq; eI; /■ wtparaitlnif. {"fiif- 
o-fTM £i iv r^ fL. T^f 'OSu7(ref«f Tffil t^{ xfioir^af : quoniom autem 
tale pneceptum in Bcholiis ad Od. fi!, invenit nullmn, legendum 
apud Venetum censere ee ut t'. pro f*.'. Nimirum ob scholium co- 
dicis sui B. ad t'. 368. quod its habet: 'Ofifrtfnef Tlfyi^i nibil 
amplius. Maius, si ad manus nbi fuissent Forsoniana codicns 
Harl. excerpta, ex illis quse inde apposuimus ad f^.^ii' V^^) 
ipse, ojMnoT, augunitUB esset plenius illud a Veneto indicatum 
scbolium in Harleiano codice queerendum esse. Deincc^ alia e 
Venetis scholia ciun Ambronanis comparanda Maius indicat hnc : 
ad II. ^'.375— ad Od. fi'. 131. ad H. ir'. gSa.— ad Od, *'. 367. E. 
ad II. u'. 30.— ad Od. «'. 35. ad II. x- 8o- — «d Od. ^. 300. ad 
Il.x'>5i' — "d Od. 7.183. etfi'.70. ad I].x'-494- — ad Od. 0', 
312. ad 11. x'. 147. — ad Od. r. 34. £ quibus ultjmum gratus 
acdpo ; quamvis rectiuB cam versu Od. r. aS. comparandum. 
Nam cum iln ad vocem x"'"'*^ Bchdiastes scripserit xal cu Siet ram 
;g»jWTio* T^j 'lAioSa; tiJv 'OBurffiiw xaitd yaf tlvi touS» «vrf\f<m^ 
jrJjKimi' SXfMv S" nf Kra-fuc /SaXiu* : quse verba sunt eg II. V. 147. : 
sero nunc admoneor de ^mili ad illum versum scbolio : ^ Skt^— 
Zri iy 'lAiaGi «^tXfo-i - nr^fi^ai Af^iSfoif , ou ft^vov cv 'OSwiTEf^ ytifouf 
xa) Xt^vou- vpo; rpu; ;^(<yi'{;avT«( : quo cognito notam meam, quam 
inutile pondus scholio illi appensum vere Maius dixerit, nunc re- 
tracto. 

Ceterum e tribus bis Ambrostatiie quod facile lector ipse peritus 
senUet, solus codex Q. scbolia oontiuet melioris generis pleraqueet 
in quibus haud paucfe r^riuntur et genuinte antiquiorum grwn- 
maticorum reliquise. Contra quK e codd. B. et E. solis pro- 
deunt maximam partem aut levia aut fiitilia sunt et inepta, at- 
que ideo tantum typis bic etiam repetenda, ne quid pereat in quo 
criticse veritatis vel scintillse quficdam aliuode fortasse fotallandffi 
lateant. Nihil autem magis doleo, quam quod scholia bsec om- 
nia, qualiacunque-sunt, ex ip»s codicibus transcribere milu non 
licuerit. Nam Maii exemplum mihi legenti et exscribenti et tte> 
rum legenti nimium quantum patuit, in GraM^is certe oodidbus 
legendis non satis illum versatum esae. Hinc nullum fere scbo- tizsdbyGOOglC PHILIPPI BUTTMANNI. xi. 

Huin paulo diaertiuB est m quo non veTum Sensum vel inter. 
punctione vel mala in minutioribuB lecdone oblitteratum ex sola 
re et ex oratiomB natura agnoscere et restituere f&oie paitucaim< 
Idque ubi rel mininue dulntationi locus ease posaet, ita feci ut 
correctionem meam unds inclusam appoaerem. Sed in certis iifr> 
que minutis leribusque hoc id^n ubique ^ fetussem, tsedium I&- 
gentium, prKsertim in talibus auctoribus, movissem. Itaque t^ 
dte talia quam plurinui correxi. Quod quanto meo jure fecenm, 
pautns aliquot Bpeciminibus plonum c^nor fecero. Ac talia qui- 
dexa, quale est ad ij'. 7 j. ubi iqiud Maium lc^tur «o^ lavn» Smk- 
t^tmn, pro «^rov; et p.'. 104. uln Sm explicatur ^jSipa tap«L ri 
&iif pro tapi TD iiosi et X'. 298. ubi Leda ridicule didtur &hihi 
fiHs pio &vrTlBu ; haec, inquam et alia umilia multa e scholiis tuU 
gatis vel e codke Falatino corrigere poteram; uti et ad i)'- 148- 
mendosum Mediol. tmAw, ope scriptune Palatinae «oa-iy tranait 
in verum mirh. Quemadmodum itaqtie taJia tacitus merito, et 
tadta etiam suctoritate, nisi quod singulis scholiis codices, imde 
prodeat quodque, omnes una subnotantur, correxi; ita recte, 
ojnnor, tacdtua itidem e^ quando ane uUa auctoritate ad 1'. 364. 
pro I^wBf reposui IjSuko;, et ad ^. 374. pro rov'EAnov— r^ 'EtJrir, 
et Ws ;*'. 51. t'. 574. pro t% rplwtSos — t^f r^^iSo;, et t', 574. |»o 
ipvftwci; rthtlau( — S. «rTiXiou;, et 1'. 501. pro o^^i^v— 6 u^ et p'. 442. 
pro et s-mirrcM — a rheuoTM, et /. 183. pro trrlaffi — irrarta^t, et 
k'. 279. (uiA in ipso quod prsecedit scholio legitur i ;^vaii;} pro ;fw- 
fi^ — ;o^^) ^^ ^ ^* ^79- P™ ^uoiTo Saiwuy— Au» rj S. Tam 
manifeata htec sunt ut in exemplo, ubi ti^ non correcta legun- 
tiu', rc^tendo liberum, in minoribus potJssimum, editori judi- 
cium rdictum sit. Neque si quid in talibua ^o peccaverim, 
magnum damnum fuerit ; cum necesaarium sit omnino ut codices 
hi Ambrofflani, cum {mmum fieri poterit, iterum diligentius ex- 
cutiantur, et graviora etiam illa ulcera sanentur, qu«e plaae in- 
tacta reliqui. 

Codex Falatinus quo usus sum est is queni indicavit Fr. Wil- 
ken in libro Geschichte d» alten Heidelbci^achen BiicherBamm- 
lungenHadelb. 1817. 8vo. p. 277. num. 45. ejusque usum de- 
beo humanitali et liberalitati prsefectorum Bibliothecfe Heidelb^- 
geuffl, Schlosseri et Kajsm. Cetera qus ei codici pr»ter Odys- 
seam et Batrachomyomachiam insunt a Wilkenio paucis verbis 
indicata, parvi vel nuIUus piretii sunt, et aliunde nota. E veru- 
ba tizsdbyGOOglC Tu PR^FATIO 

bus tniteia barbaiis et inficedB Odyssee subjectis liquet Mriptutn 
esee codicem «nno nostrae eme i aoo. Jam Ubris Odysseai «' — •/. 
et f. sqq. scholia quidem sunt allita, sed pauca, eaque uod optitna.- 
Libri autem V. »'. ^. %'. mar^nes habent Fejdetos Bcboliis scriptis a 
manu ioage diversa, scriptura minutJBBima et propter compendia 
lectu difficiU. £t hnc quidem scholia mehoris utique Bunt notse 
maximamque partem conspirant aut cum Q. aut cum Harldanis, ' 
quantum quidem ex Porsonianis excerptis videre licet. 

Harieiana illa scholia dolendum quideni est huic ooUectioni tn- 
seri nondum potuisse. Interim Porsoous ita excerprit ea, ut eo- 
rum quee ad rem criticam proxime fadant, nen ita multa ridean- 
tur desiderari ; nisi quod, ut ex collatione Palatinonun et Am- 
bronanonim apparet, causas judiciorum et censurarum suppresait 
fere. Bepetivi autem excerpta illa omnia, et quidem ita ut For- 
Bonus ea de^t : quare nemo Latinum sermcmem inter scholia ista 
antiqua miretur; quo semel admisso, satius esse censui, me et 
ipsum, quse ad oonstitutionem et adornationem horum scholiorum 
gpectarent, meo passim sermone illis interserere. 

In Vindobonensibus eliam codicibus scholia, quamvis (^ipido 
pauca, extare ex Alteri, qui ea excerpsit omnia, editione notutn 
est. Ea itaque inde transumsi, maximam quidem partem noo- 
nisi crisi ceterorum inservientia, pauculis tamen aliunde vaa 
Botis) neque spemendis ifiis, hinc quoqiie prodeunUbus. 

E Bf^oliis vulgaribus, uti dixi, nonnia ea asaamenda duxi 
quse paulo uberi«a sunt, vel, quftmvis brevia, justam tamen ad 
lociim Homericum adnotationem contineat. Pars eorum longe 
maxima quse, ut constat, meras et quidem fere putidas, certe no- 
tissimas, gloBsas continet, aut etiam tenuem bre^ationem eonim 
qufe pleniora nunc e ceteris codd. prodeunt, in nota sede reliqui : 
ubi eam, quam tamen habent, utilitatem critiris semper pmbe< 
bunt. Nam minus doctis longe melius hodie tn lexids et in ani- 
madversionibuB provbum est. Tamen diligenter vel hsec minti- 
tiora in vulgatis scholia perluetravi, et ubi quidquam inesset quod 
uve ad criUcam lectionis, sive ad res fiiceret, aut qualicunque de 
causa mirum et inexpectatum easet, illud secrevi et nostne huic 
scholiorum congeriei inserui, Dolebam autem quod ad hanc 
operam usus mihi non esset editionis scholionim vulgatorum 
primnfnB Romame. Sed in tam imperfecta horum «Hnnium edi- 
tione, qualem hodie dare possumuB, quibuB maxima eonnn parsi tizsdbyGOOglC PHIUPPI BUTTMANNI. ziH Ainbronanaputa,i)«uiiaiKgUgenter exBcripta, ^rUiAiUB 
excerpta ad niBDUS Bunt, hoc profecto nen its magnum demde. 
Tuim esse videbitur. Quodn integra olim Homerioorum omniun 
at^liorum ex ipffls fontibuB hanstorum editio paralntur, tum bre- 
viwis etiam bujus, qui didtur, Bdioliastse ratio ptemus hdieiida 
oit Atque tum quidem glosBSB quoque non erunt neg^igende. 
Cumqiie in antiquioribua editioiiibus hxc BcboHa aaa inodo nne 
textu, sed sioe numeris etiam TerBimm descripta rant, sobsque 
UnniMtibi», haud raro oormpde, ad locos bikw reUta : utilitmmam 
ea appooendi rationem esse censeo hanc, ut sepaiatim nngulis 
ceten^um scholiorum pBginis subjiciBntur, ordiue ewum, qui est 
in edd. anlic|uiB, lum mutato, immo numeris etiam versuum ad 
qnos referenda videntur nonnis interdum velut per conjectunun 
inter uncos additis. Tamen ubmora qtis isti congeriei insunt 
seholia in ejusmodi etiam editione majori coUectiom inserenda vi. 
dentur ; sed ita ut in mintm locuB eorum ubique indicetur. Nam 
multum valere ad crinn harum rerum ordinem, quem in exemplia 
antiquis Brarant nngula, et Ttmiam, aatis penpectum est cri-- 
tJcis. 

UniverBa anton hsec scholia ita diBpeecui et adomavi, ut quam 
fieri posset rarisume eadem dicta iterarentur. Itaque ulu idem 
sdiolium iu diverris hbris quoad sermonem discreparet ahqnan- 
tum, illam ^us formam qufe plenior et mehor esset, prsetuli, 
qusque nglam primam posui, de varietatibus et omiBrionibus 
tunc tantum monens ubi a£quanto graviores essent. Designant 
autem rigl» B. E. Q. tres codd. AmbrosianDS aupra memoratos, 
Fal. Falarinum rive HetdelbergeDsem, Harl. Harleianum, Vulg. 
scholia vulgata rive quse dicuutur breviora, Vmd. Viudobouenses 
codices, cui riglse numerum codicis cujusque ut eBt apud Alterum 
addiiti, prffiterquam quod ab initio uU e codice tantum 56. scbo- 
lia affenintuT hunc numerum addere ne^igebam. 

Jam quod ad meam in emendandis hisce scholiis operam attiDet 
illud minime quisquam credat velim, me (Hunia ea quse plaue in- 
tacta rdiqui, vel intelligere, vel probare. Nihil enim «que t». 
diosum mihi quidem videtur ac si, in tahbus pnesertim quse taoti 
plerumque non sunt, aut conjectune qu» quidem parum rint evi- 
dentes, aut rigna et verba dulutantia vel mirantia cumuleDtur. 
Sed in levioribus etiam vitiis, quibus tcdlendiB facile quemque pa- 
rem judicabam, satius duxi scripturam exempli mei, sive codex tizsdbyGOOglC «ir J^R^FATIO 

funit manitBcriptufl tdve liber editus, ane' mutatioiie KpraeaeDtsr^ 
ut de natura ejus judicium esset etiam lectoribua. 
. Cet«rum cum in priori potissimum opero mete parte paulo fe~ 
stiiiaDtiuB ageKm, midta qute ad emeadanda loca cbmipta aut ad 
UlustTBiida alia facereut noQ statim aniiDadvertebam, Hinc fac- 
tum ut totum librum postea rel^enti haud pauca se olferrent, 
quse cum lectoribus tamen commumcare meum ease putarem.- 
Quare non dulHtavi Addendorum satis largam B^etem in libri 
Gslce addere. Quid, quod nuiic edam uln htec scribo aliqua sup- 
petunt, quae qiun hic etiam miinligaBe loco apponam idooea nalla 
est ctuua. 

P. 195. &nfim, Scr. iv^r^ur. 

y'. 50. Vid. Bupia p. iz. 

•/. 171. Ad AlcaianiB frigm. cf. edam Suid. in '4^|M et Paroemiogra- 

phos. Reddideiii autem metro dactylico mutatione revera ouna 

Bcribendo : JUf f Ufit. 
V- »35- S '"•^ W^^VT^rt^ Scrib. 4i i litiunt x/uaii ify^fr- 
• f. 80. 'Amt0^cm. Scr. vid. irtp^an : quanquam hoc etiam verbum 

de oncido aliitnde mitti non notum. 
1)'. II. eitr. Scr. w/*miirTfrai, ut BchoL /. 187. h. e. exlubet, cotn- 

monttrat antea. 
/. 7. FscUe in hoc Bcholio agnoscaa hominem Alexandrinum regibiis 

suii adulantem. 
V. 1 30. Scrib. 'Arvl Tii; lad. ««k iv ^ «u It^ nm iftm^fSf. In seqq. 

antem in buDC iere sensum sermo re6ngenduB est : kiw 7^ trrioB» 

ii ifi krrl nS nai, Amiitan yi^ k.i.K - 
x'. 366. init. Bestituendus pluraliB numen», t^ 'HXfKT^t!>na< «»&»{— 

ifjnn^tttanui, cx insequentibus et ex hiBtoria apud ApoUodorum. 
f>'. 313- Vid. suprap. z. 
/. 331. Confudisse diii gloaaBtorem t^i)aT«v^np> cum icurftairrj. Sed 

collato Bchol, ad o', 76, et Heaychii gloBsa ^farr^faf, ttif i^Mrauuf, 

furfttftvtj video nunc, fiiiase Jam inter antiquiores qui vocem tf^^e-nif 

ita intelligerent, ducti fortaase hoc ipso Homeri loco, ubi versibus 

333. 333. buJuB potissimum miniaterii opera nomtaantur. 
t'. 38. Vid. aupra p. x, 
v. 350. Conf. Bchol. p. 300. 
if. 303, in ichol. Vulg. priori, taa-i Tiv ^tpai^rimiitTn, ante articulnm 

Tiv ina. TdtM e Suida et Zenobio. 
%. 84. Btym, M. ex Oro : aift^^i. nfiffay^, wtfffv^t. «Itns 'A>if- 

ttAf»( i Ktnatif. nr»( a M^i^^f, mf^fvit. tizsdbyGOOglC PHILIFPI BUTTMANNI. xt 

/. )S8. tx TK «^- Emeadandnm boe n B^. H. v. Kmf lm ^ a, 
ubi leguntur bec : KtSfi{ (nc), i* t% Wp>i|fa tmrrivTi pk «'f*^ 

Sme onuuum horum su^ilemaitorum utilitatem poditflm ten 

existimo, cum vix credituk dt, quemquiuti, quotiea hsec Kboli» 
GCOBulat, additioDes etiam in ainguli§ circumspecturum eaae. 
Quare, a usquam, liic certe quam manme opus est, ut notulas 
utnque ad Addenda illa Tel ad haoc PnefaticHiem remittentes 
ame omnem libri umun quisque af^Mnat. 

Fincm diceodi facio spondendo, a quando satia laiga ad huno 
librum accesfflo imde mide prodeati ea poBseasores hujua Tolumi' 
nis, quantum quidem in me erit, non esse caritun». tizsdbyGOOglC D.a.t,zsdbyGOOg[C rnoeEsis ths oahs oatsseias'. MeTA t^ 'IA*w H^MTtr ixtunas rav 'EAAijrftU' ilr r^» liitu 
WM^t ffxitt^, xai JU Tv WKToe *^A«f ia-tftayn o Attte, 
xai luft&ti TTfaios tuiftnos. mu-tf our yiym firya^ n t» 
m^ra xeti aranif vjrmev* iiXa ^oreJreu retrrei' tw 'OJvir- 
riA. fisMerruv ii lif oAA^Aw rav 'EAA^rivv y^ftil' xai ift- 
fv^ieu x^m^Ai vtXifimi irfaTof 'OJumvf ■Axvror ta imt- 
rw vAmc eupu^fufn r^f T^mW XAi fur ixilm wrctrnt 
f^t^. xai Twro yiytm tttrtw rw SitLXtyi^veu {kx. ^mAv- 
^feu) To rTfanufia. tu* 'EAAqiwv x«i xarctAiTfT)' rqr TfMMU. 

■flf «w 'O^wwf lis 1^1' iJi'»» ^iiyn"* xarf /A» a-ipiT-Aiu- 
tf-tff »f ^t^^f Krytfuvftt Ma^ania.* xct) avyxfli^ouftme tuv 
Muy Mro^velt dieiKpiyrrat toutok sreA^Mi. Ktw Xa,fi^Milt rw 
T>MfFt¥ OAiTm tfjrana. ixii J£ t^ 'EK«/3qi' xa.TetfUfanir r» 
OTfOTa xai 6efv^ou( Kttwrwi AiSair /SoAoiir omiAc x<u tk/w 
T^ 0<«A(«(ro-<(i' xet>Mirru eteftaa-tt( riy Toira Kvm eiffttt. xai 
wofayiyereu tif •^fity Afye^np' Aenvpayuy, ixu Js ^tifj» 
wePnfi4vtt£ ^rr^. x<(f ipvyay xetTet^ft^yti i^o-av >jyefwn{i 
Sjmvmw, T^r KfiJ ^ofiiytfy XtKi^ietv. n ^i iv^of tivni r^iya- 

* Niigsx hoc argumentum, quod e cod. Falat. transcripsi, e Dugaua- 
utni scriptoris lo. MalelB de Ulysse narratione (Chronogr. 5. p. 144; 
sqq. ed. Hod.) bremtum esse dicas. Obstat tamen quod extrema de 
Alonoo, Tetegono etc. ibi non extaDt, sed cum iis qum ^ud Dictyem 
lib. 6. p. 5. 6. et 15. ed. Daoer. leguntur fere conspirant. Atqui Malelas 
nia edam ilia e Dictye se hausisse testatur p, 134. quK tamen in Dictye 
nostro LalJDa non inveniuntur. Illis itaque qai criticaiB horum auctorum 
tnctant, non inutilig fortatse erit bec lacinia. 

VOL. I. c tizsdbyGOOglC xviu moeESis. 

rer euff» »in Tfiar o^A^r iK^a.Tur« aAA^A«r avnfXfifttm 
(bct. n^Kfi^t^sittcvAiF) evf- fll T^r Z"f^f eiyifiet^ef Kt!kA«7r«£. d 
/tn ykp •jTfurras EKAAcjre KuxAory, o Si eiVTi^er llePvMpVfiiOfft 
Keii T^ar ' ArTuJMTtts . iMru yryiifttri TrtLiSts XuLeuau ajiaftf 
iuveiTei )uu Ayfut KeiTeuipa.TaJrTSf i^f yffe^ets luti reuf tfar'tir~ 
renaK a.HUp9uvrtr. <uf auv 'OSvavw vtpi tuv (ric) 'Am- 
^reu ^Adir X((4 rwr ffvr air» Sut^ttftfMiwe iiit ^i^ tif 
tnpe¥ ftipes t^f i^«o jmu npiiriwTit t£ >ub?vBvfura KuKAAurit 
X4* (TfAAtr^V vw' airw jroM.mf fut Tm iraifav enrefAva, 
tivref ^ h Tw mtfiaiet itetTOMXiiff^tir tfuixetmro TeafaMJm?!» 
9vSivm. K«f Tfortsyte^in etvru Atfr^ Xftireii r> meti ofyvfw 
v>Sfiof rw vx tKlivmi i^^vyt ^«tre^ koi Jm mKne iin0etf 
r^ i?MaJi vifiiri-Tntt tu Acyepow UeKv^fiu xeu itarwrenr-' 
A^ uir' avrou xcu «reAAwr aar«0et?\.m t^ietic Ksr^v xc&t ww 
w^ivt^ivTt ^/jSctAir. qr ytefi d^f nrr r«u euvs TiurAWt 
«treAufifif ^ Aenrer i^naytv tt^arax r^v fJMifm 0vyaTvfitt qv 
n^ ftwtytni. Tdvret %iav^>ef e Ka^ot ** a^eSfrc. «' ^p «AAoi 
ireiifrix.^ iyfep^/etv, 'ert Tfitf o^aAjEwvr njt^r «' KuKAfHrw 
vifftaivevrtf reuf Tfur oJfA^nv «AA^Aeif (ro7»u^«r>. s ^ 
neAt^^i)ju«r eyet. ev x«i «ru^AAirf jemta «i^Wi eri Tijr ^tw» 
n^ ii(«rM' txxcu^tif EfKuri a^Kairo. 'Ex^tr ^ tic Tttr 
AieAii^itf r^euf (Ad«r rper Ki^xipi xo^ r^ «JkA^r «M^ 
KetAoS^ t-of ^ariiKK' ''ATAttrror u^' etureiv i^iy^ (mt. 
s^^j^ Vel f^f^u»^), ed Teif vi^mf KpttTMvett ii^uat ^'au 
xebi e-cA^rqf i^p;t^r. ^ otw Kipxi) if^ia eue^ct ^Aieu xeti 
fiuaTtKcit ipriaTa,Te TTfo^ttf xoi retif' efufliteuf vr eturt|f 
etveua-er (f. drei^ff^iec) fif ipotna.rta» ftiTf^elXi Km vaftt' 
ftivtiv axn^ Xuavanaif i^ixar iret^M-Kiwt^iv. ^ M Ka^v^ 
•^a sy^eiMret TA^r^ef av^fUTruv reureuf Bt 'sTAoif iyvftva^ir ae 

^ Commenticius scripto)-, quem ut ftlios Cjus (iirinte taahes pneter 
Malelam nemo novit. Vid. Voasium et Fabricinm. tizsdbyGOOglC rnoexsix. xa 

Mk ^tfa» ml/ritf tfr rif mAa^". v ^ KJjuur nv^OtWniturx 
A^R^i^ efl^ciinvn' lAviJ» rw JcpSTfTr Mtiroff tr riii njin» jmI 
nrr (cvr^ /3«a-(Acvfw. wrer (f> yui^tfr nw tm' ix tik '£A>« 
Mhi^ fnfaixtuts 'rm/Aaam Tnif eunua nW ;);((p(f » ixitni 
Jtetyowrf Tjt rqrM.' m ^ cl7«> «rJ Mn TM Kuftarat i»ft<l>irrtf 
irfM-eTCi^tta-M f^ n^nt jmj tsiua ^Myfx*»'»'!*^ nrr KiAtaif 
^M/iavtss tftni M»fATiiyrtu awr^ luii t^ (^m- ■3nA«4«T« 
rnt^fj^. M-t^ 'OiAtfirftV ju<e0Mi rMT jJW i>u?m»t fuiiinf 
eK^^m^w riuV ««X njf Ktpxirr ^wr ^ptftaruf ^fufuiirw { 
wifuixtiv. ii ii Kifjoi 6ceuftaa-«jr» irtff taftr tU/rot iiHrtt rwr 
mmiif futfyyaniar vjnf?St nr lu^ Sofots m>JiMs lut* ^r^nr 
ttvnf fuifM mtf auT^ T^f ufetf tpu x**f"^ iftirava miuru 
if ta iifi us «m do/ri» ^rt TtHt rZf riir auraj /SA«y«. eunt 
t»fw 'OXmrwr iuLTfi*\nie (Ur mrnK Kti* fuyiif tuir^ fyxw 
^UM KATaJi^Of «vrqr ««wrAui rqf r^nu. 'ExnScr ^ 
kriu^ tis itipaf y^er ifs iitfairtt KaXtfi^u iijf Kipiuif i^* 
■^. ftdf ift vaJ^* ^tfiTebs wrt^tirfr/onv mt r^r A/jEtnf)' t^ x»* 
hMftxrttf NfM-orrw (scr. ^tnwirtfartif e Malela;, if i| Ji« 
^M-ft^iif ^n T^ jaiAAsm» irvft^tunif ttvra. fXfiSfr iv 
r«r XiifMirixiv >xfi*Tfr<u wrrftif, xtu njr xoAw^Hfr Xdfo^ 
jSAr x«< SxuAAM', 9rtf f r rTtfatru rnrw Ktiftaii inrciixfrtu 
Tti T<u axetaou fivfteiTet Ktu rnv wttfifarirefTtif /Sc^i^fj. ixfj 
M x^UTctr rour eTtttfcuf fttTa, Tar irKuaf ii/m{^tt?<uv ttvrif 
wtfiKeiBiretf Teuiii iv Tue ftvftetrt t^ ^etXamis i^ifsro. 
T«vrar nifitxorfr nrcr ieifutK ir^Jorrts if toIs uStta-t ^fifttfOt 
afetXdfB^tf fyoyer fr Kf^ wfis 'iSofttfitb yuftfav. or saftt~ 
Kuf 'liofttfevs viri^ttTO Ktu KfetT^a-eCf r^r Ufety reu xff^^^f 
^^tftyl^tf ttvref Tjwr 'AAXJro» itf 9tttttiuttf r^r ruH Aryo- 
^Mi^ Kejixupc»' JcJuxwr m/ro rctur ^s xiti «vd|)((r fxiAixTour 

■= Latet in meDdous hisce, iiA^»fui sive ^x^^ ^*"" (\uaa^ sorori. Vide 
Uatehm. tizsdbyGOOglC xi TnoeEXiS. 

nprqMmk andfoAtt^M' mr t£tv 'AAiuiwv i /Sm-iAmt iui< 
Btfoartvrat avr» itifuru rpertfm tuixmrwims ms 'lAoiop' tr 
r^^n ^fafyfuertiM h(pti\maf t» ■Jrtfi rev mjwi' «tvFdi/ xa< 
T^ TvroMa i»€iBii». oi ifi yverr<f ra Mtpi ravrwr asrm^Aflw 
XMf 'oJIjov-m fif #<u<tXMt)> xai d^r^yyfiAiu (tvrol xcttra. 
Suff^TapttAcf/Suv eui' 'OJurrivr (f. mserendum rttvr 7«p') 
'AAxjHw ^(t4 grAftorw ffTfcLTUtrat KATtlXaftfiaMi Tif 'iBa^ 
xtpi, xtti Tue ftttiimifrtt iwt?ASi9 «r ru Mia £*a nia^oufti»atf 
eetrtniTtLe etttlM, neii Kadafttf rw «Titor cx T-ur iw^av>MftA~ 
rat OA/ra JoAor (bic} «r<uer«r<u xoi tV ^aa-tXtiBW xot r^ 
TvrtuJut. Ktti ^utrae ;)^revr «"eAAwf wre rev tJieu ireu^ 
TtiXsyareu tm euea r^r KifKife auru ytftftttau Ju(r<tAufi ref 
jSwr. rer y^ o^e reu vieu Qararet ix ruut ftarTtufia.Ta¥ cA- 
iri^an', Tvr TiX^iaxfit c0uA<trrn:e xeti rwiitai tuira ■jrOfijriiTO, 
ilrc evr e TifAiyerer r^r 'idtcxiri' xttTtJiafit xtti cttvrsr r» Tctrf» 
jt<trf^«^rut ^ VftrSixoftitaf aiiny tu* ^)Mxciv xabniv&tt 
Kfawyiif ytfoftvnte as ert ruxref eunrfi WftiTebs 'OAxro-fvc rei' 
Tfff^ftttxa iiteu, avioTaTiu fttrtt ^iiptus- xai mfvrtrm Tn- 
hrfi/ia xAvrrtnu vr' amw ra xorpai nif Tfv/ms. xe^i ret/ru 
Ta TMroi 'OAwiuf mettfiiTtu. fta&av evr TirAiyeref eri roF 
T«T^ artiAc irtAii/rag ttvror •rix^ iuixfiifvi Tlit 'l^duais.' Sequitur in cod. Palat. aliud, et juatum quid^n ai^meDtum 
Odytse», quod ezhibitum etiam a Clarkio ante Odysseam, cum 
ad verbum transcriptum nt e Tzetzse Comm. ad Lycophr. 8j8., 
hic repetere nolui. byGooglc AnAPA ftdt tnart, Moua-ttt iroXvTfoirtt, os fiaJM. reAAa 

I. nU^] K^rtnt H. 

J. EM fui Stifa MobD-a ■tiv T^- Ksl lit (scr. tI,) 'Atifa yifrra (Oi. 

vtfitrta furi tJ mfifi^nK t^i Tftiay <r', 53.), i»(i t^ affrra -/ifairar nal, 

K(u iK T^f ToiaaJntc xXiinK (Sjrra &wa 'PtJa Xo^uv (pdkaKOf iiifSr i/iSaf r* 

«XX^ Kcu j£ii%tna tx taH ofuX^oi 'jRvaikaf (IL 1'. 477.)" ™ «vjiKpiTi- 

£XX«S(Usr( itSf&Boii;. A yiif tl%a in- kSi; Af ifif t^ ywowaf' airit ykf 

tlvti waKmvijitni Ti^ff «!to{ t^ ^lff *^t Oi f&f m raiw itia ^ ^ffriti 

fiaBij, VM» yniiiai, Xiytrai. inSii yaf i^SakfuHra Oh' &^fa •uTi yVHuim 

irTaS6a T^y xiifar tfitTEoi'. iym ^r (Od. ^. I&O.). koI AiifiTiifli q «oG 

nCy, iyii toE /nmfiKtpi yySrn tix«y. irB^( 8il»i»fu( q inaZaa 'AtSfiniTa nai 

E. 'Ai'^ fMt &ycx( Mnlira] FtXom ^jSip (II. x'- 363.). ^* aXXwjikf tSv 

tl To, atifa fui, ^Elptiw fbroijarrcf. ft,^ trv^jrrav (fiv ^qai, Ktcmci £e fu 

, (VT«J T&^, iiHffuai Koi «XiiTf»ro> «r- TVfoor iirra Avroi( .Atti ytmuia (II, 

mrc. Ts T^hp ^iSiTa t^( tIi itifiai X*. I24.), otx i( atifa Kai affm, 

tfcojiytfiiik TaTTerai'. t1 eZ» arifa £a^f i* sXXsif, 'Ay/i^f aur' 'Ajffu»! 

KVftitfwaf' aiTf tJBctou, rir irTiBifit- (II. /9'. 335.). xo), M^ r' imtytiiam- 

rm (icr. iariTiSfiurvr hic et ia Sq. ^Fna icai lirqnfa Stf^ (Od. «'. 301.), 

■chol.) T^ 7»au;i, tWfp » &f^, i9; /^ ov A|Xi>'vi). Q, 'Av^p o^fuiivi t^- 

«OTE ii^, jv^p ^ ^iW* ^ t' ^) "^/^fiv '''f r ^^ ^kWi, qT«l TOV aVTl9c/M>W 

'Avrfsf ^?T^K(i T(flrEU>T«( ^) ^J ^Kuco^ yvrauii, S% «0T( ?i^, 'Av^p (i «i yvr^ ' 

(II. ^. 434.), Ko}, 'Av^p i»' aJ«*^ (11. »'. 707. ?), Kal, M^ ff' axtyupi»- 

jixtTo'^ v(«4 (II. «'. 735.), Kot, *0( 7( tiWa xcHov Ko! ^vjnpa Sdig. «£ 7^ 

fUT' Aft^vt^i d|ii0ft^ (Od. X'. 449.), tiplaKrTai iiio JsiSira OMV njiioi' 4 ■ Hoc Tolt. Si ■>!{> hic e»et hiitu' cpitbBti, aliDd desidRaret cr. scbol. aq. Qiue hic KqUUDtar pcs^Die qnoad «enHim peraiiBta niDt: melini hu/. 
bet BCbol. Mt. BUTTM. 

^ Hic statiia maneho, me ob niDm bonim icholiorum criticnm, qni Demtoi ftt^ 
ripi debet, in verbis Homeri slionunque Tefemm ■nctorom omoei rel Diniillssiam 
sberratioDes meadi«qiie, ni^ qua SQHt manifeitft operanim Mediolsiieiuitim peo- 
CBtB, iDtsctu relinquere, idqae, nt tempori cbutBque parcam, oe monito qaidem, 
aisi ubi utile visum fiierit, lectore ; qui &cili ne((otio H omer i certe, qnem ad ma- 
BDB habebit, versns iptos eroltere et potest et debet. BUTTM. 

' Perhona hiac et^tnr iectio ^x" P^o *" 1"*^ ""^" "" legitur, qnodqne difflcnl- 
tate Don caret,*A>i;, ir *!iHt ti» £i.u (t. Heyn.) Nam Homenmi fomumtT^CiT* 
in csdem temporii ratione nsnrpare potiuwie, qaa alias i7;);im, pslelHt conferentl 
Od. >'. 415. eain S'. 194. QuaDquun nsitstinB saoe eo Wiuu •I';t'''iu : qnare ■'. 14*- 
•X antiquiE editii et ei noatio selKiliAsle, llK'r' i^t repODendam, iit IL il'. aS8. 

r«. BUTTM. 

is bnc qnoque lectio, pro ea qna nnnc ibi obtiDet, oblitterato difam- ' 
mo, »»«> id». BUTTM. 

■ Cormpta h»c snnt ei illis itit n yini. qun in Schol. prBC. pnemittnntur loco 
II. /. 434. ob bnc iti—t — »■ ynmiiLii- Moi Tcrbs, ti yit lifiniTiii — rfnyfi"*, 
qiuB In scliolki Tnlgato recte sub}iciuntur explicstioni, >u> ri, firu, in scbolio isto 
E. Q. Don babent quo referatitur. Quare melius fecissem si eJQS loco solnm 
■eheliniD TDlgatnm po^issem, ex sltero aQtein, nt nihil iclieet periret, pmlaram 
tantammodo qns In dne legltnr et^mologiam. BUTTM. tizsdbyGOOglC 3 OAT^SSEIA:^ A. a. LIB. I. 

3. cXiiyxA)] «Xifxhi V. 

■wftniytfiKm. ti)\gr 3) nai T^ itAfttw, ti fiii &ta UXitl' nal riAifL^iAM ri ^t( 

£fii,'Aiifsi&ictyTlr<uiTti (II. {'.498.)' ilXX' clv>.«t T( 'Ayai*ti*tnt avyiyra Ka.i 

1) kb) t«v tl>4pi( 4^^ hc""^ ^( ''^1 ™f ''^'( ancii nai tt( ii VTpaxi- 

*Om nw ^ fux' £>8(Mn> I^g ^iSfi^' k« viSm' (1 Ti dvjaSi» ti^t miitfiwukeioTa 

tJt f^jiMin'», Af Ti, "Afi^ jl (3on(r fU KCti «tic ifaioKpoJ/uyor K (imKfimifUMir 

waiiif m»! nrns ^t^n)^ (11, t*. l^I-)' eiD. Msi.). TonvTsv iitt'i%t T«iotlTn> 

Ko) Ti> ^&ni, i{ To, 'AiXfti KiKy-iiTKni T^OBW ^«9«'x><rSai i 'AxiUc£>( £( iyfi^ 

Ka>ASt/iKnt Tt •fweuKtt (II. V- I39-)- tVHrtai ifiAtui t^ Satirif iKtXttv S( ^' 

-'Av^f 3c y^/ait TOfii t1 iivEiv BiAuo-Sai, jVff»>> fi<v Kn>S<t ly) ^pcrti', aXXo Si 

7»»^ Ta^ ti ytnm, Bfxngv «ii|9^ -ri tfrj) (11. /. ^I^O- Aitn;. Atymi 

ifiaai. E. Q. 'AfSf^, *E> to» ^irti. (Ai!** eni. Mai.) ol» « 'A>Ti<r9('yit< 

«£ ykf niflaKtToi K. T. X. usque ad ^ai, T/ «J> ; af^ yt Tontfra; '0{ua-- 

KoXXi^nW Tt ^oiiHc. Vulg. 'An- rthf tti «oXi<T|M«9$ ^X^Si) ; xai fi.^ 

pta. II«Xi!t^o»]. O^ Hamtiy ^njiri» Siiri iro^( ahuf airlr iftattf^t l fi^- . 

'ArTiirfitinjt^^O/iii^ii Tov 'Oivaaia i»ak- mt oJ!» TpArof iJ ftf» Ti aTniatntt, tJ 

Xtv ^ ij^riv, Xcyorra avrlr tskirfOKai. rfitf, tI G^ ti ngfWMi, XByou ^tfiaa; 

tiK Wr Tiv 'A}(iXXca icai Tir Alorra so- (i!T^«n( >y^fi J tJ qSof <;(iii> tlq li c£ tc- 

XvTfij*au( T(zoii)K/vm &XX' dsXnif ica} Tfafiftira' Tfixtu H^ Xiym oitmi (scr. 

ytndiSaf «^ ts» N/im^ Ti> irii^r lUTiai) at vXdixif. k^icj»)Tiu t^ Tfiwf 

' Jntitllimei iDter mulla qaa HODi«nim spectuidA icripdt, ■liqnot etiam libelloi 
M>li Odfwea et Ulfui Blque ejus iDgenio explicBndo deniDaTeret. Vid. E&^. vi. 
IJ — 17. Ex hls igitar exeerptB mat ea qutt legnDtar ad h. 1. et ad 1'. 111. ■'. 157. 
/.jas- BUTTM. 

I ScribeaduiD poto lix iwtMf.tifH>i. BUTTM. 

' Altius iDiidet tuIdus. Scriliendiim ^detar : reiri 31, ijynr mS wtu^ w*.imi, 
BUTTM. 

Qos seqaantiir inde ■ xixfiiTMi nsqne ad t» >j-yiv r> ^tr^», ut sero iDdice 
Porwno ad r'. gii. co^OTi, le^utar etiam iuter scbolia iid HiHdeni qiue e cod. 
Leid. specimiui» loco ValckeDariu» edidit wl calcem wiaium ad Anwnoniuin aai- 
lnadTr. p. 243. Posita aatem ibi saut iDstar scholii jnsti e( integri quod Valck. re- 
lalom pntabiat ad 11. /. 308. {w>.viiixKt"<:^.), sed ForaoDus verins ad ver*. 496. 
(Soo.J nfnrpiri^ ii6(im, Qni ■imul refert idem scbolium extare eliam io cod. 
Harl. ad Od. >'. i, dou tamea dicit BOlBne baec ibi legBiiCar an totum illud qaod 
e cod. Q. hlc editam eat ■cholinm. Aaibigi autem hoc qaoqae potett, Porphy- 
riusDC, qui icliolii Leidensia auctor laudatur, ad nostrum lixum illa edam de 
ADtisUieDe pramiserit, idemque eetera e}asdem aliia locia ezcerpsent; an potiaa 
TOi Kixfiirii nonim hic quoque sdioliam ordiatur, idque solum et totum sit Pi»- 
pbfriii cni illa rerte de Pfthagara deiiemas uni. • Sed opeca pretiiun ridelnr 
•cboiium^ad II. /. ipium, prout d^it LUud Vslclc., hic re^tere. 

Iliffiifliii, Kixtir»' Tf •'(•■'f {■TfMri em. Pon.) »i Iri puni ■■} ir) fi^St l{iiX- 
' %*y«f, hJ m [In Q. et Haii. deeM in : Pon. serrato it delet >«'.] ItJ tw ^nlim, 
9ti it/MM rfaritM x,i" iitf.n!tim yifin uiMi [Ad huDC locnm Portmiu ita 1 " Viden- 
" IDC duB lectiones in unum con&iSB : ^iJjnliit j^nv, eC fa\iyi(ri [immo tuXiyti- 
" {»3 u)». At Tcro idem scboiioii exstat in HarL lid primam Odjmen Teraum, 
" et nullam TUietstem [In Tersn Homerico, pala] prsbet nisi r^<rwn." Itaqne 
teate Poraouo cod. Uarl. meut noster Q. lecUonem dat receptam nXon^ia fimh. 
Qua aalem ■eqnuntnr L^ideniis acbolii Terba PorMnos cum Harl. non amplins con- 
tulit.] (Od, T . 511.J. 11' li »' npii Ii.Hi' iwi limxiyitimi ■>) Irlrrairai ri miti li^iui .(.zsdbyGOOglC LIB. I. OATSSEIAS A. 3. S 

ToAAttr 0' aa^paTTay TJIev Arritt, Ktti HW fynet' 

3. flif fdrrem. 

ad imi ^nri^ K<ci iici .fttKSy ^faXXiry^f KaTopS^ti, iimniKvCat T^« ttfamia^ tJ ' 

Kol Ui T^t ^isMf, *H Tc BaiueifvrSira rthhpany iii t^v tuv dijWStug^MVH* 

Xiu «oXMJxAt tpmf^v (Od. t', 521.). KWKfWof cirTava, T^em^ (*t» »!► tJ 

(i M al ae^i S<wa/ (i;i SiaAeytrSiu, KatJn^Xar, ri tov $$ev{ nXufUTitjSf- 

KOi txhrayiai (f, iTurTayioi ko!) tJ Xw. X^ymi £f «eXvr^ta Kai ;g:i(ri< 

fewTBfMHH St 5ro>Aoi( Tfioirmit >f]ruy T^/a yiwTOj. S» ^i^ tjI iKdarif t\- 

%ifi airiS (f, •Ktp\ tou afmv) , roXi^jie- Ktrnv. Bii Koi TS d^/t^H» hiAffTf rqv 

m ar (Jev. ei 9c ira^i iiiii fl)>afa/ cla-i, «wiUa)> Tob Xryou ci; \y aaiar^tpti tJv 

&£ T(i»T^ ^»)(ri Toi- 'OSvo-a-ca 'Oiaiftt iKdrrm %pia^fay. t1 S" oJ fUHiJi; 

fft^ orra «iiX^Tpsxg)> (iioi »ri i^ Tor< iydpfitiTra' tI* Tpi< ^oA^ Siit^^u( 

hifimf ^JWocto voXXori; Tp^«( <nw' «oXirrjinoy xoicr Tit ^i «XXii* £s jjSXq- 

(iHU. (Irrw Kec! HvAiiyofiaf Xctttoi tov d( at^Uf f^j|9XqToi' yjyw, Q. 

v^ vai?a( ^iai4<if mi^iiraaBai \iya)( noXi^panr] IleXXK» T^omy t/Mti/a' ^ 

tiaf(!)>ai «pDf et^st( X^^( *aiSiKOb(, ^! toXX^ Tftnrra T^r SuEyoiar. Pal. 

■al<^ yursTKac <yiwai{ii> ^^uSiW;, Kai 3. 'I(f)ii' TTtXitSfoi] Aui Te KTurSqrcu 

■pi( £^rTa{ ^fl^oinKidd KCti irpi( c^- (TtTox/irSBi Vulg.) irxi StSr. 4 ii^ 

^ ipi^iKBii. rJr yi; Udimi^ (f. t^ xpl( &/a livi^tia». E. Vulg. 4 

nifvTUt) Kpoa^tfiapcy Tfiiai i^f vtiplaf «5i> Ti tu>S( Tc^rTucir KW ^XoKTiKii' 

tlti/flrKtiy traifitat Ivrai' SiptaSla^ !( (T- ltf(«l tSy BtSy. £. "Emjfiri^ &iaT/ 

roi tJ xjiJt Tofci AyiiuCouf iymyxdyarra 'Opj^ oi Tlr 'A^iXXta jro/uf^i (tXXA 

TiC \iytv ri fuiriifmy. (;c(iv ' JJ Tir 'OSuoria xmX/xo^Sor, Ka! tovtk 

TDmr Ko! T^r laT^ix^r l* t^ t^( te'xi>i)( «oX(i( iMtlpnit Tov 'A^iXX(h( xof 9^ar- 

iwl «uu^ Tfjnvr i-ijvi, IrirT^iin S r^kXtii rffrm Xij^ai «(! «* nvtw nUiJ 
r^n i> iTi>, li a rt^ «u iIt-bSi/ lini. [HoDC periodum deteriorem bic habes qnun 
ert m cod. Q. nisi quod tiE «ir.; hic leifitur ut noa illic correximu». Ordo aulem 
Tertionim xsl WirraiTmi hic est nt illLc ; et poleet fortaBse apodosis incipere B pnrti- 
coli u) etiata siguific&ate. Truuit aatem biec apodowa ststim in lequenlii pn>- 
nntioDU prDtBsin per psrtiaplum lirirTB^Hi )t : cetera lege apud DOstrum BUjra.] 
U wri fiwi TM 'oSiwrlii 'O^tj r<#» imi rt}i.irfrn iTiiu, «■! H ™"( itSfiiirtii Kiri- 
rrwn «XJuri rfirHt rniiiai, •?» ui Ili^iiylyx X/yirsi ir^ «uJiii ^iuAh rtnrm- 
(flu yiytrt IiailiiHii ir{J| ain^ ;LJ}'«>( iriuiiHb ■■} irfif yiwMf }viiu{!r iffHiUiit h) 
•yif r<i( i(x"ri ifjjimiiiif ui >-{if l#ri)3«T Ifnflunii. rJi j>i( Umtmi «-{jrfifiii rji- 
'» r^ '(f '•> Ifiifirsi^ [Omima Bc Tides r^n Doslri scholu, rtpSmi Irrh, qute ta- 
mea abease aon posaunt : oam qnod apud ValckenBrium post rfirn incisum eet, ut 
irri' inteUigatur ad rijt rtfm, id mihi quidemnou satiafacit; quamris idem hteream 
in repetito illo nflui, pn> quo priori loco aut re? xiyiv oportuit aut nihil.] ■^9isf 

Ji iFi^ ri rpit •rrvs itifutMit irriiy;f^<irirrm riv ^>«li ri fu^ftrn. 

Sic Imato «ennone in Leid. tenninatnr scliolium, at in nostro periodiia. Qu« 
■Qtem in noatro sequuDtur tam Decesaario cum pnecedd. cDhKrent, ut facile appa- 
reat iltoram ad Iliadem acholiorum compilitoreiD c ichotio ad Od. >'. i. aumpBiaae 
qon sibi videreDlur ad illum Iliadia Teraam eiplicsndum focere. Sed homo ioeptaa 
qnisubastere poterat Sd allato OdysBete rersii r. 521. multa etiam e proiimis quasi 
tomDolentns sllerit donec experrectas tondem finem eiscribendi itidem sine ntioat 
feciL BUTTM. 
■ Hoc iYin libeDter pncedeDtibaB affigerem, li baberem quomodo Mqucntis toa- 
^. BUTTM. .«Googlc 4 OATSSEIA2 A. 4 — io. XIB. I. 

TdAA4 ^' 'ey ii jtovtu TraBsv a^ytet %r. xant &vfiiiit 

k^Wfims if T( •^vj^n x(ti votrrov tTOAPuV 5 

d.AA' au0 »f fro^ouf g^^va-etTe isfieyo^ xfp, 

«uT-^v ycM rtptri^it a.Teta^eb}di^<rtii e?iono, 

vrprtoi, oi Karct 0ous vrteknos 'iitXioto 

tjff^ief aiiTafi e Toiiriv a(pti}i.iTe lerrtfte» ^fteit. 

Tuv etfi^tv ys, ^ta, ^uyctTtfi Aisr> tWt Keti ^fiit. lo 

4. Rr. 5- f^. 6. if^i^an'] ipivxtt H. , ib. fUii^i. 9. 4] i W; 
10. ^i omittit teztus. tou Aii; inter lineas super fHyarrtf H. ib. Fcix^. 

tm; Ktii X^fwy, ^! j 'AxiWjit to- rSy Iraijnw, oW o^sc imiihiaiai. B. 

U^iii TIK( ^TOTxey, j ii 'OSurrd; Biik 'AyrmMijjUcyaf, jirTijcaTEXXairirafMvoc 

•nii «lntlai ^ftrr/iniiit t^i' tifl^jiMi- Kal ■stfusiMiiMHii. Pal. 8. Ot Kaia, 

Tpolca iti^iflt, 8(' ^t oi 'EWj)»e( koX- j3oE(] MtSuiSt fiHf >Jyfi ?ti el tou 

iSii KanmaStlai fUTtay;<iicar ^ xaTa- 'Oiwaim iToufti r&( ^ovf tsu ^X/ou 

(rxeiV afr^ MXorTE;, Bia roiJTa ti Tor lijia-ym col S>i ti^d ouk fiur^Siiviiu> 

'AxiXXca itJJi Tor 'OSHTo-fa srs^i^ci MroirTj)(t^Bi ili Tltf ttKlat avTZr. oAXi]- 

wnhSiwn^n. E. 3- ^D^ cTruJ Ndij$ yooiKUf Sc ^^^f TfX/au T^ ^fAtpa^ r«r, 

tfiy^i t-tyrrai, SfuftiTiiilf, ifmamit, &( ol tou 'OBno-o-eui ^Sloi ica«:5( 8«^/- 

«foYpiTucj;. SneptfTiKaf, &i tjav i ifii- ^avaa, Crrtfcr ii (scr. S^) ^tX^irarrcf 

Xos-ii^; Tqy Tur orTan> friivai «cpms- AKOiTTfiEiJw vpo( Ta( o^cja; avrur. E. 

■^' ^urufi^ itf thJii 01 &9^ovoi hfn;{ 'Efin;79ig Toi^oir foci ^K tfaeufmret 

najr Ix'!"''' «fKWTMO^, b{ STiir ti( tS^» (Uixqa-arrcf ^«Xorrs. Vulg. 'Trtf- 

«gU^C v«X(t( Ka) x^pa< K&Ktirar ytri- kn>(] 'SnStTiKw^ toE qX/ov, ^cit tsu 

f««C (f«reip»{ li iKtlrur ■yratri* avnii'^. ™ep ^fiSi lirai, 'HffiiSoc J« (6. 374.) 

iie faf TTJf iiivtiflat ^ yrSirii irurdryc- "tvtfUiHi aiTar iyaitithlfyifitv. Vulg. " 

TOi. E. 4- *0r KaTi flufu*] 'Ei-rav- lO. *A/*^fl<r] 'Rafk ToJi; ioi^™rir 

fla (TTiKTfor el; to, ov kktiI flv^r opil- Efrrir oropi d^; io-iiSvra/uiJr t^ t/;. 

^«('. t1 i^' Eawji " «cpmiur Kfu Koi inn toiJtw ylytTiu to i/Mflir. 8)|- 

irJ^r JovTsr (ai T«t( (to/jku;. ij &r- Xoi Se t1 axi Tiro; fiAfmit toutwi. fl«o 

TuaraXXamf^ro; TJ)r iai/nZ ila^r G< TOi' fi^'flEr ylrtTai xat To ofSoftiflo'. 

Kai T^r (7( T4t oiKor TifuifCai vvif Tur bto ii voZ Sfui! ^ki^^^ts; ly/rtrai ri 

JTo/^a»' olc» aM( ^nXEoflaj flEXur 2i>a Bftmrytzu; kbi to tiSafui(. E. Tar. 

a&inj Toii( iraifmt. inAiiwria- ti iri iiiiBtr yt"] Tu> wtfi To» 'Oivavta awi- 

To yo^irTOr. Q. Vulg. 5. ' \finSiu.viii\ 6tr 8iKti( Wfiitur Ana Tuaq fUftiii 

'ArruiaraXXaa-a-aui, (zmSiSstf t^ ahyta i^aninf iiirynZ fijtty. ofiiSfv loSiv, 

Bia r^ ^ \i«^v Koi iia Tor riarn rar iari XeJij rSr 'AttiicS*. i( ino' Tiro( 

- iraifxr. ^ dmSiSoijt T^r MKtlat ifiii^v [iifW( iviStr 6cX«(. Vulg. Eixc Ko) 

lia Tor Mo-Tor, drTi toE ftrjp toS ro^arov, ^fur) 'fl( rb oi^ tva Koi iifi*i( ytSiMr, 

!■ Slc, pra tUTtrx^Mv •■ T. Gramm. meam ampliorem J. 37. Obs. 5. BUITM. 

' Rectliu editum in adiol. volg. niSit dAyu] iiriuSa mxTi»' iIts J> tiEni S. ■, 
BUTTM. 

"■ H . e. q naptw m qaidem in ipso erat : Qe Tidelicet objiciatur, non unruse illam 
Bociei. BUTHI. 

■Vid.Bd>ol.,.'.3S3. BUTTM. tizsdbyGOOglC LiB. I. OATSSEIAS A. II — 34. 5 

'Etfl' «AAw fiir wa-rrtf, «ret tfnuyvf aiTri/t oAf^^oi', 
«xei aretv, ■g-oXtfiov « ■jrftpsuyarss ii$i BaXarTm' 
TW f uoy, vorrev. Kew^fttfOf ifii ywaitLK, 
Kfi^ ■jrtrrvt iwKi KctAiA^ai, S^a &etiuf, 
if evavi yXatpvfiuri, XiXatofUvn jrwiv ti»ai. 15 

«AA' ere ^ srer tjAds, •jrtfi^Xefiiva* iviamuv, 
tZ » fTTtxXuiravTe ^foi etKovSt visff^ai 
iif 'l6eiKi]v, oii^ t»$a ■jntbuyfitves ^i» aSAav, 
xai fcsra. ei<ri ifti^oia-i' asei a i^faitev a/jrarrss, 
v^ifn Xletrfiaaeavof' od arxspx^f fMvsaivsv 30 

arriQeti) 'Offuo^V, Traeef iiv yaiav ixeavai. 

'AAA' e fciv AiQiaTTtK fiertKiaSs nfAaff iovTeKy 
Ai&imae, roi iij^a, StSaiaTiu, srxfiiiroi okvSfiuv, 
a ffsit $uTOfAAvmi vTrtpiovos, « S" ewiovTos, 

12. hliau. 14. ITFa. 15. (V svtiri yyjufiv^ri et sic, sed Mlie i 

subscripto, infra 73. <'. 155. H. ir avitn V. pro V. 1. 16. wtpiiXt- 

fu'»»] nfiTtij>itftm V. pro V. 1. ib. fiiif. 17. fu. ib. FmkwSc. 

19. ola-i ^iXflio-i] oI( itafoiai V, ib. ;«fl' IfoKri. ao. fUrtoixi'^ ittun- 

aatrV{. 21. f^. 33.fWr<NMc] f^"'^' ^- 33. Scte(U(T(u]!>(iataT(H. 

Vulg. II. 4i!yov nfnil' 0^c9pr|j X«- sof KSTa Ksi^r lufiff^niny iafcr/irifi4- 

fiWHf ■)'eyonT9( roJAoi tj! t?( Sb>j£i7- my sap iKtlner Tt^MKrflou. iU.)j7ojiu(£( 

ff^ Ki/fuiTi KKnxXuT-Sifirau'. E. 13. tc Iloirci&ur XcTtTcu Te ^vji. fntci Sc 

'Hir yinauio;] 0/k<i'u{ «pMTcScwcr, &a Ti ESu^ ^i ukccwo; t^v irairau' xfii^iz 

Kon^B^jiorqoi) °Kai Sia^ ifuinji. Viilg. kiik>m, Kai Sri * Nc?Xof Koir^ Ksip» 

14. KaXw/'* flvT^ini^ ijr ToE AtXoitsj. iifiejifnii i^iJci T^» T»» Aiflie™» ly^ii 

iftf ic ))i> /icya ratp Kii XcTSVffi jSa- Kixi obEci Tdl itfSfo, kiit^ to^o X^yeuo-i 

oTz^Eiv Kiotaf KaTc^vra; tov oujiEirov Toi' nso-ciEuva Tfiiu ri Giivf Ti/tacflai 

■oi T^» 7?v, Q. 18. "ErSa] Tot(. wajj' o^wv iq roXXS» ija63>' iKtlni^ 

yfaiKer ixt}^na Ka) toW. Vulg, «ajteKTnov. E, M(T(K<ia9(] Te kS 

21. 'AvTiflcji 'OBwr^i] 'OBvirffci-j 8c Xc- Be !ii t1 fuTpov. Harl. Tf'. V<p8. 

ytTa* %a^ t^( oSo; Kat to B», to ^fi- (h. e. yfd^TOi itipBayya;) iia tJ fii- 

X«. Xejmvi ya^ ori cv tj «i^ iyti4H- tf>*- PtJ- ^3. Aixfli S(SaiaT«] 

^» hi Koi NiKsXasf Xe^i Srt 'OStiird-ct; Aiflf»n; Airan>JKii) icat ivfffuxU. lutt- 

XpycTai «af^ Tiai «SwrirtiJu, t^ fiiaS. oiKnia-i 5e aiupirifei iplf t^ «Kcar^. 

drtu yap ckX^Aij Si^ tJ cru^*^3'I*'f> *( toiItou X^^^iv ^"[crii', (<rx«Toi ArB^Sv. B. 

Kn! ix rSr ^aajfSiSv <fc<m /uiStrv. Nct(>(i;vTsu, ^fMfmr/uroi (ta>v. ol |U(V 

Scbol. Cod. Vbd. 56. Cf. iafVa ad T^fi a^TSv iir' iranidi fiirir, «i li ivl 

75. 23. 'AXX' i iiir if Aifliraai] Mu- jiw/toj. Ttvt^ W «j)o( roD NtiXou 9%/^- 

SikS^ fnii' ipoimiy HsirttiSya ti( AiBii- <r6ai avttiif yjyaua-iy. Vulg. Q. Fd. tizsdbyGOOglC 6 OATSSKIAS A. 35—34. LIB. 1. 

etmoav TOvpav rt Jtai a^mar ixaroft&iit. 35 

cra oys Ttp^tTo aeitTi waMfufof' el ai ^q a.M.u 

ZqvW »1 fteyapoia-iv 'O^ftjriou oBpooi tro-ttv. 

TOiiri ^i fM^uv *IPX^ jrct.Trip av^^uy t£ 6tur Tf 

fMtiTaro ya^ xaTa &vf^r afiuftovoi Aiyta^oio, 

Tov f ' kyBtftffi.veviSiK TijAexAt/rW sjctof' 'OpMTiff" 30 

T«j 'oy iTriftyijir^iit tTt aSavaToia-i fiST^a,' 

*n ■TTOTroi, aiev itf m fliouf iSporo^ ttiTtounai' 
r^ ilf^ioiv ya^ ^aa-t x,aiC siAftsvat, et is Kcti tujTei 
npyjo-iv etTOfvaXiyynv vTrtp ftopov a^yi sj^fivvt». 

35. fap/emv. ij. iSfiiu] dSfiii H. 31. iisia vtt^ena «|»«|i3ei H. 

ib. ft«'. 34. tf^a\ ^oi-rf? H. ib. vttf ^^ov] Ifripimfw, et BIC T. 35. W. 

2y.'A6f(u] AaTmiTewPI ri a' ite^ vfi xoi Di Stu Ka-rSi i^yrSSr ^fviwisy ^wv^v* 

WXwf ^ ^tia ^eiSJ) tniiijilrfi i/uu'. nai /nl^^ita Arrl roli ^u. £. 33. 'Ef 

Uarl. 18. T«<iri ii] 'Et -riivmf Si ijftfu»] Tavra li iTb^uMi t^ t^t)) 

ToTt SfOii;. Vulg. 29. 'Afajuni; At- fuiSiiwultf xaff ^y tlirdeyti Toi^ 6«fc( 

^fafl»!»] *H ToE KaXai/ np! ToE /loixiE- nXXfiv oiTiotf avfupnfSr. itiiarit ftir ' 

aai, 1; reiJ xst^ yaiof ii-fc^n, Pal. oi!» Xbfiv r^ nfvrinip Si^ Ti r^Tf ^v 

Vutg. 30. liiKtK/jnii^ OZ ■xi^^K ij Tov xoii|t^» >Jyta, nv H T» Aioi. 

SJEa ii^)ix«Tiw. Pal. Vulg. '0£vTa- luaXXor S* iJf rf \iUi >^<rf OIH koI 

>7^«» ri -niKtKttxnli ii &yaKhiTii. tl alhii <r<li!irui SirairSayJ^^aiii' i( nau tSk 

fw> «TsrriKoi' ™t' a^J^f avrrtSti^q, ;Sa- flfiJ» «Woju, oi /air &ncamwi yt KoAirtf 

fireicu, tl H aXXo ti tuv vEtf /jjar el arSpinu ««^'^tuiTi, Q. Ot if Kol 

(TuXXa^v, «fi^rai. Sio ir^iitit,iiu9a -ri avrti <j^iy kra^idhi^irir'] Ti i^f, gl 

irauffiKXi/Ti;' j^uvifjiiErsv' tJ Se Soi>j}ikXi>- Se ksi sbTsi a^air araa&aKiaif, (o-Ti 

t1< inr«^afl«Tei^iTT(i'. Q. ^[.''Eirtoi Taii favrSSt, i> lo-ji T(i aJroi oitio/ 

«TCf^vra npO(n|:!S>] r^a^CToi, eiic' eio^iv. 01 Se ircfiiffviv tJv kb! «-i-vStff^/Mf' 

dflov^TOid-i fUTigitSa. Harl. Pal. 32. ^ irruETfOV, 01 Ee. Vulg. 34. "Tntf 

fl «MToi] n xi£«ai. ?<rTi !hC ixlfpinta fiifai] Mojmv t^v fuiifar. H ^' koI 

o^i^Xiao-fuv B)jX»TiKo». Vulg. IIo- yiif KaiHr jMfai ^yijXtijEif (Od. X'. 

pCT. «dfl. iSs.iiot. BUTTM. 

1 Sic i^immt iu Kchol. Paria. ApolloD. Rh. i . 13 1 . ; ct qaod iafrti sd 0'. iSj. in 
■ntiq. ed. scbol. riilg. legitar iaftjTiruw id ipguoi est faoc iaronW». Nam bn qut- 
dem fbrmn qaas grainiiiBtici quidsni ib usu KBciTcrunt aoa corrigendie auDt, sed 
coadoaBHdtt illorumincurixgraaimaticonim. HEINRICH. ABseatior; aigi qucd ob 
id ipsaoi etiaiD }arvr>r>irii> iliud serro, Tereos ne nlii item Buns dRliciaa aaferaa 
gframaiatico, qui bonam formam 'mritt sibi vlsus ait exprimere. BUTTM. 

' Vide Piersoanm >d Moerin p. 19. Sed hnnc rcgalam panim eonatanter aemMe 
videolur BUtiqui; diiere enim i>.ix'ii^ iSiX^ com leni. Alibi tamea (ad J^.fOS.) 
rem repetit Scboliaatea. PORS. 

■ Vocem Miwit^urJr noa item at alteram JfHfinXin-if didt esse li ir>t;x9ini, quo- 
niun a ita esset Hoineri sermo requiroret »itw' »j.ur«. Vid. Bcfaol. «'. .ig. Sed 
ipsB grammaticonim de hac re quaiiacunque praicepta atqae ex boc scfaotio nraue 
« Ulo eitiicnre valeo. Conf. ad f. 11. el quB scripsi in I^eiil. i. 34. 9. BUTm. 

' NOD malB hinc effldtur lectio i S{m—pio vulgUo ^ riim ui » ■, /t, ». BUTTM. tizsdbyGOOglC LIB. 1. OATXSEIAS A. 35 — 38. 7 

yyifA a,Xoj(flv ^ci/OTqv, Tav j*' sKrcLve voaT^eUTtt, 
ei^as aiTTvv oMQ^ov, ctci ir^ el el7ro/*tv tlftilr, 
'l^fieittv ve/A-^arref ivtrneTroy 'A^eKpemir, 

35. 'ATftfOat. 37. FtAaf. ib. foi. ftkvf*!, 

618.). Koi ilXXeixov ^ijffi, MeT^ay 8" iBStSj 'A^iaT9^(in)< koI Z))*ArTt()'. 

<!n*i ^^ (D. 5'. 488.). ^ew (ti Harl. 'Afyt;^rr<i>] Tly A^ ^nv 

Ti[( fuijts; T^ f«v oioc /uDgr^iw n $< kou (ifn]vun!y ^ rii ^MiSrons 'hfyai 

iji^^tAjai, it i' 'l^iiii ^ticiEcv' ii( Tiv «gXwffifWTUi Kitva, if iipikaavt T^ 

h iSf, VUrrnf yAfti Hf^ai ^tyfiB&la^ 'li. Vulg. 'O 'Ep^; n^t^lf v^ 

«tjjlaf ^(I^MV (II. ('. 410.) Q. 35. Tov AlyiffSiiv ovr«pii( T^T« SijXsr T^» /k 

'Q; Kou vvv] StgfMuit^iii. 'Afif«7afi%i>{ 0<uv ^Spunif \irfai nu KaT' iptTijr 

yLPfti Tev Kixi TCfiTTtitiy. To Sc, iicif infiia, c^ija-i»' ?x*>^( icwtrflwtm jii» 

fafu, tu avrBtna, &rti TSii viif t\ in- tSv KniKSt ixt E( ra d^fi^ sopsfifi^. 

Tfufuitov. Q. 36. I^ft' aXox»'] f*- MuflutiT^ fMV 'Ejlfi^f SititTif»! Kol "A()- 

^Xm; «V i 9tit SaayKattn; tSv yiina' yti(fiiimi( Tjytrcu iit -ra/ iiaucnftTii ' koI 

■jw«rri». 17 T9 vay ifHKaTfTKfiaJTTai aryytXktn ta tSt 6tOf ksi 'kfyiiAir- 

tfif Tp fM>AiivTi ^xfi^yoi ^' 'ASi]va(. Tii( Jri "Afyat atii\t tw laviSsmjv Sv ij 

Q. 38. 'Ef/Mii»v W/*i^avT«(] 'Enittfi- 'Hpa ^iiiaica t^( 'IwE( (sic) /»«xt)|9-i 

i^OT^' !tiiuEw( ydf' q ^i Toii Am{ KEt! T^( 'lva;(ou soiSJ;. £XXi)yopKj;l( ii i 

T^ "HiKiei* yaft^Xioi y^ ^oi' ij i«l •Kft^fiKi^ X^yOf 'Epf*^( Uyctoi xa^ t1 

hvv Kcu 6<iiuv£i'* ^ 1x1 Aii( Kai tuv jpp)vf[TiKa( (Tvai, «ai Siokto^ !ri Sf 

oXX» 9(£v. «^«( S( KOil 'ApiTTo^ngt t^dfftt t^ t^( ^^i^f Kai voS iy$uft^fiaTa, 

«31 Z>|viB«Tii(. Q. 'H MmnraXiBTi- 'A^tn^mjf 8e «( ifyi( kem KaflajiJs 

■^" Ypff^ii Iltpf''''*'" '^"^C ^P'''^'*^ (^ou. xaiSd^i ly^p Ka) ^vj^i/^ii ca! 

(sic) d^Xasi' vior. * Harl. nc/iif-arrE Tjiawci ri Su^Kiv t^( ilnij^f. ij ^i rii' 

■ Solu* hic locus ett abi MS. Doster Massiliensem editionera commemonit. Mu- 
^lieDsem Itiadii editioaein atiquotieB lautUt EiistnChiiig j «epe scbalia ■ ViUoiBona 

tdito. PORs. 

* Nnnc denmm HDimadTerto, lectionem, Ti/K^icn Maiii IfnvJfii iyXiuf u'», pro- 
docta Dltima primn Tocii B^ltabii juttum pnebere heiunetnim. Sed enm ODU ^C 
natla ^pareat cdt ejinlecUoDis nnctorea duHleiD fbrmam prsetuterint, jam noa da- 
bitD fuiwe iD MusilieDi. ni^^mrir Mn/iii Ifiniin iyXiii' viit. AriitOphsDem 
cDOtra et Zeuodotum, quibus dualis forma diBerte tribuitur, leglsM ceuaeo 'Ef- 
fuinr <-i>ti)'*'Ti t4iitTt(af 'A;yiif»Tiiri sic enim, niu quod DieDdose ibi acriptum 
tV-^BTif, habet Cod. Vind. 307. BUTTM. 

> Apparet hos grammBticm te^Ma '£^iiii> Ti/4i^<iiiin Maiiif ifouliir ■■'■■, at appel- 
titar deua !□ Hyina. Merc. 89. At bic BecuDdum ittam tectionem prima ia Hkiiii 
corripieDda esseC Pro Liri^V"*'' i" acliot. Q. videtur fuisse T(. rif£\),Mrru 
BDTTM. 

* A verbo tianrm'' Aclo vocem !»■«(« repetere doq potuit gnunmaticni. 
RepoDeadum itaqueMra;)"', cui Terbo avoce Sisti^c, T^atit, nfii aignificatio nuD- 
tiaodi tribui potuit. Sic iiinrijuE apad Theopbraitum male acriptum ease pro ^a- 
Tsfin demODstravi ID L^it. i. 54. not. alt. Deriratum autem Domea )Huru» « 
Toct MtnM, tit alibi ita : ride iDfra ad .'. 43. BUTTM. .tizsdbyGOOglC 8 OATISEIAX. A. 39—53- LIB. I. 

fi^' aincv xxmta, ftirrt fiteieUT^eu aMOinV 
tK yao 'OpcoTfto nVir «nrrrtu 'ATpiiaae, 4^ 

ejnreT kv q/3^irr ti Koi tfs tfulptreu eutis. 
us ttpaS' 'Emtiaf aXX eu tft^ivof Alyie^eia 
vfi^ ayaBcb <ppeHaV vuv ^ aBfoa iratr a/irm<rt. 
Tec J" ^f*ii(3iT iTitra flwe y?MKairis 'A^nt' 
u vaTtf iiftertet, KpowJii, v^art K^tionm, 45 

xai AiV Kilras yt ieiKiri Ktltrai oAe0^' 
wf «wDAeiTO Koi *AAsf btis ToiauTO, yt psToj. 
aAAtt ftei afA<p' 'OeuTtfi aai<peoYi aaifra^ i)ro^ 
SvTfiofa, es ^ ^a tpi?^v a-rro w^fta-ra Taa^ti, 
vitTU iv BtfMpipun^, oS( t" efiipa^is itm ^aKao-Tr\(, $o 

nivos SitSffiiTra' 9ia ^' i* Saftaffi valtt 
"ATAttwar fluy<tnff eXeotppevof, 'os Tt ^ahaumis 

40. 'hrftfHat. 41. T^(. 46, FfFuKOTi. 4^. (hr«^4iT«] sItAJmto U. 
48. iaft^feti. 49. Ita dtat Schol. ad init. i. % S^ Sit^^ ^b^ K'&*e 

T^X' 4Xi£Xi|Ta*. p; '&, l^k ^IW »t'(in riX' iX^Ty»] N. B. Cum MS. 
cito, omnia vitia religios^ coDservO} quicquid corngendum juclicabo,un- 
cinis includam. POKS. 5 1 . tiftaai^ iafuna W. 

'Ajpjw iciia AKMffT, ttvrim t& Xuo'- 71], icSomtix (Barnes. e. MS. ScBnng- 

r^ Koi aTsucia Ivisi^^iitaTa. Kcu Kti/^) Kara tpfifat nerSaTi fU^utA)- 

«ofis tJ BftyfwA ^Toi Ka,9a.fk ipaiytiy KMia, i^ oZ t^» o-mht^» Koi ir&pptvti 

T^ T^f <l'i?H< Muf^ltaTa, E. 39- ^adX(T(U Si^Xevv. Vulg. Ao/cTai] 

KTt/vcii'] r^a^CTai, KTcirai. Harl. &ia«j«T<Tai. t! lyop ita/cTai ifirriff, 

40. "ATfitiJfM] M(t4 t«5to irvurri- Vulg. 49. iijfia] noXXi. Vulg. 

itT^. i T«fT»* "AT^eJBM' ' tirifajUfBn- 50. 'Ofli t' iii^\i( l. 6.] M(Vi( T^e 

»(, ToB 'OffWiu. Vulg. Pal. 42. irepl a^j|y flaXdTCTiC ^ToiSsiS»;. Vulg. 

"AXX" «d ^ipitai} Kiic Toi^ou S^Xo» ^ti Barues. 52. 'Attjxrrti Svydrrif'] 'H- 

iit Ttfi inarriy ila-iv ilfiafiiivai, ai- u-foSgf 3< ^t 9»yoyf^ (359-) ^^'1 t^ 

^iVai a iKorraf V ^ni^Tau '', Vulg, KoXmJ'^ flvyaTC^ 'ilKta*<S Koi TijAiif. 

46. 'EauJTi] 'O^ti. Vulg. 47.*I1; Vulg. Barnes. 'OXo^p»;] 'OXi- 

aiiXsiT» irai aXXo(] 'E^i^/niToEr; /tvij- flfifot" feti «-oXfjim ToT; 6(o?(" irai ■yi^ 

OT^fKSK. Vulg. *n( oXXoiTo] rfaip*- Teif flcci; ^iroX^fui. 01 Gc to jf^(, $a- 

TM, ixiiMn. Pal. *PcV] 'E«iT<- X^nn); jXoji^fMMt. ol G( iidntay, li^ ^ 

Xoci), capcb Ti oT^ v^^ttw*. Vulg. «(^i tu> JXaiv tppmmimi. aMf yiip i 

48. Aotfipiwi] noX(/u^p<ti. taf( y&f 'AtXb; t^v Kiufum ^aimll^i xocpaSfia- 

■ ^(tti;fi|, (tii» Be ^»1 T?( n^KA^BiK'^ Xt- toi. ^ ■)i(ypa«T0 xaTft t^ ifXfla» 

■ Pal. T», Scrib- Tid. t» ™ i. e. w nU; «^ BUTTM. 
^Cf. ■upraschol. 34. ct II. /.410. iqq. BUTTM. 
• InuDO d« Eorjpclea coDJiige LaertB • . 356. BUTTM. tizsdbyGOOglC LIB. t. OATSSEIAS A. 53— 6o. 9 

xojifr ^tiAict 0M^, ix^ ii Ti nioMts mirof 

/ttUCMSt ^ yeM* T$ Xa.) tifeUBt tbfl^iS ijffUTi' 

Tou 9uya.Tii^ $6rninv hSu^fiiva» xaTSfujuf 55 

cue) a$ futkaxctFt xeu aifiv^Jutrt ?iayem 

Si^yii, erur 'l6ajais ert^^tra^' airreif 'OJWvaVi 

Isfuyes nai xaoTi* a.-jrcAgurxerTa, vo^crad 

ir yoit^s, ^a/fuif Ifiti^STai' atii w iru tti^ 

irTMrtrtu ^'Aw trep, '0}<ufMrn' w wt 'OA/nrtus 60 

53. fuit*. 54. ^(no-i] ix""'" H- semel monuisse aatis ait nulla certa 
aut coDstanii ratione uti rodicem in > finali addenda vd omittenda. Sepe, 
ut hic, eani addit in fine veraus, ubi sequens a coDsonante inchoatur : 
SKpe addit in casura, ubi tiquida vel duse consoQantes sequuntur ; sspe 
omittit ubi ad raetrum necessaiia ridetur, Tttalr ti mox loi. TMiri, 151, 

taXijtmrt», 309. MfiwaKra, 383. «oi», 71. t^dfaOtr, 107. K)RSt 

56. ofa} V in fuA. K. a, iiytur. U. NB. Hic M8. uunquam habet quod 
noa sigmafinaleTocamusf. PORS. olci^vV. prov. 1. ^T.Bitffti^^ikyt 
V, prov. I.. 58, fi^/wMf, 59- fi(. 60. b!! «J t'] oB w t', H. oCi*.', V. 

ffeufii' tKti^pn' l tmi» DM^fn' Ard aan) ' KtvJirirBXtt obMr* (uc) AAA^ 

T(( f(^ jfs^of ■'^«<rch|M Tg if. Vulg. (II, >/, 13.), &rTl tA KtnaaSMi- icai, 

Fal. Qt.*, 53. '£v' S( Ti] Nuv, no^f^i tXci» >>i{ TMxjS^juufcfw^Il. 

hnfiAMta,!,' i( Kiu iKti, Kai /iM lapn» «'. 35^.)> *^*' °'^*f ^^>^ *i*^** 

^oceXvS^S^w (Od. ^. 737.). 1}«^ i^ niirric ftif> fu^^ tJv oM* TpJmr 

T<r «»1 ^arcSfyi, Vulg. Pal, 56, ili>>fceBc. 'OSKrr<&t tc kxwiA» itmSfi- 

AJfKiXJMTi] Il^ijjaXoyimjinirc. ^ cjtoi- mama Ifuifiitaiti Jita f { ^VflK Banitit 

*ats Kt^ tlar avjrftriiaiii'. tdi^ fur' /fi- IfuJferai^ Tivi(Gi XcrHi> ^airJ Ti-nn^ 

ttifla^ wHTu; Kdu iftayiha', Vulg. TOv, Q. 59. 'H; 70^] 'EiraESa 

5S. 'IffWM{ Kontiv im6fiTKaiTci\ Tfi~ micTaf. ri y^ i\ai, i itfimfiai iwi- 

nr tfiafniat iirrlrTfojii» ^oiriv (Tku, SvfiSi' Kimv» -rtfi wanplitf Suv wf di- 

(nor iaiainfi^iKti ritv cr^fioTKrfiiv oi XToi ti^ T^ Kenixfi'"* B&mtt*. Vulg, 

>iftif* «!>] t}, Xtwifunt wAtiwxfit)^, 60. .Oi*ii' 'Oitim^ 'A. t. v, x<v'~ 

irri Tiv ^ifrvaT» (scr. xiura-c^uMC ^cro Ufii fi^"^ 'SntTttt itir t^ waf' 

wAtfUji^ (II. i'. 535-) ib^i Taii ijffia- airiu twiSitni, ai lA *S Ktjc/fKfftirtt 

* Veri» iXiifpr J Irrn ixtiffw, apnd Bsniediim tsutiim comparent, qol ez MS. 
GC idioliam boc te mpplerine r^ert : oontrB In Q. nllims Ae saii t cor rnpt» et de- 
cortsta : i l^Hy^m nfi ri, ifxmiiu yf^-- nibil ■mpliiu. BUTTM. 

* Niminm sb s^jwi denrst: In uldins autem eiplicitiiiiie (deest enim 4 ente 
»*() tb ■V->. BUTTM. 

' Pro Saiiio i/iiJfiToi ■cribendum eat 9. Tim: grunmiticni enim Terbnm Jjiu^- 
•4», nt qnod deiideriiiiii rei jucuiidM indicet, cnm altero lirtmi, quod ToluDtalem et 
■inun in malum qnoqiie, a poebi reluti tnuiapiwta eue docet. Rationem lutem 
eonun ani nvrw lab&ndirent nnno perepexerit. Sed Kribendaiii haud dubie : *i, 
il qDod dent ad i^m : cf. Kbol. iq. Idem «item mendnm iidiiiiMnni .(.zsdbyGpOglC 10 OArSXEIAS A. 6i — 71. LIB. I. 

'Apy$ia¥ veipei «n«rt ^tja^i^d i«p» pe^w 
Tpaifi n (uprifi ; ri ru ot Wm u^vtcu, Zfv j 

T^r J* eb7raf*ii(ieft4¥»s v^ttf^ H^tf^iyi^hib ZMf 
TSKnf SfMP, V6UV rt Ibref ifvya epKes 6iina)i ; 
vug ay tTUT 'OJW^0f iya 6e'i9i9 ^^tiftv, 65 

er TTBp) fwi nw ioTi ^pnuv, vi» S' i^ 6iunr 
ahasaiTUTiv iietM, rei mpayop iv^v sx/^'* ! 
aMM, nom^aav yatnvxfi^ aa-KiTvif am 
KvKXefs-of Kixflf^cu, » o<p6a^ftou a^^rev, 
Mrridtov TlefMipttftoVt eou XMTsf erri fir/urrov fo 

iraviv KvKhairtwt' Qiara it fuv rexi riift^, 

61. 'Antlfmi'. 62. ^a-ao"] aiiaiTM H. <)&j<r.u V. 63. Zf£] Ifnc H. 
64. F/nj. 66. «pJ] (T^pi, V. 69. Ktxi^mat'] wx«'?*n V. 71. 

KtwXifrcsvi] KucUrmn H. mox 76. •wtfupfal^iMBa, et 82. iiandptn, 184. 
auSma. Sed hujuatnodi errorea posthac parcius auiDgaiB. POB£. mrt 
KuKX^mro-i V. ly soa-i pro V. I; 

{Baxa. aMS.-^) thjilifiam. Vulg. ^( scpurK^XXiii (aic, pro Ttpia^iai)^ 

6z. 'Oa^aa] 'ClfyirBiii ^ xf»iriKfwa-ai. BfavfBtvra Kai fcrjiyta irXtio-i" n> M~ 

rf yif iiia^aa^^ Iwi tm; ifaa^Kftiiaai tti(. "0 S( dntSvKcv aa-K(Xca( iDkc- 

lj(f£rt» el, xaXaiof. E. 63, KoXalf ixhrfai Karii iter^i^a'' liyifAirKt- 

•ri» Ai» yt^ijfytfiTiir ipiiirl. Ztii yitf Xc( ^Sorw iv^^etrw. ni^^j»9{. E. 

Xrymu j i^f' tSv S< tb^afiv^offEin' Q. 'AirNEXt(, li^tCTEMinTTiiit, KoTct (tte- 

«vin'^ /ti» ii' T^ il^i lytifonai aX n- f^vt rSy irmXily' ^ slSHiXie^»^ koI 

^iiXat. Kcu iA tdtrn rtifi^aiytfiT^ t^ sSycui ir^iZ(Si;. Vulg, Alit (bic)] 'Aci 

&£x ^ifir/. E. 66. Ile^ fMV ji^v K. Kixl Bi-^ icanii. Vulg. 69. *Ov 

T, 4,3 'Arrl Tau ttfUaru A-timtiii ko! i^Saf^fuZ tLXaatftv] *0v t^( fiuyar^ 

awiavi Kot tin^lf. Vulg. 67. Oi^- Inififltt, fijaii Bvyaripa ilyja 4( 

fai^r] Oifatf TJtv K(^aXJ)v i»ai^o l^aXftm. Fal. (Vid. Supra in Ar- 

j^i, fi*oi( &' ^i Ti( ssio^'ff(t(. E, gum.OdfSBeep.^.med.) 70. 'Ai» 

68. r(H^cxt( \iynai ^ 1 «jcui' ^M TiBtvi ttiAi^igiai^ 'O a^S( joiniv Si^ 

gvtiyfni •nfi •fit, ^ i j^''^**'^ ^ i^*' '<^'' Sauati iiurS^m TOiV fieuV. «m yaf 

ar^ilitmi in\ t^( 7^;. E. 'Aitkc- (I( ^neivuv n^tf)] iLii Xry», OT^a Ko! il- 

)ii( aTiiiaiyti tJ . «yov aKktifir, o-KtX- Savirtnri ^ji^fffKOV Bt^ T^aiv (Od. 9*. 

\(ir 7<^ tm ri aK\iifiiatifai, kcu i 31^.). kouh( yilf \pftTai (scr. Xe^i) 

«-MXrrif KOT«<rKXi)iciS( M tV itrof- npi svTaiv o nnU!^))^, Oi yjif KAAu' 

kIoi'. ko) 'AaK}i.iftio( Katit mfpiaa m; Ai^ alyiixM A^eyman' OfSJ 0Eur 

firnli ^iirv^n, xal iii ■njf larfu^t ^^ naKdpm (/, 375.) E. 'AvtJSeu' vuv 

lui ox^hwSai. jv/m a AaxtJ^f ts tov ^vorrK^^vav 0eu{, riv iurt^. 

hA «Sri «^fioW. Kol } ZifaicX^t Vulg. 70. 'E^mvE] 'IC^p^. Vulg. 

(Aotig. 475.) 2%lfiw JvrSv JK Teu mi- 71. eWa] M^p lla,v^fiuiB KiJ- 

( Sic jam ia sndquii MJiollorum editionibuB, nt e MS. repoiuit Bimet. pro eo 
qaod in SchTerel. «d, eat Irj^». Id teitn Homeri cgt Irrl fayirrn : itti qno flwmtit 
itiqne qui legereDt I»i fiEyirT». BUTTH. D.a.t.zsdt>yGOOgIC LIB. I. OATatSEIAS A. 7»— 85. 11 

otn-i KtereLXTum, T^a^u ^ ova iFttT^iK tuv- 75 

oAA' eeyS', iffius iiit irt^ipfa^Mf*^A vtintt 

nrrar, wrtis i>Aifri' Herti^Mv i» u^^i 

ev XP^*' ^ (*** y^ ^' ^U^fTdi cun'M jrtunut, 

aBttvara* ^ua^i dfaw, iititu*iftiv «Itf. 

Toc J" ^/ui&tT tTritret But yXaux^ts 'h^n' 80 

w jTATcp ^ftSTt^t, K^iAf, vireLjt Kfttvnciv, 
a ftiy J^ my TaJra ^iiAw fitMMflwt diurt, 
rerr^o-tu 'Oivrtja ioMpfW/et ei^^s Sifiwiif 
'Effiiietf fa* ibnaet ataxro^t 'Afytt^Ktnv 
riirer it 'QyvYitft irfunftir, «^^ Tayffmt 85 

78. Fir. 79, ^iriTTi. 83. nv pnnto omissum donde reiMmtuDi 
iDter lineaa H. 83. taf%«M. ib. F&S*. 

Klkwvof Kvpjoit g&rw( Xey»^^. Vidg, «^ T«fr«ii «^ Jmwij; ti i^tiyMin 

Hifupiii] Tfd^oi, ft^riif. FaL 71. KaV afrsu, cX^ nij 1107^43«» fi^«i' fr 

*^KWiic #u7a-rqp] 'EkC^k 7^ fit^ j t$ rX^rj). E. ZiXip^ i Xwt' b «^t 

^afiaiy. Vulg. McSorn^] MA«Ra( fr itvrtff |5i|S>Jy tSv laiuai» iatafiS» 

«wirt *■, $Tu ToS Ilaf ai£v*{' frsi Irr^ 'Anr&Xtuiv ^o-i t^* 'Ohia-(r^«( foirifa 

tnKt» ir awiai TtS ii&nni t^ itXi{ JyicJpou SBcikotxii va^ tc N:)^iTai' Tif{ 

1% ierfvyhm, qTM too n«rii6Si«f. Q. 'U^( lipef I>ra>T«( xoXv TeS &ii( M 

Boff^iActbm;. cvrijtiit yiif la^ Mis <bywvl<(f Jtol pifim KaraiKtaiSiaa» t)> 

fv^X^^f {irx^ifX**^^ Fal.) PaviyiJ( 'OSumw ifawT(it(ri>, jut! li^ TDCiTa roif- 

&c^. ^ awavTto)', fMStmf <» «f^ T^( «^( m/tMlot Tt^tfiii h^ciSip (onk 

ffi, wm Koi j^ nn^McJiif thE n«rii}5' tV ^ &'<>' i ZciJf. E. Cf. ad 31. 

MtynTTfl^KUTBvKiiKXOTMk Pal.Vulg. 8j. 'Otv]'^] '£> t^ kpt' 'ArrlfrK^CNi 

74. 'Ek to!! S^ 'Ek Tot^nif S<i t% oi- 'OyiAl^ yfd/jit^at.^. lia^fevai H «f 

rloi. Vulg. 75. H>^ci >' Ati Eo- T^u. ti)» ^ yc^ 'Oyvyiiw irrit *f- 

TfHai ^(] Taitm V cMKfr inmMirtii »at «^ imifav, t^ Si 'OTiAJai' Kmft 

^ «wtM c^w f^CjU &Ei^, ei yif Vli Kpi$n|r* 'ibfiU^ ^<|ri KtKrSw rir tf 

k Umic fiiiHe AdMopbuut rafloBom <Umm d ■chol . r. gfi, nbj iinprobktiii ilU, 
qnaiiqiiftro qMttipiie.iMr coiTup^iiem obieqra, BUTTM. 

> Eodem anetore et iisdem fiiTe Terbii bnc ourat Tzetiei *i hjeaphT. 786. 
BUTTM. 

^ In Harl. et Q. 7faV>'- >a ?«!■ ogU yf. U«que id banc voceni BQtem Por*oaiif 
teMiDin HbiL buucrii^t. BUTTM. 

> Haciuqiie MiO"> ^ <"^' Q- ^'^' mendosam in iliquibu» Pal. >criptnram coireii : 
Mqaentia mCDdoeiisnia intaeta reliiiqDeads erant. Conf. Stc^. Byz. t. 'n,jim)jt. 
Henodea antein illa locum ridealar balmlia» in illa rii «-ifialti qnam cttat Stitbo 7. 
p. 301. ; eoqne, rife ■epuwtom boc fuerit carmen liTe aliu« pars (c/. Wejjy. ad 
ApoUod. i. 9. »,], alia etiain fbrtaue geognvbica retoleria quB inb HerioiU no- 

c2 tizsdbyGOOglC 19 OATPJJEIAS A. 86 — 9&. LIB. I. 

foOTer 'O^ai^ef Tet?Mtr'uppetcf, us xi varreu. 
mrrafi iyuf 'idceKifv^ srthtvvtfuu, e<f)M « vter 
ftaK?iOf iirvr^u, Ktu «' ^»0$- if tp^tg-i Siiei, 
cif a/yepfiv KeLXia-ami KU^tixefiearreif 'Ay^^evf, 90 

«■eurf junfffTtr^tmv axtiTitftty, oiri u alii 
ftHix' a^tfk irij>a^Bva-i, xcti li/SroSas i\i)iat ^Souf- 
■jrifv^a ^ ie X^a^* rc Koi cr Ilu^av ^ftaSetna, 
verrev vtva-ofttVBV TraTBOf ^Xov, tjv irev iitevffi}, 
il^ "aa fuv xAcof ctf^Ae* i* eu^^m-otnv ^Xjmr. g$ 

'^Hf tlwoiJr, WTO -reffvir c^o-aro K<tA« ■jrihfM, 
86. fJifl. 88. y omittit W. ib. F«. 89.^1. tji.Airffi- 
wiita. fu. 91. FcXmcoc. 96. ftivSa'. 

'Oy&Mir. ^ 'flfifXq. t^or tt tcU^v Si')w «^ewljra rjl rif, itihtpv hrar 
•1 KoX^ KoiyJSvir. Pal. T^ «t^dii v^oTairiv rSi fa-^VT^ptii imikiSim, 
tiifTa uyijia ita}<Jm<rii ii^ Tit«; if- iflnv «Ai dipt}jniira r^ ^•^ttpii/ th! 
Xajou 'Ciyiytu ^aaiKciiraani^ 'AftjnS». »arfi(. AXV t^i tJ* i» ywoup Tt- 
u-sf t( Kcu ()Ct»( JKaXtrroiJ ^i^a-of oIiT)). Bfajt^un», Xi^tuf TeioatiYttfiiyta, ^- 
£. 87. '!!( Kc i^i]Tai] Ffd^cniu, ilt TOfKiCf ti wemfoi/Jmr «ujn^art, «a- 
*;» fmfTiu. Pst. 88. 'iSi^infiS'] T^^ Xifrpow» ytriaScu Kafavk^^luf tf aa- 
^treu Ko] xv^ Tn! Se, 'I0aK)|» latkd- Tf), Koi f/afn KtfidiiCH T^ cXoyi), Kfij 
«'g/uu. Harl. 89. 6<b^ Tfi^mu, KiimttTr r^ larft -iSr lantfBaiJjisTU* iir 
#1™". HaH. 92. 'ASifiif] *HTat i^ firtimifaKViii!^ iir^iaJiJtToi BJ Ti 
XflTT^ «^f v^yKfiviii rihi fioSy. 1} tbrl kot' auctt 'KfSrt» ftiy iteaiaaT^raf •ritr 
11& i^mit, tta ^ n«y£( koI irtiMxSf- ^- Kffur KsTib tCv lai^rT^fta tt t^ &- 
Q. Vulg. ElXJntof Xpj»i jWof, bi lAifrlf, Itirefai tcui ifitirxlatra iai- 
nulvyrai tipr tS* miSv xfrifffiy Sevtf «EiKOKCtt' iiid^ai to!i{ /jnrfrnifaf tW^, 
JXiKKi^' t^iKO^ Si i( tiMtiJ^ Kffata Ko) ^c^i lofiffa iiau (fi'. 233.). S. 
^Cnrof. Q. Pal. 'Hti!» iXiKMiB^ Kt- PoBt versum 93 adduntur in mar- 
fara iyfinai q [lAaraf iXuiit y&f gine codids Q. item in mai^De 
Korii Su&unw tJ /«^Xrui. t$w kbI Cod. Harl. versus duo fal : 'EKiiSai 
litiKiwita Kt^fyiy lV fu^JiBii^i^^tM, IT ^; KfTftip/ tt maf' 'HtfiiO^ araKTO. 
Q. Cf. ad y. 320. 93. nJf*^ V ii 'Oyiif ir^fti ^XJ«» 'kyjuZr •xiOjnyf- 
^ndfmfil El{ riv Hiv^Xaw, Hiit to thwv". 95. 'Exija'»'] 'Ev lii faTjc 
Cattftr tSr a>Aar twtty iXMr iy tf afom * yfi^eu, XJ^^i. Horl. 
tticlf oMS. E. 'ktvKtf iTku itKti 9^6. Ti >^i)' T^ 'ASipai' koXA «citXa 
TqXe^t^ni ^ ^mtq/i^ t^Stcv /tiv k&- ^^w tix S>^ i^KiSti fri tik ^fi' . 

mine legtin tur > p. Str&b. 1. c p. 300. 317. Schol. Apollon. 4. 891. Etynol. v. 
Bi^i^. BUTTM. 

~ Id Psl. luec fox appicU e«t Aae aigla yr. «t glowa. Conf. Dot in ^. 334. 
BUTTM. 

■ Vid. infrB achol. y, .413. it. S'. 359. 1*. 701. Celenim loior T ecvaE MuendMiDc 
it> scribendas Kufi> » K«^r}^ : pOBteriorem habea ■'. 7I66. BUTTM. 

<> Legc 'Pwm. Rhiaiti editio vel edi^Dei sMpe dtantar. Vkle td 0'. 311. y. 14. 
PORS. tizsdbyGOOglC iifi^Mrta OATSSEIAX Av 97—104. 13 

' eartipeteb yeuat, etfut n-vutif cLftfuto' 
fiXpro S' oAxi/ur Sy^^p, auutxfutev i^ii ^t^xa, 
^piSif, fUyet, trrt^etfor, ra Sa^n\rt rrixfilf aifSmr loo 

ilfuur, TOitriv rt xntavrrAi o^ifMTa.TM' 
^ ^ xar OvXvftTnio xei^vur eu^eKref 

102. OiXii/itiiui} tiyJii/m» H. 

ttii( al htffipiKai Svn^Mi; rn^afeu lanifiviai kstJi (lfes(. 'loTfW tc trt 

KBi SXkiiuS <ivi. li 3c jnx"!' <^nC< ^' ttrci^ 1 kJk}^ itai 4 r^aT^ Xiyercu 

fnn loftJ^ rAf q^«f tJ «XifKTudi' ^ ''^ "r^ f^ tUfaai tia^ftif i^tfC^- 

imniftahti i^f ipfer^vtctf, t jif ipfi- ffdm Kari rrif^ro' t«3 a,' 1} iiii tI 

K^( Bi^ Tw tlntltv Xiym T\^Tm xiy KoXXi tifOTa {tifaTa etn. Mai.) 

iraKTtCrra: -ti H t^ 'ASrfSii j£ ti- <x'"' '^"'^ Is/roiriv TsiJ a. «£ ^>if cfc 

fowv KarcXJfSii e&e ^EXXa alrfrrfTOi ^ (Xfu ti^ Tti^a A^ oM Ti rj^ KniC 

tn ^ ^ip^vittrtf ^K TW n» Karc^x^Tai tytiiy tiii ri IimcpaaT» cinu ti^ t^v ^k 

{cf. ad 101.). E. 97. T(( foy] rn fJa-w %fi( ri wifiir^ i^irraaa 

Tnp, afr^r. T) fJk Tfeyaiii Irrui, lear' lainira tou a. oGthc 'Afirttibd' 

ifirouiir, Ral fUt ^M^rof (II. a. n)< fliMwtrt, AoktAm» x^'^'''*' ^fXU' 

30I. et al.), AgXvKir, A{ Meiie, eiii- ittlfDta, lipii triKSt T^r ajittiiyiir iiH) 

nfw, t3ni fta Jltf 'AyfuSr (II. a', i.jpna tifa^l Kai Sii laht iiMt^fi 

33^.). Fal. 98. 'kttifma •jcua»'^'] ina. JfUivf iuh A>x>'^ ^^ '' ^^^ 

TV '*if*< M «^C^v'^ ^ Ti cTiw frr^a< koJ Amtlfoii v^itcrtl ^nfli 

trfyyvKtciSi. ^ a-^aifuiipi Kol khkAj- lirTfwSai' 'T^7( K |9w/t)r T&>S( nat 

it^ ^ KaA* So'» «f)i{ q/WK &*tifi< iirri wfw yifaf ' KAfXft 'Ktflrrart hi X^fi 

(I K(u tJ ^ilr« ««ie|u(i7tiu' TtTnpn)- t* iftttfaii E6£aa6t' reuTirra if rdiiti 

ftifupi ykf fidinr r^( 'fif tUiTrai' tiiyri xark kukXw. i ykf X«x«< ^l Tiifi;, 

T^ wepiKaXy^i KaBSttf tih; tiayfdifitiy i%(} Kai }.ox,ayi( i ra(iafX>i. £. 'Afi& 

T^ Kar' a^rqv ^miijifiiyn^ Jifti *fioIi)|- Kiw^; ^ivfWM^ 'A^to, liuim' iM.a'xf% 

Im. ks^tfidiitrai 7^ ri imvfwi ko! fic x^»k«' itifftiita, Af tI, i^ ^Wrau 

j>l t£ Kitr^ tI (lSt( tia^ftyrtf' ko! toSe k(u ofta ritt. £. 99. E^^rg S* 

tfO* KaXaJ, if taf' 'Hiriitf ly Fivai- aXxi^r cTX^f] 'AStTaEyrat ^mt^ Aart- 

ah KaraXiy^ t*l i^( 'Ayiyafc^ raiSif flaKVv, Iti iy Tj T^( 'IXiaSof (primUS 

Li^uZiKtK, T^ wktTarti im^iiylm' it- k". 135. duo sequentea ('. 746.) ica- 

l^ MfqaTRjiBrn, Kai vaXX' iyXoa (scr, X«(, Vulg. lol. 'Opftfiiiiwdirfii X('- 

i]i6fimtai Mr^irTmor noi nXXJi Kol ^- Tcrot ^ 'AftjNi Euri T^ ipfai^ttn %a- 

>ai) iSf iyiiapray 'if St^i j9ao-iX^c( T^p 4 rwt jm. wdyrtnr SJ KftiTttt ko) 

' Conf. proliziiu ■ppodtQin boe PorphTrii BcholimD in Schol. Veo. od II. t. 100- 
ia qoo eadem qun tnc habemui Teler nm poetAmn fragnunta partim emeDilatiii* 
pvtini meDdoginB leguDtar. BUTTM. 

4 heg. rtt rfiMnr ^il ^x'^' '•{«• Pollux ni. 33, 7. n> ii «{.f i;4 >iiJ jx^n Ik- 
inXw wruffHi uOwriT. Alind eiemplum mluistrBt BiBckliiue aimalque enorem 
cocrigit coromiMum enbi io libro Staalrfaiuah. i. Alhea. ii. p> 300. ubi in iuicriptioiie 
AtlicB (Chuidl. ii. 4. lin. 39.) in veiMi Aaxftii.Kt nvijti xt"^ Cbsndlero pneeunle 
nposoit imifM, cnm deb^t irlfin pro ■iniuri. HMVch. irifit' «^i /ti lx"rit, 
BUTTM. 

' Scribe e icbol. dt. irtvti rl;uii : et mox pro rifimn — nflrtni^, BtO. He rman no 
iaDiw,de £icfa;liI>aiiaidibii»,e)[qiut£nbiiUs[imptosbo«T«msR>n)idt. BUTTH. tizsdbyGOOglC 14 oAmms A. 103— IJ5. LiB. I. 

tiiofMnt ^iira, TaAiuv vy^ofh MnTi). 105 

(uft ^ A^A ftyn<mifcK ay^vtgtts' ei fxxt Sviita 
veavmirt Tr^inretficiSt wmu» vvfMii iri^otf 
^fitm iv oiyoia-i (ieuv, aus sxrttvor tujTU. 
KtlPVKls a auTuri xai iTpfjPol ^tpATrorrts, 
u fM¥ a^ olvey ffwyoy iy) xftpiiga-i xai v^up, 110 

0/ i" avri <nrvYyeta-t Tre^urpifretTi TeaurSjx^ 
vS^ey, xeu irpar'AivTe, i^ xfsa, fl^oAAct i^tvrium. 
Ttft X Tre?^ Tpeares *<Jf Tl^sfutXBf Bietii^f 
tjaro ya^ tt fiyttartipa-i <piih6t Tmilfit»6f tfrofy 
oavofuyes Trart^' ia6/!fit iii <Pfia-)v, a-sv^tt tA0av 1 15 

104. «oAj^] T«X/ffui H. 105. F(iSifi^> 110. ftin*. 114. 

FiM. ^13. %]«!&« exemend. H. ib. f/ic. deoFft&gt, 114. Jrif] 
ifny H. sed ^np aupn 48. 115. jo-irJ/uMf] ivffijAAm V. 

tv^pifir€f*»lnu(.l&. 103. Aiif(f>} Tj>|i Bamea. 113. 'A/iWr ^n^a-iy 'H^- 

b 'liiK.<t hmi Jp tJ 'OitmvHt ^avt~ Suua; iaayviuvixir, ko! ■Kfvrliim' «£ 

X(iw*.Vlllg.Pa]. lOI.To^/wjTif^ T^f (Xv{ -ri fuUJku AkAuivAiu" •) /<^ 

q >i3ir«i tS» 'ExiKiS<w V KcrvfKtv» Ti|- A ifurTW, «1 {i a-wir/yotiri yt^m, ol fte 

ijfpicu. Vldg. 107. n<a-irgKri] Tsif xfta tfUfi^a', Kaii <(U»( tCv «o^a- 

<n^{. ibii B( vdi «o/^iv ^ir^fwiTi' turm' t^ Tffig^ ^Mp^^i«S( oAe XtT^- 

0T«u' 4 «Np^ ri Tiwitm |3tXj'<u< t» m- /mm» J mi)T^f, su «sA^ucir, Ila^ S^ 

e^Er* ' *«W ti ol (aic) tivpti. Vulg. <r^i -rffl» (Od. a'. I43.). ilK^XwdMr 

108. 'Pini^t] Aiik Wtw li ^'fuw ifib- wijfiiiyTiKii', rl^ ital x^/l9o>Ta ". E. 

^aimi tiir fw^rrijfm, t« (sct. t^) Koi Nf^] 'ktiranai, 'It^ 'Arri tcS ko/. 

T^ ^ifaa^ imvtftanita TdT; 4pj»gi;. Il^/0irrs] njXirrjS(irar. Volg. 1 1 3 • 

Q. Vu^. 109. AMiai\ NiKlof ihig KaX£( «^Snt TigX(fUEx°< 'AGqMU' «f j[ 

f<j^ tm! iJf» mv, mi, Koi, Tgiirir' &( aiTi'; jtini £ri tSv SAXm ^fimfii~ 

'AfimafX^i )( b> 3 KO' afMMW. E. Q. tc^, Twr fir^irT^pm- 'rtfi mifLrina 

1 10. 01 yi», leiifttKti, 01 ii, Btfimrtti. ia^htv/ifmy, £. 115. 'Otf^ftooc^ 

«t fiir, >f i(i s;|^ia, jefjmi(. MS. 'Av((S»X«nin!fM>«( k«1 ^ai-Ta^f»o«^ 

• Conipint Sle|Auiu t. ^i fui : eed ztete ntrumqne reiireheadit Harneaiiu com- 
paraHB ver.Qm .'.97. BUTTM. 

■ Verbs litxlait ri inni~>, qun e MS. inieniit Bameiiui, its Tideator emeiidinda 
^'. Wrrr 'inr.. BUTTM. 

■ Verfoa «cholii «DMndare, niii tpioi ln;>iiTutM et rm^tiilii Tidebir anibendaai, 
nunc DOD TicBt contenlo Taiiantem apud anlJquoB lectionem inde erniste haoc Nif« 
jHii Vfiriiir, «i Ji MfSm ri>J,i Ihtuhi. Qam nniee vera eat lectto. Atqne in glouia 
etiuit Tulgatii qnu buic Kholio Bubjunii apparel tertium lemnia comiptnm esae 
e «inflii. Ordo antem esruudem oateudit. baiic quldem aclialiaaten legisse Nif» Itl 
r^«, T<) U .. «. 1. BOTTM. tizsdbyGOOglC LIB. I. OATSSEIAS A..116--131. 13 

foiirriiaav rw ^ir aTLtSau-i* xtait SufULTti, $$01, 

n/^r / avrof txf», xo^ xr^fiturir MTiy etMOVOi. 

rk (f^onut, fivfiimifxn ft^fwtos, wri^ 'Adqn)»' 

B^ 6 ims ■jrpoSufote, HftSffvifiti o' iri ovfia 

littir ii^a. mjpp-» i^urrtifitt' iyyv6i ^ araf i>o 

;(fif' EAt Ss^iTefttjr, xai iSi^aTo "XjaJ^tov eyj(ps, 

MA fu¥ (puv^a-of Iwia •jmfooreL rpeaiivSa,' 

Xeuft, ^tlvs' Tfctp okfiffU <f»?i^a-teu, OA/retp arttT» 
mmtii vtievafUtos fui&^fou orrw trt w»). 

Qs $hrar ^ciS', ^ ^ ttmre IltiAAar 'Adift^' 135 

oi S^oTtS^f snoff^ treuf iofiau tK^Aw, 
ejfj^ fut f amtcrt <ptput vfis Kioya, fiotKMt, 
hu^iofs sn-oir6et &i^av, ev9<» irt^ oMm 
ffxi 'OJiw(r?or Ta^jta-i<f)povef "ta-cATo B-oMa" 
ounii S" is 6eete» wtf a/yat, Owo /ir« vtraa-ra^, 130 

«•Adv, ScuieL?i,toT' wre Si ^fiWf voirif^n'. 

117. Kt^fiao-M'] iifuuri* V, ib. ^nfffrw] Wo-m H. V. ib. icrli- 

for- JFwiFt F»iovM. 118. cFiir. 1 19. ^ f} ^ r. 132. F^o. 

il4.«airir(^tcMc] T(ttf<^fMn( V. pro V. 1 135. UtKi». 130. Srfta 
omittitH. 

Volg. 1 19, Bij S* tfifi] '£»p<i>At i^ ^iu' Tik EofKVTB «po; ^'mv rJTv fu^ 
'■JtI tfiSvfu/ *iK «vio» oiUa a^ 700 ST^^. £. I28. 'Eu£^] 'AwiEm 
wraD ^ T^ TvKTp KoiMfiim BastSf T^ xfiMtt jKoi i» edrtait ^CTiViiu' tA 

(r.^i;.) Q. Vulg. lai. 'EWfaro] ^wra. E. 130. A^ r if 6fUf\ 

'E^StTo |uji' 1^« Scfist nr»t^fMM)( TJI 'Awt^iabti tui t£>n ko! tUXa n koA)- 

^Xf'. il^axs m Te «yX'^ wOMai)' fj| KOi', (ri roE l£/gv 6fi»ai taftY^ftfTt if 

ifa Tw ixtfS' tif (H|. £. 1341 Ctvf a T^/(^co<, ci^a ^ ^^n%« . 

AiiiHij} Tw Kdtri tV ^HMfttn &ft&rn. ri viiffa, Tiiu n^ Ta th! . . . t^t< 

Vulg. Mi4^(r«M} rfd^etmi, ia)$iat». tyyflf iaiAait^&Ha KcH Toij 0p^ ro- 

Pal. 116. 'Tifn)iuu] rpif^ai, «M- fajffiifSy. 9fi>t< H imi rou oxii) Stu- 

Tnii. Pal. 127. n^ KJ«Kt] N«D- ^i ifToi j irffitmt. £. Tci Xi^Ta] 

Wv lc ^f&rfiai Tot; kJwi>< (E. T<b n^onpwvMT-nv' trw^ '><if jm fwra- 

ti^a) (a! JFTiwSa A«nf»«r«iu -nk &!- cXxrSi»' liici iw XTnw. Q. PtlL Atcrlv 

piTii. £. -Vulg. OiiaiKniKSt a iJwo, nfuj9o'Xaw ^ Xawv C^. Pal. KXiayt&] 

n4an^ oUa (F}^*' 'OStiovqet, ia fi^ Al^pof ^MtiiXiTW •XOKTO, neA&fan. 

' tK rf fi>kf ■cribendum ^t fix^. BUTTM. 

' Noo idbi constBnt Ium idioliB in Dxn. htqni yods, quam bic qoidim at kd 159. 
^ de ni/inMi poemstu pmle, siCDt fririit id y'. 366. V. 456. de nipeiiori, aed 
•df. 107. y'. 443. I^;««itetiundefKp«rwn»iu. BUTTM. tzsdbyGOOglC 16 OArttElAt A. 133 — 143. LIB. I. 

Taf J* <turW K^iTfMf 9ir6 «-sixiAev, fxrsflev eiMat 

ftttjrr^feiV fui ^ilves, Ant^ttS igyftAySa, 

isiTrvu chiffi-titi, vjref^ia^oio-i fMTshSu», 

^J" "ly» fut TTSp) ^ar^f eujrotxofi^ion sfiotTo. 135 

XJifinl^ S' ifiipiTO^Of v^o-xfiu 'fws^xftit tpt^auo-a, 

xoA^, ajfNweiti, wrip et^yuMoio A£/3irrcf, 

ri^iM^iU' ■^Afia, ^e |caT^v Eretnxro-f rpctsrf^v. 

(nrov ^' tuJauf ra.^'i) wetf^StiKi <pi^6vTcb, 

tiSetTeb xaM' fTiOctcra, J(fl^ttffht¥ii Tretfsivruv. 140 

ian^s Si Kfiuiv mraxtK va^^Ktv eitipete 

iretrreiuv, iritpk Jf a-if» Ti6ti ^tvw-f 1« xvsn AAa. 

132. attifl «fa^ V. pro V. 1. 134. a^irtio''] ijjBiiiwiw V. ^SS^cic* 

W. 138. «o^] *af. H. 140. Kofcifivw] *(v' iimw. V. 

141. SoiT^] BwTi{ H. pro V. 1. tair/tU V. Hunc et v. 143. uncinis in- 
cliidit W. 

Vulg. Cf. ad 145. et ¥. 133. 132. ri» Itffvinpi *«XcKrAu. kw iTH* itl 

'EmAv «EUd»] TJ ^ijy furaff^ym tlt f/iiauii(, tfiamkti; ic jv! ^vfif)^. De- 

(T(fV flW jvoi^uu' & Taftrxer t«<; est Codicra Ambr. fllglft. tlptxW] 

|i(>ipT^^in)' ^ifSgtiX^c. Wti Ksl i£ljf 'AyyiJ!)i Tfigj^uTiK^, ^i TtS X**"' ^ 

tifl Ts I9igXay(7v avi^ takvKfarfjiMft, Staf, r!f koS* ^fut; iiirr^. Vulg, 

r!( j |o«;. E. Q. 133. '0^^107!^ Ac'jS)ire«] Tou Kod' iytSt ya^fil^- ^ulg. 

In marg. Harl. ^py^itp leoftai;. 13S. NJ^iiwdiu] npi tuv Pfuitii-ria 

PORS, in Add. ad i'. 235. (Cf. tytirant, &a (da7i!{ iri Ti( a-nriiK 

eund. primo loco ad eund. Tersum i}Stiiri- fteri t> &fiaTw tiniri xai yiif 

et Schneid. in Lex.) 'Ofuy/ui^ Ei^micA^if txfSm fifufun-iy. aU»< 

(gic)] Kuji&( jiiv TJ) jr D^i ^/iipy, tc airtfam ibrttlmrrBai furii gTwt y . 

Sjti t^ kot^ to rTv/ioi iftfia-/if, n^vn E. Q. 139. Zirw S* alSe/ii] Sixfyfi- 

K Ait! T«b Stfi^. Vulg. 134. 'Ahf)- vu( iipfafft K«r^(< inifiaaui' ^i Bi 

<rR(>'] TiWr»* To oE^dcv. iToi' y^ Tsv durt^r ifatfiiir6cv (147.) Ila^ong- 

iV muXai^ tJ ^iXeiFfUKii' ^v li^^ ^»- v«)v iv icavcom. B. 140. EiBaTa] 

>i^O> jciKfXETifr];, Koi ri nct/ts it^nv Ka) y/MTni d«'^ ToS &u t) itrStu, iiaf, 

iTiKf<mT. ol» ■ JTalj», ^TOiJM '. Q. li tyixi; Ks! «Xtevavfif T«v tuTa, cl- 

Tnp^M^Xam] 'Tn^^vSoi;* <T«v ol Ba(, ri wtjiiOvtriKir, rli tl^ra. Pid. 

TlfidliM itaiSt(, ol SfMrew rtii 'EX>.i|(ri Xofi^o^wi) «of' i^vTBv] 'Ek t«v irrun 

fitf Karaijiaai TJ)v ^Ttiviiv &eiJoi 3( AtpSiyut tiafaPdiXM/T^a^ riyii it, waifii 

wafifiifaay ri ^ (scr. I^io.) £^' furinio' xai /t^ Ta-^^«; nfve/MVM', &■ 

ffov a furk JMiitjK tfKW tlriyrti- tx rnirai rii ti r^ «XXa^ iiStra Bi|- 

Hartf tJ ^af %irtai ix r^( ipidij^, X^ir]]. E. Q. 'Ek rSy •xttftiyrm' f>i- 

t^uii 4'f'X'l mS il6tr^aeurt»4rlvtfKaii, tiSeSra. Vulg. I43. KiinXXav Irv- 

E. 136. 'Aju^JroXo;]. 'Ari tw x(^) /uXotcitoj *afii riS iv airf j^tJrBai 

* Spectat ■cbolinm ad deriratioueiii loTaim aKnii ■ pUidori iniSnu, dtMxtque spl- 
Titam upernm vodl Uw abKinitum eue a leiii io STllRba ^. BUTTM. 
•ADK>]}^<i— > an^yit*if BUTTM. cyGOOglC H8. I. OATSJEIAS A. i43-r>S4. 17 

*^ff^ ^ Mrreuri 6^(1 iTraj^e oUcx^tuetf. 

'Ec S' ?Aflo», pijffT^pif af/^yefts' et for mrra. 
^si*ls e^ovTO KATa xXia-fteuf Tt dforotK.rs' 14J 

Tola-t Jfi xnpvKtf fitt v^uf «rl ^i^ebs s-Xfuet», 
ifiTt» ai ^fiaeu yraftrirtor ir.KtirietTif' 
« iTT miaff gritfMt, TTfexiifitret, ^(fiftis ioAAfli'' 
K»pw ii xpitrti^itf iTtaTe^fetYre veToie. 
ttira^ iTrii ^ea-ief.Keii i^ipver i^ipor irro 150 

firnrni^tf, rounr fur iri ^p^triv aJ\jM fUfMiXti, 
fuXini T opxiirrvf rs' TO. ydf t arei^fMtTeb Jeurit. 
. xiffny^ a ir x^P"^'" iu^ebpir TCpixaAAiit ^xt 
ittfuu, oV p viii ■jr.apk funirr^po-ir etrayKri. 

143. fmnvjifidKr. , 146. rxfveu,'] txtvaji H. PleruDique puncta addidi 
Tel omisi prout textus et scholia addunt vel owittunt. Sed aicubi.hanc 
re^lftm imprudens Tiolafi, coodouabit, uti spero, aequui lector. , PORS. 

tXfvai V. 147, 148, 149. hoc OTdioe, V" ami a — a" KtZp» Sc — 3~ «I 

V i^^-et in m. ^', liiafrat S" ap rauai ItafiiiiiMnt ivAtvai H. HoC OT- 

dioe o-r-ro» Bi — «oE^ Se — nifufTsa V a(a — al V h'. V. eodem.ordine quoU. 
omiseo versu qui in mai^ne adscnbitur W. 152. 71^ t' inoft^Ta] 

T^ livaAljuanx H, 

Ti* niXo* 4 t)» eW, xvrtXXer ffo! to. Pal. E. Vulg. 149. 'loAXw] 

«i^Mu» E. Q. 143. Bdn' irf- 'ES^», iSrttivar (scr. -or.) N^ 

3(«T«] To (noiplajBy tov «^'pwiOf Kai puiaat] 'Enipnat'. (iSO.) Airi^ imf] 

,«i( &rsio^f T«u £mu StgXoT. £. Q. .'EsoSi^ B>. Vulg. '^. l^l.^AUa^- 

,145. KoT^ xXia^iuit Tt Sfimit T(] fi^Xo] ni0a>w(, &>ct o T))Xifi(>x*( Ksipii' 

KAHTful fMV (triv al i%»rtt^ Kai Imtf v^. Vulg. 153. MoXs^ 'H fur' 

tiiriv tii%amt (Pal. om. (briv : Bcr. ^( ciuSi^. Vuig. 'Ava^fMn-a] 

vid. j%o>T«f «\vT^^ Jf J;{«)>Ta) s-pif -r^v .nXij^fMTa., ■[ga'/i^^Ta. 4 fura^pi 

.TSy itfun' itAtetiiaui. fy ccM!^ 7^ ihr>.T£rT0i< SfoTccbaTiSt^wviiw.fi. T^c 

Jn^Anm itbi niutif 01 icaA(^Mru, . •! «icji^JiiK t) K&riAiyna. ^ fura^ etC 

Bi f«) ^xco^e; Tovt», S^&w. E, Q. Viilg. 154. .'O; ^'.^iSf «o^ |un|- 

Pal. Cf. ad J 3 3 . 1 47 ■ Ila^a^qivoii] nt^fva luir/K^ Tiftaiit^iinptt '^, &> j 

na^rtffuvov, ^k toitoii Jc tJ .T}.q0*( ^fuo; ..aufy i* t§ /w^imipoi^fli. 

tSv &fOii^m in^airti. Ti U ^uxtb Vulg. 'iuiir/Ky(i nafTvfii Tf ftf (Pal. 

tlXoT T<t or^iv jfMmMJVTO, T(k jSoiTfia- £w«ri» ^. toE <^iiou) ■poMaXUttnn' 

^ Harom gioukrum me^a Hpect>t ad Tersum a gniniiikticia r^eetuin, de qno Tid. 
.BuDenuiii. Qui taineD, CDm dicit ■ppoBiUni etae s Kbolianiin compilntore hMBC 
.^owun '* ad t. 14S." noD recte didt, ut ipparet ex ordiDequo eam ex ed. ant. pc»- 
wi. Nam io SchrevelianB edit. glaua qunque ad Dumervm sui Tenua revacata eM, 
cnni in edd. aoL gloeM tdiigulK Hepe eontra Tenim eliMD Teniium ordiuem diige- 
ct> nnt. Cetenim Tenum Nvftiim etc., li admittitDr, recte poni yott 1. 147. et 
(fo ceoaeo. BUTTM. 
' Vid. not. ad 3'- ». BUTTM. 
VOL. I. D tizsdbyGOOglC 18 O^T^EIAt A. 155 — 166- UB. X. 

rjrot t^offtJ^uv avi^aJ^tro tutKbf MiSm. 155 

iffX^ ay^v xf^oA^f, 'adk fMf voAiiaa ei (t><.hif 

"S.iin ^iA', (1 Ktu fnai tifita^itu, 'otti xn »tw ; 
reuTOun* f*iy r<eur« fitMi, xida^if ictii put^, 
iu, frii et/Jjrpuy ^orov vipruvov tiwtru 160 

kyi^at, w ^ -jrou Acux' iaricb T^treu oftji^, 
Kiifuy nr' ijriifiov, ^ ily dA) HUfttt Kvf^yitl. 
tl Kiivey y 'l^a.Ktiyii tieiaro yerr^farret, 
■KOJnti K iftta^ttiaj i^^eupfortm ■jroaaf tJyeu, 
^ a^fioTtfoi ^i^po» Tt ir0^TOt ti. 165 

wy a f*iv as «WAmAc kcuiov fiofov, suJf tif ^ftiy 

158. Kol] K» a prima niBnii, koI ex eiDend. H. ^i pro «J W. ib. k( 
Fcfr». 1^3. F.t«J(>T*. 165. F(rfffn«. i6<5. ^fiV] W H. 

tUtif (Pal. ina. Surat^vf) ifit finia^^ irnJi»» (lic in ed. ant.)] 'BkI t^ 

^(ix. E. Q. Fal. Sed in E. Q. ^^. Vn^. 163. •Udm^] K& t^ 

perperam But^UDgitur, km «^oKctra- 'I0<Ein|v, ^i)S'!f, *%cf i 'Oiin-«^ t^ 

^ofijSiM» T^ KaT^fUai etc. quie »>^( Hrawi^fiJEaf, ifBfarr» cti' Ariv- 

mDX itemm leguntur SUO loco ad «{«Ifviga^fff Aa^y«<j)«^ in^a<rfew 

ISB- 155- ^•^'^ttv] T^ X*^^ "^^ '^ ^^ ^tTfw afr^ tV '»<' 

^vtfii^m. yivrrai H Ik tcC ififtlpM, va! 'Oimrd-fiit 'nV> *a^ ^* sXduti^c^ 

^ftifi^, ^ffit^ Kark fterMfaty -tk yoiiatai, Q. 164. 'EXo^ipjn^st ^td- 

p Ko] ii^V T^ I. Deeat aigla Cod. ^uXs^rTai (Isi tw iKcuptt, ii^^pit, 

158. BflV* ^Al] npMaToXlS^l^ciMl KAl a^^« Tdb ^ jXof ^. Q. l6j. 

TJ)v Kemffaflar &a /*4 tiyua^ va^ ry 'H i^iirrpBi] RMfatriw ri ^' ISu- 

{^if 17K ifo&at iatrui Aat. £. Q. TM^firriKi; 7^ JrTiv, Arrl t» ^««|> 

160. 'ft7 ivti iJAiTfia''] Ti jf^f, (SCT. ^), tj BM^ttwTiKJt. (CfvTai 

hfl -fiia. 'fifiti^ «Bfa&|Xoi Iti tttc iiJ&Aai Tdxtif cliw ^np sXntriu. Q, 

AfivKtToi Tifc ep«f4^6 KvXiinr M 166. 0£jt^ ti{ 4^] T«I}n tJ ^||t1* <0- 

Aiiilix*'^' E. Q. i6t. A<&(' iarta'] r*; nvreun-^' ^U Tff ip^ra A tntf^ 

npoXi]mKB{, &a fiii rafafn^iuytt JhA ■nh fwiyfinln» ittf^ut, ri, 'OW- 

airiiiiiinftttMlKif 'i.ticifTai. S/rif- vta thciatwBat vpi; ijluU, ttwt/, $««i 

^i 71^ eHtif Sr/ytijti koku, ivS, tnt^, wXtra toGIc, kch Tufnt^ ri vJ- 

(Soph. Andg. 977.) E. 163, 'E«' ■m^> ^^;, ^tu ^ qrtepa t^f toMw 

' nvt boc Mnro Ttlalt etttm/^j^iT: Tid. td 311. 1*. 143. et X^.jS. M ««^«Bt 
pn> Dudo 4 : eadeDiqae Toce utuntnr glonmgraphi qnoljea parttculun H «ompartaidl 
ugTiificBtioae diidnfiiere Toliiiit Vid. iufraiebal. «.^at.et Hemit. adAr. PlBt;>, 
459.1x461. b. BUTTH. 

• Deaant Terbs qosdBal lic ftire lappleBda ; tlHi rti liiiii htuw^, nii m fmm, |, 
<i> i7rit, iwi wlri I. ■. AberraTit icrfbt a prlori wU sd altenii>i,M Terfamo fwnqood 
gramm&tiinu rolueral coajunctiTum ease (Tid. laox ad i68.] iHQtsTit in trtllDi Ulud 
f«ri> : qao facto ezddit eiplicaliTum 4. BUTTM. tizsdbyGOOglC LIB. I. OATSSEIAS A. 167—179. 19 

iprtriv tMwriaVeu' tw ^ u?^c ftrrtfiuyi Iffutft 

«AA' wyt ftoi T-aA siiri, ^ evrpixiuf K«T»Af$w, 

nV; TTO^n ue iui$fei*\ iri^t tu wo?4S, nii rot^tf ; 170 

owiroU^s ^ siri r^s tt^iiua ; irus Jg rt mJreu 

ryvyov tls 'lha.x^¥; riyse ittfuiKU tvxrrwi^** j 

eti fM¥ yAP Ti <n vtQiv otcftiu if$aJ' iKta^tu. 

KAt ftoi Tour AyootufTo» rnfTVfMv, oirftp' tu tiaa, 

^ nev ft^vjTiiSt *l tai TrttT^iis isvt 175 

^uros i hrii jfoMm lo-ew ayipts r^furteot ^ 

oAAcJ, tirii luii Xlffos E;ritrrp«^of tfv abtSpOTretr. 

Tof ^ avrt ■jr^vritnri 9c« yA^uxMrif ^A^tpnf 
Toeya^ iyu roi Toma. ft^ arpiKius ayopivra- 

169. Ftiw4. 174. ftOS. 178. mf*aif*mt. 179. tw] tw H. et 

infira 914. 

iniTTfaf^q. Q. 167. eaiXn;!)] Xs- Sed /MtrriK Scbo). infra 355. 

fd. Kai' iyUvt a Tfiy wJm <b£i<iX^«r PORS. *H Koi] 'Ek vXi^tfwf (cod. Q. 

ATHpi). &a ^(^(i (bct. >^Hn)) i KaS' wkifmi^: conf. schol. V. 519. ('. 

tBknta ^fjLlr ii.Tlf t(na iiaimi, Kou <f' 104.) i ftd. TJ Ko! yiif JHua; «t 

Ti; rivM airiY {Ktiat^rti. £. 168. ;)y^Tai tt fi^ iaiar/Kaa8^ uai Tgi! fii- 

4^&] 'Ey ii Tf ^rb (scriptum lO' Tfoi. glfTVf 'Afhrafxt. E. Q, 176. 

hlit ^>^»') jf «iijiiAji:^ jimv 1; ai. Si) TpdipfTai, tttrar, ini Tiv U^fjgat. 

Kot wftwtpunairTiiat. Q. *iiXlS. ^11, Harl. *!(«» conflBtuin est ex 
tbi). Vidg. 171. 'Omhi( ^ tf tti duabm lecdooibus taat et ha*. 
•^] B<n|{ q IifeK> Q> 'Aplrrapxft PORS. Quicquid est, Bcrib^ndum 

ifWtnK '"• AAXsf. OlKtiiitftv ama in scholio taan. 177. 'EKJirTa^t] 

Wyaiov £ti iiytarte (sic). 810 & tiitii' TJ ^urr/t^ $^ ^M^pfvrucic $t 

tU iipifttm. Uarl. f 173. E^x"^- tSi/ h^fma/. d( Itiviir iirrft^ r^ 

mrn (sic)] ''S.Kav^rta. Vulg. 173. ii^fifwiiui hw t^; Slof tlpcTTlt ko! ^^ 

0£ ^uy ^f rf irf] 'E^m^ TtvTo ln to, ^a-Eut xal ^r/aitla^. B. 'Evi^X^. 

0£ )i^ icA tfvi^ Uai (Od. t'. 163.). iari tik ■« Sw^ xifua. ^ o£ X^ 

i( cl (>47« ci^ /«v 7^^ 9% iAitvtai imtSmi miinti StifnKu, ^ twtfxiftirtt 

l>.iih>ei>m. S. Q. 174. ^ (2SS] Ko! ^ria^rtiw. 'AXXgrt. 'EiriWjMi^ J 

Ti cI8S tvfauirt fuy ^ojjdtwi, 'A^l'- ^]»tTurri|^ j iwiaTfi^iA*Mi tvv i»6f£- 

arafxflf Bc wfm^, j ui Ktirrcv. Q. tw ^iXJ^oik, Jryaiv An^pa^ koI 

175. "Hi tam fi«Mt«(] 'O Uirtfti ^ ittiiihUMi wudittiti ■tihi itifiwMr ) 

tffurwSrai' iftrr^fiOTUcSt (scr. -i() <Z tjyty ^iwfra KtirTC( JrSjNvru E. 

71^ jori. K«} ri iaai ^xXjriev. E. Cf. Vu%. 179. In BcboHo t» 

IMi^^ Ffii^ai, 114$^. Uar). (nonoi) lc^tur. PORS. ezHar). 

fVld.mfraadf. 188— 190. BUTTM. 
D -i tizsdbyGOOglC 20 OATSSEIAS A. 180—186. LIB. I.- 

Mnnff 'Kyj^aMio Sebt^oofot axiifii.tbt itvtu i9o' 

WH, ATeif Tcufuoun ifuXtiferf*ua-» ardffva. ■ 

n¥ ^ u^s ^f !»)( x«T^Awai' n^' irdpetft, 

wXam ivt etvmret vovTtr ir ^AAsdpsouf awp^TOup, 

ir Ttftia^v fttret X'^^^*'- ^" ^ ciXavA (ri^^v, 

nfuf ^ fioi iji" imiKiv iyr' aeypaj vot^i iro/.tfts, i S5 

tV XifAfVi "PtS^, VW9 Ntfii» Oa^/t*. 

l^O. iafl^fntt. 1 8 1 . f wiiffiru, 183. Fei»Ta. 185. «oXifOt] xJ- 

Am« H. et Bic C- 4c, et alibi. PORS. 

181. Nur ET JiSc] OfSfl»n nirai tJ fiiKara iik xi irtpyavro', t) Xaf«rfw> 

^i( [gliTWf £( ^|'?><'3 TMtiKiv *ii|>di ^g Tov rvji( to! fuSwTo<. E. Vulg. 

TJI ToiijT^, dU' ^l nti tCiKf. 185. Nt|ti{ U /ui ^] Xlfo^arC^eTtu 

£. Q. Vulg. 'Htw offrvc liv opo^, )^a^ ihai Tqr voiii', k^( ri jaj jrol 

v( IdiifTi]{, O^ iSf iti^a^ ^aaf lrifvi/( ffitXEiv foiVoi' tsv S< v^ovf 

XtT. Ti it, £U«d/)J9tif, V^' '"■' ^' f*aKfov T( Kol ^twjwaTM (*>a>, t^; -ri 

X<rX^rTO^. jmi •Et' *Hr j^f dpoif ^^ KaToa^ftiiiiat waf' s^tC. Ilap^- 

•E^' ta ySfii( (II. f. 437.), Q. ftm. E. Ts ^ ita^fiKiii tif^xa 

183. 'E«' iAXofl^u^] Tfti^ai, l( iirrl tsu !««tk«(. Vulg. Urfima- 

i>At8fimi(. HaH. 184. 'Ef T(^'- rrrcW - £< -ra ^, iini y&f ianttniida 

ny(i\ ni\it Iv Oiyirfsif q yZy Tip,- iaa^DfiK^. UfoifiiTnim'' £( (SC. 

^v KaXonfMMj, ^ B;(i-r!)ffio. Q. Ta verBilS 185, 186.) irtl 'AfiimfatmC 

vS» BptVT^Vi» Kai^iiiBHa naT^ Sc Tira( Kar' ^iiwv £( tSv iyriyf^pat aHt i^- 

"iTaXoift. E. T(^'oT) loXt KiJir^' /»iPTa. Q. 186, "E» Xi/m'h 'P«i'9^3 

liotTi U TiKK T^( 'IraWo^, nr Bfiy- "Ovo/ia toE /v 'Wdiey Xi/*tiioi, t1 'P(r- 

T/ffio» (Vind. Bftr&iaur) naXoE^i 8^, i^i toE Vtfijge^ijiijTOf, JmSJ) (K- 

(Vind. addit Ka! T</«^), Vulg. et fna ^ci- ^ d«i t» imffiu tl^ airir 

Cod. Vind. 56. ASlona vJSigfiev] *H yfiftdf^un xaXXoii; ^o Toii Ni}ibi' lEjmf. 

(Verba inclim hic Hlieuo loto inserta desuot in ichol. nilg. BUTTM. 

^ Verbum ir;aiiI)iTi7> aliqiiotie» etiam ia Veaetis occurrit et diaerte quidem nbiqiie 
de Aristopfa&ne vel de ZeDodoto. In omaibuB autem illis locii pnecedit admonitla 
de ilSiTiim quiim communia opiuio sequatur, qnaique Aristarchi uictarit&te Ditttnr. 
Vide locos & Wulfio citatoB in Prolegg. p. 171. Aristarcbo intur, ut Tere obserrat 
idem, x-;>irfiriv> illi. Atque aic ia noatriB quoque iufra &d |3 . 321. qaoiiqunm Doa 
aominalo Ariitareho i ' Aiiturmi ii *i(iTTii. «••«Siri. Ji jinJ*A{i»Tif»ii!(. Eo migis 
minini quod hic et ad y. 199. f. 176. rerbum hoc I^mus sine prariB tal< obserrB- 
lioDS : Dam quod hic qaidem aubjicitur, in qailniBdam eiemplis Tcrsut bm Qoa ean 
pOailOB, id But factum erat aactoritate ArisiOpbiDis aut jsm snte illuin. Altero aa- 
tem loco, sd y. 199. abi Bchol. Q. ita: ri(i 'AfirTtpmm i-^Sirivyrt, in Bcbol. Harl. 
umpliiHter «criptum 'A(impAnt HiTu ■■ qQauquam diu poteat, AriHtarchum ibl, nt 
qol Ariatophsni fortasse aitlpalatas sit, uon memorari: >ed in loeo sd t. 176. abl 
Terba Vfn^inTn raf iwlii [nam uc videtur scribendnm) ad Aritlapbanem et Zoio- 
dotum referri pouuot, damnatio Aristarchi auctoritate tam panim stabilita Tidetur, 
ut schoiinstes Tersum defeudat potius contra iriirt illos. Videtar itaqae his loda 
TerbuRi ir;i>rSir(rn apectare non aSimrii Hllqnam posteriorem, ied omnino JQEUm 
illsm et continuam poematnni Homericonim recendonem, quee ab Arislarcbo in- 
stituta est nftMrm itaqDe hos verBas illi, SQt^qnam AriBtuchoB de omDibut Ho- 
meri versibas its proDuntiaaK^ ut jndidnm igus ab eo [empore initsr omninm ea- 
Bet. BUTTM. .dcyGOOglC LIB. I. OArSSElAS A. 187—196. 21 

£fiMi S" a^J^Xuv wttrpam ev^fffi^' Slnu ' 

^ ofjffif, stTTB^ Ti •yipevT itfitieu i-jn?Am 

AetipTiiv wubl' Toy avxin ifteuri 7ro?\ifSt 

l^ta^, aJ^ i,Tra.¥aAs» iv ofyfau ■jntfAOXa •jrdiayfa 190 ' 

yfm <nti afMfnTTeXa, ^ « ^fua^it Tt wea-it rt 

Tra^i&iit, cvt' av fuv KafULTet xara ywa, Ait|3ip-ir, 

tfiruCoyT ctvct yoimt a?^s eueviSeie. 

m S' ^/Bof ^ ydfi fui Hftarf vri^fuef itw 

nf 5r(6Tgfi'* oAAa ru revyt ^tet ^fMnrrevrt x(A(v9w. 195 

» ya^ ■JTO) Ti6vtiKt¥ rri y(^ev) ^os 'O^wiiis, 

iSg. AiFijtnp. 191. foi. 191. a> ^v] ofur H. }h.\ei^a/'] )i.tifiy- 
a-i)> H. 193. itii 7«w] irayiiwt H. Nullo certo consilio prspo- 

Ktiones jungunt aut diBJunguat MSS. Sed Harl^anuB Btepe pnepoai- 
ttones a Terbia suia per taie»n disjunctas siae accentibuB repnesentat. 
FORS. ib. FoiwsAaw. 194. /»r] /*» t" H. 196. KF^. Vulg. Ni)f)j] Tji »pj( &r»£«;(^v nS» ((r™< Jtf»»;, i») TOi' TiSE, Bii npmS- 

tt$irif ipfi 'l6dK^ji. Vulg. "M N^qlf Tai. PaL 193. 'Ark fevriii fUuq;] 

iXilini] ^ia^fti N^jHTgv Kol Nigioi'. 'k\mit Kai Tqy «Xi%tS^ yif ipvra' 

U> a ftrva Spi 1^^ •IflariiC TgEto W "Evfla St 0! «*XifKapio< liXtn) (Od. fl'. 

N^fiTiTi' jo^T» opo< Kaiiifi^u>?Xi) (Od. TI3.)* Ka! t^t d^cXJfiVTOi', Stoc^u- 

/.351.). KBi, 'H^Ky/flSaiOK i»l J,ija-i luya ^fltaiKrar ikti^t (II. y. 

Ni|iw i/X^Xiitfifioi (Od. 7'. 81.). %*ff 5^^-)' ^/"^^i "" Tij» aiTtipipm •fif. 

KMvyftt iy ttf Tov fvnn/fwvov yiftitia Deest sigla Codicis. 'AXc^ XryETOi 

v^jKrrDi' fiZfia Mliitfi. tSf ibri toS ko! ^ soUEe>ipo( 7^, ica! ^ j^wfXj^v- 

irv^c^KSTef 'PtiSpai Tfeir^yiftiiat Ti)> n;, xa! q iriTO^f»;, xal ^ ZaiTtTa. B. 

Xi^wta. «jE^ 5f /«i l(m|K(» hr" Ay^ E. Bsi8^oi-r» rl( tJc ijpwi/MSraTcv t^ 

rji^ «^>J0{ jv ^/t^i 'PttSff imi ftrf^ «k t^( ^( •Iro^^u. js^^n t«v fvt 

SAajcm. T^ Tclp, Xi;W«>i 'PtlSpv, SqXor, tdv Tngpwf ^tprji JSi<n)( Kat ^J!ei< ifrlix 

h liai^ tjyitTi 'PiXff, &( tJ ii( i>.tytt xal $afiai( ^ait^mn. Q. 194. Nuv 

j> KoX^ Xijiu'» Ti 'PtTSftr. Ti E( Nq- E' ^ii'»] ^ik ykf ■nSr» tStkw «1(1 tlw 

frm (scr. hic et mos N^fiK») «j- w'»-. Ti ii ifit, e^Kwro ^4^ Sj) ai- 

Wf<^ ^OTi T^f kbt' iiTiKftf 'HmfiWD" Wy. Pal. 195 ^. 'AAA' iri «ou] Auk 

'fl; Srt N^^iToy eThor ^wcTf/wvw Tia)J- t«vto SiJirtXiru «imitoi rir >/o>. 3i^ Si 

rf^, 'AKT^>'HinljMi9 (Od. t/. 377'). Tov (IrtiV, rjirfi ^r ifiiifHpiT^ (198.), 

E. Q. 188. E'«e^ Ti ■ytfart' ttfvi-] Sl*TX«^( oh-p t1 iKifniytiy {rwte^iiorai 

EJ{ ii£t^)^a> fiifTVfa t^> v/irriv dro- h( & y^irp Im' iil ij^il^ jr y^ tixtpSf 

^ft'. itvrifat tSmy ttI; KoSapSit ^- S^nTciiitvui. E. Q. 196. Oi! ^i^ ' 

lSa( TsifTTai T^ ixfi^^yayiat Tig; kojico- *u Tc9i4)itc>] OTtif, ^i^iri, Iti ti t^yii- 

lou!ic£x'. Q. 192. HafTi6fi] 'E>- KE»' >Si(^))r GJ ObTu Kol ^xiui>.i|Xii9('irai. 

' Taa ■bKHu hiBc tox ut fer« ■uipicer Kriptiun olim fuisu airoSii^w, reipicique 
Tcmu 259. «qq. utn d. icbol. BUTTM. 

^ Aat icribeiidum 197. ■■( lemma ponenduni i}.Ki •• n>}<i. Sed rectius (Mnniiio 
bibet Bcbol. Fal. ad 194. Q. id S5j. BUTTM. tizsdbyGOOglC 23 OATSSEIAS A. 197 — ao8. LIB. 1. 

oAA' £ri vni ^<uW Kanfvxsrtu iv^'i irorr^, 

aypi», 01 jTov KtivBf efuKeuom'' cUtunA. 

MTOf wv Toi iy» fMtrttuTtiA.eu, uf m 6vf*u 306 

oAavetTei ^obWwny xtu us TtXtto^tu iia, 

cSti Tt fMiTts <&!>', WT eiaray reupA iiSuf 

turet irt Sfpai yi <pt^e wki TOrfiSef oTv 

era-frett, euS' ttirif ti g-tS^pitt SiTfutT fjpvt' 

^p^aavsTAt us Ki vtt{T«ti, tTti vo?>MfMi-xfiues irrtr. 305 

aAA' of/i ftet ToSi itiri, )ttu krftKiots xctTOAf^w» 

n Sii f£ ebi/rete Toros Trais ttf 'O^Wqcr. 

euvuf yobf KSipa^ipi rt xeti ofiftetTet Jt<tAa tetKOif 

198. &fi^fiT^ &^f6Tn H. 199. tfnKotitKi''] tfVK&tnia. V. ib. ift- 

Kvrra. 302. FuU(. 303. dvi] cEso V. 101;. ffJirtTenii} 

^f^rereu V. V. 306. fiivi. ioj. il t^ ni ex emend. H. 3o8. 

Q. Fal. 198. XtAnel U luii] Sf ictr ritira'. ti» Ixf (lc^ ^) 

XoXrae! AiAfti, $7«» l RikX<4 «■>' 'f<^»' if rf«^- P0R6. &c- 

el ficT* 0£toiI. 'AftiArtn 'Oiitwt\i( aitat' txift] 'Kyt\ tw ^aitfta (scr, 

Tfl> SvyaTt^ TiS Ki^K^Mttc, J Ru'- 8«ff/«l) 'Attik»;' tA ^^ il^cvtK^ oi- 

■^aai Kaiit TlH 'Oiuvnni l^ftT, n>i (Vulg. tiiTfuira) koj bc) «1! £i'w 

oCt>i( «£k tta aCTa, «^ T^ (Inlar ^i- ^iffitata. inTtTaTat ii ^ ri iimifair, 

Tfr4mt7t((_{.Hunfi4;iu).Pai. ao3. wftrAmaTa. E. Cf. Vulg. 307. £J 

0£iETi] Df&Kfuit. Viilg. ed. aot. ii) ^f otTua} ntifa^uiSf ■aatHmeu, 

Nwn ia receatioribus Uminft mu- «m 'Oiwircvt in eiac ioAft^Tot. W- 

tatum ID «£n rj. OI^' «Iwwi' ai^ «« Ke (I« tJ Tim t^ St, &' J tijXmu'- 

cS^c] 'IVcfUE vaftd^XcKOvy ^ 'AVa TOf ^y. £. Q. UmS va-iav ly Vn^' 

qTi( i|V. tl yij) ot^^Mnt ko} f«ii»Tti( mvw vw&u te! iri!fum< '. £. 308. 

(scr. fMtmw) KtH TM •Itow» ^jm- AJi£( ^f Kopai^* ""] 'Afwro^K&iK 

*M, T^ a Ociw W£ a&TN' wfVfitivKtt tJ Koi 'A|)JaTiy-(°(> (''■■■ic f*^< ^C*!. M(! 

fiJXhif. E. Q. 304. 0£t' <Mrc^ xc] j^ ti <TB«( (icr. (iKi() i yfa^ ^Tt- 

In margiiae Cod. Harl. 'A>A' tw^ Ti ti, mtw tfuryiiMia, «Lrl tww;'", 

T« oi^fta iiviurra i^^t ^fduratTtu i( >v» (acr. i>ri tw, w( »S») Kai jfu£( 

I Hwc quomodo hnc vRnerint dod exputo. BUTTM. 

' IpK D11DC neicio cur ln articull pMt iir) inniHioBe bic tantopere offe&derim, 
<|Bi, qnod vuho mi^s iBiriiin «iK debebst MipTa «Jyr. )^i «oci pl' ■aoriptiim aM 
*' vvy, iuT^r,~ h. e. irif aWe ■rrl r» iur«>, Bine BnaaUtioDe pmtenDiteriDi. PottM 
■iqiiiii ID his scboliii deFectuDi ftrticuli po»t>>T' olisemiTi ut y, 184. ■'■ 108. jti^.. 
/. 119. item ^. 4. ubi propler genitiruiD tlxiri, inierendnm eue «£ monui. Idqae 
- propter Bimilitudinem Higlaram, quibus itrl ril et limplei arri «cribi iolet, ntnqne 
fortane staUendnm est prKenntibua Bastio et Schnfcro ad GfeR. Cor. nbi «ide lu- 
dicem. Utique Butem vocem Tiivi ialACtnm hic relinqMre debeb*Bi, qna Hlibi qoo- 
iHie ntitm* piupmaticDa ad eipHcaDdam fbraiMn -th», at ad y'. 49 6. Verba ■■leiii 
if m ■. T. I. ulteiiotis eiplicationia o«wa aii^ecta nat. BVTTM. jo:Googk LIB. X. OATSSEIAS A. 

KfiRU* CTft 0(t|(M( rawv ifitayiflS ctAAqAMcri, 
■xfU yt ni' if-Tfei^ at»^f4.tnu, Ma •irtf oAAoj 
'k^tlar Bi afurTot i^t KaiKnf iii njwif 
cx Touo , euT 'Omn)« lycvi' iJiii', wr' c^ keTvm'. 
T^r ^ aZ T^/^AAX^f wnrwfMtos a,rrioi ifaia.' 
Toiyaf tyu toi, ^Sti, ^utA' tLTftKtof ayofturu, 
fUfTff f*& T ifci tpnTi TuJ if4.fit*M' (Wrae iyaryt 309. ifua^ittf^ tiuayifuf. V. 

lyi Tt Kcu iri. Q. 309. *£*«! tofUt 

xtqifMi' <r^iuf», Kol furJt raS ovni u- 
T^ ifuiTfiiitta. Q. 313. 'EicTrn 

(aic ant. edd.)] 'Ef ^Hinb th; xfi- 

nv. Vulg. 314. Tu ylif iyi tai] 
Ti wfSmai n{ «jk nrrir immfuin' o£- 
trnrc .y^ ipirviuar (SCr. ^iETuch>) t^ 
n/* iM.' tam in) Tiiu^. B. 'At^- 
K*«<] 'Ati rtt a aitfiiTUtM lafUai «ol 
T«C tfixf' J ^'i xafaTff-(fir t^ iA^- 
Acicu'. 4 onra tdu a Kau Tsii rfS to ^- 
0£iuu. i y&f T^v ^'70(iav Xryur ot 
JtSie». ylfFiai yoEf iTpn|( ir«i iT^ifij(. 
E. KaTnAtEw] rfa^cmi, ^TSfKbii'». 
Harl. 315. Mq^-ni^ /mi t^ /U jrtai] 
EI /Lifttii tS, yetrafAtruv Z^arai ytSi- 
yai Ti» «aWpa, riSft tf tvSo^i^ Tor<; 
■ouri Tdli xatfif ; ri y&f, pfTij^ fuV ti 
^ ^ifc^i 7^ c/A^Ufol, avraf tyvyt »ic 
«l^ &rii( f«* J)3J, Ivt raj Tijijfidx"'' 
trt y&f &vt^fi'^( Taif ^r l"^, iH 
fiim tmi irlfum^ tafii T^( f^iF^f 7'' 
ITTM ^iffgaTi|( cLko^w vrt TOi/ ^OSitfff-cuf 
jarl niSc* tl %i luifliXou, of 'yi£^ %i ti; 
lit ij-^w iaiiyiiii, tiStt ii y>u<rt( ; tSti 
yitf ^irai, iya yitf o& «iSw To» yt- 
ytyyifKira, i)Ail fti/ ffaSo^W niiiiriu 
(lCT. voK(ir6a<) lii* ini^avir &i f^flt- 
»iv tHirai rir aifrm, rarifa. 'Of65( 
Ar i 2(X««o( «ip)«»lTi Sfrx»^«i>'" t1, 
d foi ft^rilf iftaiii rov (^ifunM. ,kou y^p 


3 1 3. FOoy. (I Kal nhignt o^ Tf( ytrivBeu Tiv 

TSuGa, ^ fl^Tljp SlSlf«-|I(l TOli *aT^i(T0tl' 

rHful' Kdr vcpi^ Kol **P? ^ f^-V^? ^^* 
Kjnxra tfrt roiSrau iim Tocif' WffTC t^, 
o£ ^OLp v£ Ti( iir yirtr atSri^ iaiyru, 
tftaXa0irrti (scr. -«() ici' tJ, <( itSj 
/i^Ti]^ ^a^l Ttti 2f4MKu, 6eKift£^a d 
^^ ifduf (i^aj. 'AU^ Kau atrsf X/n- 
mviri r'n J rw( toS /ut iivmi Ifuriframt, 
'AU.' £70 ^ TD^ iixc KOi iiTfiKiaif 
KaToXtloii, Ei £^ ^£ a^ia Tsfftf tiuf (T< 
'OSw^gf' At)«(7^ icnfioA^i' ti koi Sft- 

/taTS KEI^.iL («IKaf Kt&f. T«i: S( ^KO- 

KfirtfLirav, Tiiyaif iyi ru ftui /u&' 
ilTfXK(o>( w)i«^virH' M^Tq^ /Mv ri fii 
ifniai ToC tfLfitxai, auriif tyvyt Owc oioa* 
«5 yaf «i Ti( io* y^M» airii; ojiiyrti. 
Ti'( ^a^ ^ iuiautt rw kiyarrtf, o£$ci( Tiv 
tarifa iatyriftat ; s£ fs^ oSti) q ^o- 
XBvAia, Iti /11) nafintf " iarir i \iyaf tl 
yrafl^iif^ riHrcr, iMiil ntfi &iiim( xtfi 
A otK, iX lai yMtf^t, ix/i* iJyil» 
ittA', tt /i^ %tw!irrtvKtr, i y&f y^yaf, 
ttti jiAi tt T«i 'OSvaaiti^ i! «aif, i f 
(^, tix tWa' >'af<t yAf t^( infrfit 
^K^Koa 'OSuw(V( tlnu' o£ yikfi ahic 
iufoKa. *fof ri, vafit ii.-^fo^ i]KDttf a, 
B^K txtl iJyir TO, e£ ydf Ti( Bi' iai™! 
to> warifa iytiftat. taru ^ r\ itiyrm 
H( z^eI< t^> ^o^v ivlarivrt. xiv iSrti 
iaft^artirat tarat a i^yii, ^ ft^Tllf fxr 
(^ iKilraa tlrai, iyi Si suii siSa' of ■ VeHiam XafiCt tnterpiYtHoduoi, et Ibrtuse corrlgeDdain, irp>r>.i0ir>, at nioi 
liD. 6. BUTTM. 

* Scr. fm <nfi nfirm. Vernni finem aiitem acbolii cormpt* bac, < J> n^smiwt 
lili{^ Xiyn ttec«Mu4o it« niit Kribenda : ui n^. UliE'"'' rii yiyir. Pn> JrnK 
de^ne iFgendum ii ••rm. BUTTM. tizsdbyGOOglC 34 OATS£EIAS A. m6 — aad. a)K ol^'' m yoLf TTtt Tif iiv yim alrrot anym. 
m ^ iyuy tipt?^e¥ ftaKtifof m Ttu 'iftfitveu vtes 
autpof, ov x,TtaTia-<rn iolf sjrt y^fa.s trcrfif 
yvv S', ot eeJTOTfieTATOf yivcro ^woiv eu>6^u^6iiv, 
Tou fi ix, ipATi ytna^Ai' swii rv fi$ twt ifitttmf. 

Toy j" avTt vfoa-iti^t ^tet yXetuKUTTK 'Afl^H)* 
ov fiiv Tot yevt^v ys 6sei vuwfinov Mriavu 
^juu'' ivti ri ys Tmv iywATO lbivs)^iM. 
«M' ciyt /4.01 To^t tive, ka) ebTftKtus KaraM^ov, 
Tif ^aif, ris M ofMXer e J' sttXsto ; nWe Je <n xp^d ; 
eiAon-iV, ^i ya,fus ; sirii ovk sfiaves TObis y srriv 216. /oi!". Ifiy. 3l8, if«V. 221. «■(«(rtFeiT*. 

Z24. hact. aas. rk Bt] t(( B" H. 8af( T. i. •>. S^. V. 
tthxil«, V. w. 232. yti Tt V. 
226. efXiwrJv'} •ydf Ti! 81' laviiZ lo^ toC leBjToZ m- 

TpifP Tiji' «iffTf» tffj;". hBiibt ifi vd- 
Xiv flKtnJirsu, (I f*^ v<i|kI TaTjis; viSStiTt, 
Kor ^(0amKSi Ik8(£i] Xotiv' a£S«}{ 
yifl a^TijS tJip iraTejJa i,vtt,iiTrflf Kai 
A«j^li«jo-», o>T[ii( (lij i XtyJfify»!, ^e- 
■^tn) Sc T^ f*1i'^' '^; «nrJirrtvKev &el> 
jijt^(r(B( 81« t1 o-t^Bei/ tS «^ Toi( 
TejKOvraf . Q. Oi/ yAf v^ Tf{ <oy yovoy] 
Kol dJAoxoi', Tly 8" ^/io» iraT<'pa ^iio' 
?W«>''»' (Od. y. 387.). i^lw, Eipi- 
irfSijt '', M^Tiifi ^XiiBiVOt ^ioXXo» *a- 
TfiJj. 'H ji.iv yif afr^j sft' liyraf, i B" 
fl^fTa^, A:ai McyoyB^f, Atro/ ^^ M^- 
8(j( uit «W( mT* hyaHTt ', "AiiX" vsait- 
mfUt «arre( ^ «io^tiifnv. Ti»J( Ee 
TaSTa tI» TtjtJiiUZxiy ipcuri Xpyrir ^d 
fUK^( KaraXikeimtu. E. Tiif^fitv 

tU T^ Ot^TO. Kal t}, OJK 0I83, O^K &tl- 

crT^VT^C ^fflf''', ^XX" ovToy T^r ^Oivtrvta 
■ ^air iyintTy iii% iufaK^f. aiii f^f aii 
^SyauTi Ti( Tou( yaifat ik cthov TvSrai. 
E. 217, '0^X0»] ToJ^Xov iwiToi! 
litBt, ii( Ei) iyay' JE^Xov, ig^^fiijv ^ii cixaf Ti>o( v!i( j.iaKajM( flv8^o( on 6elyei' 
Ttf naTtKa^ty b tiii; IS/uf KT^navi koI 
f(^ ^v irAaVTi icai f cvoi( T<j«si(. Q. 2 1 8. 
'Eb! yifaq] Oin AvairTffnfaf tijv iwL 
"Twl vtiiijT5( 8( it( litifOJtiiSii Kftyt- 
ytVKt» Supi^kfiat, fi^ijtaia Xpyuv tJv ^v 
raroif orKo.( T(X<w«.Ta. B, E. 321. 
VtavKviti^l rlitrai /liy Kot h^ aXXoi*,' 
yxxtTai Se ™1 -sbf J ' TOu yXaiiro'», to 
PX(V«. B. 325. Ti'iTt St"] T/ o-e iva- 
■jijtarov eyfi. Ei ykf tiy, ^o-i, (jiavo< 
<^i8uX«( ^oSiot ov id( i%ia ^[rSfiivT((. 
Pal. 226. Ei^XaKiV (Schol. Viilg. 
(iXai/n;)] AE^ycTai ij iroXXuv e^oi^faf 
iy ji KaT^ <TXa( Kai ffvarfodi^ eildi^u»'- 
Tai. E, Vulg. 'E«i oiK cfaKf'] 'Oj 
Toi; ifaytu (Cod. E. male i( ydfuv) 
nmjUiiTffai Koi ihrtT.vrTifmi tmf koI 
(Jk^u(' J ^v nyip yifioq xoi aJ oXXai 
<i!u^'ai ^iXi'^ Tivi yi'vovTai, ii (faiiti( 
&( tKaarii ti KHidTtuy. ifciiit( oljv X«- 
ytToi t1 imi iniii^<ikr^i; Bemov. E. 
Vulg. EiXoOTinj Tf loXXuv tivxia 4r 
j! KaTck efXa( clvouiriv' e^avo( 1; ix koi- F Serib, Tid. rifi nSi, r. et mi 
hnJDB loci argumenuUa ut pro ct 

* Fragm, iDc. 57. BUTTM. 

' Ap. Eustath. &d b. I. tw mr' l^-inri, unde Clericiu (fr, i 
■ylynn, ne«io qoo ■uclore. BUTTM. tizsdbyGOOglC LIB.I. O^T££EIAX A. 937 — 136. 25 

u( TS fMi ii^fi^tvTK vri^MMv imioun 

atrxf^ ^aAA' e^o&ri', mtk- jrtwTW yt furip^a. 

T^v ^' etv TirA^Me^s^ar vtTWf*itef anio* f^eb' «39 

iyf, iwit ap ^ Teu/ra. /* a»iifitu if Jc ^rraAAttr* 
ftiMty /MV Trvn uKes ei' eupniig icai euwfiur 
ififUiiai, e^p srt Ktloes «vq^ irtS^fttts J|»* 
w> t irifus s^dJsMrre 0««f, Ktuut fUtrieurTts, 
« Kme» fiif etiarov fjrei>ia-ttf jts^ ravruv 23$ 

infuTeif svsi ou ks &eLnyrt rtf ai' etKAXpif^V, 

219. nU,'] «oX',«t323. ftaXov, et347..axq H. 233. FoixK- 333- 

jnlj/ui^ jvl fiqfuftt H. 334. jjS^ixiii'»] ^j3«Wt«, sic textus Bbeademmaiiu, 

sed longe recentior addidit v post s primuin et feclt i^iXtm H. PORS. 

335,' «pi] xtfij V, ib. ofnTToy. »36. «Bot] o&n H. 

nu tivxfti. 'Ha-lbS9( ((', 711.), 'Ek 'Iwhe^ matMi. Tuvc (br) nE, «1 

nMv TXcirD) Tc x<^i; ', tS x^ftw tw> S(o1 icair^ tfkOutr. Pat. Pononus de 

^^^V^'- <t T^fi ii>' 7jKu«< i^iSu^f Harleiano scbolio ita: " Scholia- 

frJMr £( iha MUant^. B. Q. a 37. " atea agnoicit i^i>Mrr» addeps ta- 

'0( T( f(M^ Ti i&f rtrri TOb Sn. tS S< " men Tirif Si 7^. ip^Katrt f >•] irrl 

(Rs, (ti fui iaaZaiy ipjji^nmj &«;- " tiu fuWjftitXXiiv."— Scbol. Vulg. : 

f<t^{. Q. 228. Ncfu7iT^7rxiT«] Ti 'E.6oA«n-«] 'Hj9oijXoyT« lfit\l». Mi- 

imaBfiHaKpiai lAt nrt!<rnifai «th-B^ niin u notiBBimam formam l§ti' 

(itu. H<) iTvx' «"1 titrxiiiaiai t!( -riiy >mt» revera sic explictuit ScboliBi- 

tUlat itv 'OivaTTiat ftcfiJ/aiTt &y ti( stes. 336. 'Eni e£ kc fiay&ri] 'En) 

^ nvcTJf. Q. 331. MrmXX^] I3a 'Oiuavitf ^^ tSk &!m' ^iKm 

IIAwpiFjipivcKi <^*i fitraipBfSt t£v /u- A<^t^«ftr ^rtt El«j0a>» ir rf Tfyixf 

nfUw. B. ZTirtTf, ieti ittTa^fSi wtf.ifui, th Jty (Uax^f"I* V^" itMtti- 

fia liiTaXka li^yji/piyTuy. Fii. 332. fiyiy. Q. 'Enl e« k?- (sic.) POR5. 

HAXo^v^t] Affn,^ ^^KteUnn ez Hsrl. 238. 'Hi <pt\»n] Tth, ir- 

n^rai To^ T^ vwifT^ ^< 'v ^9 '"*' ^ff ^*^ ^* ^i^Xw tiai|>ir i mfTff. 

iMfc ;^ikS;, dXX' iK^irTm dni TtC tl fiiy y^f irtufti al vpto-suNMiWiTff 

iinL £. (hic et ad V. 374.) Q. Karrl ^Xiw* at ti ^x«i «!■(%• «■! 

Vulg. 334. Nti» V tTtfnf PtAwrt'] icari fiti ■^•v^it(( Swif i rnK- 

Htu ^jSgtiXnfa-arra. Tuwf $< yfApaivi, frai yiif kbI tl nWvTWt, 7(fr(M< U 

i^iSiAnt Stoi, iyrl toS fUTiffaKai. «( «Xijo-foc ntMntf Tiltaii i^ii ctbj 

<X<' f(CTT«( X^^ Kcd Ti i^tSyjofT* iirtt MimX^ KftaX/^o (Od. f. 16.). 

(^Xi&roiiTo, £( tJ, Tftmi V ipnSKm ko! Sti itaift\i( ^ tiv< «»Sm/tn>; in^ 

t^r(II.i)'. 3I.)E. Q. 'EjSm/^Xovto] ttTEra^Fi^ov; «ISt, Hoi i^i, 'En/ •! 

' Ncni p«iar ptafeeto tuK lecdo quim Tulgsbi (■-l.iim 3i) qua diqjuiigUDtur taem- 
br» lertnfc BUITM. 

' Votia K«i »1 UiufHif sie jittern m&juscnla dittiuguere debebam ; Domn) enln 
MlndiDm ordinDtnr pnidentqiie ■ t<iitiirSrr*i [rid. uot. tA {, 8.). PboIo poitule ^- 
if T^ DJi, «xcidit: fSi.1 H J «'■iTx, Conf. kIkJ. VdIk. sd 1S4. fiX» yw n riam. 
—VertDB finem torbatDI MTidO ita tetv eorrigi poteit : San;i;fB/iiHt K juiJ «i pifi^ii 
<*• ^. Inlfm, },iyu, tiim, Xlyi», p^t t^ant Inu;*. BUTTM. 

VOL. I. E tizsdbyGOOglC 26 OATSSEIAS A. 137 — 346- LIB. I. 

fi uerct 6ts het^trt icLfMi T^uw» m mlfia, 

TU xif « TVfi^v fiir iweiiia-a,r TrtirwxjBUti, 

0i M xeu u ■jreuS^ fteyet k/Jos ^aar' h-ievW 340 

IV)' ^ fiw ixMiuf afmiitu eu^pti^^eurr 

a^eT eilrrK, anrurrof, efui S' oA>kw t< yow rt 

jtrtAAHTii'" ev^ fri Kilror i^pefuros VTtra.xZ,u 

eior, iirti w fut ^Aa ^toi Keuta jaiSi STtv^a-r. 

eavoi yetp nireia-tr ivtKfaTtavrit etftmi, 345 

AnjAi^iV ."> tetf^ Tt, Keti v>JitrTi Z»Kvt9a, 

337. fMTi^ Fm(. 339. F« vowixaiFg/. 340. Ff. 2^I.iKXaBt. 

£fwiai] fU\(»( ifrvai H. 343. Sfurrtf. 343. «Nf rn} «M ti V. 

344. 0ni itUa ei emend. H. 346. ZaucirBf\ "^aniXif H. 

ttiupii %if/ ttKoMitaaTiK (11. f'. 577.)' ^. Cf. Vulg. 339. Ti!fij3ar'/MV tnl- 

X^feK ^i^u;' Koi tJ, Tu«{ -yiifp tm liit tJ imttaMTr ly vf tttjfif. rpit 

{iaa. ireuptt) tyi nrfAiif tlfu,'(ii Tti ri wfSru ti £s^'yn)«^, B. 341. 

v^ Biifi TcXtw «au o^' i'4«|>uu a^r^ 'Afwuu} AI T#t io4fUM> aimft^m, 

(Od. )3'. 386.), Kol, 'Et<> f iyib t^fMf 4 ol Ti^pqTwol «ea/. B. Nw t^ 

irdftvf A^* /StXavrq^ tvUJitfuu Atifuuf rai^ ofwtuniKtiiit 4 ^^ ^f~ 

(39l>). ^i/Xa( 1)11^ v&c, Kol ^fXi) ^- soxTuuk ifiyui. 'E. -Aafyutitt, $ ^fui 

T^p, Kol ^Aa TViet, Kf^ ^Aoi X*'^*^- dftOKTiKtl. Vulg. 'iiri^tt^arTt\ *Hp- 

YJiuliaKfliniii ^nfllt^T,! itnii tif htiftiai taia» inK^ fi4Ta^tfSi t£» rii l^Zct 

idfoi Ifim h\ ^fuf 'Ri fDjtr h xtfolr KaTifyt^/^mv. Pal. 343. 'Air> &K- 

hti wiy^ftu TtUmwcy. tiK at ijnjiri Xik ^ffC^ ^^> ^'X'^ aimf^f Kara iiMt- 

i\vw^8tfi tl l> T^ Tftlf, fura rSr iiai- ^yifS'». B. 344. 'AUo SW] 'Aioy- 

fnr imiihiia watjfui», q <I Kattfyaro' kbm» fLt> i) \ir^ Tou tatfi^ t^ H Xi- 

lttrt( Tov, xiKtitm itainilltiii ii TaTf nn t) SEivit j t^; icwiiKtlai ifiwai. E, 

Xff^^ TW tUtltit intjciirfvi. Kana- 2^^, Ovm yif^ Aii TufTW ilnXa- 

;(^fuivf 1« kb! t»v ^J/Sov T^y ^>!^bv ^Jai' tuI ^^ Iwixaiftui {acr. tiiX"ftHi') 

irif^ XtU' *^ Xe)wi ^jSgy K^v^»Te( ifupaUn re iT7^Se< l£afi$ntufKrof, tiii 

' Iralfi) (11. r. 3.)' Ka}, 'AMfiM (bct. St toS afirrti irji^ «ri ot «;e('tiivTa( 

'lii/UMt) ^fBr Ui «Xija-Jrmty ^ffSXiv i- ^XXa wfi( ■xiXiit 1Xa( cirrir aurf t 

reuftii (Od. X'. 7.). Ka) niXiy SXtiy iIt^h. iitf irmifialtftat ko! Si^.td!;, 

(scr. oXfl*) tV «ImiTifT* S^X«v ^ijff», 'I9ain|» KaraKtifarivwra'' int thirut 

'O^fa -it]i w^tfit T( v^ffii', «1)0^ T« Kfarnirai. E. ^46. A«AixJi>] "^WV 

^6m( it (11. t'. 163.), ih SAfo, KaTik t^ Kc^wX^Jo». Zax&iif, x^iry 

Tot( avjryCMK, Toii( tU^vf. £. jQ. Ks) afrf -nf^ KE^oXipi/af. Zef^]]. Tq>! 

'E*(l«^f«r TsXik-it/ri] KaTcipT^o^TO £«^ur X^ip> t^. iWt ti km) airit 

furet^tfiKut. ToXi^ yiif tiStf ^DTi£n)( Kari «V KcfaXiiyJaii. Vulg. Zo^i) 

(eMOHrljBOV* Ko) T^y Twy ^fi«> i|Sig «ot- Tt] T%» ^dfua Zo^itr «aXfr. rftif ii 

tifyaafUni» tlkifriii rtkiwiii' iJytfur. ^dfUi, 'Imik^, KtfaXXifyiK^, 9faKiK^, 

■ Vid. td ■'. I. Dot BUTTM." tizsdbyGOOglC LIB. I. 0AT5SEIAS A. 247 — 355. 27 

ii" tffffa KpeMUit 'idetxifl' xaretxttfannvi, 

Tsn-oi fttjTsp ifui* fMuntu, TeoxfiMt ^i uxai, 

^ fi wv aftiiTM mrytfBV yttfAOf, evrt •riXtvniV 

TnSfi-au SvvcbTtu' toi Si ^im6ooTiV titrrts ago 

uxw gfteV TiiXfl, ^ ftt M»ffttirati<n itai eu/rw. 

Tov i' sTr»?\aa-ntTaa-eL XfoaifuSa, n«AAa«- 'Aflqnf 
» »-«r«, ? Si\ Tro>Sjtv ebxovxfifiirou 'O^xrrpe 
Au), M ftvtfrnfpTiv Mituiia-i x"f^ i<piitt- 
tl ykf )vv sA9ur aoftev s» vfUTVfri ^vfivi 35 j 

948. tfuxturi^ "^fiy/irt H. ib. fAan. 35 1. li^fa^«m»i] iiafoi- 

nun et dc saepe in compositia H. ib. FiHka'. 353. JxaXArr^raa-a] 

haiaiarivaaaV. 254. hA)] tfMJj) pro v, 1. nt] koV. 255.*^- 

Tjn] wfiiuai. et in marg, H. 

B. X^^ olfTi) «tstA Ti)v Kt^aUug- (cod. Q. rf i^m^) i^f X(ipi< nf- 

np. Schol. Cod. Vind. 56. 349. £ava. £. Q. Vulg. 'AiarrcyMar», 

Zrvyi^ ^i^fui/] - A£t^ VTuytfiif Bii tV StiMcoAfiraa'!). ^ furii rSy waXaftSr 

f|i( tJp "OWoVa mWu' 4 Ti|X(^xt riiiaira airit. VfA. IlaUaf] 'Ecitc 

miyc^ tX §«iKom ritiy aXXfi oimirav Tiitiif ^ 'AApa, ^i T«v w&Xiai t) 

ty M^^fa. C 'H ^^^ ^n)'! pJTi)^ tjf»' ^ tri DfiUarTa ^rx<v, &m rSr 

iCn ^nptiTai tJ* (TTvjic^ thv ftvil' yryarTur. Vulg, 254. Anfci] 'E* if 

rr^p» ydfuif Tat jSia^rrtiv afTi)v, o&i'< kotA 'Afuam^K^Hjy /<]K7fa«Ta Sti^, &' 

TJA«( aifi^ tJSwri, Tiy torgr iv £f ^ g «ji^ tIv TiiKtinaxfit j h^ya(* <UXJi ^ 

•fl^' liutytti J»Bb«* «af^ fa^ f*i» ^- mX^eif fcr''* Kol il hXAJ» nw(trTi| 

fi^ i^abmira, wapi ic Ti)ir t^ { ^^'- (scr, -») Tf i(A). «tJ Bc J^iiw j 

fo; TcX(vn)i> /icUiowa Kal d^Kwf^moa, iiib toS n yfdifitir '. nol cffTU «1«' "nK 

•( f>i s^paf Xiift) t1 ifya tJ toi{ fO^ ifXflaf yfaftita/ru^t tt ri nal twtb 

irTiipiri> ah«*f KcnaSiiuai. Q, 351. rut \itiMKini.fii¥m. Q. H mUiv 

T^] A^ q X^K oj -riSrTai wafii Tf >n>li'] 'Erl wMi Xthrti THfTWf ti^ 

mtTI BmaKTiKwf ^ ^r T^ evnTfitl^ fSar tmrx/uv. Ititi, Mci, \tlwti. Vulg. 

i>X Uirnrtt irr\ tw tax^- Vulg. 2$^ E> y^ nw AJ^r] T& jin) TaSTEi 

153, 'EraXamfiracra] Ti jsakoin^- ^dC^ {^oi-rvifLei Q.), tI, E! 7^^ 

■rnra iijXu' t^ M Toit Krjffltia^a' Ai; i- vir Mir tiiuv ir Wfirfa-i Kffri Sraif 

Wrtif xai BciMUf ttci ttimoB^affa. ij^ n]Xi)ica «ai £inr/Sa icai Ht tvSft 

Uati J X^f'i( Tou V, «oXan^iraa^a, ?- TouK '■ir <Iu' ^ ^<i Tik wfir^ initfla 

nai Tf «aJuuvT^^, I im rf iynSn Oui^ it rifttrifff wlrwTi tc Tifwiiitrir 

* De Tertni raXnimli, iriE;k«rfl' et «>.am(r>n rid. Phrfa. et Lobeck, p. 105, 
flUTTM. 

> Scr, Tid. iii^Lk /lit, n;.).» )u, Nimirani ceteri* Iimi erat pro impenoiiali lu (rid. 
BKii kIioI. mlg.) Dt Od. 1'. S40. IJiiwni. BUTTM. 

> Scr. /urnri— yw<9ii>; Qt lit commeiidstio ■criptani 2. pera. ->' pro -<i tanqawn 
utiiiiiioris. BUTTM. 

• Hoc liwi, quod Mt Id uiliqDiB edd. io reeentioribDt hie et moz mutatam rnt Id 
Uf. BinTM. 

E 2 ^clcyGOOglC S8 OATSSEIAS A. 35«— »59- LW. 1. 

trreuil, ij^v ^^Aqxo *eCi as-ri^ei Ktu ^o ieDft, 

eijeoi Ji' ^^jTipw vmn» re TspTrofi^mv ti, 
'S 'E^f»If Miiarra ■jretf "lA» Mep^(i('Jlto' 

257. Jr<^] ^v H. 258. feJjcy. 

T«* «Tt» f*«t' itJyti, T«ii( Jhv fWTjo-r^f- t»»( iir itiHiirriifaa ifn^^ity 'OJwr- 

ffi» j^iX^ireicv 'OBwfTcvf, ks! «t^ jv rclf, «X'"' 'cq^.igifa koJ Aarlia xai SA 

Tti; finiirT^fKri TtfnJ^Hf , cfrarraf uKU- iobjir, <anv( ■t' iKi/Mfti ytnCcfn n- 

^jMVf ytvtaiiu. wSt yiip at j j^f^ Kfiyaital tt, MJtt fiir tlr tWtm 

i (I( TOTa Kai Ttfi/iy MvtMi Tp(i/iei( Tqv ii^itfrtfiinv itiftimi Koi fwiii iwKmi 

iidntiar; «£( m!k otvsoi' T}i Mcvt^ /ih' XP^h'' '*' ^' '^f ''? ^/'^'''fV i*^»!^^ 

ifumitirijr tV 'ASijvov, Tji 'A^jixi^^ «/«rrii T» «^ffiwi» *(. Q. E.'' 358. 

TO&l >rfX^JTru( ijtc^Saf naTnytffTt t& Tlb^i Tf np*. Tc] Tlv riToiNi' >a{ 
waifif ; (C 7^^ j "IUa^ 9c«i>( «-cjSJfuvaf ' Bcinviri koi^, cli^ ctr f) jv t«( ify*tt- 

Tg Bcada-ifuy tpdffUHCtn timcty, IfiaKt- Vutg. &59- '&£ 'E^<^^] Ko^Mau. 

yuifUmf ov (11) ^^('', Ti fiir airir 'Eort koI iT«pa <^Xi( 'E^vpi) q XfTefuvf 

(kf. «pSr*)') ^r")^ iiEtii( oir >kv4<Ji|. Bayrtrla. B. nAi( Scn^iof. BA 

(t^rrai ^oLp >£?}» IBcu' ^v ToTf fo-rirr^f' ii itmy, ^ t( 0(9«f]grTiKq ^ n!v koXsii- 

iriii ixfyta x^Xifca nai imCia koi iijo fUnj Kiff b9s( ^ t^( 'HAittf, Koi ^ Kori 

StSpf, T^ ^>jk/ji kbI' t^ to!! irifiaitt •nfi 'HmjMy. £. n*X«i( 9tawfuT(n(, 

^^}) Toiti' Una, *Iev t^ vfSra Iriiia-a 'E^fot H Tftif ttaif ^jt ^tswfmii^, 

Wafit tji 'Kyj(/£Kif f cvi^fMiw. Ti tc ig viiv Mifiyitf, itai ^ Tpin] ^HXi(. Vulg. 

Uyta, »frwTi T« Tf^mS^vifv tc, a£ t^( Cf. Schol. ^. 328. Ha^' 'liUv] T*- 

ti^fflt ivTi fif^, T^( ii wfi( tJv 'OGwr- v(( 'IfWi ^p^^uri ' . . . saT^ Koi Tlp^t- 

aia ««T/iunif {(viot Jcijiinta-iv. Ivit yiif n( jv 'HxipwTiKoT^ 'l^v ^ai MtffU- 

ifulurai M('vTii koI iifiTiiTai £xt Tii' ^ TaTtec Harl. 'Kmrifv ftjv T^ti- 

X(^X^> '^^ '^'"'/**'^'( 4 "^ "^P^- tfiavnf XfUKO^v Toli (scr. ri rw), 

Utiaai Be>v( (175.), koMXmi S^ Xey«, o^odf «^Xi)Ka Ko! Siii tiSfWi Ib^ii ^o-n 

Befvti S* dXX^Xii; '^ voT^iu tixifuB' 11- li KpwTOV ^t^Ti)^. vvv K a'iniv^7«fMi' 

tai (187.). KaTct fUf^t ii iiiiytTiai, *■( ksh tJ ttirtftii m, waf' 'iXoii M^- 

tri ^v (Mcfi iifurifip noXXiiKi^ a^iv cftev fUfSiaa. itat ^fuv (utht) XiWh^, Xtj 

wtytmi Tf tifwifityiy rt . ti &y, 3'aro( ^ii^iarifut (sCr. -v) cix*v t* Soviiiri- 

tiiv etiv ^iv ti «(iSt' Mija-a Oiiaf cv ij- ^ ^AfitoKty, t t" 'IXo( k«i • 'kyyfa- 

ftrriff, tU fxtl ira^f^ «pi^ Ti, </- ^of- koi tl yp Aat^if ri EiS&vu, iat^f 

HVrti Tt Ttfwiii^yiii t«, iXXA »pl< t1 ijv koI tJ KCKr^cr^eu' {ins, «f Si /t^ Affe- 

t^( ^XiKiot ^uitaXiM, *Is( £^ ^XSiuv |3(( Ti KCKT^rSoi,) «^ iat^i Ti SlSJ- 

T^r. Kai iwi (scr. («-ri) tJ i{^(, «1 voi. diOi' j juiy 'IX^ ouf (Smk, T*u( 0«- 

7&f vtlv (X6wv tifuv iy wfir^ai Bipjai ot( ^idfinitt (JXajScio-dai, j S( 'Kyxfatuii 

^ Sententia sic fere Buppleads li yif i^Uh fii>ii[ n/3>^»H ri 9h. f^. <«• fl«si>, i 
l' 'Ayx!'»-» 1l«*i', if- i' th iriSj,. BUTTM. 

•^ Cod. Q. ikkix.. : in loco ipao VDlsatar i>.i.iJi4n. ■ BUTTM. 

' Posni lcholium intsgriQi nt «t iu Cod. Q.: ei cod. autem E. qni breriRUdo 
tnaiCa pessumdedit, scripturBm tuQea allqootiea, et pieromqae quidem tsdtas, «t 
BuppIeTi et emendsTi. BtlTTM. 

• Lege'[^>v. Sequilur verbum, quod iegere nequeo. PORS. tizsdbyGOOglC LIB. I. OATSSEIAX A. 360 — a«7. £9 

uxfTB yof jULKturt 9ais «ri niof 'OJWrivr, »69 

i^fuuur a,rafo<poto¥ oiS^fiMo^, otftfet 01 ini 

iwF xft^*^ xetKKiifteLs' itAA' ^ mj ol 

iiixit, ijni fo. 6coW tifitrl^ero etm litriu' 

((Ma vari^ et iuKtv ifteC ^iAffrKC yeif aink' 

Tfltjf tut /iffartifff-it ifuXiiTttiv ^OSwrriix, 965 

Xdnif K MKVfiopot Ti yituetTo TriKfcyeLfioi rt, 

aAA' ^« fttt TeWTtt 6tar it yovntri KiiTtu' 

260. KixtTirt} Koi Ktun W. 361. 262. 164. Fn. i6$. JfuTi^* 

vcur] gpgX^fftMv H, 

ilmctr, arte rfXflnS^ft] »^( T^ Bm-i* Jrt Eiw(£i('E;X^fUM;«^ftJ>it( j'^Tg(Od. 

lAi 11» Knfirir. oBt" o!» a4t-l( «{frt j ^'.38.). /v }c t^ 'Oito-n/^ Ksi np) 

*[)»; T^ Snl^ i£!u>^$i)Owr, ^XX' t tSv -iifiaiirrmi J£v ^i)a-(, koI, AArik> 

fiBi (£( TB( JavTaii Avii^af eJK frre <I KajuwitM t^« ko! ofytfo^ tiXj^MF- 

ii«Ti)n dnjScri', ri )( f!XA«i{ Siijnu XnifEiX^fuf ^io^y (>'. I j6,)* kkI, E? 

*Xi)fifuX«a» ^«f* J IT 'AyxfaiJif Tf liii Toitr tlia it(tai An^a^daatai {i'. 

{kt. t«) bGvoi 'GivmT ifflf^ im, Iv 1 1 ^ . ) S^Xw «!v Sti ■^anu-iicwi^^Ta 

inr JoiTf Tift^v Ti( ijyiir, t&f ^m i^( ^rrqpMrrvio^ (la-! ko} nS Xiiytiv, 

«Xi|f^X(< «&eu. liv (ios. y^) ^ Kr^- 'O^fa ftit airf AfiAtahu iami Itl, 

ri{ (Ar iti|Xaf «fti ig rtirmi furiESoa-i; T^' I)« ^in jpw fra 7' gtJd ^ 64 

t)JV(fMXq<, tl ^iXw (In sl X<^^v»> (Ic)i BiiXX( TnvOKtiuttt, t«1 i* tt/x'* 

nf jttrf" (scr. Ko)) St (KT^Kdt t4< ctivoi «ixt» (^. n6.). ^ ^ ri 

M/ftoiaiK ivt^i.TeiTini ii fitriidean pit^t ai idm tii tw o-itl|p«' dXXJl koI 

ni( jr/ar ^•JXok b^ nf(«ai|T{- ^ *? ^ l'<^ 'M' ^offiAKtU &iiaif<Sy. iBtv g£ftc 

U^ li /uToiim &Te}v>yla, tri pj) ayov Bhvtbu S(tiT^|>a( vX^^C, £, Q, 263. 

«Wi (Tjjf ^&ov, Tft K< 'AijixiiCXf f*(- 'E«f/ /a 6(«;s] foo-lB, koI t5( abii( 

latiim tHttfilet &ai^ia' ^iijtan yif Kficnrrs tiirt0^t ''» i i^' i f^ "Jt-ot tk 

TH'OtMvta ixIrH(. £. Q. 361, 9tif' T^ Hlat ififKat oiK ftrt Ti|r KT^mv 

f«tr ii^ifitni] TlfuiaTtrKtiaaty, ha iirt^. E. Stiif ati» ^wtb<] A^au 

f^ ^TSfw «•< ^l f"«4 ■■^Tn* ^*™'" ipiftrrai atfl T^ «jtffuv, & ^ ^mii Toq- 

pi<*Tai tl ftinijCT^fti. £. Q. Vulg, Tir Koi ^afTi* Twny imTStTai if tc 

O^ tl ('))] Zi)n>S»T«(, i^fa iatlfi. i- ^ngtir /tiy, i^afrtr ii' ti H irfiyif- 

irn^oi ii be Tm JrtfJvHi, ^XXA va- td ^v, ^tafrir ii' ii ti Wfiyifrm Kmi 

'"If tl twnv. HrtI. 362. 'Itt( x^- i^afTt», ijc UfiK ^a&«Tai (Tvoi koI 

nrfu] ISflryfiai >£< /v tJ 'IXiif& tffT( 'O^nifWt' fiii kbj Tti( 0«it(, ^tvi ri 

tN<( ff>ui£( ^curi (inS, ;(f)iir0turi) ;(p^- irriixEia, ajiv iirroi Xcfd, £. 364, 

tiai j9cX(a'>' Tur )ap Tsf (bSoriiir ■tdK- 4iX((a-K(' Yop] Ko! tihr tri Kar' i^/Sii 

U rd^trToi* ^rt tSv 'Otiwv/a Ttff o-T^mu (scr. X^(Tai) . Vulg. 367. 

ftViiai ^aaa. i/«X«i iv tJ AtXuvf^ 0(Sv /v -jioi&iao-i] ToKc t£v lirTFjMir ki- 

i>i wofii KjifiirMi yfarai riiu (II. k'. v^mru', ^si /itTa^fai tSv yovtfTvr. 

160.) Kol vtiXiv, Ti V gEWn 3it< 'O- ^t yaf Tij; Tair ivnifif iuvqa««< yi- 

• Scriptam in Medio]. ^l; quod ntione itoii c> 

sffi-. "^' ItizsdbyGOOglC SO OATSSEIAS A. 568—377. LiB. I. 

tf Ktf vaoT^a; «TOTjVfTtU, ^ Ktu nnii, 
eurm ivi ftryapuffi' av Jli ^et^fT^oi ayaytt, 
ewTruf Ktv funirriiifcis Mrua-iM tx fieyafoia. 370 

$1 i' a.yi wv ^m, xt^ iftav ifiiTa^te fiv&u», 
twftev ils ayefiir xttKtTcbs ^fKvar 'A;k«j«v, 
' /^w TuppeL^i iraa-i, $iei /' firitMifrvfei (rruf 
fi.r>l<rnifets ftif er) ripiTtfa, a-Kiovancu etva^i' 
fJfTfff <r, 11 d $vfus i^efftarai yofiitrdat, 375 

a\^ tru is fteyetpet varfes ftiya, Suva.ftoeie. 
ei ^ ya-ftev Ttv^evri, xctJ afTvviovg-w ttova, 

269, i»!] W H, 270. K»] «« H. W. et inf. 395. 373. 'Axai- 

fti(. 373. frifiipTVfti] hri /tJifnfti H. 275. Fei. 

Ptnau TM^ iv9p^i{ tJ( tlfiafiUfa. Pal. Xn^ir >|y WFr*;' lafiifa 52, it •! 0v^ 

hic etBdvers.400. 368. 'H Kcv )*- t^ffiaTtu yOfUwBai, ttMi c(ti'tu jf tJ 

o^a-of] KaAf{ t!( iiit^iPitJar Kar- fUyafo; si yiif & fTtlfitit AifoTd i 

4aTiirty itrYtlfmira tI fntfiKiai. fiqXw Haru-Kaf Jxtiufai T^v fx^ifa'. K. Q. 

)i & T^f iii^tfat, 71 Si ipf^KrSai 376. 'AiJ'] 'OsJlr*)' Kal irtKK^ tov w 

<£>wya, tiiKa/iri fiai nfifumna tKflnt, hn, iiit! avynti^ tm i ^<, «ai t^m^ TtS 

E. Q. 270. 'Omuf Ko! ^oiiirT^pa< . t il( a, koi tdu v ksu ( ti^ ij% Sip. B. 

4xiia-(ai] Tj T^» 'ABtpSy tafirtfirnii 'Eiwif^/iM o-»Tao(THti» itoJ cai^ rofa- 

Tiv TifiJ/iaxf tl( immpifa^iy luy iiy^- rzatiKi*, %iiiti», <If Tt£zfa'a), ko! ^ 

inr)fia ^ «XX» aiffrrtTai I) tri 'A9ij»S JtuTf^. Vulg, Barnea. Mf)» Sm»- 

XF/cTca 4 tpfiyifvit, ^J $< t^{ UKtiiif ^pu] 'Et Tjl Yti^ t^; SuyaTpi(, alar 

ififtr^taif i Tjjkfnaxtt laftrrfirB^ zth( «sXX^r turlar cx*>TO( Koi /tCTO Ivx^f^ 

janiat^fat AmatSqaai. E. 273. Afi- TO; cl( li JK$ainu. 'Eira £c Xcyfi rdi 

^im] ¥iXwt('u' ti atfiet' if yiif a£ £i' i%i nviiupitiii iiSi/ieva tofa ri fifar Koi 

^0«f^ Tfi rxi/tipiiitv jjMihai, aifit, Tapafu>i|v «jwfmiii t§ vifupji. t^ Si 

a£fa' oCw ri ^krfl^' afn Be, tb £i)- tri «aTpvEiw Hi/tjXia^. tEva Tfl tiU- 

faSf», iaa^ttrm. £. Et( ajn^v] 'iva fwva SS^a fvi TOii )«i^Sm( tJ[ yvnajiJ.' 

ty^ ftafTVftSy ri wX^6t( t£v tKiiytar ii- ^pai Sc Tib f«i T^f 7U>suk«(, to^ t^ 

Koinv KtKdiVtm. Q. 375. MifTcpa i* ^jitir f.'; <£in]v. £. Q. 377. Oi 82 

«1 Si] T^ if^lf BTJM)fl*i(t ijiyfa/m ijni^v] ZutKSi^ctKw; ol ifpi tIv tarripet 

ft^/, Tttrt irpe^aai Ti( T^r$))Kc tJ koI t^v ^ijTtjKt 'AoTt^iW'. ^X^i Si 

a''. *H OTiKTEtv, ^ifrijia H, CrsaKfiti- ainj( IlDXii/iaTXo;, 'AitturiKXtt Koi Aoo- 

jitfar Tsv Siaaii«rTO/MMy. to ^v auti- Bur^'. £. 'EtS^a] 'Axd tdii ffia, tJ c^ «,. Cf. supr. 

Bd T. 51. Ex Ajnbrosiatiis codd. kK» lioram cujusque Malaa protuiit voceni "A>.)lw(, 
qnaai ■ verbo r.;To novum scholium inciperel. BUTTM. 

' MeoB enarrMorts est, MinerTam, quEB voluerit direre, matrem dmitte, semio- 
nein niiim corrigere, et, qnBsi prscedat DOmiaativus, pergcre ita, mirn irirv, 
BUTTM. 

. ^ EiMlath. rl n ■■-• rM rmrifm IriftilXia (ex II. >'. 147.) Sed •lu/dkm rFpetitum 
«tiam ia ichol. lionun codd. ad 0*. 195. aU io Kbo). rulg. e»t ^iXic. BUITM. 
I VW. «d r. 797. BUTTM. .(.zsdbyGOOglC LIB. I. OATSSEIAS A. 278—289. 81 

T»AAa/MA', ea-rtt. ectKi ipiXnf E?r' veu^es is^tv^eu. 

ra ^ euiTU -TTVii.uus iiwt^li^ofuu, eu Xf v^tfeu' 

«I ofo-tis iftTv/riv uUan», ^if etfimt, 380 

^ij^B n^nxrd^ref Trarpof ^r tixfi/j^vtto' 

^ rtf Tu aTffrt ^foru», ij oinrcu a,Ko6<rK 

(K Aik, i{Ti fdj^rret <pefti MAeof ai^fiuTota-t. 

TpwTit ^v ie IIuAov (A6(, »«1 EijlEO tiirrofet ^v' 

JUfiSn ^f Sn-o^nrvjf «-o^A lat^v MffcAaoi'' 385 

u fiif Ktv TrOTfog /S/sToy Keu ywno» etKwrYS, 
i| f ew, 7fvj(flfiens vsp, in TA*ijf «i<»w9i'' 
fi « xe rfdrctorror axouDir, /^^ rr' iorrog, 

178. nwdai] totffSai, H. ib. FtTsw^. sSo. ^FcJW». 

aSs. ftfryr.. 284. Sifo». 285. S«!»pTii»8(] Sriifni* w H. ride 

aupra ad 93 . PORS. ib. Mmkafty. iS6. ^tstk] hJrtfif pro t. 1. ut 
ridetut H. POHS. 287. iKn!ff7i(] i-cB'-?t.( ex emend. H. 388. 

primo erat ^ t' &, nunc eat » t' ay ex emend. H. 389. nSHiSrof] 

TiSriilKi; ex emend. H. W, 

^^n, Tii]3o>i^v ^fursKiui^a. B. ASjia mtiflax' (Itk (i; Srdfr^f nfi( Mi»- 

Ti llUfUVs {«i T«J ^B/UtlTOt TJ 7«- XoO»- oZtO( yifl te« T^( &cTa^Tn'( «W- 

fof^. 4f^cu }e Ti jcSra Tit T^t yig( ^av(XigXv'4(i ytunl- lairSf tc 3ofa- 

^a> (al TajMC/uy^v T^ttf^wrs t^ aAja-ofuyw iia tV (icra^^niiriv tii! wm- 

f^. Vulg. Baroes. Cf. Schof. -rfSf. E. 'Hif 'Otwrir(ja( ob ^xo^ 

176. 278. 'Ev(ir9ai] 'AjioXot4(Ui. j£ ofr^f nufiXjav u[a»)v, Tov TqX(/ia- 

Hari. 279. 3ol J* a^T^ Ti fur x" ^^J-fieiV ('j ^mim* ^al HiIXo» toi- 

)ip xfBTa Ttfi t^! i(TTJa-(ti{ ^* *"' «''i 5«« " TW» 'IXiaitS» i» maftK^dTtsi 

T» fungiTT^fiuv XDi T^( /ii}T|]e'(' ri i( nXXi 7.t%St'iyi ita t( tou Nco-TDpot ica} 

(^t */^ afri» ftjrov, od-a (^XXo T«b M<r(Xs«u.E. Ilaiitn^igiro^yov o^ 

J^lSfl«ffSiX( ix T^t ilO&FJfiio^ 0-lJ>TU- T0> i( N«rTOpa lljBCfl. Xltfl S» Tii( 

];» ToTf ■KffaPvtifaif A>ifdiri. E. Q. dToSi;/iia( Ti)X(^];oi' (un^Mv (ins. (I( 

183. ♦/!)« iiiX«B(] Ti( yi^ ^fM»( (i! tJ), n^fiif-o» B" ii lvdf7iir T( (93.) KOi 

^ iKupipowty. t>Btv jfcti mGtVQfi,^aitfl} i/Zf Zt \t1ctt119 aq iivaBttTB/ oiir^y «rciroi- 

^( <f( or Boira i^/i>) Kai kXi;!^» eaia- ijKty t «oiirr)|( TOiiriXJa( X»)«iii' Koi If- 

^fiETai' uraay S( Ti|v jn S(w> kXi)So'ki aXXa)i^( Itcur, Iva jU^ /tovsT^no; J 

Xjii d)voti7i^>wv. E. 'Htc pfXurTa T^; «oiitrcwf j tji>bo(. Q. 385. Kcr- 

t^i] KXijiora «aJ ^f4i|» »fpl iyvoot- S(» 8" ^( 2*ii^'f Tf] Iluf ([( Sbo^ 

/iffw. KXfo;] 151» KXijBova Towcari ti|v ^Xfliv tl vtimy^tA"' 'hcafhf ; ^ 

lAitf Kcii Sofav. Vulg. 284. npvra ^! (f. ^K(JVov) »00* 'Oji-^rifn iy 'Idaic^ 

ftr if IlilXet] Ilcfmi aitiy •KoJlfiiS^ !vTOc' ^ ir^AivTai a^T^ airit rt ko! 

Tiiuny, Ktti Sjui ftiofov foo^vov, feci ig fi^iTijf &yarYKa^rti aiT^t •fn^MiS^ai, 

iii wwttfa latbliiiyjaty. Vulg. Iltft- u( aini ^?!, MiXjffTa 8' orpWw* T*- 

*ei airit vtarijttytn lafa TaiJ Nciito- k^(c T^inasdai (t'. 158.) £.Q. 289. 

tK oIt*< t^ (Ix( t^v &*i yift 'f^ EJ i( M t<S>wi£t«(] ''Eiimrrb» •nit wft- tizsdbyGOOglC 8« OATSSEIAI A. »90—307. hia. l. 

fooTqrctr e^ aTiera (pi?^» i( ira.Tfiiet yeucu, 390 

aytfia. ri el x,^<ra,t, xa) iiri xriptet Krtf&^eu 

jTsAAa ^toA', 'oT<rA ctiixC xai eui^i fHtTipei ^vJveu, 

ttin-M iini* ^tj raZra. TeAftrr^rilf rg xeu sf^, 

ApAcea^eti ^ HjrUTa, KctTO, ^pivet xeti KetTo, 6uftc¥, 

'emrus xtv finfrt^ftbf sn f*eyafonn Tteiin 295 

XTE/v»|f , ^E ^dMi, i) etfi^et^' wH ri n xf^ 

yipnactt hxittv, tTrtt oux m riiAtfWf fo-r/. 

tr evK euits, M¥ xAwr tAAo^c ^ior 'OfxVnrr 

^aiTttf Ex' avdfifidff-our, i^n-ii sKTetvt wekTpe^oniet, 

Atya^ai Se?>.ifM(Ttv, 'Is ei jretTfpet xAursv sKTtt; 300 

Keti o-v, {ptXof, fiok^ yeip <r ipeai xaAw t( f,tfyeuf n> 

(«Axi/<or io'0'', Jw( Tff o^t X(t) o^tyevav tv iiTni. 

Oirraf eyuv iiri i^ct doiff xa.rtA(uo-o^eci qJif, 

if^ «-et|)o[jr, d'i 70U ^ /tutA' tfo-%«Ao&iff'j fAtvomt. 

irei ^ eunu fitXeru, xeu iftut iftTa^ie ftv6u¥. . 305 

Ttiv ^ aZ Tfi^fMXK vtT^uftivos etVTiov ifuSet' 
^tlf, fiTBt ftiv Tewra 0iAa ippeytuy ayoptviis, 

391. x«im«] x^ ^- i''- *TtfMt£ai] KTtf^a pro V. 1. H. ib. fat, 

»91. feFoiOT. ' 295. K«*] S^ V. 397, oxoiv] ix"'*'' ** emeDd. H. 

398. $] ^ W. ib. <xx<<j9c] &a;S( H. ib. Kft(. 399. ^'] '«^ ^' ex 
emeiid. H. 300, Fu, 302. Ejo'] (« V. ib. ftir^. 303. KctrtW- 
otfuu] KsraiXei^rsfiai H. 304* ^Tjffi^^^irt] iaxiKiaat H. , 

ttfiiyimi i%m iiatTtJetai tiir xafnalat oxnJti*)] Ta yiur tpftnTy nai ifiiptiy' q 
avTiS. &MyKaSti( ntxlXat iKiptpti t^ ixfiaSai ifsi rtvrfiaf, nvitirrif a^ifaia 
yrifiaf, irif rim fiJi TfCira Tfoa^arixii* tJyai. Q. Vutg. Ti]Uko{ iairl'^ "ta iairt 
afrif Tp 'Oiurfffuf ■wafmirlf (Q. J«av- yJJ^CTai fic Trij ia, ifu, if. iiii%nt Zi 
i)(fiy-—T^t~~at). E. Q. Te9n|5TO( ^^jia piKrrrJXXa^ ^(a^ffaiunakifCT^ 
SiJk ToE )|. Hart. 391. KTi^fifw] sX^t tiv 0«';, Sof, «;. yli/tTai ti tfa«-~ 
Tfk Kffra t^( tfoi ntrtnifffUva Ter< »- ^ki; toS cte^v ir, ^iro'. ^sc! H r^Xiy 
Kplii( ivndipia, ^ t^ iyar^tajuna, ^ ^f£i( 'EXXijvik^ svSrsm naTa/.^gxi cf( 
KoSAfyaTa. KVfliet E< ri ^i Toii; jirr«- £110 inSfupiiya ia oiri, »^a-fli(icji ToD ( 
ytfiJnii Irraipia, ise TOiJ lntTijfiiy Ti ylytTai iTai. E. 298. *H o£k aJti{|] 
Aou. E. 394. ifii^fffflai] TcvWu; 'Ef of«/on ^ Tfnnnj. kou ^toi yaf tTUt 
;^Tai T^ avfi^vT^. ni yitp intiaairBai i^' lairriiif xai IliitcXosigv iiieSxPio^aii 
■ttii firna-r^fiTit airtmi i(ieT Kai Tifvt- koi t)iv fianXtlat SupflhnrTO. E. 30O. 
«■flou TOii lB/oi( eiu( >i BoXXi! ti" apylof Aiynrflo/] Oi* oiB«t boi'(t^( t1» KXw- 
ovft^aiKiilciy tii6aai», iihiJt rifiafiay Taiity^Trftti ivi xaiEl^ ^'m»'". JS. 
«a^ tSv ilGiK^irtiiTi» Xa,9<rv. E. Q. 'Ekto] n>XXa! (rvirriXXouri t^ a TeS 
397. N<|*H^ '%<"'' (Vulg. r^iix^if tKTa, y^^fyritt ih[«K«sqi' «Tyoi TOv 
" Cf. md y. 30J. eum uot. BUTTM. tizsdbyGOOglC LIB. I. OATSSEIAS A. 308—331- SS 

ur Ti Tariip u veuSi, titu evToTi A^a/i«u a/vrun. 

eM' ofyt Mv STiftfmv, tTriiyeftersf irtp oioU, 

wpfa Kw^ckfAtves Tt, TiT(tfiraf*ifoe rt (piXer xtjf, 310 

iufe» sx/uv ijr) n^a X4i)f', %aupM tn &vfw, 

TJ^EC, ftaXa, KoXoy, rai xcj^Aiev srreu 

ilsftiu' Oia. 0iAoi ^sitet ^tiieig-i ii^tan, 

Tav S' ^fbti^ir IbrtiTct &ta y/i.auxMns 'AflifWf 
^ ft m m» xebTtevKt, ^KtheuifMvov wtp i^£o' 315 

iUfoT S' , 0, TTi KS fMt oeutai <piXev trrep ayayii, 
WTif anpxif^**^ iafd,vai eixavSi <f»tpta^ai, 
XcH ftaha xaAor tXuf <rot S' a^tov trrat afie^s. 

'H fui of at tia-oua-' cLfri^ yAttuxatjrif 'Adijnr, 
«fMf OK avonaia iitTrrAre' tu ^ in Bufia 330 

vit*c (UKf Keti flapyofj vTTtfLVi^it T( s xarfBS 

J08. f^. 310. T( secunduTn omittit H. 314- Ti» V ima' 

fi^fini rfimfifr^ y. a. es emend. aed mBnus antiqun H. primo Bcripta 
erat Tul^ta lettio. Sed hoC in omnibus loas inteUtges, ubi euen- 
djdonem stmpliciter roemoro. PORS. 315- ft^i f*' ?»0 fi-v^t V. 

ilj. ftStittt. 319. FtimBir". 320. i>Aroja] AwroTa, V, 331. Ff. 

wtoM- i ii 'Kfiinaf^i iictel*ti. Q. yaAa-Ktt «vfiia o^i9e< 'krfwt' i £■ 'H^ 
3o8.'QffTt T«T^(i] MifUi!f«»»4 xarpi- Btavif 4»Araua iiTi tiH i*fiaiti, &' f 
"• Ifm hrmfi^mi i^axm. i H wy- titiTtfai wk^aiTiKii', i( Ti TlvKyit fUit.m 

ff«**)«r. E. 313. 4.8riVi] 'A«l «B funiajr-tiin- ^it. ol SJ, i*i f«V. ( ««^ 

l^. ^ ie afrn: i^ ■X/r»' 1 tm|T^<* M>«>«t«x^ luMItai. KaXSf (iew2{ 

&«;■ F^ «^^' «iwrTa lAiit (n. 1'. em. Mai.) Gi i 'H^oKXtfttlt 4><)<rir, A> 

164.)- sISc S( Ki>} Ti S/£h^ K. Q. t«( j^n)ri |u4 iti^ftaBat tJ Spi(, 

(udQ.: eTSciialTV &'»api'.). 316. tJ nipw. ^6( 'ihf auTsv tI, "Onitfi 

iijf» y i Tot «o/ fi« (sic text, sed e ijyvf^ ^w.>JyjH»? (II. f . 390,). AX- 

CorrecL)] Tfd^Toi, Iri KeV /mi, Pai, Xb(. Oi ^» A^tI toE, Taxlnf Sfiofrit. 

317. AETit dvcpx''**''!'!) "rna-rpt^KvTi (v-ri ^ iT^; ^pvMV. tl H vftrafiu- 

t* t^t 'iToXiof. Vulg. 318, "Afiw T^M^ oiri rvu itfdTUf. «f Gi otri T«i, 

iffTaii ipi^f] 'Af iot ifMAf^Tou, % Tofi- slici t^( KomMxfiv, ^y irV Xe/ot«-i •»»- 

■UTiu Ta^' ^|ieS KaAsv SSjiov X^j3ei( ay, khi;. »101 £( itii Tot; " u>a{ S irtt 

iuT, Sim i/iai^i ytyiirSai. nai yi^ Toiiv ^[&/mi/<. E. Q, Cf. Vulg., 

•I itnaioTfi; iilioaai' iZfa- BtUjfc- 33 1, 8qiM /»'>«{] Ti ^»; M ^ivXH^t 

ftrriKKpC^oiitTOr^fiioi. (11.^. 220.) r^u/tiaf l^ji^AntTat, Ti it Bdpvtt ivl 

Q- Vnlg. jao. 'Ofvii B" i( iviTroia] t^j AvSfKfcv. &iaipiptt H fla^iro( Spi- 

^tpifcf, 4 iil ToE ovu itrr«ff9Hi,4 ■rsH. tJ /tir yitf 6kf<rai (EXoyov iirri 

M rdi jvn «j(«i» **! "»(- B. *0 tui wafAmgta -nii '}»>)^<, '* H 6fim «^- 

'4fiTii^,i»ireuaxpe»0(»fvTivB<iv(X- vovriov. E. "Eftjit» 8i <(? tV ij^» 

■■ Sic e Mhol. tdI|:. male ia Hediol. <i>*] ™. fiUTTM. 
VOL. I. F .«Googlc 34 OATSSEIAS A. 313^—339. LIB. I. 

/MAAav St ii n vofu^sv Si, {pfariy lyri vevretf, 
^Afi^o-tt KtTct ^vfio*' atira-ttTO y«f $iov iivcu. 
tuiTtxa, Js ftvTiirnjpas aruxfro iireStos <paf' 

Toiiri J' aot^os atiit wgfw«AiTOf, w ^i a-unr^ 315 

iieiT etKooevTts' ^' 'hx»uiy feaTor eitiat 
Awypoc, ov tK Tfoitjf ivtTfijMro tlaAAif 'AS^'«). 

Tw ^* vjrtfeiio^tv (pfta^i avv&ero ^irTrtf aoi^v 
xevp>l 'iKttfieio TTifitftpetv nqriAaxCK»' 

333. fffiri RjtTi. 323. ifa-o-aTs] Suran W. 334. fj»^«(. 

326. 'AxaifS''. 

Tn! Ti]X(^;(eu fJ^iC ksI 'Bfoitijilaii Tq< nj( «f«u(aE< vbo^oii tw 'Axowi' flf el- 

Toii *aT^( ftyai/ni>d^irEii{ Kdl Ttu n/av AeiB^f i^)) (f. i^6y), t^K oUi &c 

^iimi tSv fuijaT^^iu' nit so^ ° tfiztftr, twtd alrfTTtTiu ^ Sri 'A^ra XFycTOi i) 

Q. 324. AMko] KoAS( t1 aiTixa' ^ppinjffif, wti Se T^( OH(£/a( i^ftr^aiart 

ei ylcf titi t-Yxp^K""^ vafixdv a£Tili( aw^ti i i-^fut^ tJ iiiiinr TW sirraf 

im^Car T^c auravatof tov ftKit. E. Pal. iSr "Axowi'. 'Am^oCo-i Ki virtf Kiyiai- 

335. 'A«ij(] O^To; i ^iSo; ^BtX^if i;v tc; SiaT/ j 4^/u»ctovt* mKi; Kcuriuira 
Xaflmi T«i P KXvTaifu^<rT|]a( ^hnZ, irur- t^( FIi)iifX^in); ^i t^ ■taiair^ fijl iax- 
Afo^ irxl AoKtiaifurtt 'IS^ngl. E. vo^i^<. iial ipaiityiriiilitBMfUKSii9^~ 

336. EiaT' oxoifovTEc] AanaT«v tJ e7- po( TOtro TMti' tra lyjf riiair^&t^f 
aTo' fscTo ydf iari. il G( 1 vfemXBar TOb $)i^i'gv 1; ni;>cX»sig ^pui^M») tm! ei- 
T^ftti a^si/ to KVtUjUa, (i>i( Ei»(, (VCKa KCi^ou itipif for^/urfi^ nai Antvt^fj T^ 
ttytKa. ti^ iidxnai.Ti tTXu; i.iil TOu ^oijirT^^f. E. 338, 'TwcfiiiiSBi] Re>- 
fej»( (acr. 'EXoj) ytyeriq. ai yaf fiia-s-ov XiJVtai Ta vifi 'Oiunriai Xtytiv dUi- 
tJ t5( 3CP^ffte( eiSJ «aTi ti^ ft^t, <4Wl' Bo(, Ivri rdxi^ iiKii6ra( h TTiiAfiaxti oAc 
ttiriBtr wafii nZ &v(. (scr. 'EXo() :!>' ^(iiiFUiVf (scr. inti.), Kai ol ftn|- 
tayy^rUrBii nnrriKf •tXtnatrii^'. E. n^ft( AmjXXaTTWTO t^( nip^XAnj^, 
Q. 327. 'EreTdXoi»] ♦ip-iv tri q tETij Jt ^ Too-ii oiKovo/ifet t^? ™9t««(( 
'AAgia v^rcToft t^ *q/(/fi fva rir ix iMXiicro. Q. 339. nit>cXMnM(]'Q»v«f 

• Tid. not. ad 163. BUTTM. 

f Cbarium.ClyUemiieBtns cantorem Domiiiari cceptum in Poalhomericii, cum Cha- 
ridemo dasdeoi haminis DOQiiDe in schol. ad y. 167. conciliantlum eic pDto, ut ibi 
.pro lUflii/ut cum Eiislathiii Bcribatur XsfiiJ>i>,iiil quod compeudio scriptnm in lUud 
OcUe abiit. Nam Xmfitt et x^fuSni nonniai duptex fbnna eat qusdem nomiaia ut 
Gltru, et &wruiia, et aimiliter multa olia. HEINRICH. 

1 1mmo a<niKirJf ; u[ huic igitur et ClytiemDeslrBm, aororea patruelel, duo fra- 
trea cantores LacedeemoDe, alter illam in Itfaacam slter baoc MTcenaa secutua ait. 
Vide ampliorn iu acholiia ad y'. 167. ubi pro ChBrio Outridenaan dictum ClTtsmne. 
' •tree cautorem, et pneterea dno alia ejnadem Domina iUTenieg. BUTTM. 

' Ei perverBa hujua ichoUi oratione hic qualiscuQgue senauB est eliciendui. Diph- 
tbongDm (1 a»pemm noa admittere nisi ubi poetica sit ectasis littera i, ut in tTiivm, 
■wt, iTnni. Neqoe adversBri huic reguia vocem Hhtii : quamTis enim hKC noo «s 
alio ejnadem seasus rocabulo >>.■( productioDe facta sit, derirsri tBmen illam ab no- 
mine nrbis*E>,i(, ita nt a. bxtc atatim, pleounsmo illo alias poetico, fonnfttnm alt ^- 
peUatirum ilxji,. Conf, Lei. de Spirit. Valck. p. »40. BUTTM. 

■ H. e. Fhemius, e consilio Homeri ad lEcoaomiam Odyssese spectante, ita focit. 
Ne forle corrigaa i wniini nm wiu. BUTTH. tizsdbyGOOglC LIB. I. OATSSEIAS A. 330 — 341. 35 

K^fLttM S" vv|/i}A^r Ka,Tt(3^tra.Te oie SefUta, 330 

wx ttti, a,fA.» T^yg Keu afMpiTe?\at Sv' vjroyre. 

^ ^ 'qti ^ fUf^OTtjfeK a^ixeTe JTct yvyeuKuv, 

mi ftt. TTOfa TTa&fiov TeysK vvxa ■yrettfrm, 

arra vafttetay <rx,oft&iij XiTrapa xp^^fiva' ' 

ifUpiireAK ^' apa el xi^ni fxaTipe •jrafimf 335 

ecutfuraa-a ^' vffUTa Treent^Sa ^(tev iutSef 

i^ftu, 7aAA« yap a^a (iporm deAxT^aia ei^of, 
iff/ atipar ts &im Tt, ra Tf xKitovirtv aoimi' . 
rat » yi a-^iv asth 7rapi)ftf»es' « & rtax^ 
ma rtvmuv Tavrns i' aarmravs aoiStif 340 

^fKt TTC fut euii 'tii nij&tavt tpiXev jc^p 
TUftt' ijrii /tt fiaXtirTa xa$ixsre •jriAei a^rrev 

330. ^.^Wg f«o. 333. STa. 335. f«. 337- ''«"SsK- 

33S. Fify'. 339. ■wap^ntMf'] iaftiltty»( H. 340. ^smoi^'] ^a- 

«bT H. WTaw V. ib. FoW 

*'*reir'5('I^"^<'o**(>'P^a?F"«'fA'- "^ulg- 334.'Awairapeii»*] Ti, orrix 

««» £Xn>ig; ireipdirurtr ^fjjv i OTBjT^i KOtftfady irjfiiuni, oO «lifitfTOi', iXXi 

^H la! n» T)iv Tc^if*Ef%i^oy am^ptiri- !li)XaS^ na^fXevira Tig^ Ket(ia}.ii( furh 

»1' ni)nXasi)(. K[ti'EAe») 'ycbf ^ti^it^ X^'f^*' '^^^* "^" '>XXa)( t<i/ 'OSurWu; 

Tf i^y (Od. y, 121.), Kix^ 'Ap^Tij ?fwi0( Kfixrta iv <ni/.*Q(rl(u( to 8icpM>i. 

T»( ^oiiuEaf Di! iptiyti (11'. 141.) E. iXX' «iSe " t^( iTTBiTtBC Tuv SejiaTanM' 

Q. Alter scribit in cod. Villd. 5. q xsTifirTaa-it Irm^aiiti T^; SeiTTuVllf 

posi hunc versum legi istum : ''Ef t^» KaT»o-rouri». (aequuntur verba 

wu ir|9(|8o£«» Tfi!la*TiiXB( ;f<ijK«fofcj. toitmti Tfo«aXH/MtfMV)| K. T. X. qiue 

330. KXi^mca !" ii^X^»] Km «E( ?f- vide mox in scholio cod. Q.) E, Ti 

T/m^^ Ifarri^; H^ ttuiam t^ 3ii fi< arra nftiiiai oi viifcfyoy olii tit- 

tV 'OSurireM^ /*y^iai( liySti, kcu waitit ftf^rBtf' iMJt Tfg rSr iiafnSy Tafa- 

^XXiif rlt ieiiay oCk ^SiWto. oXX»; tc e^owra, Tgurtim nfXKoXinJ-afi^v)] T^ KO- 

Kf I iSr iy^fipf^ra ToVir ipiTjaTOfyty JSs^ Xif/Af«»Ti ToS Kfiaiivoii, ip>ia)t l woiijT^(, 

^ntebi^o-i, Twi' ifonay inaintai ixicai- mai ifA rSy Xj^vy <T»ipfM^r^ airnis Ik- 

iiiWa Tfif iru^fHTunp'. ii& y^f aixhS( ipalm*. Q. 337. Olea(] Ti (scr. rf) 

piairaaSai T^» ■yuvaiiia tcIJ i*yriirnjfaiy oSo!( oiK ^jjji^o-aTo. — Zij*o8gTO( ypaipti 

"p"T0, liUA yoftji faiitiy Tar afcarKa- citei;, Ka! 'Af!srxfX'( '^ iuaxcfalyci tJ 

f«w a*T^, E, Q. KaTc,9^o-(To (sic 7fa^. Harl. 340. Ta^ijf 8" aoto- 

in ed. ant. non -«to)] KaijiKSty. ■atit' Aoi^f] 4eBi» 70;! /*^ floyaTo» 

'VetniBute, qai tKBdo qno craa io (extnv MihI. j. se iDiinaarit, videtur eise 
■ticiijna eoram poetsnini qui Homeri canniiu in joculBrerD semioaem tnngformBre 
coDibvitDr. Talem enlm aoa dedecebat, de FeDelope, qun duabus famulii iuniia 
pradierkt et in ipao llmiiie ronsHterai, dicere'E{ wtli 1^1^»« rfiWar.XM i^if Mitin. 
BUTTM. 

• iUL' liii — I, jHTsrTWi, intell. »11»« e Buperioribua, et poit uiri^'»! im. yMf. 
BUTTM. f" r- F 2 tizsdbyGOOglC 36 OAYSSEIAS A. 343— 35(i. L.IB. t. 

orJ^f , Tou xAfOf tufi »eiB' 'EMa^ Ktu /tfirov "Afyoe. 

Tttr J" ov TtfAEjutf;);^ frnnnifitms iArri» ifu^ee* 345 

^<^(p ifM\, Ti r op' (tv if^ruie ipoifof aet^e» 
TtfTriHi omni ol vios efnreu ; a/ tu t OM&ei 
e^Ttu, a>^a, t^i Zwt arrtes, errt AiictTtr 
i»oftwa aX<pttin^tri¥, 'KTtK (9(Xi|0-«' tKamf. 
reuTU (T ev niftfins, Aofouy KOxiiy «rw euiSta' 350 

■np ya^ eutSiiV f*iiM.e¥ itrtK>\ueiuv aAfuiret, 
ifris aMeueyTta-o-i yuiTwni <ijtt^«r(Xifr«i. 
roi ^ iwiTB^fiaTa Kfo^iti xai 6vftas euceuW 
eii yaf 'O^urrfW eies awa?ijn yorrifMv ^ft»f 
i» Tfoi^, n-oMot ^i Kiti etAAof ipeirss oXorro. 355 

«AA' tis eiKey loua-a r^ Toi/nis ^fY* '^jtw^, 

346. &t' <£\ &fa W. 347. («1,] Smy W. ib. Fi. 349. (*«£aTy. 
356. fwcar. Fifya. 

'OScvrnit {irccf Swantf&r^ ■nbf fwii- yiyur SumixuV Tiv 'wdtif». Ttiavns 

crt^^. £. 344- Kof 'EXAaSa|] 'EX- }^ ^nfliy «I( faSvfUca' lAi la^^rnjfaf 

ijia ■npi StirvaiMoi ^iri. 'EX>^{ yicf Tp«aXoijfUvg( ^ffTC juna iaafo^uyd- 

«'Xi( StmraUot' ttvyuv (vfiT' slva- kts; t» 'OSpirirca. E. Q. 'Atotov Si 

Kufli ««6' 'EXXiiBa» (II. ''4474. S. «aJ xJ» ^^ JwifMiw t4« «^«( Tiiw 

478.) £• 34^. ^Siivtdf] Aa/t^^frai lurfrrifvy kiliXij<ui aTeruf (scr. d«aTs- 

ir) Tei) Xiie» (scr. kmXu'»» ex Eust.) fw{, rel il^cyuf) rnkui JvtrijUj^. 'T^* 

■w ne/upfirBai. yfiipfrai {i xai ^iSo- t)> Sem ara^nir^rai Tirim'x«f, 0£|i&fi 

>e'<i< Atri Tsv miml^if y. £. 'Y.fitffai ^OiuairAi aM( isi^Aca-f yiim)iMi ^naf, 

^Mtev] Tiy £7a> a^ufyyra. ii,v ipiitJiy £. Cf. aq. 3^5. 'Er T^fg' mXW} 

o^ni «pe( TD fuXs( t^( ki$i^^. E. AiavTaX^f (Vulg. SueirTgXp) dawy>w- 

349. 'AX^TTflij-w] 'Eiw«iTii«ri;, f^- o-T^. 9 yaf 'OSixrirAf owt (Vulg. *£ 

ptrimit, <lsi Toii clX^u, tI dftiTK» (cod. ^cl^ 'OSt«-^(iJ( : Eiddend. vid, ^'m() Ai 

B. ^qjXafw), li^' eJi «ai tI oX^. B. TfJ^ iIxkXcti. Q. Vulg. 356. 'AXX* 

£. 353. 'SimiTq Itfi^ititjifraPj Iltfl flf ucev] 'E>i tbu ''EKrep«{ cvv^£( (7- 

T»B» XcyfTOI ITEimXciTS^vai, Vulg, J(9» 9I OTlJfW ipO( 'AvBpl^X'!'' (^'' S*- 

3(13. 'EnTsX^iciTs] 'Tn^MWTW, iik 490-) ""i ^ ^^ To£<f^ rSt funf«Tifgm' 

T^ WXfUK ^''^^" '''^ ^*'' ^aitvi fU- (Od. ^'. 350.). Q. 'AXX' cl( ommii 

Y(9o(. E. 354. 'O yip 'OSuro-€iJ(] Msw] *0™ juxarffA^airi, 'AXA^ o^ 

'0( T«aiScu/w>«( {rwt t^( 'AAjyot ^Si) tiirtXJOMfa^, Kal tbXdi, Saf*^|iraa'M 

KoJ oT^i^uXrthii Tp ^i)t;!, oJk i£ai'ffTav (ina. ■<£Xii') floXofiiiSt Pt^icti, iyy»- 

> VBlgatnr ibi li* 'EjoWlx lup^^ifHii noater niu meiuoriter reciUt, h^uit >a6' 
'£;ix.ii hAX.'i'M.i»(, BUTTM. 

. ' Vldctnr boc Tertiuni poiitDin esse senm reprebendendi, cuti|:aiidi, ricBt «Hy^ 
t/i^i.r. Variam Butem ledionem fdiase credo pfniui, qaod tranrilire Tel caoaativ* 
Dturpui pDtnine eenselwiil bi grammatia.' BIITTM. 

' Hoc ei HaHeJMia qnoque sdioliD refert Ponomis. BUTTU. .(.zsdbyGOOglC LIB. I. OATSSEIAS A. 357—371- 37 

imot T i[?iMui,Tnv Tt, x<u afufnrcf^am xJAfuf 

cpyoi' srei^ffff^tu' (mAk ^' avittm fAtkifru 

irairi, ftaXia-vct S" if*u' tou ycw xe«ror cot' »1 uxai, 

'H fui da/i^a-turtt iraJuv euuvaf &t^Kn' 360 

irtucBe ycte fwBov ■jmWfiUtev fwn^s m/ta. 
B( a vjrepa' avct^OFeii <ru¥ etfi^aroXaiTi yt/vcu^i 
xAcue»' sV(it' 'OJvff^ct ^rAei' tm"», e^p«. e/ kt»)' 
^Ju' »ri ^M^eifonri /3(&Ac yAauxMrif 'A9^. 

MMfrT^pef ^ iftd^a-eui am fisyetfa rtuom-et, 365 

TeurrBf J^ ^ji^raiT0 n-<epc(i Afx*fm xAi^oi. 
TflTiT* Js TjfAs/iflt^^jflf xtTnuftaoi tjfXfo ftu^uV 

MrjTfOf i/Mif fAvtfmfpts, UTTtf0iOf 'u0fU f^t^WTff, 
Kii> ftif Setiwftim TtfTTUfA^et, fitjSi fieijTvf 
trrW iTn) Toyi xaA^v ttxeutjiMV f<rTii> aeiStili 370 

ToiM^^, oiof 'eS' irri, ^tols iretAiyxtos eUiSifi. 

358. f«f7w. 359. Wtp. 360. MvAfc. 363. f«<. 365. ViV»] 
^ufBf^av V. 370. T^] vtU y. Scbol. in taaxg. iiit rim C-riyt KoXit H. 
yt tantum fiiisse primo ridetur sed H ab eiuleni roanu adtUtum. PORS. 

tErttf {f. AmfttitiT€() it nXtjfSitt, of- owvt^ T***)! ^> ci;/u^^«<. tSai Tijni- 

im tJ|i' IlipvXi^igi' <Jff» '^fndffnaBai ttaX'< l"l i'ty<*i>' ihi>-tj£t iV '^Pf"'' 

wat(^A6(r^d7M>wrr<;(f,Ar»«;<r») B. Q. ''Ehpi^at' tiuOai titf i 

■( 'Ofaiftf T«v eum' «n( fiiv KoBvKucSi 9f£i. ybifTM S( iari itv i/JMi fitw. B, 

Xo^tjSiiMi oXXffTt S< jUCpixSf ^i TOii ^- Ai^ T^y IIiimXJk^ MapujSifAia-av (sic) 

ipSwK ^ Tij[( ymaucvtlTiioi, »( ^itfi', Si^ ol fOTjirT^ptft Iti mntfTii ■jm^ koI <pfiri- 

V i( auaia 4iWti»( oXt» fijpa^, lUqls'- ^. Fal, 'Aytk fUyafa cmi jtna] TJk 

atn V of ffiniTa ftijKK titfKen aiiSn jUryifXa, tI ^«TiJunJrRt »i^ tiJb t) 

(Od. ^'. 387-)- £. Q. 'AfiaTof^ Z^. i) T^ <nci^, T^ KnXvTMck xo);- 

1e ^Tfr, afttitu» Xeym- ainlf txta 4r auref nai xiAvt (scr. x^ifLSwt^ eX 

'DiitSb, Ko} Jii Tjj Ttitlf rS> luypi^fur. EuSt.), itfii itri&affToX^r tS> vvgif- 

Q. HarL Addit Porionut ez alio fipMy thciifui-ria, oI> rm de-iKnv ^Xia- 

schoUo: h B( Tiiu( ^fitariftuf -ypa- nSr. E. 366. KXiSffoi] 'Hroi fUT^ 

fu( «Oc V»»'- 360- OltMt |%|6i«i] TaDra «E NU^iqtqMU ^Jaw» *«; ««I- 

IV at^d'** aittair iicw^jsyti^a tw futa^af aiiiir iiwrrtt.R. 370. KaXit> 

«oiBilf. Ti t(, tyBtit Bvfif, To BOiScv- .dxMK^v' JTTUi iloi$eE] Miicpi> Aif^xty i 

tihw^ Sti «£ Xf^ tt( -ni* rSt Xoyow H- ibit^ (iriSapfto^ Q.) kbi riSia^ vaaa 

rofu*. Q, 361. MCdov] rp. tJrftt. Sunaftta. Sfitum alit ifytTTai rtv AtiiiS 

Pal'. 365. 'O/uJSiiff-ai] 'KBefi^tfra» dnsijci» aCTob( <i tofixiiy airale ax/ik^*. 

«ouKWfe^uvai «pl t^; HipfXinK, Srt £. Q. 371. TouZS' •]<(] ToCto Karii 

• Ser. rftnirruiM.. BUTTH, 
» Scr. 1« rf a^ ir,iru> T^r r. 1. li»tfu,. BUTTM. 

' Fnmi boc, nt apparrat in boc etiam co^ee Interduin glown iBtrodod cnm dgli 
)^ Vid. «t 1'. 167. ctcf.BOt.Bd fi!. 3U. BUTTM. 

D.a.t.zsdbyGOOgIC 88 OATSSEIA2 A. 37^—383. LIB. I. 

^«der ^ ayop^v^e Kal&t^aft,fg4ei kuvtk 

yrantf, 'iv vfiiv fM^o» aTtiAeyiu$' em-eiiTra, 

i^meti fAtyiipSiiv' ahheK S' et^eyvvgrt ^cuTtts, 

iifia Kr^fta,T t^evrtf, afiu0ofttm xara kkovs. 375 

il a' vftiv aoKfii Toat XaiTtfOi' KOi aftuvev 

SftfMyat, av^fos itie liiaTot v^Tomv i^iir^i, 

Ktiptr', iya Si Qtoiif fjrt[i4a-ofuii aiiv ionat, 

04 Ki V061 Ztvt Sairi xetAiiTirct tfya yma^cu' 

tiprmoi Ktr ihruTtl ^ofia» frreffdev «Aofr6e. 380 

' ilf &pa&'' ol apa Travris oaa^ iv j(fiiMiri <pvntf 

T*i^ftaxo* ^tiufita^ov, % ^ofiraAfas ayoptve. 
T» J" etvT 'Anivoof ^fovapfi KimiBioe vios' 
3*r3. naStl^iM^a] ica8eZeiii(9a H. 373. &mhlm. 575. hiKW^. 

377. a.v™] ix^o-SiH H. V. w. 379. a* Ki «e/ « za, &j«. h. in- 

Bertum est tc ab eadem tnanu ex recensione. Nempe duplex erat 
lectio «41 et icm, ut liquet ex p. 144. Adde quod unicus Hesychii 
codex habet, Alic %e6i, idi vrrt, fluctuonte, ut* videtur, librario. PORS. 

8fr. W, ib. fifya. 3S0. iiiuy t. i)w,r6at H. 383. ai!] JV 

et399.H.W. 

VtS (scr. tJv) TliSa/yipeii >.i^. iKtiM( }^V( koI &iui^( aKa&fxil*ani ti( Ti^ 

yAf ^iqOTv, ii( ifu yiyifityei rat aifMi- eiKtlwi &cui(, suc tlf ny ifiiv. B. 

•n( iuc^Kaa i/*/«X£( (ifi/i^/Mf ein. 'Hyevr kaT i^ui^^y imtf^iiittit^ KoM- 

Mai.) dffUflai. E. e«J{ iyayJ-yKUf] fKaimiv TaTflilaifKaTaa^Kiiiia-tiii.Pal. 

Tl TOif /«i4rou(, il Totrt ™* iiarifuy 37^- K*1'"''] 'Ek >*«Ta^f£(T3>' f«»uv 

&nrqy^irtiri. Pal. Quanquam S«epiu3 .tSv iscXdonui ^v xafa^l^^, xau jfSTa- 

ordo in glossulis rulgatfe coliectio- ytfu>iUym t» ^> n^jl. E. 'Smflwn- 

nis turbatus est, illud tamen prfie f*ai] 'Em^Se^Vii^, k«t» Tfnijy t«u a 

ceteris mirun), hoc loco inter glos- . coi 1) rl< « f*o™' i*iftafTi!ftnai, ivixa- 

aasad KiiiTtf et iniiAyitif legi hanc: '/Jaenai. E. 379. Auo-i] Aia^^/^troi 

KaraKcCETE] Kuiiaa6t : quam Barne- S»' n Sc ffi kht' IviKTa/rii. B. Ila- 

sius delevit ut ad ri'. 188. (dixerim Xu-tits] 'Ts-Ep Sy ii iTtftv Tinufla yl- 

potius ad ^a". 408.} pertinentem. mtoi. Vulg. Vid. et schol. 394. 

^y^.'Awii\e)fiiti]'Awnifuii,ie*ayapto- 380. N^i™] noXifmMr ^«t1( Bistmj- 

TWWft sS^^Wt/otu;' i»J ToE ii-» Kal Tou irtaij (scr. Jur^o-joj()' ?TOi iS«^SijTM, 

X^» (scr. iXfyi»] Ti <ff«T/5«. E. tJfB»iKS(. E. 381. 'OSif] M(tA TBy 

374. 'Ejit»iu lityafiai] IlpoXcyani «oX- o8mt»i>' ds) toS S^ku, Bijjii, 6^f Ksi 
Xdxii 'iaaaK^Jrfffta afTaif iwafiav^ai T^y £af, xai sXionoic^ll ToiJ e, jSa£, ^«i &i- 
Kanrffiat, it Koi Tp Aiytaif. E. Q. «ifT*; t4 x*>^1- E. 383. 'Avt/vM(|] 

375, 'Aiui^iAtMi] 'Ek BiaSoxflt iXX^- npWT0( Tt» /I*ijirrgp4i» ^ tw i^fqUc 

' Fluie CKcndebani qni non Gtatiin Tidereoi illum ipiuni versum /. 40B. ia aliqiil- 
bua olim eienipliB Mc etinin ante Teimm 'aHu )i lectani fuiue. BUTTM, 
• Pro ii«/j£i^H..iteniiD leg. iwAxifuHi. BUTTM. 
'ILnf^fm, prsdium, agercaltnB. Vid. DuclDgium. BUTTM. D.a.t,zsdbyGOOg[C LIB. I. OATSSEIAS A. 384—393. S9 

TiXificix, tj fMXa Si[ n Si^aa-xauiriv dtoi atvrai 

v^ayofiv T tfieoeu, K»t Betfo-ttAMK ar/oftum' 385 

foi ri y i» etfMfua^ 'l6ax^ )3fWJ^^ Kfenim 

7011)0'»»' TO* •ytvtii vaTpeSur.irrt, 

To» ^ aZ TifAi/**a;or vtvwfuoos eLvrUi i^Sar 
'Ayrivo, tt^rip fui xtii a.yaimai, 0, tti xcv iTs-u, 
xeu x£¥ toCt i&eXeifu, Aies y$ hSinK, apfr^eu. 390 

I) ipi\s Toure jtaKioToy sr a^pavei<rt Ttrv-x^ai ; 
ttti fie» yof Ti xaKOt &eta-i^efut' eu-^a Tt el Sa 
Oiffmey jrtXerai, xai Tifniartfef eu/res. 

387- ^ ''^ T*'^] ^* ffcfiy. In schol. S tu H. 389. cncpfMj vuctytEr- 
rMu] ^ Ko/ /(M ytfita^aiai W. n(|i ^ kbI habet ex eniend. H. ib. « 

f*fr«. 392. f«. 

.I>«^». B. 386. 'Af.*^] Td ■H>'<^<TWTa((ii(,«-«»;»irf,rfm«r.»e- 

ifi^MTtptiity ftoniyji iy BayJtvir^. B. Ttfx^ai; Ko! lniirfti, K>i fi^v «^K «m 

389. Poraomi» ad lectioDeni Fulga- kwew' g^ ^r 7^ ti Kawir ^aaiKtvi- 

tam cSvcfi /lei xai iiy^atai refeit, tn fuV iuzTf li; ai^ il »1 iS, Koi Ttb 

msi^ne cod. Harl. Bcriptum esse : l^(. eTts «(p) f^> t^( ^anXctof ^itri 

ir hluf, yflMainiai ; et in alio scholio, /i.^ AjupurP^^ttr, 'xtfl lUrni tsu Kfa- 

(l Kal ftm rtiitair^iai. "Ayr/™] IlSv «'V foB iair» «IKHU. iXX' ^toj ^ao-i- 

'Ano^sv (hr^>T«c, M^ ir^ y' ty SifHpidijf X^; (Ciri» 'AxatSr Koi «£U«i, K« T^ 

'10^ pamic^a Kp»i«» llsjiMje», ! TOi JRf, ^( t^( ^avAtlat f«TA To imfi»- 

yfwf warptluy iimy, i T-i{Kcfijsxfi<; uavtf hi» t1» ^aaAta W Tj Ti^ Ktntinfi, 

■t^yarrlay liKiiiaa^ ^^X Ka/ kc» tout' thi' Sc Ktyiftariir Sy iiinKty i jSo^iXi^ 

fSfi^ifu 0(eu !liSoi^g( ifiaBai; t} itiy i^lAOrra icifm tlyai iy (f. ^) SetiMn. 

T^ (fp^aa'1, ^airik^i ac vu^qa-fiay ai IIcK <^>' i XJy9< ^S^IKi( KOi ^rtfii/iiifui- 

Btti, iuiiiavSay i)» tpdiiai, xal Kty thvt' tik^(. Sii koj t^( atpii&tv 3Bi^fafijunK 

iSiiaifu, af Kai ainro iBiXorrn; Tit &>'» vptai)ytiCTai (scr. &yTta-rfaiifiinii itft- 

}^6ty %iaT^u^ai avr^ Tij» ^aaiT^iay koI ty^ytKTai. E. A}\Xa}^. O ^jtSi' tjS^tTO 

avyfvxfiiUvaii' rp ipaitiyf 5e, /i^ iTMij- fii) Tiixe"» aW» ti^(' i tt aofKa^gy 

atii am /ujElc KsA) rsi ^ G«( T^» ^ai- airiy ipyiri, ^tihnfiai ^aaihdtiy, k»! (I 

Xf/o», iXX' w Tniyayrhy ^Ti |3aa-iX(v<rai SiMaa-ir sl 0toi xijSoip ar' <UA' JmSq 

(SxtTotiB, Zavtf Ti irajiaoT^iroii ^mjXe- claiy iwiT^itui (I( jScwiXeux* tTtfm, ajf- 

TBi j T))>.cf«t;(o; ; 'Ptrrfo» il» Jri ^eitj, T«pK(( /;iMi t£» ^^r Sfxtu. 'Hfifut 

TovTg, TB SfiKTiKir, Kai oi K»iyS( tJ v^o- S( v»( vaj}aSi;Xor tji 'Anir^fi !ti, kA/ 

tififftiyai £vi tsu 'Amviftu aya^fCTai' aSrti^ tK^hti^ t^( ti^^(, oAk ^«o»^} 

oXX' Sti i «■(pfc8o( ToB Xoyet hrrimfa' KfaTr[ati i 'Arr&Mj ij Irtfio^ Tij Tmr 

«TdCf. ?a~ri '^^ afn), Qi f».iy yaf Ti Ka- ftnjOTrifay' tlrai yiif kbI aXAm^ ivvni- 

Kir ^aaiKievifici, 'AiiJjz tc «I Su 'A^yciit itlovf clq vi apjjci». £. Q, Ko/ Ki» 

«(XcTfiu Kai Ti^ijtrTCfio^ oiCto'(' Ka/ KC» ToiiT' lfi('Xoi^i] Ti ISinrtijciy Aiof |8ovX>> 

Tmrr' ^6(Xaifii Ai^f 7( SiSorTO( ^EVSai' furtv' tiSi ydf iari idrv KOKii (ol. 

£ LegeDdam pato; ilUa: Twisfrin, Jn ^■riXiM'» ■<>;(;irai le. siitl.w$» Sr fixH. S»- 
qneniia autem tic, iirn r^; h. e. Qd'^ ^^ sigDificnre viilt. T.? BUTTM. 

* Sic in edd.qQoqnBHomeriaatiqDioribas; ooDiIr lecte. BUTTM. .tizsdbyGOOglC 40 OATSSEIAS A. 394 — 4"- I-IB. I. 

oAA' qrrof ^eL&t>^ts 'A;^«iiuv ftn Xtf^i aAA« 

TWi' KM Tif TflJ' ^CTfii', nr«( Ortft ^flf 'OAwo-«uf ■ 

(tuTA^ ly&pr oixuo «Kt^ sr0|C«' rifitTipsu, 

xa) ofuiuy, tvf ftei AijjWa.to ^of 'O^Mrrtuf- 

Tov J' («Jr' Evpvfiotx^ rioAu/Sou TitTy rttTwr «(uJ'*' 
TtihifMtX' Tre' twJti* fliwy fv ywyowi Ktireu, 400 

ooTir fv eLfMptci?\m 'l^a.if^ ^aa-iXtw-u 'Axaim' 
KTTifAWra' a a.vToc i%oii, kou oufioirit curiv a.reiavois. 
ft^ yap ay sX6bi M/i^f, Offrif <r euKefra. fSiivfn 
KTtifietT ebTTOfpa^a-si, 'l&aKfis tri vadrretatrfis. 
aAA' edEAoi irt, <f>ipiirrt, iripi ^tivoio sftcr^a,!, 405 

OTrvodsf WTOf Aiiiif, voUis S' t^ ^z^**^ tntu 
yniis' n*» ii ni ei ytviii k<u jraTpis eipavpa' 
^i Ti¥ a.yytXiy\v xarpof (psfst sfxofiiyoio, 
{ iov avTou xfslos itkSofttvot ri^ iKeim ; 
etei' eivAi^as eiipeip etxsTa,i, ovS' C^ifttivt 410 

yvaftivai' oh fiir yap ti xetxM t\s uTTtt iuKti. 

Tw S' <tu Ttf^ifAaxps ■jrtvwfiives ttniey «juAt* 

394.40J, 'Axaifuy. 396. 398, Bifot- 397. eirefi.'] tniiai M. 

ib. FsfKUO Fova^. 398. XiglTEraTe] Xijfs-aTo H. 402. 5oriri fataa-ffUi. 

403. ifixtrra. ^'^?' ^<x- 408. yp. iifi«< ct;(ofM>gi ^^1 [sic tfintutn 

vult ^xftyut pro Ip^iiiniia}. ije tii^. Scriba dederat prirao ^e r«i, sed prius- 
quam pergeret mutarit in ti et deinde >" ad^dit H. PORS. ti/ W. 
409. F(F^. 41 1. Zt" IfthUu. 

KciKlv). Vulg. 394. 'AXX' ^Tw j9a!ri- 403. B/ij^i] Tf. ^iyrrai. Pal. 404. 

X^t] *0 txyti TauHlyir ^o-Ti" (SairiXfJt NaKTauSffTx] Ti ^tf j!'yi|TiKj>' iirl sah]- 

. tWi «eXXol ^v T^ ifufiiat^ 'ISoki;, ^toi tikou, ^Kia^fUr^i "Caxi, ^toi ^/wr ^i^ 

*riT^ioi el{ tJ £px<"'' s^' 3* '''t '■» TQiv. B. 405. 'EferSai] Ilfpi Toi; f^- 

pairiKtifi> 'yfi (f, l£ti) ^» T^ euc» tov vou §Toi 'A9ijya( t^^ lieiii^iiBeWtii ttf 

tfjjiv MT^ 'OBimTfaij, Etii tJ Sbki)' tJ tlSot to! Mtvrou. Q. 406. ET>ai^ 

iKtiMr; iia iiiMy i Zfu< iua-ei !fya xa- 'Arti Toij Utai, iif 'HfffoSof (E. 351.) 

W»T^« ', ^Toi itanki rSr •sp^etty ny Kal t^ vpaaiini vpotrtTvai' JnJTOiyc 

fUTjTT^^r, Ko! pffijB^aei, lyii (dofiai SiriroXeyiix cup/iTKtTai. Q. 408. Ila- 

i»af ToE ipuZ tucui KcH oix i/«is. Q. rpii ipepti ifyppictta\ TwJt yfd^tviri, 

398. AijuraTo] 'AxJ Xila( xoXcfUK^f «I^sfuvou' aiumt t) ti^fj^tviai lipi 

iiCT^a/ni. ktia 7^ lOfS^ ^ rat mki- o^ifiv Tiv Eififum/a £xo0v>fli}rTa Ti]- 

fuKu» )Mip£fuy maayny^. Pal. Vulg. tJftax^y «pJf t« fMiSt» «fil tw £<>«v, 

'Var. lect.pravMiirrmfeni.j;^. BUTTM. ' .(.zsdbyGOOglC LIB. I. OATSSEIAS A. 413—4^4. 41 

wv an it.yy(Aiiif fri TrtiSBfta,!, iivwti tA0w, 

Bure vtoTftrit't*is ifKretc>f^> f>' ^iva fiir^p 41J 

if fiffyafo» Ket^^MTO, ^orfiijrai i^iftijnit. 

^iiros 3' n^Tos ifus ■x-AJfuios ix TJufttiu hti, 

MftTirr St 'AyyffcbAeu Seui^oovts ati;^frai tlvcu 

ulos' ara^ Tcupitwt ipihHferfuuTtv avaunru. 

^flr ^r« Tfi>i.ffuvxfis' ^ftri S' oBttyani* 6m Syfur. 430 
w J* tls ofx^nvr Tt X4t ifuoota-<rat ieij^i 
Tpr^aftttot TtpTrmo' fimo» d iri tnrtpov ix6eh. 
Tiia-i ^ TtpTrBftsvonri fuPMS nri inrifts ^aBi' 
^ TOTt KaKXiiorTts t^etv oTxwJk ikattos. • 

415. ^» nya] ^iya W. 418, K4mii ¥] |u6tt|( 8" sed B" abBtersit 

dum madebat atramentum et punctum addidit H. PORiS. ib. ict- 
fiipftn(. 4'9- fiw^mti. 423. fi<r«tfai. 423. t' p06t fU' 

'^ H. ib. firvtftf. 424- foikotSi. fiKorrtt 

£. Q> 413- E^fUtx' i)Tu] H ^y ^jx^ Totf fidiTtit KOLhtum, ^fira. wifi 

if£v^ii drXil itfi rtZ fnou ci ti ^ tou 'OSwrcu;. B. 417, 'Bk T(£^] 

^/Xm (sic) ' i Si h Ktipdkttlf Si)X^- T^^Af mjjialnn Ttavafa' lifr i^^r*», i9f 

a«f tJ Ktxafifffttyty 'EifUfuixv tirta, 'ci,^ai^aa^i>atfeT^iaahiiaa*i' ta,- 

(scr. Tffirra) ixirffi, &a, lA» Ti( ^Xri;^ ^( ^ jJmXijfif, u( Ti, To^v f dispgv- 

i^' ^fiSf (t/ytXouT-d fMivT(ia(^* Mjrif 90> 'A;fjXXei/( (11. 1', 193.)* rd^f i 

Sf Tftrixtiy tHtyl ^n. ii&Mi «ty t/- tririi^iiti tiiinif, (i( »J, AajWi' (sic) 

7» /(TtI TijXtfU^p i>' faSvnfyi air^f vd^ 'Afytkiai (Od, y', 309.)' T((- 

tio^uXiEa-^Cir. E. Q. 'EfuTgJ 'A^- ^ «o} tJ juniiaUiy. £, Cf. Schol. ad 

wrrcf TiW(, '/«", yfdipoBair' ifitliit >'■ 309. ^ao.^Byvw] '£7™ k») ^jSmi- 

'[Xiiiii, M^i^atii TKT^f rcM (»'. 48fi-)i X^tirard ^^ thcta dhsi^t^t pnXipi ^ 

tf» AtucSs {{. Kn|TiK£(. POR8.). cnWhTi Airf i Kfvr,,(. Pat. 421. 

BarLVid.HeyQ.adlliadislocuniet 'iittfivnrm'] Tkftlirrtit Tfit t^ fri- 

Wolf. Proleg. p, 209. Dot. 415. ivyJar Xafiffdyewty' l/tipfitmi tc ^ t1 

THrTiroc pfngp] Tiye< iJqXgGri tI, ^VTim ^^ viprtAir tyfif^. £. Q. 433. 'E*! 

fofnr;, it i, ttrira. (Qucusque ex timfn''] '0>U( (scr. ghwf) (h« T^ 

HnrleiaDO PorsonUB.) a^uvi' 8e irri imffay. 'AKfut ti Karjfytfei t^; •rSy 

iaaAta. 'Efg^olfXirei' £( fvyaiKitty iy ifyS* Sirf^iai. trti •/i.f Afyfat wftv 

ratf ruairaii fianttaif iciarrirui. E, t^n-oi, rirt i^ twr/inpai. B. O. 

Q, 416. 'E{ /MT»^] AewTti; nfl ^^J.^EmjMf} Mn^X^Hra t^ jiTWfux. 

Ttv wftaAfwtu iXKifili i£jti tU T^ T^)' (I( TD iomfiylit tmyt». Vnlg. 424. 

tta^Uty Ayt>.tai rm snrglBtirSai mf A^ T^* ictum/giTt;] KetniKupiAiir 

afrw;;' vcf} 'OWs^uf, Q, Ka^/raa-a fUMi, cr^m' tYfrrft Kmfa^oai. £. Q. 

hwjMsiw] Tgvrg Sj Xpyci ^n! ^ ITigve- '^ngi, &i[ r^ MipfnirTg na] (hmn' B^ 

k P, l>> «r IaS; Urlf ilf iiHit i{ ^t^iXiH ■ ^mim,- BUTTM. tizsdbyGOOglC 4Je OATSSEIAS A. 495— 44°- LIB. I.^ 

vyifXW ^i^fMrre, wtpurKivra in Xfi*f^f 

Sn CjSif (if fvi>^i', 9-eAAa ^rrt fuffoifiiu». 

Tu ^' ^' a^' tt^ofMfOf oaiias if>iji$ xtSv tlmia 

TJufuiL>M, 'ilTw ^aTiif HtuniVBfiiiw 

T^v Trert Aaifnif flrpietra xrc^rem)' foiiriv, 430 

7rfu6ri^y ir ioiJ<ra.¥, itixwa^ia J" s^Ktr. 

Ira a fU9 KtSm eL>>AXff TifV tv fttyofota-ip' 

tvv^ J" ouTTer" ifMKTO, Xfi^o* ^ a>tti*t yvnUKAS. 

q « Aft tti&efiivttf SatSctf <f>^t, Keti i ftaXtrra 

ifuiauv ifn^JtrKi, »a\ STft<fn Tvr^e* iena. 435 

ui^ty ii ^fos ^aXofteu Trvxa TreniTeie' 

i^tre ^ » >MKTfa), fta>.aKef J" ^x^H x^ruta' 

Ka) tW /Jf yfctiiis •jrvKif4.t\Sios ifi^a>.t xff'"' 

fl fu» Te* «Tu|<tra KOi eurK^aa-a xf^una, 

vaTTa.>a) iyKfffiartwa jrafa rpifTstiri Af^fff-rt» 440 

415. f«. 418. Fittua. 430. Wf^Tiiv. jfuffiv. 431. iFtiKardffaui. 

Fiira. ■ 434. fsi. Ff 435. tvtSw] Tirej» H. 436. Slfw^ 7p. 

I. 437- iKiivr] Jiriiirai H. 44<^- ^iTX^f/uuraira] iyKftiidaaaa ex 

emend. ejuadem nianus H. ib. rpyjTuat XE^cco-iri H. ubi aut T^Tg7;, aut 
Xtxtairi, prout mavU, legere potes. FORS. Tfnjrorf }.txi(TtTit W, 

fu &avTD. ^TcmiitJqMU i( ipaa^iy iiii l*iyti kX^ t^mra, q 6v/aTi)f Toi flxsA 
'Afta^t^Afiiui T» rrfxsv. E. Q. Har]. tou mfi^Kcnai, livi t» wi)' j af>0a\- 

A' B( Tlj 'Ap^XdlJ EjMffTtSdTOI. E. Q. liii, T<iv trtOli TOlJ IlflTqHpOf, '^VH Tni 

436. ni^KrWrrf)] Tif^hji, SG» (m lo^n^, Tu Teif £tijui{ *ciihn«( ^ Tatf 

«^«^^«rSai^t^viirTax^^J^f*^^. (US^Jwf, ^i TtE •nlStiy liir iffrpi (scr. 

T^ fuinxiTBTp. £. 'Ev TJ! «^niiirrfi ^MjMqt) . Pal. 431. 'E(ijcgra,8aia] E^ 

^( a£^;, iarir tt t^ /uiraiTaTy nal ina'i tHjiSaitaia ifKtycfifafjitBmti txintt 

warrayflflvii ix T^( oM^f ««nifi^, ^<' Ji cIiMffi ^o»r Ti^ijr. (DeCSt sigln 

Q. 437. Me^ft^^l^u>] Kol fli <nMi codicis). 433. 'AXtEiM yMoiKiil 

IMtii^fiiay (sCf. /iifti litpP^uy) lify ifni- Tvut» -xfi^ tS Stifai to aZ^fai ° Ik ~/i- 

•j^, kh} jt^ti^iwtifMvgf Tc^i T^( jiro^'i^; i>Ob(. £^ So Trg^it^cTai tuv «bXXSv j 

jKKX^vJaf. E. Q. Cf. Vulg. 439. 'Oiaipot, itnai «0T( I%aiaa 6waj/lai. £>. 

Bi^Xti' *0«*(] 'Anpi^Zt iitfdo-i T^ Q, (sed Q. Tliia« «orc vttnlai tjtfv- 

«fl aii^, ixti wMJi /JXXei B/ afr^ aiv.) 438. Tf^ii\ Tf. yfai^. Pltl. 

TfrM^oi. Q, Onf, wpntfiiTWania, nucifu|SM(] Kal- TniTS «««XairfwMir . , . 

luk T^v irtiK^itaaa Wfis tiy s^SaXfi^. T^f ", ^yo» Tij( inji:>^ Kol mrtri /i^a 

Vulg. IlnrXoff/u'™ ilir! (fiic) tA «ajj- (Boifffii (sic), Pal. 440. T^ffTSHTi] 

&Ta iyifiaja, EfpiJKXna ^ (i^u Kol TepvniTor;, ifwuvoBrr*!^, Q. 44 1 . 'Bx^- #. - Conf. «diol. f. s. cum not. ad f , 6. BUTTM. 

■ TeleniKhi walicet. BUTTM. 

■ QiuB puDclii notaTi lenre Don potoi ; Ecd rldelur cnc irwir, nt tos t% lat d«- 
nda. BUTT" BUTTM. .aDy-Google LIB. I. OATS^AS A. 441 — ^444. 43 

«^pijl* tTTi ^i itKffid'' tTawrtr%9 ifMm. 

i>9' eyt jTAm-xfaf, xtKetfwftfinef sief euiTa, 

0ou?Mt (ppiaui' vfl-m oSot, rqf vi^^aS 'A^^. 

444. m poBt ^nJXfw ez emeDd. ejusdem manus H. ib. ^w. 

iefifiiiff. £. Vu]g. Kofwn) t1 Sxftf ^Xfoi k>1 K^^imi. »v ftif ri iMiSpei 

IH iJE*' '^ S ''^ ftUf^ r/0<Tiu. yJ^- wofirtm «u vsipTyEi^ Tf IfiArrt, E. 

Toi )i jiaj J Kpksf T^( 96fai Ka! tS Q. Vulg. 'AXXh(. 'Ot ingtfiihm -rt- 

JSb' itol IpnaiF oXXo iaijiram ^ KO- |4(' f^u£>-T«f t}I kX(0^ <|>i{ tI ToptXi- 

linM oiSvut, Xfjftfl' Koj «I^ rrt^^ trtta airit ^ toE cfw9«r /vMXclWnt. 

Mi l (acr. Ta) ^k TSf IS» ctsXt^^UMx' E. 'ET^rvro] *Hf«w tKfifiattr tV 

■o! j K^of. Tf KfiKUp, $ iwm^fi*6a KXqiSs (sic) tf yAfV- P^- 443- ^^ 

tV fci>», qroi Ty ijytiihiif Kifma, Koj ^^f^ TC it$ti ksI rf ifaXXJirT)> TolS 

Tf hiawda^f (ita hic et in Vulg.) wftfidmi. \iyti ti TSy H dta>£i iflm 

■nttUfa^.Q, ^a.^^Tdlmavttiiiidrti] ytyaiara» nfi$>ij>iia, Vulg. 'II7K» 

11 Uyiiiaar ■xaf q/u> (Vulg. ^^' t«V ritfMi TOif itw) twv AscuJtrfwfoow 

fiif) KXf^fm. 9u9 Si e^x* ^«^ W^^ '*''' fuMJm' rir cpqSJTW KO^trKtv 

TOf j&ifiniftoouf Eui Tiru» T^ir{«>, *i> iw^i6«K. Fal. 

fb & >c(i«>., S» £( (Mediol. h /xJv— 

' Adde infr. b<^o1. 11'. 90- BUTTM. 

< Vld. adiol. •'. 66. BUTTM. 

' )U)ii.ltt, lic dnplici K>l Krib«Dda ndetnr hsc vox ubiennqiie wDw et fiaeett 
lignificit, nt infn ad f . 135. ubi tcI cx accentn pitet pn> /isAjii Kribcndain etM 
«HUuf. Coatrn ^Xmi uqo >. et proparonVme aonnlsl de a^lSl U ttm filiBie Ti- 
dctui: cf. Scha«d. et DucMirniii. BUTTM. ■"'«"■■ THS 
OMHPOr OATSSEIAS B. IlMOS ^ tifiymut ^Mrn foio^MtnXaf ^uf , 

TfJAm;. ZwBywyiiyJxKXqffioTn- AymSTAmnn (D. X'. t.) koIt^ V 
XciutXK tlofaiyy&Xli r^( fonin^fvuf tfar ^fmiyjii liKifiirTci inl ToS 1(6^ 

JS^ lafk fiir E£)HiKXi£»{ Tik cpic tV ain7a TphtoSiu iff>yE>, w( trat ^nf^i 

AniArifUa* hnt^ui, xaf^ H 'Ahpii( 'Hiif f^*' 4 (^ic Mediol.) iij»iijmXg( 

haffMii< Ti Koi mvy, (I{ sXoiJv ^iijirrsi iKHmit tasm jx* aJot (It. ff. I.)' 

qUiiu Svvomt. Vulg. E. Q. PeJ. 'A/ca «ii T^ ini itfeitat fUxf'f ^P^i ^'^t' ^- 

(H Tit>,^fU>%a( inwY''?^ <'< titii\iivlay rrtnta, ii ti, "O^fa fik» ^ti^ ^ koI 

Tol( 'IBaKifrltn^ KtKeuti ■nii ehiia^ fmj- iiim (Fal. -bu) i(;ii' iffia^ (II. 9. 

ot5jJO( ^aXXaTTiTSaj. Koi KiEr alT^- 66.)' koi Tfl> tKrpi -inUfan «aS' o (nj- 

aoi vaf' ttirSy trtif tU IlifXw ksi £«^- fMHvafUM» tffiiifa vmTtoi i £<s iivaTeX^( 

Tqv «gf<v(^ flBmTX^ct. xo^ Sc Ns- tov qXAv S^f«a( f*^iCP> Gi^a^ (Vulg. 

4^u>v( XojSiiv Koj /^ia mfi E^v- ins. jx^< tV ^f 4^ «wiTat ^«^ 

KXcJlgK ^; Tpoifwi' tidBfa t^( /i)gTf>i( ^k- J S<^ ^d<, tJ xa|}' 4^( SkEwi' iip- 

vXel. MS. Bames. I. T) ^/wf t^- r^fitr) iJ( tJ, Of/ ^f 'Aa-Kar^( f^ 

Xawifv Jim Kcu iul toCto ijiiXn^ai. ^XaKi)( ^X9«v ifuiptt (Fal. ^fuu^) 

'Awi fi^^ KaX% isfiyitfux, ^ ij Tj! ijw 'HorT^ 'Kfnifij (Pal. illB, tot( 8i j Z(&( 

^tliyHftOT) TOUT*ffTI TJ! S^;^, ^ ^ t1 )|; ^PX* It^tO^Soi. II. v'. 793.)' Kol, 

ycyySaa m-rirti •nf vfutay. E, 'Hpi- "HftaTi rp nftriff Sr' ^ftoJMTO ^ctiiifu( 

yinuL] ^Hp TOrSira, ranim it(i Tfnt- 'EicTtif (II. ip'. 5.)' koj ri mvaft^i^t- 

Ov, 1} ^v T^ vffi ytmtfAir^, %Kif iara' if- ftv •ny.ifq/f T( Koi! t^Kra Kaff njfiaiyi- 

8ft(. Q. Vulg. 'PoBoSirrvXo; Bi cbsi ^ev koi «*( (Vulg, et Pal. Kal wafi 

'^f Wftitnif ^varaX^f Kai roS xf^l""^ TOi()7Mi9i)f(OETUfoi( VM7Tai, 4(Ti,'Hii(B( 

TOii Ttfl ii iidoTiyia liwfoiliiiy tJ)v ^jii- )Mlimy'Htt BiwSeKang {^'^(''iXiov tt- 

far ti' iwiBi-nvKtKia- fiiiKty.yvig. 'Po- XJXM>4a (II. ^'. 80.)- koI t^v jXiw 

tati&rTuXo^ i}^J 'HHf iidiptfa niftalyti' wifdlty, Kal tSv Tvnv U<v ^var&Xti i 

T^v Tf ff«f*aTO(ii? S«v Siit T»B ipaiai ^Xio( kotji 'Aflamfyfiy' O ^>ftj( oi 7((j» 

t)v SKiTTift, 'Hw( S' JK X(;i;c(M' waf cm !%/mv tsj; ^j^Of', oif Sn| ^<Xia( 

• Kc E. Q. ?(]., uiri qQOd Pa). babet » yiv «^ SchoL mlg:. iDlexriori sermoDe 
f^ yifWf nfut ^iptt, tW Int <m Ott trn lAxui u. r. \. : qn» omnla faitaue IKII) 
negligenilB niQt, ob diganuna laMDm in Tuigils apnd Hooieniiii, Ov yy *' rJ/Ht, 
7n f'f>(( •'^ •*>< "•'I' QuaiDviB eDim facllliinuni ait ri omitlere, ex illis Umen 
iDdiciia fortuoe colligvs lectDm eUam ollm fuiwe'n fiKv, w yilf n> Tl^io C*P*f •«l^ 
•in w[* eo BeniD fbrmulBwm>. qui eit /t. loS, 'A fuUi, w >(^ wi ri ■ruat ^lon- 
^i( il,a,, et «libi. BUTTM. D.a.t,zsdbyGOOg[C LIB. n. OAttSKlAX B. 1—9. . 45 

MHvr' of t^ tvin^t» 'OiuTiri^os ^iAof wv, 

Ufuertt trvd.fU*K' snpi is ^upog e^ Srr sifta' 

xaffiri $'■ inro AKr«Miir(i> iSfirmc xoAa n-ii^iAA' 

j3t| J* Xfm sK ^aKoftotb dfoi eKt?Syittof ajrrtft. $ 

(t^ce J( x^fuKKvt ?^iyv^aYyoifft niXsurt 

laifwvetv iyop^rit xofiJiofioeivraf 'Axfueijs. 

« fUf itt^fiuTcrav, roi a ttytifono /toA' uk«(. 

(wrap rr« p' ^f6t», iftirytfsts t iyaovTt^ 

3. Jra^^unt] Inrififti V, ib. ftl/uiTa ftrTiiixM^. 4. M] f>aJ V. 

^eutrifi^pntt da' vci •yauu', OiIS' Sri) ■nXiafia.ii Koi ■riy icifiai Tm/ inmijm- 

imXicu (Od. k'. 190.)* nx T^fi, koSA fUyn/ tSycu jSniXcTai. d ftiv (bCT. q 

^ir j K^J^Tiit'', rSy Tiasifia tsS k^- f«ji) yi^ 6ti( KfaKsnrXaCi i( ^ <^« 

rfuv fufurifiai i^fSy, Sfmmi, fun)^ inwc t! ■» in^ni^ Keaty rifunr ri 

^floi, iafortiSn Kc^ Eunw;, i*t( H^- }• ie^ a^^< ^( nni^mTa «^l Tif> 

Xii( ^£ arriBenv &rrlKtiTaif ^ ^r a^ ^i^. o tf XaPuy Ti^y ffiifiirniuKl Aciv '> 

iiTO( T^ fitmifi^flf fl !( AraToKfl Tjf Sii- T^l KpanoierXot «•^'fnira' oir^ t^ 

«1. E. Q. Pal. Vulg. ErwaiM» ii CTKt&amiiiyf i^ ah^t ^l, tlvuf ai- 

lai rt T^ iiitfiQpty t^{ ^o£eB*Kn!XDb kj»; i^y ^U.' ofp^) ti il*' ovT^f ^; s-iHl^r- 

T^ K^KorcvJ^. iA fiit tdS KfOKOu T^ yvoiai. trSa i^ma ^ ov^TMiG^f Iwt- 

loXi 1^4 vi»tT8( iXiyoy ii t^( ^fo^ BiJ- «o^fvro, 'iXXA tJ i«' aMft ^5f fgU- 

Xo^ j)' o^ Ka! /UT^ Toii Etia^opr atr^y ^i>gi<. dlXX' oiSc», SsM> -rs ^nr&nrfui, 

batftAiia' ^ij»-!», "OrTt /mtA K^i«- ^kcT Kol ti lutmy^. E. Q. a.^O^- 

wlat (II. 4''- 3270- B*^ '' T™ ^^" '^ "^ "ll 1"« i*i ^( «P"^*«^( ■'It 9«* 

nU ^v Tifc ilMfai; oX^jw ti t^; rv- wftBviuiy toS rtev iui Tou ifrvt» iff^ 

KTO( iqXai', jy oT( Tf iSpBjif ajr^ ^i£]f i, fuat. Q. 3. S^iars fffo-if^nt] Ai> 

*HfU( B" iififatia ipay^ ^oSii8«ktvXo( ^(S<' t^ ■»?( ''»f»w»Soii t^ A^offi^ui A( Kol 

Kol Ti, *H^ !l' iiM^fo^ (Vi ^uf f^aw TOt! kd/tqi' «m/iiTaj, aln/nc t| ifipaya^ 

Iri yaiay'Orrt itcra K^ONJ«KXa( trtip kou tjI watfif wii$ti' ajx •I^ ^arir 

ahi K/Sra.Ta ^tSc (U. i/''. 226.)' jtyy^- 'ArfOfUiinir tfmmi, MoTdKiv 2* tttan 

sai S( & TTif KftKtwittjiu Tor sfifipor ^i- yjruya, Yltfi ic fUTa ^^Ukto (^dfO( (II. 

<^i tV ^«S°&^'n<^- 'Ev S( Tji, 'Hiic ^. 42.)- B. Q. ncp] Si fi^] s.i,- 

fiir KftKiwfwijii iKliyan rcuran t>' pt^^ooTi t^ voXaiiv affuic tA £/^ <(- 

olsr, tI iKliyaTB vafaraaiy txfi, ai fa^aUMiTt kbH wc i" 'IXiaSi ^ipu' J 

m>T(X*ia>'. ixi yi^ o^oi^iSoEj a»TO( ««ii)Tit(, TJ ^a W» TcXo^r* «^ ottJ- 

T(tl KiafUn kb) t^ ^c o£;f c!f«e «oa-i 6tan T(TiM4i)r, 'Htd* a ^> rXna^ i H 

KaTh Ta a£T& i ^oc Avar^XXti a£S( ^oa^dMvilpyii^^Xov. (II. f . 404.). E. 

Kerr«k t^ o^i^r a^iar ^pr jvfrTaTou, (i- 7. Kij^afiv] OlSJv Arrix^TTava-ir ol 

KtTitt To ^KiSvftTO (^, T^r ^r vtxfaTa- or/^i x^i; -r^r vajioiMrav vroS((rir, oIk(i- 

vo (^XXaTc «^ oULObC Iwi^Xijy lOf- htfni Se fuXX^r dirir ir 'IXidSi (|?. 

lOTitt t5( mftUti. Ko) ?Ti <rjw ry iio- 51.) Q. 9. A^i^ itil f ifftftai\ Oi 

' Sic e «cbol. Tulg. Ntun in AmbroM. et FbL eit 1 ■Simfirtit. BUTTM. 
■ ix>.i ri—. Scr. »id. iiX ti r»— . BUTTM. 
' ir(^a,<i. Scrib. vfHlHF. BUTTM. tizsdbyGOOglC 46 OAY^SEIA^ B. 10 — 3o. LIB. II. 

evx tSes' ttficb Tuye iuu xutts aifyoi iTovn. 

^Knreriit ^' a^tt Tuyi XfifH' KttTSx,tvtt 'A&^ttj' 

Tot i' oftt ■n-a.trts Acui firtfXfif*ttDV dirwire. 

c^ire ^ it varpit 6axa>, il^At ^i yifotrtf. 

Tuo-t i' fifijfl' rifus AiywTTiBf ^px ifyo^tout, 15 

%S ^ yilf»i Ku^of ^f, xtti fAvfUb y^. 

XM yof Tou ^ifiOf whf a,fA etrtAiw 'OSumii 

"iMot tif OJTraXot IJSq KOtAtif i» tifwit, 

"AvTi^oe a.txt*1T^f' Tot i" «ypjof ^KTettt KuKA«r|' 

iv ttTnii y^atpvfu, ■^futro* i' aTr/^iiro-aire ^eprov. 30 

11. Tpy« liwcf wHa^ Afyi H, W. Wit omittit Apollonius T. 'Afy&r. 
POHS. 13. Xafaf. 16. fjSij. 18. FfiuM. 

yitf Afi tft^arti» oMt tJly nMw fa*. ^m ov Jrf/uiV «t •/tfOnti tick 1^ 

iikXck ruKiXi^fwnn' T*ir «sXnvi' ^i/- yint. tovtw t^fiCfiv oMi lau iir^lnv 

HU. E. lO. IlaXtjft]] S* '^r x^^'** fiaaiiJa iltai airiy (bCT. airSir.) £. 

jf^X^] '0( CTnfyi? «■piwi» i >('•( o&[ Q. 15. Ter?! 8" ?«iff] EuioTiif h)^)}- 

SnSo' tSv t«v «wTpi( ^tT))hu^T». •jn^cr. tctic yaf a^u tSv «o/S»', tov 

Koi yaf ^niM; *<))1 ri» 'Ajryo» ^rr^niSa- /Mf T^ AwtwSy, toS Si t^ ftl/gi. 'A/MC 

Ktif^ajWrai (Od. /. 291. 8qq.). «a) Bi tJI yifoni ToS Sii^ijyopt"» 1 TijX^^- 

TJ aififititMi T»v ir£iian( ixi mirriyt' x^ ifpfaTi, nai o£k jraljicTai TJ[ Ti/t^ 

oUat<r%t'. 'Ett^ ^(Xavfti atTOii 'Ef vj»- TJty ytfinm i yit(, iMJi fu/ititai t3 

lifouri mSltairi Kiof lyf wtinltja/ tiXsr iButi» TSv vaTfif. Tuourof 70^ Kal i 

'AawaifarraittUit (Od. t'. 3i8.). oEt» 'Otura->b( Ai Tp X^iv, s£ To^tu^ &p- 

yiif «t fJTCKic tSx »'•» Ixaiifi^sFTs. xa! x^/*™(i ^^^, ^da-Kfn iwai ii litmct 

i iiinartfet, 'EXti9tfiii Ti ri^fiiijf tl, to- Kxri ^nif tftftaTa xijfix; (II. y'. 

roK Bifay iJyOTaiiiwXa Baard^ti»^. ll?-) E. Q. 16. Rol foifia jSi)] 

4 (bTl Tni ;«» (TK^rr^ tJ tifv Kor- "EmiSi| £ri toB y^fnf kv^I ylyayrai Kai 

ixti' A( ti ruyxof^ftftK t^ tlyai jSa<ri- ol rvjfilyTtf, koI si iti t) T^fiat tf7 0^- 

>.e^', K&iat <x" ^*tf<^»if, S^y^i iia oAtaBai, vfixtiTai (scT. tfiaKtiTaiff 

tV ^i^niXqr t£>i f(n)in^f)u», o^ iua- khi /lUfUa ^. E. 18. EvwaiM'] Kot- 

W0o(i( Ix*! Btfdrtyrat;. E. 0. 1 1. Mi trKoif jffaitlr^i^ ^ '► J K»X«; iwt- 

"A^ T^Syf !mi Kii*(] ToEt^ Ti>t( Tfi( mfiiptTai ti(. Q, Pal. Cf, Bornes, 

7«* . ayftiKti «aXdui)' jSJsf.. ^ w( ^iX- lo. IIlJfiaTO»] 'Htoi iifajiayiy &?J^Vi 

OKiievSay riyky frtrai ai Kork wfeai- iy tfSiniii; tmarm lipceyty airir. R, 

(taii a^-oZ. £. Q. 14. Elfa)> Bi yi- 'On Ttixa iTi^^hg no Toil 'OS[vn'v( 

p«rrt(3 T«VT« et( tijtyyiir rSr luf^ofi- Ko) «JK^i £rSfmmi &paytr. ^ T^y & 

' Scribe, pr»eante EoMttluo, iri nimyifini tlii.ii, rod. r. 39J.) irxh mv l, rm 
•- f . i. BUTTM. 
•' Str.yiA.—iUSIitii ri riXf^u rmi<,&if^i Xumi, •ri.* B^rri^-'— 6VTVM. 

' Scbol. rulg. bnc taiitum eicerpsit : 'A>t! mrrfm ri ii(ii mmtvx" ^ ''' "TX"- 
HtyiiMf Jmh ;3nri;u^. Recte. HlDt m supra positis vocolun li pogtri>f.;t:>i>^ tranafer 
iDde post Tocem ■J»r, nbi recte rcspondebit anperiori f.t,, Nam 111 ud qooque ivK 
iutXiiim lx« Sifsiromi coraiiiodioii loco ponere nil attJnet. BUTTM. tizsdbyGOOglC LlB. II. OATS2EIAS B. ai— 30. 47 

Tpfir ei 01 otAAoi ctr<ev' xai /ui' /cwfOT^riK ifu?M 
Eipurefios, auo a euiv sxfi» jraTfuia. sfyA' 
oAA' ou^ ae Tou /J^ei o&upofi,$vcs xo) (»;^iuui'. 
TW oyE ^axf)u;);Kuv ayopncArc xetj ^trcenn* 

KcxA(;rt ^ wv fieij, 'ld«K^iot, 0, m xfi' nT<»' 35 

0w« ■wofl' ^/Ampj ayof»^ yiW, ouJ'! fiowxof, 
f£ 01/ 'OJira-o-euf ^or S|lS»f xo/Atif *w Hfuo-/* 
)w ^B Tif «J' ^€ipe ; Tivct Xf^ia> TOff-av 'ixu, 
ne ysay ay^pav, ^ a'i a-poye«'oT«poi eio-ic ; 
if« Tij'' a/yyt^utif cTfttTou sK^vt» ifxfifumo, 30 

21. F». 33. f<n«. 34. ToTt] Tiit; a pritna manu ut videtur H. 

PORS. ib. /«T('ft«.. 35. Ffhcn. 36. «Srt bis H. W. 37. SrF«<. 

30. «Xt«/| (K^MV H. 

Ti£tt iirxp.Ta. ij ivupatar (vid. mox) ^^uy). t^ii £f TjiiT)!» hifro, ri ■afl' 

TM^» (i]n)Kfi'. Q- 'Htsi tJv ^r Tafti iyj^ heyiitifnit Sclryov, dsi Ttii ti iofu 

ciTxaTU'. i; i-w^ipfiiviw^ Twn ttpiK(,tv- vaiti», % ti ttifttrty Cvrev. E. Vulg. 

Tuf wifumt» jccu ETxaT»', Si^ Te Ti^- Sed Vulg. loco postremonim iaii 

fifi^tat aittai Imi 'OBHTir^i»;. ^ «i!^- ToC k. t. t. hsc habet : nai ifti naii 

rer tSv ?f ' ^ Bopxo» mlfiaTo»' ' oJiceTi ri tnjUiv laiffnt, tray <[( to laitiv «e- 

^^ J Ki^kXim^ t<payt, <nrtav(i0aX6ir tf ptvi/itBa', tvip tar) KtifuLiiai, Al~ 

ipuri Ktu ri ^t, iq Xtt} Xfyfrai. Vulg. irxiiXaf H kcu i^f Toftu; tuv infuiTtir 

Barnes. A^^oi'] To» naS* ^ftSf 8«"- ftdptu^ Xeyuv, apurta, Setmra, Sa^a ol- 

«K>. Tfia-a-aTi Se rpapaji ixfSnf Koi ftiirSai (fragm. inc. 46. et ad illud 

T^fUvs^Tllt ^Kli^ouvDEpiirTW, igy JXa^ Dot. Butler.) ^^.'AXX' o£f u{ Tou 

0OUW *puJa< irx(ii> (Ti o-E»T(ix( ^^C' Xq9(T«] Ti mftjSarnv fi( To^( y«tii 

Koi ivaftdafhi apirtay ^ na^ To toij; copt^iiXafn'. «u 70^1 «Ctb( q thI' ^»- 

Xa^(j9av«vTiif cj; afifftttaj/ tpj^ffBat tuy vapoviia tinppaii/ti ^( ^ Tai> A/KtX' 

(Vulg. cl< tV ofKrTCial' tptfpxfrSai), 9imf Ai^Xiia kintT. OSTIf t!iy T|>fi; 

i) ^si T^ ■wpeaipiptirSai Taifnj» vpitTpi tyfiiy tt naittai to» amXuXiiTai oSu^J- 

Tpo^i', (Vulg. inserit wa^ to aci^f |m>«;. E. Q. . 34. Toif &]!(] Tiri^, robt 

ifMf«(ir/u'n]« T^; Xe'£cM(' Mi; fiat oLo> tyi. Harl. 18. NbV Sf t/(] Ti i/f «v- 

oKipc fitJjipfiiya letna /xijtip, II. i|'. ir/uiTiif«i< Kal ivBii^ tsr/xd*^' ^Xt^«-ii 

164.) ' T^v !i B(VT(>ai' itrryty, tS koiS* tJ». ftio» tivm*. Q. 30, 'EkXm*] Ti- 

^l^Si \iyifutity apivtm, luff a iti vi(, mKtnluy stpatHJ' SifMHW ii, tou 

(Vulg. (%ti) «ox»' (Vulg. ins. ittp ix\ 'Wnai atpatciaatrtiif. iZt»i 'jnk^ 

jirr»> iytpytiy ^oft^iiiiiiyttf yip taihipi Sfia fiiy u( «ijil iyiariay wpayfuiTwl' 

tip tfOipipi coXu' %ipi Ttfc taXtfUKk tfya tfut^, ^ta ii Kol tii aitp haipiporTa 

'1d oub. l«f{0if*>, iri ^un; uode Baraeiiai Ttat i<-(fii»6»;rectiiu ImfiiiHhic 
et in «-Jialio Q. Confer. iHtfiiui et rt*"*f'"'' >■> "^o'- ■' <54' ff- "1- ^84. 367. 
BUTTM. 

' Hoc iDeptismmDm DtiqDe etyaum plane non Miequuia niri ratiODeni hibeos 
cogB^oDU qu» est iDter GracDm J et Ulteram t rel> (({1'). fiUTTM. 

>^ nmr. Scrib. riitw. BUTTM. .tizsdbyGOOglC 48 OATSSEIAS B. 31—46- LIB. U. 

^y X ^fio' va^it uvot, eri vparsfof yt Tn^eire ; 
<^f ri itffAtey oAAa Ti^avrKSTtu, i\S' ayefsuti \ 
ia^Xe^ fiei JexfT simi, er^fteves' (i9f ei tuna 
Zctv AyaSh TtXea-tuv, 0, Tl <ppttrit'y\<ri fitnenw. 

'^Hf ^ftaTe' xtupi ii tf^^ftm 'Oii/ra^or 0iA«r vies, 35 

ewfl' ^' Iti J^f ^ffTo, fttreivfiTSV ^' ceyeftufm' 
iTT^ ^i ^cni BLyofn' a-K^JTTpev if ei tfi^cLht "XJiift 
ntipv^ Hlirrivup, TTtirwfiifeL fi4^eet iiiaf. 
TTjiuTef iruTa. ytpevTet X€iBa,VTefttves icpentmf 

^n yieev, ovx tMs wref etvitp, Tttxfi^ ^' ttrtAi a/jres, 40 
et Xcuv tiytipa' fta^ina, it ft diXyes ittavu. 
wTt Tiv ayys^dir inpa,Tcv ixXvev ipxofuvoie, 
*!' X ^f^* ra^a. ttjra, ore vperfpef yt inAeifafv, 
<mt Ti ^ftm oAAo TrupetvrKefttti, eii' kyeptuee' 
eiAA' tfMv am£) X^fiei, ftet Koxoy sftxstrtv eMU, 45 

aetet' to ftev, ■x-a.Tip irflAM efn^uMTtt, es wot' ev vfii» 

31. ftuni. 33. iji it S. a. xi^ijirKiTai] ^ tri 9. S. wupdv*(Tea V. 

33- f"- 34- f?»'- 37- *< f"''Tl] *" '' p^. H. S" &-< V. ib. f«. 
38. feii£(. 30. iftaifuvtv. 40. rt£x>] fu^ V. ib. F<k^. 

F(i!i»fu. 41. i)yci^] iffiifa V. ib. yji!ir. 43. i/iAQ q^. V. 

ib. i^Tt] (r< V. ib. ftk». 45. F.&P. 

ti^atfayiianl. Q. 3I.*Ote] T/.kiu, ti kcu Kaxtv, eVi KaXeu ftir ^i toC, 

(ti. Harl. 33. 'Ev9)^t t*" ^kci (iku] X|>)( rc mou/uu Ter Krytv' M KOiin it 

"£»( reiu tfiixi ^ (rTi7|MJ. ri ie Ir^iumf &rti reZ i^fmiKai; tiatiBriuu, Snp ol 

^SjKal{ &an^^Ta<, a{uf Ji^ircvf. Q. 7»ik^ anrrtfira-fTai. B. 40. Tiixa a- 

Tw iyiiiMint XcfiEi ri cii), irTi tsu, «ii; ncu] F^. Ttfxa fiiaBria^. Hul. £st 

l^-fAto-^fUMf. li Sj s~r<7^ tt; tJ t7vai, glossa. Vid. not. ad 334. 41. 

ti )i Irrinatf ifiiKSi; iraitt^y^Tai. B. 'Hyti^] ZqvJtlero(, t^cij». ^Xpyx^"' ^ 

'Ayr< TOii <^i^X£v a^r^ iavtln eiij Koi BiA T0u, fttiXiffra ^ Ifti' ix^* T^P *^' 

!«l<r<r «iroE >ui;Soi. E. 35. *^f*j] Tj «»•, ahiy. Harl. 42. rrto?o< (7«- 

kXi^m, T^ Fwncfjc. >^]>« Si Tiv ^^7ev Xoioiteni.FORS.^Tps^iZ^vJVTo;,^ 

Tov Alyvwrhi/, ^ £f /taiTtkai tKtt££- aa (nempe pro iiyyt>Jyiy. FORS.), 

^0( a Ti;>j/*ax'( ^X^PI oii»i5o't«W( Ik Arl toE sieiv J ia^ty hmutai. Harf. 

TOifrou iT< xi KffiTi o-jimS» {scr. ffm- 45- 'O p>' kok" (/inea'' oucp (sic ed. 

wlv) BiTy varra tli tAoj slxS^fffTsu. ant.)] M(Ta toEto l>mniicrrty. Vulg. 

E. 39. KaSaxrintytf] Ilflf ixfiytr 'O /Mi kokm ifi^sfaey^ 'Afiim^iiyyj(, t 

T^ Xvygr Stvvrtaifitiiat. Ti yif natfif- /ui fcoKck tnmrt. ri H, i fui, ^rri Tot!, 

vtO|Mu ^l Sb'o Xafi^ScbvToii, ^i Ko^ii In /<». Harl. B- '. 46. Aai^ 'O 

' Dedi gchol. H&rl. qaouism Geri noa poteit qulu snt Mains, lut scriba oodidl 
AmbroB.B.errBril, ducii in eodem iisdcm verbia conceplo scbolio scripRiram Arislo. 
pbui«un eibibet ita, unai lnwin. CerCe verbi L>ir/mi> locui btc eue vix potut, Ct 
_i — .^ requirit id quod de AriBtophane refertur in scholio wq- BUITM. tizsdbyGOOglC LIB.II. OAtSSEIAS B. 47—52. 49 

tiyjp Sittffeuasi, ^eroy $' «xfl ^a.f*7rea> i>itimi. 

lajnfi fiei fir^in^psf firexfiucv evK ^gXnvrf!, 50 

Tut afdpu» ipiMi WK, oi gvaetai y turit tLftrrof 

« TttrjMf fiiv K eTxof eejrifpiyeta-i vteo^cu 

). hiKa. 50. liixfaai\ IrtYitfat» ex emend. H. 47- f«- 

51. f«&t>. 

•ttit""" ' ** 'hi'<rtaf%ai to &»a ayri 
Tni )ixS( in^Ei (scr. aKeifi). K. 'Apf- 
»™n^ iJ itik An-j ToS 8ix«(. ffVK»- 
•ri» afcl ToTt ovu Koi sTKTea*. Hari. 
4^. Ilat^^ S* u( ^no( ^iv] Oi L^yj^ta 
Ti|> Sao-iXfiai' tfUf^t ti( Tpta trlBcia. 
ih lui tfSa- paa-i>Ja iifiiia^w tarifa, 
T» af^ Koi 6i^fAuht}f tctrroT^i', Tdy ^i- 
)"*« KBi ^X.Jxproi', KiirijXa*. B. 48. 
Nm y al] (Wx *i ''f^ fxeitxt rav «a- 
Tpg( Tijr eivica, aXXs t)iii naTifypiai 

V^W, iKtrM Se vp%i>.or. Q. 50. 
'Erq;^»] 'Apio-TO^iaHjf, imixpuy. Harl. 
Sl. TSv iv6|to» ^'Xoi vlej TotTeiTTi 
Tw MiiB( apia-Tai (scr. af'aniiw) vlai. 
«uiiHpi ivicKiz /ii»oi ^D-av iTo r^(*I8a- 
1f iXX' iKttrani ttti jiaiiiara Katifft- 
fi«, <ti( tta aviAofi^iirSai Tp irsXJri) 
fta^ifwyf. B, 'EKaTo» tiita Koi wtb 
»X!Sw ifiTwy tS» i{sf£vT(vT fu-ijirrj^w, 
M f^m if JK T^( '18<£ing(, Aui ica] 
t««T(£»r(( »pj(TT« (y. 35 1'), pij96~ 
■«C, JnTfrtlfiaiirXt/felft ««( i TiiKiiUL' 
W sfUKfini ly TJ B^/ttiTO^iji ffWTeWjUl' 
n tX^Ai{ (I; ^)«[j( Toiif 'ISojnjirt^v^. ti' 
y^f fipV, Mi7T(pi fU4iirT^jM( ^fxpaot awc 
rtiW»5, T«» A>i!;«i ^lXo» vUi 01 i>- 
*3( t' (iirli' ajiMrTOi. To yaji xoXu ifwp- 
tJb ti|( fui)0T-(i(i{ x»p«jp>ji« mxmiiun 
Ti t)^ (i'f T«fi« itStiSt, T«t( iWoK ^Xii- i' a* Ti( ^t 'ISi^ SijfnfytfBSna riv Tij- 

X(1U»X" '"'''' 't 'Wa^K («OTllf KUTljyo- 

fiiii'. ^Bemiy ii xai iiTif tS» aWity 
ixoXffj-i» /ioXXo» ()t rort vaTfdai tSy 
'ISoxqe-/»*, iiTi o£x >^ ijiiiittfiu fiafiv 
liiAit Koi oUoi, Ka! Sfi Vfrtifai tKtt- 
Hiii( KoiUtiv vXti!)irf o*TOC Toii fkf iroX- 
X«i( dKsXou^mi' Kol Tot( ^XaTTOtv. <i 
■ycif a«X5( i^, Mijt^^ ;Iui finirnjfit 
itiy-faty otK ^StXKiirjj, kwxS^ 5> kat- 
^yif^n AMjHoisiiv xai £»0» ^v dXXo- 
T^t«( (i«:pMTar<, ^ S( ^«a7b74 % T«> 
i>B(!£y i^iXoi uTp^ di ^»Saie y" (iVi> oJj»- 
rroi, i^iM' Ti a.i!Ki}iia imtifTtv, i( Kal 
tS» aJAs* t«;toi( aKoXouftjo-ciyT»*, 011 
Tuv aflirtKv i> 'ISdK^ ^at •xaT^f tl 
'I9aKqo-ioi faiiirnjpti, iif a> lAt ijytfiM'! 
0! a?Aoi fSmno. Ir itaa-i ykf tJ ^e_uo- 
hB» likiyirtfmi t£» ifj(fifUyiai' koi tji 
fiyqMywiiTi xar to oX/yiirTO» ;i «fdtrai 
ri £Uj rX^fio^ ci( te t^( ciri0^ci( icai 
ri^ iTixi( t3» vfaTrtnirar. Q. " 52, 
Oi rar^^ fM»] Aia|9ciXX(i T^ 1*^' 
OTiia» H( vfoipany iuaar t?( lJpTCC}^( 
tS» ;^/iaTE»». tfov y&f xarii rifiam 
IHHISTtveirBai vafdMfUi ^^ ^vo^^Sa-w. 
A?Xo» ^K toiJt«>, Sti 'iKdfioi 'ISaK^mti 

)J». (l^ 'J^ObV, ti( OIKOV. (I -Jlij) qv f(>0(, 

(i^ OU' vpj( To aOTi' ^ spo( T^i' yara». 
«J Be ij» Zr«pTiaTi|(, w3( (J( 2«apnj» 
iXfl«> TijXfftaji** '^ «■iWtuxo' (t^f ; 
■«( » ^iXoB(imro( E(!fu(io( KaTlf)'o- 
p^iVo (scr. Kariiyopd) Tj Beffico/yj X»- ' Nunirna scribebat ukb 
'Exhoe ut TidetuTBCholio, 

ttrfsA fitiTti V ifi^ et biR in 

Ti)nil.adll.i'.ti5. 
VOL. I. BUITM. 
bis legitur Tulgatn teitat imri^ ^, Poraoniis ti 
on twix(t'i quorum illud refert CBse etmni iu schol. coi 
Effeceris aiitem inde >iiir(i' y' i^ii. BUTTM. ovGooglc 50 OATSSmX B. 53—63- LiB. n. 

'Ixct^m, as K auTog statua-tuTo SvyeiTftt, 

S^oin S', u K ^sMi, x-ai oi Kvxfl^"''}^^ s?Su. 

oi J" ilf rifA.ertfov iiruhtvfimi rifMtTet irayTA, 55 

/Snf iifsuoinis Kcu ois x«( moncts a,iyas, 

li^xtwiva^tvirif, wiveuiri ti tu^oTTA oTvov 

/iUf^i^iaf Ta ^ s^oAAa KetTa.mAi' eu ya.f e7r etvtjf, 

tios 'O^vfirivt siTKty, a.fiiy efjre omou ebfM»eu' 

iftiis S" dv vun TtiOt etfMtifMf ^ )Uti £n-(ir« 60 

^tuyetXioi t io-e/itff^tt, Keii ev ieoeui\wTts a?ix(i9' 

tf T a,y ctfivyAifi^t, it ftei Swetfiis yt Tretfiifj. 

eit yeip st euKTXSTa, ifyet Ttrtvx*'^^'» ^^ ^* Ket?^ 

54. ^Sc^ui] i64>^H. ib.Fu. sj.^/wrc^] jfMTcpwetsicterrepetiturin 
schoiib, bis diserte, H. vid, Herodotum 1.35. VII. 8.4. etWesBelingiuin 
ad priorem locum. °PORS. iuifripfiv in text. fntfrifini; pro v. 1. V. 
$6.if^. S7.f«w. 59.^«-. 60. «Bw-tO aili^«.H. oe«;T«v. 
63. irox^Ti] S{ a)CfT& V, ib. Fifya. 

lymv, '(1( S^yX' 'EAcni; inii ^bXar W- tit^ ii i 'OSivra;';. iiy iwixtip^mfi£f, 

s-Sau TIjm!}^ (f. 68.); 'iKdpnK y&f ko! iytaBptnSttiinty ov. Q. 6o. 'Ufui^ S* <il 

Tv»Sip(»i( iiAip/H, Koi icffitixtre tJ «J ti] 'E>.eyxBtni/tty io-Stvfit owe( xal 

KaTfiji^ ^' IIi^cX^, cixep ^Kc/n) (^xd'- avofWi iiadii.tii(. ko! iiiixtipiaaritf 

*w em. Mai.) toS 'Jxaphv ij» SvydT^f. AntXtiy airobf, ti^xo i««pf9^ofM9a. 

»3( Tt "ASijva i» Eirii(jT5| !«■( TjJTijJj- Q. 63. CW yi^ fr' onrj;"'»] AiTio- 

fuixy ^""'j '"^ T^P P* Tar^fi Tt Kt$al- Tai s 'H^aKXtf&jj Koi to t^^ Ti)>.(^«J^ 

^«jTo/ Tt KtiJnirai Eipvftdx^ yiftavBai iiJiMfyiflai aHijiOM/HjTo», !('m yi;, '^, 

(«', l^.^^ifTip^v^ISioioIiiOiJnH^noi- iiioE» Koi iKt-rtitiV awdfoaSeu aiJrf 

(rTzi To» Xffyo>. Q. 53' *^( '^' "^UJ '*pi( T^* T»> jxn)o-T^pu)' Toii oiKOf ivoX- 

rp, U. Pal. '0(] r^, «(, Harl. 'E«- hoeyyiy, i ii linT>4a>rti Xeyi», OC yif 

!>«r£uTo] ''EBw» ^iS^o-Ei' Kal KOflaf ir' aiKrxtra tfya Tttiiyp.rai, tH' tii 

liiy l%i>s iini Ti SiS<!juoiei i/xi (Fal. K(iXu( OTko( j^( !lioX»>4' Fkoi t!) bti, 

SiS) ToB 7afMi>T0( Tj yafMiiUirif >tJ» ei fi^ tdfftrtiv i war^f Tavra -Kii/rxta 

tc KiXTa;(p)jmoiS( KtiTai ^ Xf'fj( oi-il ^BavffiT(jK(^M(, Ot ydf lirtai Ay)ifjiU( 

nii %;)^;iU(Ta ii&ohj. Q. Vulg, Pal. 'OSivnu; iimcr u^v ^ri tou ouiov afti- 

58, Ti 8i] Ti Ar! OTWTf 1P5 ilfMTf^st kh- "H/«r( V ti «f toi toiw ifUyaifia 
(cX^fMiTa Totfraw. B, KataHTai] Te- (58 — 60,), xai tTi isiKfrrifn tfi^ tiii( 
XliovToii' i/ti ToE iaiii, om, ^^, B. 'Ifia«i]o-iau( oito( toE },iyav,Kcu Tq» »(i- 

59, Olo( *OSvo-oiiJ(] O^K itrjtiy tomvto» Xijv (koI tsJXjv em, Mai.), "tMjnn t" 

• Vld. et Bchol. n. 301, et Bekkeri ccdi. Homeii Wotfiani p. 159. BUTTM. 

T Deleta particiila iJ BCribendam videtar, xmi ra, St. fiii a-iffHm j mrf nSrm 
wiex" InnTiiiit/iiiM, quod pBrlici[num pendet ailhnc a Terbo InrXwru Jungeu- 
dDmqiie eat ita:.HJ IttmimmiiHin ri rsimi iritr^iit In /tn riftmt I nni^: b-e, 
iflDd iBuime nrgeca atqae oatcQdenB »e hiec pad propter absentiam patril, 
BUTTM. tizsdbyGOOglC LIB. 11. OArttEIAX B. 64 — 72. Sl 

HMf iftof oiB/iuM' rtfuavtfittrt Ktti tturo), 

aAAnv t etiifirBtfTt ■jrt^KriovcK w^fUTrovs, 65 

» mfmeutJAoutri' ^iuv ^' vTohiTttTi fi^m, 

/ufri litTctffTff^eoa-iv a,yeura-ai,f4,tm KctiLa. ipya., 

^tftcu if*tv-Z>iyof '0?MfA,Tieu, iiSi Qifttarof, 

ift itepay «yopof ^fuv ^uti, ^Je xaBi^ii, 

rxfovt, ipi?ioi, xcu fi elov iaureLTt •jrtnii AvyfiAi 70 

itifm' (I fMi irw Ti x»T>ip itMf iff^Xes 'OJWriw 

iwfunav iMM ift^tv ivKyrfiiaas 'k%euws' 

64. FtSr«(. 65. iSX^T*] j(MM{TcH. 67. F^. 68. e^- 

nt(] ScfuStf V. 71. TMf] <w H. 72. 'A;^«{(. 

>AmA|T(, «^ wtfiKtl»af ia^p£mw( tA, ^UJl rq^ui&M ri ^XaT^Ttf li$ M 

61U y ilintc/a^aTt ftqyiii. 'A^ywct Sj i Tiii! ^trjiaXtmfiaMfiqfiaTi t^ W (ecr. ti|- 

iWT^ysfflt T^f ivvtniM T^; iiifi^^ytflai. Xii>«ti).£. 68. A/am^i] 'Ek toS KOf 

niaXUeTai yip jSoo-iAjiil» ippinyta Jt- j>«i. T^» yi^ «jjotimiinro* TBif ^jiik>j)- 

fio (ol iKtal^. Kol cin»' mj^ f^^^ "'»>>' ^^ hitKakiirai. TUft S< ^hjirai' 

i iifi drti^i^iJyTOd Kia ficigirif ^ l*^"l> 6<)uS«( oyaX^ lnipifteSai ((< T^ ^K- 

iUi ^oaAlu^ 4Sii™Vr(( (scr. Ant- KXi|!rJ!a<. Ila^anjfnjT*™ W Iti «al EB- 

X»"^) Tc ana Ka) tUiKni/MWf fi^' uy nhtui *< >Bj)i Aii; J^^d twia yifoi ^ift- 

^BFta ixflf i a tJ-pi rfif ■rtit SHi- Q. 8(/tM~ro(] AIo^w;, t^( Sifi^(. 

«urrof. Bii i) fAiy icaf^la T^( Iri- Vulg. 70. X^^irSc^lXai] II£(Tat(/ii7|- 

iJ^f(i(( jSoo-iXiK^S, ^ ic Bt)j<ri(' vapa- OT^fOt iplXfiif Ka>Ji; i) a )^t «■^l(Tot( 

ftlit/nrai (sic) 7^^ Keil tci)a-i(* «IkcIs, 'I9fMir7/«ti(, «Tov tUT/rxfs-S/ /mu. )u koI 

Tf iurrvjffiurTt, Altmftai Q ^t> 2igiii( 'AfMim^^ii^f yfiitpti, p,^ fi' olov idirem, 

"(^lixlau ^Si Brf*iirra(. Q, 65 . 'A^.- ! ^m it!»l tfwi &«0ffi^«-afcj(roT<. 'Ap/* 

1"( t' aHiffiiytt'] 'EXeyxd to »Aii9o(, ara^ot i) tiJ» f**» ypaif^r eix itfuS- 

tri ^v Kol o^a tS» lOf' airau )J- Pa' ri ti «To» iIkbii« vp3( ri v^i4«< nSi 

7*> rdax''"'^ BioJcu^iVat t& T«>.fii£- vaTpj;* itiTftif/aTi |Mi fiJ>«i> 'f t^ «tii- 

fun. Tiim) Bc xpojSiJUrfTai rir fX<o> 9« cTioi, Ka! /i^ J!Ua i%ia-Vf*itTt 
(m. iroi) Tv *pi; Teb( ?£» oltS. Q. . kok^. ^ koI ^' (scr. jf ) iavrtZ ^- 

n(fUTio»a(] Tthoaf iixi tw tr(j}i|, t1 01, jjxj jtivm idiraTt s%tlj!fya Tif rir- 

Tij^la, ifToi T<ii( T(fii ^K(/>iev( irrai, tti Kai ^^ iwKJiiftirSt, wdtitirti' yitf Th 

Ti^KiVTif, T^j9if KaTOiKnin-ix. B. £. fi^ ToSiii> l^twUa ^(i*. Q. Bo^9j- 

67. 'KyarrA)nni\ *Axi toE 5y» y/>«- mrt t1 71I; ^&bi irdffurTt» Kotri tSi" 

Tu SjiBfuu, i rTjfUilyti Ht, t» BavftiC^ ftanfrriifai, tra {| i/wir)(ftt6e. Vulg. 

«1 tI ittft^ftMi, ioaifiaj( Kol t1 Bau- n^( Toi( 'ISaKijo-iMi; i[Xaii(' iia i war^f 

f^ &i>D mjitabti, ri KecTiiyefS koI t1 fuv tvvftaiiu» Koi ^^S^ir^^vo^ fjuV ifi, 

iuaS. B. TiM( t1 iymnrdftatu in) i&ra-ri jU wdiTXtai. t1 tf ni wafiXKia, 

nii |Mf( Jii^MyH iKXafi^dm/aiy. dK lim B. 72. Aveiixtiia kAiC ift^al Xi 

* Slc Maitu. Tn ooli leeoodiliiis quicqiuuii inde ipenre : eit eium hnc vox men 
amptela ex bis, \t'lt.,£ii. Nam reipicitur II. a'.^. Zun 11 Si/um ■•Xinn iuit iyf 
fWi«iJ„.i. BUTTM. 

■Veri» -Afjniif.— Unn el 'A;/rTB(.— V^B» eicerp^t e wd. Hirl. Pononi». tizsdbyGOOglC 52 OAtSSeias b. 73—83. i-iB. II. 

Tur /4>' etjrmwfiirM xttiik fi^ert ^fAtviavru, 

Twreus ormevTif ifiei 3i xi xfpJioi> ciij 

{ifi,ia,s BffvifttytU xttfitri^a. rt yrpo^cta-ip Tf 75 

« X <J/*«f yt ipciyaiTt, Teix ay srore xcu Titris «?. 

To<f>pet yAf av KeLTa arrv vreri^Tvira-eiftmet fMna, 

%^fi.a,T ajretiricoVTt!, tas k' a^o TTetvra aeSeifj' 

vuv Si ftot etTTp^KTevs oSvvets ift^AXXtrt dvfta. 

■^ilf tpare Xfiiofityes, woti M invlprr^ov (iaXt yeu^,, 80 

Mnfv Ofitfl-pqrtW" oiKTes S' eAe Aciev ATretVTa. 
sr6' ^AAoi fUf irants etxiiv sa-av, mjTi tis erXii 
Tfl>^ftaxfiV fM^oia-iV eLftei\^aT$eu xfl^^oin*' 
'Aniveef Si ftiv etos etfttifiefttref Tpeo-iiiTri' 

Ttf^ftax irspayopii, ftivef aa^ri, ■ireiev ttiTrtf, 85 

73.iivaTiRj^v«] £irrTini{/UMi H. 74* ^pj^wrcc] irfAarm V. ^6. ffMtt] 

J,/Mi( H. ib. ^rAyntTt] ^dyitTf V. 77. mTi«Tt>irc«jJ«S(i] tfntmvati- 

fttPnH. ib. fio-Tv. 8l.XoF((». 84. «patrtfrrtrt. , 83. ff««(. 

ifH^ev', Kai tJ Suir/Mrcur ^Td%^. IIc- pafidXu/uy ^ ^^^uttu ■yi*tfyu6iit ^i- 

^KW^en» (f. TttnXairfttVf') Ee Tf Xiyji Xn^enijfwvw ksu irfNxnrXtii^fiow. B. 

jlH^^iiu OJK anucp tinfyftyfi Kotjtt tiv Il^XaXof^ jai ^i}Mpfiyai ifKcuriiiut, 

varifa. Q. 74. Tci^revf )rji!ve>Te<] vajUHsAtr^i', iptaa/jLiijSiitr. K. TIjH' 

O^ DTJ UTJHAW afToiif tlf tI tpoiitfiv T«rT[WOI/uSa, /UTS TSii f. Hail. 

(Kcrvoi, rouTi: iyKalxi TTJKena-fff, HKT^ AigXe? £f t« ' artpti^/itBa ^ cc);v^imi 

oTi «ou!a( onaj ai!Tu> Toi( /Ai^ff-T^jja; yenlfuStt. Kai (Sei f*t» ^f*«f ivenl- 

tiit iirtixer. et; 73^ ti{ kkXijci> Svrii- ^cty ti( airi, to Sc /«!fiji tiU{ lf^( ^<o- 

fun;, Si^ To ciyai KvpiOf airSy, i^ GiSmu. uU' s^Sfsim s rfKKrri; Xfitt 

vXfllilitXtTy, i^TS( iv (';) ttiTiK^t; t^» toE ^»«011 OTiyfiV iviitxtrcu ". Uul. 

Tqf Muilaf i£mMtay a£Tiu{ SeSsKiff. E. Q. 79- 'Av^ktw<] n^( a; o^> 

75. 'Tf«OK] 'AtTwd/Mvou XiJtri;. r^ lim vfdSairSai. B. E. Q. Nu» Sf 

yibf, rt£rmi( irfifarTtt, f^iay lixavT^- iSyrcf ircfivt tpBciftiy ratra ifi^aiXiTi 

eai Sti o^k OTfii^/uv oiSi jnixnvu/uv /«u siifvaf. *v ^oip ^Liv^frsftou Kirrarpa- 

T^( tiis%ta(. nDXfJi my ip^ffi alftTurtfw cm ^vi T^ Tc^fTa &j,aKc^tty. £, 81. 

iftof iaBtny ijBtj! Toij ftnjiTT^jxriv ^i- 'Avmrfiqirai] 'Avrl ToE imit^f^a( Koi 

Tfiitiy. Q. Oi yie^ ft^ iyirrdfUKH t^ &aK|!i<»v «X^So; v^itt;. Zigvo^Ssn; i( 

jSif t£v fUifOKiay, a^t^ay imrfivMiTi yfmliat {yfd^m Harl.), idjtftM itfjia 

Ko! tTi Ta djiafrriftara TfoxaXouvTOU. xiuy iiAikuct rijy /ttya^^ih-^a (,\p- 

Q. PaL nfO|9affiv] TV KT^iriv tSv cusque Poreon ex Harl.) toE art- 

rtrfaittur, atp' ^( vftfiaiyti q tiaia. %riv. ^dxfii iixaitfTfiat,. iaif/Milaif iairr$ 
rii KT^fiaTa xai T^v tfiai&m. E. 77. itiiiafrMff'! i soiijT^t Sri «^ to oinrfi- 
HtrtvrvamtitiSa'] JlftarifriiatfuSawa' TaTOi nfm^Kt tJ> >Jya: Q. 85. Tip 

• Initium Bcliolii sic fortasi» iKTiptuiii !□ cadiee: oSm, f;ifi. ■»—-: ut scilicet 
. I1BC fonna ciRninenilaretur prte altPra, i^ifi. Tuin pro rifiirftirn nunc puto legeD' 
dum ripiTiii>-f. BUTTM. 

' Pro T» fTi(.. ser. rt <r{»r(;>. Cf. not «d ■'. S8. BUTTM. 

■Couf. btmcBotuncuinKsuUiaBeDtl^MidlUulLucflii. I.iji. FORS. tizsdbyGOOglC UB. n. OATtiElAt R. S6 — 98. SS 

nfutis euaypvm ; 'Mxuf St xt /Mfm» ara\^(u. 

o-w ^ mrt fiifiinjifts 'Axictuir turioi tlff-tv, 

<tAAa ^iAif fiv^Kpr ^ r« »^ KtpSta. uStv 

^^ y«f> rfiiToi' 'trriv iiTes, Td^(fi, S" tta-i TeTafTor, 

i^ eu artfil^tt 6vfMf iii rr^arrif 'AxMuV 90 

7ra.mtf fitv p' tXTTtt, Kcti vviffy^eu Mi3fi tKArru, 

a/f/f>ltM ■jrpoitia-cf voef Si al oAAa fuyoim, 

ij ai aoXoi rora' ctAAoi' ivi <f>fta-) fUffL^ju^' 

ffrtfa-a,fLati fLvya,v trr^ay ivi fteyofoitrty. v^MlM, 

^tTrrer xeCi ^tftfttrfoV tu^a,f a tiftiy fttrtitirt' 95 

KeufOi, iftoi ftytia-r^ftf, nrn $avt S^ies 'OSvrtrtiis» 

fUftvtr tTrttyofttvot roy ifut ya.fU¥, tnreKi tJMfOf 

tKTtMra, ft4 fiei fifrttfia>Mt triftttT eXip-tu, 

86. J0A(i< U «0 aiXiui >} Koi H. fw pro « V. pro v. I. MKut W. 
87. 90. 'A;0uFvr. i&. ftliry. S^. in) Firti. 91.^» 

fikrtt. fcKifffTf. 91. Fm. 93' f"fl4f>(*] t^ft^fXiiii. l*tflK^tpTOr.\. 
94. tri luyiftivit] iri lituyaptiaa H. 95. f((WFc(n. 96, Kftf. 

98. ^urafiuXwi] itrTafi^il H, [UTansna W. 

Xffiox* tJfljT^] McriX)) Kcmrpftf 94, Mcto*' '"^ ^w fUTdfaiff^ai] Oi 

wfAiafidiXiiM' Tiv Xff^ iq irVKojmniKir xou)TU:u( KtOfKv yyipi» Vftoff^mai td 

i:al Kfirar ciTEU' imo^aUi-iii/ (scr. dvD- ftiyai', iiJJi vfi( Ts TeXujn^nn' t^( t^ 

^o^i) Ttf IriyUnayfir. Q. M»«< &- ifyai icBTa«-Kn^(. KaI j S,^af (lirri 

ffXTcj 'A<E»T<£«^(T( T^ Sitw^'' (f;«- T»ii /faJ<(»p))(. Q, — Vid. et ad 338. 

»uiu( dvTi rSLi dSiiniTf. B. E. Q. Vulg. 9^. IlEfif^T^] Mfyar, mfiir<rhr /it- 

Pal. 88. 'AXXa i/mXi) ftiJTijjj] Ti fuv T(M» txsira. ^iao-! Bi, ^!| ^iHjo^filfrfai 

•jwTOV tTKXq^, Mi[T*fi fiKpioT^pt; Ar- («■Toii ioTETOf, Vulg. ' Bames.^ 96. 

iyatr bvk 46e?,oueii, lniiv scipqira>' »1 KwfWiJ Ai^ TO nnifu ^Miii^ci airiit, 

yif ij» TOVTo >jhm' W( «fjjisv ii ytv»- ii( eij tcor Ta^fTijv t^ ^Xutia» T^y ^^ 

fir^ yiniaTtiai, t^> ^fasaTSray o^oy ■Kfna^Kiwar foa^au. "AXXvf. Aioni- 

(t uhiAi) ahlay ^ijriv (Trai. XcXigSt a-Uf l %a| liffi ^v t} KtZfat, tSlf ii 

l( ainS), hfuitjr/uv Tr(i ^lay' hrti ykf tJ, ifiii furF|OT^pt(, iiaffTcXXci. nai ^- 

(del. vid. Y(l|>) rii incftkiviuf ^KWtfii fuv Sc ot^uc itKti, tr' ^, £ ifui ftyijri^- 

i/i^fyuraiKi^Tfi^Kiaif.Q. S^.T^X' /"(• Aiifi^(!i0( BJ "Ifii;» jMTi ttjv 

f (io-i] Ktifi/u( tJ Td^a. iiTTi yaf im iaiTvnyia» trrtSty, &a, ^njo'!, To ^pc- 

^(7MMiDTii( «^i^vcoflai T^( ni;ycXi(n)(. sif abrur grciE/^ijTai. Q. gy. Mi- 

Tg S( cm KporcpiwxoTcet* tr^iutiyti /vct'] ^ijo-] ^ iatj i^taai lunfiTtitrSat 

yap T> feXcdrciai, KXigfttd^rcTiu*. Q. iirroi; ^oraTVt. E. Vid. ad 95. 98. 

^ Conf. Kbol. ad 107. et »d '.ilj. BUTTM. 

^ Cod. E. dutribuiC boc ictioliuin iuler 95. ct pT. ubl, pro far}, itidem *>detar 
Kribeadnin fwi. Nam gnomen bac Tcrba sapiuat nc ibttu» conceptam: '' *( ^* finrriMr«'H V^. BUTTM. .vGooglc 54 OATSSEIAS B. 99 — 107, lib. II. 

AiUfTi} ^eeti Tcu^iav, tU 'int nit fuv 

ft^p' sAoq KaBs?^riTi ritnf^xyeef vctVAToW 100 

fi^Tif fiU Kftra ^fior 'Axiiiiiiouv vtfAteyjo^, 

tu Ktr *Tlp awtifou xtlreu, ;roAAa KTtarievctf. 

uf aftoB'' vftiy S' mi rriTti^tTo $vfios ofy^mp. 

!y&» Ktti iifAeLrUi ftir v^eunma fUyctv Irrov, 

nvKTOS S" oWvttrKtv, iirifv SaiSdg TrofaSsiTe, loj 

tff TfitTts fiiv ihtfii SeMi, xcti sTTU&t* 'Ajjaiouf' 

oAA' ot< Tgrprtro» ^aAik «-0?, KOi iwi^vGot ufeti, 

99. («] t yt V. pro 7. 1, ib. AaHfrr^. " lOI . 'Ay/MfiJSim, 

103. Kthai\ Kqroi W. I05> iXkSftvKtt. Io6. r^mt. 'Axaifw'!- 

107. ^Xfit Frre^. 

M«Ta/^ux (sic in textu)] Tf. /mtk- vftr^g-ttit h' 3v al a-uUoyio-riKa! fft/i- 

' IiI^Km i) fUTS^na. Fal. Merofi^- tiMteJ' ini\van ig oCtw KoXaf/Myi) vs- 

vjb] MaTOMC. ^^ bitiy, ^^ uia, ^na fj: tmV ^iW^^itif, ^f e£<( itainieiv «i 

Kol fuiiXia, ■( riTfMV Ut^, ncii^r Ta;{;«r{ Kol rx^ToXei /jjr^m^pif, £1« kb! 

rXc^uw. Vulg.* 100.Ta>^\eyio( 6a~ maimmr o^T^* KVJSoK aS9i< iTtifflypar- 

viT«i»] TeS yanpiai i^fcytiirlar vap- ti( iaortif. Stiw/ •yiLp tpyar to toioItw. 

^«rrtf. 4 Toij iiuucftKoifiiTaii, Ssro Ttu Bii koi ^ TligtcXrai) X^i i^i 9tlii l/i- 

Tavoii' tJ ftaKfay xai rtZ Xejai ri KOi- vtfZirai aiir^ reb KOTft riy trrit (Od. 

llS/uu. B, E. I03. Arcfi tnnipou] t'. 138.]. itpimaita it tj vpeintT^iSa 

'Clt iitmi l/JiailaB mialtflfiitf ot ykp tJ if>i\airuplf mXXoyirTiK^ ^'0cEu(. ia- 

«ai>r<X£c ^irTan^. rftvToi £< irTi fSc( Sc ai t^^ yyavtiif. Vulg. 106. 

(SCT. &vi) TOu Ira^tftsSai'' Kai jy- T^&T((3 'O fiiv XP^*^ ^'^"(t '^^ ^ 

MtiTtai To7; /icX«7iv I/mit/iiv, £; *0^^f /*CT(ff;(i)ji:J( tou x^»v oEia-eiioi^. E. 

dxarraxiiv frfliy. K. Q. Zrcipy, C- Vulg. Baraes. Cf. Ammon. in t. 

^aajia ivvdiitym <r%tipair koi (rropTa- 1 7 . 'AXX' oTC TerpaTiy ijXSo «to(] 

xhJv tS oijt^ vtfiTiBi/Myai. ^ I/uiriov, !!»( oSy ovuSo (Xrjti', Td^ £* «n 

£( Ti Zni^a k(£k' fi^' »^10-1 (Od. £'. T^ojiTor'', tUy T(X«ioi4^<Tai ; Tcaka 

245.) Vulg, 105. Nif*TO(] Tp. nf- S« vpii Ti /iwf? «jjoa-fl*» tipiJiUya ttfl 

KTUf. Harl. Fal. £st glossa : vid. t^( iUniii^ylai. tht yap iitxftaSfr, 

DOt. ad 334. et ad a'. 361. 'E»V "hSij yo^ T,iiTov^irT/v !iJ kii/ti«(^- 

Ba&)t(] EiT«Xf(a( ^^«iu!?( (ijXamK^ q «xofiiff'»», '0(Bi'«T«(^vfX]|S( BoXf 'AXX' 

TM> C^ao' wapdStnt. IlitvcX^ii), ^- St« Sc (scr. S^) t^itov ^Xcificv eto(. d^ 

0-Jv, fl ipiXtatijiia' larii ig itiStirii tSv S«v Bi irarrim ?%«! Ti «ki). tJ ^ 

' NoQ aoe idbkiio tndto e> qua hiiic >d finem bujui iccuDdi libri e icholiis tqI- 
gafis SDiDpta SDDt tTRDScripsi. Coustat eaim muimHm pnrtem ei EasUthio com- 
piUts csK, ubi iatefpriua et meiiug fere legnntar. Ne tsmen gui rri jndiciam peaei 
ne aoliim esEet, derorsri. BMTTU. 

> Frater proiime sequeDS tru^vi conf. in ictiol. f. 14;. tvu^r^m et I>K«ir(/;u4iu. 
Moz m TOce ifutrUa, qoK est gloiBs nd nriiHu, uoTum Bcholium, puto, iacipit. 
BUTTM. 

k VeHu, >T» fiXuwMrim, glowa sant pmpoitere bac intruM. Solruat enim qu»- 
(tiouem quja in pmiimis expeaditnr adhac. IUia igitor teclasi s iate frogatioBJs 
■isoiim poit ■rirmfnr poDendam. Ad rem ooaf. ■ehol. >'. 377. BUTTM. tizsdbyGOOglC LIB. II. OATttElAt B. io8 — 1»8. 55 

uu TOTt ^ Tif Swri yuKUiim, q a-A<p<t ^^, 

xai Ttiyy' a.Wvmia^a.v t<f>evpcf*iv ciyXetciY irrev. 

ag 70 ftfv c£fTcAfirrc, Ktti evK cdfXouff'', ut' etrayKtif. iio 

0*« ^' u^e fivtirn^fu {iToKfiverrai, "u tiSi^s 

aiiTes o-a ^fui), tlSuin ^t TTeinK 'Aajawi* 

'ft)rripct ayiv efjrmrsfi-^oi, eituy^i Si fut yafMta^eu 

TUf 'oTta TS «'(tTqfi xcAfrtu, Koi (UaMH a,vT^. 

u S" tT aftijirti yt n^oAw Xf^nv uTctr 'Ax*ia¥, 1 15 

ra ^fontvr euia 6v/My, a « jrfpi auKti 'Adqnf, 

tfya T imrraa^at TtpiKaA^sa, Koi <f)fsvaf CT^Aaf, 

KieSta. d', 01 evira Tiy oMevoftev ouJf TraXaiar, 

retuv, eu irafos tia-a» 'timXoKafiiSes 'A^xjiutCi, 

Tvfu T, 'AAK^iTf T«, 'tvrrs<pavoi tj Muxtfnf 110 

108. (I^cm- i^. 109. iXUFoiva». III. txNipW^ Hs feiKK. 

lia.ftiGSin. 'Axtufoi. II4.f(u&(ra. II^.^Axoifw. II6. fw. 

117. fi/ya, 119. 'Axfufal. 

iSjtft iKtt inri ToS Ta%('«f, T« S( ttaai iftrTai ■kcu, d t< t* ^^w, irt\ niS 

«Uti toC, Sit^eTaj Koa ri Ttiap™. AiWK(lia^>JHti.E. — PORS.eSChoL 

E. Q. Kou ^iXvSof Spai'] "apeu Ttv Harl. «I Bt t" a*i!(«i<, EI k' t' i»i- 

TeT(ipT«u £Tiiu(, i( avtiitxfiitBir (hir/t, ^ffo ^EisXuv^^p^ ula« 'AxiuSv' 'H^r{ 

T^X'* ^ '"" TtTajjTO», oTot T(X(iiifl^«- ff oBt' ^i ifya zdftf y' Xna (137.)* 

Ttu. Vulg. 108. Kai ToTe !«' ti( t- djTU^ n i^f, Ta ii i.ttth Siet juotu. 

titt TiVEUKw»] TlftieiKiinniJa (schol. Xcket (scr. I( X(/«ci) KOi 'O^piicji lilu 

Vulg. voiijTUf^ oiKO)«f*fi>) ef{ Tii (f^(, airri ianKiacvfiai. titi6t ya.f i «oiigT^ 

wa KOj T^v TvK 6ffaitai>uv iralftcir r^ 01 (scr. t^ ei) ^tgSif arTOHtoti&gFai, 

(TOif*«< iraoiftofitSa. (Vulg. nofaZiia- oTro, oAXoi (scr. 'AU' (I) ^» BiiirDitfi 

fuSa). E. Q. Vulg. A^XoErai S( { ^;«( (11. a'. 135.). Q. 'H irrxii. 

iBuijK^ Airiarla. Vulg. I J 1. 'nSf] &mi( Iy t^, 'H/wit !" oSr' iri tfya. Ti 

'l'^ Sit lit^i T«i <iGtu(' t! Se ixtKflye*- £< Xoi¥a Sis ftiami. tj &iianaiiS&iaai ri 

Toi cbTl Toij ihro/cpiiWTau. B. 'Arri (i, KaSu( (loifa soMiv, ii( Koi T^, dXX' 

Toi! oCtu( iaiOKfitanai. %fa S( Sccp (1 i»iy t&awai ylfai. Vulg. 130, 'H 

'AvTiyoo; iaviS Tojj SXot^ furF|(rT^po( u- Tujni] £aX/*«MU( Bir/^^^f. iax/i Si 

vDKpfrerai, m( ahii ir jl ««rT((. KaX£( maiiai Ik n»7CiSS>«< NigXta Kol Ht- 

Sfa wfi ■weiiTur aiT»( mrtitai inc 'O- XJov. 'AXk^^hj 'HX(KTpu5»Q(. MuK^n) 

iiaaiuf ^ififl^;, Vulg. 1 14. Tf) }- 'Udx"' ^uyaT^f Kai M(Xi'a( T^; 'IlKta- 

Ttp] "fl( ni]ti(X««. To yap rf fura t« «h!, iji Kai &fiFitfif (scr, 'Ap((rTop»() 

ftWirAH hfi SMKpiSii (E. Si]ipeAi), £( "Vyx, ii( J)~Tf KuKXfi ^ft-rai. B. E. 

*J Jt«i St«, ko! ^f »X«Kurf*f T«; T Q. 'EwtXi[o;M(] Tp. iiaritpanf. Har!. 

(IpjirtTai, 'OmJ n ;i^ (a'. 134.). EfoTe^ayof] KoXity "^kc^X^v t-ffivaa, 

E. Q. 115- ^' ^ '^ (Ifi^ci] r^' 0T(^x£n]^ScKoVf<o(^'u«uK(ro(.E.Banies> 

■Ddain rTtfmnt e Kbol. Bun. tizsdbyGOOglC 56 OAT2SEIAS B. ui^rji. lib. ir. 

Toat ajTis iftua, niiftaTtt Vl^reXvrsii} 

nA* »T*p ftiv Toure y iveuTtfuv aiK mvrs' 

To<Pftb yeL^ wv ^tiTot rr rfdi' x<u }tr^fta.T ^SmM, 

apfo, xf Ktirt] TtSJroy i^ nen, evriv» el mv 

iv rr0$a-<ri tSuo-i ^tei' ftpytt, fuv KMof eurr^ i «5 

veitiTi etiiTetf a-oiyi ttc^v TraAeof jSieroio. 

iftiif J" ouT ewi tfrya Trapt! y iftfv, outs TTf etAAiT, 

srfir y ctiT^v y^fMui^a,i 'k.%aMiv, u k (6eX^i. 

Toii ^ aZ Trihifi.aX"^ TTtTrwftivts etvTiov ifuJ»' 

'Avrivo', auTTOif trri iofuav MKOwav bbtutm, 130 

q ft ertx, 'i ft ^fr^t' Tariip i" ifiis oMiiSi yojms 

laa. fjS)). 134. 'xn] 'X*' H- ib. f«i. 125. oSr^] nir^t V. 

«rft^ W, 127. FtpTa, ia8, »^]«|H, ib. 'Ax«*M». 130. slFtirefo-a». 

131. 'OfHhxl nuq)5( Ka0ai};^^«>t( T^( ^nToTe! o£to( T«i 'Aj^Tiy^u >^}n( £; oia 

IIifMXJnK it>x<" «*f^' |3t^X«T«j tbV ti( itaTi t£» fwi;oT^p> «^icffeTiKJ) A*- 

ijKuiilaif. Sfut B< KoJ T^>' fUiiiaTcfiu aip£n]^(. Vulg. 130. 'Avt/vm] IIi/- 

ciiX«7^ ^xio'! stpl trafinu yurauclf f i- Knlnpa Ka! avmy,leHi ira) I^^tr rs^^wf- 

M|U(n)>. E. laa.^HtBij] n^a jiiy T4» ivBtioiVTai i T)jXf(*axt>!. Vulg. 

i^EirraTii' Tsirn S! /tovw ^71^(1 Sti ^X- ■ Li^m &iKmKra» &nc5Tai\ RaJ sSTOf t<- 

XofM» itBTto-P(tiK tJ» ah itini. B. X'"'"^ «7™ (^"'6' ''fX''"^' "7*'' /**" 

123. Ti^fa\ Vliy^i •sixriiiTiv. 'kfi- fti^t) rijV tort^^Tai tiutttm, vtfiyiif 

aTt^danK, ^lnii t( t(J(, ^, ei finjoT^- t^( mraTi]; Kal t^( iirwx''s'"'* "lUit^. 

ftf ttorai, Q.^ i^S- TiBcrETi 6tt!] wafitTiif^irat ii Sni) /«iXivra £T>ipi>- 

♦()Oft«' T!|y n)i«X*ioi* ^fl-iV (Vulg. '6flaaft 'Arrlnoi «^; toCto t)]* itTijJ- 

dt^ro^o' X^i t))» n.). AXX' 01!); (ETa( ^iri» vsKrToi. eoTi yi; Tfin^fiy it 

t nbf' iU' ifcBlfyi tIy TtiXijAaxi' vXJSti tw £tJ^ t^( tfrSatat Kiyty im- 

iniaaaBat Ti)i' fofrifa, tl ti^ t^ tSf^ KaTam^o-ai. 'Ofa ie Kai Tigr InraiiXa-* 

avfupifO' nctftffti -nS Ti^ftf^x^. E. 7^» Tcii ^itain' i fiir yScf ijiASi tigru' 

Vulg, "Eoti Bi Tdm Kdl ^/«j l^X^' &.iiittieiitr i li i£k ay (^nv i4«io-flt- 

ftenuzi>.(y^. liKyftK^ yiif ttht>f Ari^ aBat. ko} i ^y ff^-rifa, i Be, H ^' tTcy* 

ni'; ^u^iOT^juri. Vtllg. 116. IlaiH- jf ^' iBfr^. koi ^i TDvTei; tJ ^t^ii. 

T»] 'Arrl T»B ywai, B. 12?. Q. Vulg. I3I. "'H f*' (t<x'] 'ISia 

'H/Mif y ofr' ^tJ^^yo] ToiiTo s^( kokh; t£v •ji^iiAiay (acr. Aia t»v ^iiatar) 

r£i lairiirnifaa'. iSiy an^yat «AXij» ftltift Tot! 6 Tp ilintty koi tftaipffta 

rfamfiiniif Simi( vdn o/mS tf^^trrcf ku>SiW<. tori St Kiy^uii TouTa (ms. 

•xwnihtBflaai SVodoy. ko) eri) <{v j t(- ^4») h Torj icfta^miftii koi ytitveiy i 

* PoraODna ez icholio HkI. sibi ut videtar boii intellecto hoc titntDm refert " Ari- 
*' stopluuies videtar legisae /inrrifH f!»nu." Simul monet io teztu codlcis anpra 
nir scriptDED eue t» n>. Hiac coUigo ^mmBtiras offendisse in Terbo IJjtiu alae 
■nt^ecto porito, ^ugque rei blnHs attuliue nedelRS. (juRrum lenissimR Tidebstnr 
nt •cribepMur flmi ti ni(, el fbrma thrrMi, lingnn adlleet Kotiquft, paasire aed- 
peretur: altera nndacior, qDa.pro rerbis ul htivut' propioabant uomiDalirutn 
^nmwK prKeedeatibDs juDgeudum aut aic, IsUm riri «' i>nirr!»w, aut 9ic, (JiVrit Tt> 
rl./^nT^». BUTTM. .(.zsdbyGOOglC O^rSSEIAS B, I3«— 143. 57 ^<U( «y , ^ rEBrtfXi* jutxw J«'^ ttoM,' Mrarimv 

'iiM^u, <u K OA/Tos iiiaf eara ft^ftt inft.-^u. 

tK ykf Tw veiT^s Koxa Trfivefuu, oAAa J£ Soifiaf 

iurtf i-Tii fttfrrif rrvyipkr af^arr 'Eumv 135 

(uxw aartfxoftenif vifuris ^ (Mi f^ an|pwirAilf 

Amroi* <uf ov TouTov iya toti fMJVev ivr^a. 

Vftmpof o" fi fUtvvfMS vifterS^tTAi avrw, 

^iTi fui fityofav, ^Aew ^ oXtyvrtTt SeuTne, 

vfiA KT^futT iionss, ekfUt$efUvot xeera ouceve. 140 

it i' vfMV aoxtti to^ AatTtpev x<u afuiyav 

ififttvtu, eivSfis «rof f^my »i(X»m oAteveu, 

KfiftT, eya Si &ievs svi0ao-ofMU etliv iovTctSt 

ib.4«S]5"V.. ib.Fwi». 133. icii'] jfwi< V. et j«»v pro T, 1. 

136. hUto. 1 37. *<] ie V. W. 
143. SKiir<rau\ l^irdai H. W. 

TiSta^t TotT^ T/r0{]tf( tA TiKva. iii xai 
^nrrif/anai 8ia T^> &ravev EiT. j^cu'. 
ViiJg. 131. KoK^ !(' /M »A^' 4iro- 
Ti»(»] Bj»l iTTixTfoi'. X^yti ■^ijj !rj «a- 
«& iffTi »oX>jr( tBexti» TiiiUfia* ian- 
■Ktiuf/ayTi T^r Sv/aTtfa Tp 'iKaflif. 

Q. Baroes. Sed in Q. adduatur io 
Goe luec rerba: fwOtv lyliiiu e v. 

137. nescio qua incuria. 133, 
'lKi^iIt>] Kaw' crui t£» &io/*«jf«iT4i> i 
TOirrini ^fn^'^ ^J^pTi^eu. <ptw) yiip, 
c0»t i}>' ci' n; lin^ iS ttnu •yvraTiia i/ii- 
xtfi^ ^(p^ftaTa dsar/iicu T<ri; twJt^^ yn^ £> /(paiytTO. B. Vulg. %l&i] Fp. 
iyin. Harl. 134. "Ee 7~ljj leu «aTfJ( 
Kcuti itlrTaiuu} Zl ^toiAJsi o '0!«r- 
?ti!(. oi Tij! i«tyvA«i afir!» vanrt' 
?iS(. Tiv!( !*, ^if yitf Tiv miTfJft rri; 
o^T^i warfif Kou ntCfivri rf 'ticaftf. 
B. E. Q. ToE waTfSi] Oe yiif Ak- 
tyina aiTiy. imii^ ^^iv, 'OtTirinmt 
xaTcp' ia6>i« Iti ipftirbi («'. I15.). 
aJAwf T( «oTi KaU^M.ix'"' (*""■ 262-). 
X«X™% i*?vi{ tti^dStiiav. iii 'AfUrrof- 
X<( aetTtrTl (scr. tm), 'EffinTa*, ^ 
e£ TObTov iyi xorc ^bSov ^v^v. «pw^ 
rl( y^ ^iJTiv «i «fJ( T»ifn|v t^v i»o- avyymvi koj rf taTfl, ^a-iv olv Sri Soriv. Vulg. 1$$. 'hf^atr' 'Epivni(] 

Koicw Im Koi olov ^uriTEXc; iSa ir- ToEro /^LCfot AriG«^<ivT^ itiVi eitrn- 

tuif» Tvv oIkuv T^r nifiifa, toUA 7^^ pov, £( voft^ ^titKfitti (v. Eustath.). 

i«BT^ii ry 'tna^/)!. 'kiuita S! ^ith Vulg. 137. EavreTed] 'ASt ToTai j*Jv 

tuurWUfiv, KCKov li fu xjXX' ^xot/- £zi 'Afmdfxii'. Harl. Vid. ad 134. 

Vill'. Kol 06 Xtfi ^lidTUf ^HfO-iv, liXX^ I4O. 'AfMI^O/UVOl] 'E£ AfUl^f tU i>^ 

tifi t«v iwaycfUyuy. /k yaf tou xa- JK^trrov UKtr xsfxuffUVM. £. 143- 

Tfi( Ktuci ■wtlao/iai, SiXa ftc iaf^w Gw- 'E«i^!a-a^] 'ErureAtO'». M Kardfoi; 

TO. «Tro Kofl" wfjSaTO», aTn' «trls koI *^( Tfai*iiitrt( wfU r& If5( rf- 

{(C^ liiaplf iamifi^iiu T^y inififfa, KaTa^fiy^tt trrt Wfif iw^uiiaf ', Q. 

'SiupimieripdsMhoininem ibnatmffiTiiTit im: b. e. eo qood tApnca et in)- 
[ncafloius desceodit ilhid effictt Telem&clin», nt enm cODtemnant procl, ueqae in- 
ddiiu tiineuit e poatr emU ^ui vertiU {r(ii ri l&t,) intrn domum eoi fortuK pe- 
rttarM ene. BtnTM. tizsdbyGOOglC 58 OArttn&t B. 144— >S4. 1 

M Kt ZeW Sat/n vaXtnvrcb Ipya ytne^tw 
viprmoi mv twtira, SofUHi 'inoT^tv oKoit^s. 

ir^eBev iK Komj^f oetes ■jrpostixt -TriTta^cu. 
rw ^ su: fttv f s^erene fitra jrvoi^f atifAoio, 
vh^a-ia «AA^Aewi TtTaivoiMiu Trrtptfyta-Tiv' 
«AA' oTt mi ftia-OTit iyo^v TrB^.ij<p»if4,ev ixia^ii», 
a& imSin^ins Tim^Off^» arjjj* •nvxm, 
«f S^ iSeTtit vanav KtipA?^, wnrene ^ th^^or 
SptA^etftivu S' ovvx.tu^n vetfeietff, a^i^i ts Snfetf, 
St^iu ri'i^av Sia T oiKiet kcu Tre^iv eu/rut. 144. aS,i., 


« Z«k V. :ntf. Z.k SJ^. W. 


ib. Kn<^ 


.48. !«] 


&,H. IJI. 


»t«»4]«Miprov. 1. H. W. 


15». S flJ». 


154. ^- 


H n!.V V. 


ib.FWo. Aity ^«'vTas] "Eirl t1 iowaf inuctfar. fl 151. IlTepi «-oXJl^ 'H liirt tM^ 

ykp i^i «tpItSot Kaff auTin imui' aUt Avi^aJ^v KoJ Twv £si;in!a», fUTjin^piif 

ZtiifhuirirJiicoiyslKiytittiTa.Q. 144- S( Ksl ic^pucac ira/ Ti)ia{ tSv 10E ouin'. 

Aiiif tkJ Zfi( Saffi] r^, «oSi. Harl. i) Bioti flaMiTiQ-oiwi Taiii /*n)OT^(ja( «- 

inter lineas. 146. Ty 8" oJtrf ft- oTstf i%a^ilnti witfityToi;. Vulg. 

p^aZnl;] 'H f*ev ^f 3pov( o^if i( tV ^{ 152. II^By J«^oAii(] Koin^i' ^X^S)» 

fflj-fiS» ^omBm 'OBuffiTfaif Koi ToE lai- B^Aw. Vulg. 'OairoyTo] "Ev Tj 'Pia- 

6i( iij/xawtr Kai ^ ;«> It dfxS l^^''» ""Ji "cffaT» (oa-iraiTo ein. Pors.), aril 

«T^a-K T^K fidi ^ff-uxiai «^foSo»' « !f ToB fti™» xai lihiilivci haimiy. Harl. 

Ka-rili T^ &y»fay avrS» Sift^^ T^v '53- ^?"/'*?*"''' ^ ojyX'*'''"'D 'EtbS^ 

kotA t^ boX»' ytye/iiniii Tafox^»" a et fiovov ^ihjo-t^jwi» oXXi koi mXXw( 

Ec Ti>tovy^( Tuy rrtfSi T^v ihiiTiKa-iy a^i>i( 'IBaKy^T^iwy (irrai KUnSt, Ko) >g?.- 

tSt Kftirriyay {Vu]g. airB>Jia> Kai Xol to; vaffiai Iv adr^ Spij4«yrai. 

^XaTToM-iv Tu* ifix''f""''i sic)" To St KBi 'lafi^hx^t ow» efyiSaf o' otT» 

KaTaS|ii>tf'au t^; vafeAf tov twi< f*»]' ^avrou; iaaif&eai i-si hitJnrti iuHmt- 

a-nifut tB^fumt (fiya, !i4 Se T» (ly- toj KaKoiJ' imif ifnjait fUyrti. Viilg. 

«TO>jKot< (Vulg. KaTo tboToXat) ip- 154, itE/oJ ^iEaO 'AraToXiKo/. BiEib 

fi^fl-ai, Jti 01 |UEv BiTo viK^o-oKriv ol Se yjip ^aroXiKil Xcyei a ''Ofti)^* EiT* 

^OTjffT^^; ly ^a^p yif^ffoirai. E. Q. iiiitti' iZai ir|Jo( q^ t' fiihiit Tt, ETti 

Vulg. T»] Tiyt( t1 Tai 'stfmSiriy t' ipWTTifa Tori 5»^ (H- A*'. >39') 

*»! ToS T^fKixou iKOifovrd;. Q. Cf. E. Q. Kaa vii^y oirS»] IloXiy itXiiT- 

Banies. 148. Ti 8" l«( ;*ff] Oi sU- th ffifco' toT; &trtrf i 'Ofiijjwt. tiWoi 8" 

To! a^ftarTiKo! Se£iuv ^roi ieyaSSi'. Bi- £v Ti( . Ka! WXiv avtSy Ta( Taiv «fSii 

£ii!i fajS Ta liyaja oiBcy *0^i;fO(. litTo; ko^u^o;. R. 'H tuv 'lAoKigir/aiy, ^ tSv 

BJ caiii T^ JTcw, tJ iiXi)SE(. E. MtTob cLftuv, «( itatairrfaiptyTity ft6a fiKow' 

IMI5( i*(/«io] "0( qn^S To (^v Ti e koi iS^Xou, »{ ko! 'OBtaw^t; koi Tij- 

tfSra Biaxdpi^ifHVOi. Vuig. 149. Xtftaxoi iteX&T(( Tofcj iaii]a^fai aHi^ 

nXijir/u iXX^Xoi«-iv] 'EiC(! o^ iroara- <i( ^fiott onfXnnrmoi' fvoi -xdka koiI 

Ttiia'11' iXX^Xwv Toif ^tiKeuf. Vulg. oiKia» t^v Karaffouffoi t«v aviSy Mf^ tizsdbyGOOglC LIB. II. OArSSEIAS B. iS5r-i67. 59 

uff*v'M' ^' Mi^ Gvfiey, wirtf TsXtsirdM sfu>iMf. 

Turt Je Keti fttrttnri •/epav ^pas 'AAi^tfknis 

Metarepimis' e ykp uof ifui\MMiv tKtKaffre, 

Uft^etf •yrmtti, neu ivttirifM ftt/^T<ta^eu' 

V T<po> twf^faotuf kye^ifl-aTO ntu ftmeiTrt' 160 

KatAure ^ .vuv fttu, 'ltfrtx^«i, e, m Ktv uyra' 
funrrrifa-iv Si fia>aora. -TrupavDUftitof raJi tifU' 
rStrif ya.f fdya, ■snifieb Kv>dvSerai' ov y*p 'OiWtf-iuf 
^ ei^a.yti^t (fHM)v uv STtrrreu, dAA^t ■jrau ijJii 
iyyvff tuv TuirStvri ^kvov km Ktifa, ifivTtati i6j 

irarrtTTtv •jrofvtrtv Ji km oAAaio-fi' KaKOV trreu, 
ei vtfMfUT^ '\6a.Kt{v ^SiitXoV dAAcC s-oAti TjiV 

155. HBo». 156. £f«uw»] ('/mWw>-V, 157. 160. j«Tff(.n. 159.^ 
airina.'] atyta-iiia H. Nolim paginas nimis apertjg librariorum erroribus 
implere, sed hujusajodi vitia enotata ad Eimilia tollenda ingenium lecto- 
ris aliquahdo possiint acuere. Sic in Eurip. Alcest. 1080. ed. Flor. 
prare al>talfui(. iBscltylus Athenxi xv. p. 667. C. l^fi^ u^fiaitmf-iuK 
aiWiiuf intl. Ubi infeliciter &>tK-rim( Casaubonus : inunintii vel Anial~ 
luvi rel Jafirnni; Stephanus Thea. L. G. tom. iii. p. 1717. D. in&liciua 
Pauwius. At quid clarius, quam transposilis vocali et diphthoogo le- 
gendum ivcual^d PORS. 160. !(] IH. V. W. ib. i%»«'w.] ^ 

^ftyimiV. 161. Frhiii. l6l. n^ouffK^fUKi;] vupaa^KiittHfV . ih.Ftifa. 
164. fS». 166. yf. WxXtiri mUjtTf et mox iaS-m''H. 167. 7^. 

KfMirtfai sic H. Fortaaae alicubi scriplum erat «7« yiftteit. PORS. 

tiii T.^V T^ Paa-ii^iiZ tWtw ^oi'. E. fi-^aii-ni itai bXmvtik^ rpcKii 

Vnlg. 156. 'ilpii/ifiaii V dfft Sb^uv oMfta, i ir t^ d?i SiiXsraTi 6tfi/M>n(. 

_attf ttAfta-Sai c/mXXw] Oi yif Koical Vulg. 'O Sis wvfif (scr. tiaxtift() 

tiii iifdtti( KaKii( Koi Tli( i^riSaf ix^v- ti t§ aXi^. tiafnpil ii aift^ kbi 

«. Ta 8( ToioB™ t3)i ffijfMi'»» Tor( fjy X^xr ««! ^iJo-"' t1( itain>. B. E. 

ajaSiii( tJ Sa^tlr T0~( Bi «OH||Jor( iiw- 165. 'ETjif W/] "AXXi ja^y it 'tlyip- 

Tffc^ «o»r t«» TiToXft);^'ya». E. Q. 71(1 ioTiy, iwrt ow( ^771; iiTTiy. XiIoito . 

Vuig. '\mf pro Saicif Aristopha- 8" «* ^« T^t Xtitoif' t1 ykf iyyi^ Kai 

nes. PORS. ex Harl. ''E/**ftXw ;«! ^'yw na) Aii to'tou TfirireTSU' w» 

iii Tiv e' TOuTO 71^; 'Ofi/ifu airri6t(. tlt iti y^inv napftkiriirat. Q. Et sic 

Harl. 157. 'AXifle'fioT|(] To'AXifl(jj- fere eiiam B. E, «urttd] Kara- 
<nx ^XaTto» tl Ktti «api to oEXjf (scr. a-Ktva^ii. ifBty ol IfaTopoy iw^iJrrji» t! 
S\() tyixfn, tl( iBiirijTa ToE itii*ara^. iii>M£taSai. Vulg. 167. Oi ytiiifiiC' 

■ HaaifeitiuB e^moa in Toce Cwm, qoB .£olica eit fbma pro M;rH, et uiute 
Tbennta quoque nonieD eit andaci bcniiiii) : rid. Etrm. M. ia r. et Sdiol. Ven. «d 
11.?.»!». BUTTM. .tizsdbyGOOglC 60 OATSSEIAX B. i69 — i8i. LIB. II. 

^^a^ufier^, m xn futTOm^ttvrefiif iiii tu^ «vru 

vtLim^ur x<ei yof irtpit Supof ToSt Kum irrif. 

ev yiif aTrtiftirof fta-frtoofneu, etMC iv Itiiis' 170 

xAi •ycu fKtivu <l>>ifti rtAnmr^fiu <Mr<tiT«, 

Uf ei ifuidtifaii', ert "lAf er tta-m^tuim 

'Afyfm, fLtreb it o-ipiv Sj^ rt?wf4/fr*f 'oSogvtus' 

tf^t KtbKeL TeMM waAin, i/^an wiro irturrtbf irttifBVf, 

ayiuoTot fl-etirenrif, iiuurro ivuwtu, 175 

uxa^ i/Mfiff^af reiii ^ tvt Tttrra rtA«reM. 

Toe i' aZr EipuffUtxf n«AtJ0» *■««■ ««■«» «p^" 
J yepov, ff ^ ^ye luv /uttiTfuio a-uri TKtiavif, 
OiKeta tap, ftn vv6 ti Ktutof •jrajayptri'» mrivTu' 
Ttma. i' 'vyu r» ir«^0<ja itfimav fMmiuia4tti. 180 

epvi^ef 3i T£ woXXii m' tbvyebs ^eAiwo 

170. fiotrc^t^] /wimifrSffA H. ib.ffi&Hf. 173. tJo-oW^aiiw] 

h^ inipaaim V. ib. Fai. f/Xw. 173. 'Afytifti. 175. fffunvrf 

176. I79,foi!iy. 178.»»] U) V. 

c9a] Swo^ icai lacT^ Ta7{ «wcuS^vai 1 69. Kcu ^ifp tr^iv] Kol 70^ XsEiii' of- 

^XXno'1 £ia tJ ^iK&Kifiii. Vutg. Tgi{ ^i tJ o^^ taivaaSsu. B. Q. 

, 'IStkigv (CSci^Xor] T^ <!< «^o< E(fti)v 'A^aji] Swamiiuf, ritfK(, ivi t£ 

NcijU^ntv' ^ cfcrqfuv, dmfiifant»' t*i- ovtw, aif<(ir, iji^xz, aipof. ^'iXavTai tt 

aShta ykf al t^m ii v^ viyKfura AloXinuf. Vulg. A»tT(fm] r^. Xu!w. 

Twv qxcf^uy Tj t%xTi ■rifiyfaipofiireya)' Harl. Est glossa : rid. oot. ad 

i^ T^v Xa/iirf^, iisi Tou ci Ka! tou fX^, 334. 170. MoiTCifa-gfuu] FORS. 

^ Bffitarla.. B. E. Q. Tijy rfoi; iv- e SChoI. Harl. nantikitai. 17I. 

riKJv /^fs< <t ?;i^gMrai'. E!*aXt7(r T&p Kol yif tictirf] ZvyivrSv Isvt)i' M 

T^ inKntkucir nai ISor ittfti T<«J Kiv/JM iianTii^ Toura }.iyii. Vulg. I72.*(l( 

Tp «(iwf^ T^( ^f*^pa(, t1 W Sin-u^ Koi tl liiMStoiitpi] SwcntTMi' ?«( ToS, «Xif- 

tntfmy t^ B((Xjj icou iirw^f . 5 rf8(f- /"JTK 'OBi«™-fiJ(. SwaTa/ Ti( *ai Iti t* 

ikmi 'TVjH cl txov^ay t*u iiift^ icaik TJjv tjiiStiiiHiy ^t%ia toi( ovu airi ^ati- 

?(/Xij» fiaXXo» Tijt ^^'|Mi( 5 T^» xpuftu'. Botf, Kal li^' tTtfai 4px?( ivayinS»'**'»', 

^ cUfifXu' T^ii x^( T^ BvTiKii' ^'fio( \ti 'WtKi li-ati^airey, tia imrri^tin<t 

KtiiiiyTjy vafi TO lyie^ tlyai t^; tvii( /Mri tJ 'AfytHi xai '01i«-»-(iJ(, ^ N 

^Toi T^( 9^^i](. E. E^(fii^piirroy ^ tliii{S«ri;, ^rKaxaxoXXii. E. Q. Vulg. 

(SSigXoi' Kal ipaitfky, KaSi ^'^«'o'^ ^o-tii'. 174. ^y nXXa icaxi xaS^a] ^e)(f 

«oa-ai ti al v^iroi irvyicj]i»^kcu ^d'- TOiJ, ra Sc yv* watTa TcXcirai, trdyvfiif 

ftif tC^Xirara txmiri tSi tfia. % Tijy iid<ni( i^; 'OSixmla;. Vulg. 178. 

(Schot. Barne&. ina. tl) %fi( i^iriy Et £" a/i] Ti (!a ko! circ fcai ^^t 
Kai Gc/XiTi' ntijtiyqn' ScfXi) ^^ 1; ii^i(. Jvi/j^fwcra sopmcfXntf^utTUKi. Ti ct 
Q. Pal. Barnes. {Vid. et ad/. 11.) (Ut! T»E(ia. B. i8o.'A,MW}rfi<- tizsdbyGOOglC LIR. II. OATSSEIAS B. 183—191. 61 

^r«r', wH rt vwns i»»ia-i/Mt' MTOf 'OAwo-iW 

uAire T^A*' af xai av juer<t^fir&u aw tKtim 

u^ktC eux a» TonreL dtmrfoTun Ofyapmif, 

wii xt Tfi^tfutxfi* K^e?iMfimt uS' eunii^f, 185 

fu Mtu Sa^of vartSiyfunf, cu Kt •jriffff-a. 

oM' w rei t^, TeSt «cu TtrtXta-f^t»» &r»it 

luxi ftOTtfot wtSfA, «-«AeCM Tt vtbMm Tt tiSuf, 

Tcif(f>a/WK i^jritrra tTrarfimf jift/iSjrairuv, 

tUTu fuf d ff-fwrw ontifirTifsi irrM, i^ 

rf^iu i' ifMmif wn Jui^rf «u iauta TufSf 

186. n>kr. 187. ftfi». 188. UMf. 1S9. J»T^] j«Tpi^<( H. 
ib, (tiitraa. I90. foi. ipi. Sw^ff-tTo* c&eKC 1*» Y* H. tm y« V. 

HuDC v^um UQcinis incliidit Wdfiiu. 

liUis^ Harl. 182. ^tSo-^ T»«( MSS. Bamea. 'AMe%] Aonw- 

ctrim (acr, n>T«>T«). diSJ ilinip«T<- ttn^. Jirn ^fi Atr) rau ^vxnffluc 

fn hi iftlSm ri tmSm. Q. fMtrt] iai fttTa^pSi rSy KiarfySr riv ^i^ 

Tjirj^, «fS^ Tt. tOTi ii i ii rffurtrtf. tuv t«£i( IfAdrrat Tai( imrt. ^iXu Sf 

Q. (KS( Tt] Tltfiaaii i t(. I» Si Toif 'E>A(iyut»( ' to^ Ti)v (Ulav JKt<x^^"6 

i!«zifT(^;' rffd^ptriu oitcTt. Harl. t! Xiirsfi);. cl it TOiJTt, ^jgi^* yfiiAta 

183. '(UfTi T^A."] Tl T?>.£ ffiiftaJVf» i»fi(. TOioifni yif ^ iti/Tipa o-u^uyfa. 

■ui T^ & T^y irxi<">, Am)) vur, kw Q. Haii. Vulg. 189. nafjtd^xyaf] 

iViVtJiok, -t^^' ^f *A<rcaii|i)( (II. ^. Ilafim/raf, TapaXo^iira^Hnt, a^vn^tu- 

663.), Ko} T^v «ic T9>of, TfX^ jHC <ij!- ttciiraf ix t£/ tafaiti Kol Tob di^; 

1*" "f*»»^ (H- V"'- 7*0 Q. 'fl( '"■' (*"'- ^f*0' '''^ '^< **P'' x^<'i««f 

Ti] 'R ■( iyatptfudv Im, Kui 7KV- xa] tdi; oIvs;, i Uye^. E. 190. 'Aviig- 

HT<« a^To Tsr<; iraiia. ti ^rr} TOv pfOTCfMt] AMni^^c^v. |9( r) aJ3«iES~n- 

tll*, «ai iio oWl)J( ifij^t "^" Araym- fsv. SiptiKt fkf iaFffrrtfay. «Prw iiai 

"fat, Q. Vulg, 185. 'OS' AvilO Afii>p<pi<nipey, iiKaiirttptu, &KfaTiirrf- 

'An Ttii iyy^fu, if Tifit/<](. KW<7)>CTui!) ft( liiii T«v £k^to(, imitat^rTfOo;, 

? XfCif, Jre Ti( KiJv« Tou ^njuii iaitK ivayjiaifirte^f, iXXoittmfis;, hient- 

j^1| K1](T& ^fl^<. Vulg. 'H fMTO- Stl^TCfWf, ^VtltOTCSOt. kol 'A^ia-TO^- 

t^ TT|( XtStUi ti>>)(rTon itsi T«v KU- v)j( itOTi Stf-tUKm iypaipt ^iXsmorf- 

' MiniTn, NomlDBtiriim ia •> hic commeadHri, qut iiliu, ut ZeoodQteiis lo nge re- 
Jiatu. Vid. Scbol. II. *'. So. et nl. Nim cum «li^ illiid itrui nequit. BUTTM. 

' NomiD&tirtiiii ri lixHiTifH babeg infm ad r'. 83. iDtelligeDdn rA irrlyiiipa. 
fflc « ad (', f 60, l. «1 jt^sf.in-i^it et It T.7t h.th-!;.». BUTTM. 

' Nempe Id accnr&tia e^tionibuB addideriut ipiritum eUam in media voce at ■>- 
n», frUn-tn. PORS. Cetenim ia luitiq. edd. achol. Vulg. acribitur ^»»niTifi>i 
tf.»d.'. 17. BUTTM. 

' De HeliaDico boc grunmatieD, idemDe ut sD direrHis ab bialoricci, vide Stor- 
>«■ diqmtuitem Id Comm. de Hellanico i. 10. BUTTM. tizsdbyGOOglC 63 OATSSEIAS B. 193—305. LIB. II. 

rei ^i, ytfot, dA^r iyrtBn^efu», ^¥ k ivi 6vf*u 

Tivar ttir%a,>0<fs' Xf^Mwey J'/ Toi lo-irireu a^yes. 

T^Xiftcix/? i' i» ■jrairiv ey«v wrSiiT-ofMti cwtss, 

fMfTtfa ifv is jrttjfas ease/vva aromff^eir 1% 

61 M yaftav Ttv^dcKTf, Ktii ofnvBevrty ti^ra, 

VBM.et fuix', 'irtrct iotKt <pi\tif iri VM^ tirta^i. 

cv yuf vfiv Taw-Off^tu itofteu t/W 'Ax/eti»v 

ftnjarvos ofyttXitK' iirii ourivee itiSifttv Sff^t, 

WT cZv TfjkifutxiVt ftaXet Trip veKvftiAov iona' 200 

ojTt fleowpfl:T*ijf SftTra^oft^' , '^t rti, ysfetii, 

ftv6tat axfaayrev, a-^t^avscu a iri fMj^Xov. 

Xp^ftetra ^ avrt tttucat 0t^patrtrttt, mSi ■^ter Ira 

U<rerai, eipfa Ksv vyi ^MTfl(i)vu 'Az^ievf 

%v yafteV fiftitf J" ta/, «artSeyfttvot ■^ftaret xana, 20$ 

195. ("•fifa Sf] liifif 'i\* W, ib. f^. 197. fifniKt, 198. ™J- 

roffSou] ^aiva^ai H. %aSirta9iu W. ib. 'Axa'F5>'. 30t. ^vi 

•/tftui^ifi yyeui H. 303. FTira. 204. 'A;£aifMj(. 

ffi-oT» (II. a. J22.). Vulg. J91. TiE mrtjjJ^ tJ yiji^ IMfuyet. Vulg. 

T«l (sic in M^diol.) Et t^jHV ivi^- 199. MntTTusc dt^oAfigf] T^t^XPtw 

iro/Mi'] "HTei faijSaXoCfM» Bunir tout- axaripyiK-Ttii. Vulg. "Efutftv Xi^tw, 

(o-Tf 5'!^'*>', ^t-iiya Tuwc, ToiTtm» «■f)i tsB y^fw» lijy o^» ftTTtfa. B. 'Eiil 

dimWi' KBi &x>^Stl(, iirxaMiti^ (scr. otTika i<iSi^»} njXKiiiSv, ^vtisuTika ic/- 

itfXaX«r() 5t« BwT(t^aMr(, Q. rjj, &JMV t^xiKi "'^* TijJ.tfmx'"' •^''* ''^' 

^i{)^eftai, Harl, 195. Mi)T(pa qv ftantlat, tiiKiit iic^aytv, ObTC oUw 

^( warfic «i i( ydfiav TCi^owi] l^ Tiyd. nalrti i >Lir]^( oh^tei. oXX' (Q. 

cr%qfU «^iTTir, SLrtfiM, Vulg. Mi;- IIIB. ^r) eTx»' iitci^jffitiav v|h( t«t>.?0i;. 

Ttpa ^' ii ««Tf.'(] 'H8«J< T)! ay^ijjzri Vulg, Q. aoo. OtT" olv Ti^Ae^j;"] 

tX^«'aTo' fJ«i»> yaf, ^(«aTfio(, fieii^ BjiaaTSrffa ravTa raf 'Ayniimi. tlf 

(i( vJ.igSwTiKif»' «I S< ^ofMf Tfufoiiai, Xif^udov, dLKfiriiaiSai, a-Kimci <i( no- 

Bi|Xow'ti si /w^oT^^ev"* koJ t^jJtniVou- aeT^a' i yaf 'AvTltMi tli xoiiTijTa 

air cfiva taa bti ijii tJ niaiiTf vaiSi Xeytv faKtritv. Vulg. 203, KoKSt 

tnitaflai vapii tSv yaftaivTuy. Kei/i^- ^Pfuatrai] 'O/teitirya Ttir ^lav. OHi- 

Xiaf ic TtbTBf^ T«v «aTfi^ T^( nfft^nK nt' Tra, ^791» itl it^TriiS^afrai, 

liiSfura,^yMiv rii iiavftiKa. E.Q.^EGva Vulg. 304, Aiarfl^iv'] Aiarfi^ta 

r^ rafa rot nji^ttv, fitCKta Sc Ta iiafk ri x^tirrfi^fii, iva^U.tadai Kau rfi- 

* loimo auclor primoniiii bujug Bcholii verborum volebat tnnf xai >3iXfii. Illijd 
tamen et \n scbol. Vnlg. ahi leguntur verbfti iir^i, 1| ra,rfis, usque ad riii yM/ttir- 
nt. VideDtar ilaqiie jam olim excidisae qaiedam propter repetitioaem eoraiidrn] 
Terborum, in buuc modnm : •! Ji yiiia ri^Miri, JnMiiri «r oTTi^ Kiii lUiA^lf/. tviii U 
As^Hw rj, ti li yo^i ni%>wi, laLmn tJ ^HrrrwK. BUTTM. 

t^Vid.ad». i;6.iiot. BUTTM. tizsdbyGOOglC LiB. II. oat:SSeias b. 206 — 233. 63 

ifxpi*^, as svietKK mvnf^tv srriv ixarra. 

Tav au Ttif^ffMXOf ^ewvufiEvof kvrio» fivoa,' 
iJifOfMX, rioe KcLi aAAoi, oroj f4,7ifaTtifes a,yiu*m, 
rmjTA fuy cv^ vfU»f en /ii<r<rofMU, ov^ a^efeva' 110 

W yif r*y' ta-eurt fliai Keu w«rr<f 'Ax,'Uei. 
«AA' ays ftei Sore riia. ^oift xai tiKocr gra/jjew, 
11 Ki fut sma Koi e^a ata-jr^arBig-t Ki^fvoor. 
Ufu yaf H XTaprtii/ ts xa) £f IluAov ^ftaSofmt, 
mnt jTSva-ofisyoe Trarpos ^ifv oixefteveia, aig 

n Tif fui etTrrp-i (ipoTuv, tj ec-trav aKeuTU 
» dur, TTE ftMAtrra ^epti xAcof eu^f^etTit. 
ii ft& Ktv fraTfei (iiterev KOi vo^rre* aKeuret, 
W tr, TfvxfifMVM vtf, sTt TXaitlv evtavrev 
u «i xf T^vsiOfTes okKouiru, ft*io eT sovror, tio 

WT^as ^ s-TreiTit ^/Aiff is TrojfiSa. ycua» 
n|/M Tt ei xeviTCii), Kai f^t KTtftct KTtftt^a 

107. iwiFtiKi(, feKtioTy. 209. tm finiirT^fti] tau xai imfrnjftt H. 

in.T^']Tia primamanu H. riy V. ti W. ib. fWi. 'A».J^«;. 

llt.ftttvr'. 21^. &ia!i!pi/rinHri1 iiieK^iTtMri H. 2l6. Fthr/iri, 

J18. «.] *. V. 220. h'} h. V. ib. •r,fl«.ST«] ■t.«V"< W. 323. fw. 

4*ppci>'}. Vulg. 306. EWa T^ jsoSobt (X^' ^- ^"'s- ^'3* ^^' 

i^;] '0 a 'AfCirTafxfii Xclitit ^ffi njnga-iriHri Ne'/.Eii0(»] Ti T^Viru, tJ ittfS, 

n OfSpey, tv n, clWxa T^< Taifr^ ^^4- yivfrat dmi TttZ vtpda iifpu,i fAtTO^^vt- 

'V ur^ (scr. ia«i») 8( T» efls( (lyai. p(£a'OJ itaj KaTa ffv/icoit^» nfdirii, k^ 

Q. 'A|iio-TD^ic£vi)f i( fsiisTtvf riv inl- tf^ru Tfvr^ Tiv a el^ t). iwti ie j ^X- 

ll^, ntntfiKla hiyiai tnifta ts t^( aft~ Xm 0f^TO«oi<rTai %perr}jifi0dyti Kai 

^. «ifla/J» 8e oTwafltTfii' afriy xai tm frtfw» o- ipif Am&airroX^» ToE i^' o2 

■pi ajigS Kw Tsv /MT* o^oii (scr. ai- yeynt ^XXorrof. B. 2I4. 'Hftafl^- 

Tir). Q, Harl. 309. 'KyaixC\ Tf. ora] '«( ri, oXoioTOf ^xfSnif '. *"' 

^TOHi. «1 S(, 'Kypi4. Harl. 210. eXao(irini(. E. 323. XcJu] n-ro)^- 

Wra /Mv] A(&(» ^ (I(, iirl toE ((( f*ojO( j toE 'Q^i&Afia yjft^ (x*"" ^™- 

Tirirta. Vuig. 312. 'AW.' 017« i>M PORS.) yfd^i, Koi 'Ajjiirrasfxof, "H- 

)tn] T^t {itartiay imaTfi^ifunf alm- fi^uirii 8( X"'''! ''' % ittaTVt iairi fitK- 

Tm lofa lan itri)irrtifiiv tu v^{ t^ Xoyrg^. Harl. 'Ex! KTt^a] Ti k^tu 

v^tai. t£( -yAp iSiJVaT» incaiufer» T^i t(Wf yfnjitiriitnvf (f. -(»a (i'() «- 

(Vul^, iiKtvuft~*) Kat' ainSt soXfTa( KjtolJt' ^ sls) Toii UoTigpioy ri (ivai. E. tizsdbyGOOglC 64 OAT22EIAS B. aas — «39. UB. II. 

;rsMa f*«A', ecva, ioixr kcu arsft /ttfrsftt ^airat. 

"Htw oy' as ihray xttT of f^tre' Touri S' etmrn 
lAinaf, of f 'OAtff^sf aftvfum qf iraifWf, 225 

jMi oi la>¥ iv nt"^ir sjrtTpfTTtf «ixov '»ira.nA, 
wtSta^tu Ti ytfomt k4i ifi/irtStb TAn-a ^/Mirrsiir. 
of Tfpiv iwp^evsu» ar/ofHi^a.To tuu ftrritarf 

Ksx?^vTS ^ w* f4M, 'ld(txnin«> 0, TTi *i» £iru' 
fO[rK Hti ■jTfB^faVf a.ya.m, >ttu iJTnof iaru 130 

o-KilTrTaJxcf &MnMvt, fA^ii iPflTi» eurifiUt sl^, 
aJ\X eiis) xa.XtirU t «if, xm euav>>a. fs^oi' 
«(■ WTif ftiftinp-eu 'oAwv^sf dsUio 
AaSir, om* a.!teurrt, srrtr^ J' as ipriof tisf. 
*AA' iJTot ^Hfo-i^fetf ayfl^opof ow-i ^«UfW ajS 

Iji^fJV ifryct &euct, KAKofpetipiifin vieto' 
ffipiets yeif ■jret^ifitvoi Ki<pa,^a,s, KBtTiSiuci {itetuK 
oiKov 'OJvrtniaf, tbv a sux eri ipet^t vssava.!' 
vu* 3' oAM) SftfM^ rtftsri^eftuf eiov aaretnsr 

333. Wa (ou«] Sirff't«W<V. Ib. FfftiKt. m.Mm/y. 336. fti. 

hCiay. aaS. S(] I W. ib. neiihm. 229. Wt»,^ 231. jt^ 

^ptirlv] ,*^ y ty i.ft^rii' H. ib. f«8^(. 333. ^i?»'] ^'5« H- 234.x«- 
fSy. fiyaatit. M(. 336. fvS<» ^/7"- ^S^' '^'J'"''- 

336. 'EWTpnci' JkN'] 'Errrpnw, «f- ko) tl^iou. Vulg, 336. Kaxo^^- 

xmlftar «I; t^ b^km' afrsv j««^{. B. ^A)iri] Ti»{ Sc yfa^mxrt, KaKatbfaii-' 
329. K&XvT( 'lAoii^d-toi] 'O^v Tsiif . ignv. Harl. 337. nii^SEfuvu k;^ 

fwgo-T^faf denffvSfiaitiTai ai ttfii at>- X^] nfwrt&am; <}{ ^ifi&f * $7«« 

T^( ^«CTtfvcrcu, ^lXX^ T^i( t) KOiySy, ixiiciiif, Svrt jmn^rzi. Vulg. Ildf- 

B. Q. Vulg. OfJ^y Ti iiKait^^Htiy Sifityti] 'Ev^jiev Sc^mvoi, cini tiZ, ii( 

*X" ^ ifll^Tyf^i KaTcupefH^ & ko} y.ii ItiKil/ieyoi t4( kauiSt Kcif-a>Ji( iUA 

A^jaA^ Aritp^f ic^esoufra. Vulg. 333. ia.faTi8ifiiii»i air&i, inff ioT^iy Arri ToS 

Kol ouaTiXa f^oi] 'Awfei^. jS^ax^ ^*"" ««^iSaXXovrtc. Vulg. Et( Tijtuflaii 

ffToXTto» W tJ ^'5«f tJ Tip ii< ivrl 6m6{fityci rat D(a( Kt^aXa;, ^ i( A~ 

Toii !!ti ioT^v. Q. - AimjXfl ^'5*0 *^' fX^f" TiBijMvu, &i ftij iwmttittyoi Ti( 

K» m«r, (lokcl alrJmXa, ToiJ naAgKovTo; lavrSy Ki^atJi^, iMi vafaTi6ifi.tm. 

at<niKrifjJ>a. Vulg. *H ^H^. Hari. Ti SJ ir^ ifwrtoi'. B. Q. 338. Ol- 

333. 'OjKTOXOf S(&lo] OJ fUr^T^ffi Kn 'OSuo-B^] M(T«Vli^U( Ti (V TJI 

fiiifiviirtai Tov 'OturnH(, o^ d( Oeiou iTicf * Ti S( ^vaVTliiv, Mcra Ea/^vof oX- 
fUmi, ilXX' i&( fMuica titiVi ^0VT0( Xoii( (H. a'. 333.}, Tov T^ov twv 9tSr. 

■ NotB qiiidem vox IvifnT» ei Haychio et locig ah lotpp. ibi allatu : sed hic ta- tizsdbyGOOglC LIB. IJ. OATXXEiAX B. 340 — 150. 65 

tjff^ einu, oro^ tvrt xa&tKrriftttu n-utrri 240 

TOvpwr ^nirrvftv MTipvKiri, irflAAw iinif. 

ToF ^ Etniyepi^ ^iidKfnof currm n^io.' 
t&inof a.TafTiipi, ^pfvetf ^Aic, Teuv iiiins, 
ifUeLf irfuvat xartncavi/Ati/ ; ofya^Liw 3i 
iuiSpairt Kcu TrMomm iiajffirair^cu jrifi ituri, 945 

uirsf yof x' 'OJiwfvr 'idtut^iof ovrsf mAd»)' 
itufuftim)s KaTa oufta «ir ftnimifaf ar/mwt 
i^cAorcti fttydpou funea^mf i» &ufiu, 
m> x/V 01 )ux4p»To yvni, fi^a TCp ;)^r<W«i 
(Adair'' («AAct xef cevrot) (MiKiob jroTfur STrio-iroi, ajo 

340. etr^] «urr&p et iBpe idera error H. ib. frwiumr, 343 IFtc 

m(. 345- liax^aaaBca^ lia^ta-airBai V, ^4^', ^oM^;] Ayonvf esoem 

monu, ut Tidetur, Kd postea additum H. ib. FcFiy. 248. /urw^rji] 

fUMU^m' H. i. e. fMMWtrci'. PORS. turoir^»* W. 349. KCXtfpuT*] 
Kcjpifalmn V. ib. foi. ajo. /rAmi] itin^ ei eraeDd. Bed erat ^Jiani H. 
ib. (lf«<r^a. 

JfUH/fKiu T«, SiiEV^i *>^^rg> (Od.»'. noi^»] 'Fiai^ fiif Kol TaAraf- «hiI 

407.). Q. 340. 'knif\ ''Zmy &r- i^iya* icat ts> ndrrir dniV, tfa^iuf 

BUf, KOi (iTa^X^ T«! II ayasf J S^nmC »( k(> KitTizxaifrfjUO, al if Koi ajrg} 

■ral iSncp JK Tri! MoJXo»; MofTLtiif IlaWa-Sur (i6S.),Kal ri'Hfu«(iTf(Wi' 

ifrwf S*a«i anttii. kX/mtoi St^aj axv, Katatavifuv. Q. Harl. ' 34j. ''Ax- 

i{ Tsv McmXcb. B. KotaxT^vu if^t Koi ni^iiKaai] "ESfifo ^y tri 

MEinr»] Ala-ji^ti ttin 'lioKtpiau;, tl ya^fij/Lafylai _ hinty liifafiatTt wSr. 

fiqtE >Jyvf &Tovr(U TH> ^ia>'wv ^u^ TiM( yfj^vaiy, 'Anifdtri Kai taifmai. 

ar^tnf ts 7^ X*W SivjCCffBTf^. a/Minr !J 7X1^^(0-01 yfdipfiy, »' j) M 

Vulg. 343. An^CpTt;] ,OlsV ENK^int t£> KUAt-jvTWV' tl Se' Kal cX(/il>(( KU- 

Ttii XmE, 'Q «h)T^( Ti> fiiy 'Avr/rMV Xuucr, i^qa^i, «VfiiirwTiu e^aixof/MVK 

JrXMlTTcpev JTsAgn ii|^i)7ap<u>^» '">i O. Fors. ex Harl. excerpsit verba 

A^y^OTtfai, T4> i( Zififuexfiy ly.fifiSt'- twif — kvXii&tv>. Tlt^i SajTl] 01 y^ 
rrtftr Kal t&firtftr. imaiBa fi( \tti- i» IoitI warrai irvtia-twni iiytu T^> 
Kfirir Tiva ftnfrrlifa ^fay;yKiya> /ijv ^Ajc^v Teii «ivov a^fattiyairrif ai-rut. 
wKAtTti Sfa^Ttpty ii" i( ti fiinr Tov Af/ci Ge Iti ifyaKta «»< 'ISaKiplin, 
'OBvoVfa JfciiTfX/^i, ilXXcb Kai T^ Kit! sXfW( irrai daTiKaraaT^yai lat- 
ifjftfia TB*£t Xiiffd. Arrt tiii^> t^ nifLinit t«i( /laiifat^fa-iy' tgif teri id- 
irftfif Bifut l*h iKdSiaty, iBfftiO-nv fin laZ liStwaTOi'. Vulg. 249. OC 
y ^»1^ £j3pi; tfJMty. Vulg. 244. K^ »1 Klxdfoni] 'Ajia ykf ISoSra Ott- 
* IbUcMid pond Mui e cod. Q. (cripUiram. Harlriaaaa pcMt *erb> (■) >jytt ha- 
bet I;(u iii : Porsonm pneterea comgit tJ rn pro mi r« ; pro iilo ■jAf autem ia 
fiTDDtc certiniDiK videtiir (jnadem emendaljo yf. h- e. yti^u. lu tixc procedit scbo- 
lii fkcies : 'p»hV rf^'> "' «»»■■<■ »«J Jjy»" Is:"> ^'i •■• "t fiitrn t,n,, P(M{ii- 
fari'~rmiAtitit, ■■} n, n^»f ir^wr u«Eiri(i-J/»>. TaoieD rel ric me quldem plane 
htet Rbikoi ratio: nin forte emeudsbat ille UTamiirSai (HrwavirS' snaAi»]. 

Tui «dKdiulet Tulgatam defeailit his verbii : ■■J (nislii «uie ^AXl) Xiyn I%ii 

•■) ri, «. i. HTHwii^». BUTTM. 

VOL. I. K tizsdbyGOOglC 66 OATSSEIAi B. 351—364: LIB. II. 

ri VAcwfrvi fMtxerro' av ^ av KetTo, /teifar i»tr$f, 

et^X ayt, KcLoi f*i» o-KiSvaa^ «ri ijiyct ixttmf 

TevTU ^ ijpuyiii MivTUf i^r ^^ 'A^6ip9^f, 

ei ri ei i^ *pa?|f ntTfa'iei turn rraTpu. 

oAA', o/u, xd.1 Siifia. xA^fMves, ctyytKiiuf s£s 

siurrrtfi cii' 'idaxti, TfAtEi ^ oJ^t «uror* retvnfr. 

'^nf ap' itpani(rif Aurtii ^ Ayop^K ctr^trpqv. 
01 ftcv a.f ffli-xiAcMTo m ^por ^uftaff eKBurres' 
fii^trT^fts S' cua, SaftaT «ra» &tiev 'OJt/oTJef. 

Tfl^iftetxfif ^' wrastiAet \m iiri (fivct ^aKaa-Tiig, »60 

Xf^P^s vr^l/aftivos B-oAi^f iAof, ^X<^' 'A^hk' 

KAtifdi ^oi, xfi'^f ^'^^ ^Audrr iift£Tife¥ ^a, 
*ai ft iy vtfi KtXtuiraf tTr' iftfotiSia •^onev', 
viorev •JTtvref/ttvev •JTctTfet ^v elxeftifeie, 

351. thntq. 352. Tjxfol. fifya FfKaartf. 153. fm. 2^6.ftr] inU. 
257. at^jjiiy] Xaiif/ij^i' V, 158. fffi» »■ iSpia FtKxaTa;. 260. 4»- 

iiiw9e)| ;«»] iBBKiJt <iuy a prima manu ut videtur H. ib. ft»»] 9m 

ex emend. H. 362. 0] 0' H. 263. ^tfthtita. 

p^flToi. Vulg. 151. Ei w%tin<rvi* PORS. 26o.'lmi hi Sm Sa}iJaa^(] 

&oiT«] El ireXXei afr^ lii«>T4 ", ^ t! 'Eiw KaT& Inio^ii yfA^M ri 9«n, 

inHjiii JiiaSei'{ txoi. Tivt; Se 7«Xm'w(, fifaxiuf (Harl. 0paxi') Sioo-rtXoiJ^ 

ft^^UTS, -yfdipiniiri' iiraToi ii Kai olt- ^l ri Mv ko! tiI J£^( o-wairra^i'. lir 

tnf Hno-flcu, (i >ri/ noXJu)"; ft^xem. ii alTiaTiiai, i( Athinif ^f' yfi^"" 

Q. Cf. Harl. a54- nar^W cit» 'AplvTapxw, /MTii t« 9aXif<rai); Suu-n- 
Itcu)mi] &iamfruiSi;, ivtii^ xai «?T«i ' \^iuf. Q. Har). Bfisj(ii SiairTaXTrw 

^a-ar ol Mp 'OSwrircvf f'rslrtt<; (Q. nol ^il tS ciXe^. Q, Alteruin schot. 

Snayrti). E. Q. 356. Ttliti V »«'»] 'J;«J «ih, Kai, Atl «>a, hyjii:. PORS. 

T({x* i( /"^ ivnajtiyav T«ii Mi>Top«( ks! 262. KXEW f«i ')] 'O ,imii TjjXtfiaxK 

To5 'AXj((^(v Ta^aOT(tr» avTji T» ^i- A»XS( StJ» AriKaXtrTSM' iyrtti yitf t/( 

rqSiia 7pi< ri «Xtcu'. Q. 257. A?- li* 6iSr ^Hif injTf- i ti ■roa^^t, 

ny — aJif^^v] '0( inih itiriaZ ritOi. tf^Fr' 'AB^rai^, i^atr, Q. Q. Fal. 

tti^rt^y, iiTi Tob al^pHf, &( to, T^c Vulg. 263. 'Hc^ciSta nvrov] M^- 

^ X'^' '^'i' X^'^* (I'- ^- I^^Oi ^ra Slieipi iAptt, ^ ^aOiy, tl Ara-xerra' 

£>t1 T«tl cffX'. Vulg. Ffii^Tai, Kai- fUvai Kai /ityar. ^ Sia tJ ^yei' Aipa 

^fit' TctXfiar.Fal. Aai^pit Harl. hpaa^ai tui; »X«iwi»' ^ tVii xo» iifa 

m scholio et ex emend. in textu. Ka$tffy Imy iy t^ EiaTi. ^ tn &ifi 

' Pennirntri uoa «olnm, boc ita a quoqnam eiplirui, Eed et ipsam haBC VFLTieta- 
tnu I«in pro /iMXirt Diuci potuisse. Qusre nuspicor nntlqusin et Feram npnd 
poetam Ecciptursm fuisse E' rXinlt ,1 Xnim, qus corruptn in iXimrri, Datum eat 
primDm spoQte T<riiTa, tnm gu9 loco per correcttonem suStctum fiAxtiTi. BUTTM. 

■ Id lemmMe aQtiqno icbut. ratg. eat nXii/iii, quod ett ex vera hie et ubique Kri- 
jftan txlil fuu. BUTTM. tizsdbyGOOglC LIB. n. OATSSEIAS B. »65—379. 67 

fif^miffif ^i fM^MTO^ Ktuuif vjnp^yapioyTK . 

'^Xlf i^T luxBfttges' rxtS^tv ii » jAflic 'Aftpij, 
MeiTopj liiefitni ^/iir iifiAs, i\ii kcu tLtiiiir 
)uu fity tpaf^rMr' iTia, ■jrTtpein-<t vfofifiia,' 

Ttl?i,ift.a.x , tua' lirAtii JceUMf siTTiat, avi' ewe^ftai', 170 
it ^ Tei rmi ^arpW itiaraKTAt fiens i^, 
tiof exiitot ftfi' TiMo-tu ipyev ti tjTK ti, 
w Toi sjrtS' a^^t eSes layrrreti, ouJ" «rcAlirrer* 
n ^' eii Ktiveu y iavt ywes kou nifriAftrnqf, 
ou Tt y iTTiiTtt laATte TtXojT^iu, a fureivcis. 375 

irtWfei yof Tei -TrBLtSis ofiiiai yrarft •jriMvreu' 
M ^Mens xoMieus' ■jraZfei Siri ■jrttTfes Aftieus.. 
oAA' eirii eva eridif xeucos tretau, tKji' »ve(tfiti¥, 
tiiM rt irayxp yi fajrts 'O^aijos n-|)dAsAeixfv, 

165. 'AjcfuFtl. 167. Fm. 168. Ft^ftitii. 969. Fina. VfO. <!«t9u] 
«swkr V. ib. Kdulf] KaucSt H. 373. fiffar. fin^. 275, ftMta. 

179. «W n ft «ifTxv <^ priina mBnu, deiitde 71 Bdditum post «^Kt^ H. 

)fi«£« 4 fc&Mva T)|v X^ufr. Vulg. B. /Xwnc «jk &tb dvrtlvfuv ilijWTcu. 

B. Q. 367. '0(7^ Ox^Miti'] inrai^ififiitiiil^TitrSl^Mt, 

liir^ fifw ^K» 1*1 T^ «^, f«))J £f iii taUtrinK sX^i- ^' ^ 

T^ *jil{ T^ «foio' truita «X"* ' ■^*(> t^ <i^ trTiu, mnivrt funaia xal 

Q. 370. TijXifiaxt] Tlfif Tiuta fS mi^ tdf A.rtktirm. tl yif tatfifyiu 

>rtyM4ni Ti, •ff IiJcx. Villg. npt- ^oiAffB^icaltipinirtttiWt. ^XU 

TpnTurSt, <i{ «pl TJ)r fcicXiiv/aii V^ iKipi wanfifyif, i( ^ Slpr)*P'<'' "" ttn* 

^flft tiartSviJiiimi' t&i toft/a jia- ft». ^ittu' opa ivi nl ^V"^ JAxlf. 

»( Srj, tl 'OSi/vriu( moZ; rvTX^if 'O H mvr^ t^ X*'^ iwtfifidiAu itol 

■coi T^( warffoi no^ fx"! '''' "^l'^ yttifuiAr irtfaiirara, i* $ Ttfi iiaSi' 

litr. Vulg. Q. 171. U Sq Toi] U ti atat waitan ^iAtn^i; «lu 'OSwWwt 

il v^ '^nixm&ara! Ti t^( imbai wft- nnuw. Vulg. 375. OC r' iy'r 

fcfdof tiinp' vnrayfm (kt. rrai.arf twtna\ Tf. »i ai y' &«tTa, xoplf nS 

fuS!)' /Myft yiif ^' ^K>rM{ flxf» Tt TJ. Harl. 376. Ilaiipei yif ttt «lu* 

■«] wfSiai- vix/^a (acr. r^es) «u }«;] Ti nfTitr r& tiamrfuS. Vo\g. 

tV wftKt^tinfi iXk» t6j^ nvTaimt *«• 377. norplt ipt itvf] 'Onitt 'HpsK^t 

pnirj. Ta, tit( ijict&«{, icaiA iaiaipi~ wfi( 'A/t^Tpibwa, 'AxiXXfif, 'EiCTlip- 

rfnv t^ni tlf Ihaaw -roE 'OSunrt«{ Vulg. 176. Ofj' ^Mq/uiy] 'E>l t1 

tw «crrpif TigXtfuix"'- &• ^- Q- '^' A^rif^ iwtrrunieit, iwi U tJ T^i)i- 

jrTwm] "Eiuti' iifjTJrSai t![; flpx''?^ Xmto' ^ liwtmKTitii t) wwiKTimi. Q. 

tnpftoTucqt T^ tTiKu BwdifuKc. Vulg. 379. Mifrif 'OBtwff^af] Ti |lii*«(pl r«t< 

173. OSrai J^jf <iXA|] 'AUi) na! cIt' xiy«v( tSttKtiuti wetfoiiTai t^ TqXt^- 

' % ; wiTuptiiiD, ut vidrtar, e r' It*, qme e*t icriptnra oUib vulsat*. BlnTM. tizsdbyGOOglC 68 OATStEIAX a s8o — 190. LIB. il. 

iXvuf^ roi nriirct TiAfvn)r<u rtcA ^«. 384 

Tu mt /Atiirnifeitv fU¥ ttb ^w/i^ ri Msr n 

iupfAiiu*, nrii ccfn nfifmv, eiiS iiitam' 

mSi Ti i<rMrii> ^miatw, mi ntif» fMXmmn, 

%f irt r^i¥ TXf^* 'ff'* i^' nfMiTi ■KdaT»s aAM^Mi. 

rn ^' o^f wxfTi ^/Mr ianrrtrM, ^t ri/ (tmaif 1S5 

TflTef yap r«i tr<upop iym ira,T^'iK tifu, . 

V Tu wtA ^^t- m?Ju, Ktti oft hptfuu tiiurof. 

«AA« irii ftir roif ^ftar iar funirrtifa-tf i/iiAn, 

WAio-rw r Ijiei, Ktti Ofyytrn' eMrtt iararT», 

taav tv ii[i^^6fiuTi, Ktii ohA^irtc, /wt^v a,rifan, 390 

280. fifya. 383. fCaav». 184.. ^] in^i W. 388. ittt 
omtttit H. 390. foftw. 

Xr- ««wnCtra <1* 'OSusWo X4)>qMn*( Ntfg (Od./. 368.)- rrai ti AnfnN^xin 

rb ■wavW M Tik «jpyc» tpnfiwrtai. Q. 'Hl» ««Ud f cri^ ^«iiMi>fUM( (Od. 9.' 

981. Tft] r^. «ol ri, Ti, itrrii Htloi. 433.)' kJ Ttk iSXtv^ '£» Bi mi Ifwt 

Uarl. 383. 0&T< m^i »^ U- KMfi^f (Od. >'. a66.). £. Q. Pal. 

voMi] ZvKT*), vpamrnM/. &^fia'Of4- 'OsXiri* t' ^] 'Kntftaevt' nk J^AMi. 

^ (schol. vulg. SfTfurrf^i *Of(qpo() sl mAoMi ^MViv Iti qia «ypJrii( ol ^ 

Sn J £iji[t( Ka}^ai^TO(. E. 383.0^ irajiljai icsJd^iai, na} }iafUa^( Jv no» 

« tvaw'] ^iara^T ri wqfUf. Vulg. aifim jfa* d< ^ptnfJn^t, 1V yaarif 

384. *Of U ff^] 'Ata^An^it' npl fnf K^x^fiu mrayitibat. 'O^q^ttiifc 

^anfn^fBi nfn -^^yj- Vulg. 389. (i>X«( fifi/tena. SqW K «ol rir <1^ 

*0>Xivo^ T* ^la] 'Ey /ijr i^ ffmniOdft mho' iwianicitir. Vulg. Ztuct^ fUrA 

I^Aia T^ Wfii Tfo^ (PaL Utr) ^i- t) JTte^ furJb U t) nftra |3p>ixb >(«- 

Ti|ina M 1% lU' k«^ai, >a^ ti rTkXT^, ica! prri tJ Aft^ifiiri*. Q. 

'Ofi^fif ^ut rk i^iHia «bffas Ami tn! Aprw anRura] r^^wny. Jk tiG «b^- 

Utm ttfifrm. (rat ti X/y;), Mm' sofl- nXaiMiTK. 4^f(WTai 7^ t1 whtfftCr 

loXfm' T( XAm» t' qia %i)jfinai (II. v'. t^ vXqpou^iJifi, Vulg. 390. 'Afiifiipa- 

103.), KaTaiji/Aitmii Xiyii irt\ tw pf!< mfaftm tjow Afu^Tifi$t» ^*fi- 

tUfm (Pal. tii^). E. Q. Pal. /um., ( Arrit ^^(^«ni, ».»<» (BCr. S/- 

'AMii(. T^ <If ri U»ai hiT^M 4T01 v»i), 4( ^^SwXtf J j£ iftif^fm 

i^Oia, ffiB, ical ia*^^ Ttu tfirmi 1, ^w^a* SotX«(, Vulg. 'Aitjii^ipkSri} 

i{la.£.QI Sitf(aAvi K ^ X^Ck Kol tA Tw( Mi7a;i»K''. *AX^ira ti, -rii 

Sknifa' «tXA^inc ti koi t& ^X^fi ''■^ fXnipa n^ tJ AX^, t1 ^fXa^. 

«vKMdMMTf (Mfiff^HliwAi^iari- M^te tt, d( lr)^ftwti£na t*^ &- 

• pidd liic rit ttmpinni fog^ioicc e scbol. ad 3G7. BUTTM. 

• Hendosa hBC tn «ntiqnb «dd. hajni lemmitii icripbira muilfesbiin pnebel foti. 
■tom uidqan et Ipdiii lectioDu IirJjni, IvXimu. CertE Mtivo mliu tnm fere iititnr 
HaDurai fnn ilii >Iiqnid pantnr : faic Telemachns lOn qui parttre \\AttXat : nt in 
lllo iriJmrt iitm. Nun qood mox v. 195, et IL ^'. 55. eadeiD rerbi rdatiaae 
lc|ritur l^trkmm,, yideri poteat meCro datnm ease. BUTTM. 

■ FDera&t qnidein Miyn/ui inMaHo (Tid. Atiien. i. p.iS.c.)- etc. Hte tameU' hre 
ini^cor fuyufiiHi natnm ette e lufofiidf, vel m^ii^iu^ qnod habet idMl. mlg, 
BtmTM. .v.Googlc LIB. II. OATSSEIAS B. 39i--}a5. 89 

reXXai «f etfi^fneiXa 'l^cM^ i«u ^ «-«A«Mi- 
roati' /ui' rai iyuv ariiipefau, ifrit- afioTif 
Zxtt i' i^tKFXiavetrrtf snfrofi» tvfii «nra*. 195 

^Xlf ^etr 'Afiifwttfi, Jwi^ Aw' au^' dp' '^i J^ 

)$ J* f/uveti ;r^ ioftm, ^Xov Twraffii»oe tfrvf' 

^ifB S' AfO. ftvnoTHfCK aiyiinfae w ft^ofeirio 

tuye^ tuitfmtm, nak»K 6' (mitcw iv mii^. 50» 

'Aniwces S' 'Siis yiKaa-as kU T^^tfteixew 

a< r iipa, u ^ %,up), sttos t tipcbT, kk t iyofut^t' 

Tl^JfMtx v^^ifl, fUm airxfrt, furri tw «AAo 
» rr^wri KOiiuy fti^tru ipycv rt tiref Tt, 
oAAa fta^ tT^ufuv xaj n-ivejun, aic rs n-«t|Wf wtf 505 

293. ^'] ^ a prima manu H. 396. ^t'] '^t" accentu super 

« «mo H. 398. lfiic>w] ifUMu a priin& manu, sed ^ eraaum et i ac- 

cnitii notatum H. ^99- ^Y')''^ ^' tttyAff^l f" fitydftirai jeiiriv 

H. frl^&lrwV. 300. «etntK] <nwTa<H. 303. Fu. F^«(. 304. F<f79r. 
Ff(*c. 305. ttXU f(^'] iUif fw> W. 

tfaf. E. 394. 'Ex^tAfwfuu] 'Attmc^ rii &« Iotw «f ■nMvru. Vol^. 'Amp 

Xie» ^qvl* 'AjuvT*^i£n|; tJ ^i^^^t^uu ittyau^ Soa^Hf, Airi Ttu Sjfu (cf. ad 

irr) TsE JnBmfff-i^tai, ttpipyJif/n. Q, iS^.). Q. XuiXavc] AHnipttc m»! ^ 

398. 4iXar rrmf^UHf ^fTD^] CMk J^kv- 'Wfot^Tf x^^ff' 'lo^ faf i rmm- 

ft^ ra wtti AXUi ^frrS^tit' AmiiiiMS/ •rittMf X"P^- ^- ECtrrcK] 'E>T<iSla' 

ft&AM. E. 300. A£}«(« inifijNuf] Ti maStJtai jca) irra4<VT^. ftlcii' Tt 

'ViaPfairruiit ■yvy^y hawdnK T«v |unr- pxSjtv (Barn. ex EuSt. rectiiB, «0<i» 

rr^fm. Vulg. 'Antftimit, iKiiftnrat, Afxcuty, «Sni ivmvifiimi tki ftatftr) 

^lv/iamniTa^ KShrti' iintitini, trifjipi ti tiari tftmi. Ucr tlaTfa tfyaarfifat 

fiti^ Ariayf (It. j^. 80.). aafanif^ h f Xfi'f t^i^ft ^ Ka,ik XUniiT«mia» 

rha tc "ht tArt irwhliarra^ oCrc [£vp(w- tI ^k ara-Kfimi KBB/iimni titriia Ttif 

p^wf (acr. ^aj]%*|ujwi';) («i; «<«•/' AnSifoiai imPaMJma, ^i j wtfuw 

ifM» a6TA(, iriTt «Ui I rvPinif m^tKt Koiiitkni arAiiyi. Vulg. 301. 'Arr/- 

T««^T^9toi;<fwj8J<'. t£ ic (iwc- mo{ t' Ift; y<X^a<] 'IXt^rri^ ■$■ 

fiirmn hc tS» kAtii fttfSy Iwi rk am miiT Tar 'Arr&wr (ins. ^) mt^ t^ 

bjnrrof kiu iiAtpatnai KtiTirfcr ^n- ifftfiy, Vulg. 303. Mq'-» ti «eU» Jr 

r4c>W(. £. 'Aiw^ft^arTac \ AiiaTttyay- OT^Snvi] ToCra fvfw ^nrprnun, 

-M< 1« tS* k^h l**fi''> i^iTa ilr^- Tpu^ U «apoKCiUAlwl. Vulg. 305. 

Htrrat XBi iiciifWTmi kAiii Aflofiitmt' 'AUji ^i^ iatiiitry'] 'AxfUi imfufuit- 

\ Ui nfit Ufttitiiimi. B. 'ZniiftvTaf rai ^nniii Aairm ittifaictai. rii fw 

^ri rlE av/ifiabairtf. tic rSy k&ih yif jitf &)Jjt mafra :i%cff!iliai t^( i^uxit 
* Ad •dtoL E. dd fnptetate proconim cf. mhol. r. 150. cma not. BUTTM . ,v Googlc '^O OATSSEIAS B. 306—315. XIB.n. 

TOvrct ii Toi ^fMLKa, ■jrMrra, TiAtvr^avg-» 'A;fftui, 

is HvMv ftyoBi^v. fUT ayatw grar^sr axn/q)'. 

Th ^' au Tfi?iif*a,xof iriwwfMms arritr viitf 
]Ait/m', anrat frrir KTffi^WtAdirt ft^' vfur 310 

Jturvir^cu t oxiorrA, xtti twftfcttMa^tu tx>rAer. 
fl mx a>\if, oit T<) TTtipetBs» (Knpfri xoMa Ktti if$?M 
KT^fietT ifitk, ftrtiimifif, iya i' Iri yifirios ^a ; 
nr ^' oTi ^ fiiyas i\fu, xeu aiAAA)f fuAar axctw» 
.ww$d»6ftui, Mi ^ fui ebi^tTtu iv^Si &vftif, 315 

306. 'A%stF«i'. 308, ^yoMb] &f/arm H. 313. if FiiiU{. 

X^W. Twavra ti tk Tan waftivm' ^- 47««, ijiatwi ^ih) SvniivaBai koi ^i) Sii 

ftoTO. E. Q. 'Eff9i('f*n] 'Avafiiup»- tcXsc AifYf^tt Aeu, a^i)0»T>( T«i Bv- 

Tw Ayrl «eu t^m^oktinw. B. '0{ to 'v^^i tl( Ti kat' iripytia». i H ^of- 

^iftf vtf"^ 'EtiKtfTt/itT Tp /itlfsua, if iariraXti Svftii' ifStiy, ri vpif iti6v- 

fii^i liif SfTi ia-muifiirf, nv ii fSai- ftlat Xp^- ^ulg. 'O iiir SvfMf &ti 

^n;< iK Ttv ax'^^""' Ta^T^i •Ktiftiftity Toij Bvtiv, i ii x"^ '^ ^f Vf^i- 

fUTafiaM\C(r$ai. Vulg. 306. Tcu/ra 0i;/u( ^ xai x°^> ^AjS<'>' T^> ^' ^ 

Bf T9i] A»yo( ((^BViKils 4iBTtX*iiT£y (I( ifdnrai kokw i//aydKT'^iy, yfinriai \i- 

^foiy. thu ySif tlXigSw; iti^. Vulg. Ttrai, A( ri, It S* ItiiBi Bvfiir i/djfci; 

307. 'Efarroi;(]'Efixi^f«ii(,^iiTOu «^S X«<jmm( (II. «', 243.), ^w if*ux4< 

Tt 0ai\oftai Kol wfenflaia, B. Tot^irTu xoiqnif tmipdira'!» tJ)v 4'Vj^i'* Koi, Xii~ 

i£« Tiq( oMiif' ^T*i ^ihif«)Tt!i(, o&( ^^urtj f i )^^ <^y ^ctii (II.. a'. 

^^T^aat {scr. ;4jTV™«)- Q> 3"' 380.). 8)|W!jTj«ix<™X»(on«S>^M»#« 

'AJccDyra] 'Piati< yfd^i, ^CKOira. <lX>i^ fMril iyainuiT^irtst Afummii- 

Harl. 313. 'Cl(Ti idfaiBty'] TeiJTO iri)- Eii nai icaTapaTw Kat keet^ ToiTTe A;Ud- 

fumrrai 'Afim^Jaii, teti Uatk tri yiTai. Koi XvJfUVet.KaTa 0v^ ^i^- 

jyty&vi d^' iZ »! fjjni^T^ftt rvyfxfiv **'* ywoMiii (II. ei. 439.), 'A^^iXXfv; 

rEEV. £. Q. IloXXii «« JrSXo] IIm'^ t^ o^ SijXtua-flai ■xutl Tii* Tiiutfyfiui^ 

. Kol mj! J(i)ufi)Tai ri kok^'. Vulg. tioTovifKTiga-w' ivi^ijiiti ywy Suh T^f 

314. M^yoi tlfif\ 'A^Xuf (IJbjtoi. f«rr^ TwV^EXXijo-i, Toutmp ^E» 1^0:11 

Koi £XXav fiZSty cbioiji»] AiSaKTur^ Siiftii Kal x°Xo(' ^fM Eli Kai /i^M( ipy^ 

ifa, i) ^irifini;. Vulg. 3 IJ. IltwAif»- ^roB^erof Kai tnfurtc ^oifwXqf ojr ^- 

fuu] 'Arr! tw «ta9aWfun( ^KOu'». Xo( 4 f^^id ^a^Xt( ^ ri iyoi^tfttar, 

ViUg. 'AytiOTfii^ itnir iwi toi! (tns. ?ti 8t to /mm^ aSiytf, IlavT»; oTov ^/^ 

TvySatifttyti;) AKoia. Ti jf^(, nii' S* lyi ^cvofKai xc-)»(B[iirTai (II. C.^^-O.^f 

Ste S^ ^t*ra( ttfii Ttif^au. B. 'AtfcTai Kai r^it t^v Aia, El vu kbi iJfMl; TS/Mt- 

tiSsdi Sii^(] AiSamfiiyf yif T^o-wfioTi £ toi o^cro; oi!k ^skiktsi (11.. S". 32.). 

irvKaii&mnai Koi t^( Xoyuni; 'ini^i al ii otv «o^ to rSitti furti, eCra ical 

iwii^iV KsTs raiXi|vov. Koi 'H^(!S»n(, ^oXe; /(«voir /i^vO{ Kai f(^vi{. Koi Iti ^i- 

a^aroiHcvp .^ji Tjl iru/caTi iruiaufifvor- Tnpi^TUcit j kJt9( (!( t« ifiaai Ti *«»(- 

' Vid. Engt. ad h. 1. et Choerill EpiKT. io Sardanapali tamulnm (Bniack. Anal. p. 
i8j.),Qnod ■tn.iBCipit EJirlw InhRTMlpK ti-t-fUi t^i JifrifH,i i^i/n. BUTTM. tizsdbyGOOglC UB. II. OATSSEIAS B. 316 — 319. 71- 

ru^a-a, cir k vf*f*t xctxor nri wiptv ^A«, 
qt ITuAovJ' lAdtfv, fi M/T9U Tua' iti ^f*ai. 
BfM f4.n, tita aXiii iaee ttrTrrett n» dyspiMi» 
ifiropef K) yaf vijaf nr^/SoAer, euJ'' iftraM* 
316. Sftiui tfifu V. 

elylta tSai T^('Atdmi( Kvtsia (II. Xwjrwt iiit (scr. ^). ri» >)Mvr»* 

y. 167.), xal t1, 'Ex** K^tw »^^ T(- tii T» ont (313,), 'H «fi;( aKi^ ii T» 

>ir^ (11. a'. 82.). Kix: 'dTir ^j fuy xifu6a iKclferi nXXiJ. E. Q. 'AX- 

KOTaKtr^if (f. k<mJi Klr^rru) tpivKcu- Xn;. 'AUnpJiiK >^< trifidTin /^ ?xiw 

^ apyq, x^y*(, tvnaf ^ !• ifingnc luri iHaai nKtw. ^ kdJ ilM^COti, '^Mt«|W; 

^Toa-eucT^ircst (ios. koi) ifaa^unjf in' ttXi^An^a; N^f Ar" iiXnflaf (Od. •)'. 

ffytta^ xAfc9ai XfTfTsi Ku <rKv^iff6ai. 300,), oi yif Kori m^Sciaii t^tmctM 

jrrc iwaOfTaf ftir x^Xsf ^'»(, xoi ^- xo^ 'O^q^, dU,' Atl -rSy i^ AUU- 

ri( Sc To &iuiinaSai twenifviaa xinii ^' rfiaf rgif rafirrtn, iXrwtf cnvjfiiit ^i- 

(oi nvf 0^4 tn|fm)/(m) ittiii XirsiK j9^Ta< rZy X^i({|ui'. tnp yskfi vofiJi TJI 

i^'f«i; i) ipy^, Koi ttuq Kark sijf^iv nnrr^ Toi>> ^xl TOij Sfixaaa tl ^iir fui^ 

ni! $vfuiu ylnroi. "Orif o2v tJ axS*- x^fitnt >«paj3iJTai gl 1« tA( jjr^ ^X"' 

Tou spi( TB ax/vrai ix" t^iTrno' t^ Tt( ^lix>', rnirt i'w'i rtiy It tfiiiftra ol 

irftaaK.T^ffci, toi!to kew tJ \atv9ai TpO( iai^rai Koi hJKinroi «ajub Tsic 'Atti- 

To JjsXinNiSai, £. 3 1 6. KaKOf ^i K^- koT(, ^Ikh'» !li di Ti( kivXb( ^m{ 

p«(] OiK atixtrai riiBa^iim( iXX' (1( kiu Ti m)S4Xia, E. 'A>A*(. 'O fUr^ 

amtifw ifyypi liKity, aktte - Koi yviunZy m «ft>opo( «fx lixo tov nfif ^iv tettair 

■iipi JTijSovX^r. E. Obpni Sfio;8oX^ a Tai xa^' 'O^jif, dJJ,' flxi ToS x^ii TOi'^ 

iiiyti oJto( TJJ TijV/t^xP' xXiiiff-«Tai t«oti t5( m»ftla(. rit 8t x^pov Ki/fiii( 

liit yiif f i( ntiA^ov, o£ iziifiiatrai Sc Ti bi Toi! CSst»; TaTTCi, £( T^, nifui( chi( 

Toioi^ov. Vulg. — Vid. et ad 315. iltftclyeui (Od. /('. 359.),KaiT), 8«)i> 

319. 'Efoofiif] 'E^^r xoi))T^( Tiv (Q. fici»', corrupt. e 0pl^) 'AX^ioA 

4U«TfK(f Koi( Isi^alvtna Ittyti, rlr «opo», «ai to, 'AXVJTi B^ xo'(»i'I{oi' ^- 

Tapck TOK £«Tc^oi> fXi|3iiTi]i', if ^pxopob ^Eioc xoTa/uui (II. f. 4.33.), T^i' ti' 

XBfi' aurBii Xc^/MMV TOb ^TajSoXiwf vypMi £it£j6aa-iy. £( oJr ri fii) it ISifi 

Koi xfiay^TfvTni Kcii fuikiina ToC Si^ aiK)) yafuTy &K)i iy i}AarflfS yjymiaa, 

9aWff-0T)( xtpSiTOi, Koi ^Ti 'Attiksi «Br»'( TO ^x' A}Atrftii( »£l)( TOl' xX«vii 

TOLf iy Ta~( rfiTffta^t KinnjXsha; (xufii- nKiirSoci Koi tfixiiftiiirSai, KoX^rai tfL- 

Tov; XpyaHTi, ^xijSiiTac ic Tot< /(a%ifTff(. xOf)0( l Teigvrac'', £. Q, 'E^nnpOf, el! 

Vulg. 'EfimftC arrl yaiM?4fm ii yif njif 'Ai^jSoXa;] Ti jf^f cT^ ^ii 

' PnEtalerim hsc vnlgato ibi w?— ; BUTTM. 

'P. iriStrH /^, ^iXH, ftiw «u /«!»[' filitii li n li/uiwtlii' lriT>i(Hi«, »th. Sedte- 
qDentiB qnoque laboraDt; in quibus lameu /uri xirtu J^i£»I eM iilem quod /urm 
i(JE«„ ™ XwkV BUTTM. ; 

I Imerendum TiJ etnr Xyy^foi,. PliHMir. \yy^in *t>«/in tJ 1«' ki.X.nr^Mi tWuu 
lirifxiriia. BUTTM. 

' Leg. — riiirreiu, i^wtfiiirt» KaXurm,, (ai ;*>«{•( J «iwi-.c. BUTTM. 

< Omni& bac de voce Ini^J,» iciiolia, nt sero vidi obserrBoteui Bcedihium wl 
Plit Min, p. 147,, deriTiite giiiit e PDrphyrii QntHt. Hom. p. J. «d, Arg. L^tnr 
anlem ibi yxfiil^ meDdose pro eo, quod in nostiis inierendum ease cODJeci, iyyx- 
^'i. BcEckh. I. c. e cod, AuguBtano uum, 51. boc nd hiinc Tenum C3'g) protnlit 
IChaliun). 'E«i^oA«J e.!Uii, yiytitnm, mluit, InriSiiN, iwirVKit. BUTTM. tizsdbyGOOglC 7« OAVXtEiAX B. sao — 3*4. hiM. ii. 

yinfAtu' as w ■wtf vftft» iur*n MfA» ttitu. , 310 

^H jpd, xeu tK jcji^^ X*^ Tiran» 'Amm» 
ftta' fittiaT^fK ii mfim nar» icurtt Wmrv. 
« ^ nrtAtfjSfUM' JHW iiufrifuev inwvo' 
oiSt iirtf fHTfff-Kf M4>r wrtfnrefwrrm' 

320. w^] «f Tidetur prinio fuisse, sed «adem mBiiHS atatKH fccit sn 
H. FORS. «M ■. tuia-n V. «n> W. ' ib. ihbram. 331. amAs»\ 

■ •V^wr' H. W. 313. frwitirm». 334. ffiuffKi. 

ilim»p(, 1 IrTi iti^Tyn, M nrjif iM^ rti( aM Kiicniiuu Mmf ifiraf vwn 

Xf'v»f, ian\ naixk^fu, ^^1| b' uft^ ^ii^ fpi J^cXifirTaTW <Imu J^^ii^ tw- 

imt^i^f iaaiM¥a(. ItlSiKK Si n)^- rivvi ri Jfw /1% •x«" Bfa* Kd*, AXX" 

Hi, «c ^iftui i tltfip^fie(, i*iTVxi lol ff(»p«f «Xciv (Vulg. (fii^Mv ^mXtu). 

Jyi^WT^ ««> tfffT^v A«i T» ^d},Xta, iaa^fti Si (I( Jkcim vti tU mttita ai- 

i ioTi TM VKMM TifX'*'^"'' '/'"^ft ^ ''^ xoTvrf^ea. tfttttt y^, 'JwrU 

Tw Jt" ^tXXtr^iiif Miif «Xcirrix tmi$A-- afnic (ffTi* timtf^i^^iai (uc) fwf 

Tfr, ^ Kou ^Udx«S, E^i^ (l>,^>JvCa( ^ur Aaiiam6al T* ibr^caTa iral <^^iiic 

Nti< t^ iM^flat^S. Q. Oi yiif «ii<i m«a, <in,\u'. 'H Ox ^< ^C Ti «fpufo 

iv^^gXof] 'AttikV «Tvsi t>)> X<£a ^ j«J)>cT( «oXXi^ luJ hrtiA K-riitaj' i/ii 

rli' IlefifiiiMt;' tqXM 3( Tiv Jtitk^p J>ri ^wi,irTqp(c, ^v i* rii 'V'i(C V i 'BirTW 

T^ ^ctXXtiv rmrtivTi toC iriwnb tv>x^- ojy )in>^^i tI v^iyui, irTi xoS kxwX^- 

MW. j£ i£ Kfu tJ, Zi S' jvl 0^71 ^^- ^ !i' ffuc ^i^Ti,( ytymt Totc «kt- 

llM ojfcri (11. a'. 297.), TdiTicm Jxi' ifmtMiaTat ftao t» xXeiiTst. Q. 311. 

TVX»< X(^<da*t- «^ q ^^ U lEwt: Ka) ;■ x<'KO '" ^^'^< M^ ^'l^ 

^oX^ Tic iJe^a' «9(v (^, !£J S' ^Xu ^»>^ Xwc aij:«Tai t^( X"f^(< ^ "' 7*^ 

«^ npfdfiaM inoKTtt. (Od. x'- 330-)< 9<I™to j 'AirciiiMf. Vulg. Xnfffir} 

lic i^ *^ TCU ffTic tvXoi( 4 T«; cni; ri- 'Aflrrafjcfii, amikran. Q. Harl. 333. 

£mC 4 jScXm-i- Kol (Vulg. pleDiuS Xifoif P<ra «. T. X.] 'AdtTiiTcu «f mfntif. 

tAfZStiiitia) Ti,'liZi>ttfinimi^tMii> >p«)S^(i " Si cal 'A^imi^K£n|c. Q. 

J*ii>VuVq Aiic oe;f< (Od. «'. 397.)' 333. OJ B* AreX^diw] 'EftJie^iSw- Asi 

fWrvtTDi r^ Ar» iSy m}^u tipi Iwi^- Tn Xu^ i riS iJtJoi'. (i 7<l^ vaXaui 

JiV moift&w 4 KEUC olv JsijSsX^ T«tc XvjSotc *<''' ihUiv IxncTsv ToTf i^ 

itaitiTe mrrt Ttixtrv roi* ttfStn. j^w- aCTui' rififftifthvit (tc irtijtiat oiiTSr' 

Toi Si Ton;] T^ Xcf ei Ka) ■! ^0* 'O^ %6ty Kcu ki^ q |8X<bSi| cal Aw|8(i!tf ri 

^. 'AfXfwt'(, Nur fi' ■( J7(W/*fF xfr jSX(£mi Si^ HPftuf. B, A^jSi; ^ 4r Tjl 

ft^Toir Jv^jSgXdc^t (irT! toE Ititux^c 'o" '(«irjF £;9^, (imi Xo^^ ^ /r t^ Xcif 

K^piof. Tf ^ ol Xt£(ic 7i)^frowi tt- (acr. Xa^ ex Eust.) ixtitpainiwdi tih. 

HqXvTOi. B. Q. Conf. Vulg. 330. Vulg. 'Enc^g^»] Kiprtiui ri i$fl^, 

1^1*0; n/«n'' B/ifuy itlraT» xifiuy tS- iri tw Tifumy ri irif. i yitf iPf^r 

rai, crirr jSa^trrqTi (iJxiTai' hiywTaf raj fuytf XtverToi. B. 334. *()ie ii Tif 

T^^fitixf ^' ^' iiXX£Tji/i, «Xtitfoufuu tiTtirKtr] McpJ^i Tot; /(ii)«~r^pac, 2r «1 

rq^ ef ^'^ (1^, ^ri, ^irvx^C i^W fcr SfKiovir, ai Sc 6a}^aKtirtfia W- 

* Eamia hlc pn»dit KDuius quem Etym. M. r. 1v;}3i;im in>te citat its n>.ivr«> ■» 
.. V. .. BUTTM. 
1 Lenima ECbol. Talg. «;. BUTTH. 
•> rf*rffrti ^ not. ad ■'. 185. BUTTM. tizsdbyGOOglC LiB. II. oat£Seia:£ b. 335-^338- 78 

'H /m(A(« Ti^Sfutxv ^povov fifm fuefoifi^u- 395 

^ Tivas BK TluKou a^ii aLftvvrofebf ^ftaSetfree, 
n 'oye X4J Sn-ctpnfdfV' tjrii vu irvp '(fr«i cmm" 

oAuf, S<pp it&i* 6vfiMp&ef» iftaffLa» tvfixti, 

n> 0e jSctAi) xfrTTtpi, Keti fifiteu Ta^Tttf oAirffi). 330 

AAAoc a eu/T itwea-3ct viot» wreftfrepiovreit' 
Tts J' mJ"', u xt xeii eturof luy tteifais stti v^W 
T^ tpi/tOft eiaroX>(Teu, eb?^furos, amrtf '03v<mus ; 
ivTai kfv xcti fLO.Xho' i<f>i?iMitt •jfetot oftftr 
XT^futTO. yof Kiv vantt iaa-eufi^a, ouiiet S' emrt 335 

TOUTgV ftlJTtfl SoifLtf SXJUV, »1^ OffTJf OITViOI. 

'^ilf ^at' ^' iflpBfeipef 6eiAetftef xetTt^^etn %ttT^s 
«i^y, Wi «frof ajpwrop xeti ;t;e(Axor ixttre, 

337. yt Ffrrsu. 330. ^5] laiWi, H. 331. el ftktaK,. 332. WC. 
334. vpiyXtup] i^Mitr H. 33J. taaalfuSa'] tamliur9a V. ib. hwla. 

■cwTW. Vulg. 315. ^H fu£Xa] Bf' 'y«MU' koJ )uwnRif«ia>', a£ 7^ «art i^v 

Saivtan TBtra -r^ («i| Tn! (aCT. Bf^i- iIXt^h, E. HdW] Et< Tg fuftifvtat 

Aiat ro) fi^ d^jatai M Ti)X(f«£x"' '''^ irt^'fu(tia. Triiri i! h tlftjttlf iptfal. 

rtlii'Kprrt8fifiJtBufinlxti'(($l6.2I'J.), ritif ii riir Ttfi rir y^iitat a mi A ir, B. 

n«^a-» £; x' ^^ KOKai jsi yififa^ *Oti «er» t^ hifffuo Kol KOunnUnar 

(Edjt. K^^) fqXw. imfSanti yiif Xt- ?,r}f(i e mifr^, ttMnm Sc tV <^7^ 

yaMTiv, i) fuiXa T^fUtxtt' E. 336. S^va. ^ mn>, Tqr n^ Tiv 71(^1' nsu 

IlvXw iiiui6i(rTB(] 'kjtaBm tximf. tn^t. Q. 'Oc^cu T jtwj Af^mc, v^ 

'Irrti» ^i afiaStf i) ir Tp «(ilw iio'»h t«v ^ji/imii w( TifiJ/(M. Ti< }i a rin 

■fiiltaiaf H q njil Bai^e-aif. B. E. Utci. (cetera fere ut Q.) Vule 

338. Ei< "Zjiifijy} TV e«ra^u(V, ^ '0^'XA(Kr] r;." ^xavf^vdfP. Harl 

K^l^iYMi''' lUTnrafiiirBii. Vulg. Cf, 337. '(!( «^o>'] Tfo^tai icai ^A*, 

Schol. a'. 339. 329. etjiu^o^] iipairaa' Koi ir irvjiMi^ tipat Kol ^^. 

Mn^Ma Xayi^^ini, aroi iiKup(TuEfl xsTfli Ti ii, SoAaimi Ka-n^a-art, hmi iic 1714 

Tgu( ToXfuttJt. Vulg. 334. Ofirw k» Xiffvf Ta jioTXty. E. 338. '001 itfT^O 

Jiaj iiS>Aj>r iipi}Mitr liria} Ta wtfi T^» 'A/noT«^Kini( M.wniTlt, i( li ttl fttyi.- 

ftififrrticai tfyty' •rirar Xcy» tV Jm^- ^irii' (supra 94.)' 'fifioTaf^^ H ii 

■ In ant. ed. jJH^^wn, qood Barnea. em. Si ^ix«Vi • 'eo itaiana neatriiiB abolere 
Doliii. BUTTM. 

> De ugl& y(. vid. idem obMrruitem Pononam ml h4m>1. S'. 434. Cinuin iiiitem 
bqJBa oiDfiMionia agnoMea in eo cnjas eiempliiin pnMtnt ad a'. 89, Nimirnni cum 
lectioDea qaoqae rariantea Bepinime aine sigla yt. apponerentur, alii poalea eiacrip- 
tom, qni addere soierent omissiini, iis etjam subinde vodbus addebant qns pro in- 
terpretamento ■ppositae essent. BUTTM. 

' " Fortaue rolTiit l^auiii™." Sic Poraonug. Sed «atis appnret ex illia qnst «r- 
poutanint ad 40. 105. 169. in boc eoitico ii^:lam >-;. glossii etiam interdum aacrip- 
tamraae. Pal.t. babet «. «.«Smi». BUTTM. 
VOL. I. L .(.zsdbyGOOglC 74 OATSa?EIAaE B. 3»9— 359. MB. ih 

iv^s r ii jffiAoif**- »f« f' nwAf Omt», 

it $i v^oi uma iret?\MaiJ n^irw 340 

sirTtu-a.¥, «xpifrev &iioy rerw mer tj(jmis, 

i^iifts •jrori TMj(flr etftipiru' wrt/r 'OXnrnv 

£K.aSt MTTiiffus, XM «Ayra sreAAa ftvyitircLs, 

x^KTTeti ^' iwte-Btf TAnStt wiLivus iifttfvuu, 

iiK?^ts' i» ii yvin rtifm tvxrof ts km rift.af 345 

&^', ^ n-<eiT' itpii?\Aavt ntu we^,vieftii^ii/, 

'ExifvK?.ti, ^iljros du^^eiTifp nfjn)W|NJtt0. 

•niv Tort TiiXtfia.xoS irfe<ri^ d^Aa/tdWl JUtAftr0-(X{" 

Moj", dyi ^ /«ei euor ir a.f44fM^piuo-u a^mra-ev 
imv, oTis f*fTet Toy XetfxrATtf, ev rv dtuXaiffirus, i<fl 

*Mov oiefuni tw Kafx.fUfo», nvSt* cXo« 
iiaytnis 'Oawa/s, SatAre» Ktii Knptts i?.v^as- 
iaisKtt ^ tfar?^ov, Ktii ■jrufiewif Ofrev a,Trartas. 

339. tim\ hr^v' • p'- no. «ed iatfH (i. et la^-m) ei emend. H. 

FORS. ib. fttrS^f. falKit. $40. Fo/mm. JigilvigTsui. 343- ""^^' 

n»] mmfrat ex emend. aed HUperaacnptO nrria-tM. Omittit ksI H. 
Ab Toluit) rimjmt k^i. PORS. ib. ftiicaie. 346. ToXM"^^ir] ■aXuI- 

SfV H- Notandum htmc codicem v fioale pro arbitno rel addere vel 
omittere. FORS. ib. nXufiiftljfnii. 349. Fm)«>. 350. (»(] ^k 

et mox » H. ^ns V. ib. fijBi!)'. 351. A^fojwft. 

jti( >.1 Harl. Xpviric nai x^xXxif 7^^ ■xpSyiia ht •nredfiai <n*£msrai, 

IiHiTo] OiKonjUini p^^oSat, 5iS^icovro( A; xuirTiKoii (ins. ^) cdtbtt Ko! £Xiki£, 

■rni «MirT» TGii( «iKoEcfTTOTa^ mfi^^ia j£ erSiKOu ksi TcXutai]. £. 349- 'Aft- 

i%W tli X^»' ''^>' ^'' Kojfi^. Vulg, ^i^^ciinii] 'A/u^i^pebC ra^ iSi^aif 

339. EuuSc; fXonir] *I7V{ ^tcv r^; «aAcTTiu tJ >^^/u>«r ^f^jiaKiar. Pal. 

j^aia^' cfKQC S< Kau ltrKt\a^%ai Ttju^' 35^' A^^p^rCjM^] 'HSl^fj^. O/ujiu' t^^ 

«t^ olor tJ 'fana, (rafu^i^am. Vulg. TijXffiBx' '1'™' ''t'» KHiwffiriiTtpse 

340. 'E» !* TiSoi 0"««] OSyafiijv T»- aX\o( (t'. 376,). Vulg. Meri Tin 

ffoJni TWf «aAauuii irtfitfyia u« JKoin^ XapuTBTii;] Xj>i|i7ts» ^So; un^iatwi. •£ 

»in» (l*or(/««. E. Q. 34r.'AK(!i|T0* yafrh KiiXXioToi', iXJa Tjr /trr" iiteP- 

Snor] AxfxiTsr, ^apai/uyrc, Sii t) wv tcijTf^ ks^ci (Vulg. alTtT), t» K 

AtiikaTTCirSai iij3Xa|3^ Kn! &^-id^hifria. iftnt&arca xaTfii ^uXoirm. Q. Vulg. 

£. 342. 'Ef</)|( «oTi Tojxov ojJijf«iTe(] OiKOyo^Kl» To iuaatifia, Jti 0W( <f( T^» 

*I)« T^ ficr» ToE St^JifiMi tt^ (oU«( KOfi' iifUfay Samdinit t^ a^}i ;(^o-0at 

jgpigffifuv. Vulg. 344. K>.))imil S" «ptrqKtt, &>A' inUKacBm T& TijUJtiTcpa 

Wor iravf!.(] 'Ef BX)K tJ .IBo(. i) «I( iSaiftn* x/J«»- E. Q. 35 I. '06»- 

yif aayif tKii, ij Si fiiifia t« tiitf. wat ^n)] 'Er ol^m iy^wa koj BsCa^va^cs 

1 Hioe liquet, jam olim in iau Metu dliiaos mm grunmBticM, qnoruai alteri 
io beroid Teraiig oiura Bemp«r liqnldai dnnlioTerint, ^teri non. PORS, 

' Hand BiwTDeDdK rarieiag pro viil^sto iU tSm. BUTTIM. tizsdbyGOOglC L».ti. OATSXEiAS B. as^-^ses- 75 

h $i {Mt Si?v^tta xfiavf ii^ftupitrirt SofSr»' 

mtta-i ^ trra ftirpti fiu?^^TOu oAifureu eucnjf. 355 

auT^ a «if (ffflr ra, S" a&fo» ttwit» Ttnijgflw 

vnnfw yebf iyat tupipro/uti^ mnroTi jwe Jq 

/i^fi fif tJTfpai' ar^/S^, itefrou tv ftiinrcu. 

tifu yeif is %Ta^t ts xeu if nvAer ^ftoBcmcb, 

wrev ^ewofunos ita.Tfo( ^?tw, ipr ifou euuura. 360 

"^Sls tpara' KuKvnr ^ tJM/ji TfeifKf EvpuJcAiio, 
Koi f e^a^pufoftn^ hrt» irTtfim» trfeTttuSa,' 

TiiTTf Si Toi, ^JAi rvtfa», in ^ftrt touto ¥0>lfta. 
ir?iSTo ; T? ^ asAtif liftu ?reAA^c nr j ytuof, 
fiMfos im a^a/jniTK ; S' «Airg ti)Ao0i ^rarpff 365 

Asyei^*' 'OAwiwf , aAAffy»«rM iw ^^. 
01 J< roi axiTiK iem xaxa. iftfaavaTai iiriffroi, 
us Ki M?a ^fluff, roJk J" «vroi ^eur* Saa-etrra^, 

354- x™'w] X«i^ H- 35S- f"*'lf*'"] ****'*''*«' H. ib. f<l«ri»(, 
356- fiW.. 357. f(i™i;«(. ■ 358. pfnjf] H^ y H. 36a.fMa. 
366. &fa7(yq(. 368. ^%. Sifiriiiyrai] d»0(^. EiieaiuTi» a prima manu H. 
)<f<nrra< V. W. 

&<ii0w4aj Tw Siwni;^. E. 354. Ae- Porson. post a. 93. Vid. BUpMad 
fiM-i] Ka^iiui^ n^ t} ;(fif*!r, BvTji- huDC Teraum. 361. lUKwnv Sc ^/Xi) 
jKKt, ^aoKBXJtit. IxfSm ykf vl «a- tjb^';] 'Ht« 9fttin[TiKS( ioi^ln^c. il- 
iam tip/iovir ^yri «'fixKiiv <I( &X^'tiiiv Ktii» ii lini TnZro ^oik! «ai TqXt/<i£- 
^uXaKili', &a ^i)Scv ^KciS» iiaiftfeiTat, yfv tju^ ku iSaifirut cfMiK^. E. 
T^jioifinK -njf nwTJnrraf. Vulg. 3^ J . EIkotu{ afa &'m}tBipifeTai i¥ rnfry 
Euno-i V iata fUrfo] EiKUri lc itiiia' ifZira rSaaii T^f T«ii «Ktu SioSex^v. Q. 
AJk^wu ^ Tfl( foAiiipinv iin^t oSt* 363, TSrrt !i tw ^^ t^m*»] ♦(X« 
KotM/ittr^ ikfifui. Q. Pal. Aiyrrai vli. Uaciii nai 7«^ tftptbAtrai M- 
It djR^ To XnTcraTW TiE &Xcii)]n'. Q. '^ftara q Tfoipii, Vulg. 366. 'AU«- 
Ti fttTfa* itt T« fi|^S», fei' T« uy^a' ^iSrf] "AXXtit Kot «uj; ^f yivwn»- 
ijrftra*, i( h Twi KiJKXwrof (1'. 209.). f*CTf. )) aUji( tvvt^ tf naTi yirtf •!- 
Vulg. MiAi)^Ttu] Tou Ji' Tf piXw Ktlf, ^ yif S* lMjryi4T(f lanit ri, 
THpaftirev (£. mJMitvffiru/) t ini K<- 'A-^«rm xa>>T<iTiTi (jS'. 173') Vulg. 
nji^rmi. ^Ffti Sc Toi! iAi^M ivt- 'H T^ aXXa yirinvm i9ni, ^ TJI ^^ 
fliTiK«(. B. E. 'Akt^(] ^ftoi' 1) ToE yimio-Kafirnf ijfuV, fl T ji T«(( £U«i( yf*»- 
frX^^u(TO( «af^ To kXs. ^ ^Ur^f, ^tm vmfuof. E. 367. 01 S^ TOi abtUt 
nraytyif, tjJ4^(. Vulg. 358. Ko/- WfTi] 'Awi^niffK'. «Cto yiif Kol 7J- 
1»] 01 K04TW T& inf&fueta, i kcTth^ H ywt. Vnlg. 368. 'fl^ Kal WXy ^t*AK] 
1) Kt^aiirK. E. 359. 'Oti sdi Irrcaia rfi^cu Koi iiic TtX I<p6tljf(ac).i3. 
ftrjfM) Ti{ JiTTt T^( K^Ti);. Harl. ap. iBtl^i, dlvi toS ^afx% kot^ nTt». 

• lu Pilat. f ni. i. t. fJSlm. Vx suRpicw Ibnaiiin iiitm male e Q. FalaUm', frapUr 
MqBaiiiii. BUTTM. 

■ Cnf. Bot. ad 0'. *o. *'. «70. BinTH. 

L 3 :i.«GoogIc 76 OATSSEIAS B. 369 — 385. . LiB. n. 

wcyroi tTr' ibT^ftov Kaxd jriiffj^u*, wJ' aJtJjieiiT^tu, 370 

T^v i" aZ TtfksfMtxiK TriTew/Mtaf awrm tjvJi»' 

$af9-u, /Mi', tTTsi wvt Mta dfw ft^ yt 0wAq. 

«Xa' oiMxrov, /401 fotrfi ^iXn ToSt f/uAriTao^M, 

wpit y «■' ar inSixart! Tt avaifitaTti Tf yiniTtu, 

if tumif vtAia-eu, x,aLi a.<popfi^$yref eutooraf 375 

OK etv fof K?Miova-a, xftT« xp°^ KaXot laamt. 

Q.( a^ f<l>ti' ypibf ii ^tav ftiya,* ofiuv Mrafov. 

eturof tTii p' ofierff ri, T«Aiwnr«F n tov 'op»ev, 

a.vTi»' nriiTa, 01 otrev sv afupupepiua-iv atpvcvfv, 

iv Si 01 aXtpiTo, Xf"** ivffa,<l>ffO'ri Sepoirt. 3S0 

Ttj^futXfts S" is StifMtT 'lav fanaritpTn efuMi. 
Yjff am aAA' ivoiivt ^ia. y?<Jiu3Uiiris 'Afiqyi), 

Tn\MfM,jffit S' tiKviet Ka,Ta, »tsA»' axfro jrtimi, 

xai fo, ixMa~ra> tpoTi •jra.ptara.fi&n <f>aTo /M^eV 

KTrtfim)s-S' fTTi yi\a, fl^k ayifsr$a,i avaysi. 385 

371. f«u*] lid?.' pro V. 1. H. ib. «fri] rfx« W. 375. loKifa*] 

«nStrfai V. 379. fa. fwwi'. 380. f«. 383. fffucvia. ib. wriXw] 
*i\ir sed zToXu' 397. H. Hanc scriptUTam Cypriis ia Salatuine tribuit 
scholiastea VeneMbB ad H. 4/'. i. FORS. «Ajv V. ib. «a>Ti)] xEfrni W. 
384. ftKiiatsf. 385. ftmflaii. 

xi}v. B. 369. 'AaX^ ^' oZSi] Ti a4«>'- ^ulg. Fal. 377. 'Atip^] 

oM milia Kai Tp{ Tsij 'Arruviiu {ki- 'An^Tiiiu;, ji itcarlai Te hniiti-i/. 

Xfffl, 8uTf«*C( ^«mi, Vulg. 370. Vulg. 378. "OfUKrt» Tt] 'O/uoai >«> 

nim* ^ irpiJjtT»] 'H Tot <l*aTai^ t1 tiTtty StiM Tf tvafia, olw i^ To« "Ep- 

MfT», fl rlr &Kafttni, to» h)| (^joyTii jit^y, j/A tA( 'EXtvffiy/af fldi(, TeXtiyr^- 

TpI^Ju i]Toi ucpmfi'. T^ ?roXX^r tfi^ya rrat if Top epKoy, to ovoGoiJrcu Toy tvop^ 

^roi nAAo^ xa^votf fx^>'^^> '^^ cijfia^ kbv X^yo>, aTov Toiifo^a) toSc, ^ o^ voi^au. 

ri a Arfrair». E. 373. 'AXX' o/«iffo>] Vulg. Cf. ad 373. "380, 'AX^iToe 

'Oitifot jxiy ti infiafai 6(iy. tcaevt^- X^"'] "^^ X^'" *' /uW ^l tS> iryfS» 

SOA et Tur S^oj* To ixayarftlv To <Sfaylna XeyCTcu, dXAa jtoi ^i TuJ' fuXoAfuy. S. 

m^l aZ j ^KOf Y^tbi. E. Q. Pal. Cf. 383. TV^fuix)' ^'(11»«] A;»frr«Ta« 

ad 378. iit^(raa9ai\ In marg. d; tHMTOf th» 'IfloicTrltiiv t^> tou rcau 

Harl. Aiik tw c, laS^atirSai. 375. Si;/(i^^ia> cl< wijv tptpiny, Kai toi' tou 

*H aJT^ ttiirai] 'ESei, «jiir a^T^ ««- Pami^uf AyiiSuiMKuaiittyty «a~&s cTov 

flcir^* J it iuTuv^6a^ irffHAdrriat ^ia t^> va^ ainai^ iVTaf4<»o> (iDSer. Vld. jcaT— 

tdS t^& iviffijtatTtt iiraitiy. Viilg. tSu>), Kai k^i>u> Sixaia iKtTyty thrtTii 

376. 'Ici«Ti)] &ia^(/j») (PaJ. iipayl- nai ali^<raa6ai, ^iuytu itiy oi ia^ptajai 

Xfi) -xafk To> kV' ilflci' Kiu tJ, 'At£i vpct- £i^ To KwtwSStf Tov f^b, >qa Sc Sounou tizsdbyGOOglC LrB. II. OATSSEIAS B. 386 — 400. 77 

^ S" WTt 9aerim "No^fMfti (pai^ifiw viif 
«Ttf niet 6oii¥' i Se u Trfotppuv vTrsStKTe. 

AuoTi T iiiMef, rKuarTo Tt Trtireu evywai' 
mi mt inia do^f clX»S' ttfug-i, ■srana S' S9 airn\ 
arK nAu, ra Tt ntK ivTtrt?^i <poftwrt. 390 

irH/n i' er i<rx,BLTa\s Ai^iW Trtfi ia^Xoi ircufu 
i&^ if/tf&erra' ^ta. S" urfuvtp tKoaref. 

'Ei^ ain ccAA' etoiin Bia. yXauTuiirii 'AAvnf, 
(^ l' tfietai wpaf iufMT 'OJtOTTjof deiato* 
ma finiirnjfiirtriv tjr) yAuxvr wrvev c;t;Bur, 395 

TA<t^4 Se TfiveirrAf xufuv S" tx^aXAt xtrtrtAAa. 
ti a UMiv afwrro xaTa nroA»'' ti/a af m cSfv 
MT, iTrti vifna-iv vTrvec iri ^Knpofounv sn-nrrtv. 
Ktetf Tf>SfAaxo¥ -TTfea^ipitf yXetuKCinrK 'Ad^, 
utfeKaJi.ervafMVi fuyafuv tiiyauTainav, 400 

387. fu. 389. f«/fwr«. 390. rt apr, m. yt M emend. H. 

J91. Irxxt^q] ia-XfeiSl, H. i^arri^q V. iirfflie^ W. 392. ftKani». 

594> ^uiwu a pr. m. t^wu ejc emend. ifio' pro v. I. H. 395. Enm] iImi 
MemeDdH. 397. -rTl^. af^tii^.&fy. 398. v^»] v^ V. 

+00. t&aifToiT»»] «6 nucjairrm V. 

^'^UTiu cgu afrSv Tini( (I( ifira^ AI cv^i'^1, si cfraX^arru, al (A(ad<- 

i^mtiiAw. Vulg. 386. tfftiM N«- S^i, al e&rovfGuTti. Xi^fi ti Jnflm- 

V<Ki] 'Acrri/iif iiMfUcTmns/i)K(y. «si)~ Ku{ T&; yiii!;' a-ii^una yhf Tk rSw 

""f •/&.( iKiit^ i^ uiiaj^nii i //^ KenSt ngSv iraviJiffuiTs. E. 391. "EV 

'•^ pi|rT^pa< d^^oS^f Keci JMqfu» M jff^an^t] 'Evi t^ Mxf»' Ttu Xij*^(^ 

ii< ponvi. Vulg. 388. adirj-mi t' fttff % q eiiXa<nr(», Vi^g, 393. 'A- 

*>%!(] ESAiflcy j mnrnif tMuiKii t'.i iy- Sfiti] Ff. air^y, Harl. -- 395. 'T«M» 

HTBTm lurdyta. JoTi» o!l» tJ fl^ir- ^h] 'R 4^^» r£ tmu (i|Xj". Vulg. 

'm lafaTaraiir ctii JmrTSrot Tni 396. IlXa^t it Tlfarri^] nafr*K^iim 

Wffii, Hiiyrei H iiripatjii;- li fiiy toB iyftryipiiiai. Vulg. Xnpii» ^ tif- 

l^ Aad<7ti twiifMMv kb} fuB' i/Mfay {SoXXc HjnXXa] 'AibMTefffSv iut T«r 

Tn^WToi, j| TC cvTCvfif 1] T^{ Tg^ Envi'. Vulg. ECiJtij;. ■•X&r yafi i«i- 

T^tmfUMvf, Ko! 1] Tj:!; T^y T^ »miy wy -/^tiei iS «tni t^ iKK>jifrlat iiika- 

tttfiiwra' T^ Sc t^c KadoXc^t iricjmj( aaii. E. Q. 397. Oi i* (jit(ir upnorro] 

(n^fXu^^Tef. l^ aKiiurti tt, iriciAf Aci nc» Iri ti ^im Tif fuiirrifio t^fit 

hsltun, aiii Teu Tov ^Xiw (Iwu rpi; Sf<~ ^>JXiuf ^Ktil(u5«y. 01! 71^^ iSdfftuy TOjKk 

<>>. E. Q. 'Atvis/] Tsk afupi&i, al ju* 'ISoiniriaw lanirrfjfay ^ ii rf »Uf 

&•/■ VTuvxdvf (scr. i>T(Knol<() 'Ahg- 'Oiviro'/»^ xa^tuSfu.E. Q. Pal. sl^ 

NHoi, iyvii^ 'Afytm naijZai». MS. 7^1^ ovtSv kbJ q ^K^Xfia ^yt^A). £. 

BarD^. 390. VSvAiui ^wpcouvw] Q. 398. 'E>i ^tfdftuFiy itiwm] 

' Scribendiun vid. •Jr' i> r^ j/at. BUTTM. ovGooglc 78 OATSXEIAX B. 401 — 420. LIB. 11. 

fwtr fw^frrfMi, tiif ff^r ^m^ftmi ifft^' 

'^ils cipet ipaviiiraur ir/i^an IldAAttf 'A0^Mr 405 

na^aJdfius' i 3^ iiriiTA fLtt X^ut ^tUH diw. 
ainkf aru f iri i^et xetr^Ai^w ^^ ^a^Offrav, 
ftipoi> ^nr fxi 0»^ KetftiK6fMtinas ireupovf. 
Turi Ji xoi fieritiif ie^ k TifAf/Aaajflje' 

AfvTf, ^iAoi, q(c» ^faft^a,' xetira yap ^Jif 410 

adpa' tn fMyofCf pfnrp J' t^q strn TnruffreUj 

'^fif opa ^uf^Of irytia-eLTe' tu ^ cbfi nrorre. 
01 J' A^ TranTa ^forrts iv<rrOi.ftu nri nft 
nair^irav, as sks^^mo-u 'OAwrnof ^'Aec uieV. 4>S 

w J* «fh» TifAs)»*;^ wf |3«Ji'', ^pjjf ^ 'A6^'wj, 
wii ^ wi wfufifi^ »a,T a,f s^tTB' aiyx^ ^ oip' aints 
fi^fTO TiiAf|i*fta;flf T»i Jif ■jrfVfiM\<ri iKvrav 
ia a Ktii aurei jSairff cn-i xAifiiri xadirsv. 
Toicriy i" Mfitm Wfev "ui y?^KUTis 'Ad^pq, ^>o 

^Ol.hiit/iAri. ^oS.tiftrJcifaiV. ib.(TdJMV(] 'Ax<>W( V. 409. furt- 

J^i^-. FJ!;. 4i4.^>vi]«pa-H.V.W. ib. ^!] ^! H. V. 41;. VI 
ifV. 

B^pof ^iMv tqXv T>^ Toi PtJ^afa Jnifffrw b^7( CnrAi)a-t tV «;<>{■> 

kJmIsvtk. Vi^ff. 4oi.MJ>t(^ i&^n;] M-eofgu, &a ^n^ o^tt iitimrl tmi. 

'Eorei «?( tfLtfoaia ofouMba tlf Ti,- E. Q." Vulg. 417. Nifl 'Ayii tm 

ijiitix/e h ^^•i «aiii witjii ifXfta lefvrq, n^. B. 'Ani toS, nJ{ %f£^. lai 

(jAff)«t xCx fMTB|9ifW^ai. Q. 4oa. Jv'IXiii9i, N^G^fvlrpi^rgiKipo^^- 

'Efii>>i7;«Si( JTa7;u] 'Ermhu- & ^^ Trra A^Xwnt (H, «'. J^O.). Vltlg- 

tIwSh. !( j(aTik^i?.i|^iv"(Jo«^jrfiW 419- '^< 'M^O T^ut fORrTiKaTc Kof- 

Tik mii Ti* *X«vv. £. Q. 404. Aia- Af (U& jw t^ WfK>Ar6mt T» naliraiTai 

Tf^SaifUi' JHm] 'AMjSnXifMda iai TtK E. 420. "Iic^m oZjn>] 'A«i t«!! b- 

A«!>, 'ATTHcfic. £. 410, Aii^ ^i^^] •viiiuat, tJ wafaybtiua, ^iT^f^icr* B. 

Al||Uay«^Sf «liniJ^Ht KoXi<«t<«i. Vulg. Q. 1^ iKMKrSoi «ol •ptftvStu «Hvr- 

KoXUrr^anf, AtvTi ^Jam «^' qia (scr. ts' ^ t«v B(i^^ ko! «oXor. «•! dUa' 

j|«) ^(pii^fai kbI lO-n t^ rtiTTifaf jpZ, 'AyifUiy fiin< iypti' &«vtm (('. 

MUlo< tJ <CTa>{ ffVHu^». Q. Hu-1. 478.). (1 Tir InT^iw (l{ T^ le»»- 4 

413. (KV iUMi tfuai'] At^eiTt^ Ti> £rf>b M -Hi! UfiitSif. E. Cf. Vulg. 

- Ser. il ^Aw^iw. BUTTU. 

■ Seqni debebH i''< n isnw^: ud (cribB t berra TJt ad rcrbum Iwintutr in «cboi. 

ad 411. et Uc poniit qm illnc pertinuit. BUTm. D.a.t,zsdt>yG00gIC I,1B. II. OATXSEIAS B. 4«i— 430. 79 

Ti^fMLXK ^ rrafuvu vrnfCiMf iK^Am» 

otAap)' cvjrrta^w tu S' «vfufonK Miawwr 

iffrar i' ti^Ttm xe^r Atm^i fAtriSfMK 

vrifraut euipetntC Kora. ^ v^ototTt» i^»»' 415 

fXxey ^ iarui Acwm ftMrrpnT4M'( l3oiuira. 

irffitrty f anfies fita-w trriw ebfnp) ^i jeufui 

rTctji») TTop^vftey fitya-^' twxft ^t^s ieu(nif' 

^ S ^tvi x<tT« KUjiut JicCTpqrretwA Kt^n^- 

^^fuyot ^ a.fet bV/a do^v a^a nia, fi*Keuya», 430 

431. Jsfrwd. 433. jnT^>ix{apr. m. «n In fine es emeDd. deinde 

b;i>i£n H. 428. ^> ffft^t. 

^». rXoutOvif 'AA$ng] 'H vari Ttl; TpArsf] Tp, «i!, trvrp&nai, Bixvc- Hari. 

ff^fUKH bXEwray. Vulg. 411. 'Ax^ctq sw ieiefisia9su. t^( Xigiw >^«i, (I( ^ 

S^i^tip»] 'BviTif^iw, wrp«( wtiarra <^( iitfiJXl^iu S Irr^. jVri ti tw vXoImi 

T^ XpciigK, <C «Xcof oI)k eAaTTtr. B. Q. ^rx Tsmf. E. Q. H<rBt/«| 1) js^ £1' 

(sed perperam ad 430.) Vulg. 'H ^(i l^e( itttfetai.wafit ■tHtyJvfTlii 

■^ lijil KtKfofiim i>X AKfi^i^^f^fOi. njif itieiajiriau. Vulg. 43^. 11^^ 

TiKf, tinpiB^, Vulg. Tg infoli ^iijiu- fturi'] Sx>iy!»i(, Si' Sy i ivrif ilnieayict- 

fm KtXjHmrta, Koi T^, 'EiXeg;UO jSopcp toi, ^c » Ix^ ^t^aiui Inairiat. oJ (( 

itfltif ixfaii (f. 253i)> BwE (irr» coXau}, KoXwtf ixi toi! KOfi^fffilmi (!( 

Biffw< T>fWTi, i>X Suttfda^ai ■hovti. tfAfor Koi -EfiSfuiai iumtnm^. Vulg. 

T^i 'jAf Kfdmiif tSr caiiuan Kamp/tft! 436. EfoTjsJsTuiri ^oturi] KoUc q^- 

TB Scivof' yJyti y^p, Acu^ fuaytfunan ^uw^Hif ^ ttfyaafiJnn i^iotri, Ga^tfw 

atiitay it^aZva BitiAtt (('. ^I?-)' ''* *' "'^' (^- vitXoKf) ^TOfsjAiiray. 

'RwamT &aavTiif KOi ^i «Imi; Tiv ^- E. Q. Bo<uo'i] Aupwc toittok ^il^ 

jfoirTsii* 'Ey 3c «/fioi ^voio roXaisv ^Sv- ixfSmt ri tfirtfir, nir 6( TOif JMfio^o- 

nreis E^rxiwaii aKp^Ton fif raii «ots)i ^i^^ ft^if icaXoif . B. fioci^iri] X^tr(fti( dji- 

c;(0>T(« (340.), ivaf 3iK<iuir^( xai ti xaia^ iTti, iteiff igv Koi nr al %tfl «w 

iKtffaiTOi', KaSafir miia, Koi iusifoffrmi, Tot< TaiJjMtif ifKTHCU jmieSr iiffiaai Koi 

Koi iKfOU^f. *H TS> ^IIT^SciSV, ^ aXXsi{ TI9-i TOUI^IU( Tqv TJii' ^x*'^'' 

c^uxTaii iTtfif- 4 aCjiwc avra, ^toi ofr- ^fttay axenXiipoiiiri. Bsiit; Ko) {Socic X/- 

ifKu^ Xfi( T^* ■Xftlax, ti tX(ov o£k ^d TO^ ^k ^wtuy l/uircia' iiaXuaf. 

tXaTTSr. Ti U xi^jihr, to mXoSfry Vulg. ^sy.^IirrJw td afiutty, urTO( 

(scr. KtX^Sorra, KEXaSciv) ^i Xiiyzj^ Sc Ti KaTc^HUi, &( to /mo-oi' la-Tdfitya' 

^6rrfi( aitTOi (scr. Ti8(T(ii), Ti ii fiJXov. B. 418. Sw/fp] Tj TpoiiSi. 

^S(7v ^zi KVfidTtiry. E. Q. KcXfC- Sia tJ rTcpc^ clrai, ksISi^ rs ttc^w^ 

lotra] 'EvJBcrok' Toi) Wnsu. oStr «1 tAu ^v o^ t^v vavv, E. nop<^'p(ov] 

li ToXaiot 'E7K(^a$or Tnsv t^ IIo7(i- MfXa*' sl^' oE Xr/rroi xai nfifiiftti 

iSn wafaiiiiaa-iii. Vulg. 433. 'E«o- fiaviiTsf, ^u ^Xa(. E. 430. Aqra- tizsdbyGOOglC 80 OAftSnAt B. 43>— 434- LIB.n. 

Xii^i S' eaetttiTein Buis tuttymr^rir, 

ix iraunav ^ /utAMTce Aw ^AftuxwriA xsi^- 

431, h&w.. 

fu>*i] Tp. i^ramf P>1- 'OtX« 9^> ^iroi. £. .434. Kol ^ Tqr ^ 

tb«b i^i Tib 7%oi»fa tiIi Te/wrra ri 3^- Tofl nwT^< t« «oi ^varsX^f 2|)a». 

^WMV. Q. 431. 'EnrTt^^] Mrj^i <!^iX( i( ifTerr ^ '. Vulg. 'Htlvt^] 

T% art^irm fUrTgl« rtw tw X''^'*^- '^^ yJyti iTpi IfBfa^ Sfor lipi ^urafk 

Q. nXif^cii; fM;(pi ffTt^K&i|(, Tapib Ti, )>wit3< «» qXisu ilKtTeX^(. t« tt <(!|h 

Kpqnf^ tmtrri^iam. Vulg. 433. iStI tq!; Itn^. (V$(i' ko! t), 'A>^ai 

T>MMMi imSn] *H «^ jUft. 'U Tt Ki^a Wf*» (V. 183.). E. & 

'AAiM rtiuyf^aitS( *l( tJv ^^ iU>,4- Q. Cf. Vulg. 

> Sic io edd. ut. nnde recentiorei fcoenint iU. SedicripMnt, opi&ar, gnmgM- 

ticna hi», qnod reBponderet prMccdenti <ninv;i;''ii. BUTTM. tizsdbyGOOglC TH2 
OMHPOT OATSSEIAS T. Taftft viti Nhtw^ Skto, ffwipro f S; uTt, tni 7 nm|. 

■Kt^ ^iniTato-i ^pneiTiy fsr) ^ii^a^y eiptupAv. 

ei a IIuAov, NifA^er ivKrift,ttev Trro^JiQfer, 

^w* Toi J* «r) din ^a\iav>^ i§fiib pi^av, $' 

Tdufauf vebfifM^Miiets 'Y.teri^en »utue%tuTn, 

'TcoSto-if . TigXc/u%'( (<< nL^dr jcaT- tI Sr^a. Q. htftirtp i «a(l|T^ «w 

xataijifi^daiti T^t lluUovf Suvlia ra£- B. Q. 3. 9>irT9~iTi fifmtri»] Bftntf 

far ixiTii/njrTat tjF n«rciS£n. Kof Ti ilSsr^TUs-t nai Syij-t-trf, tI ^i^ Bia t^ 

X^ Tot! voTpif it^^ 'wiStfUff IrriBtTal ^^^v, to ti Siji tJ irSita, E. Ztftw^^ 

' Tiiis rsv 'ItjOKSr ir^y^fuiTm: McTil T^ Tik wJarra x^c tJ ^» Swpmift^nji'. 

fwtaiifiit^Ai^lripiniluf^AKak- E. 4. 01 S* j( Ilv^X» NijX^fix] NigXtfif 

UT-rereu' I ti Jiimif doalmr air^ ylif li( iijHttsu (bct. <!JH|ii(r) 'EXA<f>ure{ 

TOTcXfroc t)v TitXcTtt^fU' ofu r^ ulfl (Sturz. fragin. 13.) itaxyi/ttnt /uri 

HavmfJ/Tif tlf AonSoJ^ura inowiii^ TliKltv, l£ 'luXjnE JiKn (t< MEirqn)!' koI 

nt. Vulg. Q. Ti|Xj^XO* Min» tiif Hitjt imm, Hta^ltir yi^fati waf- 

eir 'Khpf fir^i Hirmf. Kal Sng- aaxuTvt. B. E. 6. Toi/pM^ ■wafifij- 

yCnn edrf lk wfi^^tra roTt^EX- Xaro;] Taifptvf fuy SiJl rj ^£xiw T7f( 

X^ ical rii' a>JrX«w A( "Tf^iti. wv- 9aXf£avi;(, fi^XoKif Si Sil r))v yifiar reC 

d^ficM; 9< T^ «jll Tsii; /(n|irr^p(i( Ko) ESiiTSt t!)|i Ik Tgv |9eifcu(. Vulg. Pal. 

juifirai tif 'A9q)o> imiiiaaii Svrla» Ai<k t^v hri^iatiaai rwy CSirvv nt>joa(. 

ahf fotnXcr. Xa^ Si i T^,f«a;£Of n9p^pob>7'^ nfw£ (II. ^'. 316.) ^^}, 

^^ oi)' n«mcrTfKfTf t^ N^inopoc u((r koI, MA^ S^ j Ktif*' iKdHjxpty (H. if^. 

(i{ 2«<^Ti)v incodfti. KJKTJt SJ Hiynt- 693. ubi rid. Heyn. (Od. «'. 353.), 

fi^HK fcv/i^ai xs^ AukXcT ir ^fmi- kou, "'Etflaft fUiXa»i «jvTfi (IK ■'. 79.)* 

Vu^. PaU I. 'H&M( B* ^poivc] Ko! 'iMiS^a «6to> (II. X'. 396.) f^l». 

'Afui ^l*iff mnarfiyxm ■oi«i' rov wa- Q. ''Ort fi^Xav t\ Cicif Bi<k ri ^iiStf 

tiar «t( rV Ili&tr, ^ *i fu)t)r ofr^ fp- ifj^Hiiii. £. "Entvly^i Kvou«xafT]|] 

^ ri|( ^fUfOf fiifti KoiraXtkivtai. ri nsa^iSSw A^uri» ii w( £lsj}a«i ofroS 

V o^i KOTik tV ^tnft^. AT^ ti& Ni|X('»(, ^ (^piarnWif r^ Sa/^i 

f^ 4^ jxhv J»poM(, •! y «rl x^p^ tel T^ y^y. E. Q. 'Em«-/xA«'i] Tf! 

Ti^l<^e»v ^r«ipM XAv torlti (^.495.). IWwtSn r^ KinGiTi r^ yV' iMWK 

(31 fr 'iXioSl iuin ipifti rf 'Aj^Mm yicf j) k^o-k, x^v Bi ^ 7^. Bm<^' 

VOL. I. M ovGooglc 82 OAmEIAS r. 7—14- LIB. in. 

imA ^* i^feu irct*, irtvTtiiurm J" §f sxoffr^ 
iiaro, Ktti Tpou^t^ovre iKaereSi smtt TOvptuf. 
ti4' « o~ir)fJi,yT^ eTartwT*, 6<fi ^' iiFi ^pufr Ktii»v. , 
ei ^ 'iSvs KcbTOf/ono, la IrriA jnios tioTlf is 

rriiXcui au^ants, T^f S" uffAira.», ik i'' il^* Ofvroi' 
tK 3i Oftt Ttfhifutxflf "iof /3*1»'* flpjji ^ 'A&^vt, 
Tov TrptTSfi] vporiiiiri &ta> yXauxawif 'A^ttf 
Ttt>sfMx, ou fi.iv rs xff^ ^' (^M/f euJ" ^^euav 

7. «mjiiiffwi] TOT^iciwTii H. ib. a ftK&rrj). 8. hicJumh. J). &S'] 
cIS- H. V. ib. ^|i£> in£)0 /ti„ir Knjw H. lege «kv^. PORS. fnipr 
&aMv V. ^fl' Sk^ W. 10. Jf] 4f H. ib. f<f . ifh^t. 

13. tfaerihm. 

fiif 01 rcio';!») ^f afroS (Tmi, Vnlg. 7. Ofr* Buk tiC ■«i«i*taMfirM'Afj!m«^ 

'Ei»/a S* ISjiai iraji^ 'Enva (TviAfia V X*f "^^ 'H^ai£ia>i[, (K^ie-nSi, ir Itaffrif 

lii tJ i»«(i»«>J» «»« Tiiii nifXoK. E. T*«j), T«t( !e, eKtiffr»6ai, t iata ij 

Fal. 'H ivria %Shtmi ilf%f Hirrmf, iKdoT^f xorigKgmliof. tfnaf^terta 

nAw, 'A^)^(, ^j^Du, fSrxvtt, Kmw- S< i/Apittfa': Q, 8. EI^to <al >jm£- 

fi^r^tynf, ' kfi^iytt*iai, nT(Xc«v, 'B- ttfrt (Q. itfatxaittif^ Tfdiptxai lll 

Aovf «•) Liifia/. £. "Eitl ^j*fa vJXtvii ■wft&jgim. Apirrafxtt, ixftttx'"' 'f 

^;(ti' e TiiuTTuf O? 8« [Ii^Xw V iyifum Stf, oloy ^a^tixoV si Bt, «fi oiiE» 

iKti'Af^iniyif»Ttnnit,KaHfiM{fi6lXl. Kieitixirr^ i^ti Te (r^c££lu' Tirc( !(, 

O^W) 'AAf«uio nd^ Kai EUfTUfw a!- vftf^di^yn. £. Q. 9. 01 rritJifff 

w, Koi KtTa^nr^njcvTa icai 'Afndifyi- iitdaarroj Tnii^ m}j^wy' &aaam. 

*tia» »aiu, Kai IItcXcu' Kot "EXot ks) £. Q. Hari. 'Orr dStoi tuv v^Xi- ' 

tiifint (II. |3'. 591.)- 'O^ JKaa~ril> wv yXf'"' i^^arrt na) oStAi rSt< kbt- 

wiijr ^r tSfa. ri Sc, itynjKiaut h' l» ^m, E. Q. lo. Aristarcbus et 

.fiaiirrf li wi^Btf vn^nn tSv irl Herodianus alter altero modo, ikt- 

l>j«>> ovrtffifaraiKiTtiy Ncvropi. ^kcirg- ilyn^ jS* tt KaTA^m IS*. PORS. ex 
(cayra yi^ >^(( i!inu> T& Niimftf, TSv Harl. 1 1 . SrerXal'] Oi vcf ] ZitvoSn», 

ff ^nt'""' lirB^ (^^- collato Euat. a-iTirait itlfmntf (hucusque FOKS. ex 

et li. .'. 169. 170. T£» *S JiiirTi Harl.). tjtc li o-c/onj-w 5r< ((X^i 

□o^KUTa (U!»)'). «lirii ^v al wdrrtt ^^aXaooi T^ affitvor, Q. 1 4. AinQ Tp. 

8^'. Udtra oS* -fMTi «(paTaf*<i( xai }(f(T'. Harl. OJ /Mi' Tcx^ i^ aBo!(] 

fixo<r/t£»( ^fnToi «( (J> N^ffT*pD( ijflv- CS yc/» «■« T^( «fSoSf, 'AtTikbs. ri- 

Hiato. Q. nivTOKJg^w 1* ^> ^inCvY]]] wfocSf £e «( ^r dSaiJ^tavi SniXFTtTal 

■ABCribBtaPorHitii^Dtalu BdT-. 7.« 8. in igaibBB ^ Hsri. Codidi s^oliit refert. 
•■|.yr.nn^>im«ri>'U-mi. Volu>tl»nw, S.Ti>tt tninb ^lnnJ£ Wmc «d 
" Iwimtj Arktarcbu et Herodlaant.'' ApfkiM, rw^ ooatri Bctudli inds a nomioe 
'.Af irTfi{;i;>i ipectare ad t. S. ita timiea Dt post Tei4ia ovtw — wimniriu eicidecitidein 
ArisCarchl Domen cum BdhaTeDtibus anquot Wrbia, aberraote icriba a priorl scboHo 
In poaterias, Iq voce autem nxrstDfiu cumsecuDdaEyllaba permetram jirodBceada 
' esMt, arabtgcbanl framiiiKfici, nJibqaereDtDe ■, >B 'matareBt in «. Sed naitie va- 
. rietn iUa «ivrfaMn rtititt repciBwda. DeBiaaefotaiainfriwkH^cMfrater nnim; 
oporlnit, A a nutikrtva yuHX, torniurni^.va a rtrraairm — immwan^. Vtde- 
rint jam de hia omqibaB critid. SinTM, tizsdbyGOOglC nvwjM y4f> X4^ WiT» rrcirAAif, a^^ ^rtfdw . ' i^ 

iraTfif, orev xtJ^ yeiut, »eu eni¥» virfuv swiairm, 

oAA' wyt rvr 'JSuf xif miaro^os tTnrtMfUit' 

ft^o/iur, ^mreb fup-iy fn rr^ervi Kcicfufif' 

?uff-iriff^ai Si fuy eunh», 'wraf vnfi$^fet iiirf 

y^ej^es J* wx ifsu' /wtAa yip viwwfmK irri. 30 

Ttir A' aZ Tn\ifMi.xfiF wirwfmM (wti« ijCyi»' 
Mclrefii T-air r op' !«, irAif t of vrjorvfv^ofuu ttuTe*i 
wii tI Ttei fivSem wmsifilfttu rmttiirt»' 
luius i e»}, vav ttv^ •yfpettTifey f^tfier^tti. 

Tof ^ oun rfomta-t df« yAAfx»x'if 'A04ii|' 15 

Tfi?iSftttx, ^AAd6 /lUF M^V iv) ^^rt ewi ye^mf, 
«AA(» J)i Ktt) Seliftm VWlS^rtTiU' m> yetf tiili 
w (TC 0fair (tcxirri ytmieu ti TfO^fMf ti. 

'^Qf etfet ^yifi-aur if^evto n<(AAdf 'Ad^ 

16. Kiii\ KoAt H. Kcvfc in tezt. et (vtff pro v. 1. V. 1 8. ftltoim. 

19. (Vftrp. 30, ff^ei. aa. <£« T* Jif' '»] tScf^tu ac emend. H. 

13. wnnliaifuu'] tmifctftcu V, 95. mforiUftt. 98, MiasTi, 

^uSaa trOr im$Meu tii Tiv K«ufi» tJ Terbis ^XX' Syt rvr suprascHptum 

iBiCra» HSof. j K ok hia.ltt Jn ASa- est yf. «jifa tii^rra' et ». 18. TOCl 

^fuir ^jti' ei yltf titfa^i wj^ ovtmI cftgfui' yf. JSnfU» (cf. not. ftd ff. 334-^ 

■nuaha, iKtfiifta- iiXk TiX-ifiU ^<' <6. '£>! cm;9«nri K{itn6t'] Hofi rmur 

ttii rl *» ^oiiri vnEfjngpu (E. ^- Xf/ctoi TiJ^irruiir jv T^ iK^aXf, wa/ 

fu» mrtlfaiiai). E. Q. OiX ^|Sa<&] fr/pi» i( /> TJI icajitfp. E. 30. MiOa 

'A%|Xn' (»cr. A^Xoy vel EBSiiX») fri mimjti»^ Irrtl Kal «£{ 'Otttfafii< J 

U ffiouXti^ iari ToE i| ^" Toi; ^^i^ ««yti^wf Itx« ¥fj^ «»?Ai X^i* 

TftvtSJj^ur «I Si Mitffu Psuiv ^fXTi. (Od.T'.303.)''}AUA«^(rifu|tliiKar- 

Q. 15. 'BrArinf] 'IWij 4»i ToB !i- cni79>V<«Aeff4ai T«vT«irapiqM|r()v^ 

Uh SiBw B&i^ gCrw Kot &Ti t«C v^u V*- ^' ^^- 1V ^ o^] *H ofTlf *^ 

dkS «Ui/u. 6. Tlha, «USirs, SxXwro;, leuriy, ^ «^( ^l^ir Tiyl H^i>T(f« '. £. 

■ai KST^ £sM«ii)> txXuf Koi Hffi>^i. 24. Altalf ¥ net tif Mfl,tSrilii tt Karii 

E. 16. •E»^ffw>] Ff. httrwt:Haxl. 'Aftayi, ('P.M* em. POB8.). Harl. 

17. In cod, Haii. teste Poraono a8. ri»fo9on tb Tpa^fto' rt] O&t forn' 

* Niniinita icribebatur orim nJK^mn. BUTTH. 

' Hoe, qnod iDArriDt tSmo Pk!. ucriptDin «it, tidetm lectnm fnine in alua 40- 
SnphMlaeav(M»»V(U>u«,ntlDdepeDderctTeAaminvH'- BUTTM. 

' Ert UH'lrju T^. r. Aiyw. Cf. Heuod. e. 17. 'Irfi» <^ii3>k nXXi xiyi». BUTTM. 
■ Desnnt ujte »otem iXii yeriw qnatdim docentia, urgente Deceuitate decere 
^tOiM Ai}.f». BUTTM. 
' Niminm boe wmper tgit litc ■cbollBitei, nt venn «cilicet res seitai rine DOinl* 
■ ■ BUTTM. 

H 9 tizsdbyGOOglC 84 OAT^EIAX r. 30—48- LIB. 111. 

iMi^a}Sfim' i ^ irttrtt fitr txita, 0atift Biela. 30 

t^M' ^' if nvAMwr or^r tvyufif n x^ i^af 
iiff af€L N^Aff) nrrt rvi viaa-iV afji^ & treufet, 
itu-i ivTvnfum, Kpiet u^m, a^a S' imt^*, 
«i J*, Aff wr ^tifeuf tiar, aSpeet ^Aflsr a^antf, 
Xffrif T ^nroi^oyraf xai iifMtta^ai amye*. 35 

Trfurof UiffTepiAff niirirrfttrof iyyvdt» i^Bar 
itfi^nifuii iXt Xfifai xoi iSourtv va^ oturi 
Jiuia-iy ir /«aAaxeTirir, rri ^LttftaAeif a>JifTi, 
srof Ti Kturtyyirra ©faovfMjh'! xttj jraTioi a. 
J»xi ^ itfa trv^afyxyetf ftafOf, iv S' eiv» ixfut ^c* 

Xfuna if ^fireu' iniurKofttvet^^ •jrftvyfuia 
noAM^' 'AftfVAVi xwptir AiW euyU/JOue' 
lEvxie wv, a ^un, UtTuiaayi ovtutTr 
TW yof xt^ ittirrif ^yr^a-aTi iiufa fteXovrts. 
avrttp «iV 'nrsiffi^ ti xeu n^teu, q ^if*if irTi, 45 

JW x^ reuTU iriiTa ii^tif fMXitiises uveu 
nriiffoi' («-» xoi toutov itefMU aSaraTeia-iv 
suxfif^ai' vdrrtf ^ 6tav xf-^ur ai^fmrei. 

^o. i S* ^(iT>] f ^(iTn ex emend. H. 31. wyffiV] Syuffr a pr. m. 

ftyi^i' tnanu, ut ndetur, recenti H. iyt^r V, 33, xfia uttm'] Kf4a t* 

MTwr H. 34. fltar. 35. MfiuioHrSi»*] iiflaaBta V. 39. fff. 

40. FsTmv. 41. xt^V ^* tc<^l XJ^^h ^^ W. 43. firoKTi, 46. /mXi- 

JbaiicAanaofiit ve, n ifo^fLHi, iUii TtiB( oiTJI n)( M 'iXuv KUHnngrof. Q. 

awtfaft^.Q. 3l.'A7«^T(]r^.a<yif/i' 41. Xpiai^ b tnai] Xti^!( tw A> al 

TC. J^ol. 33.'A/<^ yiraijMt] 'Ejvwov 'Afmct^x"' *'*' 'X'^ '^"'^^ fV*"'^!' 

■T^ Afyiff ««3 T«E ^ltMi T^ HZcufupittaiwaf- t«[al. Harl. AnBtm^uMf] ^^C* ^ 

iWifa-t.Q. 34.0[V«(]'A^Xni{7^IK^ S(£i£^, kciJ %tMiiair^ ivu r koI 

Tf( alK hiiurar tjtflftA^ Hiiat. £. 36. ff^ ™ • dc ■• tfTm, ko! Koril JHt- 

n^Srtf] IlafJnTtu •jii^ tuc il^wiAMi tSv SreXavMivfiJv ici£rKai xa} £eifti!rKii. B. 

ritirTtfHJ^t^diitaTtbfiiumtifT^iir/a- £. 43. ECixM »vy h £tue) Ilw; • fti» 

htpyEnc Koi «p«nT(^ff4ai t^ ^i>.m- TijX^^X^ ^^<> AjMf f «^ tv'n> <E»9^ 

ftlof.Q. &MiT/xf£TOC i Tltirlrrfemc, •/tfahmfm i^fitatoi, i Sc «IrTVC 4mat< 

wafiiliia in)» j X^jnwK, ^/jf iJAjKi Ttji- iJytTOi (scr. BuX.) T^ 'AAp^ ; Cn- 

«it. £. 38. K^i»] 'Axi T» Kiitf. fuT- ^airti Sft i nniT)|;, Iti t^ti ^inn k^u 

»^00701 (sic) a tI kS*c AkI tsS nSac, tI Spt^Aitai iiaXS; tftofir Mtjio. Ip/ 

B crqfiafrti Ti iifita. B. 39. Ilitf n St «al Tivra ytnofni rfiwm AnTiiofifii- 

Koa-iyrirf Bfamiifitti] KaSiiKoiiTUt i ytvBai rSy «Ixtluii li^TruiiiTtni. Q. 

rfwfiirtftf rih voiKw sXifirAr tw Ne- 44. Tul 7^ Ka! taiT^ ^tT^oTi] 

«T^ Ko^fsT*. OEt^ Ina t neu vTpa- 'EMTtfxcn, t«!J n*ru9Mu$. a^jl yip tizsdbyGoOgle LiB. III. 0Ar:£SEiA2 r. 49 — $5. 85 

ei/JM nuTtpK itmv, o^Atxiif ^ ifMt tLvrZ- 

Twnxa, r« irfffrsfu ^aru Xfvrtiev a^tia-of. 50 

*flf tiwo)9, iv x^pff"' "flu Jifsraf ^Jisof oriiow 
X<uj)t J^ 'K^yadrf irtirwfiim ew^pi Sauua, 
tvrijca, ei rptTipti ^ki y^tm aMurov. 
dvrijtet S' euxj^o xsMa THeirtiSdLavt tirmtTi' 

K^iu&i, Hoa-fiSeioY ytuiiexf, fufSt firyiifnis 55 

iffUf wxfifuxeto-i Tt?<£ifTriTtu Tit$t tpyei. 
tiiimpi /iiv ■jrpuTirreb Ktti vtaa-i twies ejra^f 
aarap wrtrr oAAowi SiSov ■Xft^tavaf» a,fui0iiy, 
ovft.7raa-if Wv/deirif, dyaxAfjnff ittaTo/i^tf. 
eos ^ vri Tti^ifta-xflf xeu ifu Tr^tma, fitT^M, 60 

Mftxa Snif ixofitff^tb 6en avf nfi ^Aiunt. 

'^D,f Of SxttT ^fWTs, x«f «UT^ ratrTtt rcAfvra' 
^x£ Si Tti>iS(M,x/e Kct^ov iivas ci,fi^MV7rtM.of. 
of a a,VTar ipare 'OovTo^of ^i'Aaf tucf. 
« S' sTVf ojrTfioar Kpi" inrifrtpa, x<ti ipvrarre, 65 

• 50. ■nXttKd Tti] Jhtxd ol H. »t! W. 5 1 . Vulg. in text. sed /«Xi super 
if^H et \afn diue lioeolffi, significantes textui ease addeiKluni. (Error 
Suxit e T, 46.) super Ursf Talde minuto charactere Bcriptum i V A^ara 
TpIfMi H. PORS. ib. ftnAt. f-^sU^ hdmi. 53. Fw. 54. fixwTi, 

56. fcf^yo. 63. fKtrr' fj^fire] ^iS* tgpars. 1d nut^. 7^. finiT" q^a H. 

65. ftffSiram. 

tivattn tinx^itTmt Fal. 49. '0/^4- fMW, elu> (£^X<Hnv £«^f^<i (Vtltg. «^ 

fimitn nau riv KUf ^0i^c£ni«-i tJ t^^ i&t; TiiiV. Q. Vulg, 53. Xoi)» fi* 

i^iKlat ifttiiTfri, imiituaif &( tl^ ai- 'A0qwli)] Aid t^v . Kphui t«v SiUiTof . 

ri( iaiaAfJiuaao M t5( tw tptr^ ai •■fAf t1 Stii» BiVaf tuis(, Q, 57, 

Tijmi xjMTifdtnwt. Q. 5^* '^'I**'^ Nnrfpi ^v rpifricTa] n^dvTOC yjy 

**•] '^XI^ IfBifTumy t^i* ?«/. Zi)vAgTa( n;;(fUT^ i|> tji 'Simfi, ■xfino fiqKOf, 

tc, TvirtKi TM, Jfd^i (hucusque (£>aiMB, fttyi>ja tfiitn» inmxia, 

PORS. exHarl.),>wivfTi^!T^(e«- ^jn]iri(, «tc^q X^u. lic g^v igSX^nj 

oTtX^c «apaXa|ii|3anT>i i Ttl. Q. ^Si) «aTfi. TW jSfbt, ti)v ^«1 TObrgit iiyai. 

fjAiurcr] Ti c>aTtF, tttr in)y aijf%i- fi^r Ssfo» tt^CTOi. Q. 63. Acib( i^< 

1». «EAcivw Si ibi TBu Xtiev. B. Ai- ^•unfnM.u'] Ti Ait^trifaiBtt la/nifiirw. 

TCTot T^ «ax^piw Ti lifiriiiaui ksu "kitai, B. 65. 'Ttifrt(a'\ "VnefStra Koi fuf- 

kbt' jv/iavir t£ o, T^ Si r KOTcb zjMa-- .^syo* $ vuriaia' TsuTa 7^ frcpixti, 

tynp'. E. 'Htw fim^ jirrmfncv- hlT^f^^oTSia Si^ )ini]«^i('' (sic), 

> OrioD ia Btyta.'AXurr,, ri nrifHi, ln «> ibjt h< iSfdi iriir>. •■»( l> 'Xwtftri- 
iw, tlfn'OlpmiKi. BUTTM. 
*Sa.yid.liri Tiiitiw^rimUiirir-ti"i. Sriiiw.T.w. BUTTM. tizsdbyGOOglC 86 OATISEIAX r. 66— 73. UB. UI. 

/MifOs SetffveifUrei, SiUMfr ifMvSttb SdiTtt. 
turTa.f tTrii -Trartos Ktii i^pvae f£ ifot ino, 
Ttif afo. [u^m ^px> Tt^ms twvraTH tiirruf 

Nuv ^ xctAAjov im ^iirttAAfra^cu juu ^mtAu 
^*evs, ianis tia-iv, mi T(£^Dr«'(U' siu^e. 70 

&> ^Tivi, riW fOTf ; ireiflf f arAfi^' vyf ^ xjAnfAet { 
if 71 x»T« Trfi^iv, fi fta-^t^Mf ^//tAirff^i, 
«M Tf ^ifumifH vjrtif a\ct, t« r aAswmu 

72.3 Ti35w cowectum a msnu receoti, qnn 73 poittli acldiditTc. H. 
PORS. 73 — 74. Hoi tre« Tcmis hoc loco Mteriicia Dotnvit Arialophft. 
nes; asterisciB et obelia 1'. 353 — 2$$. Hic delevit Ari«tan;hua, ibi re- 
tinuit. H. PORS. 

«ol tI tmtfiiHt Tiu cveJc. B. Q. T(b «vifrj tI ToiaGTo. koi ftk^ riii' (9Cr. 
twt^ha ■» tuf^ua f{««<r tEt tOt». An) ahir waifAfil tHita, 'UAi fw 
im* tbr turiata, renra y^ ittfiyju Ajt' In| tvjift Ur titfrta yfa (i'. 379.), 
tSv XuiSv KptHV. Vulg. 'Bna iStb.- xai rwhfe-i, 'EXXqifSa ^miv. KaSdnt- 
Kovta tk amfiina vttfixii rtZ wvpi(. rai Sc koj SnnniilifK (1, g-) 'AfwrTiEi)- 
E. Conf. gcholia ad 470. 68. Tc^ x*" (•cr. anwot/tw 'Afinofx.t) X^ 
wi(3 'O ^t T^ Ttp^ ipatfa^*l(. Kftiv- ytnTH, &q tiac aia^f^ if/wrn r\ Xf^- 
iru> S} ^«Mniai « ^n-ifMf ;rafi^ t« yc- rSai ol toXomI, Jr tl( ^>q7>, *A( p» 
^Q. Kini&F^y'HrJ»i»'' Uvr(i>^' A^irort Kbf 'OSivirti;; (a'. 39S.]. 
Mt{ kiatfai^tit. J^pciir«w tt c t, ^ j^umf*/;! fi^ ^inpat, wtMJxn t% 
Vulg. 'IraJTii] J-Ual^ i niiWrMf Xi|&{ ^i Tq( iM^Ufvj,iylaf taetf 
(rel -i^Tw) ■ ■ - Mm(BwMor, «1 U AI- ft^»f(- m^ ko! t^ 'fJl^,aii lugiTiis 
<X»^. Pal. Cf. £usUth. 69. Mr^ i^oowy^i (II. li. 460.). In 7^ 
aUk^iTfu] 'Eptur^aai. Tsri; ^>J^i( j yt- >Iirj(^> ^bi-ro to XigirTfifiu', ^to K 
^M tcujT^ ^^> *k ^i^ofoW iiaptfi- u, tOeiart hii 'AjcfiJJvf i) js! Aii»TS{ 
IttMt, Sw yruflftiivt kbI TdV toA»i( kot- leatnijt ivypfi, Im» txf^ran rf iU- 
avt^of rAi E^wvj. Q. 7 1 . n £'''*■ ^ti i vMfnf;. £aX>i! n naiTSii vift- 
T&C{ /rrtj T«ii( /MT* aM* TftT( infj^nif ^faifyni,», ifXt!' T^ T«!i tfaffian^ft' 
i itir 'Afim^dnK /vS^ iTf ^mCtm Ttiic yjiijflia. iwrnAnrrrat •^ r^, ^ n 
intfhntif. trt W ivi Ta^ KAciMmi Kvrh wf^£iv, ri, ^ fia^f^, Q. ja. 
XiyerTcu (/. 252.] iral sj3(>irKtu; T«r< 'H n Kars s^fa'3 '^ <7*^4 ^iWrw 
AmtflvKtif mafarltfin,, tf iyrnBt, ti^ tdE tt^. i Ci tnfrtjitf wtfirmamu. 
fntTtr^rfyiiJni, -rS, TTl^^ia. wiit, yiif ifwniyaTHci( yif. Pal. KaTtb «^firl 
T j! Kt!iifAW>'i XijcrTut (woia, f otk/wUi- *H kot' ffunfla» M T^ tSl^ Kifiti, t) 
fJtf ipiiyai, 01 t* &KitnTai ^"X^i «o^ ruiTa/>i( t^e icAfferirf «Xatairf t pt 
9(fwni «nKjii iXXtSaruHri ijiiptrTrf; '0 J^jwTt; o^itaii» S«ooTpB(-ai «i( Ti I!» 
fti''Apfirrapx°< lAitiiTifv, aimi( tvt^ t^ ^XtffTt. E. 'H fiaiiiiiUn A>^ 
'yfiai Ir Tf tJyf t^ RiKktmit ijnin' Xilirft] MaTaivt, svK ^iftrTff tnrtsir tt( 
•OJ yi^ il!» al lE^ Ti|X/f(a>^ Xjorpi- npfSt t^» vth, k» *i( nj»9t imXfcrr, 
Ki, Ti ^/«^wo-i. trr^tT tj, firri, tj! iiU'e£*Uv(f(pJrM)Bi.Q. Fal, 73. C/U 

1 Vid. Rubok. Ep. Cr. p. 1 11. SchoL Ven. ad U. 6'. 336. BUTTM. 

k Ant uc, lut £i Ttu i. ■cripluiii ia cod. «fnoico. Volu it forUwcaiH w •!■ 
Video nniic KribeaduDi etae, J*> n n. Cur. ««cuad. BUTTU. D.a.l,zedbyGOOg[C LIB. 111. OATXtZlAt r. 74—89. 87 

>|>u3^ 7r4tf&t/A$M, MOXOF aM.aittirolTt ^pmtf ; 

Taf ^ aZ Trif^efMix^ Trrrm/MVK ebrrio» t^A, 75 

&itfa^a-ei4' mmf yetf c» ^tftri $^favf 'A^^ 
StjZ, ii'* f^" 'fSft TttTfif etToiz^ff^vM Sfone, 
ifS^ "vfA fAm jcMof Eo-dAfli' if etv^fOTTOiTn ijCiT**' 

Sl iitaTof NifXffid^, fteya, xv^of 'Ax^iii*, 
'Cfieti, OTnrc&e* tlften' py^ ^' ^^ ^" KeLTtt^J^u. 80 

xp^if ^' ij^ iiit}, eu HifnoSt ^v a/yefiaTU. 

TctTfoe Sftev xXsas tiipv ftiTtpx^f^i tf "fM ebxeuva, 

^ou 'oAxrinjef rtcActn^poW ov vtrri <f>atrty, 

avv eroi ftetfvafttvtf, Tftuatr froAii' i^aXeiira^eU. 85 

oAAouf fASV yetf varrete, ea-oi TfaKriv -jroXift^v, 

TtiAoft^, riXt ixctaTos earu/iSTo Xvyfa iX^pu' 

juimtf S' etv KM eh^fn etjrtv^iet ^xi Kmieiv. 

ot yafi TK SviietTa.1 va(f>a. ilvifttv, ewTrm oX&iAW 

77.79^notaatur a, y, 76. io nar^. asoriptoi, a manu certe iintiquA, 
Mtatur ^. H. PCffiS. 78. iidchiu indudit W, 79. 'AKoifjrv. 

80. (tiUrl tV» ^ -n- «^' ^- Si- ^ Ni^] 'Tw^ W. 

S2, Siffu*; V Ayf^i'] iluMt 0* qr irftftia (f ex em.) H. 83. Ufi 

onrittit H. ib, ip\ ^ sed ip »( inteipretatio H. iaStir Amifxfftat V.' 
«4. Wm. 87. fBt<Bi~«?. 89. FosJFM». 

« >d(Iin?p<53 'At^™J? to tly ^fi~ 'Zfxniial ^ff/, iHru; ^i^fiii» ijaim «pl 

nfMT NtffTopa itfoffB«tji* Xjo-rtfcu'. Xt- ToE ^fuS maTpSq. B. Q. 'T«4 tJ N^I^ . 

etai Se Ty cSci. ^ainiat (scr. ipaln' xo/un);. N^ier tf Svofitc Sfnu( «fSc £««- 

rSai) yap aiic aiayifir loit afX'^^"^ ^ ^Kci'' *'"' t^f"- £•■ N^w (^^ic)! 

1« X^rTcbcu', Ksi Ooujnjij^Giif uji^iMt' iCro^ !ifKt><. Pal. 'TroMgtsv. w^iXc 

(nd. ad 71.). Q. AjIaT^p «ai KOTi yiji dmiy ^ i«i Nij&v, ? 5«i N^. tJ 

WXaTTii* ijTJ NaJ *aTi ^f" wi^ar^t K Atti t^( ^«yaXonIof toE «oiifroB, 9f- 

ftc fiunmq KaTa ^AXacrav X^tmjf, dso tjny yaf Ta^B^Xv^ai OT» i^o TOv Ni}^ 

Tov vcpw. f>. y^.^iya KvStt] "A^ia o^v; c!(r), jcoj i^' sM kcotiu, t^ u*J 

T^ Sia3o^n)( ^rijf^i rHf NeiTTop; eI( crtv<Ta£( /mts ^our^f, tia Kn) jft^^ 

eicatfav 'EXXffHa rik Tiff (lo-jSaX^; vji^ Tcjia lOoErrai, A%i lict T^( bvj vfoSfmtt 

t^ ^ftiatr. Pal. 80. KaToXfEw] Ti to Ni^ioy, sl»S !e tijf 7*hk?( ^ iinS. B. 

naTi^iiSu b£k timy iJ«X»( iyrl TOb 82. 0£ ^/iJO{] 'AfuoTo^nK, tkiyifiMf, 

aat, £XX' (i( Tc^»< Tu^ Xff]iou tl^lSvai. ! c£u h^puiu. HarL 85- ^^' "''^ f-^t' 

£. B^wai] EJiXa/Sv; X^, w; a^ic ^^ r^fHMv] T^J ^«pi Stfamt^Mi tJv yt- 

r/tKordfEaf t^fvr dXXA ipof btvo-i» fioiTfli Xla». 4m«r«iB.r^ Twp aini' t1» 

inKfirilitinf. Q. Pal, 81, ISoK^ ^aTtfa itlKyvrir ii^ ti Ti(yiiipiirt!*'lia' 

iianj&ii] T% ixo To N^ 'pti k«1(*oth, /«h'»( XeTOj vKOirsirr^y, Koi TatTa 5i)- 

Ji(, e^ MncT^M^ (IL^, 379.), 1$ WflivreoiiSjTAmiJToriaTi^. TlJi 

C«o nXofriav i>^0( Kci^rji. B. Q. Pal, Tit «cp! «£i> oEX^w ^itAiron^a ityMri*' ci tizsdbyGOOglC 88 OAYXXEIAS r. 90—101. LIB. ni. 

(uS oy' m ipnifw Sekfut ewSban ^f*i»itovi¥, 90 

tiTi )ut) w T(MyH ftereb Kuftaa-iv 'AfKpirfiT^. 

TmjtiKei ivy ta ff-a, ywwS iKanjMU, tu k edcAiiffva 

Ktivou Xv/^w oAc0fWf mnrtiv, u tdu aireiinta,$ 

otj)6aXf4,e'ia-i Ttoia-i»y ^ «AAou piidoi' axourttf 

T?^a^ofiivou' Tfpi y*p ji«y oV^wpoi' Twe /*^p. « 

pr^£ Ti ^' «i^^var fAti^rrse, foii' iMeupav, 

«AA' fu ftei xaroAf^ov, b^aif •rmfirttr OTwnff. 

Aiirro^i, ««■OT» to/ ti n-<tT^p s/mc iroAor 'O^lwff-nv, 

J KTOf , ^i Ti spyov, tJwooTrtf f^eT(Alo-o-i 

Stiftu m T^au», ofl* ir<wra;;iTf ^fiaT 'AxfUoi' 100 

T^v k;v juoi fino-eu, KM fMi yiffiifTif huyrs. 

93. tt\ Jf» H. 99. f^. Kj>7or. 100. 'Axoif.^. 

«•fd T^ «OT^sg ^E-ytui ttfitaBJf, B. Q. wft^^Xrrau Tiii tialaf xf^^- fy^^ 

90. ESf Sy<] Upeayir^ ^mra itu fi.\ ykf ahf tii^ft /utfif A ntfi i^ ^arflf. 

^ia-etaSai rit Hcimfa. Q. ^l.TtXrt Q. 97. KariiXifu'] 0£k itrriy dtiSt, 

Kol fr «X<^>] 'Ev 'ikif (aa j> Niif ji ? fW, iIaX' el{ t^Xbc tw Xiytu ^Xft, i»l . 

Mu.) T^ 'Aii^rplnp' ^p«tfgcia'<0' Itw «tbra (M. Tovra ^tip JnriTi, 'Arjf 

II«r(i}iii' ifvarty. tBt» vri Tuv iyx/t- uli T&*t IjC(s fuSSmi (11, 1'. 56.), ri h- 

fiii» TlwrtiSikiiilii iy^itaa^ q Sii;, £( ko! (XS(!* oOv Tiv XjjiM' w qjifaTO X^ii | . 

^ *Hf» Aio/n) ' «o^ Ati8&»sju(, Ac fuXX» clxcii' b)XM t^ mT^Xt£e>, >t^f^ 

'AnXXsts^t. Q. 'AfU^p/r^] 'A^- o£ tij ^saXiifH. Q. 'OsMv^f] Tpo^ 

Tp/Tig Xeyrrai ^ Saiatrva sTi TpiTi) ^ray Toi, ^oijt. B. 'Oevb^;. koi Sm(. 

&fupvnfa6vi, tti 1MI a»ti fUpWi xai ^it ^f ^m^; i TqXt/ui^ nU.^ ^i, E. 

Ttli KCtTU' ^K TOU OIW ^» »( X^WTcAt- "OtHC Iitritjl$t4 T^( «(f! ofT^ Su(, 

T»{ t£ aJ6<fM(, SEiT^fou £( TOb cU^, Tf /- t<xfa t{)v oxa. B. (an Q.7) 'Oia- 

Ti|( afrt^c' ^K ToB KiiT» ii, ii(. T^( iQAr- *?(, Si«(, *a^ Toif 2va( (tnale aliin 

(Tov Koi Tov lafTifiai wfottintyaiy, Tflr^f ""i)' 4 ^»>^( ^afii t^v <!va. Vulg. 

BCin]( B^(. E. 92. TvjtaS' Uriytiuu] nS( jixTtKa^i t^( npl a^ii' 9eoi(. ff. 

*H JxTopu tSv irSv ywiiTta furlt Ut- T^i hi^( lofsi T^v Ssa'". Harl. lOI. 

T<u(.E. 96. MEi?inrc«] 'h jcfiifi^, Pro cvKm tn text. Harl. raanusan- 

fuiXix''"! ^^ ^^rou^. £. MtfXi;^ dqua (>ir«( et hic et aliiB locii. 

. Kol TfOT^vig X^, ij ;^fi/^v, KaravfdCye Hic scholion suprascriptum : M- 

tJvS^^. Pal. TaSTB »jii( To /*ey«ftn D;(t( iW. Nempetoc roluit: ut 

' Egit de hiB ApollodoraB U ■' <ri;] 9i*> quem librum excitit Steph. Bjri. Id frsgin' 
'de Dodoue- Vid. Heyn. in tngaiin, Apollod. Ceteram pro Aia/n) corrigendiinl 
propoBuiueni Ai«ii (nd. Ezcarsam meuoi de Dione wl DemoiQienii Mid^uuun) 
niBi relipo fuiuet Ignotam formun matara cam nota. BUTTM. 

m FortalBe % (l. e. jym) pro y;. Nimirum eat BlterB interpretitio, quan iriwi 
idem sonRret qnod «in. PORS. Sane additBmentum •rs^ rii tn tete quid Indi- 
orc videtnr: et cf. schol. Vulg. Sed cum e codice B. qooque Maimi diserte pinln- 
lit Tfi^rmt, imni i Tcnun etlam Tvtetatam, neqne Kpemendam Ulaai, fniaie poto 
i»H,. Vid.^'.3a8. BUITH. tizsdbyGOOglC LIB. III. 0ATXIEIA5 r. 103— Kid. 89 

Tw ^ iifuiiiei Jhrtirai rtf/^i«f linrnat Svrraf 
u ^?C, sjTti ft' iftf^Of et^Bf, iff (f iiitiva 
^ftu euiirXiiftt» fist« OirxtTet vitf 'AX»uiti' 
■r fuii off-it ^ vituf^fr ct' ^tpoeiftA' v^tv 105 

TrXci^oft.t»6t xOAret >^W , 'wnf^f^tit* 'AajiMli*' 

102. Ti»] imr V. 104. 'ky/ufSv. loC. 6*] irj* V. ib. ij<^ 

ib obsoleto aoristo tTxv iiapera- ^^y. «£ fitf lincillniu 'O^iytiV '$«. 

tinis axU forniatur, ciyus compo- B. 'liruf KewttfS)' J NFrr»^ JavrS» 

situm est itlax*(, Hic ab ?n^ pn>- T«tl;'«i)ii;i»!^i avrafiBfut; wiip' laat- 

veaire irw4( et hanni. FORS. In Tuci-ranii rdSri -rZr ifitXisr. E. J04. 

Vulg. (ed. ant.) eal comiptum T^ i^rafiu i^ariJo-x"'"* '■**' Kai"u " 

scbolium HNIIIES. <Is({. 103. -ri, ^eiS^ ^' (^tMja-at, koI rJ, (bvTXif- 

'E«if°]Ti^/jivfuiAa;3(|3(iuuTM;i> Koi ^v. Fal. (eranidis litteris). 106. 

■ De Inieonr. achol. T. 104. BUTTM. 

* Umi fbnniilB iwi minS non hic ttntnm aed a£bi etiain diffleAltaleoi aliqiuun ■£. 
liart, CDJu» csoia aliqirat honim «cbolionlni loca OMDpon^ « iaam est. Atqne liac 
qmdem satia coostat, nsiiipiri hauc fonnolam, ubi toi nliqoa rel phrui» uni ser- 
DM>niB parti addita, docetar commanis esae alii. Sic ad T. 147. 'A>.x^T amrfnr} 
Mwnixfmtrt iJ'/MH, Bcholiaalee: 'An MnMi ri uirit! BtBtiiaqne disertiaB tnonet jun- 
gmdam ease non solnm MnMi^imy iavrWi sed eliam iTnn Imurif. Ilrid. J55. ad 
rtspoiirioneni Tlit AMlfrui s. r. 1. Terbo lao carentem monetur : 'Ari ■•n» ri, Km, 
rifnurmi ii(S wittf h. e. hw: Terbs ex ancecedeute intarrogatione eue repelenda. 
Et Ac fodle qidrii intdliget uholia ad 1'. 336. S'. 146. x'. 16. ^'. 1 78. QmbuEdara 
uilem lod* (wMniitaa iiide naacitar quod iclioliiim ^DBmodi perrene additnm eat 
ei TCnoi in qno ipsa commnnis toi legitnr, uon ubi desideratur : quod uhi erenlt 
drcninqtidenda est alia •ermonis parg cai ex repetitione tali lui nAil^t. Eiem- 
plnm habes ad >'. 149. nt in nota ibi docal : quod faeere debdiam etiim ad V. 563. 
Jld enim Terba Ti yif, 1« Vut, iwi ium» eieerpta sunt e «choHo Hliqno pleuiori ape- 
ctante ad 564. in quo verin pott b»c, iu.i rlt, illa, Jwi Hi, itenim cogitBoda sont. 
Eodemqae modo «ero uiimadTerti diipidendam eue scbolium ad n'. 1. ubi quod rer- 
ni KMirm Jl Vfrrl irm f if i> /i(tw tinuHu, aaciiptum eat, 'Airi hoh t>, /ii,ai nfuiituw, 
■ensa deatitatinn nt, penplcnnm futurtun li uuribit vfxbo X«in> in vrasn 4. 

Diverta est difficnltas scbalii ad T- 187. ubi ad imperfectam NauEicon oratiouem, 
BbV, Iwi) tSrt HMMY iSr' aptHi fvri iKtaf, noUtur : 'KwiiuiHvr), r>.S6,,Ti: yit^"'- 
Qaa mbs etiam mutilatdoae laborant ; re ipsa bunen satis pstet, sclioliasten do- 
cere intelli^ndom eue : t].h9i, riJr*> w Zitc iilri«. Atqui hec ita concepta nus. 
qaam in pnndmli legnntnr: niri fbrte dicss foruiulam iwi jhhS apectsre ad ejns^ 
dem •enaus rerba alio nexu paalo inf^us Bubjecta sic, Sa/ wiC rn riy Tiitiii (Zik^, 
*i K K^ nri^ugl^mt- Sed ^. 354. obi ad Uljsris eiclamationem, Zw <Ini, TgXi- 
f*X*' /»■ '■ B»f«i' A^ iTiai. sdtoliatte* adnotst, iwi ■«>«, «inr», qua tqi ne- 
qoe ipsa neqiie ^oi rimile quldquam in proiiinis comparet ; mautfestiun est, kwi 
WHi «odem senBQ osnipari, qno allas l|>9i>; quem tamen abnium potins eue 

''. 104., nbi bonnm fo- 
a ante oculot nniic non 

, ^ y I^mnf, et j>irAii/u>, 

rimnl diculuresBe bwi iuihSi nDD Jsm duMnm qnin pro ■>} Bci4ptum faerit cnrii, 
alqnrbM aitae&aiiaMB paitbi a^tior obKrrBfio: 'A<rj miHi ri, Im' / Ifinfmt, 
lair^ ri, iiir?^niui h. e. Terbnm iiuimi spectare non solum >d nomen iTiii$, sed et- 
ian ad rertnun inrXnpm, its : l«M/iF m nv iSXMi «t I/inmu it ii>>r).ivu> <in(>. 
BUTTM. 

VOL. I. N tizsdbyGOOglC 90 OATSSEIAS r. 107— ii8. LiB. lu. 

^(T 'offu. xitj n-cf» eurro jucyce UfuiftoiB tuietKxee 

futfyofi^', iv&M tTTtiTa KetTiKTaAtr, osvai apfa-roi. 

&^ fMV Aias niiTcu ap^uf, Bi4et S' !A;)^AAnif , 

«4» ^£ narpoxAsf, Bii(pt¥ fi^rraf i.TciXa,*To^, 110 

in>6<t ^ ifMS <pi?^ ws, a.fMb KfXTtMs Kcu iftvftan, 

'AmXaxns, srip» fth hitiv ra^s, ^ai fiax?F^s' 

ctAAa Tt TTo?^' hr) tms iraJ&oftit KttKo,' ris Ktv CKfTvct 

Trarra yt ftiAiia-euTa xareiBvftf^f cti^fUTrm ; 

wS' tl vtnaitTis yi xcti i^arrts ■jretfa.fuftmv 115 

i^tfiois, ora xtAt TaBe» xoxa Slet 'Ayffuei' 

Trfiv xtv a.vif^sis otiy vctTfiieL yeueiv "tKeu. 

theUTts yap rtpty Keut» feiirTOfuv atftifniircrTls 

107. fiftnu. fdyalcni, J68. itaftdfuffl naprdfU^V. I09. fwt] 

V '*(it'. In marg. yf. cVSa ^ H. 1 1 3. StUa] SUut sed prius, credo, 

erat k7v H. PORS. 1 14. KOTo^niTS»] Kark h^y et «c pleruinque 

divisim H. 115. wtyrdfeiti. iSdfeief. 116. i£tfi»ie] i£tfiii( ex 

emend. H. ib. BiF» 'AxmfBi. ui. ilrdftrtf. 

nXo^fwyoi] Oix &t f^f TtnPrtr tni- tmra ei'( tafaiiu9lar rev ttariiTKtii. 

fmvar T«bc myouii. Saipaq Zt t£v EX- rtSctt^^ ydf iirrt a-J/A^uXo^ ^ar a» 

X^m» mXtfia^o» »a(f iVnpi toi' 'Aj;A- ianTov ^iS(«nh| Ti Jjusiai Biim^p|/iaTO 

XJd. Q. T08. KaTiKraBty Inrai ^pt' ^«vci/u( ^fmna. E. O. r|i. ^Xa 7« 

OTOi] TKtV^aTO»' ■«'( K» &«ra «^a «'XX'. Harl. T.'( Ktv lKi7ra'] "ATofif- 

yo /ludifa-aiTo iiii tw> 0yitT»v ilvSfilFiuv ; ioTOi tS, jxcf ^' (^tvqa-a^, xm to, oj-s. 

c7ts t^ ahXa Bi^ fuaev, tr9a fiir Atat, Pal. Tir(( o£ta>( tJ vsif^attr, H ^V 

Ko: Tik i^f. B. (Codd. B. Q. vid. ht! / r/»it<r<X( o^I^itof, rU Ktr ham 

ad 113.). 109. 'Ev0a ^v Aia< k»- flivTa ^uflqVoiTo. E. Q. (Cod. B. 

Tai] nfSS^ikiir imtZBtt oti tmi iri^- vid. ad 108.) 1 15. OtB" tl itni- 

Tigd-av, ^i ^fAsTOvni, coi s£k jtrr/a (T(( ^] OSS (1 s(rT( xai (£ tr^iafa- 

«auriv iKaa-n( (f. Jk^tou) ^tvto (II. . ^'vow i^tftuq f itra KtiSi vafiofMv, iv- 

q'. 334. ubi rid. schol.) E. Q. v:firaiTJ Ti( idrra iM6^<raa-6ai. ■ tlia 

ASat Ktrrai zt}Jifi»f (Hom. fl^!o()J avl oXXigf apxif, Tlplr Ktr &ria6t)i «^' 

'O fi.eyai apit lir hucfir. £. Ilo. waerfida 7a7iKv licoio, naTaXixuv -riiv inf- 

nirftKhaf fleo^iv fti^rrup aTiXovroj] yip-i» Bfi tJ foJKoe. E. Titif oEtkC 

Aucoiaif ^ffcTdvE tJv Isaivor tou Ila- Oiti iil virrt Kxii£ trti vafaf*irm Kci 

XfiK\tv OTi iet!ca( atnlr (>( riv so^Xe- ifnnwv utif tSv atiit^t^-^Kiriir TSi( 

^v ilY^a/jtr. E. Q. IIJ. 'Ev6a S" 'Axaioii iaia6f!iK ar Koi d^tXSjK tl( 

j/u( ^uXof i>ro( o^ KpaTEfi( Kol ^;itv- T^v TaTp/Bo, ilMa xafauuoit ov BijXl- 

fMw] IIcpiTaSS; XJoy. o£ ^vov y^p 0; vjn ^«xov^wftiifu»; £*i t^ saiKiXta( 

f liv JXXib Koi u( Di^o-TOv ^jboSei'. E. Tuv SiTyijfwiTotv, j^iBJ o£ GaK(iTaiai^4 

Q. 'ATa^;8^'(] rpa^oi, Koi aitCfutr. (W ilvTd»r«Boiri(, ^X ^T»( (X't X^ 

E. Pal. IIS.^AUux T( mXXif] Koi ^- Ti< av hima %iina ivifptsaen', 

[ kIwI. Hftrt. dUt Pononiu. D.a.t,zsdbyGOOglC Liit.111. oatsSeias r. 119 — 134. 91' 

•jrwntttowi SoXea-i' ftiytr S" iriK^vt KftvUit. 

ctff eurif Torc ^^iv Bfuta^fmeu oumi» ■ lao 

lotA', svit fidJM- woAAoi' m*a Sue 'OJuro-«v 

■rcwreiwt SoXart, Tret-nff nof n fT«v yt 

Kiirm cxyemr ia-o-t' iri^etf ft ^t n(rop«uiT«. 

irru Yop fudoi yt ioiKortt, ovSi m '^tair^s 

arapa yiartfe» aSk totxera fuAf(iranveu, 135 

ov ffrot ttas fttr fy« xtu S7os 'O^aviar 

wre a-or* ut a^m Sijc i0a^oftav, im iiii /3«uAn, 

tfAA' «'* 6vfioy exorrt, vaa xeu iiri^ftn j9wA? 

^fetQft^f 'AfytiotTiv owus ox oftvra ywrrat. 

avrof ivii nftafuto ifo?<.if Sinrife-afitf aixiiv, 130 

ffifttv 3" s» v^tira-i, 610S S" iKiAta-<rtf 'Aj(fiue6s' 

»m TOTt (^ Zfvr Pviryfor iy) <f}f$iri ft^Stro yirrot 

'Apytiets' tTTs) oort ye^ftoyis, ovSi StKatet, 

jraims Sray tu 'npiuy iro?Jis KttKoy wroy ixiTvoy; 

130. trff Aiif ■Kvn la^it] tiff alWiu n; ^iv. In marg. yf. 2v#' tC Tif 
«w H. lai. 126. S1F04. 113. «791^] iicyimi et mox «t»' ifium 

quasi vellet tif ir' d. H. 134, f«fe«9Wf. 135. ftfuiiiTa. Ije.fti»] 

nunc Ktr sed « ex emend. H. 1 39. 'Afyfffuaot. 13 1 . iKtWo-t»] 

iaKttcBTty V. Itcianr pro V. 1, ib. 'Axm^f. 133« 'Afyttfuf- 

134. T^ Tfc V. pro F. 1. 

•W tl mim ?ni Ksi Sf «. t. X. (ut in ^c*"0 At^^Wrw nxiStiij i »w>rt^i 

cod. E.) Q. isi.^HSc^j] 'An-lnE) Sn q JfiAww n!r •^rTw «a! nXcK 

^))i^To- OeS* <0(X( ■xpaffitir (11. 41'. IXof x^ip^ix "^Ci ^" ^ tJXViW 

366.), B. Q. 'ESw^* <i( Ti, Oj i^t SXw iun^tipcrm. Ik fiit ykf 

tikit Ti itvSpa SAinttii' ftt (Plat. iiMniai laii avii^lat 'OiiMiriti( Kol 

Phtedr. p. 330. d. Gr^. Cor. Att. Nnjrtf»; »<JrTa Trff 'AxawTf A)«Si ye- 

67,). E. I24.'Ht« yif iMitt yt} yiaSai, fc Si 8ixo)flfai[ tB» ^yc^M 

TlfiafiiTfpet ^njo-i T^( ^XjKt«( ol X^i', aatiiKiaiai «fl T«B yooTTO ^IJO-J tJ 'EX- 

■eil w&v tJ (Ik^ ft> aintii ai^rtai, E. Xifriicjv. Q. tiif kbu tttipfuii |Sw^^] 

135. 'A^ifo. rtirtfti} Ti avyKfiiuA» Aiai^fFfi mu( koJ j9ouX^. djiii' 701? »«E< 
iw» (i«Xtij. E. 'OSt] 'Ati mfh tJ TwrrriKiI^ ^dt», i, Bi ^X^ «XtirTut^, 
'O^^pfi tJ Stt &n\ TW j((jt4 toBto* tIi- E. I 19. '0%' &furta yir^ai] Atl- 
tfiwtr. B. 126. E&if ftf»] TJ &tgt- wii t1, ccfxTa tlx» itoXfic Tut^EW.)!»-!». 
^ueh ani lanainioriKBl rtt titt^. £. 133. M^Stro t^e»] Iltpl T(£ >^- 
Pal. Q. 137. A/i; ?,9d?of«>] 'AyTi oTou ^l ToS 'EXXiiyuH^. J^ 8J «itXi» 
ToB, «fe Ai)f«)woii/u>> (E. iiixfymfuinX- iwxalftaf tb \tlmyrct i^ tft^inti. E. 
^), o^jt ir Tji Sij^«7yo^i», .oiK ;► t^ Q.- I34. Tf d^'bii »oX<'t(] Aia toSto 
P-i)uiita9at, SM: ha Sv^, jfoi t4 <{ cavTJtr «sXXoj, ^toi Si' DUctai yri- 
i^ B. E. 138. 'AXX' ha tfvflw fUK> "« «k t^< pqvi^ i^ 'AftjrSf N 3 tizsdbyGOOglC 9& OATXXEIAX r. 135—148. LIB. III. 

^' ^» 'At^^i fAtr etfi(-(pvifwt¥ Slvxf' 

ru 0f KA^iaTttfUBUi i.ye^t ie wtun-Mf 'Axtuw 

fta-J/f a/TOf »v xctra tiia-ftov, cf ifOnet fuvrtiMrr^t, 

{u a ^Adar etm ^^iofvorte vuf 'A;gauii',) 

/W0B)' fju^m^Ti, rev iauuL Ai(m> tuyiifM'. 140 

ii^' qrsj Mm^euseivayu romet- 'A;):;tfMuc' 

poaret; fUfiv^TKSa^cu tr Kfict fartt $eifMav^' 

m^ 'AyeLfMfMsn le^fMtet» ir\vietn'' ^auhtTe yif fet 

Xeuv ipuKeiKiuv, fi^uv & Itfieis MKtnrofi^tiif, 

of Tov 'Adifvctiiif- iitvai ■)(fi>^y i^etxxe-MTo' 145 

vif-mes, euii 'to r^iti, i w vurtff^tu ifuMjv' 

w yof T «Jvpit fiujv TfKrmu neef Ati» iinTm- 

etf rei fttv ;t;((At9r«iirii' etfttifiefuvti imavir 

136. 'Arftfli^i. 137. 141, 'AxoiFgf'!. 138. (trif] afrri^ V. 

139. ^^vi^T»(] ^t^ofifiTtf H. ib. Ftfrft. 'Ax«%. 140. 144. >flfi'. 

141. MtyAaf^. 143. tfi»Swe. 144. ^«] ^OS- H. fiSat V. W. 

146. f%)] ftu V. <&( Knight. ib. F^. 148. ftwiimrn. 

httmiiaeam titeaai. B. 135. Mq- (ip laAtiahfi t£ lima \air aytift» 

n*f iS JXoqf] 'B«>! Afarta tiv Awc^ M^, i*^ «^KaTcli ■^^r ^( 4&w> jnt- 

«!■ fetXoa-ai pioB-eifttyu iy'r^ Itff a£- raiiVra' 01 Tcbp i)A£w •<>)> ^t^afifti- 

ttIc -rilv Kao-^fo». E. Vulg. Nv)' Ttf'. "AAJ^. T« U Koi^a-iTaittn) 

lii» «aiwc (I{ &ByTa( t^ f*q>ii'i f£*K ^l)«p^ j$ q/Xuv «aToSijrTa /iJiij', ir^^ 

(} aa^rrtffv T^ olTioi' T?( j^f Si)' oj Karjb uiirfiW el y^ {X0«ti M*f |8e^ 

Xw ^ nv A£u^. Q. riawiwittt paf^irtt ^jitti iiuStlvBtpi^. Q. Bc- 

J^^i/Mv^pi|(] Aid Ts £>tpiK)>r T^{ ^ft- jSe^ni^n^] Bap, Saf^u, fit^^ffiiKa, 

rfrcHf. Ts yi^ ^wj^sTa tS» ^v ^fidfip.. £. I46. °0 i£] Ti ^J 

<f>aiiKi. £. 137. 'EcxEcirat 'Axih- tiu ^i. «(rrt £< imKtvq. Q. 147. 

wfc] BoAcrrai t^c A wftBistiti ^ani- Qi yiif aSt^ iiSm ■tfitaoi *&«] 'Ev- 

wu il* ritt» jmif, ha SMvffMt di» arT^v Twr*TJ fr 'I>J4it(, Xrfanii i4 

aoTpo^ yi)^a4 1 «aF& tJ a|gnA({ ^. ti «al 0«) afre/ (>'. 497-)- A^trro 

p. 138. Oj KaT& K^jiuv] {M Kori f &> ^k tou Tftaiwm' t^ ^v <yji^ Iu^t 

Koifir j»Si%4^a>w. £. 'Ec j«Xw>' KCf yn l tliimif ta U itini (aic C acu-- 

TaiiW0] AAoyrK tov ^XJni fi£4» laStl- to) ' arT* s^ toCt^ ISok^uo^. Urrot 

rV-B. 139. OIS' {X0«v] OZnc j W- W £c nv «ac^- t) 7^ «ptfc^^MM-, 

X»C S<a itinv. B. 01 f jxSav o!>y 0(- tI aTftrrci ti n nai Stii aimi, r^ 

|3a^]|ic^(c] Otrn ri i&f li ti nakta' Koiff iffiaata*. AjJrroi ii Koi Jk t^ 

«aitim iK/a^» tt winat 'Axfu»l>( MiJ- X^nic' c^^Mfrm 7«^ t) alrjMt' arfi- 

•> tiiminm srifa> I(. BtlTTM, 

* Itk Kiiptum hoc Terbum ei gchol. HktI. quoque citat Pon. BUTTM. 

* NoD ez mente MicttiriB iDterpniictiun credo hoe «cbolhiD) : dud niri rErba d ^'Ag 
n. *. A<^. Ug e{iBin p«rentbetic« ■wi^u ttrnctnn nulla procedit. BUTTM. D.a.t,zsdt>yG00gIC LIB. III. (MTSSEIA^ r. L49— *i64. 98 

tiTTarav' oi ^ wiofwfftu Hia^fuitt 'kjffUn 

^ flirwwijl* -^x* ^o-^nrty: ifiJkn jSooA^. 150 

wxra f*€9 iurofur, -^(ftivarab ^firn i^minrrtf 

itAA^Aoif ' iTri yap Z,«k ^fprvc ■siifub tuutue. 

iiu6fif ^' «' fiUf vicu diAxofttr w /t/mt ^ut*, 

HT^fLaTA T hmSffMo^a, (Sd^u^imvr n •ymtusuis. 

iifutrtsf 3' Ofa ^tui ififnkno fUMntf 155 

ovdi vof)' 'Ar^fi^ 'Ayx^A^wi, Trtiftm Amav* 

iifUTtts S' ava^aiTts iXSutafur eu Si ^utA' tfx« 

trMev ivTofta-t* .Si 6sei fttyajtifrta, ■rivTet. 

is Ttvtioy ^ «AdaiTff ip^afUf ipa Steuntf 

HxaJe lifuvot' Zn)r ^ aktai ft^^gro yoarot, 160 

rXET-Ai0f , W f .^V AtjKTf XAWri' <7J ^BOTtftf tUTiS. 

u fth a/jreaTfi^earrts ^ar nas afupufJtwof, 
a^u^ ^OSu<n[ii ayaxTa Sauj^feva veiKi?\Bfu^v, 
eUTis syr 'AtTfti^ 'Aya^fueyi tifa t^ifWTMf. 

149. (OTowair] to-rowray et 183. H. \h.'k-)(fufit, I50. Fijj^. f^VSaH. 

i^j.iiaaiixyl&iaaMY aed a prius ex eineod. H. 153. BiTo» 155. Xa- 
ftl if^fT^nrro, 156. "ATfitFfS);. X«f£». 159. ipA] Itpi seci e duobus 

punclJa notatum in recenaione H. 160. hkait fiijUMi. 162, tS^- 

^tiJairaq. 163. tohkXiy*^*!''] imwA^^i» (ex emend.) H. V. ib. F»- 
Hucia taFl<j>fmii. 164. i^ti<] a29i< V. ib. 'AiftflS^. f^jis. 

^WTOI fw 7<&f> «A( »4^ 3(. B. £. Q. VTffo-Hi;, dxi T^ &. <l ^u^, £«1^- 

151. NtAKTw ^ Aiaafnal T» ^Va^ A^w, >£>< ifitainanti ; h ti toTi; ;^ 

tic, jiEoi/«q$i)ucv, 4U.' .iamituamju», fitvrifeut yiyfawnu tla/ranai ', Is^ 

(tvi TeC oKir I joTjui ^HmKn>. Xt^ ti tiniv SvfMciwi Aif^ajMy, iiSSty ii sl 

luu ibvinviwiv jipi fHKjubi 'rS' KeutSr fur yioi, AniKtm •/Af ri lOifiaritu 

%afatiti6iai', 'OiJy^ ^ ^^ ivaxa^tvrif mir- airti/t l» TWO^y JwSi^, » tk to «>• 

Xcfiaw (II. X'. Boi.), dfi T$r k vo' iaa^mr (so*. <U7fy(n>) diVTi t*i! to(- 

X^wr ^' «X^ cbvnMUT*»- kaI, fUf^W*^ ^KSefoiTB. £. Q. 153. EI; 

'Anaa-w( ^niyitTti "EKTtfoe tibt' ^- jba Biw] Tf. &ft^}Jarai. Harl. 

niw (II. X'. 327.)- 'AWi ri ^ 154. Borfi^lvMWTC Twawox] TuVr^P 

«T^Ai Koi oftmint (II. ;^. S13.)' AMic fvtSi^ait ol Pofffe^ yuytuktt fuxf 

V ^«n&A| (II. ('. 697.). ii(^' o2 Koi |3b0ou( ^rmjfmwoj ^ffwi-Tai. Pal. K. 

nr ti^iCMTa >^^( (i; ini/muaai rSn 156. AZSi] 'Axi Tou odTiBi kotJi n>}'- 

iuiKit>', b^^ ^frrw j /pfiyi/tBf, Ttnu/w- ««nf'. B- 1 6 1 . Z;(^Xm(] 'A«o toE 

rtr ^i^bi. Ta Se, XnACXa ^ftaiy Sf- e^v tJ KfaT|- i Karcx'"' ivitM TOu 

fiaaarra( 'AUifJ^, livTi iti! aypvi[>^v- Su/Mu nai ay/rrXii£^ir ^juof Tiiivv. E. 

T4f Koil p^aXovik /Mf^wSiTfi (I( ciUj)Xoiif. 164. H^« ^'fiwrtf] 'E«iSujuifTa' Ami 

E. Q. 'A>AVf. 'AvcsMiSira^v t^( tmj i^S td apf'^*', ^f, ^iTIfa, ^v^jM- 

• PORS. ex Hui. ■' Tf . tiin^» [lic ap. Pon.] . Scbol. i> riA xfurifm, tli*m~ tizsdbyGOOglC 94 OATXXElAt r. i6s~~m.. LiB. nii 

axn-a.f iya rw nturir mMjs-w, ai fioi iroire, i6j 

^tuyet, iTii yi*ua-xn, e JS) XeltM u^ine ^tUfUir' 

^itjyt ii Tviios uec' of^iW, wpof irtufwf 

i\^i ^ ^ fitTa. fSi xii ^oi&f MnifMOF, 

iv Atr&a S' sxtj(p ie/isxftt ir>Mt iffUiiroiTetf, 

q Kadvjrif^i Xiue »ieifa6a irtuira>Mrfftfe, 170 

n)Ttiu iri 9vfiitf, «vr^ hr tifirTif Sx/trTK, 

n vTSMf^i X/ew, TOf tpnftema, Mtfiorrti. 

166. 7/riw-nr] •fytmwmi H. l68. Haii^ti, 171. avi^ 

^1*] ouT^ V hr' H. 173. twhtfB* ex emend. andqu&. KoMitfii 

schol. H. 

crra. Q. Pal. 165. 'AoUta-u'] 'Ek ^170-^1» fuK^st (x^ ki/iaia njvr twM'!. 

tdC li Ti i/uii, Kol ToC (IXil tI wvTfi- 'tAKftiatTlafifn Ufimitihatiaf^n 

^. 4 Taxffofi (^i ""K ^^<l<- £• Vi^ Tw ^iinaaui Srftrrti (fr. 40. 

i69.'E»A/o-^]'E»T5A/r^yK™T- Welck. ex Eust. ad h. 1.), ttm 6- 

tKafitr Vfo^ ft^f i Stt»6ii MfyAoa;, iu^iH n^ir TiSifuiti, iia ti \uTfet t^' 

tia/.(>yi^«fM»uf 4f*^ 4 '^ vXci^Mfuii nfew. Q. "tvfia nfiStiir trta Am- 

infdiniBei t^c Xtau tti T^( rinv T^{ ixf ''' i^"^- ^fir a<^«v) o^oJlwt 

*ip%, ?x*"''< air^' T^r rfi»*'' ^»1 Ti r. (Vulg. w'.) ■njt XJw, j jKoi o/^J»- 

Afiarefi' ^ £«uif£TU0o' t^c Xmi' xa^ Xw (X" ^' j' ''^' Xi^^ ^kScx'/'^ 

t)v MiJLUura. (iTTi i( tI itiy «n^ itii Tni Alyattii vtKdy»V( TafaumiUtiK 

ifwuf •£t« ru( KoXoiyuW. MJ^(a{ ifM^ T^ nuit. fniitnpoi &'iiftarSiriK. Kfirai 

ifvBfir " narireunt 'XJui, im» Kiiiartt( it q Xitc r^rof fuoq Tiiw Vvplur (Vulg. 

^i( Tur fi~f6iitiai innaaSir. B. A^- Yf^ui') Kw tov MlJLuim>(, Cod. Viod. 

tf^o( Hjatf TfthK ijcpitra ti^i( tim ; 56. Vulg. Cf. alt. schol. Q. in 

Tliffa¥ (Mediol. Ili^), 'Kftoav, Mediol. A^tV t^ iftarif' fxnm() 

MiTvXq'»i)>, tHiBiifaiar, 'krriaaa». £. T^ Xior X^i. Vulg, 172. *H Ka-' 

Q. Vulg. Mlfuif ti i!^( v^Xif KoJ 9i>nf9i r] 'Q ^ aAtnr^ Ei!b t^k> ^n- 

IfVSfiy 'lMila( irruffii Xlni t^( rqnu, iix/erai, ^ TEp>sv»f<&itr ^ Poffiar, S*l/ 

£b^ M/furT«( J»i( tSv frf&rtiai btfta- KiiUiw. E. 'Tc^^fio'] 'iwdraltr, 

riir. TiiinaBirtfBtXltuiarriTmiwtf- Vulg. [!>;' iptititvra Mlftarrai] Ml' 

afBj^ucIfTftiitfi^ vavp/^ir']'^ ^c^ ^iof H^ dmKpt X£ki t^( ryrwi <t<^ 

^to' Trpi itSi&i' T^( ifia^tfaf, E, Q. M/fia)T*( Uf Tin> frfirrta jrofuffte. 

171. Niffwi Ari ^/ik] 'Arrl t^ xa^ Et mos : 'O Ml^ fpof ^pt^pu' i«i- 

r^rov^^flariiitoKaar^^OUl^i»]!', Q. «^ Xfbi'. Vulg. Vid. not. ad 169. 

■ Facile tentui ponts ad matuidani hanc Toeem. Atqne l^tH qiitdein diieri* 
t«lem montem : ct t»wn huoc «ppelUt SCnba caJDs verbs Eagtuhina ctiani hnic 
loco •ppoenit. Veium r«>(|taBB Erytlirai nrbcm lab boc ipao moate litam foisK, 
et freqaentianme • tall etdore tellana et rupium oppida apnd aostratet etiam aomen 
tiaztne ; ab oBinl tnntattoM dertiti ; pnMcrtini cam Ins pmleres in ■oltoliia tqq. 
idcm epidielaa comparcat, qnod malB in allero (ad 171.) &uQeuu> mntabat ia 'Efv- 
8{». BUITM. 

> Non qais ez moatibui hajiu nomioig hic dicatar qoaarendam, wtA quomoda 
emendemai ; at krJ tf ri^ fortane. BUTTM. 

T Sic pro iwiti^i, teate Foiaono, etiam achoL Hvl. BUTTM. .tizsdbyGOOglC LIB. m. . OATSSETAS.r. 173—185. 95 

^ofia ^ 9nr ^^kw ■rifaf' tunif oy' iffm 

H^t, luti i\fayu ■jn>ttv/w fUtrt» tk Eu^utr 

Ttfuittf, otpp» Ta.yffffTA.vr' iK xtuunrra <pvyotfMf. 175 

0^0 S" firi 40^ supor eaifiaaf tu ^ ftaJ^ auu» 

'ij^trrcb xi\iu&et iU^Afur it & Tt^turnf, 

mvxfeu jutTOiyerro' llwttiaan it rMupMK 

tbAA' nrt fui^ i&tfur, ri/ijeyef ftiy» fUT^tuntt. 

TsrpATOf iifitbf fii», «■' » "Apyti flitts Hrttg 180 

TdmiJciU iTtLfu Atafi^ites rfnroi^fLoio 

ioTturetr' etirrap syayt IIuAtv^' txfl»' ou3i irar srf^it 

wfof, ivti^ TTfah-a 6ief wpoifxif oqlnu. 

ur ^^&of, <pixs TVtftf, ttvoAiis' tv3i ti eLfi» 

xtituf, 01 T iff^M^tr 'kxfiMtv, 01 T amXofTo, 185 

173. ^icu\ (finu W. 180. -rirftvlai'] thafnr H. ib. ifWai, 

i8i.AapD.]h(^V. i83.to^]M>4V. i84.F<x-%>. i85.-Ax«wO 

ioRiwr H. ib. AxfuFSi. 

1 74. tli%crf*( ftin»] Tj ft^irey "irvxf^n fcia; ikw xaf vwlfita-ui Mmm;. koi «o- 

(mt. ^rt^)£>) tro! T^f Xjib. B. 177. ^■>' 7°'"' 7^>i«(> "al t°pv Upve;, KaiKoff 

'E; t) r<^m^] 'Oh^ yj/tiyct. Q. (nf^flEcriv 7*1«^ (oJ teiipi(, E. Q. 

178. 'Km6xfou\ 'Af*uaii yf. (AI Pui- 184, 'flfiJASgv, ^(Xe t^kmt,] Aaiiiatliif 

■■i yfi^Kiaa eno. PORS.) jm^^ui. J nnrn);, i/ifiaXit (i< iwi9vi4ar rSy 

Harl. 'Emix'"] I*f> iinxMi. Fal. mTT*» tJv ^f>aaTt)t> £n(|n'^ «-tfXiv, &ai 

Hmtiifiin T«^Mn'] l^ fuv i< iyy^flf' lii \tvwit &' oXXou ^v^'^ iyaaiir^ (Q. 

hijiSm yiif Ir rcfaurrf' ri H i( ta- ti)Xif(n|). t^ yaf h\ •tArttn rStt KarA 

XcRrJf Bifk Tiy TXetJv. E. Ti ^r u; Tob; »i<rr»ii( tfayiidts» liattifla» vtfi- 

lyXfflv 6tf' tniian (ma. yip) j n»- StTtat vi n6a»lf it fiifii ti fciMiifj- 

ithIm' fr r*fMurrp" t1 ili £; 6aXaTT()i m> fSt ru/i^^KiTur ^iiiumr yirt- 

tii ■nf fi^fa ii fi^f^ '■ Ti iSi /u^|>4~ '"' ^" *''■ '^^ &>7«( Si o£f 4 r^; 

«untf ^l Ttv «f^ivtpt/i^rarTft. Q. MfreXow iixtiit^, atX ^a T^ n^i 

) 80. tii famy ^fiaf^ 'Atp' <£ tn Ai- 'EtJr^ iyiaSBa iianfri<rf tna h ijiu- 

afice i»i(j^ifTea ifiSfimninn rSt ^/tc- t^ Tfr inftaT^. E. Q. tiht Tcnw] 

/St. TirfaTtr, &^' A kcu tJ Tirfoai. 'irri fiXtr limr. B. 'Htoi xfi^ To 

B. M<rf£0<a-i( 'luvm^. tuupipti yhf niftoiHfimi iirqrnjT^' ^fXe; ^^ Til 

fKTiificrit {nt^iatKf^ ^ ^r yji^ /r t^ ■tixyar tSSirtfiir '. ^ icfit ra avristv\ua, 

afif 0^>U^^ yLnrai, q }< iwif6ca-i( ii mii, Vulg. 'AxciAic] M^ ^iot^ 

-j» Wjp^, ^ Ti j^ii;, ^r yiif r&ti M- Ti «tpi -rw ffDu tbt^; ^ rSr eSXXu'. B. 

* BxcidernDt Tcrtw aliquot post articDlain tJt, scriba anteqnain ■cribeFet Toeein 
rXm in medinm vanDm KqDeDtem tbernuile. fiUTl'!!!. 

* Corrigerem ffxtf ysf ti timm, mm,iw\t tv9tTi/»: aiai BAniefl- ez MS. Alo^i^ 
e<6derit: — iwiirrwn piXf ri yiif riiKn lilin;»: quod taoieD mSK nitioBi ngrc 
pnepoiKi. Ad Tert)« «cbol. Vnlg. fiUt yii ri rmn conf. schol. «'. *38. cnm DOt. 
BUTTM. .«Googlc 96 o^SEiAS r: i«6— i^s- lib. m- 

cffVA /' ivi fftryafotn noAiifttns ^furafetitt 
vt^ofuu, i\ 6iuK (OTi, JWifrMi, w^n ximpw. 

TctvTcef ^ 'l^ofwivf. KfHTit» arv/OQ^' rr«>|Mifr, 

« ^wyoi' tx in^iftBi/, srwrflc Jr «turti «infr^a. 

'Arp»'^ ^ x<(>i ovrei^KAArn, nrtpiy toyrte, 

eie T n^, eif T Atyiff^oe ift^rtcro koyjiy oXrffer. 

oAA' tfTot xiivor fjut fjrt<rf*ayifoK a^erifft»' 19$ 

^s a.ya&w xdi vtu^ XMiat^fmaa ?tmuf^cu 

eif^pef' M-fi KOi ft&os: mira.To varfo^enia, 

AJeyiT^ot 3e>Jf*ip-if, oe ei ■jrterifei xAoTaf iKtct. 

192. 198. Fai. 19J. 'At^FiSiii'. 197. Kui Kf7ni\ komiW et sJc 

alibiH. 

1 88. EZ jiiv MvfifuSJvaf] NtMTgXc^uj B. Ts^; fuiuifafiiliicv(, t int Kiftnn' 

•rari KhMaiy BirAt^ iiacf^aaf titttta TaiTShjJnce»'!. E. 189. i^o.^AxiX- 

okA^ m^ antri. y;/iij9tii H M >q««— i/Ief] Mfttli SJawrtr alnt}. Ej- 

'EXow, ctSa ar i^ «Tkoii ix a-tl<)ftitni Koiftn irt^dnaw trrt j NtosrJXqtat KOi 

StiWfJm tatxfW ii SviJiw kcu «^j^ #i>«(T^( !Sw*i- aiftfL»xi"' ^ ^- 

7(^0! (SCT.^^) iKtT ftatiyttySir tl( I93.' Ilanvt tc ei atrrw' ^vi|d|>a] Ok 

tV na^»|6vTiv (Q. Ilaft^ T^y, Eust. dntAiOiwE)! J «Jrrt; riyif £axt •£ xai' 

Iliifi^Tir) Jjfaypi T^ 'HWfMV, «ai ttirtiair tiMi,. Vulg, I93, 'An^C 

"^ iyXfplx^ (^H* ^^'<'' *^£aiva{ v^r^] Ai^ ri i^Ltiujt rav vaSirtK 

Koi jcXnfyoc an>9t¥ KOTaringyMJiTsf, vo! Ci^ T^y TaX^«|v tSt ^nnttfifi-TM. 

«nft/9aXXfi Tir ^ftiafUy. Koi ttf^aoi E. Q. 195* 'EwfiTC^»<] Ilf^un^ 

Tqv M«X«-a-iair ^f 'Atiftfi^i^ «rjjti ^ Art, i( iv Tji ' ^«iry ^i;SoiJinXo(, «-f"^ 

MoWo-iv, ilf ^ Kol tJ ^EVif ^ffTi T«w XrtAoi t<' ^i Ta tti wvfif ^naUrlC 

^v Mt>Mralf, fiaaikim, i( la~nfti'ifa- aiai. >^yetai 9« ioA t£v ins-iiiix'l>i' 

TnrSiii^i. E. Q. Conf. EosUth. 01 v«v Rai hnrfuJfaj «>ft v>j«( (U. /. 

tfirtfu tJv NcsvTtXi^ fj( t^v^Hw- 649. ubl est Kari t< «■fi. v, v.). >|- 

fi» fXScu' Xpj^oiwi. Vulg. 'Eyxfaifti' Xti S( tJ IwiaiMfCfSt ri irrriimt, itif 

fmifi T«i; «rpi r& E7X)| <«>KHBfioi!vTa{. (f. tl^fSf). It. E. Q. 2f*iry(j»i( ] 

^) Ex hoc lemmate, et ei eo quoA EusUdiius qaoque forniam rftv^i(i( Bolam ei- 
plicat, «ppBret, fuisse qui liri scpBrarent ; ut nut sit pro Irurm gnt jnngatur tra»!- 
nm. Sed DOD ita facile di^uQgui pnepositioueB) id Bltero eierapto inA^ii V. 6;i. 
(ubi vide tanieD gchol.) ; et eitat adjectiTQm Inffmyifti iDdntiltatBDi ap, Henoduii 
A. 614. — Id ipso Echolio Buneuun repoguit funiy.iirrMi, quod DOtiue Baae TCiinUii 
eat, acd mihi quidem tiic perinde ohacurom. Neque tam^ teDiorem iaienio iD«dl- 
ciDam ea quam BceclLbiui porrig[it, ut scribBtur »nticet,l>ii t> fiir/n nfii^nrTC 
Nimirnm S/tvyifSt, linnHx eat gloMula qus, ut sEepe io bac cougerie factum (e. g. 
A'. 350.363.), coaluitcum JDsto actiolio. lEMd aaUm sic habuit : ^/Hryifiii AuiTi 
/lirfn rafu».nrnu. AliXaii U Im, tiniriuv i tioc dicit ! pro verbo ^yt("( ob Die- 
' ' ' ' un ^^cam ejus formam r/uryifHi. BUTTM. tizsdbyGOOglC LiB. iii. o^irssEiAS r. 199 — ai4. 97 

Kt^ av, (fuXos, fUi?M y«f v iaeu )t»\ev ti fiiyta rt, 
afjtiftes tav 'im ns rt Kt^ v^tyerM tu ttirr\. 100 

Toi' ^ m Tti^fMtxos TTtTVVfiaof aniev tpief 
a Ntarep NijAifiitJif, ftsytt mies 'hjffluii', 
XAi A/iff xtms fttf tTiTetre, Ktu ei 'Ajct^o) 
UTeutri kXsos tvpv, koi ia-rofinetrH etu^v. 
eti ya.f> efiM Tea-a^rit 6eei SunetfMV TrAfuxBilty 30$ 

Tia-aa^eti fa^n^ftis virip^ri^ etXtyttnis, 
BtTi ftet v^^enis «rar^oAa fitiyctt^eaneti. 
oAA' eu ftei rsiftirBti iirix^i.aretv ^iet sA/Sey, 
vetTfi T ifta X(t( iftei' m ii xfn TiT?MfUt ifA.vt\s. 

Tev S' ifftsi^tr i^ttTet Ts^tws ivn-oTet tiirTup' 110 

« ^A', exfi^ T«V7(» fi etnfwtirets Keu UifTis, 
theuri finfmiiicts njs ftnripos iitiKet ToXXeis 
tt fuyofots, etiKtp-t r^tv, xetKet /Mixtfii-Mr^ett- - 
thrt fiet, tjt sKWt xhrooetfttitraiy ij ri yi Xetei 

aoo.filwi). 203. N))X>;IiiSi]] >n^i)JSiH. ih.'Ax/ufSy. 303. f*>'A-i;w 
hl. 304. Ja-n^uniiTU £uS^»] iwafUyturi iruAtcrAm V. 20 j. ai yif] tly^f 
H. nT" Sf V. ib. mfaSfTir] %tfi6t'(y SChol, ad 317. H. ^oS.fentKawn*] 

scripserat H. iTUXairaii, sed accxntum tranaversa Dota damnavit, deiDtle 
iddldit Ta et accentuni novum super v posuit, hoc modo : MKhiaeaf'". 
PORS. 311. &Aiufiflai\ et emetia.d * i fwqra< Buprascriptis citw Irifuni- 
vof et in marg. 7^. tvayinrifTai. Triplez igitur fuit olim, ut videtur, 
lecttO; iariianifat, tiinniaai, et deleto pronomine, jron^raf, qura ul- 
dma ante emendationem in textu fuerat, ut e spaUo liquet H, PORS. 
ib. ffcnrcf. 2J2.teqxftdatr9ai] fi/^Tidair8atV. ib. AfiiniTi. 314.i>n- 
iifiMurai] {rnidfwaat H, ib. Ftrxi. ftxiir. )<.aftl, 

'EKnranvf' 19 fUTfar jMTqAdirrai. AIo- ytii^i] 't^ftut, tvip^^^yUcf, (iturHtf, 

XucSf t{ lirtiy itiwirtif. Vulg. 199. aCn| yi^ ivifdairli is-ri t^( Sucaiwi!- 

100. Kiil ai, "AXjti^] Ila^ 'A^uTTo- njj fuainrrti tvr^f. E. 209. IlaT^ 

^^i rfmfitr^vm SA nl^fi. ix y&f t' J/ijQ Ylffifri^' ifKt? yif i wfi aC- 

tm >Jytv T^('A6i!>S( (a'. ^oi.) /ttT' ti«j. Harl, llaTft] npoffX^rr/» ri 

ijfiijaaii Mf£S(. <3. 'HSfTd 'A^iffTS- B™)j%eu j3in,9^»-ai. E. 2 14. 'H 17(7« 

^Ob^. HbtI. 'A^^( ^o-tr*] 'E>' (TTJ»-"' >«r] TstTS ilvY^Tfat imlBcy. iifni yiCf 

TijjMf ii Vfvrfow^. Y^hiaTtt y&f Tuy vmi, &tnA> ii 7™^ ^mriXigior Krtiytiii 

tix^ (scr. tiytyZv) S^erai ^ iv) raif {«'. 401.), kou ^iriiTW, iXXa «^B»o» 

icaXa7< vp^cs-ir j(reft^ntto£(X. Q. 203. (W/M^a ^ovX^ 0«ui' (Q. ^Uj^. xpwra 

Koi XiiTV K(»«; fift] OJto; (bCT. ofTU;) 9cwy ilfifMBa jSavXd<, Ut est in loCO 

5J«To XvyOf ToE TtjKtnAxpv, «( ri ipso) (i xf^ ovroy avai^er»' t1 oiSi' 

W(^ TW warifa i^ptlf jiaiutfiCfu 'Ofi- ixfialfojv' ivi £!l/w, fuiraba-i n, ^u- 

rr^. E. Q. 206. VntffiaciiK 3ikt- XtAarai iyft.iTy <k tim)( ScMTpnJiBf. I^ tizsdbyGOOglC 98 OATTJSEIAS r. a»s— 398. lib. iii. 

ly^eufewr iim ^fMt, iirnrTrifMm dt»/ ifMpni '■ 115 

Tif ^ ota, ti xe xmi a-^i 0'ntf aTroriff^treu i A0Aiy, 

n 'eyi fiajvet ia¥, ^ Kcii av/*7ra.nir 'AxfUei ; 

(1 yof T as fd^si ^tXim yXeUJXajnt 'aB^»i, 

us rvr 'Oiva-aijef wifuui^ero Kv$eb?dfwe, 

S^fta &i Tfuaf, eSiTM^/iti' a^yt 'A.j(^oi' 110 

ou yof -Tru tht aSs diwf eaKUf>tt»Sa, ^iAfviTtfr, 

us Kiim iueb^uuia. vttfireeLTe naAA«r 'A^ni' 

» <r euTUf f0tX« ifuXittv, Kti^iTo ri 9u/ia, 

Tu KOi Tts xiivuy yi kcu sxAf Aet^aire ya,fMio. 

Tor ^' etu Ti^ffutx^f WKrtvfuvof eLrrtev ifuSef 315 

«I yifov, ahru tojto iiros reAfnrfictJ ota' 
AjV yop ^uy^ aarts' ayn ft sx^r ovk m tfiotyi 
i^eftiya t« yireiT', evS' si ^ta as ^iMitn. 

216. xi] ic?H. ib. Sewnlavrix,'] &tnltratTt« V. ib. Fu¥. 

317.220. "AxwW. ai9,WT"]Sr'.V. ib.m^'SeTB]qRfili4SeToV. 22lJ=/S». 
223. Tt] ii H. 226. /^(S««. 227.tF<nc;. 228. tI6cai] 7^. ^^ 

Siol £f i6iUia H- quantum ex evanescente gcriptuT& conjicio, sed tl /4 ^«^ 
plane citat schtd. ad 230. PORS. ib. ffKnitiff. 

ti iiiniTi (immo ri iK^i} dCtu vtnfria, u; liSifraTa; ^'i>i:(*icaX(^aj Toiif ixfif^i' 

iKWrlai &rixti lai ^i/Xifieimi i%tStiiSi7r dvuXo^jKTg, Et -y^^ ^^i TixniifSe il(o! 

Tqr l;0^t. E. Q. 2IJ. 'Av^ S^/wt] Ebyn^u' xfiSci» (205., ubi est tapa- 

01 «ari tJi( B^^» (j;>ji, Tti/T(iTTi>i all- Beitr)' i te ifina itieinnniM ahf sri 

t1( i ^fiaf ftiiTii et tK Twoi Bccvpmlev. it T«m;TOi( «Sk cx^" ^''i i^W^ Si&ojt» 

«oMi&ic 7^; jitSiirtairi Toiif ^no-iXcr; ar xaS /u>0( Tiftas^aaBcu TOu< /11^ 

fuairtlcui iwuriilifm. B. ©ecC o/*(/>|] (rr^pf, Ko! aSnit ZijvoSttrot, (tv tc. 

'Er tJ l£»cai6(KaTi) (sic) IifTO^xr KA(0- E. Q. 226. 'O ytjWf] To, u ycfov, 

ipifei' zfp Tol; 0(Ob(, xaXX<ij(i( /*i9i- luaicf iaiifidyeiai, Kai iii Ei^p<u( nai 

a^nfirar toL; ^as-iXcr^ fuu>T(iix. £. II 6. iri Tifi^(, t1 Se, w yiptntf, tJ xXi;$ia- 

2^1 ^IOK A«vi«-(Tai ft.fluv] 'kwofti j TUtl)' W >ti«|( Tifi5(. B. Oli7» toKt» 

Zij«J8oTO( irw( ^OTi Kai i yir/tf'^, ^la^ (iro^''] OiJ to ^ik-^S^inaSai irai 'Aftj- 

a^oj(, i»Tl ToS Tij ^(at a^Hr' >|, v5(' 4XWt ips; ixtini AB^PTTjo-ty, Tii B" 

jXS^t a^a, i ia-ta IKSm ovTOif' Santf oiS' (' Kt T9T( it^i piat SncarlaatTai 

^eytfiey iyiarafJJiJ aw Arri rau oriirTa- ^X9i}v, *H Sy( /uiJro(. Q. OSsu TobT» 
/uu jfsTa OMJ. Q, ZipiiSvnf yfdipfi, ■ (vo^] Ti To£( ftngo-T^pa^ avaupc^yai. 

&KViia'at, Koi Ti ('£i7(, I) mtyc ^wo;, M '05iJ<rir(u(. Fal. Q, 228. OCd* of 

HarL 2 1 7. 'H ^ /uv»( ^uv] 'O ^ (aic) Seoi £( iSi>^ui] Tvc^oXiKvt 

• Apad Vouium cerM et Fabiicium boc DomeD noa inreDio. Alibl alil quKnuit. 
-^rTtft7i'Ef,f4mf)T^i,itnX).iiii—iMrTua,raa}ectaeaBoeckhii. BUTTM. 

' Sfr, <ri>( llmiiii i i,i^i. Mox BcribeDdiun, Htrif kiya/ar, iilrrofmi rn, 
BUTTM. 

• Hoc lemma non positani ettin Mediol. nb! hoc wbolium perperam aubjuQctum 
est ilU ad 117. Conf. 131. BUTTM. >ciovGo(")gIc LiB. ni. OATSSElA£ r. 239 — 241. 99 

T*iXEfMbxt, voUt Tt hros ipuysv tpKOf Uonav ; X30 

ftta, BfOf y ^i?MV ko,) TH^cGt* civifa a-aureu. 

fimXoifitiy ^ kf sywyt xoi aXyt» yrtMd ftoyiiT»t 

MKoJi T g/iSifttreu )ut\ nrrtfu» 1f*<if iiiff^ttt, 

n cA^uF cnroAtv^M iipitrriof, as 'KytLftifum 

a>^, wr A'iyiff^oio ^eMi xett qf aXexoio. 335 

oAA' tfTot ^doieiTof ftiv ofMtiev evSi &tei xip 

xai ^iAa euiSei SvmvTeu etXet?ijLffiSt, mnrore juv ^ 

fioif eXotf KtatKvfn Tet9tt?tsytof Setfa/reie. 

T^ ^ cJi 'Yf\>ifAa,'X/^ wnrvufteief etniev nfiSet' 
MEiTop, foixirt TeuJret Xryaft^et, KttSofttnei Trtf 140 

Kiifa S' oiiK m vwrTes rr^ftes, dAAa «i ^ 

139. ■rfuriffm. 330. fcn(. 331. a-aSftti] miam V. 333. Fa/- 
lEiSc. fiSicrSiu. 335. F^c. 339. tii^'\ T^r S* erat, nunc inel^^ter 

correctum in TuS' H. PORS. 341.^01. 

Tevrg t'f^a i> ^9»' Sn; ii£ avnti^ i i»uf' JXoj. (HuCUSque PORS, ex 

Zi|tJSaT«{ yfilipti, i7 ^^ 0CU £{ jSfXiii»'. Harl.) sl ^v afitni TcafOftt a£« cU*- 

Q. 'OXAf J ni:< «Et»(* cut^ j[ (f/utp- Xii!0v; tsTj irftKtinitcif i*tnx6irrtt, tt 

tai ts ^v Si^Tat J 9eo; aZaai KiySu- Sc jf^; Tptt; ii^ T9 iirifi^aatt' 6ai— 

ttiwTa' f Sc flpa^ai tJ ^ToAann' Tfu y^fi elci T^, 'Pcia Stif y' iBiKui' Kol 

Cbi< gl Btct iitarTai mafii itufat ^- niKiBty atifa rraHirai (aic)., E. Q. 

Viirai. £. Q. 330. Ti;X(fta-cO Aa- 234. 'H iXSiiy] M yfr, irtUri t^ ^fO- 

yofif i^Tiy i •rtlx*^ Sc 'ir«{ fu yfjfa- iiryjTi }lva%tfcdtita, efSi <y^ 'Ayo^-. 

^ ^, T))Xe/tax' vi|>ar)U|H| ^ipya v^M ^vi tJ Taj(EU< yMT^oi aiivqv(yn>'. 

%&» cttKtf ; To> Sc itdrtfui vtfitlfti E. 336. 0^vaT«' fuy ifullty] KMCor^ 

{ttftoiftT eni. PORS.) nXcut Suk t^ ^vnitev, tdv •tSao' ifuitn iTtfxifa^- 

ftaxifityty ahf, ti ft^ Btti Af i6i>Mtv. ^ ko! £XX>i(. ts Tiiri ftiy Koitiy tw} U 

Harl. 331.. 'Pcra Biif y' iBii^'] na}^, hif la^i mtl wfi( ti KOiciy, «d 

l/t^iirtiaf Tiiy arlxfiy, <!ti ko! flvuT^pM ^tfi^irtrat «0T( S/uiu' a tc iirti wSriy 

oi wtfi ttiKiitd.yfv, iitfi St 'OSiKnriwf ^ urev Konov, tKtiyt Kai tjiaia frfi^t— 

(^oi, tI^ f o^ (uc ■Kirri a^ piai toi ^i Kuniy KOiciy. B. E. Q. 337. 

lavTUnrtrai iXBay; Q. loSo-ai (slc)] 'AXaXKffM^] 'AXK((i>. Kol ^'«to iX- 

r^. aaAvtuy. Male pro iraua-ci. kcv KaT^ o-ixrTaX^r, Ka) U&tiH^ tou r 

PORS. Immo male Foraonua; Kot •wfiia9iirti T^f ^, HhiiiM, koi jf 

rid. ad P'. 334. 333. BopXs/pjv ^ afroij. iAKiftttai, Kai vXeovair^ T^f 

a> tyayt] 'A$€TaZtTai vrlxti iiri iaci aX, dXoXxc^ai. E. S41. 242. Kfi- 

ToS, ^mXo/fiijv 6" iy tyuyt, ?«( toE, »y 8" «&( fri vootoJ '0|9(Xi5ovtoi W». 

' Sub COTTnptia iatis >i Trtif latet critici Blicujas nomeii. Pro /a lege /ifi. PORS. 
Fnit fortaue : i 1) '!«■(•( |Uinrf>?i (de /jfrn ^d. Wolf. Proli. p. 118. DOt.) ; rat, 
qaem aptioren taoe BceckiiiDii mibi tradit, led litteriB in istiui avi scrlptur» minni 
addicentibuB, '!£/». Dimytium HeiDricbiui poirigit : neque ego sajiidetoD in bis, 
iuwieui /iiTiyfMfi, tantopeie morarer ; modo satia erederem oatiHimi nomiiiia for- 
mun iu potniBM deinvwi ut e t,n Beret K. BUITM. 
O 2 tizsdbyGOOglC 100 OATSSEIAS r. 143 — 3j4. LiB. III. 

(ftfaff-ravT eiAa-rtiTei ^MiekTot Ktu xnftb fiOiM¥aa. 
fHv S' i^i?iM iyrof etAAo jUcraAAiircti Kcti ifMo^Oii 
tiimof' ivii Trtploiit Siiuis i^S* <f>fem eiMar 
Tfis ycif ^ fur tpOiO-ir a.i>a^ar$a^ yin' iuSfuv 345. 

avTt ftoi aBaraToif UiaMtTtn tWopaaa^. 
u NwTflf NiiMiii^, ffTJ ^' ei^tfiif iriiriri, 
ras i^ai 'Arpfi^Jqr tv^Kfiim 'Ayaftifirati 
«rsu Mtve^aor Oi*; riya a ama fuia-aT eXfdpov 
k"yia^ot SohQfM\Tis \ tjrii xxart ToAAav ib^ia, 350 

if vjy. Apytos itv 'Ax,ai'iK<xJ, aXXa, sr^ <tAA>i 
jT^M^tT fTr' iu^fuxous, ii ^apfffiras KaTtirnpffi 
Tev ^' ^usi/Sfr' tirtiTa Ttfitvios i-jnrira^^irruf 
Taiyaf syu joif Tfjcvsv, eC?vifiia Tavr etyeftura' 

343. Ftnc 244. vtflftitt. 346. iScaiiiTm'} ABdtBmt W. 347. NqXf- 
I>jSq] n^Ui^ H. ib.J^yisvc] ^yintfBed ultima Uteraefasa H. 348, 'At^- 
fti^. 349. Mcy^XoFgc. 25 1. 'AxatfunC. ' 

riy^iifHi^ Xp^fioi, T^f 'AA|vSt (I- tsi t^ ia^tai (scr. (lM(f(u). E. 

m^b nijy rc Imc ^n^v; ^m 0(j( 34^. 'ASiWt«(] 'Afim^^nK jvme£{, 

y JB^Xiw. eiXA«( TC, (I affrvf xtTCi- tMaMrro(3, Hari. 347. Mvys Ki^taf 

n-ai, t/ 1fi)T(r «pl Tur riinini ; Q. et 'AxfuSi'] Yf. vi V clXi)SJ( &iw«, Fal. 

refert FORS. ex Harl. 344. 'YBH 348. nSf (0a/ 'ATfM/hK] KoUSf <£»- 

^^iv] 'A^iim^ii&i;< Ta ^fiyir ny fu, sXifjiiKrif itk 'IXi(£ft9{ ^ 'Oti^irtia Xrjt- 

M i^( ^>fer^na(f h }i ty, KsTa ti toi. a yiif KariKu^id bnT, tyienSa 

^fim ^707« (Od. V. 358.), tV 03- >^t. £• 350. AvywSK SsA^arnt 

To^ip^^iv. E. Q. 345. T^ y^p iq' (bIc)] Ku^ivt Miitt Trnurraj ts M- 

^J IlafdTo ^i''IXiii& wMO%TCii, McTik Sn», b' j/i^alnToi j S^X^» npieria^ai 

91 TpiTiiTuriy ^yoffcrti' (II. a. 3E|3.). TeZ Kftlniatt' lnt^fti yXir, iwti mJiit 

tlULfb >Sv fiir jSao-iXnirai aitii/ Tpi(, ^«r xMiy Aftlu. B. E. Q. 'AXXst. 1k 

U itai, jSiwvai ii ^i TjifTi]y 7cm£t. T«iTm iriMTaf g TqXJ^XK, iVMif lal 

mfiyfa^iBfUMa air tHy ifiSy atljfi* tit l^ JauTtG, ^ ai Ik ^miffSf IwiBiatvi 

Ti[( iiavgja^ yftflma. E. Q. AUaf, Tiv itJcrrtra rtfi-ytyiaBai tm! KftSTtf 

Tlifilniflm. 'Eat yitf T^ yinnlir iaiifSr, »( tt ^ /mt& UXn, tfic itT^ti H 

^oi TJI «XlfSoi, ipaaiy ix Tfhmi iuijiai fiAtmt Hky^i kbu Ik toi!, *H tAi 'Afytti 

Tiv N^irro^ ^rei it\ tfiai ytytdif. el ^ 'hyflliaSu. Bii koj j NtaTup i*A- 

y^ «oXomI t^( tch^ itfi^ipi^ov f ti( £itfUM( ofnb' ip^iy, "Ut*! fur koi o^if 

JtSv TpKuiii»a. 7(vci B< X^ymxi q nS &ai v< mv jri^9:f, El ^^orT' Arytv6»y, 

T&T(iy Koi ytyy^ nXcJairit ^Ti; tV <">' tJi jf^(. ^> 35I.'H «Aic "A^o^ 

T^KHtovTon^ mjjiSov fx"- ' 7™' '' ''* 1** 'AxalitoE] 'Attik3( ■aT' iXXtnf'», 

utyi/ut iit TfiaKOiTattia^ aafaifafia» iy t$ totv TW^A^it. B. Titt^ St, 4 

Kai T^ Tfhypi cXiriVvt (iKvrwv Xc^- o£k 'A.fyti tipi (Q. mille 4'>') ^ 'Ax""' 

i Sed Mbol. iu marpBe dtat •^■MmF. ProbabilU lec&> Arislopbui*. Vid. II. tizsdbyGOOglC LIB. III. OATSSEIAJ r. 355—367. 101 

qru jur TA^ x' ttxnes ittm, uf xtt erv^(^' 155 

(I ^wtr' Aiyurdsi' in firyoftiriv SrrrfAtv 

'ArfSi^, TBUtfig¥ lun, £av9of MevsKeuf, 

Tu XI 01 0^ detvem xy^* <^' 7<(^(tv ^;)jnMtv, 

aM' «^ Twy* xw'(r n ko^ ««wi xarfiJieyttv 

xtipfwi' if -rt^ia vuK atntos' KtSi xi t'k fitv 160 

x^Eurtr 'kxetiidi^ur fM.>M ya^ [»iy» fi^aro tfyar. 

>lfU~K ftif yka xii&i weXieu TtXiaiTK a^?\tut 

iji^' e ^ tuKlAar ^wx* "ApyiBf hrxt^fTm 

T(W' 'Ayaf4.ffiiiowif a?^t%of 9ixyij-x iviiavif' 

f i' ^Bi T0 xfhf ^t: emeumo ifyer aimif 365 

fut K>iffaifif^ffTf^, AfBiri yap )uxp'P'' afyaSifri' 

rof yaf &)r nm aeiaof «i^» <£ snAA* tnrtAAtv 

iJ5.ntf] Tiik & m. pr. sed tAi correctimi, nescio an ab eadem. 
|b.«F]«JH. PORS. SntpW. 3S7.-MftFSli,(. McWWh. 358.«] 
u/. Id marg. ix<^' "^< ^- '^"' ^- >'>- ^■'' ^*^- ^<*$]'Vr»« W. 
ib.itl fiifmf. 361. 'AxfufidSw. fif/n. 364. firtooiii. 365. fcnv 
iWf. a66. KF». 367. -j^] S" 4" W. 

uj. Haii. Q. 255. 'Htw /*})' tA(] KolnuBct^Mu t«^i{ ri^iSoirav to^( 

n^oynjw; xdbv *^ ti^taa airoi! t:a) inaffKaimf tt -n tiu( hfrau^ t» « ToTt 

Tp>);ip JTEUKi Iti rti^iiSi IxiSBm %ifi ^yonrailmrii' ^) toXA^ hf^f^ aiMi- 

HoAimi, ^ «£iic '\pytsi ifty 'A;(aiJnt'. ^^/umi TMfTM' ^axn t[ tw ytytMr iwi- 

'■ Q. AEiif ef(Qii[| TTsXa/t^SaMi^ w ^Kui; ^ xaXiv '|>7<i'. "bI ^ KsToXfi^cIf 

ifsm y(^ao-|y jv Ta n^i TsB A^yi- »y'»((il tj KXuToufiwfffTjjp jISJjtohj^ 

™^. B. T»Se K* o^a; oAw S<rtif iwiy^at lyflttaBM iKit.in, Sii^i!/(o«( 

"i^q] rf). T^ nr* afrs;. Ff. Svictf^. itipSn Koi yvraiKilr &ferdi(. koI ftif 

°u. lEjB, 'E;((m'] Tui(, txtvty, &a rtinv iau^fitti tu( airr^ tafiy ofrtf, 

ttirj li tSc liit Si fxfwiy, sl rfair- TiyJf ^ifiSv T^r /(q alSs» txtfia, Ka- 

Wt(( Tp Aly.Vep, Sf«i StiXm^i i™Xu- icS(. ToBto» TiMi Xa;(Bi|/iov'^, «I tl 

^""i M McM^i^. £. Q. 360. ^tifiMiui KttKotva, ol Sc rXai^o». E. 

'S^ irr,o(] r^. fai('Ao7(0(. Harl. *nif ykf {Vulg. et Harl. V af)tv 

l6MIoX('a(] r^. vsXX^ Harl; 263. Ko! ^Sj<] 'ZvifKo^y yiif airf Kai 

^'^ 'Afyit^'] Oi fai^'Kfyti( ^^i» ^ti(. ■ti yif af^ifliai oi ^Ssi ipiktai^m' 

*( o Ti{ \iyti iv KtfaiOf, AXX' iy fWj£$ Ti^ir 4x«ixor. Tiv!( S< iiaKiif vo^irar- 

"EilausV ^ iy'Afyei. E. Q. a66. tjj tov (iwvxo» dmeSsirar. Q. Vulg. 

"•Jini' iyaJio-i»] r^. KtKftfit, Pal. 'AoiSo^t] Oi f«y iwSi&t Xejoiwi tou; Tfa- 

167. n^ ylif ti^ Koi J«iSd'(] Ti ^f- YfpSoi>'(. SJi ti^( 'ydp ol «oAai^ ■ni- 

XOHt ol ilsiSsi fAtaiifitv Ta£iv ixiex'^ ™% \f"' <>' ^' ^Muriv (W <£- 

*°i T^(( a£Ti>i( «^7(1;^«' £( (Tii^r;, roi^» XrysvTa riv ^iSoi' (IfEii TOii (sCr. 

' Rnpicit Ihm! altcram lectiouem w ui, qnanqnuii M ia teitii cod. PkI. qod est, 
KdwiTij^, deauper iDBeclo vu. BUTTM. 
■Corrig. r.;^ T7 K).»-.!^.. HEINRICH. 
^ Xifw nipra «d ■'. 315. Xofi^ Eo»t ad noctnini Iocdiii. BUITM. tiiSdbyGOOglC 102 OATSSEIA5 r. 368—371. LIB. m. 

^ mf T01 fm auSot of^af is y^.m i^^vri* 17« 

x,ai?J\»ra oiavoivit tAup xcti xuffM yrtMeU' 
Ttft S" il^i?MV i^iXaoTAV imityevytv 'ivSt ^fMvh. 

368. 'AT{Mfi>if ajj.fiiMf. aji.fittt. 

T^{) tUvrwfo^nyaf. Pal. tlitf fiif 'h£(ea ifyimni. SqXoi' ti nal lUvraip 

fqv Kot flaitj(3 OVth Aqfi^pMf l ^eAxf rltTTfci t^ «{^t»»' li\t^t' oi */kf ^ntito 

ftii^' M(»Aa«( £/u( Ty 'OSwTiTEi JX6&V dXX' ^^pf^civ afri^ JKfXmrt (Eusl. 

(/( AcX^ut; rli' 0(iv cThts ttfi t^j ^X- il^iqii*) . Ti^t^^os; ti ^X^ oM 

Xa^oiK iatv^m iU Mjai ■arfimlaf. ^f^a Jiiai ^DftJ^Uf m intiAiitit traim 

titi 5^ nai tS» ItvomipiKiv Tvy IIcS/aw Kod tJ IIi)MX^n| tlt 'I6dfn|ii %fii tafo- 

AyStia iynitBtrti Kfiiu; irUa ii Aq- ^^ox^v avr^t 1' Sii Koj ^lf TU( pv 

ftMiaf AJiiair fia$^f A^fi^Siwt Mv- «^^v ^/t»''. Tamtro» t( koI Tpif 

Kqiu/gu, %( igr wfSrte £t' hSt ^fiiii)^ Tii xsXiTutfk iifT(i>«> q rih KiSafftii 

T^» 'A^rrpijwtc «^< Ti)Xtpia( f^XV ^uuitik!) ^c T«y 2<«^;aT£v t^ (^ 

Kol T^ ijiiv Ki6aifSri( ri Ktu 'EXmhvo{ ijit^ttTrSai X^jvuriv uvJ Tf^rw tC' ^ 

d^' & B^ kaI Tfb Jv ButiTf^ Ipi) «jMMr- tfSf rii jiiyina Kol «pif l/Jamai lii! 

oyopnirroi' tpr }i tcai aar^ fui9l(^i; IIc «fd{ Ti)v Twv vtf/^w fiiXaingr. ^ I» 

fi^havi 'Afytiiv, if iilia(ci airiy it ti)v Ilvf J. afrMi ifniaiUiHK "rafoxih 

Koi Ti> Mtwijviuov A^/i^*'", Kou At- flc^ir, Tav tUv^iai if&i' iKoSta cot «W'' 

Kij^Mv Tev Bivrfavttify (Eust. recte roa-Sai.T^c ^Aantutlai. i kdi ylytta. 

Btutcfairiia), ko) £/tui t» Aufien", E. Q. 26S . Elfwreai] 'OaiHf ylyttiu 

Koi toflia (EuSL ^a^/Sov) t)» Aa- dvi Ttii tlXifftni ri tDJ^aq, oCriiic lai 

■oi*a, Kol np<'j3>Xor tJv 2vafTifiT))>. ^j rm elfiu iifvfu ro (ipivSoi'. B. 

rirt 6( MofXoa; rg tfoniif t^; 'E\(v))c 269. 'AXX' Sn S^ /ov] TJv da^, \ rv 

£a4dtfa if/iai t^ 'A8^^°. riy H Ai]- KXvToip^ifTT^, v rJv AT/itf^> ^ tw 

/mS^ov (ic MvK^vac iapiy ' Ayaftiiiaai ' Aya,ftiioiaa. E. TV KXvroJ^iVfirTpar. 

iTa£( T^ KXvTaifivqsTiiav ni^eiv. 'Et/- Aa/.^vai] TnTof^vai t^ Af^iirff ■ KJ. 

^oirtiP iJcai to!i( (SBmic «( 8iSaoTid>jtc Q,'JO.'Ayi>t l( injirai if^/iOiii] '0 Aiji- 

rSt rt Seluy KciiiraijLiStAtifayaSyiiti- a9t(, tl( Kdftpiiy. E. ' 371. Kt^] 

Twv, Kai tS* aJAter ifyiiaitiv %Xiai T^ '^iTi^(£iv, dsi Toii nifiw ri ittrvyx^ 

■ Id libro deperdito de B>etiB. Vid. SnldBm, et ef. Tzels. ia Prolnnr. ad Lrcoplir. 
BUTTM. 

■• Aat delendiini in tuterioribnB mij, aat Automedis nonien loeo alini, mile liie 
i^titum est. Sed ^., Eust etuun disertiui nvrio n ul rii Miwra Mw. AW, 
BUTTM. 

■ Omienu tiie e «t ap. Euit&tb. Nometi corruptuni Xiiriiii> fbrtiste vel iirimi Mri. 
bendam. BUTTM. 

• Peuime boe. Enst. riri tii Miiilwf ^i tS ntMf A&iij; r» rti '£%!■» Jw« 
MenK» ll ilXflTl, 'Alri^wi » >. r. A. BUTTM. 

» EuBt 1t/^ w x;.. ^ri (ac &,„drtif). BUTTM. 

«Vid. >d-'. 31S. BUTTM. 

r Hncntqae apud EuitatUutn luec eadem leguutur, cum direrntUe tames, cnjui 
potiorem psrtem aduotavimuB. BUTTM. 

■ CRTet BclioUum ne quia in Byllaba u ■ugmentnm agnoBCBt et lifiMw icrlbat: 
qnod «pte fit aunpBrBtione paitid^ lixi^. BUTTM. tizsdbyGOOglC Lis. in. OATS^IA^ r. 2?3 — 380, 103 

«AAd Js fuifl' sKift 6iair iifus hri ^fMtf, 

reAAd S' aya?ifMT anr^i», ixfieurfMira ri, xfvffiv ti, 

UTS?iSTeU fuya, epyov, ouTrdrs s?vjrrro avftu. 175 

ilfim ftti yap afta. yrXtofAiy Tpuidev ierTK, 

'krfu^ Ktu eyu, <piXa ti^oTSf oAA^Aoiirif' 

oAA' ort 'Xmnoy Ifw a^tKiftS\ cixfer 'A&fpnii', 

mt Kv^ff^y Mt}/c?M6V $oT)3w 'An-oAA&i)' 

«r «yarolf ^?i.isava tTuxfifttves xaTi^iifiyi, 380 

175. ffj^yo». feXmr.. ■ 1.TJ.'&Tf(fl^i. fd&Jr.;. 378. li>X Ut SmVw] 

ax Jr" itX a-mlra» Scpi* manuB pr., Bed correxit AWk' Sr< S^ <r. pari er- 
rore. In fine vereus 'Afti|Ki/M' plane scriptnm H. Sic scriptum in om- 
Dibua Aristophanis, faunc locura ridentis Nub. 400. editiouibus Brunck- 
iuHDi praK«dentibus. Ibi quidem 'A9ipt3r, ut postulat metrum, prKbeut 
codicea non pauci, et Demetrius de Elocut. 150. jamdudum a Span- 
kmio indicatus, idque edidit Brunckius. Sed cum tres ejus MSS. 'A#q- 
Bt» dent, ipse etiani Ravennas, ut es Invemizii sileatio coUigere licet, 
nde ancon legendum sit, cum in Homero, tum iu Aristopfaaue, lonica 
dissolutioDe, 'ASjiyeat. PlerKque eniin omnes crases prius in prouunci- 
sndo, quam in scribendo extant. In Herodoto notum est semper scri- 
bi, ftiigiH., 'AftjKBv, et similia, quae tamen, cum solenni vocalis ( et diph- 
IboDgi ai permutatione in 9ij0eUur, 'A9iji-aln>i codex Mediceus transfor- 
nuret, Jacobus Gronoriua eiemplari suo vitiis imitabili deceptus est, 
«criticisludibrium debuit. P0R5. 'At^nW. i^jg. MaAdFno. 

!8o. ,8.i(W»] 3*W,» if. ib. f«f. 

B. 272. 'ESeXui', '0^fO( TfmUA- AyoX^ JiPyti i otii]t^( lat i^' p iit 

lik. Harl. 374. IIsXA^ S* a<y^XpiTa] iyii>J^cu, Kot ii Uarar. Q. 37 j. 

Ora» 'Oft)|pi)( i-p»-t jB^ ' T^ y(W( ^iyfi 'EicitTJaai fi4ya tfytr'] Ti th; ydfim 

1" ri iiic^ iia lev Tt mwSctr/ui' inft- koi t^; ^oa-iXciac njiar^irai. B. 378. 

tWti«v. dyoX^Ta y^p tJ yfvgf, XmSniir] 'AKptiT^fin 'ATTuc^f. Ti £< 

S^/wicS ri xpua-oy Tf, t1 (Rof, thj- ;£?(, itpit oKpiy. Q. 279. ^ai^at 

•"» «ot To, Nij»f !" txiptf' StS\tt, X('- 'ABiW*»] 'O t^i^d^ay koI liamfnintytq 

P^fii Tr Tfh/iidi T(, *[mv( f ^fuonu; jto] Til ruv $(uv s!>7)Xa SijXmoiSi' ij i 

ffpjit t' Ifflifto KiijMjva, 'HEi-ytKiuia; ^« *oft3)|( ywau:*; ytvy^Stii "AiroXXn)'. 

ifl|wit<,T8?a»t T({ri5i|p«> (Il.iJ/. 359.). A('7(i !( riy ^Xio» 'AWXXari'» «10 t(S 

«iJjf liTvn fi^t^ htdyti To (!&)(, 'Oif; fi^ ]ioXXot( ijXjou; tTvEU' 10 yij! a ffT(pij- 

ncalaJyt; (Od. 1'. 184.)' kbi <firTer TiKro, 'AYsroi; St, tu( Xa^spo~(- ^ TOif 

(UnniO Ko!, O^ ipvtir,) ttiur iiciiyci, wya* iiDrdnn, iiri raj Sifai' If^at KCu 

• eiK^, oiic ofiiTfXj; o^ f«» ^^aftj, «('ftwffflai' ^ ™< y^uictTtiTOi; !ii T^» 

"W OX»] oi TfaOllJ" TOI BlitU KOfnB^? ITTJlTOfiiav' TOB SofaTOB. ^K yi^ T^( TtU 

"ri ICTCW (»', 347.). Kol, BoiEDTuii qXJou Kir^aeuf yirorrau mXXaKi; floraTOi 

CJ' Hip^ut. Ko! Ti iii(. E. Q. »t^n'8«i. E. 280. Ol( iyawTf] 'H 

' Scr. «{M/irit. BUTTM. 

' Hinc tajideni verDB redcBt hic quaqne hnic roci accentuB coagpiraiu ille verani 
W- «'- 1*7. et prsecepto Eustatbii id Od. »'. p. 843, 37. Nani in omnibuB edd. et 
^ Ipaam Euatstbium ad hunc noalruin locuiu, inveiii rfu;». BUTTM. tizsdbyGOOglC 104 OATJXEIAS r. a8i— »93. LIB. 111. 

^farrif 'Ontrepijii*, W ffuuwre ^A' eu^fuvav 

ii\a. M^tfynrai, ojreTt TjrtfXfi'** «cMtft. 

as ftiv ifSot iutTia%tT, VTruyofAtvaf Tif eina, 

wpf rrttpsv 9aTT0i, xai i-Jri HTifia, KTiptruiv. 3S5 

«AA' oti JSf Ka) Kwot, 16» MTi uvowa «WTOr 

» ifruT'! yXa^jMfi^i, MaMiauf ofoe omtv 

1^1 6ia*, TOTt Sif «Tuyepqr o/av tvpuova xius 

iiftfaTan, Aeyiur ^ avifiat ijr' aijrf*iva ^t^a*!, 

KufMLTa Ti Tfo<l>etvTa, •jTthufia, ura aftra-tv. 190 

tvda iiaTfUi^a^, raf fuv Kjnfni nrtXaiTirtv, 

ytXi Kviam sveiiov, 'lafaanou afufi fi^fa. 

loTi ai Tir hivayf al-!riia ti tlf itAtt "jrerfti, 

383. vwffXMf] Fwifx/^T' ex emead ^usdem maaus I{. 28^.1« 

«>>«<] K^»«c V. ib. fdwta. 389. >jytwv i'] Xtycaiv H. 390- t^ 
^i^iyTa] erat rft^itm a pr. m. H. Tft^iam V. ib. Ry ip^tavv. 

layyiinii, arfo» Uitann. Kau iy- iujita/ -rt, Harl. *£*-* Sahfiittt] '/tf- 

aiiii infnt^tythtu lcA t«S «7»» itta amidii, iml ifS^i -r^t AiJTfi^'», -1*" 

cl{ o^^ «fbva<, A; Ko! ci7aU( tUi rim -i^t cr^oSjh^ VMiiv. Q. Cf. Vulg. 

T«C wyoi' Sjciy nf> airiy riv ^Jtp 390. Tfa^iiorn] rpeupt, ■rfa^nra. Q- 

iyaSii wintf ^AotrTtf tt^ alrri» rfi- Sed in Pal. teit. rpinpiena et in 

yffn' tfijuuf jccu il< Tw ^TswSv ^t mu^. yf. Tfetpitrra (sic). 'Aftimf- 

iiaimfir Koi lyiftm TAirrtt mftviiiitBa, jp( yfdifm no^&tTii {rfofiiem eiD. 

B. 'Htmw ^Xv^ucir^i^-fi rcTEWnj- PORS.) ilnJTee i,££<{Ki)7g.Harl. >- 

. Kf*-Pal, 282. 'EKafrwo] TJ » ^kol/- 4«'o»to] ^ifcii-ovTo. Vulg. 391. 'Hiw 

yvT9, hka. mfSs^ H inl tou nttirtw Ri!Su>f«] 'E6m« K^nrn;' 10} KiM(, 

I jiTTi K^rrciy. to^ yiif Kalmi* 177» ti- «o^( Kf)Yn){, VBTa^i tjcfvaa 'lojiSa»)'. 

Tf&VKM rii tTarrlmi nx^. Sf» kb! Q. Vulg. 293. Airnj] Aiia. Ti>!( 

KBityic ^jia To vikS koI KoinYU.B. *&/- Jc «jpio» ovo^ T^y njr BX(ii7ir{ni> ■>' 

■a (£. vEtptyiKa) . KVfitit ti KabvrBat iMifiiniy. i Sc K^ti]; irti' T^ »' 'yffi^i 

ti Krtttayra tiK^mu. Kalyiiy y^f ts A>9'a'u. Ti S( (f^(, cirTi S< ti( eti tu( 

fiytiti». Vulg. E. J87. Meadi»*] ^irxaTOK fttpeo-i t^( ro;Ti»/a(. Q. Afi» 

*Q(K^aoii' (f. 1990. 1"" Maiatiday ■sirpa, ^ Kara iUTax\aai*ir (inv riy 

(^. Kai v(, Kji^Ti, Ti( ^ia ^<m niv ■wapii toi( KfMgo-i siiv TJF ^, Bai^. 

(r. 172.), Kai, iltftyydiuirrana M{i- ((tti i( &Kpirr^fim r^i FepTvyloi. Mo 

Xtiov (1'. 80.). Q.y 289. AiT^iw (bcf. s B() K^aTT|( fffc* T$ a jp^" 

n.] Ai%£( 'Afkrafxiii, ijyi«y Bc, koj, Atvaai. Vulg. Aio^ir^ atstui] Smi' 

■ Hi suDt litteraniin ductua ; sed «eDsng requirere videtnr Xti^iifi. BUTTM. 

r SchoKDiD Hkrl. ui bnac ipsani locum Dallum profert Porsopui; seil ad ^'■'t*- 
1d iMMtscriiilo ila td illud prorocat : " Dit rt» g finn laudat scboIiMtes Bd y'. 1H7. 
" nmul citBDt Aivihi' yu~« e f. 301." fiUTTM. ■ D.a.t,zsdbyGOOg[c LIB. III. OATSSEIAX F. 194 — ^300. 105 

irjffiTi^ rifTuvif, i» ^tpotiSi ■jrwra' 

t^A NffTM' f^eya, mfMt vvri a-Keiiif fie* a6ii 195 

f( ^MirTe*' fiMpof M /ii9er fMyA xu^' Airti^ti. 

ai ftii of lcfl' ^aAok, (TWOu^ J' iJAv^tni oAed^ 

aviftf, eLTAf v^AS yt WTi rviKaSttn-u Ha^M 

xafiar' etTcLf Ttis wem nas xvetv^TTfafiisvf 

Kiyvrru iviXei^i tpifuy AttfMi ti Keii vJiiff. $00 

394. ^feftiiii. 395. TKaifSi'. 396. i^wtttpyti. igj. at fiit 

^] tijiit ex emend. H. &f et sic ubique (quod hic inonuisse satis «t) V. 

296. ift^at. 

Quyi bartmriia airf. Pal. Ni' fiat jiiya imjM KBkaHiti, l it rirtt fnlya 

nmim roci We^ in textu auper- laiia «ri aKoii)' 'f'm i9t7', tvrt ^ tJ 

BimptUm (vrtX^f. 295. 'Pky] Tg fUv ftit Kvi.»itT* (Q. tutMiui) iS ^mn Ti 

Atyci iuxfni sr fi4ya xZfia tS 'wftinimr Kaiaipiftiy, Ts &i liSfTy ix vwrtimifuy 

itdfyttt. HiKfii/ Si Xtfiov iltty &( ipit (i( S^i^q itiyfir ^^iaanirut (£, ira' 

tiytfira ta» iKti jamiiMr tJSar. B. j3ia^0;U(iw{) . 'Pijtc» ii oti t&ui^Oiai' 

Inaiil 01 /lir ri tiniitir, tl H tJ 8«i- f»( Sii fl ^T^ tkov/uni ^tftiiTfp» 

>^ «li £y|Ma'. Q. Acuiy, xo^^^")^ ''^' "'■^ ^^^i 4 ^ ^TMWfteyil (scr. 

Vulg. 196. 'E< ^Euirru] 'AK^Brq^Mr ^xTK^fi^i^: Su ^rrwksv/t^?) mtui- 

Tfe r^^twaf c«Xcii( Kp(ti)( (Vulg. A. -rifa koI Tamif^ w( «p!( ^/uK, (iicsTiif 

Ti( TifiAi^f) icwi itir tS* TaUary «v- ^ iv Tni ^tfitv ix ToS fi^hM' «i«oiTO( 

foTw (Bam. recte ex Eust. «aUw KvXiiiicrr airh t^ ti K^funa- ■nS K 

ftt'') ^^ itfuc'/ji^ii*Ky KW tl ^fa- rirvu /k TtZ tamnnifim nitmi ia- 

"S^ Ti( oiifMt ytinftai, ^i fi( ^nji». aitir iifn) TOtaw T^ Ki^fMiTa. I0(v Koi 

^■'■I (^ 1^1 KOitu Toii HiT«j ftryiirta T^( 'IXJob ko} nu 'EUijirnrroii ptftmi* 

^^TO(Kl)^Ta, Mt! KSTlkTWTOTi pvr MT» Ti|( '£XXifSa( Aaiw^ Kti 

ftpK >^n)iinireu( ii( (aXaOvoy titfaif anarfvyiir Kof^i Tiv iW» t^ 'EXXi£Sa(' 

'■^^f)nw#eu(Vulg.w^i^vva^u,Q. B^^uv (i( 'lAMy. 'Ewtl ti rmirSy tikim! 

n^i^oiMwatai) t^ KiffWETa. Tim( Si Ksi v^uy ii( KaTfhcftv Ir tfKOTatJyif 

T^) ♦aWTi» T^Xir htyaitfi Tift Kp^Tijf. «^i Ti 'EAJ.ipiKjy ouStfifa ^nftiatifa % 

£' Q. Vulg. MiK^ £• X/^] Ts yhf tfoaAfKTitt fia>^> 'ISokik', '» ii tu( 

M t^ f^Tou fnlfta T^i' touffToir ac ^TO^ KfnaafKtiaii ffl'^f al r^Kttt, cEiwTDt 

■^'ow, (( fiij ■rftKtifuHf i XiHo( iKi- tTf viKta ^vl ^>' t^ 'IfiiJC]) ^tOK^vTipi 

'*B''rrJ(/«ya7i'(»-fla*iiE/*a, »f«i(0!T(»- «Iwi, Xeyti 8(, NiifT({ i((V^TM' far» 

^OH"'' ^^ ofriy TH» Kb^iaTai». Tpa- ^(viCSiiv^GvTiS* T(p>o^»w(vAK*u/fu>F 

f*"u ti csl, MoX^ii Ei XiBo;' MAiuoi' <£)(' t/ 7( ;c^ Ilfiv ^p) KOTOfJyfiai' 

jif w^tT* r/>i Toi;. £. Q. Vulg. ib/)| Kal tiklt hym (0'. 391.) £. 

Sed in Vuig. ultiina sic; VfA^tat Q. 398. £T>A<&<rEr»] ris^aXJiut li- 

ui, HaAwi B< XJ9o(' M4Xm> (men- TpoK, «a^ TWmiXuo-Bai' ^ toj^ k^t^ 

(■OK koXmi'] yiif infui^ttai (ins. t!) idkairray xtfiuXlliifUnui tr Ittiftf 

ifi T^ taiinlai Xi/iirtf iiKfuvtifia». Siati. £. Vulg. 'OjOifnly toSto* irii- 

"^'mi;. Tlif^ftau*, luatl i fuv j3o- XaSiim tt, t{u( SBj)aXJai( k. t. «. ut 

'Cf.idiol.»ii/.j9S. BUTTH. 

* Ed iguoratsa g^eogrHphicaa niCiUDea Forphyrii iitiam tempore, qui Tlicaialiae ur- 
Mi Homera Dotninstu Msdt mBgii bDrealn loDgc eue Ithaca, BUTI^M. tizsdbyGOOglC 106 OATSSeiaS r. 301— 309. LiB.in. 

as i fMt Sn&a, ToAin' (HeTe* kdi Xf^^* Ofyiipuv 
^?MTa ^vv tmw'1' fT oAAodpMuf M&pdvevs, 
Te^Pfo. as TttvT Aiyir6er sft^are e^niAi Auypet, 
KTtUtK 'Arfei^V ^t^fifp-e ^ Keus vv ebvriL 

Tu di el oySeaTU kmuv r)MAt Hof 'Opstfnjf 
, a-y (iw' 'A&fivauy, KeiTet J' tK,Tttrt TrttTfedyeniei, 
AtyirBev ^sAapp-jp, 'es ei vttTipet kXvtov tKTct. 
iJTet e Ter KrtivAs ici,iw TMpe» 'Afytitiriy 

301. Jt* Mjwrl» h'} Jifiprl KaT* H. «lual ««t" V. W. 303. tliati X^- 

Tpo] yp. rifutTa Xvyfi H. ib. foftraii. 304. 'Arftfmy. Ws'(. 

305. IrriiftTti. ifitivm. 306. fw. Wn. 307. «V'] «J^ Bcd in a+ COr- 
rectum ab eadem manu H. 306. l Fm. 309. 'Afyf^twa. 

SUpra. Q. 301. Ilii^iv pCanii] KaT^ Sert;, ^i^ ^i tuiciar. 'Afbrafx^ 

tI (tnif T^ MtrlXi£oii qK»>T'»( Snjy^XA) ai^ ^' 'Afti>^{, li; ^«r, *Lrm V i( 

•xtfi ToE iXijSoin t3» xprifid-rsf Artf ii' Mo^afl»»» «al tCfvaytnaii 'At^r^ {{■ 

AtyinTtv^yaytr. «i k»t' iSoAtirxi»' !i 80.}. Harl. 'EiaiBftrTe 7ff»( f<«. 

hi Taura ^ictt i Kiirruf, AXX' iiasXii' tt H n&ttfM tafit £Tf»^'p ofrir t(t^ 

fZv T^ ^^T<)iri> Ttt! waiv/a-irsu, ii( s^ir i^i' ^Bai ^aa-tr. tStr xa), a^ ^i 4vK^iw, 

^l T^( oIicJ^( MttiKati, titi airU yfii<peiai. £. 'Eirti' yif naTfKti i 

iTii/JHf^iraTe tIv Kiyivini. Atrii !( tJ 'irflipin fli;%ii htT(i^tTt,'Qfitmi( Koa^ 

n^ifAaiw ^fSCfi' re ii Kari l"f^ vtfi woTcpovf. iwaSiijiTC ii it 'A$i)>iu(. 

'litSiai ««) Uftrritii; koI T^f iyravia Q. 309. Tif^] KoT(»i((l!a»-( Sfiirx*. 

Bi>Tf»j^( aJTif j KotfiivSiiiyJKTiH. VI- t^^( y^ ri fsl tek)»!; BtiXNt. B. 

tatiSf ii rx/ftfUitJfuiTai Ti t^( S"rW~ AafVu ti£^» 'Ajiy^ibirii'] KaTfiridfairt 

«»( Q. 303. T%. fe"] 'E* Ti». tS. 8«y^/ (lorXiif,» ^ Kfhiy iy t^ 'AfT*'. E- 

iKiimia eiK i(ira» (sc. versua 303. Ta^ BT)/»a&(i »f'm' tV ^^** ^ tJ,' 

304. — HucuaquePORS. exHarl.). Ta^wi ifuhtiftTfuun* &»aaat (»'. 

i B( 'Affcra^^ ^"Iffti !ii ToiJrsiyT»^- 419.)' tV ficiXiiti» i( tJ, To^a» F 

wrs^afwrai Sri nvanSikm AiyirSp ^ &riftuaty 'OBwrnld ^ 'Aj(iXX(l!( '■ Ti- 

KXiraifXi-ifirTjKt. ri ii d Kai ivi 'Ofi- ^( 3 Atit^io; S(7wv>( «( tJ uB(, KaJnv 

o-Tou, (CSijXoi' iT™' oiSf yif Ti titfl (sic) Tii^ 'AfyiSturt' tJ fiH)fuiiii, (^ 

T^ 'Efir^^r i^o-ii (Q»i» a£To'v<>. Q. tc aSfjLa (a^fui em. Mai.). £. Coof. 

$04.^(iffi!Tii']'Af!rTufxtiiiifi,t,nt,&(, schol. ad a'. 417. "AXXh^. 'H tirfi- 

'H «X^S^ Avoniem (II. 0'. 305.). Q. wmy airrf Tdijm ix t£v 'EXXigviit», 4 

Harl. 307. 'AJ- ia' 'Afc;!™*»] Zi|*i- tiv)[^y ixtl^ty triT^io'. ?8o( 7^? Jk 

* Scribeudum ri 11 11 h) iirt '0;Mni>, MnAo iTin ■. r. X. VerU ■utem •£> (•'iiii 
(IgDificaDt HOM mrawrare: rid. ad ■'. jt». Hoc i^tur Tolebat ArisUrchua : HaniF. 
laai de parricidio ipwi OmtiB disertis Terbi- -•'■■' •'■ — ■■ -'-■* -•'■-" =" i"~« >' ■—^ 
Eripbj^lei (celiis quidem memoret, sed quix 
dera «ileet. Add. icbol. 310; BUITM. ^^ 

• RGferri Tiiletur hoc ad meDtioDem ilteriaa lectiaDiB iE<f irt «. BUTTM. 
''De Acbille II. >'. i9.i.et bii pneterei; tuniOd. *■'. 11. Taf^i T iti^ini tv^nt. 

De UlfSBC DusqDUD. BITTTM. tizsdbyGQOglC LiB. ni. OATS5EIAS r. 31(^330. 107 

forrfss Tt rtvytm JUtl ayaAxiJdr PCiyia^tw 310 

ovnf/taji ^£ M «r^^c )So^v ctyaShs MmXeLOf, 

T«AA^ ieT^/«(£r' aya>i>, oir« «' vtss aj^k «effabf. 

tM 7v, <pi\K, fMi &f^a, MfMi* a^a t^A' «AeeAifre, 

KtiifMtra, Tt wfa^iTrm, av^feis t i* <raia-i Mftoirt» 

KTu xnrtpipta^BVg' /t^ toi xttTO, warra, ^dyari 315 

XTti[ia,Ta. aarrafMVoi, av ai Tiivtri^v o^¥ cA0))F. 

oM' H fMv Miyf^aov syai Kt/^ofteu Kcii avuyet 

t^iir xtivef ya.f feev aX^o9ev ti^^.ei£tv 

ix. Tur eu^fUTruv, ^tv ovk ti^vatTo ye ^vftai 

i>Aiftt>, ovTifct TrpaTov OTor^Aaim' ocAActJ 330 

311. fu. M(.rfW»(- $i2.hi. 315. T«] T. H. S^ V. 316.T11V- 
»V] ^" 'jwfip' V. 317. MmXoFv. JI9, feXieiTO. 

■n!(ia>juu( Tuit TeXcvrqvai^a; Xofi- 'Ash riv Tviiiai (Gtuu em. Mai.), ti 

ijm laa liaxiar irMjui^cai W oCr^, fipfyifii, itxxritj, Kai ifvt^ nZ i tlf T, 

wf ■« Ts^ nifiWM&iut fxwXiiTo. £. Kol SioXijfrfi TW n TnJaiq, Kai T^Mg 

JIO. Mirr^'( TC o~r[7«ji^(] 4ciS<Tai ii^ T«u t itf 17, T<)t<s-i'^v. E. 'E^oi «Ctw £0- 

nftw t£ 'OpHrTCf. ti) /u>> ^r^ (^^- x<i> '^ ^ ^ririviip «Sev <X9^(. Pal. 'Av' 

fiJn^ tHfo' !h'i ?da^ T^v ft^V^fh TW rttnfaftittruf y&f wdm etfatrt ^paSu'- 

li Mmctw TB^o-i^njro. E. Q. Vulg. ytn i TiiXifiaxflf. i fii» yif tictmu 

311. Boijv] Maxv». t*So 7»^ f"^ KxriKnt tJ» ^tfX^t TWf ix^^^d 5« 

4iir«at ^. E. 313. Ko] (rt ifi'Xs(] Be fitrA xW^^^**' • Bt ^i /«v tj ^ij- 

wtiaiimi iaieKtitrt T.iffil&mv i> tai( Tfi k6afffi, iKitiinvt Se ra ifKdf^avta 

*^ T^ ixobtiftiai TigX(fM^9b i SicXou ^tXtiri» ifrcx"?"^ ''"i ^X^fxuf &'pf!i. 

tV KfJT^ iviivTi •j?^ XiojiTiK «4i(i>. Q. 317. KJKaftai xa! am^] i^^ful- 

Wtai ^^ ^JE Tot^arv Ttfv \tfytiv kst^ t^ ddirai dti to Kttxftoi jccu t« a^srfa ^u- 

riw^un» dUijKMvai riv NiirTepa TSfii piiteirTai iv] tou TOfaivtu «ai avfi^mi' 

ni TifXcfu^u Sti Kixi dX>AX^^( *(^' Xcifcit. £■ 'AXX' ^; MEytXatv] Eiif9a- 

t£ tot^ mevaifuttf %aftaK.tiaeTt aai tl %Mm otov ^itEcv tjfftan u^X^ 

lii». tii fco! Jv T^ a' fSail-uSiV (93>) ''"• ""' "^ aUj'> jiafitiV kuAi^iv. i 

^yf^t, Hifupu f l( KfYn)v T( Koi t; he N trTWfi 01! TMObTOt. iti jlcf tov rtv- 

Dii^ui Ijfta^otyTa, xai 17 'AAigvs oXXa- tTiv SfjMi aUuv naAi^iJniin tafc^w 

XWi IlfSTa fw» i( IlitXiiv eX9( iiiiKfre« ftit.Q. 3 1 9. "06« oiK «ATOTi! ye fluft^ 

(Hari. miVo) t( Kfi^Tij» vof' 'ISo/wn[Qi 'OScii o^K av ti( icfaaiiiKijaf «'oiS^vai, ik 

*™(Ta,'0( ykf !eiJ7aTo( foTiv (sic) Tivo( Sijaoiioti, ovTiva srfiBToy clicoir(^Xa«riv 

kj(/uiiw xsXKO^Tifvur (a'. 284.). Q. CKXXai. Q. 320. 'Aic»r^Xuo-iv] 'Ano- 

H&rl''. 'Ato t^X' aX^ita-o] 'AyaoTft- a^aiJiai (del. hEBC vox). aToo-^ia- 

«TBi Ti|f vfiBtair. Q,. 3 16. Tijiiir/iiv] X^voi xai iItok^iwS^kh toi^o-ouo-iv bi 

' Cave poBt hoc aomen inddae, et ita cnm Maii) UbariB, qai tibros quDsdam Ze- 
Mdoti de Telemaclii peregriaatioiie liic citari pntabat. BUTTM. 

' Vide nipra ad a'. 93. ad quem iocam Fortoaui boc scbolium protnlit, simdlque 
iKnmil, buic Zeaodoli BeDteDtiie adreraari acholiaaten ad &'. 3C0. et !'. "lai. ubi vide. 
BUTTM. .(.zsdbyGOOglC 108 OAT22EIAS r. 3^1—331. LIB. III. 

■f TfAttyaf lAtya. r«ov' odfr ri xcji w^' eiaw« 

(tvrefrif oi;);i'fi'rJi', tTf) juiyct rf, Stivir ts, 

(tAA* j9i wr ruv »jt ri tni Koi a-Hs iTafoiTir 

il i' t^fXfif wt^es, •n-a.fcb toi, ii<f>fes rt neu "ivirot, 

■jrkf ii T« tiTff ift.oi, oi T«f trtfKntfs svoniu 315 

tr A»xsiiufAofA ^utv, odi ^ctvdW McriXatr. 

>dgvta^a,i ii fuv «tu«i', 111» «f^fprff fwinn)' 

%^iuJef ^ oux fjMfi* /*<»A<t ya.f TrswwfAtm srta. 

^Qs f0*r ■ ifsAiof ^' «p' fJu xai iTr'i KovpcK «(Afif. 
rran J( x.ebi firrstnrt 6eci y>xuiKuTFK 'Adqni' 330 

^n y^sv, irroi TOurct KokTO, fuifeu xarf Af^ctf' 
dAA' o&yt, Ta.f4.nTS ftit y>.Mrrax, Kifoaff^t ^ otfov, 

322. «rfrffini. 324. /eA(i(} Hitjui V, 325- »»|i*"1« ?oTi»T«] T9fKiiI 
fcoTai V. 316, KTa». MtMXofoj. 318. fi^i. 330. /«TfTnwr. 

333. ;««-. 

o^jl t|l ^d. E. 321. 'Oitr W «p 337. \Mt] 'AflrrofxH, airii. Hari. 

«ir siwW] 'Tfft^lSsXfKSe Td>ri ^^1», 332. TdfUfett /tit yKife-an'] 'Sttf V 

Q. 331. AiricTti] Ai' iKau rtv rrwf T^>Tlfto«i; vplf r) KaMrHti» tSi' (t^Jiw 

tii *• nXi> T^ Minn^ia)' ArajSoUo^- ikf yX^iraf Invititnur Koi KaJii* nl( 

m.E. 323."AXX'Wiw']TjTaxfn|Ti S(oi« Tei; tjymi (sCT. TOit' ?J)«v) l«i- 

T«u ^u irpiffrtirTi «cu ^^iio{ Xf'"'' ^"f /**XofM>oi(. )ii Koii iwl Itir^f T^< Nc- 

TOt! jpfnfvai Ts Siarnifu!. Ta £e tXov ^y OTO^ hvlx( (ij^ai t^ c0o<. (Cijdtf 

incfPtky, Jri Kffil i*fni|> f (»»i TaSra tA yif ■A K^ir, rirrtfu (scr, wrri- 

;(»p(a Tor('E>Aijo-w. Q. ^^^.liiipaTM /*eT() Toi( Xiyou(, Ktytrai ti 'AtTiiii» 

a^fot T(] Ahpfiif KiytTOi fiafii TO Sdo (imm ri (0o( iafiin^y T^r (l^xV ^■'Ttv- 

^fn», ir i eT(fo( vafafianK i W frt- fcv ™. Vulg. 'A.mfla. Liart liSi 

fiH ^taxfli;, "Tfittiytt^ tiu V tli t. T\afii $(oi( dnn^ Ti( lyJiJrirsi^; Ai!n(. 

V AVjvinliHi tfti( Krram, iA mu tfi- Of fuv In K^^Tia-Tov tSv fwXui' 1; ^Xur- 

«nJTOi '^ ^X^ns.,£. 323. "Eiro)^ va. «1 Se Iti K<t Teb' jt nytinrloK X«- 

T(u] TfdiptTca Koi, csorrM. B. yfiirTai r^ftu. Hty Kol moftifiia, Hiri 

> Ftilnini lemma. Scbolinm pertinet ad ti. prac. BUTTM. 

* Vid. iDtpp. id Hesych. {d v. 8UTTM. 

' Verba nTi xiyHi Iri^iiXi^iific dod ad deos pertinere, led colwerere 'eSh if> n» Xi- 
yw Iri/iiJiafiiiiif, certiuimam est luin ei scDteDtia, tum ex to quod sequitur, 1;> mi! 
eU. : Qt aiine meliUB, qunmTis vel sic dod optime, gtniereutursic verbfi : 'E9>f J> TiTf 
y. Iiri^i>.i^i<ui, rftw^itti- — - Deiade ei corrupto rimfa quam bcile rectnm Bl 
ntiTi/n, lic DOD •'">ri^in •eribeDdnm ease, moDatrat quod pmcedit iMu yif ri t-i- 
yu>. Eraat qni sic Hceratt: fnir^i (J Ninw;) rm Kiytm. Quodd refnre Ttria- 
Uset BCbalia9tes,qu>m alMnrde imperotivRm BcnteDtiam rM^nn ykiirtmt qnidani u- 
/wnermt, alio rerbo boc diiiswt quam ;ktyui : quin istos ipios puto dicturos fiiiM 
nirri/ttm. Foatremnmi Itrii^» est kinc, ei kac ritti Ntitarit. Heiarieh. Harum 
» dDalniB prioribuB facile accedo; tertiB diBceptBtioniB utam ponig;it, >:iovGoogIc Lifl. III. OATSSEIAS r. 333—338. 109 

mtfdmi xetTsio ^Su^a,' tu« ya^ uf^. 

^a fif^v » itiiTi &aaa-<rifMV, ctAAd ma4a4. 
^ti. p« ^iar dvyaTiip, Toi ^ SK?mr eu/Stivantf. 

J34. Ttili] To/a H. Primo circumflezum posuerat, sed dulerit, recti ai 
Folaft Toti SGribere, ut curo Sp^ conveniret, quod metrum comimpiL 
POKS. 335. Fif-Hxt. 336. ((uM^fwr] «i<nr(fmH. 

PV"'* nfwrrgw''. B. 'l>a aXoXo; v^i( ^^Ti> Urraf ". n«^^|9M( S(> ^ 

rij J T^fia%«< T^ MmX^. *EAa( M iinipriftii t jrr Atvr titXjfWTa* Scwtf 

mf^HijlTi ritt yXiavnt rSr Uftha xarii tJ •?( Twr iKtuftirm t«mit¥ 

krrljoar (ol Ki(«[ir to7( Stat BUirSr. irraiiiutni (scr. Srr. hic et moz) 

L. 'AUuf. TtT^^ut yjytrai, rii t^ Am^ TSr StSv, thv ksi Tilf yt,£a- 

•fititraf yaf tf '^fn ^xt/0siw A( vaf (/SoUw jsriv^funi t1 f^^Sim 

Jfi^ t)C Avfw' aral trar iiuKKu' m- «^; Se«!;. «1 W (n tm( zSh^k T«b{ 

nfptu iViw 7X^7af itucrJrrtt tri "frJieaaf As^^trTt, T<1( ^SXaa^qfUVf 

:i( ««'pB; «opiXhiinif i£ x^ ^i Xo- X^^wf koi t^ JjtStf^ j( a£r«r 3uk 

iu iUA nai^ imtlaSeu t/wtm ittri TwfTiw fi»fiifcir/pwT((. E. Cf. Bcbol. 

ri )uin|rai tipi tiAcm, trol Sri -r^ ir Q. ad 34.1. 334. K*/t*io] 'Apnri- 

nfmfip tl&^a g^ ^ t^ igttipitr h kS( cltt n|t Ki/Ti|t. Q. 335. *'Hfi)| 

if ^fufoSai ^(Avr X^ir T^ <£XX«t 7V ^^ «Xif- drl ^M^] 'H/MiKsr'' 

^Ua nwjiv Tovra. 3u ira/ Ti( ro^));, mfiairrir trti t1 kc^. J t( ««|Ti|( 

Hisi iudfiMa aufninfi, kcu Sti rii (i( ^(a>i>> T^r Uo-ir Koi ff ^eutf t^ 

pTTxi Kol 0((i( df^^u^na <£ %p^ «f)i( ^raT*/.ijr ^n 7«r(rdai. Q. ZqrtSi- 

Tiif jpifTiiv( uu I3i^Ta( A^ir ^pu- toc, ^xcti. Harl. 336. OiAi taia 

*"(. loi oti t1 «itXXiffTnr T»il Itftttv ii l. 9, t. t, Baa^aifttr'] Toi; yif imfa,- 

T^rsi T) {< mfXAiffTOt TOif ittli ier- rhn S(0«e (uV ^fufea 9£tir koXw, M- 

trSni. tu «tf Ti( (In rfif raa irt- wif nai rin itit^ri^ Sva^lat al ^M&rnf ^ 

i»', 11 (jH^TTW iic tSi fttfSii ttjoi TSu vapaiT^rrai, igXfMi i' ilv/r);*rTa( ^fT(- 

>¥<"'; i ti (^, V rXSTra. Koi ei- >Miair. Q. '£> fiir T«t( J«|»aj( «aJ 

lii t/ j^TjMt ; Kol c^ coXui T^r ylSa- tamyji^ai (iViaT«, l> H Stialatf ti% 

*»' in T«T( ftfr ffu«if ftiW; Koi Artr- dffUntr iUnti tmiiarf^ir rimtf ni- 

"'E Xo]«i( jifivfurqr, «tT( £( ffXaaifri- roTTO^ ^ ti tMT& t«v >^toii wftKitrtm- 

m "u t^ftai Kaj X«>8e|iiai(. E. Cf. T0( crv/tdo/i] irwor. Q. N^vSai] E/( 

Kfcol, Q. ad 341. 'AW*(. 'AXXij- &tr.r, ^ •/( ri «Cirai. E. 337. 'Ek- 

?^ii<K(, Tif^T(, (br! nv KaiS(if(T( Ti( Xuo] 'T>i]K«twar. xXitdr 7^{) tJ (i«X*i( 

T^'a( MTt f(^ KoKiXoTiui. ^ vapo- dKoJdr koi ti t/taiaiita, £. 'H ix 

^Tor (t( ri ttiit Sttli ifatir. Tfi yiif Koi ^ (I( M ^i^^u, (/( «^ ko! jk 

"B uipi^iKU S(r ij/iiXXnr. 'ArT/xa- «^(«C vii Awiiauii vfif ix) ifejii- 

V '' fri j(fiii oJT^ ii^ mtiSaSai x"'' i) t( «apii 84X01 ko! tJ|v tfif KtH 

■PIdL CoDriT. IKq>. I. iait. Lnciui. LHpith. 3. ErMiu. I. 7. i. BtJTTM. 
'Aa*rTf—^!httairfiiiu!ni!.} Vld. ad 341. BUTTM. 
' Vide eieupUB boc ^idMUitaBi acbiaiutaB ad /•'. 3. BUTTM. tizsdbyGOOglC 110 OATSSEIAS r. 339—351. LIB. iii. 

Ktxjfoi Si iLftfTtffcts irtrrrpeim ■jfeTua' 

mfiilTa» ^ Ofo, TTeurn 'tTrttf^afAmt itwMTTt' 340 

yXeiffTtts o m irvfi (iaM.ov, eivioTafLtvtt a' tTriXii^ov. 

turrap STrii o-jritirMi t\ tinof &, oro* l^t^t ^fiof, 

JSf Tor' 'A&^Ktin x<t) Tti^ifMxof dfsfi^r 

a.f4^a liff^ijy Koi?^^* iwi t^a tiia^itt. 

Nirrap ^ tw KATifuKi xaSairTefttyef ivisavi' z\i 

Ziw" Toy kXs^iia-tit, Keti a&euicnot ^tot oAAsj, 
at iifttts Tttf i/tiio ds^y nri i^tt Kieiri, 
eom Ttv ri 7ra.fia, jraftxaj/ avtifteref, ^t ■^tnxpHJt 
« WTt x^Mittu KOi fvyf» ireAA' wi etKU, 
arr a.VTU fia^a.xas, furi ^timrit, i)iivcn¥. 350 

a.vTa,f sjMt •ffOLfa, ftiv ^t^AaTreu xo) fvyt» koJm. 

343. ««frA)i. 344. hir9v. 345. FtTftaan. 348. iftlfiMt. 

349. foitp. 35 1 . /S^a JtaXa] f^a wiKk' fyl tUit H. 

T^ i/ii. E, 341. r>jEa-<ra; S* h »vfl fl™'(, kbI 7^? ruq yflmkii 6»sr(Tai!T»( 

P(&A»] 'E^Tfijira» 810T1 toic 6«o7( *»- i»Ti^o>rTO, Toiif jSXtw^^iJf Wjfluf «J 

ii.eiiM' tJk yX^tnrof ; Oi ^k irifu<rai t&^ Xoiito^la; /f JBVTur Sii TSvTOir ^K* 

A ^oTi litdaipm ig 'A|UrTiii2i)f '' kbt^ icaBalfarrtf. Q, ', 345, KoSmt^fw 

tarfiltt tdn 'lAfui. ioTi yip ti-rfMi jia(\ UafaKaiJSr, ^iiKt^ptroofUttf. mg- 

cl9a; 'Iifvtn'. 'Atlar H }ti Kpiirumr fuiutat ri KoSonTefurOf ^l Ksi^Ai. E. 

tSv fuhuv 4 •yXurra, Til $c KfdriFTa 346. Ztb{ Tvy' iiA<£^m(] Ti f/ia( 

ToT^ (<«?( ivittiMf. 01 i( »Ti Str Boij- x"P"^™ *■' '/*»■' *t mn^f/n i la- 

tir oCt^» tU Ktenir tirTaC iBtr k<u tXfiAifmi. Vulg. To ifia^ x^^irf^KB 

T^ 'E|V*ii HvjU^f VT^^tffKw (1)'. if^ i/UKJ. IStai; ii TtippaKr. PtvKertu 

138.). ol a Srt iti vA ly avjiiwtalm ykf ttttir, d^f^roi m (f. J Ztbi) Tl 

X^tfnr» Ti)^!» ix^iMtmyTaC tSir nai Irl nu; afXiT^itvai ^ovai u^'. Q, 

' Ta^i/(/a, MieS fa^iiaia aoitwinat i) tri 347. Ilaji' ljuiti\ Affm Ti laUrtti. 

tA ^irra «"( (nif ^(TWfvtw' £( B. 348, 'Aw/fMWf ^t «£Vfx^E]'AJAi 

^) ItafT^fur yif 6tSr ht>Jytm. iLfti- rtrixftii kb) £^Xo &tn'fMif«(. tttijifK 

Xci Ka3 KST^ ra cZf rSr irKu/idTur ftir, -tm <^tX^ Tit^ fyflnef ftrfi^unc 

(<rxF>Soi> T^K iHaAfi lir 6eSy tlwi^ifit- ti tou kSv i^tiW ampoiJvTO(. E. Il(- 

«!■ 01 Bt Si^ t1 Kai<i» Ta( yWiinra^ k%^u] 'ilart ■sapa Tivo( «tbxo''. 6«I 

^Kow ahiu; Ka6aif(ir tSv ,8Xa<7r^- ttaSrrt iacK6i7r i.^) tiir ylja.^B. 349> 

^Sv, oCt« ko! t^ ^X^ovaf osT(uo^- 'Pif)«a] T^ fitpaiifiira i/idTia kcu «< 

t«> (scr, JTT.) Tft p^StlrTa (Ip^rSai T^ ^i^oXaio. ^fiti 7^ oi saXalol tI ^- 

' Sic. Uode fiicere Aisil;» i 'AfjiriiJiif procliTC qnidem si sltqiiod acriplDn» Ita 
oomiDiili iDdlciuia accedat. Nnnc Tide kd huc faciat LesDd^ vel Leaadriui Mile- 
rina, de ({uo vid. Vosi. BUTTM. 

' CoDferatur Mtum hoc «cbotium ciim scboliis cod. E. nd 331, Nam reprsHD- 
tare utraque latiui erat, quam miDuCaa nrietaCea vel adnotsre vel silere, BUTIM. , tizsdbyGOOglC LIB. III. OAtSSEIAS r. 351 — 366. 111 

» flijv ^ TOuS' cbvSfBs "oA/iTff^af <piAK vios 

n|W hr ix,fu<jny iiaTa,\e^era.i, oip^ kn tyayt 

(an' sTrOTit ae TrtuSig ivi fitya,fotffi Kivurrtu, 

^dtMf ^im^ty, 'orrts K ifta. aafiaff iKHTai. 3 jj 

Tm ^ avTi Trpoa-finrt 6ui y^^MiKuvK 'A^nf 
fu ^ Tema, y i^v^a, yifo» ipiM' roi Ss tetKt 
ItlKiiutxo* 7ri'Siij^a,i, ijrii iroAu xttAAin' ovtu. ' 
oM' evTcs fitir ivv vei afb t\^fT«u, o^pa x» «v^ 
ruTw iii fisyafotrn'' iya a i^i vfja, fitAatray 360 

tift, ita Vafovtu &' tTOfovs, iiTra ts txaa^TO,' 
m ykf fUTa Tola-i yefaiTepas eijx^f^i pyat, 
ti i' oAA»! tpiXoTtrrt yeuTsfoi atSfts iwovrat 
■xmes e^Aixii) fitya^ftev TtiAtfta-Xfl^^- 
ti4a Kt \i^a4fitty xoiAi) ■jraoa vijt f4,sXaiv^ 365 

Kf aTOf ^a^tv fttra KauKutas fteyahvftous 

3^4. ?>«yTSH] X/woTa. H. 355. £(wi^(«] ir,[C,w H. 356. tf«r- 

Smi. 357- fihiKt. 361. irifmi^ i-rifiat sed post riisuram H. 

ib. n] lc V. ib. ftlia. ffKaoTa. 

ifai tKf/». E. Q. Vulg. Cf. ad ^. J^ia Avi Toii iwi .t^ 119/^ ^ynw Tfl 

38. et Schneid. v. ^c 352. OB iin^ Aai. E. 360. "EyiJ 8" W ^^ 

•v ll Tii3' &tipi(] dtiiiTK5( To Toi&- jUeXawa* (7^«] OwrafofiiKSf ^A^ j 1015- 

i ^fto( TOuSf, oiit) tou, ifuiC' ij aycupa' Ti];, oTi otn ij^ xtflanji' oiSf (^«^£5 Sl- 

;«»( li Tov8< ^l 'OBwirt(B( iicowTto». oXou vaftTtcti t^« *Afli;*B>' t^ Ti|X«f«£xP* 

Q. 'Htoi ataupafiKSf, tiiZ 'Oiv^aiwi, &U.' ouSc tfii MtM^aw JXStir Evrfxxt; 

1 i£i( d>G^(, Seiktiku;, Elvri TOi!, iitaZ. aafSfytni Sin/iimt '. '\ra ii /t^ iri- 

Vulg, 353, Nijii ^" ik;jo^»] 'EiJ 5*^"/«' '"i' = Mo-Tu;, itdyti, i-riif 

w xaToFrfUfiriTitv KOj SMnhtej/Jnm itS6hi yt fUTit KaiKmoi. Q. 361. 

iK fii. Vulg. B. "iKjJJix, JLP/STai 'AXX' «X>jn] Fp. Kal, iil 8" aXXoj. Pal. 

Jiti!'. Xt^^vTfu iKfla Koi Ti «(Kuproj- 362. Oioo-t] 'AvtI toE ote(. t^ Sc > iw- 

fon fu^Xa ^» to?; jrXtvpoif ofTa Toil («:tbo-|(". B. 363. ♦iXjTirri] 4iX/ii( 

iJmu ^( oT( «(j«r^Xm-rai ai «■aKiS((. TjloBjj «roiYSEi TJJ TijXt^iixy ^* J/*i)Xl- 

'f"" XtyfTai Kal Ti KOT<oTfioif((Hi ira- khj.. B. 364. 'OfH|)j*:6i] 'Arr} tn 

•Ha It tf a-at&aXif dJd tlai tk Tu>. oftq'XjK((. Harl. 366. M<Ta KaixV' 

(iftjSjXon'. ivfiepiay St tJytrai t1 «pa- *«(] NC» tSv ^i- 'ApnaSif lUianfiai. 

■Conf. Khol. .'. 183. BUTTM. 

' Qnid celit emirrator nppnret ei scboliii ad 366. Sed ei bii verbii dod effidat 
illod niii nnt cmeQdeB it> : yaf^v>.'an Siffiin», lut trunciitii verba statuni, ut (iierit 
ImiD iViTftTif irs^itf Tiifii^iiiriai jv^iXf» Sui/iiw. BUTTM. 

' N^io uade Qatutn moDstrum boc lectionie, ni^ est comiptitm t icbolio ad to- 
noi TnVi (.Th ykf fUTm riZri) i quod ipsam tamea luirarer. BUTTM. tizsdbyGOOglC 112 OATSSEIAX r. 367 — 377. l,lB.in. 

iifi, Md. xt"^ t*'* o^iMMTtu, WTi vitt yt, 

evS" oAi^eV uv Si TOUTe», rrii Ttor "mtrc-^fict, 

wifHY'* '^' ^*i*f^ '" '^ *"('* ^ ^* " i^JTTrevf, 

91 Toi iAa^peraTU dtiur, KtH Koprsr a^irrei. sj^ 

"^iU AfO, ^Aivqo-tw' wrijStr yKaux.amf 'PAim, 
Aiiv^ tiiofiini' $afil3of J" cA* vanof iSwras- 
9avftei^¥ i' eytfouf, 'ejraf iSiv e^aA/iBia'!' 
Tfi?i.tftaxw ^ (Af "Xfif** i^^of T n^ctr, £» r mefta^tr 

^il ^iAofi M trt teXra itajiit xtu ata^Ka iTK^tti, 3IS 
ti Jif ret tia ah &toi n-o^;n)if iwerTOi. 
mi ftif yaf Ttf 'eS' «AAof 'O^MfMTUt SeifitaT ixonm, 

367- Xi*'^] W'"t prirao x^M( ex emend. H. 369, fn. 370- A»* 
^pjTaTw] ^Xaf fih^t^i V. 373. JU)TeK]'Axa«!t V. ib. FtiJofi^ 

v^a Fitu^o. 373. fitcv. 374, FrCOf. 37J. fifikva. 

OtKeri ii i) 'ABtiva spi( tin MfiiXaw »( &9;vn{ btt^AfifStif «£k &> t»M 
ffi» T» TijXcfuJxf) d^uinitrTai StoTi yit- ofTuj iyinrt, «al oW atr^ Svrla, hit- 
fwi ^«TfXtujTo ulsv KBi (('jWT^j Ht)«' ijir» j NwTWp. E. 367. 'E>Sai xf «(] 
Xoou. dUgT^iix ti TCtfTt» ig *A0ii»a, *Or«r y^ ^afffyyrai i «aipic s^^i 
E. Vulg. na^T(~Tai lV tl( Aon- t) ^^- £• 't^^af^, llf^- ^ 
toJfuva a^ifir EisTi yi^of Mfr eUrriat ntnai ii cai, jytoc. Harl. 368. 'Ei(l 

yini;lMMIJ(, j[v llUJTpiOt ^<rTIV j Saf^V. Tfiv &[(T0 tu^] Zltt^SoTOf, 'E»l T^ » 

Q. 'AW*(. MCToft TTiv 'H?.(ii.( jtoJ Y«,\««' lKi«i. Harl. Q. 372. #1^ 
HifXali «I Kaiicuttf tliolii-iy tt tj Tpi- cno^vq] E7}o( «p^ni <l(Tf I^Mt ofv 

ijlMj, &w\ KojKUrO^ TMi 'Afxditf UVO- nTIl ijiaiif^ f TCfOTapnSt^lMTI T^ 'Atnv^. 

^^arjiint. tlat H Kaj «lUoi jt Ila^iXa- ^atanyyiif if iti tou ipaini ^ivi^Ht' 

^•■Jgi ol TSi( TfH»-] nifiiiaxitw xiii\l^~ koi ^ 'AAjva iryouv q <fifiniiiri( ^iadWTiTf 

T(C. Kai A(>.P)>C( Koi KauKViic; (II. k'. Kai Xo^x^oti^tii iarh. aavtf ko! tf 

439.). Q.~ £. Ilu; if^Rituc (Ticcv ^ 'A«jX;uiti ^toi Tf ^X/p Avrrthi « nitHf 

'ASi)>£ ; (Mic «ari Toirro fM/ixTov iXX* Sia t1 itava^iKii Ka! Xa/ii/iii' Koi Xn™. 

•iKm/ujiflfv. (t fii) Yftfi «Stoi eTvev o^ ov ^vraiiSa Si nvSiKuf X(kt(ov. £. 'EX> 

(Iif^ •xafil Teu N(irr»fi9( iinx^f?"''''» "ifvTa{ 'AxoJmJc] 'As^<'^Ci 1^» *"< 

kb} tBrui aOli iipiini, tic ^v, tl /tii ITvXiov;, ti Tov NciTTOfa. ol ftJv T^p 

jJmX^fl"'"'- ''x^T» yip <«iitS(v N(- IlijXjai ifdXsiTfliffav, NerTaifi !!( ofi Til- 

rru^ Tji TijX^fwix»'. ET ir' oCt»( ^iX('(( to flatfui^ei, aT( ^ s<XX&( ^i^a«li( 

(318.)', Tf Tijt^itixip u( vaT^l a£- 9fSi ItipaKis, AXX' Sti ytxriff T$ IV 

Tw!. Ko! tvv fW^X(( S(i{bi ai>T^ It( X(/Mixf> «'wiiKeXoijAgTO 'A9i)va (E. vfl- 

«pe^avu( afrji aWnrai i&c Tfl TaT^/. ptlt; 9tii). E. Q. IlauTa; ISoirac] 

Kai ofia m^<rai 0('X(i vX(fgva tox Ti|- T^o^ '. 'Axajouc. R. Harl. 375. 

i,i/Mixni ■■poo-^X^ T^ Niirrtfi, tt -jif Otrif SiXira] Tf. rii ff( (oXs^a. Psl. 

' Decau hic BliqDld ridetnr. BUTTM. 

r Neuio niMie hnc illata rint duo hm: Tcrbi poetici qiue bcumflrum {ucbauit, 
quonimqne prius leiidi etiun igDDMni esL BirnTM. 

• In HitI }y. qDod rignilioire colet vfi^rmi vel rcifn. BUTTM. .dcyGOOglC LIB. 111. OATSSEIAS r. 378-r39i. 118 

(tAA« AfW 6vyaTiif eeys^iiti Tptrtyim», 

if Ttt *M TATif fo^Aar i» 'Afyuunt irifut. 

oAAot, aaaaVy >Ai]d<, iiSm^l Jf fiot xAfw a^o*, 3S0 

«VTO), xtti irniisirri, xai cuSeiff ^ttptuturt' 

roi ^ eui tya> pt^at jSwf t(W, tvfUftgrmrWf 

iSfiifmi', qf ovn-« vire ^ryer ^iyv/t» an)f. 

rqr Tei iyu ff^u, ;t;f)urev Kff>«urii> ^tfij(jtatbt, 

'^SiS aiJMLT tuxifLtns' tu J° «cAvt naAA«r 'a6^. 385 
riiinr ^ ^t^^^nui rip^Hof iWDra Nota^ 
ucbTi, K(ti yetfi^etrtVf ia, 9j»f iufMta, kmJm, 
itAA' src SiufuiA' 'inatTe iir/cut?MtcL roio oMXTor, 
f^ftV t^vro xATce xAht^mw n 6Uovoiv Tt. 
reir ^' d ysfav fAdouo-H' (W« xp)fnffit& xqi«o-im' 390 

oTmu ^iinrereie, tm ir^itaTV inavra 

378. iyeXt^] KuSimi W. 379, 'Afydfum. 380. fjifa^'. 

387. tfti. 388. F(i>mrTO(. 391. Fejrn> Fi)hfi^io. 

378. 'AUl& &h< SvydTqf] Znxff^cu >^9ciira. E. 'ATcXcf^] Tf. niiiirnt. 

^' 2v Kiu h 1^i£& «a^eWh)(in. Harl. Pal. i H Zii»i6nn, Kviitmi. 

'tuKBfKol» Sc >S> 4 Xtft rir ffcir ^i- Harl. 380. 'IX^i] 'Ari TMi iKigu. 

^intia Xta la^ tray 'Oivastli tr t^ ii& ti li /ntrfeii imitiKtai r) vapoXi}- 

TjMf T:q)Jftaxoy itaymifia-fi^ >Jy^, Ai- jtvaa, if h rfl Giia9i U fut k\&{ 

Ti^ TOi T^e ifym 'AAgvo/itf dyfWiK ^a-BXjy. iyiSf ily KaM.^taxK tiAiMw, 

(«'. 107')( nrreifw a >(g{ z^an)xi)- tijtSt fuu ipd>\afl re wvt.iiitixi''- Q- 

/lint iwi rev yirrsftt tji ^iXci tw ZqvJSoTt;, iXX^ ayaaa fkiaifi, Harl. ' 

'OSwra^a if 'Ati)va. Q. KuSiirT)) Tp- 382. BoC> ig>iv] 'Eyo< x^^vou. vapcuES- 

T0]iEr(ia] Tfynyiytia ^ ipfiy^aif, naffi Xoi^/ia toEto «acri ^otnri, jS^ j|ni'. 

Tpfrov ytvo; i)Wu(aiSoAOu t5(i(*5PJ(, t;i- Ti oXsya ^j») t^( ^*)S< X^l. E. 

fu^ 'yifi ^ i^i:^. 4 ivi TOu Tptiv Koi H»iv] 'EriOiiiriov. Q, 383. 'Aift^ntv] 

^^jirSw Tor{ ^vavT^it tafrxfli/aa' \ "Z^fnifianuaiy nal iiaaa^tiriKiy, G. 

iiA T^ Tai^Tdi, tiii Ts (uXoyf^co^aj, Bii 390. Tu{ t' > 7^^] 'A«i)UrfTTei>Ts 

To Xcytiv KoUft, Kit! iii To v^iiTT<i> £ ^cr U( t«i KO/Tq>' SiJi Se tV '>i4N>M'a> 

Sii. ^ «c Ik Tfiuy ovyai^iiStTaa, ^fty- i^i 6ta( ^tngfrtv afriv i(pi?T5f™ ffr^m. 

T?(, Ai)( Koi T^h-nvof. ^ (ti ^iytrat ^ Q. "Avi fpfT?fa iifpa»«v] ^Htw ^it 

TfHT^ nipakii KaT' iy^piw Si(fX«ETOV SevTfpou ixifaaty. iKifaat yi^ ijti) a^- 

ii< ^ Tj]iT4i< ^oi Kf^ccX^f Tol; Aii{ 7(y- tmi; kdi rpuTov. B. 39I- 'Evi(KiiTy 

■ VoK nXn^x" ' SldBicboro unirpBta fuit ln vcrbia *h AUieDiHi iv. p. ijg. Mr' 
TalU airii n ntxmfuii^ itfim, qiUB ad Martem refercDdti emt colUto »chal. 11. ■'. 
jt. docDit Iiobe<i. ia Diu. de Froduct. S^ab. Videatiir itBque cerbK lapra illata 
CM (n tiymtio Callimachi aliunde quidem iguoto ia Martem : cf. ^uadeoi HymD. 
in Cererem extr. Qaare pni fmXmHn conjido fiiitte fnXs^n, quod Tocabulum a3 
fDimam notisnmi Jw^jth fbnnaTCrit poeta. BUTTM. 
VOL. I. Q tizsdbyGOOglC 114 OATXS£IAS r, 393—407. LIB. III. 

Tou yipav x/»jrtrpe& xtfAnrcLTa' ^oAAtt a 'ASijv») 
ivxf^' a,Toa~^iiiaui, xcupi Atof klyioxfi^' 

AvTa,p tTrii irwtta-a.it t, tiniv S, eaef f^fXt SvfMf, 39J 

ei fd.iy Jca,Kictienft s^etv ^nwvSs iitaaTes' 
Tev ^ OAJTW Keiftnrt Ttp^vus 'nnrera- NsTTaf 
Tl^efMtxflv, ^iAoy vtof 'OJiwa^of ^tioto, 
TptiTei! iv /.tx^^^o-iv, wr tuaewnf iftaevTTu' 
^ap S' a.^ ivftfit/iiiiti n«in'oTp«rei>, tpj(fl,fttf a.»^pat, 400 

of oi Sr' ijt&tot ireu^eav ifi' iv fitya.foia-iv. 
avret i' etuTt KaStu^ f^?!^ iefiw t)yqADJo' 
Tu S' aXexK Sijwotva, hi-^t irepavyt xai tiiv^. 

^Hfiot ^' nptyBitiit tpOirti feie^OKTv^ ^wf, 
afWT a.p' (£ ivt^tf» TtpijViee iweTa, Nsrrap* 40S 

iK i' ix^a/ Ka.T ap tQnr' iVi Pie-reiat Xi^eia-Hy 
ei 01 Haav Trpowapot^i ^vpdav v^KM^y, 

396. htKitit FtKoa-Ta;. 401, 407- ^oi- 

" Kor Tt hifKo.rf*', E. 392. Tj o^- »pl(?>aw rtTpofifUy^ ^o^,Taf&ri of 

lia atiaasfitU, Pal. "Oi£e] Ti i ftirffcu (Vulg. %afa To aTflfirfiai ft airj 

nfvryryfaiiiiini' iStipuyiS^q Sc Kiu tJ ^f, t lim KcdtaBai) . Ifi^aiv^ t( /itja- 

I. £. KfrfSc/uw^ TiZ rtSn ri vupa Xou; ^sv; ^«tTeWiTi;, Cvi ^c/xhv KaTO' 

l^tTinfHfiKSi;' hiytrm yiif «BWiri «i- Kpow/ioiiiioi^siJffj' ^ T^ f«7«X»(TO'''" 

J^V mXtB»^ B. E. Q. 394. 'Ai»- OJI Wc T1( ^n-ii TOMfl)I( ((«W^lITl. E. Q. 

ffwciEuv] rpo^, ^irvEi<Suy. Q. 395* Tsi i^ l£»JTiiTV (> ficyfi^CK alKu^ti. Pal. 

"Oi]-e> ^9(A( flij^;] Oi< KKT^ Mfoy, SfSfin 4CO. 401. Oi a^i TWoiKO^ exovin. 

7^^ TDiJTt, liXX' Jkt» iJflcXiV Su/ie(, £i»i(p of irv»iSur j Zi;iv8>T9( Ta ^uX^TFiMr 

^TOi ^^KCi ainii. £. 396. KoKKiisv- (cod. Q. ^XoT«;(nt) tw iroiifreii t^ 

TC{] Kei^i)fl);irii/UKM' irtirraii Sc dyri iit iTrlx«iii vifiiyfajpt». Harl. Q. Scd 

lii>^oimf Ktia yiif i fwXXaiv (scr. t!v hic male ad 396. 401. 'O^ il 

^XXwra) tix (X«i u^cf Koi ts a7.Xa (V' ^iflca(] HH«( i /01 l)\6ar (i( 'yii^. 

I^ia, Kai yj^Tai rS inarari Ayri Xiyerai Si i a^l TtvaaftaKaiitKet irSi 

fMUwTO(. E. (Cod. Q. cum lem- a^. ruv aKraicalitKa ^diraf h^*^ 

mate OIkiivSc (kcmt(I( scholium hic iii^ vaj riln flcgt; jui) cl; yaiiOi ifXf' 

habet peit!iien& ad 400.) 399. irflai* «! &c tJ ^fScod (txi rav oiSw tJ 

'Tt' oIMiri) ^pi&oifsf}.] Aifijiio;, afrrc KSiiv, oi yiif v/oi cul9«rT0U C«i T^( 9if- 
ysf Kd! nifloiwat, j l£ iUfti rtvti koj )«)( T^( ^K v<JTfTt(. E. 403. Tf. a£- 

* Awplubalis est in his, Uuitry et t> Im». BUTTM. tizsdbyGOOglC LiB. III. OATSSEIAS r. 408 — ^430. 115 

Aiuxa, a.Terri\0ciTK a^u<pa.Tcs' aU s^i ftif 7'|>)i' 

NitAii/f 'i^ta-Ksr, dto^m ^orap i™A«»TOf * 

oAA' c fisv tj^ xiffij Jtt^f jf ''AiJsirJc ^jS^Xff. 410 

Nerru^ <w rar tipi^t TtfifYief, evfeg 'Axeuav, 

viofirTfor sy^r irtfi J' wk ««AAtff iiytfs$evn, 

ix dtt^Afiav i>AwTts, ^'E/xJupf^* ft, 'XTfo.Tws Tt, 

l[(fnus T, ''ApifToff Tt, xeti a.m&tos ©patro^Jijr* 

Tiiri i' fTti& tKTK TltKrirrfctTOf flXuflfi' lifpftw* 415 

TOf ^ afo. Tn^.SfiMxe¥ QietiKtAof iutav eiyoYTK. 

nla-t Si fi^u» itfxt Tiemtos iTnreTeb NirToif' 

KetfTra^Jftaf fui, Tsxra <piXA, Kfiniia.T' it^3uf, 
t^ HTot TrfUTurTa,^ia¥ i>Jurrofi 'A&tjniy, 
T/ui tMtfyiff qAdf $t<v is iiuTa. 6a>tiuiv. 430 

411. rimitf i' oJ schoL ad f. 6. H. ih.'AxixifSt. 414. '-Vi''"*] 
'VnTB! V. 416. ((oFtfiteXw. 418, TtKta ^'Xa] ^&jx t«»« H. 

419. DiAmft'] iJ^irifuf, sed interpr. HihiAniiM H. IXmrdfMS' V. 

n( i' ^B0(v)c- j Nf'i7~r«p '^. Harl. npi T^r Ntimpa, flU' Mig rS> rafSM' 

408. 'AA(J^t»(] Afiiti tJ (ins. 4(), iij|p(T(rTaii" d !« lumafitfliut Ttlf Ir 

li; ati i^titfux-ni. (Conf, Vulg.) tmiftaiaii iaipmtSSiiii imfixoyvai, tfa 

AnjjrTpodNv tJ a-j^fia, &a n ^^ dI;. v£( ct&ai^r^trTfjM^ ^ viro ruj' uwf 6f- 

B. 'H (Mcita Ti oKti^af. i>( fhii lanuf^fs;. Q. 'AgXX/e;] '£( tol a, 

K» AaJw. YXHTXpgr 8e Ir tJ tt^euai » hiKu ri Jfuu, Kai tw (lUf Ti oiv'- 

titefb mtT tI xi"^f"*^> o^ ^i /*^~ ff*^"! tiKitc xal tj»*^ T»ii'( (I< «, 

(<^. E. 411. tiiirriif <3i t(t' (^i- tiC i fl( \- ^ TjKHj tsE i e/j |r, toD Si ' 

tf\ iiarC i NfrTTwp jSaTiXri^ iS*, t«"( » (i( "X !ii toE iTtjion ^. E. 416. 

«*r^ »awi» ltni>Aei ra tSy BoAw 41 7. Inter hos versus in marg.Pal. 

wl T» &ri x"^ • ^ociv ou> oTi dsXoi- inserCus est hic ; A.iTi,f inl ^ ^^fitr 

u>t Ksl i!jco«t^u( TaT( Smayitto nal i/t^^fitf T( jintm. 4 18. Ka^aXl- 

■^ 'Xt«TC( ttafvi». iX?MX''' a xal /iw(.] K^m^C, KponrifXipo;, kcu if 

iiiyaiiftf iSr Tniatrur ^ac-i>.iai' ntrk airraj KaftaHJjui^. E. 'HScW( ot^y. 

w'm X<'fSr ntMtay t4 I/uTia. £a-T( tiijtfatytrai yif i rfrirPiSTyif IrtT^Trm 

•feij» a^~5 (i^ iTifilay tJ oStb tokui tKana «"( naialv. Q. 'Ee*.8aifi] 'AirJ 

)>i T^> ^XaT))Ta. K. ObjM( 'A*i;aiui] Tov (X« tJ '«fwfini, ti.sif, irai fcaT^ 

*Aaf, JK Tov ^fH( Kcjiiopiir/i^C. efni- irXfwairf.is» TOii B, if}£uf. E. ' 4IO. 

X'», ^Seio, S T(p«(Tfl(. E. Q. 412. e™ ii B«r™] ToE nofftiBSw!. Q. 

I«n*Tfw] 'A11J ToS ffioipi-rriu tJ ^t- eaXfrn»] TV TomEffOK flcLXXd» t1» 9i- 

«nyi^Sii^. E. TTff duXkifi.'] Ei( to srra Koi x'^^?'^*- '^ T^ fuiTii, Biti, 

<!>tai^ roti Mtm' ei yiif oinjrsl «I i/Ali usre j8oi)6<r(r9ai na) ^XaTTerSai .dbyGOOglC 116 OATSSEIAS r. 4"— 438. UB. iii. 

AAAa y fkh ■TttSini' vri ^t rra, ^^ ra))^ffTA 

tV ^ (71 T>|At/iM;i^w ftiYoAvftev vn* niXcumi 

yrcivrtK i^' CTctpov ^iirar, A;xtr« « cu tStuf 

uf S' au "XJ^o^^ AetifM» iiuft KiXfTSu 415 

i^tu, eipfo. /3wr j^onr Mftun» Trtpixev^- 

«' J" oiAAei /Afnr' «oreu «aAAiEr' u-^foti S' tiru 

SfUi^tf xetTti SafUKT oyctxAura Mur« iraifir$»i, 

iSfetf Tt, ^Att r' etfufii, xtii (tyAeuv Biirfftt» viaif. 

'"ilt stpaff' ei 3' oftt irdartf itroamiov ^A0( (MV kf /Swf 430 
(X TTtiiou, rt>A»t Si dfl^f 7Ap^ »rar liiriff 
Ti)Af/Mt;t:'<' rropei ^cy<tA^efMf' itA^ ^ ^t^oAjcfu;, . 
otA' eir xepc^» ^»»"' X*^^**> fi/pAr» Tf';i;wif, 
etKfiBva. Tt, rtfwfcu t, luTniifriv ts ^fayfiy, 
aiTtv Tt •x;^'ot flfya^ero' ijA0e S' 'Amjwj, 435 

Ifuv d.Ytuura,' yifuv i' in^ifAttrci Nfcrrtup 
Xp^w-w «Jliy;^'' tf" «s-«T<e /3«? nifeiirtv ■^tfvx.^iv 
tu-KV^irAf, "iv aya^fia, 6tk Ksx^f^To liiua-tt, 

434. S< oraittit H. 425. AoFcfiKca. ^i-J.Mwarf. 439. Scri- 

pUis erat post 441. sed postea in marg. repositus H. ^^i.ifUiis. 

435. ftfydicTih 438. Ktyjifaitt a m. pr. nt^cfifiiicm ex emend. H. itt%o- 
po/aT" V. ib. fiSowr*. 

«ifMb TtE ^ Suii. E. 433. 'EX^ir» TSb; ofrcrc ^f^I^w ifya>Ltiaiq t,-n X"^' 

ixi^eaiiittn iWp] 'E»* tdiJt^i, ^rai oiy (ml( t£ kb! l yjvstx^o(. E, 'O j^nro- 

tf ^TWTcXXtfM^y. T^ yibp ^^ivetr luK yt^iai;' iisi ykf tau •cfiiai ^hu^vts; iti- 

tsi paaikti ifjiS^i. Sii vp^cTKtiTai tS T<iXXw vijyraf Tiit( Sqpgbfyc^f ovTti( 

'EAftir^ ii ^r fn^inwgXiK ^nip. E. Q. iKd>Jiiiii, A( Ka! Ti» 'HipmaTty, 'Of o^ 

434. IlarTat lar iidfai!} 'EXXi^urw- ^aXcfi'; 'H^uktts; jvtiV>'<i' (11- '■ 

Tt^f, &« KfKfiy*! tSy UfZv nerairy/t- 309.). Q. 433. 'OwX' h xtfja ht,"'] 

0-1. Q. 435. Xptu-gx^ AstjiKta] Ti- OfBcv yiif lifitMf it'iataa6ai fur, p) 

M( To XaifKta ^aa-a uofui Kifiwi, timv «x"* B" ifyMIa., Q. 'E^a (sic pTO 

8« («ffl«T(v B-afi Ts Ixafiitir TU( Xou^ !«Xa)] Ti ipTaXcHZ. Vnlg. ed. ant. 

E. 437. EiTBTt 8* tS™] 'AfiuT»^- 435. Olfffr T( xpwl» «ipT^tTo] Tfiw 

»1; Tt fiiatt V tvra arri ttS/ tiaa/yyfl- ic ^ TauTa ; hiXonTi tU ixiiiitvu. Q- 

XaT(. Q, 430. "EmVvMv] M(T(Ii 'Ht« tu( Vj)M>pi)f(«v«i<, oKpivi, vipijff, 

ircn^f ^pX/" {^^- ^PX'"')' TOM'" tvpdrfff.' ^ Kai 0T4 tJv x/^" iifyd- 

t«vi!b, ko: «!««;».. E. 431. NijJi ?ito. Q, 438. 'I/ 570V» *«*] 

^Rnjt] 'laotal^fifiv, IrsvXtijpou, o:!;( JT«- 'H^it /ucv ayaXfui ri fsOMV, 'Of*i)f«( 

po^p«nB(. E. 432. ^HXSt Be x'**^'"'^] W ™ SSpov ^SWx«i ti( k»! Xf^' 

"Htoi j^iJ?oxoo(. toEto !' tlpipiti,, oTi «a! ^^' j arfd>Attv, aEyoX/«£ ^ifcii'. .dcyGodglc LI1.1II. OATTSSEIAS r. 439—444- 117 

Xff»Bt A' a-tp' "kfiTK sv eui6sfumt hi0afri 440 

i^Xma tK VeiXetfMio ^efa¥' srtf^ e ty^0 ahhjaus 
e KAftu' Te^txw M furBTrroXifus @f«avi/4«*lf 
^t ixfo* ir x^^ vetfuTATo, '0tvv rinK9\puv. - 
H^evK S et/tviev ^i%t yifoit ^ iirKiiyJerA Ntrr»f 

439. Kfai. 444. ifalar] aT/tfur legit Apollodorus, iifotm Nrcao- 

der et Theodoridu et PoroilluB UierapytniuB, qiii Mrmi Tocem ait apud 
flierapytnioa. PORS. ex H. 

E. 440. *Ay»ef*<!<tTi] T^ i>*ifi^ iy iri ii t£ Bfami/ii^ttii iriSerf xexfr 

J T(( i(J(Taj !ii T^( fltot' i) iwStnityri Tou. a( Kai tfi,icftii8ty, Tltpaeli r"Ajrg' 

T{iniir&4>, )(& T& irTtT9fm>ii4ra air^ rUf ko) ArrlBiaf Bfawii^t (414.), 

kiJifni- i iyOtfiiiiTi r^ Aiaititmac^ iarfiiairm yif Ij&t vf raTfl, Koi ri 

Tji if iadBtgia Ktififii^, E. Q. A.I- iu^fuirariiy air^ ftfftf r^f iioKOiiai 

ftri] A^^ftjt ylif 3 iiiTTfii a^' «I Xti- xfoOTeraKTai. Q. 443. X.ff^f] 'Ew- 

Pmu tJ eSaif- 'Kryerai Kau rj yfftiPmi kh< X'V'> "' 'Afirrdmffiu. Hsrl. 444. 

llt i X<^<u Ti Stoif. E, A<0qf fi<r ne^(i>f r ifoiia' (Tx<.] Ti ai/«ET«U- 

>ti> Ti taff ilfiaf x^pnPcy' tfixi^i 3< X" AyytTny. Koi ^^Tiu in toS sliiM 

jf 1! JnXtiTtM T^ ESh^ i n» xh*'^ alnylai koj i/w/sv' (ins. ij) tlxi tsu a 

t/trwfifeiti, iia veSfur tv t^ Xi^fri a-rifirriKoZ jiefUu, ko! tou ^t^; ^ i^ 

nSrJai Tii xpj^iMv, eiK airi tJ fSu^. j^uc^ wfeSu/tia, qroi slft&iDi', ri mf(- 

0. 441. 'Et^jJjj 8' (X" «^^0 OtXol «»' Tou ^wi)( t! ^Sw «»" tJ a^ai- 

ni «Jis-pjTBi tJ aui^. XfjniTat Si Ti t™ Bfx^/**")' '^si Tyfl tflrTu^t iiuafM/. 

i^fiaT»' tniyyixiii yiLf. KjJifli? ksi 'ot» iJ rSii aiaf rlfifjjjym jj Xifif. 

Jiara xw? i) C&»T. 4 «'*f> ««' •*«>* 'AXAai Se ^ik^v jutjifltfliun, a xa! <r^.i- 

«W «fj tm; iiftlmi, cira tJ 1*^(70^, 710* KaXsCffU' 01 'ArrucaL E, 'Ayyciw 

nH( tf gjXaji^st X^owi t» <iyyeia & tt( t^ iiT/ta toi> Uftlau ihixwrt, Zi[- 

Ui tiii» cu KfSdi aXTiXi ti)^ ixakiZr- niSoTo^ Ec ir ra^ iaci Tniit yXuvaaif 

Ti. tfMf a iti^aXM TOif Si/uuri y^- Tlfcjo-i T^ Xtfiv' S^eJt ' W irraZBa 

fo ti^floi nafrwlh tuv At T^i, ^ )r^»( «aji' 'Ofu^ff ^ X(fi(, 'Af(*/ey To Ay- 

mipfa'» TTJf afXftiai Tf«f q;' Xcyoi^i 7C~i]v tou 6T«o^»)if*aT0(, £( n)>iiiv. 

)^, iinp' iyflay ^^itiy xai ^Xiryo» e^v Kpqr(( arfOio» ObTs ^ia«-f, N/KavS|M( 

To EoXauv «1 <u4fami, fiii tJ crrTOi' ft^ £i nm Btoivflbaf &ti TOu i£fuiaff8ai 

taoi ft^ iiXX* Ti olKcrov TSi( iaiif^- Wfwpifmirai &avMriii Hfuiioy. Hoc- 

ni;, jSoTavB^ Sc na] SK^ Sf rS^ ^o^iov. 0j!aXe( (Ilo^iXaf Eust.) ii i 'Ufa- 

ilTa t<pi!ni ij KfiB^ i£ tK iifKp'9i)9'ai' nal ruTyiOi i!af& 'UfainrTrhif tri irif^*- 

°<iXU|iiir$i)irar ai SiSfVKOi rav dAjrfmi vBai riiy pui^y al^iov, iairia( ittra 

Ww KaTi T^v rfotjrin. E. 'HTai ToE 1 Kar" ifx^' 'f«ptf'l*^ii^y' mfii 

If^am^fixflUi Kfi8d(. £. Vulg. 442. tJ aifia, Kai 'AveXXeS»;ii( ^ ^a^ii w( 

HeKTT«'X(fU( Sfaavfii^t.'] OlKtlais rSy tlnii ^t %afa TJi soiip^ tSrt>f aSri 

|ut oXXuv Ti &a^Ta iJiiXa; i^-^ntyKty, ipifta-Sai, irwi ii riim wtpf^j^irBai Ta 

* Pet ern>T«in fonnun ii/ma , Pora oniiB ex HbtI. refert apad Hicrspftaio 
laiu. Vid. et Enitath. BUTTM. 

'Fosmt HeTnioj inter fragmenta rai 'Eri'^>.iyuWT rereoi flDeiD, ex . 
qmd qnem melius ita : ii iinii xa) «ub rf «inTn <utmi miri ir«f)i«r9i 
•da.Sfi.) BUTTM. D.a.t,zsdbyGOOg[C 118 OATSSEIAS r. 445—457- LIB. III. 

Xfpn^ T WiXtyyrtK r( KttT^;t^«' xoAAa i' 'a4^ 445, 
tt'xn'' a.ira.pj^funf, KupaJitfs T^Xttf fv m^pi /SoAAcui'. 

AvTtf^ fXfi p iv^etvre, Keti evMjfyrcbs ■jrpn^a^evre, 
tUrrixeb tiirrefef uef, vjrifAufMf Qftttrvfi,i^e, 
flhetTtt «>%( rr<M" «-lAixitf ^' <wrextf\f/( Ttverrets 
ttiij^vim/s, ^SJirn it 0eif ftives' eu S" eKt^v^itt 450 

BvyetTipts rff, wei ti, Keti «ijuif wetpaMwrK 
Nttrrepof, ^itpuiixii, irpir^ KM/ftiraie &vyeiTpay. 
el fuv vjruT etvfXenK iarh ^eiis tufue^iitir 
ia%er ctTap T4pa^if nfiTiarpa.Tts, epxetfteg etvSpui. 
i^f S" irii «« fti?^av euptet puii, >Svt J' oirTieb $vftes, 455 
eC-d/ eifet fi.iv SiixttMV' ei<futp S ix foipiet Teifttev 

^ttVTA KATO. fiolpM', KCtTA Tt KViTffl} EXOAiri^l»', 

445. xoJAi y] «aJAiff H. 453.Ei(>vBJlo|] rfpwajH. 456. f 

omittit H. 

*. Ei( toSto K« rfSnr tJ/ia Zfxo- cum 4ye>,fxTt( Ariatarclnis. Nam 

fMm TiTf ^ajuSi ivixtmvir, AiUri&r ti vix puto eum Junxiase irixtmt 

it, i Itti a^rt^ucir Tot ft^revf ^t« ?Tp(o>. Quanquam ia andquis et- 

■r?< <fw3^<- 'Attww ti v^i/ym o^ iam nilg. scholl. editt. £v^(«rr(( hie 

KoXeva-». Q. Cf. Vulg. et PORS. pro leminate est: ANEXONTXI. 

445. Xifti^i T tiiKt^ai n Kai- Ktv^lvarrti. Sed ex hac ipsa d- 

^fX<ni\ XfpfjdHf Koi iJXSv vf&ra^ ^f' plicatione apparere puto Bphalmi 

X'- Vulg. PaL inter lineas : 'Ar- illud esse pro ANEAONTES. B^ 

TiVTiiiri; rSr «Xox"£». et in mar- pwi(/ij(.] AiA tJ (f, Aiar/) ^^jt/fK 

gioei ^ ^hrs tux x^f^?*"' ''< ''^^ '^' ''^! 7^1 ^i'''i ^'^ x^'"'^ cf^iAtiEiK' >^ 

X»^t«<. T£» Xfpi^ut «aJ »i?ji)^S». ^y t^ IXijc ^» Xeyn tv^wStfijVi ^'^ 

Ti livi tSv .jiffrl^ar mfifalrtir Tf I(- ri Keair T^; yii; i!ye/ui f<aXXo> KOi J*t 

jw/)! Hsi Ti; K/iifioK tfapdfJttir Kajdf- Sctdv xojj/J" tjI f*«fij' aiT^; /«/«'■ "■ 

XCTBai ixd\wr al toXs»/. Pal. Q. E. 454. S^btiftv n(iirjW|iaTi!{.] 'O {iJ> 

450, A^xfiitf Xifa-e.] A^(vioi/( Tpwr- 8^sHru^^( /tiTa tiXckvo; (sic) «tnj* 

J9(T0 tiA ri Kai tl( roiit ilirT|}iiyi£Xou( -ri ytvfa ical ts «TTOuk, ntKrirT^TOf 

ilyai TfvwTa^. s^vra ic t^ SiaTtTs- ii na>T<Xv( fhieiiM^ t^v Kfpa?4r. £. 

^Kt Ku^a rinnat KaXu i'OiiiifSf. E. 455. A/n 3' wTra 6ii/u'(] 'H I^tu^ 

Q. 'OXeXbfay.] McTa |Sa!i( ^arro' SJva^iv. ev Tei( irrhif cVri •yip Si^a- 

Tov "^i^ iXoXvyfiiv 'Ofiifpef -furautdar ^i( JuTjic^. E. 456. fiitxc™^] i'" 

<^!|v Xt7<i. E . 453 . 'Am>.^vt((,] tif sJ««v ^ AveiTTf f av, oXa Sif/i^Xia-ai' Ta 

&17X07 T^ ovB JXsVT((. JK TOiiTsv £« TJ /itjiia (an jlupg?), T^ Kv/iTe^ iic^ 

■£ if£a-am( (Q. Arff^uearrtif fcjXnl- Iri tm( ^ij^1o*( 8(vt((. Sv ayaBtr «ai <i 

Tai. B. Q. 'A>/irxiivT(( Aristarchus. KoTwfley, t»» XsitSv fUfM Ar^fxtrtt. 

Lege iLv^ovTft. PORS. Nisi ex- B. Ei; /m'|!^ nai /ic^ Eiti/ioTiiv Sia- 

plicavit forte iilo verbo Homui- axfiraanfi t^v ■n*(x(«w. E. 457. tizsdbyGOOglC 118.111. OATSXEIAS r. 458— 468. 119 

eimxA Tet^ttrrtr, ivr ax/iuv i' eif4.«6rniraii>. 

juus S' m <rx,i^ o ysaav^ «ri ^ eL^oTra. olm 

AojSf' mi Si •jrai^ ttirtw sx"* "jrtfMru^Xa. x^P^*'- 4^» 

(UiTdf twii x.aTa [^fi tKatj, x«j a^?iayx* i-Jrairana, 

pmiAAoi' t' afo. r£bM«, Keii afM^ o/3sAo«-« iTtwav, 

mrut 6 , ctxpoTepBVf olitXous tv x'P^'* %**TBff. 

To(j>fa ot Tif^tfutxoy ^oua-tv xoAq TIoXvKomi, 
Nimpflf «rAflTrtnj ft/yAmp N((A>(ii*J'i*ii. 465 

««■«p wgt Xaug-fv re, ««.( txpnrtt Aiw' EAaiAi, 
0^1 m ^y ^pef »d/oy 0aMf iiii xf^ma, 
» j)" twafuii$ev /^, ief4.a,s a$avATemy ofmes' 

459. FuM*. 463. ^v omittit H. 

WJnii. £. Ka-r^ fM/ng SieiXoy. Q. Wei ys^ nai 'Afiigva Tii^A^* A( xo^- 

KsTS n KvJ«-77I ^KzXtnJw] Ill^X^ T§ SfK^. *£( ojv SlS T»)i ASeTtSfttyiltt 

iV "Hrirav fnre^ntiiirii' lours-a y^^ ^ 'HfHurXfi o-iwuKtr; Q. 466. 'Xxfm 

"1"! "It «i/«X5( ^ mtattpxfiitaiif if X/«" iXol»'] "Ej;f/B)T« ^>dff> ftcri t1 

•an)i- £■ 45 8- IV exvtS* S" H|iuec'- Xoi.Sq>iu- 'Si^T. rJ <b0|ii£iriiw trSfw 70/(- 

hjim] "E»1 T4J> PafiSr afia tBijK/it fi^ ^i" ^oTi Kau ijfBiu^«wi'" ko} tni pur 

B( iii|! ^ifiina. E. 460. Il</«riu- fiyfiaiytTai, lert !i fi;|)aiifTm i( T«! 

pt^d] TI(^^j9oXiz Tcl; JK fiia; Xa;S^( iyfiiv iftj]%9fMMV Si' iGpvTur' iyfabt- 

nnc s^XjirK«t>f txoyra v; ig rpiaita lai Sc vt^iv ^v T^ ^cji^il ''o'' Xnrr^ 

tw lUrtiian^. B. E. Q, 462. Mi- koi ii»o/yfTsi' to't< !e ^£ovt«t^ ^Xaiy 

"iW.tv] 'Ano ToS f«rov, tS AaTTov, yl- i( y^(rXfV ^*^' *"'' kojXAvti tJ iypiv 

KToi ^urcAXoii p?^, tJ KBTtc fUK^r i^tfr/farScu. ifupfd^tTti 7^^ to; bt^ 

«p» Tj- 'EvraSfla t^v Kark X»xtov Tasf loZ auiiaiti, ko! a-nv/uTijiTiii otri. 

'«^1» Itilttnau i Troii|T^( T3 KtnaKt- E. 467. 'Ani/il Si ^iv ^o<] "Ex t| 

"(^ ^jK£(r« 'tSv X(£<ojv, B. Q. XeKiiyj ivt^am !iA tJ ai'8(((r9ai. ^ 

403- 'AK|)c>7rofioi>(jl *0£c7(. 2v 'ri aKfWi ^iaipifaq tnttv, Ka! oXXu; To ifSrtr 

»a tS« «(ju^hwS t^j^J^ 8Jei»-iv SkI (ijie Bnfrtfov, »( to, CWB' afftXwre Biya- 

iVoJ^i^o. Vulg. Totf KSTa cut^v T^a Kai owt ABtJffoti' isoiva (11, «'. 

n^rraf «u Ktrrwrrai. R. Q. Tot( 95')> ^° •rfSTir thur itvrcfty. B. £. 

«im i Xiov offit «opu( txmof, § Tofc( 468. 'Ek f' ao-a/i(»Sov] 'A(r«^n9o( »)]- 

«f»; nlfonaf. E. 464. To^|!a Se italyti Koi tov TmJeXov, ko! ri,y XfKiiHjv, 

Ti|Xtjui^K Xouijtv KaXij IIoXiiKao-Ti]] nai tov XitTplv (f, itasrrfSya) .vtft <Z 

"Ti raS TofBiyuv t6a( ^v Tctf ^jioiok n'>' ^e7<>. B, 'Avafiiv^of] "Axi Toii 

<Scr. «. «,(-ibW. BUTTM, 

''Ui3ii( litlera DiaJuscDla Kcripat, at alt, ad exempUim eorun qu^/acU Hebt: oi- 
■XLTijiii II, 1', i)oj, abi Martem illa laTst, AppaTet igilur Inoi: pro'A9>ira tegeadutii 
<>*«5n,, Drande il iSirrt/um sunl «ut rarBus aliquot aat totus locus de Hercnle in 
uiMix'. 601. Bqq. nbirid. EusLet iu»tra ediol.ad X'. 568, 601.604. BUTTH. tizsdbyGOOglC 120 OATSSEIA^ r. 469— »85. LiB.iit. 

irap J' a,fet Ne'rr«p' iwi' xar op' (^(rot ^otftin Aaut. 

Oi ^ (xci «flDfaw x^^ VTTiffTtotk; nai ifurtim, 470 

^eumy^ i^ofAtyw ijri i' euiftf iffv^i efon», 
um hettaxfiavTif in JOfvritn itvMg-Tn. 
eun-etf ivii Torior Kebi i^rvog i^ SfW iwro, 
Teiri ii ftSm Jp;^» VtfVf*^ ImrBTit Nwrwp' 

lleu^is i/Mi, eifyt, T^XifAax^ tuL^XirftXflts 'iinrws 475 
^tv^tiB v(ft a,ffbeLT a/yevTK, 'im wftfiwiTti oioto. 

"^Sls i<peiB' a i' dbfeb tk> jUoA^ fiif kAvoi' ij&^ ivAmo' 
xetfTei^ftaf ^ S^tu^am u^' ^fteitrt* aKtof "nr^ous, 
iv ii yuf^ TebfMn riTov Keu eJvov ^Ktt, 
e^f» T(, oieb Qoua-t SioTfKpiis jStwiAqEf. 480 

eb¥ ^ Ofeb Tfi>.ifba.xt>f TEpiKaAAcc» ^rars Si^far 
wof 3" Apa, 'Strrofi^s ntiTitrTfaTOf, epx^f^os etv^fuv, 
is Si<pfe¥ T avi^eutt, x«i ^vict ?\.a,/tTo x*f^'^' 
fbMTi^tt S' i^eiet*, rai ^ ouk aKam ■ffner^t 
if JTl^iey, ^^inpi ^ nuAw a^Trv jrTefJe^poy. 485 

469. Xaf«*. 4.70, hfirant. A7^- ^*»"' iyrtXf^vrTti] ScripMltC 

s^ev jni sed cum huc perreQUiset, < in « mutavit et altenim 1 eraut, ut 
Huoc hffic sit lectio, tW oIm xm»t(; iis sane considemnda, qui de (figain- 
mo scripsere H. PORS. ib. foIV» fouflxotvwii- 476. «^^'inrj»»] 

«f^irauiriv V. 479. FaHttr. 484. oKonc] ^icorrc eic eadem maDU et 

mox 494. H. iuKtint V. 

&r({ j fvttf ^ti furitti lau &^ea[t/n tmuck % tk iwtpinK wdyna &( ntCCfiM 

ai^, E. 469. TlMftiya >^t] Tf. laSittya' tj ri 2fv tw Itftlati k^; if 

wti/Un. Pal. 470. Ot i' Itci Srr^- T(Suu~7aXV Tut TuSirrm. E. Cf. 

o-oy] KaXij ari «»»«» tbI' ^jiuv tou scholia ad 65. 472, Ofco» iMi»X'- 

tfiniv K^SToyrc; ^Kf(>.umv t^ KCKii[i.ii4ta tSntf] T\tpi<fifainf i Tpsaro; ifaXiTTW. 

, ir vifU>jiii, [uof KtifUr^i &>iti6(y, SM>ii( Q. Olnxfi^rrci (sic, UOn l>w.)] 

tf KitritSa- £ Kal tinTvX" ^rifUifio', KifrStrr((. Vulg. ed. ant. 475. 11«- 

Kai (Svm airii, ivd aix v)y o^gv Mont- ti( ifui Srft\ l/f^tsaai t)i Xrft %k-^V»- 

>iS( 9itiy Siii ri Koi ainht jtiti^a tiu- Tixiy «^ 't3 ^tiffsTe. E. 476. 'ha 

XtTaSai (k toS Sua^rob. tKmtr 701V vp^viniirir Owi] *E* litteufKpa! TW fa- 

i£ IXiiiv Twv jM^v fva .Swc^ tJ SXdv 9i>(- Xoira-lov irtffiof ' ^il 'y^ T^( fi)^ of fW- 

s-Siu Koi F») vo/ij^iTTiu ^ 9i>r/a kdXojSi). Tfx<'- ^^' ^! ^ /> fl^ i&ttim wifM 

Ti U ircA^};^ ^^Siov SnjmVrcf Sti tj/i t^( JSou, Bul ri *(^a{ t^ oSw 

j£ afrSr ^TKiiTiiv Jc fi«in|( KofiS^ flif- ^nja-J tS xpifffOTiffiv ^T" BitXJjj, Koi <lf 

tvai ■tl Svita Toi; Sfobf Ti^rrif Koi T(fa( c\9j) t^; o&k! koi «cpaTwffi] ovt^I'. 

^tA wpaaifiiTtai(. E. Kf^ ifTifrtpa] E, Attu:S<, ^uStr ii ltVta( T^( J^* 

T^ ifttpdrn twv livf^^fKW, B. 'H rit B. 479. 'Ev] T^. av. Hftrl. '£^ tizsdbyGOOglC LiB. m. OdmmS r. 486—495. 121 

AwrsTo T ^iofj tDaeurro ti ^HrM ayvnti. 
iff ^fkf i' "atorrB, AisxA^sf g-ori SufM., 
wiiof 'OfWjAoiijoio, Toc 'hhtptuf tiki Trtu^a. 
Ma Ji WXT oW5-«i'* ^ To7*- «■«() |«'h« ^juv. 496 

H/Mf- ^' ^piyiViia 0eu^ poJoJttKTuAoF qoif, 
la-xow t' i^tvyvurr, etra 9' apjiMtT* ttouu/^ i^ata' 
tK a t>iMa-tUf ■jra<AufH9, xetJ ttifioiw^f fpiJ^oi^st;' 
^idffTJ^ij' J" (Aouw, T« ^' eux eiitevTi wfnVftfi'. 
i|o»' J" ff a-«A'oF wfti^ofof ci^ot J' «wfiT* 49S 

486. riZ»] Stuu- H. <reM CalUBtratus et Bchol. ad ^. 83. Stnibo VIII. p. 
565. B. FORS. ib. V^{] V^l ex ntsura H. 489. 'OfrAix'»'] ^>- 
X^iCMam. pr.gedTinrinutatuniezemeDd. H. 490. jS!T«r<«tf ((/naS^- 

KO} i V Sfa i^yriJa tSict H. tSKtr pro ^k»» V. 493. t' fljnfpMr"] Tr ^nJ- 

7»wT^ H. Tt^nijswT' W.' 493. prorBus omittit H. uacinis iDcJudit W. 

Ko] r^ «x™*- Harl. 486. 01 te Vulg. 489. 'Tiwf 'OfTiXix»»] 'K»- 

vonift^^Mi] "Zx Ttu <a^aKoX«v4nJyTa( t(Mcv ZqvstBTet i» 'IXkJSi (^. 549.) 

Ts ifiiiffaiii.ao Jt^Xtvn, A(, 'Er* iftr/iii e/fa^, KflBur 'QfTihMxM '"■ '"' V^ 

'E^tfimi XciWiK* (i}«i)] (/*'. I7i.)i Opr'Att]c/n /tir 'AX^^ (sic, ptea- 
anl tiS wtdw. Q. Itiat ^vygr] Ila^- , acute, GZ Utroque cod.), rtirw Bi 

tKtvjifSi i%i Tw vaftrtftfrtv Ta tpt- AiMcX^f, &i«Xtoii{ SJ KjiiSw icai 'Ofrrl- 

lyot^MM)', ^l TeS S&fun. Vulg. £tiw] Anxii! (Harl. Kp^firw ko! 'Ofa-Hayfli '.) 

'HAotFnr, fStsi', invtii&ixwS;. £. 01 Q. Harl. Tw 'AX^wf to»] 'AX- 

H xarfyUfM fiat tyynl 'kpim^Ann ifittt^ (sic) i lupxipuytf jnbrn t^< 9a- 

•ffi^i, Otta, iLrrl toS etftxui' ilia, UvnK «Ta^'HXii«< Kai ilrt/^/UMf 

^TW &i*^tt^rtt(. i ii KaXX/npaTe^ ti{ t^ 'AfiStua-aii *VPI' ^< £iK(X£if 

^117] jlm^ M T^( tCfMt^gpiSnK njif koI th-^^i^M' tl( air^T. lorai f ahtf 

rl T7K (v«X*^ IfUpiJiitTm, tTia t), 1% Toi; kot' iyilfifw it&JKTtt AX^obf 

ti «an|fuj)A]( tktaS larJa ttmmtpti- %(ni ^yja^fimii, ip >iaai Uf&r lyMK 

n|{ (X'. II.), olFrw «o! M niJ <rw xaiJtiitii. E. 490. Ni^' owwr] 

«X<!if tp^Mu To» hwv tV ^iitXti- ZwutoXtiu t« a' ilXXaxoi' t<, NActo 

rtov £ia>a-iv t^; Hm ajiftalm r\ atm jiiv SUaa/itr {■/. I^I.). Q. Ni^ktm 

^. Q. et ex paite PORS. ex Harl. ?™»] r;,. &irar iwl «!! (Lvt«iif<rarr«, 

488. *£( ^^) ^pal ^> T^( AoKot- iKtifi4^ea. Cod. Vind. 'O G' &fa 

VWTK, 4f^ ti t^( 9«nraX/B<, 4aia! Eijniia tiSiiE] Tf. i ti rejf, filvia KiKtr. 

(scr. «(Ku) U nfc 'HXiV- Hail. Q. Harl. 493. 'Ek 5* tWav ipodil^u 

TMr«< AaKWiK^t ^ T^( M(r7)pr/a(. £. Kol afdei!a^( j^iiWnu. Hic veiSUS 

^fcd xsXif t^( jXSv ('HXtivf em. in Pal. margi&i tantum ab alia 
Baro.) Mtnpilai. oi tt t^( AaicBriK^(. manu allitiis eat, sine signo inser- 

<ScboI. ad U. 1'. 541. to eod. Towolei. Kjiimii n •OfriXtx" '■. ■■3 <• 'Olvrnif 
»> Int »« r, Deinde citat cc Od. #'. 16. 'OfTi*i;t«. In Iliade tmnen r in r 
''■Si^-S^l- inutaTit miuiuasecuDdftejiJBMS. la Dtroque Od;w« loco •'. 18;. f'. 16. 
pcr T coDitanter babet HsrleiuiuE. PORS. dovGooglc 122 OAYXSEIAS r. 496 — 497. WB. "t. 

^m iSiy r«o» yof virvufttfor ukw "nnrw. 
iwrire t ^(Ajof , vTuiuno Tf irafftu eeyvuu. 

497. iictrt] Hartri V. 

Uonem jubente. 496. *H«k] 'Awl qi>Mi>. T»ar] 'AirJ t^ T*Jwf < *»ti 

MfiXotTk God. Viod. Sed mero x»- Q- P^- 
■ph&lmate natum hoc puto e gloou tizsdbyGOOglC ■nre 
OMHPOr OAT22EIA5 A. Ol ^ f^f xoiAif Attxi3eiift6¥» Kirdwa-eU' 
TTfK ^ etfet 3u(iMx' ^Aoii' MfffAow KvikfdfMie. 
3. MmXiJfw. 

>1t XUiVirrfiif T^/uij(f( Ima^fittijii 'Wmn icaiTdtrTin Av tifira» Ktftlnu 

rit Karit liii' 'l$i^ M rSr /aitin^fm (fir, 334.). Q. Harl. K^nifrra)'] 

tfamifuta. twtira ilfffttTeu ahif i 'n^tXw (Tkm tJ tb luxf^, i}X tyfa^ 

tttwAtut wtpi rcS Urrtii tS» 'EUifMW intf t9 ^^idnva ^mJHi, U t1 iImu 

nl TiK n^^wf inwrttUn, b' ){ Itmt *o vp) afr^f fuuc^i', tI i), koI r) rfXc- 

tU 'kya^fumtt fiinvnr, ■«] 4; 'Oiur- tittoa afunfirti iia "A tLwu T^ vp) of- 

r(ti( «i^ Ka\v4«7(1i]. BwX^ ti 7^«-. t% nXXa^v jS|)aX'''*''> '1''^ ^^ ^* 

rw Tw (ot^tr^fuv ■xtfl tw Tir TifX^fiM- tCrw KffrAtt^ Kol ^^i( kw «q^if m1 

X» ^rtXtM'. «tpofuifcrnu ti 'AApa Si' Ira TMoiiTM Arrt&u. mrrAAti Bl t4 

vt^ tV nijMXAnpi M T^ T«i «oiUf ^p^Ki *(p&'<i ifUvira, Kifitrra, ^ft- 

Awtbnnlf iivyffahmrta, iiii tlUKai trvw, koI tra THOvnt' li /liy SiA r^ 

JfUHiAcrtfw 'I^ljw)! T^ T^ n)|t«>i>iK ^ o^Sv niXJLt^S^, xi tt I1& Ti f(^> 

UtX^. E. Q. Pal. Vulg. t. Oi' 1* Tfw- Jrt/ m rlfi <& *£k i!» iffTtt fpiftif, 

tEtr] 'O ifa fwXXan' tlf IvirTSTa furo- koI Kipjtif' fityi&a yif J^iAtr tboi. 

jS^ ««Mi nptRWTUciv ^! Snrr^ ^- E. 'A«^la. Aiorf l TijXiftaxtf <I{ 

/i!ne«, tI lEw, Jv «artX^. Q. lUXip AaKcta^fima jXf^t^^r^TvxtT^Iirapif ; 

AoKtSrX^iUM] 'Evl * £i{n)X*T^*i< IpM-i Kairti SXryai itJSiifni ff^iafuiu T^( /«)• 

«piK&XfKrrai. Vulg. Ilvri ftjr t^ T/i( rf warfl imxtiv. ^ tfi^Mv (TjMf- 

v^Xiy «oXtr AaKttalfara, trtri tt Tifr xcr i( h Awnta^uw t^xtM', dXXdi ^ioX- 

J^por. AoKtttU^ura, rrti t^ Zwi^Tyfr. Xw vX^lW r^ow rif( n^X^j a^f 

Q. Cf. Vulg. K«£Xi|r AaKttaifiMia «)-• fjw* 'HBi| ytif fa WaT^f t( Kartfnfnt 

T^rrcu] KtAigr ^r Sil r) «•XXtS; t* k&mtoi EltpfuCxw yif/uwSw -(<'. 

1^1 Tctfitjifa^ai: KttTitaa-aJi Bt 4 f~ 16.). Kal tI ^r imifuf Xrui fi^TKt 

yifXip Arl KT«o<, ^ t<i)« Krfrtf ^(«b- J(fiflttu SiKBrtmi- oMi U ^ II^X^ 

»«>. B. Q. Ktd^igr, T^ fi^inr' ■"ftir' «^ '"' '08wo-(« tA Kafi" JtwrV 8h|- 

■tiXiir Kal Pa$vrAnir tiwm, ffrti Ttjr yKifUni fifai, Nu> i* tCr' tt^vf^in tuta- 

luyiiXitf Ktiritara* ti ^k f«eT(i^4pa( pu t^fut, ttfrt tJV' iXXtp' Mtti» ^u- 

T«; K^Ttiif. Af}'(i tt T^ Z«i£prqr. E. pJlrKii' ft^Xa 3* oTpA«V7i roK^i( Fi)^- 

Zi|»Il«tt( H 7pii^i KoiTiinra-a» ArTj aSoi (t. 157.)- Q- Tii-^f ^ao-iv Iti 

Teu KoXopurA^. toKti t! KdMfiaxff i 'tndfiti i T^( ni)MX»n)( TaT^ ^r Aa- 
■ Scr. ■£,.)—. BUITM. 

H a .tizsdbyGOOglC 134 OATSSEIAS A. 3—11. LIB. IV. 

TOf 3" $vfor SeuruvTtt ydt^im ^reAAojiriv hr/ru, 

viioe ^Jit ^vyeLTUf oLfWficycr, a tii oixAi. 

TflV fiiv 'A;i^AAt|Off jn^Mfos viti mf^TTtr' 5 

it TpoiJi yip wp&Toy t/B-eo^fro xtti x«rfvcurn> 

^ao-ifttveii' Tcia-if Si dfoi yafiev i^triXtiov. 

rijif eif 'ey lyfi' 'i-TTTroiri xtti ajifteKri Tttft^i nta^tLt 

Muffu^atat jrperi anv ■TrtfiKXuToi/, o«rii' eiyaavty. 

uiii ^ SivafTifity 'AAixropof ^rro xet>|»fv, lo 

«■ 01 TijAt/yfTOf yiycTO KfaTtfif Miyajrii^, 

3. Firffw. 4. f{l. ftiKfi. 9. n^! a m. pr. n^i ex emend. 

aadquffi certe, si non ejusdem manug U. PORS. ib. Fii<nv. fitcw 

<rty. II. Fu. 

fntoJiwwj !|». KBU ^t *iK imitSry <t( -nC U&jntf i 'AXerrty. E. II. T<)- 

jKt7nr t Tq>iipi}^; AniTp^irTou ii Xt!)«T*{ M<7mici4i)(] 'O t^T^ t^ igXi- 

■af' aLU«r \tyirtt», Iri 'xM* "X*' nlai^^ranim, «pe)3«jS^Kiri toi( Twtwi 

o^ii' 81^1 %fMTfinTt t^» nigivX^mp' YfyafuH<, fnS" » ewtcri tijtSjKai tc 

XoiStiV oUo» ^^' g luayfiwi BitKti t^ mSriw' ^ j t^Xki dvo^^itirarrj Tjl n- 

Tflu^X)! umXoft^^iwTi Ko! i«i THiTou Tf)! Ye>vi|0(t< coZ;' if /tanytt^t KaSAKf 

tri fSnf tlxo i 'iKofUf v/i< tw 'Otur- Ti)A^iax*f 'OiunrEr, kiu '0^img('Aya- 

tr^. £• 4. 'HiJ finyoTpic d^fwvof] fufwuvi. j 7^ HoiEXaSf «arii Tor ku- 

Zb^mk^C & 'Efifuw]) ^aii\ cti ^ piv t^( dfKay^f t^ 'EX<n)$ J/u^ rin 

Tftif Tvyx^itrztf MimAi^ ^jcitsfi^voi ioiiXi), koi iruar vHr kb! ^KaXimi ou- 

(^v 'EpfiMHtt M TiJy$i£p(oi T^ 'Q^'rr]]. Tiv ipifiaifuif Mfyon»^)', (taT^ 70^ 

KaTJi Sc £sj0^7i» ^om<Nia>To^^pni, t)f koi/^ tmI tia tV 'EXcngv <wAsi( 

i^cuftS^tat tSv 'Ofianir laniTtpi. «c£- JTi-(9)). Aioit/ SJ 'EXtn) ^tJntv tV *^P' 

^ i« a^T^ o-uvoiKqrcu^OfHifhjyNdnrTO- fkUnfi trtKt ; iiin ti <oX\iiKi{ roKciV 

iiiiuij l* nvdoi iueaftiiyrin v%i TiwSii- ^Uwii tJ k4Uo; t^; TiwauEJf. fMXXn'- 

f«ii(immD £«s Mojyujif»;, fid.£nst.), ngt y^ o^r^ ^urcXajS^oi <tc t^ «>- 

Koi TiJTi T» Tiirc^uHV ytrn^at. E. Q. Xc^ tSv Tji^wy Koi tS* 'E>J.^>iiy, g&- 

5. 'ftifflvopsf] 'AjB^iiu, ToE !ii t3( ^h- cti ^Wow «ftrg tik«j' el 0Mi, &a t1 

fi^i ^aaami tJ^ tSv v9Xt/t/m> idEti^. iu£XAa( ^uXarn), ^ 'AAifav)^ ijCwff- 

E. Q. Vulg, 9. Mvfitiiinti' <^} luu (|ImX^(. tJ Se vavTcUit i^tcu otc 

oo^] 'H v^' 'O^^fifi ^r 4Mfi|, lafk kmv ^ SbffSsufuy Koi KOicit' Ti H TtKta 

tc nttnipiui 1>dfa'a}ji('^. E. cf> Vulg, (3!aifia< koI fiaiic<i)iiw. 3ii3i twtb ihtKir 

10, Thi] TfmiAdStif. Tiil sf lmfa)y h, &a /utKOfia Xgyi^oi Koi A«i ri- 

(II. y'. 174.). 'lilit ii eljsijKCV. i» KsXXot t^. hii^fti Sc Kot i «ii)T^, 

SwdfT^ yiif Wo; o^iJ ^nfiri SrijfiT^S», '£7.n-)g ^ ii 0co> 'ywn' ouict' tipaoar' <i- 

Q. 'AXiKTtfti xoiipi)»] Oi /MV 'J^iXo- 0a>S(, fva ^l KXrrirTgv Axiidiri), 17 iva 

^v, ei tc 'E^/^i|Xor ?Jytvaa'. tJv £c ^£ 'AAffi^|}aJ 7UW (Vulg. TarSa) |t^ 

'AXctTcpa 'y«iiaXi)']ai!iriv 'hfrfthu Tui c^. «i $« yturtfti £XfVi)( /ui' Koi 

IlfXnnt. Vulg. 'Kk t^< ytrraKoytaf 'AXcfov!^ K^pSov 5 "EXevov, ^it 8« 

» Cf. Eiistalh. ad h. 1. BUTTM. 

• Vuig. lu : >; i> .Mirif» d»;»!;.». BtrrTM. 

' Fonoiiii» en HBrleiano scbolio afferfExiw,. BUITM. .tizsdbyGOOglC LIB. IV. OATS5EIAS A. 12— M. 125 

U J^uAirf* 'EAe»] Jf $tBi yiw» wx n-* itfMmr, 
hrti^ T0 TTpaTov eyeimTo jreu^ ifeLTtivii» 
'Effiienir, ^ fZJdf e;)2( ^tjpwnjf 'Atf>fo^'tT^s, 

'^Qf et /lesv ^euywro naS v^tpttpis fuyet ^fta ij 

yEiVwff, ^^( n'di MffiActeu x.udaXi/4,oto, 
TtpT«/44fef' fitra Si irtptv f^fATfra ^uos eut^es, . . 
^fti&iV ioia ie xv0iaTt!T>ift xetT eLuiws 
fu?vin\e i^tipcenK iSimjtv juaa, ftiTcov. 

Tu S" WJT ev irfSvftiirt 3ofutr eLvra ri xeti 'i-jrira, 20 

T^?JfMf)(,K 9 tlfuwf Keii Nearapaf ayAaW uier, 
«T^ea' ii vfofMhu¥ iSito Kfiiay 'E.TiurKs, 

i2.'e)Jrj{] 0J>^'. Inachol JXA^Ci.e. Jx^ PORS.) H. 14, fx<] «V 
H, ib. xf^t] xp<"'l( ^* ib. ftiitf, I j. u^t^^t] f^^^t primo 
H. 15 — 19. uncinis iDcludSt W. 16. firat Hmi^tv. 18. niSi- 

Tfrfpf] a^itiTiftf H. 19, fuamr a pr. m. wtu emeDd. rec. H. POR.S. 
10. Ujuiw] tj^& H. ib. tni a pr. m. u ex emend. H. POR8. 

33. fftm. 

McnXoiu ti uciiTTfatmi ymai^jar/wsi'. ti' ^ t» tntSrat. E. Q. Cf. Vulg. 17: 
E. Q. et uldraa (inde b. tiBaarSf) 'S/iikxm BfTt^ ioJlifj Ohu yiif lari 
Vulg. Vlirfaxit9^ii\ '£«; tw WfiaTD{ (Vulg. (arai) ^UTa^Wjm^C j yifui. 

tijXiu, ari fMTil! Tqy ^^a^iV TotiT» (ir- Q. Vulg. (aed hic Ferba hiec sine 
tp. Q. Vulg. 13. 'Ejc S«iXi|(] 01 lemmate contjnuat scholio pnec.) 

lut KifKn tI (ojXik, gl Se Tigjutifiif- Tt|- 1 9. M«X«^<] 'Oti ti Tt)y fiSV ^XXik T^ 

fHn (Q. TopiS^';;, — 1|) ^i^ Ti Kilfiiii/ «aiYyiaii Xeyci th'*, xpi( Ti, MA*wt({ 

afi^{ MVfia. Q. Vulg. Cf, Baruea. 'EKdffyn (II. a'. 474..)' «ol ^i^ Kv- 

Afni, 4( ftii' 'AXtfiW, r?^i- uf S( f™ rSr iiekn,ifa (II. .'. 333,), <^L Q. 

9u)(aTij; Ti»i( Znffnn'* ii ^ i rSr 'EBifn»»] SwtiTTjif^yTii, ^rw ix^ff^"*! 

Himin xDii|T^(, ri ti[( SoAqt iti'|)iw i!;;(;ih4to, B. Q. 33. Kpe/to 'Et»ihii(] 

onps. ^Kiw) Sc fMfS^nre \eftiy rit 'Q tmff-Kflir iv itf&wtviri. •nuSrir iari 

najiitr ts^X^ T^ ttfimaimii' Sli Jcol nai to eri m^^tiu, ZujSung^ 'fXffi 

To, EiirMCO' 4 aX(x«ii xorfu^Tai ^ jyc iirt^K>'. 4^(p(Ki%)( Bi UniftT tCruf 

iiikip' (II. y, 409,), fl^fTOiiirii'. Q. 'A^M< Bc i n^Xon; c));^tTou *af' 'A^- 

'EXtni ij Afoi K. T, >-] Vid. ultima nXiur ii('ApiKXa(, Kcu yaiMl'Aft^X4a 

schojii £. Q. ad rers. preec. qum tvfiKiifa 'Hp^^tfai; (scr. 'A^kXo— 

hic seonim etiam eshibentur. 16. 'H7*t«-e£KSpa>). toS tc yfaipfrdi r^Xa- 

rtiVeHf, '4S( FTai] 01 imtfftlnyt^, ol yfui' Koi 'H^tKTpiwii «w Boi^So;^, ToifToti 

tirra( /uy A>^( T^( TGXcftif rXigo-ioy. (Toi (ins. Sc) 'ETtawnif, (nf^.yt»^( o^v Mov* ' 

ii «1 <K T^( iniT^i t«'Xmi(, ol BTWii9(i(. X<ioii 'ETcmMiit Ko] Btfiiwta aimZ, £( 

b ToS <fo( tSi)( Koi (Tij(. 'ETai i/iiXud 'A;(iXXt«( IlaTpwcXo;. Kfilat ii i a/Am' 

•AblcKat Bamea. ulApoUod. 3, 11:, 1. Hesiod. sp. ichoL Sc^. Electr, 540. Pau- 
i»D. I, il. 3, 18. BUTTM. 
' Verins, pato, Brtiitf, nt inde Bit pBtroDyoiiCDin B»i'h'1ii(, BUTTM. tizsdbyGOOglC 126 OATSSEIAS A. »3—55. lib. IV. 

0ii ^ tfur a/yytAeav J^ ^^(tr« xnfuvt ?Miir 

etyX^ ^ irrofUfK nrcce WTtpetrr» ^feniui»' 15 

Uitva ^ Ttvi raSi, SniTft<f>if u MittAat, 
aiSife Siuy yn<Si ii A»r fMya^oio tiKrev. 
ctAA tiir, fl ir^tait Ka/reLXva-ofAtv aiKeaf itjtow, 
I) fltAAoi' vrifixafifv iKtivifUV, cr ki ^Aqa^. 

T« Ji fipy oj^nreLs wfoiru^ ^emof hlivO^ctos' jo 

«u /tcy npriar ifo^a, Betfioi^ 'Cr«UFii>, 
Ts Tpii'> ((Tap /iS¥ wv yt, vais as, vtprM fia^ut. 
i| fiit ^ tui, ^utriia ToAAa ^dyom 
oAAtuv a,t6paTuy, aeJf iKOft^, aX x/ ^odi ZeW 
^ojrira wep raurii ii^vof' «AAa Au "inrov7 35 

33. M«wX<iF«>. 34. XaFvi', 35. fnoi. 36. HUtiKaft. 37. 7^^] 

TwnV H. V. ib. &CTH & m. pr, posteA in 1) mutstum, sed accentua 
idem H. PORS. ib. ftaett»,. 38. mi F^. 39. ^» sed »W« 
manua eadem H. ib. ^x^] ^iX^m ex eraeod. ejuadem manas. 

{olirct int^r. H. FORS. jo.MovWac. 32. ^e omittitH. TonHle 
omissiiro nemo oegabiL Sed frustra EmeatuB Jwi fur prfefert, diasen- 
dentibus MSS. et Homero ipso II. ^. 13^. Hesfcbiua flT^j) /ijr ng> 7«. 
Kol S^ na! &^u PORS. ib. f^(. 33. 4] <: proT.I.H. ib. ^><>>wt<] 

^oTWTcc H. V. 34. «0^9^ UifftJe' H. 

fuv ^offiJ.itj, tAtitiAm it itirtfti. B. ciTauSa. tuitti q «ffi Iv' ^ (^ aXXu'. 

Q. 33, etfi^Taw] 'T»)|;m|( ^i/Xod J B, 30. To* il fl^ ix**^*K] "W«'"< 

«pi T^ Sc^oxeJ^ Cti^ixi)')'. Vulg. 3^. Ti>' Bv/iiii, hc fttTa^pSt T^ i^^S' 1 

*0< To Eifu vi);«!, jKoi ^^JX* a7X4u. E. ^^«igSiid ix T<ij a;(S»; ^f>^*3 '"'' " '^*' 

26. S«inii K Ti».] MoVy T(i M«Xa)i E. 31. Bo.,eoi5l), «ai KaTi ™aij)Wi» 

«Ef! {(nw fMToiyj^XXiToii !ii t! ijSut?- Bo)jSo/Bi. E, 33. Ti ^fit oKikC iI 

irSai. Q. Cf. Vutg. et Bames. ubi iiiv ^ imeTf toXXm iffa9Sy ifiMlLiiMt- 

est, 8ia li ^^'Kcvahu (v^OjStjSovXcii- t(< va^a flXXoiaTUi' ^rBfS)', btiaAa 

701)1, CTi^^uXcus-Sai} tri fim. Ttitc] mafty(yiitt9a, itptb^nty weanaii tou; (i- 

T> T^ tciicTiJcjr Va-Ti Kai SfXo7Tqv Vy- voi; jfuiut «oiciV. ilXXa Sa-mn Xb( Ti^ 

yi<Ti]Ta afrui'. B. 37. Poc^] Ttmi' wzouf, ai^rsb; S* ciir^ya^ fitrx^H^, 

m, 7CW(. Vulg. Ed, ant. "EtcTi^ !>»{ &>^ Totfrou i Z(i( T^< fMXXoiIoijt 

(uc)] 'EoiKao-i'', opnoLrrai. SsKrSo' TaXaiVHjifaf ^/»3; ^KXvrji^irqTai, nou ^ 

tt («rc, Uufi Xo^CTOUiTi Viim^ (663. toT; «apcXigXiieoViv iira isaStTr avyxffi' 

11. a'. T04.), ^oi v^ioiirto. E. 29. ?»«', Q, 35. 'E^nlaa tff «aiiirg] 

H oAAoi'] IIcpitf^airTcoi' t\ i^ u( ifUTi\- Ai^ ttj» rXoviji', (Ff t^ ftcT^ toiiTOi 

(MiTUiof, To !c ^uX^aTj ^i ToB fc*!?"* 'W'''* VicXvTjMBintTai T^( /«XXownK to- 

r„] 1«.,«.. byGooglc IJB.IV. OATSSEIAS A. 36—48. 127 

^oM, u i' turruK •jrfttrifu o/i fleinfd^vai. ' 
^Cis ^od'* S' tK fuyiifeM Siiravn, twtXtvo S' aAAevf 

ftfiifmi ^tfWironiis Hft inrsff^cti iu eufru. 

a y 'irTBVf fAtv iAvrw ifTro ^jyou iSpaunir' 

x») Tmf fiii/ KitTi^>ia-a¥ i(f> 'fjr-jrtir^i naTrffri, 40 

TTOf S" tjSoAoi' ^tutSy euia. Si »f Aeuxoi' tfu^M' 

iflutTa i" siiXitaii TTfif iravia •jraft^Anuvra' 

ctvTKs ^ tiayfyo» ^iuv iafie*' u Si iairrts 

hoftaljr KATa Jafttt SioTM^me |3<u-tA^af . 

itsTt yof qtAiou (UyAif vi?\»9, ift triAqnif , 45 

£/M KoS vLtfnp^ Mm^aev KuSa?dfittt. 

auTttf hrt) TafTrttra» ifufuroi o^aXfioirir, 

« f wafu^ws ^ants iu^irras Xauravrt. 

3S. i^ if^Mai] Sfta miriat H. V. Ib. ftfai. 39. jWo»] X^oy. 
H. Vmoi W, ib. HfinrTO^ tifiMrtat H. 43. F>Ut«. 45. i)i] qU V. 

46- iit«^<} i^ft^t et fona»e 15. iDdicia alius scriptune Hnf*!^ H, 
PORS. ib. MatUfas. 

ianuflaf. Q. 36. Ilpirrcfiv] TsTUC^; K^£i TJnit T^f (W^w, i*AKia Kiihel J 

^i t£ (t; ToBiivrfCffiti, i) tfi/fifwi rSy soi^TJ;' TOii( i/wTi^^MfC' l^' ijk!tv ri- 

n4ir.B.Q. 37. 'O S' Ik fuyifeit} «if q r^; (n?^n|t. B. E. Q. Toi<<<±v- 

'^flTrafj-pf 2|w Tflf /« ifttiirtitf, i !* TUtptp— ' x«i)jT^(. tik twt» «ra/ Ti*(( 

^fUT^fjHUi'. ^njXcToi yiliii X/ytiy tiJi SuiXcXii^r^yp^i^uri T^X(£iVTi8n7(( 

fvr^- Q- IUkX(t> B* ixXn;] 'Ercl (f< ts xpo{ ^aftTai, £. 44. dwffui^] 

^^^(•v Tvr JEXXt» 9tfarirTtni ^», tftr- 'Etucty, i^ itCKmriy afjotf ^atin^ouf 

"mi nbt tJirftiii at»(X0(!V <fi( tJ tneaXa ini tdu tnaaSM ko! fiKtttii 

W« nt; bmv(, B. 38. 'Eot' ofo^ T^ -r^; tUla^ Kat^jnirfutia, Kol t^ 

.Ut^ ahf. t) 9c c *X(MV[ff^{ 'Atti- ^ijfltJji atiifu ^ta^ AXiJt t/h; «^ iv 

■)<. B. 39. AAro»] OCru^ yfd^tt ^a>^nu t^ MtMXiiy, »aT( tl i^ tA 

'^^VTopxiK. Harl. (Debuit XSo^or. fanfMU (i>(j3X(TM' T^ KiiXXif Tov to/uc, 

POBS.) 40. Kirgvi] 'A«i t«u k^« koI ija^imrTo iKiat 9ow/uQ[otT<(, o{ 

^ljiarot ToE ^ftaiienti ri «ww ylrtrai Kaaii. E, Aurfi^tii ParitJtti (sic)] 

1"»» Kiini q ^oTn) jv ^ itanirimai Kai Oi %aft>jcti Ta hiStror, ^nl Jic^^/iro; 

iwMiiiVTsu T^ ^B. B. Ila^ Ti ii &i^ e M(»'Xaaf. E. 4$. 'OiTTt ykf 

iih£i %rTaa^ai T^f bvevf kk! nAwtiy iliKhv 0(^X1)] 'ESd 70^ j^ t^; (r(X^i^< 

[itnmo KifTTRv) 5t« tir$Uiy' ti xafii iaa^^doat Iti tIt ^Xioi', &a i* (I( T^ 

1 SJiwTdy'' ! /ari X^fvTdv, X^wiJ kb! ^Xmv ixoTi^, (i{ T^ «Xijvijv oJKcri. 

■o^. E. 41. Z(la(] Airro^ffai ^c~av E. 'Avo imI^d^ il twixtlf^na. r<Xh« 

OTwfa t) KaX9<//Mror 2;(vXw. Q. 42. Si soi(i ii^ t^ iirmx''^- ^- 4?. 

"fit &ii*ia «afi^»i»VTa] Tot( AvTi- 'Ofiiani] 'OfSrrtt, tJ «aflijTiitiv irl 

'Sarib.oll ^iy. leu potiu* j iiftuytif u ■ q mnquMn Ulis Mrlpturn eit Aristopbi- 
oi) nan Ariitorchi : y'ii. ad S'. 338. BUTTH. 

* PnmDBtiatio reccnfionun GrBconmi, ICMC Etiit. ad h. I. pro ii>ir>rii>, tyi««ru>. tizsdbyGOOglC 138 -OATSSEIAS A. 49—60, LIB.IV. 

ToW S" tru w* ^fiueti ^ouO-AV xeti xfiTcui fXaiu, 

af4^ S' apa x^itBis wKtts ^aAtv ifSi •x/rZfas, 50 

sf i(t 9eivevf tVon-d wAp 'ArpiiAiy McvfA(Ui>. 

Xfifvt^tt S' etfMpiTreXof vrpty^a tjrtxivt iftepeva-a- 

x»Ap, ^tyuffti»!, vrif a.pYvpim X^i^es, 

Hv^cto-dftr ■jra.pk Si ^trn\v 'traiwtrt rpaiari^eu. 

riTOf $" euioitt Taf*ifl ireip^Ki tpfpomrct, 5J 

tiittret ireXX' i^Stia-et, x^pi^eftifti wafeeyruf 

iettTpes ii xp(i&v jrifeutets Tretp^ijKif iuipets 

^'afTeiaf iretaa, St r^i riSii xf^*^* "■wthJKO,, 

Ta Keii StiKWftivef wporiepi ^ar^et 'MtviXeief' 

%iTev & aTniT^ef, Keti ;t;(U|9rrs)>' etuTap fjrtntt' 60 

49. T«i( >■] T^iSrf H. 51. 'ATf*f(V M«»(Xaf(w. 57.58.0mi«it 

H. }■ UnciniB includit W. 59. Mn^ftMfx. 60. ahm 0* ciTTitiia\ <ri- 
TOU jvTcffftw H. f &iiirTta%m V. 

«S bitffi{tuswi B. E. 50. 'Afi^) y ^ijTi bii^rxfliinf icaha ifytff «rw 

£|>B ^^.aSyae «E^(] 'AmU^, «KfitKi- raptictii' Sui rili xfpinvra, Stoi ^- 

<rf(&a{^Tjgi;i£*iTc^<, Tib XcT^^toaX'*''^"''' Xdipti vhliair9ai, Sntp q ifimXfl t^ 

fl KDUim^iat (scr. doaWB^fJaj), AeJ ri a>A«, o;^n Jtm; jSotXeDTt aini(. 

T«u ^Xty Te 9'Se>' Ksu fyu^. E. 5'* '^ dj^at ntu tA^ IlijUiii/f «i^^of h tf 

afKf (aU.li em. PORS.), tafk (a*- Kara«X)i t^' vtf) t\» T-i>Jfiaxia cvn- 

ei> MotXao». Harl, 52. Xlpn^ !' x^W**^' »^"' S«BiXi»i«i' jies w t% 

^ft^rroXis] AiaT/ K^ /«v Tiu icmwrv ^(!m( liraa^ii^TC^ ^«i]XX.if7i]<ra>' «u'>1>' 

fvficTWTe, fuT^ Sc Ti S<mcr>' eiKni; 'A€i]vav Mfrri) iiaui8f~a(o Kai re !ifD 

t}^6ii iiir yaf ^ koi oXXiii;, ^iai tc Jguirav T^ TqXt^x", i^tri Invi tnr^ 

Ka\ TouTo, %Ta)i yip X(y« Xipn^ 8" ^KHHfa'» (flCr. iiwiwa) axeXajSoi M- ■ 

ifiijilv»kii4 tp»X'V i^X^ ifiipm/ira KaX^ ^fi^nftTt' hi»i( TOif ^;aaTa7(^ 1« 

;(j>iiirc/i) vrSjiiipTv^ia Xf^irriifNfilairflai' javraii^ Xi^yf^o^ai Tcl AKitMiBa. lat 

4r^trQfi€yt Sri n^ (f( ts vfi/jafffiai vpd tw vdXXJi TOfavra citti yvSetai <ap' avry. 

5ti»wi» «);Ib( touto «ipjTou, dXX^ <ruX- ciC yAp jmW ri ttrg (ins. aXXi) nal ti 

XOjS^y T^ rafiOff^Kiva^jUCiia j«i tJ Sti^ ^^ <riri) i^pir^at' Kau ou;( igTTor «' 

«Wv X(<y(i, o^tTi Ti KaTi fM^( ^mJiBV. KaTOfifloi( ^t (ii( X^iv m^( faplmiTSi, 

riySy Tiji Ti( &p)t^i jojvivai, tiKni ^ Jv ei( omriuirjC k« o£ Xfy». Q. 54> 

To7( KOTi ^70» iKcfcdTi, nvf/Jip^ S* Hb^ Sc {co^iir Iraifim] Ile^fKdi^i 

^^ («irocui Ko} ri fuToft ola ^&croi. fap to^^ S/iJ»i( a> T/i^n^j. tuiirtit k 

wnrtf <Zv ofS* alp^iifetai tiii T^avt^ ){iv «a^ i t^( To^dJof wafKfKeiTai. o^ Tf 

hnliiaai tiSi tb ^ii^ava Ts iK tov jv rfi £<v/^«r9ai «Ojja TiiXc^uix^ ^ 

iru^oiTJevo-ivaiy^^a, oI!Toi(OuScf(cTa££i 'Atfijvav «lEiiri. Q. Scin^y] ^/■Xt"' 

ynmiutmii, kiu ttink t1 kinoi' ^»ivj- a^t, Harl. 56. EiBoTa] 'A«o ToE lin 

vTififyBVi' iiti Ko! Toi>ro 01! SqXoTaKaf, ri ^0f» (inp Ka) tTBap. E. 59' ^" 

T« ylifiastai ^«jfuircv, liXX' hi ^KJ/ue-c «oi 3c(Knj^vO(] $iXo^)>ovoujucm(, Scfim'- 

Ta );/ipinTra iy Tf^ip xf^hl "''' ^" l^^vof, iK Toi/ itKa TO Sc^tfttu, icKii 

1 Scr. r« «(i T« Tb*. BUTTM. tizsdbyGOOglC LIB. IV. OAmEIAS A. 61—70. 129 

hmeu TitirirafMm tifiiavfi^, eirtvtf ivrer 
wiifar iv yitf Tipuv yt yevof «toA&iAe Teta^v, 
iJiX irifaf yms krri ^jorpf^uv ^ttirtXtiuf, 
mtmwxpif, firei eu k$ xaxoi tomwtA nxeuf. 

'^ils ^re' xcci mptv vcjra. fiees vafik wleni» ^Mf, 65 

an if xtftriv iAwF, r* fa ei ysf» vttfAtTeu ai/ra. 
«' ^ nr' emtS iroi/** TeetctifitvA x'~p*S' "t^i^- 
avTOf tTt) Trecrtoc KOi ia>iTvaf e^ ^pec «re, 
^ TflY Tfi^£fAeixiiS jrfoirt^afii NsrrefK vief, 
ayp ff^ffl)' KKpaXifV, ifo, f»i ■jrej^oiaff ei «AAer 70 

61. wairrafurx] wat»atUra et schol. H. 63. iurpt^»] Wpo^&n 

etric achol. mar^. ad 44. H. 66. yif»] yffen H. ib. foi. 

Ino^ Kol tcucnyu, -ri ifHXtipfmiMitai, yfA^i. £. 69. A)| Tifn TiiX^uiXtf] 

B,E. 61. Uiwtau raiF9-sif(A»] At*- "A^ffi^ tofiirxf T? MfwXif iK»7H»- 

ww T«( AMn^otVi S)|X«wn ytvifuim'. fnrfuC Kai*al. imtt yh '/^f Kaitir, 

«^i( 7*; iixSii ^», 4t(«)w'° 8" ^f- riy pir warSiirtirBai !ti ■OSKr(r<'«K »*i( 

»n( ni^iiuSa (213.), Kol Tifmft -nyx/ixi, Sirrtf wafi N^irrep. w^fa- 

&ifilUKi: nrri Wf«m" ( I94.). Q- mai, Tor ii wtfntfTtidr rira ^ti», iic 

61—64, 'HSfToiw 'Afumjiiinit Koi t5( 'OSKra-fBt fu^Vlf "'* ^"P" *^f- 

VA"S!,UtescholJisC0llig0.F0RjS. triyrtt tw riev, tlf iiwajiiar Ifixtiritr 

61. W yop 0-^91» yt yiw(\ 2t» rf! 1 lAifitta^ t\r tStiitjur. oJJnj reiw t^ 

IfnrrM», &" J r^iv (sic, in ed. ant.) rfanlirKiai 15 (iiiXiifj( Koipii' lafiiryf t^ 

Wii. gj yi^ if^Sr lai* ytriai. MtwXiff t£» ^iyaw". Q.. Ilfnrt^iift 

Vulg. leaii^riBTai tJ it^ *ri Sre- Hiimipx vur} "ZKtats /iir lUl^i Kfv- 

tifKwft<riw<tti}>afi,^a>iiMre¥.E. 'Hyow ipliti; w/ii riv NtffrpjjiV /ii«T( triJjtf 

liit o^iwSi' 70W1B» lirrj. B. ^^.NSro ^kw^' i ^"" Me«')«iKK »?«rKT«l< «» 

Wi] •fli tr •DmO,, N£t.wi y ASwt» ^Kmnrt rSr ■hty^ulrmi KalpfSart ?*Xe« 

!>fw(.ff<r( >«,><»|>c {II. 1)'. 311.). aiT«i. T«I!t« 8i oiio»^» TW 'Op,>w 

Afyu W K«i Sen^y (Laced. 15.) «oJ &!» «^0^1% t^» iB/i|iri>' bJtoE koI 

hinifat (Bcr, BifUipia») St&iireai T0~( fra e'ir) (J el( t^ji' 'IXiiHa <>6k il*t. 

itnAu/arltir Paviituvi. «aj d tbCt^ ^'XXti yip wafar/ar/ta Kot t^ 'EXehi* 

)V, Jri ([i»tA tI» i» S««ifTT| rifiai' «rr» yinflaai osiri^ kdJ «lirfii' m/ii roE 

loCra wetfaxrai, tintftr B< tA Auitsif^- 'OBiwB-t»( {walnvf, Kai KaToW£ai «fti 

I1W, iXX' liTOt Kol t1 AaitBnitJ» Ho( ^K TWauceio, na! rSfia koI tiii 'EX^vj» fy- 

11! Torfroti wapaiiSviai wapaT^fiircaf. itBfuArei*'. ii- 7*^1 tj 'IXi.iS. offii» «r« 

Q. 66. Td fd sl y^] Ti y^p Sr» T9 Tvxir «ffi aJr?; i.«.nT^>(a. E. 

(^H ?Toi Ti vuTiaTa waferlSnvr tw( 70. 'Ira f*7 wfiiBoUiff tl 5XXiii] 0«i( 

frt^- Ti Se iaiiTp'0/*>)(M(, ol «frrft f*i S^«* KiiKaKtitir. Ti «i ««ftiiiiTO, 

- Ed. Honi. l^rw. BUTTM. 

■Scr.^»W.,! «edEd.Hoin.>.iT«llpri«. BUTTM. 

• ScribeBdum : Uu» ,a. yij ^ -«.;., Wf /.» «-Brfri™*-. (in». »« Im.r» Jl iS».- 
■C'™*") fcvJOl,— mijM™. rJ )■ »i{ix/tu«> n« Ia;in — r" MnlXaii', ti'"! ™yB. ». 
•.*. BUTTM. 

VOL. I. 8 tizsdtiyGOOglC 180 OAYSSEIAX A. 71—84. LIB. IV. 

ifa^te, Netrrtpi^, vu 'fM Kix»pta-fifrt 6vfia, 

Xforvj T, ^AfitTp» Tf, Jwti atf/vfov, ^^ s^j^parres' 

Zfivof vev rsi^^ y 'O^vftjriev tvii^v ouA^' 

'irirtt ToS' a^mra n-eAA«' rt0et( ft sxf* tio^epeurra. 75 

Tm i" ofyepiumTBS Igyvero ^tu^ts MsntXetof, 
Keti r<ptebs ipat^of ifrt* VTteitntt vfo<ni6icL' 

TtKva ^/A\ ^ei Tjiii jSpereur mx etr rtf f^^' 
AoavdTBi yaj) rsDyi iofioi KOi Krrifia.T' saa-». 
euSfuv S" if Mv Tis fJkot ifiTTtrat, ^i KeCi ei/xi, So 

*T^ftaa-ir ti ykf ^oAA^ iraAuv kcu ^eAA' iwaKrfiiif 
k^ayif»^ h Hj(«rl, Ktu oySoaTu 'wrti rih^or 
KwTfov, ioinxnv Tt, Keu Aiyvirrieuf i7ra?^tfit)f, 
A^iffrds &' iKOfttjv, Ktu %t$onouf, kcu 'Eftfilimf, 

7I.'f(jt] f^ W. 73. KatWfiara] KoJ Uf^ata H. iU %4ova. 

76. MtriXafti. 77. fiita. 79. nvyl] Taek H. 81. firu. 

jSoXp TeS ^' Ko] tftaSirti t«u a. E. cfc^vc xpit i/i/fitTifivt ixmittrai, 

UtiMaff «i sXXbi] OEtb( Zijv^StTo;. auc ^iTj/tuy, <UXi!e Ta lavTSU KHTa^oX- 

'Afi/aTKpxv^SinuAiJaTo. ilXU(PQRS. \«> ^A]. Q. 80. 'A>Sp£>' ^ ^ Ktt tk 

em. «cvtojixTS ^iXaoi) Xt>pi< Toii apSfev. jtti] 'Hfcfuc BfvrrtTeu fttril i|9eu( it- 

Hail. 73. XaXicni r< ittcjmic^] A>u ^fuv Sri ifujriipuna Tsura ^jwi»i& 

<hrwv, 01 tc J&UT(( 6ai>fW(^ naTa iSfia -rlt H Stta fut^ urd^ti Ki^ To s^op- 

(44.), n« ii& 'ngXcfuEx^ ^' "^ '"i^ ""* tlMU. Q. 8,1. KTffuuik] Ei< ci'- 

jxiiX^£c«( ^d^/uuM ^, Sti ^k t^( TOiaii- rrarn' ' Ta «ii|i^ tsi! •xi.yjSmi. i&w U 

T))( E\))( ^v s Kso-fUf. Q. 74. Zijv^ Tuv jx navou VisX«vniK9T&>v SnjyfiiiSai. 

T«i] To mw mxaoTiKiji. Q. Tf. Zij- icai to fuv xiiiT^o-flai xa^ tsfirfitiiv, 

>ef «01/ Teta So/Mi; tv KrqpzTa Ktnai. lUKfai, tJ i« KT^<rair9ai, ^i^. Q. 

P&l. Cf. Athen. 5. p. 189. 75. 'EvoXiiecl;] m.ayifi(lii. 01 Sr, ^i Toii 

'Odva T^] Hpici lai TOiiTO tl( tfupa- AXijBeT; Avyi>rrliu(, Sti /iamK^( ^tci- 

ffiv, j Se ivi^pti, offTO-a ssXX^. Koa" pi. Vulg. 84. MBlnii( ff iiiifafi- ««I 

tiainm ii aiSw^f i<"'y 'Kor^. Q. ZiBok'ou( k« 'Eji(/i^Sou<] ZiWots, <t( 

'Aff»eTa] 'Aotktov Ac toE iiimi t1 Kar^ t^» ifvBpat SiXairirav fUTfKiaa> 

\iyt> antrw, £fljii]TOV. E. 7^'T''' ^ °' 4>oi'vik((. 'E|)/^j3oii( St ^J TOiJ ir T^ 

iTo^dojiTOf] Ti ■yiji iKOijiivT«( MivcX^u ?,(ji ^alntar. Tot( ic TpBy>jSiJTa< 2apo- 

InwMiv Stixcfaf ijv i^iiTXtwv Knt A^- Kijvoiit Xp^i.B. £. ZiE>wiou<, T(it(KaTa 

flc^o^ dfftSfna. Q"^ 78.T<K»a ^iiX' t^v ipiiSpav fuTWK^iravTaf 4e/vua(. W> 

^TOi Zijvf] Mtri tV «^^ivjjiriv o-ri- Vind. 2iSon'ou< Toi( lajji 77 ^Hf? 

KT^tv. ^i T«, Zip'!, fffaji^ii tiavTcA- SoXffw^ Acyei Ucv fur^Kipaii «I 4oin- 

T^, aErwTi^ T^ jfqtro^^f^. kw k((. Vulg, 'E^i^ii;] 'Afl^afifff 

' Maiiu p<mt K> Inseri Jabet 1;«'». BtTTTM. 

1 Hoc scholinDi retertniata potliiB ad t. 70. BVTTM. 

'CaDf.&ot.ad*'.i4i. BUTTM. D.a.t,zsdbyGOOg[C LIB. IV. OATXXElKt A. 85 — 92. ISl 

xai Ai0v^v, iva r Si.^se tLpetf Ktpaei rcAi9aM'i. 85 

Tfif yttf TtxTit fui\a TtM<r<l>opoy sk mavrev. 

ma. fur euTt ara,^ iviaturfs, ovrt n Troifup, 

Tvfoj Kcu xfiMv, Bu^s y/i.uKtpoio ya^itTof 

itAA' Mti ■jraptxourii' tTfitTayot yaXtb ^ir^eu. 

tui iyu irspt nfaet raAiv &iefToy rvyaysipen» 9° 

nKwjapf, Tsiuf ftet etieX<peot ttAAsp sjrtiftyt, 

hJ^fil, etvuio-Tt, Si\u eiiMfitinis ttA^». 

85. &a Fdpti. 87. eBre] »6« H. ib. fi»af. 90, ?»(] (&(. H. 

ib. nXvr j9. ama/ytlfar] "nM/y ^. f uKtydjMw H, 

'EptrtSltf t96;'A^o^( (UoiJti, Ti.<( Be ^f] Tax<'"( KffaTmfnxiiJci B(i T^y fltf- 

ffi^mm 'Efiitiivui, al S< t«^ 'J>^&<, «f ftirtrta. «I S( ArJi9cTar Tw>> apiSv tJ 

ti T^ tli T^ (j)a>> tArurTa^ Eia TSb< Niftu!, to $i ^i^Kif 1 «ri ^aj^lui; Koi tfAi' 

tdtutat, ^ «o! T^XoBifrof ifiao-/. fut yttnrrai. E, Conf. Vulg. 'Aipaf, 

4iat( Koi SiJi T^ |9 yfii^imirui 'Eptn- ti6v( a/ta TJi <y«ivi)0^tat. Pal. 86. 

^ nfdria-ra Sc &r<&&^tv «I o>v- Tfif yiif tJkt» /^Xa] Ai^Xou TOKurra/ 

|<<m<KS( &ji[Mnn>T(( T«b( ''Efin^ttq, Kai cio'» a! yeiiB], ou;(' &( itaf ^fuV /'«'1' 

npBn9E>TC( Tob< KaToXoyatigv avfyfa- t^ ^i TfKraiv». Q. "AXXote aX>ii. ^ 

f«7{ oCtu; ^vayfo^iovTaf, &ui G( ii^ Si^Xou K. t. c. Vulg. 89. 'Esijctwu] 

t£ a ffa^vaiv 'AfdiA^vf. Q. 'Eficft' 'OXo^t^vior, atnafKti, iifKetir. B. E, Q. 

^] 01 ^K Tott T^uyXoSikof ififKFi, TiiXa fl^ffflcu] Kvpf»( /w» To i^qiJaat, 

t^ lafoKifmhi, vafk tJ tl( Ti( t^- rEy St tJ ifU>jytiy fTmr, ira^ T^r ftj- 

T*a( Jri Ti< ^xffnlu iiniv Bi» Tor X^'r. Vdg. ©ijXti^dr, isi ToS 9£ to5 

Kokiaa Tau 'qUof. (Vlllg. honim r^ftaiioneq rl hjXa^. B. Ti BijKi- 

omaium loco uc: 'fLfi^'^, Tot( o-ar rt^r BJ to flf(A7<i>' cTmi', E. 90. 

Tfi^XaStfrat, TOjii-ri <I( T^r tjio* %i- *£»[] Er»!. E. Q. 9I.T«/B(f«i] #1- 

rw".) ol Bi Tofct 'M(&i wofk t1 ?,Be|So(, XoStX^ ri ?9o(. «JTr (scr, ko/) ^otw 

r>^aX( yitp, S9cr Koi Kpdrrn 'Efifanivi 'Bior ^vfipuvur rfixff" ^ir Tir M 

TpH^i. ir»! Bet Toi^^A^^ (Vulg. T»i( ^Xtotdk oBtfi/M», (toi ^K «i&iK 

et Viod, iru. Koi) fuTayfd^nair oC' liiunitlai M Ti|r £«(f hiltm tiinii»v 

Tti<- AKlndf 9 iKifiaif Kai ^iiarUvf Awarr^. Q. 92. AaS^, ^juHrrf] 

'Afapdf T(, B. Vulg. Vincl, nS( Bt As£5pii fwy dnl toE pi8(ro( (iWrtf, Arwi- 

^i IiJorioii( «ol 'Ep^^Kiu( icaJ ToEi< 3^- otI Bt di«iowriTiiJ( Kai u( oiit ar ti( 

^, Ko! trtr aJTo7; xai T^r Ai^v; al r^Soit^a-fiC. B. IlffHioiflu; «i£rv (I( 

Tif ^x^'™' X"P»' ''^? Ai^i ftal' tJ /*i !uMjS?rai irioEr xp^o-oo-flai t1» 

•Eioi( i* ?oiK« 8iaxoij!(?*ir. rsirr(or H ?p»a. B, 'Axmtrtl^ 'Atvmm^rai. iK 

m ft*7«>i tKai ff wi^aro!, (iTa ovr- ToS MU t1 iv<i\afifiatti iii<rtl, tS u fwya 

«{«( X^(i cnirTOfni Wyf aiiiT^r t^v Ai- iBer' «nrairik, xai f*rti toE oTtfifiKW 

AV- E. (E cod, Hart. Porsonus a ^iKrr/, Sii 5i Tii> x'^^'™' wftaSi- 

nuias tantum tectiones ad vocem 7» tw r 7&Erai slvsiirTi ks) droiiirT/. E. 

'Sfii^mii exccrpsit.) 85. "A^ xt- 'Zilraaii <nJX"i f«v ^4^ itai fJOfa iv- 

■ ViDd. breviuB et inendo»iiB, 'E;i>i^uv, ricfi ri ih ri,, IfnSw Sun». Et aeorsim 
•lU mum ; i 'E.^.ir T.ij| T{.iyl.Si!T.< iri nS ><'| n' I;» ^n». BUTTM. 
*Zciio, tenteStraboDe i.p.41. PORS. tizsdbyGOOglC ISg OAT22EIA2 A. 93—102, LIB. iv; 

us cvroi X'*'?"* Toiv^i KTtATtTO-iv afdtro-u. 

XCti -TrcLTtfUt Tciit ftsMtr CMOvifMII, OiTV/tS VfU* 

tia-iv tjrii /weA« toAA' iiraBov, xdi i.iFuhtra. elxer, 95 

va [Mhtt vattTOona,, Ktxftv^ara. •jtoJOm xoj is^>,a.. 

uv atjttAav rfiirctrtfv Ttp txfi» iv cufuwt /Miaav 

vauttv, ai e a-vdftf irooi Sf4,f£tya,i, oi tbt oAeire 

T(w<»i fv tiipm, ixaf ''ktr/tos 'fjmo&aroto. 

oXa' iffjnis ■jra.neu fj.iv oSufOfitiK )uii ctxtvuv, 100 

^eAAdKif 11 fttyAfeia-t Kohiifitvts TjfttTifoto-iy, 

a.XXeTt fiiv Tf yoa (fifeva. Tipirofuu, «AAm ^' avre 

93' n^ret] gCTi W. ib. Fofiiffirti. 95. Faiinv. 97. «fi *Xf'} ^^f^Xf ^- 
99. f («it. 

flSniWAfirav Tot< tx^f^s, ttft t^ku- Harl, 'AUm;. 'Ed ti £«i r^^ ^ 

pl» SJ r^)a>i»T«[. Totfrw (scr. "TaDro») prroi riy rrlx/"^, "^i »' PmiJiutf 

a sMi avauw Xo^cw ^i -nX; ttum, iXKit itafitft7y (Kfartpji em. PORS.) 

Toii a (f. rlr H) vro i^; «iT-niTifT^ br* iidyKiif yt\a!iif. ou&cif ^vk^ ^Tit 

ji«Sp(v0^vai Kou vfAeS^yoi ry fw^jf tC» ^<f7in)f driWfi ;(^/u£ti»'. ts 7!; 

Sdvwv, Q. 93, 'O^ ^TW (sic) x«'- Tfotipnniiyty Ixaaiy !x" *""" f ''itia 

ftal Oi ykf l» T^ iniraatiju •r>M>nii Ijtxtaiy tlf rh xtfi t5» iifim >iy», 

tJ ^taBeJ le^a, oiii titalfiaitt ol tXoI» iimfirKf 'Oivraia ^r^t Bf^a li^ ri 

vm. nXXal ^ovi' aipBaya ntKnyiini, i/yntiy rli wtfi airn. Q. 94. "T/tpi'] 

Sf^Myrtt itaTfi^tvai. iariv air wailiu- AlgXwSt ^t^ovrtu, E. 95. Kai &*' 

Tum, hi ai x/^ iif r^y «sXmfXtuzi' luy i\tav oucw] 'A^t^HJSoXo», wirtfat tIv &»- 

(Suw i/paf^ £XX' rt( t^v EM£0crw t£> toC 4 ''i* U^fidfUia. Vulg. 96. E<XBi- 

JMUiaWu. Q. 'O^tJ^ma-! t»i( Tiv Mrct] HvfXirca. &mi nv ^S ^i ;(h^ 

ot/^ Xe]>o>T(( ofTi» Jvoi «fn-ru''. X*^». B. £. 99. Tpt^] niBanic &s 

■ Noa satuhciuDt qiue ad hoc acholiam emeuduidnm propoaai. Nam d nSnt )) 
liOiiimDi, de AffameiDOone, nnllii «Bt oppoaitio inter hnc >Mfii et Mi InM'. ImnM 
■ppuel, hcc iM) fiirwsi reipoDdere roci itmirri. Hoc antem agit >cbcdiaBle* al dc 
mooftret, post illa \iAf*, iumtri, lwlrM*n ene ia Iiii liAfi— i;ij;^M. Quue locam 
VUDC teato ita: wvyMl /Ai, ym^ im! }.d5fa i,tifi,w^iy9nf»f rnt Ij^fwi' «^i t«i h<^i li 
rfmi.irTai <t,itm luli Iihiet 1.i^i7> f im fu. ; Mi>i>.ai|) ri£ iuHi'. n )( uri Tw ritrt- 
rimf Xt^piflwmi — rf inx^ rSn tufm ic. i»!, 1, e> lioc in intimis receHibus infortimii 
poaeadum cm. BUTTM. 

» Keri rii potnit ut qui» himc TerBiun laperaaam jadinret. T«inen Mc namem» 
■p. Ponanum aicriptiu est BchoLio 'oSii.if>iNri etc. neque dubito qnin in cod. Biri. 
reTera veraui huic'nf n-n x,*k" aacriptnm sit schoUum istad. Sed lequeni scbo- 
liom sccnratiui DDac iatiieati pHtel, Teraum hypol>olimnum 0!iH n &,v\inittt, qui 
ideo imprabalur, quoniam r» ^^.ti^nfum Umv, ix*i "^' bn e. quaniaoi «^iritf itri, 
condem boe breriori quoque u&ilio damoari. Nioiirvun ia SDtiquiori aliqno ei«n- 
plo qnod Tenum illum eihiberet, oHcriptum ei fuerat hoc Bcltolium; idem aiitem 
mox traaslBtnia ia aliud etiam, quod co careret, Buspicioals notam auuc iaurere ri- 
detur Tenoi 93. Ceterom post vertja I;i:ii Hiit punctum pone, et sequeatia aic Btrue: 
i ^.e. rif ar^i^iif) l/^mrin ils rir n^ wirrm rSt mfmtt ).iyt a. r. K. BUTTM. 

T " Alii poBt huacBddUDt: •iU r<— yii^WiU Fonoao», referens ei Scbol.Hatt. 
BUTTM. tizsdbyGOOglC LiB. IV. OATS2EIAS A. 103—118. , 135 

TMJOfuu' cti\^fMf ii Kopes xputfiue yeoio. 

TAir vayruv m Toa-ro» tiuftficu, cux/vfuvii Ttf, 

as ivos, 'wrrt [mi vrtev eMrtx^p" f^ i^J^r 105 

/oaoftira' fvii «urir 'Axpum Twrtr ifuytivtv, 

aa-tr 'Omirtiif ifuyvrt xeu tjpaTo' tw i' eip sfuXKtf 

aaru x^Jlc' urttr^ett, ifui ^ »xes Atif a?^»orer 

xtifot/, mus ^ Sttpof MretjifTau' tvSi ri tifu», 

(utt ey, ^ T^Hixe»* iiveorreu w ttou amer 110 

Attifmts & i yieuf Ktii txi^pm YltftsXifirueb, 

T^Xifutx«f ^, ov tMnrt viev ytyctuT ivi etKa. 

^Q.f ^a.Tt' TU ^ eifa varfK v^ 'ifiepav ufTi yeeic. 
ioKfv ^ »70 ^?^tpapuf x*}*^*^ fBaXt, ^aTfos oKevraf, 
•i^Mvar TTOfHpvpitiv an etpAaXfiotif atetrxfiif ' 115 

ifitparimrtv jffpff-i' fetitrf ii fiiv MtFEAtW 
fUfft^fi^t S" tTiiTa xara {ppifa koi KaTO. $ufuv, 
ifi fu» cu/rif ^aTfK iarttt fifiia^fai, 

106. fiMititiif] itmni»!! H. ib. 'AjjaiFSj'. 108. ixot] i)^ pro v. 

1. V. 109. fiiiiar. III. Aafipr^. 1 13, fakf. 1 13, ifn] 

tfiTf a. m. pr. H. 1 14. idKpv] iilKfva H. 1 15. IfBaJ^fmJii] tip6ak- 
luSka et 154, H. V. 1 l6, Mi>i\aft(. 

tal i^fitSpi exf i tSyai M tV 'Otuo^ ipfaaa( S MuA^ lia^fti. Ktu ybrrai 

riut firiiiafi ^m^rai. Q. 'kfytti f*- T> iriu muIjmmii nfnaiii, ilXXit noi 

K^rrgM] T^j IIiAMoMnJaw, ipif tJ t^'- t^» iiuuiritt» iniptiyfi i waarrtt. wofii 

^ fmvf hrmfitbu. 'E. lo^.Al^v yaf tiiimpi i TtfiUitaxK VX"» tb» 

fk tt Kafti] 'O irif lih aXXM fnu 9^ KSytn. Q. III. AcUptiK V i yifmi] 

ti taxi«< Sfaieitti. Vulg. I05. 'B^i ri ^TfSTartt wpe^yayt teii iSienr. 

'kxtjifialfu] n<MCt ifbi('tl( hhaaa Bii xai (M(w( hr^nt, Ty B* £fst sn- 

TavTa «EitTM' Kol tSi' fi^linm iceuiSy Tpi{ Cf* ffu^ ^fot yseu. Q. 113. 

iiJaaii^^ Tira Kapix/uy •KVpuHMr. Q. '^Xcae ff»] NiwirTt -jir/iu^dC A( koI 

108. 'E^ S* ax'^] EI«^U( &naTa(, 6^ 'IXuti (1'. 446.) *^|3£orra Tiv K- 

Iti tStai ma-n i^f vpi^ iIA^^^jM' ^>ix<. Wffri is^yTa. Q. 1 13. ^Oj»-! 7^»] 

^. Q. 1 10. 'Oii^^orra/njvati^^Avcp 'H o^ SiaSfffi^ ku ki^ ifaia{a M 

(fuUo Ipter^tai i Ty^Jiiaxtf, Tavra 'Olliiaaniq. i /itr yif T<k( iai/riS tfa- 

' Scboliuni camiptiraimnm ; iii quo friTBtrti UboraTeiu rerbi ii Irtf td eidem ia 
teztn rehrre. EnieDiiare niitem cananld snbveiut Eostatliiui, qni docet in^KJpi 
Uc CMe /urin-ii TMi'. Hiac nOD dubito primB Bcholii verba ita rediategrue : 'An- 
XfiMifii] Mirnni «iii M Ir Ht^. ReliquK lacuiia laboraat, qnam L&tinis Terbis aic 
ialenm urciam : Eli IriTWn rain, desideriii ul qued adiota reddul ea ipnt qum 
»H-._rif»i.. BUTTM. 

• Anle l^itm lu. tUrex loco Bom. BUTTM. .tizsdbyGOOglC 134 OATSXEIAS A. U9— 1«9. hb. iv. 

^ «'/16^7' e^ifeoire, fxamb.Tt /M&^tUTi. 

"Em TOud' iiff*Mn jmt« tpfuia x<u iM>r<e dvfiov, iio 
Ctt J" 'EAei^ d«Aa^ie dixu^fof uyep»^» 
^At^fv, 'AfTt/*i^i ;)£««-))A4XdTa> CixuTi»' 
r? ^' ap' d^' 'A^pPTOTff xMritft wtvktw S^Kiy' 
'AAxiTTTnt ^ ra?nrr4 ^|Ui' ^oAcwcw fpi'w 
^Aai ^ apyi^(0)> rttAApev 0^f, roi' ei IJaKi» iij 

'AAxAf^, rioAv/Sou ^Orfietf, k wm iii 0tf0t|f 
AiTvrritir, odi xAfM-ra Hfteif Sh xr^/MT« Kflrw 
or MfffAdot ^uxf Jv etffyvpioff ibo-Afui^ws, 
ioimjs Si T^TceSehf, Siiut Jt xf«^i^ Ta^eanret. 

119. fii^VotT»] tfifriiram W. ib. fiKorta. 123. FrfHtwa. 

123. rCrvnTw] eCm-uKTw aed thiwTw Khol. inar. H. 135. Miror liiatuni 
ab Ernesti cliligentia Qmissum. Hunc ut fora tulit explet MS. lec^o 

£W«. PORS, ib. f... 126. noWiSw] no^jJiSsi; V. 127. ^».]^**'- 

118. M(>(XiFt>. 

iti^ Atnitir liKaUt, i }^ tw iwat^ iaiet' KXj^/qr*] Al^pn fb^XiTov ^[orra. 

ftyiirBtli. Q. it9.*EKiiaTfi n ni^- Vulg. 124. Tiimfia] 'Avi tw «btS 

o-aiTo] 'Bn^BiTO, AhtI toE infur^- «{(r)( «oJ Tinjt, to biauidTnStr Tip rs- 

tfdtr. t»wi Sc yfd^vai, itvB^rant, Ka- iSv iniaTfiifuf Scfrqf ic Ta iiciiiiu, uw 

kS{. Q. Harl.l> 121. 'Ek S* 'EXtvi]] />arXu/ia ko} ^^sXupi. £. 115. 

'EitiBi^XXtiTSy^OBwrofWft^OT/oij- T(iXapo>] Tttta^ ylytrai ix tov T»io( 

fUMi^ik, avjKtyi^ai Sitji Ta( ^y £(rT^|9fi i xaprtpiics( Kou rov oTp» ri Ixatfiii, i 

infarrxii^ tfdid^ airmi ivif toE voi- ^aara^air i tt airf TiSfrTtzi.E. I16. 

KfXigv KaraB-ria-ai tV ti^7)|9'iv. ^iTig- . 'Err 6^;3)|;] 9^j9ai voXif AI^i^Tav \ 

tfiiraTty ii tS t^( 'E^Aijf rportrtty, y5r KatMVfitrri AiAmJjfr Q. Vulg. 

£rr za^Tt>);i)' ^ 'IXf;). Q. 123, X^u- Viad. 12S. ^jf Afyvfimi Aaaitiiiiiiiit] 

oijXjiKffroi] Tj XafMt^a< Kai x^wroKT^ot Ii);«ray iWtou toBto, aaafuStinii if- 

i^XoKffTaj ^Toi ijcTr»a(^o^. B. 133- Vf^ I^! tvjyai. Q. 129, AoHii(] 

'A^' 'Aif^oT^^ Xq^iOTtoi Kal «cpi Tu> 'Aai tou Sih tJ jXXe/«». ^XXiKcirTi^ 

BffimaivSr. aiAai jar yhf it 'IXiih, ykf tA itiTtfa Aq «po( Ti v^ti tlai. 

iXXai 8* tC». oi yiif Eiitp™(; T(t< f«T- B. TiiXai-ra] TJ TsJXaiTO» ij* «apA 

(jjoi^oit ToE o;iapT^^TO( ivirpeiccir rtig Af^hii itoo-lf apio-TOf (f. <rT«S/iJ( 

7vn7vai T^ TUvaKi. Tiiw; ti yfdipmi- n. &a(iirTa^. rifna Sc i^hiytrii flraia- 

air, ofia ipair^, olati 6tfdnaifaf. Q. Kvri Tiyrt KiTfSir Koi naf' £XX«i( wty- 

"TfimiKkiiffiii; t1 'ASp^o-nj, i( 'H^«Sia»o( T^j(0>«Ta. TsiXaiTO» SJ koi t1 ffTaC/tl?''" 

kbI 'AjnVrap^o;. Harl. Sed inter li- flTaXai-rot oZv i ireKifuraroi'^ ^ iir 

neas : Ti*i( Be ipaar^, olofei fltfiiitaiva. ^{?v TaXantvS^iion, riyvjr OToi9/iijfl3wH, 

ii la HbtI. Umen primte liujiu sctialii Toci prEe&ium y(. Quare Parsnnus : "Nem- 
" pe TOliiit i*iifBMT«." Sed ridetur in leromate potius scribendum r Inifitt'", 
deque illo }•{. BtatueDdum ut gspe : vid. ad fi'. 334. BUITM. 

' Conf. acbol. «'. 130. BU TTM. 

' KMiikiLtif atB tcr- Gloas. Grsecolat. Ixicos auctorutn &at imtlquorum vid, ap. Du 
Cuige io T. BUTTM. tizsdbyGOOglC LiB. IV. OATSSEIAS A. 130—143- 136 

XOipir S' eM 'EAiV|i «^toca ici^t xoAAt^ ^c», 130 

yifi/rt!! T qAojMnti', ra^afov ff uTaxuMAo* mrtitnrti', 
ifyufte*, SffHxr^ ^' iiri xfiMa. KtKpaane. 
m fa et cbfMpnrtMt ^Xat irctfiBtiKt ^ifouffA, 
niita.TK offya^w '^0v<rftstDt' avr«ep rr' tUn-a 
^Aftxanr Tireimrro, itainptf tipof ij(fiura.. 135 

f^t i' 't¥ K/M-ftu, On-d ^i ^fiws ir«rt¥ tftv. 
aniM. ^ ^' tTritavt virtv ifitiyiv iKttara.' 
"lifuv ^, McvfXftc ^ioTftiftH, oiTtns iiSt 
curafaf ^jx,friuna.i iKa.nfi.tr riftirtfov J15; 
^tviTifta^, ^ hvfLov ifiu; KixtTa.t ii fti Bvftif. 140 

» yof va Ttm tfmfu ieiKOTcL a^i i^iff^ai 
9JT a,}iSf\ MJTt yvvcHK», (jri/ittf ft ^h tirofiura,v,^ 
if oJ* 'OAwv^off firyet?^ofe( vli' SoiKt 

133. fsi. 135. Fm8«^(. 137. 6"] fH. ih. i fetifra,. 

ffiflffTa, 138. fHiur. MttiXofc. 140. f«^'». 141. UfittKha. 

Filrafoi, 143. bli] uuT, sed primo fuerat vTi H. ib. fStMt. 

•tH Tt aa tiptO^ Tui; fTaSfu^^tiytif ^M(. ^TW ri ^tfiali/Umt Kata tz !a, 

(icr, iMiTaS/i.) auT^, To T^ a ^l B. M^^W fuAhy (f. not, ad «'. 

ifintn^. *H ^Tii^ixtTo^ i Hicaiti, i /i^ 443.) Q- ^39- EvxnSam'] 'Exau- 

TJ TflAiimi ilejJiOTiji av)i/s'nnu>. £. X""''- Vulg.S 140. ipdfa-o^uii] *0 

131. X^uffV t" flXa«an|i'] 'H^JHtaTi) XryK ■tniaZT&y Irrit, tiTt iJ«Mrof*ai (?T£ 

^Toi ii ifyalkiiiai, yjKiKaT» 5( T^ ^igSci!?!» {/w( J^S. oi!i[» •fo.f \tyn ifS- 

';a Ts zXcKiffMia T^ ^XoKifT]). E. s^Ssi Tira eSrtif hiirira, B. Tcjmftai 

TWiwA»»] It^ottbXmiB?. E. Il;it ri ^ *Tv/«t ^ptio] 'Afjo-Ta^i^i ofe Art^ar- 

iffijaat Kai atpujifptiy tw TiiXapw. fl iiKSf iXX' ^» ^Bti. eix iaaiyKaia/ Si 

nfin«Xw t iaxi KOKXvrtf^, 'Aip' Irt- xtfiaiiSt6ai tJ> ^. S ■yaj! Xe/ei TOiou- 

^ )c ^f?n< ''B ^<( laiarfmirTfiai. Q. TsV ^aTir, fiVt •^riiroftai tfit iXTfiiiati. 

lii."iafjif!KiaKiiifaainB\htkii'Ti Q, I4I. 'IScETfliu] Ffia^, ytyitiaj. 

fajjmBTO 5 KtKtfaOTt. Q. 134, Nl)- E. 143, 'OSuffa^Df tli foiKj] n»5 tJ» 

fw«( iffmpoib] Toil ^iXoKaXoiift«oi) xa} TijXtfiax"' ^X'*P'«*^P'S°>' t*fTW ^^ JSoV- 

ilfoS» XoiBojf Bi»a^«*oi', Q. Nijf*a- T£( «oi iiXXoTt avrl^, Ti> BJ UtiiilirTfa- 

'^'] Ei( vqru' ^ITijSei^f^Of ^ (sic). TW ObK f*(aj»urn$f i^ev ; nXclbia ya^ i^' 

ArntToTj, «oXSf ytyiviref. Vulg. 1 35. Xiay nal rfvrax^y (Tjjov Wfot tJ» 'OBiw- 

™«^l] Bc^aiiiiiiay lo^ujioCt. ^1'«- irta irafii «-f J; tJv N<'»T0fa. «01 u( iiK- 

^" ic ^g Tou iin> tJ &fo; KE» Toi! Stif- ft^^ia xo! aiffiyayra. Tor Si IIcKrl- 

•Imtnoni^W. BUTTM. 

'Scr, Eif w» InrifliuriiTV. Sic Pnlyb. 1, 13, 11, cirM jhiI ^ain noi nt JIXAw 
innii-WM iTfat ™ iri%vw>- BUTTM. 

■ Sic ed. ■at. Nvn in reMDtioribui aic iateipolatuin ■cholinm ; Ei^iTimTni^ "Ehh, 
'•tinanri, luvjt^"''. Et NC aliquotiM la bil «choliiB euin letntnft aDtiquani a re- 
^tiici^tunt^screpat; MdeiiilloampiuBleiiimatadtemiitotuiDreFperi. BUTTM- tzsdbyGOOglC 186 OATSSEIA5 A. 144—159. LiB. IV. 

T^Aifia.x/^, TOK sA(i7f vso* yiYour iti etxa 

Ktiver anip, ot iftiia KwoTn^ts itytx 'A^t^tuei 145 

ifAflf^ vjTO Tpeiti*, iTBXtftov $feuv¥ eoftMveyrtf. 

Ttfr ^ eura.fAii^fUtos wpen^ ^a.tiSes MniXeus' 
ouiu rjv Keu iya voia, ywtu, at <n/ lirKUf' 
xiivev yof r««J( ve^if, TenuA ti Zf*PK> 
i^uXfiav Tt 0oXeti, xr^ctA^ t, i^tuTrt^i rt jffUTM. 150 
X((f vuv Ifroi iya fU/inifiivet aLfup' 'OJtw-^i' 
fMAtOfU\v 'oTO. Kiivof ei^ttf ifuy^osv 
Afup' ifMi, aA/rae jriKfov itx e^furi Sajtfvov £i)3f, 
X^tuvw ireftjtuptnv a,vr' 0<p9etXftei'if M/ao^v. 

T\v S" Mi NsaTDpiJ^f n(io-iWp«rof iu/riot ifjia.' ij5 

'Arpsi^ M(>«Act( ^ioTfKpif, opxfiif*f Xauv, 
Kiivw fftinei 'eS' imf wri^ftev, uf ayoftutif 
dAAa Too^fa» irri, vtfUff<ra.Teu S' ivi Qufta, 
aS' ix$uv 70 •JTfUTev, irtaiioPMf ajiatpaina 

144. Fo&f. 145. 'AxoiFb/. 147. Mm'XiiF«f. 148. F(^k«<. 149.?^] 

fijtt V, 151. Ktuni] inaniq V. 153. ««^y] «udti* H. levi CTTOre 

pro r«air. PORS. m*»»» V. 1 56. 'Aifcfaui TAathift. XafS,. 

vrfcmt Kaffi eJK tytifiaea, lniK^ airit An^ &Xair. B. 156. *0^a^] 'H^- 

iturriv. E. 06 TtitJltaxw tlivtci Tovra fiav, tc^ to afX" afXF*f^ "^ '?Xf' 

>Jyti,i>XlK Tov xflfaicrlifn -nS^Oiue^ fia(, Q, Forsonus ad 457. exscho- 

ircsf. E. 'Of Pt 'Otwv^] TovTc q lio ad hunc Tersuin profert: II^ 

vu^Ptta oru miKimi. BiWtoi )i «al SsXj< ^ Gep^ icai «ej)&aXi( Te tJKDi'. IJo. 

Bavf*aaTii(S( iaarfiri^Knricu, Bmifxa- 'AX?A aai^fat — 162. Ty. 8' »na] 

«rTiKoB SkTO( Tot X»yov. Q. AUii(. "AfltToCfTai »OTe rrixfi u( «^ittoI «nt 

'Eouc i^iia^iy^Oiva'?'!»^ vUf ianmi kcu tu- tiH timi nandiKoai iJytirBai eafeiat, 

tcv! oXAy. i^tfUM Sc ^sy T}i «oiT^i (Hucusque PORS- ex Harl.) oUi^ 

o^ infctKvtd itvtf 'OSvfr«oi( «ojSa. Q. rc o^c fvf^ov)^tvaift€y^ tS M(kXiH' 

Mf7«XiTopo(]Ti»((,TaXa(ri^^o(.Harl. leijiirrw, iX)i'ei ti™ oI KXiiSowt «aifJt 

Q. 145. 'Efuu Kvy^ihf] 'O roiirr)); JviVzoi. Q. 'AXXa (rao'<^;i*w] IlBpa T* 

£«)iavoXoytiTai 'EXoi;{ &c/. £. I49. carfua fcol ot^ fifi/i^TTgvTa T«i ncHn- 

Kcfrw yi^ TofBc «o^Bc^] "£* tsI^ t*» rrfdtai ■sfiaoKa (scT. xpo^Arf). w* 

eM^u» KBi T^{ ifi|4Qi( fuiXitna ai s^j- to iv/uTirSTw ^vri TOb oiScrTai ollx 

TiiTe( Tav aafiiiTm iK^aiiariai, tirui li^iifuiSt, KoJ csdTjSaUixi fic ^'Mui. 

Bc ^^ ^iTTOXi^E^T* TovwToii AKfifimrt- iSai Zifiriiimt furamiti, i<tirnfua< iro* 

/W Ebxc^^taTO Te» ^Ta£ti xf''^ iigXo- ^iHi». Q. 159. 'En7|3oXJa(] 'Eni' 

li^l NaraiWMv. t) Eic \ryifitint, lixi «- ia^at^ ^TOi rd^ t£v iiuqaT^^r XoiBo- 

iSr (t( Kt^mMiy. Q. ISI> ''<^ >^] f^' ^'na^jSoUB T^p ^ EjSfiif 17 roTi CTtiri 

Koi mV £( (^w xc^ iKfiyesi tXtfOi tiSiuf ^dUjiviTa. B. Q. Bo?.ai; X^o» i]TM ^cicvGooglc UB. IV. OATSSEIAS A. i6o — 167. 137 

maf ifu vpeaijit Vtfvptos l^nroTtt NtoTaf, 

Tu »fut mftsror sifunai' ii^ere yif 01 iHfQui, 

tffei M tj 11 Rraf vfS^Tittii ^B Ti ifyw. 

ToAA« yap aXyt sxti vcLifos vtui tax^fiiveio 

(1 i*ryafeis, u fMf ffi>\A« aerTwnt^ taffi)i' 165 

fi*f wt TnMfiaXfji' e fuv oij^tai, eiiffs 01 aAAw 

a/, ei nsv iMTa ^fto9 ctAiiAxaiEi' xftJMnrrtt. 

ifio.fii. 163. Tfi] t£v !' V, ib. riUeVPou. 163.^01. fwof. 

ffnw. 165. Hff&f»^\ fnfydpQia-ir H. 166. foi. 

»f»«T(£«(. Pal. Ti( ymfiita^ tS» TdoySois;. Q. 165. '.AwnjT^^«<] 01 

pi|m)fiiv <1( o^iy <fiki/aflat( ^ Tfl< ?toi/ioi PrijSii, vap^ ti ^^ &raiiiMit 

ii^l tif tkoi' oHrnf XuBsfil^ tit^infu. oaaar qToi yfififja Ksi yantiaa ii( tI 

1 i»i rm^ftaiirm efi ^Wrat «jJOKOiTaji- iSoijS^toi. •yif ^^ flfXui' ^aijBijiral T»i 

IsrfwXi)™. hcta^ySat^r winat tSii «:«?k!n5f«»o'f ijmriy Sti iqre>.9*(> 9e>jB irfw- 

^cfr^iXJi(jical^pXEt;^);a-ir.E. Vulg. TW «« Xaj3»v x^njirftif «c^i ■ninv, Kat 

161. Afr^p I^m] OJKOiit o^J oSto( (t finai&.iii y^rfuZ ttHjiaiai, ^mjB^irai 

•JwfT^t tijf) rri^fay ot( , ^Biyyfrai. m. $ ^ic T» a ^iTaTiKW Kai TsE Str- 

•SiK" yi^ T^ «Tcvfii' *fl< tS» M(k'- (tb tJ PfJvo. £. 'Etwii'] '(!( \eyiiTi, 

^JUK jlmiifi/KerlaianatvBi-im laTpot. t^iTi) (in tcXui( ^ sferiz. n;/WrE< 70^ 

Q. 163. *E^^Sm] Zign^o;, oi<To £«c£px<'^'>'- ^< ^ ^*^ ^'^ ^^ ^j'< f^* 

(l. e. Htn. PORS.). KOMst. Harl. K\itai, rfnxffuntairtia', Oi /ur 9' a^' 

/63. %fa of) n^i,»jito'TO( ToB M(».- «™ (B'. 805.), Q. J67. eV oT 

U», 0%' rc i%/Hv, Z^(i !iy 4 T^AqjKcv ic(y inrTa S^^ iXsXKOiet] AtoiTi ^^ 

(ID9,), -^vy^ tp Iw/ar/iiY iri ^mi * avnf/axii 'HloihtUi, koX^ 70^ ^ tfiifm' 

tikinajifif <ciiir^f(o«( «^! TOt tatfif (ri( ^niyaiJia «ifMo-uirai i^lXov <i( T<i 

i^Si' '"■' <JXA« otn f«TBj9o&(ii !!ti (ifli- ^ia iim 'C&vjiriiii tirpytTijBili ; iiceri 

%(ac ital iipt\i!a( TVji/iTy ^niTJiMnt ii KOi TiiXlita^ipi oiK ajTrT ni/tfucXiiair ; 

Vti i^ Tii hvx^rt* ir t| «^i. tJ *H Sti t}ixyf 'A9i)>S, Oi>Ti iti hiifiy yt 

of i0i( TifE( su rvnitrtti qf rnge-aii Jvi}, ^iXijf ^xi vbt^ iSo( 'Eira-CTau, ouS' eittf 

V. 164. IloUi y^ aXy^ ty^ii wa- triSqfidt iivfiat' ^iri (i'. 203.) ^tJ^ 

V(] 'Ofa liiii triytriy. toE «oiTpo'( snc £e Tat( X((yoti( toutoi'; SEsoyz/Uw; Tqv 

^V n^lay ivoiiifutKtai. imf iKti- iiwai^harp)y t^( 0(a( nai 'yni^i tti vafii 

xu taft^^iKAiTHfur ^, ti ^atifSi^j^Si- 6tmi Tavra iJKijKMi, (ikotu( ix^ijcfrai 

(«18» Ti grepi teis /*«j9T^fo(, ?»« «i /:^ Tik t™ «■ot^( taftuaiay, ko! toEto 

3«&oiTO jii^>l^(iv j Tii>^iiaxpi TCL i(pi f«£XjffTa TKL^Sfi fi;ifl«rii, boE iot* b^ 

*'T«i'(, fiij ^iyifiM airii Ktfitffe^- tvffpMi '0)w«i(. to St /aii BnjS<vTO( 

Wt( fvgic JMiBiifuv T^v avyt^tfiui t$ T<i' TijXcfui^^ev M(>(Xiut o-i'fij;(oxfi'i>, 

«lylviif- ,tlitit Kcu i nsie-liiTfatsi ntT mfttfyt», itl yhf a^XdV Totj ^iXoii(, 

IKTtc T>v Xtyov i%i t^ KOik^» jf^- <S {SoJxovtoi. aXXu( T( koi iuptfiofi 

"". t1 ^ip i^tXflciy To Katil tA^ tjffi HirTVf t« koi M(veXoMi(, Toi! ft^ 

WVt5^ tffitfyvi wafimi ailToi! Toi «^^1 9T^T(iBv' Hirtuf fuy (k toE 

' iDurendum puto y>; post «nn';. Respicit autem, puto, verba Neetoris y. 
199. 100. et «raiottee iniequeiit«a. BUTTM. 
VOL. I. T tizsdbyGOOglC 138 OATSSEIAt A. 168— i8a. LIB. IV. 

u ■jrowtt, I) fui?M J^ <piXev a.¥ffcf vuk ifuv i£ 

'txtd', es iiniL ifiiiB veXuf ifuytfrit d^Aou; ' 170 

XM fiiY Uprir ix^orrct tfn?Ji9-ffiir i^oxor aAA«r 

'AfYfiut, tl rmy wriip «Att firref i^oixt 

iifwj $^i ytm^M 'OXvfMTtos Afoiirtt Ztif. 

Htii Ktv « "Apyii lOffra. iri?nt, luti MfutT irtu^a, 

f£ 'iBtutfK iywyar evt Kt^ftue-i itai tcjcii u, 175 

nai Toa-ty Xeteia-i, fMitt vaAjv iPtt?MrA^ttf, 

ai iripivetUTAeva-tv, ma/rrovTM a ifAu etin-a. 

Koi Kt ^aft bAoJ^ iirrif iftivyifi^' euii Kit ^ftiof 

«AAo iiiKpitit ipoJorri r> Tifnrofiitu rt, 

Tfir y OTt J^ ^atctToto fu?^av vipef a,ftd>iKa?i.t/^tr. 160 

a.?i\a, ra ftiv vev fii?^tt ayaa-ff-iT^at pisr aOrK, 

of Kiite» ^WTtftioy ativTiftev attv ^xa>. 

' 168. MtWXofx. 170. ^Ac7f] «Xfof V. W. 171. ftB] f«|iH. 

ib. ff*xw oUw] rfox> viirrM' plane H. 173. t«>p] Sri^ V. ib. 'Af- 
Ytffm. 1 74. Ko/ K<y] Koi iM>, sed /1 ex emend. ut videtur, H. KnlKt V. 
ib, xi fu. 175. f^. 176. »&n»] i&i H. ib. Xofwo-i. 177. f«- 
Mta-dwrai. 178. « 0^*] kc C V H. ib. liyiiai} ifUa( H. 180. <r|d 
7*] »p!)i eruo y H. 

BSrJsTiit ytii^ai T^f 'ABijtS^ wunti- vof, clXA^ dvUf Kn^af, woi fwra* 

B-aj T^ 'OWo^Bt vo^aiw-J'^ i Sl ^Jt OT^ott Toi( A«ijc^i*T0f tl( (rtft W- 

n^«'w{ liMtfrsct. tI Ar itti i<pafri- «v. &irl8ar»r ykf ri l£aXanifa< M 

Xff T% 'OtunrJot ^fc)iiin{(r<Bt ; Q. Twir imTrraynimi' wihmr. i}Ji*aSa 

168. Ti» y A>afui^^funf] F^. Tt» tJ (scr. }uiwa6a) ykf jSrnfrq KOmwt. 

fi^' sX^'ira{. Harl. 169. 'O «ifm] SS» K>i <Uun<f^ (t^fia. B. E. 178. 

OJK i> ifiaim TM~r){ iqv j >iT«f, tl pi) O^ Kn ^fUof] OAt /v T^ Znt^ oU' 

Ksi *pi T^; ^«jmi( Tvi! TqXr/ufji^ fc thg t§ X^P?- ^- 179- 'AUt lc 

dTMSrTJWf tl mfiaiviffKlf^KVi inf^a ^kjmk] Of}» ^ftJV tw^fvCc T^c ^>U>( 

Ttk Arq, Tiliv wirrai ai liavai Stiftjtat t^ ti^farirrpi, f irrt Kari itait^ 

(104.). Q. 170. n»Ktt(] rp. mX- j[k(w ;rp«( (UkXif^^nt, «XV 6draTt(. £. 

\^ (i. e. nX&K). Hari. 175. *££ Q. 181. 'AuJt t1 /mv «u] llc^- 

*I9(iir^(] '0<rrc x^f^ (ftd^Mva irri BSf t^M(fiiftrai A( airif itaA itttM(. 

T^t tjrwfat ^kc/hk iaiTaMJ^aattu. ti SyKttTcu H, iMA koI tJ (bf^vTiMr, 

Tct)] ft^vw jHmuiiTnw Ifuiav ^vyTlf. Ti Iri rati fxtydXaif irtax/fa-fa-i tSy if 

SJ, JfaXavcffiK, *eK fimy «istfjcrcK Ajg^w (fiUM( $(»( ^oKoXtiAr. Q. 

AXX' a«XS( Ktwfiirat, Q. I76. Mta* 'AUJt -ri itir mu /uU«>'] 'AWA T«tf- 

««XiF IfaXaviifeif] *A«S tS> tikuu •nt( (scr. To&ra) ftjv ^^0. Vulg. 

iKttrmi, lAaiti £«* jfi^ ^aaiMartat, 'AUA rs^t ^''inp' ^{^ci ^l «^fnf 

Ti S( jfaXcntc£fa« o^ ?<rT( nlr «^fq- «ey' 'Ofi^fif ipStr^a t/i/niCaeu ehn* cyGOOglC LiB. IV. OArXXEiAS A. 183—190. 139 

x\mi fter 'Afytiij 'EAwif AiW exyiyM/t», 

x?Mt & Tnfi^uLxoe Tt x<u 'ATpiiAir MmAeus' 185 

^raro yd.)} xor» Otf^p iftufiene^ 'AmAo^oio, 
Tgr p' 'Houf sxretvt tputtniF ay\eus viof 
Tu vy' trtftr^iis ^jrta. ■jntfotfT' a.yopiuif. 

'Ar^i^, jripi fiiv re fSferav yrtrrvfUM» iivtu 19«» 

1S4. 'AfytlF^. l8S- 'ArpcFt&tK Mttikaftf. ]86. Uft} C"» et in 

Schol. iCira-t H. 189. frna, 190. 'ATftflt)). 

Tft^offtu «B^ AiS< it|u« iipwKayiKu. Kai 'AT^t%)( HiWXaOf] (Mjc hi *^(i- 

E. 1 84. ^eaKfS( ittarwa tri Tfitpa- <rnu rtSri^Ktvai a^aK, VM^TCt^i 7^ 

n« ^Xfirnt t1» TijXtfuix"'' «Wej (7( airir ^, iS tZ ToB Xlpureiif (UiJK»e. 

!«ifn( n^ t£* aitir' q jujy 'EX^ tw H fafiiwu Tmfarfrpoiuinr AnXt^tS- 

ti^ tS» -jiejByffr*» ((( o^^y, 5 fri Ki(i- ftrai, Q. 186. OiS' iifia iiiimf*( 

iw m ^fXnKTa' q 71*^' (Sopb. AJ- uQ( ii&uifiTu'] M^ fcXNi' mU<i«( Xt' 

jSo.)' Utialarfaiti; ti Si^ Tiv ajroS ytu' tJ «^J, V°' '* ithalt, ii aXXwi 

oitX^. kWikti tt Koi IlaT^Xw al T^'»» ip^l, tari i* fiavpKFTut^v. E. 

ifi^^iXu T<£;(«, Kal ^i^ fKfiroi' vfi- 187. Mv^Vor* y^'] T^ it 'IXuiSi «o-' 

^ir tji/iaaai «XoJmvi inpi twi' Itiwr foiiti^irta Bi^ T^( 'OStvrfJa^ £( /iMif 

(U. y. 302.). G. Aai^fai( fbri- ol!a^ t^( wparfiiaTtlaf mofaSSiaiai. Q. 

X^iiWt(oa( j TOiqT^;, «rw( Kacir^ia 'AfHi]iUM( 'AvtiX^m] 'Htoi toE ^X- 

Ttr tucTor Twv {^("aTfr, ^iarcas-jjir ^S a^rou Ttu «opa T0<I TiSSnf (^ic) 

ni Tw( TOTc ^aWra^ /ACT^rpyKC. cJ«v t^( 'HfArfa^ ^traijMflcVTO^ ^r Tfoi^. 

aaiporili^Tg T^ei k^^jbjtoi, wjJtb ^v B. 188. Tor f 'HoD; («Ttirt] 'laof 

«W» T^ 'EXevii>* ^iirti yif «oXw- !ia tI f f i»»ToX^( o^Tot' (irai. T>9ti~ 

tnipiM TO 7Er6(' eiTa Tw VfNKrTOTObi'- vgii ^jifi Kol 'H^fWf Xcycmi niai uli( 

ta T«i ■oSovf' a Si M(r<Xao( T^Ti( M/pioD'. E. TniTO \iyti (f. X^yiin'), 

t(smi( fura t^v 6^\tia* Ko! afrir rir rir 'ArrfXa^av ^ovtvfqvai ^i Toti M^f^- 

KHfMia" T<TapT»( !e nfirlffT^TO^, »»ro(. o^ oXXo attlTitrai, ^ Sri veo^ koI 

0; f(i Ala 'Oit/aaia, ti ykf titt riv wafi rln icovTa icai^r ^TrXn^nia-c. 

Of)^' MKirigiEr H o^it q tou dtcX^su M(/uur 7^ fTu/MXo7<!Vai «afia tJ f(&'- 

*»^(ni7i(. ^( Ko! ^* 'IMSi, Ui^TfKi- eit' veo(. E. 'H^^S^ jpfiijrciffTai waa' 

^ Tfi^anv, a^> Jf avT»r (t'. "EXXigo-i itf/tdTiyet vov(. Deest sigla 

JOl.). Ila^Tiipi)T^r St iiai T^r iy cod. 190. 'ATpfiSn] n<itT«iv #>i ia- 

TwV ^faai iiaiptf^. i^' & ^r yiif so- Kjnia rtTfaf^/itMi titi ToA «OfKXdtrv 

faiaTuc5( (^ xXaK, ^i St Iltia-iaT^ Tor lipi(iitra. t^v fuv i^r 'EXtniv ol! m- _ 

TdF if iytaavrt^ 'Oiuvaia, Oi^ Sfa flaviv to5to ijiaTTfiv ^ti( 7« KaJ afrSv 

ntnofof uIo( i&aKfiru t%o taac. to3- «p»Tij xaiifxti. olSJ fur Tor T]iX«|Ua- 

T»}&ji of BuxTp/jSeiv KXaJbvTa v; fjn/- x^, warifa yap ^roXo^fiCTai. cHr|)(- 

"'« dXX' o&a fwW To (ftq ina. M^.) «c( a ofS^ T^ McvcXiifi, avri^ y&f eS~ 

coi Siairfvi' SijXor. Q. 185. KXari ti*< t^( o-b/i^pa;. «ifiouiS! St «pi( t£-> 

' Apud Sopb. est fiAu.T.rrt. yni. BUTTM. 
T 3 .tizsdbyGOOglC 140 OATS^EIA^ A. 191 — 304. LIB. IV. tHirruf ^Ma% ^ yif^*> ^t' i^Trtfiiti^Aif^a riio 
eta-iv Efi fityapnTi, x«t oAAqAtuf ifieifMy. 
Ktu «jv, iiTi Trev irr), TrSni i*u' e{i yof syuyi 
rifTrefi eSufefityK fttret^efTrw etX^a. Kcil iiuf 
enrrrtti Miyivit»' vsfiVtrafMU ys uiv ei/iiy 
KfMtitv, os Ks ^eunfTi l^erau Keii veTftey fTfWi;. . 
Teure n) Kai yipas eley ei^feiiri ^fereia-iy 
Kiifoa^eti T( Kefuir, /3aAf f ir t iare Spue^ rttfua». 
K(U ya,f ifus T&nfKif aJi^^iif, wrt KOMirres 
'AfyiiciV ft.i>>Mis Si irv iifieta.i' eii yap iyuyt 
ifinjj'*, eii^i tSev Trifi ^ olX?mi «pcuri ytvia^M 
'Arri^exer, wift fiiv $titi* Tap^v, riSi futxjiniy. 

T^v S' aTTafttt^fitvef Tfeai^ ^av^^er MsviAaef 
a ^tA', ijrt) roiTdt tl^tf, 'er av wiirwftites iu^p 193. Uncinb inchidit W. K( post rasuram H. 

flilioai. aol.f/Bw. Tt i UtivlrtfaTO^ 'QSmnWa fii» etyrouv 
ifei Ppi^X^ Si 8aKf?ifa-a( ^k t^t raZ 
AJtX^E fiyfjjMtq, AXJi' nE^ ixdy^ avt- 
ifi^f ytytv&f ita^iG^ yaf ti»i Tvy^ovci, 

KOl «0; OfUllil i) T<Xfl^^ liKt^f^f. Q. 

192. Kai dXX^Mv{ Ipininy] Tii>c<, kki 
jXXoi; (scr. dXX^X»;) ifiaiiu», I ^OTi 
BioAtyofwfla. Q. 'Afitnafxoi MfTfi. 
Harl. 193. Ejtj moi! ^im] EEtus 
iirriV, TjTd (1 JvjBTw iari, ireirrfti|T/ |1mi, 
o£ ^^p cyiiryc i^vfifu»i iMTk Efi'xnu 
HAfaiyOfuii. D. 'Eoy T!fivaf itn\v, ii 
tri4xtTai. E. El^itruf ^«i, TouTeVTi 
(iTif ^IJX"^ frTi. Q. 194. TtfKiii' 
^ufifintif] 'Ev Ecfsvp o£ Tiftni>ai JSi~ 
f^/MW(, Mfi( (scr. !t<) ArEnu; /*iiXi- 
- OTa Tp "JtxS W^"' " iyeriT^Bdw <^ 
ToiJ KoifiZ fjjiiif^ai. iiiijiffci yaZii, 
iMiii «al i^t ?<rotTai. Q. 'E» iianif 
tiK ia-Tii mptaSai, (iXX' «,9i) iifiifa 
Nai T^c Xifn) ca~TU. E. McraSifjisiotJ 
MeT^ To icTnroy. ij ot^w(, «^ df«ricci 
^i dfigvcrr fWT^ TO icttof. Vulg. ib. FoSriv. i^j.rfrimoJtiT/TOV, 

94. f(CTa!o'|mi6(] j*cTaB^piio( H. I97. Mi koh] » 

198. Kfifoa-Bal'] KclfaaBal H. 30o. 'Afytlfm. 

303. «cpi] TC^ V. 203, McMXafof. 204. ffilti. 'AXXe(. /t«TaS(!|mo(, ic&vov £^^, Tyw 
^v T^ Sc/iHf)' Kai fUTa&^futi:, ct%;p)& 

J ^r !^'f(4) Sy. Schol. BarDca. 196. 
KXaiciv, !( Kc Savjo-i] 'Ewitc» ivraJft» 
fMDpof cTrOH u; ft^ SciVMraSS» i Ileis'!- 
rT^are; leai avaX^i^Tgt, vXq» avntTUt 
Itoifi aMJCT^Toagai fltJiiW iKfOOf. 
iiiiffvi( fkf iaiifti/n t! toioDtov. E. 
199. Kai ya^ iiui tiSytiKtr ^A^ii] 
Ac£iSf Kai toi!tiiu i»rnji/uciti, uia (iDS. 
ft^) SoK^ ^K xc^iova-ia( tA Toiaura ftri- 
ToTTCir, ftijEcv avT9(«tiror9(i( Sciv»'. Q. 
Kai aXXoi(. Aaifuvjii; oSrof ^FUfMXs- 
■/(1 mf ! liivTiiiv ?Ti ii xp^ KXafB», iX- 
X& Tg iBiov «i:iflD{ i£^yiyKt. TO fiit fif 
'i( |UaX<»(i;9fu'voi( iiiTin^, ti ^fi'*» 
rif. To £c EiA T^v JauTsLi ^i)Siav «a- 
fiBiTcia-flai iiiKfva, Ay9fi%itor. Q. 201. 
IIcpi jucv Btlca Taxt^t] Mct^ ykf riv 
'A^iXXea TO TTrSfiv Taxi)( « 'Avt/XiiX^. 
E, 204. 'O ^JX' ftrci] ncfiTTciSti i 
Itei, i( Kai jv t{i, *0 <ji!a' iwtt f(' cr»^- 
<raiiiC,iii{y'. 103.). t1 ifi[irr(v, /«' byGOOglC ' LJB.IV. OATSSmS Av aos— 391. 14J 

uTBi Kcu fe^tti, Ktu 'h TrffiytriffTifef lai' 305 

mw ycbp Keii frarpos, % Xft) irfir»uf*«¥tt l^aS^tts' 

fSi i" ofiyreDTes yefof afifOf,a ti KfeniaM 

^iQw nnx:A&«->i yA^evTt rt yinfef4.ii>^ rt' 

uf Hnr HiirTBft iuKS iieifLVtfis tj/MT» irtintt, 

avTw fiiv Xiva.pas ynptta-xif^fy iii fteyofeurtf, 310 

mUK aZ ■jrtnvravs Tt Kcti ey%fa-iif titett apirreus. 

itfttis Si KAeiv&fiev fii» eda-efttr, os ^m $rv;^n' 

S^BV i" i^eiiJTit funiT^fit^et, Xff^* ^ i<f' ^^f 

XfiiMTav' fuj&oi ii Keti iiu9iv vtp &rovTa,t 

T^)i4fia^ Ket) fftei, i^etiiwifttt a-P^J^^Mtff^tv. 315 

Hf itftetT' 'Ariftet^av S' Of vimp exi ^tfcts fXf^l", 
irffiipK ^tpa/jrav MEriAdau Kviet^Sfitto, 
u i' tjf eviiaff iroifiet Tpaittiftiva, Xfipas tet/tMv. 

E»fl' aZr dAA' ivotjT 'EJiinj Aiof tKysyetvia.' 
omiiB af tis olvov (^aXi 4pa.pfLa.K0v, tv^fv sTrivov, 310 

ttiTrttdis T, a.xoXov ti, KetKUV iffiXtfiov o/jrajfT&iV 

105. htwoi. ' 208. AtiKX<i<rjj] tvHiXim H. W. ib. ^iw^rf] ytm- 

fWfV. 3 1 2. eainj/«y] WirifHV H. 315. BfaFoiri^y. 217. M«- 

«xiFbii. 320. Forf». 321. T* erasum, sed intitttSU 1" ii schol. bis H. 
ib. «mS» IviKijSot] kokSv t' /ifXijfley H. Ceterum ir^-^Bm quo<]ue babent 
Sotion StobEei CXII. p, 584, 17. Hesychius v.'AxiAi'. EustathiuB ad 
D. x- P- 1258, 54=1355, 38. AcAi|9« Dion. Chrysoat. XU. p. 309. 
PORS. 

TMva <!«(( !!/**•( S« x>jivSfiey fiev, b(- li orcfita tapa T^i' off^aJ^ia*. il^^ 
pTTfijgngf ToiJ in'i>Sca'/:cav. Q. Ti ^sci yaf Wf^iv ri fi^ a^ii^tit. E. 221. 
frraSfla pE^oiTiKM «ol &fyn Itti. B. Niptfve.'; t' lixt>^* Te] aaif*»'/Qif ri 
107. 'fli Tt K^nu» JXjSoi- ;xiKW<ri)] iyinara Siii Tafi>.a^r, Ti irH-eouf Kol 
W Tji ygty, ^^A^ T^ •ytyir^Topi S^jSo» J|>7^( ilvotXXaTTCiv, «T( Ks! T^ Xeixw 
'Wo' e Zeii( Kou yaiimjm Ka) TiKttSy- ivvrr(>JjTai va$ii. Q. 'E«i)M}9oi<] 
". B. 214. Xcainat] 'ZvixtfTU- nftirajKfuiwiij, r»' p ^riXijimKO)'. ol 8i 
ru', 'ATTuEve. E. 316. 'Av^aX/vv] «^«n^ce^Toriu', !>' ^ jviXovtiaviirSai 
OuctM TO oivfKz MeitXaini Bifdvtyri. zoigbV. Vulg. 'EicAigflr;] nfmwfufu- 
Taulrof Be tai i 'ET<i»f ifs. oiic ^nri- tovu!, &' ji fttjXnflto-flai woisvv. E. Ka- 
ntiTB(. isJ ^^ TMV TCftTTtijuifTwv Kwv ivli^iiSay ' aiti^tiiv] O 'AiricaXiM'/- 
«u Ts ova/uTa Tcii( ilnf-raii TiBiyai rii; «'cpio^ji! lurox^' iKauiir. 'Aflsrap- 
•UJafMv, i« KOi niiwXomjf Bo'f*»( ^ Bii x'f ''* xfvtafi^iyti JvOfut ^xJcj^fMvaf. 
TW T^ev Twy BtffTtOTCi', Q. n(irei'i]K( "oBtu Be KaJ ^fuv (l^o-«i {huCUSCJue 

^ i nmtii.irnf Hfi. Hnc Tidealur apectare Domiaa Ai>.iiii (qui Berviu PeDeloges 
ppopriui erat, i. 735. gq.), ZhfiiKXum, Ehfmifivt, ad UlysMin relata. BUTTM. 

■ Sopnscripto in Harieiano codice >r. BUTTM. .vGooglc 142 O^mEIA^ A. 331—330. LIB. IT. 

ovx a* ifpn^fUf yt ^a^t xena, SdULfu xaftui», 
6vi' tX «l KebTAT^llMfl ft»IT^p Tl irteTf\f Tt, 

w^ tt el T^^dfMi^» aJiA0(ar, 4 0/Aw vior, iis 

xa?oiu Stiiouff, i i' iipBa^fielff-H' efare. 

roM Ates wyanif tx» tpAfftttKa. furruerT», 

(r0A«, Tce 01 neXui»fita, trBfm &atos TretfOMeiTtf, 

AlyvjTTii' T^ v^Jirra ^ifti ^iSufos ofovfa 

ipaffuiKtt, n-aAA« fuv in?^ fiifuy/*iva, ^sAAtt ^f ^ivypa. 130 

335. oAr iy] «H inv a m. pr, U. 914. 335. 338. Fm. 236. (i|tJroJ 
i^MMv V. 238. nsUtt^] nuUi&ffwa V. 

FORS. ex Hail.), ttti xai vlt Wft- ^aii^iiy. Tmhini ii fiin Ts /lit iuutir- 

KtlftOfa iyipara tifflwra ^, r^ttUt t" riKiai, -A ti yfifmffaAn, t) Ei ipafiia- 

&Xt>J, T(. Q. 233. Ka.raPf^tuy] KtiniKir. B. ne?uiia^] 'Ap^^H^ 

Tpiiptrai ko! pirfii' koI /•^r"- ^' ^ •xirtpn t^ ^oftutKiitt iarl tJ «>^, 1) 

T^ "Kaft^Ayeiau ian\ tou Koran^, t^( Vi ipdfiuaca rli mtAtiii taita^irta. 

li Ppa nncft», Sarri r& ^pixff, traiiti iKtiirfiyiLf9^iurTltAiiiaH(irriftfi- 

irrl r£} KaTnufiarfji, fiiya Pf>. E. r(i Xf^^V "" +^'- Vulg, IloXiSapa] 

233. 'E^nrpiti] iki^fMftt, t iari Si* f.ifia htita q IloX^&tfua Kirrk'^- 

i\il( T^{ igfMfU<. Jv ixtlr^ Tg hl^^ff ^ rrof)^. Koi 'HftiSiaiif 4^""** ""^ 

j[ erie». B. Q. 'Air^aXuf ro iifr^- ^i^it. Q. rj)^^, voTdZa^tni, Ts mX- 

^. osifStiai-yclpTJirTOHHjTM^fKaKUiiaiJK Xoii( iajUfi^erTa. v^l^l^ ^^i^jSgX^. 

?7Tii' <£^c7y. Q. 326. XaXKf hiiifrt] E. Ein Kiijii^i iTTiy uupi ^ IIsXv- 

'AKUfwi»,ifMwtiu^.cirTiTo dt^S^H.Kal iaiaa, A( ti.^6vfuia, tirt f%iStriKO tSi 

Kark mpiryvppi iiiiiii. B. E. Xtlfeti( ipapfuiKiir, rftns Axl rthiiii if lif^ 

yip aintiiAtm g| ^laiai toKOVVi SiraTti, ^ikrim ic iUpi infjiia> a£ri iiyfiiSiu, 

GL 227. 4cfp/uui;sf«tT(JciTa] 'Tiri ouv- ted Kai ^iiptptm b ^aaitttf ^"i, 

irrtUf tiptSirra. B. IIj>c(ktik&, ^ imi BXai^iifipwa ifidpitaKa x<>^y, Sa'd'' (i^ 

mwsirtuf ifif^iura. Vulg. (Bames.) TloXif&sfuif T(RiTa}<^ Sira MqScia^ 

Mi)TiJ(yTii] r^ fi^Mvna. I^d, 328. Q. eSn< «a^«iTif] 'A«« tov (Viod, 

'EtrSXii] 'H T<fc M aTVcre»; tifi!i*i»a iici TiMf) 0^aiV9(. Tif o^iii it tjyui- 

Kcu KBT^ Texv>|V SttipiiriK^ iaKtva^fi*- aa (Ttw ■civ %arir. thif iarai AftTyS 

ra, T^( yaf larfiKtii Te f(i» Btitfipuay, T^j lotT^iK^t »b/ A>)mrrAj<, «Srin< ral 

T« Ec Sl^ TWI' KO^XlK»)' XvyUV KOJ )ld ^p^tllfUf llTTUi J tfOTtf ft^. Q. ^^QIl. 

IttSOtv trdyty iwl ripi rSr Kora fMf«( 'O Guvet |8cunXcu( ijv TOb Kat^jSra '» 

yyuo'»'. Ttireii Sc oX ^^, tJ fuy (D)' Tnj 'HpcHXEfini OTi/umf, i( tflr fur 

f«i4>TiK(», tJ N oiTioxiyiKii', t1 a %fa- fSciV 'KX(Vin' iipihmittiTt (Vind. ^J- 

Krutiy. TCBfng; ^irrii' j Eicli t^< iytfytioi iri^) VLtyi>xii>y, tiwy S( o^iV ^fX^iV" 

" Pro x;*>r> *(•"»"■ Bcribo, pro (|iio hm" 1*B'* Fabricim. BARNES. 
■ Cf. Emtath. ad h. 1. g pj n omeii Bbrt Enpliorioiiei 'omittil, ipuque verba iiitiii 
«tiain mntiU profert. BUTTM. tizsdbyGOOglC LiB. IV. OArtteiAt A. 251—843. 143 

urrHf £ itceurros hrirreifitns «ipi Tranur 
vfifUTur n yof Uclitiovas tlri ytv^>JiS. 
aurAf imi p* fvv{*t, K(?itwn n eUoxfiK^tUt 
j^ATi; ft^itnr iffU^ftini yrpaa-uiTtr 

'ktpuh tAtnXete iiorft^ts, ifii K<it ilit 13$ 

ifi^ 'ta^?M* tcuSk, iuTtLf diis ebAAor' er ebAAai 
7ms eLyaSof Tt Koxaf rfi Ji^oT' ivyartu y»f MrcaTeb' 
jr» R» Jdiivff^E xaAiiftMt ir fityofurif 
Jhb /w0w; Tffirta^i' nncfTA ycif xoTtt/ii^a. 
TMT» fM9 eiiK kv iyu fmfytitrofuu wjS' inffi,f^*u, 140 

wrtt 'OAitra^os TetAoffi^pow lio-ty S,t9Xet' 
i\k' em T^' tft^t Kt^ ^Av KeUTtpis eb\^f 
J^/ta &i Tfout, m •xaa^Qtrt ■s^futT 'Axfttei' 

331. fSKomf. 333. hir»](^(riMi, 134. «pwtffiw. 135. "At^ 

fH» Ktnhi^t. 236. axW Ar'] SUum W. 339. ftfWxi». 

040. *)J] ?y«rc V. 343. 'Ax<uf«/. 

jSt^S"^' 3 T)v^ Mo-Aoat iaieufti ai- *»(. wapi /Umi Teit ivkiTEpHf e afrif 

Wr. !Soi q ceXi{ 0«»; Mttaarai, »t n/i(J^ixi <Tm, koj 'Hirliiitf ii [tdfTi/( 

Intfti 'SiAjnicai''. Q, VlDd. 13 I. jor! rn htftr %1yai -civ nix«t«ra tm! 

'Ifi^ tc £i;airTt(] *EKaaTSf tSt ixvBi 'AviUjnof, tJyur, tt ^j) 'AtiUmy n, 

latfSr irif -niif oUw; ^irrl», twii ». t, {». supr.) Vulg, 'InTjiit «&r»( 

noifMf tlsiiymof fla-t. rfd^eitu jrol &fKiTt(. iic TtSJ 'Kwin Xlaiir, koI t\tt'. 

*i^ nfiTM' ^ofiiOKanZtf. ad ykf rarfif ■kS i| Hai^i/». E. 333- 'Ev- 

«riiT»t njrra Sroww. Vulg. 'KKaaTK 6)««] 'Iwuc^. E. 335 — 339. Tl 

a laTfif AtfyirriK Iwurr^iiM' tvTin j£q(, 'ATpc/Si| Kol (Q, iaserit «) var- 

Jn/ tamt Atflfiwmn t^j tltjfrcai; tS» S(f, ^tu >iii' &a^w$f. Zfu; yif aK~ 

pnatZr. 'Aflrraf^ H yfd^i «Cth{, X«Tf siXAa T(pi<su7, tiw iiinu ^pir 

If^ Si iKairraf, #tc/ ff^iri Uxe» (Q. oXXa iJturu £( KOi »)> ^t) t\ 

'AnUM' iSaiai, xw 7^; Ilanioi^ <l(ri <j«x"''^^'- ^l^^ff- ^* 236. 'Ariip] 

fo^Xix' KaKUf. Aia^fti i Iloiqggii Ti Ariif Satl nC Ec, tJ Si H Ait) t«u 

'AmUwBf, d( Ko! 'HaUiaf ftofrv- yif, Q. 340, Il^iTa /uV] 'l!l£iu( tJ 

ff^ EJ /t^ 'AxaUw «oi^ £siK eiuij- n^a J«^iV7K< rf Sirini tJ yirti iX- 

im «aicfi, *H ahti n<uq'n< i( xi^a X<(£a(. Q. IlafiaXvmKii' nxil^ I*»l- 

n fdffuuta ^fl. B. Q. Harl. 343. 'AXX' «la» tA* f/w£0 ^'W^'^'''^ 

331. Xta^ani] Tlari»t {«t^ 6t!h, t6% JifiAMi ri alu', S' j (Q. ini, KaTs) 

■ afrif Tji 'A««XXfnu, ilXXA KfXfpw/u- TMrra ftani' jp£. i^afa tc Savftaim- 

* Hanc qnoqM Idgloriaiii h.tfxX EnBtslUna Md rine DomiDe anRtoris. BUTTM.' 

* Pro fMf/Miiiri, BCT. ptcf^uwwr ut hsc lit TMis lectio pro tAfAwin. BUTTM. 
t Hi Temis legnntnr etism «iqd f^itith. et in icliol. riilg. ad t. aq, cum lus ts- 

riett icbol. Tul^;. *iuMi> et TUutft !i Jira>»> f, Ernest. (neicio nnde) " sl. «lim 
" y.- Hari. rirtm Ant eoditics. Eost i* iniitKi wH i *«ii(«> it ninin f , •. 
BUTTM. tizsdbyGOOglC 144 OATSXEIAS A. 344 — 346. lib. it. 

ttVTW f*tv vXtry^irtY inKl/J>iTi idflMvtts, 
. 9wupa. xoK Aft^' afteiTi (itt^ay, etK^i ioijtas, 345 

ivapuv auff-fuvim KartSu wo>at lupuafyvtav. 
oAAu a avrB» tf>aTi KctTeutpwnar ^'tTKt 
^T»i, %t w$h Tuoe &11' iiri vtjvTir 'hxfiuav 

244. iilttKi>J.fai. 345. FuK^ MvKii. 347. afTir] bjtm V. W. 

et 344. ib. 5«««] ftffK€» H. ib. fftfwKt. 348. 'Ay/M^Sy. 

kS( taarfaivKta. Pal, Harl. Q. 344. o-i^rrroi ; xaXw; oE> AwKiaift^rw rai- 

A£t^ pi'] Aift frsSvm^iiiTai ii>T«vti- SnjMwi r^y naviryaaiy nit; i('iw( kbji- 

ftjsi Arri fua^ «a^a/a^j3[iMyT0U. Vulg. TfjKrv tI K<i>^ iBiXprrtf. Q, 346. Ki- 

A^& ^ ■^17?''"] TaiiTiiv hiXifan tAu «^»3 ''"* ft^Tp^in) ts; injAa; Era 

Ttii £vt^( -t^* *fSiia, l» ^ tI na* il^- Tiy St^piu limi>, Q, Pa), 01 fihi% 

XilKuTai oJTD ^lyrtat. alrla yiif *aa'i /ut^^ tJ Ttixtd el tc &> tfi^ tV 

irade«-Twra TSr 7v;u^;uv, tix &iAuy 'EXir^ FuntpyijaeH tih( 'EMiitaa'. Vulg. 

(icr. oXX^) ihnXoyiay tfftr». itimi( E. 347. 'AXXfi tt aitiii iptnf] 'Ati 

A" hiXialytt Ti ^*'^^' Q- ^irfl" Ktw^ ' tS o^ir, &' j KaraKfiiiTd»' (scr. 

0'»' cUiKcXAiiri] Aa/uvTwarc, Seimk, -id') m' lavrii', qlrctt aArn' oUa 

£x|m(a-iv. flTa itucif ri iuKftwi^. K. ^wTt Ka! aix 'Oiiuani, Q. 'Anl T» 

34^. Zniiia] '\jtdTia toKatii i^ Totl «aTaKjKfrruv Jmirir i&/MiiiiiTO, E. 

nnfariai' TMm^^lavtatai.^R. Kti- 348. AJkt^ o( 0^] Ov KV«X»wt' 

tW( TOt [^TIM'. Pol. l/ttTftt KOUIlf] (scr. Kl>^/iv<) tJ ttKTJ), cmfUHmcSf V 

'llutiM. TftaihlKt H KaK^, tta Si)- AKOJti, waf' ol ^71 Tic 'Oii«Tei> T^ 

Ur]| ^iiKT). Vulg. Ti jySiI^Ta M ^iiin) tia^irta jtftTiiiupuviBeu' Sf o£k if> 

T^ StarxffjXEfiu Iv SXoif Torf ft^Xwi. Ai Talf vavfft Taiotrraf <I>f I 'OSwnrcbt 

•Kftvi^t ii tI Kcucif, Jytt fdufii SigXifo^. ilx^Mf. 'Aflrraf!xpi Sc S^kt^ ^ 

S. Ai^ irBU.i T^f ^fditti( rat^njt i>afn|, ri Sc oiiGirTubf n)», t^ Auirf)! 

fiM^UKKiti i meifi^i, lA fUnv tri tfi( -ri hamb*, %( tlKip toioSrof, j 'Olw- 

T^v nli}7iy oTin^ifti Tii ft^ itiiitha vtii(, &M.' ^vtof^TOTa^ ko! /xtyaXftft- 

t3< 'IXioSof nv Jfi:^>a>f^cii', iUic Ko) c^araT*;, )k«>.0< St T^ i%aiTj. Q. 

nfii T^ itr^irr^pQKTtrlai t«St» jJko(^- A(kt]j. ^toi IiWt^i iiti TrfJ S^eirfl». 

fuireu, tm fi.ifii 10?« /wiirT^^i avxily ^v Traixfi. £ . Toio( tTp/ M i^rtJiTlv 'A^iSr} 

T6iobTfi r^^Ti AilSam ^wJVoiTa. ri Airriii; ittitiu. 4 7^ tomZtcv m^ 

viBatoy ii toi)to ko} >^c t^v Ti)Xc;i(d- KanVnjnv ^afrii', o»; o£ ^^ t6fi6j Sir 

Xfiv tieTai. }(f^urof ^ji TatfriTV tJ)v \t( tt( ri IXo» 'EU,i;nK^r' ^ai •iTo;'' 

ti^}'!)^-!?, JToif£OT('|>v( Koi vaf' Gjjua/)i tyittTt, cli( (scr. aT^v) ti( e^Si' cnni' 

«(iTTCijti roirTai' tlytci riv xaTc^ rir tsu av, fti) cirai 'OStwEa' ToidiTsv tlpyd- 

max''i^ wfiffWTo* iaroKjiii^i^Hv. vuntiti aan tavilr, SaTi f*^ «X'"' ^CC "* 

aiJT}f Ivi6iir6ai jSofXeuo/MVfi roic jui');- 'K^i£i|i' j^j^aKT^^;. 3 y&f 'OSwr^; h) 

(»t3^u'. i T^f Kai iXirjiic KttfTtf^af tuV 'EUi^a-i ToioOTaf eiK i|v ai^afiM(. 

irrif tSy koiv^ avfufnfinTar koiI WXtnc irXaba-ia( y&^ ijv xai cvSofof. )rX))v toti 

&UK KttTatpfw^tti *«( rfiv tSlvv <l*a- alKovtftiKSf yiymt ToiwTOt, i/a Ib^ tifi tizsdbyGOOglC LIB. IV. OATXtElA^ A. 24g^as6. l^ 

Tu iXfAtff K«T(X T^ar mhtr' u 3" a^ewiTtU 

Tarrff" iya Si fun oTif are^twv Teley ierra, *So 

xcu fu¥ aytiBOTm' o ii xipieavr^ aJvsun», 

dM' oTs ^ fAAv r/oiv g?K6tvy X(t4 xf^* iAtuWi 

II/(^ ci itfMTO, imb, fUU afMTA Ktl^l^ OfJUf, 

luf fur Tfuv 'OAtf^« fura, Tpuirr atiiet^^vM, 

T^T yt Te* if ylfis rt ^ekf K/Js-itK t eupntK^eu' sjS: 

Jbu Tsrs ^' ^oj T(tn-« reet KttTeM^tr 'kxittm. 

249. FiwXof, 351. (bnjp^aw] iim^BTrwi» (sic) H. intifina pro T. 1. 

V. 353. iy&u iUtv*] lyi \itw, sed videtur e yin» &ctum. ^ Aufmr 

tthol. H. PORS. ^iJ X^» W. ib. x?""-] »»"■ V, 953. nvT«(>»»] 
tfinfBt H. ib. ftfyiata Ftraa, 354. ^ fuv E m. pr. jx^ fuex ra- 

sura, sed A' ab antiqua manu suprascr. fi^ fiiv ichol. raarg. H. PORS. 
ib. '08wr?»] 'OewnrSa H. ib. T^nrir'] Tjj^ V. ib. i^ki^Smv] Aw^(»n- 

Ku H. 956. /w] fut H. ib. 'kxpufZ*. 

iia, i^( TfwiWi Kol T^f ^iTvSo' TMJ vil))- ofTi) (^Wfl' ofr^v. Vulg. " 954. MV 

7» fvhjw, (i &fa t^yi( iirtiv v; fl>i fuv «pty 'OEt>a^a] T/ KaT^T^iYe, ^avh, 

TcE JJb fUjHvf, 5 «^. E. 249. Tp ftijKle» ▼«( Tftiaa' tti ^r 'OSurmfj { 

mXof] rc^v; Bi^ T^v drornfirir Tqf TOt^ra yA; Ka! «poSgffu*^ Wni/lay •X9ft~-^ 

n»WiaS»(. E, 'A;9(ii(i)i™»] 'H7«i- x» T^ 'EX^, t^i iiiAfiytZira iyvajKi- 

Vno, tix tlrif Ti, il yap iyteaiyTti «£ ym rSi' naTag-xtti^diityai' %i i]r, ti tJt( 

li«rau pd^w. Ati tiiv ^ T« Xp)« jjtqnvu', dXX' Mrrfitt airlti Ktfiiru- 

Tatrtu. B. Q. 'EfuifcivSfja^ai', iiyri- att. tirrit atr tjtei^ -r^, T^r J' iyi al 

vpTX. it^ T& a Kai 0a^a. mr eiStU Xiira, wfiv /ut jreu y^fa( (z<ia-iv (II. a'. 

^itt «m if/iii^aai, E. 'Hyvi^ai'. 2g.),Keu,Oiiit9T' Imifvtit(iiiTipati) . 

txfk Te p£^ti taxtt^iaTiu. ^ $c Xc- «^ ^ kvM( djrysi imtrai {tianai, — 

Ji( TH» awc^ tlpii^uylnlt. Vulg. II. ■/. 283. ubi rid. schol.). Q. 

15I' 'AaV St< Sj fuv ^ut ^Xhiv] 955. IT^i'i' 7« Tsv] T4 KfiV fi^ Mcrfut 

Qiriif I^Mii, twtnjliti ^ afriv Xsitci, -riiwtiai Iti ^ura T^ ^(XSf» tia 

iu ii' Jv ri kcaSdttit Imfi^trt paxSr, '(Xnairia ttf T&f y^of tiuiXtr y) *EXc'm] 

TnrTvf edrii iiptfte/iivav, ytufijiatifai tlttit. av&iXv; yaf tXrt vf&tfi tErt SnTt- 

«•T»flrTai. inhu yt taf' 'O^f^ 'xap- fti HiiiUtv iIitTt. tohEto» yif tJ «jiV 

Bo« iina' fSti tl Ktitit iev{ £i- ivraiSa. ti yif ^rtt, tMiuf iuattv- 

"H. Q. 'EX«y (sic Mediol.)] 'E(- iaaaint ^ air^t «; /4^ o/MXoy^ffao-av. 

<TiTi}Ae( 'EXf»f Xoi^fj o^ir 8;^ t» A^Xov ^ ati jval ig 'Enii^if iyt^T t^ 

"fipSi ytSirit oxtTv. itti Toit «Bffle- 'OSwo-e»; tiaiXtva^it. tl yif tymi, ain 

nKTovT* j^rTai, E. EAOEN. ^v». ^y iatpfrtt. E. 356. Noo> xaritj- 

Ik> iMfipiTTtftx ri naS" iaoTh fidSm £0] 'Oi' Jxf (Q. ins. tur) c<fi T^t iii' 

' Dedi Kiiptiirtia edd. Bbt cum onmibus mendia. Ne qais tnnieii lemmnta ho- 
nBBcbalioruBi^iitstBr ad eSLigeadun scripturun I),hi>, >cceatum caniuleDdum 
"lato, ec prEtcrca obwrvo In bi» codd. ut in Pnlat. fiirmun Ixiin t ita acriptam esM 
'tsTixconipieiatiu' led leTia ioter t et > J uctu a esse vidttur. BUTTM, 

' Pro intnimrmirt kt. )<in->»>n. BUTTM. 

VOL. I. U 

D.a.t.zsdbyGOOgIC 146 OATSSeiaX a. 357—367. LiB.iT. 

fl-eAAntff M Tfetmt HT^vof TOMnKti Xft^'^> 

■lAdf ftrr 'kf/tious' KeLret Si tpfem ijyeeyt ?roAA^. 

m aJ^JMt Tpai^ Aiy* ixaKuo»' ovrap ifiUf xirp 

Xfl*f'> t^it ?<^ fMt Hpd^>t TtrfeKrro ntff^eu 160 

iv^ etKoy^'' Sunit ^ iitriortte», ^v 'h^foSirti 

^Xt *"■' /** wy*yt Knri t^ihis wro •jrea^i^os auris, 

^Matb T (^)> mr^inreifijyti, OctAo^r ti, venv Tt, 

eu Ttu atvofiiyo*, our of ^piratf, ovrt rt ii^os. 

TifF aarcifiM0afttyes vperi^*i |ak0df Mei^eMr' ^^5 

mi a^ rdvrtt yi jreuT«, yweu, xabTet ftotfeai ttlTts. 
q^ /uV TsAfA))! eJct^ douXqr rr nef rt 

a^d. 'Afytfftvt. a5^,SiXai TpwolH. a6o. J)Kq, delnde circniD- 
flesiu ex recenwone additus U. PORS. 361. F«urei^. 363. i^ 

a^imi^t^] Mir^iavajtirp W. 364. FtiSK- 365. Mev^XoF*;. 366. (Ftm;. 

Ttii &nu hi^i/>^f. Sn il i^i ifHfai *EU9)«« «nXxV Kafa^fiv^ai Tur «- 

S^Jj» ^ Tev, airiif if/ii' icif K"P'- U/il**, Kttra/ymiii earZy ri a<r0n^;< 

Pal. Q. 35?' Ta*a^«eJ X"^f] "^*" tmif !i KKT^yscye wXX^» ^finn, % irn 

T>/u>n]r txeiTi t^ iacff^y. Vulg, coXX^ t^ov ^s^ycyKaTg (innjirfKitt' 

'A<i Ttu Tovojy tJ jta*fir xai Tgu Pal.) i 'Oiu77(tf{. Q. fit ex paltC 

duEeiw. Ta)ia^ictT^^T^nUit^»n)^'vfi. Pal. 260. XaTii'] Atirii Tou libT)- 

B. Tf (I( /«^KOf ^owi, ti T^ tviTfTa- »6rT»>Tet. 5^«Te yif Sx «< !i«/ tcEh 

llirnr ijearti t^ ^f*Vi T}i Twa^ yin- 'Ea^vi) nn>/i]K(f. £. XaTp' Atc) 9*1 

pAfi &(>^. ik^hat ie £; «aj^ T^( ^t] "AfUiM* Tgr t^* (tJ ^ii) em. 

'EX^( iXo^ T^ It^, b ^tiri yiif PORS.) xf"»»^ ^"^cu KaTk 'A^- 

flrqXSd'. E. Q. 358. KVT^ a ^fi- trtttfxey. K^ti)< Bi Gi>'e •Knifl, ii (uc 

nv 47a>y< «eXXqv] KaToipfiniair o^iiv Q. ; Harl. ig) Kai S^ (hucusque 

qwyiv. TomfiTTtf ^ o^af Kart^fimfvt FORS. ex Harl.). Eii kaI vtfmarcu 

TiTt airSt, ^ Teb^ 'VM.tpai inliiru tJ ^ (sic), ovSrsore St Ti q (sic). IJ- 

oiTSv Kttvaipftt^ffai, Si' 2v erimv tV iimrt Se &> |8e|3a»rTUEi< fureii rm, 

'BiJiyi. \ ipftr^ttif iwtfytvittVTf ce- lce} Kal nv ef^t^. Q. 'Evcii) S^p'] 

fiiStTe tJ Svs^ TeHfTa mqira;. «i Si Ti q vXeavaa'^;. E. 364. OS rev 

. ntiTtfu Afivin Ti|v ^ilor £xeSe'£arn. SniifMvev oBt' of ipfiyiH offre Ti tTBs<l 

Vulg. Qyayt U xoU^ Ko^a^fiyif- 'Ev^v fuv eiTe~y, o£ y^f o(^e n ejijmi 

0'» Twic nXef*&i{' q ToiV etxe&it ifini- ^ (sicr. ^ te) t^ eISo{ hraati. Bwie^ 

«■IV Kw Biff av iMAit KorrYfoyt», t im* no) tliiitafTtjKitai Bie,Ss£?AeTO ijTT^Ser- 

fo>)rayKaTO. Jrepoi te dvrl ta', kixt^- aar t^; Toii TUfiiai ttfUfiplai. ol yif 

•for/o «U.!)v ^finjVit fru ^vwriv rSt orSfiif o£-£ o(^a>( iici rait ^tfai( thv 

jv TftCfi Toi( ^Uqnv. £. 'H7a<ycr yimuKS» ir/atoKTMaa im t%\ toZc 

■ t)( K. Di^llcet PDnoui coTTectio. Nun aliter sccini noa potermt Sh nin 
vuwjiM. ScrlTunt Itjinii^ AriatfliirTiuii IriiH 2*. et rar M [ra3a#^«^) accepit Jl^NBn. 
it coiutitneoda : !•' lal ■vmirw 
rwM>^«>. BVTTM. .«Googlc UB.JV. OAT2SEIAS A. 368 — 979. 147 

oAA' auTTu Tetarrov v/ut iStv i^a^fi^H, 

mv 'OJwrff^of TA?Ma-i<ppoyos sTKt ^Xov x?p* 270 

m Ktu roS foe^e xecj stM Ka.(Ttfos i.nif 

trru m ^trra, "n ifijfi^a. Traunts Skfiarot 

kffytuiv, Tfatm <f>en» Keii taipa, Aiporrts. 

ims irtiT» av Kiitrf xtXsuirifitvtu Je r tut?^ 

mfUit, of TpatTo-tt ilBw/STo koJW opi^eu' 175 

xiti r« Afiufte0as StotiKeXos innr iovini. 

Tfi! « ■ztpuTTSihbS KelKo* Xo%oi ofitpeupoaTet, 

« «BjitajtA^fflpi Attreluv mfiel^ss ebfirreue, 

■xmm 'Apytiur tpunsr iTKova-' ebXoxfltriv. . 

269. fa»-. 371. T^] tAt-h. 373. •A/7«ii*3 <in«j« Hf 

W. 'Aflt/f«, 376. 9nf<i«Xe(. 377. «jrf^w] **f"relia( a m. pr. 

H. 179. Sr((flttr']flin«wr' H, ib. 'Afytffm. Flvmva'. 

«V aiTwf. Q. 369. 'AW.' «Cb».] XturqEra»T0{,7itp TfS 'AXtfABfw 6ri 

ftiu(*iwrua( j Xiytf tl xffl^', op"- *»X««t^tm' ^iji-pi^ lyi^^Btl ^ 'EX^. 

»)«T«i? Bt «f TK itiv BTyiirron-»' o E. Q. C£ Vulg, 377. n</ifaT(^a^ 

■flJ aftt.«». Q. 27o.'Eff)((]"I«»Ki^, n(p,^>,e((. &ti rcZ arlxfy, t imin 

E. a^s.V ;>^V9»] 'Oirw ;««Si- «^wiig™. Vulg. nvq^S«(, Ari T«B 

j«fa, ftfftiSx^^fla, B. 374. 'HXSsf <rT(/x"», i) ii«J toE jriE ij rcifij, tt». ko- 

wiiTa] Tovro wfi( T^v 'EXcniy ^Jv j ■ ri Tiif w, «(JMioJtXfflirm. IlefU^hSi;, inA 

MiKXaii(. E. K<X(wn;«y(« S,' a' TW irTfx« t1 ^oB/^oi, ^Xw^flWf /*% 

<ii.U(] Vid. ad a'. 332. IIjiBTpe'- So'x,j Ti( J ^> Tf KaT(KrMu.ir/«iTi. B. 

iaiii rt i^Kti i itit la-riv iPify^tn Q, n(pi(iin|ffa(, «y.iXfltt, iirB toS 

TUf TfBu-J ii'f o» sra;a(r3(««, B. 376. mix». E. 'AflirrafXfiS ^X^i (IwBC 

IW Tiii A,S^po«] n;«,S(T(rT<. ' »(»f' Hola PORS, ei Harl.). SuW ri «- 

bm((PORS, eKHarI.hBectantum )»?Xflt( tW toE <rrtlxeit. Q. 279. 

>(»i)S«(rTo k«t' iyiaif). kiu (^ & nf&TMi 'A^tvit'] 'Efu/i^irnT» ^Afi ^ 

<p<^W( i^ t£» liTTitfoima, ^flna 'EXmj Ti* ^wudf tSv twwikE» JmifTMi 

i^^t^ iyyiyaii/^tyai t^ 'EXtnj», ■irB)'. Pftl. 'Ofui«J(ra '' Tar^ 71»!«- 

«al &• a?Aa,r S( j ti!bo( ifUpalytriN, fl» l>S( Ifnfirrou ^iKef^aixrtv jatrV 

iiri^ ^'08Mro^(i «^J Sb/mto A?;!^- 6(s£Xe.( ^f om^to^. E. Mifunifiiyri ■jV 

PW Bi)no.(u ^iJi' "*(>))(» ffi» i»Tiflep 'EXJ..|»f!a ^u»^». «i y&f m saurSy Ar- 

*«% (S^-SI?.)- Q. -AXcfi- /.rT«TOTi(^«».f,.^trB(MV^.Ta 

JftM Jrf„™ addit i,„„x,rii.o, rel simae. BUTTM. * 
«d. not. ad a', 185, — Moi tocIs Ij^jqy^gslnu daK primn littens lunt {ndn- 
«M«. Pro l riw» intem legendum Tidetnr * >.iyt h. «. hw d« Helena et DriplMAo 
urnaio. BUTTM. 

I, qnod ett ^oHa «d UimM interpiing;e : tiua ecribe it«4iM>SMM "««(,. BUTTM. cyGoo^Ic 148 OATrtSEIAS A. a8o — 393. LIB. n> 

tU/rof iyu, xtti Tvhi^f, Keu 37oe 'O^^/ffviiv, iSo 

^fnvu if fUT<Turt¥, ebKoua-ttfi.B' m t^cmrtbf. 

*ui fUt afuftortpiu fttyi^rafu» iffU^int, 

•r (^fAde/uvcti, q etii^a ar^/ xnraKKircU' 

aAA' 'OSurivt KaTtpvKi xcti irxtStv Itfum vif. 

M' oAAdi fur vavTK a)u\v Sa-a* wef 'A;i;cu&if* 28$ 

"AmjtAaf JV' a-t y eloe afta^/eia^at iirita-irir 

ijQtMii' *AA' 'OAo-iuf £t1 fMtaTcbx.a x^fir) viiCf 

tuXifuus Kparifn^a-t, g-aaia-t Si vavrat 'Kx*twt' 

Tt^fa i' ix, oipfa a-e voripir eur^ayt IlaA/ief 'A0^. 

Tm Jf eiv JtiKifia-xfls Trtvwfiiiios arriet tpjia' nyo 

'ATftiAi tAtriXat Siarft^H,' ofxafU Xaur, 
oAyior' ei) yae ei ti tay tjpKia-t Xuyper e/is6fav, 
tva ii oi xpa^ti yi <ri^fs>i tr&Ser i\ir. 

280. Vifti. 382. ifiv^irtf^ if/iiiSirT-tf H. 284. fitfiaf. 

285 — 389. luunnis includitW. 285. 'Ax»F«». 286. feriava. 

288. 'Axfl^c£(. 291. 'ArptfiSri KtriXcu. \a!u». 291. T^'] r£S H. V, 

ib. et 293. foi, 

^(lEaTBv T^ ^M^- E- Hdnay 'Af' itfa» tbj;S?m», «£ tsv ^ytfiinn' ^iav 

•ytlwrl 'O jm 'EUkijrwcitr ipaniir Tuv AUa nau Tur S,UMr ^iXcKTM ^z! tV 

'Ax'>''<i3w>' /ufUu^io^. tiSty ylif tXof vpafii< <|pi;fMt»v (scr. ^ftytitiBi). S/f 

fiti Ira ical tJI^ ^v^. afrSy ^/.(^ing- ff-ru njr (272.) gu t3 clfiiS^Ti iUi 

taij <(£» }e ^Xoio; ^ TBy ^ru» ^f- Tj Arifflf <p^<r!r. Q, 'O 'ArrutXoi & 

jta)0'i( Kol i&AoTOC. vttc !' av jclWeMi' th! KifiiXju. OU iatipifmTO 3« itx(& 

Iti tdfiiviT airSy ai yvneuxti ; T«vt« it w4.aa'( ol •wint. t^ t^jI -r^f tiaBc 

f JKaT/jMif SifKiTaj *|»Sf Sss-Sau, ft£Uai' atoi ^^iVj(^. Harl. 286. 'ArruEXtt] 

t) «!< SxK, &a ^q &\rfiTtpa yinrTai OEto( la^" 'Ofi^ff iv 'IXnHt tix iw 

rJ ^I^Tf*"* ** Bwari» yi; TOJf Ari»- ■jf^famrai, h* y «EI^oi (acr. J^su), 

Tw ^wai^ly j^u^wqirai, lUiX^ Totj rrfaTifjii yhf &fiarti ^r. B. 287. 

t3» ifurrtur, /r (del. i») ali nai ir , 'E«i ftaoTa«a] 'Ezfvli^ t^» fidiriaK» 

f6<i JTiiji^i^n. B. Q. 383. 'TiroKeu- S ja~ri tv oto^mi, il«i Toli f*MTavBtu, 

rai] 'AiroKf>i^vai. £. 384. 'AXX' ■nvzicTi, i 'OSurircbC Ta7; x^f"'''' "^'i 

'Oii/rtvi] Kai 4r£; J» >o/if^(ir afTau( ^ic^Xus-f Ta irrj^ ToS 'ArrlWXau /i^ Xa* 

(£f«$^vai iKturt T^ ^iiitaiKa^ oJtkv ; X^ra/ ti. B. Mdrra( q TfK^, im 

Srwt ^Xtktov Sti wtfSifitiaai ia^tStcay tou nasaaSai t^ ^fiftaia. E, S9I. 

b<i. £. 385. 'Er$' oXXoi ^r CtL" 'AXyio»] &fi,irifmi kbI fmcarirffw t) 

T«(] 'Aflatafxfii T^( IiJb ifl^Tjr", ^«1 «fi '08ua-B-('a «oflot «I oBt» ffo^ ■» 

jv 'IXitiii o£ jun|/«ni!<i 'AyTiitXoi' i mi' siiiy ti dv^Xainrc t^; v»ifi!a( dXX' vn 

frgj. ^XX' o^iiv to KwXib au |Sas-iX<a t^( <ifiaf)^n); iK^ot^h), nat j Tat( £X* 

orra touto* AXX^ Turaiw <i( t^ iy- Xov( a&va( lavrity aSvai to ttHnirai. 

• Hncoiqiie Von. ex H*tL cora hae nota " Fro )m lege irim. ^. ■." BUTTU. tizsdbyGOOglC LIB.IV. OATSSEIAS A. a^ — 309, 149 

aAA' eeyer, tis tmiy t^^ iiftetts, o<ftfet xa ij^ 

vmu wro yXvxtfa Ttpv^fu6a. Koifi,r^mss. 395 

flf opetT' 'Apytiif J' 'EAew) JJitaijiri XEAeuv-c 
«/»/ inr alGeuoTj 6ffitriu, Ktii pfjyia, x«A« 
wsfipvft sfi0ct?i.stiv, arepK-eu t itpuTrtf^e Toanfretf, 
XMfetf r e)^tfjuveu mAeK KeiBvmpSBi BTMr^eu. 
ai 6 iircui ix fteyeifato, Seus ftXTO, xtp^'* SX^"^^' %°^ 

o(fi?iet Se OTofeTAV' eic Se ^tivouf ciyt x^pv^, 
u fttr op' tv TTpoaofia aoftou bujtw KUft^arre 
T^ftetxJK & ijpa( xeu Ntrropof iy^Ms vler. 
krfti^f a KoBniSt ftv^ Sofiov trptjXeio, 
rae ^ 'EAiiij TeufvirtjrMs sh^etTo Slet ywAixar. 3*5 

Rftes S' liftyevttet ^av^ foSoSaatTvMs ^f, 
lifm a^ e^ ttivti<pi (ioiiv ayeiSos McvEAdaf, 
flfwtrd firirafisvos' ■x-tfi Se ^iipos e^ ^ir Ufta, 
twir) J" vTa Mvttfuiriv eS^tretTe xet?^ TreSiAet' 

194. ■rpittff'] Tf^tf 8 m. pr. et aic mter lineaa : rfax^f ex emend. re- 
ceati H. PORS. rf^if W. ib. My] Koi W. 395. njTr^^Ra] 

ijJiifufciH. rafiifuta W. ib. mitiifitrTti] Kttjij^irTt H. 396. 'A^- 

■fihi, 398. t' tipi%((6f\ «" a m. pr. V. ez emend. U. a-r^^ai Koti' 

Kfit V. 299. fiiraaBai. 300. Eoa;] iyiboi V. 30T. Si ini- 

fiTty]V iirrifeiriviH. V. 303. ioeptus emendatOT erasit Softfr etex 

l^ fecit Sapu, claudicante venu : H. PORS. 304. KdSciic m. pr. 

»d antiqua manus fedt KoBtvie (sic) : H. VORS. ¥ lKii9ajU V. ib. 'At^< 
%■ 305. WF«. So^.uptrr^ap'] rSfWirre^J; H. ib. MmWtc 

308. ftlitan» Fcro-^iwrai. 309- mvi S* £«9 XiTa^ia-iv] mri S* £v9Xi««u«7- 

».H. 

B. Q. £. Pal. 295. Ta^^^] a^foi. Pal. 300. ajEBa«] rpff^cn»! 

TjL TourufMtfii, ^yrt t»i dwiTaio'^ Bosf, tjvvt fitfiri/iy, nrevS^, ^ Tti;^ 

f«(a. Harl. Pal, 197. A»/fO'i' W tijt», 5 ^;- ^' ^ «»' "' StKTuea) 

^h&ry tiiutai] Tve< d^u tJ va4fPa~ TOt ^VTi( eu ia3c{. E. 302. Ty«p«- 

iw, tcfin' iw' ajfloif»^ BtficnB, mefe- te^ !!o;*Mi] H^airTiip, ■wfeSipf rp lefi T»S 

rn t' l^itttftt TiivitTat, koI ^yni 0a>^piu. E. 304- n^cfiKnrii^^wt 

■aU mfipipt' if^ai/Uiu Kol x^a/vaf ri KsflcESc. Harl. Pal. 305. TW- 

•&«< i[«W«;fl(v tueurBau, t iini «efi- «otXo^] 'H ■ttrajMnw Kai liiit^ifi) tJ» 

a>i/o8B,. Q. •Ty ««.iiJffp] "Hxil- «wXw ^OHTO. &i i, el iityt* ^ «*- 

i"j. Vulg, 398. *T«|jfl«] 'Trtf rtfa Kcu rf^iojt t)|i' ^Jjicia»* rvtOfU' 

inuia. Vulg. 399, XXa&cif «v- vni 71^^ Toi; inS/utTOt ^esyirf ri-taatai 

^] 'AwetX^ 4 nXiElat ko} &{fH^j- keeI tJv s<irXoi>. B, £. Q. Htiirifa. 

«K. PaL Q. "^aatai] 'Avmavflq- rerafUnv ■y&f k. t. X. FaL 309. 

"ii KaSlrai. B. 'EvSu^tu, rKtvo* Iltavl tT M XnrapNin] Snf^aif, r^xy .XAyoglc' . 160 OATSSEIAS A. 310—339. LlB.lV. 

0ii ^ if*i¥ sx ^aJMftuB fica) iret^tuet a.vnpi, 310 

TlfitfM.X'? ^' Vetf&V, StTBS T S<pcLT, tK T OfOfAO^e' 

TiWi ^s «■( zp<»« Jiwp' ?y<ty<, Tti?i.ffui^ iifus, 

ig AeiMt^atfievei Hat, tir aipia vuto, BeiXairaris ; 
^fuaf, 9 itftev ; ToJlr ^u vtifit^is nimrt. 

Tof J' rtw T»fA()x*%of TmwfLms ivrtoy (juJk' 315 

'Arpfi^ Mei^eti Sm^t<pis, epxf-fit ^MaHf 
qAudov, » rins /ui K><mSiiit irttTfas hioweis' 
io^itToi ftoi oIkos, o>MXt Si mofct tfytf 
SvTfitvim !t hSfm tr>Jles SofteSf ei ri fiu ctUi 
^A' itSitk T^a^awi, ttt^ ii^iweS^ets i^JKeis ^s, 3»> 

ftip^fos SftKS funiirnjfis vjrif^tev v^fi* txfinis. 
TmjytKtt m Tob a-et •yevvaff iKaroftett, tu k fd£\4r0« 
KiifBV Avyfor oA(9pav ivunruv, n irav mavae 
idi9a>ftaiTi teoTitjv, q oAAev fuj$ef aMevrets 
•rfM^eftifou' jrsfi yof ftm ei^vfo» rixt f*^p. 3*5 

foi^ rt ft ttiSofUVOs fUiXia-g-te, fm^ i>£aifatv, 
aAA* fv ftei KaTa>.i^oy, evus ifiDfrctr owu^s. 
Ximroftai, it^eriTu n iraTttf ifiis co^aW 'OaiMra-nis 
? iTres, 71 Ti tfyof, inroaTets i^trihirTt 

311. FAref. 313. Sffo*. 316. 'ATHF/if M(»&a^.* Wib'. 

318. FuK«{. Fcpya. $20.!i}iMat. 331. E;9^] ir*^^- 336. /ii)tt 

»,^ /ujB" cTi V. 3 »9- f««0(. Hn^. 

T^5. B. 3Il.T,Xi,(rf)(r S* "^ f»6w.E. hfkti i, Ttft. hettiyditu 

(IJt»] 'EAi' (» /«^( Xi^ 5 rl tdfi^, ^itifi itfi leZ «aTjjij i*Armj(. Q. 

■p»Taj»£i*SqffiTo» i(, Kimajf oJ T^i' 318, Iliwa «l>7a] Ti Ik tS» litamrf- 

l^^a (■/. 411.). ^i» ii ^ *»^ /*<fTow -pifyta, i 81' ifyaaSa^ kriinU 

tfit Tjj TiXtfurxP ffWTif^mu, «^po- Ti(. E. 310. M^ i^ii} Acrnb, 

rtftvwarai, Oin iaiaaTft^erai St 15 >^( eiyKfura tS» ^v. q 4iti rtf 

vapa. Iv<i keit' iKi\iiiili iniv. aU&i( wiowf. Ti it (^iKa( jS«J( t»!i( IXikMI- 

Tt Kal /mVo» nfVTKKty i &i. Q. Aix2( Sq Ktfar» tx/ina^ q Tst j IXu»ci£^ tV 

rifi^v (al ^api^y (sic).Pal. 3 12. mffua xuiiu^>ou(, ^ Tctf fU^Jita^. B. 

TqXt/iox' ?fiiu(] nfwffwj-wo-rl* (scr. Cf. ad »'. 92. 3J2, 'Idin/iiu] 

■^a7»7i») T» (!^wa KaXEr>' to» vw 'AjtI toE iiid™. ^ Ei( Xtfit (UtI t^ 

iiA Ti ToE BaT(»( KaTnfSti^Ta. Q. iKtTiiu. B. Q. 326. MijBfTi n' at- 

313. NwTa9aXiWi|(] Mcra^^iKwf tJ t^/MMf] Aii iu'o rfayitaTa Kpt^ii Tit 
rXdTK T^ SaijiaaTK «imy. Vulg. t1 a>,ij0i(, ^ Bi' o«S ^ ii' tktm. E. 

314. 'Emoti»] Tfaip*, lYirKtt. Q. MeiXirOTo] MciX/xia kbI wfftaip^ 
317. KXji&iK» «ar^] 'A«i nZ kU^ Xiyt, 4 XajirSBt. E. 329. "Efya 
KXtilfoi K^dtuy nal xXiiiu', w( ri x^'«{ hti7Td(] 'Ek ^to^u^ t£» ^aattf tizsdbyGOOglC LIB. IV. OATS^SEIAS, A. 33° — 34«. 151 

iiftu m Tputtv, ofli vAfXfTt v^fMT' 'Axfiuw' 330 

T0V m fMi funia-eu, kcu fiet nifAifTtf m<rm. 

m fl-aTBi, tf ftaJM Si xfartfa^iiovBf a»ifiv ir Eu>^ 

ij^tXor tun0fifdi, (tvttAxi^ff airrei iorrtf. 

«f if en-oT it ^Xoxff EArt^sf Kpa.Ttpoio xievrof 335 

»E/3|)otrf xoi^ijireKr» i-flfyeveW yaAa^couf , 

mfieuf i^iftfjO'' Ktti a.yxtOi Tretfitrra, 

j3»-x(^MHj, ^' ertiTa, iiiv eiff^Aw^iF funii', 

etfi^taTipeuri Je roitrii' atiKut veTftov e^xcr* 

a; 'O^wnv xnveirii' atiKiA troTfio* Kftftru. 340 

* yrt/i, Zw « ^artf, Kcii 'Afl^wiit, k*i "An-oAAot', 

TNK iuf, aTaf ttot' ivKnfttvn eii Afo*)3» 

330. 'k^xflu!^. 333. Mc»Aaf«(. 337- *»ilf<«v(] ((pi|/o«t( V, 

338. hfipi. 339 et 340. MttKia. 

i,ii if »t ilMtfxor(»w. E- 339- cV'^'' ''*'• B' i^^nTff^l 'Afi- 

Xef ixfiiiraf'] Tcv Sc/ut £i|fiia-B( irrafxfn, tmymof. Q. Harl. 337, 

jj^fErfci';. exSJ?" 1 ^fl»- E. 333. K)^(«i/(] Tot^ 0aa-lfMti( Tir>ai(, t4{ 

*^i] *Ojja T^v jfaXXa^v. i i/ir vfB^aatif tSt ifiur. $ Kriftavf a-KXtj- 
]«f Ntrrup «( jr ^K va»A/ aip^yitiiVf pcii Tifmi; ki» rfaxtif, ix fKTaiptfSf 
loi imr Karji Toi^ iur^irrifai eiK Air^KKf i^f Kr^M< '"'' '"itijivi Si( ahM iirri- 
mO^avTatTiHi rfitmi i^iiw^fflai, Eljii iavf ksu ttBf&en; o*to(. B. E. K^^- 
fui ^ JKw vt^d^aaam {•/. 314.), >«j;] Tpif^, Krifuut. B. 'kyna mi- 

1 ti McWXoof «jiSTgi' wvriariitirai <JX<n- i|(>Ta] KoiXw( T^ii( apn». ^ y^ 
y^ifyt tp ipif^t» Tqv (I( Tsv 'OSuTirtu; nS rrvjwXfiirSiu (sic) Ko] orvi^fSai 
Jmr Sfifai. Q. 3 3S ■ '^ ^■'^Xf ] ^*'~ ^ afToic t^ {v^Xo. Awi riS Sryv xi 
ytffpi T^ Kori^a ■nZ VJtnli ^tflir, <pifa, Sy^, icei vkiuavft^ tbu k, ayiai. 
\ rir ^vXci» tJv (x«>tci fijXot sa>Aij, £, ^^^.'Afi^i^oiiri fi! ToTo-it] 'A^ 
B. 'b T^fi {i).£liii Koi m>S(vSp)i, ?>4a aT«^K£>ig( jxt t^( ikdifnu koI tov rt^ftC 
^tMpiiXimiixfiKaiirtif^faia- \att0dati, i fkf 'AfurrvcihK (HlBt. 
famxtrraiSr^itir.E. 336. N(;3^'(] Anim. 6, 39.) tr ip^i rtKTfir t^v 
N(jS^( ^njiri Te£i( f(ViiaT^j}a(, Ktwrtf S( ^d^ov, irtatiuf ii Si!o. (iNOTti^ £i 
(Aox'"' '"•^ Koirijv, T^ ToE 'Oiunrim 'O^ijfo( toiJt)! «fyxpaTni (scr. vu» 
(fnp', X^DVTK TW 'OSivrta, 4l( l>.(£^>ei> \fXTai ^ &it ko! kbt^ ■sir ifiSfiir iif 
TBtui Tia-irti to!j( yaitli tuv (KVijffT^jiw, ^|)(( j[ Ta t^; (ko'vo(, u( yaf ol /ivi|'> 
thi)>(( tSv utSr a^Sr Ai rt^fZt ^ovoBfM'- ol^jit( «WffToj »pj( «a, oCtuj kou oI 
tmi cdril i[ iK^^ytnrai ^ owx^SSviv ^Jev vc|6^ tfHi tSv tva. Jffxupvr/jMx ^vri- 

' M>1e BDllicitaTi Terbam ruv;)^nr$iu, qaod non modo infra quoqne nd l^. j^g. ita 
oceiirTit, wd ceJub etiam apud PolTbium, prmtei eom qaem lexica indicxnt, fre- 
queni mns eat ■ensu amnertendi fn unim nt rny^fiiftifn ri!i uufMt et tim. Inspice 
ScbweigliBDMrl iQdiceai. BUITM. cur. lec. tizsdbyGOOglC 152 OATSSEIAS A. 343— 35«- UB. IV. 

<| tet^ 9i^efai?iMi^ i-KoXtuva a»itTra.s, 

jtaoS' e0aiXt xpaTifus, )UXflf^^° ^* vaufrts 'ky^oi, 

Toies iaiv fMiim\fru iftt/.^titf 'OAjre-ivs' 345 

jravTts K axuftepei Tt ytmare micpvyaiMi Tt. 

reuTit ^, a f* lifaras Ktti ?M-n<u, ev» a» Syayt 

oMm ■^afi^ itireifM jrapaK/amr, m' aT«Tqrai' 

oMm Ta fiiv fMi itiTi yieav aMos nifM^Sj 

rm wofi Tot vfoi xpiA^at iVafi ovtf fn-iXfutTAi. 350 

Pie^vjTta ft m Siufo Btoi fuftaura fiiv^at 
erx^*! i^i' ^ o-<piy tps^a rfA^Eovof ixaTOf^ttc 
ai J" ali) fiou^oyTe di« fUftiJiir^at itptrftia». 
nia-es irtiTa tU im n-aAu»Au7T&i iii mna, 
Atywneu veejrdfeiSt, 9afev Si i MxA^xcurt, 355 

Tom* attm, 'eavev rr jrar^fttpiti y^xupv^ mfus 

344. 'kxaJtS. 34.8. «a(>*f] «^^f V. . ib. FfbMfu, 349. tfim. 
350. fi«(. 353. uncinb includit W. 355. ft. 
Kctroi. E. Q. 343. 4i}L9p|\Ei%)] Tjl Zi)»Aonf ifiirtt. (hucuNiue lU.) 

JlatfUi^. ♦iXop)Xa< yiif ^ vl^(. mioj 70^ ^iJo'i>'> ijinm tmial ; E. 

Vulg. rfKf^, «jXsftiiSj, «aT* ■Atti- Q. et postrema PORS. est Hflrl. 

iaA( XKfii * (sic). £. 'Er 'ApfirjSjt] 'H/is; B Bimio*, l,ra>iS>. ■ lnty.\ 'y^ v 
Ma^. Pal. lA Ac^y et a dirersa diltiv to?( 6(oi(,' aM( Kc ou( (h«ct &a 

manU : ,8ao-iX«t( yd^ yi* Attrptv J "♦!- t^ ^itoJ.^ irXiipfaii. E. 355. Wf»] 

Xofti|X(iSi)(. 347. TiwTii ^ £ fi' tlpn- N^cro» Alyifiroti, t^ »t* 'AX^ftMjKKW. 

T^( KOi XfiTircou EMTOi/u t^riL>^- suK <E)l- Vulg. 4aj)ii( r^0(, ^e irifm Twi( 

Xa «i^XiS^v, To vafMXiiiy antam yaiji\^fou ir Ufiwrtf T7|( in^ liiftiynt, 

TuV «« TwAiTta', tiii li irippanr. iceu ivi aptvf KaTO^Simi, if 'kmi' 

"E. Q, lU. Ila^TfraTiKut, TOt^- n7.(i'3ij; Ioto^ci. S. 'AftucXc/Sik lon- 

|[Xt0ifr))( T^( ^i)0(fac ^K Tni sofa- fti, tri mSiiura MtriXaw 'EX<n;, KiSfa 

KySvtsBai tU f^t li fUfai;. £, 349, «fcioi t^( «o'Xew^ Kai Ks^ai' tifnra 

thHUfT^i] 'Aii vm v^ rttfi(TucvJ juo- cXoiw Ta^axaXir Tir yaAcXif/MO', o( iko- 

pJdu mai T^ djjutfrS. i ft^ iitapT^ai i.tTTa tdfcf, (li; Atuc^aSfnya outt' 

«^t ^ (W {uoi Xff]>oi>;. B. 351- AI-. iannanavT-ifacu. xttitaadivtti i( ^n* 

71^}! f*' ^Ti] 'O fur 'Af>,aTi^iiii>i)( «-aji- (J( Aiytnnw, kou i»6a)ir t^ muc ow 

tXKtir ^>V<ri To (tj, &( To, 'Ov /tot ctvKe fidfca -rin ♦if^ [!^( iiiwp(7. ^ S( #«- 

«aT^p (Ti S»E(» KmJiri] (infra 73^.)* J^w* aiTi*, rf;T«( &i^fia!r« t^ f^sw. 

al S( oCiToi(, (t( AoKtSa/^ra ifjt^nttm E. Q. Vind. ♦liM; ioTt «v''! ^' 

?Ti 61 A)r/iwTf taxai 9I $eoi. E. Q. 'jqfrrov, ^ ni>' 'AXefeivtjicja ^ey/iirf. 

353. 'E^WT^U'] BeijXeTai fiip tjyii, tih( ^Ha-iy, Sri ^id^«V('' t^( 'EXerK 

Aiw-iuv. AvatpirrTffia' ii tSfifica. tii ^KnroiTO^ oCtw( i!yiy«irAj. Q, 35^' 

( Accusatiriia refertur ad iafiaidvuni in leito. BUTTM. 

k Sic pro mendoao •birtt eod. Vind. qoi bw: addit iDperioribDB ita :— n> iv». 
TjJc li r-"' ■■ <-■ %- BUTTM. tizsdbyGOOglC LIB. IV. OATSSEIAS A. 3S7— 368. 153 

ir Si Mfiiir Bx^fios, '<^t¥ t avt vrtttf iu-cts 

u 7rairro¥ j8ctAAwa-ii>, eufKVTtifttvei fuhar vSma, 

iAdi, fL ieiitaa-i» tjfutT txfi* ^ioi, aiSi ■nw oupoi 364 

mtiotTK ipcuycm ajiteust, oi oa, rt vt}a¥ 

•jrofi/^Hts yiverrai fjr' eupia, varA HitXaraTfs. 

xai ru Kt¥ ifUt yroiira, xaTe<p6iTo, jteu ftivt ew^pav, 

R fi4 Tif f£t &t£v i^^>vpa,To, Kai fi eo-owc, 

U^iof l^ifMU ^uyaT^p, a.>deta yepoyros, 36^ 

Ejtfo^' T^ yof |)a fia^trrA yt 6vfUi» oftfO,' 

1 ft oioi sppom D-yHjweTO, vec-iptv eraipav. - ■■ 

*iii yofi TTifi nia-ov a>^fttvet ix,&vaaa'KBt 

357. /■wvt^rii'] i%ixytltiiTir V. 358. iii] Aii pro v. 1, V. ib. ifiraf. 
360. tft&wi*. 366. f«Brf<')i. 367. Fif^. 

Tiaaw avtv^it] E(k(( ToatZm dvat vi *«>] 'fl( fi^»» tu* tKat iLniXuStrrai. 

■oTil T»vi ^foMKott x^nvf T^ iiiaiiiya. Td)Cft 3iy ^nr %tt •Kt^iff^mt, ifl9m 

(nim <im)EUMt^Ku tov N«>Xsu utc^- t^ sfwa-Sgiif^ i^; jS(K(Si}Ti)Tt$ (£. Tov 

X»»T«4 1^11 ffiiav lAifti. lOT-a/t^ua-Tev ^p^Bon^) oi «jij; Jio/joy o^t(» oit«i/mmi, 

fi^ ii Alyynti, kbt^ 'HpjSoT«y. Vulg. E. Q. 364. E> fiq t/; ^m 0<Si' JXs- 

(Vid. Barnes.) Tiaint ohu^ '] Te- ^^re} Bf)B;(i EiamxXTciir fri T« 0X0- 

■rfTOv y^ BBKtxti tlauKpdTiut j 43p<<, ^paTo' (I ^^ a^ frTurriu', koi o^' 

oia TJTC T^( Aiyi^su Ta iiutlfttai ^v, irifaf ifxii ''^ i^i- £•■ Q. Koi 

■< ^ntini' 'Afiomit^f, /t^xfi HauKfd' t(£to laiZniriKir. iii y&f ^ eJtJjx Btcii 

T(«( ri W{la{ iji' TOL NtfXni Tiin. Koi irdntnai o£tu< Ksi ^ X^ (Xifirif em. 

'HpAno( 701« ^iriv Sti tb vii?diir t« Mai.). E. Q. 365. n^iuTciu; lif)Sl- 

KaTii ftifOf T^( AC^vrrou lay «'Xo^ ^uu] 'HS^H(Tf itiBir^ (la6. Tid. ;i^~ 

ip, 8f N»r*o( noXXti» KOiraipiftai iXi» Ta*),*( ya^ tw^yCTi!» ^«/«ct^ti.E.Q. 

nt> iuiXav/*^yip> ki£tai Xu^r JX^ v^mt' 366. EiSoSti;] 'Ane t^( iiitiet^ kou 

^(wcr. iSa KaU fuynuta Ka\i7rai. Itiar^fi/iii im raTpif to oh/mi. xai &1' 

tfSmu K( Koi ^^'xf ' >^k Koy^Aiit Ksi r^liXot Sc tv Xlfii7t'i EiSo0(ar oi^nir k»' 

XtwiJki. iyi li Kai lEtfi VLinipiv cTSer, Xcr. • S« Zi|r^0TO( yfd^t Effu^^. 

tlirlr j aUf. E. Q. 358. 'Oflo. t' E. Q. Harl. 'Ojara] In Pal. supra 

i»i\ 'A^' A iiinittt ifuarreu CBvf Ik scriptum «io, 367. "H fi' eu/ tf- 

tiK ^^sti ^i thi v^af. B. ■ 359. ^orri] McTil XtrviK f:i^>'^ iBftvejtiiif, 

'A^(wd^(0«i] 'E^ Si^ ToS 0, afviliLt- ^Btif(il»inf, Koi ^Ta ^tfcii j3aSi'^0>TI. 

r«, JJir Si^ fet! a uSfi(i>?afM»oi. E. Pol. Kananfi,pti Sc cl( to aXicverTt(. E. Q. 

To Obp T^ rqt Ke^ur^MM. E. 361, lu Pal. idem acholiuni inde & 

'AXiacif] 01 it T§ $aXi^iri| m^uTcf. ipBtipi>itivf : sed ultjma ita ibi scri- 

i«o ToE a» ri «mi, koi ix TW» (IX<, ^ pta ((( t1 ocXi^vti. 368. 'Ixfc^- 

Toii aXi| q cX^. B. E. 363. Kaf aa'K0i'] 'AXXa^jirt o£ Xpj^ei j *Ofii|^( 

' FcnHliia (qoeni vide m poitMrJpto] e Mholio (lemBute, opioot) profert aiirlin 
;.«^i. BUTTM. 

VOL, I. X. .(.zsdbyGOOglC 154 OATSSEIAS A. 369 — 383. lib. iv. 

yvetfnjnek iiyiurTfemf tTtipi ^ yarnfA Xtfus. 

ri ^ ifieu a/yx> ofao'» erer tftetTo, tpuinirti ri ' 370 

Nq^iof tis, a ^itft, Ajt)i< nm', iji xft?J<pfur, 
^f iKU¥ ftt&ltir, Ktti Tifirieu a^yta veurxfff/, 
u( ^^ Sfff tn vi^u ifvKleu, wStTi Texftaip 
tvfifttvM ^vcurtu, ftindtf Si t«( ifrep iTaifav, 

'^Sls itftttT' auTOif tyu fuv a^i/3e]ufye$- vforitmw 37J 
(K /m Tsi ifiu, ^ff ru vif im Stduy, 
OK iya BVTt tKun xartfuKofiAi, aXXa, rv fa?J\a 
aBetvdLTWS aMTiii^ai, « evfoiov liipur S^i^wi*. 
o/Jm av •Jfif fiot tiTrt, 6ioi Si Tt warra la-ariv, 
'ims ft oBayaTm veiaa Keu Utirt KtMvSoW 380 

vorrof ff, ui STtt jromii fAfure/uu ix^irra. 

'^ns i^afttiv' ^ S" avriK ibfMi^tro ^a ^taav 
Teiyaf eyu tsi, ^hm, /utA' a.Tftxtus xaTaf^i^u' 

369. ymiairiui] yraiJMrttTa V, 370.^ V iftn] ^ fuu V. ib. fe- 

«a<. 373. fM9ii)(] iit9Utf H. W. et sic scholiaates io Platon. nuper edJtui 
Lugd. Bat. ad Alcib. I. p. 74. PORS. ib, Fik£i. 375. rpca^ 

ftittr. 376. ft^t». 377. Fn«J». 379. Fnx^. fhaan. 380. «Xo!- 

0oi>] KtUitnvi H. KtktiBa' V. et <tiUv6ia pro v. t. 3S1, >&(] &( V. 

381. KFa. 383. itaTaX^fai] Aytptijaii et 399. H. W. 

^N^i rn^nr{ irfffinr I^^t^ ^^ '''^^" ^"^^lff^K (X*" ^i; ^>p^af. B. E. Q. 

^7001 vri TM' ^/Ub. B. 370. 'H f 371, 'Hj JKHV futfcif] A^IMV nfJ- 

jucij oyx' "^^"■^ ZigrAarg;, i) }c fui. ^civ ' toS ^ t^ ^tI t(X«u; o£ci<u', &■ 

£. ZijwioTaf, 4 Ee /wi f^ro/Uyii. Harl. yinfttu iui^tvKTUiit. trt yif lart lia- 

371, N^iO( (T; « ^tirc] 'Ani Tgii d^- «fn^uri; j^ «jiiffvaTsi, vf Ti,^H< "(j- 

Si);, ?Ti Tfb safSaw ipfniSr. y/MiPfini Xo* Ta^tici' ip^ivtiS rt 9iifi4v (II. a*. 

2i ;);onwA(if koi Sio^int}; r^; vfvtifoi 1^%.). E. Q. 374- SaiyuurTurif i 

^fttr^atut. txir SJ fie9iei{ Arrl Tm xiyoj ^^ «o«fl' afrri tI ^nrr/xi»!' «^oir- 

jicur viffxtii KcH rifTi) vKtfpithMSi, Ji^fu*. E. MiniS» U T«t ^» Jto/- 

T^fn Si Totrnf (l7if &' fl &r6fimi fmi] TfA^, pnfPci S" J^rSoS» rroj). ^- 

■ dfut^dnt*tr. E. Q. Pal. *0 »E(, (Vid. Alter.) 376. 'Xk yJ» tw] "0 

TM-nJTM' &y^i)T«( (T( w £0»«, ^i SifKk nir ini tou Si]. ^ft^ Sq ?w, frt^ j^l 

M r^fi ifinteu. £. Q. £7«] 'EykXi- Sff£ov. koI «^itt^ ^ utifOtnf (f. 4 

TirM' tS tl<. E. XaX£^] Xow^- xp^<ri{). £. Q. 378. 'A9anirw( 

^^, K>! fi^ *(KiiK*B]ii^( T^ ififircK, <UkiTErt>i] Acfni ^ (i(. <lX>Ji niK> 

t iari %f&ipi fitii «wfyif m tc x'*'**' ^ftajiT^niai (i[ rA( itaii. B. E. Q. 

:, non fli, Md lii Bmto conMvitO. .«Goo^Ic LIB. IV. OATSSEIAS A. 384—39«. ■ 155 

m?JiTai Tif ^po ytfei* tfAiec r^fUeTiif, 

aSataref Hfurivf AiyvvTtK, em va^ciovtif 385 

rofffif I3ii4ta uSt, nerit^aum inro^at' 

T«3e r ifMf fpeurif •jrattf Sfifttfat, ^^ rfxnrdetj. 

Tflcy* ti ■x-af gv ^vaie /.o^x^traftxnBs ^i^a^ir^at, 

tf Kt» TOt itTi^tf ee6)i Keu fAtrpa tttKtweu, 

fwr» 9, of nri «eirav iXtvcreat ij^visrra. 390 

MJ ^ xi Toi ttmirt, Smfti^s, ai k ^iXyff^a, 

i, m Tu ir fMyafekri kokoy t ayoAiv ri rirvKrai, 

uXiOfurete in9n JbAi;^ eJir ofya^itiy ti. 

"^Hf s<pa;r' tunetf iya fuv afttt^fuvof Tfwrititrer' 
avT^ vur tPfa^ev <n) ^ex^r ittaio yiforrof, 395 

foi ruf fu fr^oiSm, qi Tfo^iif, a^i^ai' 

386. fo%. 388. rir^'\ ritV io textu et in schol. marg. sed in textu 
eiemend.H. ^Sghhr^a^a, 391. F(An|<ri. 394. «^fFdcty. 39$.*«*- 

384. IIiiXiTTai] 'A«-l ToC imrrfi^- CXj]»''. am yif f),i)[ ftie-l t1» Bi|- 

Tot* K>T& 'ATTunii(, ^i^r^.T^frmM jutvpyw vdma rit ifvfitya (xem^Koau 

ti Ti s ^^v iii li fiirfmi. B. E. ins. Mai. : immo »£ «nrwrKcKu, ni 

Kol ir 'IXii$> (y. 33 1 .) fxi T^; aH- fallor) !!?.))( Si t^; /i^ ifiain^unK V^> 

Tif( «i|puriix( T^ X(£ct •/^reu, n!|>( ^vi' ^f qf &Spimi, &^rt^a, CBstk imJ vcfrra 

JrraiAfrTai. «o! tJ, Sfiifo, Sc (t< Ta^ ToUa. £ISo0ri| Tflfi T« (i^. t>>,q 'fitf 

ttf rir rimi. £. Q. riftir cf>jo( »v ^vtriXtr t!i*( KaTtfya^BMa, 'AhXoi 

fujn^] 'O HfmAi SrSftnni igv oIiEW' Si Tlfiha ^aa)y Ai^rrftpMSf Tar c^ 

Kmi i^jiaaaa, tirt «Xigiriav otfr^t tov taft( Koifiy, fuS' w afxtroi ^ ^ 

(^c ^ y^af, yifiliitni ftarrji (jteenttif ei^ CBKrr ^natSy nai ynvy. J SJ Mi- 

em.Mai,: verius, putO, fmrriK^) ie^ yiXatf foi trroi KaifoZ iii-nfifiiv cpif tI 

mr iratJitr ^v, w( JaXw Ari tSt cXcir ipB^anaf rm laftf iatwkti/rt, 

ittCfor Koi £iXm Awi thv Itftlnr. Ti S( n|MfT(«( ero^ <i( t^v AtAiiytfia» 

EBaan) K ^ ■" 71»^ Kai air^ Srtu^ imriitar. E. 386. "ho^f] 'O 

i( ^((r«(, Svy&nif aurou. no/ yiv/^ i»OT(TO>yfu'rof Btfdtsiiy tsu Ilga-dSiiir»;. 

^ivui ^ T(tntK<i Vfi Tou Tiv M(- (ft^uirui ykf txti i vti. E. Q. 0(pfi- 

riAaov tntiat Inw. dU.' I/i«{ (I KOi *i«r « irttlKiey if ttKtfy itaviry Ko! fia* 

■fri^ ru/iaTucSf o£ set^r, clXX' fircir /Ui^/Mro[. na^'Xii(i q vri, fiicHfxi- 

a^t> ;d49Xoi Koi Ifiairtiai ■nf) fua- Xi£tt(i Br T^v ^iiav, E. Q. 388. Ttf 

Ttlaf (f. fiarftlai: vid. ad 403.) f ('»( ffi<] jzfT^S(( a^ir nf^Hnaa, 

^ ^Xn"*''^ '^^ &>^{i MmXa»;, lir- (■»( Trvorit xopx T«r( &y8fii™( yini- 

WfKoat^ itA rir imtuaiSy rSr &r- toi. E, Q, A(Aa|3ia9«] 'ArotirXa- 

^pni Ka} camAoiit thrrofa^. T|ii!< a-Hxr/ii^, i^; rrtvxiaiai, E. Ai Xa- 

K Koi dMjjTopiKf; Il^a (sic) Tqv ^irBai. B. Q. 396. 'AXtVu] 'Ek- 

- Dale ■Ttienlnm : ya<A ul «m «Hini. BUTTM. 
•Vid.ufratcb(d.ii]t. 1^456, BUtTM.. 

X 3 tizsdbyGOOglC 156 OATSSEIA2 A. 397—4". Tuykp iya roi, ^iat, ^tutA' iuTpeiUas jtetTei/v^a' 
tffies S' ijf^ief fua-ev oufAref eifj.<pi^tBtfKei, 
Ttiftef uf i^ oAef fi<ri yipu» aXies y^fUfnts, 
n-vei? VTTO t^etpvpete, fu^eu»^ ipfUKi jia.Xu<p6fis, 
«X 0' ixQav KOiftaTou ihn a^iriri y/^a^peiirtr. 
a.f*<p) Ss ftn ^XM, viiro&ti ttel^s ' AJ^eavSafs , 
et&peeti tvSewiv, ToXufi «Asf i^cuttSit<reu, 
TTMflev a.7remtievreti itAef- xaAti/Sti^Esf adftitv. 
Mci <r iyuv a,yety»a-it, kft i]o7 <petmf4.tv>^n, 
tuveia-u i^iitK' av S' iii Kfivtur^eu iTeufous 
Tfilf, 01 701 TTttpa vffwlv (uro^A/Miirii' etftrret. 
Ta,vT<t Se Tei ipiu eXo^aict toio yifonos. 398. KF». 

tpiy}- ifi T^ iikiyo (scr. SXia) ri 

£{ ro xe*' X"'*'» •"" ^** S«J«. E. 399- 
Tgi y^ iyuv ifia vu ¥ iri ipptrl 0^- 
X» iT^i] r^. "Ttiyif lyi T« Tsura lidX 

&.TftKta<i (abscisaa est vox ultima). 
Pal. 40o.'Aft^.jSt^'«i]Ttp'7^''- *P*t 

■riiwia mnfTiai To ait^&t^Kti. ritii; 
y»f ^KOfi Tov ^Xffv «XXjj fitt^va TOu 
Koo-^v. «w( ^i«i» Ti fi/i^ijSoinv fMi^ev 
^m TDb dfi^^oivoft^u. E. 403. 
♦^/] Th IriTcra^'») ntXarlf it tlf iK 
t?( iTnnXaiiu icin)«*f tS» fS^Tikn'. 
Vulg. ^ptKyjV Xpyoufi T^ fm^wMfttnji' 
IMKca-Cay -rf tiaii it t§ lTnroXai'}< ari- 
r^ati riZ CiaTiif Kari T^ ^X^f ''''' 
artfAaf tou ne7v. £. Elf t^ Xovdj^wir 
w>T<X((' Koi T^ fuXafn; ^^ut! Kat^v^tl^. 
^ptxa ii Xlytt tV ttrytyt/ifnp' K. r. X. 
RJ. 403. 'Aft^ U fu» cfiSitai] nfjji 
ainit Zi tjiaKait TwimTaTai Tlfirrtijf' 
■ftmitfiirariir jaf rSn itaXtair ^u«y 
revra 11; ftaytCar, Vu]g. In cod. E. 

hoe Bcholium male annectitur prse- if<. Vulg. Ai intfiiju*ai tSr ttiSr, 
c! rfif T^ /tcyiB^ t£v niftirm ainS* 
irvfKflrf Tif, To >™S(<, ini tw »)/- 
JJ» a«oi({. nfiiipa ooirm ittyaKa^ afti- 
Kfftdrtii^ (Xnvi «jtftc. H^if amKui- 
irroX^ tZr rSt lyfiuKY ieiiiSar ovtm n 
yiniif^, ii( t«j; too-I njx^fto™. E. B»- 
ffir^ftara t^^ 6a)idv<riii. a>f koi A>Aa- 
^Ob, *H tri (cod. ^CTi) /Mi Kai k^to^ 
ImastiSy (Pal. ^«-iimHi) f(^]o toljuw, 
OTiiTe mXXA Tjit^i KXuraf 'Afi^iyff- 
n; (('. 421.). ^iT^Sciw S« (t; fuf- 
'^ixv ^K^. Pal. Q. Kai oXXu; riw»- 
i(( ^ m8<<, TOi^ «wi nrxp/ttiiai. Pftl. 
'AXoot!Sm|(] Ti( toMavxt, *afi li ir 
dXi iTiMirfiai. Vulg. OoXaa^nK AriSr- 
tikZ( 'AfupiTflr^, «opA To etc. Pal. 
T^f 'AfuptrpiTiif, awi ToS iv JXj rtvf- 

oBai. 'Htu (sequentia spectant ad 

KoX^f) T^^ rlfUftfKV, T^f ^^p^fjLUl' ^» 

T»u ifiTtfticirSai ii' iictlrtif koi cx"'' 
Tp«i^( Tet[ ilr0fiv«ob(. &i^ ri fw> 
fiftif^v, <i Ni;^iSa iw({ T^v 'AXxrtfS- 
v))r, ryft 'A/tipirfir^y KaXtv^icnji'' cl tti cedenti aic : irutSiaiTaTai yif ^noif ^t! SaXt^viK, t« kb!^( i)tsi jcf^iittii. 

i n. et pro ftayelar SCripttim ibi E. 406. 'OSft^v] 'H U(i( firo^ Koi 

ftatrtiat. 404. N^»oS<(] Ai iA loE !r)|fia/Mi irSTE fuv ttnHaa, ■'OTt Je Siw- 

rqx"^'" '^' xo^W «OMvfUKH' ^ oxo- t&lay. S. 4 1 o. 'OXodiiiiEt] H « «■• tizsdbyGOOglC hiJt. IV. OATSSEIAS A. 411 — 435. 157- 

(puKOf fttf ret xp&rrer ap^ft^nt, x«j llTue-ir 

a.bTct^ tTTtiv JTtwof TTtfLTreavtTcn, q^ tmtrcu, 

AJ^fW (v /*firayn, yoftuff us irata-t fia[>MV. 

m fu> ijni¥ ^ TTpaTti KetTiuyt^frra, tAKr9t, 

*«< rar' STtiT Vfii¥ ft.t?Jra xiijrref « /3«^ ri, 415 

«v^f a' sj(,uy fttftauT» x<ti 'tvavfLtvo» jti^ iXv^tu, 

Tttrra £ yiytofuves Trtif^rtTtUt 'txrr m yoMti' 

ifjma, yinorTiti, xci.i uj«|), xai ^tavrtSMS ■jrvf 

vftik S' eLTTtfi^itis fxifuy, fta^^r ti ■xii^w. 

aU' ert KS» Sfi r etvrW euiti^tLt iviiirrt, 430 

raV c<v)', oioy xe %a,TBm^ina, XS^t, 

ju») rffT* ^ rxjK^tu Tt I3i^f, Auiriu ri 7^)t«, 

^^f Ufsa^eu Si, 9tuv oTTtf rt j^it^Jimt, 

WTflr ff, «f ea-i xewo» cAfurtcti ij^votntt. 

fif tiTraic-', vjto voyrof cJurttTa xvftetivona., 435 

411. FiSitrtu. 413. ri/mr^i]/*^^'"'^- ib. M{. 414. i%Drfc] 

i)iia' ex emend. h^ manus antiqiue, si non qusdem. H. FORS. 
ib. et 411. ftbyrBt. 415. ^it'] aittft H. W. 410. afrif en 

emead. recend. Deiode olim fuit iatlf/^at nunc est ^J^Srrcu H. 
ib. fnuairi. 425. ftm/ua-'. 

Tfui ical iaciKfu^a, ixl Toii iXtSi t1 K^fTs^ T« jSAj w", Vipd. Pal. 416. 

fii(* j| ihiBfux, fhri THJ JXw tJ atJipiw Al9i S* cx(v] 'Airi T«ii txm. Q. Pal. 

■a! Td ijairti, B. 'OXo^Ki Xtyoniu Bp^b iuwraXTHii jsi -ra ■;{(U'. Q. 

lanmna td-rir itai i?.rfp«y, ^i T» 41 7. ri7i>^fUH( xn^ffirai] 'Awi -riS 

tin ii ipSttfai nai -rw ifia To Xp}w. E. wi^/mM(, 7»>i](r<Tai. Q. 418. 'E|m~ 

'OKca mffuiTa, ^ incinfB^ iKiBfta, )) T<r| Kiffiti iti» tl »^i<i KaTa}£pi)a^iicii( 

lAio. Pal. 41 1. 'AfiBpaia-ti «a! mi- i< »>' x^a t^ Sijfla. Vu^. Nw 

>»] D^uAVn^, Konatji^, ixitJh). KaraxftimicSf t^ l|Sa IfKtri Kiyti 

fiUMna miriat, mfcfjt^ai fif teui (Pal. ^f^. B. Pal. OcmSoc';] 

)«f(ri. £. 413. Ilf^i^irETiu] RaTii BtMi, » lcei: rlrratf, ScInc kouu, ^k 

nndSaf fMTpign), dpiflfi^irii. n/«ni' .toi' ta/n ti Kolu, Q. 419. 'T^ic V 

tf9 yif iJyrrcii tJ xaT^ nvrtita; ^- «loTf^t^V ^xc^] IliXa irrl 

t;t». «Bpi^ 3< Ta7f Awpifua'1 «cfiMn Tik ^CTC. Koi riiitif Sc «f iuFif^cii'. 1 

TOTE caTsMfuf^uiTai. £i. Kori vfyTC jwi, 'Es! /wiaTajra )^ipi «ic^c (287.). 

i^iaf^^d. T^ lysp ntTt wiiiiat tstymt- 'Awtm- /mVtoi nfiam^' Xtpvii vri^fgai 

aa AIAcJV. Q. Pal. 413. A(f(T*] «<^cw (/. 174.). Q. 410. Ai- 

'M tiu Kttiai^atTat, iai tw X(XCu(. t^] 'ApiirTapX^ft a^o'<''. Harl. 433;. 

B. Q, 415. *Epyo' Tc ini To] r^. E^irfcu, ii( ^•9(Ip<a'Sai. <Vti Tvh^ 

* ScboliDm nd bnnc Terroni Dcscio qDo cuu rejectoni Inter KboU> tA 456. t 
ip«o Ummate lUJ «t —. BUTTM. 

»Fort.iir»«, BUTTM. 

* Nimiruni ob t. 1. aSru, qu» Mt io Vindd. et Pal. BUTTM. tizsdby.GOOglC 168 OATSSEIAI A. 416— +4^. LIB. IV. 

avrofi iya» ix) t^of, ofi* iortu-a,» i» i^afAaBota-iy, 

li'iA' 7«AAa J^' fftei xpoJttr trif^fi Ktom. 

aifreif iirti f ciri ni» xctT^Afdef ^^ dcsAtuvar, 

^firey 0' nrAtfTct/tnr^, nr> r ^Atfder etfififaritt r^' 

^ rat Keifi^iffuy iir) firyf^*' &etXaa-aiif. 430 

9^uf ^ ^ptyinM ^yf) boMo.ktvAk ^ok, 

Keu reri ^ ^0,0» &iv» ffctAtcmrr lufwrefc» 

IjMt 7eAAa dieuf yevtoufityof a/in^af irtUfWs 

Tfiis vyty, oiin fiaXtrra. «-wroidi* T*rir iw' 'My. 

Twpfit ^ af riy vjTe^TO. ^aKeimtf tvpia, jmAtoi' 435 

riavAfA ^KMti iit yrerreu iiffiafr iyUKV 
WMTA J" £r«v neJitfTar JoAor ^ ijrifui^fre ir*Tfi. 
ivyas S' iy •^a.ficABta-i &ia.yXaa^ar etAi>)rji' 
iJwTa ftKeur' ^ftsif ii fMLha. s^iJor rfAfio/*» *w^' 
*^nV if' furifa-i, /SeeAir ^ fTri iip^ ixdorw. 440 

419. WpBw 8*} tifta» if' ex emend. ^Dsdem maDUS U. PORS. 
437, ttStafTa] ntUfra H. 43$. twyXi^ilw' scripserat primo, sed 

X mutarit \a » et ft superscripsit, ut hodie tat, haytii}.»t'. loterpr. 
tuunitjiitaaa H. PORS. lSiafpAfi4.aait V. et 1iiaff\i!^aa' pro T. I. 440. iif- 
fuQ iiffug^ H. ib. fticiaitf. 

ca-rSnc koI «a^aTum', Fal. 417. hoc codice Maius Bcholium hoc 

Tlif^ft Ktbrrt.'] 'Er ^iBa ttj; tioMlat cum glossa Tulgata, tianiMUiwn», ad 

Smhuti, ^KiNiTi, ^of ifr^tTe, (np n^ 43^- COHtinuaTit. Li^Mi V hctft^- 

Pt^fti M tSi iHiai i U jS^fcu^ Km&' irra] T)> U\w hteata eutita tiiiXK 

fitta i^Aa&tTat (Vulg. et Pal. 3^-xtf fwylETTqt ftJ>jaya mfriai Tp IIpwTU 

— rit tK — ^hofrca^Au). B. £. Q. «ofck t^{ Sitixt^ EnMnK- E. 438. 

Vulg. 428. Mriif itt! y iv\ )^2 ^iarjft^riMxaa] &iiPftjiilMaa, SnucaiXii- 

TwtaTUcritr tl( ri 6£>jma*, icai *r>j- raaa, iis toG yXi^ (scr. yhi^ '. B. 

ffif/uffSa, Kol A/tPfairfii nif. Q. 434. ^XffvTt)). KaI «Ef «jx ctn Tpaif^eu-a } 

. tltwt^ta] 'IvnKJy. £. 'Ifti*] 'Offiipi, dXXi tI p ^l ifaixirrirsr 'uiftpiirtral, 

wfSiiT, iK rmj Mti t\ mftitfuu. B. E. Hvi ti fitrii xf^*^ Knt&^u «if ■wlvaii 

Q. ^^6. tcmiuy] Tii tifitata ^niKat tSy ^^»iyfa^>ii> iySitiy kbu yf^i^ai. fam 

KoXf^ A( fiiof tit fivfaoi. B. E. Q. — H Kai yl iik ft^Xo»; yfa^a. iJ/mS; 

lU. ad 450.' 437. NiAct^ra] Ti ykf rfrriOiofuy* t^ /mXwi yfd^MirTt^ 

•jAf ii/fi' tH amoffii^trtai tu; aijiaair. tKttm te fiSfAtm iupcufnaa azi tdv jv 

E, IlidsfSt, ^^ TiG ^Manaala» X^y- wbraKi «i^t^gii <it( in)||gii eit< imfdicae, 

rwi wofixiir. Fal. Q. QuBuquam ex r) ylAntiy H t%i tfB^fSt, elw M 

' AUqnanlo mlnai iaepte quam ad atminqae locDm rereTretur hoc ichol. ad 441. 
BUTTM. 
* Optime nWDet J. G. ScbDeider ■cTibaiiduin esM afmiiMtu, ic rl. BUTTM . tizsdbyGOOglC LIB. IV, OAT25E1AX A. 441—455. 159 

juSi ^ eUfsrttTOf hexfis Sw^iTo' Tslfi yof tiinif 

^uKoat khitTfttftsav oAeuTciTef i^fi^' 

ui ykf ȴ tita/^a ^etfo. Knrti xoi/dffliji) ; 

kXK tu/iif «ra.aa-f, Keu ifppd^a-To /My emaf 

i^fsfilt VTTO fiva, iitarru oqjte tptfowra, ^ 445 

^Ju ftaAa, Trmevra», oAim Si xiries iSft^v. 

TOffa* S' rioiijr faeioMV TerXtjin 6vfia' 

<p6iKeu ^' f| a?^of tj^Se* aoM,W a* fiif iTritra 

t^f ttma^ono irafk fW/fu^i 04/A0-(n)r. 

mm ^' ytfuy ^xS" i^ aXos, evpt H <l>uKAe 450 

(itrfttfaetf vae-etf J' ap' ivaj(fTo, AeicTo J" ebftdfter. 

f i' ^fitas TTfaTous Af /f K^ta-iv, euSi ri ^f*a 

iMi ^Aw urtu' tTTltTtt JIe Afxre xeti eunos. 

^ftils ^ OA^' iixfiVTK tWtTOVfA^' etfufi ^t ^ifAS 

&a)^efar mi' i ysfuv 3e?Sns iirtKl^no Tixv*K' 455 

441. Ku9i tq] KtTBt i' ttfV.et (>Ba nv pro T. I. 443. fif ii\ ydf H. 
irifit'. V. W. ih.tlnxtJf^^thdTJfV. 445.fM<(oT^. 446. fi,&!. 
«9- Ifif ^i,dZ«rt,-] Jf./,( rfx<£?»T. V. .W5a»To W. 454. „V] omittit 

n. pr. additum ex emead. H. PORS. ib. li Fidxmti. 

'^HfUv, B. E. 441. IUi9i t^oJr^o- 7ffcp o^iTOi Xen-w A^w ^ ^q, I irrai 

n; >^ ftXfTt] Al wXcitv( trta iC ai- q iucrii igJiib. Vulg. M<7i;^^ii4(, 

>^m)(', wc tJ, 'Er0a KcXsryi; c'^ (II. ifiu Kcnii T^v fuaim^flar h { j»iS^Mrtr 

f. 130.). irrJ T» Smx«^'oT<»T«. Q. iroi ISfmxra- Irl&iof r^ ir, lau ir auy 

M Harl. 443. 'OXi^aTBt ^ig] k«^ (VSw;, ^t» ^f^^^'m(. B. KaT^ 

O/uHiT^^KXtT^^Afi^TfiVf {«'.421.), T^r mn^Sil £fiay. lun^/^fivif, ifii nS 

««4,ef^pi(iOTf«fl",iiaiKXi;Tl("I*mW- iiiS€& Jiat IXXchtiy. a££(TOU fiif tit( 

ftia (IL ^. 742.). Pol. 445. 'A/t- (im)( vfOf, iKttit £< lAorrtirTai i 

iflip\ ^vt li 6tm Ko! tiSitf (XoMr. ^fMjMt. £•> KsT^ Tqv ffi«>^h) 2^, 

Vulg. AU,i)yD|iiKv( i/Jififtflip T^v •£- (irTU' oSr «riil Totre nJScv^ tw 'Opq- 

tniFtSai, vw ^««TtXid-^Tef. unifiUiiit (tu, tdv a^^iy iyrnnarfiiUvf (f. s> 

)^ T^ WaiSiar Sid t« fU^Adr Kortf- Trc.) t^ }ia/n| ^(fSiirSai, Kol ^^ JiUtTi 

Uroi tg lavrtv av^upif», £. 447. oU)). Q. E^fw £< ^>wk(k] Vid. ad 

Uii^] T«v j»0irgr Kaifit tdv dni 'p^r)|( 43^- 4S ' ■ ^*"'" ^ afi6iiit\ 'EftiTfwi 

■WM((iiTqC X^iqo/igt. B. £. Q.Pal. Tir AfiBfiiv, ica-riifiSnti. Pal. A/irn ^ 

Cf. Vulg. Tqr a^i /ttaniit^flai Sipca'. ApBniy, >Jyt Kirnri (45 1.), >«rr« K«] 

*'i^j«i 70W, ''E»Sio( J' i •yiftn ^\9tr. »frtO( (453.).!ri Tp airtf tJStt wafaK- 

M 450. *£rSi«<] Mtniii^fitit. riit X^Xu( ow Jxi Toii oi£tk! nf^M^tutti 

, ForsoDng: " Perdipbthoagam w daXBrat i. tizsdbyGOOglC 160 OAl^SEIAS A. 456—465. LiB.iv. 

iAA' ^w iTjWTWT* Aiai' yfffr' ^vyintK, 

avrof fxfiTt» J^juui', xeu ira.fS<tXi(, ^^i f*syaf avs' 

yirtro ^ vYfiv viuf, kcu SivSfiof v^t^gni?ief 

ilfiiiS S" eumfi^ius fXfifMt nrAqm fivjttai* 

(CAA' ere ^ f caia^ i yifuv, oXt<puia, t\Sa>s, 4<^ 1 

xoj reri J^ ^\vitffTtt Atupifttfes vfmttirt' 

Tie w Ttt, 'Ar^r vic, d(«i' gvfL^faavetTe /SwAeef, 
oi^^ ^' fAsjf euiterra K«jffi«rAf4,ms ; t(b o-f xftt 

''Sis iipttT' cwrebf iya fiiy afttilieftivos irfea-itfrei' 
ilff^a., yifet' ri ftt TewTa. rapaTfeTriuy ipitints ; ^H 

457. «(^toXjf] wiftaXK wd m niarg. xd/ltaXit «htit H. vlf1ia>^ ApoUo- 
nius in v. Scbol. Bupni sd 156. wa^ciKit ^ itfk nfu s^pftaXi; ri ^Sai'. PORS. 
«JftaXi<W. 460. fciU(. ^l. Ai-afiiMtni^ i^i^fijai»i, iatttifati 

prius l\ierat, sed eadem manus correxit H. FORS. ib. ^ fiiiaao, 

wftafftim*. 463. wn^pAaaaTt] n/Mfifadaa/n H. 4^3. JX«(] (Xi)t V. 

ib. iSinKna. 464. r^'F(HV. 465. j^6wi{] i^f*ifn W. ib. FtwAi. 
Kc;^))Tfu. Q. Fal. 456. 'AU,' ^« ^Xu ki^ ifwtrSi xsH ^Xaimi. f<a^ 
*p^i^a] O&c 4Xi|A5{ fMTc^aXiv, 4X>A Tikf £>> xct! x«w[Xt( ^k fiayaSy liflfJr- 
' i> JmJici Tc;i7]) /tOTUKj. jX^fA) t/a atft)», t! ofi^ jirriy iXtij^tai, a ir SeXy «£ wf(ijiairTtvifi.Bitf, sfBi Kp«- .^^ afK ilKifimt fMTf^sXcr, dXXa ifiiir- 

efmmiiiHf (cod. BarDes. ifwptani^ TCLaLa irtln itayii^ ''ix'V- ^- ^' 

iti ri( /itSiiout t^ fiamtat (f. fta- Xu;, AXXi)7iipu(Cf.^ 'H CXij iyintvt ■pi 

7(Ja(). Vutg. Afuy 70VT'] O^ aXig- tSv oXXwy (vjd. supra Bchol. ad 

tSt, dXX^ caT^ ^onawJay. Q. Pal. 384.), KOi ^£ ofT^; <«(iTa ^cnrt ^a, 

MEc>>ri( £y Ks) ipfiyifiai i Hftrrtli /itfl- kcu t^ Xms^. ^ ZiioSia ii (CitiXHXa- 

^cToi Koi Tfrwtrat tt( ■iMi, fl( Xiwtb, a-ii)o-ant *<i)Ta, wfittia. Si^ ftn ^Jlf 

Kol tl( lit TiiwjTa Ei^ tfii^u?Ti)T(i<, Kol XceiT9( ^/*>i'^u ^vou Tiy aiStfa ttjXu, 

Bi' <IXXw xuk^Xm' Tfiwu; BiXm !it7y ii tik Bi toS S^oicgi^f kbi t*!> XwsSr «t 

jo^iv of M( tdu tStfytTqS^yai . i H ffUinty afTO^S^uv, t^» 7^»' t« Si Riif tfn- 

da7rfi^s{ (^•'i' ' Mttitju( i)m ^ih- *tw SkI K tou iErSjMU t^ oJJKi tia t^ 

(Cs-Kf. ^XX' (LrAjMmtS; tvfclty. i ylif &ti ^( Ttb S»!IjM1; /itrafalaai ifft^t.Ot 

Bci( o?Si Kol «£k fby>«7. C Kbi tJt^ 461. 'A^i^jiwn;] T^. dmp^fMMC.Pu. 

fmit' E^r] Aii TaSriiy ttiiimriv i «i- 'Al«ip^/to«(, ^ Tpo^. Harl. 4^1. 

i}T))<, Sti ti )(' nT( ipaj^tlftif yfifi^t- ^vfi/pfdawart] Tf. i^fiaaaTt. Han. 

ff0w KtH i^iMy, iMi ttKiitairana^. Bw>^] Tf. ^«uXi)v. Fat. 'Ev ^0» X/- 

Q, A/w YnitTo] OviiFSir IfrwtTk ttwl ytrai Sawtp iStXiYjffitTOf t^ BvYartf», 

fiiyw, Kcu ny \iwTa koI xdfidKiy Koi Sw koI i Mc»(Xs4(, Oli^a ^tpsi' (Pal. 

iruy. Knl ^V afri IfttrSi tiK tUr\y, yiftir). Q. Pal. 465. Ti j£^<, Olirfa 

AXX' (tx»>'0(rir'hi')V(:iiv(4I7.)}i|X«i i( BJ) Si}«4 ^r >nt<ry i^Ko/*aJ, t4 tt aXXa 

4«i f«^ Te Kai<. jr yip rf y^ Koi A( (Pal. om. «() £i4 jIWO-bu iitfBvrit'. 

tfwrrii eTo> S^om; ks! aXXa «o-a iy Q. Pal. 'Ep((&ti(] T/. arftft^if, Hsrl. 

(ai|(. Ti T^f , 'Oar' Ari fojo», *a»a 'A^ib-rap%«(, lfttC>ti(, ypdiJMi, «£k 4^- 

'ScbollntnbocrefeTBd^is. BVTTM. 

' Suoipla luBC ex HctkL ADig. Hom. 66. BUTTM. tizsdbyGOOglC LIB. IV. OATSSEIAS A. 466—477. 161 

SK ^ aifi tfn v^a ipuxofiiat, avH rt TtKftap 

tvfefiUnu ivmfAM, fuv^n ^s f*u hSc&iv tp-op. 

aMa av wip fiet elxs, 6«« ^s ti •jreunA Xreurtv, 

ems fA a$eiya.Tar Tre^aa, Ket) s^i KsXs^eu' 

fiarof d', af fTTi jrerroy iXivireftat ij^uomci,, 470 

'^Af i<peifi^v i Ss ft amif afiti0efitfef vferitartf 
ctAAd fta?^ a^lA\K Ah r' a^eiriv ti Seeta-t 
f^as tspa KoX afo/ituysftsf, offtpa Tajffora, 
ffipi is ■jretTpi^ 'inoio, r^tav i^) wejra werray. 
av yap TOt irfif ftetfa ^hws t liittt, KOt ixiff^ai 475 

oiKoy suxTiftsvev Kett cniv ss TfttTfioet yeuav, 
Tpif y ar av Aiywrroio aiivertof WBretftoie 

467. &Se0(v] a^t H. 463. li sine tg H. ib. ftai. fSe-ariy. 

469. MAcbSw, sed 0- eniBum videtur, H. KtKa^ V. 47 1. e^it] 

a^Sii H, V. ib. tfwriUno. 474. faltma. 475. tc fiitTy. 
476. foSray, 477. It" af\ tra* V. 

ftiiif. Pal. 468. r^. itext 6tv iirt. Biptuf Kat a-^S^r vcrSr, u{ kcu 'Afi- 

Harl. 473. 'AMi^ fuCX' £^XX((] TTOTtXiK kiu ES3o{«<, tri^irBau raura 

'OfaifiKi» (Q, "EUigiiJciv) t) Ani avY- ^d^Kmrrtt Saii iSt i* Alyvm^ hpiS* 

ii-riuu £fxi^a;. Pal. Q. 473. Bfa;;^ (sic), E. Q. Pal. *0 H 'H<>'£>ax £( 

iMtTTnXTegv cpit ri itahii iia t) a-aipi- iinaryatrnfBf NtiXw iniXti. dintircrf 

VTtfa. Pal. 474. IlaiTtv] 'loWu' rri oir to^ «sTOfM^ X^i Tot{ hi Aiif ft- 

Ot n^t^Hi, rir vnaiur ri fuBfO', K>i ■ytyji/iiicmit. T^ yaf staiTy iarrl t» yt- 

Tiv IwirrareSrta ialitma, if trniv '•( rirBai ^(ffrai' *Od^i< iif ^fuxTi t^S* 

i«XJy«. E. 476. Ounv J( f^jM^r] ^aijittrlimav\yiaaiKi({\\.i', llo.). 

r^. iimlfuyn. Pal. 477. A]yirtwi] dXXa^^eE £i c^ an-i r^ BimTwf, &a»- 

yi^ NfiXsf SjKfrcpov Af7WTa< ^«a- Sou Eii^«vto(, w ^^ararsf t(jc(T9 Z«i^ 

>4nu E. Vulg, 'Oti to» N(Djw Ai- (II. f. 434.). toEto ii tri ^£irti ol 

yonm imfiditi. i ii 'Rrlaiif iaiif «ra^ Ik Aii( wX^^fnJrrai w( «hi n^, 

K^i|M< NtiXor (iMv D^ (Fal. oltiv Kaf o-i^ir Aio; a^fW( licfci (1'. III.). 

^lij) KoWfuwii. Q. Pal. AiurcTcV] <*v **>V """ ■"■*' «J^'^=< itif Si-yaT^paj, 

Tw j£ dc^ Si^tvoniiiev ij -sltrami. E. Xf}^', VifiUpai Kpjp^ai KiZfai Aia'( (p', 

T£ tti Aie< «Xi|fMii/«frOi'. er Sc, Sion- 140.), ^iE^ Kai ri Ir raif ifta-t ^vrSi 

ttTaaiiivai Kai iMy£hiv. «I 3c, itaipa- rf rev 'Aio( HUti Tpc^Kriu. T.yfSbnn^ 

>»(. B, Soti^iairji Tj( ir or«( TW «0- ii (E. ZigwSu^) Sihkt^ Tir Siasi^ 

TOfiiv TDVTov Biixn^ ['jn;N(y; Aia To clxeSiSua-i (Harl. iKiliwi). iiit Tavra 

i^aniti txfty t^ nfy^, Kai Karob Ta{i( kou yfaipti £i(iv(T^O( Suk t^( d Eii^vy- 

Aryvwrlaoi ^fatiiStr ^>fr, Q. IloXXtfr Tob. £, Q. et poatrema PORS. ex 

irftiUtvt mfl T^( TW NtiXob ibai3i:i- Harl. Uplrtai fiir Koi Tir £Kc^(iiii 

atnf tfSTtf 'OiMjfHf T^r (iiXqt(a^a^^ SiiscTq XC7CI, Tii( S<c^j{^iow Siis(t^0( 

ahlai' eTcc 'SurM^ rjMo-a^pcifira^ o^- TaTa^io (II, r. 1 74.) 'si (1«X»( S^ 

i^, Si^ri «XqfoiJTou iva (Pai. ^k) Tur icdrra^ SinrcTci^ iv rapa^^ X^<, '0( 

h AWmif. ynvjjiiyicr SJliaKiimair r£ S" Sr' ^i *|»x°S" SiimTcot wvrafiwt 

VOL. I. Y .(.zsdbyGOOglC 162 OATSSEIAS A. 478—49»- tlB. IT. 

eSiTK if^tup cAd)ir, f^lj^ &' iifeif (je«rs]uj3ar 
aAtt¥a,rBiri &teurt, ru ovfanihii tiipif txpwrt' 
x<ti rori roi iatrevrip ooop dioi, ^y trv fitmms. 4S0 

'^Hr i^i^d.r'' «tur^p ijuwyf xoirixAtto^ir ^iAov ^ep, 

Aiywrriy^ Ifneu, ^oMjffp e^er ifyaknsf ri, 
oAAa xa< <uf /ui' tfriaviy a^i/Sajueror rperutrof 

TaS/ret fMt evra ^ riAiai, Tipov, ur (TV xiAtviir. 48; 

oAA' a,yt fMi riii t\iri, xtu ATpixiav xtfroAi^a)', 
n TOiTts avr miuirif i/Tr^/Mftt ijAdoy 'Ay^o'i, 
ajf Ntrrup km tya hivoftvi Tfeiifitr lerrif, 
qi Tif aAer oX^pu aitvKti ijf tri vtiof, 
tjt duXat sv jQtffiv, iirii vehtfuv Tohvjrtwo', 490 

Slf i^tafoif' a fi auTif ofu^fmes wfea-iwrtv' 

483. vfthAia. 484. w; lu» rnaaa] if fuSBtia-ir H. . ib. £( {^laaa. 
tftaiftvtm. 486. ■ziti] liyt H. ib. ftrwL 487. 'K^x/uhL 

489. iSnxcA] d3ci«f7 V. ib. %. 491. oZt.c] o^^ H. W. 

ib. %f*aiftntr. 

Bi^pvjliai fiiiya iniia (!!./■ 363.). Q. Ttkn, &' j vfWTtptf ffiA^vfUf ^l Tgi! 

Tiij( BiimTq, h(l jcol AlyirtMl ^aaui dpa IbamiptfTiK^ «uts, ^ TVKmw, 

lufayiSrr ff'^ tJv Aiyvmi'. t£ti ti fva 1} j inirSio-^ ilni (n/yavTixiiv iin|- 

i^ESat. ^1)9'! yiif Tiif ZnpxiM^ ftme- tki tcv (1. Q. Ilcfi tSv 'Ayofiiiaan 

•r4»( •Knofuit. Arti iHy thtit oirAi imfitmimn, &r ^r ko! 'O^loaaAi Jf 

KoX*! 3iff}«wi{ u( Tivot Jrrof Tfl ««» inTTjM^;. t^ ^p «f i n^rriu* svrfii- 

drr! TW 7CTW]fii»ai xpi£/ui«(, Sitmf tJ, iwfisU &^fiafl latmt^loi ^apwff T^ 

'OoTifls' 9^T( T^ *rri) xo^ «wnr] n|M>T(i (immO -rff ■Bntfr^ Amiei ni 

^rwdutjf (II, 1'. Iio.). Q. Au«eT^ xfomi ^nfiWi, ^cp ^daiti iif^o- 

«1W euk t) i^a*tl( ix"* 'T^ viTT^' fUMC j Njoru^. Koi tA fttv IXw U 

TOVTS a ij^dJtef. ^•rO'1 Y^l^ Vlif Sttf- rir aStijfiai KVfSdnrai kSi^ ^ kot- 

X^ tunr»; warafMW. luu eCT«c iraXfr &i«^ afror iy Iftl^, iiit Sc tJ xfwmt- 

nErratSHSCTiif ^ «opo^SeX^. 'n< ¥ fr* tgv miMwi:i(7r>i t^ Xjyw, Q. 489. 

M c^t^i SimTfV «OTO^ie. jcaT^i 'Ot.i6f^ iHSBiKfi] 'Aianti, itcpeiritiivif, 

ti Kai tiiiyttt7( £( riraf UTofi T^ «(nw ^ tov iti^^ T^ i^s^. 1} xuiff^ i* 

fbri Tet! ^><»?)9^nii x^n/wtui' (sic). Tn! a ^TCfnjTiKoii /uopAiv koJ tw 7X1^ 

Ti tlc ikai ixi T^ ^^ rXi)piL<>Tai. iial Ka/4. B. E. 490. Tt^^tvfftry ''Sm- 

Kiftipai Kiaifai Aw;. Fal. 481. KsT- ;(avjimTa. ^wrsl HaKmadflaf wtii^. 

tKt.dia9i) ^t>jr ^o;i],'EXij«ijSi|. vii8o( TaXvKtifir ify£^tr6ai, tthSv^ 4 iff'' 

y^f ■^ivi^t 1) Xi!w*). B. Q. Pal. 485. ria, TtXvTCUTiv Kaiaa^Keveunir Kai wt- 

T(Xc'«] TtKim, irtarit &ktI ^tAXoyref. ipAtKaXiiitirtr Ifitr, Vbtg. ToXi^ 

E. 486. KsT^f»] Ffi. iyifvmtr. t%f P<n<irti(. ;H(Ta^iKS( U Ko! -rV 

F&t. Harl. 487. EI r^ftii avr ripi- ifltn iSr ql)| KattipyaiTiUtiut tikfro 

rb] Tovra A^ trifot iifjffK ^ra7>u- TiiXirn)v ii^tfuii. Tikiwiat yHr frM tizsdbyGOOglC LIB. IV. OArXSElAX A. 49>— 505- 168 

'Arfii^, n fu TeuJTA ^iifmt; eiJtri ri xf'1 

iSft&ett, ov^ Se^yai ifMv »er* wit ri <p»lf** 

^ AxAtevrev Sff-er&M, erniv fu tmta tt^m' 

sroMei [mv ya,a rmSk SeLfta, roAAei ^i AjVen-o' 495 

OfiS^ S' tw iuo fMovoi 'kxaui* ;^aAxe;^»fa)r 

ir mrrai am-oMna' fMUjQf ii rt Keu irv vofi^A' 

tK d ert vou ^«r KmifUKtrtu evpii Tonee. 

MuK ftir fterei niuri iAfUl So/i)ffifiTfutff 

Tv^irtv fiiv Tpuret Hoa-etSaMV siri^Mm 50» 

iriTfiyriv fuytt^rt, Xtu i^io-aac-e &et/jiav^f. 

xai vv Kt* tK^pvyi Ki^peL, Koi i;^i[Aeref ■jrep 'A^nt, 

fi ft*i vTref^ictMv hroi ix^etM, x<u ftey' aao^' 

^ f okSKtp-t 6euv ^uyuiV ftiya, Aeurfiet 6aMir<niS' 

Teu ^ n»retSiieiv. ftsyaJ^ ^kAuiv eUJiiTetnes' 505 

492. 'At^Fi9i|. 493- f^l^y"- 494- sKAavrey] AiXafiTTW H. 

ib. NV (S] #nl k' (! H. 495. Twtf idiA^} TU7( SiW H. V. ^£1-7« W. 
ib. U Xiirom] V t)Aom V. 496. 'AxmfSf. 497. Gc ti] Sj 

ri H. V «T, V. 8^ T« W. 503. ff«o(. ifixAj. 504. &FiKvri. 

xartifytiffaTii, Wfuiwi', ? ^{{^1170. £. "eTrera. 551." 499. Vid. ad 503. 

494. 'Etc/ k' fC Ka>Ta] Ffi. ^r^v (ins. 500. Tvfl^ffiv] Tleiftu( vtiiiirhf MvKirtiv 

^) ■KSmm. Hari. 495. TSryi W™] t^^ ^i^sw «Bt*^ jcaX8tf*c»«jj, #w/ <fa'i 

Aj 'kfutTdf^mi, tcf^v. Harl. 496. ^tfi^ftT^. Vulg. XTpfTTilXait rhfan, 

'Afxfli V ei SA] T<r AleuTa t^ luKfir H ^ «al VP^ ' Kv^if, b^ tI &■«»' 

X^i Koi T^ 'Aya^/uwa. koI yiif KutXoSiir&u. B. rvjuil «erjKu (tr) «<f} 

ofrif (f. (iZto() efSniu <I{ t^v afrtS Ta- rqv M^B»a (Pal. M^Kom) wktaltii 

pfi tUlar. Vulg. Ai3{ i ABKpt( nai i M^iuih( no} Ni^w (Pal. MqK»*{ ftJ 

'AyofUfunn, iifi^ffai( ii h yiriif Koi Nitfsf) iSr KjxiJiiai yijtria. Q. 

inKcavu ' ^o^/. «o^tv ko! 'AyaiU- Pal. 'EriXaav*] Tf. Hiiiiaaat, HtU*!. 

pnw fbyjME ^ iay/xriiji 01) ^aaa^ <a- PaL 503. A;a; /*»] 'H Su£6(0i( tAS 

jui( ivcXStu' (ol Touf ^/Xtu( IStu' Kol ^'0«v iipiXifiat ToTt Mtit, Iti ^^' J») 

cvyyt)itT(, Bii KOJ d< jv riinv itt&Xtrt iJfuifiTiJ^Ti /ffdfq iS» i Aiof Bifk T^ 

ijTti Siia Tfl mv^irai. E. Q. 497. tuv £(£v ^iHjaBfiitiar, tl /i^ Kal £Uo 

Miixs] Ti, Mi£x3 *< Te Ko) irti «afi^a, «^«'Svtt*. Pal. et (ad 499.) Q. 

lija j TlfiuTd!; ^ip-i b^j tm Mnc- ^oS-. '^''' ^ n«9'(i![i»i iitydy ocXut» 

Aa». t' Omfof TfS; TW ^piKtT^ abS^orTKf] CMk cart, fu^ifXa ckXlvi', 

^iitiJX^! ^n]0'!» ji' T^ 'IWii T/ri( &M- AiXa, /ityiit^ ovS^irayTOf ^kXvc, thu- 

■Wra, Ka) 9ia tovti: alii Bitji afroj^^ liaTir ittf^iliava X^mii, i( Ko! j|i 

«li^ Aiicafi6iitTy. E, na^irSa] Tp. iW.014 iif^ayiffjt KaXti tI» T^itfiax"'' 

«api)^ (njnja^), Harl. 498. Porso- TijX^/tax' l^iayifn fdni Saxfrt (j9'. 

nuBex Harl. refereoB: "EjecitZe- 85.). Kot tafairti f*^ ^wTaX/^tfrdw 

" Qodotiu, quem refellit sdioliasteg 0v^ ^ijSe jhvtJv haiftir, E. Q. M(- 
'Bcr.iriXMw. BUTTM. 

Y a tizsdbyGOOglC 164 OATXSEIAX A. 506—515. LlB. IV. 

tturiK iirtira, rficufetv i\uf xf^^ artfitt^ti/ 

i)Aan rvftiitiv •sirfn», iaro S" Srx^rtf tti/r^»' 

Kiii To fiir etvredt fulvtf to 3i Tfu^cs ifd,-irtTi frirtu, 

ra f Attis re irfurof t^t^fmet fuy aM^ff 

Te¥ ^' iipopii KctTOb TTOvrev etirtipevet Kvftctinorret. 510 

af f44t tti& et^oAAiAfr, ijrii trit» khfAv^v vSuf. 

Tes oi TTtu sK<pvyt xijptts a^i^ies, ^^ Cjra^v^er, 

ir n)wi yAo^uptiirt* raaa-t ^f voTvtet ''Hpti. 

oAA' «Tf ^ rax tftt/Jit MoAEictAii' epes euvi/ 

i^iff^tu, roTt J^ fttv etvafjra^eira ^eAAa 515 

irevTo* ir i^^veerret ^iptv, fttya^et mvaiXflrTet, 

a.ypM iv ifXetTiilv, 'e6i iafta.Tet veiU ®vimis 

To TfMf, ebTeip Taf sfeUt 0uE0TJd^f Atytff^os. 

a^X ert ^ Ktu xfiSn' itptuvrro temes axrii/teat, 

<t%p ii dffii eiifeii rrpp^etii, Keu etKei^'iKerre' 510 

ilToi ftif x^^f"* i^f0^aVTo ■sreiTpi^os eu^S, 

Keii Kvtlt kjrTeftlfes ^v irttTpiSef veXXk 3t otTr ttvrau 

^ojtpvet Bipftei Xf^rr, iTrii avTretrius t^i ytuett. 

Tev i' a.p awo o-jtow(^f fl^f rxeTSf, n ptt KtiBita-tv 

Atyia^es JoAo^ijTjf a.ym' wro ^ irxtro fttaSev, 525 

^o^, Ti ifihot] ■cvrfihw V. ib. ^daSri. 511. uncinis includit W. 

$16. luy^ka] PafiaV. 5I7. la^a-riiit'] iaxfitt^f & m. pr. H. ^i^taTijV. 
519. «<H Kti9tr] KiKtTBo' H. 520. FcUaS. 531. Itt^^irm] hn^- 

ooTs H. 533, fii. 533. ffte. 534. FttSt, 

yaXof^TgiMi^ayTCt. T[( At bttfin^iBm 515- *\\taiat, tl/it] 'OjScXJirw i* «Ir 

Ju^; ^ \' &iiatTi 6tur, Q, 507. Tify.Fal. $l6.Kafia]rfclipt,ii4yaht, 

'A»l S" ie^ia-tr air^r] 'A*" a^( S« ti E. 517. 'A>i;Sc toB 9vimu t^ i"- 

«rxu-fri I lirrt lufii^ air^i Ka-ri^tiKtr «igiriy Ttfi KiSiifaii SfwTTaTiu. PbL 

(f( Tq> SdWirat. £. Fal. 508. 519. RoxcTBev] 'Ek tX^^< JKoi'. Pal. 

MtiH] r^. ^f.*(,Harl. Tpi;;^] '\vS- 511. naT;J5of c»ri|(] Sn^mwra/ Tiwf 

Ktfifia. yirtTai Ec & T(u S^ifrrtu, $ fj( jrt #11 T^f oXijt X^^pit »i* TtSiiKt T^ 

T«: cT^i^ SEiTEpou (UpfWov. £. 51I. taTflia, tiK iv) Tqt vJX(U(. Q. Pal. 

*0( i /uT (V?] 'Ey e:!t</(ift itptffTt $22. Kai kiImi] Tfdipt rfo^tKvwti'. B. 

(hucusque PORS. ex Harl.). ko! 'Awtiiuyiu; i^tr^i. iBciAjifiv oi arsV 

XJoy ^fo^ ^ffTiy c^cX)f(. Bauft^aifAti, G' ^ij>t<( t^( raTfikSbf %rav ^tffj^ijff^afn 

a», «■«( xoffXadc To» 'Aftirrafyflr. Pal. Ki«7» o^^» K(u «aTao-T^crfai. £. 

514. MaX(ii£iir] 'AUaj^v !( IriKu;, 5^3- ^^*''^'''' ^'^^ X^**^'] "R'"' ^Z*' 

Hfftyrafartirja M(£X(ia> (1'. 80.) Pal. x^f^i Yflfo^ tiiXiiififrci Tou aifuan W 

• Cf. DOI. td ^. 334. NamslMUTulg.Mc: Knu. «-{Munu. BUTTM. .(.zsdbyGOOglC LIB. ir. OAY^EIAS A. 536—543. 165 

^t^MTou Jiiue ta^na.' iftufMvt S" oy tls siuumv, 

joi i Adtfei irtbftm, fintTcUJO Se ^sufii^ c&Axqr. 

)9q S tfta a.yy(Anw irpis Slufuera jrotfttvi Aow'. 

tm'uut St Atyi<r6ef ^sAjV i^pA<ra-a,TO rsyffti*' 

Xfoafttref Kar» JSjftey stijtea-t ^taritf apirrevf, 530 

im Affj^, iripaAt S onaYtt SeuTet jrmr6eti. 

aoTOf 9 /^ xaXtut 'Ayttftiftreyet, iroifiiyet ?Mut, 

anremy xm oj(fi<r^ty, ettiKiet fitffifffi^uv. 

m S mK eiiif eX^fo* ewvyetys, xai Kitrsirt^vt 

iltrrioveir, eof tis rs KetTiKTetvi /3»!' (■»■1 tfMTyij. 535 

aiii Tif 'ATftihu ireifuy AjVrf , 01 ei eVairo, 

a/^Tis Aiyiff^ov' oAA' sKTei^ty iy fttya,foia-iy. 

'ilf i<petr' etvTOf ifutyt x«TfxAet0-mf f^Xor tjref 
xAtuav S i» ipetftaBeiri Ka^fttyof wSi yu ftet x^f 
^tA' m ^uttv, Keii ifav ^okos ^t/Joio. 540 

ovTftp 'tTTti K^uy Tf KvXiv^fttyes T iKOfta^y, 
fil Ttrs fu ^forsuvt yifuy eiAior vtffttfT^s' 

516. a* (}'] ij y ex emead. H. 537. U«n] X<% V. ib. F<. 

SiB. J33. XafS». 530. tfeWi. S33- Af«*t»- 534- f*^- 

535. ttmWaf] Siny^ai text. et marg. H. 536. 'ArfflUii. Fu. 

538. supra imTwXifa^ scriptum KariiAan H. 539. «fSc n> fui k?^] e£ U 
|<o>4nf H. 541- T* Imfia^'] ■rt KtfM^V. 542. fu}/uiV. ib. TjMo-cfiin. 

i?i iMi(- B. 537. nafdt] Ti«(, («iK ins. Mai.) l<m TtSn. iSiif^i 

txfiat (uc). Harl. Pal. Sed Pal. y^ no! tw SoW nur /xi^ir. J tc koI 

addit: >!& Sj jyicXiTMq fffTU< q ^. jSoi» (iKcy, ^JA' a£ Tjiof t^fir oiTiS tt- 

Quod spectat ad pnecedens j*^ i. •ti', ■twjl /laUev t^i- ^^^ avr^ 

MrKom tc feCjuBgf AXK^t] Mnjo-fcf^ i &iijiirt. Ka-riKrdnB^ yif Koi^f«y«( 

'Afafi/fow T^ iparaaai tiy AHyiaSo'. Ivl t^; tfmi^ jko} iaBUai, Af iraf 

Q. Pol. 533. B^ KtiXiui'] 'TrotT^- fu» |Soii( OTtf^ Koi Zvyaiii y, irifiary^ 

'n ainf t£qX9(y tlf Tt)' o^ioXir ^i ^ Si I/ui( ^r ^TTf i<B(f(^i«( Kol ilTtoSi' 

Ww airi*. B. E. Q. Pal. 534. T^ («BTfS Ati^Xi». E. 537. 0£&i 

In«TM» «I{ t1 ix^jixyt. PaL 535, Ti( AtyfffSou] TaEro «If ir&rtiiaa ToE 
A(ini!ifv>(] ^ientt ttt^aa^ imlrf. - ^^m;, tri Koi ■K>xiiyiiy tmuy tSt itiSt- 
iimS yiif, htpwy^vii iyi, fiimi^u H fUvvtiKaiiyiiKuy^U^Ktft^^^ii''"^ 
nifiu. B. Bfaxi tiaqTiATiiy t!( tJ anif ^cStre Tqt ivtOiat«( ymiiiirnf. 

t«ii>»™( (8ic)i — et ab alia, ut vide- Q. Pd. 539. Ofi B^ ^i iJTop] r^. 

UU, raaou: ^^nrr^Vaf KaTiKToriy »( ofS( nj /ui ii^p. Harl, ^^i.^AtSpml- 

B*» i«l ^BTV]). Pal. "EoiK^V A( TfU- »11( (I£( TJ ^lfluftip OtTSB KoJ ■KlXfia^ 

^Ttw Kivnryop(» ToS 'Aya/tifuityti koI koj^ ixnKhaSa-at tov i^Ojpir. Pal. et 
fuhW Kol tia Tnn-a d7»ouyTO( koI r^v (ad vers. 546.) Q. 543. Te^ a>M( 
aire iwi^mA^ i( fUfitBiKTftiMv. &iX ngfu^T^] A^Xo> v{ TIjion<t{ fioiTK &- .vGooglc 166 OAreXEIAS A. S4S— 554. LIB. IV. 

Mifjcrri, 'Arfiv wi, toAvv Xfo^o* ia^KiMt wrot 
xA<tT, f!r()' ouK euvrif rtm ^o/ur' aMo, jtvjyaTO, 
^tifet, eras Xfl> ^ ^v irttTfi^a ycTuM ixircu. S4S 

q yd^ lAtv Zuav yt )uj(^itu, n x» 'Ofsmis 
KTU¥iv tnre^ofUfos' ffv Si Kt» Tti^ev iuni^?ii)T«us. 

^Hr e^r' avTeif sfMi Kftti^ii xtii 6vfMS aiy^f 
amis cvi rr^iavi, Keti ujffvfMva TSf, iM&ti' 
Koi fM¥ ^vifretf vre» imfeivra Tfeniv^A' sjo 

TevTevs ftiv ^ «Jd' nr Jf r^rs» eivAt' enftMTi, 
0ffTK iTi ^uef KetTsovKtTM ttifsi trevTU, 
'Hf ^ctvuV f0(Mi «, KcLi dx/fVftsves rsf, etKevereti, 

'''ns i<pei.f*nv e a ft aZrts eifiu^fttm •jrfonstwvf 

543. 'KTfUil irfiaf H. Ib. itru] alti V. ib. 'ArprV 

544. J!»wA Tira] anvlii T« -roi H. 547. ArTifiti4iratf'] arti^tirtifV. 

548. f/Mi] fui V. 550. xfMriSta] nfwniiim 6x emend. H. V. 

ib.fiwta. 551, >q omitdt H. ib. Foi^a. 553. unciDisiD- 

cludit W. 554. oItk] aiilK V. W. ib. wftaiUimr. 

6fimf Jpr. «I 'yckji ijy ioujiina, ■wamt- tuiir ina Tiifi! T^r sfciav. Q. 547' 

XS{ iv irejtfifirflt. tf fufSfi S2 itria "Tmip$itfUK(i 'Arri tk wfi^iidaat. S^- 

nvr* (ri 9ti{ igv. E. 543. 'Ainttyif iMf yif ttafk Ttilt 'AB^taiaut »" <^' 

mk{] 'AfUTOKai^wt, &itetafu\irtif, A- 7«Tfc- E. Ta^u] ToB 3<«nii TtB 61 tj 

fntTarfrrrin, iHuAttmrin cai rvtty/ii. To^. B. 'Arrt^ifa-auf] 'Am^g>^ 

E. 'Ami] Tfi^, thti. Q. J45. my *ctf' ^^ Ti vo^oXcVeu X«]«T>ii 

Ilt^] Bajnnanut ko! x^V^^ ^^ ** <pe<7- /k Toij orTa icai ifafaa-9fr iSt <nli!> 

TMiTUEir yaf lara. Fal. Zvou&o^, ^ifUiur lainir. ^r it Ik im irrl (ol 

jyurl^, riii^' iijiur /u> teI mif^ liii ^ferarrfa; TOb mawvi ^Uiir. >ii^' 

ToS T^r Ifait^f^ia^fa^ai, %af 'Of^- lf*A f«» «aJ a*X£( warTif tov ffiww 

jiy SJ t{% gtSroif. £. Ilci^ftai to ini- fwW, cTtc KoXoii nrc ^a&Mi, Af *^ 

•Biifo» sow, iiaBifiuiit, %tifa H tJ mv- nw t«: IkBifyfiirau. E. 549. AIti( iil 

(i^aih trtfrpfiiKiy. E. 546. Z»& -jw (TT^Scinri] 'D; yi^ tr TsTc KamTf «opa- 

Kiy^afoi] Mate ad hunc Tersuin fuiSlati ipifti ri ^^ BTi/*vp^TW( yti- 

hocque lennna in cod. Q., certe in a9at r<^ Sf£ai/raf rSr ^ti^^tct. 

Mediol. relatum est schol. 541. Q. Fal. 553.'He darsr] 'Er ligritraK 

'H Kty 'OfioT^,} Aia5™cT«o/ (lo-ir 0! i,Btt(7rT, (huc. PORS. ex Hwrl.)' «S 

t£t a^itaftti. dii i itir %firm 0affTea' T^p Tlfariui tttirtt^, £if* ^t^Ku ^ 

t^tToi, i Sc Sei/Ttpo; Si^ rSr xir ^kXi- »Xa»TO (496.) yfXoitif tfirm t,i(tti &t- 

*S\c. AUasm.iii.veltiHniH-.-vid.Oai. ad Tho. M. v. ru(i. BUTTM. 

' SdIb coBJectura Bd bunc rerBnni acboliiiin boc retulit PoniotiUB cum hac uotli: 
" Nolandum CEt, doii semper paii rum fiducia marginalcs uotu Bd loca bub b me 
" refcrri, propteiu qood ispe milla textus Terba i!a prRpommtur, snpe in longc 
" diBtBDti pagincB parte distBot. Seholioa quod aaae iu uiBrgiDe po&ituin est ad • 
" 386. ciruter, pertinet ad 3t8." Eadem plane nobiB BSpe ubu venernnt io foi- 
FbI. et, ut augurari possum, Maio cl JMn ia Hiis. Et boc quidem scholium iu 1*^' 
positum eit e r^giooe TerBus 5jo. BUTTM. .«Googlc LIB. IV. OAmEIAS A. 555—567. 167 

ws Aas^tu, 'ld(£»>i ivi oixitt vcuatt' 555 

Kfaf»is iv fiiFyafoiff-i K»Atn^ot<r, ^ f*.ir dntiyK^ 

'rx^r ^' oi) SCyebTeU ^v TetT^iaah yeiletr iKtffveu' 

aii yap d veipei nitf iw^perfAot, Keii heti^t, 

u Kff fiiy vifaroitr tnr tufiet varet 6et3\.eimis> S^ 

ta $' w StTipetTw iOTt, ^ierpt^is a McvaAof, 

kfiyti ec iTrx-o^Tu 6a.miy Keii TeTfiey fviirviif 

itAAa 0-' «r 'HAJo-iov ■jrtSiey Keit weioetTet yeti^ 

a^aMtrai jriff^ewiv, odi ^tu^os 'Peiaaftetv9vs' 

Tp arp jOiwDi /3(onf trEAci diSpii^eia-it' 565 

«1 ri^eTos, ouT a.p JCf^ftav sreAwf, wrt ■jrar eftfipos, 

»AA' etisi ^tfftvpoie XtywmieyTetr eiitretf 

$$$. AafifToi. Uuda. 556. t!» f/!»y. 558.?^. 559- fo». 

561. MiKXaff. 567. XiTvTHfiirra^] Jut^ iTMlgrTitf ; habet tamen vulga- 

tum «choliastes ad t'. 295. H. Sed Xjt* wJuto( Porphjrius Stobaei Ecl. 
Pbys. p. 130. ed. Caoter. et uc MS. m Museo Britanaico aervatus, msl^ 
mutatum in Heerenii editione : ijyvswltmi gcholiastes Euripidia ad Fhoe- 
niss. 220. POHS. 

Ag/Mivr.Pal.Q. TlaJkvtutSii^mift^f, ntiv rk oAitava, i ti ritn h rali ko- 

lujun}^rf(iKKfti<v6aiTStiia6riiiiiritt. XM^Mrai; MoKdptai v^iruc Vtdg. K. 

Pal. 555.Aat^fu] 'IwiWv. Aaifra» cfu t^( xaS' ijfUK oksurMrq;, E. Ti 

1 eHtTa (uc) pBurrucir. E. 'I0i£k7) ^r! 'HXiIinii)' nS/w li Jitirtfti Maxiipat tl- 

lUia raitn] 'Asi KaunS ' ii KaTipiiiMTW ff^os'! iiijva/(. Q. PaL 'Ax^v iii 

^fti xitTf. Pal. Q. STirrfsv tU ri «tUJw KoTM-iitu^i, TJ n^i K^V|3Mr 

T^ T«i ^tx"*- ^*>^- 55^- '^ ■^f] Z«^)iMV «liiv 'HXiiri» clpitrjw, dri 

^i>tf k4k Ttitai an j^^urTou ^ M)<n(. iif( Nt/\nr IXibj. «cjMTa dc ^c, Tiff 

M Ti ix&yjx •tin McvcXoc* «irrw< «X**^ AJytoTfat' M da^jfirirD f sfi kiitiu. 

TB npl 'O&vWn (Fal. '0£u(rir<'H() Koi eim Ka\ tJ AlffX"'^ (From. 852.), 

■&0' bi|> xa^M^w ^thta yawi wF^- &Ti t&i( Ki£»m^( ^x^^^ XA°m<. 

iw «a! a-M-nu Tir ^/^grj Pal. B. Q. mntirSai ii airi (f, a»w) aifuu SiJi 

563. 'AU^ r' j< 'HU«-Mi' «cSJ!!*] 'Ek tJ McmA^ t^ xdiiNw «■ocrai iKtl- 

nS X&. Ai&rnxi .jieI^ twv ^urruai» »iv i[aX(«r4«u, jl xoi j MtytXafrijf 

Wfuw •! £mft.6ipiTti; Lct7. xsl kot^ m^; vofdiKtnai. Q. 5^4- 'AAfKo- 

■Xiwrwfiii' Ttv ^ ^Hkiatm. E. 'A tS» tm «^ftijwiriv] OewKai fxc^ '^i^ 

VBMi MufTi)^ KoAiffto'»' M 'BXv (569.), o^H tJ j£^(, Pat. 567, 'AX\' 

riiii tmI 'EX«vdcjii!n'' tlimjStaTaTtuTiM- ok! ^(^jMhJ &<ni' Ksl THJrt ^v 
fuav, ' q «wp^ tJ aXvTO, ji' airff lti~ aucS{ tlpiiiiittu 'Oft^ftf. i yaf ^^iipvpat 

•Vid. idy. ro4. BUTTM. 

f Sic Medlol. ex cod. E. Scfaol. Vulg. M MSS. B»meni'EXiBMpii. In SchrtTAiM 
'ElnAvw, qood leTTsrh Btraeritu ob Elentbereni ApolKiiit fiSnm PaUBanUe meino- 
nbun. SUTTM. "ciovGooglc • 168 OArSSEIAj A. 568—585. LlB. IV. 

Dxittm aaiifra, ivuf^vx/ta ai^^ujrcus- 

evHJi tj(,ut '£An>frr, KtCi trAiv ynft&iis Awr irri. 

"^Sls itirm, un-e ■jravrw sawrATe xvftaivoirra. 570 

OAiTaf rym tTri v^af 'a,f^ dvTi&setf heifeia-iy 
iJM' ToAAtf ^ fiei XfuJiif v^^uf» xieni. 
etvreif iiru f itri viid KctTft>AafUV ^^ ^aJ^aavwi, 
iifvev & etr>M-eifita^ t tm r ii?vu&iv Ofi^^in ni^, 
^ TVTt Koif4^fm »ri ffr/ffUVi 6aJMTaiif. 57J 

^fuf J' iiftyivua. ^vt) poJ^J^axri/^sr ^«r, 
t^of ^v iraftTrpaTev ifurrttfuv slf «A<& ^ai', 
' i» i' Irreiv rSifLta^a, KeCi ttrriet vttviriy itrrif 
iv ii Kebi eti/rei /Steiref nri K?\)iiff-t xodi^ov' 
i^f ^ il^ofuni ve>diiv aXet tvwtov ifgrftois. 580 

ad' i' t\s Ajyvjrreu iiiwtries varaftMo 
ffntret viets, Kitt tft^a TsXftiave^ ixetToftfias. 
auro^ ijTti KaTttreuxra ^tuv •xfiXev aitv ioyrm, 
"X^ 'AyafUftvevi TVft0ov, tv eta-^tarev K^ies iifi. 
T<evra TtXtur^a^af vtefttjv' tSea-at Si ftoi aupov 5S5 

570. fKroTa] iiiavfn H. maen V. ib. Frn6r. 577. riiai/ir- 

Tw] tfSTa' H. ib. Kfiu. 578. -rit^iuirSa] t* Wiuirta H. 

ib. nivfh ttrii(] «ito-1 ii<ru', sed tunji a m. pr. H. PORS. ib. ffint(. 

579. &] i- H. V. W. 585. Ji«r«.] BlSoff»» H. w. 

«£ /tinii 4rri itMiiajmf nral ^t/u;, A^ '^i/ieru] ^iuuSaTaJ Tuv{ tn i/a^ 

KiH ir S>Au( ^Hiri, Ztipvptii (Pal. ^c^ Im&fi cipiiTai, 'E^/umi Xii>juuHy Oiif 

pcii|)«*(WaT.if!(J»^::Ei£UaB(*^ (^'. 172.). Pftl. s8j.'A^V tlf/d- 

au (i)'. 119.), i>Ai Ko) T^e </™^( tJ yAmu] Bif TO^Jb-ii $T« i/f Myirm 

iuenriituAt fx*'* Banr koi wfi( iwbitua TJn)', £{ tJ (I( 'Aihv, koI <I( fuioTa^ 

irwiAtiy. Q. Pal. Ti ocjorref Sub <]ivi>. £. 'ATTUcSf, £« t^ SiKsEirKiiXH'. 

nl(K (toC em. FORS.) «fiif tJ ^- Pal. 583. Ttk^ira^ tKn.Tii*^'] Til( 

^i:^». Harl. Pal. 569. Kai r^ <lA«j3^«vf. ei yip K9\o|9oV Ti fftai'. E. 

yaft^fit Ajg( Jinri] Tu«(, ^JXsf Jovb 584. Til^i^, &" tErjScirrdk] 'Enfijn 

(Pal. j^O ■ ^** '■''^c t< M' ^ftrai i MMTo^ia» tjF 'ATo^t^juMi'! ffi^af i*^ 

ffTi^ (huc. PORS. ex Harl.), lia h }JSf tJ atrA lUfta nal tV ahUa 

tJ AnJftif iXt"" ''V' iarraroiila». ti j&f tou 6a*i-rm Kol tJ «!> iji' koI S«a>( «(■ 

AiJ{ TOft^^t J Mcv(^M(. Q. Pal. A^' «orfc. Ti »i*Iva iur^tirra' Kkix <n|, t) 

Ktroi ^ oi^ v^ tJ iylfvi ipiftvBai. ^ r^tyy^ittn» iiA' &ti ^Kutay, ix fMTo- 

Pal. E. 578. Niit fuWrjl] Tf. yyji( ^tfS^ t«u «pt( tdu ^i ^«in^MV Tn 

ttni(. Tf. njM-ly ^ra, Pal. 580. ^i^ionv^. -rtia^ 7^ ^ 3e£a rfinf ' 

( Memiwata figBHin meiidosuii hMC Tocran quam recte manifestD ein«iid«ritFa> 
soDDi, incod. Pal. etUm l^, e t qn idein per compeu^um ln qua nultum nequi '' 
Utteni neque • Testigium. BUTTM. .«Googlc LIB. IV. OATSSEIAS A. 586—602. 169 

s^ei»aToi, Tci f* aK» (jti^ is retrfiS' iwifv^af. 

dXf! ofyt wv, tTTtfttaof m fteyafottriv sfMmv, 

i^f» Kt* kvSmajit Tf iuaSiKa.Tn ri yenrrM' 

Mt TOTS r eu Ttfir^a, Sava ai toi a.yA(tce aa/fO', 

Tfiif 'iTjrotv Koi iitpfor Eu^aov* avTOf nrcira ■ 590 

ia7a xoAfli' o^tKrey, 'im tnroiv^a ^toia-a 

iS<tra,Teif, tuStv fisfuiyiftiros tjfiara iraina. 

Tov S' anj Ti^tftaxos -TrtirvujMm ayriw ipi^»' 
'kTffi^, fiif Jq ftt TTO/ofv •Xfonv ev&a^ spuxc. 
luti yaf K us EMOt/rav iyu TOfet <rei y avtxoi/i/f 595 

iltffos, toiSi Kt ft uKou eAu vnof, ov^ tok^u*' 
«uvus yctf ftv^ottrn sTrsavi rt troiirif et*ouetv 
ttf^ofiaf oAA' if^ fMi avia^eurtv treupoi 
ff IIuAu ^ctd»)' ru Si fU •^^vov rAaS" SfuKiif. 
SHfev S', '0, TTi Kt ftot Seiits, Kliftajf^ov ftrrai' 600 

tr^guf S' ti( 'l^etKiv ouK a^oftai, a^Ji.a iroi etvra 
(fAaJt Ati^^a ayetXfio: <ru yof viSioto avaa-g-us 

587. atX ayi] iMjtyt H. 589. ™] rot ex emend. H. S94. "ATp»- 
faj. 596. t^ lu ft&TO. 597. finatrL 598, S99. notantur 

o, r et iD mai^ne f-< '-' ^i ijitMta futa v^t wa^ ttimfi H. Miserabilii 
uoe versus, maEufesCo ex interpretatione natus. ri (i. e. ntyfii). Fre- 
qtrens nota in mBrgine, versui omisso prsfiia. Linea super iimfi pro- 
prium Domen indicans, non raro et in hoc et in aliis MSiS. occurrit, sed 
«emper omitto. FORS. 599. 4fiKti{\ f^M{ H. 600. V omittit H. 
601. ^w^inrcit. 

ivpl( ^aiiavtTa Sia^oii? «0«' Koi rt/(- itfi -n ' ^f«pSv ^ifUir^^, mJ hifiai 
^Kgur rir txiTa. E. S89. 'A^nir feiur. i Sc <^( «E/i^ ffvrrrSf At- 
^i tJ wfek^ta. «r yaf !)))'' ^mri, Svnixpifti, Tijy jiir airiS ^ifuy^ 
tli TOuHJTa Kai /jHi TfoXiytir, 7ra ft^ iKtiiri/iy imvpalyur, ArrniBtif £c t^ 
itafr^tTai i \aii^Mir. &Uv ^fffi rSv iTalfvt irlar, tt( itariXmr ir IIi^ 
nAai^ TiiZro Xvritr. PbI. ^go.Tft7( Xy* to Se SS^» u( AraiT^m ti 
mnif^ *Oti Dbif ar il riSfiinra ^itfoy h' sfTov iSAli SuE Tijii tarftta itf- 
T^J; &xou« fliSou TJI Tyjijiuixv. rZr S« ►«17«M(. Q. 598. 'Arii£^tiimr Jra?- 
niwfiS» S/Wi Koi rafiyot. if ksu & foi] Oti XAoiia W n|J( tafii Nt- 

'liBiSi x^/M»i, »i^y ZKTtjKf. Pai. a-nfi. M. Hari.* 599. 'Afhtaf- 

B.Q. 595. Ka! ydf k' (li inavrit] x«. "■> ^ »•■ Harl. 6o2. 'A7- 
n(ff }& yiyartr i \i)<( ry McwXiif, oX/iii] 'Ort ti^ "bmvi iyiiK^ 

* Sic: ud videtar scrilKiiduni »■;• y<>; J». HUTTM. 

' SoibeDdniii pnto, *•(' '3' •if^" « r*"" S88. BUTTM. 

^ Id ntroqiie bornm oodicam boc scholium in margiae ita acriptum est qoan Ter- 
m eneDt hvc Tcrtn intw 596. et 599. inBerandui. BUTTM. 
VOL. I. 2: tizsdbyGOOglC 170 OATSSEIAS A. 603—618. LIB. IV. 

tiifiet, u S» fur f^ef xeAuf, s» 01 KVJTMtfW, 

TTVfei Tt, ^tieti ri, i^' tvfv^MS xpT Anixar. 

ir ^' 'I0(txi| evr' »f ^feftet Kifiis, wrirt Xttftiiv' 605 

«iyijSorer, X4U fuiMjtf riritftlTos litvr^areu, 

au yoLf Tt{ n^ea hnni?>a,Tes, nii' ni^iftMV, 

dW ctAi x(xAi'(tT«i' 'id^ir ^' Tf KeCi mfi vaaim, 

*'Q.( tftaxa' fui^iTty H /S^f ekyeiSef Mm^»or, 
Xfifi fi fitf tiarift^tf, ijFes r iipa,r, cjc t ovefia^tv' 610 

KifUtTK iis ctyaBiie, ifaMv rtiter, u ayeftutif. 
TOtyaf iyu rei Tearra, fivroffrifru' Svfafiettyetf. 
Sufeif S' , effir i* Sfia nttu Kitfoihtet xnreti, 
iuTu, e KaM.irreii x«4 TtfuiirreLrev wrii'. 
iuret T« Kfnrvf» Tirtfyfitmr a.fyvfief ii 615 

ATTip aaraf, ^jfuffu ^ iiri ^i?\ttt Ksiifaana,i' 
ifyef i' 'thfMtrroie' vreftf Si i ^aiStfMS 'rife»s, 
ttSifim /SariAjtv, '(0 tef Seftef etfuptKa.hr^t 

604. If c£f»^(] »1 tifu^i H. T* ijir W. ib. fX. 608. Sc T(] 

U Ti H. rid. 497. FORS. 609. Mir^XaF«f- 610. Kmtftft*] «ntrc^ 
ex emend. H. ib. F(n{. 613. FolKy. 6iy.Fif^.ft. 61B. lfi(. 
(hsc quAttuor prima verba om. fiiii^tii ■rip'waTf!taippt^i,Kmia( 

cod. Q.) ffy^ it 'Ujoit (f. 144.), oUjk T»Mt^a< ^n)<r/v. £. 6cQ. H(/- 

Boo-iX^; K KciTcu Sya>Lfia. Sawtf U i Sijvf] Tp. 7q0^<. Hari. 61 1. Tl, tl» 

Ti;X(fia%«( M£ISt nafaiTttTeu t*1( h- A^nfMifaif, Kofi' JAvr) «^mn^. fiSi.' 

«u;, «Ctii( mu '09ivcrct>t Tai^ ja T^( km ^i^ •I!tii< ifi^^aiiti Jnik ^TtjKifMi 

iigiTann«^( hv*v( AMfi^t m^^s^i. Pal. 6l3. MfTorr^w] HmUitfa. 

Pal. Q., 603. 'E» /t^ X«Ti< xsXift] ^ S( tSc rraSitSt t&k Aftupiif mnf 

Aanii \iytTai ^ wia Kai Ti icrtp». ^mv ^ fttTaip*fii tra» ^(fuviy *pi( ^ 

■o^ TMt Atir»^A/ai( H twts, Inj> yvjMii i| liUa ^rTipwAu^Hirw (£. ^i- 

%afiXfi Ko^ Stffio' ■'fupip' Koi i^fi» i*i KaSurrSv^a) , B. £. Q. Pal. 613. 

T«j Koftiu aini(. Bii Kfu Aam^Ki/M Zi)/uiai*T<u£((b[aT^U.i]XM. PaJ. 614. 

KnX^ai. £. AvTJ(] Tpi^XXtw. B. Kni Tl^Ul^aTD jlTTl] Ti tU » ■'^ 

606. Aly^Seref] Tpax/ua, mfi( pini ft( q (scr. cl( t» kiu ei() fuiKftKxti- 

oJjwv JnTigScJix. M (EXAiK ^ ^^f^i A9)KTa, iK^fanai hik tdu i<rrtf(, Koi 

Tiiirs, &' j, kbA-u cur/t^»m Atta, ttk «rTarat, i( vi^fat viMpfairrtfo( Koi 

ImT^e^n' j/m! luOAa hrtfamf, AI- ra^^0HffTaT«(, na! Tjpfot T(^i)<aT<^ 

•l^m( Sc Xci/t^ i ^JMIX''!) ^f^ /Sjru' Koi Ti^i}cirTaTii(. E. 617. 4(uSi/u^ 

Kol MfiV oIthV hlT^lt(. B. £. Q. 'ASigX» Ct KIIJUW t) ^aiiijiUf, Tl>!( U 

Pal. Cf. Vuig. 'hflarafxf(, oni&v' aAriv S^^oXw, al tc Sc0Xw iMfidfyMi. 

Koi >(aXX<r ^^onw ri xcBW. Harl. Q. Pal. et posteriora Vind. 618. 

Pal. 6o7.'I«vqXaT«(] 'Htm hcm^ia 'Zi( SiV<<] Afreu tw JWi^c'v(. «Etv^ 

!•( tJ ^Xiirrcw (sic) £nr»u(. &a yil^ St 'Kfimafyfli nai tI vcsfiyq^Ta, < 

' Hor meiHliiiti, pro alyifimt, in ntroqae cotice. BUTTM. tizsdbyGOOglC LIB. IV. OATSSEIAS A. 619 — 630. 171 

Kort /*e ferr^ayra' TftV i' tdcX&i toJ' orairvtu. 

huTvfions J" <r SaiAMT irtu/ 6tiou 0tta-t?aior 
d 1? ^ay /uv (i*flA«, ^('jiiai' ^' ti^yepa. elvef 
tnrai Si o-<p' a\txfi* >ttt\f4KfKStfVnl tnaui,*. 
ui « fuv irtfi SwJrm iu fteydfetri jrmrro. 

Mnimiftf Si vofeAtt 'OSuTiri[os fttyafsie 615 

fvKOia^tv TffTTorrQ xeii euytuit>iirn iinis 
I* TVKTu aevirsMi, e$i irtp irafK v&fiv sxta-Kt». 
'Aninees Si KoStfm KtCi Ev^futxos Stoa^ie, 
kfXBi ftnirnifat, oftv^ i' trav ^tx Aaiarci' 
Tois a vtos ^peyiou Na^ftut iyyv6tii iXw», 630 

611. ^;] ff. ayk H. &rky, 633. fsTnr. 613. SWm»] nnfmv ' 

et supra yp. htxai H. tniun» W. 6a8. fcoFdSqf. 

T(i( (an Src 3f?) U/toc Pal. 619. £Uak ^<l<r} ro^ airvxfitimi (U. 1^'. 

K«i!rt ;«] 'Ofthmyipiiu tJ ^ (i. e. le- 6a6.), o-eXo» fw» tid t1 ajfffi>M nat 

gemiuin tfTa' titi. PORS.) HBrl. df tavrS (aic) av^irr/d^iai, airtxfti' 

Pal, TcV| 'Ayri rev, iroi, Auf)uES(. nn }< Tj aurtfnit. APyatia li Xrjrrai 

P»I. 631. 4«UTii/w«(] Oi T^» ■rfixt- tJ ri*iKfit iacmniai, ')'&ETai ti in toI; 

IJEir T«b r/dfuu TmfotnavdSi/K/Tti. Q. 01 fcar' al')^( "UaBai, t tati mi/imcaSmj $ 

({( lii yoftty tiaix/xlliivu, tj tl r^ iaiia ini ■nS S/yar tiaiai ■uiitnaaii^ t& 1, 

wa^amciviS^H. Q. Fal.; et altero I) sopi ti -nfi ^TK^ifl (E. ^»)r) ti 

niargiae Pal,: oi fidrftipti. 623. Ej- a^/«i> BcpfuiTiii* cTtw, q Asi tm iran'^ 

fMfa 04>«>] l^ itiftla» tofi^ffata, % tSv al^i> M<ir0ai, ^ j» toS SffO» ti- 

Tb Mpc£9>( nfaneiftiKiv, Ik tm icatk ttrSai, B. £. Kal ot^ov^iny larec] 

at^ mfrtirSai. (Sic fere Fal. quO- A«psTt<u< aa^ tJ t^v ijKiXift (uf ins. 

que et Vulg.) tj Tix XiTTiy Kat tnx- Q.) ^f 0^/4» JrffufT»)' ilnai. Pal. Q. 

^■nf, it>i Tul d Ai airlf if^,kfit iat- 6l'j.'X^fuii^rK«i]'Taini 0/^ sl fjSpi' 

Ti&uwTsXV Tou xaX(S( leu tHrsfi^Teif, inai, Pal. *Ex'''*^<>l ''p'^t 'X^^^f- 

B. E. 633. KoUiK^^/uoi] KoU Q. 'Aftirtafxiiiiiiaatit^i^tkxiUi 

Ttf^tUua M TM' M^aXw ^OMTOi. £. ()i. e. poBt »mp), b' ^ Ti jf^(, ^- 

634. IlfMtTo] SitfiuoSrra/ ti«(, i»Ti n^p«( N C^^ ex?"K. Pal. 619. *Af- 

■ttf tlSifrfVi,. Pal. 633. MHlOTTiptt W] x** /«lJffT^;unr"] Ttmuit Ti tjinff^ti 

11 axiiui ftttific^ii. thtin ^nJEp t^ j «oiqT^f, ko} to^ Ka«|!rnii( f^ij) JKt^- 

«ifl Hcy^kaoi', furipii M n^c fi>i|rT^- x*W i^ji^d» (sic inutroque^. Fal. 

fOK. B. 636. &/i»roia-ir] Tftjg^ ^> j Q. Ar^ovTOi of fuv ^70$«} ti» Aittbs 

VrKtf XAi»( ^ ait^pcoc ^(U' IfuirTa ^ ol ii ^iavXai Ti* ^vKtrtftr. Pal. 'Apri^ 

Tf fi&Y, av oTfiipmtt; liiaKtvai. B. 'ApcTiJi' rSi' «wi)ti«u( Tip t^jtntittt. Q. 

E. Q. I^il. 'Asi 'Kii Utoi -ri jSoUu» Pal. 630. Tor< S' u&( «pMbu] 'Ori 

liM( Kot BfrKO(. £. Tft^f, 3« 101 j' Kol ^v 'I>jcfii 1] aMi ttara^ -njt tSc 

' Ib Pal. lemiiu Mt: T«i )' nw «{»». Moz Tcrbo Xi^iddnii une nlU imtcrpu- 
dlMie itadm «ubjkitar of^iTTmi (ric pra »(,) j>. t. i. iW^On bhi 1> 'IXhA a. c. i. 
Snod •chcdiuin ■olam id lemma illiid (t, «q.) rettnli. BUTTM. a.t,zsdbyG00g[c 172 OATSSEIAS A. 631-^6. LIB.1V. 

'Ayriveia ftv6ariy Mttfefttros vpea-tiiTriy' 

'Amco', ti p(t Ti kI)u^i> fy) ^ftrtf, qf xoi euxi, 
mrTM-e Tif Ae^ta^jflf cm ek Ilt/Aow iiftM&omK i 
t^a jiui 0^;^' dty&i)'' 'tfi£ ai xfta yntrat etvi^s, 
''HAi^ if tufvxflfe» Sta^fMVeu, ttQa ftet "iwu 635 

SaitKet ^Xucu, vra ^ iifumi TetXatfyo) 
etifiUjrK' Tuy Kt* ny i?<Mro-a.fUVK ia,f*a,a-eiifttiv. 
af t<paS' « S^ a,va, ^vftov i6a.ft0ter' ev yaf i<f>avTo 
ff IIvAbv axfovai NfAqiaii, a?^a ■jrev avraj 
ayfaiy, q fitfMia-t TrafifLfLtvat, qc ffvliun^. 640 

Toii S' a,vT 'Aniveos Tfoa^iptt Evvti^tot vlos' 
mfftifTts ftu ivia-irt, ■xer uxuo, koX rivir avTta 
XMJfioi cVoit' 'l6<ucirf i^aiftTot, Jj »1 ovtcv 
^fS' Tf afiats Tt ; JuycUTe' ye x<i< to TtXia-a-ai \ 
xai jMi tout' ayoftvTev ET^rvfiev, ofpp eu siau, 645 

<) ere /3/>| ofxoiTor ^Tijupetro vqa ^EAdicd.v. 

631. tfoathittv. 632. Fltjtft. 636. ^oKafffytt. 64I. (^] t' 

ex aSx" erasuiD, et Bupra vfnri^ antiqua manu scriptum vmrvfiiyK H. 
643. flt fu. 644. 7(] *( H. V, 645. ftfSS. 646. ^ <r(] 7p. (1 

n H. ib. iMtjifatt\ am^fa H. ^xigij^a V. W. ib. ^JK3m<. 

oHfiaTiw fl«r(u(. Pal. 634. 'Ef« Sc utrotjue). Pal. Harl. 642- Kalti- 

ji^b] 'E^ S( p(^ia ^ffri aiiTij(, 'Atti- M(] Ol ^» TW «01/ ofiiwwi», &' 5, Kal 
k£« fbr} TMi ^w/. B. Fal. 636. &«- tih( cdirSr (sic). fcsK^^. i-yfaifin 
tfjca 6^X1101] &aKa liaxifunii rf vsi ylEf (!ns. av), k' ei tiH(. Pal. Et 

ToB Ti)Xq«ix"' **j"f«''f j OiW (Pal. tJ, inter lineas : Xtixii ^ ot.'i'. am tm, 

•i ydf) Tii y^atn J»Ti^XaT»{ (607.), «' <? iiiiev. 643. KoEjioi Fro»To] 2ti- 

tritf ahn fiiHju iafid^iv rtxevf t& miai finit to tvtm, t^ ii (£^{ ci' ^f^' 

(Pal. '^q) tvM^UMt ^^^irSai o^oi; iv att atayvmniai. Pal. Hc ol (sic)] 

'I0fun]. ^iyMoMri ET «I ov^ " inouf !>a- 'O jiit q vtfurtmai, EianofnjTW»; 70^. 

fwCtfoi ^«iiX(Tai,.£UA Tot< ^/uOMUf, w 'H 01 diiTwiijiia kXitti'!^ (acr. SoTUC^ 

^(1) sp«v<ri Xfi^'" c<f '''''< kot' a^fu» iariv Iv vKeivaofi^ taZ t. Pal. (In 

ipyavlat- E. Q. Pfd. 639. 'AXXif orn mar^nisPal. V «' a^ni^)- ^44- 

mi avTDi!] 'ATTWb( dXXa tdu afroiJ, a B^tf( te S^e; tc] Zij^isbrTai tim( 

ioTi i» lasf Tiw Tfoi' ayfwt. B. 'ti SitirTnXs TeKfl^To^ iIb-J tSi" Sfiis»'. 

640. *H ^XstO'! ■Kafimutai] *H ra ^t(( 712/1 XEyorTai 01 ^XeijSc^i fiit p- 
miiaia iia/riaaiiv ^ t^ av^ia. £. a-Sjl Sc SiuX«^nc(, SfiBC( Sc aWi li Sov- 

641. np«rc^ ¥.inti6im lIo;] 'Er aX- X«i, «'a^ t« ScSfi^irfiai 2 j(rTt> f«m- 
Xp, Anaiul^i ^iv^ tt (sic in Taxfiai. B. E. Q. Pal. 646. Kl n 

■ Id Mediol. fbrma tvx fete semper Bpo8trO|ihum HppictHin babet nt bii; wx' ''' 
«»( : qDOd fBctum esse aucloritate codicum e Pal. CD(pOTiqui ctbicet alibietndem 
rafioiwiD BCqintiir. Nimirum crediderunt decurtatun eSEe Ibrmam ab *ix'' K^"^ 
■btwdc; modo idem de fbrmk tix etiam BtatuUaent ut decurtat* *b aini. 
BUTTM. tizsdbyGOOglC LiB. IV. OATSSEIAS A. «47-^1. 178 

^ ixur oi ouKetg, iwei wfoamv^tiTe /i^a ; 

mv tKUf ei Suxa.' ri ksv ^tu xiu aX\ef, 

«nror' ai^p ToiWTCf, sxfii* {AiKti^fMbTit Bvfta, 6jo 

itn-i^ > %tt}^ttrov xev ofqwto-daj ^i|i sij. 

luupH o , flt xetrct aifftai apiartvovrt ftm ^ftMf, 

(j «' ixeir'' (f J" ttfAiai' cy^ IBetmn ivinret 

\iinofcb, ifi ^tovt ro ^ eUrra yrayra, iaKU. 

oAAa To 9etvfta.^a' ti^ov ci^aJV MEiropa JTor . 655 

;{^;^v ^' ^oiev' totb d' tft0>i ktri TIvAovai. 

Sls afeb <f>uv^cts a/jre^ •jTfog oaftcbTa TTATfos. 
To»-»' o afMpoTtpeia-iy oLyatriraTo mfies a.y^vap. 
pqirnifiEf i' a.ftv^f Kohtffav, xai vaZa-av awAay. 
rmv J" 'Avrivoes fttTS^ KinrtiStes mes, 660 

icffvftifos' fiivtos Si /tsya tpfsm atft<fnfieM-tvai 

64^. ftxiy fu, 649. ofrif tuxa F(K&. 653. Fm. 654< I^ 

hif] jn<«i' V. ib. Ftf^Kd. 655. F/Sgy. GJf«>'. 660. fMTt^] *p»r> 

^] 'lya tl fiir iKW jf ititrKi(, 0vXaT- V*^1 ^V^ T&Nrc ^ ifctb. jptioTSKrTai 

>1Tai lif ^iXw triKtfidjgK tir N«w*'*™' T^ ^"^ ''V •ftttra xai t^ t/t^etra, V. 

E>lc pUM^dnttx, ixs K^KtTimi viyrpym Fat. 654. T^S' ix^p]TM^f afrj!, 

i^ t^ JsijSnA^v. Q. Pal. B/p n TflMimfii, ^^eij 9<J;.Pal. 655. M<- 

^f Xrrs. j/uw{ Tf *£«/ ^' ii^tKa9i ik t) ^ol/i^s nurtfiai s^( T^f liufi»' 

7« Wnt( (II, a'. 399.). Pftl. 647, #■«. Pal. 659. MHjm^(ie(] Toif /*ni- 

npgsmHEaTa] 'Si<(i^OTa fiXA^p^; o^jiof {( «1 Sits (Vx<!7°' ^>" 'An-fvMf 

Tf pVf , TO^Tfimv ^f<Xfrapifro>. £. Kai Efpill^j;^; xecrnabff-air tSv Ay^nw 

649. Ti Kty fi(fit] Ti i* tfdStit ko! ^f & ivifmrtt, tita aiwtn Koi SiuS 

nUtff alTtSm^ •nu&rmi ■Kimm jtwrai ; avtii tl dpj^iiyti xai o> yjiaiu la^-^ftf 

(Vulg. tomvtm; *i£>tii>< ffVKWcr.) iKMura». B. 'A/uiii{] Yihwrw T^ 

Q. Pal. Vulg. 650. "Ex" fM^^Sq- Siuiiii. f^iM niK T^< rwoJUi^f, O' 

(OTa] 'ETij«XB7*rTOi tJ /«Xajy«a t* Eifu^Sif KOr/i< (Ili. /. 336.). Q. Pal. 

•i^ ri Tit fo^Xii (Siif (Q. $ifty) nai 661. 'Axn^fM»;] 'Ek t^( 'IXiciSot (a'. 

Mjiir. E. Q. Pal. Ti &f, Jsrrrf IQ3.) ft€npiix$V"'' itirrtx «E irr/xu. . 

<^>, o^' ilipaf lipx^t- I*^- 6j3- 1^-; McrtOf &(] 'O^ Ti)r iiraiffx>«^ 

KiCjMi] NcwTi^ kot' tlfuytlai/ zauri rlar. t^tXi^^i ystfi irai -jpgi/^Tai, i^ 

^i. £. Kau^i i* ot KaT^ Sn^] ttira Knorftif, aUi)i o£fte»i tjpiy kpm- 

AiSpcf ovrf rf/nXcouffi AoyifStc 'iSoK^- Xcrr ^ Tg javnii foBvfUf. .Q. PaL 

'w dfutf' u^o KfoT&aor. VuIg.Mtff 'Afi^ufuXoiMu] AI ^ ^ofa Kttfttrai, ^ tizsdbyGOOglC 174 OAT2SEIAS A. 662—668. LiB. IV. 

jriffr?Mrr, hvt H « Tnip Aftprr-Miim iijtniv' 

i^« ifuinreifuraf, Kfiyae r ava Jif^v OjfiirTM/f. 
(tp^fi Kcti ^poTfpu iMJtoi' ^^ffcu' aAA« u ovr» 
Zivf oAirui jSitri', grf»» ifpi' nr^/uc ^tn-fOrcM. 

662. fu. f^SKTip. 66^.fify»t. 664. 667. Fu. 665. oFiinrR. 

€66. Ftfvovtt^Myof. 668. ^^f «qfta ^tmCo-oi] if;3ii( f««Tp«r UiaSai H. 

at ^it^tfaBm itAamStivtu t{I Konfl j> n>«i!tw (f54.)i Tf^U' $c koI tiX- 

Tni SvjitZ. E. 662. 'Oa-irt tt «1 rti^ yaTtr » KoSdffunt ; ra^t Jit Sti nu 

Xo^TiTJMTi] 01 itir tlt tpaa-w, Airwtf tttxft X/£ii»'i £uucu( «0! Wet, (ttw 

^«1 Tw Aj^ Ttv tvilKev KaT& (WojSoX^ KATtk d^a/^ra Tat! xttMani * «m ^ 

ToS « ri huAr yinrai B^f, thm ri>) mto. Q. Pal. 664. Tik;, ijaiur tt 

ToE I™* tJ huiiy irru tirir Sii 81J11 ffcr. pr, KWEi!;. Pal. Harl, 665, 'Ek lir- 

t>JyxmM tt. tiyilfiw) wdrrtai -nvTt ^w] Tirif (Pal. Oi «Xffouc u() !A 

ybrrat. tioii y^ <h(i t^ tfuit «£ y&(- fi^pi) Toi! hiytu AriyyiKTm' ir Wi> ' 

Toi t) JVMiyiftJ, o£}< isJ T^^vn, ^^. J((iai(, h( tJ Tofi) ^ ^ft^l yaimi (II. 

«Et«( .<!ff o£9( ibro T«u iirat, tair, 4 7'- 157- ^^- schol. Vict. et Hefn- 

K olTia ioTl» aBT^. Jvii Ti p koi! tJ » imn ad II, o*'. 15.). I H 'AncaMHi- 

KKTcf gn tJ «>jriTTOS t3>i i^ifTOlTBTOJ» Tl)( XfpilJTHfMliWf Kar' f«/oTairil' (w 

^, *^(|6X^fq T^ ^^ Koi t^ x^y ti 1, uterq. cod.). Q. Pal. et hic inUr 

Kol ttilKlii yiytm. ttiirttfTi tfpoif twto liaeas pneterea : !Six»fi timnit ti, 

nifiL^iuiity i^' Sy iaxa,TW \i t1 »■, xf Koi TOTffMe. "AX^mt. 'Ek to»o'»» 

f&p Kp^( <I zpovTeffJi) tJ (, AvtKor o£k %i. • taiCt» iufi' irifo^ ^f)Ai tftaai^ 

i» yimfn Xf^afft, a^ tlf Xf^f ■"* ktco» 1 futi ijSoiif koI iftrr^taf, liStiM 

>aJ{. iCtoi; al^ t^ •ov. Sti Br koI ly^ oirTWf ifupai>ti t^ Ayarojmira. 

iAvyarit iariy vnUaj^ ftiixy <t( Siio rr tJ l£qt oirr«f, ^k tm'9-0i:>' S* itKisTi n- 

X^yciv, ^Tt yiiy b^oTai tf tlnu h' hit X^toi. tJ ti <Uki}ti twi t^( iftaifi- 

V. t5» yitf df «f Xfyonw ri tuIJci •!$ ffca^ «frtSli miTai, Pal, Q. 667. 

tt i4yi, ^iw ^y Sti tJ Wi oiK tato' 'Ap(«] 'Iffx^yomiiifti j TqXt/uiXK '* 

ifvtyu^ tvXK^* ^f I 7^ i ■■"F^ <i( tJ ^utA ToiJTa nuJii hcMTKcri 

T^ )( «1 iavt IloBV^ aJfuiTiiirra xf^ 'If*^. ^- "AXXoit, Olsv tcfacaxin' 

wiatr (IL /. 616.), «fx "ifui.titrTff, q^ta^. «t SJ o»^ ^J ttStla^ t^( of- 

t&tTifa» ttn X))CT«|i (M(ia)>, Koj (Wai fif, I^ f £»4 TaiJnK t^t ^f^ Xf'?" 

, tJ foffOf W( ?|>K0(, ^Xo(, T(rjpiC Koi igiaf ifyiirttai. E. Q. Vl^. ftL 

t^ «Xi)$iirTiKJii KaTft 'A$qvatBi( ^, *Ap£(i Koi Kponp»] Tj yfi^tXKU (?>!■ 

(jM)), ^tX^ Tc^, KoTa U Totf 'iwod ^iWjiKror) ko! tfnrvtiftt wfonHiti Sati 

tfK*a,fiiX4a,rtlxia' koi SqXor Sti koI Iff- kokJv (&ai. tJ ii Wfatif» ArA tn W 

Mo. tSv i( (I( a 'rXi)hwTiKui> tHtrifiiy wXity, wfwvtifti, iii^ti^ ttS au, B< 

tii hib^ ((( ( T(XcvT{^ I/tfiaTa IffuiTV, Q. et »c fere Fal. 668. npii> iP« 

yfifift^ra yfdftfiart. Kai 'AfiOTt^dnK IMTfui UisSai, al 'Afit-rdfxn. ai U 
1 Sar. irjdnari» Uc et ad 691, p. 165. Vld. wrt. ad 1'. 23. BUTTM. 

D.a.t.zsdcyG00gIC LrB.ir. OATSSEIAS A. fi69-.-685. 175 

oAA' Ayt fiot ^BT» nsct doqv xctj UKBff iretifevf, 

^f* fuv a.vrhf uiret Mx^ofuu, ^^i ^Ad^w, 670 

a refAfia 'l9aM^s Tt %a.fieu Tt vau^ethuirinfs' 

us a» inirfiuyifUf vavriAAmu CJVfx^t Tctrpar . 

'^ilf sif>aB'' el ^' Ofeb ira.vTts svi\nav^ ifS' cxiAfvw 
turrirt ertiT ktmtaTts 0eiv aeftev tU 'OSuniK. 

OuJ" afcL IT)ivtA07rii« 'woXvv j(J^yov mv eiwaTef 675 

ji^ut, ms fbV^OT^ptr iii ^psff-i QMrraiofttuW 
JE^ yof 61 ttijTt Mtiuv, is ivti^rTe /SotfAtff, 
oi^iKTes iuV 01 S' tv^i fa[T» vijteuvai. 

I &i f tfttv a.yytKuiv Sml SufutTa. nqreAm-f ji|' 

: T» $i Kar otiiai &a.vTa, TrfenpjSa, IltinKejriia' 680 

Kmii^, TtTrt Ss &t jTfoarav fMtioTtffts etyavei ; 
1 tirtfiaiat ^fimnv 'OSuiro^es ficioie 
^av TntM-aa^M, a^iri ^ auTus Awr* xtrftrfi** i 
/u| finiintvtrarTts, f*^S' AAAod' o^iAiia-itiTfr, 
urrara xcu ?rv/tara nv i}6a.ii atiTTV^a-ttav, 685 

(169. ifiUta', ^77- Fai {Fu*(. 680. omiBgum repositunis, notas 

11.^. verubiis 679. 681. prtefiiit, dunde 6S0. in imo praxime sequentis 
p^oiB scripwt H. PORS. 682. 3f(.«&. 683. K^w. 685.8«- 

. ttirfxa] Seacy^ant H. 

; naiTtfai, vfir ijfuy injfta yniiiiai. airS* iiarplaf SmwoiWo. B. E. Q. 

I Q.HarL eyi.^Et^w^y^r^iia- 677. M^»] OSt<( An/^XfM TtT; fuig- 

Kfdirfuni (Vulg. Tf SiJi TtptffiaTtt) oT^^U' £; ^i ri sXeiirT» &a Tiif |9ov 

if omrp T^fi. <m^ru( yif }Jr/vrat Xi( a^» SiaTTt'^) t^ IIipvXSKt/g. 

i OTO^ ^iaaa-7a. E. Q. Vuig. 2ii- aUji( Tt Si) Kal ri «jiSj 5«%» vfaytui- 

fmi Ti] 'Ori t!|» Ji^m]* S^E^ (1t». Tn^fMn« Imlti tsCto. SiS sMi ^rr^ 

»Ti )i Sc£^( 'Iwiot, Ziz^ BfaKiKt ^ '^>' oi^Torf. E. IIXarTfi 3 'Ofug^ 

^u; K(^Xi)tJa{. B. E. 673. 'E«(- Jti i(u9ty Tqt a£X?( wt j McEuv ^KWf 

»py(fC(] '0«i^ i»J Kowf Tf JBVTM', T^» rti.SstX^ tS» ^tnjo-nfp*», nMo 

i>«Jw(, flSXiSif, x>^*<"<> t^ ''^ tKtlnn. tmni. B. 678. AfX?( ^KTi( 

'fi^. vapttjiii ii 71 Iti. B. E. I6y] Sif/tti^rral rivcf Zfii( T« xrpl t^; 

673. OCEkf^ imiKrfta irfi( ri Swr- 'OBtwff(»i( efinfirtan, Pal. 679. IIijM- 

n;X''f«rT» ^ SS«w. iJA' j f«» Intfi- Xnclj)] 'luru^r. (Cod. E. Ut Tide- 

"(rn,f (la-iff^aTt, el B( JTal/w( S(- turj rid. 434, et alibi similia). 

H^nt. Pal. 675. tldStt kikT tJ 683. H rIv(/Mvai] Sij^tMUiTai iii r^ 

n^},^ tWtiktAid, (lor T^r 'OSur- ^ tjS ^,191 a^f^tl^iv. Pat. 683. '^7» 

na fpiiveiSirs i^ tv! t^ TaiK A^farlay (sic) «atKrairSai] IltfiniaN; ri iimxt- 

fwXa^. PaL 676. BwaiibifMtiw] folrtir M t^ ietnlit adrSt nai filji 

'^''ni/aSyn, Kfii^( mtt^Xtiem, nZ raiiii. Fal. 685. 'Oti t^ hv- 

'k BaSot iKfirmr, i)TW ir tf faixf T^if imtiuiuna cafifUj)>A ■tfStiKtr, {aw- tizsdbyGOOglC 176 OATXXEIAS A. 686—701. UB.IV. 

01 iofi afyiipe/iSifoi {Htrrof xa.TeiKtipeTi ^eAAav, 

KT^i* TilMfLtix"'^ ^ai<ppo»of' euit n 7ra,Tfav 

vfitrifuy t^o xpstr^cv OKOvtTt, val^tf tents, 

eiof 'O^va-a-ius tarKt ft^' iifieTtfatTi toxbJo-ui, 

WTt Tivk ff^cis i^a.'Krioy, buti ti eiVuv 690 

!¥ itiiia' ^" irri ^ixif Btiay ^a,iri?^tif 

dAAdv K i^a,i^t 0fara¥, «lAAar ki tptAoiti. 

Krnts i' ouTrert 7ra/*ra,» a.Taa^a^.By a.r^M iuaytf 

oAA' s |uif iifitrtpos 6vfMS xai attiKia Sfytt 

<paJyeTa4, ouSi Tis irrt x^f^f fitTovta^ tvtfyutt. 695 

Ttfv ^ Mrrt jrpea-iuTS Miiay, jrtiryvftiya. iiius' 
«1 ytbp J^, ^aa-i^ia, toSi -TrXiirrey Kaxoy tW 
liAAie xeAu ftiiQt ri Kcti ibpyaMuTtpov oAAe 
/miaT^pis <ppii^ayrat, e fot TtXtTBtt Kporiuy- 
T)}Xifta,xoy fttfiMa,a-i KaTaMTa.ftty i^ei ^fftXxa, 700 

owaSt ytta-ffofttm' i' Hfi^ fttra, va.Tpes a*evii¥ 

686. sT Siiii''] of ff a/i et el Safi^ pro T. 1. H. 687. tafi^fm. 

690, ftiTiir. 693. FtFupyti. 694. iftiKia fifyt. 695. tiftfji'»- 

696. ifvrifeiwt. faiuf. 697. al] el H. ^or. ftkate. 

ra nai ■^fiaTa. Vai. 686. Ot Sii^ I17.) iLtTi toE 4>^>. Fal. B. E. Q- 

Koii, sl 9o;«i, S nod i/«n™, i^ «aiX^i. 'Hr' ^otI Bilo)] 'Qyitp t^sj ^btI lii 

Pol. KaTtuefpcre] KitTaraUirKCTC, ^oiriKiitt to oXXw /wv fxurtTv, oUoi K 

KaTaSowoiiari.E. Bii>T»r] F^ii^XTai, ^tXcrv. Ko! aUwt. TtmiiaAi i Tr 

jSpvToy, ^w Tft^y, £. 687. KTq- %0{ vcj)! Tur ^afriAEOW Xtyf/wMd n' 

«» Ti|X(fu^(oio] IltpiiaSSv oYa» oiK Toi( ^iy ^uirfuriv, ^( Si <(utj!ufa'' Wf 

ednj 'OBtP(r<rtii( dXXa T^XefuJxou, f«r- 01! vpair^y 'OSwr™. KOi b^I» oIv kbt' 

^v yif ^aiyerai to Tffdo; iSreu' Koi npi ISiou' rjwa-cviKTEor tov ai!j(fa. Peu. Q- 

ifv^v ^«i|3ouX««fMVoir ToiiTOf ahitjTat Tiyi( tJ f«iScy lialrior Spa>. aXK' «^ 

^i( oiSt T?( ((T^fii( £v^tTai. Q. df/titru TaiJrj] t^ azoSu-fi to Atl^f»' 

Pal. 690. 'Efa/tr™] 'E£« ToD.KaB- /«vo '. Psl. 697. Et yiif i^ ^i- 

i]KO>TO<. dxo th! ai0-w> to dfjtSlity. £. Xcio] Aoi^>ioi( (x<' '''^ ^( Gia9E(r(«(' 

Ts ffu tou KaftJKOVTOt, (£h aimK, S ^ ^v yap Koi hsi Tu; /MTfltif Jjo^' 

jcrrir aSucov. Fal. 691. "Ev S^/tfi] «o^wi, a £e Eir^fTai ft^ iixtaicu SXlJf 

Tesirim iK toE B^/*w KaKoXoy^ira^ ri- imlTaau ri To'Xfiii/«t i2i' ^**i)BTlpW- 

ro(. E. B^^Tior TO, iy ^fuf, To7i ov« Q. Pal. T.ve<, at Tip 8^. Q. Harl. 

VfUrilieaBai. Ti S< ix8aif)vitt irri Pal. 699. Ta;(iirTa SXc* ^£^'vr]«n, 

TOt> iyfiaifn (sic Fal., E^c^olpi] Me- y.F/fi yaf t& ^vX» trvm^ifitif. Pal. 

diol.), «^To (Mediol. koIto), 'Ixfli( hic et ad 737. 701, N<ia-if«»»l 

(Pal. ixS^f) o( KE ^ii7i|o-| (II ^'. Tg Mirw tote /»> Sia ii^iSiyyev yf^t- 
' Hoc scbolium iii codice appictum eat rersui 693. Sed Tidetur reTereuduni esK tizsdbyGOOglC LIB. IV. OATSSEIA^e A. 

if nuAw ^ti6ni¥, ^^' if AetxtAtifAovet S^eu. 

'^flr <(>aro' T^f ^ ai/Ttv Ain-o yovyaTO, Ktti ^iAtv ifra^' 
oj* es [Mv eLfiAebiriii sjrsm ?M(Bt' ro) St el oe-'(rs 
SttXfveipiy JT^Jiavty, fl^t/sp^ ie el tirxsTi tpuv^, 705 

m|^ is Jn f^n hrira-iy a.f^u$Bfitnj ■^pe<r(uvt' 

KqfR>^, TiWe ^ fui Treuf oi^ai ; ohSt ti fUf xp'^ 
nitiit aKVJTopaiv evi^aivtfitv, clM oAW "iinfoi 
oa^oTi yiyvorrai, -Trtpouri ie ■jtov/mv i<p' vypfiv. 
1) "»a fitj^ ovofi.' currw iy at$fw^eiiri Aiir^ai ; 710 

Ttiv ^ rifAti$er sirttTa Miiuv, ^sjrw/iiva ii«uf 
WK uS\ tiTif fiif deof ufoptv, ifi nai aurtxi 
9vfUf i^oiffM^tf lutv is liuAav, o^fA jr^ijTai 
Tor^ iou i) vioTo», if emva ireTftey i^jrerTTtv. 

'^Af afcL tpav^a-as imri^ti Kara. SufjC 'oSvery^es. 715 

njc S' axfis aft^sxu6ti &vfte<l^ofev, ovS' af sr irAij 
aupfu s<psQa^iu, TroX^^^y Kara oJkov soyray 
oAA' af ex' bvSm i(^t vnAvxft^ou 9aXafieie, 

■J01. ^ati. 704. ifujiaaiii] i^fovl^ V. ib. ftwim. Fti, 705. fti. 
706. B^ ?nft<rin». vpvnftm. Jll.ftMf. 71J. ftX. 714. prius 

i| eraBum H. ib. tftv, 7'7- FcHm'. 

TOi, %»ii i( Sic^ Tsu I. fiiarteu tc Kol m t) £<, £f ic^ tji, Ti)X(^j;mi ito^ 

^ji^fT^q «&TW. i>e'« tJ %iffi»iuu Tfit- Tt KoaiFfnpt) Tc (^'. 316.). 'Hftdf- 

Ttiunf 0(^(0. % (uJXXav t^ira, kiu ^tr- TfToi, ii^i J» T^ «uAjTuf gt ic^Ttr 

W»<i ToS 1 H^H, ««1 &^3 tbI e kbJ t(E X^tdu. iiA' <«■«> a «9I1Jt1( '"W'!' 

tftvtim tX 1 viVw. 0(/uiTQroMrTai Se c^oi ««ngTwig J;^^ o£ i.oyiXfil^H ^i 

ihtfl jMtJiin wni /tiy iiipBrjifBypa- wfen» TOt tfvrittai. Pal. Q. 7°9' 

^juOBf, nre Ke tuTir/fa^tijian, icai Xltfinai Si xwXi^] O! if^fljoi, tsXij(, 

1^1 Tq> K/nja-iH (I{ ^KffTvra toAjti- - koI, q mXi^, tyfa^>, £« I ii^iaSitn koi 

kIvi £< ^iTd^lfit, «fCotE >«i(rj^M»i'. B. 4 riiuiAUn Koi T& oXXo. £. 'Er <rxq- 

NiovJfiCMr] 'fycaiitfxiii^iitr. inti tov fwm (ifi|Tai ^ S^/u^ iiVT(ii^. Pal. 

KV tI xopci^^. E. 702. ''Rya$eiit\ 712. Oijk «IS' (i' Ti'{ fwj "H t^ fMV, 

'Puuif, lipidV, 7P^<- Harl. Fld. 'Aflarafxtf Si^ TOb i| (huc. P. ex 

% AactStt^Mmj OJU ineSiS» ii Kpiq- HarL). koi ylnTai ij oti^^^ ainpl^ 

^, D^ 'Ii«fuv(i; «M^tt£^ai. Pal. Xo«. tt fuv 7^ )ial£(wcTU(i( ('1;, m- 

Harl. (vid. PORS. ad a. 93.) KTt» s^ a^oii Ka) ^afunrit» Tov €sa- 

704. 'AjrC^dtf^] 'Aipaahi. tJ S« ft «- ;«w». jl !( ««1 tou m/ycmuM/ Kiona 

fvrit. B. Cf, Vuig. 705. "Eo-st- Tmj (i, ^^x* HioffToATe» «j» aOreC. 

to] AI 'Afirrdfxiu, lirntit, inl toC Fal. Q. 718, IloXtKftT^oi-] ToC f«Ti 

^NW (huc. PORS. ex Harl.). xoXXoE KafutTou KaTao-KtwnrStyTot, 1 

ftXtiei yiif tSa-ui 01 yfa^ntTct, tayfti.. iv ^ «oXXi tKaiut ol KaraaKmaaarrti. 

Pal. a 708. AIB' (ix^ Inoi] A(/- B. E. Q. Qi, Kori tI tTlBtT». rUX' 

voL. I. A a ;«GoogIc 178 OATXtEJAt A. 719 — 731. tuKTp iX6<pvpefii¥fi' irtfi Jli ^fiadi finveit!ev 
ratrcu, 'oreu KetTo, 3afiaT ttrav mai q^lc «-aAttiot* 
Tpf «JlroF yeoua-a furtv^a nijciAoxfKt* 

K^i, <f»hai, TTtpi yap /*ei '0?iVfijrtei aXyi tSuKav 
EX Tratrtut, 'ea-trai fiet ifteu TfOiptv iii' iyeverry 
^ TTfir fiiv -roTi* tir0Aor ava^tira ^vfMXievra, ■ 
rAVTuvit afiT^rt KtKOrfUVB* iv AavaeiTiv, 
f(r0Xor, Toj xAfaf tvpu KoB' 'E^\aoa Ka) ftirev Afyes. 
vvr ^' av waiS' ayav^ev avtiptt-^avre dJtAAtti 
aK?iia tK fttyapuv, evS' ifftti&ivTes aKevra. 
trxirMai, wS" vfiiis wtp ivi tpfiri 9if&s tKami 
tK M^XJcuv fi aviyiifai, iTriffrafutai Tatpa vvfiM, 
ewver tKtms c/Sf xsiAijv tTri viia fi,i?Mivat. 
(I yaf tyu •jriAofitiv Tomriv oJav effiaiveyra. 713. 'OkilKWM &. JWov] SKiflMltf S. 
timnr 11. K/nu/moi a. fovKO 1T . 716. UHCUnB includU W. ytj.ir- 

itpfA^avTo SittXtu] AwtKTfaKU fuu/tdaaiy H. 7^9* ^(KitA^- 73^^' "^^i 

u<aaH. 72I.t5«]t,',8'V. TSfy W. 
^ y H. •OXiI^H.f i. »«K» "' raoKtvAiraaitif a&riy 'OSunr^v; (rid. 
ij''. 193.). Pal. 719. Kir£fX/a'\ 
IIs^ Xcfif ; is7^ti( iKitua Km iUKf3i. 
fiavir yiif ri /UKfir. E. Q. J20. 
Tlaaai Is-fu] AKpvf t^ Siafitm . £«' 
iypaif/t yif t^> fM» <I( Ti^aipti, t(1( BJ 
mpMSTfvaf ^TJl iixKfiur. Pal. Q. 
731. 'AfiiX'] Tb fioXa tlKTfir. yiMTai 
ti JK TOii 2&|v ) cri)^ir<i Ti Sa^i^uf. 
Kfli ilti)^ ri aVffHr nal wvKrir, B. 
723. KXiiTf ^hai] 40ia( KnXeT Ttt^ 
Stpatalrat dKtit/( t^ vopnfr^ «cjim'^- 

m. TSMUTOl YOp ai SvrTb^iilTf( KILTa- 

^aCrWTff tl( rairdrvaiir (Pal. el( ra- 
•niiAr, iiti T«u iSiev iiiiiiam( ltayi~ 
fMW ft; cXciw]. Q. Pal. 724. B^BXb 
SiaOTsXT^ ^M-ri To SufuXHrTs, Koi 
iawnjrffi, Ks! iffPXi», Pai. 726. 
'EirdXiv, ToS Kj^«t] ntpiTTOf nl%i(. 
K>1 T^ «^iito', *H wfi* jun tiaai 
tv8}<.iy, Koi iAk ttif* i 'Ofoiftf r^v naff 
ijjHo; 'EMAia, JU^ T^t Otwa^^K^f «trra X^i, Ko} *EXXi|>w{ Ta^ txt^. 
Q. Harl. KoS' 'E>Ju£8a ks! ^w 

"Ailysf] OiffffBXJov Kol n(X«*s>niiW. 
B. 727. 'AnKTti)!» itt[idiaa-ip] Tfi- 
iptrai, iiyi)pcfi|n»To SiitXXai. kb) oXXoi 
tj «oXXoi dStii<. Sifk Ti aiifirliiai yif 
kb! Avftiripinirti' -rf^ i^iiou, &( dn- 
XifX^TB oiliiy 0^7. E. Q. Bitiiai 
Kot oXXa Gc «XXi tCTit(. Sii 71^ t1 
bIi^/Siw k. t. X. Pal. 'Ar^f^ixrre 
«fXXfli, *H XAPIErTEPA TON 
APIITAPXOT. Kol £XXa> nXXa: iH- 
TU(. Sic composui scholiaata 
(Harl.) membra quB ante dlspeRi 
erant. Inter emm verba, qu» ma- 
jusculis litteris Bcrips! et cetera Uf 
tus iDterjacet t£xtuB. PORS, 72S. 

'AxXib] 'Ayrttiiityor, BSofar, Oi yaf 
jUttr T^v flvifXciBt imB^t^ffTai, AXXA 
Ku Tiv &Kk^ S^Tui. B. £. Q. PbI. 
730. Ti iK{, ^«rr({^B< a-^a 9i^ 
Jn^e Kt&>; f^. Pal. M<:CXa] r|>. 
iri^. Horl. 732, 'Ofn«,itma\ Ti- .tizsdbyGOOglC LIB. ly. OAT5SEIA5 A. 733 — 749. 179 

Tu XI ^A' f| Kfv ffiitM, KttJ irffVfttvK ^tp iioie, 

^xs fi.e T^vttJtviety ew fttyctpaia-iv iAei7(r. 

«AA(t Tif crpjffws' AeAiaii KetAco-eiE yepow», 735 

0ftu Sfien, or ftei souki ^etrtgp sri aejpe xiouni, 

xet4 /Mi ^aprw s^'* Tre/iV^sv^pm' oippa, Ta,x^aTa 

Aetifrj Ttt^e Trwna ^eifs^ofttfet KaretAc^, 

tl mi Teu Tivet xuvef ivi if^ftiri fujriv C<f>i\vets, 

f^(A9^i> ?^eteia-iv o^upsreu, ei ftifuias-iv 74<^ 

n Keti 'Oavff-a^es efaurau yevei emaseie. 

T^v ^ a.vre Trpea-sti-Trs tpi/^it Tfotfis EuffuxAna* 
tvfttfta, tpi?(ii, 9v fiiv of fts KetTetKTetvs vij\t'i xaiKtw, 
n sA tv fttyetfieii' fw^ov Si ti elK iTnxtwrW 
tfot sya ToJf vetnet' vofev Ss «, eirr fXfAeurc, 745 

irTroy Ktu fts^ ifSv' iftsu J" «AfTO ftiyetv 'epKov, 
fui TTpiv ff-a s^siv, Trfir SuSsKaTtiv ts ytvfaveu, 
1) ir' etvriiy ve6sff-at, Keii a^opfu^svTei oKeva-eu' 
Bns ar ftij Kh.aiwra KetTo. ^ct xctAov ia/mK' 

735. irfiifif] iTf^faf H. W. 736. fiuKt'] Sun et eircumflexus auper 
■ enuus H. 738. Aaf*^. 740. tjtftTny. 741. ipKaai] ^lnu 

a eniend. et suprascr. iia^eTfai. In marg. ipStKraii cfu tou M( H. 

ib. fir. 742, «^eF«j»(, 744. ti] t« H. 745. ^«X«uir<] &^- 

xw w. ib. f^v. Fw. 746. hfid. 747. ft^OT. 748. (U^- 

_ ««] rvBirtai pro V. 1. V. 

ri;, ifiafiina, KoiiSf. Pal. MEirl. fu>t Pal. hic et ad 699. 739. 

733. Tp KtijM.'] "ErraZBa iran^f- MStu' 6^iw] ET tik» ^fn^ fSTX'^ 

TOi (Q. flr/KVrrf) tdu Ti|Xc/ui;(gv ij iKtTnf, n^riv, 0«AV> f^l^t ''hyV 

Xfima t.a6fiti rtifaSrrrtf lipi finfrifa, Ka^aaKrviiaai. £. Cf. Vulg. 74^- 

™ T^ efo8f. Pal. Q. 735. "AXXii Aowtri» aBupeTDw] '^n tu( fiiii\iTT!ifai 

Ti( «Tjnjiiot] 'O^ To (BraKTW, fMjS* ^» icXonfirei, «») ilntiflraun (sic) T^ f*it 

T^Xutsifrjp titivp 7(»^»n)* iwTHTijSe/f KTtTrai Ttj>jfiax«'. B. 743- NiJ^i^ 

if/iXf Wfi^ Tiy Aaip^r tlp^^firSai i^^ii] ^(i»< oi mfiltim Tor cXc^ir 

(Mai. em. xfiqu^iu, In Pal. c^- s^c i^ird. ^ (Pal. fujO tJ t^ 

ffiwfcu. Scr. ;(^'iraa-9a(.) Q. Pal. fiipww nal cwriiy Af/w toC itnXuXc'- 

'Ot™3(] AfaoTiicwd ffMvSaJB^ '. >ai ^ffi lii tJ KiffS^fai T^ TjjXr^wS- 

Vulg. 736. "Eti Beufo «»1^] Tlof- x*"' «JTi» 8( t^ «■(««flf S^kw wf>^\- 

A«» Ti ?Ti, Tg (scr. Ti) yaf Kiaiirii ti hrrai. Q. 744, *H la ir fwyafp] 

J^ai aiTif. E. 737. TixHTTH thx TfW< Jairi!»oiKri tJ fj i( o^fo». ri B« tai 

^EjwfiK. X^i yiif rk ^aSTia nrrj- ^/ta mfirai ifaa&tm ^Mo-i, f>' {, ^k 

• Slc ed. bdL qud recenU. it« : 'Orji™] 'Eh«, trfn^, ieutinii, rwMimltn. (Vid. 

notsdr. 139.) BUTTM. .tizsdbyGOOglC 180 , OArSJEIAX A. 750—767. LiB. IV. 

oAA' v^mvafie»), jtaSttfM xf" iif*-e^ fAwo-a, 750 

cif vJTtfu kna^Siacb, tivv afitpnroAotri yvvcu^iy, 

S^ 'Aofffa»), xauf»! Amc aiytaxeio' 

ri yap nev fuv STTBiTa KOi (k &avaTeie raatrit. 

fMtSi ytfavra Kaxev xtKaKufMvtV ev ya^ ita 

•KorfjQ} &sei( fiaKapsiriri yeniv ' AfKeiiriaJite 755 

^lfftf" aAA' Sti irev tk tTrtirTerat, or Ktv txi^n 

iii/MTa & iX|/(pc^tit Koi ATM-poOj jrUvas aypeuf. 

^ils 0(tTe' T^f J* euK>f3-e y«», ff%*9l J' «nrs yooio. 
^ o" vSfi\vaftivyi, Kaga^a ;^poi eifLao i^tvira, 
tif vwtoa ave^aivi irvv afupiTreXoiTi yvrai^iv 760 

iv S' Idrr' ovM^^yras Kavea, vifaTe J' 'Adijv))* 

K/SJ6i ftei, aiytixoto Atsf reKOf, aTm/ruvri, 
eiirmi toi ■jreXvfiu»{rti ivi f*4ya^eta-tt 'OAwo-iur 
ff /3oof , tf dioi KaTcL Tieva foifi sieitc, 

Tuv wv fMi ftvtjTat, Kai f*.oi tpiMv vta a-aai<rev' 7^5 

fivirr^faf S' ava^a^Kt Kaxc^ uTfpflvoptovTOf. 

'^ilf tijrgija-' oAsAf ^C Sea ii ei sxAvfv afif. 

■ 750- »•*] XV ^- '^- '«W*"- 753- 'rcUnrti'] iraiirai H. V. W. 

756. •fxfcirf'] <^t0«rS' V. 757. UftoTif e* ei^H>^a] Bif/iaS' f^pc^oH. 

759. Ufw^, 761. ^Ts] 4^n V. 764.ff«{. 767, f(i«mff'. ^ftip' it T^ mcf (Q. ixeyifif). Pal. Q. T^{ fmia^pai^, «at mvn Ari tmflai 

750. Bpaxi' iudrraXTMV (f{ ri fSpifm- «£k cim t^ 'Opi^fi. cE ytlfi vvntaii- 

fW)7), JXwo^ "jnffoif), iTfaf acupfiTTffn. Xijniv sl ^HjoT^pff, rfir aii iireKTarft|- 

Pal. 753. EC5/'] Oi »ai«»^'Ki' «a». E, 756. 0?x«rfl'] r^di^ai, 

f*^ St«;ilei»* si yiip wflatt' 'wpnpett- ijjfiKrff. B. 757. HltOf Ayf^ 

liiyri Si ^' 'i/x^ KieratptiJyav, tSft X(- Tihf Tiaaitnai;, ^TOi tjwafiiin Koi >Xni- 

Xifiirai valki tIi itiicfva, Pal. Q. alaifnimrTaiTiivfiaiSfAxmit.E.VlHg. 

753. 'H yaf KfH iui\ ^aiowniiai t! ^, 761. 'E» ¥ tBer' atJiejpfTsn] 'An-i ^ 

tirri ^d^ ^rri ilminrftJaf t^{ afr^t. fMv Ki^Uftitrf t$I KOrtfi tA^ KfiSdf. 

Pal, laiirat] ripo TtXdit 19 HfTa. Pal. Q. 763.764. Tj BJ<rTix«> Toij 

lirnyi^ tiKTuciy. Pal. 754. M^ Gt ({?( ffWBirt» iBtXTJor. Pal. 766. 

yiftrra^ Oi Biiji i O^iit^ finfiiaiu 'A«aXaXjn] 'AvsTfKilni. X^^si 7^ 

Tiirra Tf /laifTtf i-( Aixi ttic IliptXifinjf. a0Tii 'AAaX«o/w»|t{. Ti Si, Ka«i( 

1] ^^ «£ n/S(i Ttci( 'Idun)irii9U(, xaS tTtftinfiaTaf, kokS; jSsvXcua/u^ms «cpi 

(ffTi Stv;^f><t airf fii^m fiidatHiTai tsu TigXf^taj^. E. 767. 'OXa^(] 

afrfr' ^ TtXti airiiit, Kai Ktihltixri 'O^s^^ucit i^tyiart, -ri Be «XAuf'* 

■ Scr. T-f*,*. BUTTM. tizsdbyGOOglC LIB. IV. OATSSEIAIS A. 768—784. 181 

HmmfiS S' ofMbSiivcu iUet f4.ffy»f» <nu«mi* 
ttSt ^i TK airerKi nmi vjn^efionav' 

^H /MtArt Jq yAfiev a,fif*t TOAvju.vqmf /SoriXcict 770 

opuEi' eiiSs Tt aiiv, ei ^i>Of uii' TC7vxr«i. 

'^Qs ofcb Tif ciW-erM' t» S' ouk ta-eu^ iis irsTvxTe. 
TSfiT ^ 'Anmos oyefM-ttTo xei.) fUTunrf 

^ifMViot, fujdevs ftif vTrsftfftaJieuf i/Jetff^t 
ramtf ifias, furrm tis STttyysiXtiin Keti ste-u. 775 

oAA' a.yt, a-tyri Toiov AyetrrayTK TiMufASf 
ja6ef, ^ xcu irair» s» t^ftriv tipetfiv *ifm. 

'^flf il^Trm, sxfUetT iiiito^i tpeket^ opiaTouf' 
jSor i' 'teieti iTfi t^a doqi' xeci ^vti ditAd«-cr>|f. 
>?* fiit kp wobfMrfmov aXes ISsn&erSs sparretv 780 

B ^ (OToii r' CTiflgiTo xeu loTia »ifi fti^aim' 
tlfrvnarre S' iferfia Tfoweis iv iiffMtTiyourt, 
wirci KeiTei ftoipebr ctva. 6* joritt Asujt' i^n-erara-ety. 
rtuxtct S'! <r^i* tvtixctv vwi^vfjtei ^i^aL-^evTSC 

769, hhtaKt. 771. ifinJei ex raaura H. ib. f«S«*. foi, 773. ftl- 
waa.fl(r<a. 773. fWTtftMrf. 774, AXfoirfc] AXeerfiXi V. 775- /*?"(] 
Mm' H. ib. <«a77*ft.ii!ri] AmryytlKtiai ex emeod. H. 777. ^^ofrt)'] 7p. 
ib&r H. 778. ftiT^y. ihlKoe;. 7S0. cf^ wdfiiwftfm'] X, et tifapi^ 

a rasiii& H. ib> fifvwta, 781 . Ii)t^i< t*] iirTii' et t" erasum H. 

?8j, omittimt H. V. uncinis indadit W. 784. a^ui f««»] <rS' ^m- 

«. H. V. W. 

'ij'] ywa«£(«, E. 768. Mn|9T^ptf vXciv. liTa» Ap t^XX» «X(u>, MUoTa 

f ifiojiia-s»] SifvPey ^ltpcui wfi( Ah- trai ol iirT«/. £. 782. 'HpriWrM V 

^^ iiaXcy^^itii. B. Q. Pal. 769. jf (T^ "] Ilv^ T^ tiftalqi, ;g^fWMi; 

'^n"?*'"'"*] 'A»4 T»* Mity fSt affsa leoa-fiau xAp'*- ^- Vulg. * Tfirtti 

kiffim, £. 770. ^H /iffXa] "AKfivf (sic in Mediol.)] To7( ktytitanK ^fo- 

'of tofa; Tuv iaOf&ria tayAfffi, li&i- ■nrr^fai. B. TfiDxaif ir itfiurtbittai\ 

'I y^ ^Xiri^iiiia-i t^c T<i{ ivi9iiji4as. £ki' Sr al kSvbi ifewarrru irai OTfi/fiai- 

' yif ^ijXcrai Ti(, touto Ka) oifTBi. rai' ^ f^tairi Toi( «^iSctc^ni; Tai( 

Q-Pal. 771. 'Aj!T^«(siced. ant.)] nAmm, ^ toT^ inca^fijai. E. n^p- 

lufoffKtRi^fi. Vulg. 775. Ti %tli,- irt$>i*t)m(. SijXoi yip Toi< Tf««iiT^^ 

ia< TdT^ Bfu a-worarcor. ifii^eUrtt Sc M^} ^ cit Kuirai T^erorrai ical trtfi- 

tu TWf jfj( tn.favT j;UO«y. Pal. 781. ^iovTai it Ifiaa-i mtf KtfiititiMyoif Ta7( 

£• f Krrjii Tc Tifiirro] Oi fkf %imnt xincaii. Viilg. ilaftiriittiAaiam T^ 

fiffn Toi( Umvf 3ii Ti p^ «■(broTC Kvsaf toi( T^oxiT^/Mri rc^i otj ai «•- 

'Sic M«dio1. Sed idiol. tuIr. rectins rcfert Bd 781. It 1* Irrii r' WSim. Vid. 
Emeit BOTTM. 
'Conf.acbol.r.ji. BUTTM. D.a.t,zsdt>yGOOg[C 182 OATSSEIAS A. 785 — 794. lib. iv. 

unLbu i" t» miu ■nft y Uffuvw iv S' t^v eu/ru' 785 

ma. 3i SofTtv iXono, ftim S' fTri «WtpoF tX^m. 

'H S" vT$fu anifiaa-A wi^i<Pfav Iliiyt/Mreut 
Kih' of ia-tresy am^aoTK tSr{tv6s iiii •Korifns, 
ipftoivevr, it « 6a*a,Te¥ ^tvyet viis ofMftem, 
^ 'ey MTO fui^n^ertv wrt^aAairi ^a^/if. 790 

Mva- ii fit^fi^pi^t ^iur »»ifur iv oftiPw 
ofjtrctf , mryreTt fUf ao?^6i jnei kvkKbv Suyurt' 
TMVit ft,iv Qffiaiv<jwa,v tTi^Ma^^s viiSvfAos 'vwves' 
' fujii i* itrAxAii^fMrtt' A</9fv Si ei aL^^ta. jravrit. 

7S5. h V IjSar] iK V t^ U. V. ?86. ftfttpn. 787. imf^ iaa^] 
Cx«p«&>aZ4i H. W. 789. hi. 791. £]wa-i] ciym<ri H. 793. M* 

Xo^] ^'Xv0( H. <>;>iw V. 794. F«. 

«w Tf.Ar»T»i. Q. Pal, 785. 'Tfil 788. *Pi«»(!(, «r-r- &f' &avJ»(. ml 

y & mtJV] Tf[ ^> (Pal. 'Ev ffdBti) i<m, aB-n, x^itarifa. ^ 7^. Hirl. 

xob CtaTe(. Ij ^i fUTt^pf. (t( T> )«Tiw- Fal. 79 1 . 'Oara ti fMfia,iif\ Ufk 

Tfpar TTif ^ifli, tmniina ata n'f.v T^t t1 «moJ» t^( lUfljirtii; ^ «afa^Xi'. Q. 

7^( )■. ^) netiufa ^lnTcu ra inl^ PbJ. 791. Ai\ii, vtfi ki!ii>m 07»»] 

t^( 9aXa(r9^(. wrff i( 4 Tf< Tp»( >i^ey "Htoi rrpuiwcXiirsKri. B. 793- '^ 

fujwi, 4 «^ iTi^cpuriy t^( yiu ^^^ tsS ^^ii^c r^v/i^f vt>ti] 'hfnavst Tin; T^ 

h Tf Sii^^. 'Enrerffi. 'Afitneipa- i^!ii/m( Cx»(, i»o!iS^i( tJ ^W(. «rri 

i^( <i>oi/w (PkI. ^vyotlf) '), ^( av ti( tc r^fUi i fi^ Si^v fU)Sc «pHxifW»! 

^XM /v jty, JToIftijy (i( Ti xXtrv. Pal. dXX' aurif ttfii^a,. Kou aErBf Xe]«v 

B. E. Q. (PORS. «( Harl. hsec «■», oiSt fuv C.«( "Hnwi .avBofuiTi^ 

taDtum : EW/^ 'A;. w( ov ti^ k. t. (II. »'. 4.), tJ Sc v^ rTcpirciKov hw (> 

X.) 'Exl TD Sffua^a» ko! Js! y^^ X(- t^ yiyfera^. %iimf kcu 8a,a,Tf ofy/- 

^VTiU, iv^rffi tI ijnmif. ti Sc t^t irTa tiwiiif. koi it' akKar vtpiiXuTW 

(scr. fi/m!) iiiTi TiS ir fiii$n. ts -ylcp Koi kbtciXij^wtm' t^ oXw ijiyti, 'A^ 

C^ K<9li j8k0<( ^d. uij^ Sc Iv ^ofu- Sc fuv< S^Te( x<^ (II. *'• 544-)i 

Tiff ■citf. Pd. £. Q. 'Ev ^i l> Tav S" axiO( v(^'Xi| ^Ki(Xvi|/( (II. (■ 

rif Kortnif^ (Bames. ex MSS. ^- 591 .), koi, 8<(i) Bt juv i/uj.ixjT' J(hH 

iuTipf) Titif. NoTiy] t^ ShJj^, 01 (II. ^. 4I,), ©tffTtta-nji' 8* apa Tfjt 

iHrmif (sicBarn. eK MSS. iitut, j(fifirKaTlyfiitr'A6ir^{Od.f'.6$.).'»', 

pro Tulg. ly mlf), tS Tjii( ro^Tsv Ti- tufiitn vBi-Xojfoi ifif fSufui Siio (del. 

*f . Vulg. 'n^fuiTBv] 'HoT^»( latd,- !iJo, — 6'. 846,) X^v (scr. i.iyti), tk 

NU T^v ytajy li^iptty. Vulg. FaJ. o£( cirTi SiWiv. o$<r Kai SfBvfMi, Sim '« 

787. 'H V irttftf' dvajdova] rpat^TOi, fuaf Katativtm t^( ^k Tao^rfH^, £• 

i V imptif oiSi. Q. Cf. Cod. Harl. 794. AiJflfv S< «i iij«a] 'O 73(1 iw 

'Pal.iti: ui n »ri{>> ni }>«( £<|w i' 1> >»■:•. f» iri;^v ni( ^». BUTI'M. 

■Vid, Bcbol. 9". JS.cam not. BUTTM. 

• Id loco ipao DonceBt i7: qaa pacto diFersa une cauw est slrucMira in boc rtrm 
etin illo qai mox affertur 11. 0'. 41. RcBtitueDda iUque hinc riiletiir Terior Kri- 
ptura ^» etiam II. 1. 144. BUTTM, tizsdbyGOOglC LrB.iv. OATXtElAt A. 795 — 800. 188 

"Eif eivT aM! smtrs foa yXavKannf 'Aflflwf" 795 

uiuXtt TWfa-t, $i(Atts J" ?(*To yvveuKtt 
']<j^iiai, KKif^ /Mya^Tepof 'iKcLfieio' 
VII EujUJiAof eTTvitt ^tf^f f*' elKict veum. 
jifort Si fU¥ ^fis SufietT 'OSwrinnof ficioie, 
wrm UiiHJwjruoai eSuptfitvtp>, •yteurttv, 800 

796. fiiiahat. ii fiFunti. 798, &roie] «w H. quffi vera et antiqua 

fonaA Hdetur, qunDquaiu aupra ^. 207. iwUfity etiam noster MS. Vide 
Fiereonum ad Moenn p. 278. HeHychiua; B(in7y: ts^ SaXun ts jSicu 
ji^wJbi' to Bt KaTa yo/uuf i»il(iv : — Idem in sene; 'OiwIXbi: iyey«^)jKST(( : 

— sicenim MS. test« Schowio; sed literam addidit Musurus. PORS. 
ib. Wa. 800. Awt] .&( H. V. W. 

bUd kb! xai»a «Mfr rji^ fUXij. iii Corruptum postremum nomenBar- 
TUTi ira! \jiiiintXi)i, ovJ tou ts ^cXii nesius nescio unde in &iixi\Y)t mu- 
fTu tb; ^pirrfSiz; XiJiir. £. "A^n Sc tabat: veriorem ra.tionem pete e 

Ti /ifX^ ^il, aio ToE mai^ai. Vulg. schol. Sq. 'Inafltu^ KaJ 'AmiBB/ai 

Ori gSraj Xeye' ■''i! VT>aifia( tSv ^- (Q. ^T(jiamCai) ▼»[( E^jJfiAsu Toi! 

)^r, i£ T^ ^X)). otK oSv jv t'irai/u ^i[' T(X<i>tmV( (Q. TthtxirSnDf) yinrrat 

fB^ Xfifa sif^a. Pal. Q. 796. Er- «aTSct 'Af<i£s-ixi!, ^aXijftiif, B^it)', He- 

StXu TDiijffE] 0£ hi' loivi^q ffxtTu i) pt/tjaiiaf, Ilcft>jiO(, Bvyaripff ii 11))- 

AS^iia, aa fi^ AyayicairS^ ti (fcrtiV «tfii c^Ani Kai M^ ^ 'TifiiTiIX)! (Q. '04'i- 

'OWfffud Kit! Xu^ TSt T^; C««9(ir(fii!. wvXig) f) AaiidiMUt. Aftufta; G< 'A/u- 

Pld. Q. 797. 'l^i^ii Itoif^] 'Aiufu- fiKa ^tfTi xftaaiytftJiffSai T^v Tl^Xi- 

jSiUn 'AfltrrafXfli xvnftv hiXtreii 1)1 v))r, ^ 'AvajiKiay '^, Hayw\iau ti flifica' 

''^i^, ^ Kifm. Pal. Ti'l^6//.c)| wofia to( futr^ (/( BaKaaira* ii& soit^v Ila- 

nJliui, rti <)«wiiuix ijv. \iyii ic T^v ^hX- XajH^ti;, {im idimX jirsv ofr^v rv^tjirccv 

^ Ti|( HigvEXJin];. E. OE>Tai< ^KaXciTO ttra^ ovOjUoirf^vai. ^v Sc inipxfiaiuf 

"ifini^ iAtX^ T^( n^ivcX^DK. Vulg. (Q. ai yaf ix) fUfiaiiS) tvv, Mq- 

AdditBames.exMS. Alo]fsii:'A(rio( viv £(i3c tid, ni)i<EXJs)|v o^v f))»'' 

*< ^iv, Kweai T 'iKOfhn M(!i) Koi \fijx6ai, waplc t1 zfvtrSai -n XS- 
IlijK^AreM». 'At«^w ic iijxiAiiv X^i. «(. Pal. Q. 798. ♦((■?(] 'Ev TaTt ♦<- 
^ kirii uDrem et liberos Toiie tnidilos vid. sp. Apollod. 3, 10, 6. et ibi Hejn. 
Fini.S, 34. Euat. ail Od. i'. 16. p. $63, 11. item auprs gcbol. b'. i^^.et iafn i. 16. 
NDmeD 'ArTi;i3/a( per 3 Iwbea la atroqne sctKilio citato. Pro TiXiumir iu acholi •'. 16, 
iBTtniea probabiliarem tbnnam TilirrsjH. Pro "A/nirrj;!! in acLol. ■'. IJJ. 'Afiiri- 
*^ii ii quo ooinine latet Apotlodori 'ifuiii/uf -. itiBi hoc etiam meDdosam verum- 
W Domen ubique reponendum eet 'jLfuir./'». Bi^nt alii BiatTa Tocaat. ni{/>.a« 
'' ^.S^"" ApoIIo^oruB etiam et PBaianiaa memoraDt deqne eo >id. He^D. I. c. 

'Ap. Enst. ad Od. >'. 319. sqq. p.6l, 45. eat 'A^ii^n 1! 'A^i/si: ap. Tietz, ad 
Ljcophr. 79J. 'A(iii/<>. BOTTM. 

' Mediol. e Q. f »/; in Fal. iacertum fwl an f w/. IUud pnEluli, ut Didymua 
Iwefiani tradiderit et quidem iu libni cui titnlua eBS«t'E«-i^i(ir/iM tm Mijuii JUiJi 6ii, 
DcTorBbalo Mitem 'EiTi/ii(,Tw! vel li-i/>i{ir^if vel li /upn^ ir;»'*)!!! BoiuonadiuB (in 
Ptsf. id Herodiaui Epimeriamoa p. g.) docet, indicari eo " ■yllBbaB inili&leB, mediai 
" et finiles in quibuB BCribendiB ob Tocaliam ayrimtix" (*■ 8- ' ^t «1) soDum da- 
" Inam aiiqDid sit difficoltatiB." EinnDodi itaque Ijbellum in primaui Ili&dia rhsp- 
' tDdiim Kripsit DidyoiDa, in' qno obiter de PeDclopea etism nomiae egiiae videtur. 
BUTTM. tizsdbyGOOglC 184 OATSSEIAI A. 8«i— 817. HB. iv. 

iraurM K^euSfMio, yioU n icut^mtf. 

K 6aAAfid¥ i' (itr^A^c Trttfk K^^et Vfiaufra, 

rrti i' af irsf xf0«A^r, kcu fuv ir^e f4M$ef iiirn' 

Evieif, nitvi^vriM, ^i/ei' Ttritifivn} iTopi 
tii f*ty r wSi 'iuvi ds« fiUk ^tvTie S05 

xXaiut, miS' aM.a.jfft7^af imi f wri riarifiie irri 
cnr Ttuf w fM* yuf n Qtaf iktrnfuvef irri. 

Tqr ^ iftii^rr in^itrtt •jrifi^fUf HtfviJwrtiek, 
viv jUoAa Kyua-rour' iv iiufuftn n^Ai;rr 

Tisra, KcbTF/viipt, Siup ijAt^cr; ei/ri xttpef yi 810 

ra?vi , ivii fM.heL ^eAAov itTrmrfo^t iufMTO, miitC 
Ktti ftt x(Af| •jreUJTctcvcti oiQjof, ^a oa^t/tetuy 
woMiaf, ai fi ip^own KttTci tppiy» Kcii KctTci dvfiiv 

^ 9-f)t fUt TTOTtV CT^Adl' «?rtuAfa-(t ^fLoXioVTU,, 

xttiTdjfif ctfet^a-i KlKOa-ftem iv Aeivetiitriv, B15 

iff^?^y, T«j xAfOf tv^ KetS' 'EAAoJ^et Keii ftirat "hfyof. 
wt a' etu Teiif a.yemTjr\f s(^ Koi?ait c?ri vfioe, 

803. Stnnr, 806. ^Ka^o^ai] iuc£xi)ir6ai primo, sed nunc a muiu 

eadem mutatum ridetur. H. PORS. So^. hiH. 811. sb>'1 

wiJ*u. Et Mf«w« omittit H. 812. ■Aji] m'X(a.utt' 174. H.W. 

816. uncinis includit W. 817. !" omittit W. 

fai(. ttfal a >iXj( Mcnfviaf". Vulg. Harl. 807. 'AXiTijfMvof'] 'E^i ^F 

8eO. £&(.] &aa'ui'THi> Ti ttsf, iwut. vfirrlroKV iXtltw. -rga^TMi i itiki- 

Hsrl. 802. n<ivilE «Xi^Sk tfidrra] fm Aiftaiti qXiTo, • fu>ija ItirtfH 

' ^rrurrfoAil). mafa T^> iiXci&a, ^^ dXiT». St/unwoicrrai aZr a iiei^ 

IfuiyTa tijif' TOf^ tJ rXriS^. Vulg. SfijTCjii( irai ^/iVTfu ^Xitiu ^tu. th^ 

B. E. tik T^( i«i( Tiv iitiina(. B. TSu g «Bftjruio^ %afaKfifi.tM( ^jjTitfiai, 

E. AiJl Tiit j«^{ Ttt; Ifi^ym, $ t£- ^ /'"'«y^ j i;XiTii|Um;. Sinif Ci n 

«$(» AicKAfMV ri KUSifw. Pal. Q. fecp liXaXqfiCMf koi (iKa%itfMH(, aljTti xai 

KX^lSa XcTCi. Pal. 805, Oi fiit a ^Xir^ftcrs^. B. O^ ^fio^KWf (k T>i^ 

ejfic'] To iii iiir ksI ts s££» icnl TSb S(gi>(, ^XXi TQ^i<avT/iy vpomfii^f. S. 

faiiuf' haiifidnrai. E. 8o6s.'EXTf- Pal. S08. T^'y] Vid. ad 824. 809. 

^ur iLyiu»fu(r0q>wi Kai rwA^VEU. Pftl. 'HKu fioXa KnfsvgMa] 'AvTi T^ l>^* 

Vulg. 01 >X(i'eu(, ^dx^ai, ru( X/- Arr^Tfi (Vnlg. A^ ^i£0(i) -nC iinw, ^ 

Ycvdnu, w( Al«Xijif^( t5( kXi'»-cij( clajl^. ykf TaJrtv tfxtrm t4 liitipara. E. W. 

j a 'AirKBXiwiT)|( W( TcniqTdai. Pal. Vulg. 8l4.'H -rfiy fikf witrai] Ili;'- 

• Ut Mboham Tcntftti redderet, Barncuiu e Tsriis iUad SDCtoribua aliter ipK cdD' 
cinoaTiL BUTTM. 

' VeraiD TOC«m {liimnii Tel timileoi) eipulit gloBaa &d fuM. BUTTM. 

> In Pal. boc TCbaUum i^do referlur a d (8 05.) Stil j. f . ia Vulg. «stiq. sine lcin- 
mnte adlisret slosis ad /»■ (wtTu. BUTTM. .(.zsdbyGOOglC LIB. IV. OAT^EIAS A. SiS — 831. 185 

nrrw, etrrt Tromv (u tii^us, mr a/yofoaiv. 

r» ^ iyu Koi f*a.Mev e^veefMu, ifTS/) iKtirou' 

TK ^ afupiTfafita koa isiaicL, fi4 Ti woi&^iv, Sao 

I) ff/t rm tyi Stifua, '» etxfT^'> ■) <>'' n-eyr&f* 

iuFfuvfK yap ^oAAd) nr' etvra fittXftmijrai, 

kfttyoi xTtiveu, Tpir tra.TfiSa, yeuMi tKitr^ett. 

lijv ^' aarcbfAti^fttver jrpea^afnt siSaMv ttfAoxipeii' 
Ufirti, fUiSi T* 7ra.yyp ftera, ijtpiin MMi Xiiiv' 835 

Tsi)iyaf roi Troftaris a,ft tpx/^a^.-fit-Tt ko.) oMm 
mpK ^p^(r»rre irafiirTcifityaty, ^cbTa.t ykp, 
rietAAaf 'A^vcuff iri S' e^vfefuvtif iMaipw 
^ KV fu yrpoaiKt Tiiv xaA fa^a-a.a^eu. 

T^y ^ axnt ■jrfoa-itivt ^tpitfipuv HtivtAmrtia' 830 

n fiiv ^ 610S im, 6eo1o Tt txXvts a,vi^e, 

8t8.F«fi^f. Sai.THv] T^ prOY. 1. V. 9m. /tiixtuiiirriii} foixaritjair H. 
813. Fi^wm. 824. ft&*>>M, 835. foiU Ti] ^ f rn H. ib. hi ^ftiri 
V.ei^i pro v.l. 8a6. «.] al H. ib. in.""] &"»<« W. 

839. tftijiict] xfM^un H. 830. tpoiriFtiTt, 

nJ({ Ti pfG* ^r TuV JMi/Mtf (lT(r>ou ripi fu t) Xtffwu, ifuufir, icia TjM*^ tw i 

tnI ruEfij; fu^^igv. Q. Pal. SlS.N^- tl{ V. ^ Ta ■raxi, "ri afitt i^fai( ^pe- 

fUj ilin *(!va»] 'O^ T^ (va^^Min. o£ ftmov. ^ tI ilirdEMt, to &f e-Ki& (jiaiti- 

tif hi iii^atiKcitTai, iM Iri gtxfi^ ittva. B. £. Q. 'Aa-Soct, Svt^^tuv 

n^:^! (frywi' ko! X^Tsr. Teb'T«t yA^ ofui tsuV af^oif ^fifuym. Ti &< t^, 

B>! i W»f (sic) SitatfiiaXgf &c«'0ai ^( Tpi< Ttjy ^nuviiriB Si^ir oii Ti iiKuJdv. 

i^ 'k-ffiXa ^iri, Ti&,tKi nt vfoaiKt Pal. Sed ultiroa spectant ad 830., 
iAmifUKii ri&f i&na., Mu'9iuk rt ^- ubi eadem habet B., et aupm ad 

ijf" iiMtai xpi|)CT^|Kt (Q. «pijOT?;»'') 808, 816. "Aft' ejJXSTOi] rjl. S/t' ct«- 

«(|>Tw (II. .'. 44a.),Pal.Q. 819. t«'. Hari, 827. K») <V*«"'] r^ 

TC l^ ^yoJ na! fwWjj*] rumtKtL; t^ BifMrai 7™^. Psl. B30. T^i- 8" iJiTt^ 

^i. •Koi yitf tl Ts fiaXi7Ta aripymai Vid. ad 834. IltfMfifiiy IIijMXoVEia] 

ni( (wfl(iai j ^» ToiV vtif taif i{«xtii7( KW- n^piraSJc tJ oCtoj n;^>aX(ii< ^y T J ittt- 

iinit ftSUov ^Tcp tSv Ttioa» ^owiv- ^y T^> IlipvXvm)! exciv. Tomvtoi S( 01 

ri). Pal. Q. 814. Ei£ai)i4v afiau^] SrifiFtti ntrk rdi KaTtmiyafTa «eXi>- 

£■ Toii a OTtfiftiiitZ fUfhv Koi tou /tai- wfaryfJMmjrrfi Koi ttfi tS* Xoikwv. Q. 

' Unde a taoti euet effid poaset rsr. lect. tfnrrHfa, Certe scboll. ad 1. !*««*>> 
>(>«• i lu ir;^rT<i., S;ut4^« 1. tm tfVf- BUTTM. 

'"LegttmTMi.' FORS. Saiieinedit,Steph.}'p. V '•viTuet inFilatiDiteibieit 
^n' IiTiTB. Tamen Datam hHuc Mrit*'"™" «"«pieor e glowa IriTci. Certa Dnllum 
■liod ilUui pneseDtii fbrnia eieinplaTD Dori. Nam tmM-u, Infltuit, irri/uni OIB- 
*i* niDt Boristi, nt U rirfai. RetiDendDm igitar utique in Homeii textn i/i tfXtnu, 
ntntua. Ip«B aulem lu> tanam, Xrrimi. cet. in eaDdem cadBDt diaqairinoneiQ 
qnm de iDfinitiTO inrirfai moTi ad x- 3>4- BUTTM. 
VOL. I. B b tizsdbyGOOglC 186 OATSSEIAS A. 832-X846. LlB. IT. 

» i' ay fui luet xHnt i'i^t^f MTaAi^e*, 
tt 9rui irt ^au, lu^ if£ ^mos ^(A/up, 
ir ^At Ti&nKl, xeti M' 'AtScM SofMUri. 

T^r ^ Mrctftti^furer Tforitpti tiSu>^n ofuuifB^ S35 

w f*Mv 701 Ktmv yt ioivnUm ekytftunt, 
^uti ey, ti T^rrrxi' xeucev S' eutfuiju» ^al^iu. 

'^ilf ii«-av, rradfiMe jrttfk nX.tiiSa Aittff^ 
if ff-voiof ayifiaf ^ S' i^ vrrou anftvn 
xouptf 'iKOifioio' ^piMi Si u irrap Mtv0Y, S40 

us oi s*aCfyif oHtpov i^iTwro puxrof (t^uAyw. 

MvifoTq/tif i^' euia^eUTtf rrnrAiov vypa xfAiu6a, 
TfjMfiAX^ ^ve* eiliniy m ^triF offuunrrif. 
irrt ii Ttf np-of ^*wv*| aA^< TriTf^irra, 
ftta-ffifyvf 'idtfxiff ri "Safuto rt TetiTra^oiavtif, Hs 

'Arrifif, ou fuyd^tf AifiiVif ^ m fav?iLOXfii etvr^ 

83i.Ka!inr»»]«l«WH. 835.f<f)>X». 838.(M>](l*wH.. ib.Fc<r&'. 
840. 'ImpAM] boipwc H. ib. et S41. f»i. 846. a6iy] ai^t, quaD- 

quom r aerius accesusse videtur, ab eadem tameo manu H. PORS. 

Pal. 836. Oi fwi T»i KtTnit ff iliijrt- trviiM ^tw £^^^7^ , itetfl' ^ ^pou' ffvp 

nvf ^^ifff&i] 'A>t1 tou *(p) iKtlmi pt^t ^i) 4f*'^'^^^ t^ ^t^ 1 

«i{ T^Xtu; T^ tJrra («-«. ^ iicfi^t. Karit iipatfiaai toG y, ApAf , mS' V 

B. E. Q. K^rny. Styri t^ tk mfi Sfa, ti^ /uU^ni, J tm ^Kfi. \ 

JKifiw. Ih^. Latnxlui, ra^(, ixfi- jcari &(paifta-ir Trij X, Afurf^, koB \i 

PS(, lat -riiMJi Tk idrta. Pal. Vulg. Sfat «fBe}{ fi^', itf hrti koimM 

837. 'hytit£>Mi\ 'KntpaSKta, koI icfA- &>A' imiraitTai. TmJra H t&rta t. 

«I tB» fci M tU • ftiya. E. 838. t. \, Vulg, PbI, Mfo-y 1^« «writ. 

Zrof/UM] 1^{ vafBtfTtiSlc. S. E. Vulg. titi t< tJ ii*»}^ ^i A>^ o&i i^- 

'Oti riir mpl iiUXou J X^yK. iiA Bc 7(1 ti;' Q iirlKa ti{ id /uJlcj, dfwXjf nJ 

Tip( ofr^f iwit tStia-iy, Pal. 840. *i- «\«ma-^f[ roE y AfuAyif. B. 84^. 

Xw t( tl ^f leMq] Kot' Jnr» (Pa). nairaXah-a^'] Ti s-KXq^ ko) tnrri- 

iKtTra) tri mfi TeG i/Ioii iBdfavrr* air^y. ^fa (£k&«( koI jptHhi yimnai mi 

Q, Fal. 841. NuTT^ ^H^rrl 'E> £<Fa>«l aajci&Li|. B. 846. 'Artiflf] 

i^ nS fwa-sruicrfoi' «^ Kof ^ afa *On/ia Tnflta KtifUr^f lUirm 'Itdcqt «u 

<niit^^ty &iiiit/j«riai ri 5««. ti*J( Z^^. Pal. Vulg. Q. "Onjia tHfl^ 

^ti iiur/lf, Stbv «M(]( /tayii, Jr^^ ^«'ti ^iTi)9(i!ii{ Kj)i( tI t^ mxi^ ^'X^i 'l 

KBKOvnS^r, iX>A ^ovaifETai. Ti>j(^«i n)£r Sijctuc^, oWll X^q njwr. G. Near 

Afte}^, Jto» oiB(J( /M>.^(i, S im ^- Xojjo*] Nia( ^'hJiTrwrit. B. 'Kr <I( «( 

Ur». lUi^a ii T3vra ci( tJ)i' t^ /ic- /^( Xoxvrai koI &«i^vM>o'fU XaC(w H- 

nmerlm £far Kmarrfi^i. E. Q. yamai. Q s! ri( Kri;( »t«t(x^^n< t^ 

'Ef T. T. /*; iflt. KOti ((TTi Kari tJ toi. RJ. Q. Vulg, 'Ey*] '^(■rt. S.o 

iHocMUietUonriAi^inH^iiiE.Q.Teriai: Md itt da^n ■ etwt audkadnm. 
BUTTM. tizsdbyGOOglC LIB. IT. OATSIEIAX A. 847. 187 

ift^^fM' T^ ror yi /ure» Ad^t^ratrtf 'kxfitm- 

847. ■Ax«f«'. 

hairrff^rtm. Pal. 847. 'A^l^ui] <Irtfim;(x^et. B.B. Q. (Pal.Vulg. 

hmu, AiupvriftiSrr iSaiiirfif, itiniata 'Afu^ifnSo^^—terti/ii.) TJ tiiiyt 

tf koT^^ lupwitl(TXiS>f (Pal. Vulg. ^t^] 'Eml i» T^ >^. 4 JaaWjgv^ 

f!nX«v<iw) Ktrrttyuylit (xwt(<> 4 S<' t?< rfyitu. B. £>. jt.z?cicvGoogIc THi; 
OMHPOT OATSSEIAS E. X1A2 ^ <» Af^t^fAf» Tetf ayctwu T^umo 
ufn(F, "if aBataTeurt tftiuf tftipu ^01 ^eTotff-iv. 

'TwiStvif. 'Eioti.iirSai' tS* BtSr S(v- Ti> (!( opyt», Ko} ^wtc^^^ (t< TtTTrjfa. 

W^ mi)r((,iu>«( J Ziii$ *E^|i wiitnt ig t' 'Hgi< ASdran> fnl^ty airir. Ka- 

■]li( KoXuijw KcXciiiLa iewmiima riy X*i{ t( tw TifiiwaS 71«^ \iyrTai ig ^< 

'0}i«v(a. ^ tt tJ K(X(ua4» mfi. t^ * ^^ Tifioni; (LU.ifyi^rrai «JtTor^XiW, 

i( jiiTUKai}(Kiin| ^iiif^ ti^ oJTi* j xai ^Xiof fij) l!)T>(, ofSi ^/'■ifo- Itot )t 

n«a'(iSDii' Kai xa>J»1™(i *^' i^l» "X"- ^Wi t^O' T»4 BT»(wa5(Tai T^ WfC 

)j!si'. 'IrH S( «^^ (ji^pvv KDwirir jr- ^ niKii, itia^arai tt q tntifa h TW 

TdXo^'») inS^ni Tift '}^( Amf^hlmi «icilaif im ^X/» ivaT(&arr«(. A^yc 

a^^ (oi nX?^ xadwi' (t< t^v tSv T(u ii Ktu Iti q A^(^ AntiXtii oMn, 

taidiiBr X^pay (pxt"' ttowtiS^f!;. Pal. ^TOi ^ cnX^. Tiv< ly^ aMviSjMif Sa- 

Q, Vulg. TiBiiytu] Ti$Me; AcUftAov- V^Tou; iiBSrf cat T^ ^X/fi Avct/Sovi' ^tu 

T«; saTf, nfiHffuu ilJcX^, HoiJf dn)|i. t{I 'AvoXXmi- 'H ir Btpartfia ' rtZ fur- 

'O "Stii/liait XfytTOi awtwaviai T^ 0)ti, (ti Tofi; eri vni^ IrTof kou oI^i- 

ZfX^fi) Kai i Tidwro; T^ 'H/u^^r ^XXi)- &'«( woflii^KDrra; cXr/oir «E^^o-tai 

^re^rTBi £( o£t«)(. a 'EvSbfiJoiii <I( avt^ mpit t^< 'Hm;. Koi vin Tvuruf ij/tirfi 

Kvr^yinp/, nai T^ /ur mcrl nuiidittrar Koi l Ti6ini(. Sii xat TMi< gCrn fe^- 

ifT t( ^ftiff liii <ra<r«(, Cub Ti ^irxoX^- rKWTaf ($ssmv vfii ToS T^v ifs vam- 

rSai n^} t^ Kwr^a-ia' i B( Titwo; tl$ Xu( &aT(rXaf. (Xfjw 3( TiHf, iri if 

AoTfiriiur koI tj[ /u t ^fiiff lamdittrtir Bfinsa Kol if (^a£/a (tsi Tiiir iuBfvtl' 

Tg K »KTi ^a-ypKVObira, !i4 t« iiryp- ruf viiidrtir axfi T^f nX^»); ^ffrt, tJi 

X^fai s(|il ri &rrfa. Vulg. 'Hiif vq- S( oXXa irdmiif xot h( "■Ct* ^fo^al 

fialrti {£• iii( ig xpiijla- igi^ ri iti iii rif itrrfaack^ Toiff o-CM-fuuf, T(b4 

*ju>£i( fi^i iua^iififlaf 4il( tI i^s (Lnfu^^Xa( kcu t4 roiavTo. i SJ 'O^- 

ftiv^ illiifai ii( inifo^' ijii( ri wyifiri' po( a9jn)vi> tSv 9tii» t^v £rs wfitua 

fitfw' ^if i dwi wfataf lu( Inifaf >Jyii, Ka^iiinir iKti Kai ra T|8e tlim- 

Kot ^i( 1] cr»ifiaTHiS^( Bfli, A( IrravSa. rafUKrav Kat irtif rSiftt pw/XtvafUyiir, 

Mtifo; S^ ^(mr Jti q 'Hu( ^fda^ T»ii Iti S( XoXcrv oi^af; ifr^i, TsU fufBou* 

TiA»oij Kot iiilyrvra airlf. t^Jiniat hi itti koi a-«/uiTO«iiS( al!rou( wapiirrf 

inaSayaTivS^rai, koi lytrtrt afrfF. o^ j/uXouVTOf. E. 3. '1/ ASandrtirit 

t^nrv S( Kol To /»i yijfwrai, koi i^ij ^^( ^^ ^ jSfMToZrir] 'H Srt ffltf i}» 

«oXX^iTi; ^jMir vr. Knt ^'javaKT^a-af ri toi; m-aXaiaif fui ifr ifaatai riKVK tiyt:^ 

■fipa( t^ifniirt Tiii( 8tA( ittTa^aXitr a£- %afk tiv qXJou, iiii^ SAntai toStm tizsdbyGOOglC LJB. 7. OATSSEIAS E, 3—16. 189 

Zex v^i^ifuuit, eu Tf »p«Tor fffTi fieyta-rev. 

Tam J" 'AftjfaJi) Aiye xqJVct b-oAA' 'OtWqor, 5 

fifVafun' fisXf yap oi iav iv aufiUba-i yu/i^t' 

Tm itdLttf, fi^ oAAoi fibaxa^s dfoi ctitv ierrK, 
fiiins m -iTfoiPfeat, ctyeUK, xdt tprw «rrA» 
nvnwx^ /SwiAfvr, /t)|^ <f>fnri¥ MrifM uieit, 
aJX oi» %c(Atxw- T »if, x«i (UffvA« pi^oi' 10 

uf wTif fUftnireu ^OavTtniBf oiiete 
^aaf, oTo-iV owao-irf, ^rctT^^ ^ of (rriOf t|»'. 
oM' ^i^ (f r^u KiiTM KfitTtfi aJvyta ^aa-j^», 
n^t^f » /Arydpeiff-t Ka^.v^ais, ^ fu* anayKti 
tfj^i' i S' m ^iaxat qf xdrpiJit ytfMtf ixfTVcti' 15 

tt yet^ oi n-<tpet nrfc iTriflTfui, xai iraifei, 

I. aiirtAa] limXa H. 1 1. «Brit] tSri V, 

15. ff>. 16. fti. 

tfi nc ibsTeT^ai t» ^Xim. ^ X(')>M«'i> ^i T^( vpwaiaf afftnsn, K. 7. 'Ek 

Iiil 'H1J5 iifArt^ ToE TifluMi! jEiu ^f t5< i»'IX(iS. Nrrrojjo^ (^X?* fKTa-nBti- 

K>Ef T«lTDr, cisy IvTB A(M;MSoyT<(, ^X.- tsi. FbI. 8. M^i(] KftTa ^» T^* 

^ i»D nfidfuni. iaXifytfMiii Ki Ti9»- nfunit iKKKifrlai i Ziu( Topcixtr iipof' 

li; 4 *p*b ff I TlBtrreu Ti wio. B. fi^ t^ 'A^^ a^Ta< ivapxifuni rn Xi' 

Tii; ^ Pptrtit ttiiTVt. Ttlf £• ^Sa- yni, vuv St q 'Afiiva KaTAfycfrm. eoI 

niTa; SiaTi; ^ iffc ?<rTi TOic 0Eoi( ^{ ; o^ ^«010 X^i 'n^ •nZ a£^ta9ai ai- 

i)X hnattt ^i t) ^XtoKir <(i^<ra'. ^ rit, 'AMd fut ^f^ 'CRUiot^ ii^^fn 

^kt^ovf Tdt VTWX<Mi imkifFtUr, \ Kai iiLUreu rfnf ^w/tiff ) 3i) tijSi ^fXo ■* 

«pmr». E. *A«i»etwi»i] ToTf a-«i- kwi i^\' AfcfoifTai'' (»'. 49.)- iUA 

Xfiuf. Et ID marfiDe : T^ ^rsixtui tSv «eXirSv Karafia^, Sri ^i Too-oiJTa)' 

TrK" Ttlf ^iTTc^ 4^ Tw; olRMitTeK Ti> A/in\iunZvi riZ afjfimti, Salt (rai T^ 

"jj^HtHr T«««i "OXiifHiv Bi^i iiutti( ul^ airm IwiptvKeitir. i> lUafH xaT' 

niStii^ luu a^ l^. Vsi. 3, OtSc (T^»^ Tcb «|i],Ti£ 'OW/a<<. Fal. Q. 

fcii] Oi^&ji TiiE'0Svir«4F(. Fal. Atv- ."A.)«»J(] "Apj™! toTj U)iu( ic^>o(, 1} 

'nfa oStii itf\ 'Otvinriidf Itur &KXq- ifSuX^yo;. Fal. 1 1 . 'Cti oih-i;] "A^imv 

f^. ^ fuv ^^ *p»^ ^^^ *V' '"'' ^' ^''*p>< ''ra^! drayuiArKtiv, &' ^ 

«^irftu 'Ottira-ro, aSni St «^ toE SatifUKTTUC&i. Pal. 16. 0& ykf tl xdfa 

«[. Pal. Q. S- ''""'' ** 'ASijvoAi] !!*(] AeXi)fJTiii( d^fitiir vafrxa rf 

AU4 ^ ant ^p^irif KaJ £xXi) q t£v tot^I wtft tw r^jxw t^{ rimiflaf (ri- 

M/^M. ^ ^ ^ T«> ^t^»' nX' Tou iiaTaiaa$ai. Pal. Q. 'Akb-t^ , 

Un; ditofrdtfi toS B«vt«(, ^ ti avu «Ttav T^v 'Ofii, irri yif 1*» tWC trrt. 

' Hoa Tenai cnm hac rarieUte (pio {tix» >« ri/tmn ritx") PonoDui >i> Hu-1. 
, *tlni ad hane laeam inreiilt : vid. eum ad >'. 49. Cetenim Inediol. hsbet •( >j et 
', fii^iri.^. BUTTM. tizsdbyGOOglC 190 OATSXEIAS E. 17—33. Lia. V. 

ei XfV fU¥ TtjUTMff nr' ftynt rara 6«Aaa-ffifp. 

»11 au TtbiS' iyaantnf aTroKratat (Mftaariv, 

axaSt ftinfitaw i ^ S0i fMra •jraTfts dJtK^, 

is Ylvkav ^oBatf, ^a' is AtiiuiiUfiava, ila». 10 

Tqv ^ «tra^ n /Sojt MW irforitfm wfafvir/tfira ZitK" 
nxnii f/t^r, ToiM' rt ifwoe ipvyt* ifKos hSarrm', 
m yof J^ TajTer fuf i^auXiuTae »w aunt, 
ms ffcat Ktifouf 'Oiuriuf earaririTat tAflui'; 
Tri^fiax^ ^ ^ TtjUNl/ay itrMTafmets, Hvarau yof, 35 
us xc jmaA' oTKifiiis ii» "raTfiia yaUu iKitrai, 
fm^rnipis i' i* fv fuO^fMrtrie aarwietnvu. 

H ^a, Kat 'Ep^MMV, ^pt?^* wo», iwriof vi^' 
'E.ffuia, rv yof avri ra t ciAAa Tfp ayytXos irri, 
Nvft^ ivxAoKeifta iiimf vtifUfna jSwA^, 30 

forref 'Oivrinios ra^ietritpfow, eis Kt rittTai, 
ovrf 9te^v mftini, wti 0virr«i' eu^foiruf 
a/X ey fTi rxtiiff toAu^^mo ^fLaTo, Trdrxfi»' 

19. rturiitetaiy rvrliityi* V. runr^nr W. ib. ftlKoU. ao. Sla. 

23. fent. 24. ^n-iirmsi] lizoTWcTai H. 26. f^t. 38.^ 

■;&] biV 1^)^ W. 30. Ftiri^. 

Pal. 33. Oiyifii] T.5T.' A' Ifwr^- ilt «« < 'Bfwl< (Q. A< (cai tji^* 
m «pMWEKTco''. Pai. E. Vulg. 'E- 'E.). tafa^fnpit» £' Iri Koi Ai 'IXHil> 
^tAonK] 'E^MAciira, te«ijw. Vulg. «mf itiii^ -rf Tt«E Mrput tuvS»! 
K 25. 'A«aXX^TT(id7w£if tIviLc^ Ti> n^iic^. Pal. Q. 'a(irv)7af Inv 

rSTV'! Tf Tl)X(fIlixfl. PaL 26. 'Oc T4('ATXa>TiBK KoXuiJ^titM^^vtpO' 

M ^' ^nitfjO 3;x^> a^vAk <^ P«i- Q- ^i- y^ "^*! ^^ t^ '^^ 

Apn^t. E. 'IV'^ Jf J<nfMXc>a<. r^- 4 i£o6iy n yttA, &' | <ri ^ 
Vtllg. 37. II«Xi^nT((] 'Arrt ntica- mT^ £Ua lfUM( toi^ Sn!(, 70» ^ 
XiiMrTfuEiif.^Bci^J^aflctTiiactAi}*/- «cu Syft>*i^. B. 'Aiffl nE fci/. ^ 
^^li» (11. »'. 143.). Pal. B. 'E£ rilf >^tf(Tw j t^. £. 3o.E.'«<^] 
tnoT^gi^, (i< ri ixjlrii. Vulg. BIc 'A^' M^ ^nn< Attrjfimrrity- ^' 
nuKbm ^ft^iliaiM. Pai. a^.^EpfMfa] fiiupvnr ydf ieTOi ^i s/wrrwTiOD 
'Er f*i* 'Uii£& T^ 'ipiij ;i^ai SiaK^ tm! (In. Pa). 33. Zx*^lO '^'^ 
MaamkfKTuai jif koi tIik mXifiitK* >*itt ^ ol^nvx*^^ «QC^lisV. iUv' 
Jh»Ll 4 }( 'OtArrna fivtlititC ''T», A4(mi m^. « {( ox(U» n|UXit> •& 

'MaleinVtiJf.wnZn: Dimlmmpro: ,£. nv»_ BIITTM. 

' Slc h. I. mddm: *ed uiibeDdam utiqaelucetiiDiilibuBloda a-^iiBTin. BUTIV. 

• Leg. poio «ii^i rel «xi^iiWi. BUTTM. 

' Hoc iduliDm {pu Dmbn rili onia dctitDtnm e«t, Bi>l Mimw raiun lceliiniW 
follK, ri r- <(U« ■■; iyyiXM. BUTTH. tizsdbyGoOglc LIB.V. OATSXEIAX E. 34— 43. 191 

ijfmi Jt tuttTTU %'Xf^ (pijSwAev "auno, 

iaatxM ii yeMf, « etyy^tM yryaturif 35 

» xer fuf Ttfu laipt, dm ^f , Tijwfs-ewri, 

;);iiAur « xfvr» t* oAv, ia^eb Tt Sorrts, 
iftW', «■' ai' BuAirBr' cx Tpoiiif «^flfWT' 'OJwwwf , 
^p a^/uur lAdf, Aa;i;<di' «gre Aif/Jef tfJr^ei'. 40 

6ti yof ei uoif irti <fu\But t l^iu, luti liUff^au 
met if vvpepe^ev, kai ni» is ir»Tfi^tt ya.uUf. 
Qs ifpar' mS" ef}ri6>]<ri itAKTOpef 'Apytupimif 34-«iyv. 


ib.»^ 


r.f.,«..f. 35. i„,».,] *>.«». H. 


,6.^].l^W. 


ib.;^. 


38. F.&.(fre4ii.(in. 39. gAiwrf sine 


1-B.W. 41 


. Fm. t. FAro. 


4a.fwn.. jfj.. %i.'Pal. 'ClaiKf TOfi fl iit^taSi» 9aCaK((. Pal. Q. 'ATxffltw] 'Hm 

^v^iiiw; Ko! £lf(^>afil!ii$ (Fal. iiupa- KaSiri Tfhoi thir ixB HtmiSnt tt ^~ 

lui), «IEtu icai lafi Te (r^iSS> a-xESxf iriXiiV ovtsv, ^ Sti cf&u^y/f rla-» ^ 

)*)•(, j ^ liia^sX^ 'X"' KaTao^iKi^fi iiaBic t! Siil TwiiaTpljSguriv ai^riii!; koI 

liU,' ^ Teu owcx^S^C (Mediol. n^vy- (£tixtu>vai. Vulg. i^tit i^y H^ai/u- 

ln) ite/ifur»i, kbH ir)[fiia n>I!(. Fal. rlar Kcu T^y thdSiiay, ^ Si^ t^^' tu- 

E. Q. niAiiS4irfMii a iir) «0X1170/*- yirtutr, Awi yif HiiffiiSnf Tf frsi tlaiy 

^ £. Q. IleXXsii; ^fixmj7fMn)( oi ^airiXtif airSy, ig Kofii ol 0eo! mySia- 

71/1^. Pal. et MS, Bemea. IIoX- Tflffniam aiit!( koI tuvx/i^inai Si^ t^ 

W( irx»ioii< ^X"^?- B. 34. "HfiaTf ^^ftlai, E. 38. "EirS^Tii Tt SotTf(] 

i' (Iner^ Xo«|ii( tmI W al Koo^tjKU. ¥iXwtcw ri ^vSqToi. Ta> ^df ^wi^ci' 

Hlrl. "SrXffiip] 1x'(^ iKo/itin ij v^- t^ a t^w im^piiMny fitrii iaffitf, 

n( Ttw 4cue£k»>, ts ii jierit -rauTa Ik- ifiiXoiJTciu' &/rxdi}Aiiy, aaBfta, ^irSXif, 

Aijftl KtfKifa (Pal. KtfKvfa per cor- offx«<- B. Pal. 39. T^fij( ^EiifaTo] 

reet.)- t1 Si A^aisTaTo» jkbXcit» Aiu^T^or. to Ti;) iRf. TpofiK ^i Xigf- 

Aftnin). Vulg. F^. 'H Ix^fla t) So<, ari t^( T^uw^c Xcux. Vulg. Pal. 

f«» TfWT» JKaXcTro A^iiiin) iiii tJ TfoiiK StauXA^Sftii, &a t^» y/ifar iataS- 

i»! ^iA^TTtB-Soi T^» 8^(inj» T^» 0-Bjtti'. Pal. 'EfijfaT' 'OSiwrciIf] '0( 

ifijTiK^ Tvv Tou K^ibwi atSoJa». ^k- ^fotlJMTa thaPai, ^ vXciwa Tvr c^oiy. 

M*"! !• SxV'*' ^"^ ''° Sn|83wu T^ E. 40. Aax^»] KX)|^afM»(. Pal. 

iiwjTfa)! T» nwrciS£»( •o-rc irr?- Vulg. *A«1 Xi)i8o(] "H ini xafthUi. 

ni T^ ^v tS» ESaTCrt' T«y /mXXo'»- lii TytfiTtit T&fm. P»l, Alray] AIt5 

''— tftayfiaai 0^(1 if xoXXwv im- c«l T&iv f*i) ariioTft^mirtn, oclTOti^tai 

OfnvjVTo». a^Bimiy ^y rSy ^aTuy, H iii tSv inTiaTft^miym. B. 43, 

2xif(a ^KXqAg. /mt4 S( TaEra («t- *0( (^mro] "yitrnytx^iiiray ti itimii 

m/tairAt, KcfKupa KaXoufMM). £. j)T(ti0c>' ct{ Ta nfi T^( 'A0i}va( ^v & 

3<). toMJKO» ^( ^Biixy] T^fKUfoai tV XcT^fMra (a'. 96.) icat iif t^ tc^ 'E^- 

AnnJSa S ct^ay(i«> airiBi nM-iiSioi icai fuio ^' i^viiia iti' 'OXijfMrov (i'< tV T)»ui> 

fOnK, 'iirx.v i»&i «otiaxa, d^' of m' KtiTcww (II. 4>'. 339.). Q. Pal. Harl. 
■ Vid. Psa*. a. g. et aliM. .«Googlc 192 OATRCgEIAS E. 44— S»- LIB. T. 

auTM ETd^ vjro jncvif tSi^axo xaAa inStKA, 

ebf^^fOTM, xfv^fif Ttt /uy <f>ffOf ^fuv itpi' iiy^v, 45 

^ i-jr BLTTtifCttt ytua.*, afia. ■jrfom etHftoio, 

iihtro Je fo^Sov, r^ r' Mf^paf efifta,Ta, dcAyci, 

uf i&tMt, TOVf c eu/rt xai vTnfdonat tytiftt. 

rqr fttra J(ff(rit ixfi/f virtTO xpctruf 'Afytupimfs' 

tlttfiil» ^' ivt^kf, i^ a^ifOf tfi/jrtn jrerra' s« 

nutLT tTTtlT (T-J XUfM, A«pu BffSl ieDiaf, 

44. nSiXa] vtSii>a V. ^S. irritriat] imiitiinafV. ^l.Ftfuxii. 

^idKnfai] 'Eic Ttb BufKTW^ SitkTOf»;. jolSEgv lafoaitifia. 'kiyai ykf w elC. 
ital ^iJTrra. ^ Twit^ .It tiBtl^a. ^ (ut in E.) Pal. Q. hfaid' '1 «'* 
ceip& tJ BxaTt^ 3 itrydJjn ^mS», ^<i0Sw. Pal. ^O. ni^^V] '(>^ Mo- 
xXceymr^ nZ k. E. 45. Tii ^ ^'- x<Sovla< Meur£> ic^.' E. Q. Vnlg. 
fai] 'O Xiyaf jkf iy x^fraifi yfo^itt- iwUfti •ykf i \iya(. E. Q. 'Om/u ^isi 
n( ^ftTcu ii<£ T» flo^i(fo^( Koi f>|^ /* tJ Bf4rg. B. Hit^iijt An|9a(] Ai- 
KW Tatraxn. tsvto yi/i aiylTTrrat to o^ai (f. fbB^Ka^ci) tJ eio( Sii tfst 
icat ^^' ^jyii» Ko) ^' &it(foia ycua,, 'Okviixa^ fleS» oUijT^pio» naTi tJ» nu)- 
B. 47. EB^ro i< ^s£;e8w] Mym %a- Tijy*. KI( Ei tJ, «f a;fl/p<, ^fiq^ 
falrtirir (Vulg. X. j^Senria) n/^fia iutnokTfW. &aiffii'< Sc ^i fwr tw 
Tq> T«j 'Effub po^y, wo-ri tf^vx^ f*^ ^Sa^nt, IsijS^»», h! S( T^( SoXoimih 
TtTOfoyiiitect raitit, iKixkoitaa^ Se ifittvfiv. Pal. 'E{ at6ifc( i/iMif'] 
iitytiftir. E. Vulg. A^Y^ Y^ u> 'ASfiaii, tiJitaStJwi, ii «l tixl>"^i- ^- 
T<t{ ^> Xua-a-Srraf KsTa>jiaCHi, Tibf 5 1 . ZetiaT* nctiTa] HftviSTjKi m •<' 
tc xoXJ^^of, iitfiiunfiitf iUyn, (Xoyow !(o'i-™( Ti* rtlxf '. koI ^«mi nu 

om. Pal. et Q. ; vid. mox) ifydfy- fifaSirtfBv mftirtcu f*^ :^^^h< ^V 

Tai. E. 'OfiSoTcfTOu XJ^ o^^ier ij tS/)i To^n, liXA' ^tox^;'*'^ nlfiaa-i «u 

fifHtf. To£>c fM> yq^n-o^ ki)X(i, to£i( fuiuiiitrtf /jiftv Karti tJ ^o(. Pal. Q. 

t( tfKOipigfutwf o|i9oi, Koi i^iiJX^ va^a- Adf^ ifviSi joiku(] T^v ifl"!*! >^ " °'*' 

^»^'raf (sic Uterq. cod. pro tcta- /ia. Xt£f»( Si if^HW Sdiidinritv. Vulg. 

fayftirat) voufci, iKktkufUroi £c Sictc/- KaT& t^ f^fp^* '"> ^( "o^ ''P'i MiXu^' 

/wi. ^. Q. 0£Sc> ic ^iv' S^Xo( ia!r^ IkcXi) (II. »'. 80.). PbI. Akiti' 

frfl((Bt ^cJ^Sou, HOTtsp ^» 'IXlliSl (n'. Xi^fl Koi fi^ icTp iOKd( 5 *XXf ™ 

445.) Tfl( To KtifU(rai Toiv «uX»^(. T»ioifT)i ; Sioti o6t" £(Taf ovr' oXXo n 

ci.mitfSiTi t< }ri 7Bia Tiva cim flcSr ^^c^aTor o^wov {«^aTw xXccir i^ Tal 

^io^^Ta. v( ti Tif liiiuptiTt Sti IIo- mjWV ^fatufiirar urwv, Sc ^^'C ''' 

rtiSiii (i( AlBumUa x<pct^/u>«(, SiaT/ >^(riOf itai «viivdtc)M<. koI ovk t> V"' 

TpJiuvav ^xci. Pal. Q. "AXXuc. Kari ufl^voi oXX)! Tivi flaXao-trJy Bi' taf, 

rif KMtin imlctf 'Aflijv^ lU» ty- dXXa Bicb tJ Xo/it^ KO(i 'XctiKJr 'i» 

X«fo IIwciBbh Si Tflatmr, 'Effiii 8J flca;' toiovto( yif koi i X^rt(" i( ^f 

' Hic qDoque ia Mcdiol, scriptam f iir» : meado e robMquente rmfSi»i muiifW). 
Cf. ad «'. 163. BUTTM. 

"■ Ratit>nem quiare ad SJ. BUTTM. 

' H» c ei Hiirl. qaoqiie PorBonuE protulit nddiditque " ridetnr pertiuere id iA- 
BOTTM. 

■ Sjirlt Tn> iitttif. Conrige : Kn» n> V">, ov «t> n> ^ BUTTM. .tizsdbyGOOglC LIB. V. OdTSSEIAS E. 52 — 6a. 193 

errf x»Tai ^'ivovs xaXxow tb/at arfiryrrete 

'TC^ ee/furira)f irvKtm impeL iturrcu a.XfiUC 

r&i iXfAof ■jrthura-iv ij(fja-an KOftaa-iy 'Ep^tarf. 

<iAA' «re ^^ i^i- )^«f ad>ixBTe TifAoiS' >ov7-(tii, 55 

i{itr e^p» ftiyA o-wiei 'Utre, t» Kn wfi^ 

Htist ivT?Mxet/ios' T^c ^' sv^eQi jirfiW eeiJretr, 

trvp fL$r fT f<rxfitpoif>ni ft^tt xeusre, TqAon a hofU{ 

Kt^fbv T tvKia,raie, &veu t, etva. vijTey oSu^, 60 

eeuoftevaV if ^' sySe» eutStaouT e?n xoA?, 

ioTe» eiratxefiXyri, xfva-iii\ xspxi^' 'tj<pcuvsy. 

jl. KaTcb Scuubf] xst' i&aytiif V. pro 7. ]. 54. F^<Xt<. j6. fuf(itcO{. 
59, KoJtTo] Saferii V. ib. TijXaSi] TiiWi H. 62. XfiJ»^is] W'*'*!! ^- 

4Uf> e iniK»f iraTiScrat. K. 52. xa^aYfrcTai),iilAX' c£9i; ;9aL>\()0(S{K>t^ 

■ATpyrroio] *H T^» ^^ TfuyaiUnp- SiA Ki^fny Tcn/icnf. Fal. Q. 56.'H*(f- 

t1 wutpci Tsv SBaTS(, 5 T^ii if «u Bif/a- fnirSc] Tj ^ttifty afuivoi' tois a»ii oTW- 

To/ Ti; T^iT^irai Sul li toXi reZ £SaTo(. livTCiv' iKffof cvi T^y ijTCi^)' ji T^< Sa- 

B- 53. 'Ix*i< iyjJiitro-o»] 'H AlMfH- Uaayit. Pal. Q. Awi ToS ^»! t1 f^». 

dsXios -njf SiavToX^< oM« TOu( ^fij^ira- Koi M T^f 'I9iij(q;, 'Hn^ ^iKOjrtV 

Hiimii>a6it. ^Toi yi,t aypitra-m w- (t. II4.).Pal. 57.'Oi (sic pro if 

*o>E(, 5 ruKtarifa'^ ^ siSnyiiiB-tf Tvyx^- ei-i)] 'Ef J. Vulg, 58. TcTf**»] Kar- 

Ki, T^( ifnSa-ci/t Wfi( T^r •j(fttat caru^ cAa^cr. ^k fUTO^o^ Tvy ti)!' oS«y tc- 

Ta;!Tij> tKonfi mpuraiMyqf, if lai^^tit- fiiiimii Ksi KaTtOta^iyTui td Suui^^u- 

bii( Vfif T^v aafxa SiiNvoi'/w>oii tJ vy^ov »». tJ Sc ilriu*, Tcro/uy, Ku ^^oX^ 

miiainft (scr. n]f(a(iicu>). Pal. Q. TOt d, i( to fSifuy 'itfMy. £. TcTfuy 

Ti n«(m£ Sivarai Koi Ta «uKyS; Koi tI ^rri -rai iitrit awetiiSit Kai <ruyTO|uix( 

•wni Pal. 54. Cf. not ad 51. ««T^^ux^y. B. 59. TijJuJa-c (sic, non 

55. 'AW Itc Si^ T^» »?(«*] n^( ri T^XiJSi)] n^^jki. Vulg. 60. EiKcci- 

rc;i Tq; a>^n)f, Sti xo^pu stu jy Iktc- tou] 'H cuiinofl', ^ cfKOUATTOir. B, 

Wrio>i*y«( Tiioi( iofi£iTOi(. ^flo-) 701«, Siv^nv (iSo( ScyB^of, 4 eOK«JrTOii. E. 

Ti|)ddi nu T^v yqiror c^ui. ko! *po; t^ EuKoraKXoirTOti. Q. KiKttTaVKtvd^av, 

Tifi 'OAif^xw (TCmi^/isTizi **. cl yaf ^^ cjic^fCiTToii, cbirxJirTOii. Vulg. 61. Tfd- 

OTO MaK(So>j£i( f co( i^tfn^, itTX Siia- ifmai Kai o(jtu(, Aauo/.i(yo» n</i^ Si ^u- 

tn j£ oit^avoij, ofx ar ssAX^ Jx^XSiy, i-Xofra^uira KaXtnf^. Plll. Har). Q. 

!«( Ei( T^» y^o* vafofyfyijTai (Pal. 62. 'Irroy i«oixOft^>il] 4i»Ti /»^ ^», 

■ Siniilitiido TerbDmin bic qnoque l&ciinam prohilit, sic fare inppleiiduni 
BUTTM. -^ '■« •«■ "^ 

* Hoc Terbum in Q. ominnm et ejns loco, in Mediol. certe, sd seqnenliit noTUm 
leiBmK'B,7 ia <ri>ni> I3is poaisim eat. BUTTM. 

'Fort liTfiVTti;, BDTTM. 
VOL. I. C C tizsdbyGOOglC 194 OATSSEIAS E. 63 — 7a.. LIB..F. 

uAif Si Tjrios eifMpejrnpMUi Ttlfv^euret, 

xAtjdpf T, euytifof Ti, Ktu tvuiiif KwjrofiffVef. 

sySet Si T ef*Ais Tityur'nmfei svia^oyre, 65 

TltaTrK T, tp*liitf Ti, Tcin>y>M9ve't ti Kofavttt 

ityA^jeti, r^trif xt ^aXaviriet t^et fiafui/si. 

fl ^' ctvToJ TtTuyvore ■wifi e^tiaus y^cufwpoie 

^ftifis il&Ctiaa-it, TrfflAtiJ* a-rct<pvA^in' 

xfiviti i' i^tiis xiVupsf ftet viart Muxa, 70 

«"Aifriai aAA^Aav TtT^aftfAsyat BtM.vaiS «AAq. 

etfiifi Jf Mtfium f4,a>MKoi tau, qJc (rtf^yev, 

63. Tyi^tBiufa] T^^tfdwra aed ex etneDd. U. 67. f/j>ya. 68. i 

8-] ^B' W. 73. fJi». ■ 

/n^(iJ(T9 KdjunvTit airi, E. 64. KXiJ-' m^ riiv StrSjiuv Xo^y^i Ksi Tgb( XEiftSiSK 

0j»;|] EEi|]i^ai e u^jicij»;, Ktii i tpiyof. Ts £i[(ft;ii(i'' jXX' tlirav nfp) Tilii E&tT)(, 

S( Kvirdpitriroq fiafw Bi^XijkSj. Pal. Q. ts1( t«' afTsE titeoSiTa^ X(ifW»a( Sti- 

65, TanJO-fer^fwi] Oi *» tj »ti)«i t(i- Knn-i>. Q. 'A?AijSi( oaXij] 'A)A)j &- 

l«kT(( tA jTTt^B, [TKMiKf S( ojjvia vuKTO- >.axilB- tS aUiij tnlfftitui' iimt,tStr 

tilia Kcutifava. ¥a\. B. Q. Vulg. anij tev 1 yfrcinia. Vulg. 'AUi^t 

VKaiixtf 05» tik'(. Vulg. 66, Ta- iyr! toC iWaxoZ. ri !* aW.i| riSrio, 

nijiXkiiaDi S( ^(^aXryXHO^soi. Ta( al- Sfif oijSJ to i»Ta ipttrypainfty. Ftll. 

tblat (Q. aiJoXa;) S(' ^o-i ^. Pal. B- 73. A(ifta>(< ^XaKOi] KaxSfTiWC*'- 

Q. 67. SoXa^a-ioc (iDTi*] Ai ir rf fiiaTiairat, It' ^ fiaXaxai, draXt/. i^- 

SaXi£(riT]] Siarpi.Sai'. Pal. Vulg. Mc- Xax°^ 7^P ^iyt', 'TS^ijXa} fiaXoKo/ (i'> 

^^X<r] rp. fM/*i'Xii, Harl. 68. "H 133.). Vulg. Tih( //aXoxev' ypii^ 

8" " airoi; T(T<£««To] T^)" SfixfXer vtfi- air. Harl. "lou ^B* fftXivoi/] To aOjm 

weiSaSai tJ irv^Xaioi' ^o-i, iia-rfp tni- tik; ^tu/uXci^So-iii oti aaijitna ^ 

^orjii Ti»a. ti/JJifipi^tfa hi ytttTai ofi- &«it. (ittii' Jt( nal toii 'Of*ijp«» ^TUp- 

nXot piifva-nr ioBiica, % S))Xor fiiil tJ Xayouna vpoa-Scrrai 'EXco'$jkxti]v t( et- 

^uaaa. Pal. Q, 69. 'Hficpi; ^^iu- Xun». Btva/Mi y^f ri ipitptirSai eiiiuii- 

ira\ T^ oftiBfiJa (Ti[(v' &af S( i»- nt t\ atitaSai. Sii^(tbu yaf ini i^ 

TC^Sa tJ Steiia' *po; ^VTiSiaaToX^ t^< a{j£i;f rk rpftpSitfta. >.dtn yaf Ti)> 

iypla^. Pal. E. Q. Ti ^^uo-a fbTi trrfayyiiiflca iSv IWnv Tqv ^c riiniii 

rw &Kiij£fyMaa. E. Q. 71. nXip-ia» »o)J.^( fl &fyia( yinfienj» t1 aitjnr- 

AXX^Xur] 'O^ tV Tftfiv. o£ T^ Tj S0(v Kai T» "OftijjMV TtxfiKSf ^nfiat M 

*Vid. •clwl.'.*^!. BUTTM. 

' Sic lemms Cod. Pal. pro lil'. Nani e Q. lemmB taDtum aflertur nivm nriiiim. 
BUTTM. 

■ RtcteBaniea. eMSS.i\uBpTolr!ff,,fuirfpomit if>6uii (t. inoi Pal.) iRndnnB ■■wi) 

•dlOl, 0^369. ubi e«t£u.|l iriffnfid irTi ui ^ri rw i£ra T^farrin, BU^^M. 

■Scr./i*^iuiv,«r^», quoruQi TcrlHiruni poateriasiDterpi^lfxiciitUDiestietqnidMi 
Tiotft tantum aptum, doq prato. Sed mirum, hauc VBrieUtem, itiil.aKiv pro /mi^ 
■ti, wlo BcceDtu iDdicari, ri>)f iri;>irr«v> : ut dixerie derivatiim hoc ex uitiqiiiorii 
Ifruimatici libro, cui Baleoculoa fiuiaet pri«o wriptur* Maaakoio h.e./>.xuw 
T4-, Tel fui>jaui 7n. BUTTM; tizsdbyGOOglC LIB. V. OdTSSEIAS E. 73—83. 195 

ArAtoi'' SnQa K ijrHTo, tiMi cL^aMetTtg jrif siri^m 

9ipiT(UTe iaur, xai Ttftp&iat ^ftirif ^a-iv, 

si^et arar diffTre StdMTOfat ' kfytupoynns, ;j 

WTof tirsi&f va,Yrtb iu ^^o-aTo 6vfAa, 

auTM af s\s «op> <rww li/iiAiv mjSifui amfi 

kyoffiff-ev iSaJa-a KetXv\pu, ^a diauir 

ni yof T ayftuTK ^iot a>^X<iiu-i xeAoitcu 

iaw>aT»t, tniS' ii th aTevf^i SafMTa taisi. 80 

«w' of 'Oava-gyia fAtyaT^ofa s»iov irtTfAir, 

oAA' oy i-TT cMTVff il?\.cus KoBfifUns' st&a •trofot Tif, 

73. K*] y fortasse ei etnend. H. 74. Mi». Fynr. y^.ii<iKTCfn\ 
«pwrit V. 76. f(Fjf. 78. FiiaZa-a. Bffa. 

rSy A%iX>^«( tinruv, Aarir l(tviii>xyu Harl. Sl. O&V &f 'OWr^] 'ETtev^ 
^•diftnliii Ti aikam'Y.atairaii (ij, j?. titiaaif t^; 'OEuracVf j^funla;, Sf* 

77^)- £<■ 74- ^inViSlTo] 'Avri TciJ T^ oCt»( ETBTVyB Ktpitp^. («IKt tc' 

loiifMEircm'. it 1( TUf j£q( ^^iv irw- koi (Fal. oni. cai) g vsitiTiK ^^' teu- 
f9»(, (v6a rT^( fqtiTS. Pal. et ex a\- rf iv:<p8(y£aaSai, &( tI TuoErev iyct- 

tera paginze parte seorsim adscri- vXde-at ^flia t$ >^ uvrt KfartTt 

ptum huic ipsi versui : rfia-KttTat ■« StSr eifitu;. Al'o S( spTM fft^- 

7*? T? flu^. yg.Oi-ydf T* iyjruT((] «»>(, i ^v BJt t5( Kaf iKovtm <»- 

Ot ^>ip T^ vpMupoKCfat, oU^ KaT^' i^tfyaaiai, i it iiii t/iZ axifHStfdffiiaTf(. 

iira flttlx* G:^a/u> lyvifiacr I&mjaa q Pal. Q. "AXXuj. Ti ^v eI( tJ «Cfu- 

RaXtiJ/n) t4* 'E^fi^n. iJ^uBtTai oJv 'OSua- ««fl<(, sIo( 'OSiw«-(t( iv tJ «jo-jj ^m- 

«t( iit ^rfyti, TauTB !' ^yJr ^Knxra >,i]ftfMjO( (Pal. -ii() *iii !iiif«^(ijoir jx) 

KaXv44v( ^Miafuio* 'H i (i^ 'Efiitla» T^ oimiirru*. «pl £e Toij c^jinob( ;^ . 

Iiiiiirt^ (sic uterque codex) bvt^ fa' oi yitf eSii «fii TtE sap>TO( tov 

'Uturgu (ft'. 389.). ofStxoi ^^ atTov livS^o; a«(f»ifa}ii^u(fl(oii( &X>,^Xoi(Eia- 

iufimti. TJ B*, Oba* (' Ti( diHrpofli Sh- A(r(ir$a>. Pal. Q. 83. "EvJa vaf>o{ 

fUTS ro/d, «JU( Ta sc^! Tur Scuv 01- iE^*] To, tr$a icajia; nif, fiCTaft flvo- 

mfT^K» ffvfi^iUiCToi. i( ■yaji i«i vm- «(^«njiai, «ol io-Ti bX^jjij( o Xiyof jn^- 

nifwvvi Tfizaiv tii tSt SuurTi;piT»r jyi Toij ivito' iffxS^r. iii tuiTtpi vpta- 

iaitfidMi. Pal. Q. 80. ObS' tt T.(] KcTaeai tov ^mt' a^ov c^;, «oWsv ^' 

'iflrtafx>i, oiSc 5ti(. Pal. Harl. ATfiyntr UfiirKtTt (slc Q. : cf. 

'\flrrafxH> raitt, ifiirtiKSf", Pal. PORS. ad 84: sed Pal. itpKtvKtra) 

' Ennt igttur qtii 1cg:erent ruH. PORS. 

■PrimaluECTOdleeatiaFal.Dbi^usloco: liAXM: Qimimm sDbiaDCtnm scltolio 
taSi. BOTTM. 

' lade > verbU Itmt )) boc scboliDm ipactat po^us ad Tcri. 75. BUT1'M. 

' Ep iD PaL l^ innwJB, Videtur latcm leeendum ; — iirf. Titmtf 31 mJ il- 
<Y"H| x^t. TwntuB eaim Mercuriaa aDtrum iDtrat aeque Ulyssem Btatiro reqnl- 
lit Ct«dK)1.96. BUTTM, 

* In Pat lenm» babet wititv; Md idMiUnDi «{, PorwmDi : " 'Erfa riifff r> 
" tchoUU praagitDr," BUTTM. 

C C a tizsdbyGOOglC 196 OATSXEIAS E. 83—95. LlB. V. 

mnov et' ar^eviv St^KVTKfro, 3«Mfuti Afi/S&W. 

'EfutiAv ^' ifimvt KctXv^a, ^ut Sttiaf, 85 

sv vpoya i^f^aa-et tfMtivu, a-iyoAoevrr 

TiW* ^o(, 'Efftu» X|»«"o'|>|«*«"'> «AifAouflttf, 
ai^siof T( 0tAof re ; Trapos yt ftiv mri ictfu^tif. 
wuStt, e, Ti iftfovttif TcAEtrcti Jc ^e dt/ftW avwyn', 
(i Svvctfiau TtXtTeu yt, Koi el TtrtMa-fmo* inU. 90 

oAA' EVffl ■n-foTtfa, "tva tu •traf Wnui ^iia. 

'^ils AfcL <pavtia-aa-a 6tct Tctpivifxe Tfdirt^av, 
a.ft^oa-itif Tr/^a-eta-a,' Ktpeta-a-g ^e vixTetf ifiAfiv. 
etifTaf TTivt xai tja^t SiaKTOfos 'AfytKpomfg. 
euireif exti ^ti^x-v^o-i, xo) tifaft $ufMV i^ain, 95 

84. tifK^e-KtTi] itfifiTKtrt H. 85, SiF». 87. rfim /1«] Tkn 

ti i*ai, sed puDCtis DOtatur ii H. 89. Simyty] &iiiytT lac, BC. S^&ya 

H. Qi.omittitH. Alienft manu &dscriptuin habet V. Uncinisin' 

cludit W. 

UKpvA Xfi^to. Q. Pal. 83. Aia T9b vfuiwfMKi; e'Epft^( fX^Ai>0»(ihti 'OXvfi- 

C ffTCTo^B-t» ai 'AfittTH^diian. Pal. T», rrtfifrt» yaf tA tgni KOTa tJ» 

Hari. STomxfo'!^ 'S.tttaryiuif. Vutg, 'Oiatfai, koI rdxftr tiiiy Xiyn to^ 

'Cfrxfi"'] Mliai/ia ipunjf iti aitra/yiiav TUi i)i6f^ii(. K. 88. Sa/t/^«;3 Ar- 

^fc^tfunit* fcaffxi^ii, KBToTi^m'" Mf» Ti TOi;, eSa^i^ff, Taptyineu cH' IX«s. o^ 

Kct! IfifiKri (scr. JfXifCTii) tnfia. q X^i Sti, «'a^ctYin] fur, s£ Sofiji 1e, 

^ atr^ XifvoiSfAfyo^ Kat mativ. D. £1. ^XV «Ti o^ SXjdf vafarfhrr^. i^ Iw) tr!, 

Ti i( ifix6ut, KaTaTtfa-iM, tiaaj^C^ut- 'E«ei offri Mf<j^e;M>o'tTE 0e£/u^v 'E«i^ 

i6fyKai (fiKT^infia. ifixBMiitKaT X/n iSfia RsXii^uf (6'. 45 I.). Fal. 

(V0W. S^Xov Sr ^K TDi!, N^oi Aa^v lAovi ~ B. Q. 90, EI ii^vopu] Tovro >put- 

ifexfimtnir iyijtwri (II. iji'. 317.) ^itfiiy, AptiKt yif vpvrai thctTy tJ, 

Pal. et alio chartee loco idem co- <I rrrtXtffftiny irrly, fJra, tt iAafuu 

dex : oriyM, XivoiifUMf ^fiui, iani- rtXiaai. E. Ei TtTfXtfrfwyey eirrl] 

Jow T^ J^JCP'. KaTanImv ^» JaiT^, EI q)6riV «x^' '"^ BijmffSon T^XtintSjKUj 

arinnr, Xi>m!fMi«( j9a^»(. Vulg. 0. JJ Sivst^v ^oti ytyiaSoi. Vulg. 93. 

84. 'O iTTlx^t eZ^TO( Hffirrif ya^ r^- Kifoaat Zi yfKraf ifv6fiy'\ 'AstX Tgij 

Ktlfiimi i,fKf7. Pal. Harl. vid. schol. ^«v. of ^afi kijivStiu ri ffKraf. B. 

82. 85, 'Ep^Miov V ififae KaXufw] £. Q. Ei ^igSJv £XXa v&oiKTir 01 S<gi ^ 

Nai ftqr Koi ' ^ Ka>.vi(;i) T^> m6a tSv yixraf, «£f ^ KsXuJ'V u^i 'cp^ ''^ 

xmk/Xov «a^' 'OSurr^ X^«i> 'E^/tqi' ti; co-tiv th (Pal. inS. ^iXtt() ^Ti 

wfaariyiftvirt. fuXi; fi^, tlXX' IfM( Ka- tou jtc;f<cv (hucuaque PaJ.) Ari t^k 

Ta0<>j)«Tai afroiJ (f. airii SC. 'OSixr- ^t^otfa; ruvi|6{ia{. tf{ Kfpa; y^ iyX*" 

aeif) rin tfura r^( >ilf<^, V cl< 'Itio' «rn; Jvivov. $ Sri tJ KifOTt xari tov 

miv «ft^/q. ti^ touto JpiSi i^- 'AfMTtT&igv w( i tltf<tiifitf >^iy*h »i D.a.l,zedbyGOOg[C UB.V. OATSSEIAX E. 96_.o5. 197 

XM rm Hi fuv Sirsaviv etf4,ei(SeftS¥K TraoTfUirttr 

E(p«T«f fi i/Sona., flia, fi«y ; tu/rctf syu tm 
tnifUfTeuf To» ftZuov ivimrtiiru' xiAcai yOf. 
Znv ifU ^Yuyu ^euf eftSifttn ovk ^i^^erra' 
tU S" »v ixav TanrmSt SittSfOfwi i^^pey vSuf , loo 

iffrrror ; «u^c th ^X* Pfo^^* 7eAif , oiri &teirty 
iifa. Ti ffdnMTi, luti i^etiTavs iK»Tofi{iBif. 
aXXa fubK amui «rrt Aiof vio» auyio^xfiio 
wts ■xafi^ EAdiiy «AAov 6iif, »M kXiuvdu, 
^triToi avSpct ■jrafiivcu oi^paTetTov aAA&ii' 105 

96. t^ hTfta<Tit. TfaeihiTiv. 99. ^/tJ ip^iyri] fiiitiyci a m. pr. sed 

l)uy' ijii&yti a maDU certe antiquS H. PORS. ini y ^¥&yti V, 100. tU 
l< Utii. 102. /fo/Tow et pc Bupra ai a m. antiqufl, ita ut accen- 

bis DUDc videatur in fi cadere H. PORS. 104. vopif ^XAe»] «apcfrX- fim hjkiii t) ftjfai StXif iyp^, clXXst irafipiTiKS; drasf^Mn^rfiiu Kaff tiStta* 

ui t1 ^Txcai il/iXoic. B. £. Q. 96. £<, iKcn]ie{. «M( t& c^ ". ci Gi <rv>- 

R«i tirt 81 fi*' «raro-U'] ^aajHfitii ain &'rtiiits luq am, alTiaTiK^ irra. RJ. 

^li^ IntKfbviizi ■niq naftvalai T^r ol- Q. loi. ''EKa.Tiji^i] At/v» r£ai4», 

iriu, dXX' ^( iaiar/Ka^iimt W iictlvin tia ^tcraX^ifnpa/ ti{ ^fiatui Ttvtviiai 

Vu ^*1 T^r ^&^KTir. «T^y /itti kii ts t»>» Ifx^ittnf. B. I03. 'AXX^ /«(>.' 

fii^finmy, keXfsu •j^f!, s^ u; ^t^»{ svni;] T^ ftcr KtKCii' ^cj] iavrou Am- 

'*jw, iXXi Gic^ T^c ^pjTijff-i». Pal. Q. >jiytiB-Sai, tri irayKaiM ?» iwaiceuirai 

97' 9^.'' EfnXfl; KfiTi Ti)k mMio'» Aii, (p7^ ic KfUcfvii (scr. -i)t) %afa- 

■li taTik Ti)v tii^Hia)' oi trrfljtei. PeJ. o-KCvii^i EicEas-Soi T^ Tfdy/iaTa. ai 

HmI. 99. 0&( ^WXmt»] 'Ek toiJtiu 7»; Wrrl» xapaKDifEii' ^iii. Q. Pal. 

tf^aitetai iKsMiui A^Txtcu. Vulg. I04. OCrc xapc fcXScii' a^T' liXiSo-ai 'l] 

IfiO. Tf; V eir Jk^vJ n|>«rKCiTBi Ka! (Xrt niiam i/yiaaaSai, iXrt TOftStX- 

ti|( iiavaSmi vdfne-iaf ^ aiT/a tJ f(^KO( $(?» koi AmiS^irai. Vulg, Q. 'AXiv- 

^; SSitl. Pal. Q. 'AXfivfir (3«^] lar o-ai, /uiToiSffat. Pal. 'Ek T\%fm( i ri, 

^ ft^Xum (Pal. h^XuKo) 'OfMjp; oflTCclXulirai : slXiuirai : ^uvM^uiT/gvdf 

*n !Ib t^! Koff ^f:ia; SoXfiaffTK ^ t^< t1 slXiSffoti Xt/irotTo; t«; ^j]S" ^ aTunimi, 

hthi^i r^d-o; TVTXffyH. Pal. B. E. *»* ^ fbWWi; Tur ^vrtpuv. Fal. 105 

Q. lOI. "AiTBiTOy] ToEto SlivaTOH — III".* ne^iTTol of ffTfxw Kal «fj( 

^FonDnMob incertam hiyui scholii pautDni conjictebit pertinare illud ad<)4, 95. 
li Pil. icriptuai est idteriori margiiie indpieua ob augmtiuii > t. 96. et dralDens 
rnniiiie anle 98. BUTTM. 

■ Sic in utroquc cod. Scr. ~i lair NnViw, wSt rm $>. ei II. ^'. 38. BUTTM. 

' Sir ed. ant. Bcboliomm : nHm Id Q. luec duo verba lemmali non Bunt sddita. 
Fon. e acbol. Hnl dut •U' Jxi£«u. BUITM. 

* Hoi nninenM Ms)u* porait. In Palat. ■cholium boc io an^o iofimo pagiiMe, 
qwderinitin v. jio., et latig proCDl s teitn icriptnni e*t. PorEonua ei Harl. eao- 
Uiit boc tftntam : " 110, iil. npmlW n-i^Cu." Sed qnicqDid esl, boe ex ipu> Bcbo- 
'io muiifetiam, Terb* «M-roi h trivu recte referri *d «eptem hoi omnei vertm. 
BUTTM. ■ t" * tizsdbyGOOglC 198 OATSSEIAS E. io6— 117. LIB. T. 

Taf euii^v, ai tunv Tt^i TSptetftou fiMXflffo 

tlvatrit, itxa.Tu £ ttbAii' Trijiff-antf t^titrtiy 

oXmS'' etTaf iv virrat 'ASnyctitjt aXiTeyro, 

ij Ttpiv twufo-' avifuy Tt xctKev,' xeti xvfiaTtt fMXfa. 

o^ eCiAAoj fuv iranif ivs^i&ov sir^Aei eralfef, iio 

rov J" apa Seip' aytfus ti tftsfeev xai xujua jriAawe. 

Tov tvv <r ifvuyii aweTrtfLwifi.ty 0, tti T»xf^*' 

w ydf M TVid' aia-» <pi?\&it a.7rt vortpiii ohtnai, 

aAA' BTi 01 ftoip liTTi <piXeus t lattiy, Ktu ijttffvat ! 

eTxoi' Sf ir^ofoipey, Keu iiiv ig TraTfiSa yaiay. 115 

'^n.s tpare' fiyfiriv Si KaXtr^u, Sla Qtaav, . 

Koi ftiy (paniia-aff-' STria TnrtpeiyTa. ■jrfoanfuSa' 

lo6.fdrTv. 107. (IwfFmc lo9. itltf] aiTifVl. Mox ^; 'AA|kiV ^' 
ib.ftUdit. 109. T(] yt ex raiur&H. iio. &%iip6ien'] ^(<fi«>$n H. V. 
110, III. uncinia includit W. iii. i^fui] nt/JtTa sic H. Hocsal- 

tem exemplum volui dare literarum punctis dikmnatanim. PORS. 
1 13. am t^^ir] imtiyia^y W. ib. fu, 1 14, fw. te fitt». 

115. fsrjw». ifit. Il6.tifa. Iiy.Ffita. 

Tqi' Imfiay ftax'^*"™- ^ y^ ""^ °>' 53°')- ^ll- 1 1°' 'AwiipBitr (m ed. 

KOi^ bTO T^( 'A9igta< j euc/ut imy^Bnj aot. : h. e. ieri^SiBft)'] 'E^apirr0. 

KOj ei aUai i,tiy^m, 'Ohuaatlf t^ Vulg. 'Asci^Sif c> "] 'flf Kw-^^hi. 

vqVft z^oingi^A;. al ii TcXEUToTei Si!a Pal. Q. Harl. Aai^iw; T^ TW tp- 

iic iSy lAtrSi TauTij (1331 134-) *'"'' '*<' *^ Y^ iaiiniiriy tri lount nr 

fimirtyiUyu. Q. Pal, 105. 'AvBpa] (*aTa«)' ojwna ^um-iv ery«TjE( {Mft- 

'Aii^ Tvcb ^f intlniy tS> irifSy g* ^r diol. £701^»''.) ^AX' dx^u; T<f)(iM 

'IX/)i ifulxtfT». Q. 'O^vfAraTo] ^ypl t^v %ttfauataj/ oiiTaJ. Pal. Q. 110, 

TM (Mediol. Tor) ayifa '^ff^yai iiiv- III. Vid. not. ad 105. III. 'H>^ 

fATtfa 't ^f ifujmiy vfif wtiSS (Me- 7«] "H»»^ ly in-! Teu i/yvytty, i( ti, 

diol. Vfii iturTtiiiy) •xofoirKtvdXfii, (K %fK<iy tifia KoXa (II. y, 388.). PsL 

Tc TtC i.ttatfiiiyt(* tSv Aii( ipi^, Koi Harl. 1 13. T^j 'Ev TtuiTii tj rj- 

JiE Tov KaBvpft^iy tV *<;< Tir eCruf ffgt, Pal. Harl. II 4. 'AXX' fri it 

Taxf i»!» <r»ouS^f. £» «tx ^fiiua aXX' a»- ^^' J«ti] Kai twito ititmKSy, ha «d 

Spa ii^ufiTtfey (Fal. ei!% ^fwa, 01)« S^i- airri eifj) T^ tiftafitfyri, "Twtfipul( U 

trria, AXtJt SCfifiraTai) airlai KaXii. -^ftiXf TOi! yJrfVU TTfi HipvXJnp', » jS»" 

Q. Pal. 106. 'Xyatrtfmriia', n^ tJiuyef 5ijt("» (f, hntiy) lipi iyatr 

&aTV, Si(,'Afiipi m/uy K/Ai^ya (11. 1. aar ix T^t Ji]A»Tvn'af. Q. ll6.'Pf- 

' Sic duplici lemmate Me^l. In Fnt. lemma ett <I>ii/i — ii^^rfirif,,. Appuel M>- 
inm hcc Tcrbs ipm «cholia tribuisse et lemmK ir^K^rsT» laperiiidiuriMe ipma. 
FurHiDUi : " uZypT^" semel achol. aemel h" (ii(ini>f't>'' : mmlrnm illnd In lemmala> 
hoc ia &Be Mbolii : aam planc ue et bii qnidem per • in Pal. BUTTM, 

KVid.»di.'.»si- BUTTM. 

^ Scr. ri rw if-rft Iruimmf. li y^ in p^h iymwf,. BUTTH. D.a.l,zedbyGOOg[C LIB. V. OAXtSUAt E. 118— lai. 199 

i,fi(fMiiwf, rv Tit Tf 4fuXo* woiflo-er' JtxeiTtiii. lao 

»f |itfi' ot' 'ilpiW eAero feie^AKTuXet 'Haip, 

110. BMiiiiy] iiKo<'Tit V. 121. fi( fic» St'] «( f<AT" a m. pr. et sic bis io 
Khol. sed bis alter schol. It< H. PORS. ib. 'IVEw' A^i] 'ClflMa iXt H. 

jHra] 'P17K }iyivm Ik\ Kfitu(, Piyi fi- «al iioAeo-flfln o^sv KtKflKmriy, iffirv. 

tiiu iwi ifii0w. E. 118. £;i(rrXu( £■ 0£ KiiStiii ifxruc^ Katifyefaevir 

ini iai] IlBfMicru»] KaKiiii> atira tv »1 kiyti T^; KaXt>4^ii(. o£ 'y&^ ila^l^- 

Ii^To/ ri( v^irBau x» tX^ai. B. \h t^ (jHrri. £t&( Si Jat KaraK).^$tif 

H^ x^tnitTtf JaiTBu; t^( °{1^^ tou ^ di^p ah^( 'OGfra-ttf itaiftBtli) xafk 

^. M T^ o^ ri Kfara. ^ ei <rxi' Tvv Seur. afupti yif J&t, Ko! t^ ^la 

tijS^ir inioi ■maZntf. E. AXXvc. §iffaiatfi>.iiaairTa t^ voEv 'OSitfa-wt, 

TtiiafiPeittrraS tim( t^; KaXtnfioii^ Kai lAf 9tth( ^ijXiJ^mf QCTat toT; a>- 

iia^^iijii coiauryynaia'^. inuirxfiirnv ifaai tuv Staaiur, Koi 6ei*aTn airti^ 

'Pf ^ahtsaiytiy ^!) iti/iiyiir Ofifdint itrrl yofUir A)Jtaimnf>Mi(. roiJT* H 

litS^iirSai, Kai iiti Tvirif atTf a-jtf.- Bfi'iWTau Si^ tc Tm! jiAj ioKfZaai t\r 

iheSjun. iftauietai H Iri U Sia to«u- Btiy iMJi Koi icfoSuiiiTipty ieatvitlXai 

lifaiM tvyal^aBai axf^i^iti, liUi tw ovtpa, Sii^Tt Toii ^('ytii', '£«(! «inntc 

iii t) tikaptiaSai jiii ^^Xfi rf iifi( iari Aio( rjov alyiix''' koj jfavaT^irai, 

i^r AnKTthaai tJv 'OSiia-a-fa. Si)Xo~ 'Effirv (l37-), ^( ToS &!«( JStXomf 

K TA nafaZtiyfiara t^v yyafi'^ ainj(. a^T^v KaKaaat JcaTck ^aXao^frar, Kai fii^ 

inpltnto-iKi S« Sti, ^ij tia ^iXovfipo;- Tou, AijTcC^ ol wfi^ftn imS^atiiai. Pal. 

li» o-ouaaira icaTE^oif, tl Ktu o Zc^ Q. Sx^tXiu (irtc 9(oi ^^X^^((] Bpa- 

>^ foijr tl^T^i Ktfovyf paXut fKiaaiy •^ EiaaToXTEor jm t^ 9w(' If^amKi- 

fr fi«r)i vjrTfi. Bi)Xw' te «ou to ^fdaai, itfty yaf «liTSf. '\ii^^iKu Ic tJ ^ig- 

Urop oi tfo^fia vntf^irofuu, to tj}^- Xi]riw((, virifw ifSiji tariy i) KXiTTiic^f. 

(«> «ir^ (I( t1 r^^Sot tJt 'Oiueaia, "laui B" » ti( koi fink -ti iitri ^fa-j^ 

ul t^oftSi ii^ t1 ifnra^ sc£d«( SiooTtXXoi, nnifirTtiv oCts(, Beii t|i|Xj- 

fXnXiif^iv. g£SJ y^ •£){ Soicfitlwjrai' fM>i(, h( o£ Bci 9(0b( orTa^ ^i)XsT»r(rv. 

«nn(«'- ffXtrXiai 7«» Iti 7i£fuiv ^o- Pal. Q. Zi)Xiif«K(] Z^XjTvror fl Sij- 

>Wir tiai( ipaftfSf ti Kfuipltiy, koi ^i)- XijfUMf, ^XonrTucoi'. Vulg. Zi|X^fi»((] 

^pn( Iti cbuifxfiri to£( (i'( yd/ttiit F^^^Krai, KijX^jfurff. E. 'AXXo ^iiXv- 

ifiiijiiS<iiTa(. KOii <rx«TXiow/uiE ofioy Sri T^( Kal oXXii ^l^l/"™'. tS ^v ■jdj! ^ij- 

n^tToi Kol 'OSuvo^cif Til ifiMa. nai Xort^( jxi KoXov, ro St' ^igXqfwv ^i Ka- 

n^ Tlim< T^ ft^ Sia idStf al^xf^ '"<'■ -^- ^ '^^- 'Af*^™^*'^ ^° ofi^- 

IitXmC^iv, ri iralnaf (X'i> ifttTiiimtiy, itp iKaTiftif Bii>oitou Tfti&oaBai. Pal. 

BH iwirtttaSai Tirt tA aimjfio, koI lao. *H» ti(] TfiiifitTai, ^i(, j|t« 

"> Si' <X(w Kar(^(v /k Ttv yavayh isota. Q. I3T. Oiv(t(' T^( BsiVTfii^ 

^a^oi Tfiifniy Koj ipAtiy, Koi hi tl ijv jSwTiXn/^. ol o!v A(ol |8ouXii0tvT(( 

'Pline usentior Creniero (Melet. I. p. Ji.) pro Ojni» 1eg«niJnmegge'Tpii{r, Vide 
<*>>defD qiiani hie leginiDS biatoritim DnrraDtes ichol. II. /. 4B6. PBUephiil. 5. Orid. 
^"''SiS.U- Qanoquatn affini Xfneo oomiae (Enopiaarm pntem Orionia dienDt 
Smini ul JEa. 10, 763. el schol. Stat. j, 17. Sed hnc mRnifesta eit coufuiio nt 
PUeWt Serrii «choliuni ipium pcrlemti, in m» venu etlem <Eliopiou, Orionii in- 
""'—'-'-"— BirrTM. tizsdbyGOOglC 300 OAT^EIAS E. na, »3. LIB. T. 

tus ftt¥ !¥ 'OfTvyiif -xj^iri&fsitf " kfrtfMf «yr^ 

123. f«. 133. ioc^y l»\ (v(fu> l, sed (rvtet h ex emeDd. U. 

iS4iara xai (8ia-< jSsiJr koi iifnira ai- nBai. tf j! j^io-Sera-a ^ f(({ ^wup<r 

W;. £uKr4(rT«( wi' koi l^iiavm »1 ai/rot, ii( E£^^jig|i ^Xu". Fttl. Q. 

S«i (ISoi' tV ^ifaar tm v^>ar/iyTt( ;8ti< IlajWio-ayn ^ >iiv afri* cti traitar If 

ntiiirti, ^ jriiTii, Kai »£f^aimt tk ai- it(*J TiC aAfunef &m TtE ;(^» «fl 

Vi^, jf oiItm' tou ^poo Koi T^< ^^p"K l»»if«< A>f^affitiny. ^t ii TaXow 

tt^iirca ri» 'iXfUoix. «Sto( 7(W;U(mi{ lAif tit aijiaTiiL rS, Ka^rerTw ^iKb 

if^Bij T^f 'A^(^u£o(. olrn) t( ntf- ^Kna^r^ai Tw 0^, /*^( rimuf hi- 

nin ^injitt iiai' airm, irai ' KftivBtU nnlfyir, fi/iP STai- Iw) '^f il ftnnii- 

ttruf i* Tfl ripvff, TiBniKty. tl o3t Stii ^fiyiy itiTtSitrat Bdt^t, iMk «^ 

i^M^irayTt^ a£Ta> ti' &iTTfiir vn^uyfd- jSofifv ifSfty iwifti( ^Uw ikirTliriT &iJi>- 

^niaaii " oMi' ^v T^ lifaii^ fimh cKop- t<<. ^t^ Ay tiyti^f ytatlai S/m ui 

llui. Fal. Q. 'E^ fUTfk Ti ^p<^ ic^AAo( '*ftxfly Tthtvrfim ■nfn lAtifm 

ttOFrtlXuiit,, /litUM' TTpi rdiir tm i^- lnKafuiiir i^ ti^}UM iiiifat dfisr^, 

-yov ffAatfUt. Pal. Hoc schol. !n &( tix imtSarimi, (IXa& Bi' ^^ik^ 

quo post Bit. ti deest verbum Ar- twih/iita* iu^aaiU»ti/. E. 'Omf^ 

signatum, \a codice Pal. positum B^ «f «X4&h< fsi mctpwlm ^iaait aifir 

erat inter h«C ipsa duo scholia ubi iyjjfiaiai tj)v 'ApTt^ii' Si^Korra. E. 01 

faic posui. Uude coDJicias, spe- tXtkytp—^—Sanffiaiai ^u^ifMx» vp 

eUre illud ad verba v; ftiy, Possis 'AfTtfuy. i yif 'A%i\Kcir tiK irtiio, 

autem referre etiam ad ifupathiy. fanf fi,^ wofiy riT*. Viilg. 133. E3i( 

Nam margo ita refertus est, ut ex n» i» 'Ofnyiii] 'H ir tj[ 'Ofrvyt) tJ 

ordine et toco ouUa certa conje- tvr AifXf ynnfitt&a. 'O^Tvyiii ii j^- 

CtUlU sit. 'n$ ^ Jt' " 'Ciftuya\ aA(TTO r^sip' Si& t\ ^afiatiy nai iId 

Ttimi ykf ifaaifTaa ij 'Hfiifa Jjftu- xaftairerif tfl TOv IroM^nu Ko! ^ 

>>Sicliquido; non, ut relert Creuzer, «'/>■>». BUTTM. 

I Vere qDidem refc^ Creaier dapliMtuin in codiee me ul; ied manifeitD xHba 
crrore id ^tam inter exitum et uutinin Tervuuiu. Memoro iata hoc loco, ne qiu 
panim accurate lae agere aaspicetur, qui sliaa aileatio tilia tisiueo. BUTTM. 

~ liBudat Creazer igaotun leiicis formam ot elegaadsmmam eique rei aptisuiDUn. 
Vide uberiorem ejos noWm ia Melet. 1, c. BUTTM. 

■ PorsoouB ei Harl. refert, bia ia schol. itcriptnm nse it />{• r', sed bia ia alten 
Mbol. -Iti. UlieiiorB igitar ad hiuc locum in Harl. acholi». BUTTM. 

* £upAortann» auctorem prodit in eadem historia icliol. 11. r. 4S6. Pkertej/dm 
(chol. Leid. vid. Heyn. ad lliadia 1. c. Ct ad Apollod. p. i^. Acld. Fherecyd. p. 65. 
Stnrz. et MBller ad schol. Lycophr. 318. htnim laiidat Hygiaua Poet. Astr. ), 34. 
Cf. latri fragm. ed. Leai. et Siebelia p. 69. Cetemm haoc fabnlam etiam ei jVnaii 
HOrrat. altera In Greg. Naz. orat. in lnnd. Baniti eihibemuo. CREUZ. 

r Conf. lupra Hcholl. ad tt. i. 3. aed imprimis Heradid. Alleg. Hom. 68. aode 
■umpta hac inat et abi emeDdatiiu qusdam leguutar, maiime hne : inUt •>> liyt- 

•ill >ia>i'<if mfin ul •^A.ii iTHIj^i» tiijrrin, ri> iiMrm iui^^T inaf ifun 'Bfifm 
Jit^-yif. BUTTM. 
«"Apti; M. Hbc duorerba comiptavidentur (nam var. lect. esae non pnto} eloB- mate 'n, ^> ir'. BUTTM. \ tizsdbyGOOglC UB. V. OATSSEIAS E. JH— 130. «01 

tK wyatoU ^tAita-Ti* ejroixtft4v^ KttTrireiftm. 

uf i" mrn 'lcto-iufi imrXuutfties ^nfufnsf, 135 

u ^vfi^ fi^eta-et, ftiy^ ^AaDFf Mi tvni, 

mu jffi t^taAa)* oiJi ^v iir Avvnos 

Ziie, os fii* luntfriipvi /SoAuv afyirTi lUfMvtu. 

m i' e^ iv¥ f4M aiyna^i, ^u, (ifOTo* atiipa, wttfiineu. 

rsr fta vym iTaartt wifi Tpmnos (is0(uhct 130 

124. Wf. 136, f$. ' 119. ayaaii'] iyaaS, H., ex emeDd. V. W. 

■ntMi. TUoirraii lyoj) Kai le ify^ ib^ Tor wra $a£tti' <'x"*'> '^' ''? ^'^FVf 

X^ N^7t< a ii ^W< ^To' io^ fti- 'f^ tafa fiitf '\aslmt nif/ta vvfm 

r» tSv KufXifSaw. Vulg. £. X^<(- tC^^qMU h R^, ^fcT SiaSt^lm ^- 

tfntti 'Apn^ ''7'<0 '^' KvnjyfTMiiC japr tri q AqpiTigp (Pal. A^iofTfa') ai- 

St£ Antifiu' T^ MSfn». Q. 'AtJ>» to t^ avn^ti na} iyh^ai TltjShm. Pal. 

ilTnj «f^unt^ KST^ trnx^, imfM' fr Vul^. Q. 'O 'Isr&rv ytuf^ i)i> luu 

'OfnyCig ^7*JI. Q. I^i. HarL 1 34. i^au airrf q 7^ «a^K^ %tfmiy titrati 

0I{ (byavaTc] 'H tsT; TaxvTifTOi< «a^ ifUpep^a, Koi i]> «WriK. ^^TOi' ^ 

t) iyai', ij TM( f<^ ■y^wf iiunuSro'. E. auTOr (nMW^^vfiai T^ 'j^, iral iuk 

Ti lfii<, i&^itnri KarJM^m' <i^ Ani- r^ iMrai a^f t^ «^^. E. 

^^ii^. Pal. OCt^roTC 4ra|9' 'Of^qff q 116. 'Hi Ai^ ci^ewa] OJK Arri- 

'A^^( ifotyaf tptMiii. tii tim( d0(' iTTaira T^ IriSvitif, iMA wtiaStTaa 

^Ati Tobf infxott (fauc FORS. ex «t! fnx'^'^'""*- Pal. B. 137. 

Hurl.) . (t fiq ofia T^( ioTtflaf ftiyunjt- Nci^ NcMas'^»]; 7^ ijpoftc»^ . Vulg. 

TW (Mediol. luiiMriai) &<; toi 'Ciflma TJ vcmrri ^fnfMfLir^ 7J. Pal. Q. 

iXjjfjfwXoErra ti< oiT^» ^fu^ro ij 'Ap- TjHr&ji] Tfitt* tatfaltfiit^- (B. i- 

Ttfu(. Q. Pal. Bed hic perperam ^pc^tfun)). B. Vulg. Tiij; ii yfi- 

[Hiefiso lemmate 'O; S* la^' 'lirmi ^mai, »ti$ in iftxSt^, <k «I Z^d. 

(oc), 125. '0( 8" «ir' *Ia<rIi(M'] Harl. Q. 118. *An^.] Tox^Bt 

Ofn{ K^ t} 7i6«f K^nt' koI 4^ iiia«u{iU>f> Si^ XnTJnrra. E. 129. 

tiof vUf A( ^ 'EUorunt, 'HXjrr^ 'Aydaa9t (scr. &}wr0()] 'O; £<;- 

lal A<i( uUf Tafi' j ^|i fMT^ tir raaSai, TOu icvTO^ a <n/mM,iftMn. 

tanoKit^lii» tifiiii miffuita. oJ nai Siwarov Si ital u< ^ (parva hic lacuiui : 

Aif/iifTfWf J nXwTOf Kotk 'HtrisSoii (9. f. &( ti/iwtPc). oIS> '}d|) o^w koi t^ 

969. 97°-)- ■'^s ¥^f> Ubcai * kXou- niTi liaiJMiru', bi -A, %taii ijaaaBai 

n(. Pal. Q.* ToiW xoii AijfiitTpsf « (ll^.). koj, Titpfa el iiyaaait Oni 

IK<Ct*c. q» £( K^; j 'Ioo-Jm. 'EXXifvi- (I33.). Pal. 130. nc^ t^m< iSt- 

«( >( 'HXact^ Kai Aii< a^u ynxa- ^<sSTa] COri Koj prffimittit I^.) 

XfftT. tnti ii paa-ir ainhi yntfyutira' Ttntni &mX irriKK, la^X toS Ttfifitp^- 

' nUaL aeiiiper in lemmite et in iptoicholio 'lami, 'lin» : led io textu tecte. 
BUTTM. 

■ HnJD» loca MinoEm prodit «chol. Theocr. 3. «a — Cf. Hellauic. &. loo. ed. 
Stan. BmTM. 

' liiciMl. Q., eertelned. Hediol., de&ciBntTeriwK;>riM— 'EU<«(H,itemummB 
iide 4 Mori 'HrUir, qDOm m loeo itRtlm condnaintnr hac, il> M Kfii In Kbol. «q. 
B^ne ad finem. BtnTH. 

VOL. I. D d tizsdbyGOOglC S02 OATSSEIAS E. 131— 148. LiB. V. 

uW imi « vljet $iiii* etfylrri Klftturu ■ 

Ziuf iXrtff iMttrat fua-a iri wo^i viyru, 

t<M «AAei fix* vAvTK a/irt(f^i^ef tff^Aai ireiifiu, 

Ter ^ ctpct ^fiif)' ei»/Mf n ^tfmt x.at twfia, ^cAoo-ff'!. 

T» ^» iya <fuMa¥ u xeu irft^v, ^« i^avtu» 13 

d^fii' aSa.¥a.Tev xa) ety^oaev ^fjuaa, vaaTo.. 

aX?^' «r« «wraif (orl Awf i^oflii alyUxfo 

evTf Trapi^ lAdeTy otAAor diov, oud' «Aj&io-ai' 

iifiTa, u fii¥ Ktaet i7roTfV¥ii neii avayti 

■x-amv iir aTfuytrev' irffj.^^a ii ftiv eurtj fywye* m 

w yof fiei ■jrdfa njts fT^prr^oi, xcii ireiifei, 

ii xiv fiiv TrifMreitv iv tvfia vairra ^afM^Tft. 

aimie ii Trpoiftfa^ ir^m^TofLai, ova^ sviKtu^a, 

eU XI fiaX aa-Ktfiiif V' ■JraTfi^a yeitaa iKifrai. 

Tijv S" avTt ^foiritiTrt ^iaxTefos 'AfytupevT^s' 14S I 

evTu wv earoTrifvjrt, Ator ^' iwe^i^te f^vir, \ 

■fi^etf rei fAerviriff^t xeTtrirdfWet ;t<cEA(n^. 

■^Xlf dpa tfujvrireK aTt^ xfaTvi ' Afyei(f>6rn}s. 

131. Foi. 132. ftjrai] {Kaaa^ H. ib. filh/jai;. fabmi. I33. dW^- 

fc»] &v^6i6tr H. 133. 134- «ncinb includit W. 138. »oftEA- 

Scir] «af(£cX9(i> W. 140, sRni] o6ni W. 143.^01. 144- M*. 

145. c^tfem. 146. »ii»] ™ pro F. 1. V. 

KffTd T^ Tp*r/ti. B. E. Q. Pal. ^eTH rSmi ii' Infiytnmi, tii It cMa 

1311. Ztif4Uaai\TfJi^ai,i>Jrai.'E. u< Jii ^'irou iiapiirrioip. Pal. 'E^^Vd] 

'EXiraf] Z^i^Smx, IXdacu;, Tf>i£^i. ei Se, 'Afupt^^r, wirrfer «'{ A^ ^ e2( 'Otitf^ 

(Xa-af"' «oiirTWHTt^ jiif (Q. fi«r). (sic^.Vulg. r^I. K«J JtoTjMi] 'On 

■iStjFm iti* (Q. 7^^) T^ rrvinfi4iaq, />ji- ^i Tvv iTu^Xforrw T/Ajiri TO^ halftnf 

W SJ tS ir x*'^* ■'M£»f. Q- I*a'- «iAWici(. Pal. Q. 143. nf^pwin- 

Harl. 'EXo-of] n^^'Ea;, M^Wa-af. B^m/iai] Ti ^f^;, i«a9jv«/uu ^ tt 

Vulg. ed. ant. 135. Thr i*fr /yu iikf.' airiaiBic To Zi, aHf (Pal. i^) 

^ttitai] OuK iiKSyii4 oitTsi t^ cf; o^or iitiKfisa, Si^ furoti, ilSyaTai KW i^ 

ifyaa^lof KarTafiSiuTr, an^iKvZa^a Sri itipa( if^i^ /a/ayirimKirOai, di" Iri- 

iiWaior Tor t^aSHJyTa evriirai ofr^. «vVti £{ kc /jjiK' amiS^;, «Ac snKpi'- 

-Q. Pal. 136. 'AflarafXBf, ^y^fiii'. tl^apuu s«( ar irtiSttij, Pal. Q. 144- 

Harl. 139. 'E^^cTu TWTsv ^v' ^Tpb'- 'AringS^';] 'A^Xo^;, ^i tki ^X" ^ 

■yeTor, ei j Ztb; ^T^tft Ktti iviJyd ai- KfaTiu, ^oi i /iij icfiaToiJf«»o( Tj ^f^^p^ 

Tov Bia^Sai^rw. Q. Pol. Ti i^f, if- Ka) KX/rETai TOu ia-KrjBevt. B. 14^- 

> Psl. ■ 11 UIm,, Hui. <i£ fAi( ; unde PonoDUB coDJidetMt n K (deficieate nomine 
vel cditoria tcI editionii) iXrm. Mox pro IXrat iternm et Harl. et PbI. Iw- 
BUTTSt. tizsdbyGOOglC LIB.T. OAT2SEIAS E. 149—163. 203 

n S' nr 'OJitfV^a fityaXifTt^a, vervM tvfMftif 

^r, irti^ Z«rvW exExAuo' a,yyi^,iaov. ^ - 150 

rir J" Sf er OKT^g tvfg xaA^f4,mv wSi irm aave 

SiUlft)o<f>tt Tspa-oiiTe' xetTti^tTa ^i yAuxW tuat 

nirrov iavfofiffu, tTrt) ovKtri ijvaeLn vufupi!. 

oAA' ifroi tuKTOf fti» ieuita-Kif Koi a,ra^Kr\ 

a evira-i yXafbvfwri Trakf oiiK iAi?M* t&tXevoTf 155 

ifieiTa ^ iv irtTfiyri ko) ^'ima-<ri tuiBi^u», 

iaxfUTi Koi tTTeva^ri Keu a^yta-i Qvfwt ifix^eiv, 

•rmn ijr axf^rfeiat atfKtcKtro, MKpuet, Mtfiut. 

iyX!" ^ 'urTetftArn irfoa-e<pdvft S^ia QtaaV 

KafifUftt fMt ftei &' iii6aJ' oJi>p(o, fttiSi toi aiat 160 

^imu' q^ yof Tt fia^M yrfoAfae-a-' earvrifi^a. 
oAA' aye, ievfaTa fiaKpa Taftat, offt^e ^t^Axtt 
^Mt a-x^^iv euraf iKfia ^ij^ai tTr' ain^ 

153. <^ic(-i ifiLtan. 157. omitdt H. Uncinis incliidit W. 

158, B<j«rt'i»Mxo] S(jiSe™«H. 159. B!Fa. 162. 4U' 07«] axUyt V. 

163, Striif Xnfia V. l^ o^T^ b f txfia x. h s£t^ H. air^i V. W, 

Ti tvt i^ofttr ImtbitaBai 'wafii, Ty xo - paSva a^li ix Tau laiiarjitmi, Kotiy/niaa 
T19 (I fiij ittrfoi KuJjJoi. Pat. 151. !< oijctTi, Pai. Q. ^pfrmni Ti)y Ar- 
OSJt mx' oro-f] 'E» aUji< ^"l»'!», AJ- ix^tr T^* ^^ yiniUr^ air^. Pal, 

^1|^ C( KOflSf X^/.CTCU ' KpiflM ^IO I54. 'IsijEirKEr] fixvUET^fCVirO', ^ JKDl' 

(f. 103.)- il Tofn* sStv( ii£>aXEirr«{ /uits. Q. Vutg. 155. Haf' iix i6t- 
r^tt, tfa T^ ^x^jSoX^y^T^^ Xi^f, Q, Xain iBtXujr^ 'Arrirrfo^ 'Iuvik^. 
P»l. 152. Tipmnc] 'EJi'|)a!i»To (sic). Pal, I56. 'AjiTtTfnjiri», oi 'Afiindf- 

tj ofi (caJ Tapj-M, KaXfltS/irKot. E. xou. Pal. Hari. 157. VersU3 A((- 
KaTffjSETo] 'Er i^finnr ijr oir^ j tou Kpri koI etc. in Fal. ad margi- 
PiW;(p^«{KajKaTcTiiKtTe. Vulg. KoT nem positus et signia inter 158. 

'^l, t^tifen, injyiirKm. B. 153. (no'iTo») et IJ^. ('A7X*) relatUS BBt. 

Eni o£k(ti ^tianf vijt^ J*] Kar' oOici 160. Kafifup< fKq fui] &ai^rioi{ dxo- 

VW &tmiianoi eii airtlni. "Htoi KfnnrTti t\ ■sflatecjyia. ^fFitoroiou/Mn) ' 

ri ^ xfvTtv ii arifiaaar tirtffyir tiik tUfytirlav. Q. Pal. Ka/*^i9p(. 

(Vulg, o-io-ao-ay tmtf^fr, Pei. 'mtf- KaTaiuptf^^vt, ray^lTVft, naiciiMift, 

&f, omisBo participio), tI H itfih Pal. 16^. J.xtiliiv'] Tifl tUaiui Kata- 

iiOTa lAKi-Ti. Pal. Q. Vulg. LivaToi aKtvaeBtiro), rauv ^iryti. Vulg. Text. 
H Kif Jlii( KciirAu tI hi, TifiaKt yiif ai- Harl. iv !r hcfla trl^ai it aiiT^ : sed 
if (Hediol, o^) wfirrtfn iamiM- super ^r V — rp. afnif : et in maig. 

* Obaerrft memoriter citanteia atque iaKrendo boc rerbo plenum hexsmetmin ef- 
Acieotam. BUTTM. 
' Sc dativo cam Q. Nam ia Pal. et Vulg. roi Iwe non eM addita. BUTTM. 
■ Seribe, monente J. G. Scfaneidero, ie.)»irwii«I>ii. \ld.ii'.305. BUTTM. 
D d 2 .vGooglc 204 OATISSEIAS E. 164—^79- HB.t. 

v^pw, as n ^ifijfrw in ^iftu^ werror. 

MfTAf iyiit rkw KtCi v^vp tuCt uvw efti6fiir i6g 

ivd^a ft4*ouxi , ct xit TM ?^f*iy ifunei' 1 

iifuai. T ebfi^unt' jrifi-i^ Si rw oupor mriT^tr, 

u( JCE fia/^ MTxtfiiis rv> vtix^iA ytutu 'imeu, 

oT M dfoi y m>Mrt, Toi m/ftmt wfur iy^urtt, 

ei ffttu ^frtfoi tm tcnfrtu ti Kfitai r(. 170 | 

*llf ^ctre' fiyti<m JS a-oAur^f Sftts 'OJtwnif , 
xeu fut ipunvebf sTitt irTWtneL •jrftai(uieL\ 

"AAAo Tt ^ 91', ^M, TO0( ^iiJkcu, uj^i Tl Teft7riiv, 
if i*.t KifiSeu irxf^>\ •jrtfdMrftty» XeuTftet 6aA<urr)}7, 
Jkinv T ofyti^iet ti" to J' ou^ iari wf i«r*i 17S 

uxuirefei TrifQuva, a.ytt?^ftittti Atof ou^. 
eu^ tiy iyu», eUKifTi tri^tv, rxfiiis «ri/Saiif», 
(i fiii fui tXcm^s ytf ^ik, fixyea Ofwov hfttrirau, 
ft^ ri ftoi tWTU ■jntfifCt Kctiuv ^mXturifuy oAAe. 

164. itftfatia. 165. foW. t66. ifiiiu a m. pr. J^v ex 

emeod. H. ib. fMnfcwf'. 16^. f tliiaii -^ iii^^iau. i^o.nfuwi] 
KfifiraSV. 171. KT»?. i^i.Fcxcx, lys.MSB"] o5r' « emeni H. r 
ib. ffir(B, 177. if/iniTi. ! 

' Ar* <c£t^(. 'Ik^h} Ts tftli i£>jM, i<p' tl^fi Xi^. Pal. l68.1in)<B]'A|U- ' 

&FTk T^; vcilc KctiaaTfifiaTa mftav^- m^iinif laa. Pal. Horl. 171. 'K-' 

TRTni, T& i-pnlyia^ ijtyiiuta. Q. E. ^igim ii «o^ih-Xa^ tn^ 'OBt>avti!{} K(- 

Ki). Vulg. Add. infra ad 336. 151. nr afriv tr^ -ti ithinai rai ^ a^ 

254. 'Ik^Is (sic in textu cod. utr.). t«! «™(, *aJ j t^js*< t^( •mftb^. Sn 

'n( r^piia'', Pal. Hari yif Totwrw ^» t1 Katiimiita, TSih» 

.... Sio^^i. Iti /Uf tcfi) (tc£7riu? kjIjk tou xa^ KoXv^ wSf KoMai 

an S«ft) ?) ri I pfaxi', wfvitap^itvTai, iri t^( iaxtifai, koi so^ toJafr, 

«■« W /««ipli', «apefiWai', Pal. 164, ical »api E^fui/p. Pal. Q. 173. 

'Tifmii] BcKtiov il Snjmi Tei; &u (rtv- 'AXXo' ti ^Xiijji, irai od nfXinir, 

drrriy. ^i 7^^ »'pl toE k?jitoii( <Tm<, Pal, M^!(«] Bei/Xfij/iaia, Vulg, ed. 

«J;(~oui rxtSiVi Nal Ttfi TSii pdBn( atlt. 175. 'EfiTai} nXffwaff'/»; JffTi 

ArayKcuo, tltf',. Pal, Q, 166. Mm- ri i, ti ttalftai^. Pal, I 79. "AUi] 

«Kca] 'H hnAana l*iii»f, ^ nfimiTa 'AfurTO^iin)< iCXXai{ ffdipii. tim aS^u 

T^ ffo'»- ^ AfKitS,. B, 'Oti Ka! cxl ^r jfu, Jv Si tsTc £Mi«ic «tcue^ /wi tI 

> Sic et EmtBdi, In Pal, iyiiXXi», MS, BuwaH IfsvXia- Vnls, n lya^ Ai7>- 
/u>k <ra(' j/i7i, BUITM. 

» Ct. Elfm. M. T. ;*»,. BlnTM. 

■ Littera eranidn rtx dubiam quin fueriiit'!*^» >■>! infui, quorum Tt>calni]onun 
■ccfntiiin a qiuiititBte primi 1 paudere tuU irrBiiuiuti0U, ul ia ivw'» et /'*('''• 

Bvrru. tizsdbyGOOglC LiB. V. OATSSEIAS E. i»c — 188, 206 

jim Tt fttt KetTift^iv, «TK T ^ttHTf tK T mfit^t»' 
H ^ oAn-pAf y iffr\ iuu «m a/jra^/ja siius' 
m Sk r«v /wda)' isre^pttff^ iyopnrat. 
Mrrai m ToSt YMtt x<b Oi^tbws lufv vjrtfatt, 
ruLt To Jia.Tei0Sfiivay %Tvyee vieif, cort fAMyirrtf 185 

'ifUf, SttimaTOf Tt, vikit fta»afta-rt &tBia-i, 
fii Ti Tot eu/Tu ii^fMt KMtov ^auhwrtfMt («AAs, 
oMa to, fiif nia. kcu ipfoff-a-ofuu, a,<rr af ifMi- •jrif 

iSo. tiFs. 181. Katifda'] KoTi^nf» ei etnend. H. ib. f«r»«. 

i8j. y] t', sed 7' in schol. mai?. H. Jb. f(.W<. 1 87. -rl t«] 1» 

n H. 188. Arcr'] W ex emend, H. 

(kAiinr. Pal. Harl. Q. 183. H tpuXtai ykf lii 'weuitvr^fia, if S, titt ar 

tf] nifmra^tv tS ^. «t» ylp |St- ti; ^ni^rsiTO £( (S^^o 4 iir^rcia. 

Saunuiif. P^. ^H tq AXrrp^ 7' ^* Wi Pal. Vulg. *m\tab( iy*yo sl caXoM: 

lai liK AndxdXiai (i$i£(] 'AXit^^m( iial Ta. vaiSeimgpia. ^«ii^Xki «!r tJe ^o/' 

li^u^vX^. ^To^iUa £t Ts flvnfWra. iiLPTs. ' keutoi tix &tt^ija (i£oi( tvJ' 

ri!& d/ta/TutiairiftltiKimalirincf; iaaHtVTtf if,i}<rTfii yiyera^ KttHliiaf- 

^l (sic in Pal. et Q. : vid. not. «( toCts elxA, B. 183. ■"A^' W- 

sd a'. 363.). t&K tnn •liTtif, (lU^ fa^ Apjpji iyayivaaaa ^krio', trattai- 

^ns >^ ^/UE^r;, Kaittf tiK » £- fuur^f ^ioMdi . «afUimjo-ii^ur. Fal. 

nlliun;. jco/tm aA( ^Ba^Xia «IS^ 1 84. Iirrii lOhr t% ygua KoJ aifoto^ 

i& iaaiiamf Af (huC Pal.) AXnfif 'H 'n /UT^i iiiptt, I3bto( kcu ny^. 

]vr«K>( Ko} i|fia)>TE( Tovra (It^>. Q. q TOuf KoXt^ «^( T^ tiaaafa mi- 

'AXiTfi( ^ ft^ itTift^JMrffiirti tsumfjia^, 'xfia Tw l^w rM^rai, a Kot mmK-ri- 

i i^tihs^. Vuig. 'AXiTpif Xi]wv>« KofraTB s^w. «iW^ 70!^ iijTi> q 7^, 

• wJi ifwx^ dfOfrtiXit.' \iyt7a1 it »fi Sc Tir «^povif t^ o^tfsi^a v^furao, 

Wi i T^ ^J^fsK tesTVXtl* It(il JfO^ M^l 8( T^)' T^ ^td^. U Krx) oM 

i^, A( ncal iwi' 'OSiwomi*. tJ ^R( 31 m^i ToE'T^i( t» t^ ^ ^TiTlf nartc 

<«»(, i$ ^ iXiT^ 7' fowA Jiafrot oJK X^wriy, i^ ^ib J^wwi/wfa, AmJ kwt- 

•n^JXiK (JUf. T"* ^•t dftafTi*tif i^ffafur. iamf koi $aa-ii£if ^lU- 

1* iU9)S(^ KixJrM o&i <Itii( sbraBeura, fun; o/uroi i/ni<fl», iKtinifu t^( dpx^f 

''(1^7^^ ruvooira t» ko/toi, £XXa( oit «i /*% to!« ynnjTBi, A{ ko! o^^ tiJ^ 5«.- 

» ^tXK^r)]. ]) <lXiTpi( £vt1 toS >»- !k. E. 185. rf&ptrai Kai, ESoTOt, 

^u^ «iXXil «pgffKpoiiiroc KoJrw fiq >|>1[ S ^(Tifpuioirro 'A^MTt^anK. Harl. 

oUt in^Xia, rUX' Sfuif rfaraAiUT» 188, 'AXXi tA fuv mmi iiai ffartfiai} 

VUfr((. ^aiX«)< >( X^TWToi tI trj(/Auai. 'AXXcli iiu^a mi itm (Vulg. fMtfdrii), 

• ]«« ^ ^tat tlf tI ^Tw ijjrrai %ra ipfcra Kal (m av j/ioirr^ avnffia^ 
in^itMt, K. 'Avo^ifXia, aKo/Snn-a. Xnra & ToottiTy T^ ;^l<>( K«0<TTiwa. 

' Sic Pil. ct teite Ponono Harl. in lemmate icbolii : qusnivis in leita uMuaqu« 
»W. BUTTM. 

* Ad Imne TBnnai mMiifMo retereiidum boc idioUutD, qiwd k cod. ilatim snb- 
inMttmciticholioadtJ^. BUTTM. tizsdbyGoOgic g06 OATSSeiAS E. 189—405. LIB.V. I 

axini fuiieifniv, or< ^f Xf^^ Tortv "utoi. 

xeti yeif ifm vtK srrtt heurifiK, evis fMi tun^ 190 

6vfus ivi rri^tavi iri^ftos, aAA' i^t^futv. 

'"Hs Ofet ^pat^tur iJy^arD ^et 6taaii \ 

KttfTet^ftaf ^ SxtiTti ftrr tjffttt 0tUH 0nTo* 
"i^ev ^ tnriies y^iupvfev 0(W n^ xtti eu^f 
xeu f fii» iv6tt KoAt^tv ETi $f>e¥ev, ii^i» i,nrn\ *% 

'Effuittf' rvft^tj ^ md« •jrofet Trariui iSu^v, 
tv^tiv Ktti ■jrivti», eiib jSfwrei SuSfts iSeoriv. 
(tun) a' WTiov i}^t» 'Oma-aifK nieie, 
T? Si -jraf a,ft0foa-itit Sft&itti Ktii nxTttf ^ko.*. 
01 ^ iir mittS' irBifttt TrpeKtifLtvtt x*^"^ ttt^ev. aoa 

eurrof f Tf 1 TAf^rtte-tu i^jrvK i^ irejifTK, 
Toie oftt ftv6ar ttfx* KctAt/yu, ^tt ^tauV 

Ateytni! AeUfrrtaJit, jre/^.vfitixeU' 'OSurriJ, 
wru tfq etKovdt ^iA<)i' ig vctTfiiet yeuetv 
eurriKtt luf '^t?i£ts 'livtu ; ru Si x^^f* '"*' ffMnit. ^os 

189. fu a ni. pr. /ui ex eroend. H. 190. haUifMi] ainmiiii H. 

ib. o^' fu'] s^ ^^ui ex emend, sed antiquft H. PORS. 191. KFa. 

194. I£ev Vk inrtrif] lE» V ii t(M( (sig) H. 195. taSt^'^ KoefV' ^- 

201. nT?n<] m^t( pro r. 1. V. 103. Sifa. 303. ^frjoit AaSif- 

Tia8i|. 304. FsmMe. 

B. E. Vulg. Ot( /Jit, ^nga-i, Toowrer ybfTia. tS 7&p f ^ir 1» ■ Ksi ir ai!7W- 

X/tla itarTatdPai tsn Koi ai. B. fi. Tai. B. 196. 'EtJBo Topa iKirD] 

I^al. 'AX>^ Tgiriu>rii (Pal, tdioSts) ' AnatrtfertBa T^ ■KfoBtw, Fal. 19S. 

o-u y»5 Koi nifi^Wu, Iira or jriu ^fi- Airq S* ^lw l^ty] 'HSia~Tar (Mediol. 

aiT^ mvtjSoAnffa ^> rniTfi t^; yftla^ iti») TtiV ifSrai yf KaT* arrinrfit Ka9<IjiEb 

KaSEaTIIKuJjl. 'O Ee T(fl TOflcXKfl. Q, Pal. Q. 199- IlldaiUf KtU *E|)! TjM- 

PaL 190. 'EvoiEri^t] ^Ucuti, ar/a' ipSt Sitrrrti^ oa jui) i-ai^i(tSita (l 

iif, B. 193-. Ka^E(X/p(<] O^x In TaSrax^M^porTO (scr.rovr^s^erc^). 

Toxcv^ paiC^i. ^tla' yaf e>x» alTi'a>' Pal. 302. Taif] 'Ori jvof «^ (M 

.^iSe$<«t'} Ai^ lurk Tili tlf^fUna Sia^(7«ftflw ^od-) (SCT. ^ifri), T<i( 

Kapra>4ui( ^Tfi^tro. Pal. Q. 194. ou ^'Sv* ^^(v. Pal. 304. OI!tb tt 

'if or] &i!9 Bifvnd fimi, jfK» BiJi Toii q, oiK^rSt] 'Hyow jy Kai|i^ -ffiiuitt^. •wfta- 

KBi !kiu Si^ Tn! 1, rtfftTii/UHi Si B. d ^nai Be a yAyt^ h fwtpttrijatf. B. E- 

•fltf ti^ Tw (, a£K e!» j infnpot atfunin Otfrw i^, Wr jnfornfm. Pal. lOj. 

i}r ^ tfuirtSfrcti Ttu i (scr, o-) I£ef 'Efwijt] Te (fwiKt • Kol t^va >i}«TW, tizsdbyGOOglC OATSSEIAS E. 10« — .13. 807 flyi fuv ildli^s tt^ri tpptirit, eavct roi eua-tt 

KtiSt »rajr?^g-A^, xpif ^eLTfi^a. yeUetv tKta^^tu, 

ii^aSs K euSt f^Uvav avv ifte) riSt Siufiet ^Aatmir, 

aSaieiTK t Ufis' ifttifmfiiyof xcfT iSta^eti 

«^ aJiOXjBn, T^f euit ii?<Sieu iifMtTa, 7ra.rTa,. aio 

w l*tf 6ti¥ Ktinti ys xfpti^" suyff^fuu tnai, 

tu Sifutf, evii (pv^if stii vjtus olSi iowe 

^cK ciha»a.Trfri SifieLs xai siSos ipi^iiy. 

106. (1 fur hit(hi(. 307. ^gnX^ffai] ^rorX^i pro V. 1. H. 208. k" 

a»i] k' aZSi (aic) H. Et sic Ammonius MS. Beg. 16. D. XIV. PORS. 

109. fiWoSa*. 210. t^Jt"' ■" "" '"■ 313. ftii^. Kttl T^ ^S^Xf <^a;. SiiiKm /liv ylif a 

rfdi irt T^> 'jwtfMT^ SlT*'' S*« tJ e7ku 
mfi^ft»a, &% Kiuitiin)( a» inek^aa^, tt 

", t»!t« •yiif Kcu Toi; fi*j|n^pa{ tt- ifutai KoHrla^q, ifrai^Jiii^i tti yaid» 
Tt Koi ofpaxiy iKeT' diiT^ (II. f. 
174.). MS, Bames ''. 206. Ei 7«- 

HO' «BtH;?] 'Ai' ii iyitaaKc;. ^fliKi 
irr|inKi airli' Tauj ^Xo^)^i)«]0-(iri, Pal. 
3o8. Ti, aiiy ifui, TOi( j£^; wntrniii', 
^i ic tJ jniiJuTauq Pfxb iiaaTaKTity, 

PrL 309. 'ASJaraTti t* (ii]^] *Opa \a( 'EfX'1'*^ ^< «riCMC; jsvc^uv Iriiy 

n! T^ t5( ABavairlctq tniaxtira maf- iK&nf (^. 207. )■ Tai5Ti|; 8J «vka t^^ 

<^9cr' (Mediol. &. layjiai aS( kat- ifei^i iwiiiKa^iirSa. Ti ii T^; Ka- 

<>«&») fri e£ i^t IIi|«Xiiij( jufljfiwrf- Xifl/iou( lim reiaZTa' ti itir iyi Kt!nK 

(K iftUiy, atTiStiaci r^ jityiSti T^; xtftlat tSxtfiai iirat, ii itjiaf ti •pt^y, 

kitxiaim^ T^i w(fi T^v yvyoMia amv- aiii Itixt Sr^liq aSaidrijai ititat Ift- 

ifr. P&l. Q. 'l[itifiiifyi( itf iSiaSai '] ^tiy Ks) (ISo;, t^ aufitiiixii fiiyai wafa- 

'Afmw tJ ttf) iKfAnit innKay^aairSai ^sUaSitii;. tcv ii 'Oiuaaixf, CSlla koI 

t% rtfi ripr nqveXJriiv ^i^jMTOp^iac» oh^i; flirta ita^ iSytKa atia wifl^fmi 

iBiit ykf ahitf ^rrtTO T^( KaXu{niJ( &i UiiytiJwtui EiKa; iKiiyrrifti ftiytBit ■t' 

1 npfi&K/jMiVK (aic, pro -^ii). PU. <I; oyTalStvSiu, 'H^^^|5p«TJ( ^(TTi, 

Q. 111. Oi fUy Sipr ke/h;< yt xtftlar] ai i' aiiyamt Koi iffllfO(. li ykf wifl- 

'kniaBiyiii ^aui (iScyiu in^i' c*Ta riy ^fH' IIiimX^is ifi^aaiy tyfi T^; kat* 

'OtwTEa !ti «I tfSnti ««UJt if-E^So^iu ijKfii' wfOKflirttii. E. " 213. 0£ S^ftCK] 

ni T^ iSlSya,Ta iwayyiiAarrai. iwiaii- 'Er AUMf fiiy i xonrT^f tray iyKUiud' 

fairtxia SJ koA T^y irspj'Ti)n> £1' ^ ^iv ymaiKa ^tiktTOi, cl^ xa) Ejiyi» 

«n^oi T^f 6tn. iKtii^s fiiy yiif iw) iwaiytT. aCn) H afupu iIt) t^; iuf^t 

fifoitH tiinBfi^ Koi ittyiBti imyaijm- iiji^y. Pal. Q. 313. Shtt^ ASeatii- 

VitTK Koi ri «oS' iavi^ wftKfininif Ti|9H'] 'AKpaij o^i avyi\c^y iwi Tj| 

' Conf. schoU. x: 565. «^■. 143- ''■ 3H. BUTTM. 

'Blexta PbI. hocleiDinaBuiiio; Bimulque obaerro hwit aolleninem eaw ia codd. 
[t&ua Arati) Bcriptnrsm foriDula }4 ^> qnotie» vkem gerit puticuln H. BUTTM. 

* Ptq wiifi>.afio icribeDdum Tidetnr nuiyJKlii ; et po*t liuMii 
flUTTM. 

'DeletoboclemmBleBcboIiuu referendDm Bdais- BUTTM. 

■ Scribendam rid. «wt^ht». BUTTM. 

■Omtidiol. »'. S57. BUTTM. tizsdbyGOOglC 808 OATSSELAS E. »14— 33^. lib. - 

T^f ^' eara.fut(i«fttree jrftnipti ir^Xufprrif -'OAmWr' 
jroT¥ta, &ia, pt /44* raai Jff^' ^^* ^^ eufroe 1 

iFAVTa (mX, aaiKtt o*fts irifupfaf IIirvfAffsrfM 
(I^w etKiireri^, fAty^f t\ tU an» iJifir^eti' 
^ l*it yetf 0fttref im, av ^ a&etteaof Keti eey^fUf. 
oMa xtii af fSiXai xtu uK^ofuu ^fMtTel irwnet 
MKotSi T tK&iftiytu, KAi nrrifMV tifutf liia^a^. a 

ii ^ aSi Ttf ftu^i hiu¥ m utort vorra, 
T?Jirofuti, ir Trifiiovtv ixfi*" T«A4Tf»f« 6vftof 
f J^J yip f«t/« toXa' ireiBev, xttt TreM' ifuytto^et 
Kvfftari Keii ToXtfAa' furet kcu Toat TBuri yivsava. 

'^Slf i<pcLT' iiiXief S" of tSu, Keii STri Kvi^tetf ^Ad». i 
i?AorTtf ^ ofA Toyt (lU/x^ evruovf yXeupvfm, 
TtfT&r^f AtXanrn, ■xa.f «AA^Aoiri fityeyre. 

^HfMf a ^fryiyita. ^yti foSoSa,KTv?^os iiuf, 
etvrix fiir ■x^euva.y ti xiTufa rf fm/r' 'OAwfuf 
airii ^ ofyvipset tpofof fuya invro vofMpti, 5 

AWTOC, xeii SJrtjMfi', xfpj J« ^uyi!» ^atXtr t^t 

il^.ftna. 317. F(>t<{. FitcirfcH. 330. FsJkmS^. FiiJv'». 

311. 6*St] ttSt f(' V. ib. Ftfmi. 337. /(<M»T«] ftWrcc H.V.W. 

339. f^nvr'. 230. F^mfTO. 13 1 . iftfi] :^ W. j 

yMifuA«yff . T* yiif Ktna^iHir <I; i^M' i^fXcrrtpa. tl juivni yhoaavffi^ 

tifHtf^lai *iic <£x^ (Q. «fxc^vf) iV Arfitvait idt^r (MS. Barn. 7X100*- 

fcct*. PtU.Q. 215. Q^St^^aa- Tpfii^ «bXow!) a«'fo«irr«fai'. Vl%. 

«ji Yckfi ri «rrya iri tov Wnia xatii (vid. Barnes.) 'Aflrreipixfi, *U "'^ 

fft^oi^v, Kai tJ vffirfia thro Tot' «)»>-- al mivJTCjicu, cif (rSfW (cl( wa £«>< 

^ifKi, tfrtt Koi Ti a£f«i!a-rB ^a nC PORS.) Pal. Harl. 330. Oliiaii *' 

lcb.ft6aTilfa. tik ■iirurt ykf kou M t^C AKfiCTOi] 'Ei" a?Aa T^^i t1* «tO». 

7»ic^< sf TfnroHri Ti a ct( if, iMA kX/- q ^ fkf tpt), 'Ifaififtrri^ ircp BrrAn 

nrrai aT^cvra. B. n«Ti«( (sic ed. ir^v sXa^, j iJ ifuAaySr t^ /tfiafiSai, 

■nt)]S«jSaafiJKi(-^eni.Barne8.), *jk Ari t^ IIijMXoniy «n«V<>" ^ 

Tijit&. Vulg. 3l6. Utft^ UytrAi- Mmmvi* (Q. te.), iIMl' jiri tcI riw- 

»«ut] AiikTri: wtpl^fmi thfhtT, tf tt Keu Q. PaL saa.ToXonrAca] "IVofWt- 

<rif*aTi, dXXA ^fu^irti ouit lino' ^Wt- Tiicir ittit6iiv( Koi KOKmiiitlat;. B. E. W. 

Tow a^(. Q. l^. 317. E]&o< ^i&io- LeuiuirUn ir&A^ai T*i» KUiSfW «croAr- 

T^] 'Exi^>ii{ tJ ^iM* tti Ttb Kara Toi. Pal. 330. 'Et^XXofc Ti)* Ttff» 

(»1; rlSiiaa. Psi. Q. 01 fur ■yXiwffs- fci jnuvrf^ toi' tov vir\tr ^Aftq nfif 

yfd^a, iir6trtrTifa,il ii, tintixa^ifa. Ktr, PhI. 331. 11(^1 3i '^&nfr fii^tt" 

Kaiyltfi>a^i(,OS&yiuu^titftryi^a Hii] 'Pax» S^J. lltif^ tl Sam, ir^ 

Tfiifiti ArSfimt (^. 130.), liiTi toE to k^v. !{&« «W «ifutfTK ^^ V *^ D.a.t,zsdt>yG00gIC LIB, T. • OATSSEIAS E. 33»— >4'. «09 

xeu TeT 'OJwffv^i' fttyttXtfrefu jU^Jira •xa^ff». 

iaM fuv « «Afxw fteyar, offum ir ■jF»>Jk^h 

X<tAjMe», a.fuftmful^t» *»*3^»oi'* «wr*fi <i' owra ajs 

irrnAfisi' n-fptxoAAff, fAceiVar. (u hafiifit' 

iuKt J" ewen-» vxf-ritfte» i6^ea'' ?^ J* oJwo 

qo-ni ix' Eir^etTiqr, odi Jin^Rt fi.ctx.fa rtipvxn, 

thj^fH T, euytifos T, i?MTii T ijy olfta>oft^iaii, 

MO. ■jrgt^t, TTtfUi^a, ra, el ttKuow i)MAfus. 34*» 

iivrAfi f^fJi ^E(|' o6i SinS^et ftttKfO. wtffwHit, 

»32. te'V*] ^!^*?»' V, 234. 240. foi. 138. ArxaT^f] i»X«iiV 

e» eniGDd. sed Tulg, in achol. H. i<rx«Ti^> V. 

•I» T( fiJiTiw KoJ KT^aaBai i? x"?'. it^''«»'(. <rT(iX.5» 8« ri £iJX». M. B. 

mW TJjy Xtfw ^<r\ itaT' (£»<vi|5tw bu8 stetim contjnirantur qtue scqu- 

ffir» ,£tb. ^x'5 >« toAfrTai i) .nJf^m,- Untur. '\Kfl«i ti t1 «pl T^ «pfpw 

{i( li» TfidKiorra Ttnadfuy (E, Tfii2y) ((aTo»Tfi»f*a, *( oiTi« fref«*i itr)*?"" 

nwfcSWy (E. ff^wKW) 3/ d »fiST« oirii. " Ufla' i« i»l "E UafTrSa, (I< 

itii ffT>^!u,poEa-i iJ» TfixijX» «f Si tS> *«(». B. E. Q^. ^238. N^«d *»" 

T(X«pra*« Benmtei^ T^» itr^», «1 BJ ^tr^jm^i] (Mx ^Ti' flTWi T«r»uT» xp&of 

flntUitKa (E. .'ySai») 3yT«< T» »E- iiaTfl^^r It T^ f^ff».. ^' ^" S^ f»» 

i»,J»»Ii» ffi» iniXKrty t ™7T^'!.B. ?,>»TO Wf»«( ixwfy'- ^fit 7»^» /«'pI<W 

E. Q. 'Ifv'(, ,Wxn. ^iix't S* *aX«rTai A^ftil iCfifc-Ke. T» <n«r™ k»! &tv- 

i nftTofii tS» A«r. 'Ttaadftn anifAi- TO'^"' '»*'*■ '^^' T^ ^f" "^" *^' 

1« & ,J ,, (. ff. T. t. u ii t(UvtaXw WH, 1 ii tKoatw «pi( t^ »«'" "'f'''- 

WK T. a. 9l Bc /«o-oi &iS«a ««(« ?«'. 'IM^- TJ ipl( Tor; ^(f^jiTs.t T^« 

Innp^^t- Pal. el B, Q. alio scholio. f^'<«i' «T™ ri fijpi mSari», 3» ««t- 

■IM] Oli» OKrjOT/f T.( oJo-a ?>- ofix «Ky «i^pfoti ^) fl"'(. if«Wf«™ oSi. toi^o 

« ftjra, Koi CT^'fl(fffl«i Tj X"fi— ("t ?''■ ^ 5' ""^ ^'C ™ f*^ '*»'»*'(«* 

Sfra) — fJo-e. vSTct. Pal, et Q. ite- tJ» 5f m ^«oSoi liaKfitt* ^fana. t4 

ram alio scholio. 332, RiwuVrp,»] fiJXa ei( e«Xaa-ffa». Pal. Q. 24C. 

Ti irAKfifui Tfl( «^X.g(. E. Q, Vulg, aZ» «ii>^] KoTiifiipo «a! ^ai^Jj- 

(Ai") •Afurtifxw, i^itK^f al fUaii- ■riuia^. ? !•' ei5^i" *y»c<'f=^ '» ="■ 

«ffli, IriV*^ Harl, 236, S«ftf«.] Vulg, Ratdhf* ««i «-fXiiffioa. 

lT«X.ii( 4 ^o^ T«; «.X.'««(. Vulg. E. Q. n<p/«,Xo] 'Apirrapx^^ ""'f 

'OiwwpA.. Ti» r«iX.Bl». X.;»! 6i Ti fijpA &S£X»*«"<. ■'^ ttfuctKavfUnL ™ 

i (8cr. ^). 4 <M (Pal. i«l TdE) Mi- JjX/n.. Xpiirmot BJ S.ifp*., «.p5 i^Xa, 

>* tJ, JW.» (Mediol. t1 f a™»). «purTB^ M- Pa'^ 'A"^*- ^'X**> 

P»l. Q. 'AMJK- lTeX«i ^ Tf^Jrii tov vtfiicrfta «oi «,1) ktXo, %(furirS( Kf 

•™. 1^254. BUTTM. 

''EfwXiyuwemeDdoHeByctdietEtTiii. M. auatnritatc. BARNES. 
' Nt*do qnid hoc in&eetiruvm : n«io io ed. ant. leintn» reriptuni estlta ATAHA- 
Ml. BUTTM., tizsdbyGOOglC 210 OAtttElAS E. 342 — »48. UBT. 

^ jttiv 1)3(1 9-fos SZfMt K<tA(n^, ^7« OroMr' 

^gVre ^ kvunaftwm, xoi (tri rTaSfUff iBvm. 345 

To<f>fA ^ i*(uu TtftTfa K«AcAf>u, «7« Sfcuur' 
Tfi-|ii|yfr ^ 0bp« Tmrra, Ktu ijffuo-i* ttAA^Aem' 
^^Ditrir S" Ofei, Ttpi ye nai kffM/viV'" afHft*. 

343. 346. KFa. 343. fu. fifjf. 344. Fdjrwi. 148. »f^] 

ofoainf in textu et ter in marg. H. Ruhnkenius quoque Epiat. Crit 11. 
p. 33i.ed. novte ait Sfa»nyhaA>en MSS. eC hanc probat tectionem. 

poas. 

■myi*» M qX/sv, «^^1 dfCXXM-Ts Q. 'O tt 'Aflrtafxff ^^1 tii ni 

•Jic ^fd. (E. Q. f7fK(). Pal. £, TH^»U ri fMr tA('i» T^f VTK ^ 

Q. 144. ESmo-i B* tKpcAt vAna] ihai, &K>,' &( Sa ti( tn^* ifiuifna 

Hafiijiu ti wama, £( h tf, Tpiyfik Katt^KtitMt, mt! XfW{ aXXij^a Karajra- 

tc «liiTa l&aaioi (II. s'. 189.). Tur i<TKf\l,aTt <1 lifii^ti £UiXq%i(. il 

Fal. Q. hi^fti yif, Tiua .i" (ti B( (£q;, naiiiyjiiai koI Kattrfin^at, 

inni vimtn mat ftaicfi( "OXufMnf (ib. BkIi 7^ tov opaira-c, t» T(Xg( t^( opp- 

193.). Q. 345. 2Tad/(^l<] Kw^va, y^; xa^T:i)?(. Pal. £. Q. 348. rjp 

»o/MfuATvf(^v irxoivjJu'. Q. Vulg. ipuait] OT( AfnS^trat tk f ijXa *^ oX- 

fl TucTonn^» nifttt, Vulg. — Pal. XqXo. ( «-arV^XAit, 5 «-XaTiffiy k»^ 

liEec orania, sed Bine ij. 346. ^, ^ r^'i«j{. Vulg. riii^aao V 

Tiipfa S* (MuK tffitfa'] Tiipfa V tniKt apaaaii, iir) mv Kattyifupaiatr, dfju- 

^idffa KaXui/w tia Btany^, Q. Tt- tijo-ir of^oirfftv ^ir! Toii avr^ffiatf ti 

prifa\ TpimiKoit. tdana ri Tp^oa !u- a^tcKXdfrc. Pal. B. Q. "AfafB, (sic)i 

ydfuya. Pal. B. d«i T«i To^ ri tfvsS. ^ffuaty. r^aiJKTai Kai ap^ftr. Vulg. 

S. n^VTa Ta SiaTf^irai Siw^^ra, 'HpiMrtn dp/tan^a'!, r^ncjMirvoi^MK. 

^F^t^aiT^pia Jtai tpircaHi, Vulg. 347. ^(ttI yaf 'Iiunit J KaTaj3i^o-/*i( '. Pal. 

TtTfipit»] 'Apiatnpiirft Tot( Sto tsijtov( et Harl. sed hic sine verbo flfpff», 

''''^"'C (347. 348.) Te a^o ^cTo quod caTe pro varia lectione ba- 

mtfiixa» &ft^K. £10 Tj! ^* ir, T41 H beas. £st glossa ad afaaatt qus 

inia^lia {■wiriBfpit. Vind. Pal. B. in Pal. spplicavit ae huic acbollo. 

' Eit veraas i$S. penene Bcriptu», qni cur hic appmitiu sit ego aoii dicam. Elt 
tainei] Bimile quid confusiaDie np. Eustathium quoque p. 219, 35. Basil. post mentio- 
■em THi riflTfair, Videtur aliquis bos renuii bic conjniiiiase, nt demonstrent id quod 
dictum eit ad 238. 1?" yic S/ia ». t. X. Hoc miiem in Buia quoqoe ■ntiqiionim com- 
meatsrionim eiemplia it& inTeiiit EuBtntMus ; unde foctum Dt Torem f (!{(■ bic rtB- 
tini eiplicarrt, longe >Dtequam ordiae «d 11 1 om Tenum perreniret. FMinnt talii 
■d mBteriun de Eusttitbii fbatibus. BUTTM. 

■ Comma ponere debetum poat ■'rfi, et moi coloo pott i>.\i)i.Kt. Sed pTO » D 
l{ii seribendDm TfhVfftai:. rrixf, relatum sd !<> t» rf^T». BUTTltf. 

' MMTMSiSar/iit, NoD obBemri quod e cod. Harl. enotntam eit Infliiliiirfm. Sti 
buic Toci, de cnJuB seDW gremmHtieo rld. Scbxf. ad Greg;: Cor. cet. p. 649. locns bic 
Don est, Ksra^gu^i intem «Bt, cuin lonnB descendit renDB fineDi Todt, ut in 
ilffiii'!!, if/M«i, BUTTM. tizsdbyGOOglC LIB.V. OATSSEIAS E. 349—156. 211 

^BfriaK ttifiifif, tu fiJiuf T$KT6<rvfaaf, 350 

nww *t' lufaa» irxi^ir vaa^itT 'Oivwiut. 

'w^,& arii/ras, kfAfMf ^tLfiim trre^uftm, 

ra/fi' aTeif fMMfWif iintyKtfiSirfft rtAivrA. 

h irrif ■jroiit, xai giriKetef offUtof tofTU' 

Tfet c aftt ^^a^ur •jrwia-aTtt, l<pf 'Mm' ajS 

^fo^i Si fitt 'fiiria-a-i ^taftvifis oitruivnri, 

150. f(iM(. 253. ucfui} Ufia V. 253. inrfKaSStaai\ hiKttl- 

Wi V. 

149. 'SicKpti »|o(] 'AiiXaxtS yarrifa diol. iTatii^itai) reut /timi/Jmik !»- 

iijt, j^ Tfiaa r^i; rii^fO. E. 'Htdi icwf (Mediol. T. «. rM( t.). Pal. B. 

tJ MTiroT» j(VT«( T^( B,it(, Q. Vulg. E. Q. Vulg. T! 8" hrrpifU "Bt" 

ttfiitrrai\ Htfiyfa^ai kiu wifufi- ex^itarf^i i 'AtoM^m^' hi^n, H- 

mai (Pal. melius -^rat -qrai) A( M lytyKlf koI Ai imtfPi0aaiiif co) tKrivti 

TwTip«Saa«o BJ o^^ (II. if-'. 355.), h^nyKlf xai linr^ttt. ^ A«l «^foc 

B. E. Q. 150. 9afciUi\ ^tfTajiiytZ tUf %fi(arri( lvw>rx?t1ra vanli. "AXXi^. 

ifc (oi jXic(£Ba( KoXtii^nK. Pal. Vulg, 'Evir^cvltc;, T^ wffirtrayitirei (Me- 

351. ^wi, Tt/tioar' '03urff(i>;. B. diol. ^nTnft))fUKE) £(>>« kw tlw ^i 

E.Q. HbtI. quatMjuain omaea male Kpio|(. Pal. B. E. Q. "AXXn^ ■ftnni- 

Bd 149. 253. 'iKpUx'] Tli JKITETa- KETlicTI. oCtX 'A^ITTHntC 'PlE»i{ tli 

jma fefta iIt» nfiftnii; ?«( r^^. E. J»iTfli*(t*( (f. AnKTayJJ»^)' St»» t«I( 
Not ad 236. Xi vceiiibifiara, %afk jtaKfsut Kai i^tKTtrafUtaii. Fal. 254* 
Ti &' oirJSv iKTcro-Sai Kol iia^iJmi. 'E/tUpim] Ti Ktf&im (B. £. Q. KCfxa- 

M B. E. Q. Et ad 254. idem r^fi»). k«1 kSht f^ f '■ '^i*^ ** 

Fu. : 'iKfar iKokuti iik t) ^' airiZ gwtipw xai iwiKfier tfi/wtvi wSrrtf (3 1 8.) 

ImMai «aJ tia^n,, riy KV^fyfr^,. Pal. B. E. Q. T^ Ktpatai, tS «Ait- 

iTBfiiiBn 8« Toii hciitiiKtti ^Atif Koi yu, fiiXw ■ni! la-r<iu, jl «fBrB«B<Tai t1 

"^IV< rdSn (E. TflffSu) '^LVir, & afjixm (Vutg. t& ap^unl). FaL Q. 

MfarWcTaj (E. mpiTa»T(«)To7(lKf*«( Vulg. 'AXX«(. "iKfiw, tS zip! t^» 

<t iianifur ^Zt fttfSir *fl< t1 iardtat' wfifUiaii KaninrTfuita, i( a^rj tiiftiSi 

} «?( j^AuV fiftjMd <I( tA xit!!aXia «ijo-- ^firj^a-aTe' 'IiTTit Si iri™ wiiBi, viKa 

mai (E. Vulg. ^^«^o-irtTu). B. E. rt wdrta EI( Eipr}^ kbtexwS'. ii' &fi 

Q. Vulg. 253. 'Em^K<»iB<o-i] Teu( »p!f*yjj W njt IlX^f . kb^(p^tm, «^^» 

•«"(TafMvaic ira>fc-i, K«Ti fttrdStcm {jt. 4I0.)' «iTa Jfi(, ^ame' 4«' 

lai r (Vulg. 7) «lo» ixtAtK^ai liifiijiif ', Ko) i Tfiftyan Mitartr i%t- 

(ViJg. ed. ant. tr^nK^iy, Me- KaTMSr. Pal, 256. '?/««■<] n^itairi 

' Boc naMiDaiD qnod idBiii ita reptiitnr. Ib Pal. inter linMi scriptum tJ ■«>.••, 
J t^(s Xiyirsi. Coof. II. /.34S. MOd.C.^^T. ubi >ifn-n didtor caritu dTe fnn- 
teirirodi». BUTTM. 

' Ad hane potiiu TerBDm referand* funt ea qnE de dmplici liiifio ad ij^. leguntur 
«InpnKdzse. BUTTM. 

' H«le in recentL tnH>'><')u'<. qnn cM ratio Kbolii wq. BUTTM. 

*Addipot«nit >'.7j. uU poit i'iuufiii'infertHr irtv^ni. Sed eodem oiodo /•'. 130- 
PMti^«lditDiir(4«. BUTTH. E e 3 .lizedbyGoOglc S12 OATSSEIAX E. 3S7— 168. Toipfa, ii ^aft wttxi KoAtnl^, J'!» Siaa», 

Itt'm woi^reiff^at' o ^ (u ri>;nfrA.re Ktu rct. 

cf i' vripof ri, x<tAnv r(, viitu r mt^ra' » ovrji, 160 

fu^eia-iv i' of» nrr yi MTtifvrti tk «A» ^mv. 

TsTfaTef ftfteif sifi, xtbi ra rfriXlOTa a.TrtUTet. 
Tu oftb TTffi^a vtfOT aaro r^rov out KaJariLa, 
iifuiToi T afKpiia-aira ^aiia,, Koi Xeuo-aira. 
!¥ Si ei affKov ^Kt ^ta fuhans umo 165 

rsr tTgpoy, friasv a' uSaTOf f/syav in ot xat t{ia 
itufuKa' if as u tr^a TtBti fbttogiKfa ^eAAtt' 
evfor Si vfo^Ktr ar^ftofd rt Aietfor rc. 

357. icifuni ftiKaf. 358. 363, ISFa. 359. m^aariai} iMi^rtai H- 
16?. KFa». 361. rirfanr] tirafTvi H. 364. «^MtTiT"] (^mit» yH. 

tb. Fcf^utT^ 'T' (ift^iFcrava. 165.^01. FtiWo. 167. Fei. fMwrcMfii. (Mediol. wkairiia9i) ■^iafli^ca ^o-i 
Tf^^^Mit. elTnft^oi t(, Tti; T^( kfa; 
kUS<i(, % £n Tev tlwirmi (Q. dvi tt- 
atiitoii, Vulg. oliruwu», Barn. em. el- 
irvuv). ?I7T( tt lfi<i)tuk( ^njT^v. Fst. 
Q. Cf. Vulg. •VMiStcr, w^Keftiasi. 
lltarrSiff ti ^i^y ^ glrvts, 9^f ^ux. 

ly&CTfU ti (M TOU fhnt!, B. £• Q. 

157, Kif/uiTOf ciAa^] K(tXb^, ir^' 
Xew». E. Q.— V^lg. addit, ks! if uXa- 

((^y. 'E«i);«f«To UXij»] Ep«B-f*a T^f 
ffX>S£z;. Vulg. Bu^Xa XiSobC, ifni/tpw, 
v^( T^ ^i) (tiftzia^ai tltai, ts~{ chij^- 
o-ii' lijvpfaii tla-ar. B. E. Q. (sed per- 
peram in Mediol. adluereas schoiio 
ad V. }lM<r,). Pal. 260. Twipoi'] 
Toif ix ToE ouepoi' T^( J(o'n|f ^fijfi^»- 

•Uf KaXoU(. ^ T^ TpO%1)Xl'<Z{. Vulg. 

TtifOf Ta( IfOXfuJai (Pal, T^H- 
Xafa(), ^ TXfla, oI( ^MT^^Tai tS Kt- 
fa;. *AXXii( T^ ou(( (l( ajrpsy inaTefti-. 
Btr Tn Kipatti Ht ayfiwia Si' & fUT- 
dyerai ri Ktfa^ irifaf koXii. k^X«V( U 
Ta fv ^rp Toii itipecnf inir/ema ks! waTaiyorra tJ o^fMW. FeJ. B. S. U. 
TlHa^ t\, rk KiJTH iKixifpiiSa ti> ayy 
>ta ttpa( tf^far kou ttfnf/uw ^raSti^ 
fuijrra to afiuny B. £. Q. "tmfof, 
T^ {«Cjxiy» ir^oiyla. Pal. K(iXi«K 
(sic ed. ant,), irxoiyla 5i' ^y iraytm 
xai KaTd/yerai ii Ktfola. Vulg. T*- 
lfa(] ii( fterdytrai to Kifa(. IlJtaf) 
oI( jitriijyfxai Ta la^iar. K^Xwf] w( 
OKTarai Kal iy/tTai tJ Uniii/. PaL 
IliSat Xeyei Tst^ rTxoi>ou( t^( KivAtt 
OM*xo"af T^y JSo'yi|», § T«l( fuTirjii- 
yiil( Tsu Ki^aTo(. 'Et(|Mi tc ^KiM'1 rx''' 
«iii oI( inWx<TB' 3*0 ■*p£pa( Koi i^pw 
« iTTei' 5 Ti f).aT(fiai((y Bttf/i^>a t«( 
4ff«'*oi( iTXOi>/a. Pai. Q. Vulg. 266. 
Mtyo»} Aia Ti -tft^tKdmti TOtJ oiHU WV 
(Tyai. Pal. 267. Kup^Kfi]' Olmi x^- 
pvKOt TK St rafii tJ xn^iV, Kai KifvKtf- 
^ftaiWi tc tJ» SAoKOy. B. E. Kh' 
)niKi)( KufM>( Xeyrroi i SiiXoKO^'', oiwii 
(Ptd. GifXiiK^) j ^n(i(, siav x»rv»( "< 
«y. KaTizx^^'''*'! ^ XryeToi koJ •& 
tlEo( aoKKlw. Pal. Q. 26S. Au>^ tizsdbyGOOglC LiB. V. OATJSEIA2 E. 269—375. S18 

Y^inm S" mpa ttkim irrM Stas 'O^irrtoC 

aifraf b •jniSahia iGwtTe Tfxjniinuf, 270 

iijiSKi' ovat bI vttvos ixi ^upttfouriy Sjram, 

UXi{ia^af t iavfam, Ktu ir^i Suoncb Ba&jTifi'^ 

"k^XToy ff, iJY xeti AfiUL^eu nrjKAifirtf XA^ioartt, 

269. STFof. 271. foi. 

t(]'H jfiJafw, y) ijiaiit, fl*i TW XcMV Ko) Cip«X^ ^i^' ^ X^i. Ptl. E. Q. 

ri iltakit. B, 373. nXijufiaf t' ia^ ^^^K- 'W^ GiWa] T^( yif /idtjaTa 

ifSrri] 'Ori ajtc Tur KSTcb tJv of^avi» tolI fpym IniAimau cl pot^. Q. Vulg. 

aFrfn* Snifi *Oui|po< (^<, ^anpir 'Oif/E Sc t^mra Tiv 'Clfluim «Int lif «^( 

icTii ^ & sc*v^irc nXiji^SaC 0* 'TaSa{ Tet< IlXcuiSa;, fura ')ap ri Siiirai TOif- 

T< Tg TC irSiyaf 'tlfiaytf (II. ir'. 486.}, ta( Kaifmi tiafaf^virTt( itiiiiTOi koI 

lai t^ 'AfKToy T^» At) aiptipBiitnit vcfi ohcf. B. BoiSTiiy ii ahiy indltMVt Bl4 

iti^ai^ «sMy Tiv piptm Ka) Si& tJ tJ tXijt/oi ipifiir$ai tSy AficruT tS* 

litrinfm y^ dimjiUrTjy tou opl^ovro;. oti joikvisi' ;Sat«'i ^tuyoivaii; Sia ^j9oy Tsir 

h isf xpanp t, Tc o-^^rarof ki^kXoc ir j9oVK(!Xav, uf abTot (f. ai airal) t^ 

i kra 15 'AfKTCf koi h fi^io-Ts; (Me- 'tlfdaia ipriytiy JoKoEffi Si^ t^» fLr^ii- 

nLol. ^ ittyioTi) sine icai) h f i '11;/- ("». B. Boin]» dorfpa Xc^i, o£ ^ou- 

w, OTfnjitTai iy T§ Toii K^v^v cc{)i- f^fUytv ■Kffi tV tavifoy. ol jS^( ^Xcv- 

fcfj, K3} tJv ^fd&lui; ioifiaa Bounjt, Sc^ijyTai t^( ^ci^Xi); Kol v)M{ ^(«id{ 

«I loXi^Vio» woitiTai T^» KaTaBwm iroXiJs^Tou, Pal. Q. 'O Bn^T^ KOi 

<Itk lEVTiwnira t^ Scm £rTC IfBlt Ka- 'AfKTvpu)^ KiiXcrTai, Kai SoKCi tlrai i 

'"^fiffiai Koj auyKini^if/rBai T^r- 'iKofiof. Bo^n); !!c' X^crai Sri KaT& 

Ta^i Jisi; T»» xATuy f J( iXiji' t^» nj- tjjk ^bitoXij» aCriiy jSoi|XaTwa-i Kai &ft- 

11 lufitflfUytiy %S ^vSJi»!'. E. 'Eir- TfiSiny. § cvc! } 'lKafio< ^) diia$Sir 

<F»Ti] r^. Kai, (tirtfitiyTa. ii^( al «a^cKo^^c Tiv oiMy. Fal. E. Q. Vulg. 

^firtJif^ifiB'. Harl. TlXfjia&i(, nXi)- 'O a^KTiKS< kijkXo; njiicj^ci TOf 'AfKTSK 

"K '"k 'OKtaiiou KoJ "ATXajTo; Si^s- Kal tSv ipiicoiTiit, xcfi & ^fpiai ^ 

»p»( (wr. 9i7aTe|«f). I^- 'AXXoif. «rTof/a Jjge. Tov A£i j> Kjjivt)] tcxM»'» 

nXi[i&( cxrob lie-iffa( avtiyfii; ko,-^ Sifo ri/i/f/ai Jkciitc irlTfiipty, Kcti ^ fiir 

•ipit^ Tou taifm miiiimii;, Sy 01 Sf 'EX/kij oIm^io^cto, ^ &c Kwfoon^ 

(«« ^'mrai. Pal. E. Vulg. Kw Kpwu S* «otc iicXflwTot Zcic tJ» ^ 

4* tiWa Bovniv] Zi7ft(ioiJ>-ta/ tivf^, aVTOu vaTtfa iiaeotXoyKra^M;, Til; 

11 d a^o; Ksi 'AjMcroiijsaf \cytTai. Pal. v^fupaq ^uTcjSaXcy cf; apKTou^, o^o; Si 

Q. AXAajf. 'Oi^ ihJjma, /«ri «oXJ* (i( i^ifoiTa fiCTcSX^Sl). ciTa Tijf j9otfl-i- 

ffw» tS» (ri»amTciXi£iTiu> Wwwa. Xcia( (l»TiXajSof«»o;, tf a^KTji i»cirT^- 

(ITa .jAj! TO» 'AfaTO» (581.), TcTpoo-i jji£c ^/41 (f. KOTijoTCfiia-c, ^airi) Ti( 

Tiji f«/|»ai( aftiSif KaTi&Td Bo(Sti)» yi/iipin Kai iaviiv. ^ ofoj» Sc X^tcu 

"<«<»i( lcj[CTai. avyKmfsipiftTai ii i-Kii wtfJ airi» aycTBi otfiaKj(. Q. 

^frpwi "^fAltif (MedioL. ^ic), mctf- 275. "ApKToy #' ^ ko! aiiaiaii\ 'Ajta- 

^i^ ti cEf^i^cTai, Tof rnj, atpKifun, fa KoXcI^ai ij 'AjiKTOf jmi jjt rco^apm' 

^Kenre daw lectiiMiM aommixbB «TBHt, Iriff 1» et ogwtTs, vel ingvtn «t ifiirri. 
' HS. BirBM. •»», aDdc ille fecit ifSsA^. BUTTM. tizsdbyGOOglC 214 OATSSEIAS E. 374—381. LiB. T. 

irr' AvTou iTTfi^trM, tttti r 'HpiaiM inttvti' 
oTir ^ Afiuepas isTi ^otrpuf 'ilKtttfoio. 375 

T^v YAf ^ fut amyi Ki«Atn|/ai, J7a ^tauv, 
mrrnroftvifttfeu ir' apwTtpa jffffcs ij(fiVT». 
iwTaStxeuStK» f*iv xAiiti' ilfULTet irtnoiroftuuy, 

0XTUKAiOtKAT}\ o' ttpttftl Ofta trKlOtVTA 

ytuffi ^eu^Km, '001 r a,yxmTO¥ iriMt auru' iSo 

iifTttTo J', 6K iri ftm iy i{ifeuSti ■jriyra. 

376. SiFo. 27R. l'<naitica^Ka'\ tn^ li Kol Swa W. 381. iff ^- 

»1»] St" JjiBix legere quidBm. PORS. ex H. ib. F.f<r«T.. i^fof.iift, 

^Ttpm oif/K«iTai (Mediol. «W^- X"")i ^™ t» oti, &" J, Iti ^yyit ^*- 

TOi) Tfimy ly^rriai TXirfftu, koI «XXoi* yaio *. 'AW.Wf. 'Ofli t' arfjiyrtia iwl 

T^uv Blicfv j);^«r fviitv. ti iji^vTtfm rHJ Sri, »(, Totc ^ a~cESii]; ^^^ 

Si »r«t^ ^ii T^6j(£» Ko! juitn d/Jjihi iaiyti {357.). optowto» !f ^i itaft 

a;^/ia iTfreXtiToi. Pal. E. Q. Cf. T«fr«[/( i^h-Tccrai t^( 7^( fs^Tnt 

Vulg. Bornes. 'Ori icb! iv 'IkuHi tkiSrTaf. Ktu j Naua-uf£o ^ngoi, 01- , 

(^. 487.) tJi oijt^ «(f)! T^{ AfKm ■(«^1' V Srwam/St taiMtkirtif hi i 

Kot tSv oXXvf Sirvtfm ^rbi. Fal. «&Tti 'Zrxpmi (^. 304.). 0. Fil. 

375. Oii; f amufx inl} M^ ie 3 8 1 . EiaaT* $* w; Itv ^ii>^] Ei fiir ^ 

^nivi ^ ofioia -rSr XMswr iiatifia irrii i«v ^twjvun^», caTai, f^vii d; on>i 

(^i^( Twr Xact^Sv toi liKaaiinj. Xk- I ^ori ^ifva' (I Sc ifnfit, trrai rv 

tfS» i.iyv ravTin, ittii^ y&f i^ tifuu nia. ol £e Xi^io-iv, 'IUv.voiiib; pirit ^- 

j m^! tJv «!k(o>ov TArof ouk ibaJ/Wi Ttiv t^ dx**'' '■ '^«i»') »* fif "X^^t 4 

^T^b( «a%(((, i( iruFKml^firSai •niif ■j^, Vulg. 'PivJ» tJyti T^» 4x^' 

iKajmiUMrraf ipiin^fat (Pal. iaTC- Pal. 'E^ia»)) d^ ix^i ^ "/i- ^*^- ^' 

foi) iKtirt Toi^oif, ^eXXfk /ACrci» aurtif Ei^oto ^ ua-re^ ^i™^ ^»t! tcv jSifjWV». 

*iX«f««r( jw <t>aiifal(, }^i XB( (Pal. ^( na) h, 'li^ii («'. 155.), 'T« F 

njti) TOifroiif Xot-crSoi ko! Ka6alfnr9cu trTftrrt firit |6»i{ ily^otfXais' Air^ en 

61 ToTf TMJ 01Kta>M! X4VT^7(, T^ TWJTOU KfaTtS^I Tcfin)( TETaniOTO ^KUIX^. 1 
■bSb^I^TI (Q. KoSo^T1|Ti). TOlJnjf ipIVO» T^» ^limlt (!]jl)K(». "AXXilf. '0- 

in jtu yjyta So**' tiTOiot XoiiT|i«;. Pal. 7eu(! Jf^;ia ^; ^^«-Xiii/tCTO» tojV !!!•• 

Q. In cod. E. eadem bic absurde ri» «Ctok oTSt ^ -rli. tf^. Ti*i( i( nuE; 

de Oceano leguntur qu« aupra ad ^in!» 4>a/7-i irr) rtZ tq» Airwlia. oi li 

373. recte de Boote : OT/ynaiaipiff ifinir Tor Koficiii T^; iryfiat cruqf. ■ 

TOi X^7«. 277" Xei^dfJ rji. »)|f(. ninoi 'Aflmafx^i ifiiAt air^» t^ W- 

Harl. a8o. 'OSi t' «^iirto»] 'fi 061 •r^i icflTi ^tojScXV Tswut, £( Si^fof 

■j(fuiKS( ol 'AfHffTofi;!^ (f. «I 'Afivrdf- ri S<<fip«». cVioi S( ^i»i» Jcar^ GlviiiTpt^ 

■ FiO iri mirnm in Psl. qaoqne ter contiuao hic legi In. Sed mendiim inuii&- 
Blum *el e verau tllegAto, in quo diveru BberratioQe rin acriptDm pro Jn. An po- 
IJDi lic ri ln~. Ei eadem mtem allegBtioDe colligw AriitBrchDDl vocem lii lui:, 
Dt bUu allenun in, cepirae BeuHi Latiui jiauidaquidem. BUTTM. 

'Legoi^Mi pro i^irui, et l^»>pro^i>» ex HecycMo: 'Efixi. >if4, BAR^NES. 

>Sic PbI. terinleminBterepetilai sed Bemel incoDleitoBclioHi, et in textn poets, 
iflwt. BUTTM. 

■> Sic, tiOD iHi, etiun Cod. B. in qno pirticnla quBdam hujuB scholli. BUTTM. tizsdbyGOOglC LIB.V. OATSSEIAS E. a8a— 191. 215 

T^^a tK %»fMfita* ipiar t^o' turitTO •yap u 

mmr RriTAfUMi'' ^ ij^u<ra.To »iipa$t /uibAAer' 

Kttv^as i* XOOT vfiari w fM/dti<raTo dvftov 185 

n TVJrei, ti fioJiA ^ f/,rTt^ouhOJ<rav vtei oAAav 
a/t^' 'O^urfi', iftfio fur Ai9u7riira-a iorros' 
u) <^ ^fu^xuF yet/iif r>;;EJ%ii, tkda «' cuint 
a^v}^»)' ^ey» TTtlpctf eit^uoe, ij fny ixa.ya' . 
oAA' m /Mv ^'v ^^ o^v i/Mt» KaxoTtfrof, 190 

'flf ■iT'»!', ovteSYtv y»<^?Ms, tTOfa^t at myrot, 

1S3. fAc- ftlamt. Fti. 284. ^iT>^£iv] ^nrX^ a m. pr, H. W, 

liS.fi>. 188. F». 28g.%upai']tt7fafU.W. 39I.F(nr^. 

n M^. t£ iiJnn'llf^iari( 'kfanif- tlaun ianX tou tttpiiSii as« tw ew, ^ 

Vt JVyitBTaT/StToi. 'A?Jjf(. 'E/iiii» To, EiffaT» tAjJ «jSf #1' ifumfd (II. f*', 

■*t(ji»{ a «a^of, tJ Sc ifnoutSt Xt- 1 19.), Pal. E. Q. itoi tJ, Ofij t' 'A^- 

TV**' Ifiii ri icrt^ a^itaSrti. Sffwtf Ttfut tlsi koit' «Epwt Ivjdieufa (Od. ^. 

i<af«(ftj;a«B(TJ ^S., tS $i K&fn ]02.).E. Q. 282. TJ^ S"^ AWi^ 

rfimpan To» tcafwi*. 'Afiirrafjfif Ifi- to»] 'A*1 tSi' i^; ^sTsUit AlBiimir 

■v o^T^ T^y nwv KaTiti /(CTa0»Xt|)' &i«v ray a%i GiKr^r iirrln •xfmriirTa 

V^i. ■tkf jkf Kafxir (i.i) nt7atai, ipf 'OBwnrda. AU«(. Ileiur; rSr 

lai^fag^^ In, »(iTO. Q. Pal. 'OaTt AraTsXuiu». ^KirSn- yip t« flxi Ju- 

pw V y i( itffu* ^('^dijSe t^ ipi c/tStlfxil^fnt ti%tfS(ifjl.Pal.Q. "Si 

'"" ^di^uy. 'AflaTaf)(fi( ^nSiSiiia-i AIBiirnr ifiar jca} ytrifurtf ir £«XtifUM(, 

titlHliotflir, KCU COTI luTofiiAi ji- Pal. l83.'EK£llXltp»] Tq( KlAiK£l{ 

nt, v( i£^^( tS^fo, KijKXt( nlKXoi', (io-f. i#cr koi »' ^«'Xt/ui anjitdai^eai 

'l«k IfHKr. E. iliKKdtut iti iia- Ati ZoX:!fui' t«v Aii( kb! KaX;i^t«v/a{', 

^^ rtiatm avrifomiaii yiMfiini u( 'AyT/jUajijo^ Xeyti. Fal. ZoXbf^a o^ 

tXoi^ Ttb( voXXob^, u( lti( trrtf tou t^( njo-iiJaf. Vulg. a8^. Kir^ira^ SiE] 

i^in^UHV, Savtf ixn tI tia-ara, "Ori (x^ db7i^ii;(aMifunf t^ si^TOii |3ou- 

°V«'k> r^ Kai tJ ^««'Xa^c Kal Ti X^V» j^pa Tir '0!»-^a. Pal. Ki^ 

'■V'^ Ko! tJ 'n( Kai S^>o( iybeTi. (sic ed. ant.)] K(^aXi;r. Vulg. 2S6. 

^ii l^> Ari TOb (I^, T^ a im- MrTt^uXnnrov S«i] oiXXh(] Ej( t^ mr- 

?»vq ^J ToZ lu To T«pci>o^>, T^ Tyjaai ^XaMT>, ivt^i ovriBtrro fut tmt- 

^ iim^ Sai Ttv HaKa. t) fiir tw tKTmclaat. B. M(Tc|3i)uXct>$^ai, 

■" mXo^v, EkroTO V uf in ^iv^, fUTifiiiacai. •Kfmjt yif 01 9(«i iJ^uXoit 

M TiS S( 8(pp» J«^a;3t Ti IjMj «iTaE. Pal. Q. 289. UtTfaf (E. et 

"« ♦aitUirv. kBu, -Ei^iTii^iflu ai k( Vulg. ■rtifa;)} Ti Wfa( fl t1 TfXoC ^ 
'^f" (x'- 7.)i «"' T»'' vo^T", ^»- t1 XiKafe» kiiJ lUfuC^y. PW. E. Vulg. 
U^ ^i ToS (iS«. (KTsTO flrT> Toii 390. 4>i|^ aSqr Adoi' kbk^t^o^] ^- 
^fwMi,, ,M Tvu tfirKv, u( tI, ES^oto v^*)( tJ otiir " Arr) Tau U» ^Wf. tJ 
♦'•ni* (U. j3'. 791.), Ka! t1, Eltrd- li Aiia* KaKiiTi(TO( 8i|W tJ Kifw axfir 
P^ Ki(X;tai>Ti i^f<a( (II. r'. 45.). T^i^ Kairilxf. t t* "£(, o7f<ai ofrlr/f*^- 

Byz. in n»Ji«. BUTTM. 

ic Terba ezcerptit PorMnna. BUTTM. . ^cicvGooglc 216 OATSSEIAS E. »91—396. LIB.V. 

J^^t T^eUfO» f A(w* . ifaa-at i' ife&vm iOjuK 

iritneiai' awi/taii' rvr Si n^tavt xaAiAffC 

yeCita ifiM Kcti xintf ifapei ^ 9Ufa,H6t¥ vv^. 

rvt S" Eu^df Tt NoTOf T hrtri, Zf^pof ti mT^aaif, 19S 

xttJ 'Befoif euBfrymnif, (Mya xufut m?^i&on. 

■ii^^^ aifaMo] i^fatiSt ex emend. Sed vulg. in schol, H. 195. i' 

'mrt} T imff» H. t< win» V. 396. «(*«] «^fta ex emeDd. H. 

fiHvtvta^ iumixfaf hifoi. Pal. B. d«aT*^ ifitSrm, t ti (t«i iun^$^ 

Q. 393. TfCaireui l^^"] 'Birfrwivaf i ic "^ijniftt a>i £»»»(, j 3e lUi Hficm. 

(Vulg. (^fmrS<) «'pif ts KU^rau. ^- luu i ft^y cIs^Wti); vypo; J> jinafiai^ 

flfu T^p o^ &x^pM-Tev ^ tftauna. Q. X» el; v^rav firy^; ar $tf fii* imi. < tc 

Pal. Vulg. 393. l£v U tt^tffvi] ihti Xarnjniitaitf ett ^ipvf«i,l )<!>- 

EiKaliif. to rafifXitytfiTTjt iaTiy i Htati- ^ft; tn fta>jMi }tetnniiiAt>tt ti( &>f<^ 

Sdv. dXX' atr yt «f)s; ^>4^»«i'; ts)tii( JamcaSaSftrai. iii, 'Evi icjuusriy ^i^ 

il Stel tdrrm Ifou^foi' «X"*''''- ^ '^ Ti 8i icifiaTa ofj" (385.). ««itl» 

*Otur(r(t; fc toIV iRf narii -npi tSi arrlStffir tc airrSy ipvriKaf ti^tcnt, 

inUMi aiaf tl( &ia iyaipffti tqv at- 'AUtTt /i& T( rilTi; hticiKt " /pifettcu, 

■rUu: Q. 394. 'Ofvfti 9* «iforiBai 'AXXeri S* cijpoj iji^fifi ci^airKC Swiw 

K*E] ThBto Ittw ixi^BHj/iai. '!!«» !t (331.), ^foTaTO BeJ «iiiT^fiTiifll- 

Tov fo;^Air^^TO( Ti {'ii^cirSfu ^ur tSv ptisf «'ifXat Arcp ^r io-Ti fitriofct, ■( 

iMfilft) wftatypf ^Sirniy Kard ti, «j)i( i^f(a( TOb; ^ Tp icXfpiTi toiSt^ af 

i^i^airSai ti toiiToiv (ins. Tf) KOrii TOiEourraif, a Sc mto; jic toi' ^romii 

Ti Kol tonii' ^XJirpior cTvoi. u( Koi Ir- ^ohff. Un Ixi ^» Teu ^opcfau ^ii 

taZBa. iTKOTat /1» y^p iymta iai ■njf Kai ^cfiiK alSfiyfreni^ /"T* *^/''' '"' 

(TMwjiv^C M^XS» Kai Toii TOfayita/ AirSw, t^v amBcr Ifiirlmiuaar ^tf^ 

ToC loVrou Kol rSv AtU^y ei /*>i> na- ToE iniiav a^futhin, tJ ii ioMi) (scr. 

SoXof q S) ri-f »-itiro< ^ffrl «aSi&iit. MtTcxy'. 395. ubi cf. schol. PW- 

Koi ^CTai (lir i) >u£ roS /itfiiiav rxi- phyrii ad 396.) t^> iLto tw) KU^jrn^ 

TOU(, ^<1 Kai oAt^ (TkotoC AifiiffTaTai vpo( To afarrc; ;9ia>. £. Zc^i( tc 

Je Twfrov. cl o!r oi ' tfnyKpJrtrai itpoj Sdo-o^^] Ziipvft{ i 4x4 8iw/*3» *W. 

TWTo oi o^iciTOf (io-a Kafl^Xou, oBti) ^ iXXnj^oiJ ^!i|iri, ZtipCfiii» hj-yii «m/oW 

^iVk tov ixuptirljfuiTt^. B. (Wx! ^' A^TOK (y. 567-). Bnraijt ti ^rsi Sfe- 

T^ Ka0J^, oMJi riTt •/tiifuyt(. Ti *»ii(' ^ (iri Siyvfwi nco»* ^ iitiA 

f alSfifytrir^d 'Hpia>i( (scr. 'PiEoi^) kst^ tJ ncir. Ksi yicf Araipix" i^ 

Kol 'AfiirvaipdariK aiSpr/ftiiK yJyevair, iaiBfAtwf. Pid. Q. et ultima, inde B 

PbI. Harl. Q.'" 295. Str f clp^ tiW>ou(, Vulg. 396. Ka! ;9op^(, ol- 

T« rfrO( T«] TV Toff iv aiftSr i «wiit^ Sfirf"inK\ AlSflai koi «Mta» «iS'i 1 

£( «X^i SicAtKC. mlrav yif i fiir (hci tJA^r voim, tbut^vti ■wJr/ai. Fol. Q- 

' Nescio quoniodo bia medeDdum rit, iu qtdbiii trea tocqIb lit ti — ti BMuaiD taf. 
bant, qni esie videtur hic : t^frmnu K riimi (i n{ ow tairmi), il njiafiHm *(k 
rtSr; rHni ^ lurf^IUv. BUTTH. 

■° In Q. tAimii mendow primo lo to ■l ifiynJi-m, Bltero siSfifyiiiinii. Et arS^»- 
nr ibi etiun in lemmsU v. 196. BUTTH. 

■ Id Homeri teitn «t ireJ H -V-t' I-E»- BUTTH. 

•loHom.tinM>i«<^rir;^<«if. BUTTM. tizsdbyGOOglC LiB.r. OATSXEIAS E. 397—310. 217 

juu ner 'OJWff^or Xvro yemaxa, xe^ ^iXw ^of 
h)^As a Ofet tiwt TTfhs fl» /tryaA^epct 9ufuf 
'il fui iyu AiAer, vi w /iot fi^tiortt ysnp-au ; ^Uw, fui m\ Trarret ttia, nifuprtOi 1 if fi i<paT e¥ ^urra, v^f TATpiiet yeuav (*«rfl««, 

AXyi euwjr^Jiir$i»' ToJi ^ vuv jrarra TiXiiTeu, 

mvit rKfttiavt jrifUTTi^fm wfa.vov ti/^v 

Im, tTOfa^i Si ■jTovTor twimrifXii^t ^' eiiMM 

rwfTouiv ayifUiV wv fici trut aiTrvf eX^pBs. 305 

Tpif ftoMapK Aeuiaai KOi TtT^oKis, a tot fy^ovro 

Tponi iv giiptiif, a;*f"'' 'PiTetiSi^i <pioovTtf. 

iif'^ syar/ e<f>iAov Beuntiv Keti voTfLov ma-vHv 

lifutn ra, 'trrt ftot irXita-rot yfft^^ft* iivpa 

Tfaii iTrifpp^v •ffift Ht[>iiavi ^avoYTi. 310 

198, h"%t FtFoV. 300. tJro] (fin) H. ib. ffw. 303. Areni^- 

ia>] iuiarXirtn H. 307. 'XTfihhyri. 

Vdg. 299. AciX^] awffn^ft mxTii B. Q. 'OiAt).!)^, oAmti ifwr tk-Klia 

nTniV 'nu tclXaMt. £. Tfn//uiP] vtniifta(. £. 310. Utfl n^Xc/vn] 

Tl (tcr. t() /mT^ tnat Tnrrav, elw *Ori ' bttftii^XV"* ™ vijtaTaf '^X'^~ 

W t/ KpoK^i Ti KOK^ ; Tfra /(u TotJ- >^ai( 'OSi«-»-et( icaJ AJok- ko) < /«v i|9<£- 

w tAoTai y(y(irSfu luC^iact KouEa } 9Taa'(y j V Aia( vttfijmtaat, A( Kol 

»i{ }i tuli TOb X r^W'^»' ^' !• "'!( '*! noTf^r}^. Pal. B. Q. Aiorr 

(w TtHfiai /ii7X<u^ i eJ SJ, t1 t/ w 'Axi^oif A,ti6it*irTai /liXis-ra ToiJ w- 

rf^' 4kt1 toE, ««( f*oi t«Jti» ikiKrTcu «pw wftvg^vmt 'OtvwAt koI Alav; 

fu/^TfriaSaj ; i( K^rT^ttyi ^Uiiai'' ^aWroi oSm ^tlktarti yf/eyiTti 'A- 

(^■x'-43i.)Tal.Q.C{.Va\g, 304. x'^''- S*^ tivts £^^^ 'Aro^^uK 

Z(t(, tiifoit te «^mr] KaT^ t^v kii- riv 'Ax>Uid(, Koi TSi^nvf i^fl%ii Xeysn, 

>V (Q. Afoi') ii^cai tU Aia laa^ftt *H T(i> ^ AKiUTOf Iw y(|la{ ^ 'Oiutfo^ot 

i^ alT^av ToS x«f<>'M;. P^. Q- 'Evt- (II. a. 13!^.). Kol <if T^v Xfiaar Ik 

"■ip^gnm] 'EitmciiaBa-it, imiyercai. iWtw fUitjfra ^jtfiita tfoaiffiTiLi hc- 

"• %o^. Xai\ Tikcuf, &yaiitpi0tXit(. «(^mi)', ET; S^ tk fl>^^ ^uX>)^po( lirTV, 

' In Mediol. magna coufuuo. Hoc enim lemtn& comptuiii iu 11 li f>ui coDtextuI 
■dlwmt ita : 11 ri /u ri /111(11 ; qoo ^to QOTuin lemnia ■uperindncCDm : ri—yin- 
"■. BUTTM. 

^^ Ei Hirl. Poraonnl luec tantnm excerpait nidf — fmxiiri ; w H, rl n rii, ^ntiuo 
"1 IMdiuuitini credo &at per correctionem. Sed Teriorem emendktionem ipse yee~ 
•■"uin eonteztns minUtrBt h»nc: ■; S rt, rl, >S> «*<: h. e/ ti hic Tilert <ri!(. 
BUrTM. 

' Ke in Vulg. pro ^la^ ; cetcri comiptiuB, Q. <rl » IHrimi, Pal. ri ■■ iw $iiimi. 
BOTTM. 

■ ^ in Pal. cam tigno relato sd rerba qiue pro lemmate potai. Nsm in Mediol. 

"umibene^on, cnnilemni&te'On^ -i^. BUTTM. 

VOL. I. F f natizsdbyGoOglc »18 OATSXElAS E. 311 — 319. WB-V. 

Kfi' ^ fii Xtvya?im Getraja iifMbfrn kiiUfAt. 

'^Xlr optt fU9 tivun ihMTU ftiytt KufM iMr «xfw> 
JWaf iirta-ovfLmv, Trtpi it rx^oft sAiXi^i. 
T^A( ^ a.wo rxf^i^s euirie xiin* airJliAiei' ^ jiS 

(X -XJ^^ftiv vfoanu' ftirai H ot lorvv ii>|< 
^li^ fMtyoftiyav etiiftar tMM-tt puiAAtt. 
TijAotl JS a-Trufw xctt Krittfm ifjmtrt ■jrorru' 
Tov ^' a/i' wrofipvyfft 0^»c sreAuv ;)ysW suJIe mimm^ 

3tI.*Axt«f»(^ 313. ftiTMT'. 316, foi. tfa{(. 3I7,!ei>^] lin 

Bcbol. pro V. 1. H. 3 19. otai tvrdrSii] alV Itwi^ text. et schol. H. 

*H Au(f ^ 'ISo/wyttf, ^ Si^ 'Otiivadd -m() H HtKnu wfob&aa^ai. PaL Q- 

'Hi O-t nifXllBil (ib. 144.)- K<U t(« «V I^^ «SjllfXllll/IV TW, Kt^Kll^' 4 irTl 

VjmrjSclo* rahaif imrritXt.i, tn A!a{ t<S I^iif irvWirTpci|n' ^ >i))^. E. Kori 

^nrirli' 'Axf>A(7, ttiitaiitv it to 2!fo^w Kt^cMji. Ij (br! t>w S^». koI 7»; nai' 

&W KytiSTsf t' ^inw luu ififXTsTOi Bui^ *i>M tXtir ^ofiiy. Vulg. KoT- 

(1'. 637. a. 641.). E. "laoi Si^ T^> (kfiK i" textu, Kamict^aXqv b mar- 

Srrir 'AxiXXfu; ^^inirai. Pal. Vulg. gine eadem qua textus niaDu'.F^' 

^ll.Tjjit' iXa.x» Ktffiml OfTB( Jr 314. "Eiwjil/**!»»] "Af /ot<^»5, i»»- 

^wAp JlTix^ifvi'. £. 313. AnToXcy nifMvd»". Pa). 315* Afri; >c7ij 

SawaTfi] *Oti htVjfttXitai Bafarav tl 'Puuii, airir^ ^ditt. re iSfia b^^niri. 

yt^^Mavypaipei imaUiiKaa'! tIv iir ^f$i Kt^ aptuiai (hucusq. FOR£. d 

«K Tc Tsi^MV Kau iK iSv &>' 'Axfl^if Haii.) . irria^pijnit Sc i/fii^vtvmt. » 

i» t| «pov Tii' «trafji* ft^j^ Xejfi/iaiiv. -jAf tfirtfai trfafv, tlra il^r TO «V 

e^uw ii SAJBfimi, lapii t» ^uycV. Q. &iXjoi'. Pal. B. Q. 317. Acivf pr)*- 

AniTBXcfi, ^'f}), ^ iinvdtf, 4 T^ Si' f(£iw>] Tiwf ovtu(, it^ t^ Eirj Tar vto- 

Ci«TOt. Vulg. ib. 'A},Zrai\ '!{/«», To» l>B<iuaa i t?( ffiij«^£«4i( t»> i* 

,iX('74au (acr. j;<^«ai). Harl. 313. pw SifcXXa. Pal. B. Q. Aei»^'] Tf^ 

Mejnx ffbfia KBT* sK^f] 'n^ ^w^to' Kar- ^TOi, tir)). B. HarL 318. ZTiiJKrJ 

i&^ (ita hic junctim in Pal.) To Jo-TjW.^iVfM» !e t1 m^Tti^w.PBl. 

tii^r iUa. Pal. B. Q. (et in Mediol. B. 3 19. 'T^i^fvyfi] ETre Jr^p^ 

quidem perper&m Htatira continu- iitc &m t»Z fipi£ ipmafeSmiiatrai. 

antur verba 'PutMf etc. que vid. ad To S" ibuvdaSii, &n nZ Si/r£^ i< «- 

315.) 'A«i«(. Kari .0^4.» T^( Xif5«. Pal. B, E. Q. "Tvi^fux<^^ 

Kt^at^t &i T«, Ni>v uXcTo Teu-a kot' ^f6jCfai, ,8ot>X(Tai St Xpyiu Tiv KaTotc- 
OKpK (II. r. 773.). fcaTV«( (Pal. BwcoTa (i( tJ ESuf. Pal. B. E. Q. ' Niminim m ■ocentuiD, qai in pulic. perf. pBnnltimun, ia aoiiilD aiitem iir- 
riiinT, nfant) tertiam a fine occnp&t. Nuac irrvfUTi refereadam eat ad ilht Uali- 
^M(, ixmx^iiiH de-qnibu» nd, Grunm. m. ampl. i. 9S. oba. 19. cui addcre hoc rer' 
' bnm negleii. BUTTM. 

■ In Mediol. ubi hac adharent ■cboUo.']!!. bic iaiertBn >l,et moi rartmaal iff 
Hxnnitu. BUTTM. tizsdbyGOOglC L1B.T. OAT2SEIAI E. 3»a— 334. 219 

appa, /MeA' awrx^ttt, fitya^au wri xiofMtTos iffUis' 330 

tifUbT» yof f i(3afin, to, ti W|W jTtt KoAiaj^. 

oy* « fl^ jo" (ireAi, erifMbTos ^ s^hrTwt» a^fi^ 

TiXfHt, if d xoAA»j («a-o x^ft-rW AtXafu^. 

«AA' eo^' <5f o-x,tii^s h-tA^ere, Ttspoftsns ■>rif, 

*AA«( ft^offofiiis iv KufAtu-iv iAA*t/3ir' «w^f * 335 

» fuavT^ ^ xei$i^t TtXos ^euieaov ebXnUai. 

W ^ i<pofii fi^A luiftet xctTa faer snSct Heti tiSct. 

«f / flr' vretfms Befois <^pii}tru tutw^tts 

a-fiirtaict, mjxirai ii wfhs (tAAqA»ifl-« ^aitai" 

its Tti» AfariXMyos anftu ^fov ma, x«i et^a. 330 

«AAer« fitv Tt Noros Bopei) wf^aXto-Kt tpiptir^at, 

oAAorf rf" auT 'Evpos Ze^pufa ti^atDtt ^taKtty. 

TcF ai t^tr Ka^fttu ^vyonw, ««AAtr^fpof- 'lv«, 
AivKodnr, $ irp^i' fu» h' &fons av^trroy 

3»i. ftiiiam. hi. Kfa, 313. «XX^] ta}A«r a m. pr. aed statiiu 

mubivk H. PORS. Ib. fti. 315. ^»] ^f! ex ejusdem recensione, 

iit videtur H. ib. tXKd^T'} tkafitr ex emend. H. l^ORS. 336. k<>- 
i^i] iKoSfy H. K^vrt* V. 327. icaTa ^] KKnxffim H. 339. liX- 

Xfg^ir] i>AitMviyli. 333- F&». 

Vulg. 314> 'A3A' ti^ ii <rx<ii>|t] Aiarf a£n) ^Jn) sW(/^Ei tJ» 'OSur«-&i ; 

tmi!t]i Kai|i^ (laniiimeuvai, kb! tm' ki- t^ &i6piim»> tltai tJ tfiitpai, in ^uw* 

»£> Kfdaaa yttiirSai kzi ^xl T^ /«Ingv <rad^( iiEi ajAftnii (IkJtm< ofKrdpci Ti» 

As/Ba Titi voTi^iai Kata^vyto'. Pal. 'Otv^v^o. Uk ivamivrai s!!» (scr. SJ) 

Q. 338. '0< i* ir' iitufitii jScjinjt] IlnrEi&u». ■{»«»{ 7^ a>S» <!ti tfrroK 

'Onn^ i ^ftOf ^ipti tJi{ imiiiBaf, ^- S^roi aurar, Q. 'EX/ci afri* £( (»'- 

forroi tc auyfX'1'^'^ AXX^Xoi;, d£tu if»w9( ytn/Uni 'I»u. ^ tri igr ^Xtyl^f 

•au t))» ffXcBfav <^pEv i aMfUi avfKt- i 'OSuffirsit, ^ ti Biji tov 'ABdiuarra 

uUiifuvq*. Pal. B. ^Tt o^ jTi ii i&ixmjfflatti, oi!k JfarTMUToi Ec K. t. X. 

{bic) k«j Sfi( Ti ({waXtv Tq( KiP^o-Mit q ^t^S- 334- AiutiiSii)] AevK*!)e> ixK^- 

tixir. Pal. S^«!^BTgi Se oI ^T^riei. Si; q 'Iroi £n toC finv-oi j ^itti SpafMW 

f tt (iKatta mf^po^'») iti itu Bifvii luc tov AtVKtv XtytiAtmD viilnii -njf Mc- 

JXo^ptT^ yitnai. Pal. B. 'Oii^jmi 7a^i'S9<. E. Vulg. Tqr aiTlor T^t iiu- 

Ti St^ ^v ^ ittTainrrai al iicSfai, Koi yn/niai u«(Wcv, 'IvJ ^» »te a*Sfmii( 

«Bpuj[ ^fica( « Scjunft. B. 'Oxufiii^(, h, ^ U iwtBtiSii, AivKaBia. Pal. B. 

• Ai rf Koiff Tq( ra^|)a( S ^«riy iy -rf E. Q. Til ti ttfi tV AevKDSEoy ouTig( 

fJ|Mi nitw. Vlde. 329. 330. Koi T* Exc. 'tiSi/uioni aiiyifiiti ig 'Ivu (do- 

ijimAlai Koi tJ ^pTcXi»y«( 81& tw f« menliicetmoK omittit Pal.),KAivai'- 

TpasTw». P&L 333. mi/uu SiiyaTigj]] Se( odr^ ylnnai AiafxK Kai MtTuKtf- 
F f 2 .v.Googlc S20 oArxsEiA:s e. 335» 336. lib. v. 

iT ^' 'Oiurii i?JfiTif itXufMott Sthyi Hxflntf 

TiK- .f"»«l( U 'ABd^ioi ^ tV f?»» aited (f, aZnu). OI V oU /SiAgim 
'H^, Sti Af>W« ii> At^wM q '!>■), (m1 iimf»^rtat ifnitiw {V. 353.), 
Ti> \iafj(fi> laaifti. tj»t>Xi ti Koi tSv Tm BtvtfviMV Xeyn '. E. Zfnt 'Kfi,- 
rttfw. ^aAajStSira t( iivTii> 'Ifi) ifniyn trraTeXigf, Buit/ t^v KaXui|<ii xal t^ 
Ko! IovtV *U ^ tiiaara» firni. ti^ K^» col tj)v 'larj ojtiifrrat Xeyu ^ 
)i T^ &MR'rai' Tft^rlfi' vif rf teuXi Iri' *a(, Toaw y^ k>1 ol £Hm iputiir ti- 
0/01' Ti^t^ i^Xf, tal Til Jyj/iaTa fUT- ^ti/. ko] Xiibw ^u» e£ Pt£\eiai (Pal. 
ifiaytt \ /lir AtuncSia n^i^tiiTa Sicb t1 ^^ulKifTiu) jiiTajfd^i ii «nc pr 
^Niy^ nrw^Aw Sii TM/ Anuioi nSl^i' (I; t^ af^^cwoi j£ «Z ti|X£a^ai ^v 
Tip; M()>apJio(, J ti IlaXa^UM' Bi^ tI Iti ^iowtdc'' ijrai'' /«1 tiT^;'Imija^ 
rtiMofi^^rSai TUf «aXoJWi icaT^ S^rra. Twn (K. Aicriv) y^ <irai{ 
0(ftaava*. Pal. B, Q. B^CTtf aftij- Mtfx"' oiraTf nal fnbmt. wSaai yif 
tma] 'Hth Sia;3^«< tiJt ii nitfi<h- ahat iwi ^^t (E. h^ auXa<) ftm. 
Ta' ti irt) <t Stdfmti ^nu^ianti >^c /i^svt* c^ (E. ic, Pal, V it) tt id- 
Tk akka Soa, a^fo-a-a ^ ^ iilytiif S^o-o-a, •£ ri ^fg ^i&qj ire;{^79<u (E. 
nrt. Vulg. '0 iiiy 'Afiaii>ipdiii( t^c ti li itifiimir^ ^*"^ f^ivi' JC/^aiai) ftf- 
arS^mrMiicrc fit^C ojiii^irrac fifrw «Iom! Xu, ^ ti, Afiqfyra f t0^ (U. t", 
^mriir fttrtitji^lai. i ii 'AfiaitriX^f 407.), vtftaSni BJ nai Toy tt^n xi! 
aH^tarai'^ Ijeyti (Pal. ypilipn) msiwI fxJl^q/ur. «al jii^m) li Tevrm ob- 
twlytui'. e&iaf no! 'XafiaAitn. Fal. Q. f«c &n^ q 'Int. Sn 71^ ir iatfi- 
Harl. ^an^ iiBfuwlni xfUfUni, i>X nif iji', vBofsf ical iTdpnjiat h vonr 
svx} 6cfy. Bk^ mfuki» ykf nai iilurSy it^y^pMt'^. Fal £. Q. Add. Khol, 
Kol UftSmKoi BviraiitKai Bi' Jxi^, ibc C-I^S- "'• ^3^- 33^-*^ f 'OBtW 
o^C jiSiyywtai «( 9<or. koI i^itTfuu tki^t] ArTi;nt/g( t) jnvwBifi (scT. 

r Sie Dmaca aate Bnriies. qni, duUudi codicem (quod *liu facit) UodiDi Tcponiit 
•uSiifrra. VerB ■utcDi cit cmeadatio (vld. uot. tq.) Diri qood, ut obterrat £n. ieri- 
beDdam » iSHim. BUTTM. 

' Mlnun iu meiuiDw hac icriptani coaaiHnre codicei Q. HbtI. Pal. hic et mai in 
■Uo idiolio (Z«Tx7 'Afjrr.) ; item EtfiDol. H. p. 169. ii. Veram aulem Beryibmiii, 
1d Ut «choliii Diniirum, eMC liiium tain re ipu patet ; Dim eiplicatio iviyuMi 
Irj yii Tocem Bpectat ab nlmf Ibrmstsm ; tum leitiiDOiiio Eiutathii et icbal. Hvl> 
■d.'. 136. BUTTM. 

•Cr. ■dr.iiS- BUTTM. 

* Id F>1. fumiflui : ud illad uie dubio Tern m, qauiqDUD hra: toz de eo qm cit 
wilitu^ns, ■liaade mibi Dots Don eit. BUTTM. 

' Turiutum eue aliquid iu boc acbolio vtl ei eo ippuct qood dod iatii elan inda 
emergit Aristotelia et ratia et ■rgnmentstio ; qon al canjecUndo elid poBHt fiduit 
fbrtaue varietat>a codidi E, Nos obierramus iDODem i^uidem rerern eo epilliclo, 
qiulecunque iliud est, hic noD •ppeUui. Immo cum dicitur eam olim fuiase 3t*"'> 
niiiiittitt, maDifestum eat, annr, n)ii dea esl, boc ppitheton non ampliiia eadere in 
illsm. Deiade non tacebo parum solertee fuisae iuterdiiin in grammaticii hli mi. 
Dutlis antiquiorea ; qui bic quidem Dataram IbrmatioDis ia ui itnt dod perspe»- 
niDt, qnEB Duaquam usarpatur uisi de iia qimi FCferta auat aliqus re aut nstucain 
«jna iiidnerunt : ut vel per lingun rationem fleri plane dod pouit ut tiiiim, rii- 
Xiura diciitur ea quie sit m lerra, tn aula. MaDifestum est itaque hoDC qnldem do 
Idodc locum refereDdam esse sd enm aBam qpi eat f . 125. ubi homiaum eidltieloD 
est aDlriiif b. e. liii("t' : cf. H. r, 407. de eqno loquente. Tunen illa atiom de Circt 
et CalypM eipiicstio, diei e^i ita, quod bn quidem des aoln hnmSDa et uatura «I 
WMC Dtantar, non wliilacit ; aeque dubito quia ia bia quldem e pithe top boc apedct 
Toc«m csDoram, qua attaque *iAit ^<iu (t\ 6t, >'. 117.) BUTTH. tizsdbyGOOglC LlB.v. OATSSEIAS E. 33; — 34«. 221 

cu6u'tii ^ tlxmat trtrr^ wfiS^TATe Xif*v*it' 

1^1 S" fxi a-^Sttis ■jrt>>viiTfMUf emi rt /M^eV 

KoftfMfi, TisTC rei ait Vloirtiaiar imnyfiuf 
iSSraT ixiray?\eK, "ori roi jutiub 7aAA« ^vrtuii ; 340 

»1 ftir S^ a-e ittiTtupSlirti, /M^ vtf fmuuwu, 
itAAa fta^ u^ ff^*i, SoKtUf 3i fMi eux eianwtnrWf 

537. Citat «n^ i»Maarvt scho). ad ^. 137. H. FORS. Hunc versum 
imdiiis tncludlt W. ^ ib. ftnaHet. 338. mkMr/Mo th4 -r* fw9o*] kcU 
fa mfi( fwfcii Muic H. ib. ftint, 

'iXff"* ^ froinlNf). OFUt yiif Af- fai yiri/iiaiu, dXV ifMuu tu( 'ifiaci 

ipSm ItnfUa' JvtAdmu t£w t^( im- tSv •nfiartfSt flf tl rr^THnSgy fp- 

!■«■(, KOj TJ>y (i^juj^ wfimwtr waf- y/u^ai. Ofiora tc «^ «mr iXVKi &U.' 

AiqSn'. «fot Tt 'Oft^^f ^» Twi ^»X'^" ify-ifta™ «o» «T^irdj £xj tmi titat Koi 

TUt i»»!e!Mi( 0CWI' firfBilai ivyy^ojito, axi tiiv i9i 19^* «J yij^ ko! t^ Sa- 

Q. 337. a:$i^ B* fENuia T«^ ^&^ oSo» i9^ (scr. «{n0^V, ^. 264.) 

ntrt X^mn] Mic httpifrrt iy ■rwi jiaXt". To !>i «tr^)", &' J iutT<b Tip' 

T^iJw-i. 'AfhiafXM ^i 'XP' ^* ''^^ «r^irw km T^r iffi^r. Awa>Aaira)fUrif 

iinjiaiH( iunS^ti, ffdtpfi ti hi reu fiimi tueaarai t^ altvlf, ificui 'AA)- 

e'' {mtiiiraTB. 6> U twi iniiaatt ra, Ofrif G* w; diiisBia, SinraTa, Kol, 

(QuBbior hffic verba deaunt in ^'i^ flSi^wn). ATSiua Bi tlitf ifiiao 

Har].), fwrc (i t vt/x<< '« tSv CirT*- BdXaaaUu. E. Aitui^ S" «ixbia «»tV 

f* tlfiinirm li%i -ruvf taftltPt^tSjaSai, ArA£rart klfurff) Ziv Tf * yfemio, 

kMi V i^lf wimy IVtan laiiiahcma &* ]| rr^ix A( (pro A; scr. xa), ut BU- 

(Fal. KM&vrra, Harl. itdBa^rTa} al- pra) tV ^f)^''. iaiaiiMaaafiin, Si— . 

h^ (irMk. Pal. Harl. Q. Tui; «I( 4aXa<r<r;Di>, Vulg. DoT^y % ««5, t^ 

Ti tlnia oTiC/iuau, V j, teieitanf in- wi^iy, tj «t^i. Vulg. Ffd^itTat 

fUcv & T^( >-it*"!f. Pal. "AXXaif. M Ka} mr^r, «T^nv. S,iiiuim S} ^wji; t^ 

TJi r j^Ti flXX^ t{! ti£x«- ^' •£;*<- ' '' B"»n (hucusque PORS. ex 

nfttXri«-a T» aHfia Xfit tJ JpfW iX- HrtL) . BiJiiaTai !e «ai Trih-o »j t^» 

U (pof T^v ^niSiw-u' j clKiSr. Fal. Q. n^«r^» (ivoi koi ^d ■nXvita ytyt)^ 

Oi itrTttntitif^aTai afa tU atSvKa, a6ai u( rifiu n/i^, arfi^ atft^, aKt- 

iUA 1!k^ alBvlas lur^y.6ty. tt ykf £y Tw aicn^ (Fal. cKcvq auprascripto «.) 

Ina^o Tf 'OiKnrci «iSi iilim aiz^ FbI. Q. 'AyfBita-an >Jjins('] USf ti 

■AKflfitiiMy. B. Q, et (ad 346.) Pal, rerafajiiirtr itkarftf Xiftnpi ifitlal; hi 

Vfiq To* iyaivaiiit imr if finu» Kal t1 i^ ti^^» t^( 9<oii tfi( tJ wa^ iya- 

^nf&nyiui, ai Kara aSjta. «Ct» Kal j ^.igrJoirc. Fal. Q. 342. "^pfoi] np£- 

'^IHK £(Iwt' (nrr' Jvi Kufu Xapc ipMJt f u. ixafifi^amy aini wftareumiaZ. 

i**i( (51-). <*r» «aJ W 'Hpat kim Vulg. 'ATinJiKrfi»] t/lnftUHa, iml 

'AA[iB(, AJ Ei ^niy Tf^fuai vft^idain toS Ti>vr(< j ffin/iAi. viyuin (scr, -v'« 

i^iaf JfiMu (11. «'■ 778.). ti nfiaTt- vel -uWaj) ^^io, Koi /4fTi toE oTffig- 

' Cuni aolnm «'inemorct >cboliitstes, et tnoi '> I' nn UiDtuiD dicat, Don i> tmi ),*i- 
•Wi, «Kieris faiue tertiun etiBm icripturuii Inliwan. Et 9>De dea neqne sMitn- 
»'«1, cni pugDHt illud *«■, Deque ii-iiiiirfiii polcrat. An igitur inliitSMa merfianiiu 
aolam iUam ugni&cBbBt qoo BdvoIaDteBaquamHttiDguntet inuatuitGi? UUTTM. tizsdbyGOOglC 222 OATttElAX E. 343—360- L1B.T. | 

iiftartt tcut affroSi>s, a^tiiiv euiftom tptpia^at 

XdAAix'* ebTOf ^ifiTVt vim mftain vioTtu \ 

yains ieuiiKm, 'SAt tn /toip' iirni a^cw. 345 

T^ ^i TtSs Kf[hfiam viri ariptoM rawrireu 

eif4^eTer' aiSiv tu jraBiti* iiof, eu^ cMre/Jff^i. 

eunkf fT^ xjiifwrvt s^tw^tcu iprtifwa, 

w^ eKroiurAft.tves ^>Jini ilf otvaTet wirrev, 

•jre^iXM etT ifTriifeu, avrac J' etTTo tanf» Tfniria^eu. 350 

^Hf ««t <f>ay^etfit 6iei xf>iStfoov iJuKCf' 
ourq 3'' a^p ig jreyrop tJurare KvftetiMvret, 
aSmif iliUMi' fuXav ii t jiufMt xttAiA^». 
ttvTOif fiifft^pi^t n-eAurAof ^of 'OAwwr, 
ej^ilTa.s S Buoet iivi Tpes ev fttya^ofet ^vftev' 35; 

"^a ftei syu, ftifrtf ftei iHftaivrfra iokei «AAei> 
aBava.Ttey, orc fu (rx*iilf aiT^fa.i avuysi. 
«AAa ftaX wra ■jriiirift' iirii iiw afpBet?^ftoirt 
yeua» eyav iaifuiv, evt ftot tparo tfn^tftov livcu. 
aAA<c fiaX u^ t^u, SoKsit ii ftot iiva,t oftrrov' 360 

343. ^tiftaa». 346. iiri vrifnti» rdimnrai] vgimif^ taydoi H. n^itf- 
«•» V. 349. Umro. 353. lEufuiuiXv^^] kS^WkiOu^ U. ib. fv 
■^ f*- 354- ^x- 35S- ^*" ^^^' 356- ^i^'] «^ H.W. 
357. Srt] I, T( et pro interpreL supra )m H. 358. fMoc. 339. Jt^ 
fM^. 360, F^w. 

TiKOu o, dsi>ur0» ra liafalia, B. E. X^v ^ ^Eijiw] *lva fi^ tI ku/u Ji- 

346. T^ Sc TgJc Kf>i]&(fuw] Tg fuv Iroi |9^i^ 0^^ <I( t^ 7^. B.Q. 3S1- 

Afiimiimi i \iytf yiy^ai ixi •mrinJTai 'At|'] Tf. Kat, tttipa. Harl. Pal. 354 

tutr^Xfl'^^ '""^ 'Oiua-aiui. li H Vfi( Ahiif i fUpj/.4fi%f] 01 fiir SiiXol Kiu 'A 

it^itttuii airf f/**XXo', iSst«^ otj'/*- (f)|fl<»^«Ta! Tfoo-ioprai &itj ^iXe^wx^' 

jS»XwT^;0c/a(^«i]fl((a!. Q. Fal. iTcp- j ti X^lf*^' i^at ^in £x«f^B( n( 

Miiri*, SiXHf o' 'AfuTTdfxtuu. Fal. Scof r^ jiu^ikj X^ji tftaixti, itlff 

Hari. Ti ti, Tawwai (sic), isapii*- fiaBm ix tSi- tfafea^ltr avfuwtaiiJf 

^fcTW ii^ tJ paiUur. Pd. 349. *AiJ' tu» koi -t^ •ji,yMiBfimiTaTa (Medio). 

4xo>.u(r«fUM( (ila in textu et in lem- t^» -ijt«) fcrMrmJti». Pal. Q. 357- 

mate)] Mou^ iio t;;^ yif, Tm /*% t1 "Ot( fu] Tf. i,Tt fu, superscripta 
Kvfu iKjSparT) o^s (i; T^ 7^>. Fal. ' Bol! tocuIb i interpretatiooe !ii> 

BixXcdv] naXjv Tor< i.iapfiAipATai( ilni Fal. Bchol. Xw^i^i 'A^iar-o^iariK li^ 
ifoaTaKTiKw* jy^Tai, Xiytt Bisri (scr. Ta Sri ' Harl. Pal. 358. 'AUA 
ti Iti) flvrai tI i^tidv inaTfa^ ftaX' ^v xthnii (Mediol.) vel> 

(Q. AisyfpA^v.) Pal. Q. 330. HoX- 360. 'ny f>£«. (Fa!.)] Oix df 

• la teita utriuaque cod. & muiu nrima rTi;M». BUTTM. 

* Nempe AriitoptwDen cepit pro >i « noa pro Uir,. PORS. Imino, ut ex «ll»- 
tii spparGt, pro oeutro <,t), quod tit pro hi « h. e. 3i' S,n h. e; id. BITETM. .dbyGOOglC LIB. V. OATS2EIAS E. 361 — 377. 28S 

iff ay fiir xtf ShvfaT w eiffMiiifTir if^, 
ra^' avrou fittm Ktti T>aiTef»M ebKyub trtir^t' 
ainaf '^ifl Sk /wi ir^^iV iuL tivfut Tiyti^, 
f^^efi' tvti ev fur Tt Tretftt Vfe*af<rett Aftttvav, 

Eu! TwiA' uffi.eUV8 KetTeL tpptva xoi KebTa 6vfju>v, 365 

ufft S" ivi fityet WfiUb YleraSaiuv ivwiy^uv, 
StiVBv T, a^aXio» Tt, »aTtift<f>ir' iJAeta-t J' ai/Tev. 
ut i' avtftes ^eUts iituf Qifiavtt Ttva^ 
Mf^etXiav, Ta ftiv af t< iittritiSetir' ecAAi/^ir SkXM' 
ttt rqr SeuoaTa ftanfa iitrxiSttT' etmae 'oJtwvcuf 370 

kft^ iy\ aeufttTi ^eiin, Ki^f0 ui "tTTjrev t^Mtetv' 
tifutra a' s^a/jriSuvt, Ta a "x-eft aia KoAia^. 
tturlica at xf^atfti/ov inro OTtfVoto Tetyvrnv' 
iti/Tei ot •^fiyijs «Xj xaanrtet, j(/uft •Traa^rtrOiSj 
fKj^f^vat ftffiettis' li^ ii nptitkiv ''E.votri^m, 37S 

Ktr^as 0E icofil Tffn oif ftvo^a-etTo mfioi' 

Ovra mr Kaxa weMjA jretabn' ctXou Kara jrerrer, 

361. S^p* ir liu*] S<^iiilii H. ib. dffiArl'^!»'] dfiunr^t hic eC supia 

148. H. 364. Ti] TM H. 365. itat Kork hfiir] STef 'iXurmli V. 

368. Tuiif))3 '>'<»££(" H. ApolloniuB in Lexico <r. ^Ta habet raiiSn 
POnS. ^'Ji. ftlfiara. fti. Kfa. j, 373. irTcpwM Tf&ivr»'] «rcpyoM 

^Wo H. 375. fltt. 376. 8)] ^B H. ib. F». 

Stanti Kcmt^ifMi t^ fareAtKiK, d»,' p«< xa^tr. oErwf ^^ «xi tA( ^Ktf^nf 

(I( S(vt^|M> iii-wliix cArlf ^aaaBai tt^t*. Afrc xaff CXiiv SAm mfSaKlmi 

i^ Kfijtsifaf. Q. 364. 'Atanft- (Pal. KapSsiAiaF») ti XiVi» t' ^is «'- 

n-e» T^»r «^B, 8,|iji' ^ T( «^- /M^at (11. /. 103. )■ kou tk &-xyfa 8i 

«rr». Pal. 367. K<XTi)^^(] "Tt/^Xic o-iTla ^ua» Tty£> c'i;. Q. 369. Kap- 

^m aKtwirau aAriy. PaL B. 'O^ ^■oX^i' (male: referendiim ad i]]«>)] 

•1 wc cfanft ^o^wff^fTOi ty Tg Ha^ t^ u)'»! kb! ipfftvSai TaxtHi- B. 

kvyyt>Sf i TOifr^i. am ykf (Enlr, 'EK^Ttfai r^ Ivtiitff hteitatv. Pal. 

vam» fifya i^ita KarAtfiK (sic Fal., cum BJgno relato ad verbum te-iti- 

({111 et addit, ^twi' gX«X^p«(), iS*' Soirc; sed spectat boDum bocscho- 

*aT^p«^( tJ Kvpia iic«, «[ok! rl «oto- lium ad epitheta Kaf^aiJm et fuiKfA, 

'rstyil^ adrcv T^ «^oX^v. Pai. Q. 37 1. KcXTf £( &rrw jWiw] Oftc /uv 

308. 'Os y ivtfuf 5»W ^*"*] 'Of"iw( i loHjT^ tJ» Kf}jiiTa,tiK thdyti iirvi( 

" V*if- B. Fal. 'Hu> BJ t^ axffa ^fuaf airS Xf>*f*"^'^> '' M '£ ilvefF^vnK 

•ifik Ti •KarrajpBtr Uni ti^ ri^v iv4('- ir t^ &a>MitSf Tif &i*ftifBip'. Fal. Q. 

«I». B. Pal, 'Axijm, taflt ti livai Et Fal, quidem prffimissa gloasa : 

Ti^< rl ix^pa. h,\tT ti koj rk ^f&- fUWKa^aXXiiy. Scbol. Vulg. 'Of kI- 
fUTnjrai^^i^Vulg. 'dW ArpwKi] ?.)|(, 2 ^bti» i a5n«T0( !Wo(. 377. 
n^a KMwf Ti vnla tuwv, ^ 'Ofur 'A^if»] ^aiftak iart ■taS AkS, Sil fia^ .:l.vXk>(-)glc 224 OATSSEIAX El 378—389. lib.v. 

oAA' evi' uf ri lef^iret onmv^cu xeLKtenfrK. 

''Qs ofci. ^ay^iraf "ifMtTvi KaMirptj^ iirirwjf' 3S0 

Vxcro ^ fir Aiyaf, Wi el xAvra Jiu^r iao-tr. 

Avritp 'A&ijytiiti, xoupi Aisp, oUa' cvoqim'' 
ijrei t»)> ^AAotv ^KJuarv juvriiiiTt KtXndtfX, 
^tturaa^At S" iKtXsurt xeCt tim^rtu anretvTag' 
ZfTt i" tTft KftU-jrnv Bepeiy, •x-fo ^ KUfMT' tct^tf, i^i 

tuf eyt ieuijKtTiri tfnMftrfMurt fuyiit! 
^taytyiis 'O^xriiff , 6a,vaTe9 x.eti lUipeK khu^ets, 

"Ei^a ivea vuKTett, iuo i' viftetTBt, Kv/ietTt Tnryu 
«■A«t^(To* xsAAa ii ei xpeiiiti TrfBTiBinrtT oArfpo». 

379. FcfoXca. 381. Fu. ^82. Ktif^} 6vfiinif H. 3S3. nK<u- 

Aw;] Ki\tvOa ex etnend. sed aatiqiia H. 3S5. I^aft*. 3S7. t>F«7*- 

r^. 388. f} T* H, ex emeiid. W. 3S9. Fm. 

fininn ittrar/marin. PbL 378. Aw- tcCXw £vS Ki/;(ars{ Afttlt- Vulg. Koi 

T^«^Wa'i] Tfd^fTM, tai^tevi K. B. t«( Kiftafn ntipf (B. Q. 'rnv) ^^' 

379, 'AW ei!* »!( fff iefjta] naXiy "^fn ; S^Xov Jiv tri li -lu» aUj.y in- 

StiMi iti>S* fssjSiJXXci «jMirEigiiJar iei>Si' /uw Kif^Ta (Tavsv /mW Sc PeffSt i^ 

(B. Q. wf, fir. ^KUwSi) ^rSva t}i ^k( wrtiv. Fsl. B. Q. Ttrif te fUTa- 

^n^snT^. Pal. B. Q. 'Ori^rtrBai] yfApevfi, ifi( (aic) li kii/ist' coTtt. 

Ai%w{ rtfiTai, tj iriinrtirSai icai fUnJ/aa- Pal. Taurg tuni fui^tiriai if iti^- 
9al tr< T^< KOKaTYr»; ^ot T^( TaX«- . fo^tfi, nSa iifg niKTo^ Si;o J* y^ia fii- 

*BpJa<, ^{ %raf ((. ^ ^'(modai koi £x3- /toTi mjyjl vXo^tTO. Xiaoito S* £> Jic t1( 

rariat rt, rrw ASt>,i/i^iiai rt ■ntt Koni- Xc£(ii<, ri yof icfirtfa ^ipi k^^» 

TifTK Tiff <nl( irtiM, rftti T^< iEaKtuj»yui(, K>Tca£c T& ^K tS> &Xan' Anifua, fOia 

trt l^ixrot t)> /fMv vUr.B. 'Ek- tc Tir ^/i^ai' iWc «Kiy. TiM^i^^r 

^vytTi' 4 JftVTcXf^cu' T^f c^wir. £. yf£ip«mi, v^{ Sc ku^ts; Joto. E. 

381. Alydf] T^(, ef ti nai AI^arDv 366. Ti iu( &rT\ rtZ t/a, if Koi iiiJ'- 

wiijBY^, B. Ajyoi ToXif 'A;taict<. •[ J^. ^^'"C XiTXuo-aiTO riv fl/i^iT^Xxin 

Bc >^™ wpi T^< %i$»Cai Ufer (sic) ywai(l {X^. 80,). Ti«4 Se ^fo^wir». 

JIoffciSvMC. E. Vutg. Aly^, >^ro( ^ >>»< ^ai^Kea-Q-i». Pal. B. Q. Hsri- 

wifon Zi^laf Ufiir (sic) IIoirEiSs»:, 388. l^uaTi wityif\ Oi /*iv yiixin- 

<Jti< ni' IwtiO^sfhi. ei Sf, cX^Jiw £a- ^fia^i ftAa*i koj ''X''?? (^' ^- "'^ 

fuSfoKiK. Pal. 383. 'ArifMr KaTi&nirt ti^uxff, Huiiivrf). rirU U toXvkiIii- 

KtXdSSwf] KaTnowr* t^ sm^. K. Kftia^» i( ffraTcTj (br^a^i nai (£f>c 

385. n^ t( KiJaiT' Jafo'] T»» liX- T('*"- Vulg. Pal. E. Q. (niai gtosw 

Xw iatiitmi tifXenTi. Pal. KaT(a£< ri graphi in solo Vulg. nonainantUT). 

tS* &Xmi Kiiunra, iwu^pti yif, /m- 389. IIpoTi^^tT' t/^fw] HfMitMf 

I Ant Mt Tsr. lect. pro iiitMWtin, Bot, quod Tetisimlliiu, gloiu sd irif. tirrf. Cfi 
not. Bd -'. 361. BUTTM. 
* (5">, nnt. Bi», opiaor, Bcribendiiin nn'». BUTTM. 
'Cr. ■d>ol.«di95. BUTTM. tizsdbyGOOglC LIB. V. OATS2EIAS E, 390 — +01. 225 

oAA' ert ^ TftTW ^fuLp ivThoKe^os reAfff-' t^as, 390 

jwej TOT fTrstT ttye/^os /^v sTretvtj-etTo, ^^ yttA^M) 

itAw^s niysfiiit' i o ttptt Ty^sdiv iitrtSs ytUAV, 

o^ (lobha ■^foiStn», fieyaAov vwo KvfAXTos obf6sis> 

«f e 'erav aavrau-tae liioTos Traiasa-a-i tpmti^ 

TATfOf, of if twTU xiirat xpctTsji' a^ysa jraffj^m, 395 

mifi» TiiKofLeves, (mjysfof Se oi t^x^e Seuftav, , 

anraa^iov a apct tov ye Heoi itaKOTifTos eXvTAV 

uf 'Ooumi aaweunoi/ ssia-aTe yeua Kcti tXii' 

niXt ^, iireiyoftsvos Toa-\v ^veipev eTrt^liveu' 

«AA' ert Twraev a.7ni¥, omrer rg yeyeevt fieijTets, 400 

X* ^ Sm^ttov oMcwe TroTi a^oJt^STTt ^aXaTons' 

391. curfiit, 393. vptfiiiy. 394. iffvos-io;] iataatsi; text. Sed 

inairu; schol. idemque literEe Buperimpositie textui significant H. PORS. 

ib.^awdi] ^«>^ W. 396. foj. 397, (Waffio»] Aintarf»i schol. MS. 

Townleiani ad II. X'. 515. PORS. 398. tf(iV»T.. 

TnSETO, xpMjSXcn. B. 'Erio-Tpe^ MEM/r»v, Zdici £* AltXKlhfK IIi|X(^f ^^ 

h<fii Koi eiSXcse. E. 'Ev e^a^/*or< Mv^ipiaviro-i, Tuv xai itdk' ifi^aiifvr 

ai ipartpSf iipa. t^v iavrn ^xu>,cizv. ^a^ii/^Sa (II. s'. 14..). Pal. Q. 0£ 

Pd. Q. Vulg. nXo^ii] 'O iiiv 'Afl- jtiwr «|}i« tV Xfp^ "^ ^* £i>('\KirTW 

«Elf^( tl KXff^iTO, AlsXiKUf (KTEU>UV ^ «OflA^X^ sXXii; Ko! T^ Xl>°'>*°* ''''' 

ri a, fel ToE EiX^^o-B-tTa XaftjBawi. nfiaBiy itivut. PaJ, 396. 'E^^m] 

ow *€ ^«J T«E ^)rXa.aro, Pal. Q, Mtri |3Xa^( Hia-Kr^i, iT^\eeii, ? #«- 

391. 'H8i 70X^*5 titXtTsl r»Xii'Mj (bf- t^ipirtr. Pal, Vulg, 397. 'Aowia-iuf 

fuv «1 «i^toTOf. ^ayf I ^» ^wytxXnj £vi i' dpa tir yt\ 'Amaaitif iiKarta. ihfT- 

^u«o( ip6tl(. rtUUitii St iMTa Ti^g tiet. B. ^g3.'Ainaarir itlo-aroyaid^ 

T» svtfuw X^£iv, To ^vS^i^t ToE Ilafi KaXin/41 fuv tiaTpl^tni 'Ibiiap 

vni^Ttf eri ^x(7<fjMi icit/uiTa. B. G. «0(7, fr 6cAdcrrii V Sr Ux Sniti viXa 

Q- Pal. 'H yoX^vi) Jiv t£ Tuv irujua- AXX' airi nirev (MedioL aMfr itinp'') 

tn ttt, dXX^ rSr irifitiy. «AX<ixi< H t^v fq^ efo-lav. Fal. Q. 400. Fc- 

vaaofiim rir Siti/iaii fiiyti tI «^Xa- fKrt jSvfrof] "Omt Yrywwf j|9ii]irc. 

"pi Kifiati KUiji^ KvKir&iipunr. Q. 'H ti ii iyeyirfi irt) tisj lif ^jiroa; iyi- 

S, Aristarchus. PORS. ex Harl. vn-o ^o-a^ ti^. B. 'nffTt tjainwii* 

393. 'Ev Tg 'AjMTToifiavevc Kol 'Apttareu ytriaSai ^o^sairtd Tivif. £. Vutg. Yi- 

('Puuoii}, Ai! in!fUET0(. Harl, 394. ytirt. ty*ia9^, t]Ksv'<iiH- PaL 40I. 

•k y trar Aaiiia-iBf] K<£XXia~ra rapa- 'Ori ^* sao'i K>X£I< ^SifKd ('xo' Ta Ttat- 

«lyfiaTji sofii ymiof yfiiirrSi Ikt!6i- njiiiia 'OWo-ti. ?rej:a &^(ificaifftaTa 

1* t B»nT^( ««i!(:J«v, 01014 'hc*"' *f^< *"* ijiiXoTifJaf il/%^ **»?4 /f»v(iev j 

]wa{ tJiiaiU'' Koi, Z^ii fiAr eti ^Kuri miiT^C fgra7ivvit|of.tfvo( JavTSH, PaJ. 

^ Scrib«°Or., et puactum dele intc Int^ BUTTM. 
VOL. I. G g .v.Googlc 226 OATSSEIAX E. 401—407. i,iB.T. 

fej(^ti yof ftiya twf*» totj ^t^ itinifcto 

Stiwv iptvyofimv fiXuro ^ irojM iAay *a^' 

eu yip i<rtv» Xtftmf viiuv ojjei, ouJ" fvnfuydu, 

(tAA' axroi Trpo^Sxifrff &rttv, «^(AetJef rf, ■xa,yn rt. 405 

xrtl Tor' 'O^s-j^of Awro youFftTrt. xm ^/Aw »rrop, 

e;^0-af ^ eipet ttirs TpW 01' fte/at>a^tftb ^fUv 

401. Pro lyiip habent U Apolloniua io Lexico et Etyinolc^us p. 705, 
39. et sic alibi citatum vidi, nisi fallor. POHS. ^oj.fiAonL 

407. ftiin f(f&. 

403. 'Vixiti yiif ftiya inJita] Ti|i> ■pe{ i^iiinai ; ^fi^ ■!> Iti iiii^i t!)!' iHfr 

T^; xirfOi ianlKfmaiii -rn lotpiTa; luc iiyti, Sf vw eiJ»)K(>, 'e£ caiiOM tiki- 

ToC ^f«iTo< «ofTOT^o-aTo, ti yip Ik- xXstyKTOio (Pal. BoXinrXsETOio) >oi^( (II. 

Xeiiai At' aiyfa^», dX>.' ea-Ttf »yx»- X'. 308.) mriiatn tx -nv aS*!» (Pal. 

^oAt)! ^ ^KjSaX^, wT-fe TpsariXif^ t^ eciii) t itij^uJmi td mfoi. SSt> ^iS^ 

Kb^ Toi«nro'> Tua a»«T«J.«iV )|j{w Bii Kai iyrl T«C ^nnivv Kirrajff^Tiiiiif iita, 

riy tcnpSt. Pal. Q. Ileiiv ^x"* ^ ^^' ^ iralftii( (11.. X'. 461.), liop lai 

(T(>4i. t£> S( itc«oi))^u>u> ^ Xc£i(. Tpa%& Ti)!' ^v^v KnXilKE. Ta> S* aji/« *a|» 

7^ tJ p, TJ fi, Ti X- 1*° S^ ^X"! ^ iftfaiai p.vB' lui) (I). k'. 139.), ksi n 

tmI s miffiTiKtZ fiafUv Kol Toi! ?x"« ?"'''• T^^i tJ a(i>. koi fMTa^fniJ,', 

itjpii; KaJ axM). E. n«Ti ((^ ^nf' titiait !ii) xs^ yijuo'! xupo; tijliue W 

poig] HfiJf tJ {(^o> T^t 7?(. Xpj*i G( ri (II. «'. I27.). Ku;ifB( (Mediol. To(i>) 

«tT^S!e( T5i( 4kt^(, Vulg. H(p«>. TU- ^c T^f TMi; ti^! cSffijt, ^K TatT)! «ai 

o-nAij ToE 1] (I( (. E. 403. 'A?iJ< Toil cwynwSai Tou oi|fm/>o>To( To KXSfffcu 

'"X"]] '^f' Araro^^irriJTfi tou d(^f:o!i EijnjTai Bo^v Imiu^ (Od. f . 533. nbl 

TT)( ££^( marva iKtK^VFTOf ij t^ ^fi^ CSt ^' ^1^7^)1 ^^^ o^tn^oi i^ <w^ ™! 

dafirlif. Pal. Vulg. 404. NijSi «x^T jSo^ou, iviayaitZv ^ijirwTai tmh aiJ- 

Oi avttxfirrif Tcb( >ai!(. ^ f^' ^v 2^°''*' ffcf f*''! Sfxiftooi ii Silc t^> fi Tib 

TOi Kcu Arara&ivTai al >i((. Vulg. &,yi^ eKertji 8*'fa(r9ai y^a!. Pal. Q. 

&ia To h^i!ir%ai h ainSi titi yaii(, it 405. 'AXX' sUtoi i(»S^^((] Il^Tfai «1 

>1 t)pntf Koi ifiiiKdamrTtf to^ iiaD(. A> afyia?.^ ireinry^i^i it &J'Ci (speCtU 

Pal. E. 'EvnryaC] Tivoi B-xis^ Ari- hoC ad riiymi). E. 'AXXss. n|ig;9F- 

fMi> (X«"'(i »»?* T^> ^i^^ (Mediol, ^ij/Mvai Kal ilejffiiHTai Tij( SaXiffinK, 

To IiJ) Koi tJ SyyiiaVai, tvSa K}\anat \ftiiinai virfai o^v^fKiTf, -ra XtyiiuHi 

T& K^furra $ S OK/Mt (Pal. ft9a kXsc- ?ldxn. ^, Oi sj1oii(>(ukot(( ci( 8a}.a3- 

TCH j axfW() Bii tJ /t^ (u^i(rK(i> &i'oSo>, e-io HTfuiiSEif T(!m. Pal. Al Tpn^ 

Pal. B. 01 ivifuni VKen|> (X'"** ^nitcyai TiJ! SaXaff*i]( ireTjiaj, oifToi 

TMU' 4 bI ({ox"^ ""^ °' ''^''^'C '■'yi'*' ^o%a/. Vulg. !£iri7ul$(( af Eiifff^' 

Xoi. Vulg. RaTaSi^i(, tifnjyixairi . ir/i»ai (Vnlg. iug. Kai KtKttt^aitirai) 

ii tSv XifiCTmi, Bti tAtoi fla-iy iXifwxf isiTfai Cfin T^( »vii<%oii( «X^f(B( tJj 

fw>, iuva/uvoi S( in^ T^ii ^iJ Ttit Aiit- Kn/idTar. Pal. £. Q. Vulg, hrti hf 

fwv SKewypi ii£<tir9at t^aq. ylytrai ii ^MiGEr^ ti>I( Kiirai. Pal. Oi H, CtjMM 

&vi TOii lani ^ xpavp} Kai ^ v>ot) Koi toli vtraai. E. Tlsl^] Al (t( £iij^( Giijfov* 

£yit tJ kXv, /r ^ kXottoi Tek nifuxra. nu xiTfai, ^ «tTf j£(i( cfex'*'' ^- '^' 

£, T&j BM>i|ii^(aMii «I frHryal t»» jf<r( tW, oJ mTpi6J«i( tStfX"!- fl ^t*" tizsdbyGOOglC HB. V. OATS2£lA5 E. 408— ^aa- 227 

'il fiei, vrti^ yeuett iseATfis JaixtF iJ»^ai 
Ztvi, X(tf 01} TMt \akiTfM, eia,TftJ^as svift^et, 
tx^ciffis tum} ipebiva eb?^os •jrahtMc oupa^* 410 

txToiAa fisr yap ■n-a/yet i^tsg, a.f*tfi ^i itZfMt 
^fuxfv feStoii, Aiff-o^ ^ cua^fOfAt ver^' 
offX^aSiis ^i 6a?\etffg-a, xoi euvuf sirr) x«Jcro-i 
OT^Htviti AfMperi^euri, Kat sjc^Myuiv xajtsrtjret' 
fUiTas f* iKfiatvoirret jSaAq ^&etju TreTi ■jrtTfti 415 

iwfia, ftey etp^s-a^etv, ^cA») ^i fiM tirirSTa,! efft^. 
f( oc x' sTi ■jrpeTMpa veiftty^^e/uu, ^t •jruj s^uufa 
^wvof re ^ftpfl.wA)jy«f, Xifitms Tt BaXeumKt 
etJu, fMi fZ s^amti uvetfx-ei^aa-et d^AAa 
tmei/ Kr' ijffvetna, ipsm, ^fset arsva^xfiVTa,' 430 

)| m /M( x<3U XfjTos STria-a^sv*! fivyet aaiftiov 
% oAW, «« re woAA* rpe^si xAurW 'Aft^iTfiTti' 

408. lUXnz] ^XxT^ W. ib. (if«X«t«. fAivBm. 409. ^s/pi)ffa] fVcXfmra, 
etgupray^. i^ifa/r» H. («c^airs-a ID text. et IritMra prov. 1. V. 410.CK- 

S>rif oi^] «^ao-i; S' en^ aed Bine i* in marg. H. 41 1. omitut yif H. 

xhfai, ti tli Cij«t iaiyfliirtu ti-vfai. rri «^cp] 'An! «(!, «1 «u JjLnywfe. 

anTCTo^icm r^ei. Vulg. 409. 'Eri- koi •Xffiaaii i kI. Pal. 418. 'Hliiiat 

iisva] Ff, iiifairra. Fsl. 41 0. -n «afun-X^fTOf] Tiif ^ ^Mm \ ni 

n^ nXXni li ^aiii SKvnt, t6^ afia a-poifSf «Xi^rs/i^iuK ^ f^ Kv^Twr, 

if sXi)iriarsi. Fal. A^^ ^stiv ictv- tii ri /lii imiiaiftTJi t^ Ki/ioni. ^ t^ 

TiE 9iiKi«rSava/ui>s< '0^|M( (I; tfft¥ fiii narib Ti itarrltt, aW ix «Xoyiou 

i)w^*f»VY»7<TarXaT«r. Pal. 413. »X))ffo^f4«a(. E. Q. Pal, Toiij 4ic 

'Fifiw] 'A fMT^ «XXoS fsf ^v ^^^uwt «Xay/ou Koi o^ irruEpt «SfiaxXiifrffa- 

ui j^/tirTiK^)'. ^K ToS fin^Mti q;(4U vi /MMu; Xi^of, ^«ifitTwwf. Vulg, Bani. 

muHtifurar. Pal. B. E. Vulg, 413. e MS. post iarriKfli inserit : ti iiui- 

A^iBafi;] 'H iyyiii Tift ^^^ p^tt Xoif T9mu(. tim< 8* rotf iitj «uftaTti» 

fcturo. Pal. Vulg. ^l^.^k^' iTtfOt , 411. 'U (Ti fMi] ^iSk yitp T^ 

ifsit iaarfraa^ia. fiAiji, yaf a£nu T«i AfOti ca^jXiav «orra £cira ifoaitKf. 

r^» titJifitiar KO^pnuSt XtT^rw Pal. Q, 422. 'Af/rrro^Oj yfii^, 

tsfiifTtiri. Pal. AffloKi «Ti «fT^] ({» ^i aTt mXXii ', Harl, KXin-it 

i^ffi/ipt^ttu Hfii T^ TfKt^Elji «cTj^, 'A^w^it^/ti)] '!!{ ri, KXt^if 'InoSi^fMia, 

PbI. IIcTfif )jS^ta i la^i Ts a)>rs. Arri Tsi' xXvT^, E. 'A«9 t^; Zatftnn 

B. l^ fUK^t( Xi6ai>( ix^i^ i^iyianai, ^ fiaXaffO-a. £. Vulg. 'AfupirflTjj, ^ 

wuiirTi T^ Tfoxe/ji "^tj^ ivnnTTii- ^My^i) fliiXaff-B-a. ^ 6c Bi«X^ «fi( t4 

niji Tj iahiaoT). E. 417. Et Sc k' aCT/*"' <«' ^i ^» SoXiiTTi| ir X<'yti if. Gg 3 

D.a.t,zsdbyGOOg[C 228 OATSSEIAJ E. 4«3— 434. LIB. T. 

MfSce yBif, uf ftei U^u^voreu xAtn-sf 'Eneriycuof. 

"Eas j<ttM ufftaivi xoTa <ppsvci xcu KetTa dvfim, 
To^pet ii fMv ftiya iivfia tpept Tf>ix,iii-v iir eMTfi¥. 415 

st^' OTO fitof Tt a^iMpSfi, a-vt T hrv» etfitj^ti, 
li fMf $Ti ^psg) StiJtt dia yXtttinavK 'Ad^Mj' 
ifufterifiiTt $i Xtftrit iirtirffvfttn! ?M^t •jrfTfitf, 
T^s sj^e iTTtvajffii*' i'^ ftiy* Wfd^a Ta^A^c. 
xa) re /Mt as MrdXv^t' xoAipjOodiav 3i f*.n avrif 430 

jT^^w ivtTavfUm, -rfiXau ii ftit Sft^aXt ■xivra. 
itf OTI veuKwreaof, vttXafUif i^thKofM^Bto, 
Vfief xoTvMoompir ^uxifAi Xaiyyis s^onai' 
m Tati jTfes wirfriri 9pao-tiauy avro x"P^* 

433. ftiia. 426. »0* iti firU Ti fyi^ri] h$a k' ^ts ^iw'< t' Slpi^ 

B ni. pr. ted (vf ifari ex rasura H. PORS. tria k ama ^ivoj^c ifii^. <nt ¥ 
W. 43o.TJ^i»]WT,V. 

i&ii". Pal. Q. 'A/^Tphy, XtytTa* ti wi^aytf. Pal. B. 431. "Emra^- 

4 SoXaova. dt(>^ ^ «iri t^ rTM- fum] 'O 'IfW, Amtaoiitom (huC 

X(ii> £ n«-«JS>, j Z(b(, *al j nWrw. PORS. « Hsrl.) Kol ^tixXw t^ r»- 

T^ /ij> Aii (Xa^o' ^ Tp/r^ ^i'j9a ^uf isffiBiar. Pal. 433. 'Q; }* St( mXt- 

tA av^Ki, tf U IIwmShvi brai^MC :) ttStf (sic)] 'Off»t^ «I «»Xi!f-«8i( in- 

(^Aoo-ira, t^ £( I1>Wtm'i wravTiic ^ mu/UMi tSv «t^» ^mXo^ijSaHfffw 

Tf/Ti) f^ymv t& KaTa^Sdvw. ig 711 li (USao-i ToT; MTuXiiSJa'» KopTf^S;, i£rii( 

lati Ktti THV rpiSf. E. KXuTic 'A/t^- drrd^^tTD tbi( x<^' "^ tftmiifiiiiii ) 

Tf ^, nS( ^v iXXa)(«l ^^a-t, K^Tet 'Oivavtii, Srtf koj Isof n-ai oirBl jii- 

a fuifiiii ffia-Kti ^wrTovcf 'A/t^Tflni ; fe< 11 TW t(pfuiTg;, luu x^tix*^ ^ 

(ft'. 97.) iiA^ tI /mv I>! tou tHanf, ilrff. E, 'Ot i* tre «s>jniif (sic)] 

^ t( ni Tou rTUxc'!». Pal. Q. 413. OIk tinSrr q tUu», <IU.' ^ Twv hiifiit 

'OWWtoi] To S('fui •ii/» i( Taniu, {(S. inlyfm). iArfryer ii h TO ^, 

wJvrTw iia!'ATTu:»(«£idSi«Tai. Pal. B, iln^cTai Tij( tft^ BtffiOJHir aMf 

436. Ajnt^Ag] 'AnSp;!^^ onfifirAi. icai onitt/ifUtivJfMMV dr' afr^f. Fu> 

ivi Tw ic^ Cptjrrw. B. 'E^i^tikwc Q. T<ai oKritaUf. (T&t( G( tx^ ' 

Si/t(/w Tii( Xtfttf. Pal. 430. "nf] icTiimiti. Vulg. 433. n,io( k»tiiXj|Ji- 

Tivj( itfiimurai' vi S(, Jta njfiaJv)] ii k^iv] 'I1( 'jiflS^i^ui. Ai!rfft( T^ fU- 

V«C' Pal. B. (VMi S( vfwov. Pal. ic;a TaBdfia, % fuKfit. ih^flm. Fal. Q. 

riaXi^^gfiiD»] Tla>uyifiaiTm, (t( twxIo-n II^ toT^ KvivK-^iai. KtTvkfbint ti 

^fiiurai, it T^ irriKfi fiwrtf. Vulg. (inv ai nu «ii>j^i>S(i( «XtnT^ai. itar 

II(tXiK^^TB( ijmrT^^^uv TS Kv/ia «a- t/»( S( tft^^tpiTai ". Vulg. 434. 

Xi>> il¥^v(7KO' airiv ixi Toii ai^«tXeiJ (I( 'Hf Toii mfat *n-p^irt] Z^/MunivTa/ tiM(, 

» PoBni^qaod dnctibua prDxiiniim ridebatur : iu enim ■Rriptiim I|ii3, cum i ■upn)' 
Nedial. dat t£^>, guod noD hsbet quo refentur in textu. BUTTM. 

■ Scr. luin'»t H rmfmfiili>.i,'tiu, eo MdSd quem MqueDg Kbaliom eipoait. 
BUTTM. tizsdbyGOOglC LIB. V. OATS2E1AS E. 435—447. S29 

jiini a,Trtaeumti, r» M fAiyei xufia xitAiA^n'. 435 

ada, Ki Ji) ffwTtfvof vTif ft£pev aXer 'Oiwvtvs, 

n ^ c^j^potrvnji' SuM yAetvKUTris 'A&iitin' 

xtj^Tflf c^ftvoJvf, m t' tftvyereu ^Tsiferi'!, 

tiixf ^Off^ (f ycUttv ofUfittos, tt TTou i^tupei 

iiufcts Tt iritfeuir^v/As, MfAtvas n uaAaamif. 440 

iiAA' ari ^ irBTXftcio xata arefta, Ka?^i^u 

i^e Tsm, T^ ^ e» EEio-ttra Xi^fOf a.pirros, 

Xtiar ■JTtTpttav, kcu 'fri a-xi^^ets ijy etvifieio' 

tyvo oi vpepiovTet, Keu {u^ato or Karet Wftcf' 

KfSJot, ettA^, ea-r' iirtri' ^aAuXAioToi' at f iKtweg, 445 

^tvym fK Trineie nertiSaMyes inira,s. 
aiiaes f*ei r irri Koi al^euaTein $ieirtv, 

43S- '"'fia KtiXv^w] KVfi' iKiiij/4^ H. V. 43^' '"^P 1"*^] vtipfitfm W. 
437> i^nPf*firiit iSxt] ini tjifta'! ffqxt V. 43^- ki^ti);] KtTwtrn V, 

439- »W "'«^f] Wx* •'^J ™ t**^- 'W* pro '■ '■ ^- ,442' ^" ihlaat». 

444- fir. 445. Ss-r'] «ni( H. ib.xoXiaA.irTw] TaXiJ>A«rr»». H. ib. FiiM£. 

)Ti ti KOftk tSa/ HfufaiTai tsi •nii <rafa- 440. 'Hi^»iif Te «o^xX^a;] Ilafia- 

^X^(. jmT /MV yif TO vS/ui >JSaicaf vXsyio^gfuvixf toT; xXifTiuV o^ ^Eoo'- 

iiMT^ Zit ti tfii fai( 'xtTfan ita- tUu «Xqff^fMVa; vxi Tu> KViiaruv t»v 

nfUyti fUft^ nu SiffutTti;. Q. 456. tijirfLat. PU. B. £. 441. 'AU' STt 

"Tttf itifKi] AA) ela'1 f«^ AB70U. Pal. i^ «TD^ri:] X^fTuv^ ipaa-i TaEJrgv ^iyc- 

437. Tfi. t\ fu, W i^pjffl (Harl. ^fta- v6ai tIv mTaf«'v. Pal. Q, 443. A(«( 

n) e^t. Pal. Harl. 438. Kifp.Ti.( «iT,)diBr] 'H Iti x^Tf«K .iIk Jx". ! *r' 

^avoBiic] 'O eiiitiv (f. 'Avotiivuv) ix (Ixi >uf, itlaf ii e^( air&f tlx^. B. 

th; KiIftaTS;, Tuf KViidtnr intinuy ariya Q. Pal. 444. 'H livTaxJSMrif d; Ti, 

onnitovTai koI Jfcji;(OrTai tJ( T^v ^yvH Sc ■wp^anx, Jta ittprmi^ j o-i!»- 

?Ki,»v. B. PrO T(£ t' Pal, in textu 8*irf«(, Pal. Kai (ffarii Sv MTi ftj- 

habet T^ t' et suprascriptum iwtf : /ur] OfnEuv yap t^ v^fiinf ^ ^vf 

cui roci edia tameD manus ap- yffSai, Au^ t^ Xryiafi^ tji» cfx^v Jk- 

pinxit : 'E£(j>xsvTai ", fura ^x°i"|>°<''- ^iffy. Pal. B. Q. ciTa ifnginv i «01- 

f^THTai, Ad roarginem sutem : ^'( ijBfa-n. Pal. 445. UsXiXhnTai'] 

Oitf iftiytrai Kai Tfeaftjyyvrat fMri Hokvt^Tayttrriiy, ita tiE Xit^ ^ wafi- 

'fXfi. 439. N^c so^f] 'Ofi^«n»i Ti irXi^if. B. E. OEt» TeXifUuirTDv naT* 

tafii. /itff S ^faxji/ iiarraXiitv. h|- alriaTM^v oni toC «oXv^CirTu;. Fal, 

)ji7 t1 vafty^x"'- ^"^- ^^ iX^iov Harl. 447. AlJorof fiir t ImC} 07- 

*(£n S*(^ i^XoT 1] «a^ oi^Tc xif^ htf fiai Sia Tov Uiivmy A/a S; JrTi vaTiif 

h|X«r T9 ^f. E. 'Afi^ (l( T^v KOfTt- AtltfSy rt 6tSy tt. E. 'O 11*1 waf&jiti. 

flar ''OiuSB-tui. ^( "K'!'*''^ 7^ ''^i ^ ^* ""'(' i)9fSy tsTif inftai irjifuytf, 

nfaTjfff^irtaf tiK iiiUi^i. Pal. Q. a^i^ ivTi Kol idavitTOia-> tfmn. Pal. 

' BU pro lHtx'"^" scr. If^fiymu. BUTTM. tizsdbyGoOgk 2S0 OAT22EIAS E. 448 — 460. em^fuv omr "uttrreu a^^ms, ok Ktti eya wr 

ffof Ti feof, a-a rt ymiah' iKotai, voMa fAff/^tras. 

ctAA' eKieuft auta^, ix4Ttii Si rai euxofM^ slvcu. 450 

' ilf <bctS' , a d aMTmtt TraZa-t» tov pocr, sa^ ai suifia' 
7Fpof$i ei si veit}<ri ya^f^r, Te* i' itraaasi' 
eg Terafitv xpa%«»f' ^' of afnftu yowar nta^yf, 
^ifcK TC 0Ttj3af»f ' aAi yaf ^i^fd.tjTO tpiKoy XJifi. 
uSst Si xfoa Trana' $aAaa-a-a Js x^xic a-oAAq 4SS 

a¥ a-rofia rt, fiveif ri* S' ajrvswrros x,dt avav^of 
Ksij oXtyriirt>>.tuV Ka.fM.Tot Si ^if aX»6s"nubm. 
oAA' OTC Si[ p affwwra, Keii sf (ppiva $vfMS ayi^, 
Kat TOTt dvi xp7)dSfLiiov awo io ?i.ua-s aseto' 
xa) To fuv ts TTOTafto}' a?^f.tvf^fVTa ftsotfKtV 4^0 

450. fiiyai. 45 1. ifiy. 452. f«. 455. ^4«] &^a pro V. l, utvide- 
tur, H. LoouB ett in AtbeDso XV. p. 690. E. ubi hoc verbuni miram 
quandani apotheosin eubiit. Ba^iXttnr tt fii!p»v junuarfCti KK^iigf i* rcWi, 
i.ryn eCras' yKimiyatm V ti t/iv ^aeAtlu/ jtifiv. Corrige u^<. Sennnu), 
primo pede minor. PORS. 456. ^wu; n' ^ anfunct] p/nif i'- i' 

MMuffioj H. Idem, nm quod ^itii; habet, W. fita V. 457. J« oinil- 
459- f^- 

Tp/^a>T*( iio^Swyrm ri ttZfa, tsu W- 

Pal. Q. 454. 'AJii Trljj S^Siwrxo] Tf 
BaJid^ay KaTavfKQi^fjUyo^ tjy- Vuig- 

455. '11!«] El frcJ» ^.«- Tri; i, J?B, «i 
6J fl-iiK T^ 1, ^Mi. Pal. Harl. 'E.» 
dS^f «'» Syif P. ^ulg. KiJkk] "Ail 
TSu Kiu TD •Kapayiycfjtat. £^jcol^f^tT4 

B. 457. 'Ofjy^tiJwrl 'OJtbh (X'* 
T«j xeXEw Pal. B. K. ^701« sXifo4^»ri 
B. K. 'O ^ Xsye^, «{ sXiyeS^aKor. 
Pal. 458, 'Ei^tna, Sii «11 ('. 
Uarl. 459. Kat tJt< 3^ K^ikpw] 
'Ev 'Kfintif itifOr^Tai tuv Jvts^v n{( 
t£t|!TETi&)<. Pal. Q. Zqr^&rro;, Ari U. 
q KDi»;!, <Ui leir. Fal. Hnri. 460. 
'AXifiiipjfWa] Tlv Tp eixl epiE pfwui, 
fytvr hiaiixfuyiiirmi T^ SnXifa^ai). i) TW 
tt( ^Xa loifiiitjna. EL 'ExifitTurtac Tsr titH. 

B. Q. Ko) sa^ «?( Oitr^ ^ir/r, a 
Ikiti]{ aiStirifuic cal x/iorSEiCTot iim. 

B. Q. Pal. Huic acholio iu Pal. 
Btatim subjungitur : -ffarriai aix 
iarl: quod aasmnpta prwcedente 
TOCe expleo : eirri, yfomiat, eiK taat. 
449. £111' Tc ^La a-a rt yniraff ixot»] 
Mj^ hertTti nai t)i/ Alo-i» tou ^ti//*aTO{ 
' KBJ Ti ir£/ia[ trujeiXffe», Pal. Q. 451. 
naSacvcoii pev, E(r%c £e niJpa] Mi^ $«- 
^rti (scr. BiT^ati) To ISiev kE/m ttoi 
Tov tim faut imaxtr. Q. 453. '£( 
vOTO^v Trpo;i^Ofi^J 'Avri avTorvu/iia; ta 
oyofta. ai yhf tfKv tli; toc^ iauroij vfc- 
jjOiis. ^ BiT!?.^ clv wafiKterai w^( to 

T?! ipfti,«i.( Kmv. Pal. B. E. Q. 'O 

V af' afupiii yBLtaT eKafof/f] Ti yA,f 
nufia aii xgXXev Kpiaui ^unjTouo-iv. 'ra 
yny f.\ Kfa-cifiZaai ainf taZTa «oi/*- 
^ity. £. Oi yiif ii) x^EOV ^v iyff hia~ it •}'>f. Vidttnr aatedi a 1 lectio lalfK- 4 Est Uctk> Arutuchea. at liqaet e scbol. ad 11. x- 475- PORS. tizsdbyGOOglC irB. V. OATSSEIAS E. ^iSi — 47'« 

a-^ ^' Stptftf fieyet KVfia Ka.Tet piev' e^\pei ^ of *\m 
^i^tre X^P"^' ipiXriiriv' o ^ sk Trorct/neio Xtctff^s^s 
e%iiim vTreK^nii, Kvg-e ae ^tiaa^oy etpovpcu' 
i^^Vretf ^ eiaet fticg TjiW %f fttyetX^opa 9vfA0*' 

il ftoi syw, t/ TetSa ; Tt vv f*ei ftrix.trrct ytvijTai ; 
« fiir K iv wnafiu SvtrxtjSia rvKTa (pvXa^Cii, 
fti fC aftv^K ffridn Tt xax^ kcu ffijAuf tsfTi, 
f| oA(y<prgA(»(f, SafAoa^ KtKO^tioTa &vfiov' 
eujn ^ iK ^oraftov ^/vxp*i Trvtei ^uBi ■JTpo. 
ii oe xev ss k^jtvv atajiaf kcu SauTKim uAtjv 
^eiftms sv TVKivolo-i KaTO^faiS, ti fte ftSeiii 465 464. fim Mit. 469. ^ Ik] yaf pro V. 1. U. Pro v>iu achol. ad Apollon. Rhod. IV. 1 1 1 . TtXci, sed vrtci servat Suidaa v. ayxp^e"^- PORS. tU T^ Bahaaacuf iptvycfuteyf Tmrtrrii/ 
ih SdtJitra-ay ^ieyra. Pal. Q, 46 1. 
fLaTafpiw (h. e. kht' ap fiot} tia T«j 
iriftu f. Pal, 463. Sxfrp MTtKXC)*;] 
T| 7jyofj.tn^ jSpoijX}! vaestat. K. 4^5' 
T/ nJ /to< ^^Kio-ra ^nfiai] '0,T( irX<iw 
pi TK^wv yttr^aevai ; B. l^ tcAiim 
Ti fui TOi^uv Tvrja-eToi ; FaL 466. 
Al«r«Tl8«» nlKTa] ^va^plrnatai, Koxk^ 
^fnrtliai iffKUiHivay. i/ufiiTtpa hi 
ampa TtiZ (SCT. ts) KUjUij^vai„ iia Te 
Hpi^^, KAi To vtfpa &jiiiyat, ^ia t^ Biipta. 
P^. B, Q. 'AplaTapxn, ifniiidaaa 
(huc. PORS. ex Harl, ) , tV vagaTdati, 

ud TpSf £lCCHMl!(l -ro f^UuiTOI'. TS c£^{, 

W' fM Bnfwiffi,. PaL 467. XtI^ Tt] 
'H Ju6u^ ^i-ffa '', ^ «ix") ^* Se 6i-Km. B. Q. Pal. a>^ ^Xu; d^irc- 
vikS^, Uf iraiirTJCBTffO*, <C yiip ko! o^- 
fffnnS^ Wyfrou ^ fl^Xu!, »*>-' «X*' '^ 
(Di/iwiefimv fl^Xu. B. Q. *H vdy^ 
if Six^JUHra ^k thu TSKHLJffScH. <I 'yaj 
fi^ iniKKffij q itttBviiiaiTif iK TW fiGars( 
KEii ^K T«ii jvfnjiib;, larytf aTAof (scr. oX- 
Xu() ni iPJTwrai. E. ^Xuj] fli^- 
Xevmi. 'E«^] SpfTot. Vulg. 468. 
KtKOB^oTa flu^V] 'EinCTmVKOTd' «li- 
T0{ yitp T« rytS/ia, E>. 469. Aufij 73^,. 

var. lecL ia margine Harl. POBS, 
Item in Pal, ubi conluit cum lem- 
mate scholU ad 470, ita Aiprj yltf 

K>LiTijy. Vvj(fii «vtd] 'BiTtE9« irapla- 
ToTW Sti Kai eaiiiAat ifiuriv Sucpi^St 
KaTcvoij^v Ojitij^af, uv 1' 'FTifid^aiai. B. Ti c£ aJSflof xp^ti iyfSy laTi. Tou fuv 7^ C&ito{ ^ yxta' 

ytrinrvai furAKTTii «ojii^ Totif iSioi Kou |9oX^ (/< ^pa ylyirat, i S' avEfu!^ JifTUi 

T^Et ;^«(faf o/Aa ^ftip^ avtp tyiai y.ityiajai oenf ^foiy, E. 47^' *^^ K^iT^v cb^ajSaf] 

(uiXi)»''. E, Tj EMflu-o» ^n^( (Pal, TV ii(V.lv xpo^iv (Vulg. «/JoffjSa- 

'H iajSui] "/^iy), ^ «•X"!- ■'"* i»a£ ffiv) T«j ofioti( (huc, Vulg.), Tipi i«;u- 

^ t!pyii*i>Bt ^ Xe£.(. Q. Pal. 'H.ica- paay, ^ T^ liirdic^a-iv, E. Q. Pa). 

yrt} Kaia, ayrii^faaii, ^ to (uflitov i|^- In marg. Harl. citatur nXir.qv. 
Xi^. Vulg. e^XiJ{ ^t^] 'H rpiipiiMf PORS. .471. eifOW(] 'Ek tw flot- 
ifiaoq, Tfiipipuir yiif ii flflXt/. o^k t!irr fuyoS To ot^cv ■yiteTai 6iifani. B. 

' Ita Mc el in P»l. (Tid, moi) : ut TiriMtui' S V-^Ji;!-; «c pfmtiytODe, anbituitlTe 
osurpaluni fuiBse piaiie ut i Si(f"'- SotisuntiTiini i 'l^lct'' coufermstuiB rtde >d f. 
4j6. not. Et coDf. subBtsDtiTnm i ij;*f., BIITTM. 

" ' ' diLitnt moDente J, G. Scbncidero. BUTTM, tizsdbyGOOglC 282 OATSSEIAS E. 473—484. LiB. Y. 

fiyos ittu KeiftttTOf, yAifxc^f ii /iei wnos 'vjri?^, 
itiiei, fUi dtipiira-iv (A&ifi xai xupfut yiya/.tM, 

^flf APce 01 <l)povtsvTi aoaa-TBLTo Ktfiier timi' 
0/; f ifity tis v?^f Ttfy ae Txtaov vactTOf tiiptv '475 

iy TTtpiipeuyofiiva' ioiovt i' kp vjri^X^t ^*fMWK, 
i^Ofte&tv irt^uuTas' fiiy tpv^uif, e i' cAeuqf. 
rcvf ftsy ap wt euiifutv iiati fttyof vyfoy ctmav, 
ouii irar ^i^of (paSuv ebKTSff-iv ijSttAAcv, 
ettr' Ofi^oe jTipacta-Kt 3ia.fiTipif' af etfo, wvKyii 4S0 

oAAqAoio-ii' f0vv tTrebfiBiliaiif euf inr' 'OJUmuf 
aua-iT' a<pa.p i' tvt^t ivaf*>iraTe x^^' ipiMa-iV 
ivpiiay ^vAA&)v yap ttv ■xynf rihi^a «-(AA^, 
ere-oy t ^i ivu, iii Tpiis, avSpas ifva^ai 

473. iWWii] i.(XS« V. 473. 8(/»»] S.aiaV. ib. fihif. 

474, F«. 475. «i(] U V. sed lU pro v. 1. 478. {^fi*\ fypS» H. 

48r. (^] f^T' pro v. i. V. 481. iiir«V] BjKraT" V, 483. 7^ ^>] 
ydtf "ofi H. 

474. Ua&TiraTv'] OPt«( cSeEo «^? T«fct («k bE^' eBr' itcftav hcUi fwtf 

Ktpina', «frra to(, i( naTii» e XoyOf iij- &)'po>' ao-rsw] 'Ef oi! tXapt Tiv Til-ff' 

XuTo, ^ ^ '^" ^( C\i)v. B. In Pal. j 'Hfff^^. E. Toit ^V] 'Atr! i-w Si|. 

liuic vereui ascriptum : i\ Koff la.V' ^ ntiiriixKTat lanSi;. Pal. 'A/upl^n}^' 

*'■ 475- B^ ji' fftr] TfdiptTai, ^ B" iypit ninf, f| iypjy ^fyrar, irri m 

ifiitf. E. 476. n«fi^aiH/*»f] nt^i- iyp»( ^tinm,. t^i; ipjpi^i^u SiairTo^l 

t^jU»)), «cp( ^ Tfni' g^ imr fXi), dX- ^fUK dnUami **. Pal. Q. 4S1. 

Xck ^UM* BJfiTaf. ri Bc »^2 aAriv ij/i- Ti i^iw swrTaXtci» '. Pal. 'Eispi- 

Xi». Vu^. 477. 'Ef afi^t»' ■t^WB- iBBSli] 'AxctWjwTiicut V. Pal. 'Eii- 

T«(] 'E« 7iH( imyunifiam, ytyaiiiai «nrXtyfiAoi l^aiJAiff. Vulg. 483. 

(huc PORS. ex Harl.). Ti Se ♦iJXXaw yiji o,. X«r'(] 'E4* &if>' itifOi; 

axil"' iwHmnni, &' j, tJ» f«i' ^Xi)j(, ^1( (i>iOF)*5/M>' Toif if^; oivammd 

^ S" IXatlK. ^ (TTWTCOI fWT^ TO «(- »Tai KodoXlKOf « Xo^(, «-i Too-aiiTa i^' 

^Stoic, &a ir «?( t J5< Xe/»!) tJ ^ti f^- ri ^iiXXa •bt< «al !i!o mil Tpeti itoXiJit«i- 

fut. j ^v ^uXliK ^r )e ^XiiIi)(. Pal. a-0ai. ^^ Sc £( Bia ^irou iic//u»ii 3»|9f i^ 

Q. nXforo^i i i( KfiSfrif. Pal. fM», ?<rTai, Toa-oETa ./itaAa AriPejeXiifio™ 

^Xia(] eTSo( ^Xaui(, fiuf^IriK (Pal. Q. Souy Biis ^ Tf)ii( Ka},.iifm, sXriov th> a- 

JBWpfrijf) !^ia ^iJXXo ^X"'''^^ '' S* t1 tw S)jX™'ti, Pal. Q. (in hoc ttiale 

&yfiiiju>yi.fymmr.Pal.B.Q. 478. ad 49I.). 484. 'EpurScu] Ilf«Kif- 

< Pal. in Uxt «t in uhol. t^^'- BUTTM. 

" Maiui defectaB MgnuiD bic pouut ; Dimiram pro tiuviXi ipse habens liavnAw. 
Nune ad ri, i/.fi&i>.«i iDtelligeDdDm est >.!£»(. BUTTM. 
I Hoc Tult : ajllabun n breTent esse proouDtiaiulim, u ' ' ' ' tizsdbyGOOglC LiB. V. OATXXnAt E. 485—493. 2S8 

upt x"f**f>"}' '' >^ /ittAa wtf jffthtvtum, 485 

T^ /uv \Sm yrfii^s wahvrXcK ^K 'OSvra-sus' 
h i' ofa fisnni Xsxn, ;t;iV*v ^ «s-e^jnJft^o ^AAo»'. 
m m Tii mAsv o-TMi^ stsxfirj^e ^Aaivt), 
tt^fMD ra-' fff^^ri^f, J ^ fl-<^a yuToyK oAAsf, 
OTrsgfUb ^pof o-^^wr, ira /i^ «"edfp fltAA«dti' ^j' 490 

as 'OJvTWf ^vAAoATi xctAuyaro- rai ^' op' 'A0^ 
Krm nr' Sfifiari %9S i*A fUv TtMrm Ta.xtOT<t 
mnranoe xtbfMaut, tpihtt /SAe^op' ebfMfmtaJw^aK. 
486. E( F<S<if. KF«<. 

tfuTgriti ^>« mifta^ lafataTUcif. Fal. Sc J Tp«*( fUTW^fi. wf^ *m>n koj a 

485 . EI Kol f(^Xa «(1 );aA«o/wi] 'H Airrxi^nf luntfaiXfliii^aaTt iltiir rqyifi 

Sfa, ijTsi j(aXnrw( M ^fynf iiarriilii. Tvfa; ^t TI^^ijSEr Scir^ufTi; (109.) ly 

B. E. Q. 489. 'Atp^ Jc* ^vx'"''?^] °^c 4"!"' yitfB^itn^^pv™ U SitpSiuu 

'AKfKf T^ lififfr/aalf. ti ^ ^r T^ n^( *)I7V>' KXflraJi(r. Psl. B. E, Q. 

■&(i Xf^ Toifnif T^( *pO»J>x(. Q. Mrm^fiwSf tJii vKiyJqpa Toii ^errif cT- 

490. l/wiffia npi;] TiSaa, sitrla lulai- fifKfr, Fal. Q. 490. All«i] 'Ef<£xTW. 

fv cffox". t1 tc nif] fr drr K^-ri rv- Pa]. Vulg. 'O 'If/uv, aSi). Fal. Horl. 

xir ^, «^Xv nGErteu. 3 «fBil( ^fSrtt 491. Huc in Mcdiol. male relatnm 

J nii)T^C (nn, irw4fna wfif. Ka! ri Schol. ad 483. . 
nifita yif Jf ^Xaj^/imv otifrrai. (rri Hh 

D.a.t,zsdbyGOOg[C THX 

OMHPOT OAr22EIA5 Z. vrrai Keu Ketfia.Ta ofifUfK' mrkf 'A&^*n 

/£l B is ^oj^Ka* OiVOfeir Jijftor rt TsAif rr' 
ei •jT^iv /iit «■«■' Iffttor ii" lipoa^jtti 'T«-*(W(ft, 

«> 9-<ptas (rmiTKevTB, ^n<fn Si ifttfTipoi ^rxv. 

i.Kft(. 4. rifvxifif^i fifuxifi et in Bchol. ad >'. 345. H. 

"rrAtnt. 'AAgra fsirroira «Mp ipfaaiy Tq> ir/fvniar tWMv ?^. )| ^> 

NAvruu^E tI 'AXKimu ScyaTpi, KcXti^i r^ lO^Tfi ittiiitcw, ciTa ifintit^ in 

«^fl Tqv lirS^a ^Ti tlr «orfi^ sya' Tsu IIoirEiSwMf, q^ygiw j9Xa|3Ei( (oi *af(- 

fstfn) »Wm», i>.i]o'/(i» yi^ «^rj cireu ,9(i( ^ icBT(x«'f*<M<. E. Q. Vulg. ^ tj 

tJv ydiMf, iiii li iat.ttia$i¥ tsuT, nt- Af>in4n( ^b^i Toii ■^fnutt^ koI nruo)- 

fJTdt Ta/^i ^T^ Tuv BtfBLXan/i^uy, f***^t aj»]/uivf ^f^fABfO^f KiKfaTllfuni, 

Amiaai 8i airS» 'OBKrff^i^ ('fuiy.?(Tai, E. Q. Pal. NEy Kaifla^ i^JjTaTai Iti 

Koi tciiStif NatwiKciat, lir^^Ta Ka) t^9- iti^vKciui iur^nc » IlaraSiuv. ra. 

^v TO^' s£t^; XojSai', («TOi atr^ eI; 3. B^ ^' ^( 4ai^mv] 'H nt 'Kefijani 

TV »^- Pa'- E. Q. "AUdiif. Nau- KifKufa. E. A?f«» T« iriiXi. t.] AlfUt 

auc^ i^ 'AXxivJni Sfya-Tijf Irwi Itttfmi TS «X^6e< tuv oiSpttv, v«Xjv ah^ rtr 

XfaiKiiira, Irl ray itra/iit icaTEiiri vXu- oiKgSo/it^y. B. E. 4. £»01» tt af- 

<nwa Ti)» ka^fca. itnlc ii ts rXuvai xif^ 'Ttfffl'^ Oi ^» T^ ir ZixtX/f 

safBlcf Tif noi^ (Lr«f Si^ aAatfa^ toii; Ko^uiorvav "^ civoi Aaalt, oi ^ dri toC 

KJfaif y&tTai. '08iiffff(t( Si Bofi^v yt- iiKf {Q. Pal. firi) T^j» i)^» ijuvuffiii* 

rtftirm SivmVAi, Kai ^it^toc Tt^iir, fiinpi. aUiu Gt Sti ^^o^o; ijr «pirtf» 

fi^i toB t?( 'Al9ij»a( Ufm, % vft t^( »Xi|17-Jo» t5< tS» RhkX^uv x^fai- B- 

C&cax qv, TwiiSdJc Tg KOfnj. E. Q. E. Q. Pal. Vulg. 'Eirri Sc Kai (^'ht 

Vulg. T. KdStvitl Zjiii&rrof, icaBiZ- i* ^tiriraX/^. B. E. Q. ECfVxSff}'^ 

Itv'. Pal. Uarl. 2.*Tn>fi nai Kafidrf J to-Tiv <f|ii x^f^"- ^- 5- ''^P^!»- 

ilpi)fMvo(] BtflXfl/i^evof" ^Toi o-uXXijTTi- ^(ovTiuv] "twtfFximmr tj ^voptij, I /eri 

k£(. £to iiir yaf toiJ KOfuiTou jSt^XsT- T^ Arif!f, KOi Sm t«vto frc^if^iarfi'. 

To, £«0 £J TOb fiwu «uitTi. (Pal. ina. Vulg. 6. oro-^a<] '0£i7«rir6> tV 

j yi^ 6m< oi j9XAn-«). ^ KaT* ivTt- (sio) 01 afBfor, ^kXitikJv 7^ ^ori rii tizsdbyGOOglC LiB. VI. OAVStElAX Z. 7—19. 285 

ah' tuarn^tts Suyt NtuxriSots 9(mi^, 

tiffln a i» Xxfpi^, i)Mf ebf^fuy ebX<ptiirTaav' 

ifl^) i^e TtixK eXeLa-a-M ireMi, xju iSslfutxo ntuus, 

%»! H)Bur ■jrointri 6tu*, x<u (^ao-o-ctr apevoas. to 

«AA' i fiiv ij^ Kwi S»ftus "ki^St ^$^)af 

'AAxtMOf M TOT tipxh ^*^* ^^ foiitei. tiias. 

TM ftiv sfSti irfos iufM. dia yXauKuwK 'AAf>"r> 

wffTfl» 'O*wo^( fiiyaP^epi fMfriooxref 

fSl J" tftni it ^AXeLfuv ■jro?aiSeuiaXo¥, u tn xaufj 15 

xetfuiT, a&ebfa.TVfri 0vqi> xeti tlSos efteii, 

Ndus-ixeut, &vya,Ttif fteyeOv^opos 'AAxifaoia' 

Teif ai Su a.fA.(piTeAei,- Xei^TU¥ a.vQ x.eiM.of sxeuireu, 

ffToSfieitv i»a,Ttf&i, 6vfeu S' iTCXUiTo <f>Aiiycu. 

7. (t«^iB^'f. 8. irifat ex emend, Videtur oXW fuiue a m. pr. 

et ac citatur ad /. 345. ubi <Uf><rTii«r H. ■Iro' B" ^< <r:c<^fii> jtc^t oMm 
Apolloniua v. clrtr. PORS. ib. FtMdf. 9. Fo/kow. 13. FtOif. 

16. ^JoniT^i] il^atcfTcm eadem manus in ABatd-niri curreiit H. ib. M- 
K ]8. Si omittit H. 19. fu,iiTif9,. 

i t^ia^. Pa]. 8. ^Xatt V ir ^ltffi^i] ic t* oXXti £)«ttfi ^sfiv^Jnuj t< ywBi- 
Ef» Td; * 'Afmifx"", e^ »« tjw^, Kof (II. i', 589. S. 593-)' ^* Sm! 7^ 

tW r ^ o^iBA). E. Q. ' 'On-i^t- Pal. Q. 10. 'Pu»i<, du^. Harl. 

fi» iKfiaa^ (Pal. mfUini) ij Tat 13. 9c£v »n /:i^a iiUc] 'H M ^} 

Iwiiiw 711 Ksu <ii Kifinifa, Kfu Sri ffu t^( n^Ji, Bii ffi/MTai (gic). 'H})) i^ 

TK 100' iyiZi alKtiiitinii. Fat. E. Q. ti tS» x/V^^f^* ifti,^4>Oji Iti r^iXafemi 

'AftpSi' ^;K4n)a-Taw] Nob 71^^ Koi ^i' iUi^)( ^siTnffcru j 'Oivarrii. Pal. B. 

(TtJpkSektiksi KOi !ii3i TsLTa ^TiMi)Tu(«/. Q. I ^. ' kjiasTftTrim' T^> i»l, flTTl 

£■ 9. 'A^l B( Ti7x<>< tXonre] "Htw T^fi, ('> jl. Fal. 18. n.^|> £( iif ^fi:^- 

vfimait (Q. T(|}icTe^i7() , «cpicjSaXo. nXsi] Ila^Ktirrs t( kbu h') db/^t^AroXu 

i| lc fMTttiptfi ieri tm ^XoiM/tmv iri- qTti ^KOi^m. B. Xafhuy Mto] '^ 

>V«^ 4 ^ Tii; ;Xif<ri«, K iirri it^fai fUi'«< irrl t^V «a^. I^. n;OKBT«- 

■oio-K^iJw. Pal. Vulg. Q. TfC^^g-Ta o-mw^M j Tan|T^< t^ KaXai U t( rSvat 

nj^M" «JXcwf KevraffKv^r iv hi ii- (]%3.). Inp o£ imihoKfviSt iraiiidTtiy 

'^'Xt- Keii ra&HiirTlat,'Aiifa( iii» KTil- iaTa oIkcioi'. Pal. 19. Zti(0|U(iTv] 

•nn, WXu S( TC Tvp d/uiSiWi, Tixiia 2Tn0p)) Xryarrai ts IxaTifaAo tSv 

' Appant haiie Ambttm. tdlptiiraiii iiaii ntio modo ene comptaiQ, ArittarchDm- 
•pt Kriptine AE pto Tolnlo AEN. Refert prnlerea Poraouiii, irfi )) 'ix'('f eM« 
(duniiiKhoLBdi. 345, ubt nostii codd. nulluin habent >cbo]ium. BUTTM. 

* Iilnd Iri, quod Minper refertur aut ad vgoa f^rammatica vembDi olim ■ppicta, 
^pkn maiiitie, «it ad intelleclam vocem ni^u»ii>m ml n/Hiairin, male omiiaum ia 
codd. Ambr. qno pacto ■chtdium perrertitnr. fneter ga bo c, Sdieriaia dod eeie in 
xibe noto, bia ilu in male cooceplo adiolio lcgitur. BUTTM. 

fi h 2 cyGooglc 236 OATSSEIAX Z. ao— 33. LIB; VI. 

4 a a»if*a) as ■jnoaf iinrsvTo Hfaub tutoftis'' to 

tmi i' eif wFif Kiipa^f, Koi fur vper fuAo}i ttura, 
tiasftt»! iteufn vtwrixAiireio Au^uuref-, 
9 u OjuqAixii; fiir ^v, Ktxflftm ^ ^fia' 
T^ fiif iiurcLfiin\ jrparti^ y/ttuxtfmf 'AAfyq' 

Nouo^ixad, Ti m r «^c fA^furtt •ysUcLTa ^t^p ; 15 

iifMra fiir rei xureu anti^iel, rtyaJ^tna' 
cei Si ya.ftos a-xt^o* iimy, %a xp^ KMkk fuv avnpi 
'inva^a4, To. Si.Toiiri ^OfxurxtTr, ei xs r aiyaifrai. 
tH yof Tot TOfTur tbaTts cudfu^ous ara^aini 
iffv?i4' ^t^tupowii' »' jraTiip Koi iroTria ^uifnrp. 30 

^AA' lOfitv TAufHvriti a/4>' i\ei iftairofiiinfipi, 
xtti Toi lya TuvtftBes afc t^oftai, otppa Taxftrra 
invrtai' iirii wrei Sri ^r jntfAires &rrtar 

21. ff^nco. 32. ftAtfUrif. 33. fu. 34. fiuTEifw^] itiiofuy^ H. V, 
ib. jf(ta^(^i/iii. 16. f<lfimtt, 28. ■/ r' efjwi^w] k' ia^/jiuT<a V. 

ib. finvaiat. 33. AnWai] ^m^» H. ib. oi^gi] <&n H. 

hpiuv iC^Aui iAji T& (bv^^tTa Tilf xt r* efTHrroj] Kv^um^iTCU ri et)*. 

fX«i(. Q. 30. 'H y lo^itev u( ■>«]] Ktirai ydlf] iart t^ ar/urcat tl^ymaUa. 

NnfTtocajMiffliiawyKiiXicT^vSfSrncifA jial rlSrrai ii ^pi ftitm, At t4 ir7<Ti 

KXqfiac [pura (£', 800.). Pal. Q. ical ri i}r<fr<T«. >«t&ai » tJ «ji^mb 

aa. Nauo-icXciTgui AiJjuayTet] II^aM^i- «!{ith* Arrl tov ^tcts a>'^f>, ^ T^iiycTt 

a^uitinta tm KioriKXfiTiMli. Tiri( S*, tj| lyviaiJca. B. Ti t^; AtfpMqf ^ir4TTt( 

Naoa-wXdni, i( KoXv^. hm Si, «|9MiKa»f4(r, &a ^f ofruii X^^ ti i 

Hnio'! KXciTors, iv tiial fxiptiri X^yw. 'OSna^mif. Pal. 29. '£k y^ th to!- 

i/itlnn' ii f) «fiHTi), faurtKXciToui, jr T» (Harl. TU tmm^w) fifri( Mp- 

TtK KATi^ ravriK^ 'py"< iMim. Pal. wr K Ava^Vri] KaXXJtrT^Taf tc, x<>^(> 

Q. ' 26. 'AKiji^a] MiTScpa^ ^^utiSbc ^i 7W ^a^. ^Toni^irai it ^ifn tw 

^fw^ra. ^ dTi)^XiiTa, &^piimirra. 'AfiOTaipdnfr, (pdrif. PhJ. Harl. 'Ani* 

Vulg. SiyoXoVTal 'AiaXi (Vulg. A»^"- ^i^', at!£«<. Pal. 3I. 

iuS. nwiXa). T^ /wr ^ ffKXi)^ 'AXX'ia^]'Ara7KaJaqnnifi(&aSaT' 

(Vulg. inS. iumtlnti kixi) ^rriTivrr, TW ^ fcfiactlct Ttti 'Oiura-ctof ^«rfiai. 

T& ti Ei*i(X<& Arx^ <ri'7v koJ q(riix<^i. Pal. et tul 36. Q. 32. Ko/ Tti iji 

Pal. Q. Vulg. T^ ^ifrti XojU*^^, To! inir(fii$«(] Kol twto tftirayiiiyit, &a 

mT^ iinnidvna, ^ Tpv^ji^ fij) /pm- imifiri) aTy^tr^a^ai t^ ^J^D kist^ a^;*!- 

temi 8* nftr» f. E. 18. Torir.] 'EKtl- X^. Q. Pal. lWfie«] KupItK q aw- 

rM( cafaa^rr, ^i Ty yafi^pf. tI tfiycvira (1( tA (|»a. 1k rtiuTtv yw> K» 

«XqfiWTwir iIvt! JriKMi 'Attu(b(. B. A^Sif Ptafiit- B. XiWpys;, zopck 1^ 

'Q{ TMi^roi' IiTOf rtij itfsv;, t^ mln^af 1^70$^ cjli». Vulg. 33. 'ErTi^aij 

TsTt ya/ujilsff Toffxftii iff^TOi. Q. OT A>a to ftcrpor oTreo-ToXTai t1 t ko! )|. 

• CODf. Bchol. ■'. 30. enm not. BUTTM. 
'■ ' AfrmTere enieadBt, qai ad nianuB mihiest, H>llen qoidani jarenit. BUTTM- 
> In lezta Pol. est iiifiirnii lapnscripto »(. BUTTM. tizsdbyGOOglC LlB. VI. OATSSEIAS Z. 34—44. 2S7 

if^ yif <ri fMmrcu a^grnK xmto, $t)ft«¥ 

■xwTUf ituiiKe», O0J nt yivK strri Keu a.tfr^. 35 

oM' tiy, iverpu¥0¥ TaTSf» xJwrev ^u^i Trpe 

riiitnKis nai Afta^of stpm^o-eUf ^ ksv eiyijTi 

tprrfa. te, Keit tsit/mk, tteti fvy** riyck/Mn». 

Mi di 0-01 (J^' ttirni ^oAu xetAAiev, ^i -ffehmv 

i^tir^cu' ^bA^v ya^ anre n-Aufot sWt mXtiK. 4» 

'H fM¥ ap as ehraijr ebjri^ y^MUKajrts 'A&^ 
OuAu^oy^', 001 <pBi<rt 6tu* s^s ao-«pei?iiK tttii 
llifiefcu' WT MfifAwri TitatrirtTeUt aiTS ror' oft0fa) 
iemen, evrs x*^' STriiriKfcerat' rt<AA« ft^K a^fm 

35, larl K. ofr^ ire'i r. airii H. 40. ir^ijO{] xa^wf et 263. H. 

PaI. 'Arrl i^naitTut^ rtZ lyTiyijai. Pal. Q. ZSa^fA -rt] Ff. ^roi. Fal. 

i; Kol ^i Tw (ins. fiTfi) A^ k» £,mi- 'P^ycaJ Ti |6sTTa vcfiVTfifuna, Q. 

|fTa?;W0!iWtT!.* {II..'.409.).'E.9a BinrT.f. ^i'fo. Bi ri ^sdj™. Pal. Cf. 

(scr. Ko), ^|>a) No} SMjii 'Fitrxfit (scr. ad 7'. 349. 40. An «Xiivof ciiri es- 

•H 4;) ^R^Fnu ^sffMnn^ir (Od. f . X)^] BapTa>rfT«r Tijf Sni. annaSmt 

400.).Pal. 'E)-n&i«o.] KarairKiwiBeun;, yaf n cimiBtt. Pal. IIXuMf] 01 U&i 

AWiiif, Kaa/i.'^tiaf, KSiitfftia^. E. ^r el{ ■XCimia'»'. Ik fifv/i S( «^rra Tii' 

Q. KdTj^flireiotf, iWwwtf, ti^ftitmai;. tAm» if^/. B. AI ■J.iryaJ, si toioi fr 

Vulg." 35."OSiTfli yAhk] (M TOXHci» oT( «Xifnwrj ri Iftttna. E. ^a.OFXuf*- 

cWi >!>, iJA>A $^i yjytiy, h tii Ko! «vri* o9i ^oir/] El ^ rpif ofpoviv, ri, 

(dni inpuiX,') TUf lipIiTTei;, TOuTnrr» tSi ^dir], ni>' «£k c^ci noXvf. tHi ykf 

iTi (' (iytyvf- TfeiiptTai kb), q Tw M reimu tiaril^ti «oii|Ti)t hiyuy, t9t 

(MS. Bames. iFri t») T^vof. Vulg. Aaah. tt B! vjiJf to Kofjiditm* tht/i 

'Otbi It ToTt iflmit fo-rl «rol !! <roi Ipof, koJ^ji. E. Q. Aii Si tm; ipaal 

M. Ini) oir? (sCT. Kai o^l o^) t1 t^» {k tfayiyuy maf&iaiy ifUpabiti Koi 

pm'. P&l. Harl. 37-*H «f» Sjrta-i] tix i8i) w>Jirfia toB mi)|TMi tJ tov 'O- 

'Ani Tnj ay«(. fnTairniroii aiTl ti!iiTi- X£ixni/. E. Q. Pal'. 44. Oht j(/iiy 

«1*. Pal. "Aiyoi, <Pfpti, ^aaidXfii. l»iir&*aTaii] 'Axiiyuntr /liy avtit ixi 

Vulg.''. 38. Zmtt^z] Ti Tpo; ^&i;v tS/ iamTtfu (Fal. (LiiaiTiiToni) fMj]»» 

'rcT^ia, taiTa A iirrt J^aairSai, oTsv Xryti. aydniMpey it kni ia* NaTOiraTS 

XiT3»a( Kol Tii ToiJnETa. «nrJjmt 8« Ti (scr. i«iTiiTt(iB) f«Ti Ta »^^ il/Kia. 

TmuiHia IrSiJ^Tiz icai inmfm^fiaTa. if traii TS Sofiu voTt fi^ iiro T«! Siv^^ 

«af EJ iyTc£6a ii tfiatfa 'htytrai. fiutiJaii tJ tktv, yji>Jtcia Vi imi ftifnii 

^ Vide qiuun ledalo Buaque deqne h^KBnt hi gTBmnialid diS^Kntiani coDJDDCtiri 
«ofitafiii. BUTTM. 

' PORS. addiE " kA io texta (H»rl.), U, t« yl„t Irri t.i MMr Atqiie 1«) a 
priaii maDu fuit etiam iD Pal. ; ad eaDdcmqae scriptaraoi refertur scliaKuai vnlgB- 
■nm qnoque : qaaratione tu fDretroDJiuictio. BU'1'i'M. 

^ Vid. noL I. QuanqDaio liic dod BoleBCOB foret lemio, *nt Hiyn ■>. Sed coure- 
iuratiuntiqiieamii>i}7pni7ir«i<(>ilf iMfn. BUTTM. tizsdbyGOOglC 238 OAmEIAS Z. 4S--57- LIB. Vi. 

jrirreiTat ewn^iXef, Afvx^ J" vriiiifefm a!yA>r' 45 

Tu ivi TtfTcrreu ftMtaptf disi ^fiOTA irauna,. 
m evT^ VXau)uiTK, rjrt) SiwJrupfoh xevf^. 

AvriKa ^ ifm ti?^t» ii^fttas, '^ fur lyttat 
Naurjxcuu' tuirnrXW OApaf S" aar^ttufiar mtf». 
0i S' ifreu 3ia SufMi&t "ti a.yyuktit TexKo-i', 50 

waTu <pi>M KcCt futTfi' lux^aTo i' iiSa ieifraf. 
9 ftn tTT irx/of^ nrre, rw ifupiTe?i,oiiri ywa^tr, 
^KeUtaTa a-tfeupair et^JTrop<pvfef ru Js &vfa^i • 
ifXofum ^/i/3Airra fttrei KAtn-ovr ^iaa-t\iiett 
if jSsuAiii', "na fuv xahtoY 9ai>}xtf ayeUMi. a 

^ ^f ftaX ayxt rravei ^tA.B¥ Tttrcjw vfonitwt' 

Heorvet tpiK, WK eiv c^ fui i^ioirXurrtieis eujripnriv 

47. Kvin^i «^" H- 49- y omittit H. 50. i^] r^Ku H. W, 

ib. Sii] ««ri V. 51. ?yJw] ?i«»C V. 53. ^WwiTa] ^ijTa pro 

T. L V. 54. ^(Wi>^«] iructifmitV , 56. vptnFtiwt. 

Xiyei. B. Q. Pal. 'E*»&raTgu] Il^w 'HXjJKara rrfvpia' £Knif^fa\ Kum 

nX^», dri Tgli t(X«, vftaHaii rtS r vfu^ftnikTm «t!n|( t^ nXiniiif i^ 

KBu t;w^ tsC e ctt I nXtS, koi ^f w- jfuXei rsr cjiywv. rii ti dSjTif^iifa 

TM T/Ajn^. £, A"9pi|] 'Fiiuif, (u'9q'p. eJiMl«< T^ jSanXAi, £< «ukl q 'EX^ I)- 

Pal. Harl. 45. 'Ai^X«(] Nt^XM tM^t 7^» i^rrat. Q. 'HXJiuna 

;CU^i'c. ^ T^ Ktpi^ li Tou 'OXL/Mrw h- T& i^ iKani-ni Si ri fifXn' /y f n- 

NijMivwf KoXiiTsi. J S( »fia*i{ iifi' 'OfLif- yjgvwrat lii (fia, B. 'HXi&aTa lii 

foi dlri tSv M^Xfv («< tsZ KixTi)aT-(pi- yie 2j»». VuEg. 54. MtT^ Kt^a^ 

ajiirvu Ts«u 0»«>itJ^< iwT^ Tif KBT- ^oa-iX^of] 'Osiirdty Tuv vXiitwv jSan' 

ijirTf^KT/uv^KaXxrrai.Pal.E.Q, Vutg.' hq'in>. vivy^ T»ii< M^auf KoXitlffu. f 

46. Tf (vi] 'Piavi;, t^ ai, wfif tV tJ /UfTfk iliTt tov (t(. E. 'EfX>^*f 

eurfki^, Pal. Harl. 47. Amt^fait tifi( roi; i(X<mt{ Paa-i>Sfaf, Q. 55. 

«i«a] Ff . K«;^. Pal, Harl. 48. Ek ^«AV] Ti ^turfi^ Xeyti ri». B. 

'Hu(i|X0(v jffi^OH;] S^ni vuv To> ^iffiff- BouX^ oifftaAwj Tpb, T^v viittaa, 1V 

ttu» tJyti (E. T« o^^ ^vi) Tqc i^aSjf n^^aao, t^ )™/<i|V. P&l. BEXTUi 

J^ (aic E. om. t&ai). <» 7^ ^imi Tsic »01 mniFna^ai td, ff ^Ssi^. 

IS^oJ» q 9(S< oCTt; ^ H» tlfiiitit^ (£. Pal. 'E( jSxAi))' &* fuv K^ov] O^ 

om. quBtuor ultima verba). Pal. In nw toiovt^> ti ^ £>m jtftlaii &<•* 

Vulg. £. 49. 'Awt6aifuiiT ompov] Toi! paaAiuf, ^XX' oTo'v «Mi titi ktal- 

Aicli ti itafyit. Pal. 53. *H /(«• It" rfbi tnv airiv iK£>^i ta ■wfdrfitarca lii 

ia^Cfiffi] Tlafdi T^ iaj^f^. iayififatii t^ <^X4''' I^- Q- J7' !!''**'>] 

Ttn^, /^' f ri nf Koietai. Vulg. Hitff. '^>A^afuniia^(tii^iii^,Tftt- 

IliiX» nfviiflft aCrp «^«JiaTimBv t^v ^rn^ii ^iiat^nfTiK^ *f>rifa/ «fl< 

vuwyvy^v Twv T^i^inv. Pal. Q. 53. <pw)3^(jMV. PbI. E. KaTtk TifC)' 

■ Hoc MlioUum EiuUtb. ad b. 1. p. 146, 7. ita laodat, o; )i «AnnifiHih BUTTH. .xGooglc LIB. VI. OATSXUAt Z. 58—70. «S9 

i}yi)A^f, fuxuKAci'^ 'im xAt;r« iifMT oyafMi 

(i TrsTa.fiiv ■^hvvioaa-et, ra, jusi fipvTrafUttt xiiTtu ; 

XEii ^i a-ai cLvra taiKt ftna. veaTOiTiv eirrt . 60 

|S«jA«f /SouAsuEir itadapa ;!;poi iifutr i>^itj. 

nm ^rsi ^Aet uW fn yucyopoif yiyattff'!!!, 

n Ju BTvierrtt, rpiif ^ ^idcoi 0«Ai9s(Tcf ' 

ei ^ tuit ^iXei/ri nivkartt iiftaT ejt^otnr 

ifXflf^ Ep^^Eff^ser TA ^ fftii (pftii TOfTtt ftifttiXtf. 65 

'^Qf s^T' euS^ere yop dctAcpoi' ya,f*.o¥ i^eyef^^eu 
TOTfi ^iXa' e ^t «'AiTM »ti, xai ebfigi^tro ftww 

Ovrt TOJ ^ftiofat (pSona, TtKos, evrt rtu oAAw* 
^^tjeu' etTebf TOi oftate itpeTr^tra-oum aTT^niv 
lAf-qA^, (vxuxAsf, vTfprep/n i»p«ptf7ar. 70 

58.61.64. F(Ifu»T'. 60. «^.]'^»H. W. ib.ifuKt. 61. fxoyr.] 
9pra W. 63. SaKritrtff] 6tAityT(( V. 

nwTs Tiw< vpaffa/ysfttfimd, aiiamf ■njf 7afMib^(. Pal. Q. ib. "Eorra] 
t( n^TUi*( aSrii ^>^i, ^XXA Tp^( T»a. £0! liyra, AnlnrKVif. Harl. In Pal. 

tttT4t ^ltMi, aTTinfapiaif, iBilt iif\- sylkbs th in textu appictum ti; 

^. si^TTa vatfli, K. 'Puiki;, ^^- eC ab alia iuanii, inhnumf. 64. 

nXJ^dor, 01 Sfuitc hi^nhri. Harl. Pal. 'EBAjive-i] 'Of (JAsuri. Pal. 65. 'E; 

V^yJa-irtiaf] IlafairKt^aireiaf. 'Epu- x'P^*] 'A^fiilai-ni jkf %mq ol ^oMurc! 

T^faniiS^ CX" ^ ^^<- ^l- 5S. 'Ikft KaiiijUfay ixipeva. Pal. Xo^l!)'] Ti 

t^T^ (^u-r' oyaifuxi] Oi rk tJt(, (r»(Sj:ia», n aBpoia-fia, ti iiiaaKdi^Ta, 

iXAi Ti ipiSa-ti. ii( liti toS, 4a(iyi» Vulg. (Barnes.) M(/*ii^<»] Aii ^^- 

iliji rfX^yiiy (II. f. 551. s. 555. tHoi; ttira, o«l TOu /m'?j. to ipptyrl^, 

ubi rid. schol.), o£ t^v tJto iMJi t^v B. 6S. Tjh xai, It^ t(v. Harl. Pal. 

^u' Koj M Tsu, nx^Sii S^ ^i Mnfur Corruptum hoc utique ex «Et( tiu, 

IpxKoiii ptiBpa (11. ^'^3l8.).£. Add. quod pro varia lectione erat ada&r^ 

»^74. 59. T« /ui ^ffwsaiiiya «(iroi] Toi : riHm sic in altero quoque he- 

Hu9( i^ai ^Ta( safiaKc/^io; sbjkL t^ mistichio oUm lecturn fuisse suspi- 

*uiiTj, iai -rev p itSiTXainaa-fUM;. cor e scbol. vtjlg. quod in ed. ant. 

wTi SJ «al ia|)' 'A««^(Wi, 'O ^(^iri- sic habet : OTTE TOI. oBTe tiWj. 

'Iihif (Mediol. ftpincairiiiyf) tuTf"'. yo.^TvtfTtpl^g&pafviay^nXiySlfTfiti- 

"1. Q. 60. Ka! }( mi a^T^ 'H /tty riBt/iiyf t^ d/td^ x^( tJ iXffiiiia ^^ 

A(^ (Xt^ ir<pl TOii; •/dfiMif iexapa- ifiip(iy. Pal. B. Vulg. nXirSi^ r^ 

<aX^o>;, T^ SJ Tsiiri xapaa%i7y il xi iiiTi$iiiiyf ayuBf tU ^i iixtrBai t^ 

"' ayta^ai, aMi H T^y xf^iay {y^X- lrniif[itya (scr. iyr.) E. Q. 'Tijflj- 

^f Tuy ^^dyrva i'^ airay nal Toiif Xot^tji, t Kol xX/vApo» (MS. Bames. 

itoiKt. iXX' ^d (Pal. fTxm) M- «Xu-eroy) «aXtiTai. Vulg. *H tjJ kt- 

"«•' tTf( AXijS(ia( j XJyo( SiA TJ(> iKfi!)!' (fniii» T^< dfuiiii( Ttrpar/iyif £iJX); B^jjo- 

* Cr. lotigiDB AnacTeoDlis fragm. ap. AcbeD. 11. p-iiA- ubi wt de Artemone all- tizsdbyGOOglC »40 OATSSEUX Z. 7'— 83. LiB. n. 

. *flf iiirav, SfAMtava fxixAfre' ror J* hri9errB. 

« ftiv of' CKref «^ua^av fdrpe^oi' fi/44enitiv 

ovMov, ^/*u*ous $' virwyov, ^fu^etr d' i^' a^f*j' 

Keujni tK Set^afMio ^spiy ia^Tct ipcmnif, 

K«< T^v fitv KAT&*iKa (v^Krra) rr' cnnfini' . 7; 

finnif ^ a Kttms irtdn fmoiiKt iiuSiiV, 

nrarTtiitiVt ir J" o\^(t Tiflii, (f J* uve)! ^gufr 

ag-KU ir euyiiar Kovfi ^ iiri^irrr' aanfnis' 

iiuxs ii JCf"'*'^ '* ^Ktl&a vyfattAAior, 

liae jffjThaa-atro ovv ofi^meXBiTt yurai^iv. Bo 

^ <f' SX((/3fv ^iTTiya x«) qna ff-tyaAenTct, 

fiam^iv ^ e^aav' Ka»aj^ i' rfv ijfueroiiv. 

ai a afioTov Tatvorro' tftipor ff itr^rat Ka) atmfr, 

71, F«i»iy. 73. dXe»] wiXeo)' V. ib, ii^ni] <Uiiii]i' V. 74, ^fw] 
^pn a. m. pr. H. ib. et 83. ft^ra, 75. KOT(A)<r(»] NaTcS^icu N 

emend. H. 76. furafdK^. 77. f«ny, 78. ^it^^irtT'] ttt^aat' H, 
79, SuM !i x/"^«'s] *"«"' *^ Xf>^^' H. 

^(e>v Te irniiiitmi ^frim. Vulg, B. St ^ ^StrftOTodq'!») o^k avsStr Tsi; ^71«^ j 
E. Q. (Codices singuli sua con- <r9aUtt {> ah^, Pal. Q. Vutg. (et i 1 

IJnuaDt.) 71. A/iutirw] ^*famatvla' voXaul apud EuBt. p. 248, 7.) 79' 

w. VtJg. ed. ant. Nam recentt. Aijwajp] Ayx*'? ^XawBox}», tJ Xfjt- 
adaptaniDt textui ; qui recte sane iitt^ >Jtff. Pal. 'Typw l>djer] TS ' 

habet. 7^, 'H/u«wn]»] r^ ^fuo^^fl-i. iyfmaiiy, A( ri S^flt itn. ^ Siai»)"| 

Harl. PORS.: "Voluit i/u««ut»," ixoMKrraXoEffSau TtuT» ^ijirjy, ^Siitl 

Quidoi ^fui'nia'1 ? 74- 'Sa9^a tpa- /tq fE (scr. iSr) S^patBijiiai, ai xai if 

eari»] Oi t^ totC tiiraif ^atw^r' lffu~ ipirtfa BmfaSnrai i-ti Tsii t^raf. E, 

rure (Pal. fifimcu) yaf. E. Vulg, 0£ r^ ^m ^fiy Aiitii t4 iypirKeat,n 

FbI. dXA^ T^> ^i&Tti Ka6afiii. E. fi^ ^hx incXigfiwEVJiXf, q t^ ^(aXasTiMy 

Vulg. T^> ^uo-Ei ^oEi^r. sU> Ja~Ti Tuv aaiidtiBt. Pal. 80. Eb( x"^* 

(mI tS, ♦«1X1» i/*^i o-eX^nj». Ti»e( Sc irom] Nv» £rTi t«v i^iwf . Vulg. '0<l>(> 

T^ XcttV, £( K<u tiixniya ^ocii^'» &>. T3 Sr x^XJraw4ou ^i Ttu ftET^ 

(U. k'. 500. et al.) Pal. Q. Add. Xsvt/mu aXct^-Etadai Tiftro-i», sfi^ '^<^< 

ad 58. 'A^i9To^Kt»))(, ^(»>, yfdtpti in tvu Hji^^asBai. to 2c ^Ta iy^tin 

Ktu, Katftf^s», 91 Ijuiti^. Harl, ^. biwp ;^W iKdihiuii. B. Q. Merit n 

76. MijTigfi 9* ^t Kiirri; ti'0ei] Tiafk To - Xgi>S^riu flXfK^Eii). tcvts yifi t% X'^- 

it air^ KtiffSai Ka) ^XarTEo-dai toi Xoiir. E. Aoairafuni flXdi^aiTa, X^^ 

^aXX«^M»a. g&Ta ^i^ ol 'Attikw KoMuri yiif, t3 fuS' {%>■»; (Xoiar. Vulg. 01. 

ri 9-KEV0(, tl( i pdfJiavai rii iiiaiiaia. 'H^rur] BfaSvrifa yip i) Toifrev pi' 

E. 'Axaf ^rraSSa j iri'mi. yJrfttai huFiq. Pal. 83. Ai S' af,(aTa» TonSirto] cyGOOglC LiB.n. OAT^EIA: Z. 84 — 9s. S41 

ciix anr ttfMt T? yi K»i eL^iraXot Ktsv A?<.Xcu, 

kl a 'oTi Aj TTaraf^olo ^oov vtfticetMi 'iKevrt^ 8j 

m ifiti •jrXvvot tjireiy fTtfn-eti^si, xoAu J" u^uo 

KAMv VTrtKTTfOfEti, fM?M TTIp '^VTTQUna KoM^fM' 

m diy iifiiitovs fu» imfKTrfoihvrctv a.in\vr\t, 
xeu ras fuv Teua,v ■jrtsretfuiv Tretpa. atvritrra, 
Tfuytiv Aypurriv fit/j^^ta,' tai ^' av' a/jriiv^s 90 

ti}4.etTa, %tf!r\v iKovTo, ka) ia-<poptev [*,iXav uSuf' 
mtQov a fv ^o&pBiTi Seug tfi^a vfo<pifBvvat. 
auTOf tTTft ■^)vuvav Tt, xdA^pav ts fvTret Trdrra, 
(jftlf veraa-av ■jrafa &iv' aXos, *i;t;* f^A^ta-reL 
Xa.\yyets TTerrt %iftrov awoTvXijvta-Kt ^ahao-a-a. 95 

89. so^] wdfaY. 90. fui^Ftfiia. 9I. Fu/tftra, 95. AmmkiMrKi] &«s- 
r^m. Id mar^. limUreffM, sed ituwi^naKt tantum eiplicat H. im- 

Eit ToE vapaJis\a/Bnmi; sTpfx"» ^( <""'] 'H l^' 1^^* (Pal. Vulg. M) 
iai, Oi Kf iianifufm aitti, '^vyi, (y, t^ aTSC/ev^af SigXar. 4 ii^ *f^ (Pal. 

486.} Pal. B. 'AftOTOy S( yi.tTOt ^K 1^0) T^^ <i( ToCfl^fSrflw JXcuTW t5|p 

I* B oTf^TiKoE f«f/oii Kol ToS ft^O( ri ijfiii™». B. Vulg. 'Aii"j(] r^. tifta- 
fOTtfpK*, ajMJty yiip to Jyitf t1 ji^ f)jf. Harl. 89. 'Afltnapx<K ifartpi' 
vxifirm ftoroy. o9tv jtcci afjLOTw Toti^ d)(t, T«!V KUfiatif^ av^v^^cfi' T^ 
»T( aiTi ToE fiyiBj (T|j(xo'. B. 'AiX^- TjjtS/irdjP. l*al. 90. 'AyfiwTi*] Eii- 
fv™ nff^ov, 0T*(j;«5 1,^1 ftm. E. 8o( ^oraa^^, Smj! /btj ««x x^^^^^K- 
'Ari^jiuTiy, inijjjeffio,. Pai. 86.''E*fi' Viilg. A.oi-pirriKit SfVffri». J'h1. 91. 
n"'] To ^Tsi a,rt\ rou fiev. Q. n^uroi . 'Es^pcor fuXav C^^] E^c ri tiwp ?^^v 
?•!» — Ka>Liy iriKiriJOfHi] l^fuiiniai (Pal. auii^tpat) tA ijiiJTia. B. E. 
To ioT»To«Tw t£> xf'™"- Q- ^^- Pal- 92. BoSpoiffi] Ti7< iXwor;, T«r( 
pimto T^jr fmXXxT^i' tSv x^»off. of S(fafu><"C' B. Q. Pal. em(, ^>.tmi 
fu, i)iray ouBt fiti. ifio; o> {sic) ^ !i- TOit ijyouf«'Mi( ffwonnFO». Pal. 93. 
■Xi Pal. 'En)(Ta»f] noXXoi, iriw- K^pi£y tc pJsa nifyTa] K^fiijpiw ii'« 
'!''<• 'i-KXfiriti. E. 87. KaXi> £s«- ^ydfuy. To Sc ^i^xa 01 fUt wTiaTiiiV 
*W*'] '1 ^" SijXoi To (1! /QaSoj. B. i» fMTaTXmrfi^ ipasiy, oi fet iiro tou fu- 
E. T«i Toy lOTafiiE tif to ffijtpoirSt» »o»Ta''. ,Sapij>ei«i B( i{ t4 XiJx*a Ka! 
^fk Tii< xwXot^ p(r. B. E. Pal. 'Pv- Ti B;^;ia, B. Q. Pal. 94. 95. 'Oxm 
•«WTa] r^, ^ima. Pal. 88. 'H KaTA tt]» x*^""* ^fT^ aniikvyi* i) 
irairoSoirid "*" i^y' V"''™! /«''» ■''i Btiyaaaa. l*al. 95, ArflyTaf] Ti fU- 
« aXXa Bi& fMirou. Pal, 'TmKit^eXu- Kf A >j6(i^ia ^ Ta( fuxfi^ <f/r,,pauf. Vulg. 

' Hoc icholium liis verbiH itideni eit in Fal. sed sine lemmate, ct e regioiie Tere 
•njnum qi. 91. ut videri powit «petUre aoriBlum il.m junttum imperfecli». Sed 
mire permigta snut in boc codice et hm: ipM pagian scholi». BUTTM- 

' RegnlBin eihibet cnr ■nutropbeD admitljit Lic iu loce ri^ ArittBTchiu, nitnt- 
nim qnoniKni ri si^i.;^^, fhic wrrmftit) pr>«cdat. BUTfAI. 

^SicMediol. Sed i n Pn l. ««t j^m. r^ ^inimi ■, t. i, ■upnKiipto ■ rapTaQlti- 
■1101 TMii fir„. BUTTM. 

VOL. I. I i ?cicvGoog[c 24S OATSSEIAS Z. 96 — 103. LiB. vt. 

tu ^ >iMrffaifit¥eu, Ktti xftrra^cu AiV iXeLtu, 
^vjrvov ivt^ ii/ione vof eyi^riv wrebfMU' 
t"ift,aTA S" ijt>iitu fimv rtfir^fit*M atVti- 

aVTOp (*VI 9-tTtU TOfipSlV SfUttti T(, X(U avTJi, 

iTipeufij reU t af STeu^ey, aare xf^^tftra ^etXMrcu' 100 

T^Tt $i NctiwiKeut ?MKaktvos r^x^^ fu/vriif. 

eui J" ''AfTtfut iirt jtwr wftof iexjuufet, 

^ xetTa TiiuytTai Trififi^KtTor, ij ''Ef^MUiSev, 

96. %jlMV(ifMKu] ^urditfyai H. W. 98. ftlfuiTa. 99. ehai] id- 

«w pro V. I. V. ib. ii*»a(] ii*Si( ex emend. H. 

AiSSyyit ^nfcri rk fUKfi >jS/&a, d«9 l^it^ fUy.mr$ai "Afv (II. i|'. 341.)- 

Tou >Jia( i itiya( USn. B. 'kmtJiJ- Pal. loa. Karit %iyia clxap^Ucwnf 

KtnM] Ti i^hinaicrr •£ wfiafi^b q «k^. Pal. Kekt' «vp(o<] Tfi. (CIkii. 

rmi K^fuint dXXek t^7iu A[u(>«ff» Pal. et HarJ. qui addit : I«|i afuim- 

fn)c(f«TO. l^ll Q. r^, iTOmWitf, J03.'H Kari TijByfTw] 'AiJ" Toi- 

qyow 4»Brrw. Vind. 'AnBcnita^ice] ytnii t^s'AtXouto(, ^^kbI Au; Aa«- 

Tfii^Tai, iicoxXJkcirKC. B. 'AvwctJ- SoJ^f. 'E^i^uu4<< Sc d^ 'AfniAa^, 

cvKc] 'Aiiffirtit. Vulg. 98. 'Ori «{ nUti o^cfKoicXai^ 7»ca^i sajia- 

«al ri ToioiJTs ■nffti. li fiti y^ ii^y iihrToi. Pa). B. Q. OI 70^ Ttm 

i( ' hfaytti tJrfU, ti i( jt iaifJf, lK~ ti''» iflAW^iwii nArfaif nai Aif^t. 

f«, Tol S' (Spv ifcmJ^eiTt ^tuwv (II. o£k eT«c H fJwai, iiii ti ytvySTM if 

X'. 621.). Fal. 100. Toi S" af, ia- taZ6a tk ^ua Toji^a, u{ 'A^I7Trn'X<K 

irai Sii T^ t. Pal. Harl, loi. T^i fiafniftiK 'Sy /lir Tji, A>i]i> ^itXWu' 

Sf SauriK&x'] MtTa0a\iy ii, <r<f>alj>g hiKirt^ q <^/<^Su<r» (11. ^. 800.), 

Tai 6" o^' ' ftcaj^ov, tJm, Tp*'' ^ Nof- l'*har!( lini «aTi tJ istmpityiifya tu( 

0'M;aa Xcuc^Aovf Vf>X(TO fMXs^{, Toira» ^iiXXoif TOti xX^$ou< t«v if^o^Sov. & 

couSiAr fxoXs^ Xfyw», il Jf H«T<^ &( T$ «/11 KicoW ^i]dcni,*HXtfoi< ««f 

Tqr ^iqi'. «Ti SJ of% ^lo' i) NaMTMcia. Sra ^hjXXs noi aySta ylyFrai SfJ) (Oo. 

.4XX' ^•n^fii^i, Si|XorTa a^aifat etat' 1. 51.), S^ciciv oi' jXaTTva-t^ tiyai h 

tffal^ fwt' AfuplwiiXai ^airfXria. B. £. tou ^ssyoiUErou. tXaTTw yif t^ a>A| 

Q. Pal, MoXc^t] T^ «aiSi£(. ii( {%) tSv ^iSJttfi Kol T^( ^dftnav. ilXXi ri 

noti, KvtwK fiiXwyitfa yttiatai ', ica!, ;«> ^XXa vafia-nfai to s-X^Sot, tJ> U 

' MBDiftato legendnm ii »>./«• £. QDnnqnam neicio qui foctum rit, ut dicatnr poeU 
ud bic rerbo £<i^mii: niii forte Ti;riiMi et £>uiiHu noU erat ByDOnyiiuB. SclKd. 
VuIr. ™«i,...~- &,^rf;.«.. BDTTM. 

* Pal. hic quidem rni r* If, et uc PoreonuB etiam ei boc nt Tidetar schoUo citat 
CeteTum nlio grammalica solutn tid fi tuetnr, ut » «it notnm illud ia apodesi. 
Conlrs ii kKom aon habet, qaQniiun seqiic copolat hic, Dcqoe nj bic e at lelatifnni, 
sed demoDBtratimm, cni pleonasticQnt rt odhKrere Don solet. BUTTM. 

' II. >'. 133. nbi tXt yiKtn, tt(. 355. r'. 179. ofai eU xvta, BUTTM. 

■ Nesdo qnid sit qiuid in M^ol. lioc scbi^iDin iucipiat ita, rpifiriu iwt T. r. A. 
ett. BUTTM. 

'Cf. Ariit H. A. 6,31-8, z8. /BlisD. N. A.3, i^^^nn sDlem abluDC io lioe 
«cholio l«gDDtur In ntroque iwdifle Pal. ct Q. quomodo hDC Tenerint diviaare ikequeo. 
Spectaut ad .'. 51. nbi eadem tere FepelitB inTeuiei el iterum qQidem e <od. Q. 
flUTTM. D.a.t,zsdt>yG00gIC LiB. vr. OATSSEIA2 Z. 104 — 117. g4S 

TfpTrOfim KO/lTfOia-l KOU UKItlfS i/^a^6Wt' 

Tij ok V 'a,fita NvfMpcti, iCajfeti Aisf euyioxflio, loj 

kyfiioftot TTtuCovtri' ytyi^t ii t( tftpsy» Atfrd' 

TOa-aav J" vTrep itiyt xapj sxtt «J^e ftirajrA, 

filet a apiyvuTti Trihfrcu, KtfAcu Ss rt vouraf 

us ify' a.ft<f>tToAata-t fAtrtTrpfTrt 7rap6fvet aSfJis. 

'AAA' ots iij ap IjusAAf ^ctAiy otKOf^t vitaQat. 1 10 

teu^ar ^fttovovf, jnv^atra r( iiftaTa Ko^a, 
i\ff OMT «AA" (coii« 6fa yf^iMJKUirtt 'a9^w(, 
ofj' 'OJtxriur Gy|MiTO, rtfoi t tvuwi^a Kev^*, 
*l ei $ai^x«i> av^fuv xoAjf q^o-^ure. 

atpaifav sttsit sffi-^s fAtr aft^ijro^ov ^art/itta' 115 

etfMptTToXov ftiv etfutfTt, ^eStif^ ^ SftTrsirt Slvf)' 
(tt a tiri ftaKfov aiia-av' eyftrc J7sr 'O^vrrsvs' 

ia6. ■yiyific St tc es eniend. H. r^^< ^ °^ A^x^lonius v. ayftyiiai, 
PORS. 110. fij«(f»Be. iii.F(,>o™. iig.fa». ■ 1 14. fo<. 

115. Ut vulgo, habet texL Inter lin. w^4 supra fWT' H. Mire comi- 
ptus hic versus apud Suidani v, ^rcf. T^aiJKti' t" fniT' tffi\}/t /mt' s/xii/Mm 
^iXfa, Sed prope Tero Fhotius MS. uade Suidaa hausit, aifiaifar ftttra 
tffi4/ty iutafupi%i>,ai ^atriMia (sic) PORS. 1 16. (^cn} (ju^oXc texL 

etschol. H. V. 117. Jffo(. 

orh) -r^ Ka4ax\ii7Ei Ka! T^ aUi) Aiitpi~ l^iftp T?! 'kfiiiuiiit ij T^ irfX^n;;, KeM 

4ff<i T^y 0f^aK£» /Ad^iia^a, ar tla''ii' ol rot] *AinXXvro< tf^DuvToiJ^X^v. K. lo8. 

KiniKf, ToT^ j(^iaJ( «am/UiwTtf T^y 'Ptiii ti] Ofiuf (qod jStja Bt) Si^ Tov 

^MpStVi». Psl. Q. Ti]tT«TM irepi/*^- Tf «f 'Afiniif^dii kcu irxtSo* «aa-ai. 

xrtw] 'OjMf t^; AiiiEiniiK^; tiJ/iiXer /M- Fal. Harl. Il6. 'Af<^inJXov ^v 

TWTer, E. Q. 104. 'Ef)ij/ia»6oy] 'O^ o/tafTt, |Sa0(i'j S* c/i^aXty Si»)] Tijv 

'ApBBix< «oj «M-aftii, ?*9a j 'Epfio*- lia^^nifUnn, laxiy o tAtk ^»' ot»to- 

8u« «lcjMf. ^v Tgifroif Gc Xe»v ov jlttTai fti^, aSlih ykf f-ffi «fMTTov aX/jz Ksi 

E. Vulg. aXXii nXXoi rucf noi cXo^i. Tfb iviScTa xff'<^- ^^ A*"' T^f ^d6ci ' 

E, 106. 'Ayparo/wi] UaftivrMait, al incif toE jBo^oi Ta( taf6cMiii, i( A 

jv irff^ rilMvaai. ei y&f MfM/urai. (Mediol, u{ at iSiy, scr. u( av o^) aap^ 

Tin; a lir/fin^i Xi^vai (Pal. fiiMV- t^v <X^ ^< a^taifof iiurcaoiJaTK, tStr 

vi). Q. Pal. Al Iv) tSh iyfar nni- f^iar ^y ilt\ia6ai, i>X' eii fJaty ri 

fWw, ^ £)fav VEfMiw. Vulg. E. ^iai- tI %f, fuupr a£i7sv, iriSatov tif 

MeytwXefSijd 'Ayfinoai tai^waa ktk To ^CTi^vai t^ 'Gtvaaia.. Pal. Q. 

^ ■anaX«mi. Harl. Fal. Yhp^dt &/ng] T^ tSv C&iTuv nirrps^. Vulg. 

!(' T( ^peva Aj|T(f] 'H Ajjtw HXif^iftl- Q. 1 1 7. 'O B" tyfwTo BTo^ '08iwff«iJ(] 

Toj «I( T^ «iiTa. Kol XoMrJr X^rai 'EnTijBtiu; oh'9Tt;o-i* 'Oiuiro-^a, Wt« 

' HiDc lecliODein pro Tulgabi t>nwi eliiin e BCbol. Harl. citot PorB. BUTTM. 
' Medial. ly — ^ii. Sed sensuB docet Bcribendom esse Tt—^Hu^. BUTTH. 

I i 3 tizsdbyGOOglC 2U OATSSEIAS Z. ii8— 136. "n, ftoi eya, riat avTi ^erav if yalav Ixava ; 
■f f iiy v^piaToi rt Koi ayfioi, ouJf Sixaier, ito 

^f ^iXa^tivei, Kai c^iv *w« ern deou^V ; 
urrs f*t Kevfaaiv af4.<p^XtAt dirAur avTtj 
KifKpaay, ai txcvtr ipia» aivtim Ka^va, 
xai TTfiyas Trerafiuy, Koi witrta ■jreitisvTei, 
ti vv Tov av$pu7rm tifii rxtSey avSnivTav, 115 

aAA' ay, iyoiy aints ■jrtiftiTafMU, i^Ss t^ufiai. 

131. <LuT^] (li^ii, sed glossa ^ui^ H. 134. wttna] r^ta k6 rilatt 

BChol. H. s/n. W. I a6. i>X iy' ^<b] A}Adi yt tSy (sic) H. ib. ft- bCit Xvw^ffiu i/uiXn iTti-nfiiiaf txii' 
T^v Ttii!wi>, yA\vtai yilp ij raiSiu tu- 

xiiijfii. Pai. Q. i3o.'H -f ory] 'n< tJ SJ flfi/ ^civCnTai ffijjUalK» to hif- 
Xli'. Pal. AMlJflTlil'] 'Ewj^flf)! ^i«ni 
X>»^i'>"'i 4 i^il^stSfiiinruv, «31 tU e/u^» 
(Fal, ojAiXlat') ipyflftfvacy fCj^^efa^. B. 
£. Q. l'a\, ol 'yup Koxoi Koi ^a^jSo^i 
ofS* ■>( S^Mr Cji^ovTat. B.£. Q. 'E^- 

ipinir, itdfBfif cfi. X' Vulg. Baraes. 

tWmp GTat \iyrj KarSt Brtj^Sv avBpimm, 
^ Bfi(ri8af)i4j». ^fleoaBiJtia^ ArriSiairTEAXay ipj! t6ii( 9*ot(, Aty«i oti 
(scr. liScTv). Fal. 133. OU imim aBdyaru, oCt» ksi Stov Xe>il, j Sti^i] fttKiirii, 6ttT( iiMi(t(. ^ 9(1 
a^f, i $«11« itfiTKttr, ij ticov cx"" <>£^ 
Vulg. eco(rc3^'( Pal. " 

ecoSsi titt, ^Xci3. Pat. 'AuT^^ (aic ed. ri vm itBfimat irxi&v tl/.u aiAvjenm, 

ant.)] .NBv ^ ^OJl^. Vulg. 'Aut^ ilTlBuHrTCA/.Cl T^( Ttit BciUi, OTl ol 

*[I AvT/i^. viJi' ^wv^. Pal. Cf. PORS. ficoi sbS^ T^ svT^ tii ^^fHtrai. S>mtf 113] 

1 33. Nuft^vv ai f;(ouri] 'Esi! y^f iy iiii t^( AfUKoSca;, ^H vfi> fiiv «jv 0fBTo( 

ifll^tf^ irru, mcv ^! Toafnjv ttjv vtii- atHitiraa (/. 334.), nai flvi|Tj aiiSJ 

wiav St> ovTffi( yifL^ai tlalt. flra jitra- X^UjUcv^, naSi Kai o! Pfvnt. k<u to, 

paiiti. 7 Kj Tou atBflitia cl/ii oxfS^'! A^ti^a IT ffliiKC 9(a XcuKdSXcva; "Hjq 

ft fii| yi/iipai ftirit. Pal. E. 134. (11. t'. 407.). «^ «OT' ^mnfi tyyra, 

IlciVca Ton^cvra] Tolf Bivyfiouf rimvf, ^ £t>.X' ivfl/jwiiivBt ^flcjT^ficvov, t«itmt> 

ftoUev ri Son) tixi T«i t^v tlaaa)! t^ auT^ «ri %;u/uvov, oiix S^ iiai sl Xoi- 

«i^VTOt f bXsu qTOi T^f vti!K)i(. B. Aci- soi avfl^oinoi. cai tJ, K/jHcq ^urXuia^ 

fwvo; 4 u7)!^Sfif rimii i( St tirri with, Srtv^ flcJ< a&^taira nifiottti iaBpuTiBTi 

^ «apcli tJ r/rai S leri wvrlrai' $ ^iv- ^flcyyojucvii o£% £( flct;. Bi^ ingfUiW 

pik «^av ^oyra. £. Q. ISg.^H nf -y^ ks! inlfuv kcu hfitav nal suiruv 

vou iy9p^Biiv tlfu a^c^'v] El fA^ v^/iAai Koi flvo-iuv «^k a^B^( ipBfyyorrai oi 6tot. 

cfriV*'. Biinropirruif CH) (sic uterque tJ Sc, 01 !* alci ^oij>.ovto flcol /icfu^flai 

COd. sed Bcribendum i. l ^) ci 0t- i^rfUuv (3*. 353.), ruv ttmfmSv 

fiaiuracii. Q. Pal. '0 j| ■xffiirJarai, i.iyfi. ^ tJ KijU)) KaXiv iloiSiici, i( &t~ BUTTM. 

^Sont nlUmBTcrila •diolil ad 113. 
«— ™if. BUTTH. tizsdbyGOOglC LIB. VL OATSJEIAS Z; 137—141. «46 

^ix?^Y, af pvTctiTO TTtfi •Xfioi f*^$sa. tf>aTK. 

^ i' tfitv, uart ^Jav ipsa-iTjiotftof, aAxj jrnret6ae, 130 

mt' tJr vofttyof Kai eu^fttfof iv ^i oj «■« 

itutreu' eivTa,p e ^euri fUTfpx^^ti, ff ottmy, 

^E ^fr' a.ypoTipas i/i.Mf>ovf KeXerai ii i yarriif 

ft^^uv TTftii^a-oyra. na) is WKtvey SifMv i^Siiv 

u( '03va-&iS Kovpwi» iiiTrXeKa.fieia-tv if*,tX\s 13$ 

fu^aa^at, yvftvif wfp sav xf"^ V? tKitft, 

^■fisf^aXios S" avTvia-i ^vtf, KticaKufUvos oXfA^' 

Tfsaa-etv S" aXXvSts *AAi( stt' iiiovas Trfovx^va-af' 

«Hj J" 'AXkivobv 6vyaTitp fiivf t^ ya.ji 'ASflHf 

SitpTOf iri <fifta-\ ^ijKs, kcu ix. Ssos stMTO yuim. 140 

ffT^ i' avTeto%efi&ri' & ftspft^fi^sv 'Oiva^a-ais, 

117. imtimt] ArcSiftraTS sed ( piius et a ex emend. esse videntur, lU 
eet^iisdem manus, U. PORS. ib. hivir. tihi. 131. F«. 

132. «] 9 H. ib. ifUatt». 133. h. 136. ^'{ao-6a'3 idUi^cu W. 

140, ^iii*] fim H. 141. ianaaxijMvit] ana ffx'f"'>^ W. 

AjMfrof SijXevJTi. Q. Cf. schol. <'. 334. i«<' ^ tai i.y^pe-ripaC 'mXv^irtn yif 

J37. •rwiiCa-aT„ (sic ed. ant.)'] Ts- tJ ;£,». Pal. et posteriorem explics- 

(fixSc», Vulg, 'Ani ToE atiiti. »( tioiiem solHm Q. 134. nnciM* at 

Ti, Aififn) S" (('mta x»tJ[ iiit^aTt Xijiun) fui'] Tai ^o-r^JoiX«r;«fw ™o ^uXijjicvi, (i( 

(•'■337)- P«l- I aS. 'r).i( »T(p«w] KalTtMrff. iitK.»iy^fBa(Il /.804.) 

Tt j^(, vTo^Sw, 1! ^itti ii(Xa£o(, i^bXXuv, Pal, 137. X/i>^aXco(] Ilaira hb/ yiif 

(Tl ««tilfflKI' j TlifS^ Ti (» T^ fflt- >€OTI)( Bl" innflar rp^flld ^taijJ(TU( 8J 

>iaTi at!torB Toii a>$^(. B. [30. B^ ^ 1] f^Xtio. fiaiAor if itiiif ijii Ta( ir 

TfMr unt X(«*] IIjioc T^r frrofuv^ i^ (I- Tfiv^ TfSfafiitfiaf iih to £i4aj (SCr. 

«w, It( «cta-ix ^yifyn) ^TtftTO Ty '0!w- aijiif, ex Eusl.) KaTax>jvyitai. Pal. 

nC£(XAi>'. £< «ai T^ XforTi. Pal. Q. Q. Aci^faXtof, kokuc. Zi)i<»ioT«( Sc, 

I3I.'EiE irX^lXibfTef^a-ir (stc),ar'A;i- AfyaXiif, K3K»t. Pal, Hnrl. 138. 

ffTif^i,. Pal. Harl, '^ ■ri^KiKi^ii- Xapif ToC /5t« ri iXXi,, Pul. 'E«' 

fUHt^B^CX^^MfKfllCsO^LliE^KaTaTllE- ^iova{ xfio£x°'''''°'<] ^l>^0'-VI*""'^' ^t*" 

ifiatf. B. E, *07cr< BaiCTat] riupi Toii; (j^ofuvof, ^t«i s^( t^ ifl^njKiTtfa fiifti 

i^aXfutt 0/141«'; ^<i. B. I33.'Puu>)f, Toiv i^r. B. 141. Zt^ B' ilvTair;^- 

«iiif ^iwf. Pal. HarL 133. 'Aypa- f«vi|] ' hfi^l^yjui i) OTiyn^ iiih J Sitf- 

T(fa( Aa^ovf] Ta( TeTi; ilYjMrc ^tvwiu- voia. ^ y&f (o^ iiiaj(fiZaa iainifi t^( 

' lu Pal. boc acholium ■tlitutn est nd v. 131, 133. Sed PoraonuB priefiiit Dame- 
fum 131. Nrqiie lane Terbum de quo agitar «libi comparet : et scbolioluni ad 133. 
iD Fal. llli adbEeret. lacommodnm tamen renit quod ia Pal, >criptani est uiij, ip, 
fftu iini ; quodqoe uoii appirct qnomodo abaadare rideri possit rerbum ir» ; deai- 
q« qnod in tali obserTalione citantar «i 'ji.(irriifxf >■ «■ editioiut. BUTTM. D.a.l,zedbyGOOg[C 246 OATS2EIAS Z. 141—154. lib. vi. 

^ yewat fjevetrc Ka^y tiairiiet Keufi¥, 

I) ewraif £7ritimt o/reffTttaeL fui^ij^wi 

AiVo-sjt', () Sti^ii iriXn, Ktu ii/MtTA Seiif, 

af apa ei ^feyierri ieaav»re KipSiaii iivou 145 

AjWcrdai hrita-g-iv wremtSa, f*ii/ijxfeitri, 

[Ui el yButa M/3om ^t^aAfM-wro tpfiiKt Kouftf. 

eLvriM /MiXixioy Ktii ttifSeL?\tev tpara fM^eV 

TouniufMi e-t, ayetrrtL' Stif vv rif, ^ 0feTof itnri ; 
li f*iv TK 6ief tTO-i, Tei «Opawii tufi/y txewiv, 150 

' A.aTifAiSi <rt syayt, Aief kou^ fi,r/aXBio, 
ilaoe Tt, fiey^ef «, tJMir t, ayxfrr» citrxai' 
it Si Tit ia-a-i ^forat, rol iri j^oyi veutTaoua-i, 
TfiTfM,it.afif fnv <rei yt var^f kcu ■jroTyta ft^lp, 

143. et 146. ftwh^n, 144. Koi c^Tst] lau sl cfftara V. ib. Fel- 

fiata. 145. et l47.fM. 149. favi»a-(i. 153. Fritof. htmai. 

153. tl V ti yt ppnSr {^ftrit eraX a pr. m.) iavi u Aftif^t Kofti» tia/ai, et 
in marg. vulgata pro v. 1. uiu quod «t pro re! H. PORS. 

fvyq;* Kaf ^ Sjifvsiav X"?'"^ ''<i~ "^c iteryff/Jaf. Fal. Q. I49. Tnvw' 

viptr. >[ tc Xt^ii' ^uo-l T^( X^Tpat, &' fis/ n ovaa-s-a} TJ ft^* orttirfiai tS* 

f >afcij9aXXgfu'>ij Ta; X<'|>E(f ^l tJ k^- >)ie)^iTMi «afirrq^roTt. ^fi 3t a&c »|Mif( 

tcftMf. ei S« fao-i t1 Kf^tfnniv hcma, Ty ?j)yp, touto t^ ^^P «^SaWrroi 

rti^tVri «c^u(aXuij/a^n| w' sfSoii;. paartfcu KcAanki -riiv aiTio» Si' ^i a^- 

Pal. Q. 'AvTa ry/ifUrii. vEy j|mi*- fftfoj «o^jTTffaTo. Kai To ^» aniKfuf 

Tia; ^EM^o^in) xiil lulyaaa. Vulg. A< 9(tf iiaKiy«r9ai KsXaKciitf imijiua 

142. To j{i[;, 71UW XajSur. Pel. m^iv e/uXXo' ^iSio-tb^u l' G< ifio- 

143. Ai^»i (aic in textu)3 OEru; itf via^iriftr tov Xvjvr KoS^imgirir, s; lu 
eXfi ax^ftaTef. Pai. 144. ntplTTi^ KaSc>jiaiim( wi t^; Wf>|(. lcaXS< S 
i orlxof. ow yif ■■'('1 'RS 8iavo£»( our^ cai tj TtJfti, rtl ■wfinf yif 191« T^ 
Wnf^fi' dXXa «u< rafaKokirti' zX^- T^t 0E(!t))to( vv&oiar, &( it) Tnrro ftoX- 
ffjw nai^, 4 ^^KVT))Ki«( a^T^t. Ko! Xw ^imr. Q. T» 11 s 'AaiaXa*/-!^ 
'A9qiwrX^4 tc i!»»TTiwre tIv irr/xov. «^h™# ^^BnjjMiTKlv nifu^wv. Htu ■ 
Pal. Hart. 148. MrrtKa fuitax^" yf^raitfiai. 01 St ftwXinowS i( (J A(- 
Kcu KtfbaiyiW^ IlaveE^v, Kc'fi$o; ai^ yty, eiit 0(i( eiTC a>8fant(. Pal. Ij^* 
^jMV. Koi oXXu; fMV mi;T^{ .,..'' Ei$i!; Ti ^'jK^oc Ti] 'Ek t^iSv imo/i)- 
^«r^M(X(r< al ToiaEroi «p^^ir(i( ", rai lov Eraivot, koXXouc, /ityiSmf, ti- 
^XX' I^( '0/*ijj]f TEToX^Troi. wfanl- fSlof aAiuern. ^m^ 7^ ^77» ^ A; 
0i)a'i (c T^ aiKftat^ Kavtva t£h (1^1(7»- t^)tu /uXa v fbaXafia' 4v^v yatfLatv 
fMWW, X^«v. tlaiittSa !( (( KtKfaTiiKt {iCt. ^'t 7« /*iv) ou itaK j{ fori M^^n!; 

' Ldcuiia Bedulo relirta in Pal. teA nnlls in Medio). BUTTM. 
« Pro wt^ntut BCT. ■•;»^n.[. BUTTM. 
f Pro i.-Jwi-i;i-. scr. — ., BUTTM. 

I ObgervandiiB hic DBUS de vocula cDDsojnto scato. Vld. Ixai. ). 17.001. ii.eljS. 
S.7. BUTTM. tizsdbyGOOglC LIB.TI. OATSSEIAS Z. iss— 164. 247 

Tfta-fuucapK ii xotiTiyvirroi' fia^a ttou ir^m dv/Mf 155 

(Utr aiipftxrvy^iv iaifsrai iasKeb iriio, 

}>£ua-innay roimSs flrtAof ajapai- eiiroixmra}). 

X.UVOS J" «u JTifi Kripi ftMStafraTOf s^expf a?JiXM, 

er XE T isSnia^i (ifiras uxeyi' ofyayvf' 

m yaf 'jru tokxJto* i^ov /3poT-ov hipBaXpiMriy, 160 

«ur aySt, ovrs yvtaixa' a^a^ ^' txfi ««rap«uiT«. 

A^'Mi ^ werf toToi' 'Aa-aAAtfw a-*f* /S«/^ 

(bayixos ysoy Sfyof eutfXfifUyoy iyetie-a.' 

i)Adoi> yap x^fio-f, TdAvf ^f fMi iaTTtTo AoW 

157. TuS*] W»B« V. iS9.tffl»w«-i. feati**". 160, ?Jw ^pwl>] a» 
jyw ^. sed Jr^diveTso atrHmento et ex emend. H. ib. FJ%». 164. mix- 
ib*^ i»u K(r<r( (»ed KdKcrtrt schol.) H. W. ib. ;^ii;^. 

TC nj^ « (6'. 134.). Pal. Q, ^ninKot yfor ifnt] AlSaiif tpinit tU{a- 

156. Aitr (j^pain^a-i] r^. ^> (f^pemi- nofuyai. £. Af]iei S< tJ)' ilnit»d^a 

rjiai, KOKSf. tttrnrt yiif 'Of*i)^( (iSi' ipiinKa t§ A^im.^ kou i^cr^nftini iiw' 

cuferoi T^ t6<pfoa£yipi tp^) ii in/ia- ticitfrit. E. Vulg. Nemtt) )Fal. *('»() 

Tur&^. T^ ^^ i^tiff^nara tioipifttf. itvpx^liMmi. fiiitimT$,'OS' iyfifttittilfnj 

Pal. Q, 157. TwoySr flaXaf] 'Efufku- I(ro( {II. o-'. 56.). TJ S( i*e|)x(i^w» 

Tucuf (Pal. iiupaT.) aya» xau aiiTif T^y tt rfifi tiiAf^vraii iu:iKlir (B. Oni. 

Smfui^uv. «^VTit yap mfUKtfiiKa^t SiA ^/i^v) ko) t^ ^^fSs t^; (n/u'v)){ ov- 

i!j( Stlfeuf. Pa!. Q. Xo^o> (linuxMi;- f(iij-(ai( Im^ai^ti \ ai tov ^i t^ Adtm 

Ru] tiatf-ffflnin^ (I; X°^> iF"' ''{ '^' ira&oSrina ^ltuid <painr (B. Om. ^o- 

aSftura Kuuiiuimat (scr. ifuXjof ) >^ii. o-li'). Pal. B. Q. TeMDro S( tofiiji^ 

B. 159. 'Of c^ ir' ^(irOM'1 ^flaoi] ^(ySpOK, J>(^ ofri jf avToi/ ^uriKijr (;((i 

SvnvTiKUC 070» s(j)i/4ax);T^» avi^» T^ ifSoTTira. B. Pal. OB 0)i/u X/yciv 

Etjnwf. Tfi ^^ ^C^if, ■( K( of oAira' iyi- avrit tfto^ vco^, ^XAa tJ yioy tjj 4y(p- 

717^01 (^nxvi ^fiaa^ tdli aUouf p^)]- x^F**™* ^'' aTiviiTTiui, li>' ^, rtok infjifi- 

irriifa^. Pal. Q. ESvuiri] Teif Sjii fMiw, TOLT^aTi icoiirTi iuitf^iiiayiy, &( 

^iifuuSi^ift/iii^irT^i^ Vulg. B|)Krat] tI, N(0> ijiSbiuts (II. /, 446.), «ittj 

IloXX^ ^afuyaf. B, 160, Oi! ydf wu yof t/ituy -rf, 'O 9* iyiifaiity Iffillrtf. 

ToisbTw 'Sor] AUi) tivifia irainiy. vficKttTai iJ t^ r«v tJ inffxflntyBy^, 

ny yaf lAtfixu^ Myof arpsc Ta o^Sor coi Ifftar T^ oyaT^c^om. ts lycko Taviv^ & 

t^M( ^or Toii a^iiaTtf. j(f£fu8a ii ifix,"- <"'> '''Vy'^"', ^'*t' otvv TOwr 

nw 4/t(!{ T^ (lc^K, jcXSva^ KDi TTcX^ Soi^hiBt, x^pii '"^ "". Psi. Q' 1 64. 

miXoSvTtt Tot; c^(ri;. Pal. Q. 163. "HXfior yiif K^iTat (Vulg. Koi miirc), 

^ Si probe roemoriter cftUdit mum Hammim luc gTaramatictii bnbuit ia mo co- 
dice •'. 6. n U ioftMOKi ^> txf M rerera est in Hiu-I. et PtL (in Viud. in) pn> Sm: 
tam ■', 8. ubi pro yiTum ui lifftwvn' EaitathinB pnelHiit yilut n «i luf f. rix dudc 
dubiles qaiu ^il habnerint yi\ii ■«! 1«^. Restat ■.465. uM noD facile cred am scri- 
IWMe ilim : jUi Vff v/(r> (i>^ iifftnnf nc ^ue rerbo, p ro i» liipf. BUTTM. 

'FoBtvin$sXXuponcU)p(uilo,icribe: Oi— fiir». BUTTM. 

^ Cod. Q. qm superius omiserat verba ««rim ihvtJ it>i«j^i/iiH>, bic iucerit ^ V { 
'iimr^i.ifX. BUTTM. tizsdbyGOOglC S48 OATSSEIAS Z. 165 — 174. LIB.T1. 

l^v eSof, fi S^ ifU/JMi ifut xeuub iUiSi trw^eu' 165 

oi( S' cvJTUS xat Kitvo iSat iTfQ^^fftet dufta 

^' i-rti CMTU roTof ai^Xt^iv ix <Jojw •yaifir 

us (Tf, yvvai, aya/tcti ts, r&tiva Tt, hi^ui. t anut 

yovvm ix^aa^at' >;aAc7oi' Si fit -^iv^os tKam. 

xflj^r ittKctnu tpuyo¥ tif4,a,u etvona ^onor i;o 

TOtpoa Si fii (tiii )t\/fta ipofii xfdiirvai rt $utMai 

f^awMT 'ilyvyiiK' nv ^' inSaSt K<e/3/3<eAf Saifiav, 

e<pp Sti vou kcu TtiSt va&u x.an.ov oi yap otu 

srauri^'* oAA' sti toAA«c ^toi rtXiouft ■jrofoStv. 

165, ?/«>.)i»] iii»My et 5 ex emend. H. J SiJ fwt «JimXXo' V. J W. 

166. i<] £< W, ib, fiW». 170, ^fdKOirtjp. fatyna. 171. «S/a 

<^,] kE/*' ^>fMV(i V. 1 72. KdiSpaXt] KdjjfiaKi, qui error, si eai error, 

freqiiens est in hujiistnodi compositis. H. FORS. 174. «oiWf} 

wa&rairi' aed ( ex emend. ejusdem manus pro secunda » H. vaiasuf V. 

ib. T«X«IIHrj] T(X«'(MKri V. 

«eXl( ic {ixt fmrtra >dJ<] TIiSoirGt ii Xtil^ itMivT^ "Eif etXXe (ISj< fUTi- 
tiu^tti iavtlt tltal xita iSy lnit^Hy, ^a-an t!( tXter Kiw» T^v waptirtt. isl 

&3 /*)| !«K3 ^fTIiyi( Ti; f| HiWlJAaTIK TO (tliO( Tp Tt J(fmKf (Pal. Tp T(X«" 

fTiiBi. E. Q. Pal. Vulg. Ac^ci i* ay rf}. ri fiiy yhf Tit< Ei^ ^^V^ >* 

«4>.t> Xoit, i^ Tw rGier iniijiy, oMjt tiy yavarfhv ilTifTr, ^rrei vtpiraSi^. sA- 

'E^XXijniiir, gT'<l^nryei?)«H{tI{ a^Xor ^>.9t }ji$ay H rSt ijiitfSy t» ^fiiSfur j> alt 

M(n'X«o{ ai/y 'Otvirati i-ii Ti( 'Ar/oi' t-ri>Jirt Ti/y wiufitjiiiy ihtmnliinr. 

«vya-ripof, a* iiai OitJT/HWU ^keiXiiuito. Pal. Q, 171. Ks^^sXf &(/p«r] Ti 

if ti loTtfla «ti «a?i Zifuuvf Ji] /r TaTt /((v 5t*T"' isASuM» nj/i«/>« i[aTi7«- 

iraT(i-(iu(. E. Q. i'aJ. "EirMTo] rpst- 7^>. to B* Ka,9ftiX» («(iiSaXXt Pal, et 

^m, f«X(ro. E. 165. *H !ji fwXX»] in textll niu^^Xt) T^» aio xwLpilW 

"Oti oiK oiS.> l xoiijiiK t1 f«'XX(». 'At- itiySr ^fe^^ifift^nj» (Q. ina. kJV) 

TiJiS» yip ^OTi t£v ju-iaytytirripKy. Sti'iowri. Pal. Q. ' l^S- '^'P? '^ 

Pal. 167. M(Ta To iir SiairraXTiw, nu (oi T^Sf ■rdtv'] Aia toutw ^f^^a^ 

ivi «tXt yii^ ^njiri TtSavpiifcrai TJI ^u- £; Ka! ifiaii xextaiSif. afui S( Koi n 

T^. etrui iit^lbi^ &r%tf ai Bavna^u. t6o( Tay iuaTVX^iyTvy Sia^XaTtd. 

Pal. 'Eic iifu yofli] rijf«/«ir«i Jti Pat. Q, 'T«J ^ip t£» KaTaffxurw 

Kou Ti S^rtpw Se'|ni naXtr. E. 1 68. '11; KOiiSi ^k/itt»; vjM( tJ fuXXo» ^d, (w 

« ^ou &yaiuu\ 1,'^fi.tiwtTal Tirj^ Jri t^» owiiowai' iiiir/trai wfii; t1» (Xtw. 

T« fur &yaiiiM Arii Toij ^aufui^», ts S( Pal. O^ 7^ «lu TaCaaaSiu] Si( -1 

TcAfKs orr! T»i; ^KinrXjiy^, Q. et fMTCTtiTa wfi toS &i^iKiiriai nt lU 

MC glossee in Vulg. et Pal. 170. 'ISiKip. E. 174. T<Xt«uri ntpohr] 

I PUrsonaa Bcholia HaiieiuK> non poiito ut, " ScholiHsta niletiir in qaibanIUB 
*' legiue m V l>M}i ^' fymyi Imi/iMj ;" qood li ez IVK DMtto «cbolio coUcfnt,. OTMM 
milii ridetqr. BUTTM. D.a.t,zsdbyGoOgfc LIB. VI. OATSSEIAS Z. 175 — 186. 

«AAd.» airarr, e>i£euu, ri yei.f Keuik yroMMb furyiia-cts 

ea&fUTTuy, 01 r^v^t jri^r Keii ytuttf ixovrir. 
artv Si fiei M^ev, Sos & feixe^ a.f*.^i^a^itt^eu, 
u Tt Tou iil^xifteb nrtifuv txes h&aJ' Imret. 
<roi 4i wt Totrtt oettr, ea^ec <f>ptiri ir^a-i fUfeiws, 
Mfi^ rSj xtu ^Kat, K,eCi ifto^poffvv^r owatrttm 
f0^Aifv* eu ftif ykf tou yt xftTa-Tov Keii aotm, 
7t 'i& efie<ppe»ieim v»ifttu-tv otKov tj^er 
OMif qtfc yut^' Wm' ei?^yieb iw-fteyaira-t, 
XflffMtTet ^ tvfttfoi^rr ftaXiaret iir MtAiwp eimti. 
Tar at ttu NttmriKeiet AiuxuAmf euriey fpjStf 249 175. fifKUr^. 176. l^ttSa. 178. E 

179. eftafta o". /x*f] ''^^ "'- ■^'Xf< H, 


Fc/Xifta. TfXcowrar tt( t) i/»rimlna, Pal. B. 
175- 'Ekitupt] 'O fiiy fXtti ■ri!( ttion*- 
X^i j(*iri( <afi4 varTiw d>4^^iW t 
a aivBiiJitmi JavT'fi /ttvy Tipi x^f' 
itptit^liinsi' ""K /'"KtBfCai irtifiiiifai 
T^ TBi &*» ^i. Pal. Q. 176. 
'\Kifii^ 'iKritvsa, iifuiii/i'^, Vulg. 
178. &ii t( piiKai] 'OXf Tiy tjym toE 
'Oiiiairitif tWXsvdw t^ ^mr^fim ■<- 
ntifHr "Opj^, ^iXJxt»*, !!ti fltjJMii/- 
rof (t( iima)> lnlnpt, KCfiSaXtM S(, »Ti 
fucpit ftiy j|T(i, /MTciXa $e fSifXav. kk- 
Xb( }i icaJ«ft Tgir r^o^r dniri^njirEv. 
Pal. Q. 179. BJti *w (&ii'fia ™t(- 
fiin\ HtfiniKufift», im jtS (iXi!» t^ 

KOj^nv. Kfd JlTTI)' J tiyai TtUIVTtt, (1* 

«a! ffu tircfJif foKMi t^ bXXiji /o-fl^ia 
^fmfta rf^^lkifn, tdSts S»; ^i Sii 
^Tir%xitai. E. 'Eii» x<u iiiut ti t£i> 
ifunlm tuv KoXsr TnrriiT t<rx(E. B. 
El^fia. Mkoful. Q. 180. Zai $( 
itai linra Sii7(i.] Elir^iic t^ (j^ k(- 
Xfcai. el T^ji ra^svTJKa x^jiii. ^mini- 
iwi ^ imiiuni, tmi Toiirip' t^v ^pii- 
fftfii KaTa^KiJyoiwi. Kal ii^ fMf ts!, 
Sra ^irl 9^71 fuma^, air^ KoraXd- 
VOL. I. m T^v eHftrai, ti& it tSv i&i(, St ai- 
Ti< affKrrgu (Pal. itf aM< alniToi) 
frtia^ai airj »a^ SfS», Pal. E. Iti 
3e 0(or] Htoi aructitv Konh, ti TtXof 
ToS iTT^, &' 5 ii^' f Tcpof afxi« tKair- 
Tov Twv jfq^ ^ Ktipakaly. ^ ^Xfl TOU, 

«a< «iKor, irTiKT(o>, Ta ii &U^'A^ 
iTtpai ^tfxit. Pal. 181. Avifa rt 
Koi oLior] XuHTSf 'OWo-Ebf Tavra 
iruyci^ETai A fiAra ti^ .^povTi (of laTieu 
ilrai oirj. E. Vulg. 'OitMpfDirJni»] 
rrvrlar ^>Jay. Q. Vulg. 185. 'H 
t$' ifU^iftritrTf^ 'kKfut i£i8t7t ti' Sr 
iCiai/jjiiiti oLfsf. Pal. Q, Rfaxiui tia- 
9Ta)kT(ev iv) li vo^ftiuri. TfKfiiirrtftii 
yaf iSTaf. Pal. 184. IIJU.' 0X7««] 
TaCra i,/.' ;T('fH»( ifiOTf- ?»!■ ^ "85- 
XAffuna V (ifwv(Tj]ij-i] 2i77(vtiri, ^/- 
Xsi(, ciifMrwt BiaK(i/Mvoi< Ka) tbwiaa 
Sirilf KoS 1] 7».^. To ii, fK\vtll ObTo}, 
ii^' (iffia( ifX^f. E. Q. MaXisT» (« 
T( KXi/or A^o/l Htoi aio^avoi.Tai nai 
ofroi (Pal. Ka0' JaVTtti() t^( u^Xtiott 
TTif Tj>ef iU^rjTtauf Kiu (iintXiMlourir. E. 
Q. Pal AiuSifrorTai kih aiTBi t^( 
<!^(X(ia( iiToi i xariif xai ^ fV^lf- B. 
Kk ovGooglc S50 - OATfSSEIAS Z. 187— 2«o. LiB. Ti. 

£tV, (T>J WTf XttKU, CVT tUftpaH ^AITI UiKAf, 

fff^AAtf, i)^( xttxoTj:!!', mas (6cX>|o-ii', txwra)' 

xo/ greu voi ra^' tiuiu, vi ^i Xf*l TtrfiAfit* ifiinis. 190 

m ^', (?r(i ^furipii* T( vsAjv x<u ytuaii ixccvuf-f 

«in-' wv sff^Tof iiv^iaif evr* rcu «cAAai, 

A)» iTTiBtx txtrif» ratXanriietaf aarruwewTa. 

Siorv ^i m ^(i^w, (piai A rai Avaftei Aowi'. 

^aitiKK ftif Ttit3i ve^t* xcu yaTKr Sjffuff-iv 19$ 

(i^i ^' lyAi dvyaTilf fuyet?>^opBf 'AAxii^SHa, 

rou ^ (X itutDtay i%tTai KOfrof r(, /Siif rt. 

*H pct, x«i a.fi<fuwe?Mra iihrAoKttfuifi xi/jvrt' 
msTi ftei, etftAiwo\oi' ■jrort <pivyiTi, tpara, lS£ffai ; 
1 ft^rev Tim mffftiviav ^ae^ iftfuvat at^fop ; 100 

187. FiFtaac 189. Fdfifnfi. 190. r£f ex emend. ejtud. tn. H. 

T((y' W. i9%.ffffVvn(. 193. Atff«x'- I94.&TT' W] &TvW H. 

ih.ipi>,ti]ifiiiUH. ib.FAm. f,fiu. i^Sr. 199. FiStEroi. 

300. f<M] ^a<rf H. 

187. H<r/ Jn! h!t< KMKJP] 'A>l>«; t^- ^io'] IV TAXahiyw, ^«1 tm' T^Xtfo 

**{ &aX/feH(. T^< fMr fif t^ natifa nrtfmira. FnL Q. Cf. Vulg. TifXJ' 

JvXm^v ifSiSit (f. «xXA^, Mitc ^) 0O'<< vtttpaKaTa ^ mipatii^a «oi «o- 

iwMTpeipti lairrTJy. B"y' twti tCrt XOK^, tiyrct voU^. B, 19J, 4aii|K<f ^ 

«bSfr iacAliiMi Tf Irtt t wwifr-^t. Fal. T^nir wif^jy kbi ygue»] 'Amfiua-i tS<, 

Q. 'Axi KUMu ™ T^, tX^0i, rni 7^ tl h Kipitiffi olmCn 4a^tf, tjyti 

Z(f'(. Fal. 189. 'Ea-fiXuf ^U KOKuirai] (lo4.),OIc^t^f^inM!S0ar««XiwXifr- 

AiIiaTai ■«!, *I( S» ftiyyvri (Vulg. dI( Ty iyi winf ''Eay/cTa, ttXsi Tif &l^ 

iKtitifniai) Toif (iYa0«i< tj( koieA, vpi( fimSy iwiitiaytTOi ^XXo(. 'Eiir^ifnvf 

^J^ licdrTf (male Vulg. JK^ora») <(« Tq( 'EXxiiiof. «^a y^ A( >pif 

v^jwi ri naiii jcoi tiI flTafiiJ. Fal. r^ 'EXX^ ypdipti. E, T97. T£ V 

Vulg. AiWrai «CTUf mihtai, ircl in tai^tir} 'Ek iwtr t ty ^fnpw t^ 

Tw, ftfjiKwi TMf ^TaM^ «ax^ kb! «^( wfAyfMTa tS> taUbaif, % ivrir cl( tw- 

il{£ar hcicTia (scr. fnifirTji) »^i ti^ ti». P&l. B, E. *ai^«y Jj^cToi k<^ 

iyidii, Kol Kojcii. ^ ^i Tob, M Tf T0( T« j9£) Tc] 01 ^afoMC KOTEb Wtfl- 

flcfl iaTi iianiiuciy T0~( ^*S^vroi( Ti£ T( ipfaviy, 6i, KfetTtfiy itittf 'KiJiaitit. 

■oKa Koi T^ iF/a6ii. KM o£ wiSaiTa'* Fal. 300. *I1 |i(i] xov] Ilt^iavfTai T^ 

kot' Aferipi ^ fie^^A)^!»» i^ufMrToi tK^< ^, Ti ti ftq gfiWrai. Fal. iuiaiiaiim 

rroK &a«Ta. E. Q. 193. ToXanf' 0^^] TvfanSmt' nnr^^Xn (huc 

•> Vid. BDt ttd y. 104. BiriTM. 

• Sw. .* «fr»r. BOTTM. 

• PnBfizain boic Tod in Mcdiol. lemiDa 'A>T»n,r«. BUTTM. 
p Rectei mDterenet Tertinm ^^1 4)«/u>i. PORS. tizsdbyGOOglC I.IB. TI. O^TSSEIAS Z. aoi— ao9. £51 

eux Krd' ovrer ar^fi ^tfof /Sperer, eu^ 711^«, 

of xtv 9eu^xa* ar^fut Cf yctroj' 'iKfftu, 

3tiivri[reL A$fat' ftMAet yof <ftiMi oBetmTeiTtt, 

dix.iofi.f» a' eura.ta^i, T-oAuxAtJOTa) iii jrevTU, 

irxctTtti ev3i rts a^f*4 ^fvrut nrtiMvytteu «AAor. 305 

et?X lit Tis ivffTtiref i^fittos indti' Ikmhi, 

ret ivt Xfl xoftisiV irpcf yeu AmV iKftt aaremts 

^iaoi Tt, wraxoi tV a«ns o oAiyij re, ^tAij ti, 

(tAA<( 3eT', a.^jxeA«, ^tita ^pao-ir Tf, irertt ri* 

304. fuKic/ia. 

PORS. ex Harl.) Awi t& ^fJ' *alaict( tSv 'EM,^vw. koi AI^^Xcc 

^uf^tT^, Kai£77(>ii,*.iM^£<r«€(scr. (Proin. 853.)~>^i. ?<rr> «^ lU- 

Asj^a<rSc. 11. 1. 645- B. 649.). Titi; >«^< ^rxiiTil x^w^, s^ T^{ tUevftinit 

8« tfialut ifi vikbtGc, «( Ka} ^CK^i^Tig' ilMd T^; ASjvwTiat. SMJt Kcu i) i/nf 

vty. Q. 4B(r0«, tmXofttSclMTt. Q. ^/1; yf^i W- ^•) ^^ ^t Ayruitiiiiifff 

Vulg. 301. OU laff oJt«( rir^^ 8i*^'(] 'Hmflpn. BauftairTit ykf ct StAip' Tui 

ZSii iff»fLint( Kcu iKfui}t( fMTtx». T^v *fw «n|\w>' 'HpcuXciui' Ifvwaftwdfittit 

fttf ^ji ^ini> £7p>Ti|( Ko! 6tffia^la «vt- Ti; te^Xijn. nw Tf Scr mUfl >^}xii', 

^ci, T^ S« S^KITW i/fX^^t Ko! fig- 'OSvinrfitf afroC ifuX«^vTs(, hi ■**fl 

faa-ia- t$ty Kiu Aijpairnf ol tH^i Xj' t^ %tamfittUai tWh •( #(llaKt{' 'Of 

^aSs< fi^ ^lx°*^<- P^l- 0- ^ulg. ^ii; 'OSvffifgt fyJ st^ ylmo aKUmt 

OHk tina &r9fin[^ tKtim^ &(ii 5«», 'Ayxw Sfa^parrSi' ifSpfii' 1» «low t^^ 

<jt« ftmfi^mau S( fiiiXti it^fi^Qaai {f'. ^26.), ko! viiXiy,'n< /mi O^irsp*- 

iyaytiy clf T^r y^fot i);iwr xo'X(^v. t£i' jScu^iXtiif fivAJritT* 4tiB»» (f, 

AvtI T^ «j ftq t^m ^ TtX^^m TObTa. Jl^-). touto tijXoiir laTa tri ythta 

D. Aicp0<] 0&Tii( T«f ^i^Ta 'hfiataf- ioTi ^aiaKnv o ^EiBvy J T^ vo/i' oi^Tori; 

X9<. i t« KoUfirT^TOf 7;p^^i Sm^^I, riiaa-ira^iii •faia-Kt>t, Pal. E. Q. ^ 

i hImto(, wafk T71» Si!i)i' ^TU KoKOxa- AaSirij tt ti •Kfiira tU ^ divi 4ai^ui' 

STTiKrff. E. Q. Pal. In Pal. pree- 7(v/(rfiai afrir /lavmxriifuror. E. Q, 

terea ad vocem ii(f>i< refertur glossa 'Ori <ra^( ^rrobAa iKTrroKtaiiiy^ nv 

^Xorrinikf, itejn 'xi^TiKof, xo^t^;. ko! ka%iTyii T^t Ter 4aicfKM> yjifaf 

903. ^fX» ddaraTeiirii<] Atta» tJ (l^fa-iaTaf (Icr^r K/py^. Pal. 307. 

Jo'fi&'. Pal. 304. rioXwcXilnf W TJr »Eii] KaiX>irrpaT»(, Tf! ^ (/*» 

sJTTf crxaTOi] Kal ^^r ^r ¥.tfKif^ eiQ. PORS.). Har). n^< fitf &i^ 

•Ek<i<«'w. oU' u( T|>i( T^ 'EXXfCSa ^ ctirir &taiiTt(\ 'Arrl ToiJ tfiaipvftf Ai^ 

ffflii^K, ^( $70» fuyirnt ift( (Kn), o£ (Iirir oIicTci^^roi «))' a&rX koI M 

fuTfir Katwid-oti ofSJ TpSXou X(7<i Jrw Aid( ■Kintf ^mTdftiTcf £»«i ko! Krit- 

'Almvr, iIMlA Tur 'EXXijMKSr. Kai t» ;c°''- ^- ^- ^o^- ^*"< ''^ 'n 

'Ax<UMr <i TW Ncftm ■KftKflttl KOl TBV ^lXjJ Tc] 'OXjyiJ fli» T^ ilS^I, ^&JJ U 

fUuifia', iAH tSy tyfii. fojc/nu Hi* Tf iofi^drani. ' i) yiif hitia koI -A 

< Hoc ex Hari. eliam reflBit FORS. 

'liPd. iU: TUft&iii (iMcetiam m Harl. protallt PoraoQ.) i]>i- itr} riS irtU- 
fryn AiinlnMMl Wsnf^Mi r^' ■^ v^mi Euw n ««ix>< *i. B UTTM. 

K k 2 D.a.t,zsdbyGOOg[C SS3 OdftatEiAS Z. 310—234. LIB. TI. 

Awo-«r> ^' 11' TtTAfAM, W fri e-xnrttf !ar' ewifMt». sio 

'^Af s^etff' ai 3" tina,¥ Tt Keu oAAqAqcri xcAnio'*»' 
KO^^ Af '03vT<nf inra» 171 irxrrar, «r sxiXcvrf 
Nofnxa», 0t/y(tTi)p firyct?<^epeg 'AAKife«o' 
9ra.p ^ aptt fli ^p»r Tf, ^Tuia, Tf, lifietT, f&fxcec' 
SaKoui Si XfKw-ni (F Aifxudai uypoi' flAaioi', siS 

iJ¥oiye* J' ajh» /uif AoiV4«i jrarttfMio ^o^ri, 
j!^ p(t Tffr' i^nroAonn /tfrifuJ* ^of 'OJWiw* 

'Aju^iVoAoi, ffT^S' ouTM Mr«rp<Atv, wp^ tyu cu/tk 
ebXft>}¥ ufMtii cLTroXouTafteu, etfMfi i' «Aeeja 
X^irofMU' n ■ya.f Stifer aare Xfws srrif aAoi^. aio 

ftfnii' ^ oiix ity sytvyf Kesirirefuu' euSiefActi ykf 
yvfuiM^cbt, Kovpvia^if iwrf^sxetfieiri fimXuar. 

''ils s^xiS' cd S" am-ava^iv iirctr, iiTrev ^ eipct Kwm. 
etvreif o i» -reTctfioa jjpwe ci^fro ^of 'oSurriiK 

3IO, Xo^ftTf S*] XnxrMTt t" H. ib. jfl'] &' V. 311. a»kqX7n] 

&\Xi)Xi»<ri H. 3 13. 'Otto-ir?] 'OSvrsca V. 314. lai. ftlya^. 

S17. BIF««. 320. 4*1] ww* V, 332. fuT().0m] ^\0JrV, 

323- FciTe)'. 334. Sife^. 

sXfyw^&^Vr^rTat.B.B.Q.Vulg.Pal. /uT(X$vv, oToi £€«< il*'. Tix« B" eW 

215. AuKow ti Xf"''<!l} ^^ ^*^ °^^ SXv; Tsjif&ai XniTOiTi. XeyfTai yitf,-Ti« 

tiiinofti 6vyoi,riif Tvj\ifui.y^ ti^aa, V Itil oZv Sfuoi Xoiiira» ', tiXX' t^ 

•£&« 'EXt«| 'OWffta. *w «!y ilwtiatK Klivfai. xai «pl t?( 'H(9ii( yi^ lifufi- 

T^f NauTiKiiaf, Xwra-re ff tviiiijuf, a^ifrtiiai t\ tafiiioi '^. Kdu q 'EXeH) 

oix ^f xafOKtuaavai, liXX' u( TnCrgv Xainiir' £> 'Oiwraia. Q. *H «^tt(i>ei 

VT^f TM* Xauff^ai, tO Tapaa^c7i' Ta Xtir- Ta omjr ", ij to XHff^^ui drri 701; Xu' 

T^ Ta^TiScarir ^>auii ovr^. Pal. Q. tairaiii.ipi Tcrairrai. Fal. 232. M<T' 

3l8. iT^r oCt»] ittiKTiKKi, c£tu( i^ tX0rw] 'Atti tm! (It<X0bi' (f. ^nXSuv). 

^«Tf &i Kp Tf, ll^aiinE «)io/«X' Vulg. Post V. 323. in textu cod. 

jlic (II. o'. 392,). Pal. 330. 'H PtU. desunt omDia usque ad V.316. 

y&/ itpi*] nsXb; yif laufii itrriy iri quod et indicatum ah ea manu quse 

Duc ^ii|«^. B, asi.^Ayngi S' o^ scholia scripsit hts vetbis : hSriBt 

av tyayi iMaaijuu'] TbSto jiaxinat Xiiv. rtlx"! {t'. 224, Xfwa n'5eT(] 
(BIc) TfJ ^^ lafStyay wutJy Xoto^Aour, Ild^t^ t^v ipfdtTiy, rly X^oa ti)i' a>^ip' 
XiJiiiTO S* o» T^ X(£<i, TpciriSqiic ^p, aTev/!|ETD, ot^ ^lii tou Tjia( T>ir iififp. 

• Muus pro fiiH £• reponendum, certe iDsereDduin pntabat Kiifoit. Sed {iw •>'f 
e»t interpret»tio twM ^iti;iWi. Voi »'» ia Mediol. non legitur. BUTTM. 

■ Ant II. »'. 587. >ed ibi cadarer Hectoris Uratnr: But Od. /. S8. sed ibi est »W 
*!«;. BUTTM. 

■ In Bchol. Pslat. pro aim. acr. £u BUTTM. 
a scbol. Q. priiu n^i [leudet ab omina n/HnStnu (cf, DOt, sd tT, S,) : Pro sl- 
■■••—•■-ai xt^. BiriTM. D.a.t,zsdbyG00gIC I.IB..VI. OATSSEIAS Z. 335—238. 255 

itXfupi, if oi fuTBt xAi tt/psas tbfMrtj(jn ufAOOS' 335 

» Kttpay^f S" tirfi>ixt¥ *aW x?^if ATpiryerue. 

tUTop wstffii Treurr<t Xos<mtTo XMt ^tt eihw^lt, 

OfufH M lifMTO. tca-aff, a, ei irept •jta^&os cbSfUK' 

rd)> fuy 'Adi)faiif dq»{v, Aicf tKyr/cujiei, 

fmi^aiei t «iri^Kiv xtu xcertrovit' xoJi^e xctfxrrcf 330 

tuXttf tiKt KofteK, vcuu^im avStt ofioittf. 

af a OTi Tif ^t^pwsi' JTSfixfiitTeu (tpTupai etnip 

lifii, «"H^aiffTflf S^tSett» itcti Tla?>jMS 'i^^'"! 

i^OT>' "TcWToitif, Xf-fttiTet ii tpytt TtMiti' 

oi apet Tu KttTtxfut 'Xfl'?" Xf^flcA? re Keti iBfteis. 335 

l^fr swiit\ affAftv$t kiu», sxi SIm QetXaimts, 

xtfAAfi' xcii x^'""* rri^i^f ^ifiire St Koufif 

oii fO. TtT Aft<l>i7roAoi<riii 'twXeKafUivi fttrt^uScb' 

21$. fti. 3j8. FtliiaTa finraff. f«*. 330. «IrfiJet». 333, FHfKi 

134. fjpya. 236. «i™] fliri V. 337. X'^'] X/h'^' H. ^tfifvn 

Apollonius V. wfXXfi. PORS. 

T»' ■[^2 flve T^( ^EX^ilf. B. 'Ar^fiaKn r^ i^yi^i wimfi irjrtreu iZia ifaiiiaia, 
(sic) idTtpwy. 4 tS jyoa ^rrti^i T^y ci)fui&ti Se ko} tJ £yfsiiK, i^ iv iKtbf, 
ol^ijr. ilpuiir ii im Tf 'I\uKJ (^'. CUXc Tt cai p£Aa XaTix, 9ni Se th 

123.), Ol< (scr. OTff") (JrtiXV aV •*- ''sS" 8«'«' ("'• 40»-). E. 333. ht- 

nhxji4ftrrcu. Pd. N/if-aTO (sk ed. iait Kai TlaM^ 'A$^vi)] 'ES/iaf«v. j^ 

ant)] 'AzcKXifma. Vulg. 236. 'Ati( 71^ 711^ 0(i!{. Q. 334. Tijm' "^*- 

X»»] TS Xe^ToVaTo» t5( 6ai~Arrinif, ^ TOiij»] IliiTB Ti ^jX) t?( Tfx"!! 9 T?< 

tV ^««Sajwlar. E. Vulg. 337- '^*' W'"^'''''?^ Tfj;ni(. wa/ran tyfi Kmi 

ol^nj^v] Aivofif $ "ktmayTxlf {Kedf. lUpifaKf^tKa', Q, 335. '0< ajia rfl 

tXa/p iiUl^Tit. Vulg, 338. 'Aft^i !J itaTt'x<« X'^'*] IIixpaj3oX^ ■rpis t^ il- 

flfiaTa] "AfcjXs» »01; /o~ri>' ivraieWit' oAXay^», nai To xaXir iiTa i^A^»ai 

rlrtfor (/< tJ, to» ^» 'A$^a!^ ^xt, KeAtJai' So^ff i afyvftf «aXi; &, koX- 

«ai frrtoTiKTea» (/( t1 iBf*!g(. i| ixo- X(oi» ^irr! jyiwoii vtfixvSirrtf. jtaX£( )t 

loTH», ift^ S( (ffiaTa M-o-aTo, Tai; oiit (f «flt» »a^'Xa^ tii* ofui^TijTa, i>A* 

li «^OK^^orre^. Q. 231. OSKo^ ijiic] ^Ttl 'ASi)Ba ^(tti» ^ tsi^ mqTOfro, ToTf 

Ti oZXst soUa](S; Xt^Tai. «SXo( o txif»»' (scr. JKtJ»ig{) Si)|u«up7or( xfu( t^ 

%fHnpnj(. SijXoi !i Koi To oX^itX))^», tUita irvyiLixpvrai, ti iKfT>t( xf^^^PT^ 

lal Ti)» TB» TpiXfif BiawTpw^». 01/- jifi, oETti Koi ^ 'AA[»a %a(ii» tJ 'OSua-- 

*/rT(Tai tt xai t» tkiSfUft, if tj vtT. igv fiir y^f iiaXs( ifiaBer, tix i- 

'IXuiii (^. 5.) i^», 'H£f Sc s; KaTi ifia/riTO S< Sni T^» Kintxiir t^< tfoiW- 

>i»M» Ap«mi ipalteTi) ^oi/X^ nt/ti^ai W ot)(, »B» St iaiha^ tV •/Kcio» xapi», 

'KTfttlnpi' Kyajuioaia o!iXoyo>Ei^»,7you' TOu fuv yctf taai KoXi», j ^iiin^ o/ria, 

: 'H «finiui eiirifn (b. e vel ;({«■, rel £)^<l'), i D.a.t,zsdbyGOOg[C 854 OATSXEIAS Z. 139 — as*. LIB. TI. 

ieu^Kitrr' eS' euHif tjrtftioyiTtu turSiiuTt. 

vfir^a fur yap o^ ftei 44iX(Xjo$- SoaT tlrttt, 

wv ai QlM-ir foixf, Tci oufttm tit^f ix^vo-tf. 

tu yeif ifiBi Teiar&t v«ris xtxAii^EVor ftq 

ili$aJ't nutrdUiV, Kai ei aJu avr^i fufotii. 14$ 

aAA« ^t, af44pi7re\Qi, ^tivu (ifUTit rt, veirif rt. 

^Cls tdtaff' ai i" of» T^r fLoXa fu* kXvop, ^n iri$em' 
T«p i' of 'OJvffWTiii' ^iinraf ^farir Tt, TreTir rt. 
?r« Trin x<ei ijo^f •jraXvrXaf ^es 'Oiva-o-ivf 
itfjra?^.ias, ^fif yaf iSt{Tves ^iv aTrarref. »S' 

Avraf NauTiitaa XtvKaXtiief a/X iteiitra' 
tifUtT afo. ■jrrv^aa-a rAti xoAirf st eurifnfs, 
hiit^s» ^ iifuoveus KfaTifuwxfits' a» ^ fjSif ovt^' 
urfiivvi S 'O^uTi]», ivK T i^AT , Ik t eveftei^f 

339. filtii. 340. iftniTi. 343. Star'] VotH.W. 

ib. af(U(»Xi«(. 343. Wfwit*. 345. foi. 347. ^ «iVwtd] fl!' W- 

fcrr* V. 348. Smvw] fSxrnr H. W. 349. tSfix. 353. ft^. 
354. Fitti. 

TfE t( tgnu>, ^ X^f- ^- ^39> KXu''/ y^ TpvfiarTtf ei taJaKtf Ko} votra- 

fUi] KXi^Ti fuu, e£T«{. Harl. 340. •waviv A^po&loiTti, 'E^i^af furrai Tifp 

0£ «iimni &iic^i StSii] 'AXX' (<rTt ti; waXit l%aat! -nt Xjyw ,ii( ^f (f^Miit 

- tfXw^i StSi', o^ iiiamaa t>Bait ■An t^ lifiriir il^v^^. E. E^^ ^ojy» 

'Otu^aia. Q. 341. OCtu( Jv (xc^Xsrri rit Xa^ u( ^£ li^Zi iflai iLfntpi 4«- 

;^p, Iriii^tTeu. Harl. 342. 'Aci- ;0(. iya Sc Tavn x^< tJ A^fiZlaem 

KtKoi tucTD (uBi] Ti ykf vafa ti KoB- tuv ^aSaKm S/Elti^. Q. Koi oUitfr 

^fcu, AcuccXiDi' X^ytTsi. tJ te JSfaTD E'9e ri; ^ic tuv iauiKiiii tfiauf Tf '0- 

d») TOti iHKti. Kiu yittTai &%i Ttt itia^ctl eur^f /uti cii; iir«>.q^vg(. i| siJTi 

tiit ttiu, lOH ii ai/tmi %tisii Btiafiai -rfl 'OBm'^'» aSw ineuia fi.l^j^a. tr' j 

R^dfopi liiiaTO, lUt! in^tt.^ tdu e (St' i nai arTi T«ii ^. u< ^v Tjj, "Htdi i lur 

'itiyaf KCU ToE !, 8«'aT0. E. AtaTo] I^liTJB-l koJ tB-TBTAjir) ^iKTO-U' A&i ^ 

"£&■£(. Horl. &^aTo* JSdk», ^^.o/m- arixiti (II. s'. 634,). Q. Al ^ 

Ti. Vulg. 344. Al 1^1 Tora'iT& «<!' jfui — 'E>8i&t >iiiniiuv] 'Afj^ /ur i' 

ni] EiV( d TSwtdc viifitt fui iriif Btrti 'Afltrtafx>(- hna^i ei ttfi t£ 

KaXt^{uov( Kw i)i9£U ilnSr Koi Afia- vpih^w. irti noi 'AAx/tar aMr fttr- 

•Di a^jl (*^ir vB(. TOvTS H ttiyti ij ^dyt, •KOfSiiimt tJymicai tScdjm, Zn 

Nowriic^, IrtiS^ tiK j^tv^irmior sl ciinp al yiif ifiii ■tirit (ii|. Harl. Q. 

4aiaict( Jf Irifaf y^(. B. &oiiDiio-ir ol 349i ^Hirtc] 'An ToS cofii, «7 i TafO' 

X*7«i ^^•nif wapiirif Kot iutiKa^ai. TaTwi< frSor. D. ^H«4(, ^o-Sm. KorJt 

XAwi ii ix tA w f tai w t u, vriKtirrat evjnMc^r imi tm ^rffn fbtTOi. K- tizsdbyGOOglC LUI.VJ, OATSSEIAS Z. »55 — 165. 255 

*Of(r*B »» 0^, £iMV, ■jriMvS' tfUVf S^pa rt wifvtLti «55 
TdTpK i/i»J TT^f iaftet itl^fvies, SvSeb g-i ^tlffU 
vcarrui 4ai^xa»> siSniTifttv owoi a^trru. 
oAAd fM^ ui" ifSttv, ioiiiiK a fMi evK earivurrt»' 
Kpf ttr fuv K aypHv tsfuv xtu ify eu^fuiruy, 
■n^fcb av» AfupiiriXm-i, fu&' ifuevetx xcu a,fu^ar, a6o 

X(if]ra}^fUis i^w^au' iyu S e^ov ^tfuiiturtt. 
Mrof Kniv WAiof iwili^ofitv, n" TSpi wvfyoe 
t^AW. xoAW ii Aifuif iita.Ttf6t m?ofis, 
Am^ S' tWSfuf Hits S' oSev a^t^ii?Mveu 
Bfuarai\ •raa-a yof iirieTm ia-rtv fxdffr&i' vi$ 

%S$. 44] i V. 256. lall^fvio,. 357. F.*iW/i». 359. K^ «» V. 
ib. fify', 362. Hi^ai^l hri^tiiMt M. twi^htu* W. ib. Wfi] «i^ V. 
163. fecin^t, 364. Ait^iXitvoi. 365. hnirrf. 

Toi, //i^, ^XX' o£k, ^fUb. titui M ti- tfi^ivi, &^'ci{ irfhaig oXnf (391.). .^h 

mlZipiAmc lt\T\%<ii^ii iu.T(Kt&yfn. i\ jf^f. Q. (et Horl. Vid. ad 391.). 

Q. {FORS. ex Harl. " JfiuZ Zeno- 'Exi^S^'»/*» (sic ed. ant)] 'E/xi^fur, 

dotua.") 'KyBa ai ^p] 'Omu ^^f «.V/xSb/m». Vulg. 364. Atvr^ B* 

n EiSiia-t^v, KKi 7*t>fiT^>ai tcZ; iaSfi- (1«-/$^] 2Ta>4 q BUs< T«ii Xi/t^tf, -r) 

m( ^(«'Mif taat elah aifirrti Siri Tdn- yiif «X^Stf iSr tnjSr liiiyft -ti «X(£tk 

Tw tS> tdUi^KWV. if iiI!t«;, Ssdu ^iifu' T^( Siitiiu. q i>ii Toii tWitrai natk 

nymplffta r^aif talaxai intinut trti vXcoHiT-fii)' Ti> lirS^ X^i. B. £!. Q. 

^i ■»»» taidiair tiirir afiarti. B. Eiiri9fH), iiiroSsc, iln Toi! tbiirai, Karii 

lj8. 'AXX^ fi^' 2y (fiS^ir] 'Arri Toii futawtjiirfwr Tor laSf^ yjyti. Vulg. 

Tp-nucTww TOb (|9S(. Ti Ei «uc ^i' Ts ii (urfSp) pafitttai if rtdSfoi. 

riaitri, <&i intirvtti (trai. £; «o! f» 'AfinMp^ttif H oir t^ r yfd^i lo-SjMf 

'IXKfJi (0'. 10.), K^f (lai»'irru', tJ le^f wafk nr hB/i^, B. Q. (ubi adJiKret 

»imTl( (gcr, iTiWrof) u». Q. njrerlf icholio ad 365.) — PORS. ex Harl. 

T^ i ipfirifUf, d«i'>VTO{ S( J avi^To;. ita refert : " flrffffl; (aic) irlv t^ it 

E. 36i.'E|Jx'»Sm'] 'Eyiii, (fKffloi. Aristophanes:"etinsddendiii;"(M- 

Vuk. la edd. tamea ant. hoc " irS/iii text. ex emead. et bis Bchal, 

■cliolium non com[»ret, neque du- plaae." Ti H, ifufniXnrirai, ifijpvTi- 

blum quin ut alia queedam hujus f^Btr arftipifunu M K^Sr, B. £. Q. 

generisex recendori sit interpola- 365. Ei^ifaTw] EUxvo-fMvau tMr, % 

tiane; ^uimirum ad emendandam ^vidTtaxrit, tSa trtarrai al Hfti. E. 

romiptehim Ijixfa-fio», quse in edd. Ts li Itlmw, /mlKur, mnp^, nAfiar ^ 

iQt. teitus obdnebat Vid. Bames. axdipct, napk tl la-r/ov. yJyti ia fri 

hi Harl. teste Forsono schollum ika tou «X^Sou; tu» ttSr tSv iuixn- 

Ht quod I^tffSai diserte habet, jtirin (Vulg. iwXjc. Bcr,' >m»iXK,) 

HDD corrigit ita. 363. A^^ /sV ttr^ imr (iirotot. E. Vulg. '£>/- 

»&!»« tri^»ittr, {«iW o-i> 8" iJ" iftiSty ot«'» iattr tKorT^'] 'Eicaattf t5» *ai- 

fwwi (sic) Ktk (3S9.), ofraf tJ ifi^. , (iKa* KinniTat »«w *i( V 'MrtA/5«Tai. .tizsdbyGOOglC S56 OATSSEIAS Z. 166—276. fuTolrtr Xeufffi Kevreifvxf'^<^ iifafutA. 

Sy&tt Jlr ytia» KrAct fitXeUtMiy «tAfyswj, 

Ttia-ftetTet, »ai ffviifet, x«i etwa^fwa-iy sprrft»^ 

eii yap faiifxfirri ftiMi (iief, eiioi ^ttpfr^, 170 

oAA' irrei Ktii ipirftei ytay, KeH i^tf ittreu, 

wiy a.ya^Xofi,if»i mAiqi' •jrtpoart ^eiXetira-tvt. 

rZy itXitiyei (fnjfuy etitvxiet, ^uifrir evirra 

ftafttun' ftaXtt i" tio-)y V7rtptf»iet/i.ei Ketra S^tifuy' 

xai yu Tis aS" tXm^ri KetKaripef ayri^e^raf, 17S 

riV S' e^ NavriKeia tTrrrat KO^ ti, ftiyeis Tt, 

a68. hta it] M£tt V, 369. &w^\S>wciy] &it£tiMuaa H. 175. »'»(] 
M ez emend., deinde rk H, ib. £( Uirffiri, 

tI ti tl^tSiai K, T. X. (vid. ad 364.). Iiuici)\xv6»(, ko! AfipiiiM Sfiftiui, »• 

B. Q. 'loic^ 4 suroXsi^' t^ Si tliif Arlax^f" Bfu* 'Ii^su *. t£rii U ■*> 

(scr. TJyfi) i( i-xlKfMi. ^T«i tvtiKia', aXij^of koI suKiirif. £. 2G9. 11»'- 

irnitij, vtiput (bIc) . ^ <TKciipe(, letfi ri aftaTo} Ti laiynu vyfioila. tvCfo] 

Iff-rfor. y.lyti tc Iri «£jfi( £(M( ^STii', Nuf ol fuy^Xti kiCXm, sopa Ti irvii^r 

clXX' Siarni nXiTai nai i^nat .rif It Sr iXKOrrai ai i^f(. Vulg. ed aoL 
JjjotTff. 8ii !( J-iXoil lijninttxfiii iiarri- 
IWKTai, u; ti S<'x«rSai StictffSai xal «v;i(/ 

«!k/. T^<.«lCaTiSl^KT».Q. 266. 

'Ei^a 8e t« 9-^' Ay»^ n«^i tI >tpe> 
T^ IlM^Eitsr^j ^OTi* &^^ a4a Sij^ir- 
■jt/iuat. B. Q. KaX» II<i(rtiSi]igv] 
'A^fiium' (Vulg. xaSicp.) ^ IIs- 
ftiSwM tiiiimn, E. Vulg. 267. 'Pv- 
raw'! Xiifawi»] MfyaXu;, toi( lai Snra- 
jUyat ir' Kfuni ^fiaBeu, iMA jXko/m- 

Mlf )lii Te fUJfitf. G. 'EXxo^Hif Sl^ 
T^ fttyt6t(. naTvpi^tttri 8e, KaX£( 0«- 
/uXiudtriri. B. Q. Acigi(, (C{ta~rDi(. Q. 
Tor( ciX*u(r^'»oi(, Ik Si ToijTau fieyiit^if, 
Vulg. 368. MfXaii'et«» ijjytuiri'} 
^uk ^perrtiti txtviri koI ^vi^Xt ia{ i(i- 
Msri. Vulg. 'AwrciSiairi, o-i/XXeyotPO-i, (nam jn recentt. pleraque mutata). 

ntiiTftaTa] T^ irxtiria Tct iitrffi^ 
tcaf& ri vtlStirSai oiToif t^ wi*. E. 
MS. Baraeii. Kai awtrpa'] &i' 2> &- 
KOVToi oJ i^f(. Q. Ti 3c, flssfiiH»nr, 
^Toi tJ» ^iXoiaii wtfitiainv '. E. 17J' 
tjll/M iitwta^ 'Ako toC 'yX(iiKO( iy\Br 
xia Knu flSfiwfa. ^ T^> Jniptaiinfrv, 
iwl T«! Seiiiioi tI pKfwu. ii t^v vu:^, 
i) T^> i^Ml^. B. T^» wiKpi* Koi iM- 

K0( (scr. ifuKti vel yt^Kt() /i^ tx''" 

ror. Q. 'Aipoff^iwnrrov. cofKl li !■- 
Kta, Koi i,irvK^(, imtOKta TiiJi wroi 
Tijr wMriKpt; E. 275. Ka/ »' TK 
5!' tiBTis-i»] ■ASfTowToii irrlxti '^ Wi 
(Wpcia^i f./ff7Trai. (huc. PORS. Ot 
Harl.), &( iteiKrioi T^ liTtKtifiiyip rf BijXoi T^ Ti a ri iittZ, u( ^i roij dKo- wvfi. ttpr^at tiy ttZTt i,a T Xaii6»(, tm a Koi (bcT. vid. t l •0 ■,y p itt/x»» l> ^td > Sic Mediol. Scd muufeita est oarmpteU. Eadem eniai btec pertiDeot quo 
piBcedeiu SSfi/m, Dimlnim ad O. >'. 41. Bcribendamque ui itimx" i/talMXf, K*» 
iD tcita eti*m B«ribebstar oUid ibi irimx" pn> itymxn. BUTTM. 

• Pora. ei Hari. ■< >>'i£i;hii«> text. et Kbol. f x«>r «f>£iti>ri>." Eaadeni eiplici- 
tioDemllat Valg. BUTTM. tizsdbyGOOglC LIB. TI. OATSSEIA5 Z. «77— «93. 257 

^lvK ; Tw M fuf ivpi; jrairif rv ret ^nnrtu aut^. 

? T«« arou TXAy^irrA Kafiia-Ta.TO »ff *to M>jef , 

«i-Jliaif -niMSaLTruf riru ev tok syy^tv urit. 

^ Tis el Bv^etfiivij vo^mo^k dcW )}A9ff, 180 

ovfouitho KeCTei^Af' i^ei Si fiiv ^ftetrei Trarrct. 

/SfXrcdoi', 11 K tu/ri^ irtp i^oty^Ofieint v^ony svaty 

ebMonsf *i ykf Tourit y i.Ttfut^n tteeTO. St[ft6» 

9aifiKas, toi ftiy fatineu ireXiti ti x» arflAoi. 

as ipievTiy, iftei Si k oytiStA. TeuTet yiyoiTo' »85 

Ktti S" 0tAA>| yiftsra, ifTtf TotteJTa yi fi^oi, 

tf T oiKtfTi ipiheef TetTpof Koi ffirpof ioyruv 

atSfdiri fiiaytireUf Tpir y aft<f>eiSiev yaftey tMilv 

^ttvi, (Tu S' a^ if*Msy ^vlti «rof, o<Pfa Taxtvra 

wofjtwns Keu yemio Tvy^ wapa naTpos iftote. »90 

^ofur ir/Keikt *Airof 'A^trc, ar/xi ««Aswflow, 

aiyiifm' i» Si Kf^vtt yaii, aft^t Si Miftay' 

ai$et ^ TaTfoe ifuZ rifuvos, redceAtiii» r' aXeet, 

377. «; Tw] « «I, emt ™ wd eadem manus fecit tc H. PORS. «J W. 

178. %. 280. ifi foi. 285. ynwTo] yinim H. ib. ftfimvu. 

iSy . aftiaiJi. iSS. liiryfTai] iiJiryftai H, 2S^..fini. 2^1. i>i*- 

fur] 6i]«»( W, ib. KAeiWw] 9akdav^i H. 393. t»fl« U] i^BiBe V. 

«io. Q. 379- 'Eml eiiTwef tyyiSSty ifaat ft/o-yijrai ''. 'Apia-rofXM. Q. 

(IriiQ 'E»ti8j| oiit •lo'! «XijffKSTfpo* o)i- 289. 'ApioTap^jof, fft F ui^. ZijyoSotsj, 

Xu, tifunKut, £. 280. IIeXHzj!i]T>; j^ro. Harl. "Debebat ^puo."PORS. 

flcj^] IloUai;! tt^» imijiai, ^ ToU£lr St £* ^ iiiiBit] 'AjtiiMt ypiiipnr Ifiaw, 

tlrxfly ifioi^MKf. yltrTat Sc ixo toE iro toC JfitE (jmmo ^/mC). to ykf 

nUi Ko} TOti afk if lixn- B. 282. B(X- jucio ^iro t«v j^t iunndfBpsu ytyemm, 

Ttfty, i! K* airTi} *A^uoi< il ^iXSoutfa ZojhiSoto; ifttie, Koi ^nMpar^cv, Q. 

^^ arifa (i>Juz;£eS(v. cj 73^» ^aiand 29 1 . &^o/ur] Etfoifilv. MS. Bames, 

^i|a'i X^if^ai, ^Ti/t^m Toi< aXXov< &ijofMy] Ff. S^eKi ^*^< Toii cEjn);*'. 

ftnfjTifat, tSrinti aii-r^i fiMianianmi. Harl. Q. A! ^afJtrrtfai, 6^(i(. Harl. 

fl k*t" ilfiatlati, ^XTtfer tt avr^ iZftt " Et sic citattir in gcholiia ad 262." 

iatiTJ aiifa. dTifuli^ti ySif Tot( 9ala- PORS. 'Ayx' flaJktio-injf] Tf. Ki\vi- 

KOi 01 kvtV fwgimiwTw. B. E. Q. Jou. Harl. 293. 'E>Sa$c vatfi( iiia£ 

287. 'H t' ^KijTj] ViJjrriiir tI ifr', t^voj] Tf/uro( XfTfTaj J iirOTtTfii)- 

6' J olfTUt, Kai oXXip' «/MirS i[TJ( sly fWJT) yij KOITi Tlfl^, 8(jB^k/io'jJOU i)i^( ^ 

TatfTii yt jiCpi Koi aimfri ymiia i,t- &iKKt\a^fov ^ irniKpifw. Ti ic, Ba- 

^ HebC non iutelli«) : niBi fiiit tbrte olim n 7, ArigtsrdiiiB autetn scribebat Sf — . 
BUTTM. 

* PoiBOniu reponi jubet tafinii ; et in suo Bctiolio BnraeB. prsenale Engt »1faio, fe> 
pMDit lifkniat ; grammalicuni corrigens uterque, non librarium. BUTTH. 
VOL. I. L 1 .«Googlc 258 OArSSEIAS Z. »94 — 308. LiB. VI. 

TeWflf iwo iTTaXitt, %T<rei rt yiymt ^vi^tic 

meh Kcat(iftms fiiitM xp^*>*> fiovKt» tiffiiis 195 

eurtu^t tMUfisy, Ktti i)ia/,i^tt Jwjuart» wATpos. 

(Cvrop itr^y y,fiias iATtj trou SufMkT eufix^tu, 

KcLt rvrt ieuiiKUV if*i* is •jroKiv, i[S' spisff^ttt, 

SufittTet retTfif iftw ftiytt?viirtfes 'AAxim«o. 

^Clct tf ' aLfiyytiiT' SlTTi, Keii eW veus ifyiia-etiTO 300 

vifirtBf ei fUf yitf ti ieiKffrtt reTiri TervKTeti 

SuftATeb itu^Ku*, uosSofue 'AAwfwte 

^feiof' BtXX virn ar n Softoi Kiv6uri Keu eiv>ii, 

UKtt ftaX ix fuyofoie SltAQtftir, e^f tif "iKfieti 

ftttrif iftiit' if S' timu i-jr i<rxf*fj i' ''rv^s dof^f 305 

ifAaxtfTa rtfo^ar et^ujrofKpupci, ^eujfttt iSsa^eu, 

kian KSK^.tftiyti' SfiueCi Ss oi iittT eirt<r$f*. 

iniet Ss 9rttTfes fftelo Speyos rerjxiKAirai etvr^, 

394.il«s]&»V. 3^6. fovTvtt. 297. F&x^. 301. ri\-ruV; 
ib. ftftacira. 303. ^fMf] ^fut H. tb. Sofui k. k. ofXq] t^juS et aHJ^ 

H. arititai W. 304. ^u&ia sine iK H. W. 306. fiiiatat, 307. F». 
308, ofr^] aiyii H. a^ W. 

Xifa *, q f «iXXnie-a kbI «XqSovra ^UTsTf. (^ey, ^t ^' t jl, Mq Sq /Mi ^iff U' ' yt 
E. TE8AATA. e<iXXoHra kbI vX^- AaXw ifiP^Ata hyjf (II. k'. 447.). 
fowa ^irraTf. Vutg. 'AXw^ X^ctsi J KtKiIfiw» Jlfuw tf yjOJny^/taa. II^ 
il( ipvTflaa ittr^Ht tiwti, ttAftifiifaf orav S( iijuna hriteyKC iiiui, *^ 

71 (Vulg. t?( s»ip<^,wv yflO- Q- S i ^f-t Q- 305- 'H 8" !"« ^ 

Vulg, 294. 'Orrai Tt yiymt ^aai\ i^if^\ Oi nffiaim t! «ap^ t^ irxii- 
Aiirei ri ti (Hcr. rif), jfTi{ (gcr. j poi', lUX' £( tw (^Jhu £i^X«t^^ im( 
Tif) ^e^a( ^ei&rAg. Q. 297. A^^t' iwiiifniai, t«mvt»' ^(TTI ks! t^, HATaf 
iilHxBai] 'Afiirr»^^{, S^/mitii Tx^iii. fiir ^ikitaKOi H^ <«i ow/a rafw (II. 
Harl. 398. 'HS* ifinSai] Tf. ^ l^.l^.). 11^^ (scr. ii£ 7^) tJ yo;)^ t^ 
7{)X(T0aj. Haii. 'EfitaBai, tfar^y SS^ thcth aiuialrti, i)jji Sigiur ir rni- 
Arri Toii, ifir^tt. Vulg. 302. Ols; t«i< ih infr^r ^x) ■njf y^f' iwti ToAvt 
tofiOf 'AXjcuwik)] EI' ftfv rfiot ^riK^v iarhi if «uiia C^Xor^^ T^f y^f, lo! ■ 
A^p^Pfti f^ tI^ ct; ri 'A^i»oio. (I Ir ait^ oIJc£v, j«^hi lunr 7^( ^(. £. 
ti «jii( . KXip^UEqy, ariiw, Xra ^ v^ 'Ek -niTao SijXar tJv KOifit, tri xvfiat 
'CAvaria Xv^ Xp)wr, £X>A u ^fiuc'. ^r- S. 'Er sv^; >^^] 'E' Ty ^vri- 
B. 303. KtmJSwo-i] "^ari tS tiyi*; ^o/uy^i (Vulg. KXtatti^ia fiirf) iri 
ili Tau Ht^n, tira ovaToX^ sa^KoW- Taii *upi( Tsry. B. Q. Vulg. 308. 

' VsriB Tidetur esse lecdo, ri/iirii n (sVirri t' iXin. quBia tameD ei receptK ti- 
SkIlhs mero sphnlinste nitiim ease rel KCceatOB srguit. Nim Uaiw proferuat illMii 
TDcem grunmatici. Vid. Gramm. m. ampl. J. 61. uot. sd OI1B.3. BUTTM. 

• Id boc itaquR acfaolio oe dubititum quidem est de laiptora Ximi qotm alU g«> 
aitiFum alii TOciitiTani ose patnbiiDt. BUTTM. 

' Hhiic ■olom Tocem spectst grsmmaticus Dt qna rit pni fK^it. BUTTM. tizsdbyGOOglC LlB. VI. OATSXEIAS Z. 309 — 330. 259 

Tu ey€ ciyejrara^fi i<p^fisv6f, a&a,va.Tis av- 

m }rctfafj,tt\^A^tves fUjTpif Tort youyari "Xflfits 510 

^aJ^Xtiy ^^iWTEpffr, "i¥a, tvrjtfMf ^fuif i^tiai 

XAifm KOfjra^ftas, li xai fta^a rttX^tv sirri. 

ei Kir Toi Ktini ye <piXa tpfovav' evt ^ufta, 

i?^7rufti TBi iireiTa i^iXous t \oiti», Kat iKto^aj 

UKor fuKTifiivov, Koi atit is TraTpiaa yaiav. 315 

* G.S afa <f>oivt^a<r ifutrtv ftaa-rtyi tbasivij 
^ftionvs, ai ^ uxa /Jvev traTaf^eto fi^ftt' 
al 3' tv fkif Tfuxoi*, cu ^ ■x^Ja-a-oVTo viStTO'». 
n ^i ftaX tjvie^^sy, evus a.ft eTroiare jrt^oi, 
afMpiTro?M T , 'OSurtvs Tf viu i" ■evi&a/^My Iffiaff^Xtfv. 320 

309. ftilWTa^"- W(. 3II.fi>ifai. _ 313. ('kcvJ <l74p H. 

313, 314, 315. primoomissi, sed ab eadem manu Jn maiv. repositi, et 
versus ita numerati, 311, 313. £,1. 313, 314, 315. /6, r> 9. H. 313 — 
315. uQcinis includit W. 314. FfXcu^, rt fiiiat. 315. hunw, 

317. Xlm' ex rasura H. 318. rf^*»] rp^^w, et irft^gpi suprascr. sed 

erat a m. pr. rfixfi' H. PORS. . 

ncTM^KXirai afy^ ntfutiKXiTai koI B. Q. Pal. IlUf ti jSqfui. «XlJr^orr* 

vtpitxttoi T§ al^. Q, nifiijonai nZv ^! toS l^i^wfTi^u'. itamT itivai 

T§ oiy^, itri ToS «c^Tia-Toi. Vulg. koI t» B^/uv xal Ti)r tS> ««&»> K&ifW. 

31D. MifT^ Ttpi 701^0-1] 'Utu i( Pal. Q. IDJirirem, Bit^auw, «X/xt( 

71«^ yivaiWii mfocfliti (£. kihi). ^ Tctp tJ £«i t^ aiioTct itflta, e tcrnu 

(Tcl ^pcwfMTiiTi) ^ 'A^Tij xapatitBTSi. Sia^irJPTtV. Vulg. QuibuB MS. 

Ko] oXXvf ti ^iXsiKTijifuy tJ 9^Xij. Bames. addit : ,v\lim<r6ai yif ti 

KaXU^;aT0{. E. Q. Vulg. (nisi fitiB^ tiafialMif, Ko! rX/y^ Ti W- 

quod in Vulg, CaliistTatus non no- ^iiiia rSi «vtuv. "Eoti fiiv t^ xTJir- 

minatur.) 318. KaXWTfOT0(, af !" atai tS* asaf nfijfiAiii' «oif' 'Ofi^fji. 

il' /itc Tp«x^ (bcf. Tpej;^'!'')- ^^1- ffij/wAt' Ji tJ Tfuj;'"' (scr. Tfoyi^^ii'. 

Harl. Ti lc, lUaiant, ^d^ tiirff Mediol. male om. ti Tfux) to rft- 

jffK. &T( -ri tXm' (TtoM, <! fuv Itfixf- Xf'*' '' 7^^ ^f°X'' "^^ ''^"VC ^Ji^^vif "t~ 

^, (? S( jSitiiiv ^tirati. Fal. Al ^ (2 [tairma-r to &c ■Mrffdv nSto^i ts |3f- 

fw> Tp^^^sr, d' V txySaaoTt tSlita^ii\ jUirC^tai tijXs?, icii Toti rXiira'»» (bct. 

UXif -ri ^ita, ti S* ^XfiTfrwro, 0^iiv TX^miv) ri)r yijr' ol yAmi Iwt; tI 

etC, Ut modo, B, Q. 'AJAaj^. nXJi"- ixTfixfy ri 9-m'Xij' ffitA.1) yip vof^ 

<rEi> laTi To fuiaipfptir imcXot Taf^ vkAo; Scvra vX/rrdv Xf^viri. ^ufitl^ 

aniKti. «I &afitif ii Tle&^funat\lKaf iiKoiT^ jS^ftaTSor/irroK (Pal. rXfxat, 

■oXiuriv. 'InOKf^n); Eli rtay/ia (Pal. SCf. vXuca;) iiaXi^ffiv. IviAvtr oZv Tiv 

«X^ta) T^ fMTa£u tS> fn)pSv Siaongfut. Spjfuv Kai tSv a-Kf>£r Tck( Sio^ifrrdc koI 

.StoKalSia«<«X/;(0ai^a(riTi<t(pi«X^Kiiv Tou; ^i)fU(Tiirfiot(, «( tx*"!'^ '''i lirraif- 

Til{ «Aof. fniK^ T«/>u Siia-Taf«>uv Tw /v r^ xeftflji. Pal. Q. SI^.MiiXa] 

T» ftf^C> ri jSqfia yiitTai, o^k £^u£( Nii> iruntniinn. Vulg. ^ao. N«y ^ 

*i ^fuTf li ^iifutTa «XfKOf X(youa'i, Mj8oiXX(v] 'Avt! Tgu /Ttongfi^wf. Q. 
l1 2 tizsdbyGOOglC 260 OATttEIAS Z. 331—33'. LIB. VI. 

iuTtri T ijtXjof, xctJ r« xAww «Uirof iXowo 
" ipov 'Aflifmiijf , '» *(i* (^n-a J7of 'OAwriuc. 
eturix sTrtiT iifaro Au( xou^ fMyd^ua' 

KADd/ ^, aiyuxfitt Aut TtKof, ea-funiyii, 
nr ^ TCp fitB/ «Kowv, fsrti ^ofK «nrer' «mww 315 

feuc/*aev, 'or( /<>' fpp4C» xAvref 'Evvoo-iyiCMr* 
^ (Up^ (f $<«iifX<w ^i)!^ (A$(», ^^ tMimr. 

^Q,s i^T ivxflf^oof' Ttv ^ SxXvi naAActr 'A0^' 
Ovrw ^ oiKr» (fMiftr irttrrie»' euitra yof feb 
■x-aTpoKoo-iytftTatr i i" i^i^tbifuXaf funAint 330 

avTAtu 'OJur^i', xa.f6s qv YOMtv liUff^au. 

jia, Sfaf. 3i4.i(XE8(/M(] leXuei^vex emend. ejusd. m. H. /twV, W. 
335. «BreT"] tSmuT' H. 319, liwTft*] ^nupr/q H. V. W. 331. fv- 

TfxiwSt ^\aMvr, Vulg. 3ZI. ^ia-eri civ^] 'EtJavt nxtui. Vulg. 329. 

t' iffMt] NEv (Pal. 'Hy«w) «|j!( W- AlSrr»] Tp. o^o. Pal. 330. Uarf»- 

fi^ imiiihirtii. iiiUpaq yip fri (){lin)( icao-ty»ifT«>] Ti» Sfib» afrq;, ^™ t1» 

<l9'/|^ETiii 'OtwriTiiic, Taf>) kaI axXii)' Ilicdiviia, oSrtf ■j'^ (lScX^( ^itti tki 

ofr^ KaTox»!. Pol. Vulg. Kal tS( Toifn^ nrtpot Tti! &i^. B. 'Aficraf- 

i^(U» ^ixcii T^ 'Ofiiimr 'AAppa «of jp( n^wTOTai ri )Jb^Uh{, k(u oStw( 

irtfpaq ttviK ; li i^tTt At, *pi<GuT- ^Kfitftvi, (tu ti pufotimt, FbI. 
f(&t liniKXiMy. Pal. Q. 337. 'Skf tizsdbyGOOglC THS 
OMHPOr OATSSEIAS H. i.1% i ftiv siff ^BOiTe reXvT?^tis ^ee 'OSvrTtue, 

xctJHfr Si TTpori uunv ^iftv ftim. iffuomiv. 

ii i"eTt ^ eit XB(.TpBf ayctxAirr^ aa/M& ijuun, 

nfrEv «p' sv TTjisSvpotin' Keuriyytfru St fuv ofupK 

urrttlT', aBctvareif EraAiyKiOi, « p" wjr okv^fiflf $ 

ilfiMiievf E^uov, ia^tfTO. ti sg-^tfev ttirai. 

alnii ^ ir 6aXaf*ot iev ijif SeCit Si « iivp 

yf^ 'KxttfCUfi 6a,?Mf*ifjroXef 'EvfufLiSevra., 

I. Khf. a. faoTu 3, FoB. 5. ^ ii" iwiriK'] ft W loHin^ H. f 

Ji- i«^t V. 6. f((renTa. 7. f(&. f«. 

Tstffnf. 'AAfMt Ui r^y «&» «a> Jxtfiv tV Jtf^o f(rx*)'> '^•^pm rif 

fVftmftlyf 'OSumi £«arr^, Kal ^jivf o^iVi '^^ Wfi$i¥Xa atr^ lunA Thi 

{^K em. Bamea.) (bTii>l»wi *ir xh^ emci i^t 'Ovuyfizt 1'ixf ''^i '■^ 

'AAu^v <1«W, ttf sv (InXdi)» '03i«7(^ *ai<£K«v y^ inrythai. Pal. Q. Vulg. 

^ftawfnti T«i{ i^; 'Af^rif; yinui, itai a. 'A«) Kiuif li, ^irn ^iubnu» *. N. 

knw airnn ^110(101 airi)' «!( t^ sa- J, 'Afianhw;] 'Avipirw. VvH. Ot /* 

T^fto. £iwn4r<*f Bi butI* j 'AXicbwt £>* ^)nK ^^mi^ &»»] T*b< V i«4- 

tafiauAC^t edrrf ko! iiiirMii ^afixii- y<K lipi^iwf. Pftl. 7. AoZr U «i «vp^ 

^ )i 'Apfn) 6tairafUiiif t^y ir9l^a, vtw- Hth i|*t( «vpib St^ tI Aai ;((tfHiMhi 

Mhtoi votfry iirx» ; i H iiifftTrmi aS- B. 8. r^u( '^] AS/m^ yiif vi y^fat 

TNf ri* M KoXvi/nGf eXiCv koi tJ yt- «ol av^aairtK vafarKBiairTiKii. Pal, 

ytniltifw ravdyi», «al t!))' T/lii o^r^ 'Awu^oji)] 'KwtSm wofijra, (int. Tld, 

^», K<>l(r. IM<!{ Naur»<£>« tXa$i ^) iTn.pt>TU^ (Pal. ^ th^k^). Pal. 

tV Jvi^is. Fttl. E. Q. Baroes. 'AX- Vulg. "Krri U drriK^ Rc^^ 4 

Xnc. « Na(WMB« (I{ T^v v&ir ilfuat?- 'Hxcifof. Vulg. 'HmjMiTMq. ^ yi^ 

Toi. Koi /Mi' SiSy*» 'Otu9V(b( wnvtfci rSy ^u(kii* nfir^ Jtrrir. P&l, *H 

Afifr|> T^ 'AXicir^ futai*a Tev ^ri- ^«ipvtun], i| y^ H<n^( tm' ^atAntn 

^im. KoJ furi tI ttrwm mf^ftirft, >f«^{ ^ti '. A^yvreH ti koJ ^mpK 4 

• Vid. not. td >'. 104. BUTTM. 

^ Hcttoli ■cholipm ad bonc Tersum ego : lum io cod. neqtw tigtio neqiu poailu 
indiutuT qno pertiueat. BUTTM. 

• Vlde qukm egregie receutior Onecnliu antiquioiu oIuervsUoDein perrerterit. 
piiertt ille inifKriiHii Touri perEgrinui illam anutn quoniam i ri, <bwifMi [int. .tizsdbyGOOglC 262 OATSSEIAS H. 9 — 19. LlB. vii. 

rqy irvT 'A7ritf»i$tr vtK fjyAyey ebfi^ttXiTrcif 
'AAxifow ^ aimif yiaeis ^tK6¥, evyixet 7r»a-t 10 

^eu^Ksra-ir ciyag-a-i, vtvj J*' ue ^tif*ef ebKovit' 
,if TfSips Nav9'tKa.ity XtvKaXtvet gy fityofotr». 
!f M nvf euiKau, Keit ittru MfTroy iK9a-fi.fi. 

Keu TOT 'Oivavivs Zfra WAikJ' tfuv ai.fttf>) i' 'Ad^yi) 
^cAAifF ^tfet yc^^t <pi?^ei ipforisva-' 'Oiva^i, ij 

fi^tf 9eu^Ka¥ fteya^vfiar etnilSo^^aF 
KifToftiot T iTrisa-a-i, Keii i^ipivv, 'orts eiir. 
iAA' CTl J^ of tf*.ihXi TTo^iy ivrta^at ifamiy, 
Ma 01 Mm0e^tia-i $m yXavKtiTrK 'A^tiTi 

9. in^ifiXiffirai, 1 1, fiyeam. f£f. I3. f«i. I4, ifufi V"] atrif 

ab eadem manu post raAiiram H, V. W. 17. ^t$] tarii es emend. H. 
ib. KtfTtiUu fmitaai, 19. foi. 

JXi) *Ikm>^'i^, j^Tif Tifirrrai tl( Tfla, tl( ■iK/ai. E. 15. IloXXV i'^a X"*]'"" 

■ni i( Tmhtn 7^ KoXtiTitt ^«^. B. 4auif()>, if ^r Teif j£?( Zigv^IoTi^ (vid. 

'Oti nwJrTEiXfv liuiic. Kol jf^f, T^> lld 41.). Pal. Q. 16. M^'ti{ 4ai^ 

wir' A^lf^$tr. Pal, 0aAa^)fiA»(] fWTBAJ/tiiy] 'TtifiwTaf tloY/ar/f jAt 

'Htu ^ rtft Tiv 9t£Xafui> iranft<ptfiiy^. ialaitat s^n«^K«(, &s «^ xai^ ^i^n 

^ ^ Ttu ^tv TpM««w'ii. Vulg. 9. &«^ ft^TE WOTflSa iii^t Til;^ aM« 

'ArtfytlSty] aiffuStr, ^i T^( ^tptv, fi£6sKriy, AXJi' &( ^diXtv «irwV aJiw 

Vulg. 1 1 . Btiiv S* ii( ^fU( oiKSMy] fi^o^ Ti)r Jeiiirpiaiy, USe si» wiiiMain 

Eol T*vn olKOM^ucSf. iuft£( (Pal. lii]- Tob( £^m>( ; (ti ^k tS» irarvlir ^1^0* 

SE() ^iip iyfivri xpl( ri^ «if«df i( h 6f&taK ttmitsKi Tttit £^ona( airtia, 

TU( jf^f ^pc7. i(& tc T^ ^AaierCar nS ofSir gtv tt< t^ rum^rs ffuXXc ftl^a 

'AXjeihhu AnfKaJ!u( vnuoiiKifi. T^v Tov 'OiiKro-ta q TSy vivnTarifiiina ai>- 

maSafxU"' '^* ainZv iiiar/iiaiu( Vfnt- iJ^ia, EI ic Kcc} %(fi T^( (2( T^» 'Ida* 

alrTHTai. Q. Fal. 13. 'Afin-fr Zigi^- Ki]> iK^daitn wpttHiaitfiiT ti g «wri^ 

t*T«( (buc. PORS. ex Harl.). qh) !lui TOb ruoi^si' ^Savq tSv waKiTur, ttf- 

•fif At, Aait ii ti nf. (iQS. Kai) Suk ifuBa iw) thv sikcmu tosw ^rnoftaw. 

tV hai^tf^ nS euth e^( tJ »Sw. Fal. Q, 18. 'Epow^V] Aii tJ ^i^- 

lU. Iloipco-Knla^. Ac? wc» ^i Jm^ rfuy ifiiJ t^» ^Tamp rSr ^uurrvi ai- 

fat (lo^xih* q NotviK^. Pal. 14. T^ffi. ^ t^v t^ 'OSvo^r ^pai^y li' o^ 

A^Tcl^p 'Aff^m)] ''Htoi ^ o2K(is ^pirtiai(. ipti, In tc ^ i>aiiayji)u wtfiaiauini, im 

iwiBeit ahf K«Ti n/r «iiTo lctou. Jri jrreijfcy wfaafiiica ci( t^» miT|jiS» 

K>) i A^p ii Koi i Aijf tI airi. { Aiif itpiBfoiai. Fal. Q. 19. 0<i yXitv- 

7Ji|t q ^jioffi-s, j ^ji <l fi^ -Ixfi ri ipu'- aSwif 'A(^n)] Ko^ Ti{, ^r Stiai irtfvi^a 

rd, u mftTig, iDi. >«) wh ^t: hic rii "Hru;» iunilaiii farit. Quin in ipio Fal. qid 
iinceriiu uhoHum habet, iDler lioeu tuncn,' tei sb alin mkDn, saprB ^irii';i|)i> acri- 
ptam esti mri ni 'An^in •lini'. Sed 4uper ■riipaffi itenim alia, ni fallor, muiiii 
iTfAnri^i. CL aulem «upni KlKd. ad f . S04. BtllTM. tizsdbyGODglC LIB. VII. OATSSEIAS H. ao— ja. S68 

VAf^tVMti fDtvitt Vt^Vlii, »a\7n¥ tj(filj^' 30 

flTij at iTfiav abvaa' k a avtiptTo Slos 'Oma^rivs' 

^A TtKBf, evK eui (4,01 SofMv euiifos ^rtretto 
'kAiumv, es Toia-h fttr A^^uweta-tv aveia^a-ti ; 
xai yof eya •^ilyes Tethttwtipiof tnSa^ 'iiia.ya, 
viXo^tv i^ Awivtf ycuiit' tu wrim eiSa. 35 

an&pUTTuv, 01 T^y^i TeXiv xai yeuav txouTi. 

TflF ^ euTt TKa^iaTTt flea y?<.ei.vKU'7rts 'Ahfpnf 
Totyap eyd toi, ^iitt ■jra.Ttf, SifMV, 'ey fit KtXtutis, 
Stt^w 'ttrti ftai TttTpW ebftvfioves iyyvdi yetiti. 
*AA' (9( a-iy^ Toiey' eyw ^ i^y iiytftovtva-ta' 30 

fUfSiTiv eu^fOi^^ay wporioa-erto, ftriS' ifittvt. 
w ya,f ^tiyous eiSt fia\' eti^fuvevs etvtxevrcti, 

10. ftiKiiia. 21. SiFif. 33. faiidont. 35. F«rta. 36. yoSat 

^lioiwi] ifya *lnwrai H. V. W. 37. •tffriftitt. 31. KfwrioirrH] ■xmiv-' 

ra citat acholiaBtea ad/. 320. H. 3». «!!<] «V ^- 

bd T« BiTfai sfrfl T^v «iev. Fal. 33. medius Eiliquis rersus cum numero 

CKiE ay litt] 'Afl3Tafxfi<< V M F<**- ^"I- ^ *" "■si^ie comparet. Sed cum 

Harl. 24. Ta^jmlfUf] 'kfimafxt^ eorum scholiororo quae manu &tid- 

fta' dpTi Tt? ToXaiVufMf. tim; Sc dyTi quiore scripta suut pars iuterdum 

■nZ £iyB(, Koi TiffoiBtr veifpaK^itina- a bibliop^o sit abscisaa, id hic 

«fftfley iufityiiiyti. Pal. Vulg. 25. Tij- etiamfactum puto. Namanteverba 

Xs9(y (J i«Aj< 7ai)j(] 'Oti t^» loXt scholii ad 31. uqfii vpi; iu ora com- 

iiptmSaay ifiy, >i t^v IIcXnDivigirov, paret sigla dTi fa. 6. rrfx9{| mauu, ui 

i( vwTai yiirtfu. Fal. £. 36. fallor, illa antiqiiiori: quod mihi 

Kol Yeuiu' Jx™"'] rjni^tTai Koi (ins. videtur reliquum ex nota : XcJtm 

fpya) ytfuyrai, itTi tiu KOTtuEWffi. 7rix«<. Quicquid est, apparetfuiase 

E. Koi (fya yifuarrai Bchol. Tf, opiDionem de defeetu versua queia 

«u ycuat ix"^'*- Harl. 30. 'AM Dullum exemplum prceberet. Ve- 

iBi 0-17^ Toigi'] Oha( is tx^if, V *< '" Tuta ride ne heec mera fuent suapi- 

i(My£a/. Fal. 'HTtpwwru '^ Uf«r- cio nata ex illo fojif, quod videretur 

aiyuyiv tirv. «£ yip t^v fiiov x^cJi» similem antea prohibitionem requi- 

KaToyjmMiiray ircvfy^irtiy ijnivh, i>tXit rere : cum tamen recie illud jun- 

T^ alrnii «Sov Stiffii' T^ ^i)TBbfum<. gatur illis iU' 1^1 rly) tomv, rerbis 

F^. Q. In Cod. Vindob. 5. poat iyi V SSir intiuMivu parenthetice 

rersum 30 apatium vacuum pro uno inteijectis. 31. IIsTi^irfa'] '¥.yifa. 

Tersu relictum est ; in Pal. autem % vpxrayoftxn- § vtfifikircv, Vulg. 

30. 3 1. appositis i» et 7 numetan- M^Si xfi( rira ittBfivity, iyatintf. Pal, 

tur, nec tamen, ut alias fieri solet, 33. 0£ ykf {(^su{— dMXM^ai] 0£ £«- 

' Potius ad 19. niiTtii--iyyilii •nuu. BUTTM. 

• Sic, noD •■{. Et«cciUtMM.*dt'.3M. BUTTM. 

[■.:,t,:Kl.v.G00gIC 264 bArSSEIAS H. 33— 46- lib. Vn. 

ttpjri 9ofia-iy reiyi ^m-oiA^tf aKlitiri, 

?i.cuT(Mb fuy iKvifiairif, iirii a-<f>uri SuK ^Eaaai'}^^' 35 

Tuf nst aKMU, urii Tmfiy, ^i wnfut. 

Hr ap<t ipuv^aa-' vy^ftft flaAAttf 'AftfMf 
X*pret^fitaf e S' iirinet ftwr ixrta {ieuvi Bma. 
•ri» S' a^eb ^euifxts rcuwixAwat ouX iy«^et¥ 
ip^ftirov KetTO, arrv iia, a-^ietf' oii yof 'A^n 40 

^et imr^exetftof, Sitvii 9fw" ^' ptt ei (t;t^tii' 
Btnriirittv Ketrixfui, <f>iKei ^petiwr iri Bvftei. 
ketufMt^ S' 'OSuriof Xtfiitete Koi Hittf itrof, 
MJTUf V lifuuf a/yepof, km Tiixiet futKp», 
vytfAct, a-KoXovira-tv kp^fireb, ^auftet iSia^ett. 45 

oM' •rt ^ ^etriMof etyetKAurei Suftetff 'iKorre, 

33. ^aJv»!)' Srt Kin Tic Urttat scboliutes tut /. 1 19. H. 40. fcirm 

41. f«. 43. ffHToc. 45. FitMai. ' 

vtt/n»! T^ iiAfimi(. Vulg. M^' ^anii^Tcu. E. 39. NMxrjJcXi^ii (acr. 

ib^4nv< ((•'^ewTai] 'ATTurS^', ^0p^- -^)] 'Ot iTanXuroiK (acr. -t/},;»*»- i 

•tvf iiixfirrai («i^orrai. Pal. Q, ficWmi icst' jfcMW t^iv. ityifiaairi 1 

ZqTaw-/ T»v{ ni; 'v tik {£q< ^>^(>w- irrnic^ «a^ t^ »n)T^ Itiw jcot' CS<i» | 

^ ri» ^ nuTur)* 1^C>w «L^au t{I »ti s^ «jwii* PJi7u<ri jegrt to/ yt xtm- 

AfKh Ti^ ti fiarMlf ^X^irtuf 1} &r2 Ssrc; (^. 34.)- .ii^ toS rz It( f> mv I 

^vlutf^f TiMf wv6Meu ^ (scr. icat) 0(V(>, NiM^Mc<£a, NswrtfMf. Pal. Q. I 

>pl{ ^^ «arax^MH. £. Vulg. 33. Tum interiori mar^ne Pal. ; 'Q( { 

'Affeif€eX^lnttti\ IlatirTiiitv tb-rl tov l»tf- AyAKXuru ta^ apa fiafAtiriat : quocl . 

y,fTiKKi. Ti ii ^Aaun, iitri amf^f aoa Intelligo; maximeob iQsertum 

fo/^iuri. B. Pal. 'Hiii>( %darv, A( iilud riiV Sfa quod est iniuuin ver' ' 

ah^ wafk ri ?fc< T^( Ti\iT<in< ^i^- BUa 39. 40. Ai& mpicK'] 'Arri Tiv, | 

tfimif ItoKuiiint *^ t)v lim. Fal. Bi' o^Sf. Vulg. "Efef t^ «u^ t^ { 

35. AaTr^] OI ftJv (pf«)fta, «J Se tJ tu( Toii; olriaTucaii awTtfwnf. liiKf- 1 

■GrK, *I t) ii MoYiVMt tr! mtJiftui, rai U tJ Jf^f iTmu, iitf%iimo. Pal. 

iE «2 tI fi^TEi Kol «^otJ. Xryei S t1 'Oftvrmrtimi rifi Arturoi^x» iiik t^ I 

Stiwi. Vulg. npOMKM*^ Tl|v JTiMiv. «pM(7». Pll. 4I . "H fd Dl lEx^] | 

Pal. 36. 'Hi *%<>] 'ErnWfi' t) Zf4&i>T((, ^ irfHrir io(}.i,i, yfiLpt,. «k { 
«<y*if(i«i><, b^rnm V wrrt yJqfu. B. A, h fiif toi{ cf!^ ( 143.) •^ii', Koi 1 
E. T) y^ MiiKiDui nal tiI «o^ Torc ij ^' o^oi^- (sicin utr. cod. pro 

'Siglft hnjui voci» dmilliiDi ilU qoA ^gaificat irti riS: idqne repoDendBH. I 
Detuiniai Mglaniiii MDfiiiioDc Tid. Hut Ctaaut. Palno^. p. f^}. BUi^M. { 

■ CoDf. ichol. >'. 30. cam not. BUTTM. tizsdbyGOOglC LiB. VII. OATSSEIAS H. 47—58. ^65 

■suffi ^ fiuduii tf^xfi ^*^ yAoux^fr 'Atfqrif' 

QKfTos ^q Toi, ^tifg ■jTWTt^, ieft.K, 6V fu xiAlufif 
rt^foJtftt*, Sfittf ^ htrrftdM^ ^aa-iMas 
SeuTfi* ieuwfMVCuf' rii ^ so-u XiC, fa\Si ti Svfta 50 

TOf^f $ciptraAeef yetf ^ft tv ^oo-iv kfuivuf 

ETiv Tt?iMti, (1 xai Tsdfr «AAo^ii' i?Aot. 
mttv /isv Trpura Kixtl<riAt fv fwya^etrtv, 
'Af^ni ^ eVBft iariv hruvufiov ix, ^i raxqaiv 
ruf avTuv, ei TTip tSxbv 'AXKivoev fiATi^jia. <;j 

Netur/ddoi' fMV Trpurtt HorttiAUv ivea-i^uv 
yiimTo, xAi IlfptjSoia, yvveuxuv sJ^oe apiarti, 

53. Vulgata am. pr. : aedex emetid. <! kbH ijuikix tiKittt SiXtSf* ei6a H. 

ib. fifytirai. 57. F(3o(. 

B^nM) «^Xir x>^s BimpaTof le^f, Pa]. ^7<n^ft). Pal. Vlllg. 'EzHrv/wi] 4(- 

Hari. 47. 'Oti 8i>» Stt-w, T«je-j, efr(. fiirvfuf. Vulg. '^infiiv irri t1 A»1 

lal iKfurAi l ii. Pal. 49. Bfxn/^of] Ttnircvf ^ ai/ni»Jeriif 11(101, tcTtfO' 

BtteiktTf, ^tif Konk fttftf afyfmd^ ^' Sf ioKiZt jraT^ Ti^X^)' TtStirrtai, iSf Ts 

™. Pal. B. Q. 50. tuxtT^ 8aiw Ai)|iMiree'nj(, sT» i nZ S?/*w irfi^Mt. Pal. 

ft^»«(] 'lS/»/ta T»y "ATTnrSy, ij to X^- B- Q- "ApitTi| ¥ ini* intf Ik fi 

f» X^i, •ffa^* <yf^ri, E. IlrfiJ'- •nin;»»] Tol^to ftff^^erai tm; tPit' tV 

+fiwi( Tf«»o(, i(Tl ToScJnitTfaxoBB». ^y y&f Xiyti 'PijfiiMjHt, Tsv t) Noi" 

Pal. ^i. Oaf»iiX»<] O^ i Bfvaic riBim. Xlwtii i" ar tK t^{ X>£(w<. 

'ninf 7^)1 dnziS^t. ical ffrrir ouKUr T^ -n yiif Tunjaw SfX» Kol tI «^- 

'AV^ Tg T^f yyiiiiit. coi ^f iviftta; yintni, KOi Ycb^ T«^ «ot^MK M 

■oi Xiyta-iiuu gpSoi> tI Baf^tT, wtfiytnt- Tuv Xftyiynt t&rnvaa. Pal. E. Q. 

Toi. Tg^To ykp iiKit ■KafanftaBai t^v (quanquam in Mediol. male ad 

taf^tlai 'oiv(ririti(, ^i £(iio( My- ^j, relatuiti Bchatiun.) A«i«r oti 

TflMV. ixa^£tXtt At, Jti k<u t1» toioC- «ti <18«X^ ia-ri toS 'AX*im«i 1] 

T» Saffti, itX, tl itiU^i avniflaf tei- 'A/i^tij. el S( TOmjoi» ^v^jiro» tSv «^- 

fnrAoi. Pal. Q. 52. '£J «' mJtv] 7/»»', fv' 0S71 rL-yyoir; Koi fu) ^tX- 

rpa^Bi, <} Koj fiaXa. Q. EI koi ^l. 0^01 S(' cln ((iiK Koi <lv<^ia. 

fii^ Ti)XeS(i' aU>»f EV <X0u : sic nieil- B. 'HvisSot dScX^r 'AXxitmu t^ 

dose ip textu Pal. Schol. Vf. t\ ko/ 'An'-niv ^(Xa,8ev. Pal. B. Q. Vind. 

«4» aUoAer tXJsi. Pal. Marl. 53, TaUTa vovra ■xftfTiyia 1*0*80*101 tIv 

4tff»B*av ftiv w^Tw KixiT*'!'] Ka) U^i]*, iia Kai tn «aTip** T^v nfttr^- 

*S< 1) NawiKcEa ^?i, T^v ^apafttiipd- npiv «onJmtTOU, 'A^v"l B^yarif 'Pigf^- 

fUM( pjTfilf «OTi ^«uiiairi X"f( Bi^- ■ >"/»( drriAioio (146.) Pal. Q. 56. 

^a (?. 310.); ifixiami oZv, «(TnJ- Nawiflo»] n^o>#«i< liKiXaM^i ■n" 

rnc. ^ ^((r To wofoiitti-dfMxii itnl itZ tioSo^ tm: tWij, Iv awri^ it ko} 

'aftiSir, ida-ai imafdic\^n. Pal. fi. o-a^; iiTlSnai, mf ioTi hva%tfina' 

Q. Ki^nai riw ^71 toi! iK(T(i!g'(i(. tov of^ 1iai( ji' jtiiptif oXXa Kai jv «(1|$' 

■l T^ lEaTaXijiJiirfai nyiaiiiEi. Vulg. Xayf). Fal. Q. HoatitSttf Kol Iltpi- 

54- 'A^fTii] Ka41 ^pi|T«$ nai tiKra^i ^^a^ t{( EjjibficAsvTOC Naur/0««(, «Z 

VOL. I. M m tizsdbyGOOglC ii66 OATSSEIAX H. 59—74. LiB. VII 

%f vtff ^rrtf^fiotTt rtydyravn ^cifiXian' 

a,K?i.' i /tic uMa-i Xai* itT(t(rd«Aev, wAm J" tiiiTBf. 60 

T? ii Uoa-ti^da» tfiiyn, Keu sytUetTo ■jreil^» 

Nttva-iSoev fityet9v/J.ey, of iv iau*i^iii aactre-t' 

'HeujrAaos i' STtM 'Pij^fopct t', 'AAxiCMf Tt. 

T6t fMVy AKtvfoy iovTtt, jSoA' ipyupore^of 'aWaMik^ 

mjfiUpiov in fityApa), fuetv eiiiv TfcuSet Aifl^wra 65 

'Amrrir TtfV S" 'AAxiVmc xw^ff-rtT ttKainv, 

Ked fttv trtr', us ovrif ffri y^ovi TitTett oAAir, 

'itrrcu wv yt yweuxtf vtt ebv^paa-n ukov ii(;o«W)F" 

«f Ktlm ■JTtfi Kifft Trrifti[rtti t», na,) ioTit, 

fiX Tf ^'Aaiv TetiSmv, itt t tLvrev 'AAximitf, 70 

)teii Xetuv, ot fut ftb, Btev ia^, tiTofouvrtr, 

3ti$ix,etTeti fUAeiiriv, oTt oTiixtir ivd, arrv. 

mt ftiv ya,f Tt veev yt Ktii blvtij ^evtreu is^^eu, 

ctriv T (u tftptttiwi Ktti atSfOffi ttiKtet Auei. 

60. Xafir. 62. f(£KW«. 63. fr(«] ««!«» W. 68. Ftlka. 71. 

XafSy. fii. 73. rrtlxfa' iaiii} mfxti'»' <^' *^ c™- ■^■'■° gtossa wopeiarau 
U, ForUsse iDterpretabBtur a~r«/;(vfw. PORS. ib. faim. 74. (i«i 
y] .V. t' in BCliol. H. 

'I^ijK^M*' 'A^'»»«» 'Prf^wff 'Apiirii. Ktta. Vulg. Nuft^» IBja( tSi i^ 
Pal. 59. 'TiffAifuwi yiiy(£>iT(9-iri] TaiSmoi^aoiVTa. Pal, Tl t} nfi^w 
'0( (4Mb( Tiy)< Twy ^iTcfvTvr jiiitnfiai ^ti nb rcer, sv «tXcif Xf°M> M ™ 
<ytrral«/ Kol vnpifi^i^m. t.^ ie vap^ yditmi Piiaautit B. E. Q, Pal, °Anif 
nTf nwTcpwf «Jk eiSei', oiif £; V<» ^ effiqTai ig Xe(<(. B. E. Q. Bfajv 

tKTpSrt\tl Tittf Ktu jfivn£({ stiUf a£- Si SiarraXTcw fUTa ri nfi^in. jStX- 
To6s Art^^iyfa^Kwn, tArt ii; ttjyfar iiw ^4^ T», j> fipyify, tbiV ^K( »fw- 

^Kijo-o», «BTf fri flfaTf ^/lo^traiTe. Pal. yiiMiy, ft» SijJjiiSj Iri lotfifltMy airit 

Q, 60. 'AXX' j fwt »X((r< W»] 'Ot( rWXney. Pal. 68. 'E*" (faiSf«iffu] T;. 

ffK^tTs fMrili TiE Aiif ^ei fUTii ^airi- £«' itipiiirir. Pal, 73. A(i$rx<>Tai 

>i*{ Ti^(. Pal. (litteris evanidis.) ^eM-ir^^EiS^^iivTai^KaJMif. Pal. 74. 

64, Tly fM> Sucmfu iirta\ ToEt» ^m»- OT<ri» t" eS ^jjMtj»-!] Kal oT( ar (S^poj 

T^ Tuv Iripfftiiinnr, itlat Migv *a7Sa ^ 'Ap^Ti) t^ niin; xai Ta( «^t &XXi)Xiv( 

ijiwina. AiuTt i' &i JK t^( XffMit, tio^fckc tEv .^SfiSv Kai twv .yuvatnii 

tJ ^ Sntvfa olJK /KS(jrT('ov <C*auSa tiaXiffi. Vulg. "Ho-i t' «I ^pw^i] 

■IXXd aAc ('x'"» niifnv I ^oriv af^tn* HmfiainiKir. Hi t( tpfwti (scr. ol( (V 

viMSet. Pal. B. E. Q. Inter lineas ff.), ofSr twoinbv, dXX^ Koi i»t|A' 

Toci &«yay in Fal. superscriptum : »f&<a Xifci. rp^Toi H Kai, jfn t* 

ixTi Tov v^sv. Num in quibusdam il ^pavf-rfii. E. Oliri t* tl ^rp»^] 

fuit Ki£pav ? "AKKipot] "A^i^v Afftrtf ToroifTii irtivM'» ^n)0'i Kcxpqr4ai ti)> 

««•Kc, f| fti| ytmflorta naita Sf^cnx, 'A^)|V j «Wjr^f »"( Kar BTtJfffit *- 

Vulg, 65. Nif(^] NcMrrl 71^0^- t^v BiW««i «^ liatAa'. 1i li :i.«Goog[c LIB. VII. OAl^SEIAS H, 75—86. 867 

tl m Tot xtini yt 0iA<t (pfovi^' iii ^vfto, 75 

tXxufti ioi ejTtiTet ff>i?<.evs t iSss», xcti liua^eu 
«JuF is v^epe^eVf xtti <ni¥ is ■^a.rpi^et ycueui. 

'^Q.! eipa <lui/f^ireia-' eLwi^ yheuoLuiFH 'Adqnf 
rina iv a.T^tTer AiWj Jii Xx^pi^' iptTiunp'' 
"iKtTe / is Mafa&uvtt, xai evpvayvtav 'A&^vtiv, 80 

^5« J*" 'Epf-I^Bf ^KIVOV SifMY. AvTOp 'OAwiTlW 

'AAKiraeu vpee ^UfUtT U Kkura,' voAAct H ei xijp 

utfuuv trraftivu, ir^v %(»Axni> ou^v ix^ai' 

am yap ^eAjoo «TyAti wiMv, ^i o-eA^wff, 

^/ue Kod' v^spupif fitytt^epef 'AAxinaio. 85 

S^ttAxfBi ^» yap toIx» «AlAcufctT' ei^oc xm i^^et, 

76. ftKmf^. T« f&a. 77. foiicw, 82. foi. 85. ^tf€<fiifl H^pt^i H. 
86. OfluJ&iT'] iKi,\lbaz' H. if^fiia.T' W. 

iraltiiBpdiriiiHt Iv JviTfCm «ra^Xad<. ri Tcxiitrriu J Tonc, s; ical Xdf^ ^^! 
ji^ TmwiKS» ffuKa XiJei»iipfJ5*i 'jiwBi- (PuJ. x^^pif ^owi) ^ ^» &0j!SsrTiKijr(. 

ji. Pal. B. Q. AI x"f«'"'f*'. 3'' Harl. Pal. 81. A&t S" 'Sftxf^i] TJ 

t* (I ^pover^i. TfwvuS(( ^Aj) a^T^ t^( jiii^( lijtmf. it yiif T«!Tf> lifAp^ t 

«fJ( T>i( ny8^( (jJiiiiK SioXiItiy Toif 'E^;^fleii(. E. Pal. Vulg. T) ii, m- 

ywa^l. iwtfpifiairrtw ic toii koi' j[(ri Kirii &(fur, KaX»( KaTEffKEuarfi^vw Kol 

t" d< ipfWf^iiffi ti Tpi( Tob( a>tf>e(( »(/<(« fri tc;(vik^( rtttreuf. E. 83. "ft^ 

Wii. Pal. B, Q. 75. Ei iKtlrti vfta- jtaa' io~r«/*«ji] "Hiti^i yip t/ PhOj- 

^iXa!( iiiKUTCU, t> aa i\i)i; ^inu iSta tai ^ toi«i!tij KaiaOKfvli. kbi ykf i^i 

•tTp lUlaii aev. Pal. '0( ^Xo/b( « ^'X- sIk^ kbj /irS^Ta; Kai 0<|ia«J>To» irri 

TKTK. e£ y^ Tji SiKaffi aX\(k Tti[ ^/- Ttjc^^ffiaa-Siu to tBtf iSt teawrSy. PaL 

Xu; ^ff» o^r fiaiiBia. Pal. ' 79. E. Q. 85. Aufui jiaS' £t|4^^/(] 111- 

ZX'^<I>] Ti)v iauuilay, t^ >^/«ta ^io-ir^ ^ kbt^. Pal. 86. X^jjccei ^i 

jSf Kipicx/fa, aS^ tffrh q iaiaicla. B. ^ji toTxo.] 'PfSur jiiy 'p xf'^' ^Stan 

80. Ma|}aSSya] TsTBf T^f 'ArTiK^( l>4a ipdrai T^v SqfiieiJpy/a)' T^( otK^(r(iv(. 

ittTfiLpJi i) 'At^ta. E. la Pal. Cum ^XX^t ts «iSohv tfi( tKoa-™ fufti t^( 

lupra nomeu MafaBara scriptum itaTaaKti^i (Mediol. vafaaKt\^i) ixi- 

«•setTiitof T?( 'AT-tiK^f a manu anti- hlrfrrai. xoaksE^ /m» Tst( toixov( «^ 

quioii, altera consueia horum scho- iirfoKtiar. tov ii Bfiyylt (Pal. Bfiy- 

lianim mauus juxta, Buper rerba xh) ' Kwiv(ov, Tom-^oTi t^ «-rt^njv, 

liiT*!', scripait: t^* it^oXiv. 'T«b- rftmr -Yif ri ittTtarfor itfttiiit ipalrfa' 

' Ojiene pretinm eue ridetnr oburr&re, hoc icbolium, qnod LuciaDeum illum po- 
tlM wboliuteD aapit, inftan tnmen eiidem quB longe pluriinii et optima bujui codids 
Kiiolia Kriptum es«e. BUTTM. 

^ Optime BiEckbiuB monet XaT^U frn reponendmn ; qni crtticuB in ecboliis id 
PiDdarum citi.tur ct aliquotiea etiam in scboil. ad liiadem. Vid. Villoiaou. ProU. 
p.19. BUTTM. 

' nifl Tf (pro U) JfiyHr ez scholio HsrL ad hnDC vcrsun dtat Potb. qitod netcio 
ubocDOitrameK. BUTTM. 

M m z tizsdbyGOOglC 268 OAirSSEIA:e H. 87—90. LiB. Tll. 

is /Mxot f^ oviou- x(fu ii ^iyius Kva.*ou' 
Xfvrtuu ii 6vfai 7rvx,tm $of»,of ivros iifYov' 
aoyvftoi 01 rraSfui iv ^i^ctAxiai srrctircty ovaa, 
ifyvfiev ^ i^ vjrtfSvfuy, xjivTsii ^i Kopayi). 90 

87. ^fl ti'] ^fltt schol. ad 86. H. 88. thfym. 

ttu, rif tifat Xf"'^! ^" ''i irfSrey ksu xiafiav. Pal. B. Q. 'Asg Tirw^t 

»5 i<}i4t wfcwtmy, Ik iflt TO^VTfXnrra- tlq ttBfian fu-niKrat. SijXiu' K t^v ittc 

■nit CXiK (H). #[ a OTCiSiMi «(ii( T^ i(- ip<irp koI «ov ri v%ip tS» ■nlx" "^ 

«XXo^» Afyiftti. j((£?Ji(*{' Ki e£Sif, Bi^ to/ vriyiiui l'wtft£ix'>, Tofci Tpij^cijc 

ri «aTtMrflai. t1 }i iiwiftvfm Jifyvftey, kcu KifLiK. ko) (ffTii ^ cbflcui ^ 8fil, 

A( Kcil tl OTof/ut, I>* ^K T^< Ifutai i) nil KX/rcrau t^( ''fiyfi, >! tc 'Iwt; Sn 

tS> tvfSt mifiyfaif^ Toyxirji. xeu ^^ tmi j^tShe xitSya ijyami, ical tv» v^ 

XoKac TuV T«Bi^ti( tiKgif inimirFt nAat ■Vfcai KiSpcw, khi tJ ^cvtftf, IrSAia, 

ivwiM( iit tAvTtXtvf Sy.^(, KtH TBiJnjt Tfivtvai Kol fet T^( TpiJ;af To X l'( «■> 

*iX ifulat &U^a tia^fw' t/ i fiir 0i- ri ii t itf 0, ^ Se ^cvik^ ^ igXXirt 

X^Xmfti; T!)r tXigv tasinaX,-^, j £< ^iX^- fUjdytTai lU tvBciay, u{ Tfii Tfuii, 

KaA«( T^v Ttxngr. j Sc (fflin/SaieTtpsc T^r ksi ij (vS(raTjWi{( Tjiutti. Ka) adfi ffnf- 
Xftia* (Fal. inale ^iiv), Oft» «S» ' n^; koi aaafKS^, Kcu S^( Sfuu(. «vTu; 

fMi^<u(i£B(( Tiia^d 'OBwra^df (c*t«- koI inl t^( Tjiixof lura^^^Binat tw 

«XigTT^fUMC Tib oCt» «a^tofs. E. yfa/titdTvy /MTdytTai q YcniTi (i; li- 

Q. Pal. "EXnXaSaT'] 'IuvikS! orTi tsv ticiax e 0|)iKo(, vfoaiirti Teu r o fipiviiV. 

AigXad-fMMi ijo-of Kai «ajwiTtTa^wi. St^ Be tS rffcfljfat tfi.tf6<rSiii TlZ K, 

B. E, 'Epij^('8aT'] rfduptTai, ^XijXc- TfivtTai t! y (i'( y. Kwiwio B( i cx** 

SoTe. E. 'EXijXcSaTi:] napaTCTo^vw, t^ ^a^y d«s Tot KuaroiJ citiof ^djtfui- 

tl Si, Ifyift&aTo, iiffuafiiyai ^rav. Vulg. to( i5>to(' KiJafos, KUaKO^, Kuattvr, i; 

PORS. ex Harl. ita: " 'EXijXcSaT' ^^iJo-to^, ;^iSj-{«(, xf"'^'^ «»t'! «"W 

et ioterpr. fXi]Xa^'Mt ijia-ar. Etiam iari fukoi. ^*Siil tou i<p' Ci^nt tou Tcf- 

ID marg. iXijXtSaTo et eadeni inler- x*" "™ */^ '''^'' ^f"' *"' 7"P ^ ^? 

pretatio." la textu Fal. est ^X^- fU)^ iaTlt, E. 'AMjk. Htfipfayita, 

\ia.T' et auper«:r, fXigXa/uKM, va^a- nj:/j5oXo( t^( oiKfo; xai t! friKiafoifUi 

TtToiiiyai, et in marg. Bine lemmate, toC Tofpjou. x«^t1 6f'£ai (scr. Bfiiai), 
sed ab eadem, quse textum scripsit s vtfirpix™ KilicXf . Kuaycot Sc tw ai- 

manil, Hfpifff*™"'- 87. 'E( fii^ar biif«y Xiyti. E. 88. nuKiyo)> Ss^i' it- 
^£ eiSoS] 'Arri toS /«x^t tov fivxsE ^toi to^ ?(|?yo>] Tii' Brcfcoip (Pal. nt^fii] 

EXOU TOU eiKOV. SXs; 71^1^ S oIlO( X3^^(- So'fUk CvSoi' t<lbTV> XF^tCKXctSV. Q. Fal. 

B. 'A« ^Ast5( (cf. Schneid. lex.) 89. iTaflfut'] AJ ■xafaaTditi. Vulg. 

f(^i Tq( («*» yoylttf. E. ^^xif kij- 90. 'TmfBifiw^ Te iwiKtifuroy ti»! 

(ftws] 'A«l TCKK^i d( (ifl(iW /MT^KTOH' fliJj)ai(, (!( 0» (scr. s) ol ars) vrfiiprfrf 

SfiS, T(Jtxs(, fl^iyito^* T«> (TTOtxclBi' dno- ^vaff«5sn«i. Pal. Kojiiu«|] T» /«1- 

Xa^ovTU» Tipi tlKflat fuTdBtaiy ^Ttt Tsa^rTOr (Vulg. -a~r^) t^( fli-pad ^ 

vXctrofFfuii Tffii .y, &))Xar Si ti)> ^ci^a- rl KfiTictsi'. Vulg. Q. Kofiung to Kfi- 

njt, Kcu cSi> tI JTt'^ t«> Tit^jifty kou tsS kuv ". Pal. Koflgin) Kai Aii roii Tofw 

OTeynn Sattp ^f^or TtEftt Tfix<va-tu; nai ^si T^< fltifni^ Kai ct! t^( vf^l^V 

- VW. Grannn.ni. nnipl. S.98. Obs.i^.c. nol. BUTTM. 
■ lo Q. et Psl. adjectuni IxsTiwen t» #»•>. Sed litec «»t explicdio rods iii- 
jiTi(«. ia versu sq. BUTTM. 

D.a.t.zsdbyGOOgIC LIB. VII. OATSSEIAX H. 91 — 104. 269 

XfMTUoi ^ iKeirif&i Ktii Ofyvptoi xvvts i\a-av, 

ovs "HifMnrref sriv^ey l^tvri wpebTriSttnrt, 

^ZfMt (puKcttra-sfMteu fityaXirropes 'AAxiweto, 

aBcbvaTous evTOf xeci eeyripus ^/taTo. ■^ana. 

er Si ^fovoi TTspi Toixfir tptfpiiaT it^a Koi iv6a, 95 

ff fivxfiv s^ miSeie ^iAftTTSfii' svff sv) ■jri-jrMi 

hSjrTOi Eunfr» (it(iXr\ivre, sfya yvveuitay. 

a&a, M ieti^iuav ^y^flfKf i^ftoarre, 

TrivovTts KOi foevTis' fTnjsravev yaf fXfvx.ov. 

XpvaSioi a ofa xwpbi ivofoJTuy e^\ (ioifiuv too 

irreurav, aWoftsvas Sai^as ftera x^P^^"' '^Xfl"'*^> 

^aiiiovTis vvKTas KaTO, ^ufJtetTa ^airvfima-a-i. 

irsvTriKevTet Si « SfAMM x«ra Sufi» yvveUKSS' 

ai fttv aAerfsvova-i fivf^ns tvt ft^^e^^a Xftp-ef, 

91. f(KdT(fS(. 93. ftWrfiri. 95. ifif&a.t''] Ifetfliat' H. 96. iVi] 

'n V, 97. tSftfni] (MyiTW W. ib. Fifya. 103. U 01] 8" l<ra* V, 

ib. F«. 

TtZ xXoi'011, Sii T^ iwiKafaiit a^ija. 'Ofoiftf yif jiuft^i rif ^dmi ^i/fl, 

ttpfiiit ii TaZra Sexs ToE ^i^v, T^( xo- Pal. I02, 4sun;/«'»U(] EittxnifUtmit". 

p^Hjf. eiXifjfjs-TOr lyi^ tjjti Hffoy (iJKajM^ Vulg. ed. aat. I03. HtyriKiiyTa 8" 

Tty Tfay^^Kw. (ai ^ntfintfiu (siC) a&- crixfP S/wal KaTa iSfia fvtaiKtf, AI 

ftarof liu Tou ibyKuro(. ^i^tu 4iX^c»{ fiit &KtTfiia\iai (Pal. (iXjTf)Ei«Mrai) 

^ T^JWtfi T^{ 'P&r^jW &iaA(NTOu. Pai. /^Xif( i^ti ^i^XoTa Kafviv, Aj S* Ja-Tot; 

91. Xfirtuu B' lKiTif6f nai Afyifiu l^uiri.'] To irx5/*a t^! BioXiJirfiif 0/1010'- 

KiJ«( ^tro»] 'Htoi KVfluf, ij ??.ov( ^pyei, Tpvni, .Smif koI ^«■1 tEii o?Aii» imfi- 

«3)ii Koi Kvro^; ^OfUk, ^ Toij( ijv^.ob( ^cfti»' Toifrouf ifyamiira, tJv jiwr Sti t&- 

^^oif. T»(( Ec ^7» Tol; SoScrraf v«i ^i^f JdTi, Tii> Gc 3ri ^iX^sWf. roijTur 

"Hfo^ IloffdBSii Citcfi Tou 0TjX^^e"y ai- Jti^Softai, ToC /tii oTi ci^w;; ^o-ri,, Toii 8i 

T^ Zf)o( T^y Toii Aii( iriStaiii cBtu( vtft- Iri ^bSo;. jtol itsi Sotik^(, T0itT0i( iiu- 

lX9(» tt( 'Akximr, Vulg. 91. 'ISufiiiri f^ad/v^y, t^ ftcv, t^ ^. oSTai( oZ> iiai 

«fa»/!(ffO-i] TaTi; ^mo-TijfionKfflTaTaij iri T^( ojjS?(, NeoTo^/Bai B* ! fic* J 8e 

^i^toui Kai Tvneirnri. Pal. 93. 9v- (II. «'. 317>), xai ^bTkc^ ah //ii al 

XoffirejHOai] 'OirTC Bojtc7k ipv}Aimui, ii. tl St Tf itftiTKisrane, o^/isTi^cVw 

E. 94' '^^^ ^y^J^Q^fJ ^*^ '^^ fioKc7> ci-. ivi ToZ yvyaiKfq, fta Xci^ To •^aav, t^ 

1™ «kot! KaT(o-K(iiaio-f«'wu(. B. 95. K !£?( iri aU.if(ifix^(. Fal. Q. 104. 

'EXi|Xc!IaT" (text.). ifMrtKriyiTf^ ^rar,- 'AXcrf (Awoi] 'AX^Soiwai fiti t^^ fiAi)( 

itniffuiriifm ^iray (inter lineaa). Fal. ^ru toij faiftu. piAii 7^ Utctoi ko! > 

*Epi|]»'$aTo] 'Epigfi/ui7/Mi'oi ^a>. Vulg. /i))p«( Ko! nov Ti avrrftipiiitnv. B. 

100. K[]ui£( 01, /SovfUf, ffti/pafrti. KX^0oi«-ai, ^i tou ft)){)ou irrfiipmKiai .dDyGOOglC «70 0ATKEIA5 H. i«5. io6. U8. Tll. 

ai $ iinout v^oavi jcot ^Amxat» ffrptnpaTa loj 
ifftaetif oM Tt'<f>vM.a, fMucii^ tuysifuo' 

KotfnAv ftqAet i)tiI( cjNa. B. 'AXoiiTiv, ^^Xfi ifuptfi Katdt ■xftidai. ttmiTH yiif 

ir rttt fi^fjni iikffitvat. Et ab olia j >v^i(, i; fv £Ueif Mii7.ii)^tsu ii^- 

imnu : ^X/t^uu (uc). &iianf«nivii nv iirnjf {?. 35^-). te^t ti <g ^^ 

fttTilv^i.Pal.interlmeas. MTA012 ti to KaifoypUny, &( tuc(, dXU tI 

Eni. ^v TU( /ufXM(, M Toi( fiiilXei!. iS*X*''' ^" l'*'""^f^ iijt naTa niii aJ- 

MHAOnA KAPnON. r»< wvftif n,,- yiaXali, ^ ^irrfL{ xiyii, 'Akt^ h\ Tfd- 

X*»}^ yif iati T^ ■xf^ea. tl JSt (ti tJ x°^' *^ ^f^ ^' "»> iSix" '"" ^' 

ifm hr\ TMi fiq^ ttfGpn. it£K'ti yif ^hm. ^(rai^tf^fiiTiiTHv Ksi ts^O; hi|- 

ri Sjcfu Tou ^^^v. Vulg. ed. ant. tJ( t* i!)) icai itti Ai)ft^TffW( oKT^v (H. 

Nam in recentt. verba ultima »1 tc /. 3S3.), ^tw tJt J^f*x«> «uj»'*. »( ri, 

—l/.r,fifli rejecta sunt post superiora otit itnmi. £. Q. Pal. T« St, 'An^ 

fa! Toic^^Xoic; eonimque loi-o poBt tt\ tfslrfiidafi (Od. »'. 82.), I^ iial 

T^i xH" ai^ectum : 'AXAu ^A,)i( oUud n^^?Ti(r*:«(Xfi(I1.^.396.). 

Jiri : prius autem lerama mutatum ia £. Q. 'AX>j<;. Hifxava, T«t( nfgv(. 

oGXiK c«i ; pro Ztffjm denique Bcri< fti)XMi£i)( y^ j Kapaii t^* ■jtfmia. \ 

ntum errftifKi'. MJXijf fwi fi^hmLKOf- i}Tiii, ai fLtr A^erftiSavffi ^ifXigf e<i ^lf- 

«&'] M Aa( TiHf Tik Tuwa tlmfnvi, /iiv Amt Kafwir, tiat wtwavt^. ti H }ti t1 

Xwa hi Kafwiv TO (^ier. Kafnio( ii iari tfur tw) t«v /<i)poi> tarfi^f. /u%i| 70; 

ru> Wft^rur, ita S XsyOf f ^i t£v ti^ koJ t! SKfn TOu ^poii. Kn! 'HffieSo^ yaf 

KfiKa4 TfiPTva-Si iwi T^( iwiyii/yito^. ^ri Ti, 'AXcTjKiSoMri ^Aik tw) /IifXoTa 

dUd rftfittti (FhI. Wfvrtfl^i*) iv ToiV Kafwiv, twt T^( ^Xaif^i)^ t?( arft^ 

yivaaiv o&x ^'^fiKcv. KoBitM) yif t£ l*ir^i iix^gv pfAi)^. /i^Xova 'ydip to> t£i 

VOKi ywajAOf ^^4jvu/i(oa( c«( /t^fSv, wfuQdruv Kafwov, ijtiu Ta> fAaMv. Mv- 

dU.' «^ fUjXi)> TOTc ii^» "O/iit^ t1 X«Sr }t Kai ftilXij XtjxTai, av jiimi ■» 

y&u, ^XX' iv tf Tei( njMuf ^XoiifMV *H it^Ktf. £. KXiffloiiru, ^^9ov«'t. Ui,- 

fm ft^ipi ar^aaaa (u, III.). jl^- Xo<iEq, iwii kS L-^fitrfa £av6^. f) tii 

\twa (Fal. fiiiiXoKa) ii xafwiv Toyo-iro» airiv rir wvflv. £, rloXX^( ^farrlitt 

Tiv fugXMiE^ (Fal. /uiXhi!!^) T^ )^ia>. Siao. Tiif^fitr; rit aXriv ip^a, i( 

if aai T^tF &ifaiTfay air^ druf iv*- xf^ /ititMi tx>vra. Pal. interiori 

fu£^>, "Oti (Q. Sti) T( fa>0q Ai)f.c^Ti)f marg. ad 104. 105, 'HXt^aTa] 

(H. ('. 500.). IIjKToiScf ^ x(>T^KorT« ^iatpofi ^XoKifnjf Koi ^XaKifT»v lof' 

•tirSv, Tof f((v Ki^i lif Tftipif Aa^D' avrp i^. q /uv y^ ^XoKEtTii Si^XoT t1 

htiatai, Ti( 8* ToXiwiMJ/rydv. £( «ou JijXo» ti( % mOKiXoviri TO fpio», ^XsHCaia 

iv TJ 'Oiuaaint tixlf wafiinKtv. aiADf bi »^ii ti tfia Wffitiij»jyttva t^ ^Xa- 

TC KoJ T^ Kfiinfi T^ j^ipi (i7)fiov oi TB- Ki£-n). Ti)» /uv. oS> iJXoKaTijv Sia roi^M' 

Aoio) 7VraLH(, u( Tsv Kou EEToXi^^nga-i, SeS^Xoike», 'HXaKtCTi) TCTetfMTTO lelx' 

T§ X<1^ v^fi^ ftaXSoKBTaTi)» (Mediol. ^J rlps ijipoaa (S*. 135-). TrraM;- 

-y) Kp^v. ng^p»(. Q. Pal. (eed a6ai S^ ei^v clTt hii ri tlvat ^Tifi^'Ki| 

luG in fine oon habet nomec Por- Ka! Xc/a>. ra Sc tfu» airii ^zi T^i^Xo- 

phyrii : coutrasubgequens scholium Kdrri(, 'HXtzKSTa irtf«p£aa d>Miifip\ifa 

itaiuPal. iucipit: 'axx.^ i« t«5 m^ (5". 53.). Pal. Q- 106. Ma«(!.fl(] 

^IVflK'. OJK (rTTI K. T. (.) O^ CtTTI MoekeSv^ yivtrai &wi riv fllJKt( Koi TM 

TO, oJ fuv dX^Tfdiov^i fdiXiK ^! /.[^XoTa S/vi). Ksii ftai^tSi^ { ^K Toii /j.i)kou( Si>k>- 

KOjiTOV, t1 ix rSv ^Xiw Cjuor, £( riV( fUf^ ^t«i avarftipOftfrri. B, Obf T( 

AvTOi, iUJk f>4X*Ta m/miv v^ t«i< ^dXXA fMK«ivq( 0^71(^3 Oi fW tri tizsdbyGOOglC LIB. TII. OATSSElAS H. 107. 371 

KeUjuxriat 3" i^evia* aw»\li0trM vyfet ^AtfMv. 

^XwTposJMi Tftfik Jnij^ (Pal. irwc^gt} ■tHti {S. Kipnnfiiet '. Voluit koijn»- 

■a^^HXai Siarfefi&Sf. ei H Iri we*i- rTpfth«< : vid. CalHm. fr. 356,) irafi 

Kntvai ri iitifar Tiiif ^iAXtit, ipiHa KsUi^u^p. JiXXe V irn ftl-ni tt' <I 

tc i)T«i ii^ ri «X^Ssf, i| Bdi; xi «fxinjTU' 11^ n^pivac ^iiaXX<iTm«'i X^fv TiG 

Twf X''P^>' ^' '''^ arfiipfiy t^ Kfimp', if ■npi Kfiafi w^tKtaiai. Pal. B. 'IirtfW 

Kni tk ipi>Aa T^f Ai^ijHv (lrT«rT^^ hi tC fii»» ■lifl Xiy^ iaff^Ta ^iriiv tK&- 

lura A\y^>Mf, Koi tiKfnjra f^ilat (huc. Xm«, AUiA Koi rk iik T«t iflmi l^iw 

PbI.) ko! £vi Tti^ai^t atfot, ii koI ^th, Fal. Kaifoaim V jfWsi'] 

X«^M(Xq{ iyafySf ''. 'OoTtp ^i^ c£^n<X' Kajpti ijytrai i fJTtf, e! tafdyirfai t1 

Xmtu' alytlfai ftoKfai;, Kcu aXXe ^irtt)' Kcu^scif. ihii ^jMti; t* Toii lutifumf 

iy>ArsiKtlnKKiipaKir^^:g(,a!!fai(ita-' (Q. ^ndnTS^) Tot( iXov^ cd^7t X^fc 

■Bvf ^d wrtfiy. Vulg. T« cfn/iTiTU' km^(H' ^jif tmi f£ KtKtufHfiitm KtH 

airSy xarii r^y IpyaaCar iiiKu l* rf (f^nwk (sCr. tiiHpSy). E. Q. TSv ko- 

VTfi^ai T^y Kfiiofr, ^ ical Tib ^uUa Uf jitfUTtifiaiiy. Kol t^ Si' ^piluv l>^ 

Tiff aiytlptB AnTtarpaiifiJra ^XX^Xoif liir^Ta SSiiaf ^KaXow, £, Kai^can'. 

mi tiKlnira ^a&ltn koi fri TU%Mia^( «fiJ^i, •i' KtKaiftitivtni (Pal. kumc 

^ifot. i( Koi Ze^iMX^t Ai 'Ap^i. ig <I- ^/*-)- ko/jw^ (Pal. «(pu^) )t ^itti 

KHV (2* wjtof Ti niHx<< ^< ifyaaiaf. tl Tt SimX(K^fU>w (Pal. InX,) ir rf 

a, (ti nXXo/' md srniKMiWTai t^ iti'- rr^^i waf^ rir itirw ifsef rev ^ 

i^ TM< ^niXXMf. EoTi S( Ko) tdKfa- avyx'^^ai raiif rrtyiMa(. ISo' dsi ^- 

BntTa T^ Tsy aly(/)i»r ^nfXXo, if Kol pMi(, TVu lurifuxrtf, tii^ IX«f tfi^^ii; 

^ £^i (Pal. A( ^ Si^i) ttra. fi. E, X(r(i. Vulg. Pal, 'AXXA>f. Ka/fw- 

Q. et ex parte Fal. lO^.Koi^»» pia ivri to SwnX. Toi<( irrifimiaf. 

V SStyiin] '/iflrrafx>i, Kaifaeiay '. j SiaxXM^ Toii tiii^ltara(, J> j[ *I 

Koiftf ' ti i fiirtf iZ ■wofiyaya to Kai- a-T^^iiif KoSftrTai Kai al Kmfta!tt(. 

fia(, ^Xwfii' Kou^tro^a. q ^oiK^ tuv Koi «tti Kai^ i jiiTf, <S ■Kafayayai 

wKifivyriKuy, t£v KaifttarSy, «a! xaT^ tI Kaifiei( (Q. KWpit), Si)XuKw Kau- 

irvyKSS^i' xaiiMtfo-vv. laTa £i BiaXua-iv fitaaa. ^ ^(riK^ tvv vXijfMTUEuv, 

KOifeatny. (Cf, infre ex £. Q.) Kai KaipetaaSy, Kai iy n^Kox^ Katf«Tirur, 

aXXtK. 'Oti Kai jiri Vw (scr. tfity) koi tv iuufiaii Kaifioffciv. £ Q. Ti 

jfi^vu Xc^jvtrai '. KoujMf if EibieXui^ £(, oTsXt/^dcTici iyfey tXcuov, i|TOi sliTvf 

Tw iida-itare(, ty j[ (Medjol. ^ jl) al i^av XMva}, b( fa^i cXoiov Si' oiWSv 

ff-i^fMVt^ Ka9i(fTai. ftiflfv Koi «r Kttifti- ^XfftiV ^ ifaifl» 4; i^^ov {rriX^oi SiA 

* Cod. Bnrnei., «icut moi icbol. Mrdiot., U "A^ii, unde B*rneB. fedt 1» 'Ai(u", 
Braiick. aatem 1> A^yiT ia cujut hhute rrnginentis poauit illud ultimo toco. In 
poatn TcrbU ■ntem pro lifikXiiri, Barn. et &^iidi. emeDdBDl 1> fyXinft : pro «i- 
>i(>^ nSf^t BtTa. mainr allf*H, Bnuc^. nHiV l> MSfmn : pro s^Hivf^u Br. niHi- 
Mfi^^ii. BUTTM. 

' Sic Pal. in «110110 ptdiie nt in innmKle : neque aliter iu textu, nin qiiod ibi ez 
eHKDd. it« repoatuni ridetnr, cum imWii fuerlt »i{>r»>. lu HBtiqiiioribos iiiitem 
Od;»e«ieiempii*Tidetiirf(rirae»<{«^: Tid. Eru. ad h. I. et Toli. ad Apollon. in 
T. Iq It. Ectioliam lioc, liae aentione AriatarcU, itntim incipit Ki>7{H.j ^iVif. 
COntr» e Q. in Mediol. «eoniia affertnr: 'A^rrMfKi, **' firin. qood nierum tue 
nwudum pulo. BUTTM. 

• Ip Pal. ert uum, neqne aliter io EtTin. Ood. in t. Sed nmlt" ^ *> >>' *^1- 
eonuuler Mediol. Et ric f. Euttatl). et tip. Heajeh. BUTTM. 

< Cod. B. iriae Teibii mmI JUjUw ila : Ifin xi>iTB »>i U-i l<>>i>. tiai pro wufM 
P^ pni^iMf Mt«. BV(TM. D.a.t,zsdbyGOOg[C 272 OATSSEIAS H. 168—115. LiB. vn. 

»^(t d«qv iri vonu i?^.av*ifiif' ar ^i ywiUKtt 

irTot Ttx^/^irtu' Trifi yAf <r^piTi aaKtv 'AB^ iio 

tfyet T imTTcur^a,^- TEpixaAAEa, kai <f}ps*ctf ir^Xas. 

MTnrdfv S' ctv>Sit fteyaf efXftTOf ci'YX' ^vpMiiy 

TeTfa/yvK' ^tfii i' Ipxof cAqActTc^ afiiperspuBfy. 

a9a ^i iivifta fittxpet Tt<f}VKH rqAfdoaJira, 

oyjffttl, KeCt pOMl, KcCt fAtl^tAl et/y^ttOKApTTOI, 1IJ 

108. Ti(r<riw]S»(r«H. V. W. ib, f/Bfii«. IIl.Ftfya. 1 13. fluf" 

XoTtu] ip<iftbcn'H. tl4. iyia H tififtii naicfk'} M^ Uiifinidliy. 

ib. ■niKf9iu>Tal Tti^eBdtrra H. 1 15. iyjpai] Ix*<" *^ '>>B 'b^ '^- ^- 

Q Tpi^pcu iJtm' £{ twM»' , (XoM)' Attf- iXfBiai ko) Tib itirfa Tcuc yaT; tfnni- 
ftty ij At«rrlt$toi thut m itirw, &( B^ir. l yvbi( ie && a-r^ia ^x"' ^' 

iiiM7k (VoHVfXf» (4n^(£U(iy Vulg.). Et iuter linew idem codex : Tr^g^- 

£. Q. Vulg. et ex parte Pa). Aif- p«)' fUTfSf (aic) tX^^ J^i5> (voi 

mi, B(. Pal, 108. Tfo-ow] 'Ayri ■n- ultima a rec. manu). TETPA- 

oMCTsr. Pal. r^fi^Taj, tasn. E. Fal. rrni (»c). rcaaafity yuSr. 71^ ti 

109. Nu* Ts i< ifTi ria Titffevra. ^MTp» ^f yt^fyiKii. Vulg- 'Efttpi- 

Valg. lio. TESNHE22AI. -«x»/- 8bt'] Ff). ^.^'XaTaii. Harl. 'Afi^^i- 

tMf. Sic Vtilg. ed. Argentor. alite, fuBty] 'Ef <KaTej»u iijfwi tlf thtnt 

teste Barnesio, rt^irai. TcxfiS"*- ™i /i^iin- Pal. B. E. Nw TorTa- 

Iia.'O;X""0 A»)f»*Jfo( yij. B. 'H ;(^9o. Vulg. iij, "Oi-p™ X^ywrw 

^i a-ilxn Kot ^v Tif£(i t£v a^cXuv kix} tsI irvSi^via Kai ti iaciSia ts l^ftqxt 

^HTttla ifXflttt }JytTtti, ij K^rret. Vulg. t< xoi T^ Syfia, Ati ■nv arfffO ^ 

1 13. TtTpi^] leifaxktvfiai, \ tta- ytirrai Koi lA StfupiTtfa, B, B. Q. 

adfur TvEv tJ liiytSet, 71% 7^^ /m- Olt kiwXks^ " tJi itlBtra iiKaifftnai, 

rftr yjj^. t Sc 71% tii> oTfiSia c;((t. B. cUX' jk^otoc Siriftv ri IS(«^ Euk nS 

■ Pnnitet luie quod Eupre ai V. 14S. mci ziwXiui em^iidatiODig loco sicripa u- 
{iH( : tamen ez bujuB etinm lod comparatioTie de ecdsu Tocis Doadam satia edocta 
vam. " Locutio tu ■«■x.iai integrs est sane bic nt sapra sd H, 148. Dicicur dc rt, 
quas fit, Tel de rerlK), quod n8r)q>alur nurre non traJaticio. ductum exipde quod Ir 
rtTi tijiXiii tiomincs triJBticia et triviBlis loqai BOient. Eodem pertinet, arhitror, 
ad </• Tgi. et ;'. zj- commemorata 1) iuii^iiifl, tralaliciia Itxtut, vulgala (eetio, i 
■wn. De Cyclo vere lUiit Heyniua Eic, I. ad .£11. i, 297, nuaquam tsla corpu 
plurinm poetsrnm sliter confectuin ruisse, qusm uC grsmmaticnB aliqiiis eorura re- 
CGDBum sea indicem feceril : qnnre Bceckbio de ediciODe qun cum celeris po£Cis cj- 
cUcIb circumlats sit, accedere uon possum."HEINRiCH. Huncvods avnXniit MU- 
«um, quem bic potiBsimum Iocub tnntum non porriRere videtur, ipse BcEckMiu et 
ego penidebnmns ; sed propter obscnritstem quie remsnpt in priori loco ad i. 14B. 
eqnidcm proferre nolebam qotB postes fbrsitsn retrsclandB esaeat. Nsm qnid e>l 
illic infMtrixit siiiu^iir ? An idem qaod alias •>i/ia ni(in ? Hoc certe BcholiuM 
verbs, qaa tsmen in his h — ■xt"'' emendstioois ndhne indig^re videntnr, non sstil 
clsre loqimntur. Et si lUf est, nimlnm sane mirum, sensum vods slicujUB sppells- 
liTiim, et enm qaldem pmter quem slium non novimus, tsnqaam tralaticium el 
Tnlgsrem oppani DomiDi bominia sKcnjos proprio. Tsmen quod eleganter Uc * .«Googlc UB.VII. OATSSEIAX H. 116—133. m 

rvjtai Tf yAvxtpAif nai i>\eucu TiiAf0MW(W. 

TOut euTTOTi KetfTros AxoAAurai, eva iviMijrii 

j^ifUtTtif, evM &ifivff BTTtT^iaf' a.^/M f^tdX dJil 

Ztipv^l ■jrmouirA to, fiMv ^pvst, oAAa ^i v«rtru. 

h^&t '""' oy;Kv>) •ynpaa-xti, fuf^iot i' iwi /«(Mi, ia« 

(WTOfi f^i oTct^/Si rrtupv^jif avxM S" nri ruKtf. 

ii^ Si u vo^iVKetpTres o^A&r^ ii^^aTeu' 

nir ErffMf ^y dsiAra-sJav Anjp&i t» ;t;&ipw 

1 ifi. OTKa:] iTbKa/ V. 117. t{Wc} genfTt H. ib. ^iXjAcd] £«- 

Xtfni H. V. W. i^o-^W^^- »Wl!]fc^'' ^^ ^- 111. /m. 

kiWrM' «p»o-TFnip)Tai, KiiUnif /iJc lyip xai. B. 123, etiXoxfSM XcTnai i 

vjl^irTi Tiu<; laflUcui hnxtifiimi tw t>eo< /> friyi al rra^W d i]>j^iiir- 

nctfTiSi, tS» $< ffVKHV yKuKvi i Kafni(, Toi. Pal. litteris evanidis. 0{iX^i- 

AaJ^ t( (UiSoX^f q 1^1; (E. ^Xslat $»] "EtSa ScTXof Y/rtTfu jStTfnW, Ka) 

b t) licl ScfAX(ir). tniaiaflt Si T^ qXut>^ai ks] ^^iijffytat, % i jj/vnrip. 

harffttda» nai ^ JfUiamiTaXigfit tSv Vulg. Tg)> t^ov Tilr ifwnr^pa tS» 

X^iw. Pal. B. E, Q. 'AUbx. Mii- na^XS», Bzi Tot! tlXw T« Sifftafta. 

)Jm. ri luiiKtai &( htai ko! vtiKfai. B. 'Axi Tou Siaiai, kbi Tob ilXi| j) 

isTih Kfaaiy y^ft xai avitaj, i^ 'yoAar St^^iatr^ Kai TOb ■(So>. ^ KSTi tW- 

I^. 1 1 7. Ti£u> wmrt Kafsif MX- to^/iiy ToE 6, ciXsn&iy ti Sr, tJ vtil» 

tjrrai] 0£ fiimt tl( t^» imiKauaai i3» t1 'xor &.i]r ^TOi Xafixt|BA«i. E. Tlr 

KUmyitttiv, dM^ KE»! (lc o^^ir Tur ^r> ^njxr^^ t^; o-tii^X^ ^iyti, ira g (I- 

WfHfainmi, To ti jfq;, o^' ^Xi/- XisAet ri ttSer ti txor cXi)r i;Xiu. T> 

«1 fccTJa-iiif, I jini ii' t>Mi Tou irwc. t^ dJwiXFi«TOt T^c irTa^vX^c Bthur ffig- 

Fal. B. Q. "Ersrr^mf'] 'BjcAnai ^iorai, ^irir uf li fiir ai^( xaruTai, 

*WC. tl Iji' tKf T^ f-ni TiS iuatrrn^. &iXo i^iToi (Pal. t|^x"«')' «^» 

Vnlg. 118. "Exipfaa-if Xn/uiroc. Pal. rfvySrai, oXXo ■nfxifyi, aXXt Ift^aicf- 

1 19. Zi^pAl} Athni, alifa, Fal. i^», Ira Si' SXsu itivc s^rSr iitAaiiwair. 

123. 'AX>^> ^^^r^OTiu] 'AXv^ rCi. ^ B. Q. (it. ^. vid. mox.) «iiX^- 

V^^X^^vTec T^. If^i^ai W, «t^itfreu- «Sor ^K t^i5» ffifjiKnTai, axi toC A'»» 

Tlro unldMiiiio expositum est, preiuere eo.iDiiiiii suitlDebam, quo nugu etiamQOBi 
illi Toda muhXjxSi eipoBitioiii hveo. Slmul autent cupio, ut ad Buiteotandam csm, 
Rbii hifiairiiiii ■. t. I. exquiutiorem nliqusm Tocii Kxmf sensiHii eucalpBtaKqmi. 
Qiiiu ipae jam ex collatione cum bac voce, UKus allsTins i|ui>qne, xi—>j*Ii, eaadeai 
qnim HeiDrichius nuuc explicatiaaeiD, per coajecturam profoaere ToluerBm : ledin 
re iDcerta Bceckhii opinio taoqiism veriumiliar se mihi commetidabBt, qaoDiam roi 
ta Koia, ut in SnSaii i ■uiAizn, perTulgsta est, iilina autem utus quo i >ii>i, i in- 
^An dicta Hit i ■u(Ai]>i veatigiam nuUum: nisi forte, quod ntioae et aactDiitatc 
non carest, ipu iUa ■iw^.ju tm ab homiDum tU>jii dicta slatuss, et sd idem ^ 
ntraqne sententis redesL Qaicqiud e«t, abjicere ego Bceckliii cBnjectursm ntioc 
fDDqae minime poaaam, qoi Bcim tun obacucsm esie illam de C^do mstariam, ut 
laeris conjectnris noa solum qDodaffirmea,sed ebsmquod ntget, nitBtiir. HUTTM. 
■ Verbs nS iHsmS delerem pronua, nisi adrem Itm etiam dici de qnaEbet anni 
parte, nt Tirrm^in tiww. BABNES. 
VOL. I. Nn tizsdbyGOOglC aJO^cbs ii TfairHiitrr vAfoSt Jc t tft^^MUs urtv, isj 

flU^of eufuM-eu, iVfM ^ HrKruiMC^atJrH'. 

fv0(t J^e xor/^<i« wfeu-M* wttfa mwtw ep;)3BV 

wwnaeu ■jrtAva^a, 'fw.vraM* ytmavM' 

ȴ ii iuu xpqiTM, n ^*'' T*' ^"^ yofirvf iurtlvTtt 

TKiivttTAi, q i" crfpodfv vt' «uAiff otJevcqr* 130 

124. V&f» «] ii Sfa (sme T,) H. 8" ajw T* V. 139. h Si] ?rfa V. 

deinde i^ H. 

T^pa tS)" «■ro^XS». T(h( Si «\f»- «A^tiu* St>ji aTjfwai, E. Ti, ?Tef>ai, 

yoir^i' tm! S ^«ca'1, V p tlXjmtiir, tJ («((1 i[k|)& t^ '0|Ui))U<n)> y^sai iyxaSBa 

viKb' tI i^ tk^ y^Jm. T^( ^tc^ icilvSai. dsiir ']<ji^ FT<fHr /mv Gci>.^>cia', 

liiv StP^tity. ri ^KfXcMTW t^k >'Ta- Ircpac S* a^ct tc Tjwyu.irw, cTra lic T^'- 

^X^( $E>4i cngftaHU. Kol f^t ^< ri Ttv, eiXXa« Si T^niuriii, hrqrtyiiio 

fiir air^f «aTeirau le. T. X. Pfll, Q, (Pal, i^wvjayty), evtftu B" imtifice^iu- 

Aivpfl] AcJfi, jfuiX^, ^ «XaTir, Vulg, ra. 'Attiku fiit mit icai ^t T^fi ku 

1 14. Ttjiffrrai] 'Arrl TaE Tt^iireiniu TiTeJ^y ■td-ntvai tJ iTtptf, liiA.' o^ s 

(xi^pwcTai em. Bani,) Vulg. la$> mi!)?^. (tufiE 'yil^ rt cte^ liri Ht 

TfcwiMnri] tlciToiiirw I) d; rlSave ^aX- ydrtiiti, S( vcv Kai ir t^ HsTfioicWp 

Xswi, «apA Tft i£ ivifat ti( J*or Tp(- ^oi, T^t ftf» ^i rriypi ^pj(i Mtrf^6i*i 

«t», £. Q. napii0c £{J To r>.^St( aJsXoSu^ (haiic Tocem oi». Fal.), 

tiatftaSiy ^oti Tmtiw ir.iTifif totji'', T^( St <T(^< EvSw^, T^Se T^iVijs 11»/- 

tii ToXiv iwijiifa, nfftu E* vBOBtfKd- aarSfat (II. «'. 1 73. 179. 193.). 'Fq- 

Ifguri. a£x' ^'^ (£'■ I^')- ^"'fr ^ ''^ ^' ^" ■'^'"'^ nafaKtif/^ijiiiTai tf 

T« !i Ift^Kif avi Tmi wfta^a£, Kai ^£ «siijt^ ^ ioiflPtia, TSt ykf cm^niXM' 

oiTM' ifupa^, i ijjgu( (j; to ipaiycTr. £. Ta( fici' Tnfipmf tnirtanm, Tiiq Sc ^i^ 

Ilapu0c ii t' ajupcacii tlaai aySiif AifH- ^iaiiai. <iti» vcjji ruy sauifm- ^ifvi, 

<!irai] Ai ift^OKtf Ti Offiof Koi t^v kii- u< ai ^v ^vyorroi, al hi Tftrfmrrai, al 

tfa iteraPaiJMiir» tt( irTai^XitK iiir it JUiOi «cnaiJVTai. TtXiaof ii rir vtfi 

S( inl(afur tU ti tmi, tJ Se, arffo( Tnrrmv Xi(}«», Kai ^i Ta{ ept^iaicaf furci- 

A^ntTirai, taZc ^f^( tnmd-^fM, tirrai i j8a/yci tri ai fut ainuy hft^oKtCfiuiriyt 

yn% ot^ffiC TiMf aiiTZv TtfKo^iKri, ri tTtfai H fjuXo^yrai I4 ofiAaMf. Pai- 

«iiiSof Kai To itfjun T^( oijf ^ffCM^ X^you- Q. np4( 10, tTtfoy, Jri W BiJs. W 8« 

iroi Kol wvKaaaiuyai. PaJ. Q. 'ArOtf Tov Tf'mii, StAoi. Pal. (aed male ver- 

tl^iirai] 'Atb 3.v6mt tt( ifc^oKaf fM- sibus 119. 1 30. ^litam). J37. 

ta^iiXXiurai. E. Vutg. I26. 'Tn- Kw/ii)TiiJ x^ia/] 'Ey T(£fri SiOTffei» 

«ipKii^oua-i] l^ Mjiacm^ci ixfui^iVi. /iivai, KaTaaKtuttaTai "KayfonaL \ ai 

OMC /k T«i sfi^amf fUTO^ciXXavcriv cl( tu>> ^ituv ttTfd-yniyti aj^iattt, ai rvr 

ri /tAay ■njf erafti}^; Xf^f^ wtwaiti- K^ny ii atlxia AfniitMi, Bi £. » 

fwMu. Vnlg. *ET<jai S* imtrtfKt^/to- iusTt^ipJvai Hfairiai, XaxsM^^ ^«1? 

riy} 'Ctfifu^tvai, ^Xay/Stvtrt, Ti (SCedioL yaSai). Pal, B, Al ^a- 

r Cod. E, iU Mholiiim orditor : "Hni Ir ir. r, BUTFM. syGooglc LIB. TW. OATSSEIAS H. isi— 144. «75 

"Erf* ffTJK- A(rtTO ir<A<JTA*f <Kef 'Omvsus. 

xctfirct?dfuis vjTff oiSov i^^im a^fMtTer tltw. ijj 

r^ is ^ett^xe» r^yifnfat ijSi fu^tms 

inrgi^onaf hiritsirctt mvKoir^ 'Apy**^Wiw^, 

a TnjfiaTu inrinSsa-K», mt ftvnir<uaro «mt«u. 

«irraf ^ ^a ^ofiM voXvrXets ^us 'Oiwnriuf, 

toMjiv isp sx^, *l* « wtfi^ffim 'A^^. '4« 

i^' ««■' 'Apjrni' Ti x<t« 'AAwcw iS<»«^(«. 

^^f / ^' 'Afi^i); ^ij\M youvAiri xii^s 'OAjatt^s, 

*ai TffTt ^ f eUiTue ^»\iv yyro $ir^ree «^. 

«' /' etMU r/sverro HfLov kwt» ^errat i^vvn' 

13 1 . iIlpci<'om ex emend. ejusdeni manus. Intsrpretatio Staf XimpA- 
■ «nn H. PORS. 133. 139. 8IF«{. 134. Htf. 140.^11. 

144. Fi3^({. 

«7=1, \ al t3» ipvTfmt ttrfeiiyatti v%i~ Vulg. 'Ort f*yi|9»(iXTo ««/xof] AiA T 

TO{ A( i4i >X.tr9J!s. Vulg. 139, "ttiti yatia» i^vf ijrfva nt «i^fiooy. ^ It' 

f h'A)uurotn teSr tat^ aytjii tSifa*'] tytiperfimit ^ £«»u Ta^KTiiEa(.l 6(^. 

Aotfutwf Knriipvyff iiti liii' Bflar i£itu- E. 139. &» Ee^] &>& Tov !lufiaT«(. 

alttt Sij TovTct irapi>i 'A>jcj>^ BtSy iu- l'al. 140. 'H» ol ntfiixtitf] °Oti tJI 

f^a/taitr. Pal. Q. 134. *E}I ATifraTt 'Ciiwini npi^fy, ov t«( 4eija£u', if 

hiftf] LmfiMilKit^ T«V i^foA^f dU^ ZigvJSaTof (vid. ad 4I.). Ti £j, «pi- 

Tj tioaio^ viMJiyCCjna, in toiiii* tsh- ^Ci *'X^. Pal- 'Aflvfl] 'H ^finfin 

f^/iVtt T^r «ow s^ofimw rfoaSftra. mivn. PlJ. Cf. Eust. 143. Uiikut 

Fal-Q. l37.£cib-SorTa{] 'EktoiItw x^] '^' ^^ ^«hp^ ^^ "^^ * 

«jWTTtftcMi' T7i> £j)a>' T^( tiiriitti ScSj- ^fi. B. 144. 01 V ayt<f iyimtt] 

iMcn. 4 a a^ Jpa kou Ixi Tsu n^iif~ EkJToi; ^0ai^ia{ov trt tfta.trrti tCiK t1- 

fmi. dffiSSitf fitf i raiflf tfi( Irrtsiia. Sov. Pal. Q. "A)v« textus et HUpra 

bo^rpfuf yiif ijitSi j d&«< nic(. Pal. uriptum ^mxn, vncp ^ wrcf. Pal. 

Q. 'Afya^irrfi'] 'Ecd JMyo«e/iii( Koi 146. 'Ap^T^ (i!yaT^] KsT^ Tci( £»• 

itwSonj;. i tl Si^XiJ xpi( to ?flo(, ko} t^mit fcemJii T>|» 'A^JV"!». «ai tI >pi{ 

tiiKolT^sflprmi^f^^ifa-i.Psl. I38. 'AXxilrou' Si HO^^iMi' dznXqpfT wfSrui 

Qi nifidTf] 'Eni ^Mciporo^^ q ^xmu siitS» JM^t^^v, vJv tc v«r». Pal 

mpwTiK^f. Bii K*:, EIWo Sf ^cf^SSo» Tft SiiyaTf): 'PiiEiJMpx] Tov Sia Tijf ^M^' 

t' it/ifSr iiifiaTa tffXijwi (('. 47.). f^a-vovTtf Ta( T[££(i( tu» ttiKciiIur, | 

■Hic reitas.iB text Pal. primitai omisius ab ■11« manu ad margiiiepi additni eV, 
atque eodem CBlaino licteris nuDC fere evanidiB luperuriptuin riatiTm l> Tai> lii^>»i 
«i'AA»,ri«. BUTTM. 

■ Scr. m! Ui «inu a. p. Ad Beq. Terium ilaque BcUoliutn Iemm»te referciidBIB .(.zsdbyGOOglC S76 OAYStEIA2 H. I4S— i6i, LIB. VII. 

9ti4fM^ev S ipoamf i f iX/MMtut» 'OAw-rwf * 145 

'hforrtt, 6vyetTif 'Ptr|qwpBr airidnie, 
rit Ti 9^11', rt» Ti yevyaS' iKtiHi, iro/jM fivy^ttf, 
Toua-Si r« SaiTvtunbs, Tttriv 01« eAJSta J^uif 

xrifjuetr' in ftryafctrt, yifttf $" 0, rt ^/«of fiuxiy' 150 

«vra|i (^ reftTrijv irfumt irttTfi^' iiiiff^ 
^irff-ar iiru^ ^et tfu/unr oiro irq^ttrtt T(tff%«. 

flff «Itwi', x*r' *p* (^tT* S!r'. irxflf^ f" Kmvri 
wof TTvfi' ei S' apet ^cunis etiufl iytnm 0-1««^. 
ir^ Si Jq fUTiitxt yifuv rifsis 'E^^os, 155 

«■ J^ *«iqK«c euiifuf wfvytrirrifef ?w, 
x<tJ fuAoia-t MKttm, wttXMOk ti, s-oAAct ti uias. 
Of g-^f iwpfoviaf eiyop^ntTe xcu furiinrtf 

'AXKite', ev fiiv tu to&i x«AAter, a^e!t ioittt, 
^iiroy ftif ■Xftfteti liv^tu itt irxjif^ " xoriifrit' 160 

oiat oi rhv f4u6ot jrvri^ftim iirxttacmtu. 

149. twttfi^tBi\ iwnfi^Kei H. ib. fhat^H. 150. f ] f H. 

l$i-f*imiv. T55.fMT^nn. 157. Fcit^. 158. (( r^ir] Xr^ H: 

(ff^W. ib. fWT^tmr. )59. FtFsuct. 

)ft^ o^r^; mT^p. Fal. Q. 147, TtJf Tersis manibiia rapailoin>. itnfi^ia». 

iJTC &iiTufiJKii{]HocletnmainFal. 'Oft«i'' i«.Tf^«»', ol 'ApHrrii^x»^. 

pnefixuni scholio sq. 148. 'OX^ui Pal. Hart. 151, 'Or^iWTr] '£*<$- 

tttn^ 'Er T^ o^ut loi» 1) OT^fi^. X«i- atrf, «w^^ifraTf. Vulg. 153. "An 

*ar Xr]iii «ou IX^ut, ^«f^tnai nfu zoi' «^ftara] 'AyBrrjKTTcor i^ii ikn. Si)Xor 

ffir #>n-p«fai Toy bjS». qni (rvKRTfsv, ^ n &t<Aa. Pal. 153.*^^' ^' 

&* j J^LjSLf ^y. Fal. B. Q. 'OA^.a irx,ifs'\ Scbol. Q. roale buc relatuni 

tucV ^u/fuvai] 'Et cfSai^r^ TafA' Vld.,ad 167. 'Arri rn! TajT ia^AfJ. 

v%r»t> ^oi. Vulg. Inter lineaa in Fal. inter lin. 'E«i ri tMwwuc^ >v^. 

Pal. Toci tX^ia ab alia manu super- id. io mai«. 155. *ExtM)o<] r^. 

acriptum ixisin, ab alia iUtI tw rf- 'AXiWfknjt. Pd. 159. Oti^iu t& 

Sai^lo)'. 149. 'EriT^t^iar] nofa- KtfUK»] 'An! Tmi, ma/r. Pal. Q, T^. 

Corcr. Vulg. In Fal. textus habet koi}, t^ 71 nciXXior. Pal. ■* i6i.'Iffxa- 

bivtfr^iti, sed superscriptum a di- r^rTai] KzT^^orTai (Fal. 'Ex^arrai 

''Ad f>»r, jfwf, cf. idiol. x'. 417. nbi particnla «■ mftle eipUeatiu' per »?«»■ 
OoBtra in lehol. s', 330. obi ■ eipiicBtar per «!»i, icribendDm Urm. Caut. etiun 
tebnl. x'. g6j. abi et •>»( et tSri^ meDdoM pra i^jim. BUTTM. 

' Sic liqoido P»l. Kd in Hiri. lriT{(<^>ii> teste Ponioao, qni nmal pro firdf emen- 
dst tSrn. BinTM. 

'PDn.nHiri.iU: Tf H, *mi tiy miK»..n. BUTTM. tizsdbyGOOglC LIB. VII. OATSSElAt H. i6i— i8i. 277 

oAA' oyf J^ ^iim !*■*» art &porev eipyvpa^Aeu 

tia-e¥ euiarTfiras' rii St )Uievx.fm xiXnwvv 

sTrei' matfiTeu, 'ifo, xeti Afi TtpTiKtpttvfa 

rjrtiirofMf, 'ia^ ixeniTtv a.fi,' tuioioio-» «nfJfT* i6j; 

depTor Jlt ^sifu Tttfiifi Soroi sviev iinm. 

Kvretp gTrii Toy Mtevr itpev f^ifor 'AAXiVM», 
Xt'p^ <A»y 'O^^aijet ^tffpeta. ■irout.iXofafTtif, 
uprsv ot' sryfft^tfnv, xeii stt) ^pifov ctrf ipeittVM, 
vier ctfetrrii<ra,s ctyavrivepet AetoSai.f,tetrret, 170 

of ei 7r?^iprier T^, ftetXKrret ai fttf tpiMta-xt. 
Xfpvi^ S' etfb^i-n-oXoi ■jrpoxiu (n-s^£uf ipipevret 
KetX^, x^sivi, vTrip etpyvfiieu Ae^Siirw. 
rnjfw^dj*, yretpei di ^srriiv sretfva-irt TpeartLftv. 
rrrov ^ euSoiii Tttftitf Tretpi^ttKt <pipova-et, 175 

iiietTet woAA' ijri$iiiret, Xf^f^^f*^ jntpsivTUf. 
etvrap ttIvs xai tjo^s ffoAurArtf JTof 'OAwrfwf. 
xcti TOTt Kripuxet TTpoai^tl ftifOf 'AXxiVooio' 

neyrefot, xpi^pct xtpa7vai.fisves ftSv vslftev 
TrAaif ctva. ftiyetpov, 'ivet Keii Aii Ttpjrixfpetvfai 180 

VTTtia-oftsv, flff^' ixinviv 'ctft etiSoioio-it oTrtiSfi. 

164. f»>«v. l&^. mtlaDfUt\ inrciirwuo' hic et V. 1 8 1 H. I^^.t^] 

tX ex emend. H. 168. TMKi^i/t^T^r] ««xiX^iitiv H., ex emend. V. 

ib. tafi^fma. 170. AaoSdiiayra] AaOfuSnra V. _ ib. AoFsEiifuu-Ta. 

17^. foi. 177. 6iFt(. 178. rfTf «ly™] TOTi *" k^^iwbH. 179.11«»- 

tAm] norT^Mt V. 180. itii fijyafiy] iiijiiyafty V. 

nii) dxtir Ti «|)it t)v £<hw. Q. 164. uyovurra lu/iftian, Tuj( Sc Tir iva t^j 

Ouw ^ucfi^tfai] Hjj^f T^ orri tTfffiy attptSa^ ayamaium' i| fvo Tuv <LrSdv>> 

taxlai, <S( t1, Kifairi Se tiicraf ipvSfay ffyarijfUyti' ^ iJ»Xi£rfl|WBW ifwiiysjiiKSt 

(«'. 93'). Fal» Q. ^'1] 'iWfTu; ySif Avl nZ iyaxat ni/f &ripa^' ^ Anci tiS 

l Siif. Pal. 166. Ta^/<;] 'H Tanit, ^ AyaviirBai hiit tV i,y<ipiT,i. PhI. (et ex 

^a ^si tvi> ^^i^wv (iEsi' EgvXuv r, ij parte Vulg. et Ambross.) 174. 

rofiiii &wi rSv hrtay PfaitdTur ttiay 'ETtjywn-t Tfiiif^aJ'] '0( «tw<t^( «vinK 

!*™ T^ fefp ^aytr». B. 167. A^Tij] t?( t^«(5]j<. Pal. 'AfltTfrToo to mroj 

JTcl TJy' fU(Di«'c] Ai)X»^i rtfifulyat w; iuiTjfupHyor T^ Tgii 'Ofi^^u TWiiflti^. 

oii^it'!)^ T^ Jai>T9u ^wX^ci T^v Ts^ e^ '^fi «11? T£t< Tpove^f o^aifiBiiiyai 

t£» tauSxiai Kflaa tiftly. Pal. et, ad tapimiy vSy BoiTifurur, UAa jUTk 

153., Q. 170. 'Ayawim/Ja] Ttri(Ti» t^» ii«»Wjf7i|». Pal. Q. • 176. Iliifi- 
* tn Hirl. dahU ^eta r eaw hi^aB icholii rdatio : oam gi£ Ponoun» . " i.}^. nt D.a.t,zsdbyGOOg[C ^ OAT^EIAX fl. i8a — 197. IL1B.T1I. 

'^Or ^cen* nenwNf ii fahi^pnm, wvr ciU|M'«* 
pvfoim i" ofo. grcwMV rwm^^fAsnt inranrTiv. 

~ Tuo-i)' J' 'AAxiMtf tfyef^AT» iuti ftrraari' 1S5 

KsxAtn-f, tat^ftu* ify^rtptf ^JS ^f JWff , 

K'1' ^tf iM(ra.f,Lim xorAxcifrt uKtbi' ion-tf 
i[uAtt Si yifen-ttf iwi srAwMtr xaA(ff-«tT«f 
'£«i'ei' (Ki fuyofeie ^smnvfut, ^J)r ^<Mn 190 

pt^ofiif ii^ xaAa* iwnrtt H luti wifi mft-g^ 
fMTtlTaft.^, uf X i Puref mmAs wiw khu eutm 
•jrefMT^ itf)' iffieTi^ i\v jra.Tfiid ytiuu jjcirnu 
Xi^fon %a,fva?dfUif, ti xtu fUifM T»ifJ&n erri' 
fUiSiTi ftiaviryvt yt komv iteii inift* iraAwi, 195 

sr^V yg Tof rff ya^t iwt&itftnuu' &4a. i' srura. 
wtirirai eurirtt «' «10-« Ka.TtutKsiAis rc ^ofiiiu 

l8a. Fanw. 1184. vmitrirv'] nnJno^' faie et V. 2x8. H- «85. iter- 

itart, 187. u( FdVv. 188. hlKaf, 190. ^rl jMTtf^f] iviftfu- 

yapni V. 193. Figr. 195. yt] rt ^iost rasuratn H. 196. 7« f<- 

f!(, 197. 00-0-0 •, a. Ka:raiA£9{(] trraa, a. tMOKitiStt V, ib. Fi. 

■JrrwiQ '& T«~c inyri!n, Pol. 183. «Xod^i Jori nb xt^iSti, ini tiOriat 

Bf»jlfi twoTaXTtw fUTclt tJ «an. Fal. tik KXvf^ £( Xn^i Kiw^ i&( £a«- 

-Tg ii, itafii^n^ ixi t«1 k^mi i^- ^. fi, Q. 'Chv-a al alra KOTMAii- 

(dfttmt. Pal. B. Q. T^ icaTafjpfii 6i( n jSaf<!M] 'Of tttua» Ti 'Ofi^ 

T% wirtut mtnirdfitniq. Vulg. 168, iaftfidni tI iuaa. iii CiiKir Sc ts, ko- 

&a«r^^tmi kotcueictc] Efxpir^^MnH TBucXufcf rc ^aftTai. i( ty 'IXi^ Ti, 

Kstftv^TEKTC. Eic TOb K», KtUi. ¥x. fio 'JLf* S^ Tiy> fiimt ifehjttr, tj UfXia, ^ 

alia tnanu, koi^Sv''*- ^- inter )in. Koi btiftaiKti', £( RMrrw^. 'H ^toToi 

189. 'Evi sXisfafKaXfrecrnf] 'Avri T^ nC, KarraKiSiitf, ■Kfiitrt( iweitiarai 

wfif.Vld, 195. Mto-OTjyif^ 7t]'H7iM>» »pj( tJ i^o-arra. E. AJ KaTOJcX^U' 

i^afuraSii ilf*Sv Kot t^( TOi^wr nX<u(. o-ou KOi KaTo^ifHuo-ai JkiJo-t)) tJ cI- 

PbI. 1 96. Ilptt yt T jt] 'Arri rou, rfir fUifiUttti Poftiai. Vulg. *AXXw(. K<t- 

Bfir^. A( vcfii itifau Xryci. Pal. 197. TaKXSdif. cvm^^cij Tvr fiMfiiv. MS. 

'Anra *I alra] roM^ fo-ri t), OK-a- BaTuea, In Fal. voci KorajiXjiStf 

tha t^achi t), KXutfcf, d(, 'AXX' Syf t^ Buperscriptum sl KareucXMovnu : et 

TiKi fuiiTi* iffhfKT 4 Ic^a 1) Kai wcip«- nihilomimu ad marginem eadem 

wlfjtv (II. a'. 6a.). t1 liiv fhf youciv, manu t furatXae-iiif Ioti ■ ■■ £{ 

T(b t) (SuMi, Fol. B. Q. T) &c, Ksi^ Zos^. M«r|Mi ircio-iiywri rf i>- 

Xfi( t), nn»^»* ^ Si, kX£Sc(, fi*Ta- 6fimr, 4 A^fx^I^i (sic), i) KXwM, q .«Googlc LIB.V1I. OiSflfSSEIAS H. 198—111. 279: 

yttwfieia niTArro Aiwf «r« fut rtJte (m^. 
u iins aBcLyxraify* xetr mfcbw ttXijXti^v, 

«li ykf TO vofK yt 9tu ^tcuvorrau smffjfiU 

ilfur, tVT speu/ztr Ayax^tiras ttubTOfii^ets' 

Stutvncu Tt TTcbf Of^M KoB^fum, sv^a, wte itfAsis: 

i\ S' afO, TH Ktu ftmyos iuy ^fi^irrai oo'nt\s, 

mi Ka,TetKfMrreaa-u' sttei tr<f>nrty eyyvQty elfuy, 205 

iinrtf Kvk?im7fs9 ts, xiti a/ypttli ^A<c TiyciyTm, 

Tm ^' a,w*fit.Si^ifi«iis TFfoa-s^ TrohvftKrif 'Oivra^svg' 
'AAxtVo', «AAa u TOt fLshtra ^ea-ir w yabf iye^ 
^AiATota-ty sotKtt, To) ovpemy tvfvy ixoua-ty, 
m SifLcK, ev^i <p(iiy, oMm $yttTaat ^fOToiai»' aia 

KOTticK vfifti «rre fMXiar hxtoyrcK o^y 

201. »i tifoi yt] Tw V. et mi pro t. 1. aoa. tjjSufw»] tftnfiitv V, 

204. Eiifidi^ifrw] £i;|U|£Pkirt* H. lO^fifuKa. 2lI,flaTt. 

'Atq^. Pal. (ab eadem qine tex- mr ijyiAa (1^'v] Sct^it 7^ foftc* 

tum manu). 199. EI li -tif A$ard- (rfir, ^< ol KbxAgnrc; tCi' ri)«(rTM'. 

T» ^] BI t^ $ui Sr iii9fmtiuf^>ti t/ufnu yi.f ^ai tl &it/pti iCSum. 1$. 

Vs f™ Tt ») #«1 ^Wb™». «iS;- 3o6. 'nirrFp lUr^Anif «] *H nTi 

nrc y^ el 6ai iXhlUfiuf^i ijpV ^^t 7t»f, j) Kari dSiKiav, lin-B kcu iiiuif 

nr», (UX' ^a^av&ir. (Pal. iltEt/i^', naTfb SiKiiU9irb>i)|i. 'Ayy^ntihno' fitf 

lu-) B. Q. Pal. Oe nirty Ec ^irii' et^src t-ATa ^m;, ^irac^ ei KbKXvn; 

j> An-fai; ^oi^v^v ^^v ^aaanai, Kai ot rlfarttf sXX j^oi; ^T^i^Mm^M'!)'. 

<iXU Kol isr^. 6. Q. (et Pal. vid. ad B. E. Q. *If i^Ep KbVXmtt ko! T/- 

104-) rpo^otwt, k«t' sifoniy (huc, yaircf ^yj*; KaToi 7(W(, 5 '"•''i t^p, 
PORS. ex Harl.),&' ^, TuvKaToi tIii ^ KsTfk a3iKlai>, o^u koi t!iuJi aXi)0'£)* 

H'^Brw. Pal, £t ab alia manu inter 0»'; kot^ SiKaua^njr. B. £. Q. et sic 

lineas: 'E* toT( 'Afumifx^if (aic), fere Vulg, et Pal. riy^fyrm'] '0/m»i 

"t' tifati». 100. 'E^gi^y SJq (Tyai (Scr. SfM^) Y^p ^Toi. tj tri SiijfM Sii' 

13! iiitoj; it T^, aXXoTi. Pal. lOI. koi (f. dSuiff) ^aj9%otviv E/toioi, dStw 

♦aifMTai evajjytii] &ii T» of«ioSir9ai koI ^fMif (IfBrj ir\i]ir/ov xaTJ; !w«w- 

"i( )(«( ^ KaTa i(»T^v ^ KaTtt yiy>f. Jioyiav,, Q. 208. "AXXs ti fitiiiTi) ^pfc 

'■ 'Eiajjyf;] ^artfii'. Vulg. ed. ant. aly] OiK ^frfSt ^ tfeaydi!pii&i(. c^i- 

IQ3. Ti, Ko^^Hi, Tor^ jf^; ^fXTiov TEivci Sc Totf ■KafiyTCK n^irou j«a0c& 

nnimiv. Pal. 204, Oi fdyw, ^tI, tk ttfi aCTiy. Pal. Q. 210. STiKTto* 

b fiv^; ^a^vSoF ^(MV ^ai^vsvTai df tJ, ^frtsTm. tI, oEkttiviz;, d^' JTJ- 

^ Kai IS;;» (sic), Pal. (et B. Q. pa; ii|9;;^$. fvofTTiKTEOV S[ eI{ t), aySfti' 

rid. ad 199.) Bifi^Xnrcu] 'Ei-n^. «>.'Pal. 211. ■OxcovTofft^iJv] '£«1- 

t^a^iiroHii. Pal. 205. 'Erti vipi- ^iifarTat Tatjxmaflay. £. 'O^EovTac. . 
'HKcrstio Bnuc obtiuet. AppM«t itaqm ex bM iKt»ceptg, extorfaatuii etMea 

^■MietqMiicai mullo MiBiiMViit, baiic-. ftir iMJii. jltrntrirr •Srmmi ■- r. t; t«- ' 
•'• >■.— i'r«^„. BUTIM. tizsdbyGOOglC 280' 0ATSSEIA5 H. aii— 234. LIB. VII. 

eufifoirm, runr xtv <t> l»Ayio-iv Iraroj/tiit. 

KOu it axi Kif )idi TrXtUf ryai kox» ftx^mfu\v, 

orret yt Jq ^fiwOJnra &iuv ianfri /Myitrel. 

eifOC ifii fiif ioftrfireu iarart, tctiSofiSfif jrtf 315 

ev yaf ti rrvytf^ «ti yarTSpi xvmrtpoy oMo 

IrAfro, ^' (KcXltwf)! » (Ay^rar&a$ avayKH, 

»eu fioXa Ttipafuvov, KOi iii tftptr) Tti^K txflrra. 

ik ita) iyu Wt^of- ftiv sxfi> ^ptrir ^ ii ftaX aiii 

ia^ifttrat xfAtrtu x<u jrtfsfttv' fx Js ftt Trarroiif lao 

?jfiam, err tiraAev, KOi ivnr^Jirati^ai eutayti. 

iftiie J" OTfvHr^i aft t\oi ^iveftifijifnv, 

as Kt fU TOf SvrrtifOf ift^f ivt^iirtTt xaTfis, 

xai vtf itoMa ira&arTa' iSerra fti xeCt ?^rei aluv 

313. iMT^niuiceBtKa} A': primo erat nv aine <> H. PORS. ib.Fi«waf- 

ffp. 313. w^tlsi^'] fta>Aey H, W, 31 j, Sgpx^o-ai] temnfnu pTO 

V. 1. H. 31 6. o-niyifi^ liil jairTifi] a-nyt^ M yar^fft^, ut videhlT, 

pro V. 1. H. PORS. 317. F«. 331. Post hunc Tenum ia Cod. 

Vesp. ille additus est: W S* <t( nt» ksu x\eia' iyu KoxiL fwAgoa^. 
332, hfin<r6i] iTpuftfff .H. irfuytcSai W. 323. S( nf f«] ia-nifii (sic) H. 
j( K* /f(i W. 334. hiina. 

litt^famn. 4 (X**^^ "'' P"'"^^'- ieairif. Pal. B Aa(n»T('o> tV 'b. <^ 
T«(. Vulg. "Ewi^^pwTa^ 4 •X°"'*<- Tirwet ya^ ioxi Y<vuc^ xt^«(. Pal, 
Ptd. 313. Kol ftaXXsv ^h] Tp. KBi 330. 'Ek S^ ^] 'A^uo J^SotmvjV t^ 

*X(Mi/ ^r^. Pal. 314. *Oa-<ra 7« tf Ifti. P(d. Sed cf. ad aa^ ail. 

(iltmartai] Tovrt d^' JTffof ^|>^( ^* Ai)0i£>«i] Awfiivft q Yoo-r^fi. Ta Xf- 

Souftwr/ty £»(^n|ir(. B, 31^. Ao^ SccrM £(Ti, M(?^xi $e caVTe; («' a£i% 

«10-«] *E» Tio-i yfiipfiM, ^•.wr^irai V (D. )j'. 64.). Pal. 'EttxX^aoafai] 

•h» £< spa i^ ojiArTw. Pal. 316. CW A£tii lurtix rMi^xmifa. ^ tj 'Aft- 

^Ti miT*^ Iwyamifi iciirrtfm} Oiiiy arifxtv (Harl. per compendiuin 

Tq< 700^;«« Itaia^tfi^ei tU diaiSciar, Afi), IjiitiKi^ffitai. Pal. Harl. 333. 

Pal. B, E. Q. KvtTC^i' yiif Ti ovoiStir- 'AMafiiupairw ^ an) wforraitriKtS. tiff 

rtf»*, ^si Tni Hvrit ovto; ^atSouf. B. iipaS» ZtjriSmt yfd^i irfittvBat (SCT. 

Of )xip Ti fuiniTOTCfiov rvXcTOKai J7»cT« irfinaBt). Pal. Harl. 333. 'noic^/ij, 

Tj TOHTTpl oJAe, £( :J ToifnK Ti> |9^4>- sic test. Pal. et Harl. Et in HuL 

fuiTm iKaSticni; iipicK. Fal. Q. In- quidem cum scholio : *A>uivov ifS»- 

ytfji iri yaaiifi] 'AnfFrinrn. Pal. Tonrv t^v Ifii : quod in Pal. iDdubi- 

3I7.'Ea /ur^mia-Bai] Afr^ ^famiaai. tat£ apposltum est veraul 330. 

Pal, ZigvJ&OTt;, til TJKi^ Arri -rw 334. BEXTior To7( euw avyiiKTtai ri, 

t FonoD. ez HitI. " ZnHltrfl !•. Ann« alii lcsebuit n» j" BUTTH. 

* SiG lina lemmkte ulerqoe codex et {d teztn ir^ntV. Sebol. VdIk. 'OrfinAi, 
lin(}i*4i. In Mediol. id iij. e axL B. icholiam pontum est cum kmmate 'Er^ 
nn nule ccmflMDm ex hi» 'Airof. ■. wfwr. et sdioUa ad 114. BUITM. .dcyGOOglC LIB. VII. OATS2EIAS H. 335 — 338. S81 

K-nir» i/i^v, SfAuas t$, xai iypifi^if ftfya SSfiBi. 335 

fif ttpaff' 61 a afa. -TrauiTK iv^nw, ^^ uciXivov 
wei*.-}rifitHU tov ^um, ijrsi MTct fiupoj' isnrtii. 
turrttf irii TjrUTAV t, STriir ^, 'ea-eii t^iM BufUf, 
ci ftiv luucKMnts il3ay UMvSt iiuiaToe. 
cuiT»f iw fuyctfa wreXti-x-eTO Slof 'OSva-trtvf, 130 

■jrebp Si ei 'Apv"! ti Ktti 'A^mos 6toti^s 
^T^r ofupijroAoi S" iviKorftiov srna. Swios. 
rufftv i" 'k^iffTti koiKaKtns IjfXf^o ftSuV 
syiu yaf ipofK rt, ;t^r^V(£ rt, iif*.aT iSaiJa-a, 
Ka\tt, Tct f eUfrtj TeJ^t avv ctf^ipiTeAeiTi yvmt^i. 235 

lUu fuv ipBin^eta' STflA irTi^ma wfoariuSet' 

%iivi, re ftif at ^fUTOif iyuv tima-ofutt etiirii, 
rif i vriAsv stf anSfuv ; tiV toi tocs iiftetT sSaKiv ; 

3i$. i4*ftfi(] Ir^ff^t sed inlnptipit ez emenil. H. 337. tftmv. 

339. Fukiait fiKant(. 330, ^o;. 231, 'A^^] 'Aff^ hic etpas- 

rim V. ib. foi. fi<rfnSi)(. 234, ftlitara fiSEa-a. verss. 334 — 236.omit- 
tit R. P. Knight. 236. Fma. 338. ftliun'. 

nXXA tucSorra, Atp' hifaf U if}^( trt^at Ir! t) W^imii. ol tc «tTt^or, 

%p»(ptffaiat Ti, Honi fu. Pal. B. ijV inthjtva TtfvniiAtyai. Pal. 2^3. 

Koi tJru aliy] KaTa\thJ^ti fu ^ '^aij. 'AttKirrittey] "AKtffft» iieltai T^ rpdf 

Pal. ' 335. Kt^iv iif^y} *Oti ipiXt- •rt^at aJfoiTti (scr. cufontf) tft i¥ a6- 

Xf^ifiarttt ix tSt •naiTat 'Ohiairfiit t^. Q. 'AitarfiMi im!<iv» T^v rfisf'^ 

iainrcu, «T^a-iii ifiipi iftSdt tt. Q. tuftyTtc. et Juita, tnanu aiitiquion: 

^Uiim S» taxt, Hatf!^ iit,^r SitjrjtJai la ^\a liv» tfawii/K iJr/ti. Fal. tnt£r 

•n. KtfuVii ykf rfUKfttJytf ^ofHToi lio. 'AtpaiftZrrai Tcb a^Ktiri rit i^wTH 

tfrrAraw t5» ^iktiiriiy ■tijy KT^irty. iautti t^y SaiTo. E. Errca SaiT^;] 

^ wofh, VltJiAiifif, cfUKfA^iy itiTfi- ZiMt/ig txtyri ti (o-B0ir tSr tl; c^u^faui, 

mwui. 'O S* lit) i aipivir (Mediol. gTa> irpaT^^;, sjyoartf, Ki^cUa, Pal. B. 

j U 'Siwtiii ipipriy : quod in ind, recte Ta SsXtz t^^ <bu^i>(, JUy Tfoixf^ koI 

em. Maiua, i U Hux ^ah) in iiii t^ nwvra, Vulg. 334. ETftaT' .finlini 

Tov, in^a'i> ifiiiy iiiSdf tc, avrlarnaiy^ tpdftf Tt yfTSri Tt tyvu. Pal. 335. 

iairiiii iiHtucrifiiiytii^yiaKiatiieufunilar, 'Ia<cu( ri, TEbfe. Pal. £t In fine 

tJ («tTW Kol «t/il T^( 7wau(J( KJy Xpyii, veraus supraacriptum : (Url toE Si : 

Ti ykf exur yvrtuKa Ko! To7t Smtffif^- quod spectat ad pnecedens fd. Ta 

fl&Mf ^XAificr. Pol. Q. AixscS^of, /a] i i^. Vulg. 33S. 'Oti s^; ri 

uu, ^wof. Pal. Harl, 336. 01 ^v TtXfVTau» AmKftrtToi ft^, t£[ t« eor fDiu^ olim »;L]i.'<rt.. BUTTM. 
^ Hic jun de Mmni bujtu vod* nonere debebim : 


lerti 
vid. 


wd 


exip«, 
adi4i. 


idiolio ■Dipi. 
BUTTM. 


VOL. I. 
tizsdbyGOOglC 882 OAT^EIAS H. 239—250. tiB. vii. 

Tq» a aTra.fiu^/Ati>of TTfonifnj ■jrehvf^ie 'Oiuavms* 140 
dp/ftAuv, ^turiAtia, ^mwiias eeyBfnritt 
xqA'( nni fta n-oAAa ^a-ttv $tei ovpeuimtf. 
TWTo Si Tst ifiui ft a.¥tifttu, ri^i fttroM^s. 
'flyvyi^ Tif yifl-os tbTrojrpcGtv tiy «Ai Ktiraf, 
Mof fii» "ArAoiTflf Qvyanif, So?^ta-irit KoAia^, 345 

yeutt iwrXoKaftef, ^tivii ^ses' ov^e tis auTii 
fitoytrai, outi ^mv, wti ^vtrvuv eu^pairaiv. 
oAA' ifti Tov Surrrivev i<piaTiev ^cuys ^aSftuv 
tlov, iwti ftoi vria do^v, a^yifri Kiptu/tu 
Zms i?\.a-as iKiacm ftiau ifi eTrfnri verra' 350 

339. ^{] ^s a m. pr. ^,{ ex emend. H. PORS. 343. ttfia. 

346. Mdit] *bSvi V. 350. iWx] JX^Of H. ib. FA«a«. fsbgri. 

T& i5«»T' aftwo', Pal. 239. CW B% 'OXMrX^ffWf. PaL NTy Taxe'«C 5 tI 

^] Ti 0J( ' <T« ri* T91 ( jfi^a; vi^M. Vulg. 343. ToCra it ™ 

iriaTSrit iari Keii iiivrrat. It( M awv j^, hlB verbis in Pal. aScriptURI, 

Tgb I i-afiaTaTMac ^cTTiv uwu( ix t«! Ilfit tJ ofrj. "ti, iMToXk^j, irri Ttu 

£fn)f yiyaiiit koI njMirrarai. Pal. Q. wakifMpayiaytit KOa Aytptvr^, Sirwtp tl 

EvMi yftUpauTa', ai i^ ^f, irii t£, tij» •j^ fieTo^At&a^tq Kai tk TOBfn|( 

ofSJ e^(. Ft^. Harl. 4HZ. <«»{. &n£i7«vTf( ^iucra. Fal. Q. &!& 

Vulg. ed. ant. S41. 'AfToXtei j&z- Tiii>ro (i; ^iSuftuxy ailrevf £y<i koi tSv 

a-f>«ia] Ti fuv ifimifia ^fay^, wiia wftavitPt^Kiriai avtf. Pal. 348. 

tXafit Tyf» la{^a' i SJ tix riSiif SijJju 'E^imo»] 'Enl i^r owrio*' air^c iii- 

Sri «a^' t^( NaUTiKaac. «t^v Titp o» foiHAtra/uw. Vulg. 'EyKdTtacer. Pal. 

T^ T( 'A^T^ (ni>Taj9a£<iv ^fttU^t, T^y 349- 01^1» " ixtl fui >^ Soiir} T? fihf 

Tt Kiprp' tl^ cdF)[faq i/rai^iai ifi^a^iv, rabop^irai, arSpatvi^t "^^Xti* ^^ ^ 

lamiy Tt tl( icfliSuM» toi' raxanr naTa- wefio-uffiyai, oirj T^( tSv flriJf eM«(a( 

ar^atu/. £UA K(^>aXai>iS£f ^roEif^Tai mg^rov. t^ Am^fitaiiaTi i^v 9af^Sr 

Ta( lairni rruft^^, koj t^v «a^ Ka- Te Ik Tq( ti^( iru^j8(^^J(, <J; TOiif 

Xin|i«r SiaYV]^y, Kai Tor (^uTa T^{ 9(111', 0E>cf; (im^jKi, (!( j^ai' ^m^fimt 

&' Sv avaT-iati> lavriy *" i^XXcv, aq i Taif 4aJaiaf. Pal. Q. 'Ajry^i k(- 

Karaif^m^aaf Tut dcSii ouic a> (Jf t& fUWf] Taxi»; SioiniHu/iof) tiA i^twri- 

&*9p£wi*a wafayiiUKi incifMait. Ka\ Ti TijTa. cirri G( raT* inl^paair. E. 

CijK^ ohu iietfifK» a&Tiii(, ArT( Kai 350. 'EXavott] Ffi. Ka!, t^a;, 

iwiTifA^aai Toy 'A}jttyt/vy, Sti /jCij Kai drri tdv avoTpt^/a^. HarJ. EX^ra^ 

Vjaiyty airir ^arefSc a/ia Tojf 9ipa- text. rp. fKdaa^. iitaK&avf. Pal. 

«oJraif 4 61/ydT^f. E. Q. Aii}TCK(»<] maDu atit. ; et in niarg. ab aX. 

Ai' t)tar ic^ ^|)X^f Kai ?mf T(XMt<, K. nianu tbr! tou avarfiifiag. In altero 

' ^ cnm I et circumfl.Pal. quoque, in teitn et iu scbolio. BUTTM. "Sicg. eihibere, coinmeadaTe Bc : cf. infni-adjjj. X'.6tg. BUTTM. 
. et nc iu lemmate et in teztu Pal. quoqne. BUTTH. tizsdbyGOOglC LIB.TII. OATSSEIAS H, »51 — 263. 283 

»0' «AAoj fti* vwnss ees-i^Sw iff^Xsi iratBei' 

cLUTOf iyu, TpoTi* evyiuif (Amv vtof ^/t^lcAiimfr, 

itiifutf ^tpefit*' ^tKaryi H fU hvkt) fuXttini 

fV'*» if '^yvyi*ir vixaa-tuf ^t», SnSei K<&Atn|ru 

mti ^XoKttfMS, hiiii 6toc q fu Ad^r» 355 

hiuxiue i(f>i?iti Tt, Ktti erftiptv, ^Jc stfteta-Ke 

^ni* a&MttTQf, Ktu ay^ptuv ^ftarct irAna' 

dAA' i/ief wjrtert du/MV Jw inf^tavif tfftAei. 

eSa fU9 svToertf fttvov sftirt^af, iiftaTtt i' auii 

iojifua-i ^BUfiriio*, Ta ftci aft^fora Sax^ KaXv^a' 760 

oAA' OTt ^ oyioi* ftot inTJ^ftt^ev eth* ^Adi, 

m) Ttrrt Sii ftt xfAfurir Krtrrfwewa fitv^ai, 

Z>im vT ayyiXoif, >i xoj reef irfairsr ttuiijf. 

353. ti lt*]V ir pro y. 1. H. ib. A/t^ifekSmK. 355. naUi] 

KMK ez emend. gusdem manus M. PORS. 259. tvri^mi. ftS/utTa. 

s6i. fh<^. 363. 1] i V. 

tnai^. autem a mauu Bcholiorum ir fMTodtir» tSv ypa/ifitlTin/ Koi -rf^ 

CODgueta : 'EKcasn, iixSi- Nimi' rw ii tl( v yinrai lyivxiut. B. 357.0^« 

niDl iKtaaire et ^aWn. . *£X^«f] na i,6iiiia^ai\ KoiSiaT/ftJl^^gAiITaf ; 

laO^a^. 'Kc^bo^e] Aicrxirc. Vulg. tuKc BkI t^, dhrvr' fhi9(. B^Ao' ittii ti tI 

3JI. 'Ilf K^a-fugkv °. 'ASiTUJiTiM SJ fiq 0^1» ^rcytafai £$i£iaTD(, lUA tJ ft^ 

CT^ q'. tvrtfu •/itf riara Xrjvrau. TiOTCiiirai atVr^ ttmiTa \iyt£irg. ^ ^v 

•I U sp^^t (Harl. (m. vpetlpifTa ykf ipaaict mt^irfiv, iti eiK iwlaTtva. 

em. PORS.) sw oy itatj>Aiytf. Pal. riXX' s^i sHTTcifvv va^gTcrTo, f$ci y^ 

Harl. 353. tfiiiy] Ti noTiiraTW «{ vv^Mf 3rri ^Aaiowfai' s^ ol TataSrai 

p<jw( ni( t^( npi i s^fl^Tai tJ jtij^. Sai/M>c< yftfSaaim 3y ilXXfb tm Ai^ 

Pal. Vulg. Q, 5 t1 itim ■njt fcsf fu- ay cmj Kai tS» ?py»i>i ^ viAvKt» ixofla- 

'Xa. Pal. Vulg. AcX^uov JMTKaXirci- kit/^cu. 'Arrwfitn)^ ' i< ^i|fri Srt Tst( 

fCMf, tifiKa^iy, Pal. inter lin. 'A/t- ipSmat (3Jf ifvi^/i^Mit t&( £<utxc- 

^nXlamK'] Tfl( Sifupirrtfiitfy dwrjx^- «i(. Tevr» ^4; «Miy ofx A^vsre i[^ 

MyiKi%itSyit,fSy.Pal. ajj. A ;[ &»((. Fal. Q. 3 j8. 0(11 tc teit. T^ 

fu XaPnaa, Pfkiuy i^' Mpaii Af^at «EnTC. Fal. 363. Zipii W iffyiKiisi] 

hirfaiitKtai' i^nii^ itjHva. Pal. 256. 'kyrtSy t^ Jnh);Jai' tm) ^'Epfua TCVTg 

'B>^cv(] 'E«i^Ui(, M Tni! (^ftif 4 ^qir/. B. 'AyjrEX/itf, »v «cXciJnKt, 

^rar/;. Kal v^KiXcr cTmu 6wi)5c'af . ^' PaL Vulg. 'H Kai yiaf] &anaKTiKSf 

• Niminun legH ■choliiMei iwifiifu. Vid. anpn scbDl. 1. 110. (Qium lectioaem 
et igDMdt EtrmologuB M. p. $31. 41. std irkfiitH p. iig, S6..4S0, 18. PORS.) 
Apparet Biiteiii verva» improb&toa eue 151 — icS. qpod et rea docet. Sed Pononna 
verb^ iimitTiu & ■. r. 1. posait ad 149- BUTTM. 

»Vid.tdi'.iu. BUTTM. 

O O 3 tizsdbyGodglc S84 OAYSXEIAX H. »64— 3S4. 1.IB. Tii, 

iriiiivt J* iTi rxfiim Trekuiir/iuu' tsAA« ^ tieiXt, 

inT6t KM fi^ ^iC' Xoi Afl^ffTet HfMtTtb tffVW 165 

Wfer ii ■jTfci^Jtit eunifMiia, rc, AJd>f»v t(, 

iwTO^ttutiitKcb fiiv vAcev tr^T« Tflim-optuui', 

«xrfifMiJfXttrt) J^' (^ctn) ajpc« g-KMimt 

yauyff vfurimt' y^l^t ot fiu ^iAtf nrof, 

Jufffiifu' *r yap sfttXMv rri ^yiria^cu iiJljii 370 

sreAA^, t^v /Mi iTreifirt nea-iiiiiaii iwix^uy 

es /*ei iiftoffi^ira4 eaifbevr, tubTiSttn xi\n&(uf, 

Uftm M ^aJMrrea aAiripaTeV eiii ti iwfttb 

utt iirt rxfiitr ebit*» mrAxfirra ^fta^eu. 

T^r ftai nrttreb dufAAd Agritiitbr' tturaf iyuyt 375 

nij^fttref ro^ ^Mtrfut itirfietyer' eipfit fit yeii^ 

vfttrifn iriXetm tpifam avtftee rt Ketl viuf. 

tv6eb xf ft iK^ebtroyTa ^i^raTo Kufb iwi xip^^f 

vfTptif irfes fttyaXrp-i (ia>iy, Keii etTtf7ri'i x^fa, 

oAA' euaxturrafASyof iiixfi* vaMy, iu( CTiifAdoi' 3B0 

if jToraftev, r^ ^ ftoi stiraTO Xfih°f afirref, 

Afiof ■^tTfetaV KCbi nrt rjtsiretf ijv artfteio. 

tx i' STrtre* 6vfujytfiuV nn i" aftfSforiii iv^ 

^Aud*' iya ^ arartvdt JiiWfriof •n-naftoie 

i6$,{'^. ftlitaraFiavn. 167. frraiundScKa] jrr& tt KoiS^a H. In 
^, 378, scriptum erat, irm ii kbJ Si£Ka fuy iXew sed t« [M?] nunc era- 
Bum et w>J«y m irXitr tnuUtnm FORS. ink H m^ ilxa V. W. 
373. mWS»;] KtkcvVSB.. KtKaeAV. 2l8.Ki]iiH.V. ^81. if,!- 

Xcyu. tii v^' tr AtarfHiffriui t** rrtxf», Q. 'E^rr^HAf— Ao^c, ■( TC^HtFpaw«f 

•f^ 7^^ ^tn el j Zfi^ cKt^i^ T(v 'Zf- Fal. Sed iuter liaeas ab alia mauu, 

f^^ Fal. Q. 264. "Bfo^ iiaarai.- y/Hrt^. 383. 9viuf>/tfii>*\ 'E^mxtw 

«(«r ^UT^ T^ &tiKt, T^r Xvrw tuv iSii. i*tyufiit xai tipi i/vxif otMrjitif lat 

Fal. 369. raiJK iaivaa t«xt. Vf. 4/taiiTif ^nucTWfuMf. Pal. B. A«- 

ToliK ifurifm, Pal. 270. Tji Ebo^fi^fi «eijw}^x, ^ ovUo^iJnw xat rw^)iw 

^Bjirli' iw^«|o-£». eyTH( yAji tTi tf«XXoy Ku dvoirrii/unf t^* '^™X^''. E. Q. 

8iwTvxi«*>' ''. P1I. 379. 'Artfril Vulg. 'Aitfifta-lTf nff] 'Er J <£ ^fo»- 

JC^ffl '06tt tiK tf* Tfai^rat nai iKiff/- rai (Pal. wtfnaTnri) fipaTtt. Q, Fal. 

ytir, 4 iKTftnin ftq 4;(«rn koI JStiit. S. 384. AunT^«f «OTiifuu] Toii <fcsi Ai*( tizsdbyGOOglC LiB. VII. OATSSEIAS H. 385 — 393. 285 

ix0ac iv ^afMua-i mtiJ^o^' et/up) Si ipu^a. 185 

^tpvrafui»' xnrm M &ios Kar aarsipava xeJtv. 

it^ti, fisv h ^puXMuri, ipihev TtraifUtK ff^p, 

fuJipv iratrvj^K, km »r' ^&>, Kiii ftea-ot ifutf 

AirfTO T ^IK, Keti fM yXuXMf VTTfK eLvtiKtv. 

afUplTFO^OUS O ETTI Bltl TPIf itifjTii wyaTfK 390 

Trai^ouiras, iv i' avrii s^v tiKvla dfeTtn. 

T^r 'iKSTfvir' ^ / a/u no^ftaTK iifi^0Tt¥ ir^^eu, 

m tntK av cAxoio vsaTtfc» aniaa-ana 

391. ttaiai] Btyjira' (sic) H. 9^v V, ib. F^unuz. 393. fikwaia. 

^si Aiftf Aftrvaninu. £. Tm! i/ti rSir tl( itli.ip' iiAima' cpi tariiSr ylif mr- 

Ttii &ii{ iji^fMi wt.iiftui. Pal. 285- cTiojc T^ VainrucA/i i 'OSvffralf % Tgv 

Bfttx^ EuurTa>.T^ui (post vocem iK0^ ijXiov /i^ ip6iiffearrii it; Tgv Bi/riKic j^ 

puto : nam juxta illam Bcriptuiq ^trta, ifX i%ix«nin Ip' lnaAy. ttt 

■dtotium.) Fa]. 'Ekj9^< l* BiitnnTi] yiiftSBi ^^, -rirt tl( li Stjrti ifBa- 

Tfla » Bi| JM/rSy, jSnayeu, Bdiana, Kti vta rqt 'AftjiOK «Ztu. «f kou i vmijT^f, 

lo^M (Pal. ieiitfgi). ai /lir hi fSo^wvf AifirrTD t' ^eXu^ KaJ toi kXutmi ahn^ 

tV 7ii Artfttyairai, ^d>at yJyarrai, Morr* (^, 331.), xoj T& XsfTa. E, 

ol tc ^oi, tfii^i, T(l> Se (f< £^;, Stv- AEIEAON. s^; Si&^v. Vulg. ■ 390. 

ifa (Pal. S£>!^i). alsv arffittmi Koi 5 "A/t^iXaut ? Ar! fliyf] TJ ^i^ XrytU' 

Xon^ s^ ^iiy^. ^Tti Sc Kol t^ ^ Iti ^k t^( ^( t^( ^t! T^r a^eufa» 

To!; &yfMf fiy^^uya, 6iiiUKi. iitipa &yimiy, tu X/^fky. t/ •yi^ AwjiKarui 

(Pal. SE>t^a) BJ, olw ffTjK?, Aola KOi ^r Karar/eftifiy t^; toi!J( tri «t- 

T& ^uuo. £. Q, Pal. 286. 'Hipuvii- oiSty ; ^{ Bii^oi koJ tI ixi^fifityw. 

fi^} Kvpf»< o£ wifKPat^faiy (MedioL Pal, Q. agi.^H/i^pom] 'Asfn^n. 

019. «£), i>X ir^\^a. Vulg. O. /£ o£ ko} ifupl^mf ^ £nif ^ i^- 

xal iwiPatjiy iSftd' yvt Si ^zt^^i))', ^nffuBiy Tiy jSf»Tsv npiraouro. £, 

Vulg. 'Ewtana^dfHi», nfuc|3o(X^f«|V, 193- 'Qf ob w (Xsoia'] K(iaY<ut( 

PaL 389. AbirtT^ t' ijcXuf] E/( hfru' ay>y. <i( yik^ (Pal. kcu 7^) «aTi)f> 

iAlytT*. 'AflmttfXflf yfdipti, tcfXcTO, «jil »ca< iioXrjreTai ^o^^fuvoj Ti 

I liTTir (1; Kcj^i)y JkX(»(to. rpo Sufffuw «wmiittTw TOii Tpjni'. oCto^o-I N(»a-|- 

ylif, ^ifri, irwFTii^te T§ Nawuriffi « Kiioi vpi!; /m. imtfi) KoXSf, £( oJK etv 

'Otvr7(^<. Fal. (£z Harl. Aristar- i\wlinii >tvttfi» raa wfHai itt rm 

cM CDrrecdoDem tantum protulit aXX)i xaS' q/ia< wiirxwri. Pal. Q. 

FORS.) AiWrJ t' qeXxx] ''o ^imx 'P((e|U(>> (bIc ed. ant.)] n|ia£ai. 

' Vidci ipsa Ariitsrcbi T«[b« quibni raani iHe correctioaciD commeiiiJa]»t ponl hic 
Mila ad lediaDeiD TnlgatBm. Undc apparct in lemmate reponendum egse IilXm; 
mi mn ia boc ip»o Mbolio airiptnra lari» ez alio loco tauqaam ibi eoQTenieaCor 
iWonibT. Cf. not. aq. BUTTM. 

' Hoc in reccntt. acliolionun edd. omiaanm in antiqaioribai l^tur interglouas ad 
'^ii <t nni. Natnm antem tniplcor Ik>c eliam ei Aristarcbi lectionc ita expli. 
CMa: AEIAKTO. <r^li;>.<l>if>. BUTTM. 

■ Sic Mediol. Sed in Pal. iXr«n, neque aliter in textu : ubit aaiea lopraKrip- 
tun ii^inm ct wA marg, »{. Ixm». BUTTM. tizsdbyGOOglC 286 OATSSEIAS H. 394—311. LIB.T11. 

ia^fftw' ait) yof ri yturtpei euppaJinviv. 

*r fMi irnav sSuMv oAif, ij^ omb^o, elvev, 395 

xtti Aeuo-' ir veTa.fiUf xai fioi Toit iifMT iStuu. 

Ttuka, Tot, axovfitnof wtp, a/^thv xarsXi^a. 

Tov i' avT 'A^Kiteef etjraftti^tre, tftaniTev Tf 
£f ir', j]rr« fiif TOuTe y ivajirtfiai wx iveijirt 
■jrdis ifoi, tvvtKa r otrri firr tLfi^meXettn ywai^tv 300 

vfytr if ^fitTtfiV av i* a.pa vpaniv tKETturttr. 

Tei' S" iarafttifiefJbaes TTfert^ •jraXvfatrts 'O^wtus' 
fipas, /ni ftet TOuvtK afWfMva viiKtt Kevpijt' 
ii [u* yof f^ extMvt riv a.fA<pvireXaur» 'nrtff^af 
oAA' iyu aiiK StAei', StircK, tur^^oftivas Tt, 30J 

ft^irus Ktii Toi &vfi«s 'fjruTKurarro tSani' 
iuT^i^et yof t siftiv «xi s^on <f>u^' ea^fUTruv. 

Tev ^ avT 'AAx/foor avaf4,ti^e, tpdviia-iv rf 
^v', ev ftet Toiot/rsv evi irriptTa-i tfttAev Kfip 
fta.'^tiius Ktx,o>iUu^ai' afttira S' ala-ifta, vana, 310 

(U yttf, 7m Tt iraxtp, k<u 'h^vai^, Ktii "AjreM.eVy 

394. ^^/fu>] J^cfMv V. ib. fffiina. 195. FiDjf. F«V«y. 396.^1^ 
/Mcr*. 397. «iTt^t^a] KdToXtfS H. 306. ^/*y i"n^ H. 303. *«(!- 

w^] ■nirti^ V. 304. fi' lKt\ttit] nt KfXnc W. 306. tmta-Kivani} 

IrmnJviraiTt H. W. ib. FiSim. 

Vulg. 398. 'Aw»iulfftTc] 'AtnceitKfi- irat, A/tipiTtpa ^fimi. tV /*^ T^ 

MTt, I fcniv t^ &fiui^i tftat^iyynii. Tpimiai' t^t tofSimi tSiiunteuiTeu, tipi 

Fal. 301. 'Ef ^fwTcjMv] TdtrT^rru' eI< tc ^iAaiSfaittaii tKtir^ o£k il0ai^?TW. 

riy q/MT(^ otmv. ' ATTiKi; tf iirxrijui- Pal.E, Q. ^aijuvlui nai taurhi rf 

•riafiil. Vulg. Ofrwi, i^fiinifvu. 'Atti- dfMtfT^/iari o-u/Mrtp&a^oi. Pal. 309. 

K^ t( Ti ff:^/ui £<, I; SiWKiXcu. PaE. ithui K^|)] rp. »i)/ia. Pal. Harl. 

Horl. 303. M^ tniKtt K^ftfi\ Mq t^ 310. 'A^&v V s&riita civTa] T& oT- 

Siftyai a-^v SvyaTcfa T^r NoMriKaav " o-j/ui vdvTa Afulttrei tlat. tt"! -^f fi^T< 

^iXsKW^rjtt ^fMt; fraMV. of^ ftii' 7^ iui^y^Tai (Ttai, &rc /ugSe ^^' cvi kw 

iKiXtofft mnraKchaiiKiaai lui SwXJSo, tioBat, ^tc ^raiiuf KfxaXao-fiai. iiff 

iyi tc ovT^ oJK ifiiKifra. Pal. Q. ^(1. litdimu yaf £ficiv(v tJ njfiftctfar Koi 

ytiKt» {ttmit). Fal. 305. At&of of- Ka^^v. Ful. E. Q. ryafUKit, ri 

rxurifuni n} ftiSerai /jir riXX' ilv- Ka^^Kavra xaiji tlva. E. Q. et, siM 

ayKoIiK j«ip Tou ^i) f^ii^ (Q. Fal. voce r^u/twiv, FbI. iat. lin. Ta Kotf- 

^Joifcu) Tivk. IMv t< T^t yyiifiii tw ^KSvra r^vra KoXa ^HTiv, Vulg. 

paaOJni iti t« ^XavSpmrTi^ jlcsou- 3 1 1 . AJ yo^ Zni ■warffl Talt t£ 'A^ 

°InFBl.MciDaeritnr,J'A(«Tii. BUTTM. .dDyGOOglC LiB.va. OATSSEIAS H. 314^318. 287 

TWf suv, 9iof tiriri, t» ti tpfmm, ar sya yrip, 

atSt fiifuV o\ko9 ^ r eya Keii KTfSfMLTtL ^oirit, 

eu K ^iKuv yt fums' atKona, ai tr wtk ipu^ii 315 

itiffixuV fitn TeuTo ^iAav Ait vctTfi ymiTo. 

xoftTtpi S* «f Toi' iyu TtKfMu^iftiu, e<pp' tu iJ^s, 

tuifior ie TfifMS ^t av ftiv StSf*^f4syes vjrya 3i4.V]i|J'V. ib.F.B,». 315. 


«-.■iK)^.],W«,-x..(«c)H. 


ib.MS,. 


3.7.T*],<ypro..l.V. mofff^ itn£Cfi '0^ty)fmi Hrai (huc. P. 'Ani t^KTurou Tav, ejtflui (sic), ks!, ko- 

eiHarl.). tX li koI 'O-^yifiiai, eiKOT»; Xors. Pal. KoAewfla.] T,!. «aXtMai. 

tlfnii TtfiaiftS^val ifniai. w; ykf Fal. 3^4- 'An!, ^vow olo^ tl t^v 

iyHW t)ii ayifa f^yijimiicTai (tfrji t^ TnfpTir, koI /u^v t^( irfisaipen»; t^{ 

ivyaiifa' ko} o£ v^oTjicTo/uyof tlXXA tZn wafojajjf vofaifivtiy. PbI. 315. 

Xnofiv.. Pol. 3l2.T<i7e( ^div] Olo( t7 Ai' k" IScXur] r|}. eL Pal. 316. M^ 

Tv ytili^, Kol /*ij8ev T^( iwpoaifiirfUf T»vxo] Ti iKM-ra « ^^ai Pal. (quatl-- 

«ij NawriKiiaf* »a(i«Jin]< vafaTfimy, quam sine lemniate versui 315. 

Q. ili.TleuidT eniiy ixifity}TaZ- Superecriptum). 317. no/iri]» ff /( 

TB Xejti mpufuyoi tou 'OiMircui, tt rSS y iy£] *E»( t^* iya (Pal. «b( 

ngt iXijfldiuf TapaiTEiTBi dcoS ydfMy. rirt o-^ ^^) TtKitalftiiUH, Kal v«b 

(J Tif i^erS^ tviay^^qrcu yajJimy, (Pal. tfvoS) T^v ff^ Kpamianp', fnf at 

timiitiii^yy^anaiKluifiyi^Ki&iftBnii. ah e!! «i!J( fl«>.^ir(i( i«(X6(7v iticaie, 

Vulg. TaiJTii ^o-i itifaiimf tl TaTf Pal. Q. TfK/ia^ftftai] lijfuiS, i%a- 

iX^cuu; ^fxaTo tJv t^( KaAwfwi'; vu!. Pal. TcXfiS. Vulg. 'AfHrroipd- 

ydjuy, ij nlvTt /mv iiaxiii6t( k3i o£ vij; irejiivTJlTi, c/Sq;. Pal. 3i8,'E{t^ 

(Pal. Koi OOSJ) ^lX«i», oWi KBTi t5 fMt SeJ MfXf ' TOUTO. Tl, i( T^l, Ko} tJ, 

'AXniiiiw 5So(. sJirXo5il! yi^ f*.iXiaTa ^( T^fMf !t (sic) , towov iurii, KaV ojl- 

^iftToi, iwff BVit^alrti ntfi T)ir< iic t^v t^v 3^av. »{ tJ Ti( Xejwj, oni ^rsf- 

yoer^j e^Ti^joSiTai. /wIm 8e ^eov Jti |3j)fli, tio'flf( £«0 t^v Kijy^y. Pal. 2& 

mAiuov efle; To vpwflytiy t«j( iifi<nmf i/iy itbi*>ifiiiy>i tvtifi] Tiy<i( lycictt imaT- 

Tw fitw, Kal Bi' i^er^v a!ijTo"( ^nEiBo- Tovra 'OStnraia Srfmai *ai'a«:ej ; ^- 

>ii T^ fluyoTejlaf, u( KOi i%i TW B(>.- fuv Siy s; <i8ote( tS fj^fioSiaiTOV !auTSy 

^M^'vTiii, TvS<»(, no7.ii»&ou(. <£ yiif nai to «c^i Tot': lAriMvf durSftit' tfniai 

tif T» iXoJfrov &^ifm ol vatMi, dW>' 70WV, OS ^A^ *(Ufl'ma-iri ^Xei ,9i)( o£SJ 

'i( i^ *f"iv, i)v (aic) oiti t5( JJ^«(. ijiafirpTs (t^. 2JO.y e&iya BlKtvaiy 

^xaii^i yiiip iyifi foiKai (»'. 353.)* &Kfi^S( ftaSfTy vtkn oiKOuri Tsiroi;, 

rOEilv (Mediol. Teve^) ii Aiof juyd- tvaydoToaiy soXefiXvv S(Soi«rTe(. TOtf- 

iw tfimjv (y. 37.)' Of T* iadjcTm nv xAf"' *=" /«"'ft"*. «»' "£( (b^i- 

wStjeBO'!» (/. 333.)* 'Evti tSKt «*- Ksniymif intaTitAwai raxfiTTa kbi koj- 

nl ToMifiritt TCKMv (k. 64.). Pai. Q. yjoiiiyavf, &a ^^ T^k jSov fidBaai, i^ 

' NomBB Nuinsiw delMidiita aat iu •>> mat andm n : rid. nd 3.14. BUTTM. 
'liilen.Pal. ■primaniaDiieratlrrir'. BUTTM. tizsdbyGOOglC 288 OATSSEIAS H. 319—335. LIB. VII. 

As^ttu' w ^ iAMiO'1 ya?^ni¥, S^f a» "ati^tu 

vATpiact oi(f, KtCt dafta,, xet) tiTrov toi ifu^ot trrif 310 

ttTTtp Ktti fioXeb TsAA» tKtbrripu Srr Eu/3«)i$-* 

Ti)i> Ttp T>|A«-e&Tai <piir tfifivnm, si fuv tiono 

Pmuv iifitrifu*, ort t> ^ar&o* 'Pa^afMUi^f 

tiyer, irff^ofttm Tjtwoc, yai^iet vUv 

Kcu ftiv u tv^ tj/i&ti, KOi aTif KaftaTeie TiXtrrwi 315 

319. >if<ai] X^ot H. sed Xiltm, et jakrirq in schol. ad /. 79. 330. ^ 
«»] ef «^ W. 321. (1*(f] «irai DUDG sed tlmf [»inia m. H. FORS. 

ib. ««u^ fvcaarifu. 311. t^ «tf ex eraend. ejuadem m. H. PORS. 

ib. f* FHam. 333. Wm. 

«w K«fic£fUM> dxarlVoTai rii 'Oiiw- Titv^ ', V iSiiuma^ \y '>. i]p(£ffft| fo; 

ff('», Ci^ Ti foi. Rk» tl( 10«* K»! ofua T^( AlJTOUV, Kai ^Tofd»,! J»! 'A«oXXi»t 

«faaiXeW». £. Q. 'T»»)i ^tf««i] 5** *^ » 'Ya.liijuai6Bi liii Siat tw Ti- 

01 whStoh ir«iTTO»Ti( a-» ^iiStfavTai tibu, li; !^ auippalrat aitit u; oSA- 

KOtfir. B. 3^9' 'E^'!*<<'i 7B>,^n)r} ^v a^w '. 4a/vaiiTiiu <y«i> (PbL 

'EXoiitwii' qn^&i;. Q. E^^fiw( T^ Vnlg. ^i>) tl iaiaKfi xXi)(r/ar t£> fu- 

(«Xaffffoy Xeyei, ^ t^i' yaXijvfSira* oSr« Kapai» t^o-uy KaT«iiewT(<. on J( K«t- 

^ifir/. B. E. 'EXifaiivir» yaX^^aiaf, yxd tJ 'HXihti» «(Siov i 'Paidftaiiiii(, 

vw(xv(. . Bt ab alia majiu : Tit(( ^ tin* j IIpin-i£( Iv t^ nfSf Mnt- 

B(, JXoiiis^i. E£^fiu( T^B fioXaiririL' Xoav Xi^y (f. ^63.), 'AXX^ ff' {(' 
^o-i. Fal. 321. 'Ejcainfpo] IIii^^u- 'H^hiauii vtilai Kat •ttifaTayalifi'Aili' 
Tffu, ini TOii JK^( i nffiaimi ri vif^a. vaToi Sf/i^™"'"' ^' fiu4i( 'Fa£iifUB4v(. 

B. E. 'EKT(T«TiirTai T^ Tii( «Xar^. £. Q. Fal.-et ^usque ad KaT«iKnim<) 

T^( yif 'Eaxtflof (flic) T^j» ^ao-i Vulg. 'O TiTui( jr uQf i^ 7^ t; 

(^ff-i) ■rii» Zl^aiar. "ISiw *«Ct» t»> ^faa6ri T^; AijToii(, Kol mca 'AwiiAimt 

^«(iJMLiv T^( 'EXXifSof. Pal. 324. Ti- i-riif£Sij. toi>tov ^v j 'PoS^pu^^ 

Tiiv yai^ioy viov] T!v i^; pji^( uiu. kttj- (Pal. iuB. kbi) BiKaioraT»; lof' "EX- 

tiko( Ti^a(. Vulg. 'EXopfi T^ 'Op- X^iri KfiiT^t iTifuiptpt wfirtpai, Pal. Q. 

XO/«voB, Tiv(( Ef MiviSiiv ', ovreMr 325. Koi ^v ti] Tf. koi i*iy >'. Hari. 

Ztif iA T^v T?! 'Hpa( ^lXoTuiia» «Kpt- 'Evf ^Xffov] 'Ekii (J( EiI|9o™i ibiiXh». 

il-^v oMir narii ^<. ^ Si ^1^« sauSa Pal, TtXio-a-av] 1^* fUT* a^ov <>«iii. 

■ Sic, teste Muo, in E : in Q. aatem m.h». Pal. rine meDUoce Orchamem se ■■ 
'EXaff tS Miivju /uytvrm Ttii. Vnlg. ed, SDt. "E. tS ;0(j;iiuh«; n»if Mi'>wi riniiJiit, nnde 
dnbiai Mt Barneriui Miwii fudat nn Miimv. Egn Bnspicor fiiisse th 'Of;^i^HD «• 
Miinu. BUTTM. 

* Pd.— loIvvT» 7-'ii. )>!»( !i n> "Haw («Xh-m/» vrJ «i> ^S^ aM> Kwrrii, i"^! 
i^tlili^m T.Tpi,. BUTTM. 

k vuig.— i.;.i r-r>K if.;^^.».,;, .i..^.^ T.TuJr f( it^» a. BimM. 

* Vulg. — Tiv TiTVM. i Aiw ^> iw^nr» sirff. Pro A»( Barnei, em'. Ifimif con- 
fcrre jubeDB ApollMl, I, 4, I. Slrab. 9. Paua. Lacoa.et ApolliKi.6chDl, Cf.etnM 
kIidI- alterum, — Falat, 'Piii. 1) iiiu> irt^fHm Tinm H diii it Uiffitmt iiM>. No- 
tdoenimqui bctum sit utCreuier (Melet. t, p, 55.] tadte pDS|ierit IiWh ^>. V^ 
rain Cnmea et ego haac scriptaram esie ceaseo, et ex mero itlo mendo iult sactoraa 
■cbot. Ambr. Dlteriui pn>cu<li««e «uoai ii ihxfit sdt». BUTTM. 

* Sic liqaido Fal. quoque, DOn at ait Creazer ix>: it. BUTTM, .vGooglc LiB. VII. OATSSEIAS H. 526— $40. 289 

ttfMTi Tu ama, xtu ATr^oyev ukaS' ejriirru, 
ti^^sif ^i X41 aimif in <f>pta-)v, otra-ev apurrBH 
i^Cf iftei^ x.tii xoupei asaMiTrrtlr aXa, Trtfia. 

'"'ilc tpare' ytfitt^fv A «■eAwrA«f Jioc 'O^JOTrius' 
tv^afuvof J° a^a. iljriv, tiros t s^»t, sx t evefcet/t' 330 

Zeu n-arfp, oiff" oVa iiTri TtXivTiis-iifr a.Wa.rra, 
'A^iuyeoc' rou fUv xtv c^i ^e/J!»!)» aeevftt* 
M^trrov xAsw Bi(, eyw A' xi ■jra.Tfia litoif^v. 

' Sls «' /cei' reiama, Trpos a^fjXevf ebyoftvcv. 
KtxXero ^' 'Af^ AivxeJAcver ajMpiveXeun 33S 

^/£i'j' iV aitfoum difitvai, xeti p^ta, x<tA^ 
TOf<f»vfi ift0aMti¥, rrafiirai r i<f>vjrtf^t TaTntTaf, 
X^airttf T iv6ifiitai wXas, KoSuTrt^ty ia-aT^cu. 
ai a irax «x fttyafeie, Sats fLtra x^P°'''* 'i%eva-ai. 
avrap iTrt) aroffa-av irvKiver Ac^joff iyKovievaai, 340 

336. Aw^yayny ei emend. H. ifviiywca> W. ib. i/i^ym, ftUtiX. 317.^(1- 
*!««. 338. oXa] ^(oXa V, 339. BiTiif. 330. »if(£^w<] fVX'/"- 

Nt H. f£x^fiuo{ W. Deiiide ci^f, «^c «' luyeiK^^tfa 8iift&i H. (ex emend. 
guBdetn manus. PORS.) V. ib. ftim, fhn- 33 1- ^<^- 

333. WfBp'] lir^))» V. 338. fia-aaSm. 339. B(£of] !j8a( pro ?. 1. V. 

Pal, 336, 'AB^-yop)TO] r^. iw^nira* Aiff foa] F^. nai, «uS" £(. Pal. 333. 

Harl. et Pal. qul oddit, iiytZr iyKa-r~ &tuiM)il«4 tt lalf iiwtiifWnri T«i ytifuo 

fKiaar. 317- 'Afiara'] KaXXHTTs. t£6' AnoZvai vftaeiti^irart, ti}A& fuwu 

Vutg. ed. ant. 328. ' tim^^titriii riiC yiavni. Fal. Svyhriira, leanin' 

aXa «ilSf] 'Aianiycir, ioaKftidy tJ i{ Tt^l A^SofoTOTo» Hfiaumy T^» ff«(W- 

Q»fi Ty «i)iaX()i Pal. B, ^ Tiu! K«- K^f KaiaSTfnitiymi iiS 'KKKOiittt. Pal. 

»1«. Fd. Hyfiaidif ii Ki%^. E. 'Akei- 335. K('kX<to S' 'Ap^] 'O fiiy ^ao-t- 

^fntiy] Ki>ii)X»T(r>. ioap^iirTttai yip Xiif3( ti^ffxi™' "?' ''?( (i«((rT«X^(, i| 

Ts t<t»^ vvS ^ay KamiXaT«ji>T>w. Ili)- Be 'yoaiKciluc «aifKzcrKfwi^M t^i KofT^. 

l^] NZ» ai «igSaA/fT, if 'yi^ (xOHri «1;- Pal. Q. 'Er fuya^iri] Tf. AfUpivS- 

tdkia, ^XXi Kusot;, rofi. tJ xX«r* Xoifff. PaL 'A/i^i&oio-i] F^. f» /*(- 

(fiCT, <bT(i>) t^v ^EtXairira*' «^So; ' '}u^OMri. Harl. 339- ^ii>(] ^Sf, ^i 

Tib^ (i^( EuXeu' ti rf TXan? t^( ku- tou iala To litfC^a, itoK^iTuf» ^^ 

wj(. Vulg. 330. Eif(i/M«< 8" ofa «;<«!. E. i?Sa, TaxuTifTa. Pal. int. 

(in.T^^ ai n^ydkifnfa Svjiir] rfdipt' lin. 340. 'EYKornuo-ai} Im^tuiaai, 

Tou, Itiiv /( ot;pa»» tifiy. £, 331- iyt^yaJaiu nal Kif»(U( «XijjMif/mw T§ 

* Ita rectc editl. ante BsrDerium, Sed cum Bp. Euat. ad uostram locum legitiir, 
'Et ii rf/;a\Uit raXaiut ivfHTsi *ai «n iTI» %iXtu r/ riiJ». cerrigendiiiu putabRt ilte ia 
hoc KhDlio wiHit. Male. Enitatlilu» corriireDdii*. Nam 1«)« irii» li>);u<. Vid. 
Hnu. >d II. ■'.838.et Schodd. in v. BUTTM. 

' Vid. ■upm nol. ad 141. BUTTM. 
VOL, 1. P p 

D.a.t.zsdt>yGOOgIC 290 OATSJEIAS H. 3+1—3+7. LIB. VII. 

"Ofrt Ktm, u ^iivt, wtJreitiTM ^i toi liini. 
ur tfnit' Tfti i' atnrarro» uio-ene xei/tifdqmi. 
us e ftit ma> Kti$tv^e xoAvrActf J7ef 'OJuo-rnv 
Tpttriis ** hvxfxxrra, vr eu&ova^ ifi^avra. US 

'AAxfveor ^' Apa Aixro ftv^ffit iifiw lA^irAoTa' 
ira.f a yvni Sinraatb ?^6S vipavn xati tvr^f. 

341. Sr/umi 'Oiu»^»] ifTfvnr V 'OSiw^» V. ib. Fflr^rg-u'. 243. !|Wi] 
i^(« H. 343. ifcliran. 344. K40«vt( a m. pr. KaB£!St ex emend. 

H. KoSni, V. ib. KF^f. 

ownitg T«i ip^fuu. Pal. 343. 'O^ i^«v Kimiiihai tiSiui jca! jx°» (fjrnj 

icjvi'] 'Arrl ToS «jia-n ^ai SwyjpAiTi «J^mwtO{. Q. 347. Tlip^n] Tf. 

Ktifn^irifiAii*^. B> 345. Tx' alfH^]) >J^raM, l* tm( 'Afiara- ultioue lil- 

ifiiaiwfl 'E> Tf imric^rtp. Q. Pal. tene abscisM). Pal. 

ESfX«f T^ ^ (TTKb, Tw n(i<fiaT«; iC- byGooglc thj: 
OMHPOr OAr22EIA2 0. aptw' «p" £^ (u*^f iBchv lAtvct 'A^xivmo. 

tbv J' apa. ^ieyiy^i «ero -TrTofJ^^cpdof 'OiutrTfijf. 

Tttiriv J^' ^tftoviu itpBV ftsvof 'AXKmoio 

iM^xmv a.yop^ya, *i <r<fu» ■jrttfct v>]v<rf TervxTa. 5 

3. tifrftr^^ 4. i7«/t/i«/] ^iuMitr H, V. 

"T^tffi^. 'EKKX]]ir/a y&crai TiEy ivaX^^a^Tti ahiy. koI ;mt' oiroii dS- 

iwoKM' «tfil TSb fEVtu Kot ymjf Kaiit.- Kkiico' inKvTtTSi naTarfytiKai t 'khtifMi 

leiai ■Xfif jirvs^T^t tav 'Oiviririvf. xai JKcXcinrf Aijfi^^ev Tgr xifia^fiUii Tajxr- 

JTTiurroi vapi T^ 'A^xiviff) tux ^aiif- veu' b^' o' pSeTai a?^ troJ^ Kcu i({ 

«« II Sfiinoi. Kai iMtli raZra ilrK^ 'AtppoHt^ Kai 'A;>))< iipaf^tiiray £>a 

iyu^rxai ^aioKc; Kai 'OWo-fi!;. kcu 'H^Iittsu Sco-pi^v Ti»a( kkt' afrSl 

t liijneitictt ^Sti wpSta jAit ta irtpl t^» T(j;«)iraf44'i*v' «wiTa Kai 'IXliu oXwiy , 

^iX'^ 'Aftai Kal 'A^^iii'T)|(, «rciTa Ko) vtfi T*v Siii!;!» &vw. 2t Ko) ^K- 

!i T(t SE^i T^v flaaysrjiiy tm Sob^E/ou ^^^cre( 'OSwirtlf iSoKfvaty. tySa gn*- 

«Wi. Kal tev 'OSiKTircuf niaSemf i ti^fTai auTou J 'AXkimo; t^v aitiay rSv 

'AXKrmf Bi*Jii«Taj Siar/ Kyjilii koi ioKfijaiy Kai «(«Tptitrai tA mfii a^iv 

t/( kou Ti9ey tii). Vulg. *'AXX»{. 'H- SiiTT^a-airSai. Kai t(Xo< InaZBa tiT%a 

fUjKt Tffni Kai c^iierT^, Kafi' \i iKiiKi/rla ^ faipfila. E. I, 'Hu; q il*ifa irif 

ybitai t£v ^ou^w «t/ii TaD f tviiu' sai /taiyti mMA. Iti fii* to Katdniifui 

Koif tirtftiiiirft.if' Koii 'OWireu; Sivko- i^t i^^ujiii^, &( %yfi iytaRiSa,' hri Bc t^ 

^Uk' Hai A^fMEsKm reS nSafif&iiv tfi- (roi;uaT>K>;v 6iay, &f (^ci nr] TcE, 'H^ 

^ irrfpjiru;. i ii ^aaikilif isvyBciyttai £* (k Xf^cuv (II. X'. I.)* iti £i tJ &*« 

t(( Koi itofifv (lij i fm(. Pal. Q. 'AX- livaToX^t ?((( /«rij^j3pla( tov iXioii )«i- 

Xn;. 'Hfiifaf ixiyfyofiinif i 'AXki»m( irTi)/ta, «; jv TJi, 'Oippa itiy quc ijv Kol 

'K jKicXijir^v irvvivya^^v tchi ^alaKct^ ^Cctb^ icp^ ^^^^ (H' ^- OO.)' ^r( Bc 

K^i^vti aitiiTf vtf) Toij «op^roc fmu. ri vvKTic Koi q/WiMi! iidirviifUi, ii( ti 

■ maa ii ar/aya avrrt}^'! aitaif iiH ttI; t^, 'Hu( 3e^;ui iariy^Hit KiuiSeKiiTii tt' 

^y^S*. iy $ vfctftiiiaiiin.v tm 'OSto-- ^c "IXiov (IX^Xou4a (11. ip'. 8o.). Q. 

«■i"! Aa«iaf*ayT«c «u "AXkiv&u »ai8Jc, a. '(Ifnn' af'] NoijTrov Kori t! ffiai- 

'''><' t( rafeuT^afUrao ti^ t^ Ix'''''''*^ •xiy-timi Kni Tstf 'AXkivJou uutc iyif/if-' 

"^!" rvi*^>tfa(, Eifia}\»( ifaf^tfti; flai. Q. 4. ToEtjv B" vyf""''] T«?» 
P P 2 tizsdbyGOOglC 292 OAT2SEIAS 0. 6—13. i-ia- vm. 

9-fitt^icf i) ^ afk ebrtv fitray^o n«AA(C( 'Adi|nf, 

ll^eftini Kijpuxi ^dvpfwtt 'AAxiMsio, 

WTov Otftwff^i fitrytt^eft prfioWa' 

Xtst jM ixarra tpurl irafiaTafMiti ^re ^dei'' lo 

Afirr' «yt. 4«t^'K«i' ^yifropfr, ^^ fuiontt, 
lif eeyeftit laeu, oi^e» ^ciVoio Tvdiirdf, 
ec ner 'AAxi»eio aoMpfevef ixfro iufM, 
virrev ivfrXayy^tif, iiftetf oSctteiTeirtr iftiiof. 

'ilf tiTatjT, m^fvyi fiivef 3ta) 6vftev iJtarrBu. ij 

itajHra^ifteiif ^' fjU^Aq^o ^foruv etyofcu rt, Koi iifOt 
ityfeftivuf ve^ot yebf i^tfiiffavre iSentf 
vtet AatfTtbo iatipfera' ra Si of 'Adiji^ 
BKwtffitiv Karixtvi ;)^ii' xe^oAq ri, xfti uftoif, 
Koi fti¥ ftaKfortfey x«b jratrrera ^ki* iiv^ai, to 

uf Ktr ^eu^Kia-Ti <piXef iratTia-g-t yiverro, 
Slivof T, aiiaiof Tt, xoi tXTfAfiTfifi' aaXeuf 
n-oAAoM', ofif iaaiKtf arsifriran 'OJw^or. 

6. li KdB^-] V iKiBXfi» V. 7. F^TTti. 8. /^iM^- Sc^^r^ 

10. ffK^Tif. 13. tafl^paini. l^. ftawa^. ftKdvtm. dwArna cotn- 

git Eidd ad Dawes. M. C. p. J53. 17. >)^] V ifH.V Sf» etrirarrt 

V. W. ib. f.BoWt(.. 18. Aafijwo*. Safif^wa. 20. fiiiatat. 

33. «!(] T«i( H. Et Apollonius ¥. ''a«(X.(. PORS. W. 

nv, il^i ^»x^(. B. 6. Ksifii^, /rl ^itifBi tafaiatitinTutSi wof 'On^/f 

(iinwi XUaia'i] tairtTOt tafk TaTt nrTu. Vulg. IX.^O^yo fc&awaiWl- 

■aXaMT; (dt( Jr, «*T« «^ tS» Ajpw W- o-9<] E)«Jtwc !ii •irm' av»b( Am7<i- 

fcvf TU^ ttyai luiTaa-KruiwfMivuc coA- ^i, p^am atiri* ihvi «Xov^T^ tui- 

tifini xiia i%ix«rTa,f, i^' iy iiuSJrrtf rfet^ Tiiv !^iy' '&a ol fMt ^iAJfiw 

iKaS^/an» ot i)7«J;umi.' «b! hi tS* Tp«< Tit finr, of £t ^tX^oXw s^c n 

N^TTO^ •Inivr Toifri ^qffiv fri, ^Ho-j»' (citXXot, ol ipitJirrtftf v^f ri)» iuifiaea 

•wmriftAt Ovfdtn AcuKoi^nrrfXjStrn;, toS ^iXnXatoE! Kin^fio-». E. Q. l6. 

dt nn f*it «fir Ni)X(i>{ 1^(7«», 'AXX' i "EiX^ (sic ed. ant)] 'EvXig^Ar 

fMt qtf mj^ to^i( Nimi^ fi" al toV »0». Vulg. 17. B^atra )Wit«] 

Sfi^ rtj^^Viot (t'. 407.). E. Q. 7. Z<i^( n» Ti J^nVom iLrr) toC M>^ 

M<T^%m] Ti, fUT^iTt, «1x01 Bi- iiaaaf iti^fti ymrtlUrrti. Q. 33. 

^■rSf Stov i'( tik( Ttftirral Ti(. B. 'E«t(X(W<i» £^$Xou|] nXq4ivruni< (i- 

iJ. tai' ar/t^^lllmtiBniMxf, i\ykf, mt tI» tou G^ncol' a(X». KftiT^ !< 

)(UT(, «-XiffivTiKoi^ ^i^at tJ, £y(, jn- Toi>( unii 'Itiic^ ifKoim >j>«vt> Vu^. 

iw (Tro. Kou tI %»(, A(tiT' Aycr' 'A^- Q. 33. n*XXoti(] 'ASotij ZqtAoTOf 

TiV 'EXi«f» (11. ij'. 350.). E. "a/i- (huc. P. cx Harl.). ov i4j> «»XXoi< tizsdbyGOOglC LiB. VIII. OATS2EIAS 0. 34—38. 298 

eivTaf fTti f iryif^if, ifMiytfUf t iyifoyro, 

TBKTtf ^ 'AAxtfso; (»yfip^p-AT0 KeCt fASTeitTTi' 35, 

KixAtn-E, iat^x&ir iiy^opts, qJ'l fJ.t^evTK, 
oipfi stvu, To, jAS 6u/ios evf aTV^etrtri KsXem' 
letMf flJ", ovK ot^' 'ooTts, aXiofd.syos ixgT ifiO¥ Su, 
»11 Tfos ^eiay, jj sirvtpieiy a,}^pairur 

•jrefVTnt a' irovnt, xai f^avirai ffi-^eoov ttyat. 30 

tlfLtis St, us To x*flof W(p, 'f^arfuyeifiSa ■ffOft.Tcify. 
wat yaf evai ns a.M.es, one » tfta, euf*.aff txtfT&i, 
fnGaJ' e^upof4.fvas ^pai' fAmi, iiytxet ■jrofd.Triis- 
oAA' ayt, ttsa fii^aivav ipvTa-ofiiy sls aha aUtf 
jrpaTOTrXoey xoupu Je Ju« xai Trtvr^xona 35 

Xfiydff^uy Kara ^fMV, ea-ei ■n-apos eia-ly afta^ei. 
otia-a.fMyot ^ iv ■jrayres STri xAijiirty ipiTfM, 
tK0?jT' avraf tjrstTa Sotfv a.XsyvytTe aeuT», 

25. Totu-i* 8"] Tsw-i B" ^f V. ib. lieriftest. 37. w; hhu. a8. Ml'. 
39. ftamplur. 32. trif] JiirTi; H, 34. fifianfuv. ^0*. 36. (Itf'U'] 

5.r«V. 

lr(\ta-ty ir imeactf, HX HlvKdivt fU- Vulg. 3 1 , 'fl< t1 *^< «(f ImrpiinS- 

iw. Q. 24. Afrdi^p Iwtl ^' ^epd»] 'H ^Sk] 'Eb( (scr. TaxED;,) ia-ni^ariti- 

^imi ix tpftriatvf kcu tutaisfiiaf ' tsu vuf miijiriiiirr. AcEuic Sc ifayttZaSai 

'Otvirnuf. tm Si Ktu t<v 'Ojoifmi >xa (f. -girai) T^r tSv ^auCjcaiv ^iXefE' 

^^vpxrA^ ifai Tf( Kou^ Xaf j 'Gbu^Af, vlav, tta ^iigSt tuwtov Kfjimtm itamTi. 

^i|K»{ cad' «Sb KifuCpjieK^ vaf' avriiv Tot)rs yaji iv if, wdpof wtf, ^S^Xoitw. 

iltraixS^Ti.tiiKaiflititfioK^faiTir Q, 32. OtSt 7»^ a££(] nXnnf^ci ^ 

tfi^i J»:ii(»X(iiws(Tip)fi^«BipiT»«*(w ./da oMi xaia 'Attik»^. CWSf yipoiBJ 

<u'u. E. 39. Ilpoc^iivi'] 'H «fi^ fb-Tl ^fiami (II. t;'. l^oO- '^^ T^ °^^ 

Tw ^o, i/ ^ ^<9 tw Tf)i( Surfdit ^ Tsv jn» ofTOf (II. ('. 23.). Q. 33. TVfa- 

Wfi^ijiaiika^.^. 'Hi x^ ^idaw ^ jmrf- tmXo»'] T^«p£T»yaX(i^arav, ^si Si|- 

^] *H TU> Tp«; W^t ^ TMt sfii( XuKffi;. ^vi i\ AfnviKtn! TftTaf^Jvtrai. 

^ncraX^. a^»( Sc «f «oXaw! tfixfXfiv Kot wftnniKH efwlKi jsi AgXuifn' 0afi- 

ft( iinr Kcu Avat^iiv T& K^fUKd. Oi vrrai, Iwi ii AfvtvactS wfawaf^ivtrai, i 

•/if t' 1'S;Imi' Kt^ ^^^ B^ ^ ^^f wftnitCKaf va^ '". B. Tiy£(, t^v «p^ 

(«'. 190.)' Eit" iici Btfij; Wi T^ tifi «Xfouror, X ^an vauafxS&a. Q. 

4i), Eit' ^x* Afianf^ rtlyt cot! ^j- 36. KpirifoSoir xarjl ^f*'»'] 'ExiXt^f^- 

L(ll. ^'. 339.). Q. 30. ''EftvcSoii tua-av Kara ytiTwlav. Pal. 38. 9o^ 

] TifV Wfii wdyiat i^funfi »of«^ ^Xc}^T< SoiTa] 'Aril ToE 6iSi, if, 

T«5iv KoJ W Toifrot Tiiftiv ^Paiav. AiSva» ie^ptv ai^frpi (^. 357,). 

• Hoc TocmbnlUDi iie»iJa quomodo huc veaerit, «d Mqiiene w 'O/iiftv perHaeat. 
BUTTM. 

'EodoctOTM iKMtroi! certcqoi >e doctoribuB noitrlB interiDigceatiioiiseiDper tim 
iMik qnam ist* digiiOMetidi. BUTTM. tizsdbyGOOglC «94 OArSSEIAS e. 39^55. lib. vm. 

iifiirtfofi' i^Banif' iya J* fu Trairi vetft^u. 

KovfBiTiv fi€¥ TctuT iinrtWofieu' Avrtbf oi »AAu 40 

a-KtftrriJxtt &eia-i?Siit i/AO, vfof Jafutret Ket?M 

ifXfi^i otpfO. ^fTver <» fteyaceif (fnXiuftir, 

fttfSi rif a.fViinei' xetAta-eint ^ $iiov eui^or 

Alfto^oKcV Ta yAf fo. 0fof yripi iuKtv «tuJ^ 

TtfTTiiv, oTT-jTfi avftes i7rBTfv}n\<n\i euiattv. 45 

^iif afet ipurfiretf ^yijrATB* roi J' af-t iTerrB 
tTKyiTTTmxu' K^pv^ ^ fiiraxiTB Btlev i,oiSov. 

KOVpa ii KpivBtVTI iuU Keti TIVT^KOVTA 

&^v, «f eJtgAfiw', fxi ^ly «Aof cbT^eroit. 

etVTctp iwti f It) vijet xetTqAvSai', tjM fl(»A<MV«v, 5* 

nia ftiv iiyi fUhAivetv «Aof 0iv6oa-Si ifvavetv, 

IV e IffTov T eri^svTB Kei irriet wn fuXeUvv^' 

vjfTvvarTO i' iptTfut rpBTrois iv ^SffiM.Tivota^t, 

areivTtt KetTa fiolfet¥' ewa J' irria Att/xa riTetav<W 

ia|'«; J* si' voTitf) Ti\v y afftio-eiv' avTeif srttTet JS 

41. jujiiftii] fttyafmtn H. V. 49. fcjXcvir*] iKikcot»\. 51. fc- 

fiuoToii. 53- ^pTiJtayTo] ^pTiiBrre 6 msura H. ib. TfOTWt] tfimiiii V. 

54. i*»] «a^ V. ib. «■(Tdairai'] Ti ' Te l\ iXtyuttTf ianl nu (fTpmt^fTi, tdu. Q. 44. Aig^JSMer] Oui(»v ri 

gTTu; Bta Tsij ^uy (scr. TtZ t, &() na' tycfui iul tV >a|uk TJi i^/JM irwata^y, 

polaTiKoE ^ " Q. 39. •Hfi^Tt^ iS'] Q. 45. 'Ornj flt/io';] 'Ocra |9«».tT«t 

EI{ Ti» j/UTEfitv UKn. Vulg. 41. a^i(, ^ (j-a q ^iriSi;f,(ia twv (iKsuji^M. 

ZfnjvToioC*' ^ociXqet] T^i' fwt teni&)^ Vulg. E. 47. Mrrgf^ceTo] 'H ^wt^ 

JK TttV JiUi/ mitircu, T^ tf ix ttii in- •br} t^( ^x/. ^eTO ^sl tsii Snw ieiSir. 

8oxfl( ^ihaSfiinciay KwrSf (scr. -V) Q- £3. 'Ey 8" IirTAr] ^1017/ iffrly (I- 

ir^vTur KnJiVnra-i. Q. 43. KoXh-s- jmitIji xfiftcm ; Ki^itau X"^'*' ^ ''*< 

rf( t( fltro* iiiiiy] 'Im ^Sfuf ^ <rii«u- Kal iyifJMi, E. 53. "HpTi/nwTO '] 'H- 

ffla ycngTai. Ti K! I^oi' 3si/Mvfu< ^xo- Tol/Murav Tck( K^ai; A> To7( T^vT^pin, 

rlHiiav a »i«7t^(, iVb jJSovTOf aht^ Tfno( ykfi i if*A( J fftwStsw t^»' ir£Ti|T 

K?uitiui' 'OSvffO-tti jjiriwaiy Ty 'Atjtiyi^ (Q. Tpiii») tj! o-«:st>^y. B, Q. 54, 

taf&rXJ "^" it^ffi^y vi6(ir6ai, t!( RaTltVUnta X(v<ri Tsivwira»' ^ 'H«- 

j^iv* a/ia S( Kai ^^i^ ri n^i T^v Xwra» a^T^ KaTs nai «Xs/oi' &' froifw 

cg^9i)(riv T^( 'lUbi' ndBafify ^Kwto^ a£- 2«'» (I( T» JXnV^iai. B. Q. JJ. 

• FDBninl itftq ue qo i iyiyirmri «erihenat, fortUM «c«ODimod>tiui iitnd esM rafi 
■djecto int. 8UTTM. 

' H{ec d vnri> revera fuit lectio, per syoiie^ cam iq. Utitni piomiiiflabatDr. 
BUTTM. 

•Pora.itfTwr.citatesebol.HBrl. BUTTM. 

'Sic, pro rirKmr, ex H>rL quoque Fora. BUTTM. D.a.t,zsdbyGOOg[C LIB. VIII. OATSSEIAS e. 56 — 68. 295 

jSoi' f tfu» 'AAMtvwo ^ai^foiK is /*ry» Sufttb. 

T/iflTs S" a,f cu&axrai ti, xtti ipKia., Ktti Jojuoi auAmr 

eeypefiivaf TreMei S' ap ia-dr ytei, ^Jii srctAoin. 

Teitriv o 'AXxiveer ave*tuaiKet fai?< ifflVTtr, 

6KTa S' afryieSena.t vcls, Sue 3' tihiweSae &oue' ■ 6a 

revf SifBv, etfupi ff iirev, TtTvKevro rt Seur sfaTUfi^v. 

KqfW^ S' fyyv&ev ti^$£ii ayav ifitifov aetSev, 
rov irifi Molff'' ii^Xiitrs, Siiou S" aya&ev ti, xaxev rc' 
h^a^fiZv f*iv afitpff-t, Siiov S" fjStlav aeiSi^v. 
Ta> J" a,fa nerrevees fl^xi ^fivev ofyvfoti^e* 65 

fciava SarwfMVm, irfes Kiova ftaxfet iftiiraf 
KOkSS' fK ■^aTa-aXo<piv xpifiartv tpofftiyyet Xiy&an 
aiireu vrip Kt^a^s, km iTritpfoSs ^tfrit i/Jr$ai 

56. tafl^iftKK. 58. omittit H, Uncinis iocludit W, 60. *Wi»- 

&«] (iXix«ai>« V. 61. ^htfw S^Mi] J|X9( iptfKy V. ib. jpJFnpov. 

63. fuiSJa' iipSi^t ex emend. H. 64. Fiteciar. 

N*Tf)>] "If^jy?, 1$ iii^xw- Vulg. 'A- fltrw iwSt», (luem habet pare etiam 
^»^«^(£»1«, va£i')iE. Harl. 56. ID^v- codd. Vind. 63. tir vipi fuTji' i>p[- 

Ts] 'E*Xi)p« 01)73)'. jUBiva'»! !>< a! r^of Xigrrtj OfiHiiv, v 'Oftii^c, 0ai'/uu-/u( ai- 
jXjor ■rnfait/iiiiai inea!. Vulg. ^8. ror ^ ^ugrjpa iipl'fjijir(v, tt tCv j^SaXfur 

Versus deest in Pal. et Harl. 59. fiir ia^4ftpey ^iiiti' S« ^i Tgii'nu ^;^»- 

TiHffii/ fi* *AXic/mo<J Mcft^icvTai Tirc; uf ftaaTo, maTSff B^TOi icai irc EaTtpcy. £. 

■Xiya rapaoKtt^arTOf 'AXmroou Toif IIC( ^r i^ft.ij(r«; ^toi ^xd 01 TV^Xt! 

#ecii(£i, ToXX£r orTwr tmv fMXXgrrtw ti- /wuriKuTcpoi /i!| n^i woXXA jir^^oXoi'^- 

K^CKrfiai. Koi Kp(£T))( Si yilfi (pr'* 7^^ *°<. ^ '"t' iiarTwi ^rS^univor Suo-Tb^^cir 

SCT. t1) ahi mxorfljr airorf riirra; (Vulg. itdntif arSpmtor orra S«* rara 

M^UH>( Tat( 4aiaKa( (j<ii%f7rrfiai TO^ ri S.). \ oIkovo/<ik«( fra ^^ ^717»^? Tor 

T^ 'AXjcir^fi. o£ ycE^ igv To «T^det ^0^ur- 'Oivaaia, Tir(( Gc ^ao-it ct( (ai^T^ 

fltw, ^XXA tuStKa ^v ^a<riX(r<, oitrit Tavra Xe)«>v (Vulg. aiVlTTCirSai) tJt 

U TJI10-KOlSo(aTC(, KoJ ol .KCcTSti a^cE, lOllJT^V. E, Vulg. 66, MfffO-JJ SoiTlf- 

Ko! ol ifittu T^i y^( wtHTTiKeyraZtk. Q. /tarivr] IliSavu;, *ra vaVTC; in tov iffw 

61. Totif Se|Nr] 2bXX7rTiiEU(. irvti yaf aKftSyrai. Ti S(, lie vaavaX»^ir, Si|- 

*&i fKS/fMTsi. Q. 62.'Sfke"'] fft- XoTKaTri ToZ xa<r<7-^u. Q. 67. RaSf 

yaXw^Xq (sic, quanquam male per ix leaaaaXapi] Kai iK toZ vao-a-aXou 

0, ed. ant.), iit]iadir, ta^(f^y. Vutg. Sc '^ ixfifunrt t^v ^pfuyya T^r Xiyti'ar 

Inter 62. et 63. in Fal. exscripto (sic), ^tci t^v ^nToXcurov ^l ni^n. 
jam testu interaertus est hic versus Q. 'Xfimt^init, Vijtt ipiiiuyyi '. 
tcilice^ Ail^tvSgKM' XiTtf^wmv ^orTa Harl. 68. 'E«c^^aS(] 'Ira yyf »0« 

■topbMus legGbat iniHif ; qnod intle bIU diTclUbuit. 
BUTTM. 

^ Sabeit TirU lecto : ih>1 )' U. BUTTM. 

' Scr^nue videtur A. !*«, ^ i^u)^. Fnemitti autein dcbebant huic icborKi tct- tizsdbyGOOglC S96 OATS5EIAJ 0. 69 — 77- LIB. VIII. 

xifpu^' wap ^ iriSti Ktin», xaA^r Tt Tfoarttftr^ 

ireie ^i Sivae «»««, viti» orc ^i*6f eivayei. 70 

ei 0' tir oma,^ iToif*a, ^rpaxfi^ivt» x^?"'^ tieAAs)'. 

ttvriip (at( Tea-iot Keii i^rryflf e^ spflii (Vro, 

Moutr' «/)' ttotJof iuiifKtv atiiifMteu xAftt euiput, 

etfUlf, T^ Tor' apc» xAsor ovpetHf cvpui' ixaM* 

pfTxof 'O^vr^o; K(U n>rA»0fai 'A;)^^orj 75 

eit vart ^fia-arre, ^tut iv Sairi doAfifi, 

ix3r»y/i.ets i^itimr' ara.^ S'' eu^par 'AyafttftPatv 

70. ritu} rttiw H. ib. Ay<iyiii} Saiya H. V. ib. fdjWio. 76. wm 

fc(^a»Ts] ««t' jhg^surn V. 77. Ftwitwi' fdtai. 

Ktnai -riit x^f^ MSiiKt. P&l. 'Htsi df». nai ' tt.yaitAfmm &( TtKtUfitPtu 

iff^fiaH» I*a (Imai|t»i Torf x'P"'J>^ fl Ti( toC Wyw (scr, Xjy/sv) xafitcu, iayf 

yjiif^i iri^tn iil tV KiSifoi Xta 1B3 ^tc Sc (kcu tacite ios. Sarn.) t^i 

(kt. (I^) itS» Kttrvu. E. Vulg. 'Htoi aMS iia^far tfhi 'A;(iXUa. Vulg. 

iii\aMt» i neyriinei -rf ntXftf T^v «1- Q. ' Ai^ ijyani c^Xovciin^nu' j ^> 

tfd!^ Xa^rtTfUfXC^' *°" ''^■"^'(■''^°'>. 'Ohwthf aiviaiy IraitSt i Se 'A^X- 

Ka! JTC^patc x*f'i>' if^^6<"- '"'•f X'?" '^if Ay^pf lar, ittrA t^ *Ei(tb^( A»a/- 

»» Ir^fiartr T*» irihiftai, SijXenJTf Ti( fia-w, Srt J ftfr <paiytff6ai (immo (6k£- 

%t7fa^ atrw imTtSfiicit tt} ipiiffuyyi f™ ^'"■Sf . Ut Bupra) to^^ki, i iii tsXf 

7»y «oC Mirai. Q, 73. 'Avik«] F^i- f«TtXflt"v. E. 76. 'Of xor' l^fhta- 

^rrai, It^Ktr. E. 'AjTj7«if(v ^»1 t^v to] Ai& Xi^iw i<jii>Jivfiiciiiray. ■!« Jf, 

fiS^v (Mediol. tS» aiSSv) littttiaaaa. flaXdjj tj 5aXX«ir|j 1 A[£XXciv «oieitaii. 

Vulg. E. OifMj<] Aniyit<re»i; (Vulg, Q. Vulg. 77. 'AvaJ iLV&far 'Aya- 

'OiSf^i 1 Siify. Pal. TfarffftUi ^ ^4, iuitn>y %/tlft »af] "AirffiJ^ «voi So«T 

S117)'.). I0EV Kai «^ipov. Q. Vutg. ri ^fa/fwiv jxi Tai{ tia^fiari; Twv ^>iXM'. 

Pal. Ai^ oiftfii, Anv rfwiithv Kou ii-f- Xijouri S^ ^k t^{ Xcfcsif, 01 ftiv, Sti itd- 

■yivtui iKtln;f- E. 75. Nt~iio< '05^7- ^vroi ol £v0fiaisu o£ ^vov flXX^ koi 

cr5»(] ♦«»! Tp 'Ayaftiitya/i xfl^yf ^iXovditoBvT»; iiiji (caXoE Kai ifn^(. 

(Vulg. xP^"l*i'v) "f' '''°'' KaTa Tov «I a iti^ifevai ^j(f^aiiiy htiiaSai Tf 

VJXcpiv TfXou; ArihtTy tJv h A(XifM~i; 'AyaitffiMyi, Kara Tvv ifia-rfm tio^- 

'.iWXXitvo tiit «o;9^ffeiv ri ''iXiov (rav piv ai^cniv Tip "IXiov, tV ' Ayj.yi.iui 

al ajJio-Toi tSv 'EXXijvoiv araaidauai. lajyiy alviTTo/Mvoy. Tiii £< 'A7a/i^iuvBa 

Kcu Si rafa tirey ha>.c)(flirrm 'OBtw- cIiifloTO T«v ifiijTtti* Totfiiiv tivai ri» 

Woit icai 'A%iXX^u(, ToS fiiy 'Ax'>Aiu( iiojptflai iji i -(^irylif tij»|Kei xalftiy 

AvSjMiav ^TOivoEvTOf tsE ii 'Oivaaiiii irfytwrrci Jti t£v Ka*iSv fri atJnPanitr 

aiyfaiy, /tfTk T^v ''EicTSfiof avai^ciriv, Afxiiy tfvtu. Q. 'Exaift tsv AfiaTfut 

(trc JnS. Vulg.) j ^v ^io^tirflai xaji- ^XavfiKourrmv, tdv ^tv ts ijni^iici ^<- 

]fv(r iiil iKoj Ay^fiSij' i ii SoXy /mtiX- aivcSvTof twj Sc ri <rci>jU3TiKi£. txaift 

ba, Qvnnf k' 'A{»rs^;^ii', Bd rece ptam relata : Kd ea Maraim le^ntiir ad repetituia 
hnnc rersnm infra 105. BUTTM. 
' Jf*T' ^rlx)"!™ diBcrimiae, et qooil mancB in fiH eit, difhrt nemtio in Q. :i.«GoogIc LiB. Tiii, OATS:eEiAS e. 7S— ^. S97 

X^tf *oa, er' ofKmi 'Ayffuu» ^iouno. 

«f y*p M Xff'^"* fuA^tlTO *w]Sof 'A-TOMMf 

XfHfOfMKf ToTt yAf fct xuAjrJWs ^ftttref eify^ 
TpiM-i rr xcti Actvauiri, Ai«r /iHya^ev iia jSwAof. 

Tovr' «p' (t«^r eUiJV iripiK?wis' avrof 'OJnmW 
irofipvpm fte/tt tpapes (Amv x^f^' OTi^f^iri 
JUtKxf^oAjff lipcwvf, xaAtn|>l ^ xctAee ir^unra,' 85 

AcMTS y«p ioMlMS, uTT e^pu<ri ^eutfuet ^ii^t. 
tjTOi oTi Aq^n» cui^tuv ^cTsf cmiJm-, 
aaxfn/ OfMp^iifitiies, xe^ttAtrf «tn-o ^Ofies' i/^ia-Ki, 
xai mjras «u^ixuTfAAov tA^v. o^iiiretrKt Sieia-iv' 
OMTap or anL afx^^rre, Ktti orfumav etli^in 90 

^aMix.u9 «t ttfia-rei, 'twii Tyrorr' vriiavit, 
a\p 'OJurnv xdm xpa.rA Ket/vir^a,fttvoe yeaaffKiv. 
sn' aXXevs ftif ^anas i^nGafi Saxfua Xti&o>v, 
'AAjuVoof- Si fiiv oies tTrnp^airaT , ijS' iteiiTtv, 
flfuves of/x avTou' jSop JU TTsyax.evTos ojievrtf 9S 

aJ^/et ^ ^aitiKiovt <ptX>ifir/*oia-i fimiuSa' 

78. 'Ayflifmi. yg. ftt, 84. fo^j />w X^f*} Xff^ '^' ^<^( V. 

85. ififum-t, 91. TfpBgFTi fimaair. 

«if «fx ^ %a<fotawaK, ^UA Si^ rl ficCvAf ic «Ctii( chci Tm: tJv ^pXnwriK 

%(tw i>i XCI^f*'''! ^^ iyyt^ni tip' lnttfft taf airn AmrRwSqxH koI 

«K T^«'«! iijtva St« I%i| Toi( tS* 'A- o-in^i imi. «tiSv ■jd; ri »:f«i. ?*- 

XWvr A/iiriwf ^Xtytuaiunat. xai i yrrai K Keii HM Kai HM'- 'Av 

fur 'AxiXXHc ^^ ti* iitflai' oXfvai (|S/jSaa^ S( j 'AnlXXwv TJf 'Aya/i^iuitn 

tI IXiay, J tJ '0)i«v<i( Si^ ^i)xa>^f ^^ KpaT/iS^mi TJIy TfMliiii cjily al cEpiirTM 

wl ^fur^na^. B. £. 'O 'A.yaitdpim tSv 'EU^vw ftax^ ni^siw». Sn^ 

«X"^ '' TJ yf ^Ti^vc jSX^w T^ Kol •yrysvo'. oTci irwnfpoT^AiI j saXf- 

fiXwdurCu T^ 'Otirfriai; ical THb 'A- jiK, E. 8l, 8a. 'Er ^yfsif tuv /ictj> 

X>XX(M( iik T^ T^c Tptloc cCX«viF. T^ raw sAic i^ftm, iA iivKZinai. HaH< 

^ nUftm Kpamfiiinu TJ)r Tpffsui It< 87. Ti qT«i ^i tm! ft(>. B. Atbf " 

fOiMw^niwir «I &fimi. Q. 80. cUiSec] Ff^ufirtai, Sawc°. E. 93. 'O 

nt^gT Jr liyaii}] Ilii6a7 r^nc &r A(X- 'Afim^^t, <J^' '0)v9tf(i<, yfi^i. 

■ Hfe taoieii ITir raritin iwrara lectionem obm «eria* • SdMri indice awnorit. 
BUTTM. 
■NUninim DHrsmendaelUQi (nlnoodd. coiTiffnnti]r,qD(NlinpRl»tiiMhMd nn> 
■ BUTTM. VOL. 1. Q q 

D.a.t,zsdbyGOOg[C S98 OATXXEIAZ e. 97—1"- LIB. TUI. 

KfxAurt, 4<ti^xaii' ^/^«mt, ^ fuimtt' \ 

^^ fMi' ^aiTW xtxcpif^fdct nt^i' (itnff , | 

^pfiuyyer &, ^ JctjTi gvrnefoe im doAi»)' 
WK eT' i^s^$u/ii¥, X(U oiBA&tr frttfi/iaift.t» loo 

x*w«i'' as X ' ^tinf irinrf wr( (fHMurif, 
MUtit tarr^rof, 'urffO¥ 9-lftymft^ etMaiv, 
jru^ rt, TretXcua-fiasvnf n, xoi iiXfnu-tr, i/Ji WJtmrii', 

kAH' tK ireuv»?\a^i¥ Xftfutn iffopfttyyoi Xeyita», los 

&ttfMSiKwi S" iXt %fT|Kt, xctJ t^ivytt ix fuyafeu 
xqpv^* tffX* ^ ^^ a^v e^r, tfinrtf et «AAbi 
4(ti^»Aiv at i.ftrrei, a^/tttt ^Mifuuimtf. 
/Sov ^ tfut tU ofyo^r, 'wfitb S ifn-tro jrevJixte efu^f, 
ftvfioi' ar S 'irrajTo rioi s-aAAw Tt, x«f iit^An. iio 

ufTo fiir 'AxfMMiwr rf, xaj 'AxmAm', x<ti 'ElActTfWuf j 
Ntfuriur rf, Ylfufutus tt, xtu 'Ayxf"'^* "^* 'Eptr/tiuf, 

98. ifla^. 101. Rtiiri. 103, w^ifu^f] w*fiyiy>itiitff W. 

ib. Fl^itaSc. 109. tirmt «guXb(] 7r(T* nXi( H. 

HbtL 98. " duF^v NiK. S(UT«(. «I fjMTol {246.) ; 'Ew tnf Ttlrat iwfifi 
J&Xw: sed Tulgatum retiDet Ari- fjr» 'OStmr^BfabvTai >iK^^nui**(c* 
Rtarchus". Sic ex Harl. refert Por- TM^rMf. It« K Tf «/ji? iii!a< *»"*>' 

SOOUS. A»Ti( fiir(n|(] 'H t^( V4ui- 'Oiuoirtiit iKaoxi^a,r» icfi tZv SUm> 

r)K rly Sm>ij|iimr jirirng< KtKOfnivtai' ^ 00X1» ftAw «i)pajTi|Rifioi>{ tw tp^^ttf, 

T^( tf^icJJMii, T^< i^liriK '*Sai iiimir^. dm^wTaAafiwv r^ jyic^/ua 'A>jriMii( 

E. 100. NSv V iiii^Kfio''] Ami »1 ^i^l, 'AMi rirl KfamSi Sicfit», xii 

^aioKtt timxxSirrit ifyiwri|o>Te yvifuci» M|wt» Sfimi, 'Ati ^ q^ Scut Tt f/X^ 

iItwkc, SpJ^, uu HavXai koi Tijt aX- E^ut^ t' /£q/utj3a (S47 — 349.). Q. 

Jup «CfiA^v"; «uTiUif 7(kp Aniimi item Harl. ut apparet ex FORS. 

iiAfimtit vcujrav. utKi U, ifjiimii iu postacr. ad 349. t^i' tS^i»^ 

tiut q^cri liar «Mw, jniS^ /i^^Tii q {sic) 6 schQl. ad I03. citante. 105. 

««^i(, <£th «nra^cr. »ti Sc tu^u OSthj oJ 'AfMrdfx»'. Harl. rid. ad 

^Xor. ttpaa^ay yltf, 'Ati V f/ur Biuf rt 67. 108. ,6atf<aWtm(] 0at>fia{«r- 

fiXii xlSaflt Ti ](a^ Te (348.). ^. Q. T(<. ii( «i xcA"^ X*iF<a^i<j uvfto^ 

101. 'Offw xcptyiTw^A' oXX»)' *i!£ n infiaim, atru^ tatyui<£« BeafiAtii (scr. 

roXai^ufftj)^ 'l T(] Kai *«( ^Vi, Oii -ain>) xol tao^jaiti. B. EL Ocaca- 

yi^ nyfiijiPt titut ifdiunti eti* xa- futw (SCT. •a-Jfwnt), Saif«Ca«i /i&- 

• F. -■) .i rt» iXAn. .. BUTTM. 

vCod-Q. «vnTwT^nxuMariw: tndi «oeuti* itt 7n>( U, li» vJ ktMlm, 
ri, ihwi -Ui w^,7,. BUTTM. 

c ■eriptuTun, et qnidcm ui AiirtHdii, r*« «JLair^. EiutatliiDi qoaqiic ad .(.zsdbyGOOglC LiB. vm. OAi^EiAS e. 113 — 1*6. 399 

tlonivf Ti, Upaciuf rt, Qom, 'Avtt/^rinuf ri, 

'AfiAiei,?as &, wor IleAutnfw TlxrwiJU«* 

tt¥ di Koi Eu^ctAer, jSporeAoiy&i itrec" Aufi, 115 

NrtujSoAi^f fl', flf ttpurof «I» i7<Jm- ri, M^tttw ri, 

«'diTMi' ^cuifxaii' /ur' Ofivfiev» AeuJ(»^rr«. 

«r fo-rai' Tpsif TTtu^K ebftvfutof 'AAKineie, 

Aeuaa^fitts ^, ''AAwr rt, xeu intdtw K/vrnifor. 

oi ^ ni yrpaTe» fiiii iTUpiiraiTe •jriStim. 1 ae 

ro7« d' Mro rvrmK Tnt,ro SfifMt' o> i" etfta vaunts 

Keifvtt^jftus i-^mne KaienK vi^eu. 

TU¥ 3k ^fiiv ex eifirror &tv KAuroiw iftuftm' 

eavo¥ T if tfia oupev reAn iifimerif, 

Too-Tot v^tKTpe6iitt Aowf 'ixiff, ei ^ (AiTevre. 135 

« ai ■JTct^Murfwvtiir a.^eyiinif jriif^ttne' 

115. Fhef. 116. tiau$i>iS6tii} N«i^niXAi)< H. ib. FciSn. 

117, Aao&^uuTo] Aai>iH%t^a V, IJO. et &j «.] «I S" 5'« V, 

135. WA^, 

Xem<. Pal. 111. 'A«i >tir«|<] 'A<i tifo /3^< ^ ^^ ^' •£< ct; I» ;«- 

T^.ii^fT^^ui;. B. Q. 131. KaikrTti fit. Vsv ^y ■Kf^aiimirai tl qftWuTM^ 

«£1««] Ac^i q Sui. jy T^ cfiiy Kito «Stw ko) o^i^ tui' oUjei' fau&w. E. 

tytlfnmt. &f To, 'ApyH< 1(1» 'AxaiiitgS OZ^, tfHiiiAa. mifunr tpartfir (Pal. 

(7'. 351.), Arit Tn, ^r 'A^i, Q. t^^fir) ^v 11 fuTfey ■tSii iiiiiimfjiap& 

124.'Or«w t' ;■> mf Hfty liXa ^pt- tviV afjffilait. Q. Pal.,' Kfu jy 'IWSi 

nT» "J TwriffTi», iro> Ai^pijorrat Ti» («'. SJI-)» 'Orant t" ttlnvfa tiktnai 

^HW AftTfidmi tifuau, «; ifo^ffon- 'Hfoinn; al ydf Tt jSoSv ifii<ptft<mfal 

foi eSo-si afnfei i>,a£mt' Kaik noi Jc (ia'i 'S^jc^^rai Muit. mtw ^hivi jr v^ 

'IXiaBi X(>4KTiii. B, 'Offo» 8* ,8iMi iif«Tf§aiifiirf 7^ '"■' SiirTij/*» T^( t3>i 

viifTtfci fiiiitni. E. Oj^i' X^i tJ afvifUirrtiv inuiyttv kii^«-c«>( 'roXiTTp^ 

fur» Twi' qfURU', ^7«i« Tiy ^vyiir. j ^u, tmiuItiu vKiftnlKa ^SWvii t^ Ejni- 

7^)1 ^i^f fii^fv ixti, Kal ob tfo^^ijiit iHf tZr oXXw j icaW^ytt KXvrinfit, 

ti tv fUf»< T°E irifai tva fi^ sjii( Kaicii' ipifut tJ om^ jn: tw nXvTi» Kai crSacu' 

jOTfTEu TiM( ^«1;. Tiiii a tETUi X(- tlvai Kaji tb{ ■'^af. intrficTei' yaf rl 

Tiva-U', fnrcji Tob; jS^of iti^kjiiVmtcj Im^ ^k roii KXvrlf i frBofo; Kol Toii 

Wfc( ^jU^Mlf (SCr. Tor< -«(), XpjWTCt )'ai;(, OT^StTa Bi TOlfTy Tp TpAtJt Kol 

i; 4f(Jo»i tfnfCffmaai it Tf Kifatm, Ti tSi wfiTtfo eiuuiifiita itiiutTa tSi 
lia Ht iiiiium ia^ fUftf ^ai)fititr Kat iaafiSyafiirTtiv iatfiifu tal< f^ti^w 

' NckHo nnde meudo>a» hic acceatui lextam etiuD Hanieri hic et topra ir'. 3. im 
qiuiii pliuiuus editioDibiii et antiqDii^mii et (Sdiseferi exceptaj n 
Miit VeniB uceatai utrobique io texta Fal. BUITM, 

aq 2 byGooglc 300 OATSSEIAS 0. «7—147. LIB. VIII. 

r^ ^ tun £v|ivaAs( MTttudwto jrayrcu ofirreos' 
. (iA/Mtn ^ 'AfUpia^K reiyrar jr^upairrffis i[u' 
Htku S' av 'jra.VTm irfotptpKTetTOf tit¥ 'E^Tptvs' 
yrv^ ^ aZ Aeu^Afubs, ayaShr weus 'AXxiyoeie. 130 

avraf iTfjJ^ vojnts itif^i^a,* ^fi* a^Xuf, 
rns ofo, Aeu^Afiets jwiri^ ir<ur 'A/jtifotie' 

Aiin-f, ipiXeif T» |fTv0r ifUft^a,, 11 v» a^/jit 
otii Ti Kcu hSainKf fpwiv ys fiir ev Ka.MS Krrt, 
fotfevs Tt, Kt^fiets Tt, Kebi ebfMl>a xiifets vjrtfBtr, 135 

aiix^iiet Tf m0eifer, ftfy» Tf ir^stes' eii^ ti ^^s 
^vtreu, dAAa xetKelffi rvriffiiKTeu xeAfio-irir' 
ov yeif SyuyiTi tptjfit KetxaTipet oAAs ^a.habavfis, 
eifSfet, T( ovyx^M, « Keti fiei^et KafTipis itti. 

Tev ^' «ur' Euf6et\es eetrafMi^e, tpavttri» rf* 140 

Aetoietftct, fAOXel rnre tres KOto. fteifet» ttf/rts' 
axms wv 9rfoKa>^rreu lar, Keti •jriePfa.St fi^a. 

AvTOf tTrii Toy etttevr oyaBes Treus 'A^teeio,_ 
Si^ f is ftimr 'ui*, xeu 'OJ^iwr^et vforitiirf 

j^ivf aiyt Keti ov, ^iirs va.Ttf, Trtif^ireu «idAAiK, 145 

II Tiva, jrev hSatlKO.s' seixt ii t \Sf*.t* aMiXeus' 
wfMV yeif f*.uCe¥ xAw hifes, ctpfa, xt» ^nv, 

118. ^pa^fiartft^ tft^fiarartt. H. V, W. 129. >po^(f*VTaT«i] «U 
^fTOTx (e» eniend. qusd. man. PORS.) H. V. W. 130..««] »<(J( V, 
132. ToTi] «K B", sed y erasum H, 133. « r«'] ^ ti/ V, ib, ^Xw] 
S46X1111 H. ib. faitt. 139. vtevyx^iat] yt av^Un V. 141. fin^. 

tFcin;. 142. x^oKAtffwaj] «pojtiiXfijTat H. 144. oT^ jS^ V. ib. «^wr- 
(Fcnn. 146. (^WK* ti FiB^. 147. «f ^t ^] a£ ^ Tiff tI es emend. H. 
.*7<^TiV. 

'OfiigfKiNt czfir». Q. 127-'AKUfafniTi:] 0£ '^i&f a-^aSri* fciVc tai]/M>i ^uri %■■ 

'Ev/iia, iiaTaxf^ffTutSf, E. Q. 133. 'AflXwx (159.). Q. 142. (Xtrt 'Ap'- 

Tiv £ci)iDV ififtjSa, t' t»' iuBi^v a^] a~ca^i< avrt 'Ajnrro^KinK e£iT( Zip«ia' 

'A»«fi«' ^(To tS» 'OSuo-o-ca aSXw*, S^Xoii T0( ivlnayrai ' toEtov t1» ot/j;». 

Kijlx Tu> Efpw&n'. ToiairT^y TftjS ^xoWur Harl. 145. Aev^' otc} 'AyjpiTifa 

tV £to'XiiiJ'»> «c^i afrob sokuv tSv xfXevTiKfC. Vulg. 147. ^Hio-ir] 'T>- 

4iu^n' nai 'EifuoDt^af fi6ifaiptt ttxtu, AfX/"' "^ ''^ "'" ixiinaaii. 6. E. tizsdbyGOOglC LiB. vm. OATSSEIAS e. 148 — 164- 301 

«AA' a,yi 9-iifiirw, rKi^aa-er J' eure xri^ftt &v/iw' 

troi J* oJW »>x ^i itipev Btjria-rtTat, oAAa rei ijmi 150 

in{uf Tf KctrtjpuoTdi, xd^( eireipriif fiVti' trdTpoi. 

Tor ^ Oijrafttt^/ims ■>rporiip>i TaAu/Mrnf 'Om^rnv' 
AcuAt^d, TJ |uc roctr» xsAfum xtfrra^^eiTff ; 
Xfiieai fMt Xeu jiMiAAov evi (ppttrir, rfTrtf amXet, 
K Tfi¥ fur ^wtA* xftAA' ^mev, xoti toAA' i/Mytfra.' 155 

Riv 0( fi^ iifteriptj ayofii vortm xari^f 
ilfiai, /iiaveftms {icurtMa. rt, •jrourra rt ^ftor, 

Tet S" eJjT EupuaAfif airafttifiere, vfixiiri r* ami»' 
m yAf r wjSe, ^tlvt, Sa^M^" tpam eta-Ka 
tiB/iU¥, aa. re n^oAAa ftsr at&faTronrt •jrtXonaf 160 

«AA« Tu, es & afta. m -roXvK^J^iot ^afti^ut, 
ofxps ya.vTiiay, etTS TrptiXTtiftf e»fft, 
^prev Tt ftniftuv, Ktu eTrtirKevef iiitriv eSa.iuf, 
KtfSeuv S a.fva)\iu*' mS" odAirrfrpi seiKae. 

148. ^«0 ^V H. fi^ V. ib. t!^,y. 150. «*f OT.] tiKiri W. 

159. fti&m. 163. jxfa-im»(} itirtfaip*^ Apollonius ia V. PORS. 
164. Hhxai. 

(M« Sm fMi^ nXeif ^fi Ir^ '^'- yfttfiftiria. iSrr kiH TAq ^ttyucaf 

Q. 151. 'Em^ j(;] 'AwijpTur^uMi, tfurifttit M i^; Xf^ a^( ^! T!|r 

t&iftwttfirMi, tirfettTi, hwfui, hnjf' tS» yfafiftAtuy ^ftaiy ti.6(7y. i) ii 

na-fiow. £. £. 153- T/ ^ TavT> xfi^^i mafit Til^ talKeuii^ (in alio 

i[>X(i>(T<] '0( i% fMbof «op' a^T( Bchol. breriori in E. nXXaT;) ^o, 

itf^KK t(b Ka>] Tck( mfeaif)nplit( b£tSi' Tn> yfaf^iiaria xai Tir JTifuXipi)v fu^- 

trimrrai. 'A*i jtucw ti <I( «^igfw- ^wa KaXtrffSoi. 'ApisTt^anK Sc drrl 

Twii' /idri^ wtiXiy ri «miiijW T^( «H~ TOu lilrKtwtt, iirla^ftiptf, mnttuurai, 

fTu^( jfB(um!/M>«(. i Si iwt, t/ n- £. Q. 'ErifKXdfu»; (Pal. ^mj^fUM() 

Mtri fit rewra. ^. l6\. Ff.iiita, tSy ipafrliir ^ fur^fuytixy inamr wirtit 

Harl. 163. Oht tftimiiftt taai\ liy ofiw. Vulg. Pal. 'E*lntn( ^w] 

%(xti^ Tay ipaftluy ^ T^ ^>S^ TlfuiaiKXTiftf iidfx". E. "E^po^ ^ 

itaiTifrat. E. 163. tjjiTSti n ^- ^A<(£. Vulg. r^. (£71 nai fMfXJ- 

fmr Ko! /xJirKn«(] 'Afa i fufuriifiittt Harl. In Fai. autem, in cujus 

v^ ^Tiv licairrm ^mi, %i rpo^- teitu «urv correctiim in pr», supni 

fUTM KaXoM-iy, (lj(d(. ef jaf ovrir »criptum tiaifxn (B'C CUm SpiritU 

)M«JTip> t5v ^plar ^))d-!v, AXX' Huper secunda syUaba.). 'Oiatmy'] 

aawff laa rSr ifiefrlay ^WT/^orra 4tpTuQi i^iiiliir, ^ Tuy s^ Ituc^^ 

jol tSv zWrr»'. Tol^rs S^ Tu«( fnin^Akiy. E. Q. 'Oiafw] 'Hfin.. 

nifuuuiTai xfi( ri Ayntu/ yfififurra BarDea. e MS. 'Oia&w] Tf. iraifar. 

T(iii( q^Mif. T^ Ta^ fW^JI ^tw! Tib Fal. 164. K(f)i(iw f etfwaijur] 'O- 

^/Kutuam Koiri^fa h^ ri ii>«^Mt( j^xi» ^«XciSy. ^ (E. v(, Pftl. &) eb' Tt( cyGOOglC 802 OATSSEIAS e. 165 — 175. LIB. viu. 

^iii, w xoAof itmtt' a/reineifia euiifi KotKttf. 

tvraf ov vanira-i ^iei jffbpitrra. Stiourif . 

ibvifAfftii, a/ri <f>wir, otr of tpfirOif, ovt afyoffjrvii. 

oAAer fiiv yaf t il^os ixtSveTtfes TriXn a/nif, 

aAA« d(W fiOjKpii* etrKTi tni<pti' ei H t ss etuTo» 170 

TtfwiiAnet Xiva-o-mrtr i ^ aa-(fMXias ofycftvtt 

aiSei fAtthfx^.iny furei J)r vfiirtt i.yfoft&otTif 

ifXfl/***o^ ^ i"*''- etoTV, 6iey ais, tiTOfieiriv 

aAAor S' aZ iiies fii* et/JyKies aha.yebTOiTi¥' 

eiJOC eu H j^fis o^MpiirtfKm^ptrtti i-jrutrrtv. 175 

165. f.M». i66.?t.m(] ?.iia(H.V. ib.ff<«((. «Waf. 169.74^ 
ftlia^. 170. fHwi. 173. f<(rrv. f^, 174. al] aJr" H. V. 

ib. et 1 76. f(rSD(. 1 75 • Jfi^<n|i.vTJ^<Tiu] Afiup^TtfunpiipeTtu H. 

ib. foi. fnitrca. 

Afmiam Si' ijSw^y. Vulg. E, Pal. fl E. Ha^ t! «in/?» ht^ ytntrai, 

t£>> ^C^w. E. 166. Siii' ti Kotin i^' ^ Koi rvyK(eriK^,iautt^tft(,iaTa 

&(»<] 'E(o( wtI» 'Oii^fuiif Ik tSt Xi- iaStyiimpcf tl TftweTi^tpt^, tj aft^i- 

yaa jfnjXumi^f^rvSai kei) t^ Tfhai TOii tc^», Vulg. 170. 'AUA Seif /jjififrqy] 

tmiy^(/iatamf. kiu tt oXXoi^ wifl tov ^!U)ia>ttii Atpatftrrai tJ ^firrifui tSv 

TiiktfUix''''! AlfiaTSf (i( ayaSaw ^>A^ fx! ti/iaf^l^ ittyalt^fMKivyTa». -r^f -^ 

T&«( si' ^<yof<it(i< (Sf. 611.)' tUfUHtf lntf^f nf^Baiit ^niroi tam tir fniy», 

■rir tiytyii Kol •MtTaiiiv/tirm inaiyiiaiitt ZlaifiiBa Si Kai Tqf j£^ ifya^lm, ^St- 

«pXc?)'. IIpJd^io< t( «oiri yiyti ". /umm afro» IfSiaai * Eis T^r ^ t«» Xi- 

'OSvinr(ii( S(, e£ ^ikf itt0t8aui<raTa t) ^im mifi^. wm ircf ^iKti TSkw (ikh 

etrtjirfiaXai' aixai tlrai, ^XX' ^k^vu to! k^XXov^ Tiib( Jjwrnt^ ^^jKuk»' (iCT. 

^ntri TevT}> Si^ tJ drrciscly Kta tlfif- ti^pahta), tojti) tm( kiyfi JHno'^- 

KEKU. Q. 167. OStu( *£ wdantwi fUruf "OfugfKS ^n&'Swtt. Q. "AUf 

fi(<i{] 'Anfif irTfftti i^mturra imi- fiir ko^w^ irftftitir aiu JfuXc», TJI S) 

ft^ra^ Tor irfiii^/nir. aZrf TitCrt^ Xtv.i ftafip^ c^om ^^ koX^ ni^i tJjtif, 

Tfl ^dntu iinSfuJHntr txt" t^ F^P^ <)'"' <>'CF^l'>JVtf. Q. I^I. Atiimuru] 

Ti» rp^, Q. 168. ATOPHrrHN. A^gyr^f, % Ioti ^oTttr. Vulg. 

)ifC?ifKTW, Sii^^iTO^Jsy. Vulg. 169. 173, M(Tib Ec z^cni Arfftjaruea] 

'AKi^irtfaf] 'A(r9(v^(, c^j^crq^. of«v(i Z^^c^GflfOv T^ TfsKHfurf, rtpvifurai Xe^ 

m^ To jU^ ^(^ Si' AaH»tiay. j] «afiei inivii'. i H ^Jyti «Sf jKavw ir vSr» 

fi atKl^a ^iSh* Kari ^SjSoX^i' TSu i, ifafinti. Q. 175, 'AAX' •!! ol J(/ifii\ 

T* sw«! 'fKiafUm' Ki» (£t(X((. 1) xa^ O lirrii', oijSei' o-oi ii^Xs( to! TouirTW 

•ti KirE AkHA' t« fi^ Kircifumy. Q. uiXXovt, ^xi (i{ oMiSurfMi' ^pti. <Mr 

A^f(«f«(, vofia tJ aiiE/^ T> afo'};!;*». jirri Ksu T^ <> 'JXiiiSi (7'. 39.)i Alir- 

■ P. l/u^LiTi, Wfirimn II «ih-s iij^.j. BUTTM, 

■ Scr, ifliri,, ad verba HomericA TifrJ^iw kiimuni. BUTTM. 
r Au in aliU fnit, rifnwo. xiirrnr., } BUTTM. .dDyGOOglC LIB. VIII. OATSIEIAS e. 176— iM. 808 

as Kcii roi il^as fuv akpvjrfsirif, «uJf Kfv aMuf 
mSi ^tos Ttu^eiC too» S' a/TTOfpu^of i<m, 
wfivof fiLQi 6vfM¥ ev) irrr^sa^a-i Aihoitrtv, 
tNTuy ou xam KWfiar iya a ev ¥f{is «iroAftii', 
ug av yt /M6iia.i, oAA' i» TrpaToia-ty ota 180 

HfLfUvcu, otpp ij0if T< ireirtSstt, aj*!"" ^' f^?»'»* 
m S' s-(,oficti KAKOTTp-i KeCi oAytiri' xoAAa yctp sr^tfv, 
kfSfuv re ^oPJfiout, a^tytiva ts xv/AciTa ■nsipuv. 
kXXa Kcti ar, xttKk 7ro^?M vaBuv, jrtip^a-oft aS^r 
^vfM^etiois yap fiZBos' iTruTpvvof is fit s'nrm. 185 

*H pa, KcLi aCru ^apsi oLfo^cts Ka^s Sia-Kot 

179. 185. fuTi>. 183. aXefta£\ iiyyunk V. 185. yaf ftStg^] ydf 

fUI ^uifiof V, 

wafi ttts^ ifvrtt, 'H Se iionta tiff 'O imu, trdfaiii fuai Tifv i^vx^v. B-. 

011 9vi( ^XJ/UMf KaTusK£i/^ai. B. 181. NEr V txt/tai icgun'Ti)Ti] SLiiTin 

£. Q. ntfia^piiprrai] Il»paKa>M9t'!, tafarrtirai mpt^aUJiioiaf t^r KOKtri- 

vdftVTif. Vulg. 1 76. O^ Ktf diXXs<] 9<iav tou (r«fu(T«(. eSru; 7^ ew auT ji 

Ei 8^i 0<X^rw KaXJ)' n^m tvuvtw miripain KortfBiiaayTi fifv Saifia^<ir- 

(M( cT (nf. Vulg. 177. ^^ ^ <^~ ^"> '««'"TXtfawTi Si miyynifiair ahto', 

^Xuf iavi'] E/ tfg{ AtX^o-iir Kaj.)r Q. 183. ntijiar o^ (vriy iM TtC 

m^o-ai, e^K aU«< KHTdWKfMio'»*)' i)\- npS TXfuoir^ Tsu 1. OiESe ^p koi t^ 

X& »1 ifuur. To $c I?jv TtitZrir ^- ncijia (scr. **i)m) iieXcvS» (^. 434.) 

o-w* £pa(>< fiir <i Xiov ■« ilirgi' sp^ Q. 186. H ^] ' Ti ^iri fiir rtturi 

^t; ££m« iiii /jJvmi tinaoBai kou jpar- njfialvn Tf «fn) Elioi>XXii|3fi k»! r^ ifnj' 

Au. liruc $e (sCT. M'ov i<) «pg; niit iryfaiiiidTif ^/laTi la^ 'O^j^ E^W. 

Kol Ti< ic mI x"f"''»<. T"' ''■•if 'tJrftOK, Kol BoHi iy<7«^o*«i tJ J i«o tiE ^ 

^i TOi' ^uri; koi th! fwniv SujilirTam. kbt* anpaifta^iy TOt ^ T/( &c q iio^jKb 

^■•fwKfXiot Kol ^^ieXMf, oxifuf Toti TOi! i| tf^ Ti tfnj ^ifiajiTBi. iioifiiftai a 

ir fwo-gi KaS-^rBai Jfut^ ^^r. JK 7^1^ ipaiitrai i!ti tJ /uv t| ^x-i v^ijni^towc 

Tiu fcio< Kol TSb KXw Koi TM oZ>{ J ^- Xtf)«K X^/fTai ( Ven. itcAtytTtu bene), 

Pt( Krxl T^{ ire ■af^ifftni t^{ a^iiaa^- ii irrcaBa, Koi ir TtuTaif,''H ko! KUaiv- 

«IK tJ a CTtftfiUMi i X(£i< nxTcA). j)(rir ^ i^firri rttat Kfoilar (IL E^. 

Koi &TI Ku^lv< .^m^Xioc ^t) afiot 5^^')' ^ "*' ^' ^fT"^ "1^*11 "X^Bt 

nrofiBfitiaBai atifHr i^irrfri ir ^arri, X^^P" 8apt7a» (I]. a'. 219.). iipttiicir- 

Tjmw ^r KCHfi^ (py»r ^ Xoyiu» ^s^fi. T»! yi^ Tiv AiS; Ko! toD 'AxiW^ii TaE- 

^BXfob; heyeniri T^ iicuitorifia. i yirCr th «171^; Xc^i. Kai Si' iiufKTiftaf 

Hil ^itSv i'( Tft «aiS(VT^pia XFyiTai SXw thv xoi^nuv oCt>i( avrf! /uHv £n:- 

I>n^Xio{. £. 178. "npitiic pii flufur] Tarrti (scr. vmT^rreTai. Ven. oCriif 

* Legitur boc sdioliuni etiBm in Venetis »d n. >'. 533. hc de eitremig ejus qiuedsm 
afl^ BrnDck. in Lei. Sopb. v. it, e Porphgrii tehaliii MS. ad eoDdem locDin. In- 
tegnitn ilind hic pooo qaoniun emendatiiw et plenius io MeiUol. editnm eit : mris- 
teteDi aulem Veoeli nbl tsatl est «diiobibo, in certis et leribus ladle qnod Temm eat 
dibo. BUTTM. .v.Googlc S04 OATSSUAX 0. 187» 188. ub. viii. 

fui&tti Keti irAxfTm, m^ofurift* eOx ixiyai irtf, 

187. n^] T< H. IS8. Ald-K«>] n/rK(KW H. 

miri aw ^iWixtTftTTcTwTiiJ). tISi <t», 'AU.' 1^« ti) o^cSir ^ Kwiv wij jfi- 

^ K(U t^ lau tfviiiTvrreu tS» /)|Sif- ^tt>Jmi(^ (]*'. 368.). h yiif ^airuf 

VfUm» %iyw nai Ti^ruf twvrJMnrai. lairiii ti iJyii tf q/«|>'. t^ Se ^uwA- 

mII jila (Ven. male «. «i ft.) t*i» oC- XojSw «i^ (f^fviii^ «a^' o^^ Kcnk 

■ni iicu^fk TiE ^ itiil i^ ifif t1 ?. i^( Bwtf/Mitf Taifr^j ', ^XU kotJi t^; 

tn/r/pa i^ aiCn|, t^ fth- ykf \ KaS* fw Jri^ pJtnit. T£r ti 'Attikm Jvti sopl 

V^fqfWTW/ti» JK^*p(Tai icai nffuiJMi K^T&fi jr IIvt^, yv^ V iialrmi s^ 

^^ Ti tln>, iftrriiar lnicir itfirtsu rtfn' Ijt (SCT. ^), viw )* «jk/ti. lai 

yfftmi iifX«Tu()r tTEf^^^N' rflTtu wfur- rafi ^a^>OK\tT l» T^ Nu^, i; (Ei. hic 

imi, ^ iiifi KiJai» (Ven. kXJwtou) quoque ^r) ^ ^Ai| iyH t£i4c t^ 

(l( a>gu>Ta{ to^ XP^™S "b^ "^( (Ven. tft^pifoi ', xeu it OiBAnSi KaXnf 

itcii <I{ amrTOf) ^t$/uti, Kal iktfi^ (scr. Tif^wy.1 1 13.),*Hi> (scr. q) im- 

HH Koi tA Tcnr (Ven. k. •*/. k. y. \ti tix iirfii( iHX awot Tfaiptlf (Ven. 

sine arttculia) i^ft^iiitTai, ko} Tp^- tbnTpo^t). Kal n^ nxcfrwi Tfl ^- 

«rrcu Kod^p tSv oUj» ^(lAna t^ Xjo-^^ ■, o£ lupi y^f tyH fri b tin^if 

npasX^w. nafi U «!( 'AnuaZi ^ nu JoSlwc (Ven. ti ykf lyi ir ia- 

Km Ti fianfiiAaPtit fnjiut Kti fun' ntfMi 41' Twr ^litf). E. KoJ o^ 

jpiiflftfiTitr. ij, rnfialrti jli ^. ri ftA 4>^'] Kol ffiw a^f[ t^ ^^' AtaiSa( 

Ti TofTa Tfl ■op' 'O^^pfi. xf^'^'*' y^ (Xo^ -riii Slirinr. Sicb t) Tabf atXX»( 

ofr)) capiicX^«-fw( ilml Tau t^ ^aT^ ^nKiAfrfai i^fnvr imdm l/iAiiir 

nC Tp/rKi wftrArau. ri li Ti rairiii t^ ^^i, ko! o^f ^<'p«< ^uaiM tI clr- 

MipX"' *> i **Mi' i^, Ixp ^mXol^i »r. E^i» o^Tw. B. £^ Tf ^urrif, A( 

mfr ii 'AttucS» 01 fwr ipj^u iiarayfJift- WX"' ^"Ig' '^* A^ aXXa «UXif^Ta 

furnr ofr) wftt^ftm, tl £i w^epM cEXXai My-fpntr ^mnvyiim. KCtXii; )) 

aiir tS r KoBiwtf rSr rftr^vTiftir raif. i ««71^ tw^ (sCT. Ta TOv) iloK» 

Xfircu Si TOi^gi i tronrr^t Bvri (E. frt) TaXdrrcuar cMXiro', &a M tsiFtiiv t^ 

fiir (I{ Sijo ffvXX^^Sa^ tiaupHr aiiTo koi irivTiffair tt/f^oi, i^' o£ tfU in wfir- 

hit yfififUKia ^fax'a, ol» twl T»u N(- omi' ifiTfiiripi (gic) Ixn tV J^P'' 

«TO|M{, E/ TtT< Navpac ta'', rSr oIti fu kcu (del. vid. Kiu) ivwtf 11^4 BcJ 

^q|pa< Ik^i (II. i'. 331.). Koi, TaTaf w]i/iif. (IkI^ ^iclip i}v jf fjicliianr rSr ^^w< 

i' tr wAtfif, Ifytr ii fuitt ^lXai icKtr, nafUtTm ^ wiSj^ai ^ tXTffirai. Q. 

0»( «{Koii^X^j ■= (Od.f.32a,)- TWTO 187. nax,m»] KaTa vvyKtwii» ToJ 

(Ven. Ti^a», Scr. nT^ £i) rt Wfi/ttftr •Kai/firtfia Kni ruTc(9(7W fUKfirtfti 

iKTtlmr yfdf^ tl( r» iri7r(r({ Ta i|, (sic). E. Cf. Etym. M. l88.*H 

• VeAs n li n r. r. i. deuuit in Ven. BUTTM. 

• VcD. mntile, •'rrn >» ■. /•. ).. 1. in qaibui tuaeD i3 rm pro varift powit baberi 
lectiane. BUTTM. 

• Ven. rtiM I- 1— et n» pn> :»i>, omiadi .M «'■. BUTTM. 
. 4 K, iwr riM ififuUrtmc. BUTTM. 

• E. mire i, r. ■■«■Mvut r. Veo. ■. r. ). rnM, et moz ht> rit ir((D> /um>. 
BUTTM, 

m DOn impillent eat fi>nn« w(t- tizsdbyGOOglC I.IB. VIII. OArXSElAX Q. 189 — 303. 305 

^f^fi^t ii ?Sof MTa S' Smi^ea wvn yam 19» 

9tutiKK ^o^ixmfTfui, nturiKAbTU ai/ipis, 

AMf wreu ptjnje' J* vrtpTTaro irifiiaTA TtitTiiit, 

fifufnt Uatv ofl-o X^^fie' tv\>i.t ii TipfutT 'Afiqrii, 

attip) SifiMs *«wa' «r« r s^t , m t* om)*»^!* 

Koj' X* (tAcMr ni, ^iT», Atutfimt ra 071/«« 195 

ifupa^teat' iTrii svri ftiifipyfUHt i<nt> ifuMi, 
oAAa sroAu n-parrai>' oi J« flet^i rof^f y aidAsf' 
»r(c 4tfi^x«y roVy' "i^tTeu, ovi' vripifrti. 

'^Slff ^ATf y^^tiirt* ii xoAwrAOf iiar 'O^riuf, 
Xttipt^* ^*tX ireupev ivttitt Aiurir' iv afyutt' too 

XAl TOre KOWpOTSfOt fCtTnftmil ^MIJKim' 

TouTet nn aupijua^t, viof t»x* ^' '^tfe* *M<f 

193. £*cu] n-i H. ib. ir^/uiTa] fi^ftaTa V. ib. «firur] «^i» 

H. W. 194. Fimta- fimf. 198. rfr)-"] Tfl H. 199. KF«?. 201, ;i«- 

n^A«(] /i^Ttipan/ti V, 

■1)1 #r>V<{] 'Hmf ^)' 2 (Q. Tlafi) «I 191. AtXjxi'^/*"] **•«(«'( fivt 
*aiM(*(. iiaaaipijTiiiif i ^. B. Q. yiifUtti. ii it ij KvniKivria wiwui^ xd) 

189. TAi ^a «fllffT^tJ^t] *Ot( iSfo-KOt f*^< lOT^B (f, mtfftfTdTMl) Sl*T»l- 

JK ^Mrmiff^lfuivvcT;^. E. Viijg. 190. m«a. £. Q. jgi.i^fiaTaJ ZijfMta. 

B^fi^qvfii )( Xi9«{] 'O Blo-K»; UBt; ijv. Timc SJ, ^'fi^o. Vulg. 195. Aia«^i- 

Kal 'B^twSev^ jv 'QXuimieuaSf ^* la~r>- v^ni'] ^uxxipl^tar. Vulg. ed. ant. quod 

f<i, tJ» ^> 0-^ )*)*i ffBij^ (scr. recte videtur iu recentt. emend. 

aAipA) 4 £&MW f) jcflijim» Tttfiiiijit» -wm -s-(u>, 197. Zb B) 0fi^«-c( nivk y 

(«Tft Ti ^iri»' Ko) lx*"> ieai£&i»* ii- «SXor] «li^i ^v) t{| ^Xfi. ^ U (nb^ 

igijtiKa <£ ty^^m ^jMMaa el irymi- Ta£if 'Attut^. Q. lOO. Xa/)i»y •('mx* 

^Jfuiw. OItv Not iri UatfiK>^ «:(- ^TWfw] 'Oarif ijv ^5 'AflijvS i^niArff^ 

;yi)Teu. tii ^o-i, A^i^ IIiiX(fK);{ ^«c t»i T»y ^fXuf 'OivovVi ^< «XMki; 

ir&aii *Oii <^iv ^cv ^itTCWKt (II, 1^'. ^o/MTOi^nv-a (!( 09^t(>«)>. B. 30I. 

8a6.), I6ty Kcmtiia^m a^i* X^tir- Kni^Tc|»r] 'A^a^iKiJTcpot, 0jia7i^fm>, 

ftu, 'Oi-ira ii Si«rau aCfia icaTiiijiaStoi* Kt^i^f>JT(fio)<, ixrfdUvai, taf^ianiKi- 

vtKnmu (II. ^', 431.). iA toCto Koi T(|Mi<,9<i|j^vTf ^f^tal tf r^.B.B. 

nv 7^, Ti* /a mtfurTfH^. B. Q. Q. Bx Vidg, addeiftfvft^nMv. 30i. 

TJ 8( iKti IXV"» ' '^•i «■f^t T n. Toi™ nr i^fKfjflf] Tiv Tiiif K«T{i- 

A< Ttif ^^ioKCif ««rarnfai. DiivaTai iji^t. ^ ^Ti tdiJtoii B^ TsE BJo-kou tjiS- 

IJ Kal iyri/fi*» v[if t^ 7?*, i«(p 0/ fr tov duputiTSu tk ', E. Tlr tJto» ^ tU 

«aT<«Xtf(. »(Mwr<v. B, Q, Vulg. Xfflo.. Vuig. ToiJtou tilfia ^1^«. 

^ Scribendara ridetnr l>'OX>^if>/«ui: Tid. Atben. 4. p. 154. a. Diog. L&erL8. 51. 
«t HlM 49, lo Kqq. «nten vel IrrttiT *«l ;iirii niperfaciiuRi eit- BUTTM, 
> Scr. *id. « iir) r.S. rfiSl rw Kr.w r. ifi.ir«. ri,. BUTrM, 

VOL. I. Rt tizsdbyGOOglC a06 OATSSEIA5 0. 203—219. LiB.viii. 

ijniii n TorrwTtr itofitu, tf trt fiamr. 

Tur i' aAAa»', n-ira xpct^iq ^f/as rt XfAnjnf 

AS(i' ayt Trit^n^rat, STti ft i%a>.ar0.TS A(V, 305 

*r TV^, ^ «"ctAti, 1) XAi n-sff-ff, <furi fi^a.ifUy 

irafTar teu^Kur, tA^v y' aiiToJ AaaSa.fuurai' 

^itvK yaf fiei 'iS' irri' Tiskr ^O^iom fAa.xfiiTe^ 

a^fat ^ Kiiris yt »ce< miriSavoe •jrixtt oi^p, 

arrif ^tiraSoKai Sfi^tt 7rpe<f>ipitrai eUSXuy, 110 

il^ftu iv leAAa^^birai* la r ovrdu rtUTA xoAw». 

rwr J" «AA&iv mjjrtf rir arednfJbai, evS' aStfi^at 

oAA' idiAai rJ)uiF x<ti 7lipq^^l»t< avriir' 

•jrarra ykf ni ».»itQs iifu fitr arSfarir, onrei <M0Asf. 

IV fur Tti^er oiSa iv^oot afi<pit4paaff^ar 115 

vfUTK * atifa ^akotfu, eimvtrae ir oftiku 

euiifur Swrfuriur' it xtti ftoAa n-oAAoi iraifei 

ayjff jrctfarrauiv, xeti TO^a^oietTo tftuTur. 

oies ^ ftt iiXoKT^f artKoirvre re^u, 

304. Stivs] Iktime H. 307. y] t' V. ib. \afMiftam(. 

311. t"] *• H. ib. fit. 313. m,M.. 115. f^. 

Pal. 304. T5v V S>Xm trini] Ti irm flim ly t ji Arraxi^ ^ktS< ^k^itiu «oI 

nfl)Tt«ik iv «7tiu fut tbr! t«lI IrTiva. Tftlaai wtffaiTffai, ehu tw( nu i wiffv 

jSrtreu if ^^ Tai! Tivd 'K'kewaa-fAf tad TjVdf diijhrTcfjUf»; ^F^f^tffdeu tov tu»- 

(, Kof iiuiinfia Tn iiw, nal Irfi, ko] Teu XtyrTiu. E. Q. 'A^oioKifuf^v, li*»- 

Iruo-ir ^i TW eTirTicrt KiU tTeu9-i, Koi ^tiXXM.Vlllg.^ 313. 'AMiW0f'>uinfu>l 

fTiyof iIvtI TeS oCirriiat, fcal Iti; tbrl Ti it/io Ati itimf ff i^Tiio muuK. B. 

TOi; ^TTif. «Tw Otj{ ribta^ ttffa^tic^Tai 2 14. TV^na yap aC Kaxe^ ''/^] ^ '"^ 

(fi'. 40.), K«l, '»!• Jri( o^K flXpyfi (t. m'( flui ^y t«V aeXiu{ fc(frm(, Srot «S- 

307.). B. 311. 'E« t' oirTO linTa i^ltlviy ii TOit dvS^jSTOit. ^ «Ctb(, «■ar- 

tMXoiftiJ T^ laVTim tiirca v\UKfiy(i. E. Tnj^w fitf Tai a%>Jay ai naKif tl/ij oni 

TLiirTa T^ JauT^ av/iUpifnTa dupart^ti a0Xoi fsa^Krir f» iui6fawai(, B. E'( 

Kol iXaTToi. Q. Pal. Vulg. «Xo^ «ofToi 71^ i0Xa o£ fisKi(( tt^. mia le 

KoJ «LraKJrTit. Q. KuXifu, ^ftxol/^ft. aSXa ; fvva ^> toi; iyipAiriy. Sinuiii- 

Vulg. quibus BBrnea. e MS. prs- tov ti Sri tj!, aSXa, ofScTijiy ^myg^ 

mittit, RaTorelti. Cf. Hesych. It^ytyiii to iriroi, «(£Xi> tJ ioik^Xw t5( 

212. O^ sdtp/^] 'HTot ^zni^sg^i. 4reiii)TiK^( SciKPifur. Q. 31 5. EZfuyTiim 

imi rSy itSiftiaiy iSy iFtay^iur cipq- ilta jiSfoot li^t^s^i^aa-Siii] MiTaxti^' 

WH. £»wji Tif iminii ToS ')>nvi|S(rK)( ^irSai. njmiKeiqMi T^» pfl)ffTi)|>«irO- tizsdbyGOOglC LiB. VIII. OATSSEIA2 0. 220—233. sor 

Tu» ^ «AAay ifie <pnf*t vehu TrfQ^fttftJTgfBy meu, 

erroi w¥ &peTOi tta-tv ein x^'" ""' t^orvK' 

iuiofeun as TrfOTtfottm ipiQftt? ovk ntXi^ira, 

ev6' 'HfiaxAqi, tvr 'EMfvru Ot^^oAi^V, 

ei peb Keii aBa,va,TOKrif ifi^tiniof vtfti To^m' 235 

TU fBt KcCi *(%^' i^ouit» fie/ets EoptrrOf, KiO iwl ynfets 

"iKtr iyi fttyetfouri' jcflhuretfAtvos yaf 'A7reMu¥ 

exTArtf, ouftKO, fuv ^fBKAhi^tro TO^Ob^svai. 

aovpi a ebXovTi^a, 'otrov ovk oJO^bs tis oirTu' 

Monriv itiSoiKO, iroriv, fttrris f*t ^d^iXdf) 230 

9a.i^Kaf Xitjv yap etsiKt>t,iuf icaftaa^riv 

xvftekTtv iv s-oAAoif' i-^ti ov KOfuSii Ka.Tct nja 

220. 'Axaiftl. 230. «a/>«X9!p] vapteS^ H. 231. iFtiinXiBf. 

rlar. Q. 220. A^^ W Tfiur] 'Kh kS(. tS y&f 'WfoK/^f ^fari «;! Tofu^» 

Ti Twr ^Ent inpaXc, itntn, ^rrl Kal tivi, j £< ES|ivTe« 'Av^Uuvi V""- ^^- 

jm/ccf iTTjiaTtlaf fwitirxiiirif. tliirKf E, Bii KaJ Tax<«i« iwfflaxe «p Tsv S<- 

(Sr c^Ucr itiineurBcu {^. ImrriiTai) (yrs; kbi^oE. E, 2vXXij«Tiii5( Tu/, 

«fijj T^» faiToE ytuTa, Tot( lapoiTaj. q eiel tTjisnre 9Hi( »( ^B^i» eini(* 

4a&(Tai B( !« toJtw* e woihitSk iiSiJt TX^ S"*!!^, !t< f«» jc^Tepl( itaif 'Aft- 

T^» ^IC T^t A^f*MU sblUiOfilSiiy TMJ Ol- tplTf^Urtt AtflTffO» JtBia f«f5"' fioTJI 

JUKT^OV. E. Q. Tofa^o/fitea] Efi- 7ftjKu-/!fJii Bt|S?.^«i (II. e'. 392.)- 'O 

nvxfi TofoiifM*. Vulg. Q. 122. BtEppireO( 'Airo'?JiO*i i(ii(r(», £( ^r 'IJua- 

ZtTO» rSon-et] EJire toSto !«i Ti>a ■yfvii 61 ^ffl, OM" Eufifif j! lepi riioi, ieif 

«•TIM( oin if^Biia irna'. iio Kai bkjjiSo- ;9i>Aii( oifi' Airo>^To'". Q. OJj;a>jfljj 

^07*1 T(«( Kci} IxBuajwyti enaXoEvTO. 'H 0»xaWa«'*J(S*!ro-aXloK. Vulg. Q, 

^{ Koi To SKiiSMi» KSi MatnraiyerUEsv 226, Tf< jja Kai ai)},' c9avo'] Aw Ta- 

KftCMJiafYH KO^Zyrai. fiii^ ykf tSr y^iuf SimcBan xfl T» {tonoc Koif^" Oii 

ijtpAafxiyKy CSorTC; ^fnv niwfw titai y^p fiMTo Ynpatf ofSoii (0'. 240.). 4 

Jv/fu^v- B. 223, 'Efi^fiut o£k ^0(- fiaXXw Sti ^pi(r(v ai^a iT/9ay(v. Q, 

Xi](r(ii] 'AvtI ToiJ, ti Sur^irafuu, a( tJ, 230. AeSoikb zoriv fiijTij fu] 'Ev il^ 

OiS* SfoX» «pof&iv (U. ^'. 366.}. Q. iriMrTai aiTi( iTDj^vai ^iv Jairiv 

224. OS9' 'HfOKX^i] n«4ijT««( iiirtirt ciliKifKi*. ir oI( ii auToi «tooBvtoi u; 

tJ i TBii 'HfanXql^ !ti (I( ftifdt Xiyou dBijKifioi, oJtov ^ffi /*^ ^wtfiyjia ". E. 

X:f)«i icaj KBin) ^oriv '. Q, ZvXXititi- 231. Kiffuo-iv ^i «-oXXoi^] Etviiv kij/mc- 

' H. e. qaoniBm pan orationU eo tenniBBtur, et lyllaba commnnis est. Cur «n- 
tem conimniiem EfUabamihic dicat scboliutei, noo appsreti nisiob idipsnm quod 
TOi lerminatur ea : nam ob seqaeDtem Tocalem DonDiiti Tocalis loDgB, aut BDCcps 
producta, ayllabBm commuaem afficit doceule Hepbsstione. BUTTM. 

" Egrep» confuaio. Versas est ApoUonii. i. 88. EifDi-.., J trifi T«E<i'E»ii)}ii«- 
,£t irimn &..r;«i(' airf y«( ixi.. IfJJfi.i 3.rn;i. BUTTM. 

■ Mirna cun* hKC videtur pcrrertiBse. Et ultima quidem lic une dubio stiuDdft 

R r 2 tizsdbyGOOglC 808 OAT^S^EIAS d. 133— >48< LI8. VIIl. 

tfi¥ iniiTaMf' Ta fut i^Aa, yiM AiAurrof. 

^Af iiftetff' M j" SfBi iTMTtf euait r/vm» vienn^- 
'AAx/voof iilMV ms ifui^fAtm rptrittjri' 135 

oAA' (9fA«f ct^fT^i' s^ii <fMfnftn, Sj roi »nf^, 

jfftefuroe, m r «uror cu^p (v «y«H T-<(p(WT««' 

itiKWtV 6tr Mi r^f «MT^ /Sfffrer evrir nwra, 

orrif eirirretm i)0-i ^etirir afruL ^a^t». 140 

^AA' «71, ruv (^fSsr ^ifi fTor, S^fW KO^ oAAw 

Uirfs iipuut, eri xiv Toie o fuyafeivi 

4Anivi\ Trafk <r^ r' obXejffu tuu awi Tiiua-int, 

ilfAiTgpifs oftTtjs /4.tfi¥iif*ives, eM x«i rifur 

Zav it) sfYA T^ft iitLfurifis (^iri ^etTfur. 145 

oii yap wvy/i.axpi iifiii' iftvfieyif, evii ■jraMurtai, 

oAAa xoo-i Keeumus ^iefti*, km nguo-ji' eifirref 

aiii i' iffCa iaus ri ^iAir> fu6afis r(, x^ ^'> 

335. ifanftnt, 34.0. Jn ^pcs-lr] ^pto-ii' jrtr V. ib. Ffn. 

141, oXXr] oUW H. ib. f=««(, a^2.ttlw)(. m. fif^ 

91» ignfCdTo T^v tmiarftat. TfOff9()( S( xcuffl Jtoi tok TtHvffi, ;«fu-yM»f T^rt 

ri, /«(1 i£ jtep&^ KSTi r^a, t^ T^f Irt TBVTa ««(11; tl( t^ d^ chrcXSw sa- 

ht;i{aA«wla{ jkoaviJv piid^r, B. Q. r^/Sa KoJ t^( qfWfi AptT^(. ela Kol V"' 

336. Biii' Jsd «^ Six^"'"^ "^ *^< • Zct( tfya vopfrKtiWn lx<» J^T'^''- 

ri!Tw(, im) eiK i,-j(pLfuna ntf tiiut tovt' E. Q. 'O^fa Kai oUgi] T^. uu oX- 

^Hi!ii(, ayt t^ nt iiUBty Suilti fm(. \u(, PaL 34J. 'EftTi vaTpSr] ^iait 

Xt' ^ i dXX^ AvTi Ttt' S^. B. Q. 'A' f(j| vd-rfaif ; Bi Y^^ wytvza) ita^^d' 

Jl/ifirra, Snv xA?"'it ^ ^"^' '""""< ^nxri niif t^»v(, JfusaTptf, itarfti. 

Ktu £i|tw(. tl! y^ ^ii Aiutof)!^ Tuv zajl- ^Uii A^/wr,ki xf^paici^pi avntitfajit 

hrtn, A>X It) ahtZ avirrirti'' t1» tj (bCT. Tji), X'|»w)', fitjfSi', r^Tffiwa- 

yJr/m ImifTt». trtf nai i 'AXkimu; ««1- TfSy. E. Q. 34.6. OC y^ xvy^ui^] 

^M. B. B. Q, 340. 'Enirrziiji'] 'EX<7X0<i( iIpcrTsi Xusit (Vulg. om. 

EJBtli). Viilg. 241. 'AXX' «71 ny Xtniv), Xatif ti( tb fi^ raf^irai Ti> 

ffuSo'] 'AXX& >l* Ifuni, f^h i '(Xea- •Qivrraia. PhI. Q. Vulg. nMKfXx 

tft£( (scr. i 'AXxftMf) fi«pi«oi', !irai( lai ii aTitirait. Kai -yiif tJ (jftcv fy rjl 

SXXy iSr ^n» Ifiif ht( (ins. («iit) Tf/rf (scr. f> t^, Sfiaru) ivi Ktun!' 

(rt ituti^ Kai fii^, lOfi ra aiTa itai Xaji^tTsi. Q. 348. Alci i* V''' 

T^ Tft^iaf, h T^ a^ ^Xf "" ""'i ^<*^ *< ^X^] Tu' tlf^mi» ^im tij^ 

«* Tt»y nm Dvi^];)» ! prtora nc fortuM ! — >■»«, *«m«ii»' fwi? l>vn> «J lilHi^b 
BUTTM. 

• Vid. not. ad n. 141. BUTTM. 

* ItB honuB tdio&aniin edd. et MSS. bic et ad II. f. 91. nbi rid. Hctd. Coid- 
ModdMt BariiMiui mclri cmu : ct t/ti\ potert ut ewJtm di aura aHm «itbcirt» nl 
kKKriptm. BUTTM. D.a.t,zsdbyGOOg[C LIB. VIII. OATSSEIAS e. a49— a6o. 809 

iifutra, T i^ftei0it, Aofrpce ti 9fp/M, K<ti tvtai. 

i»AA* ayt, ^tit^icar ^uf/MMs, 'orru StfiTToi, 35^ 

■Treua-ebTt' as X ° ^ww inrjni owj <pih9wiv, 

nKttit torT^TtK, otnref irifiymfi^ «AAMr 

yfturiAiti, xcu irurTt, kai «f»;^"^'» *** m^. 

AiffMSaiia 3i rir (U\^« XiSif tpeffuyyA AjywM' 

oltrSTa, i) n-ou xeiTcti iv ^fUTifMTt iifuuru, 355 

Mrar tftopfttyyeb Xtyvpii* dofteu fx /3e(r(Ai)cf. 

etirvfinp-eti ^i Kftrei imet TrArrif mirreu 

iiifMtt, oi X4t' ctymett iwrftirtna-Ker fKttrr»' 

?\xtriretf Si ^e^r, Ktt^er iT aipuretr etyuret. 360 

349. «^iBTiiT' if^iS^] (IfiaiA ff Uiiiu^ ttfun" H. SehtA. m1 r. loa. H. 
ib. f(Vo'<'- 351. Fcuri. 353. fstKob. !l$6. iuhiicAtt. 

157. KiTvpilf] fXa^vpV H. W. 359. Fetan^ci. <Ixarra corr^t Kldd Bd 

Dawes. M. C.p. 353. 

tiii TMirw tSv ^omU». Q. 349. yfnTeu ^zi Tni ituruif, i|T« ri Koftpcw, 

"Efyaera V j£i)fi«ij8(i] Ila^fiiUaijTUta, k/mi>i t*i( itya»t^/i»Bif *. 'AD^Kuf. 

{£ iiui^f ^iftintra, t> t»f' tr oXXao'- AI^u^tbi ti ifX^r Tiia <X«Tt;. |9a- 

in»T(C. B. £. Q. AAXoTt oAX* ^fMi- irfXiit ^ev i}a'ai' rSt f ouofnw i;9', *^- 

^/ttyei Koi dUAffo^fuva. Vulg. 350, tceteu Sc iIy«»»v »i ^<7^/u»i)i alwju^ 

B^opfUM;] IIo^ Tg ^v dtfiavt^ pai- Tw ^. KfiTOi $c iiiiXcKTU Kai olTb/u^- 

K*», T^oi ifx^al. B. '0^%>jo-Tai, Tai Sc Xeyoyrai ol «;«iOi KpiToi wa! Ay». 

lisi tm! fiaii/fai ifiuiitif, Vulg. 2j 1. n$<Tai bTtimv t1 aurioi^iTi KKtit fi*!- 

IlauraTt] E£t(X£( Si^ T« /itTftr, 'Atti- pa> koI i[a0^icoi> To7; £}wn^of«'Mi( fbniv- , 

k£{ tc ^l TW walEatt. Q. l^vSba- fuy. B. £. Q. 'Ema xiiiTef ^('(rrat] 

Tti, ^aiatnai, tlmy, ti Kakaf. Q. Harl. Ol /My tJ ^dyitt Karii •Kaftijc^y ^aai 

IIa^aT(] r^. «aJiraTc. E, Ilais-aTf] «ro^Sai, ■< 1101 dXXax''' '''^i ^fKUitdrTa 

nX^£aTt1 'ArruiSf ^ftiSrart. Vulg. TtCXarra (Il.T^. 147.), ical tJ, 01 f ^ 

353. OPXHITT (sic ed. ant.). if- via vdrrtf ittrray (11. ,', 161.). «1 

^o-fi. Vulg. 354. tifitiyya }Jytuiy\ !( thui, airviaSjTCu Si xtfm; «( tytf- 

klytMii hiyti T^r ipifiAtYfa tri Koi fiSa Birtti inria n<rai. AiXu^. AimiunjTai 

tiii itaurSf ' Alytia koXiTtoi, B. 357, ii inia miirrci, «I Kptlrrattf ySif tSy 

rAa^pigt] KslXi)», Si^ tJ ytyXi^dai. &ur etcoi frTi}>;£ai>u. E. 259. Il^a-- 

Vulg. 2^8. AIirti^u>^Tai fi( K|iiTs/] Oi mrKO»] 'E«paTTU>'. Vulg. 360, 

wfii rgiSr >^iutu fifa^tirrai ko) iys- A*t^rat S( Xifir'^ To yfifliir Ir f (fu\- 

nffiTai ifTM ^iirKtTH tou (L^iv(, KCti Xn> o^fHrSai ;(•;»>> Aci£X(7(>>, £{ koI 

1 Buveriiia reposuit ni'{a«, nihil «nDotuu Diii Imc : " Iia pro rLitfan." CeCe- 
nuB hi P*U ctiiun roei nirnn ■npencriptum «■A.iJE-n. RUTTH. 

'CerteDDaSireaDm: vid. infraicbol. ^'.39. BUTTM. 

' Similia Volg. et Pd. et in hnins qaidein verbis boc Ctiam 1 «' «• ■'rii> imlfitr. 
Tii «ir», Mti To In'/«. «-rHH^ii».. BUTTM. 

• Bhhm. MdU addlt f nWr».. BUTTM. tizsdbyGOOglC SIO OAtXXtlAX &. 361—367. LiB,viii. 

x^fttij ^ iyyv^w n^t ipifu¥ ^effteyya ^iyium 
Aif/AoJoitai' a t^tTet xi cr furop' ekft^i Jll Koufot 
Tpami^eu urrayre, aa^fiorK ofXftVfteio' 
vsTrXtrytf Si xs^* ^ilov voiriv' eunetf 'OAjirriiv 
fittffMovyetf Gifihe Teiei^, &etvfia,^t ^i 6vftu. i6j 

Avr<tp ^offti^av aai^>iJ\,ne »aAoi> atiSttv, 
ttfft^ Afiut <pt?\OTtfrof, iva-Ti^fMev r 'A<f>pe^TVi 

267. Afi»il'AfHfV, 

%ifiyp(«i Aamtalfuna {/. 414.). t) Bi^ti xijii ttih s&r 2^i TMairrs titqXir- 

brraaioi v( ko! 'Aft|>ou«t I;(l9ijr Tsr ti- amSti jif Te~{ j^aUTt^Toi^ vapaiiit- 

«w (nu m-f^MTOi j ^X^bf, (ai fu^ Tai «a! MaTaiTKfudiriAairi Koi rthfra!( 

Noi Kfiitfiiia. M(Mi»S^, AaAiifmlv /tt Taif wal>Mi»Tiirai( jcol 'EXXipiutait (oi 

v^ TgfX^v ". B. E. T««» ei/wu it^ PafffafuidTf. Iri £( 'Ofti)^ o^ ^brai 

n «^/<a. n^pucu yif, E. EE^v, TBrtei; B^W i( ih xtfiii^t tj 'Ai^f, 

Pal. in teitu, et llipra ixhdrvm, et 'Cl( iri>MTt icai oXAk srif ■niahi ft 

in marg. rp. <E;Kyai>. (EiJjwi™ est /c^ai («', 47.). 'OXbs !* 'OiaifKtCXi 

ia textu Vindob. 5.) 265. Mapiio- eB!tv'll^iaim>'A^fa^iT^ a-iiMinr> (sCT. 

firy^i'] 'EK>Jiii4*'i- i' 7^? Tii rafaA- B-urtuoa), Xdpm St o^J)" nrn^urra. 

Xcffft tS» TtS»* KaTi TTir S^X^ffi» 5 ±ijft^K»( 8t Tj /Bf{i /iiflomi/ji, Q. 

«aT' aU.)|/ Ti»i TOvr«» «fniiri» arttf 'EiifTt^iw V 'A^jmSitii;] KoXV otc 

otiXxWtik ^J a^uv A-wnifimtTai. B. ^iivi]» ^x'»™^*' "(^«(«j 8J xSaiuii yt- 

Q, "AAAOf. Ti( Bwi5»ou( tS> loSSf »aii«ro(. Vulg. Aict To (rrtiparilxitu 

KU>^(i(. Jr ^o^ TEui; o£(Jai< rar iiXSr ir xdf^Xti, ^TOi t) ■wfujtTm (j;((> tS» 

lar^nfi* fosiTTiA^i; ^ Xoi^xijEui' ti< xaUJvTMV 9t«v. E. rtpawa tou 'H- 

flrfiai. B. Q. Pal. Vulg. z66. 'Ar- ^ittoii t^f 'A^paitnf, fae\ naf » 

(^(iXXfTo] 'ArtKfiitTe, «^^io^ito. Q. Xij™» nal T»y XofiTnr itiar. &f yif 

Vulg. 267. 'Aiiifi' Aftu( ^XanjTa X'^f"' ^l"r txtir Ta T(x»«i (fT» «f" 

(sic Vulg. ed. ant.)] ne^! Kttrutlai; TU( Koi 'AipftilTiir Tirk ainT! ^«1 . . . 

'A^ kbi 'A^^/tii; lucKfiStr taiitvti x"* (^iX"' xAp'" ^™- Mai.) Xpycfut. 

ofTotf ft^ ^(X^vt^i», «{ Kai BtSr Sut (t ^^ Sfl( iiafda-TaiTiii Tou xoXii tJ «- 

Tourra ivrffiiMnirrnr. Pal, Vulg. Oiit pSSt; iT»ai ^» Tout «^( tb; /</£(i( SflMTt 

AtAtw; W iSwiaflS» fS« ToHiTa e «i- TfnXacrTau tsvto" fcSncr»» (sCr. it- 

8affSi(, Si' ^» qSorroi itu^jmii^ oj- Sdfnou) i( t9> 'A^ig» iiaixfitrra aMH 

jtii. tlaiuai yltf thrdfti to» /mix^, t^* ytircUKa, ^iiS^ tj toi! Tiif»^ Iwd- 

■al To£>{ Sl^f XeyotTOK, ora opcr^ kok^ ^i I aiS^paf Kal i xo^o; toifuf^OH, 

ifya. i ii omuSaio^ ti' ip^iri ; "AXA' Ti H T^f /«ij;((a( thdana vafianita 

Syt tHi furd^Si «Bi IWoii noVftoi' »ti- !ti oS «a«i fi«» rcijiuKt «oTatXXiX» t) 

ffo» (491.], u< Seo» Tor Aii/uSoKOt au- ikdxi^a coi ^uiior T}i IXa^ Kai fUiXi- 

Taif, ^ i/Mxtlar ytrtitinit ir 6tMf fiScir, ^lfi o^ xaTi to» ^tmii:»» ollTiF »(^ 

AXXa tfd^ti( tU iiptiAiar xai traim JxnXticcTai, ^TWoniifuro» S( ««( Tff 

^jMtfa^a;. ^ |M» o2k KaTijytfia tfiSriiit( i*tittii ttirtZ KaXir Kai ytrreutr •yimgia 

•Eiut. sdb.l. •in>D>KiM/N»)((r,s>ivu»ri>f>ir', r^t niiMai. BUTTM. tizsdbyGOOglC LIB.VIII. OATSSEIAS e. a68— .74. SU 

ur To. w^eL fA,iyi\<reui iv ' H^uurroie ^fieia-i 

'H^euaTOio amKTOf au^ita Si al ayyiXoi i(A9«' «70 

"'HAiof, a-ip' hotiire fiiyetQofiiyovf tpiXoTf^i, 
HipcUiTTK o, as our WfMkKyiA f^-v^ov eLxevas, 
0ij f ifi$¥ is xebXKtamt KetKeL (ftpciri ^a-a-oiofituar 
$v $' ^tr cLKfAiAeru ftsyet* etKftotct, xsWf ^ itiTfim/f 

268. tpSha ^iyijiTO»] «^St' iii,iy>iiTaii H. V. 270. f(£*ajtT»(. Fai. 

T^ f{ &l4tp(uii affu^lcai ' £saTcXE~. E. lniipapaTf * Eii<rTapmii)i oXX' ii/miKJaaai 

'H 'A^^tUrit (i{ neXX^ Tjinpdmai, (Ifng»)v Ayivrm. E. 268. 'O; rik 

^CCT^ «^rruv 1^^ koi i*i icaAXn'!. «fiuTa] 'H a&naiii, &t r3s vfSha ftS~ 

irvifftijmai tc tji 'H^dlirT}! t^ «u- ytfray ln 'H^aJb-TOio araicraf', aipaf 

jil ««1 Tf "Afd T^ irii^ff. Ti yifi W ol Sf/y^^f lX6«, &' ^ «aT' ^iwb- 

ef otlTvy ^iiij^ta Cjyjia tii Tq( 'Ac^^ X.))ifw. Q. 269. neUA i* eSutt] 'O 

tCrtK V^» TDb iiaXhiK'; upaia-TOi. laT- 'Afiqf /ui^i^Y^ia if^Ke mXAa. B. 

epTi^^ETai (f. laTifjr^airTai) Si I 'A- 27T. 'HXio; I ap' iriiia-f] naiitVTiit» 

f^( 5"' ^ "■/Slfiit w T«i Ti;fo(. i ic rfl %<ni, eri (f, t^, Iti !»ti() ar Tiitj 

HtveMir ifToi ri CSivj: vrtjiM afrMi, ti)- oUAUf XorS^ni d)uifTdi»t!r Tu xii>Ta 

^uvTi T^ v/iiijHr, ^UT^ T^t iso T«i iAefSna Siiy ofn c!» XoAu. jcaiToi ** 

tufif KaroirKfuV k»' retvfainafuvu oJv lef T^ TfiHTa ^ytfitat, Q. 'E>^aii- 

iri TaC 'lA^aiatm KaTaa^emvi, t) 9a T^MruXXfl,9ii( XtY»! tJ» S«6V. Vulg, 

^Xe)r£BE( KaTBXaM». E. Taf liKc- Pal. 271. eufioXr^s ^udiw] TaZra 

XikA iifiiara KaTa T^r (ed. Hcracl. rXaTTCi i «u^r^f Siiii ntc nha ^\- 

recte Kal tV) 'EfimBofXfiov ■j'»^^!]» ijBoEtTat ^i^i» 4oiJ«ra{. (ipsJy yAp 

(oiKCv ^ITB Toi^iir ^;9aioiiv. Afi)t ;iuv TfvijiSna wpia-ara h t^ Tuy ^auUoir 

ere/ui^i (ed. H. iyafuivaf) t) Muof ^(X^ koi afrif jrTau9a (C( itaTdafiir 

T^ i* 'AiPfctlTJir ^TJar. TOifTOti; ObV JX9»i<. B. 273. KaKJ: ^fKir! ^van- 

iitaTtf/irrai iy ^^ rafftr^yayfr O^ij- hoitiJJur] 'Ey T^ ^6ii rSr AptrSir a£- 

JNC JK Tqt Tf&ai ^Xatfuc/af tlf Ifiivtiai Toii KpirtKr. E. Kar^ j3ifSo( t^( Sia- 

fuBii Ktfyafiimm. tia (ijX^ti; ^£ lifi- iWs< |9aiiX(uo^iio(. ^i.nri{ Xiyrrai j 

^~v Afjitviat ytyini»Tai (ed. H. 'A^- ^vSii cai Sf/iot Ti KaToinifLiE^. Pal, 

liayiayvyirTiTai), TOb TatTDt duraXEi^sf 274. 'Ev V IStT' iLc^StTw] Tf ipiy- 

Koi KaT" iiiiii'Miay ap/iaaiirTaf. -yiX^r ftoTi iy f i anfiay TlStrai. Pal. Vuls. 

f ^zl ToijTgif tUi( ^y Kol 9iA^S(irAu 'Ev Tw KtpfiJf Tet jSsptf rfSigpor. B. 

Tat; ^(oEjc ^T( S^ Tuv i'^'ut y;/tfht»i «tiK Etf ri xaXK«Ttnr<i«'. (Nk «iS( H i 

' HArmontsm, Cadmi u»>r«m. BUTTM. 

7 Scholiuni faoc «i Heraclidis Ali^. Hain. c. 69. ■umptnra oit, aade rnrietRtM 
enoubo. BUTTM. 

' S>d1ub boc QtiqQe vulgato irl f SMnii. Nsm inf i^ri Idftn eit qiiod wtXl/i^, et 
reapODdet ii'^>>!. Sed nullam hic mediciniun iureait lennD mKle affectDii ia l ii» y ». 
{•'«» — iynTm, de qoQ qoerilar Heyniua (io Epiat. pmmiiu ed. Seliow.). BOTTM. 

■ Pononns ei Harl. " idioUutes videtar legisM, 'Kf>i>«» <>biitw" (pro H. U- 
«•>»>). Idem refe rt, ae bol. Hwl. semel fanhere, li «•(ii" ifiiynm: nimirnm T«t 
hicTeliidi;!. BUTTM. 

^ Pro (•••'•■« fbmMe acribendam «ci tfr«. BUTTM. tizsdbyGOOglC 812 OATSSEIA2 0. »75— aS?. LIB. VIII. 

iff^KTMe, ihvrmx, t^' tfi/jrt^v ca^t fivnun. vj^ 

avTOf (T»^ Tiu|( JliAai', Kfx>?Mf*itet "Aptt, 

j8q f tfUt K &a,^af4ai, odi ai 0iA(t ^f*.»' Sxitro' 

iftifM S" Shf ifftirtr "xjit Sia-ftcueL xvk^ «rctiTfr' 

ireAAA Ji xai KoBuwtfAi fuXaSfe^it i^tKtxun-e, 

tttr ofAXfta, AfTT», tJl y w Kt rig euJlr iSetTO iSo 

evJf ^tav fMiKeifet*' irift yiif So?iiiVTCL TtrvKTo. 

ttvrc^ ijTit^ ■jToifTa. JeAov •jrtfi iifuta, x^i*' 

UfftiT tfttv is A^ftm, WKTtftaiof Trro^^i^fer, 

ij u yeuaav tto^m AiXreiT^ iariv i.7rcu-iuv. 

euj' etXMTKOxtifV iixt xf^^^Vios "Afis 385 

us ^St* "H^ierar ieAvror(;^n|v vir^i Ktovret' 

0^ ^' ifuvcn irfos iufub irtftKXvTw 'ti^Mirreio, 

277.^1. ■ 180. HSom. 183. ffiffaj'. aS^. iinh} UitaV. 

ib. fu. 386. flUy. 

«Mi|T^ tJv 'H^omtoi' ifyeS^junt ^ ^ Awt«] A^i( toii AvTjr^mrTOf. E. 

Anapci (scr. -f) t^( luctklan tSv AI- Aau^Lf Uin ro Ehd!« AwlSaim, rS{ 

•X/Bia> y^iiw, ^ It A^fup, iXX' /» Jk Ufm Stei tmf Tolf S*BYwi(, ttJr- 

'OXiitrf. Kau yif Kau r^t &irxtiawtilta 9tai»iti'.Q. 283. EiiraT' f^] IlfW 

iKt7 iftfti yefiriaSai.Q. 278. 'A^i^ (ni^aTO, dpfii^nr fbsiniai. Q. 384. 

tf af' Iffuaa y^ft iirfuna^ Toii kXi- 'E^A^/twwj^EBiiyipTiJii A^fUTO HaTiJl 

mt«SJ«i<. Ifjulf i T^< KXInif nS(. Xk <Zra> M Tov 'H^oJttsv ««SciaA», iii 

tt ^yr} TOb itfXttv, ini^iAt. Ti U t«> KirrafficctMi^/t&av oM) (acr.o^ 

tifiiara Avi nu t«r^u, ^; ri OHipey tuk «ujfo; cai Ciart( i^iXirrir jurra- 

t4 Iftipara, Kor' iwiKraaiv. B. Q. mnjd^fO-SiJu. Q. IloXL ^iXt^ Iria 

'Efj/Mri] ToT{ nvi t^c iiXi>>^. (pfw ixaaiin] 'ZKtTvt yitf iaittrat yifffr£( 

(sic) yaf Smtf tlrri t^; KtJnif rafk tI «i^< avr^fioTOi ^Xlff^ ^. E. 'Enir 

htlftiiSai. Vulg. Kpa|9aTonSioi(. Pal, (sic) icairfHr] Ffiiiptrai, «X(TO TS- 

379. noX>,A a Koi jcaBi>B(fi9(] noXXa (rcow. Q. Idein Bcholium, »tA sinc 

ti Eoi ayoi#n (B. ins. rw ntidSftv, t tllo lemmate, d&ot Pal. et Huj. 

^iy) iK Tq< jp»^( ififpnpTt (B. av- nisi quod ID hoc vitiose waviio. 

acfiiAaxni) &a Sbigr varfHoi {[aiiriu 185. 'AXa«ri(e*n)r] T^X&Krir. Oit) 

oM;. B. E. Q. Tl Bc in.yiyiifKit tlxt fi^rma, irKnit, t iariy, tix haio 

Irt dmnayfiZ {r rf Kis/JL^ to tr; aurgV. E. Oi rupX^y ci]f( KaToim- 

i^X^ Koi nii w^ Stfiiir iiaffKHyarai. *^>, ^XX' ofiiov tigXoroTi. Q. MaToJiu 

E. Q. 280. 'HiiSr' (sic) ifa^uL — xaririctijiir. Pal. Xfu<r^it( 'Apn] 

• AliDd •dMdiiiiii nd b. *. vidit Orion lliebuiui qiii in v. '\fM^am Kcribil ; ■ n(i 
tlp Amiimrm. km^ H ri Xm«. tSrmt tSftt U 'Tw^irij^ti ai, rn, 'OlvmAK. 
BUTTM. 

' SuDt Terbs Henclidii Allefr- 16. abi pro Ynyiuii legltar iyyvynyuSii, vaA» edi- 
lorei feceniDt iyywyit^t. BUTTM. tizsdbyGOOglC LiB.vui. OATS5EIAS G. 286 — 194. 313' 

Ig-Xftm)» ipihsTi^es Kxrttipdumj Kv6sptitif. 

q Jli mv Tretpk Ta.rfot ifu^tyios Kpetiuraf 

ifXoftt»! KetT ap i^' e ^ titrai iufMref riti, 390 

tf T eipa ei (pv x^^pit ^'f ^' »^*t, sk t enfta^f 

Aupa, ipiM, ^KTpeyii Tea,7rsiefuv ivyt^ifTf 
eb yof ^ "ll<f>»irref /itraJnft.uf, oAAtt veu ti^^ 
uxsToi se Mif4.m fitra XirrMf aypieipayovf. 

391. Fm. Frn<. 392. akt^svSi] \iicifa i( H. ib. fvnfiirTt] tinfiiy- 

tH H. 194. ^fiw^ivbt] Habent vocem ixfniifitmi ApolloDius et 

Heiycbius, quam interpretantur |SB|i|Sa|>ii^vM>i. RefertT0lliusadIl.jff.867, 
Sed ride an raria leccio ait hujug loci. FORS. 

'H yip Ttv fliifwu iitoj;^ it|i*/Truii xal ' &fliiTaf](fif ii, tri a^ tet iipnaT^ 

yjttfS. E. 288. 'EiirTc^itfiw Kuflt- iiuaiiTai t^ iftrruiii rd$ii T^nara 

f<vf<] rp. 'A/ppoilTii(. Pal. Kv$(^/i)<] (Ven. TirrwTa) roi; ifSnof xai ama- 

'En! Kvfl^jMit vp«ffi|»'xSq. Ki;Sii^a Sc Siona tia t^; o-ti^ai; ts ^'Xig. Q. 

tii«( T?( Aaiicu»uf?(. Vulg. KvSiftia ZQO. 'Kp^f«Kj] Supcracriptum tt- 

iniia>LiytTTai q iM t«lI kiie»', 1 1^ m^ Sujffs, et ad marg. 'Ayr! t9u oojifir- 

^Vci xstpa T^> irvyMiirlai' T^; i, Tip tou. -ra 'jdji f-cJ/uvev &>c7tuts( ifa! 

(iffffSoj Ki«i!(n[(' ^ axo Toii Ktiiiai Thi «a^TitTOioii. Pal. 19I. ♦!; X«fl] 

«^o. 4 Kf^tfwia >^)«Tai iaii Ki>h- 'Arri tsu w^nrfXaa^o aiT^, koi spotf- 

p(i«( X^?^- B- E- Kuflf^twi KiyToi T/V^ ''S X<'P'- ''"* ''^'''' "f ''"■ ^^- 

«^X ^' wfixFiKfiiuTf KiSftfui (scr. Ki;- Barnes. 392. A*v^ yi,ai\ Tp. .^jaij. 

fipei;}' liXXa KiSifua TeVT<VTii< 11 Fal. ^ 392. Ei,%6irTef\ K(ii,u^S<>t((. 

«vtefWMr fX""^'* ^' fain^ ri, sf£cr^ ^ulg. 294. Mtra ZuTia^ ayfit/fi£- 

Ifnuaif ifii\Iai ifiipTiiijJre, ifidna, dIm' nv(] H''^ ''« einirSai cai jSXaTTCW, 

Tw tjivra ey voo-i To*( >(ei( J^i^vi. Bta m|iaTa( WTa(. 4 ^' Santiri)' k^to! 

T^p T<C «cirTtu ToTiTa nafiittTai, 'Knff ncfarm rfre^nitai tb vjii( «Ac/uv Si[>;b. 

<n p> ^iXinii, Ev S* r^fHf, Jv V iafur- £. Cf. Schol. Ven. ad II. a'. 594. 

t1(, "Ht" («X<^ >o'o> 5nJ«« v(f tpftytit- unde scribendum Ji-iv(voit«'»oii, "AX- 

Tnt (II. f. 216.). Kat' iiari Tfl 7ls(. ZJVti(( inaKavrrt »1 A^fUiiei, iif 

ifUTiK& l, ifidirn ^ai KaTf9Ttyfiai ; 'EXX^uO( iariifii i, Ty «jii Xlou itti- 

ZaTypa; ju> sZ> ^ngo-i, JK(i K-Xijyoiv ofia »-(b(8 to» Tfiiw Ttaurai. 'En T^( 

^lSvii ol ifZyTt(, 'Atiti> S(, Are! 3«r- TocSev ^o>Tg tU li, MiKana kdXkov 

ru(( ItlKaa-i Koi ^fix>i( et Ifartcf (Q. rim, ''), xa! wfStTen fii, ft( A^- 

(Mediol. male ifa,Tt() «ol tA t£> ftvw A^^iltovTo. ijo™ Si aiJroSi KarsiKMl»- 

Ifirtif, (Ven. male Jpvruv) s^Si). n( 0jiaK(( Tixt 01! toXXoS a>4^«soi, ^c- 

* Qa» lequaDtur, e Porphfrio lampta, legBntar etiun in ichol. Ven. id U. 1. i. 

'Variam nren lertionem esse yi!.«. non puto. Vid. enpra not. nd 8j, BOTTM. 

*N(Uiien libii Sturzias in Ingm, UeUan. (p.8g. post num. 56.] DOreriit e Tzetza 
■dLfcophr. 317, abi itideai de Lemiii sntiqnitiitibiii; reeteque eo rettnlit &agmen- 
tani 128. (p. 141.) e scbol. Apollon. i. 608. ubi eadem nnminis Sin tiam etymologik 
ei HellRuico affbrtnr. Cetera hic primiim ni fallor accednnt. BUTTM. 

^ CogitaTit homo de eo quod nobis More Nigrum. Sed vid.Herod.6,4i.7,s8. 
StnboDemetc, BUTTM. 

VOL. I. 8 S 

Djtz^clcyGOOglC 814 OATSSEIAS G. 293 — 311. ' lib. viil 

TU 3i ie iiftfUb ^nt K»Tt^fat$af e^ufu Jl( iu-fui 
Ttxni*Tt( sjffjm TBXvApovet 'HipaiffTeio' 
■ Kiot ri xtv^ireti ftsKtuv iv, eva' etveLsi^i. 
Kcu Tovs an yivuTKer, 'ar oCk m <pvKTet TtXeneu. 
i/YXffteMv ^ ffff qAdf irtfiKXmet 'Afttpiyv^SK, 300 

«vrir vjreoTpp^etf, irpiv Aitfttau yeCieui iKftr^ai' 
'Hf Aier yctp si o-x«r(^i' c;^!', inFt ts fu^ov. 
(Si iftsvtu Trfof iufta, <pi/i.e* TiTHiftmf ttTtp' 
imi 3' i* iTfmvpoto-i, "xp^K Si fuv ayptof i^r 
rfttpidxiet S' i^tfirt, yiyan ri irairi dsolrr 305 

Zsv ■jrarip, ^S' ctAAei ftaKapK $toi aiiv ionts, 
iiv9, 'iya spya yfXetaret Ktti evK ijritiKTa t^tv^f 
uf ifti Xfi>^> iovra Aior duyanrp 'AippoSiTf} 
eiiiv au/ita^fi, tpi/Jti ^ iuStMv "Apjtt' 

wvtx' f*i* Kethes Ti Keii apTiiros, airfop syoiyi 310 

ipriSaies ynofM^V arap ovri ftei euTios oAAor, 

395. Gciva,Tii. ^99. ccXwnu] WX»tb H. rtXwro W. 304. Fu. 

ftiir*. 303. r;*<«ii] ?/«» V. Hunc versum UDcints includit W. Hibet 
ab eadem nianu in marg. H., quod tn hoc cod. raro Bpuriis (iccidit. 
PORS. 304. «iwWpiJMr.] wfOiffiit, H. 307, fcn«i. <*if«ucTi fiSiiff*'- 

309. tUfcjX»'] aiiriJjJ» V. 

•I vtfhum X&Tis(, Sti Jlimv ovtui Sii- ^t' JXfjnr. Vulg. nfpixXiyTgf 'A^> 

fuaufytt Tim «oXtpoT^jiia IiXa ^jjya^s- yui^m] 'A/i^(yiiiiti( i 'HAaWTOf >ij»- 

fMvei. T«rr«i( crw^iff'»' JauTDb; dyo/iif rai «Ti KSi ^^(^OTCfKut tixf ""^ *^ 

£; jX0«r eUniOi, Ka) KST^Aixor yab( ;(uW{. 1:1 SedXXirx*f)f^Toi7TM' Aa;t^aiw- 

%iyTt. £. Q. 'E^X^iKOt ^v ^rqffi ^uf- Tf< X^at/tfiv H^aivToj' t^ vup. circJ Of 

tU)tKi{ «I«u ical mKt^nSt ixXa» ti- tsvto XtytTBi ;i;uX(1^eiv xe^! t^» di^iia' 

ygiht^. tau 'AyoKpiuy tt £( reXc/Miui ^Mjiytuu, Itc q EXi| q Koutfuini hi- 

IrXw ttfftTO^ fiiior^su. t/ ^ ^90'!, X«^M», X"'^'''"' tS «E^ Xc)«toi. E. 

tEi' AynjXia' t^aw ipiijuilfMiii xai Zm- 307. 'Bfy' ^('XaffTti] O^ «vrtXii, a 

9£>i fieXei'. Q. 197- naXif^fMMf tii r^t (friXcie»' KaTo^^rigm/ ti;. B. 

'H^airrou] nswtXtu, laini^. 'H- Q. r<Xa<m£] Vltjm^ ofis. Vulg. 

^oiffTOC ^hi T«ii -gipS^ Jtifiorieu. E. 3 oS. '□( ^jUt ^»Xi)'] &i^ ri lo) Mwr- 

399. 4fVKTif] ^tiSiiia. Vulg. $twiii] 021 rpt^Mit Sixs nn; £u!^u{ |8aK- 

AuT<^ Pal, IltXorTo] 'Fiwif, vc>ji nffiiixf, ivi TOifTf iJvi{;,uurTai j;iliXi(. E. 

CiAoiTo em. PORS.), wo^i. Harl. 3io.'Apf»o(] Tji. iXici/«(.PftI. 311. 

■ CniD inler Anacreontica fuerint etiain iamlj!ci dimetri acatalecti (rid. tnpa- 
Hicb. 7- 31. 71. 95-} sd boc potiEUiniim mftrnm rerb& ba» rettulerim ; qnK d°i> 
rerion rcperiaiitar Ac teotare oi] retat;— rifui TfiivivXHriEiff, f.'>ii, Ti/wlilo- 
Ti«,.Uiij BUTTM. tizsdbyGOOglC LIB. VIII. OATS^EIA^ e. 313 — ^339' 315 

oAAib rojc^f iKmp* t» fui yuttia^tu e<f>t/^9r. 

oJJC i^/$tr^, 'im tu yi KoSej^tToy » ^ftiAar^ri, 

tis iftk i^ntt ^tuiTtC fy« ^ ifim axa.yffifuu. 

Mi fts» inpitK rr' ttXtrtL iJ.i\nji^a yt xeufuv euru, 31 j 

xcu fta?M TTif tpiMerrf to,')^ ovx sdf A^rcrof «ju^ 

^uf oAAa r^i SaXas tuti iiTfMS if^ti, 

tmxt fiot fLA?M •jranTeb va.ritf iv^aSua-u tsi^tt, 

Mva ol eyyvaXi^a KvruTrtiot lifiKa Kouiais' 

otiftxa ei x<tA^ Svyanip, arap eiiK ixi^ftos. 339 

'^Ar t<pa&'' ei ^' ay^en-e 6tit Teri ;^aAiuj8<erSf ^a. 
I/S1 Tlairitaaaii yaut\oj(fis' ■fAd' ipiouitis 
'Effttttts' 1X61» Jif ava^ tKatfyos 'AxoAAa»'' 
WiXvrtftu ii 0tai fitm at^el oikoi iKaarti, 
OTttr St h 7rf<6vpetTi 6te), SuTijpss iaut' 335 

«fjSeoTOf ^ ap' ivupro yiXus ftaKapsa-ff-i 9ieiiri, 
Ttxftv UTopeaa-i TreXvtppoves 'HtftaiaTote. 
udi Si Tis tWiirKiv iSu» is irXt\Tie9 oAAor' 

O^x afsrS. xttKd tpya' Ktxam toi 0pttJ^s ukv*' 

3 15. ?f<A«a. 3 1 7. aipSt] ^-pm (sic) V. iW^ cr^ W. 3 1 B. JffSvo. 
319,330.^111. 333. §XS'] ijxe* S" H. ^23, fdmi fiK<ifpjt(, 3a4./outM 
f(iujn:|. cfzoaw corrigit Kidd ad Dbwcs. M. C. p. 353. 335. Ea-rw. 

V ir tftSipuri] trra» i' iri Hfiifli et yf. ir tft supra i» H. 338. ItiactirK* 
fttir. 339. fi^fo. 

'Hnten»;] 'Qantf jSati» 4^baib> ft(<it «i «i^fiai ^t» od Kfan^un T^f Jnftif(J«^ 

^wUw ig/ubi «Etw Kctl inl tiu %iiai ti Xrfi^iMV ix«>aa. E. Q. Pal. 333. 

niorif Koil ^Sa»^(. B. 3 1 5. 0£ ^ ^HXS' iVwt^rK] 'Efintnu' }i)«( Tsv 1.f- 

r^a( t^ ii>\%d\ 0£k tkitl'^ airTilit, lujr ini tou ipS ti Xf/h. sfrif )^ 

iiaimtf %&ro ^itMnat (lXX^'Xivc, xaBti- iTTir i rau Xiymi tiptptt. Keu (SCr. 5) 

Jn» «frw^ sW W JUyw x^'»», B. Q. iteyai^tX^i, in Tou ^p i%iTaTiiafu koI 

Pal. 316. Kai fuiKa %tp ^iXturf] Tob iiniiri; ^ iitpiXtia. E. Q. 335. 

1) &w (Fal. E. Q. MoAXu')- Kakt^ 'E<^v] 'Ei> t^ iyaBir iaaJrerai, A^' 

M*" i%tf^tkii* ipi^MirTti, ti ivrimrrai eJ ksm 8(U' iiy Tt liur ttiMvrai, iifi' 

i^^ffsu (Vulg. iiuXii<rai) ^qJ^t oJ «oi t«V. B. 316. "AiriSfffTdC B" a/] 

iiil TOci( S(ir^L(, ^ e^tTt ^SiAiiiroc^i 'AifaTaTauirTac, /uToifiBfiKSf ixi di^i'- 

^^ t5» Scr/^i' »(£Xjy ffvHXStiv. Pal. x*"' *'< «i^J^W»' ^^ T^^P "E wuflt </( 

I'. Q. Vulg. 31S. tlaT^f iviHJim yfKura ^Tcr^MKTai. £. Q. Vulg. 

«(iW] IlaT^p 'A^^/tij( Tif( i^3( ywM- 319. OuK itffT^ KOKft ifya\ Otxi TJ 

«1( (InU^fi Ti( spgwa(. Q. 3 lO. iff^ itfartiaiai t4 koks ?|rjra. ( AX- 

O&r lx<'0>V^] KaX^ iiir iari, dXX' rf X«(). O^ af*Tfl» Koi rfireiMKi» ^*i 

KfmiSfa ifilm «u JviSv/iJac B. 0£ fa ■oKili ?|7a. Fal. O^ tr if*-'^ ik 
8 S 2 tizsdbyGOOglC 816 OATSSEIAS e. 330 — 340. tiB. VIII. 

ut Ke^ tvy "H<f>eurTOt iur Qpajiif uMr "Aftiei, 330 

aKVTciTer flYp iorret Viur, oi OAu^toi' f;^ouo-j, 
Xfii^f i»v, TtXI»^!' TO xoi fioixttf/fi O0(AAll. 

'^ilf ei f44¥ TOiaiuTa, Tpef «AAqAotif ttyepEvai'. 
'£p/^ Jli xperfws-cv abva^, Aior utef, 'AiraAAMV 

'Effitia,, AMf vif, Jietxrofii, Jivrop fOiur, 335 

q pa x(i' iv SkTfiMs '^iXois KfaTtfoiri vtw^itt 
ivSu)! it Atxrpoio-i Trnf» Xf'^ 'A^fM^ni ; 

Tor S' i\f*.ti^(T miTO, JittKrapof * h.frytt<ponm' 
Ai ya.f Toure yifotro, etfct^ ixarif^A' ^An^oAAoi'' 
Sia-fm fcir rpif tottu Mnifoyis afu^is s%oipi, 340 

331. ri] t5 sed ri suprascr. H. 334. tftviUm fifraf. SS^-W"?] 
;gHv^ et 341. W. 339. firai fvmT^St^. 

tpyCcc. B. Oix itiffra mstia-i -riv at' /idirtil ti^, (|n)4'!y « 'O^ijfif, «rai (im u( 

Ttk txirra, •£>[ oprr^ ks} ttttaiimlti* «tx tha Aptrk ^ iral i^pvTgMurra ttu( 

j^(*HSi!(r/Tiyi. iSsEi^fi • ;8pattc'H^>aia'- ^vfitMit t^ kok^ «^70. bK6i> yaji K^^o^ 

T«5 /•Imjo-i K»i KariT^i^t t!» tox^ 'rai' iyafli» (f. Tir Apjr) ^(io!i)( Jf- 

'Apijy KOi II.TI itifttit. E. *AXXw(. ^iffrsf KaTaJia(4(SaKi ?toi ^arypf". E. 

Wk iffi^, jcai ■fo-ftiwiai' c;(eMri tJe Q. TfXtfs cTTiYp^ fi( T-i (fya. ■ !( 

KOK^ ffya, 'Ectti ic Koi ^;Ua aJ^vyla^ nZ(, Katauryyf ^^ kojt^ 'f*)™' ^ 1 

ttvrifai Tijy mfmiiiiivm, «< draTJI;' ymiJjKtt. iiA 8J tsu, RixfCni "i Ppa- 

■ ipirda 3ifft!i, tJ !n!T(^' ^^cTiici; ijM- !tc ^jirb', ij %afic xoXXiif vapujiia Istlr, 

T^(, Ts TpiVn ijMTad ajKT^. (njfto/Hi Koi yi^iJili ifniuf' i ii mvf ■aTO^afl' 

Vk Ti e^fi^ci nai a'fii. siSe 5( a(n\ Koi ^drti i ^pak( riv iSkui, yyuiuxS(. Q. 

v\^6vrtiKSi, 'AfKTSffi a Xae! tx' ofrrtE 'Hfloroiia ^oti «a! itaftifiJa, Kw x"'*' 

(t*. 114.). 'A«J ^Ttfa? 8( Afxif W£?« !^o/ia(. E. 332. Moixwypia] Ti i«{? 

yyiiai. E. Q. 0£k J^tu j^fui iini &ypfiatui; t ia^i ffuXX^i^»( lai-fy' 

cTl^vyla; itvrifai tEii KfiffTdifiO'»*. iKTiyfifunt. iiiaiu( '^aAypia, fit^yf^ 

ii)i\j>7 ti, tCiK AptTii, la! dftjMior Syti Ayifayfut. B. '0( ti ^miyfia. ri 

Ti KMi tpya. Kol AAXoxot, 'AjhtSo-i SlfJI T?( f4»IX'''K SlWf«»« W^, ^ TB 

B< Xa«> £«' a^T^ (text.ed. alnv), d- ttip t^( iypttSataf koi cruUk^»( tm 

'fcivotiri. Vu!g. Kal Tf^ ofjc ^«.'a-raTaf /MixSv !iSo;i«ya, E. Q. MoixoTf* 

fei !) (aKia o^ fOTiy 4f*Tfl; Ti Xrjw- ^^1 xoXfirJi (f. M. ^/ioijjaXrioia), t* 

^«yiiy «Sr ttuutir iatir. tl t^ oi ApeT^ lirip iyftJatvi; k. a, r, ^. &Sii/MM, 

X{7o'f(OOi Kptlttu tSr SXKst KaXtHai t4 ^xTirru^ya. Pal. 333 — 342. '8» 

ofK Jt/ifTi •lor •£ KjiaTer <j!y Kalra Koica ^y/si( imyfa^pti; ol ScKa irr/xoi •£ ^ 

^jy)». aiji^™^ "'" '^' Iwi^fefUm, Ki- fonat Sid » «fFXCiay liMfisJnn. Hui. 

Xay(iTiiijS|iaK< ^r. Q. ToE 'Hc^/o- 338. ^iAKTHf (sic in ed. ant.)] Ai- 

Tou -ffik/iu orTOf Kal xcSa{ ^ijxctvijffa- 117™ Ti^AyT^Xiaj. Vulg. 340. 'Ami- 
^roti KoTd: Toii 'Aftti KoX T^f 'A^fiSsl- pDrc( ^rri^ ^«irj Ti iwtlfnitt ti *f*t 

^ Hinc maiiifeau allera lectio i(tri pro wir^: qaa in scbolio pr«c«dentT propter 
cormptloQein rerbortim dubi» erat. BUTTM. tizsdbyGOOglC LIB. Vin. OATSSEIAS 0. 341—35«. 317 

v[m{ ^ flrafocfrrt Bsei •jravcu rt Bettivat, 
iwTaf iyav ev^oiftt ■jrof^ Xpu^ 'A^ftfvdiTif. 

''ilf sd>a.T' iv M yi?Mf afr ahamToun &taitrif. 
eiSi Uoa-ttiiiaya, ye/«f (jje, PuirirSTO a aiii 
"Hifyairror K^vroffyov, 'ovus ^virsitv Af>ia.' 345 

xai fii* (pav^irits sTta, ^sfoerrct TrfotntivA' 

Ava-ov iy» ii toi aurov vmu%o{i,a4, us av mMuus, 
Tifeif cuo-ifM. ■^ana, fur aBavaToia-t dcuo-j. 

T«c ^ a,vTS TTfoa-ieixt ■TTtfix.^os ' Afiipiyviltis' 
foi fit, Tlorsi^aot yai^cx/i, TOMTa. x.sXtvf 350 

AiAo/ Toi ^siXav yt xai tyyuoi tyyvaaiT^ai. 

341. fhtfi^*] ciatpitne V. 343. ASanlrTtiiri'} ff. ^^vriti H. 

345. K\<mftfjir. 346. faita, 347. lyii it m] h/l aiu (sic) H. 

348, 349. Intcr bos veraus 353. ia textu habet. V. 349* vf^dfti'**. 

tthaTit' yifKti yhp ri Tpi^ riffirei, ilU.' t< Afia <lyai &i Koi Ti rX^Stt amtifv. 

li ToyTiijtfiStr ttXiiiiium, Koi lA/^Tt mipat i yaf iuriiiq runxili' ksi iiirir vscryo~ 

')?"■'< fiijtf AjJjrfi'. E. Q. 0( ivtl- ffi^r TsE Kaii iX^floj iieflfau ovyic*xii" 

fat( Wfui av aijfialytve'! TX^fla;, iU^ fivrai. ti.w( tc 1; ifiTijirif eS ittft «Xi]- 

Til( Irxupotj, oT fi3'i> fyKtihii Ka) Kfi- Sotv iXXa vtfi ijiriifitai^ jjy, cl ^Jfi 0w- 

laml, ifif yStf •nfi iparrja-iy ^ i%iKfiirii XijStfT) i>(ff/ior»i KpaTtfoi^ri vitoitif iHto' 

trrxi Kajk hiyar toE injfKUtiithietJ tHruf IfuT^, o£%! «oUkoTf. &Xrfiir 3c s^; ri 

^ntoS^Df. iijwTO |Mr 'yi^ airit tt Bf- vMjiif intf tix IsiBFre iiSKfittiriai, 

Xa tfO-iiaT; Kfatfpiiiri «itirSfi; evfici» Tflf !t tJ Kfartft!( /i^jBJy ipayai.- Kiyti 

lafi Tj "A^^oBft^j. 6c ATnwjiiWTai, ciij o» t^i( ^ck TSwevf tou; «oJAoTrXswiouft 

/w «XXffKif Ttvmhu; itvfuTf it6rna imilfiiraf ii Kparaioi!;. iHa-Tc t^ a-Ktifnr 

^ttiv, laor tJ (scr. tJ) ToXXarXiwfoi;, ira) ftri o-xi5f*aTo( (ios. oi) %t%ffaaiUttit 

Kai It Toifroi( &vflfo^ui, h TnuTf >>^Bi' traS" *0>ii)pov T/ScTCti kbI tOTi ToB ku- 

"A (kt. t^) fir^^i(. TwjTO yiif ainli; icXaTCfHL^; iSioi' Kai o-^ipocitov;. Q. 

^nWcTO Xeyiuy, 'H ^ Kcv J» Btfff«~( rtt- 341. 'OfUrsti\ 'OfSyrtt, j9X('toitc(. 

>Ji( Kfartfiiai *icffflei( cRei» «afi Vulg. (glossa mendosa ad v. cl»-- 

;i^mS 'A^foS/rji ; t1 701* lir%\i^ BijXer opiuTc). 344, OMc noirEiBifa»a! y«X*( 

!ia T^(, leictfoiti, ^tmii iaaipifia' hci txt"] iiaTi o^K cyt^X* o Qoa-(iB5>; ^tci 

Til! K^iKBTot; Koi toiJt) BHrXifroii(. u( napcjitiSXci o^it ^Xa, i ykf vafaKaiSh 

Tdf iXXo^ou elirc ircBaj 'A^^^^j^Touf liXTf- «i yik^. ('AXXiif.) 'EkjBii ilBiX^sf 

**S (^75-) toBto (acr. «Bt«() IniaiBa ^r ToU'Afco( oi«: ^vtB^cro ^cX^ft ^l tj 

Tt&( iv(/^( Scir/wt^ Tot( i,'i<im( ha to Scr^^irci roij ilBcX^o!'. E. AfriTCTi] 

fr niAji itfifxtiy. tl ykf &xtlftytt '(!( vfta^uttfti koi olBoEf ofie; a^Tou 

(WNfuy u( dnclj?» bXiJSci, &\aya( tarai lafaKoktT, Q. 348. 349. Inter hoB 

1 &T^iairii Tfi( Tiaatuf tlvrir koi aml- mai^ addit veraum 353. qui tamen 

fmi. t1 yaf Tflf Toirirotf (scr. riaru/) buo loco manet. PORS. ex Harl. 

soUarX^iiiv iari, rl £c nzSiiEoiroioiA Ita et Pal. 351. AciXixi -riii itiiSr 

'MjaAdffian •£( cEnifov, Sorc itafui yt\ 'titri rou, oui irfoScu, tSv ^i|!Xm< .iK.yn 818 OATttUAt 0. 35»— 357. HB. vm 

wSe «r iya rt iiufu fuf aSiacerairi $t£irti', 
II Kti Apiff KXoiTOy Xp*^ '''*' ^tf^ftet iXv^as ; 
Tei' ^' avTf yrfwiiari nea-n^auii ivoa-ix^aii' 

tujffiTtu ipiuyuf, aurif ret iyu roJf Tira. 

Th ^ ifMlBn' lriir« srffiixAurW 'Aft^iyviiue' 

354, yiftffihtm*. 355. ;^ro( erat, sed ;^Jn; fecit eadetn manus. ■rmr^tf-r» q t«; nwmv inifium kyyia fit ii TtZn KOi bi!k ittSpiiaa ri isrv 

«frK ir/i^ Im, Kol ^^ ifYiiS KWiit. lyyvrir ivaijiiir Keu taripa ti( l]>7ti{- 

£, *Oti t«iAal Kcil SvoTvxui at iyyiai raa^ai ^oAijTai. i ii 'Opgpt( bX;^ 

kk! ttitiv (scr. StiX^i', ut infra B.) tiantlf KtxpftTcu, Iti t»v B<iXSv uu <£- 

*i iyyvSaSai. ^ ai «^ nii; SnWgu; rtKSy tirtKiit «^cAwrw tTKH koi si 

«ol ^S«H~f 7W^/UKU jy^nW sjiiv tif- j/ylEai. 'AyrJ T^ fuCit» tl 5 n«ni3lr 

MwrcUi rSr ^{ucdi'/u'iw> (Q. Fal. Vulg. ^ KaTs tJ ilsaiTfra-dai vop' (piJ' ^ 

male lUunjfi^a»') ^x<|(X0c»' ^^ Suw £11X01 «ai to i^t, vS( at iyi n Huf 

fi^ &' tl^SEXU»'. E. Q. FaL Vulg. naX KaratJ^oiiu ; B. Ai^ toJtw 

*H •£ts(. AI ifiic^ tSv KaKSf Koi S(i- asa^ftiei t^i> iyyutiv rarti/ji(. B. 

X»y l]>^'ai KOi afTnii KOKal thri, T^ 35^- 'l^i ^ 'V^ ""^ ^"'^3 B^pi'»'':"^'! 

citfTiv bV(f Tuv Ttin/Tnr /ti)E(i<o; Titfiiv KaTa>Mftfid»ifu, A^ei{ tiik7( n^ovi 

EwafMvou. E. Q. Vulg. Pal. saj;^ (v'. 407.) Vulg. 'O ti 'Afirrafxfi, 

TOuTO ic Koi TO Tou trotp<tZ aro^tyfAa, 9v% av t£0ivoifu ', ypiiipfi. oi £(, Iri Tou 

'SyyAf, vapii !' aro. E. Q. Vulg. ^o-ai. Kou oi 0^a(rv(, <^ii' e iifld 

"AXXaf. Tit tSv kokSh Tfdy/taTa t& oij Bbvofxa/irt B^irai '". j ^p ^7^fM»( 

^(^w aink loK^ oXXib Kai ^')'^ii!ai afrSv tx) Tdi; avruf yivtToi. el ^^^ e A^ 

«OKaJ. n y^ Koi ^y^qfoi, t^ ai-aipQ- i/ii&fiisai, iptiriy, tixtrai ^UTorr, ii!( 

fay ix*' 'f>< ^^ wpayiuiTa. 'A}Aii(. a> ai bwt' iictitm t^cufu ovra 1/40 

'O^iiaxriv ai iyyiai tvv irStvSv tiii koAXou ^EWaiirifHiv ; ^roi tti t^ 1'^rN' 

tiffBtvSv yt>fdat, tva icard^civ iiJvaivro ^irdtvciai' tj ii^ t^v oj^S t^ v^{ ^acj- 

Ti» iyyvAfitrtii TOu ^yyf^fiEnoc fi^ Aio- *o». Q. Vulg. nS( a* iy£ « ipififTi' 

-rlffarrtt. E. AXXu;. Ai tuv SciXuv /mt' ^0araTOi7i Seoi^3 '^'^'F'' ''!"''' 

^yyifoi ^TU T»v kokSv koi ^T^aw SciXal $coif(. ^ Serf<^ai/u KoSa tJi *A^. £■ 

iYfvJuLrSai. i.eyint>ai yiip tv «lortiJ- 353. Vid. not. ad scliol. sq. 355. 

ovToi. E. Q. ^iXo) iyyiat thl ko! XfK^iu^] X^ci*(, to x^cwf, Ty Xf "'■ '^^' 

3«iXiw T< ^TytrarSai, koi to iy AcX^wTi; tik«( ic iari touto, KXcovocr^of ic ^ori 

> Sie Q. et Vulg. it. Etjm. M. (r. doL sq.). BameaiuB scribit ni 5> / ivjmvui 
quod et cmtio swie et metrum poadt. BXJTTM. 

••Scba\.va1g.*M.iriS(Cinilf^tpinwi>.iyH,ifnPrMiti,iiiiiM/iiilntSlriu. Biniti. 
«I hi» omittit verba ul ri tw&t eommque loco snbitituit xsi Iir/uivai, Etyiuologo, 
nt (it, BDCtore. Niminim lu Et;m. M. Terba h^JDi sdloUaitcB inde ab Eipiiuif4 
nsque sd Iwi riS Kru legantur, sd^tis Terbo Iwiu his : «ei Sir^ivnu. Cf. nol. >q- 

BtrrTM. 

■ Memoribilis Tirietu, cnjns restigia io pnecedenti qnoqne Bcfaolio dninfaaidm 
ndeor in Iib, ■■] ei ft"''f ^'" nomm potias BcholiDm ordiBntur. BUTTH* ?clcyGOOg[C LIB. VIII. OATSJEIAX e. 358 — 37fl. 319 

WK nrr', ev^i tatKi, rihf hres apv^rew^ai. 

^Ap eiTa», SBTfiav kviu fisvK 'H^ctiirTaia. 
ru e tTTft SK ata-fitue KwtVy Kparcfev wsp tonof, 360 

dvriV atai^ayTt, fiu &^Kr\v3t ^tjB^Kii, 
ij ^' apa, KvTrpof "iKO.vt tpiXofifui^s 'A^peJrrir, 
is IlMpor i^a Si ei TSfityos /Sa^or Tt duijfir. 
frSd ^s fut XaptTif Xaara», kcu jc^at i^Miee 
afi^fera, eia dieuf nrti^foflev tiiit ieyraf 365 

ifiip) 3i iiftaTO. etrrop cx^para, $avfta, liia^at. 

TeuT of aet^es attSt wspiKM/res' avrcif 'O^iff^rivf 
nfTST in tppsaut ^tiv OKOvatt v^i xa) «AAet ' 
iaitiKts 3a^ix,^ptrftei, tavtriKhtnet atSpss. 

'A^Kisees J" ''A^.ioy Ka) AaeSdfiatTa xeXcuoy 370 

fiovya^ epx^aif^ai, ivti fftpiTit wris spi^ty. 
«' a STfi tZt <r<peufai' KOA^y ftera Jjspirif cAsiro 

358, FiFauce. Ftta(. 359. Jwftai'] Scffftav H. ib. Tiitir. 361. flyof- 
f»T, e raaura H. ib. 8* |9.|6^«0 V i^^> V. 363. f«. 366. M- 
fata, FidTca', FtliaBnu, 368. F^o. 370- Aatia ^ caTg xe^nfnj AoaBo- 

Harr' inikrKrtt V. ib. Aofetc^uwra. 

11! ( fo tJ xp''^- 'Ajj/iTTafxof 5( !t(ir- Tt flu^df. E. 365. 'Era-^MJe» aiiv 

/li» ffi^i ", Q. 361. ft^'in]*8(] *i- lina,i\ r/xTOi <liti Twl Au ^fwrof tm; 

Inibjiui ^v sl 6fif£iEf( nai &^f«r(um ffq^ia/ro^TOf n fwyria nai avydyit, i 

1)1 Afiei. B. 3^^' '^ '' "^?" KiJbj!»] TsjiaTosTiKo; ^sy, kb} fMTi t5( i»l «tu 

0?r(( s o-T/xot ^«JjiM)a-( t» 'HiriiSw Iv, lnit^tm, iw! ToE ^o-BftwiP. E. 

(afiiKvr^aT^tiavT^r^A^ipeS/Tqy. Cod. 'ETUEi>«Tai, n-ca-ro', jxat4((. B. 'Er^v, 

Vind. 56. 363. 'E; ni^i najA W«.To. Vulg. 372. 01 J" tnX £y 

Ila^i; niK irrrai 'A^f»$/Ti]; S/fttJi/ui, rrtpaipar] Hc^julv tJ iStf Ka) vasi 

Kfuvof Se fiifn Kai ^il*ii, l/iMffya/ Aojk&u^ioic Sc. ei( t^ o-^pefia^ia 

(scr. lianlfUi) Jir 'O^igpo; e/x«y ^^ TiSia/iai, ^«-w J nra(1. clicif Sc ko! 

lla^ iwdyti, 'BtSa W ol TefM*0( A"/*^ T^» NaiKr«rf«» Sdi Tmm Kol t^( <r^- 

• Por». ad vers. 3S3- " Seliol. j;(i« e( xf"'"'- 'A<'''™{i:« ^* J»r^ »(. le. pn» 
")v^if." tJt incertam sit, ex hia qiiidriii relatioDibiH, rolueritnc AriBtarchmprinHt 
loeo Jir/ui (i-iiHAon, mu/fam, pro )w/u> : an alten loco !h>>Ji virit).i>Sii( : quod peT 
metmm quidem uoa pejus esset mlgnto ^fuH vniiii^c. Quaaquam Ailstarcbus si 
boc posteriui nmtabiin iuet, )ir^ii>; oi fallor pOtiuB posniBaeL BUTTM. 

^Ne pata buac scboliaitea Iiie legisie irMnn Sed cnm in coUectioaibus ad or- 
diiem BlpbBbeti facti9,glouieinnH«et inniiSi cODtiguse esseut, nt adboc suDt apud 
ApalloQiQm et Etjmialogaiii, alteram pro altera hk eicerpsit nicIJtiuu compilntor. 
BUTTM. 

4 Vocabuliim i r^autiuix-i Ae [nlie losa apnd Polliicem (9. cap. 7.) et spud scri- 
ptoret LaHdoh [vid. Gan. Tbes.] exstat. Neutrnm plurale prKbet Eust. sd h, I. in 
bii labJa, »ai lMxitl*Z> fw Audai/unut iyir Tii gfmi^fUx^, Patet Butem niiiic tizsdbyGOOglC 820 OATXSZIAX e. 373—383. lib. viii. 

7*1* iTtfof pivTorKi TTeri rstptet nuetntt, 

latentif eTia-W e J" a/jre ^enef trd/ea-' BU^iir 375 

fnioias fu6i>itrKS, iraftt veriv waebs iKsa^eu, 

(tvrap tTTtiotf a-<palpi^ av inv irti^Tetne, 

ufXtiff^* ^ Br«T« 3-0T1 x^eii xwAo/Eenij»!, 

rctp^f eLfiii^fiivei' XM^i ^' i^/rt^Kset a&AAot, 

irreuTiS KCLT kymd., ttb^ms i' wre KofMras epapii. 3S0 

c^ Tvr Af 'AXKireet ^peo-ttpuHi ^iet 'OSuirrtuf 

'kXKaei Kfsio*f •K-evnan a^iiuKwn Xctat, 
t) fAw wa-iiXnTets {^Ttipftwas ilfeu ttfiarevs, 

373. 8«f%t». 38i.KFet. 381. W£». 

fOi T^ waAif rtfmrSoi. E. Q. 377. vafirraq. Xsixuv Ee an^ *Ti itpoKTmi 

'AviA^] *Ak(kuwo> (iSinti. Q. 'E^wti- & Axtfyyc^Tii, -ri -r^f 9!!l^{ kou n T^t 

Taj tJ &w (VlUg. Tlafii ti &•) «oi ^wSflTO( Kcii to rSy Xoi^^y tS» Sfffuir- 

to Wina, oIn' (inffMirTCf' IfU^VT* 71^. <iJn|TS 'yap, 'Ati V iffi.ii' iati tc ^iXi) ei- 

Q. Vulg. 379. Tapifif i^i^/UyK] SapiiTiy/^lrtr^Eliiar' ilaiiiu^}MTfi 

IluKVu; »\(ji»iiT«( (Biinies. BiM^.) tl( T« flfffii kkI tfi™/ (248.)' ^ fcf» itl- 

AXXqXmi; ^vaXXaiTfrs/uvoi. Vulg. 380. S(i£'< t^{ ^ird^rsf oii ^i>av Si' & InS^ 

Kaf«u(] Tp. S«wii(, Pal. 383. 'Arti- oirro futpT^J^iTai, HAi na! ^£ & Soipt- 

XqffOf] 'E«i]y]Kf^. Otf ^ci\i)a-EV ar- aatriau s-apfxtXciWTO. A^Sekb y^ ^ijffi 

oicT» (II. tf*', 863.). Harl. RtfT^f- KaTA B^/*o» ijiix^ef ! jSfliirA^f (, T^iffKOi- 

jUM(] 'O^XJjiTTBi, o[ Sii tS>' -ioSbii if- BiKaTOf B* iyii avrif TS* tl ifniptf fna- 

yiflifttyoi, ^Ti Toij vjfyAtTfAiyiai ^alvtiv. ffTa^. fCirXivc( ^Sf j^Tava, Koi ^L^mo 

Vulg. Oaii^«i5wTi>( Toil 'OBvirs-fut TaAtUTO)i ^ftitaTf, tS» Se Xevrfij i| 

Tat( if^<nai koI f<ajiTii^gvrro(, *H ^r ^z/Scifi( nai T^( BaiT)( tv iii ^nfsa, 

i.ttikriaen ^^iffjjaaf tltai &finiiiif, H 'Afufil S< «I jcupi x/tTjcov i^vsn Bcfiinc V 

S" a^' ETOJ^ TiTliKTO, ^ITaYCI J «OltTT^d ESllIf, 'O^ljKt XKan£/ui<i!( T( !S4v T* ^ 

^^ijcc S* hfev ftcvof 'AXkivhio, ekBcijO^- Kcifttva VfivTa Aapa AaiTt TC TCjnr^iH 

^M( Tiv ^yonifyra Kai ^fovTi^wTa /*q Kal tbiB^f t>fu<or iKOiW (426—9-)* 

saXir SiasciTji Kai aAo^ur cirai Bof]|. tflcr Kai toi<tu( xotXiv futfiTV^r e 'OSHr- 

vffTC cai vfo^ycaSai cni tS ^saiHrr tm irciif 'Aovovioi^ ^ur IBi}> 9cffia XKrp^ 

fucfTVf^afT» aXq$fiai> aur^' fcivo^ (450.)' Kai «c^i toi; flBeii U^wii a( Ko- 

fit6^ [toi S»e'» »e««7it'M( clkai. Kai X^ ^ocv/uv ^iTTi» ioiSoiJ (1'. 3.)' «^ 

jvi TMrrf B5^ Bi£u<ai Tftrtfiteieu TOci( Be t^( Sarrs(, Oi yaf tyuyi ri ^fi T«- 

boc iUani cz hoc Dostro scholio h&naUse. 1d quo mcndoMDi esse vocolun 111 tA 
inde patet qood nalliun es pncbeC ciun prscedeD^bu* ueiDm, qaKlig ene timeD debtt 
n tfrifttUxiM tuEC ad LacedaamoDUM (pectaat : Dcque hnc trahi poteit dictio iirfut 
III — , qua aignifiMt Bpectudi causa praficiKi- jjusre cnni idem hie nus lupn 
etiam sd f. 356., de rebua in itineribog ubi risis loqualur, suspicor, tb rfufi^xui 
esae locum, ndificinm hnie lusni destitiatain ; id autem tanquam pristiDi illini Lai«- 
' dwmoniorum moris etiam tum snpergtes sibique SpartB risnm monuiaeDlam a V\ii 
hic nKmorari; tcribeDdiunqne esse »> rk rf, BUTTM. .(.zsdbyGOOglC LIB.YIU. OAl^EIAS ©. 384 — 403- 8^1 

n S' Sf iriifttt TtTvxTo' irifiaf f* txtt tlirefeana. 

Sif <pa.TB: y^a-n iT Ufiev fimne 'AAxivas»' 385 

apfa, ii 4(uifXfa-o-( <pi?^3iptTftoKri fttTipj^ef 

KtxAuTC, ^iqxAtv wy^oftf, ^^i fAtSorrK' 
i liaas fteixa, fMi Sonitt vnnofum iiteu, 
oAA' a/yt, et Sufur ^ttr^ie», otf kirttixis' ' 
«mna ya,f xaira. ^ftef aftxfpjrits fia,e-i>jii( 390 

«jia^l xoaiteviri, Tfta-xa.iiiKa.Tos i' iyu avres' 
Titt ei fxaoTDf tpapos iuwXvyis, ^ii xfTutet, 
X(U x^eia Tet^rret ettixairi TifMtttrof 
«*-^<t S fTwna. ipifvfitt a.a?^is, eAf it) x^f'^' 
Ziifee ^xf^f ivt iof^ot U X^^f* '>'' ^f^. 395 

EvpuetAof a i oa/toi etfsr<ra,nei eTriKm 
Keu Safu, tTrii ouri tjros xtLTo, fuifa,t ssiirit. 

Sls tipeiS' ei ^ ofo, TatTts ijrv/iet, ifS' ixi/ituet' 
aifcb a ebf eurtfuva.1 irfota-ett iuifvtub txetrres. 
Ttt d eurr KOputfAof OTM^ijSfTo, ^nja-iv rf 400 

'AAxivot xpitey, ■jrarrat ebpiifiXtri \etut, 
Tipyaf iya Tor ^ittet afirrefteu, iis vv xtXtuuf 
aarm ei Toi' aef Trev/xei^ittoy, Z tiri xami 

384.4^*7^] iiZita sed Yp. MfiaH. rnyiaprOT. 1. V. 389. hi,hnhuit(, 
391. tnamt ipiifHi ^Sftf tKBunat V, W. ib. -rSy 8e ftitoWTiv. 393. iytl- 
n>R et aupraacr. iriyKeett H. ' 394. dxMJftJ tUuia V. 396. ti l 

ttMr} ii taiiTir H. ib. f<. fflncijvi. 397. Inter liDeas repositum 

hlbet !n{ H. ib. fnro^. ifttm; 399. fcitEMTa(. ^oi.Wvv. 

403. 405. fw. 

>*( yflfiimpty tlyeu (/. $.). E. Q. 'AXc&«v{ UttKa Irrtir, 6t i l$i( nlxft 
385. rq9i)7(vi' '•i'-'A>xit^] K(x<i- M^. £■ Q- 394- 'At^Xia} 'OfMv 

friunjy rhTf AittiSti/n t^v i*afTiijila» avya^Sirra, ASfia. Vulg. 396. Ed- 

tft^ftit' tl( x^fi* iKinirt Ti» 'A^^ pifaAat ii k airifj 'O liy 'Oivwia it- 

ntt. V^ku Si Ik T^t iiaiiaiiii )( txti ctSJo-a; i( taa icKoriifa Kit! ft^ i( 

Inyijffiinmi aimy' iSfa yiif iltaai infait^nfi Ti^ifo-af. Q. 'Aftrrafxtf 

Ko! T^( £XXni{ ru/'j3tfXXiu' xftrftn- T^r j ^>}«>iKi na! 'H^ioyiff. Har). 

T«. Q. 390. ^itxa yiif KaTlt V^- ^O^.^ntlri KwniAfyupi^'] 'Akmtjm^' 

fw] A^Xoy S( tx TufTaw Iti &fi<r'nKfa- t^{ X(((w<, j> vTin &fif ^i tjtaajayf 

ila tI( latar Jf^i Si Ai atnii j Kaj na,^f^' Afyvfiii Kamj i\y. Q. 

'mS^ harbanm recentiorum formam cbk putibani: qdiic J. G. Schnriderp 
mdo ddeta altimi lylUba icrtbcndDm mm miSiK BUTTM. 
VOL. I. T t D.a.t,zsd.byGOOg[C SJefi OATXSEIAS e, 4»4— 49S- I-IB- VUI. 

Afyvfii, JuAiW J£ noTfirrw i^x^tUTK 

ifi^iSi^irtrrM' ireAfK' Jc' « «^iu' &T4f. 4°5 

Ktu fU¥ ^uvvretf «ri A rrfMSiTA Tfantvia' 

Xcufi, rttTif u ^it»' sires i' ciirip ri /3i0<utT(U 
/fjvav, ct^p To tpifettr ikwifjra^tnrtu oifAAciii 
roi J'! 0f«j aAo;)^i> r iA'iii', x«< irtafi^ liuff^tu^ 410 

iJbTci'* fsrii^ ^6« ^uAfifir «7« irq^r« TcMTjftf. 

Taf J" cLVAfUt^fkms irf«ri<^ sroA,u^t7rif 'OJt^fW' 
x<u av, ^iAef, /mAa %Arfi<> ditu ii toi oA/%<t J«e)>' 
/iijJk' Ti T« J/^fOf yf Tifl^ /«Twrw^i yiVaro 
TBVtov, ^ /wf Jaxctr i^irakfAUK 'aeivrviv. 4^5 

^H pce, x«u a^' ufwri drro |i^r etfyvfoi^tii. 
Mrrro T ^iXjef > xcti r^ KAvr» «fiv^ ?rA^ti'' 
X<u Ttf}'' if 'AAxivegtf ^iftf. x:^fmtf afyavei' 
h^eiftnet S" dbfo, wtiiiK eif*^»9S 'A^iWM> 
ft^fi 7cep* <eiJ«t| cSfrav frfpiXAMM ^!jp«. 4"> 

Tourir i' irytfMvtu iipov fUns 'AAMMoi*' 
i?M»TK 3i luA^tti it v^>^i ^mn. 
Aj ju» Tffr' 'Afvrri* -rferi^ fmes 'A/x(»ft«o' 

Afvpo, yi»cu, <pift x^'*" «ftrft^t, ijrit afiarn' 
ir i' ttvni 6if ipaftt eihrXvtis, 401 ;t;ir&iir«. 415 

404. n^Ldii £(} nXoM V. 406. F(i«^^ 40^ fiwea. 408.)^. 

409. Vulgatem habet ex emend. ^usd. m. H. Sed erat t^Mat, quod h&> 
bet schotwstes Apollonii I. 1534. PORS. 410. te FiJcu. 41 j. fr- 

«JKrnr. 417. WfffrO SilrrT. H. 

404. Ei/Xtit (hc ed. ant.)] 'H fi- ^^ ^(*i**> •' f (UiijKf, «i£Xi» Ba- 

Harl. 408. BtlSiucTai] ili^uc^- yoSff-i rlir 'l^BnEt aKanti Koi & tSi' 

loi. nfty «eu ^dij^ (Vulg. ^i^}, Irartiai, Ita. fia»j«i ncrnu^ ^ ^- 

M^ t1 0^^, &ci[;tiKTiK (Vulg. i 9fia. E. 413. Koi iri ifi>^(] Kiu <r&, 

tCfdKTfU ■C* ' KH£^Tfl(). E. Vulg. ^«jo-i» 'OSwro-eif 'AttikS^. y,ii eri y- 

409. iSfti** Atafri^aaau &tK^ai\ »lts tou iiipa/( t fiti ScSMfOK «sS^ j>i 

Scholiani, uC tit Maiua, ex aupple- ts tiurftaSo ^toi #n0b/(ia. Q. 41$. 
■sentiB codicis longe reMDtissiinb : ^Aff<Tiriifttn(] ^i)\uf>f<iintir4ftav(. Q. 

'Ofiitm TMiTa tJrt koI aya( rfff4pi»( 4^4. ttft Xi^' &faftv^2 Ti Ki|3»TWr, 

i ttt)Jyt( tr Tf Karrii 'looXiarov %fAT^ %afii -ri i* a&rlf xitaiai Tck t/tfiaU^ 

vngAfnvrurf. ?%« f oCtu(' TsirTo /mx fuya. Q. 435. '£r S' a^^r^ At^ti 

t^ tI j^f $aZiia. Kai (i fifr i|4i/Se(, to, Iki ^EtU.UfMVT^ £u|ia twv, tcuoK»*. tizsdbyGOOglC I,IB. VIII. OATSSEIAX e. Ai6 — 444. 3£3 

oft^ ii ei fl-upi ;^(tAx«r i^aa-tt 6efftm ^ viluf, 

t^ifeL ?^ffviif*me rs, ifar r fv KtifUVtt iravTtt 

ouf»f la. n $cet)fx(r etf*vf*e*se iv&aj' atniar, 

Sturi Tt TEpDfrtu, nat aai^s vfufw eutevaii. 

xtu u iyu Toa' oAurot ifut iftfMAWig mrturrtt, 430 

^(fwtet, otpf ifi^t fUfunffuxee t^fULTtt varr» 

rriv^ (n fuyofa Am t\ «AAMn'v ti ^taa-tv, 

'ilf SipciT' 'Ap^if ^ fur» ^fu^ra Utxt*, 
kfu^ TVfii rri[a-eu TforeS^a, ftsyav 'vtti TA^irreL. 
ai 01 XeeTfo^e» Tfivei' "ivrewetii it irv^ Kti>Ja, 435 

a ^ a,f v^af sj(fiaf, vwe ^i. ^A« Jkicv fAdurai' 
yMTfijii fuv TpixeJW mf ifupgirs, Siffure ^ v^etf. 
To^f» ^ ebf 'Afifrti ^iim np««AA<'* ;ffi>^ev 
f^iiptftt Set^Afieie, tiAm i" in HA/J^fiei iuftL, 
(ovifTa, Jifiuait rt, ra, ei ietiiixtt iSiuKeW 440 

II' i" eurrii ^pAfBf &^Kir, xteAn' t( ;^tT«K(, 
xeti fur tpaiviiaar' Soria jmfetrra vfeaifji^a' 

AvTes ¥uv tii irMftet, $euf J" nr) ^urfti» TifAev, 
ft^ts Tu KeS eShf Sii^tTat, mnrarait tSni 

4x6.418.430. f«. a,-i'^.-^*'&&>-f (S\ftt^tA (sedT^postn^adilitnm 
a m. receoti, ut puto. FORS.) H. ib. fAin. 439. Ijfuw] t^am H. 

43». iti foy^'] i» H^yifcvt V. 433. fftiwtr. 435, rpim^ tetaaiui 

ei emend. ^usd. m. U. Imara» certe veni fectio. Sed iTriwaa non ope- 
ranim error, utait£rnestus. FORS. 436. Jy ^-a^'] atS^op^eiemeDd.H. 
ib. ^cfat] ^«MiyH. 438. S^ erasum H, 440. Fcr^o. Foi. 444. fkna. 
443. f/S(. 444. la%ita,i\ i^wiiT & H. W. Jm^T* iy ahit V. 

■^ o^ )( *fi<nf*fi t1 ^p»t Nol Tiv t&^ iJ^aW^WT» (tCT. ^v^il^ifvi^n) *i 

X^tSri. tJ ']i^f «TffMW ipAmi>ia( xattaiiy' rtirrifmr y&f AanAnn q 

Ws if)«^. B. Q. 416. 't^^ U KKtlc Ti K 4^' liiinw xe^M t}|' 

iffBima Si 0£tw. B. 'Iqyenc] -Ef- 'Giiicna iiarfa>^fUr», Atfttit. 

^finn*, 0<ffuCntTt. B. '434. T^ Kwiry^ (immo, SaK«' 7^111') ^ «1»- 

nia] In cod. Harl. ad marginem : t«!c» rut npaXtmci. itirt («r. 

•ff. «il ii^ifTa, qaod se notare didt iii -lil) twouI Tib «fi t^ ivif^iMa» 

PononHB iit pateat quam facile va- t^{ x4^ ^cAmh» (»c. i mtdriiit). 

tve lectiones ex meris iaterprcta- B. Q. 444. 'Ortit' i* aht (0> 

liODibus fiuxerinL Vid. noB supra htiirSa] Tavre rantkii tlt t^ ^nhv- 

>d|9'. 334I Addit icboliaatea Hart. yW T«i 'Otiw#J«{ 6w»iu. ttme yif 

iSixf U i Kip^ rfbnta. 443, 8»« mn'' S&rut riK«}iwMa' Toif mm4 TSf 

y M ttff^ I^fiwr] titlfiaJM. Sm/mI; *euiiMm niffWMKtv^ ^ gAt KMo^ifa» 
T t a tizsdbyGOOglC 3S4 OATSSEIAS e. 445— 4f>4. i-n- VIII. 

fvJW^a yXoxvt vtntn, \m h t^ jimA«»i 445 

Avrdf trii rlr/ «ucowf «-eAvrAor J7of 'oAKmvr, 

AvnV ir^pn;! reifui, ^oas S^ iiri itvfMH iirAf 

TUiuAev, ov ?rort ^v JfiJ^M' ^ptri ircmtt KifKti, 

tuiToiteii S' Oftt fti» Tttfuti AMMTAff^oi araiYn, 

if |t' iureiftn^ev ^at^' i i' eif etaTratrtat XSt ^fiw 450 

^tffut Aorrp'* tirfi evri xo^^ejuf mr 7' fdct^i^tr, 

nrfiJ^ AJ^Tt Jat^et K(tAtA|/eur ifuKe^ia* 

Ta^p<( Jt ei xep^ yt, 0tap ^, t/tTTtief ^n. 

■n» i" iTrii nm ifiatii XAvtUy X4i Xftirw» fAtf/a», 

k^^t Si ftiy ■x^\da xaAri* ^oAov ijii ;t;iTeifrct, 455 

^x f artiftit$eu /3«r «fJ^ar /ictr« elfffjrcnipaf 

)|ii* Nftifo-ixiu» Jt, ^foiF «To xaAAof ifiDjetn-K, 

mi p4 wapa rre^fter rtytK irvxa irttitTeio' 

6aufta^i¥ o 'oStirlia h i^ahftMr» efora, 

xeii fttv tptiv^raT iirta, wrt^trra vfonivia' 460 

Xeupt, ^i/, "iva xed xer' taii> iv iraTfiii yeun 

ftr^ iftir, vri ftci irfdrif ^awypi' o^rAAfir. 

Ttfv i" aTttfttijiefttm vrp9vi<f>tl reXvftiiTte 'Oiurvsuf 

littuTixaa, 6vyaTif ^uyttAifreper 'AAximmo, . 

i 

44j. lit'] lAf H. Citat schol. ad >■'. 79. lir PORS. 446. SfH- 
449. JuwTcv] ^vdT«i H. V. y^. SmyaH. 450. F/tt. 451. 7' A^ 

^] rc «<</»;» H. V. w. 451. twtOii] iwti i^ v. 453. «inpS 

7» — ^] iiai nfuSi t» — (n| scbol. ad 451, H. ib. fti. W(. 456. hi- 

wmr^^. 460. Fiw<a. 464. ftfjwTe^] OvfAnif V. 

(Ic tV nrrpjjo. Q. 448. Aitat ^- 45 1, 'Enl ih-i it^u^i^Hw;] 'A>t1 nt 

ffl xhyia KlfKij] 'E)f)aC(i^ Inl tfirt- «^ lXi>( r^^fM>«< ^rgi m/uKfc lai 

pn <1 irajfti Itjva-ia t)v iaxir. £. Cf. JKi/uXdii; i^wvfUnt (uc), ^ JI^X» 

Vulg. 449. kir&in'] 'E£ afrir! W- tic ToE ^i^psfi^m', T^po >*' f" "' 

rtK T^k ^^ ^ iMax^ «wi vapoxiifl- fu%f t( 6«^ &( (f«ntg< «Tif. B. Q. 

eina- 4 aJTttiW, *^ ilUax^ *»- 453. e<tl &('] '0< «(jl (^< tub T^ c«- 

ftvKfrai fwri ti Strnu t1 ki^^i». £. c(^ Tdi a-^^uvnf Kotiatii fii* loi f 

no^ax^rui 'f a^( t^' 4 a£T«tJ>i{ KsXv^^ i/nayfitm t^ta iiJifmm. B. 

«^v itttXax^J yjtfiaViiiiiu liMa Tw tfo-fujj 456. OImnTqpa(] Tti^ <£«x*'f^'°^ 

T^ Kifiina. fi. Q. Cf. Vulg. 45^* ''^ i^ptrraf toT^ x*^'' "tiff <'"'' 

'Ar^fuifn] *Aa-afurf»( Kiyrrat tiA li wt^n- Q- 4j8- X^if ^ »^ stoI- 

jiaitta Koi tia iKpa*t^a -^ &w (scr. fi^»] 'Bs jn|)t( &w fv^u^o^ oMr ifc 

TJ)» &«) ^ Ttv ^Anr. Ti U ^ >a- lUf^ta^. Q. 459. 'Ei' i^tA^imira 

ftitk^i^MTiiA^ aMfafiH. Fnl. Q- l^S»] (r^.) ^l ftiv i^M^o. byGooglc LIB.VIII. OAT2SEIAS e. 465—486. 825 

evr» wy ZcW dfor ifiy3bvT0S •wwiS "H))iff, 465 

orxd^' T iAdtJtuftti, x«i verriftet *ifttif tii^cu' 

Tm xtr TU xiKtSt, 6fw us, i6%fTmfai» 

aiii q^ric •jratTtt' av yaf fi t^us^eu, xot/ptf. 

^H Bct, Keu it 9pi»er ^i ;rd.p' 'AAxifoei' fielo-t^Sitt. 
el i' ir^V fMtfebf T tvtftov, Ktpourre Tt eirev. 470 

xifpf^ ^ tyTvdtv ifAdfy, «yuii fpiif^ei' aeijtey, 
^ilfiiiaxev, XeLoia-i Trrifum' ttrrS' af eumt 
fiiira-a ieuTVfievav, ^fes xievet futti^ev iftia-ae. 
^ Tvrt xtipvKa, ■irpec-i^ voXvfairis 'OJuo-o-iuf , 
tuTm/ ebTeTTfeTetfiMii, iTfi ii ir?JiBV (AtXffTTo, 475 

afytoaenes vogy VtfAtp) o qr eufuffis aXei^' 

Kqpvl) T^ ^, TouTO ireft Kpias, etftfa ipayfiri, 
^fiMWu, Kcu fur ^femrT^ofLOi, axfufMVOf rif. 
Tori yap euApuTreta-u vjrtj^meta-iv aoiie) 
Tifuif eftftepei tirt xoi «iJiwr, euvfx' eifa a-Atae 480 

«^Mf Meur' i$i3ei!^t' ^iXijTt ii ^Xev aoiiay, 

'Slff Af t<f»i' Kijfii^ ^ <pifuf iv xi^pftr ^^Ktt 
tiful ^ftoioKW ^ iSi^are, y^etlft ai $uftu. 
d a tjr iviieiff greifia TrpeKiiftita X^^ipets utAAe*. 
turkf nrti ■jrea-iof xai f^^er t^ tjgei' tiro, 485 

o^ Tvn AtfftoieKe» vfeattpi •jreXufUfTts 'Oiwra-tuf 

466. F«&a3(. fittVSw. 467. f^. 46S. l^drcu] IfiUmaa. yf. 

^u H. 470. T* erasum H. ib. fiSyw. 47 1. ^Xfo £7»] i)AS( 

^^ H. 47 a. nTi/MMf] Trrni/uwi H. ib. A^uiri. 47^. ^ 

a m. pr. uiic ex emend. aiHi id marg. pro v. 1. H. 483. ^^>] ^w V. 

Pal. 468. 'K^FM (gic ed. aot.)] <tdi i^ (^igc t!|i). £t tmitou tou TpfTov 

Ti ^ n;maii}ra<, wiNrect. Vulg. Ksrik il*o.3oX^ t^ < t^ YlivTai t« wftr- 

'Z^Uatra»] ff. ^iiva. Harl. 477. TiwTiiEi> £{ ixfivtv yi^mi. TiU 

K^fvf T^ S^ toEts vif* Kfiai\ ToEto ^arftfirt k*t" itiKTaaai. Tl Si fftj;, 

(ser. Tl T^) ^fio ifnnrraKTKii imi USai tovto ko! b^^ Kfiaf Aij^M^fi. 

■B^ ni^«( tlpiiUtny ^gtsvsi' JvnrTvTtt B. Q. 485. Airiif iiit irj(ri0(] A«u- 

ml rafarartuctS. KdJ (rriv Axi 9^^tb( fiailui t^ te(£ci ^x^'''''"- °^ 7^ ^1"" 

T» t£ ', A{ XS Xii( X?, 5» ffid S?i •"» Tp S»-«i Tiiy Kf(ur *vfli( ^it^tto t4 

t! t?( Tii. TB^u J wafana-taiii tria ttfl tIy hw jKtiy, i^iXA wftStfow^ 

if ^w, T^ tt^^ Kol t1 t^tv fr^ rai /liy t^ ^f^- '^ ^ wfirtayfut ■!( 

•Vid.schol./.347. BUTTM. byGooglc Si6 oAt%tEjAX e. 487 — 504. LiB. Tiii. 

Atifii^tK, t^ex» 0^ n &fneit ttiri^ofL iuranav' 
^ ffi yt Meur i^iia^, AiW wtuft ^ n y 'A-roMMt' 
?ti$pi yiif MTA MTfM* 'A;tl4U<r oirn cttiitis, 
oav sf^eit T, itrtuit ti, tuu etrir' i/tiytia-ttt 'Axtuu' 490 

MT ri Ttu i «UiTir wofMor, ti ctAAw OMevirae, 
aM' diyi ^ fJLna^Snfii, XMk "iinrev xovfM» Mtrar 
iojfctTiou, Tot 'E,irtus troinrit vm 'AS^tff, 
er woT is axfowo?M, ii?^t, ffyetyi i^os 'CWWwiv, 
eu^v ifMr?^cu, oi f "lAiw (^oAcura^v. 495 

«!' Kit Hj uei TcuTtb KOTct fieiftt» xATtfAc^, 
«vriV P/u vaffw fojS^ofiUU eu^pdiromt, 
iiS aptt TOi TTfMpfCit Bus »%9fft Bia^it aoii^t. 

^lir dKiff' i i' iffui6iif 6ieii ^fXfro, <fteutt S' ieiJ^r, 
Mtt i?Mt, m oi fut mJavsXften» iirt tfiat 500 

0anis wirijrXiiet, flrup it x^iitn fiet/iAms; 
'Afyiiei' t« i' iiin «ytucAtrrai' etft^' 'OAnnitt 
tuiT iri Tfoeit et^ep^, Ktna^vftftuei 'i-rrei' 
ainm yof fut TfUK is eLKfOTro/nt ifweLrro. 

489, 'Ax/ufS*. 490. fifita. 'Axinf»!. 493- Mimi] (UtSc Apollo- 

nius in r. PORS. 493. tml^ty} AnAjn H. 494. SF<t. 49J. if 

f"l\ur'] «fUuv W. ib. 01 fftMv, 500. if il /tif] •< •! ^ et BUpra 

•ff.ifl ftir* 503. 'Anttfl. 504. ftf&rarn. 

Ktttfii' Cc^fcrg tri JfuUo' btati &*i' ^aauiiiiif xfoaiwf ixfiaaif /itfy t^ 

Btw. Q. 48S.* *H ri ft /twr'] "H u*Xi)£>r. Q. 'Irm Kir/tnr'] Tifi xaia- 

Ttfiiiixifit 4 b' fuSnu. £. ' 49 1 ■ *H mttt^, ^ ti^ tlnuit/iiia; ^ i^ frjhrn'. 

afrJt] Tj». Ho], 3 oMt, (bri iwKafct'. B. Q. 493. 'Eni^ ^nfqr*r .ri* 'A- 

SupiB alterani ^ acriptom wafi. ^fr^] 01 t£> 'EU,^»i>r -liictmf. M. 

FORS. ex Harl. 'AAXm' &M>r<K] In Vuig. ad sotum Domen Epei 

Tl ydf /4 ^^ ^ ^* I^H^ ^W^S aBcriptum J rwr 'EXX^rwr tuitm>. 

«irT»( eifi £^^ (bni<ra« fat, ^n^r Zfv 'A9^n|] T^^ tivc< tu; Jfilf n*- 

{n air^tiaicnf ifr M jeou ^^wru^urtt, irrmaa, E. 494. A&ov] 'hfinaf- 

in afol a^^ ^))"r, *Or «ipi ^(«V /^- xt( koi 'Afim^drifi, SsXf, ^oa-b. 

^ija-tr (63,), Q. 49a. 'A^A' crjf jf] Hari. 497, AiTit* ^ loirir] Tf. «*• 

n/BoHr t! Mrai/ita &a vop' oXXw TiWa kb} waai». Hari. 499> 0«^ ^ 

fud«rn( Tct{ 6^ 'IXjki wfd^tti iwtfityo- X"'] '-^*' TqffUM^c^/txMKO^fcif* ftei 

T(( ^odw^ur. JniS^ *Bt (iraiivf " ^«- 9«» ilfi|f{^urt(. Pal. 'Asi (<oti tV ^ffl'1' 

nr waf& tSr lucttiimn Iwdytrai, i) !( T^{ Tffo^j^fit^ (infl.Min!jpuK)(' ^) ihn if( 

■VoIiiiliUque J. BUTTM. 

• Propria Uiu, pnta. In aeqq. Butein luec Imu/ti.^ r^trwry jdtro qood tMirlit 
•wlir. ir(ar. vtlei«ddMat(|i>iilein; u ponint dob iBcun. BUTTH. tizsdbyGOOglC UB. VIII. 04TS2EIAS 0. 505 — ^510. 8S7 

q^rai a^' aurar* rti^ct ^ in^n iftSan jSmAif, 

n xcera n-Erpaaii' [Bei/Jiir ifua-etntK iw ojtfOfy 

? EMr /£t^' ayci^fia. &$6iy dcAxr^i*)' fTvai, 

T? Tif ^ Xtfu iyruTct riAivTqns-fUi ^sAA»' 51» 

ctira yop ^i> ianJ^Md.1, iwiiv srtfAir a^^K((Atf«|4| 

fliwp*T(ox fuyeui %mt, off futra irarrir nftrna 

'kfysim, TfunTtri iftiw juu Kifftt tpiptnte. 

^ttaft a, af arrv euxfoaoy uic; 'K^xflU^, 

iTnri&fr eKXfJftsvet, xuAai' f^oxpn fx^rpoAjx-airn'. 515 

itMtr ^ «AAq «ti^ raAu' iiifeu^ifttv «ur^' 

airap 'OJurrtia n-psri Suftar» Ati'upi0cio 

^fUYcu, ijuT ^Ap^«, avt etrrSiu McveAdai. 

»01 0^ (uvarctrai' viiitfAa tpttro Toh^ttiiTaifTet 

liK^a-eu Kcu STrtiTa,, ^m fuya&v/M* 'Adipip'. gao 

506. ift^' a^^} ^TX' o^^ H. V. glossa «Xit^&i' cdTw H. ib. f(£*Sa»f. 

508. SKfof] aicfiK H. W. ib. ff^t^onof. 509. ^ f^} ^ jSr («i 
emend.) H. V. ia^r W. 513. 'd^wf] Apyciu H. ib. 'kfytSur. 
^l^fia^. 'AyflifZr. 518. MotXiJFf. 

text. r^. if/wvai£^' o^v.Pal. Z^*] ofriy hXjmt^iw cTku. cln -/iif, tfljg* 

'AnlTwafTMV.Vulg. 507. AiaTftii' t( o-^i)' jfvSoM jSouX^'. Q. 516. Ilit 

{«] 'A^ArrapxiC ))a«^q(ai, «{^XXe^fw, Ai» nfat^iu»] T^r «&r n^tfwrra «■] 

Ti{ ^> fmTO fcontX^ffffwroj 'AxoMlf ita^<((wra. Q. Ah^] 'Am /m» TtB 

(11,^'. lao.). Harl. KoTXsi S^u] 'Avo alnj; ^ oltr^ koi 1; Cif^X^ yfttroi, Jw) 

Tw X^o-ffoi Tfk (ifXa iaipara aAjjjiat ti tm aixi>{ ^ afnia. B, 517. n^t 

T« ^nr tnar ^cim* iafii «oiXw. Ti t^f*iiTa Aiii^'0oio] 'AXicifU; fi^ £n^ 

ti >n)^'i ^(fiOuc^ tninAtytiTai iK t^ r^ yvyvt fur^ UtBT» 'ISimifgt. £, Q, 

OTt^Kgg KBu Tmj ^Xeou;, ^toi to Mn^ Km ^k Toifnv ol fteTayttirrtfti T^ 

imfng^Mi'. Q. 508. ''Sf^amf] 'SAar^ nai ir^iipi^ yiiitairtiiu krytiiri. 

'EXnfriWTf; '. Vulg. 'Et' sUpa<] E. Q. PtJ. Vulg. 5 19. AtUtanm 

'Brl KfniarSv, 1} hl T^< iitp»TiX«((. B. «reXt/*»] "E^ 8J alniTamy WXa^ ToX- 

509, fteJw fcXiCT^^io»] 'IXao-i^io», elj ft^anrra ittira rupi<rai Juh t^x fuyi' 
riplnt itSt tlya^. TtfMi yif ■niif 9iiii( fcifur 'AAgfar, T"i Si^ rV oIm/o)' f^ 
Ti Ana^fuera. B. Q. JIO. T^ «^ m(«-ii' «al vanKifyian. Q. $iO. Uilt 
J( Koil ?;uXX<y] "^iTiw |9»ii>5 ical ^- (uy. 'A^ttfi\ iuit tipi eliniW ^y^ngnv 

*^iB«d. ut. Fnit ituM fDTtuse rfi. U>Uh. BUTTM. 

' VUt iatn ad ■'.440. Sed liixr^i Fbotjui MS. et Suidu r. lii. POBS. 

■ NominBtiraBi obama, qui eit etism in dnolius Viudob. et habet quo «e com- D.a.t.zsdbyGOOgIC 888 OAnSEIAS e. sai— 540; HB. VIII. 

"Vmr if iuiSif OMit •jrtftx/MTCt' turrof 'O^Oaviiis 
TvJtfl-e' ^Kfu ii <iSan* inro /3Af^«pawi irdLfHAs. 
as ii yviti jtAMitrt <f^Xot inr» aft^iwtg-gua-a,, 
tf Ti Sjt Tfav^if wifMt Xcuif ti win^n, 
aoTti iuu TtKitffTit itfiww rifAfff iftaf 515 

9 /iir Tw ^ff-KOT» $tai irwttiftn irtSaura, 
ifuf avra Xf^/ti»! fdya, Kuxvtf ei Ht Swurito 
HowTemt Savfiavi fura^aev, ^Si NOt eifuutt 
vaipat lia-avayoua-i, wim f ixffitii xai ei^' 
Tiff ^ i/iiiitariiTU axfi 4^i*^awi wOfiiai' 530 

Uf 'O^ivf i^tm* vw" o<f>fva-i Jcumuov ilfh*. 
Sfff oMauf ftif wanat tMifian SaKfua Afi/3aw, 
'AAxivMf Si fuf itet iwttpaaa-ar' , ^J' iva^iii, 
Ijftvof ayx aurou, ^ofit m rrnaxe*Tet etKaua-if 
ai\^a Si ^tu^xfro-i (fuP^tffiTfiMai fitniv^' S35 

KtieAvrf, iai^Kur tryirrefif, v^ fiiSorrif, . 
AiiftoieKef 3" 1)^ rj^iru ^ffttyya XtyiiMi, 
ev yof ruf wama-at xfitf^eftmf to^ aiiiii. 
f^ eu iefwioftiv Tt, xw upefi fiof aeiSet, 
iX ToiiS' evwu wauaaT eigifele yooio 540 

' 534. tfMo] tfMt H. Tfnifvt* wiUut V. ib. F(/ii(, \afSr. 

515. fiimX, 536. iamifiirra Fttwa-a. 530. ^nriSturi aed ^btwi 

e^ entend. H. 533. V^ *>*i«»] ^i Mqny H. V. _^ 537. tjytuo] JJ- 
ycw» W, 538. «lO «• W. 539. «^ 82x] tf/Mfx 8(Jk H. ib. S- 
ft. 

Kol vanvfyleai. PsL 533. IlJa'» il^- Pel.— «ofjt n ip^ futa iwiivitiaf. \ 

^mtfwfra] Tltfirtirmia -riy &{^ «t^- Kwn» '. T^ jf alxifi-aalat ItiAtlM 

■TvEa^Mn), xtpixiAura afr^, Q. 334. n* JKiiAfffn', i^i thI ?^». j) «ofii n 

n^^t] r^. %fa^iftSt. Hart. 535. ff jfei T^ ati&JW. <£sa£ Si (ip<F» 

KaUiarpaTtt, ovtii Koi Sftna (sic), i) Xifit* £■ £'p<|W( KaT^ Tsiif saXoitic 

ii(Ti,'Af4W(fUKU^W9'U' (1I.('.4S6.). aSx/ia^fla, imtjia, tafi ri if^ It- 

Harl. 536. 'AvTBi^MTa tMim text ^ir. al >)i^ ^ iwXii^ ko! tw Xri«r 

r^KaJdffra^VT^ib-iiwra. Pftl. 539. rrifnneu f*i| waf^iaiiiiittei, B, Tw 

Eijwpar] AijjfiaXHrior, SDii^Jar t^ rtfi KOMilt ■rafofiAiSlai' tyfi tJ dvotaK^iV' 

«a fp^. «oi AranK>dXffTai naT' ^frj^ ^>l'> Ttvr, AiJ-l)^ &« K^^ KplKp«re ytM 

■opi t\ kf^». HuCuBque Q. Sed (f. 103.). TOirri] Dc «^ iivuvta Is' 

Vulg. ita :— «opdi t\ if^t iUt^ thto- Kfim ii&nat, Xia iwiKtinpla^ T^ ty- 

hflattifto' Kol tJytiy Ttt/fieAtfiC et fv^. Q. 539- '££ •! ttpsnfU'] 

■ KwmiGrsdBrcoentkwtbMus'''^^!!'*^'^''*'"''-^^. Dacangtum. BUTTH, .tizsdbyGOOglC LiB. VIII. o^rttzihs e. S4»— ss?. 329 

|i0v* fubio, TTtu fuv »Xfif i>ff*af ctfupt0t0ii}ciy, 

oM' ay, i fiiv rjff&era, 'ii oftus Ttpjrdft^ei jrarrtf, 

^iiro^iwi Kat ^iitef' erii ToAtf xctMter wru. 

iitiK» yeif ^tireie raJ' tti^eiete TfrvKTai, 

vefiT^ Kt*i <f>i?M iuMt, TA ei HSefUf ^iKunts. 545 

MTi Kcuriynriou ^uw ff ixsrifr t( TenMTeu 

eutfi, "ert e?iiyai ■jrtfiiri^etuu irfeuri^im, 

ra m fu)^ trv kiH^i reiifuuri Ktfeet^fum, 

e, TTi x( r' lifufteu' tpaa^tu ii rt mAAmv iarir. 

air wefi, 0, m rt ki^i koXiov ft^f Tt, iretr^f ti, 550 

oAAsi &, 01 xttTeb MTu, xeii ei irtpifeutraevrtv. 

A fuy yaf tk irAfMretr knatvfftos sot a,iSfu7ra¥, 

«I KaxBf, ouM ftif ia^/af, irvi' rii ■jrfarct yiyip-eu, 

dAA' ir) tretri TiBtrrM, eni «■ tmumtj, Tei^ir. 

iari Si ftei yeua» ti tOi*, ^(*w ti, n-s^Aii' ti" 555 

e^fA trt T^ vrifMrenri TtnrKefAtfeu tppir) nffr. 

w y«p ^euii*urtri tu^tfv^fif ^etnr, 

543. nU] nXXv; et supra «t!m y;. joti H. vid. iDfra 549, 545. foi. 

547. tei^W»] Jvi^^ et in text. et maig. Sed mox fruj/aifi H. tnipai^ 
V. W. 549. Atlfftai] ^SvHai H. ib. jrr»] ofTW H. Scripserat JaTjV sed 
JrrAi traDSTersis liaeia notatum etoCrivadditum. Vid. supraj^^, PORS, 
550. hl^- 551. fAmi. 555. fa«^. 

'Ar} t«! j{ oZ ititf^Konir. B. 541. Toj; iEt|furlaif Kai Btd^eri rSffit rlyai. 

ttdXa} Tf. lUya. Harl. 543. 'O iiif Q, 'Avtctoi raj^ fftaiy, AwJ ' t» 

'XiltT»] Sx<9"*) ^■r^i ' rforffii^i, ^fifiiuf Irrv, Pal. Q. Vulg. 554. 

<|Ti> (■XuAgTV T^; TfOYfrtiat Act fi^ Tiv TaK^«<] Fji. TOi-^tc. HbtI. 555- ^^ 

((iiw 'OBuro-ca koI Tei< (ciMUiEsif, $tm Se ^ jcuiai} Ette lui t^ ir^i' xiKir ba 

ti( Cniex^^tuwf ^^t£( td£; f(m>( ^r' «|ii( Tiv ^itiTtftr v&n twXEviriwi ko) Tik 

"Sj BXi^^ri; ^irfiaviy, trtKa 'jAf tcu iXih». iirao'1 yi^ Ti lyft^fiOTB t£» 

fmu tbStm KdipWrou (sic) ^ T« (ja^ lii»» ivtfiSr. B. Q. jj6. TiTvm^ 

■«1 1) Ujia. Q. Te^ipuSa •riirrt(] futai] KaTa<rTa%a^wai. Q. Vulg. 

AtpriicS^ Biyaii Ka! T(b( oXXeiit £(r*Si(- 557- ^ Y^P totitKWViJ ToEra i 'AX- 

XVBCtaXci, E. 546. 'Arrl KoirFjvifTMi Ktreaf tifi rSr airiu nfir KavKpttai \i- 

iu»i\ 'O f^ Ko} iKETijf tUTi i&ti^Z ytir tti al ifiai r^( Kv^frirav ai iier- 

'"fXjirti iKitrf rf Attfi i( kot' i>Jytr tm etlTt fiM)y mfitpJiOf, tCrt (scr. Srt) 

^ncnrmfii ToTf iiartiaif. B. Q. 547. oJrai liKOTaaKtiaa^li K^w*piriyt>jSli 

'OXiyw wtf Arn/«m'«] 'ffiiyo»', ^tui, t&rifv^i Keu Tal( liiaxtftC»*t rSr kv 

itriaiti Kol wKifiuSfyi rait wfow^ra-ii, fid^ini &»( Aar^iurt^, Mijfurra ^rai 

■ol Tai( ^^iv, )ii ri o^ttiii JK Toirrmi koI ^^f * iv}f*iii, ^«1 KaX5( Tf( 

• Sdibcnduni »ri^» 7iwr>i uJ f ;i»(. BUTTM. 
VOL. 1. U U .(.zsdbyGOOglC 880 OAT3SEIAS ©. S58 — 57'« "»• Tin. 

wii n iniiA?J irr), r^ t «bAAfti inw hcpv^'*' 

tfAA' ttuTeti fftte-t vti^fuiTA Juii ^pivfw em^r 

»at vwniM u-turt TftAutr juti iriaraf aiypevf s6o 

eu^faxMf xAt ?i.tuifut rtixf^ *^ ixirtpoeiTiv, 

mu xai n^tM xtJt»?Mfiftirtu' tiii ■jrvri r^a 

evTi ri Tti^fW^rtu Jnri JW, oii^ iartfJa^tu. 

oAAtf rctJ* Av wtTi froT^ ryen liirirrof Smwta 

litUirMtiu, %s S^ttmt IlMtiJ^awr' afyaa-tu^tu 565 

^/jMi, cvHKti wtftwi* tur^ftant ilfm mreunat. 

^ rvTt tefvUMi ewiftir tiilfyitt r^tt 

fX vefdanir ettiearttf iv ififetMi irefrw 

fdUo-ifUHU, fteydt }f ^fur epsf Wa» «^«^ixAAiA|/f(i>. 

uf ayeft» yifdu^ r« ii xn 6»r if Ti^tnw, 570 

iji x' iLTiMrr nf, wf m ^Aei' i^Airo ^ftM. 

559. 560. ffcaffi. se^-Tia^Tff.H ib. *yJ>] V ("^SO ») H. ib-Fa- 
vjmc. 566. ia^imti et SUproscr. diujpMf H. 567. rf«/>yi»] npicnU^ V. 
ib.(tf(n^- 568. ^^FeiU;. 569.)[pc] ^ ezemeiiiL.utndetur.giBd. 
m.ettnox^i. H. ib. &f«^iiiB)^^iy] Afi^iKaiji^ es emend. sedpra 

w K m. iH-. eiit' i. e. (w. iDfra /. 1 77. textus httbet W^tt it/t4>ura>ii|w 
H.PORS. 571. f*. 

«-XvT^^i Kol JT«^ui( fin^tuffiu, yttJ- fMXt ^ 'AXxfnvf ti))' «i/n^, il « 

a-Ktvaat rt *&«{ tirim iaifSy koI ^700«! T(b( fno^^tfetf titc ibavaXaAv- 

(l^>jwiF( ^ltraf, i( i*i iiacX^ovrau ko] j» 7iy OiV i^Wti)tw I,ti «> «^aX) 

itinn vafVYfi^au. Q. 563. *£«( jtaTweurv (II. a'. 537.)'' Tri S) <^ i 

U»i] Ti TiSi^, Tri B6(, itvi kuhC^. ^Xsfofa '«^» KaTa<^pw(~74i>i ^V 

B. Q. 565. Ilmit^' bj^wiim 'Wflf^n fH)Sl v^ naT(Mf>&i])> la^ 

ijfill'] 'Opyia-Apai fifXXfi,' AyrJ Ti5 ^fo- TiC 'AJUcuMii. W ^^1, ri W «J M( 

y^tat, B. 'Ayifo-frfai *] 'A')«w ojjyur- ^ TcX&EiEy ii Jt* At(X«t' (?)). «* l( *> 

^VOI. Vulg. 567. ♦ii «0I(] 'Otj J tJ 8117^(1 'OtlWW^llcrfflilWT^QiSfW 

HwrdtSf (fW «vn Yri ^tlilfit (acr. ■nS tvSi iJjtt iXXi koI tV fxoyrtto 

^tfS) tV tUfyia tS» ^ai^jra» »^ t^ TOfi toE KiitXwif, "O^ trr titj 

IffjX^funi Buk T^ *Xei> to^wt t^ ti^n^ jX^raf inl TiirTat haipnif (('. 534-)' 

irqfMKif, ^arjt irEf>TW( ^aMmaiaf. Q. 569. 'Paio-^fuyai] Tf. ^saeiai. 

Q. 'AXoyor ttJtir, tS( hetiraii i 'OBlxt- Harl. 'Pa&«r9ai] Tf. fauviy*^ 

ff(b{TVno«i«w(7i.i/*i|>(i"S. /«|«ii, Pal, 570, 'n^iyJjKo'] Trffri,^*. 

e SChol. ed 571.), Iti ^y Tfvrxftisa Sttf tjrttr i Htvtiiih ^ T«X(Vtit «1 

f^jnw T^ 4(9. tii Kot ^tmneita Te£( vf^«i ^ «aToXefifvi (tr&MTa, ksWC 

ff^rxwt TwJrBi(. ^aiAit »ir hi irtaxi- a*TJI Jifp. Q. 571. "H «* iiiktn' 

* Vld. Mt «d y'. 104. BUTTH. 

• Sic io anliq. edd. Confer. juiuiii in tchol. B. EtUm in cod. ViDd. (6. tidniti 
'— BUTTM. tizsdbyGOOglC LIB. VI2I. O^TXXElAt e. 57» — S86- 881 

oAA' eifyt fut Toai fin-c, xtti tbifiKims xardjt^f, 

anni aariTr^afyx^f Ti,-xtti Aartmr owe X^p<*^ 

ea^purav' cujtous ts, xoActf t iS VAmam-ets' 

I) fit» ea-oi y(fi\siroi ti, kai tvyfioi, ov^ JluMiM* 575 

MTf 0', e, n xA(U«f x<ti i^vpitu sr^t &ufia, 

'Afryiietr, ^ewttar, ifS' 'VJao, vref euievav. 

■nf ^ 6eoi ftif TK^ew, iviK>\ua-tmo ^\ txAfov 

aA^etirois, "tta, qtri jtmi ivrtfiitoia-if om^. 580 

n TK Toi Ktu infes a.ira\eri 'VuoBt «-po, 

irflAof iav yetft^s, ? irtidieofy et ti /M^iaret 

xqJiirroi r(Ai9oun, /ud* itifta, ri Ket) yivos etvruy } 

tl Tif vrau Ktu iTtufOf eufjp Ksx»f^f*i*et si^uf 

io^Xof ; ivii ei) ftir ti Keta-iynfroio xfft'"" 585 

yimeu, of KV, rreUfOf iur, ■s-Fryuftinet fiJ^, 

571. furi. S73. Wi|] Uwy W. 576. 9fM^(. 577. ft,«. 

S78, 'ApydTa*. fiW. 579. supra tw tc 0ni habet «t A^Tw H. 580. it^ 
(leraso) H. 581. liTsXcTa 'iXij^ivpi] iiT(<fi4iTg <')u»St vfj, et supnt *^~ 

T^C IXaw ^(S^«to H. ib. fi\ii8i. 583. afrSr] itifSr H. V. 584, q] 

5 H, 1 «Mi TIJ V. ib. J[(xaj]i9-/M'ra] xivnijMra H. ib. f«M(. 585. Kori- 
ji-^ibm] i«wi7»7T0m' yt H. 586. «€» «TOUp(<] «' JTaTjM( H. ib. ftit^. 

tU} NE» tl ««j <l«l «B iifod. Vulg. /> oMf ioTi (Q. hi) Tf alncni. tJ 

T»J t3( caTA T^ !i^)Tjo-u' j)!»^^ i 'AX- SJ KBTi 7^«if airS» ^w tbi' TfKVW 

«(«u( ■njf vf^^atui hiiKiiStTt. AXXi XtTct, &' jj Ti «Tona^ &' -^ to oiItoI! 

■H( '0!tujvcu( Tt/aiTa luaiaat T^r Ila- T^o;, 'va Tob; di(X0<ii; bvt»)' icai Tot^ 

KiiHVO; /iipvti If^ ^ i70(Xij(rr TdXij4^ Ac yttiirfiif evo/U^))* fu6' o£( in)Ij(7-reu; 

(«»»; E. Vulg.'' 58'. H ''■'i TOf (itat -ioi( kbt' Itiyifiuiu irvfyiMTf ilmf 

vu n^i\ jJfJa 01 sot E((, T^rof ^X^i <2ri ^fi0;«i icai ittSifii, Ob( s^t( jvo- 

lai ix^itf. ol Tijoi ^b> ^'XraTOt ruy- f.S^i Sii Ta HAiHfitta E«i ?>'( ^apii.- 

X^irt ^UTct Ti aT|Ua «rai tJ ycn^. B. fuvaif sa^iftaTB nat oc&b. Q. et bre- 

Q. 'Asc^iTo (text. Hom. i.wi^t)] Tiatum Fal. Ka! yini ^SfiSy] Fp. 

iM^^n). Vulg. 583. M(fl' «V-i T( ahS». Harl. 586. n™n.;«'ya ({^ 

m! 7(M( oc£tb>] ATj^ /MV X^tv iitOK- 'OToy ti; tZv tt&rSt i-Kenfitv/idTtiii ^ij- 

rrHrT^ T(i[i>a. xai ')>a^ Te, A^taTO( (7< XirT^( TUfxavi|. B. Ilrani^ra] Ff. 

iiyaSm (f. 611.), S^t^ to li inip- KtXftfurfLaa. Harl. 
fu>T«( (Tvoi irftkw, %Ti coi li anifiia 

' J64— 57*- Conf. lnfra ecbol.V, 17». 1J3. BUTTM. tizsdbyGOOglC OMHPOr OAT22EIA2 I. TON ^ Mrafiii0ifLim irfeTtipij -TrtXufUfrK 'OSwTfvs' 

'AAKim Kpitov, ■jra.nui afiiuKtrt ?Mav, 
IjToi /*ir TeSt Ka^er Mtovifii* irrif aoiSdu 
Totou^, Mf 'oS' (OTi, ^eoU sint?iiyKies avSity a. Kfttv] Kfitmr sed Kftln ab .etdem manu, i : puto, emeDd. H. POBS. imt\tivai ii 'lUw 'Oiwv(l< tfihai 
/liy if KutSlttv xafiffaXi 7J, kb} ^1^40 
airM Tqr ^i tiiKacvat hBfttjvt «JXiv, 
"l^ftoptv KOJ^^iinp', l^ciTa i< Mf£X»r 
VD^v^rra 'Iwuc^; JbipomgfiMi' tl«) 
nb^foZ wfti/iaTtt t^iyfiif wifar itiya 
Wiha^ Kcu rf tSv Avn^Ayut waf- 
i^aKc y^. km tntZBtr AwfwXtivaf t§ 
KukXmk/ji (ser. -Iji), Tiv /u» aU.w 
im!^ c'an «^( T^ >^y Ka8ofiiMiTa(. 
KOi t/X«{ &%» l>>Ti(i!$a ^ ^aif^fiBia. Q. 
'AXXb(. 'Afx'1' '''^ 'OSmrfftvf £i^^- 
fidTKy, ii oli ^rfri wtwiktiaiKitai T«r< 
K/kkti, Kai T^ T«ii; Aimi^fiTStif wa- 
paytyfirBai' xat Sti jnj^trn Tir KJ- 
xXAVa IlaXi^^*, jcal u; ^Kfin; naT- 
ijmyty a£r^ i( iTaiptvi awi i^xa 

nmXS&TMv. Fal. E. Q. et breviuB 
Vulg. 3. '&^(nt Kftu», «fErT** &fi- 
ifiKtn Xfwr] T^r titfyinfi EWaiitH' 
aifi^tfOf yiif r$ httfiifv- f^ f**" ^ ■piMii T^c ^ae-iXtCat rvaHHt, ti S< flpi- 
itUtrt T«i KOTfb fUf^rif ^wfiOTO^. t) 
S( (f. Tivr» Sc) dwUtir Arrl ■EOforfiiyii 
TaS d^i&jnR-fiTw (sic). koI ^ yoiK^ 
HTrai 4)^! iariK^;. Q. 4. Oearf ir- 
«XiTKMf o^r} 'Aot^. KaTa jiif 
TliSayifca lumamSi Ka! KaT(b tvapiii- 
rui KdJiaij KiHvrrai. Fel. $. Oi yif 
eytryi t( ^'1/*'] IlfiWX^P'?''^'" *^* '^ 
Tcw^a TS7; «a^tr 'OWti^; tiMf 

ofTv» T^ ^tnaSff. 'EffKOtMivi Sl Tf 

'OSurri? ^iXi)&»Jai>, Xiytyrt^ Tip/ itwi- 
iiavaa Tiiju; ^^'^Mivr T«j ^/sv Bi^ Tof- 
Tur, dpjJit^ai ii TW( ?6*a-u' avTSr 
^ivaai wafa T«ii 'AJjiruMi', 'Aci V ijpr 
laliTtiplKiiKlSttficTtxfflTt. titi'&wi 
■ttZ KaiftZ' oTinwSe-iai yaf lirt wafir. 
«1 E( ^i T^; X(fni(. Kai TGirTuv al fi» 
fri ^t^fairij T^( ^»?( T^ tftfamit Sm- 
^cjMi, ol $( ^i TtXtf fwl tiala^ ig Ta- 
feitc ^ cTbprXqfi^a^M^ tUrMMTtw Sc, 
Tsr Wfif tiaxtar. Q. 'AXXoif. T(^ 
T» dfita^iitrti Tf Koi^ X^i. <£ T«!S ri vel iwiXtYHtriu. BUTTH, tizsdbyGOOglC LIB. IX. OATSSEIAS 1. 6—10. 833 

^ n-or OHpfoavni fm ix^ tteura. ^uor aTtma, 

SaiTvfUVtf S' eua iauttr euima^etrrat iotJoH, 

'iftitoi (^«fjr* wtffi* ai ^AijflftT* Tpeuril^tu 

(Tfrw xeii x^tuiii' fii&u ^ iK Kfifnifos euftvrrur 

OM)^ ipofajin Mtj (y^ifijii ^nriunn lo 

x£t« Ti jiMi xceAAiffTdv »1 ^ftT» siiereu iirtu. 

ni ^ ifut K^Jttt &V/MS iiriTfeurtTo rromn» 

ttfta^,,o^ Srt fMMjtf o^^fLins rrom^^a. 

Tj TfOTov, T( ^' Br«r«t, Tj ^ CaraTm KaT»Xi^u ; 

x^ai nrei fiet TsAAa ^ceii 61« ovfa,»ians, 1$ 

wt o' eyafut TFpUTev fti^^irefteu, a^fet Ketl vftHf 

ilm' vyu y eu tvtiTei, ifn/yut wre nAiis ^ftetf, 

Ufuy ^uvoe iu, K